chinol_czym_jak_lopata.rar

nokia 3510i,telefon po wlaczeniu zaswieca sie i gasnie

Wszystko masz w zał±czniku dokładnie miałem taki sam objaw.Powodzenia

 • chinol_czym_jak_lopata.rar
  • jak_lopata.txt
  • Array
  • WinDCT4 2.0.exe
  • WSC32.DLL
  • Array


Pobierz plik - link do postu

chinol_czym_jak_lopata.rar > jak_lopata.txt

Ten opis jest pisany dla kogoś kto nigdy nie mia? styczności z softem, dla noki 3510i,
ale doda?em go - kto zna niech nie czyta
w 3510 bez i zmienia si? tulko ?e wybieramy nhm_8 np. nhm_8_502
do tego katalogu wkopiowaae PPM i MCU (scalone w Windows Commander) w odpowiednie podkatalogi np: rh9__535
W biosie ustawiae zle?nie od mo?liwości p?yty : BIDIREKT lub EPP/ECP

No wi?c najpierw pasowa?o by programem MobiMB oraz kabelkiem takim na com
- i tu nie zapyta?em czy go masz - nim wgrywa si? wszystkie dodatkowe bajery do fona :
Tapety , dzwonki, gry itd - kosztuje ok 12 z?
zrobiae nim kopi? telefonu czyli ksi??ki tapet itd ?eby po wgraniu softu mo?na by?o wszystko wgraae
na nowo i ew jeszcze dodawaae czy wymieniaae
Najlepiej jest umieściae w jakimś katalogu program WinDCT4 2.0 i zaraz
w podkatalogu FIA pliki *.fia
oraz w jakimś podkatalogu np rh9_500 scalony plik MCU i PPM
A co do wymiany softu to podpinamy chinola do LPT i USB
w fonie wyjmujemy bateri? i w jej miejsce wk?adamy wytczk? z atrap? baterii - tam od do?u jest taki
przycisk który utrzymuje wtyczk? w fonie trzeba j? najpierw wcisn?ae i wtedy w?o?yae na miejsce
Wk?adamy wtyk do BOXa i po uruchomieniu WinDCT4 2.0 po??czenie powinno byae OK
Wskazane jest ?eby test zgodności robiae na PPM zgodnym z versj? oprogramowania jak? mamy aktualnie wgran?
wtedy jest to bardziej bezpieczne - *#06# jeśli jest np rh9 5,00 to ści?gn?ae z netu taki soft do testu
narazie nie ruszaae MCU tylko zaznaczyae ptaszka przy PPM i program automatycznie przejdzie do wyboru pliku
z j?zykiem - otwieramy odpowiedni katalog i klikamy rh9__05.00b - j. polski " b "
Po za?adowaniu klikamy Flash i na moment naciskamy w??cznik fona jeśli chodzi?o tylko o zmian? j?zyka to koniec
Jeśli chcemy wgraae nowsz? wersj? a j?zor do tej któr? mamy przeszed? to nie powinno byae problemów

Robimy to samo tylko bez ptaszka wybieraj?c nowy plik np rh9__05.30b
i FLASH i w??cznik
tym razem trwa to d?u?ej poniewa? flashujemy MCU po przejściu MCU program zg?osi ?eby wy??czyae fona
wtedy wyj?ae wtyk od BOXa potwierdziae b??d po??czenia - w?o?yae wtyk , wyj?ae ponownie ?eby zresetowaae BOX i w?o?yae
MCU mamy wgrane ale fon si? nie podniesie bo mamy niezgodne PPM
Robimy to samo tylko zaznaczaj?c ptaszka wybieramy znowu ten sam plik co poprzednio - rh9__05.30b
i FLASH i w??cznik
Tym razem idzie to szybciej bo tylko j?zyk
Po przejściu wyskakuje LOCAL MODE czekamy chwil? i rozpinamy wtyk od boxa i przcisk i wtyk z atrap?
wk?adamy bateri? w??cznik *#06# i patrzymy jaka versja ?
Wydaje mi si? ?e w chinolu nie ma mo?liwości ?eby wgraae MCU i PPM za jednym zamachem, bo mnie nie uda?o
si? wy??czyae fona po przejściu MCU, ale przecie? to NO problem ?eby zresetowaae i wgraae samo PPM
POWODZENIA !