http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip

WLAN - normy. Odnośniki do polskich norm i nie tylko.

tu masz stronke o tym spakowaną... ja szukam o przewodowych sieciech... jak macie podzielcie się (materiały na pracę dyplomową) ==== a tu jest troszkę o przewodowych http://student.wsu.kielce.pl/abe/strony/sieci/index.htm :D

 • http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip
  • fade.gif
  • hts-log.txt
  • backblue.gif
  • Array
  • Array
  • index.html


Pobierz plik - link do postu

http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > hts-log.txt

HTTrack3.32-2+swf launched on Tue, 22 Feb 2005 22:24:21 at http://www.interneo.pl/FAQ/book1.html +*.png +*.gif +*.jpg +*.css +*.js -ad.doubleclick.net/*

(winhttrack -qwC2%Ps2u1%sN0%I0p3DaK0H0%kf2A25000%f#f -F " Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98) " -%F " & lt; !-- Mirrored from %s%s by HTTrack Website Copier/3.x [XR & CO'2004], %s -- & gt; " -%l " pl, en, * " http://www.interneo.pl/FAQ/book1.html -O d:\dyplomoowka\http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html,d:\dyplomoowka\http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html +*.png +*.gif +*.jpg +*.css +*.js -ad.doubleclick.net/* -%A php3,php,php2,asp,jsp,pl,cfm,nsf=text/html )Information, Warnings and Errors reported for this mirror:

note: the hts-log.txt file, and hts-cache folder, may contain sensitive information,

such as username/password authentication for websites mirrored in this project

do not share these files/folders if you want these information to remain private

HTTrack Website Copier/3.32-2 mirror complete in 45 seconds : 39 links scanned, 38 files written (148009 bytes overall) [159886 bytes received at 3553 bytes/sec]

(No errors, 0 warnings, 0 messages)


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x300.html

Inny sprz?t bezprzewodowy Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Nast & #281;pny Inny sprz?t bezprzewodowy Linksys WET11 & #13;Urz?dzenie to zosta?o skonstruowane przez Linksysa jako klient który
pod??cza lokalny Ethernet przez sieae bezprzewodow?. Na razie nie
testowali?my jako ?e u?ywamy w tym celu wyra 1/4 nie ta?szych AT76C510.
Jednak AT76C510 (WAP11)nie pod??czaj? si? do wi?kszo?ci routerów typu
BEFW11S4, zreszt? ostatnio jak sprawdza?em (maj 2002) to ani WAP11
v1.4 (AT76C510) ani WAP11 v2.2 (TI ACX100) nie by? w stanie si?
pod??czyae do BEFW11S4. Nowe firmware mo?e to zmieniae ale ja osobi?cie
w?tpie bo wtedy istnienie WET11 nie za bardzo mia?oby sens wi?c
z punktu widzenia Linksysa raczej nie ma sensu by ta?sze WAP11
mia?y wszystkie mo?liwo?ci dro?szego WET11. Ale kto wie.
Aha, WET11 ma jedna dodatkow? mo?liwo?ae - gdy mamy taka sieae
(- to ethernet .-802.11b) LAN1--WET11A...ET11B--LAN2 i oba WET11
sa w modzie AdHoc to moga sie do nich podczepiac klienci
bezprzewodowi jesli sa rowniez w modzie AdHoc !!! Niestety
jesli chce sie trybu Infrastructure to albo trzeba miec OpenAP
albo sprzet Intela/Cisco itp. ze sredniej polki (od $500 wzwyz).
Zasilacz WET11: 110-240V.
D-link DWL-810/DWL-810+, Hawking WB320 & #13;Niewiele wiem o tym sprz?cie - ma podobne opcje do Linksys WET11.
Linksys WAP1 v2.2 & #13;To jest zupe?nie inny sprz?t ni? v1.4. Teoretycznie ma te same mo?liwo?ci,
choae hacki nie dzia?aj? ale Linksys twierdzi ?e 100mW ma od razu
(co najmniej dwie osoby twierdz? ?e to nieprawda, jeden twierdzi
?e zmierzy? i wysz?o 32mW w co mozna wierzyc bo taka moc podaje
identyczny d-link 900AP+, Trednware podaje ze ma moc 50mW).
Dodatkowo nie ma USB.SNMP za? jest konfigurowalny przez WWW (koszmarny soft).
Co wi?cej
wiele osób (w??czaj?c mnie samego) ma problem z jego uruchomieniem w modzie
klienta - wygl?da na to ?e problem w tkwi w tym ?e ka?da g?upia
zmiana wymaga resetowania. Cz??ae osób twierdzi te? ?e tryb klienta AP dzia?a
gdy wpisz? MAC LAN-u stacji bazowej (nie sprawdza?em tego).
Z nowym firmware umie sie podlaczac do AT76C510.
SMC 2652W & #13;Sprz?t oparty na Eumitcom-11000. Normalnie ma fatalny firmware. Podobno
nowy jest ju? lepszy ale i na nowy ludzie narzekaj?. Jednak na stacjach
tych mo?na zainstalowaae
OpenAP(Linux)
i wtedy ta tania stacja podobno nie tylko jest bardzo stabilna (tego nie testowali?my
bo mamy je krótko) ale na dodatek ma wszystko to co mo?na zrobiae pod Linuxem
- nagle ma mo?liwo?ci sprz?tu 3x dro?szego : wielokrotne mosty
bezprzewodowe, powtarzanie bezprzewodowe, meshing (siatkowanie??) - praktycznie
to co mo?na zrobiae stawiaj?c PC z Linuxem.
Lucent/Agere RG-1000 & #13;?wietny sprz?t, niestety normalnie jest to zwyk?a stacja bazowa.
bridging itp. jest mo?liwy po zakupieniu specjalnego softu np. z firmy
KarlNet. Koszt stacji i softu jest na tyle wysoki ?e AT76C510 wychodzi wyra 1/4 nie taniej.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Kombajny: sieae bezprzewodowa + switch/hub Ethernet Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Karty PCI


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x249.html

Stacje bazowe oparte na ATMEL AT76C510 Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Nast & #281;pny Stacje bazowe oparte na ATMEL AT76C510 & #13;Wiele ze starszych modeli stacji bazowych: Linksys WAP11 v1.4 (nie v2.2!!!),
SMC 2655W, D-link DWL-900AP, Netgear ME-102, Gigafast 711-AP,
Addtron AWS-110, Planet WAP-1960, Tellus TWL-A11 , Belkin F5D6130
opartych jest na platformie ATMEL AT76C510 (chipset).
Z powy?szych testowali?my Linksys, SMC, D-link oraz Addtron - s?
one na tyle identyczne ?e na ka?dym chodzi firmware Linksysa.
Stacje ró?ni? si? tylko obudow?, zasilaczem, gniazdkami i detalami
typu konfiguracja przez USB/SNMP oraz Power-over-Ethernet.
UWAGA! Instalacja firmware innego ni? od producenta
grozi utrat? gwarancji b?d 1/4 nawet uszkodzeniem produktu!
& #13;Ogromn? zalet? tej platformy jest to ?e jest tania i ?e pozwala
danej stacji pracowaae w trybie stacji bazowej (AP) lub w trybie klienta
(cAP).
W tym drugim trybie AT76C510 mo?e pod??czyae si? do innego AT76C510
(ewentualnie niektórych stacji bazowych nie opartych na AT76C510)
i stworzyae efektywnie most bezprzewodowy pozwalaj?cy po??czyae
ze sob? np. dwie sieci lokalne.
UWAGA! Nie jest mo?liwa praca na raz w obu trybach
(wymaga to innego sprzetu - patrz OpenAP lub WET11).
By praca w trybie klienta by?a mo?liwa nale?y zainstalowaae w
miar? nowe firmware (np. 1.4i). AT76C510 s? najta?szym tego
typu rozwi?zaniem jakie znamy które nie wymaga komputera
- tyle ?e niestety ju? wycofanym z produkcji - zast?pi?y je
stacje oparte na TI ACX100.
& #13;Dodatkowo A76C510 maj? specjalny tryb punkt-do-punktu (PTP)
oraz gwiazdy (PTMP). S? to specjalne tryby mostu bezprzewodowego.
Karty bezprzewodowe nie mog? si? pod??czaae do stacji bazowych
chodz?cych w tym trybie! Dodatkowo po??czenie jest specjalnie
szyfrowane. Te dwie cechy znacznie podnosz? bezpiecze?stwo po??czenia.
AT76C510 jest w pewnym sensie platform? kultow? jako ?e jest
bardzo dobrze znana na sieci i istnieje mnóstwo hacków
dodaj?cych specjalne opcje, pozwalaj?cych na programow? kontrol?
mocy (maksymalnie 100mW, UWAGA! wiele egzemplarzy bardzo
szumi przy 100mW wi?c op?aca si? troche zmniejszyae moc ),
monitorowanie si?y sygna?u i wiele, wiele innych rzeczy.
Jednym z super przyk?adów jest
ten soft
pod Linuxa pozwalaj?cy na zdalny monitoring poziomu sygna?u!!!
Tu jest inny soft pod Linuxa

By dowiedzieae si? wi?cej
& #13;szukaj WAP11 hack . UWAGA! wiele hacków
mo?e prowadziae do utraty gwarancji.
SMC 2655W & #13;Bardzo lekki AT76C510. Nie ma USB wiec wszystko trzeba robiae
przez SNMP. Za to ma Power-over-Ethernet!!! Nie trzeba wi?c
ci?gn?c kabla zasilania. Z??cze antenowe MCX.
UWAGA! Firmware 1.4j1 (albo 1.4i1) psuje
reset wi?c poniewa? nie ma USB to zapomnienie has?a SNMP
unimo?liwia dalszy dost?p do AP!!! Nale?y najpierw ustawiae
has?o SNMP a potem robiae upgrade firmware. (jak kto? wie jak to obej?ae
to prosz? o info).
UWAGA! cichutkie tykanie jest normalnym
objawem pracy
UWAGA! u?ywaj?c Power-over-Ethernet nale?y pami?taae
o tym ze jest spadek napi?cia na kablu Ethernet wi?c trzeba daae
wy?sze napi?cie na wej?ciu. Wg. dokumentacji SMC akceptuje do 35V
na wej?ciu (standard IEEE to 48V). PRacuje w standardzie
Intel/Symbol/Orinoco czyli + na ?rodkowych (zazwyczaj niebieskich)
- na zewn?trznych (zazwyczaj br?zowych).
Wi?cej o PoE w jednym z wcze?niejszych rozdzia?ów. WSTAW TU ODNOSNIK.

D-link 900AP & #13;Bardzo fajny, ma?y AT76C510. G?ówny atut to ?wietne z??cze
antenowe RP-SMA. G?ówny minus to mniej stabilna praca
(wiesza si? raz na 2-3 dni) ni?
SMC 2655W lub Linksys WAP11 v1.x. Podejrzewamy firmware lub
zasilanie ale na razie nie zbadali?my tego dok?adnie.
Linksys WAP11 v1.x & #13;Najbardziej popularny AT76C510. Na zewn?trz ma z??cze antenowe RP-TNC.
Wewn?trz ma z??cze MCX.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Stacje bazowe oparte na TI ACX100 Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Dro?sze stacje bazowe


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c205.html

Techniczne szczegó?y 802.11 Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny Techniczne szczegó?y 802.11 Problem ukrytego nadajnika & #13;Zak?adam ze to to co po angielsku nazywa sie " hidden node problem " .

Czyli sytuacja w ktorej masz w okolicy dodatkowy, czyjs nadajnik ktory zajmuje
czesc pasma.

Opisz w szczegó?ach dla Ad-Hoc i Infrastructure, opisz RTS/CTS.

To w 802.11 jest rozwiazane przez RTS/CTS. Jesli masz z tym problem
to zmniejszasz RTS threshold ze standardowego 2347 na mniejszy.


Jesli masz ukryty nadajnik to wlasnie jak masz wiekszy RTS masz wieksze straty
na pakietach.

Mniejszy RTS nie powoduje strat na pakietach tylko zwalnia dzialanie sieci.

Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Inne przydatne grupy robocze i standardy IEEE & nbsp; Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x164.html

802.16a Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. Nast & #281;pny 802.16a & #13;Standard uchwalony w styczniu 2003. Nie jest to standard transmisji jak 802.11
ale standard definiuj?cy wspó?prac? mi?dzy sob? stacji bazowych
które przekazuj? sobie wzajemnie dane (patrz " meshing " ).
Technologia ma mieae zasi?g do 50km i pr?dko?c do 70Mbit/s.
Europejski odpowiednik tej technologii rozwijany przez ETSI
nazywa si? HiperMAN.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny 802.11n Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u 802.15.3 i 802.15.3a


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x148.html

802.11b+ Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. Nast & #281;pny 802.11b+ & #13;2.4GHz.
Przyspieszenie 802.11b do 22mbps - nie jest to standard wi?c
niekoniecznie ró?ne urz?dzenia b?d? ze sob? chodziae na 22 mbps.
Ale na 11 mbps powinny. S? dwie niekompatybilne implementacje.
Na szcz??cie na rynku dominuje jedna - ta?sza,
(Trendware,Linksys,D-link itd.)
oparta na TI ACX100 - patrz rozdzia?o sprz?cie o TI ACX100.
Moje g?ówne zastrze?enie to to ?e jest to do?ae wybredny chipset
i nie ma dobrych driverów do kart PCI pod Linux. No ale je?li komu? chodzi
to 22mbps zamiast 11mbps za par? z?otych wi?cej to
mo?e byae dobry interes.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u 802.11b++


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x410.html

Anteny dookólne Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Anteny Nast & #281;pny Anteny dookólne Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Anteny kierunkowe Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Z??cza i kabelki


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x170.html

Inne przydatne grupy robocze i standardy IEEE Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. Nast & #281;pny Inne przydatne grupy robocze i standardy IEEE 802.3af & #13;Tzw. Power-over-Ethernet -
wi?cej informacji & #13;http://www.ieee802.org/3/af/ oraz
& #13;http://www.poweroverethernet.com/
oraz & #13;http://www.nycwireless.net/poe/
(TO PRZEZUC DO DODZIELNEGO PODRZDZIALU O TECHNOLOGII !!)
dzi?ki temu AP stoj?cy na dachu
mo?na zasilaae przez kabel Ethernet i nie trzeba ci?gn?ae kabla
zasilaj?cego. Wymaga tego by AP to obs?ugiwa? oraz by switch/router
to obs?ugiwa? lub te? wpi?cia w?asnego urz?dzenia zasilaj?cego.
Nal?zy pami?taae o spadku napi?cia na kablu Ethernet i daae odpowiednio
du?e napi?cie na wej?ciu. Standard na wej?ciu to 48V ale
wi?kszo?ae producentów jest niezgodna ze standardem i
ma ni?sz? maksymaln? wysoko?ae zasilania wej?ciowego wi?c
zawsze nalezy si? upewniae ?e nie podajemy za du?o.
Moje wskazówki:
Wskazówka 1: s? dwa g?ówne standardy - upewnij si? który jest
u?ywany w Twoim urz?dzeniu czy ten Intel/Symbol/Orinoco/SMC czy ten
Cisco.
Wskazówka 2: pod??czaj wszystkei 4 kable (pozosta?e 4 z 8 to sygna?) -
u?ycie 4 zamiast 2 zmniejsza dwukrotnie opór zgodnie z lekcjami fizyki
z klasy 7-ej.
Praktyczne wskazówki Jarka Górskiego:
Wskazówka 1: je?li urz?dzenie ma Power-over-Ethernet i
wiemy ?e pójdzie z 12V na drugiej stronie kabla to mo?na
u?yae starego zasilacza PC który daje mi?dzy innymi 12V.
Tylko trzeba pamietaae o obci??eniu napiecia 5V rezystorem
22Ohm/3..5W.
Bez tego niektore zasilacze moga sie uszkodzic a wiekszosc conajmniej
wariuje.
Wskazówka 2: W AVT jest kit zasilacza 1..25V/1A.
Nazywa sie AVT-1066B,
kosztuje 12 zl. Do tego trzeba dokupic transformator, radiator,
obudowe i kabelki (gniazda) i chyba potencjometr.
802.11e & #13;Rozszerzenia dotycz?ce jako?ci transmisji i multimedii.
802.11f & #13;Definiuj? prac? AP.
802.11h & #13;Rozszerza 802.11a o dymaniczny wybór cz?stotliwo?ci- dzi?ki
temu 802.11a jest zgodne z ETSI.
802.11i & #13;Podwy?sza bezpiecze?stwo.
802.11j & #13;Specjalna wersja 802.11a dla Japonii w której wolno dost?pne
pasmo rozci?ga si? na 4.9-5GHz.
802.11k & #13;Definiuje dodatkowe informacje o stacjach, radiach i sieciach
umo?liwiaj?c lepsze zarz?dzanie LAN-ami. Pozwoili mi?dzy innymi na
us?ugi oparte na lokalizacji.
802.11l & #13;Kod nie b?dzie u?ywany.
802.11m & #13;m jak maintaince. Ta grupa pracuje na poprawieniem b??dów
w dotychczasowych specifikacjach.
802.11o & #13;Nie b?dzie u?ywane.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny 802.15.3 i 802.15.3a Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Techniczne szczegó?y 802.11


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x167.html

802.15.3 i 802.15.3a Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. Nast & #281;pny 802.15.3 i 802.15.3a & #13;W planach.
Standard oparty na UWB (daj link jak napizsesz o UWB).
Poczatkowo 100mbps, docelowo 400mbps. Niestety zasi?g jest ma?y do 10m.
G?ówne zastosowania to minisieci domowe, wlaczajac transmisj? video.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny 802.16a Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Inne przydatne grupy robocze i standardy IEEE


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x154.html

802.11g Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. Nast & #281;pny 802.11g & #13;2.4GHz.
Nowy standard maj?cy zast?piae i teoretycznie ca?kowicie kopatybilny z
802.11b - pr?dko?c teoretyczna to 54mbps, rzeczywista: 20 mbps.
Powód opisany jest np. w tym artykule
w ComputerWorld. W skrócie powodem tego zwolnienia jest w?a?nie
kompatybilno?ae z 802.11b. 802.11b++ mo?e byae ta?szym a równie szybkim
choae mniej standardowym rozwi?zaniem.

Pracuje nie w trybie HR/DSSS jak 802.11b a w trybie OFDM
(ang.Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
czyli w wolnym t?umaczeniu
" ortogonalnym splataniu/mieszaniu cz?stotliwo?ciowych fragmentów pasma "
a chyba w bardziej fachowym lecz mniej zrozumia?ym ?argonie:
" zwielokrotnienie kana?ów poprzez ortogonalny podzia? cz?stotliwo?ciowy " .
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny 802.11b++ Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u 802.11a


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c419.html

Bezpiecze?stwo w sieciach bezprzewodowych Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny Bezpiecze?stwo w sieciach bezprzewodowych & #13;Bezpiecze?stwo w sieciach bezprzewodowych jest szczególnie istotne
jako ?e z odpowiednio dobr? anten? mo?na pods?uchiwaae dan? komunikacj?
nawet ze znacznej odleg?o?ci. W tym rozdziale zawarto par? podstawowych
wskazówek.
& #13;Przede wszystkim je?li kto? twierdzi ?e sieci bezprzewodowe s?
bardzo bezpieczne, bezpieczniejsze od kablowych to mija si? z prawd?.
Owszem s? ale je?li si? porównuje sieae bezprzewodow? z sieci?
przewodow? do której kto? jest bezpo?rednio fizycznie pod??czony.
Jest to zupe?nie niesprawiedliwe bo by pod??czyae si? do sieci
przewodowej trzeba mieae dost?p do budynku - za? do sieci bezprzewodowej,
przy dostatecznie dobrej antenie, mo?na si? pod??czyae z do?ae du?ej
odleg?o?ci. Owszem mo?na w??czyae szyfrowanie w tej sieci, jednak kodowanie WEP
je?li mo?liwe do z?amania. WEP64 jest do?ae prosty do z?amania,
WEP128 jest znacznie trudniejszy. Jednak w sieci o du?ym ruchu
mo?na z?amaae równie? WEP128. Je?li kto? wi?c chce zachowaae bezpiecze?stwo
to powinien u?ywaae WEP128 i zmieniaae go regularnie.
Niezale?nie od tego, w sieciach bezprzewodowych nale?y unikaae
nieszyfrowanych protoko?ów jak telnet lub nie-anonimowy FTP.
Zamiast nich nale?y u?ywaae Wirtualnych Sieci Prywatnych lub
ssh/sftp.
& #13;Dodatkowo warto si? równie? zaznajomiae z podstawami zabezpieczania
Linux-a zawartymi w ró?nych
ksi??kach z LDP.
Obiegówka bezprzewodowego bezpiecze?stwa & #13; Zmie? domy?lne has?o administratora na stacjach bazowych
(SNMP,WWW) Zmie? domy?lny identyfikator sieci SSID Wy??cz rozg?aszanie identyfikatora sieci (SSID broadcast) W??cz WEP - mo?liwie jak najsilniejszy (np. 256 zamiast 64)
jak równie? regularnie zmieniaj has?a WEP Zoptymalizuj ustawienie stacji bazowych tak sygna?
by? tam gdzie jest potrzebny i w miar? mo?liwo?ci tylko tam Przetestuj bezpiecze?stwo Airsnortem, netstumblerem, kismetem Pozwalaj na po??czenie tylko ustalonym adresom MAC U?ywaj sta?ych IP zamiast DHCP U?ywaj ssh i scp zamiast telnetu i FTP Zainstaluj RADIUS lub podobny system autoryzacji.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Z??cza i kabelki & nbsp; Regulacje prawne dotycz?ce sieci bezprzewodowej w Polsce


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c478.html

No dobrze, ale ile to kosztuje ? Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny No dobrze, ale ile to kosztuje ? & #13;Coraz mniej. Oczywi?cie polecamy nasz klep który ruszy lada
chwila ale ju? mo?na sk?adaae w nim zamówienia. Ale je?li kto?
nie boi si? ryzyka a woli oszcz?dziae troch? groszy to mo?e
spróbowaae na www.adico.pl
lub na dro?szym
www.allegro.pl .
By zorientowaae si? w cenach - wystarczy zajrzeae do naszego sklepu
lub przejrzeae zako?czone i bie??ce aukcje z adico i allegro.
Ceny z pocz?tku pa 1/4 dziernika 2002:
Generalnie stacja bazowa to ok. 600zl, karty USB 300-400zl.
Koszt anteny zale?y od jako?ci, mocy i k?ta.
Przy ??czeniu dwóch bloków na odleg?o?ae 100-300m mo?na si? obej?ae
bez anten. Na odleg?o?ae do 1km powinny wytarczyae
najta?sze anteny panelowe po ok. 80z?. Link na odleg?o?ae
2-4km wymaga anten za 200-400z?. Oczywi?cie sytuacja jest
bardziej skomplikwoana gdy nei jest to link
punkt-do-punktu ale gdy do jednego punktu dost?powego (AP)
pod??czonych jest pary klientów - wtedy nale?y równie? wzi?ae
pod uwag? k?t w p?aszczy 1/4 nie horyzontalnej. Oczywi?cie anteny
dookólne s? dro?sze ni? anteny kierunkowej o tym samym wzmocnieniu.
Cz?sto wi?c op?aca si? u?yae jednej lub wi?cej anten sektorowych (
UWAGA! nie mo?na ich postawiae obok siebie !!!).
Je?li chodzi o producenta top olecamy oczywi?cie nasze
które s? tylko troch? dro?ysz od najta?szych za to
charakteryzuj? si? zasi?giem lepszym nawet o 33% przy tych samych
warto?ciach nominalnych i wi?ksz? trwa?o?ci? dzi?ki wysokiej
jako?ci wykonania.
Kontrahenci w sieci & #13;Je?li nie masz zaufania do osoby od której kupujesz w sieci
to mo?esz j? sprawdziae wpisuj?c " Imi? Nazwisko " albo " ksywa "
albo " adres@email " w
www.google.com .
Mo?esz te? wys?aae nam maila z pytaniem o dana osob? i je?li
prowadzili?my z ni? interesy to ch?tnie zarekomendujemy.
Z naszego do?wiadczenia zdecydowana wi?kszo?ae ludzi jest uczciwa
i godna zaufania i interesy nimi to czysta przyjemno?ae.

Zajrzyj te? do rozdzia?ów o antenach i kabelkach gdzie s? pewne
komentarze dotycz?ce anten i przerabiania.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Zezwolenia & nbsp; Czarna lista kontrahentów


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x318.html

Karty PCI Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Nast & #281;pny Karty PCI Trendware/Trendnet TEW-223PI & #13;Karta na chipsecie ADMtek. Wygl?da ?e to jest to samo co
now wersja D-link DWL-520 (bodajze c1).
Jedna z najta?szych markowych kart na rynku. Z??cze antenowe RP-SMA.
Plus to niska cena i ma?a konfliktowo?ae - minus to ma?a moc i zasi?g
(polecana jest wtedy 303PI).
S? drivery do Linux udost?pnione przez producenta - wiecej informacji na
& #13;stronie jednego z autorów.
Trendware/Trendnet TEW-303PI & #13;Karta na chipsecie TI ACX100. To jest to samo co D-link DWL-520+.
Jedna z najta?szych markowych kart TI ACX100 na rynku.
Karta jest do?ae wymagj?ca je?li o przerwania. Je?li nie chodzi
to prawie na pewno oznacza jaki? konflikt portów lub przerwa?
bo awaryjno?ae tych kart jest bardzo niska. Wi?cej szczegó?ow na
stronie dystrybutora .
Informacja o driverach do Linuksa na
& #13;stronie jednego z autorów
D-link DWL-520+ & #13;To jest to samo co Trendware TEW-303PI powy?ej. Nie mieli?my
du?o do?wiadczenia z t? kart? bo TEW-303PI jest identyczny a ta?szy.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Inny sprz?t bezprzewodowy Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Karty USB


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c400.html

Anteny Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny Anteny Anteny - podstawowe parametry & #13;Przy zakupie anteny trzeba bardzo uwa?aae. Z moich obserwacji
anteny oferowane na allegro maj? nagminnie zawy?ane parametry
- w szczególno?ci cz?sto podawane jest wzmocnienie niemo?liwe do
osi?gni?cia przy opisywanej szeroko?ci wi?zki, ewentualnie podawane
s? parametry idealne, wynikaj?ce z symulacji a nie mierzone w laboratorium.
Nale?y wi?c anteny przed zakupem dok?adnie sprawdziae gdy? wcale nie s?
rzadkie przypadki gdy antena jednego producenta opisywana np. jako 19 dBi
ma o 33% wi?kszy zasi?g ni? antena drugiego producenta opisywana jako
22 dBi mimo ?e teoretycznie ta druga powinna mieae zasi?g o 40% wi?kszy.
Do tego w wielu przypadkach anteny danego producenta mog? byae
bardzo nierówne - jeden egzemplarz mo?e byae bardzo dobry a drugi
bardzo z?y.
& #13;Przy monta?u anten na zewn?trz warto si? upewniae ?e anteny s?
odpowiednio zabezpieczone przed zamoczeniem lub silnym wiatrem.
& #13;Cz?sto stacje bazowe s? wyposa?one w dwie anteny - powstaje
wi?c pytanie czy nie mo?na pod??czyae dwóch zupe?nie ró?nych anten
które pokry?yby ró?ne obszar. Otó? zazwyczaj niestety nie,
gdy? zazwyczaj s? to tzw. 'diversity antennas'. Oznacza to tyle
?e AP przy komunikacji z danym klientem u?ywa tej która zapewnia
lepszy sygna? ale w danym momemncie uzywa tylko jednej anteny.
Je?li anteny pokrywa?yby zupe?nie ró?ny obszar to wtedy
w momencie komunikacji z jakim? klientem przy pomocy anteny A
(nazwujmy jedn? A a drug? B),
wszyscy klienci którzy s? wdoczni tylko przez anten? B
traciliby ca?kowicie kontakt z AP! To zazwyczaj prowiadzi do zwisów
i timeout-ów (Darku potwierd 1/4 testy).

Po co wi?c takie anteny? Otó? w warunkach biurowych - z du??
liczb? ró?nych powierzchni mo?emy mieae do czynienia z interferencj? wielu
sygna?ów odbitych od ró?nych ?cian, sufitu itd. W takim przypadku
mo?e si? akurat zdarzyae ?e przy umieszczeniu anteny w konkretnym
punkcie mo?emy mieae kiepsk? jako?ae sygna?u przy komunikacji
z pewn? grup? klientów przy czym w ró?nych miejscach
mog? to byae ró?ne grupy klientów. Anteny 'diversity' s? w?a?nie
po to by unikn?ae takich sytuacji - sk?adaj? si? one zazwyczaj
z dwóch ró?nych, ale podobnych anten umieszczonych w odleg?o?ci rz?du
d?ugo?ci fali ?eby chocia? cz??ciowo unikn?ae wspomnianych
problemów z destruktywn? interferencj?.

Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Radzenie sobie z problemami & nbsp; Anteny kierunkowe


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c140.html

Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. & #13;UWAGA! Je?li chcesz dodaae link do tej podstrony to prosz? dodaj
lepiej link do strony g?ównej
http://interneo.pl/FAQ/
. Po prostu strony te s? generowane dynamicznie ze 1/4 ród?a w XML
i w kolejnej wersji ta podstrona mo?e mieae inny URL.
802.11b czyli Wi-Fi & #13;2.4GHz.

Liczba kana?ów w ró?nych krajach ...

Jednak pomomo takiej liczby kana?ów nie jest mo?liwe nadawanie
na wszystkich na raz gdy? s?siednie kana?y si? zak?ócaj?.
W rzeczywisto?ci w jednym miejscu daje si? u?ywaae maksymlanie 4
kana?ów na raz. Wi?cej szczegó?ow mo?na znale 1/4 ae
w artykule na www.slashdot.org
& #13;http://slashdot.org/articles/02/11/15/2316220.shtml?tid=95
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Fizyczne podstawy dzia?ania sieci bezprzewodowych & nbsp; 802.11b+


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x158.html

802.11a Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. Nast & #281;pny 802.11a & #13;Technologia na wy?szej cz?stotliwo?ci: 5GHz. Dro?sza, choae
szybsza od 802.11b. Ma sens wtedy gdy 2.4GHz jest zapchane.

Analogicznie jak 802.11g jest to OFDM (patrz powy?ej).
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny 802.11g Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u 802.11n


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x280.html

Kombajny: sieae bezprzewodowa + switch/hub Ethernet Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Nast & #281;pny Kombajny: sieae bezprzewodowa + switch/hub Ethernet & #13;S? to wyj?tkowo wygodne urz?dzenia do budowy ma?ych lokalnych sieci.
Zazwyczaj zapewniaj? wszystko w jednym: router, bramk?, firewall,
bezprzewodow? stacj? bazow?, hub lub switch a dodatkowo niektóre
jeszcze serwer drukarek b?d 1/4 gniazdko do pod??czenia modemu w razie
gdyby g?ówne po??czenie pad?o. Jest to wi?c idealne do domu,
ewentualnie do pod??czenia paru s?siadów - wystarczy jedno pude?ko
zu?ywaj?ce znacznie mniej pr?du ni? PC (oszcz?dno?ae nawet 100-200z?
miesi?cznie). Moim zdaniem najlepsze kombajny robi D-link.
D-link DI-713P & #13;?wietny kombajn - sam mam go w domu i jestem nim zachwycony.
Jest to odpowiednik Linksys BEFW11S4 (uwaga, dotyczy BEFW11S4 v1, v2
podobno jest super) którego bij? lepszymi gniazdkami
antenowymi - RP-SMA oraz znacznie lepszym firewallem i kontrol? nad
serwerem DHCP.
D-link DI-614+ & #13; & #13;Opis producenta .
Odpowiednik DI-713P - tyle ?e ma 4 porty wyj?ciowe Ethernet a nie 3,
chodzi na 22mbps, ma jeszcze lepszy firewall ale za to
nie ma portu drukarki(nie pami?tam). Moim zdaniem to najlepszy
wybór je?li kto? chce taki sprz?t sobie kupiae. Gniazda RP-SMA.
D-link DI-711 & #13;Nieco ju? stary prosty kombajn o jednym wyj?ciowym porcie Ethernet.
Linksys BEFW11S4 & #13;Zdecydowanie najpopularniejszy kombajn na rynku.
v2 zostala wybrana przez PC World:
" Best Hardware Product of the Year - 2002 " oraz
" Best Networking Product of the Year - 2002 " .
Stabilny i niezawodny. Minusy to z??cze antenowe RP-TNC
oraz braki w firewallu i serwerze DHCP - moim zdaniem D-link DI-713P
lub DI-614+ s? wyra 1/4 nie lepsze - UWAGA!
dotyczy wersji 1 - wersja 2 sie nie bawilem!! Opcje firewalla
w BEFW11S4 wersja 1s? wystarczaj?ce tylko dla ma?o wymagaj?cego
u?ytkownika. Zasilacz: tylko 110V lub tylko 240V.
SMC 7004VWBR & #13;Nie testowali?my ale s?yszeli?my bardzo ró?ne opinie.
Cz??ae osób jest zachwycona, cz??ae narzeka ?e potrafi si?
resetn?ae raz na dzie? lub ?e niektóre karty maj? z nim
problem. Generalnie uznaje si? ?e jest lepszy ni? Linksys BEFW11S4
i cz?sto osoby które si? przesiad?y z Linksysa na SMC zalecaj? to te?
innym. VBWR ma podobno ?wietny firewall:
SPI, obrona przed
atakami DoS, potrafi filtrowaae ze wzgl?du na adresy i s?owa kluczowe,
umie wysy?aae e-mail z powiadomieniem o próbach ataku - je?li chodzi
o mo?liwo?ci to co najmniej o generacj? wyprzedza wy?ej wymienione.
Ale tego nie sprawdzali?my.
Choae moim zdaniem ?rednio zaawansowanemu u?ytkownikowi
opcje D-linków wystarczaj?.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Dro?sze stacje bazowe Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Inny sprz?t bezprzewodowy


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > book1.html

Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30)
Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Jacek Pliszka (usu? x z e-maila) & #60; pliszka@interneo.plx & #62; Spis tre & #347;ci Wst?p Zastrze?enie Podzi?kowania Uwagi i komentarze Par? s?ów o nas Fizyczne podstawy dzia?ania sieci bezprzewodowych Ogólnie Przyk?adowe zrealizowane zestawy: S?owniczek To be done ... Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. 802.11b czyli Wi-Fi 802.11b+ 802.11b++ 802.11g 802.11a 802.11n 802.16a 802.15.3 i 802.15.3a Inne przydatne grupy robocze i standardy IEEE 802.3af 802.11e 802.11f 802.11h 802.11i 802.11j 802.11k 802.11l 802.11m 802.11o Techniczne szczegó?y 802.11 Problem ukrytego nadajnika Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Podstawy i sugestie Stacje bazowe oparte na TI ACX100 Trendware(Trendnet) TEW-310APBX D-link 900AP+ Linksys WAP11 v2.2 Linksys WAP11 v2.6 Planet WAP-1965 Stacje bazowe oparte na ATMEL AT76C510 SMC 2655W D-link 900AP Linksys WAP11 v1.x Dro?sze stacje bazowe NDC NWH9210 / Tonze EWA 2100 Kombajny: sieae bezprzewodowa + switch/hub Ethernet D-link DI-713P D-link DI-614+ D-link DI-711 Linksys BEFW11S4 SMC 7004VWBR Inny sprz?t bezprzewodowy Linksys WET11 D-link DWL-810/DWL-810+, Hawking WB320 Linksys WAP1 v2.2 SMC 2652W Lucent/Agere RG-1000 Karty PCI Trendware/Trendnet TEW-223PI Trendware/Trendnet TEW-303PI D-link DWL-520+ Karty USB Trendware TEW-224UB Compex WLU11A Actiontec HWU01170-01 Linksys WUSB11 v2.6 Noname Linksys WUSB11 v2.5 Karty CF - CompactFlash Radzenie sobie z problemami " Sprz?t nie dzia?a " Problemy specyficzne dla danego hardware. Anteny Anteny - podstawowe parametry Anteny kierunkowe Anteny dookólne Z??cza i kabelki Bezpiecze?stwo w sieciach bezprzewodowych Obiegówka bezprzewodowego bezpiecze?stwa Regulacje prawne dotycz?ce sieci bezprzewodowej w Polsce Rozporz?dzenie Min. Infrastruktury uwalniaj?ce pasma dla sieci
komputerowych Zezwolenia Jakie s? problemy z którymi nale?y si? liczyae przy za?atwianiu tego
typu sprawy w urz?dach? Z jakimi op?atami nale?y si? liczyae w przypadku zezwolenia? No dobrze, ale ile to kosztuje ? Kontrahenci w sieci Czarna lista kontrahentów Literatura Anteny Ogólne Materia?y w Internecie po polsku o sieciach bezprzewodowych & nbsp; & nbsp; Nast & #281;pny & nbsp; & nbsp; Wst?p


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x467.html

Zezwolenia Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Regulacje prawne dotycz?ce sieci bezprzewodowej w Polsce Nast & #281;pny Zezwolenia Jakie s? problemy z którymi nale?y si? liczyae przy za?atwianiu tego
typu sprawy w urz?dach? & #13;Problemy to z?e przeczytanie i podpowiedzi przez Pani? urz?dniczk?
w wyniku czego mo?e
zostaae odrzucone podanie o dzia?alno?ae telekomunikacyjn? w URTiP. Co do
zezwolenia 2,4 GHz my czekali?my od marca do momentu uwolnienia
pasma (koniec sierpnia) i do dzi? (pocz?tek pa 1/4 dziernika) nie mamy odpowiedzi.
Z jakimi op?atami nale?y si? liczyae w przypadku zezwolenia? & #13;Po prostu do ko?ca nie wiem. Wygl?da na to ?e kwoty bywaj? ró?ne.
Najnowsze
& #13;Rozporz?dzenie Min. Infrastruktury z dnia .. grudnia z Dz. U. nr 237
z 30 grudnia 2002

o którym by?o tak g?o?no z tego powodu ?e podnosi mocno stawki dla
lokalnych rozg?o?ni radiowych mo?e si? stosowaae a mo?e nie. Zobaczmy:
radiokomunikacja sta?a radiowa to za??cznik 2. Tablica 1 podaje
?e op?ata za 28MHz (tyle ile wynosi dla 802.11b) za kana? jednocz?stotliwow?ciowy wynosi 15 tys. z? za ka?dy most bezprzewodowy Point-to-Point.
No co?, je?li to mia?oby si? odnosiae do 802.11b to ju? jest jasne
?e najszybciej rozwijaj?ca si? na ?wiecie technologia dost?pu
do Internetu w Polsce b?dzie zduszona w zarodku. Suma jest tak
nierealistycznie wysoka ?e mo?na podjerzewaae ?e to rozporz?dzenie pisa?
kto? zwi?zany b?d 1/4 z TPSA b?d 1/4 z operatorami komórkowymi.
W przypadku PMP cena jest w tablicy 2 i wynosi 240zl za MHz co dla
802.11b oznacza 6720zl. To ju? jest troch? lepiej ale dalej jak si?
to porówna z cen? sprz?tu: 500z? za stacj? bazow? i 250z? za kart? sieciow?
to widaae ?e ma?e sieci s? po prostu duszone w zarodku.
Trzecia mo?liwa wysoko?ae op?aty to tabela 3: 802.11b pracuje jako DSSS
wi?c te? w?a?ciwie pasuje do tej tabeli. Wtedy op?ata wynosi?aby
80z? za 1MHz czyli ok. 2240z?. I to ju? jest kwota rozs?dna je?li
ma si? 40 uzytkowników. Jednak dla ma?ych sieci np. 5-osobowych
koszt jest za wysoki i wynosi prawie 40z? miesi?cznie na osob?
(mówimy tu o sposobie na tani dost?p do intenetu).
802.11g i 802.11a pracuj? jako OFDM i nie jest jasne któr? tabel?
nale?y w stosunku do nich stosowaae.
& #13; UWAGA! dane mog? byae nieaktualne! Szczególnie w du?ych miastach.
Równie? na trzepak.networking by? URL (ftp) ze znacznie wy?szymi cenami
- szukaj wrzesie?-pa 1/4 dziernik 2002.
Je?li zarejestrujesz urz?dzenia radiowe z zewn?trznymi op?atami koszt
rejestracji 2 tys z?. koszt roczny zezwolenia 2 tys. z?. Co do innych op?at
to ju? zale?nie jak si? dogadasz ze spó?dzielniami i tymi podobnymi.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Regulacje prawne dotycz?ce sieci bezprzewodowej w Polsce Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u No dobrze, ale ile to kosztuje ?


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x31.html

Podzi?kowania Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Wst?p Nast & #281;pny Podzi?kowania & #13; Pragniemy podzi?kowaae poni?szym osobom które przy?o?y?y
si? do powstanie tego dokumentu:
Dariusz Jankowski & #60; znany autorom & #62; Artur Borowiecki & #60; znany autorom & #62; Marek Cybulski & #60; znany autorom & #62; Jaros?aw Górski & #60; znany autorom & #62; Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Wst?p Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Uwagi i komentarze


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x509.html

Materia?y w Internecie po polsku o sieciach bezprzewodowych Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Literatura & nbsp; Materia?y w Internecie po polsku o sieciach bezprzewodowych & #13; & #13;Tom's Hardware Guide po polsku zawiera par? artyku?ów
o sieciach bezprzewodowych.
Poprzedni Spis tre & #347;ci & nbsp; Ogólne Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u & nbsp;


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x487.html

Czarna lista kontrahentów Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni No dobrze, ale ile to kosztuje ? Nast & #281;pny Czarna lista kontrahentów & #13;
& #13;Damian Budnik/ Cangaceir / adamusia@zeus.polsl.gliwice.pl
Miejsce: Gliwice.
Problem: do chwili obecnej (9 grudnia 2002) nie zap?aci?
za towar dostarczony w czerwcu 2002. Towaru o którym mówi? ?e jest uszkodzony
nie chcia? zwróciae przez 4 miesi?ce. Dodatkowo straszy? znajomym prokuratorem
i oskar?a? o prób? wy?udzenia (ciekawe jak skoro towar dosta? na kredyt).
Technika dzia?ania: przedp?aca, po czym mówi ?e rezygnuje i ?eby
przelaae pieni?dze z powrotem. Po zwróceniu pieni?dzy mówi ?e jednak
we 1/4 mie, wi?c ?ebym wys?a? bo mu si? spieszy a on jak tylko pieni?dze wróc?
to wp?aci z powrotem. Jak do tej pory nie wp?aci?.
Na maile nie odpowiada lub przeciaga spraw? ?e na pewno wp?aci za tydzie?
albo za dwa bo akurat co? wypad?o.
& #13;Bartosz lub Janusz Mierzwi?ski Zielna 1080-727 Gda?sk 692083183
692083183, mjjbl@wp.pl
nick allegro: BartosGda. jak rowniez:

Zamawia sprzet i nie odbiera - traci sie czas i ponosi koszty wysylki.
Oszukal tak juz dwa razy (raz jako Bartosz a raz jako JAnusz).

Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny No dobrze, ale ile to kosztuje ? Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Literatura


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c54.html

Fizyczne podstawy dzia?ania sieci bezprzewodowych Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny Fizyczne podstawy dzia?ania sieci bezprzewodowych Ogólnie & #13;Fale radiowe wykorzystywane w ??czno?ci bezprzewodowej w pa?mie
2-20 GHz s?, podobnie jak ?wiat?o, falami elektromagnetycznymi
i w powietrzu rozchodz? si? praktycznie z pr?dko?ci? ?wiat?a.
D?ugo?ae fali ...


Tabela 1. Elektromagnetyczne fale radiowe Cz?stotliwo?ae Zastosowania 0.5-1.7 MHz radio AM 1.7-30 MHz radio - fale krótkie 40 MHz Pilot do gara?u 88-108 MHz radio FM 600 MHz TV 900 MHz telefony komórkowe GSM, telefony bezprzewodowe domowe 1.2-1.66 GHz GPS 1.8 GHz telefony komórkowe GSM 2.4 GHz Bluethooth,802.11b/b+/b++/g 5 GHz 802.11a 5.8 MHz Przemys? i business. 12 GHz telewizja satelitarna


Wzór na odleg?o?ae ...

Wplyw szumów na odleg?o?ae - ?e mocniejsze anteny daj? te? wi?ksze szumy
i mo?na nie osi?gaae efektu.

Zasada Huyghensa...
Pierwsza strefa Fresnela ...
Im wy?sza cz?stotliwo?ae tym mniejsza.
& #13;Typowy zasi?g ??czno?ci bezprzewodowej
w najpopularniejszych obecnie standardach (802.11a/b - patrz poni?ej)
to do 100m wewn?trz budynku i do 500m na zewn?trz. Cz?sto niestety
oznacza to minimaln? mo?liw? pr?dko?ae ale nie zawsze.
Maksymalny znany mi zasi?g na jakim dzia?a 802.11a/b to
& #13;310km zestawione przez Szwedzka Agencj? Kosmiczn? .
Zasi?g zale?y od poni?szych czynników: mocy urz?dze? - mierzona jest zazwyczaj w mW lub
w dBm przy czym dBm jest skal? pot?gow? (dB w nazwie) i przelicza si?
na mW w ten sposów: x dBm to jest 10^(x/10) mW czu?o?ae urz?dze? - mierzona jest zazwyczaj w dBw
przy czym jest to zazwyczaj liczna ujemna - ró?na dla ró?nych
pr?dko?ci - maj?c czu?o?aei i moc mo?na pokusiae si? o oblizenie
zasi?gu u?ywaj?c wzoru z poprzedniego paragrafu (nie ma na razie).
UWAGA! Nale?y pami?taae ?e uwzgl?dniae nale?y obie kombinacje
moc-czu?o?ae. Np. maj?c urz?dzenia A i B nale?y pami?taae ?e nale?y
uzgl?dniae kombinacj?: moc A i czu?o?ae B oraz kombinacj? moc B i czu?o?ae A.
Tak wi?c je?li np. A ma du?? moc ale s?ab? czu?o?ae to znacznie lepszy
efekt osi?gnimy gdy B b?dzie mia?o wi?ksz? moc a ma?? czu?o?ae ni?
gdyby mia?o du?? czu?o?ae a ma?? moc. W programach monitoruj?cych
jako?ae po??czenia powinny byae wiec dwa s?upki/liczniki - jeden
dla po??czenia od A do B a drugi dla po??czenia od B do A.
Zazwyczaj s? oznaczane jako Tx (transmitting/nadawanie)
i Rx (receiving/odbiór).

& #13;Jako?ci u?ytych podzespo?ów i jako?aei danego egzemplarza
- egzemplarze tego samego modelu, szczególnie dla ta?szych kart
potrafi? si? znacznie ró?niae
& #13;odleg?o?ae mi?dzy urz?adzeniami
& #13;rodzaj o?rodka mi?dzy antenami tj. czy jest to samo powietrze czy
te? s? ?ciany. W szczegó?no?ci nale?y pami?taae ?e s? to fale
o makroskopowej d?ugo?ci (12.5cm dl 2.4GHz)
i " linia wzroku " oznacza równie? dwa sto?ki
(wierzcho?ki tam gdzie anteny a podstawy sklejone)
w których w idealnym przypadku nic nie powinno si? znajdowaae.
Podstawa tych sto?ków to opisana wcze?niej pierwsza strefa Fresnela.
(do zrobienia). W przypadku gdy w tych sto?kach znajduj? si? ró?ne
obeikty nale?y pami?taae o mo?liwych odbiciach, za?amanich i innych
efektach.
& #13;u?yte dodatkowe anteny. Moc anten zazwyczaj jest podawana
w dBi - dodatkowym wzmocnieniu wzgl?dem anteny izotropowej pracuj?cej
z identyczn? moc?. UWAGA!
x dBi oznacza ?e antena w podanym k?cie ma nie mniej
ni? x-3 dBi. . Zdarza si?, choae rzadko, ?e wzmocnienie anteny jest
pdoawane wzgl?dem anteny dipolowej - wyra?ane jeste wtedy w dBd.
Wzmocnienie takie jest o ok. 2.15 dB mniejsze od wzmocnienia w
wzgledem anteny izotropowej co mo?na ??two policzyae.
& #13;Zak?óce? takich jak np. telefony i inne urz?dzenia bezprzewodowe,
kuchenki mikrofalowe itp. U mnie zak?óca nawet kompresor lodówki
- gdy zaczyna dzia?aae poziom szumu podnosi si? o 3 dB.
Znane nam s? przypadki w których zak?ócenia potrafi? zmniejszyae
zasi?g nawet 10-krotnie. Na sieci mo?na przeczytaae ?e s? ludzie którym
telefony 2.4GHz ca?kowicie uniemo?liwia?y uruchomienie ??czno?ci
bezprzewodowej.

Przyk?adowe zrealizowane zestawy: & #13;W tej sprawie najlepiej skontaktowaae si? z Arturem (patrz
pocz?tek tego podr?cznika).
G?ówny AP z nasz? anten? ranger, zestawy klienckie z anten? yagi i kartami
Trendware PCI lub Linksys WUSB11 - stabilna praca na 11mbps w odleg?o?ci 1.5km.

Zestaw z dwoma naszymi yagi: HL2419Y testowany na maksymalnej predkosci
na 3km. Chodzi do 5km ale nie byl tak testowany. Przy odleglosciach
powy?ej 5km anteny paraboliczne. TEstowali?my linki 7km ale na pewno
da si? wi?cej.
S?owniczek & #13; & #13;
& #13;TPO (Transmitted Power Output) - moc wyj?ciowa nadajnika
& #13;ERP (effective radiated power) - efektywna moc wypromieniowana.
ERP=TPO - straty + zysk anteny wzgl?dem anteny dipolowej (dBd)
& #13;EIRP (effective isotropic radiated power) - efektywna izotropowa
moc wypromieniowana.
EIRP=TPO - straty + zysk anteny wzgl?dem anteny izotropowej (dBi).
Poniewa? zysk anteny w dBd to zysk anteny w dBi - 2.15 to
EIRP=ERP+2.15.

To be done ... & #13;Si?a sygna?u, zasi?g wzmocnienie, jak przez co przechodzi, las,
drzewa, szk?o, kraty metalowe a d?ugo?ae fali.

W szczególno?ci ?ciany t?umi? rozchodzenie si? fal. Zazwyczaj
zmniejszaj? sygna? 2-3 krotnie. Jednak w przypadku ?cian
ze zbrojeniem metalowym sygna? mo?e byae t?umiony do zera.

Jak dzia?a antena.

dBi a k?t bry?owy w jakim jest emitowany sygna?.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Par? s?ów o nas & nbsp; Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd.


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x47.html

Uwagi i komentarze Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Wst?p Nast & #281;pny Uwagi i komentarze & #13; Wszelkie rzeczowe uwagi i komentarze s? mile widziane.
Prosimy wysy?aae je na adres (usu? x):
& #60; pliszka@interneo.plx & #62; .
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Podzi?kowania Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Par? s?ów o nas


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x161.html

802.11n Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. Nast & #281;pny 802.11n & #13;Nie ma oficjalnego potwierdzenia ale jest do?ae prawdopodobne ?e
b?dzie to nowa, szybsza tehcnologia. Szybsza zarówno je?li chodzi
o pr?dko?ae teoretyczn? (jak 54mbps w 802.11g) jak i rzeczywist?
(jak 20mbps w 802.11g). Plotki mówia o 108 i 320 mbps.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny 802.11a Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u 802.16a


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c449.html

Regulacje prawne dotycz?ce sieci bezprzewodowej w Polsce Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny Regulacje prawne dotycz?ce sieci bezprzewodowej w Polsce Rozporz?dzenie Min. Infrastruktury uwalniaj?ce pasma dla sieci
komputerowych & #13;Sieci bezprzewodowe s? regulowane w Polsce ustaw?: ...
Mówi ona ?e generalnie wykorzystywanie fal radiowych wymaga zezwolenia
w?a?ciwego urz?du. Jednak w pewnych przypadkach zezwolenie takie
nie jest konieczne. Jest to regulowane poprzez
" Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie
urz?dze? radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mog? byae
u?ywane bez pozwolenia " poz. 1162 w Dz. Ustaw RP nr 138 z dnia 30.08.2002.
Kopi? tego urz?dzenia mo?na znale 1/4 ae w wielu miejscach np w serwisie prawnym
www.infor.pl .
Rozporz?dzenie wygl?da na kalk? dokumentu UE .... (szukamy go).
W aneksie tego rozporz?dzenia mo?na
przeczytaae i? lokalne sieci komputerowe nie wymagaj?
zezwolenia je?li pracuj? w jednym z 4 wymienionych pasm,
korzystaj? z anten zintegrowanych b?d 1/4 do??czonych oraz
o ile e.i.r.p. ( efektywna izotropowa moc promieniowania,
czy kto? mo?e mi powiedzieae czy chodzi o punktow? czy ?redni? ? )
nie przekracza odpowiednio: 100mW w pa?mie 2400-2483,5 MHz 200mW w pa?mie 5150-5350 MHz 1W w pa?mie 5470-5725 MHz 100mW w pa?mie 17.1-17.3 GHz
Dodatkowo wg. rzporz?dzenia tylko pasmo 5470-5725 mo?e byae u?ywane
na zewn?trz ale w rubryce antena jest te? wy??cznie do??czona.
Wg. naszego rozumienia
korzystanie z anten zewn?trznych wymaga zawsze zezwolenia.
Jednak jeste?my w chwili obcenej w trakcie wyja?nienia tego z
odpowiednimi osobami w MI. Z prywatnej korespondencji
jednego z autorów z MI wynika ?e anteny zewn?trzne rozumie si? jako
do??czone ale par? rzeczy jest ci?gle niejasne i dopóki nie
b?dzie dok?adnego wyja?nienia na pi?mie o które si? staramy
to zalecamy ostro?no?ae.
Dodatkowo pod tabelk? s? dodatkowe warunki typu sterowanie moc?
i dynamiczny przydzia? cz?stotliow?ci (dla 5470-5725).
& #13;Dzi?ki dopasowaniu polskiego prawodawstwa do prawodawstwa UE
od 1 stycznia 2003 r urz?dzenia dopuszczone do u?ycia w UE
s? generalnie równie? dopuszczone u nas. Na przyk?ad:
stacje bazowe Trendware maj?ce unijne certyfikaty Królestwa Holandii
nie musza ju? uzyskiwaae takich certyfikatów w Polsce. Kliknij
tutaj
by zobaczyae przyk?ady takich certyfikatów i konkretn? referencj?
do odpowiedniego Dziennika Ustaw.
Od momentu wej?cia do UE b?dzie to równie? obowi?zywaae w drug? stron?
tj. polskie anteny maj?ce certyfikat polskich laboratoriów b?d?
automatycznie dopuszczone do u?ycia na ca?ym terenie UE.
& #13;Antena zintegrowana jest definiowana jako " antena zaprojektowana
jako niezb?dn?, integralna cz??ae urz?dzenia " ,
antena do??czona jest definiowana jako " antena przeznaczona do
stosowania z danym urz?dzeniem z mo?liwo?ci? jej od??czania,
ale zaprojektowan? jako niezb?dn? cze?ae urz?dzenia " za?
antena zewn?trzna to " antena do??czana do urz?dzenia za pomoc?
z??cza w które wyposa?one jest urz?dzenie " . Czy kto? mo?e mi wyja?niae
jak mo?na zaprojektowaae anten? jako zb?dn? cze?ae urz?dzenia ?
Oraz czy jak pod??cz? anten? nie przez z??cze tylko lutuj?c bezpo?rednio
anten? do urz?dzenia to czy wtedy jest to antena zintegrowana ?

Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Bezpiecze?stwo w sieciach bezprzewodowych & nbsp; Zezwolenia


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x407.html

Anteny kierunkowe Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Anteny Nast & #281;pny Anteny kierunkowe & #13;
W przypadku anten kierunkowych o w?skiej wi?zce
nale?y zadbaae by nie rusza?y si? na wietrze bo mo?e to
powodowaae ca?kowit? strat? sygna?u.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Anteny Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Anteny dookólne


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x332.html

Karty USB Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Nast & #281;pny Karty USB & #13;Karty USB s? najpopularniejszym rozwi?zaniem klienckim.
Maj? nad kartami PCI/PCMCIA poni?sze przewagi:
mo?na ich u?ywaae i z notebookiem i z komputerem
stacjonarnym kart? USB mo?na ulokowaae w optymalnym
do odbioru/nadawania miejscu, karty PCI/PCMCIA w takich przypadkach cz?sto
wymagaj? anten, dodatkowo kabel USB mo?na przed?u?yae do 8 (spokojnie)
a nawet 25m (ryzykowne) - wystarczy u?yae hub-a lub przed?u?acz w przeciwie?stwie do kart PCI instalacja jest bardzo prosta - nie wymaga otwierania komputera, w przypadku jakikolwiek problemów
klienci cz?sto wini? instalacj? karty. USB mog? od??czyae sami i si?
przekonaae ?e wina jest najcz??ciej Microsoftu
Za to maj? te? pewne minusy w stosunku do kart PCMCIA/PCI:
znane mi ta?sze karty nie maj? gniazd antenowych
dost?pnych bez utraty gwarancji (Trendware 224UB i Linksys WUSB11 v2.5
maja gniazda antenowe wewn?trz ale rozebranie powoduje utrat? gwarancji).
Przeróbki za? powoduj? utrat? i gwarancji i homologacji.
szyna USB 1.1 ma maksymaln? pr?dko?ae 12mbps wi?c
karty USB na pewno nie b?d? chodziae tak szybko jak karty 802.11b++
(44 mbps), 802.11g (54mbps) i 802.11a (54mpbs), szczególnie ma to znaczenie
gdy korzysta si? równie? z innych urz?dze? USB
& #13;Karty PCI mog? byae w?o?one do starszych komputerów bez USB pracuj?cych
jako routery/AP. Choae spadaj?ce ceny kontrolerów USB te? maj? znaczenie.

Trendware TEW-224UB & #13;Karta oparta na AT76C503A, patrz uwagi poni?ej. 40mW.
Pracuje mi bez problemu z Linuxem z driverem ATMEL (Linksys WUSB11
nie chcia?). Jest podobna do D-linka/SMC/Belkin i tak jak one nie zawsze
wspó?pracuje ze sprz?tem Linksysa (za to karty Linksysa v2.6 nie chodz?
mi z routerem D-linka) - ww. firmy twierdz? ?e to wina Linksysa.
To co jest fajne to to ?e ma standardowe gniazdko USB wi?c nie ma
problemu jak zgubi si? kabel. Kart? do?ae trudno rozebraae - trzeba podwa?yae
2 (mo?na 4) z
4 plastikowych zaczepów ukrytych w ?rodku. Do tego spraw? utrudnia
pionowy bolec. Oczywi?cie rozbiórka powoduje utrat? gwarancji.
W ?rodku znajdziemy gniazdo anentowe - bardzo ma?e - chyba MMCX,
ma 2mm ?rednicy. To sugeruje ze defaultowo ma wy??czone diveristy!
Jest wi?c potencjalnie dobr? alternatyw? dla kart z wbudowan?
anten? diversity jak Compex.
Szczegó?owe dane (zdj?ci?, certyfikaty itd.) mo?na znale 1/4 ae
& #13;tutaj oraz na stronach
producenta i
dystrybutora
Compex WLU11A & #13;Tania karta na AT76C503A znanej singapurskiej firmy.
Plus to niska cena i to ?e ?atwo si? j? rozbiera (?rubki).
Ma te? kabel mini-USB który mo?e si? przydaae gdzie indziej.
Standardowa moc dla tego typu kart: 32mW. antena diversity:
odginany dipol na boku a w ?rodku antena mikropaskowa.
Z raportów - dobrze wspó?pracuje ze sprz?tem Linksysa.
Kiepsko z D-linka.
Drivery i soft s? do?ae s?abe - ale chodzi z driverami/softem
Trendware 224UB które s? troch? lepszej jako?ci i nie ma z nimi
takich problemów z instalacj?.
Actiontec HWU01170-01 & #13;Ja osobi?cie bardzo lubi? te stabilne malutkie, seksowne karty.
S? na oryginalnym chipie Prism 2 lub 2.5. Chodz? dobrze z Linuxem,
znacznie lepiej ni? karty na At76C503A które mi chodz? fatalnie.
Zalet? jest kabel miniUSB który mo?na u?yae z niektórymi kamerami wideo
b?d 1/4 z niektórymi aparatami cyfrowymi Sony, Olympus, Kodak.
D?ugo?ae kabla: 1.5m. Osobi?cie nie bada?em zasi?gu ale
znajomy twierdzi ?e jego para wyciaga 800m bez dodatkowych
anten przy 2mbitach.
UWAGA! Nowe karty - HWU01150-01 - te z antenkami s? na AT76C503A !!!
Patrz uwagi o tym chipsecie.
Linksys WUSB11 v2.6 & #13;Najmodniejsza karta na rynku. Linksys troche oszukuje klientów
- najcz??ciej sprzedawana z 40mW, ale cz??c kart ma 80mW a cz??ae ma 32mW -
nie mam poj?cia jak je od siebie odró?niaae.
Karta oparta na ATMEL AT76C503A (dlatego s?aba czu?o?ae) wi?c jej
nie lubi? bo mi nie chce chodziae pod Linux-em, pod Windows XP mi te?
nie chodzi - podobno dlatego ze Linksys co? zrobi? w firmware
a ja mam router D-linka. Pewna osoba na allegro twierdzi ?e 600m
i zaklina si? ?e mo?e to udowodniae. Mi osobi?cie trudno w to uwierzyae
bo to ten sam hardware co Compaq iPaq i Addtron które w moim
przypadku mia?y du?o mniejszy zasi?g.
Kijowy ma te?
kabel (niestandardowa wtyczka na karcie) oraz brakuje jej
gniazdka antenowego (v2.5 mia?a). Jednak mimo wad jest najpopularniejsza
a wiele osób montuje do niej anten? lutuj?c ja do p?ytki.
UWAGA! soft od niej przek?amuje i potrafi
pokazywaae 100% sygna?u nawet gdy ewidentnie gubi pakiety a
czulsza karta pokazuje w tym samym miejscu 20%.
Zasi?gi na 11mbitów u nas: bez anten: 300-400m, z panelami 8dBi ok.
800m, z naszymi(kontakt Artur) yagi 14dBi spokojnie 2km.
Noname & #13;Jest na rynku sporo tanich kart srzedawanych pod ró?nymi nazwami:
Link-max,Hp-link,Robanton i paroma innymi. Otó? prawie wszystkie
tanie karty USB to AT76C503A - tak samo jak WUSB11 v2.6 i
najcz??ciej jest to to samo radio RFMD. Jednak do?wiadczenia
z tymi kartami s? ró?ne - wi?kszo?ci osobom dzia?aj? tak samo
jak Linksys WUSB11 v2.6 ale jest te? sporo osób którym dzia?aj?
wyra 1/4 nie gorzej. Czy wina jest driverów, czy firmware czy te? gorszej
jako?ci wykonania - trudno powiedzieae. Je?li Tobie dzia?aj? to si?
ciesz, je?li nie - to musisz próbowaae czego? innego.
Linksys WUSB11 v2.5 & #13;Jest to zupe?nie inny hardware ni? v2.6. To jest Prism 2/2.5 tak jak
Actiontec wi?c chodzi nie 1/4 le z Linuxem. Do tego w ?rodku ma
gniazdko antenowe MMCX i u?ywa zupe?nie standardowego kabla
USB nie ma problemu jak si? zgubi lub uszkodzi). Oprócz
Actiontec jest to moja ulubiona karta - niestety ju? nie do kupienia,
mo?na znale 1/4 ae pojedyncze u?ywane sztuki.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Karty PCI Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Karty CF - CompactFlash


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x376.html

Radzenie sobie z problemami Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Nast & #281;pny Radzenie sobie z problemami & #13;Uruchomienie sieci bezprzewodowej mo?e sprawiae wiele problemów
tu podajemy jak sobie z niektórymi radziae.
" Sprz?t nie dzia?a " Przeczytaj dok?adnie za??czon? instrukcj?,
zwróae uwag? na proces instalacji jak równie? na rozdzia?
zatytu?owany " Radzenie sobie z problemami/Troubleshooting " .
Upewnij si? ?e urz?dzenie jest poprawnie
pod??czone. W przypadku urz?dze? USB upewnij si? ?e OS je
wykrywa i nie zg?asza b??dów. Upewnij si? ?e diody ?wiec?ce
?wiec? si? jak nale?y. Dioda RX/TX powinna migaae bo oznacza
ona nadawanie/odbiór.

Upewnij si? ?e urz?dzenie ma najnowsz? wersj? firmware oraz
najnowsze sterowniki dost?pne ze strony producenta b?d 1/4 autorów
sterowników.
& #13;Upewnij si? ?e rzeczywi?cie to urz?dzenie mo?e zrobiae to czego od niego
oczekujesz.

Je?li urz?dzenia s? w du?ej odleg?o?ci od siebie to postaraj si?
je umie?ciae blisko siebie i spróbowaae wtedy.
& #13;Pami?taj ?e d?ugo?ae fali elektromagnetycznej przy 2.4GHz to 12.5cm
a wi?c metalowa siatka o nawet calkiem sporych oczkach ( do 30cm) spokojnie
mo?e zatrzymywaae sygna?. Upewnij si? ?e ?e mi?dzy nadajnikami nie ma szczególnych przeszkód
jak np. ?elbetonowe ?ciany.

Spróbuj zainstalowaae urz?dzenie na zupe?nie innym komputerze.
Czasami wyst?puje konflikt sprz?towy b?d 1/4 konflikt mi?dzy sterownikami.

Wyka? si? cierpliwo?ci? - czasami reset b?d 1/4 nawi?zanie ??czno?ci
zajmuje i minut?. Równie? niektóre modele (AT76C510 np. SMC 2655W) maj?
bardzo d?ugi timeout DHCP zanim zaczn? u?ywaae wbudowanego IP.
Je?li resetujesz to upewnij si? ?e trzymasz przycisk
reset dostatecznie d?ugo(patrz dokumentacja) , je?li wy??czasz
zasilanie to poczekaj z minutk?.

Sprawd 1/4 dok?adnie wszystkie opcje ustawie? stacji bazowej i karty.
W szczególno?ci nale?y pami?taae ?e klucze WEP mog? byae generowane
ró?nymi programami - je?li podejrzewasz taki problem to w obu urz?dzeniach
u?yj kluczy heksadecymalnych!
& #13;Zacznij testy ze static IP ?eby byae pewnym ?e to nei jest problem z DHCP.
& #13;Zacznij od najbardziej otwartej konfiguracji: bez WEP, Open System.
& #13;rób notatki co ustawiasz gdzie, czasami przeoczyae mo?na co? zupe?nie oczywistego,
upewnij si? ?e opcje takie jak nr kana?u czy rozmiar preambu?y (Preamble) sa identyczne
w obu przypadkach.
& #13;Ustaw SSID sieci na co? unikalnego i identyczne dla ka?dego urz?dzenia - inaczej
którego? dnia s?siad te? mo?e postawiae AP z SSID " default " i nagle nie b?dziesz wiedzia?
dlaczego wszystko nagle chodzi wolniej (lub szybciej je?li s?siad ma szybsze ??cze).
& #13;Jesli mozesz urzadzenei rozebrac bez naruszania gwarancji
(Belki, SMC itp.) to warto zajrzec do srodka - zdarza sei dosc
czesto ze karta PCMCIA ktora ma w srodku wiele urzadzen
lub przewod antenowy sa wysuniete prowadzac do braku
lub slabego sygnalu.
& #13;Upewnij sie ze nic Cie nie zak?óca - tj. ze poziom tla
nie jest za wysoki. Mozliwe przyczyny to: telefon bezprzewodowy
2.4GHz, Bluetooth, sasiad krotkofalarz. U mnie zakloca lodowka
- ok. 3 dB czyli zasieg mniejszy o 40%.
Problemy specyficzne dla danego hardware. & #13;
SMC 2652W, D-link 900AP - czasami si? wieszaj?, trzeba w??czyae i wy??czyae.
SMC twierdzi ?e nowy firmware to rozwi?zuje, ja wiem ?e OpenAP te?.

SMC 2655W czasami trudno jest znale 1/4 ae przez SNMP - np. gdy nie ma
serwera DHCP to 2655W ma bardzo d?ugi timeout i zajmuje sporo czasu
zanim zacznie u?ywaae wbudowanego IP.
& #13;Sprz?t Linksysa ma tendencje do s?abej wspó?pracy ze sprz?tem
wielu innych producentów: SMC/D-link/Trendware itp.
Np. mi karty Linksys WUSB11 bardzo kiepsko pracowa?y z D-link DI-614+.
Tymczasem podobne karty SMC/D-link/Trendware pracuja OK.
I odwrotnie - np. karty Trendware maj? czasami problem ze wspó?prac?
z LInksys BEFW11S4 lub Linksys WAP11. wyglada na to ?e Linksys zrobi?
co? troch? inaczej ni? wielu innych producentów.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Karty CF - CompactFlash Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Anteny


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x274.html

Dro?sze stacje bazowe Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Nast & #281;pny Dro?sze stacje bazowe & #13;
Do napisania ....

Niestety nie mamy za du?ych do?wiadczen z tym sprz?tem - jest wiele modeli
i nie s? tanie.
Wiemy ?e ludzie sobie bardzo chwal? Intel/Cisco/Avaya.

Avaya RG-1000... napisz.


Trendware TEW-212APBO.
Z oryginalnych rozwiaza? rozw?zamy przetestowanie
Trendware TEW-212APBO - jest to kompletny zestaw: AP + czu?a antena + PoE
w zewn?trznej obudowie daj?cy zasi?g do 3.5 km. Pozawala na bardzo szybkie
uruchomienie - po prostu stawiasz i zapominasz.
Oparte jest na radiu Prism - tym samym co Avaya.
Minus to brak z??cza antenowego (dobra antena 10dBi w srodku).
Plus to opcja routera - rozdzielaj?ca si?c bezprzewodow? i Ethernet
- moga mieae zupe?nie inne IP - wiele tanich AP w trybie klienta po prostu
powtarza pakiety z jednej strony na drug?. Oczekujemy sztuki testowej w czerwcu (2003).
Je?li chcesz szybko uruchomiae si?c o takim mniej wiecej zasi?gu (do 3.5km) to mo?e
byae dobre rozwi?zanie.

NDC NWH9210 / Tonze EWA 2100 & #13;
Problem: AP zwisa zupelnie, nie odpowiada na pingi, nie daje si? wej?ae na niego softem.

wg. info od Artura:
1. wyd\x{0142}uzanie pingow jak wystepuje to jest powod zbyt silnego sygna\x{0142}u2. zanik netu bez zwiechy na ethernecie wynikiem nieodpowednego czasuodswiezania mac adresow.poprawcie te paramerty tak a ewa zacznie dobrze dzi\x{0142}ac wsztko jest winstrukcji
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Stacje bazowe oparte na ATMEL AT76C510 Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Kombajny: sieae bezprzewodowa + switch/hub Ethernet


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c497.html

Literatura Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny Literatura Anteny & #13;W.L. Stutzman and G.A. Thiele ``Antenna Theory and Design''.
& #13;http://www.wispa.org/sections.php?op=viewarticle & #38;artid=7 ,
& #13;http://www.geocities.com/ffff654/docs/wnap-9.html ,
& #13;http://www.telexwireless.com/wlanfaq.htm
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Czarna lista kontrahentów & nbsp; Ogólne


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x226.html

Stacje bazowe oparte na TI ACX100 Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Nast & #281;pny Stacje bazowe oparte na TI ACX100 & #13;Sprz?t oparty na TI ACX100 wypar? sprz?t na AT76C510 za? ma podobne mo?liwo?ci.
Generalnie mo?e pracowaae do 802.11b++ czyli 44mbps ale ze wzgl?dów
politycznych nie wszyscy producenci oferuj? tak? opcj?.
My testowali?my Trendware TEW-310APBX - oferuje 802.11b++ i 44mbps -
tak samo jak D-link 900AP+ zas Linksys WAP11 v2.2
- oferuje tylko 802.11b i 11mbps. Powód tego ?e Linksys
nie oferuj? wi?kszych pr?dko?ci jest zapewne taki ?e agresywnie
promuje ich w?asn? wersj? 802.11g (na razie [ kwiecie? 2003]
nie ma standardu 802.11g, ?a ró?ne, nie do ko?ca zgodne ze sob?
propozycje) opartych na Boradcom i Intersil które s? ju? na rynku
za? Trendware opar? si? na Atherosie (u?ywanym równie? przez HP i Netgear)
który si? opó 1/4 nia.
& #13;Ogromn? zalet? tej platformy jest to ?e jest tania i ?e pozwala
danej stacji pracowaae w trybie stacji bazowej (AP) lub w trybie klienta
(cAP).
W tym drugim trybie TI ACX100/AT76C510 mo?e pod??czyae si? do innego
TI ACX100/AT76C510
i stworzyae efektywnie most bezprzewodowy pozwalaj?cy po??czyae
ze sob? np. dwie sieci lokalne.
UWAGA! Nie jest mo?liwa praca na raz w obu trybach
(wymaga to innego sprzetu - patrz OpenAP lub WET11).
& #13;Dodatkowo TI ACX100 maj? specjalny tryb punkt-do-punktu (PTP)
oraz gwiazdy (PTMP). S? to specjalne tryby mostu bezprzewodowego.
Karty bezprzewodowe nie mog? si? pod??czaae do stacji bazowych
chodz?cych w tym trybie! Dodatkowo po??czenie jest specjalnie
szyfrowane. Te dwie cechy znacznie podnosz? bezpiecze?stwo po??czenia.
& #13;Niektóre firmware TI ACX100 (np. D-linka) maj? dodatkowo opcj?
repeatera - taki urz?dzenie powtarza sygna? bezprzewodowy w ten sposób
zwi?kszaj?c zasi?g. Minus jest taki ?e pracuj? tylko z TI ACX100
i ?e dwukrotnie zmiejszaj? predko?ae transmisji a do tego
nie przekazuj? sygna?u na swoje gniazdko Ethernet.
& #13;Czesty problem tej platformy to powtorzone pakiety (duplikaty).
Czesto daje sie go rozwiazac smieniajac preamble na short, wylaczajac
diversity a zostawiajac tylko jedna antene i zmniejszajac predkosc do 1-2 mbps.
Trendware(Trendnet) TEW-310APBX & #13;Bardzo podobny hardware jak D-link 900AP+ (patrz poni?ej). Tyle ?e moc
wi?ksza o 66% i dwa gniazda antenowe RP-SMA zamiast jednego.
Te? du?a ameryka?ska firma no i troch? taniej ni? D-link.
Najlepszy wybór na AP pracuj?cy w trybie klienta. W trybie
AP do?wiadczenia bywaj? ró?ne - wi?kszo?ci dzia?a super ale niektórzy
uzytkownicy zg?aszaj? problemy - lepszym rozwi?zaniem mo?e byae Linksys/D-link
ale najlepszym co? ze ?redniej pó?ki na Prism lub Cisco/Intel:
jak Avaya/Intel/Cisco/drozsze Trendware itd. Aha, w sprzeda?y jest najcz??ciej wersja mi?dzynarodowa co oznacza 11 kana?ów zamiast 13.
D-link 900AP+ & #13;Nast?pca 900AP, chodzi na 22mbps - oparty na chipsecie TI ACX100
i nowy firmware pozwala pod??czyae sie do AT76C510.
Generalnie to samo co Trendware tyle ?e Trendware ma nie do?ae ?e ma wi?ksza
moc to do tego jest ta?szy. TI ACX100 ma wszystkie opcje 900AP
- tyle dzia?aj? z innym 900AP+, mo?liwe ?e równie? z innymi.
Jak ka?dy nowszy D-link ma dobry firewall. Na stronie D-link
mo?na znale 1/4 ae nowszy firmware który pozwala w??czyae opcj?
" Wireless Repeater " . Opcja ta pozwala na rozszerzenie sieci bezprzewodowej.
900AP+ w tym trybie pod??cza si? do AP (UWAGA! nie do wszystkich!
par? osób twierdzi ?e nie potrafi powtarzaae innego 900AP+)
i przekazuje dalej ruch z niego lub od niego. Ograczenia:
nie mo?na mieae repeatera repeatera, pr?dko?ae spada dwukrotnie,
nie powtarza dowolnych AP.
Generalnie do?ae dobry AP, ale na AP klienta polecamy ta?szy Trendware
który ma wi?ksz? moc. Na g?ówny AP bazowy - zale?nie od liczby klientów,
przy mniejszej najlepiej radzi? sobie Linksys WAP11 (poni?ej), przy wi?kszej
(15-20 i wi?cej) wyra 1/4 nie lepiej radzi sobie sprz?t
?redniej klasy: Avaya/Cisco/Intel.
Linksys WAP11 v2.2 & #13;To nie jest AT76C510 tylko TI ACX100 (upewnij si?)- tak jak 310APBX/900AP+.
Podobno istniej? hacki na 22mbps (900AP+ ma ten sam hardware ale 22mbps
i lepsze gniazdka antenowe) ale ja ich nie widzia?em dzia?aj?cych.
Podobno chodz? te? na nim funkcje 900AP+ - patrz powy?ej.
To nie jest AT76C510 tylko TI ACX100 (upewnij si?)- tak jak 310APBX/900AP+.
Podobno istniej? hacki na 22mbps (900AP+ ma ten sam hardware ale 22mbps
i lepsze gniazdka antenowe) ale ja ich nie widzia?em dzia?aj?cych.
Podobno chodz? te? na nim funkcje 900AP+ - patrz powy?ej.
Linksys WAP11 v2.6 & #13;Linksys w v2.6 znów powróci? do u?ywanego w wersji 1.4 AT76C510
- patrz komentarz o AT76C510 poni?ej. Moc znamionowa tym razem to 64 mW,
nie wiemy czy dalej mo?na podkr?caae moc. Pr?dko?ci na pewno nie.
Planet WAP-1965 & #13;To jest dok?adnie to samo co Trendware 310APBX. Tyle ?e Planet jest dro?sze
no i jest lokaln? mark? ma?o znan? poza Polsk?/Europ?.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Stacje bazowe oparte na ATMEL AT76C510


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x151.html

802.11b++ Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. Nast & #281;pny 802.11b++ & #13;2.4GHz.
Jeszcze szybsza wersja 802.11b+ - 44mbps. Dost?pny firmware do
rz?dze? opartych na TI ACX100 ( Trendwaer/Trendnet, D-link itd.)
Jest to tania alternatywa dla 802.11g
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny 802.11b+ Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u 802.11g


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x505.html

Ogólne Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Literatura Nast & #281;pny Ogólne & #13; & #13;Strona Jacka Pliszka po angielsku - ma bardziej techniczne informacje,
wymaga przegl?darki innej ni? Internet Explorer (na razie, mo?e
kiedy?, jak kto? mu dostatecznie du?o zap?aci to udost?pni
j? równie? u?ytkownikom Internet Explorera - skoro p?ac? tyle
za Windows to mog? p?aciae równie? za dost?p do stron WWW)
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Literatura Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Materia?y w Internecie po polsku o sieciach bezprzewodowych


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c210.html

Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Podstawy i sugestie & #13;Sprz?t do ??czno?ci bezprzewodowej zwyczajowo dzieli si?
na stacje bazowe (Access Points) i karty sieciowe.
Normalnie karty sieciowe rozmawiaj? tylko ze stacj?
bazow? a stacja bazowa rozmawia tylko z kartami. W takiej
sytuacji mówimy ?e stacja pracuje w trybie Infrastruktury Master (Host)
za? karty w trybie Infrastruktury Klient (Slave).
Karty sieciowe mog? rozmawiaae ze sob? bez stacji bazowej,
ale tylko w specjalnym trybie Ad-Hoc.
UWAGA! Normalnie stacja bazowa nie mo?e
??czyae si? bezprzewodowo z inn? stacj? bazow?!
Od powy?szej regu?y s? wyj?tki - jednak zdecydowana wi?kszo?ae
z nich dotyczy sprz?tu z górnej pó?ki - powy?ej 2000z? za
stacj? bazow?. Z ta?szych wiemy o poni?szych: Stacje oparte na AT76C510/TI ACX100 mog? byae klientem
(Infrastr. Client) innej stacji na AT76C510/TI ACX100-szczegó?y patrz poni?ej Stacje pracuj?ce pod OpenAP (SMC2652W) powinny byae
w stanie podczepiae si? jako klient do wszystkiego - choae nie
sprawdzali?my Seria stacji opartych na Intresil 1 jak Planet WAP-1950
mo?e si? ??czyae z innymi WAP-1950 - czy z czym? jeszcze - nie wiemy,
WAP-1950 s? trudno dost?pne i dro?sze ni? AT76C510/TI ACX100
Specjalne urz?dzenia, które nie s? stacjami bazowymi
a tylko klientami - równie? nie sprawdzali?my
& #13;Je?li za? chcesz ??czyae sieci bezprzewodowe ze sob? to nasze sieci
chodz? g?ównie na AT76C510/TI ACX100 z których niektóre chodz? jako stacje
bazowe a niektóre jako klienci tych stacji bazowych - szczegó?y znajdziesz
w nast?pnym rozdziale.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Techniczne szczegó?y 802.11 & nbsp; Stacje bazowe oparte na TI ACX100


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x372.html

Karty CF - CompactFlash Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Nast & #281;pny Karty CF - CompactFlash & #13;Testowali?my tylko jedn?: D-link DCF-660W.
Chodzi bezproblemowo z Sharp Zaurus SL-5500. Dzi?ki oprogramowaniu
w stylu Wellenreiter Zaurus jest bardzo fajnym
urz?dzeniem do wykrywania sieci bezprewodowych i pomiaru ich sygna?u.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Karty USB Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Radzenie sobie z problemami


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x413.html

Z??cza i kabelki Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Anteny Nast & #281;pny Z??cza i kabelki & #13;
Nale?y bardzo uwa?aae bo zdarza si? ?e ta sama nazwa w ró?nych miejscach
oznacza ró?ne z??cza. Nale?y ustaliae typ z??cza (SMA,TNC itd.)
czy ma normaln? czy odwrócon? polaryzacj?, czy ma normalny
czy odwrócony gwint oraz p?eae. UWAGA! Jedni p?eae
definiuj? na podstawie gwintu, drudzy na podstawie ?rodkowego drutu.
Nie wiem które jest poprawne. .
Niez?e zdj?cia i zbiór z??czy mo?na znale 1/4 ae na stronach
firmy Hyperlink Technologies Inc. .
List? z??cz u?ywanych przez poszczególnych producentów mo?na
znale 1/4 ae tutaj


Zalecamy równie? ostro?no?ae przy ofertach dolutowania kabli do urz?dze?
na sieci. Zdarzy?o nam si? ju? parokrotnie ?e nasz sprz?t oddany
do takiej przeróbki wraca? uszkodzony.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Anteny dookólne Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Bezpiecze?stwo w sieciach bezprzewodowych


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c51.html

Par? s?ów o nas Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny Par? s?ów o nas & #13;Artur zajmuje si? produkcj? i sprzeda?? anten oraz innego sprz?tu do ??czno?ci
bezprzewodowej. Firma Darka jest ISP. A Jacek jest fizykiem dla
którego sieci bezprzewodowe to hobby i ?wietny argument dlaczego warto
uwa?aae na lekcjach fizyki.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Uwagi i komentarze & nbsp; Fizyczne podstawy dzia?ania sieci bezprzewodowych


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c24.html

Wst?p Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny Wst?p & #13; Sieci bezprzewodowe s? nowym tematem, trudniejszym, choae daj?cym
znacznie wi?ksze mo?liwo?ci ni? sieci przewodowe.
W zwi?zku z tym ka?dy rozpoczynaj?cy prac? z nimi ma wiele pyta?.
Poniewa? wiele z tych pyta? si? powtarza, znudzenie ci?gle tymi
samymi pytaniami stworzyli?my ten FAQ.
Zastrze?enie & #13; Nie ponosimy ?adnej odpowiedzialno?ci za zawarto?ae tego
dokumentu. Mo?esz wykorzystaae pomys?y, przyk?ady i informacj?
w nim zawart? na w?asne ryzyko. Poni?szy FAQ mo?e zawieraae
b??dy i nie?cis?o?ci które mog? prowadziae do uszkodzenie
Twoich urz?dze? b?d 1/4 utraty gwarancji.
Stosuj si? do poni?szych wskazówek z uwag?
gdy? autorzy nie bior? na siebie ?adnej odpowiedzialno?ci
za Twoje dzia?ania.
& #13; Wszystkie prawa autorskie s? zastrze?one i s? w?asno?ci?
ich prawnych w?a?cicieli o ile wprost nie jest to okre?lone
inaczej. Wykorzystanie jakiejkolwiek nazwy w tym dokumencie
nie mo?e byae traktowane jako naruszenie jakiegokolwiek
znaku handlowego lub towarowego. Nie nale?y te? traktowaae
ich jako reklamy.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) & nbsp; Podzi?kowania


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > readme.txt

What's in this folder?

This folder (hts-cache) has been generated by WinHTTrack 3.32-2+swf
and is used for updating this website.
(The HTML website structure is stored here to allow fast updates)

DO NOT delete this folder unless you do not want to update the mirror in the future!!
(you can safely delete old.zip and old.lst files, however)

note: the hts-log.txt file, and hts-cache folder, may contain sensitive information,
such as username/password authentication for websites mirrored in this project
do not share these files/folders if you want these information to remain private


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > robots.txt

& lt; ?xml version= " 1.0 " encoding= " ISO-8859-1 " ? & gt;
& lt; !DOCTYPE html PUBLIC " -//W3C//DTD XHTML 1.1//EN "
" http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd " & gt;
& lt; html xmlns= " http://www.w3.org/1999/xhtml " xml:lang= " en " & gt;
& lt; head & gt;
& lt; title & gt; Object not found! & lt; /title & gt;
& lt; meta http-equiv= " Content-Type " content= " text/html; charset=iso-8859-1 " / & gt;
& lt; link rev= " made " href= " mailto:root@interneo.pl " / & gt;
& lt; style type= " text/css " & gt;
& lt; !--
body { color: #000000; background-color: #FFFFFF; }
a:link { color: #0000CC; }
-- & gt;
& lt; /style & gt;
& lt; /head & gt;

& lt; body & gt;
& lt; h1 & gt; Object not found! & lt; /h1 & gt;
& lt; dl & gt;
& lt; dd & gt;


The requested URL was not found on this server.If you entered the URL manually please check your
spelling and try again.& lt; /dd & gt; & lt; /dl & gt; & lt; dl & gt; & lt; dd & gt;
If you think this is a server error, please contact
the & lt; a href= " mailto:root@interneo.pl " & gt; webmaster & lt; /a & gt;

& lt; /dd & gt; & lt; /dl & gt;

& lt; h2 & gt; Error 404 & lt; /h2 & gt;
& lt; dl & gt;
& lt; dd & gt;
& lt; address & gt;
& lt; a href= " / " & gt; www.interneo.pl & lt; /a & gt;
& lt; br / & gt;

& lt; small & gt; Tue 22 Feb 2005 10:22:39 PM CET & lt; /small & gt;
& lt; br / & gt;
& lt; small & gt; Apache/2.0.48 (RouterOS) & lt; /small & gt;
& lt; /address & gt;
& lt; /dd & gt;
& lt; /dl & gt;
& lt; /body & gt;
& lt; /html & gt;


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x300.html

Inny sprz?t bezprzewodowy Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Nast & #281;pny Inny sprz?t bezprzewodowy Linksys WET11 & #13;Urz?dzenie to zosta?o skonstruowane przez Linksysa jako klient który
pod??cza lokalny Ethernet przez sieae bezprzewodow?. Na razie nie
testowali?my jako ?e u?ywamy w tym celu wyra 1/4 nie ta?szych AT76C510.
Jednak AT76C510 (WAP11)nie pod??czaj? si? do wi?kszo?ci routerów typu
BEFW11S4, zreszt? ostatnio jak sprawdza?em (maj 2002) to ani WAP11
v1.4 (AT76C510) ani WAP11 v2.2 (TI ACX100) nie by? w stanie si?
pod??czyae do BEFW11S4. Nowe firmware mo?e to zmieniae ale ja osobi?cie
w?tpie bo wtedy istnienie WET11 nie za bardzo mia?oby sens wi?c
z punktu widzenia Linksysa raczej nie ma sensu by ta?sze WAP11
mia?y wszystkie mo?liwo?ci dro?szego WET11. Ale kto wie.
Aha, WET11 ma jedna dodatkow? mo?liwo?ae - gdy mamy taka sieae
(- to ethernet .-802.11b) LAN1--WET11A...ET11B--LAN2 i oba WET11
sa w modzie AdHoc to moga sie do nich podczepiac klienci
bezprzewodowi jesli sa rowniez w modzie AdHoc !!! Niestety
jesli chce sie trybu Infrastructure to albo trzeba miec OpenAP
albo sprzet Intela/Cisco itp. ze sredniej polki (od $500 wzwyz).
Zasilacz WET11: 110-240V.
D-link DWL-810/DWL-810+, Hawking WB320 & #13;Niewiele wiem o tym sprz?cie - ma podobne opcje do Linksys WET11.
Linksys WAP1 v2.2 & #13;To jest zupe?nie inny sprz?t ni? v1.4. Teoretycznie ma te same mo?liwo?ci,
choae hacki nie dzia?aj? ale Linksys twierdzi ?e 100mW ma od razu
(co najmniej dwie osoby twierdz? ?e to nieprawda, jeden twierdzi
?e zmierzy? i wysz?o 32mW w co mozna wierzyc bo taka moc podaje
identyczny d-link 900AP+, Trednware podaje ze ma moc 50mW).
Dodatkowo nie ma USB.SNMP za? jest konfigurowalny przez WWW (koszmarny soft).
Co wi?cej
wiele osób (w??czaj?c mnie samego) ma problem z jego uruchomieniem w modzie
klienta - wygl?da na to ?e problem w tkwi w tym ?e ka?da g?upia
zmiana wymaga resetowania. Cz??ae osób twierdzi te? ?e tryb klienta AP dzia?a
gdy wpisz? MAC LAN-u stacji bazowej (nie sprawdza?em tego).
Z nowym firmware umie sie podlaczac do AT76C510.
SMC 2652W & #13;Sprz?t oparty na Eumitcom-11000. Normalnie ma fatalny firmware. Podobno
nowy jest ju? lepszy ale i na nowy ludzie narzekaj?. Jednak na stacjach
tych mo?na zainstalowaae
OpenAP(Linux)
i wtedy ta tania stacja podobno nie tylko jest bardzo stabilna (tego nie testowali?my
bo mamy je krótko) ale na dodatek ma wszystko to co mo?na zrobiae pod Linuxem
- nagle ma mo?liwo?ci sprz?tu 3x dro?szego : wielokrotne mosty
bezprzewodowe, powtarzanie bezprzewodowe, meshing (siatkowanie??) - praktycznie
to co mo?na zrobiae stawiaj?c PC z Linuxem.
Lucent/Agere RG-1000 & #13;?wietny sprz?t, niestety normalnie jest to zwyk?a stacja bazowa.
bridging itp. jest mo?liwy po zakupieniu specjalnego softu np. z firmy
KarlNet. Koszt stacji i softu jest na tyle wysoki ?e AT76C510 wychodzi wyra 1/4 nie taniej.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Kombajny: sieae bezprzewodowa + switch/hub Ethernet Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Karty PCI


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x249.html

Stacje bazowe oparte na ATMEL AT76C510 Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Nast & #281;pny Stacje bazowe oparte na ATMEL AT76C510 & #13;Wiele ze starszych modeli stacji bazowych: Linksys WAP11 v1.4 (nie v2.2!!!),
SMC 2655W, D-link DWL-900AP, Netgear ME-102, Gigafast 711-AP,
Addtron AWS-110, Planet WAP-1960, Tellus TWL-A11 , Belkin F5D6130
opartych jest na platformie ATMEL AT76C510 (chipset).
Z powy?szych testowali?my Linksys, SMC, D-link oraz Addtron - s?
one na tyle identyczne ?e na ka?dym chodzi firmware Linksysa.
Stacje ró?ni? si? tylko obudow?, zasilaczem, gniazdkami i detalami
typu konfiguracja przez USB/SNMP oraz Power-over-Ethernet.
UWAGA! Instalacja firmware innego ni? od producenta
grozi utrat? gwarancji b?d 1/4 nawet uszkodzeniem produktu!
& #13;Ogromn? zalet? tej platformy jest to ?e jest tania i ?e pozwala
danej stacji pracowaae w trybie stacji bazowej (AP) lub w trybie klienta
(cAP).
W tym drugim trybie AT76C510 mo?e pod??czyae si? do innego AT76C510
(ewentualnie niektórych stacji bazowych nie opartych na AT76C510)
i stworzyae efektywnie most bezprzewodowy pozwalaj?cy po??czyae
ze sob? np. dwie sieci lokalne.
UWAGA! Nie jest mo?liwa praca na raz w obu trybach
(wymaga to innego sprzetu - patrz OpenAP lub WET11).
By praca w trybie klienta by?a mo?liwa nale?y zainstalowaae w
miar? nowe firmware (np. 1.4i). AT76C510 s? najta?szym tego
typu rozwi?zaniem jakie znamy które nie wymaga komputera
- tyle ?e niestety ju? wycofanym z produkcji - zast?pi?y je
stacje oparte na TI ACX100.
& #13;Dodatkowo A76C510 maj? specjalny tryb punkt-do-punktu (PTP)
oraz gwiazdy (PTMP). S? to specjalne tryby mostu bezprzewodowego.
Karty bezprzewodowe nie mog? si? pod??czaae do stacji bazowych
chodz?cych w tym trybie! Dodatkowo po??czenie jest specjalnie
szyfrowane. Te dwie cechy znacznie podnosz? bezpiecze?stwo po??czenia.
AT76C510 jest w pewnym sensie platform? kultow? jako ?e jest
bardzo dobrze znana na sieci i istnieje mnóstwo hacków
dodaj?cych specjalne opcje, pozwalaj?cych na programow? kontrol?
mocy (maksymalnie 100mW, UWAGA! wiele egzemplarzy bardzo
szumi przy 100mW wi?c op?aca si? troche zmniejszyae moc ),
monitorowanie si?y sygna?u i wiele, wiele innych rzeczy.
Jednym z super przyk?adów jest
ten soft
pod Linuxa pozwalaj?cy na zdalny monitoring poziomu sygna?u!!!
Tu jest inny soft pod Linuxa

By dowiedzieae si? wi?cej
& #13;szukaj WAP11 hack . UWAGA! wiele hacków
mo?e prowadziae do utraty gwarancji.
SMC 2655W & #13;Bardzo lekki AT76C510. Nie ma USB wiec wszystko trzeba robiae
przez SNMP. Za to ma Power-over-Ethernet!!! Nie trzeba wi?c
ci?gn?c kabla zasilania. Z??cze antenowe MCX.
UWAGA! Firmware 1.4j1 (albo 1.4i1) psuje
reset wi?c poniewa? nie ma USB to zapomnienie has?a SNMP
unimo?liwia dalszy dost?p do AP!!! Nale?y najpierw ustawiae
has?o SNMP a potem robiae upgrade firmware. (jak kto? wie jak to obej?ae
to prosz? o info).
UWAGA! cichutkie tykanie jest normalnym
objawem pracy
UWAGA! u?ywaj?c Power-over-Ethernet nale?y pami?taae
o tym ze jest spadek napi?cia na kablu Ethernet wi?c trzeba daae
wy?sze napi?cie na wej?ciu. Wg. dokumentacji SMC akceptuje do 35V
na wej?ciu (standard IEEE to 48V). PRacuje w standardzie
Intel/Symbol/Orinoco czyli + na ?rodkowych (zazwyczaj niebieskich)
- na zewn?trznych (zazwyczaj br?zowych).
Wi?cej o PoE w jednym z wcze?niejszych rozdzia?ów. WSTAW TU ODNOSNIK.

D-link 900AP & #13;Bardzo fajny, ma?y AT76C510. G?ówny atut to ?wietne z??cze
antenowe RP-SMA. G?ówny minus to mniej stabilna praca
(wiesza si? raz na 2-3 dni) ni?
SMC 2655W lub Linksys WAP11 v1.x. Podejrzewamy firmware lub
zasilanie ale na razie nie zbadali?my tego dok?adnie.
Linksys WAP11 v1.x & #13;Najbardziej popularny AT76C510. Na zewn?trz ma z??cze antenowe RP-TNC.
Wewn?trz ma z??cze MCX.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Stacje bazowe oparte na TI ACX100 Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Dro?sze stacje bazowe


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c205.html

Techniczne szczegó?y 802.11 Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny Techniczne szczegó?y 802.11 Problem ukrytego nadajnika & #13;Zak?adam ze to to co po angielsku nazywa sie " hidden node problem " .

Czyli sytuacja w ktorej masz w okolicy dodatkowy, czyjs nadajnik ktory zajmuje
czesc pasma.

Opisz w szczegó?ach dla Ad-Hoc i Infrastructure, opisz RTS/CTS.

To w 802.11 jest rozwiazane przez RTS/CTS. Jesli masz z tym problem
to zmniejszasz RTS threshold ze standardowego 2347 na mniejszy.


Jesli masz ukryty nadajnik to wlasnie jak masz wiekszy RTS masz wieksze straty
na pakietach.

Mniejszy RTS nie powoduje strat na pakietach tylko zwalnia dzialanie sieci.

Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Inne przydatne grupy robocze i standardy IEEE & nbsp; Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x164.html

802.16a Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. Nast & #281;pny 802.16a & #13;Standard uchwalony w styczniu 2003. Nie jest to standard transmisji jak 802.11
ale standard definiuj?cy wspó?prac? mi?dzy sob? stacji bazowych
które przekazuj? sobie wzajemnie dane (patrz " meshing " ).
Technologia ma mieae zasi?g do 50km i pr?dko?c do 70Mbit/s.
Europejski odpowiednik tej technologii rozwijany przez ETSI
nazywa si? HiperMAN.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny 802.11n Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u 802.15.3 i 802.15.3a


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x148.html

802.11b+ Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. Nast & #281;pny 802.11b+ & #13;2.4GHz.
Przyspieszenie 802.11b do 22mbps - nie jest to standard wi?c
niekoniecznie ró?ne urz?dzenia b?d? ze sob? chodziae na 22 mbps.
Ale na 11 mbps powinny. S? dwie niekompatybilne implementacje.
Na szcz??cie na rynku dominuje jedna - ta?sza,
(Trendware,Linksys,D-link itd.)
oparta na TI ACX100 - patrz rozdzia?o sprz?cie o TI ACX100.
Moje g?ówne zastrze?enie to to ?e jest to do?ae wybredny chipset
i nie ma dobrych driverów do kart PCI pod Linux. No ale je?li komu? chodzi
to 22mbps zamiast 11mbps za par? z?otych wi?cej to
mo?e byae dobry interes.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u 802.11b++


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x410.html

Anteny dookólne Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Anteny Nast & #281;pny Anteny dookólne Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Anteny kierunkowe Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Z??cza i kabelki


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x170.html

Inne przydatne grupy robocze i standardy IEEE Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. Nast & #281;pny Inne przydatne grupy robocze i standardy IEEE 802.3af & #13;Tzw. Power-over-Ethernet -
wi?cej informacji & #13;http://www.ieee802.org/3/af/ oraz
& #13;http://www.poweroverethernet.com/
oraz & #13;http://www.nycwireless.net/poe/
(TO PRZEZUC DO DODZIELNEGO PODRZDZIALU O TECHNOLOGII !!)
dzi?ki temu AP stoj?cy na dachu
mo?na zasilaae przez kabel Ethernet i nie trzeba ci?gn?ae kabla
zasilaj?cego. Wymaga tego by AP to obs?ugiwa? oraz by switch/router
to obs?ugiwa? lub te? wpi?cia w?asnego urz?dzenia zasilaj?cego.
Nal?zy pami?taae o spadku napi?cia na kablu Ethernet i daae odpowiednio
du?e napi?cie na wej?ciu. Standard na wej?ciu to 48V ale
wi?kszo?ae producentów jest niezgodna ze standardem i
ma ni?sz? maksymaln? wysoko?ae zasilania wej?ciowego wi?c
zawsze nalezy si? upewniae ?e nie podajemy za du?o.
Moje wskazówki:
Wskazówka 1: s? dwa g?ówne standardy - upewnij si? który jest
u?ywany w Twoim urz?dzeniu czy ten Intel/Symbol/Orinoco/SMC czy ten
Cisco.
Wskazówka 2: pod??czaj wszystkei 4 kable (pozosta?e 4 z 8 to sygna?) -
u?ycie 4 zamiast 2 zmniejsza dwukrotnie opór zgodnie z lekcjami fizyki
z klasy 7-ej.
Praktyczne wskazówki Jarka Górskiego:
Wskazówka 1: je?li urz?dzenie ma Power-over-Ethernet i
wiemy ?e pójdzie z 12V na drugiej stronie kabla to mo?na
u?yae starego zasilacza PC który daje mi?dzy innymi 12V.
Tylko trzeba pamietaae o obci??eniu napiecia 5V rezystorem
22Ohm/3..5W.
Bez tego niektore zasilacze moga sie uszkodzic a wiekszosc conajmniej
wariuje.
Wskazówka 2: W AVT jest kit zasilacza 1..25V/1A.
Nazywa sie AVT-1066B,
kosztuje 12 zl. Do tego trzeba dokupic transformator, radiator,
obudowe i kabelki (gniazda) i chyba potencjometr.
802.11e & #13;Rozszerzenia dotycz?ce jako?ci transmisji i multimedii.
802.11f & #13;Definiuj? prac? AP.
802.11h & #13;Rozszerza 802.11a o dymaniczny wybór cz?stotliwo?ci- dzi?ki
temu 802.11a jest zgodne z ETSI.
802.11i & #13;Podwy?sza bezpiecze?stwo.
802.11j & #13;Specjalna wersja 802.11a dla Japonii w której wolno dost?pne
pasmo rozci?ga si? na 4.9-5GHz.
802.11k & #13;Definiuje dodatkowe informacje o stacjach, radiach i sieciach
umo?liwiaj?c lepsze zarz?dzanie LAN-ami. Pozwoili mi?dzy innymi na
us?ugi oparte na lokalizacji.
802.11l & #13;Kod nie b?dzie u?ywany.
802.11m & #13;m jak maintaince. Ta grupa pracuje na poprawieniem b??dów
w dotychczasowych specifikacjach.
802.11o & #13;Nie b?dzie u?ywane.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny 802.15.3 i 802.15.3a Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Techniczne szczegó?y 802.11


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x167.html

802.15.3 i 802.15.3a Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. Nast & #281;pny 802.15.3 i 802.15.3a & #13;W planach.
Standard oparty na UWB (daj link jak napizsesz o UWB).
Poczatkowo 100mbps, docelowo 400mbps. Niestety zasi?g jest ma?y do 10m.
G?ówne zastosowania to minisieci domowe, wlaczajac transmisj? video.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny 802.16a Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Inne przydatne grupy robocze i standardy IEEE


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x154.html

802.11g Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. Nast & #281;pny 802.11g & #13;2.4GHz.
Nowy standard maj?cy zast?piae i teoretycznie ca?kowicie kopatybilny z
802.11b - pr?dko?c teoretyczna to 54mbps, rzeczywista: 20 mbps.
Powód opisany jest np. w tym artykule
w ComputerWorld. W skrócie powodem tego zwolnienia jest w?a?nie
kompatybilno?ae z 802.11b. 802.11b++ mo?e byae ta?szym a równie szybkim
choae mniej standardowym rozwi?zaniem.

Pracuje nie w trybie HR/DSSS jak 802.11b a w trybie OFDM
(ang.Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
czyli w wolnym t?umaczeniu
" ortogonalnym splataniu/mieszaniu cz?stotliwo?ciowych fragmentów pasma "
a chyba w bardziej fachowym lecz mniej zrozumia?ym ?argonie:
" zwielokrotnienie kana?ów poprzez ortogonalny podzia? cz?stotliwo?ciowy " .
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny 802.11b++ Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u 802.11a


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c419.html

Bezpiecze?stwo w sieciach bezprzewodowych Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny Bezpiecze?stwo w sieciach bezprzewodowych & #13;Bezpiecze?stwo w sieciach bezprzewodowych jest szczególnie istotne
jako ?e z odpowiednio dobr? anten? mo?na pods?uchiwaae dan? komunikacj?
nawet ze znacznej odleg?o?ci. W tym rozdziale zawarto par? podstawowych
wskazówek.
& #13;Przede wszystkim je?li kto? twierdzi ?e sieci bezprzewodowe s?
bardzo bezpieczne, bezpieczniejsze od kablowych to mija si? z prawd?.
Owszem s? ale je?li si? porównuje sieae bezprzewodow? z sieci?
przewodow? do której kto? jest bezpo?rednio fizycznie pod??czony.
Jest to zupe?nie niesprawiedliwe bo by pod??czyae si? do sieci
przewodowej trzeba mieae dost?p do budynku - za? do sieci bezprzewodowej,
przy dostatecznie dobrej antenie, mo?na si? pod??czyae z do?ae du?ej
odleg?o?ci. Owszem mo?na w??czyae szyfrowanie w tej sieci, jednak kodowanie WEP
je?li mo?liwe do z?amania. WEP64 jest do?ae prosty do z?amania,
WEP128 jest znacznie trudniejszy. Jednak w sieci o du?ym ruchu
mo?na z?amaae równie? WEP128. Je?li kto? wi?c chce zachowaae bezpiecze?stwo
to powinien u?ywaae WEP128 i zmieniaae go regularnie.
Niezale?nie od tego, w sieciach bezprzewodowych nale?y unikaae
nieszyfrowanych protoko?ów jak telnet lub nie-anonimowy FTP.
Zamiast nich nale?y u?ywaae Wirtualnych Sieci Prywatnych lub
ssh/sftp.
& #13;Dodatkowo warto si? równie? zaznajomiae z podstawami zabezpieczania
Linux-a zawartymi w ró?nych
ksi??kach z LDP.
Obiegówka bezprzewodowego bezpiecze?stwa & #13; Zmie? domy?lne has?o administratora na stacjach bazowych
(SNMP,WWW) Zmie? domy?lny identyfikator sieci SSID Wy??cz rozg?aszanie identyfikatora sieci (SSID broadcast) W??cz WEP - mo?liwie jak najsilniejszy (np. 256 zamiast 64)
jak równie? regularnie zmieniaj has?a WEP Zoptymalizuj ustawienie stacji bazowych tak sygna?
by? tam gdzie jest potrzebny i w miar? mo?liwo?ci tylko tam Przetestuj bezpiecze?stwo Airsnortem, netstumblerem, kismetem Pozwalaj na po??czenie tylko ustalonym adresom MAC U?ywaj sta?ych IP zamiast DHCP U?ywaj ssh i scp zamiast telnetu i FTP Zainstaluj RADIUS lub podobny system autoryzacji.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Z??cza i kabelki & nbsp; Regulacje prawne dotycz?ce sieci bezprzewodowej w Polsce


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c478.html

No dobrze, ale ile to kosztuje ? Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny No dobrze, ale ile to kosztuje ? & #13;Coraz mniej. Oczywi?cie polecamy nasz klep który ruszy lada
chwila ale ju? mo?na sk?adaae w nim zamówienia. Ale je?li kto?
nie boi si? ryzyka a woli oszcz?dziae troch? groszy to mo?e
spróbowaae na www.adico.pl
lub na dro?szym
www.allegro.pl .
By zorientowaae si? w cenach - wystarczy zajrzeae do naszego sklepu
lub przejrzeae zako?czone i bie??ce aukcje z adico i allegro.
Ceny z pocz?tku pa 1/4 dziernika 2002:
Generalnie stacja bazowa to ok. 600zl, karty USB 300-400zl.
Koszt anteny zale?y od jako?ci, mocy i k?ta.
Przy ??czeniu dwóch bloków na odleg?o?ae 100-300m mo?na si? obej?ae
bez anten. Na odleg?o?ae do 1km powinny wytarczyae
najta?sze anteny panelowe po ok. 80z?. Link na odleg?o?ae
2-4km wymaga anten za 200-400z?. Oczywi?cie sytuacja jest
bardziej skomplikwoana gdy nei jest to link
punkt-do-punktu ale gdy do jednego punktu dost?powego (AP)
pod??czonych jest pary klientów - wtedy nale?y równie? wzi?ae
pod uwag? k?t w p?aszczy 1/4 nie horyzontalnej. Oczywi?cie anteny
dookólne s? dro?sze ni? anteny kierunkowej o tym samym wzmocnieniu.
Cz?sto wi?c op?aca si? u?yae jednej lub wi?cej anten sektorowych (
UWAGA! nie mo?na ich postawiae obok siebie !!!).
Je?li chodzi o producenta top olecamy oczywi?cie nasze
które s? tylko troch? dro?ysz od najta?szych za to
charakteryzuj? si? zasi?giem lepszym nawet o 33% przy tych samych
warto?ciach nominalnych i wi?ksz? trwa?o?ci? dzi?ki wysokiej
jako?ci wykonania.
Kontrahenci w sieci & #13;Je?li nie masz zaufania do osoby od której kupujesz w sieci
to mo?esz j? sprawdziae wpisuj?c " Imi? Nazwisko " albo " ksywa "
albo " adres@email " w
www.google.com .
Mo?esz te? wys?aae nam maila z pytaniem o dana osob? i je?li
prowadzili?my z ni? interesy to ch?tnie zarekomendujemy.
Z naszego do?wiadczenia zdecydowana wi?kszo?ae ludzi jest uczciwa
i godna zaufania i interesy nimi to czysta przyjemno?ae.

Zajrzyj te? do rozdzia?ów o antenach i kabelkach gdzie s? pewne
komentarze dotycz?ce anten i przerabiania.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Zezwolenia & nbsp; Czarna lista kontrahentów


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x318.html

Karty PCI Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Nast & #281;pny Karty PCI Trendware/Trendnet TEW-223PI & #13;Karta na chipsecie ADMtek. Wygl?da ?e to jest to samo co
now wersja D-link DWL-520 (bodajze c1).
Jedna z najta?szych markowych kart na rynku. Z??cze antenowe RP-SMA.
Plus to niska cena i ma?a konfliktowo?ae - minus to ma?a moc i zasi?g
(polecana jest wtedy 303PI).
S? drivery do Linux udost?pnione przez producenta - wiecej informacji na
& #13;stronie jednego z autorów.
Trendware/Trendnet TEW-303PI & #13;Karta na chipsecie TI ACX100. To jest to samo co D-link DWL-520+.
Jedna z najta?szych markowych kart TI ACX100 na rynku.
Karta jest do?ae wymagj?ca je?li o przerwania. Je?li nie chodzi
to prawie na pewno oznacza jaki? konflikt portów lub przerwa?
bo awaryjno?ae tych kart jest bardzo niska. Wi?cej szczegó?ow na
stronie dystrybutora .
Informacja o driverach do Linuksa na
& #13;stronie jednego z autorów
D-link DWL-520+ & #13;To jest to samo co Trendware TEW-303PI powy?ej. Nie mieli?my
du?o do?wiadczenia z t? kart? bo TEW-303PI jest identyczny a ta?szy.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Inny sprz?t bezprzewodowy Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Karty USB


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c400.html

Anteny Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny Anteny Anteny - podstawowe parametry & #13;Przy zakupie anteny trzeba bardzo uwa?aae. Z moich obserwacji
anteny oferowane na allegro maj? nagminnie zawy?ane parametry
- w szczególno?ci cz?sto podawane jest wzmocnienie niemo?liwe do
osi?gni?cia przy opisywanej szeroko?ci wi?zki, ewentualnie podawane
s? parametry idealne, wynikaj?ce z symulacji a nie mierzone w laboratorium.
Nale?y wi?c anteny przed zakupem dok?adnie sprawdziae gdy? wcale nie s?
rzadkie przypadki gdy antena jednego producenta opisywana np. jako 19 dBi
ma o 33% wi?kszy zasi?g ni? antena drugiego producenta opisywana jako
22 dBi mimo ?e teoretycznie ta druga powinna mieae zasi?g o 40% wi?kszy.
Do tego w wielu przypadkach anteny danego producenta mog? byae
bardzo nierówne - jeden egzemplarz mo?e byae bardzo dobry a drugi
bardzo z?y.
& #13;Przy monta?u anten na zewn?trz warto si? upewniae ?e anteny s?
odpowiednio zabezpieczone przed zamoczeniem lub silnym wiatrem.
& #13;Cz?sto stacje bazowe s? wyposa?one w dwie anteny - powstaje
wi?c pytanie czy nie mo?na pod??czyae dwóch zupe?nie ró?nych anten
które pokry?yby ró?ne obszar. Otó? zazwyczaj niestety nie,
gdy? zazwyczaj s? to tzw. 'diversity antennas'. Oznacza to tyle
?e AP przy komunikacji z danym klientem u?ywa tej która zapewnia
lepszy sygna? ale w danym momemncie uzywa tylko jednej anteny.
Je?li anteny pokrywa?yby zupe?nie ró?ny obszar to wtedy
w momencie komunikacji z jakim? klientem przy pomocy anteny A
(nazwujmy jedn? A a drug? B),
wszyscy klienci którzy s? wdoczni tylko przez anten? B
traciliby ca?kowicie kontakt z AP! To zazwyczaj prowiadzi do zwisów
i timeout-ów (Darku potwierd 1/4 testy).

Po co wi?c takie anteny? Otó? w warunkach biurowych - z du??
liczb? ró?nych powierzchni mo?emy mieae do czynienia z interferencj? wielu
sygna?ów odbitych od ró?nych ?cian, sufitu itd. W takim przypadku
mo?e si? akurat zdarzyae ?e przy umieszczeniu anteny w konkretnym
punkcie mo?emy mieae kiepsk? jako?ae sygna?u przy komunikacji
z pewn? grup? klientów przy czym w ró?nych miejscach
mog? to byae ró?ne grupy klientów. Anteny 'diversity' s? w?a?nie
po to by unikn?ae takich sytuacji - sk?adaj? si? one zazwyczaj
z dwóch ró?nych, ale podobnych anten umieszczonych w odleg?o?ci rz?du
d?ugo?ci fali ?eby chocia? cz??ciowo unikn?ae wspomnianych
problemów z destruktywn? interferencj?.

Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Radzenie sobie z problemami & nbsp; Anteny kierunkowe


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c140.html

Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. & #13;UWAGA! Je?li chcesz dodaae link do tej podstrony to prosz? dodaj
lepiej link do strony g?ównej
http://interneo.pl/FAQ/
. Po prostu strony te s? generowane dynamicznie ze 1/4 ród?a w XML
i w kolejnej wersji ta podstrona mo?e mieae inny URL.
802.11b czyli Wi-Fi & #13;2.4GHz.

Liczba kana?ów w ró?nych krajach ...

Jednak pomomo takiej liczby kana?ów nie jest mo?liwe nadawanie
na wszystkich na raz gdy? s?siednie kana?y si? zak?ócaj?.
W rzeczywisto?ci w jednym miejscu daje si? u?ywaae maksymlanie 4
kana?ów na raz. Wi?cej szczegó?ow mo?na znale 1/4 ae
w artykule na www.slashdot.org
& #13;http://slashdot.org/articles/02/11/15/2316220.shtml?tid=95
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Fizyczne podstawy dzia?ania sieci bezprzewodowych & nbsp; 802.11b+


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x158.html

802.11a Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. Nast & #281;pny 802.11a & #13;Technologia na wy?szej cz?stotliwo?ci: 5GHz. Dro?sza, choae
szybsza od 802.11b. Ma sens wtedy gdy 2.4GHz jest zapchane.

Analogicznie jak 802.11g jest to OFDM (patrz powy?ej).
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny 802.11g Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u 802.11n


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x280.html

Kombajny: sieae bezprzewodowa + switch/hub Ethernet Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Nast & #281;pny Kombajny: sieae bezprzewodowa + switch/hub Ethernet & #13;S? to wyj?tkowo wygodne urz?dzenia do budowy ma?ych lokalnych sieci.
Zazwyczaj zapewniaj? wszystko w jednym: router, bramk?, firewall,
bezprzewodow? stacj? bazow?, hub lub switch a dodatkowo niektóre
jeszcze serwer drukarek b?d 1/4 gniazdko do pod??czenia modemu w razie
gdyby g?ówne po??czenie pad?o. Jest to wi?c idealne do domu,
ewentualnie do pod??czenia paru s?siadów - wystarczy jedno pude?ko
zu?ywaj?ce znacznie mniej pr?du ni? PC (oszcz?dno?ae nawet 100-200z?
miesi?cznie). Moim zdaniem najlepsze kombajny robi D-link.
D-link DI-713P & #13;?wietny kombajn - sam mam go w domu i jestem nim zachwycony.
Jest to odpowiednik Linksys BEFW11S4 (uwaga, dotyczy BEFW11S4 v1, v2
podobno jest super) którego bij? lepszymi gniazdkami
antenowymi - RP-SMA oraz znacznie lepszym firewallem i kontrol? nad
serwerem DHCP.
D-link DI-614+ & #13; & #13;Opis producenta .
Odpowiednik DI-713P - tyle ?e ma 4 porty wyj?ciowe Ethernet a nie 3,
chodzi na 22mbps, ma jeszcze lepszy firewall ale za to
nie ma portu drukarki(nie pami?tam). Moim zdaniem to najlepszy
wybór je?li kto? chce taki sprz?t sobie kupiae. Gniazda RP-SMA.
D-link DI-711 & #13;Nieco ju? stary prosty kombajn o jednym wyj?ciowym porcie Ethernet.
Linksys BEFW11S4 & #13;Zdecydowanie najpopularniejszy kombajn na rynku.
v2 zostala wybrana przez PC World:
" Best Hardware Product of the Year - 2002 " oraz
" Best Networking Product of the Year - 2002 " .
Stabilny i niezawodny. Minusy to z??cze antenowe RP-TNC
oraz braki w firewallu i serwerze DHCP - moim zdaniem D-link DI-713P
lub DI-614+ s? wyra 1/4 nie lepsze - UWAGA!
dotyczy wersji 1 - wersja 2 sie nie bawilem!! Opcje firewalla
w BEFW11S4 wersja 1s? wystarczaj?ce tylko dla ma?o wymagaj?cego
u?ytkownika. Zasilacz: tylko 110V lub tylko 240V.
SMC 7004VWBR & #13;Nie testowali?my ale s?yszeli?my bardzo ró?ne opinie.
Cz??ae osób jest zachwycona, cz??ae narzeka ?e potrafi si?
resetn?ae raz na dzie? lub ?e niektóre karty maj? z nim
problem. Generalnie uznaje si? ?e jest lepszy ni? Linksys BEFW11S4
i cz?sto osoby które si? przesiad?y z Linksysa na SMC zalecaj? to te?
innym. VBWR ma podobno ?wietny firewall:
SPI, obrona przed
atakami DoS, potrafi filtrowaae ze wzgl?du na adresy i s?owa kluczowe,
umie wysy?aae e-mail z powiadomieniem o próbach ataku - je?li chodzi
o mo?liwo?ci to co najmniej o generacj? wyprzedza wy?ej wymienione.
Ale tego nie sprawdzali?my.
Choae moim zdaniem ?rednio zaawansowanemu u?ytkownikowi
opcje D-linków wystarczaj?.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Dro?sze stacje bazowe Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Inny sprz?t bezprzewodowy


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > book1.html

Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30)
Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Jacek Pliszka (usu? x z e-maila) & #60; pliszka@interneo.plx & #62; Spis tre & #347;ci Wst?p Zastrze?enie Podzi?kowania Uwagi i komentarze Par? s?ów o nas Fizyczne podstawy dzia?ania sieci bezprzewodowych Ogólnie Przyk?adowe zrealizowane zestawy: S?owniczek To be done ... Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. 802.11b czyli Wi-Fi 802.11b+ 802.11b++ 802.11g 802.11a 802.11n 802.16a 802.15.3 i 802.15.3a Inne przydatne grupy robocze i standardy IEEE 802.3af 802.11e 802.11f 802.11h 802.11i 802.11j 802.11k 802.11l 802.11m 802.11o Techniczne szczegó?y 802.11 Problem ukrytego nadajnika Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Podstawy i sugestie Stacje bazowe oparte na TI ACX100 Trendware(Trendnet) TEW-310APBX D-link 900AP+ Linksys WAP11 v2.2 Linksys WAP11 v2.6 Planet WAP-1965 Stacje bazowe oparte na ATMEL AT76C510 SMC 2655W D-link 900AP Linksys WAP11 v1.x Dro?sze stacje bazowe NDC NWH9210 / Tonze EWA 2100 Kombajny: sieae bezprzewodowa + switch/hub Ethernet D-link DI-713P D-link DI-614+ D-link DI-711 Linksys BEFW11S4 SMC 7004VWBR Inny sprz?t bezprzewodowy Linksys WET11 D-link DWL-810/DWL-810+, Hawking WB320 Linksys WAP1 v2.2 SMC 2652W Lucent/Agere RG-1000 Karty PCI Trendware/Trendnet TEW-223PI Trendware/Trendnet TEW-303PI D-link DWL-520+ Karty USB Trendware TEW-224UB Compex WLU11A Actiontec HWU01170-01 Linksys WUSB11 v2.6 Noname Linksys WUSB11 v2.5 Karty CF - CompactFlash Radzenie sobie z problemami " Sprz?t nie dzia?a " Problemy specyficzne dla danego hardware. Anteny Anteny - podstawowe parametry Anteny kierunkowe Anteny dookólne Z??cza i kabelki Bezpiecze?stwo w sieciach bezprzewodowych Obiegówka bezprzewodowego bezpiecze?stwa Regulacje prawne dotycz?ce sieci bezprzewodowej w Polsce Rozporz?dzenie Min. Infrastruktury uwalniaj?ce pasma dla sieci
komputerowych Zezwolenia Jakie s? problemy z którymi nale?y si? liczyae przy za?atwianiu tego
typu sprawy w urz?dach? Z jakimi op?atami nale?y si? liczyae w przypadku zezwolenia? No dobrze, ale ile to kosztuje ? Kontrahenci w sieci Czarna lista kontrahentów Literatura Anteny Ogólne Materia?y w Internecie po polsku o sieciach bezprzewodowych & nbsp; & nbsp; Nast & #281;pny & nbsp; & nbsp; Wst?p


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x467.html

Zezwolenia Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Regulacje prawne dotycz?ce sieci bezprzewodowej w Polsce Nast & #281;pny Zezwolenia Jakie s? problemy z którymi nale?y si? liczyae przy za?atwianiu tego
typu sprawy w urz?dach? & #13;Problemy to z?e przeczytanie i podpowiedzi przez Pani? urz?dniczk?
w wyniku czego mo?e
zostaae odrzucone podanie o dzia?alno?ae telekomunikacyjn? w URTiP. Co do
zezwolenia 2,4 GHz my czekali?my od marca do momentu uwolnienia
pasma (koniec sierpnia) i do dzi? (pocz?tek pa 1/4 dziernika) nie mamy odpowiedzi.
Z jakimi op?atami nale?y si? liczyae w przypadku zezwolenia? & #13;Po prostu do ko?ca nie wiem. Wygl?da na to ?e kwoty bywaj? ró?ne.
Najnowsze
& #13;Rozporz?dzenie Min. Infrastruktury z dnia .. grudnia z Dz. U. nr 237
z 30 grudnia 2002

o którym by?o tak g?o?no z tego powodu ?e podnosi mocno stawki dla
lokalnych rozg?o?ni radiowych mo?e si? stosowaae a mo?e nie. Zobaczmy:
radiokomunikacja sta?a radiowa to za??cznik 2. Tablica 1 podaje
?e op?ata za 28MHz (tyle ile wynosi dla 802.11b) za kana? jednocz?stotliwow?ciowy wynosi 15 tys. z? za ka?dy most bezprzewodowy Point-to-Point.
No co?, je?li to mia?oby si? odnosiae do 802.11b to ju? jest jasne
?e najszybciej rozwijaj?ca si? na ?wiecie technologia dost?pu
do Internetu w Polsce b?dzie zduszona w zarodku. Suma jest tak
nierealistycznie wysoka ?e mo?na podjerzewaae ?e to rozporz?dzenie pisa?
kto? zwi?zany b?d 1/4 z TPSA b?d 1/4 z operatorami komórkowymi.
W przypadku PMP cena jest w tablicy 2 i wynosi 240zl za MHz co dla
802.11b oznacza 6720zl. To ju? jest troch? lepiej ale dalej jak si?
to porówna z cen? sprz?tu: 500z? za stacj? bazow? i 250z? za kart? sieciow?
to widaae ?e ma?e sieci s? po prostu duszone w zarodku.
Trzecia mo?liwa wysoko?ae op?aty to tabela 3: 802.11b pracuje jako DSSS
wi?c te? w?a?ciwie pasuje do tej tabeli. Wtedy op?ata wynosi?aby
80z? za 1MHz czyli ok. 2240z?. I to ju? jest kwota rozs?dna je?li
ma si? 40 uzytkowników. Jednak dla ma?ych sieci np. 5-osobowych
koszt jest za wysoki i wynosi prawie 40z? miesi?cznie na osob?
(mówimy tu o sposobie na tani dost?p do intenetu).
802.11g i 802.11a pracuj? jako OFDM i nie jest jasne któr? tabel?
nale?y w stosunku do nich stosowaae.
& #13; UWAGA! dane mog? byae nieaktualne! Szczególnie w du?ych miastach.
Równie? na trzepak.networking by? URL (ftp) ze znacznie wy?szymi cenami
- szukaj wrzesie?-pa 1/4 dziernik 2002.
Je?li zarejestrujesz urz?dzenia radiowe z zewn?trznymi op?atami koszt
rejestracji 2 tys z?. koszt roczny zezwolenia 2 tys. z?. Co do innych op?at
to ju? zale?nie jak si? dogadasz ze spó?dzielniami i tymi podobnymi.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Regulacje prawne dotycz?ce sieci bezprzewodowej w Polsce Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u No dobrze, ale ile to kosztuje ?


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x31.html

Podzi?kowania Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Wst?p Nast & #281;pny Podzi?kowania & #13; Pragniemy podzi?kowaae poni?szym osobom które przy?o?y?y
si? do powstanie tego dokumentu:
Dariusz Jankowski & #60; znany autorom & #62; Artur Borowiecki & #60; znany autorom & #62; Marek Cybulski & #60; znany autorom & #62; Jaros?aw Górski & #60; znany autorom & #62; Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Wst?p Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Uwagi i komentarze


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x509.html

Materia?y w Internecie po polsku o sieciach bezprzewodowych Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Literatura & nbsp; Materia?y w Internecie po polsku o sieciach bezprzewodowych & #13; & #13;Tom's Hardware Guide po polsku zawiera par? artyku?ów
o sieciach bezprzewodowych.
Poprzedni Spis tre & #347;ci & nbsp; Ogólne Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u & nbsp;


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x487.html

Czarna lista kontrahentów Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni No dobrze, ale ile to kosztuje ? Nast & #281;pny Czarna lista kontrahentów & #13;
& #13;Damian Budnik/ Cangaceir / adamusia@zeus.polsl.gliwice.pl
Miejsce: Gliwice.
Problem: do chwili obecnej (9 grudnia 2002) nie zap?aci?
za towar dostarczony w czerwcu 2002. Towaru o którym mówi? ?e jest uszkodzony
nie chcia? zwróciae przez 4 miesi?ce. Dodatkowo straszy? znajomym prokuratorem
i oskar?a? o prób? wy?udzenia (ciekawe jak skoro towar dosta? na kredyt).
Technika dzia?ania: przedp?aca, po czym mówi ?e rezygnuje i ?eby
przelaae pieni?dze z powrotem. Po zwróceniu pieni?dzy mówi ?e jednak
we 1/4 mie, wi?c ?ebym wys?a? bo mu si? spieszy a on jak tylko pieni?dze wróc?
to wp?aci z powrotem. Jak do tej pory nie wp?aci?.
Na maile nie odpowiada lub przeciaga spraw? ?e na pewno wp?aci za tydzie?
albo za dwa bo akurat co? wypad?o.
& #13;Bartosz lub Janusz Mierzwi?ski Zielna 1080-727 Gda?sk 692083183
692083183, mjjbl@wp.pl
nick allegro: BartosGda. jak rowniez:

Zamawia sprzet i nie odbiera - traci sie czas i ponosi koszty wysylki.
Oszukal tak juz dwa razy (raz jako Bartosz a raz jako JAnusz).

Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny No dobrze, ale ile to kosztuje ? Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Literatura


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c54.html

Fizyczne podstawy dzia?ania sieci bezprzewodowych Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny Fizyczne podstawy dzia?ania sieci bezprzewodowych Ogólnie & #13;Fale radiowe wykorzystywane w ??czno?ci bezprzewodowej w pa?mie
2-20 GHz s?, podobnie jak ?wiat?o, falami elektromagnetycznymi
i w powietrzu rozchodz? si? praktycznie z pr?dko?ci? ?wiat?a.
D?ugo?ae fali ...


Tabela 1. Elektromagnetyczne fale radiowe Cz?stotliwo?ae Zastosowania 0.5-1.7 MHz radio AM 1.7-30 MHz radio - fale krótkie 40 MHz Pilot do gara?u 88-108 MHz radio FM 600 MHz TV 900 MHz telefony komórkowe GSM, telefony bezprzewodowe domowe 1.2-1.66 GHz GPS 1.8 GHz telefony komórkowe GSM 2.4 GHz Bluethooth,802.11b/b+/b++/g 5 GHz 802.11a 5.8 MHz Przemys? i business. 12 GHz telewizja satelitarna


Wzór na odleg?o?ae ...

Wplyw szumów na odleg?o?ae - ?e mocniejsze anteny daj? te? wi?ksze szumy
i mo?na nie osi?gaae efektu.

Zasada Huyghensa...
Pierwsza strefa Fresnela ...
Im wy?sza cz?stotliwo?ae tym mniejsza.
& #13;Typowy zasi?g ??czno?ci bezprzewodowej
w najpopularniejszych obecnie standardach (802.11a/b - patrz poni?ej)
to do 100m wewn?trz budynku i do 500m na zewn?trz. Cz?sto niestety
oznacza to minimaln? mo?liw? pr?dko?ae ale nie zawsze.
Maksymalny znany mi zasi?g na jakim dzia?a 802.11a/b to
& #13;310km zestawione przez Szwedzka Agencj? Kosmiczn? .
Zasi?g zale?y od poni?szych czynników: mocy urz?dze? - mierzona jest zazwyczaj w mW lub
w dBm przy czym dBm jest skal? pot?gow? (dB w nazwie) i przelicza si?
na mW w ten sposów: x dBm to jest 10^(x/10) mW czu?o?ae urz?dze? - mierzona jest zazwyczaj w dBw
przy czym jest to zazwyczaj liczna ujemna - ró?na dla ró?nych
pr?dko?ci - maj?c czu?o?aei i moc mo?na pokusiae si? o oblizenie
zasi?gu u?ywaj?c wzoru z poprzedniego paragrafu (nie ma na razie).
UWAGA! Nale?y pami?taae ?e uwzgl?dniae nale?y obie kombinacje
moc-czu?o?ae. Np. maj?c urz?dzenia A i B nale?y pami?taae ?e nale?y
uzgl?dniae kombinacj?: moc A i czu?o?ae B oraz kombinacj? moc B i czu?o?ae A.
Tak wi?c je?li np. A ma du?? moc ale s?ab? czu?o?ae to znacznie lepszy
efekt osi?gnimy gdy B b?dzie mia?o wi?ksz? moc a ma?? czu?o?ae ni?
gdyby mia?o du?? czu?o?ae a ma?? moc. W programach monitoruj?cych
jako?ae po??czenia powinny byae wiec dwa s?upki/liczniki - jeden
dla po??czenia od A do B a drugi dla po??czenia od B do A.
Zazwyczaj s? oznaczane jako Tx (transmitting/nadawanie)
i Rx (receiving/odbiór).

& #13;Jako?ci u?ytych podzespo?ów i jako?aei danego egzemplarza
- egzemplarze tego samego modelu, szczególnie dla ta?szych kart
potrafi? si? znacznie ró?niae
& #13;odleg?o?ae mi?dzy urz?adzeniami
& #13;rodzaj o?rodka mi?dzy antenami tj. czy jest to samo powietrze czy
te? s? ?ciany. W szczegó?no?ci nale?y pami?taae ?e s? to fale
o makroskopowej d?ugo?ci (12.5cm dl 2.4GHz)
i " linia wzroku " oznacza równie? dwa sto?ki
(wierzcho?ki tam gdzie anteny a podstawy sklejone)
w których w idealnym przypadku nic nie powinno si? znajdowaae.
Podstawa tych sto?ków to opisana wcze?niej pierwsza strefa Fresnela.
(do zrobienia). W przypadku gdy w tych sto?kach znajduj? si? ró?ne
obeikty nale?y pami?taae o mo?liwych odbiciach, za?amanich i innych
efektach.
& #13;u?yte dodatkowe anteny. Moc anten zazwyczaj jest podawana
w dBi - dodatkowym wzmocnieniu wzgl?dem anteny izotropowej pracuj?cej
z identyczn? moc?. UWAGA!
x dBi oznacza ?e antena w podanym k?cie ma nie mniej
ni? x-3 dBi. . Zdarza si?, choae rzadko, ?e wzmocnienie anteny jest
pdoawane wzgl?dem anteny dipolowej - wyra?ane jeste wtedy w dBd.
Wzmocnienie takie jest o ok. 2.15 dB mniejsze od wzmocnienia w
wzgledem anteny izotropowej co mo?na ??two policzyae.
& #13;Zak?óce? takich jak np. telefony i inne urz?dzenia bezprzewodowe,
kuchenki mikrofalowe itp. U mnie zak?óca nawet kompresor lodówki
- gdy zaczyna dzia?aae poziom szumu podnosi si? o 3 dB.
Znane nam s? przypadki w których zak?ócenia potrafi? zmniejszyae
zasi?g nawet 10-krotnie. Na sieci mo?na przeczytaae ?e s? ludzie którym
telefony 2.4GHz ca?kowicie uniemo?liwia?y uruchomienie ??czno?ci
bezprzewodowej.

Przyk?adowe zrealizowane zestawy: & #13;W tej sprawie najlepiej skontaktowaae si? z Arturem (patrz
pocz?tek tego podr?cznika).
G?ówny AP z nasz? anten? ranger, zestawy klienckie z anten? yagi i kartami
Trendware PCI lub Linksys WUSB11 - stabilna praca na 11mbps w odleg?o?ci 1.5km.

Zestaw z dwoma naszymi yagi: HL2419Y testowany na maksymalnej predkosci
na 3km. Chodzi do 5km ale nie byl tak testowany. Przy odleglosciach
powy?ej 5km anteny paraboliczne. TEstowali?my linki 7km ale na pewno
da si? wi?cej.
S?owniczek & #13; & #13;
& #13;TPO (Transmitted Power Output) - moc wyj?ciowa nadajnika
& #13;ERP (effective radiated power) - efektywna moc wypromieniowana.
ERP=TPO - straty + zysk anteny wzgl?dem anteny dipolowej (dBd)
& #13;EIRP (effective isotropic radiated power) - efektywna izotropowa
moc wypromieniowana.
EIRP=TPO - straty + zysk anteny wzgl?dem anteny izotropowej (dBi).
Poniewa? zysk anteny w dBd to zysk anteny w dBi - 2.15 to
EIRP=ERP+2.15.

To be done ... & #13;Si?a sygna?u, zasi?g wzmocnienie, jak przez co przechodzi, las,
drzewa, szk?o, kraty metalowe a d?ugo?ae fali.

W szczególno?ci ?ciany t?umi? rozchodzenie si? fal. Zazwyczaj
zmniejszaj? sygna? 2-3 krotnie. Jednak w przypadku ?cian
ze zbrojeniem metalowym sygna? mo?e byae t?umiony do zera.

Jak dzia?a antena.

dBi a k?t bry?owy w jakim jest emitowany sygna?.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Par? s?ów o nas & nbsp; Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd.


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x47.html

Uwagi i komentarze Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Wst?p Nast & #281;pny Uwagi i komentarze & #13; Wszelkie rzeczowe uwagi i komentarze s? mile widziane.
Prosimy wysy?aae je na adres (usu? x):
& #60; pliszka@interneo.plx & #62; .
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Podzi?kowania Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Par? s?ów o nas


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x161.html

802.11n Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. Nast & #281;pny 802.11n & #13;Nie ma oficjalnego potwierdzenia ale jest do?ae prawdopodobne ?e
b?dzie to nowa, szybsza tehcnologia. Szybsza zarówno je?li chodzi
o pr?dko?ae teoretyczn? (jak 54mbps w 802.11g) jak i rzeczywist?
(jak 20mbps w 802.11g). Plotki mówia o 108 i 320 mbps.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny 802.11a Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u 802.16a


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c449.html

Regulacje prawne dotycz?ce sieci bezprzewodowej w Polsce Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny Regulacje prawne dotycz?ce sieci bezprzewodowej w Polsce Rozporz?dzenie Min. Infrastruktury uwalniaj?ce pasma dla sieci
komputerowych & #13;Sieci bezprzewodowe s? regulowane w Polsce ustaw?: ...
Mówi ona ?e generalnie wykorzystywanie fal radiowych wymaga zezwolenia
w?a?ciwego urz?du. Jednak w pewnych przypadkach zezwolenie takie
nie jest konieczne. Jest to regulowane poprzez
" Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie
urz?dze? radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mog? byae
u?ywane bez pozwolenia " poz. 1162 w Dz. Ustaw RP nr 138 z dnia 30.08.2002.
Kopi? tego urz?dzenia mo?na znale 1/4 ae w wielu miejscach np w serwisie prawnym
www.infor.pl .
Rozporz?dzenie wygl?da na kalk? dokumentu UE .... (szukamy go).
W aneksie tego rozporz?dzenia mo?na
przeczytaae i? lokalne sieci komputerowe nie wymagaj?
zezwolenia je?li pracuj? w jednym z 4 wymienionych pasm,
korzystaj? z anten zintegrowanych b?d 1/4 do??czonych oraz
o ile e.i.r.p. ( efektywna izotropowa moc promieniowania,
czy kto? mo?e mi powiedzieae czy chodzi o punktow? czy ?redni? ? )
nie przekracza odpowiednio: 100mW w pa?mie 2400-2483,5 MHz 200mW w pa?mie 5150-5350 MHz 1W w pa?mie 5470-5725 MHz 100mW w pa?mie 17.1-17.3 GHz
Dodatkowo wg. rzporz?dzenia tylko pasmo 5470-5725 mo?e byae u?ywane
na zewn?trz ale w rubryce antena jest te? wy??cznie do??czona.
Wg. naszego rozumienia
korzystanie z anten zewn?trznych wymaga zawsze zezwolenia.
Jednak jeste?my w chwili obcenej w trakcie wyja?nienia tego z
odpowiednimi osobami w MI. Z prywatnej korespondencji
jednego z autorów z MI wynika ?e anteny zewn?trzne rozumie si? jako
do??czone ale par? rzeczy jest ci?gle niejasne i dopóki nie
b?dzie dok?adnego wyja?nienia na pi?mie o które si? staramy
to zalecamy ostro?no?ae.
Dodatkowo pod tabelk? s? dodatkowe warunki typu sterowanie moc?
i dynamiczny przydzia? cz?stotliow?ci (dla 5470-5725).
& #13;Dzi?ki dopasowaniu polskiego prawodawstwa do prawodawstwa UE
od 1 stycznia 2003 r urz?dzenia dopuszczone do u?ycia w UE
s? generalnie równie? dopuszczone u nas. Na przyk?ad:
stacje bazowe Trendware maj?ce unijne certyfikaty Królestwa Holandii
nie musza ju? uzyskiwaae takich certyfikatów w Polsce. Kliknij
tutaj
by zobaczyae przyk?ady takich certyfikatów i konkretn? referencj?
do odpowiedniego Dziennika Ustaw.
Od momentu wej?cia do UE b?dzie to równie? obowi?zywaae w drug? stron?
tj. polskie anteny maj?ce certyfikat polskich laboratoriów b?d?
automatycznie dopuszczone do u?ycia na ca?ym terenie UE.
& #13;Antena zintegrowana jest definiowana jako " antena zaprojektowana
jako niezb?dn?, integralna cz??ae urz?dzenia " ,
antena do??czona jest definiowana jako " antena przeznaczona do
stosowania z danym urz?dzeniem z mo?liwo?ci? jej od??czania,
ale zaprojektowan? jako niezb?dn? cze?ae urz?dzenia " za?
antena zewn?trzna to " antena do??czana do urz?dzenia za pomoc?
z??cza w które wyposa?one jest urz?dzenie " . Czy kto? mo?e mi wyja?niae
jak mo?na zaprojektowaae anten? jako zb?dn? cze?ae urz?dzenia ?
Oraz czy jak pod??cz? anten? nie przez z??cze tylko lutuj?c bezpo?rednio
anten? do urz?dzenia to czy wtedy jest to antena zintegrowana ?

Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Bezpiecze?stwo w sieciach bezprzewodowych & nbsp; Zezwolenia


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x407.html

Anteny kierunkowe Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Anteny Nast & #281;pny Anteny kierunkowe & #13;
W przypadku anten kierunkowych o w?skiej wi?zce
nale?y zadbaae by nie rusza?y si? na wietrze bo mo?e to
powodowaae ca?kowit? strat? sygna?u.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Anteny Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Anteny dookólne


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x332.html

Karty USB Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Nast & #281;pny Karty USB & #13;Karty USB s? najpopularniejszym rozwi?zaniem klienckim.
Maj? nad kartami PCI/PCMCIA poni?sze przewagi:
mo?na ich u?ywaae i z notebookiem i z komputerem
stacjonarnym kart? USB mo?na ulokowaae w optymalnym
do odbioru/nadawania miejscu, karty PCI/PCMCIA w takich przypadkach cz?sto
wymagaj? anten, dodatkowo kabel USB mo?na przed?u?yae do 8 (spokojnie)
a nawet 25m (ryzykowne) - wystarczy u?yae hub-a lub przed?u?acz w przeciwie?stwie do kart PCI instalacja jest bardzo prosta - nie wymaga otwierania komputera, w przypadku jakikolwiek problemów
klienci cz?sto wini? instalacj? karty. USB mog? od??czyae sami i si?
przekonaae ?e wina jest najcz??ciej Microsoftu
Za to maj? te? pewne minusy w stosunku do kart PCMCIA/PCI:
znane mi ta?sze karty nie maj? gniazd antenowych
dost?pnych bez utraty gwarancji (Trendware 224UB i Linksys WUSB11 v2.5
maja gniazda antenowe wewn?trz ale rozebranie powoduje utrat? gwarancji).
Przeróbki za? powoduj? utrat? i gwarancji i homologacji.
szyna USB 1.1 ma maksymaln? pr?dko?ae 12mbps wi?c
karty USB na pewno nie b?d? chodziae tak szybko jak karty 802.11b++
(44 mbps), 802.11g (54mbps) i 802.11a (54mpbs), szczególnie ma to znaczenie
gdy korzysta si? równie? z innych urz?dze? USB
& #13;Karty PCI mog? byae w?o?one do starszych komputerów bez USB pracuj?cych
jako routery/AP. Choae spadaj?ce ceny kontrolerów USB te? maj? znaczenie.

Trendware TEW-224UB & #13;Karta oparta na AT76C503A, patrz uwagi poni?ej. 40mW.
Pracuje mi bez problemu z Linuxem z driverem ATMEL (Linksys WUSB11
nie chcia?). Jest podobna do D-linka/SMC/Belkin i tak jak one nie zawsze
wspó?pracuje ze sprz?tem Linksysa (za to karty Linksysa v2.6 nie chodz?
mi z routerem D-linka) - ww. firmy twierdz? ?e to wina Linksysa.
To co jest fajne to to ?e ma standardowe gniazdko USB wi?c nie ma
problemu jak zgubi si? kabel. Kart? do?ae trudno rozebraae - trzeba podwa?yae
2 (mo?na 4) z
4 plastikowych zaczepów ukrytych w ?rodku. Do tego spraw? utrudnia
pionowy bolec. Oczywi?cie rozbiórka powoduje utrat? gwarancji.
W ?rodku znajdziemy gniazdo anentowe - bardzo ma?e - chyba MMCX,
ma 2mm ?rednicy. To sugeruje ze defaultowo ma wy??czone diveristy!
Jest wi?c potencjalnie dobr? alternatyw? dla kart z wbudowan?
anten? diversity jak Compex.
Szczegó?owe dane (zdj?ci?, certyfikaty itd.) mo?na znale 1/4 ae
& #13;tutaj oraz na stronach
producenta i
dystrybutora
Compex WLU11A & #13;Tania karta na AT76C503A znanej singapurskiej firmy.
Plus to niska cena i to ?e ?atwo si? j? rozbiera (?rubki).
Ma te? kabel mini-USB który mo?e si? przydaae gdzie indziej.
Standardowa moc dla tego typu kart: 32mW. antena diversity:
odginany dipol na boku a w ?rodku antena mikropaskowa.
Z raportów - dobrze wspó?pracuje ze sprz?tem Linksysa.
Kiepsko z D-linka.
Drivery i soft s? do?ae s?abe - ale chodzi z driverami/softem
Trendware 224UB które s? troch? lepszej jako?ci i nie ma z nimi
takich problemów z instalacj?.
Actiontec HWU01170-01 & #13;Ja osobi?cie bardzo lubi? te stabilne malutkie, seksowne karty.
S? na oryginalnym chipie Prism 2 lub 2.5. Chodz? dobrze z Linuxem,
znacznie lepiej ni? karty na At76C503A które mi chodz? fatalnie.
Zalet? jest kabel miniUSB który mo?na u?yae z niektórymi kamerami wideo
b?d 1/4 z niektórymi aparatami cyfrowymi Sony, Olympus, Kodak.
D?ugo?ae kabla: 1.5m. Osobi?cie nie bada?em zasi?gu ale
znajomy twierdzi ?e jego para wyciaga 800m bez dodatkowych
anten przy 2mbitach.
UWAGA! Nowe karty - HWU01150-01 - te z antenkami s? na AT76C503A !!!
Patrz uwagi o tym chipsecie.
Linksys WUSB11 v2.6 & #13;Najmodniejsza karta na rynku. Linksys troche oszukuje klientów
- najcz??ciej sprzedawana z 40mW, ale cz??c kart ma 80mW a cz??ae ma 32mW -
nie mam poj?cia jak je od siebie odró?niaae.
Karta oparta na ATMEL AT76C503A (dlatego s?aba czu?o?ae) wi?c jej
nie lubi? bo mi nie chce chodziae pod Linux-em, pod Windows XP mi te?
nie chodzi - podobno dlatego ze Linksys co? zrobi? w firmware
a ja mam router D-linka. Pewna osoba na allegro twierdzi ?e 600m
i zaklina si? ?e mo?e to udowodniae. Mi osobi?cie trudno w to uwierzyae
bo to ten sam hardware co Compaq iPaq i Addtron które w moim
przypadku mia?y du?o mniejszy zasi?g.
Kijowy ma te?
kabel (niestandardowa wtyczka na karcie) oraz brakuje jej
gniazdka antenowego (v2.5 mia?a). Jednak mimo wad jest najpopularniejsza
a wiele osób montuje do niej anten? lutuj?c ja do p?ytki.
UWAGA! soft od niej przek?amuje i potrafi
pokazywaae 100% sygna?u nawet gdy ewidentnie gubi pakiety a
czulsza karta pokazuje w tym samym miejscu 20%.
Zasi?gi na 11mbitów u nas: bez anten: 300-400m, z panelami 8dBi ok.
800m, z naszymi(kontakt Artur) yagi 14dBi spokojnie 2km.
Noname & #13;Jest na rynku sporo tanich kart srzedawanych pod ró?nymi nazwami:
Link-max,Hp-link,Robanton i paroma innymi. Otó? prawie wszystkie
tanie karty USB to AT76C503A - tak samo jak WUSB11 v2.6 i
najcz??ciej jest to to samo radio RFMD. Jednak do?wiadczenia
z tymi kartami s? ró?ne - wi?kszo?ci osobom dzia?aj? tak samo
jak Linksys WUSB11 v2.6 ale jest te? sporo osób którym dzia?aj?
wyra 1/4 nie gorzej. Czy wina jest driverów, czy firmware czy te? gorszej
jako?ci wykonania - trudno powiedzieae. Je?li Tobie dzia?aj? to si?
ciesz, je?li nie - to musisz próbowaae czego? innego.
Linksys WUSB11 v2.5 & #13;Jest to zupe?nie inny hardware ni? v2.6. To jest Prism 2/2.5 tak jak
Actiontec wi?c chodzi nie 1/4 le z Linuxem. Do tego w ?rodku ma
gniazdko antenowe MMCX i u?ywa zupe?nie standardowego kabla
USB nie ma problemu jak si? zgubi lub uszkodzi). Oprócz
Actiontec jest to moja ulubiona karta - niestety ju? nie do kupienia,
mo?na znale 1/4 ae pojedyncze u?ywane sztuki.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Karty PCI Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Karty CF - CompactFlash


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x376.html

Radzenie sobie z problemami Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Nast & #281;pny Radzenie sobie z problemami & #13;Uruchomienie sieci bezprzewodowej mo?e sprawiae wiele problemów
tu podajemy jak sobie z niektórymi radziae.
" Sprz?t nie dzia?a " Przeczytaj dok?adnie za??czon? instrukcj?,
zwróae uwag? na proces instalacji jak równie? na rozdzia?
zatytu?owany " Radzenie sobie z problemami/Troubleshooting " .
Upewnij si? ?e urz?dzenie jest poprawnie
pod??czone. W przypadku urz?dze? USB upewnij si? ?e OS je
wykrywa i nie zg?asza b??dów. Upewnij si? ?e diody ?wiec?ce
?wiec? si? jak nale?y. Dioda RX/TX powinna migaae bo oznacza
ona nadawanie/odbiór.

Upewnij si? ?e urz?dzenie ma najnowsz? wersj? firmware oraz
najnowsze sterowniki dost?pne ze strony producenta b?d 1/4 autorów
sterowników.
& #13;Upewnij si? ?e rzeczywi?cie to urz?dzenie mo?e zrobiae to czego od niego
oczekujesz.

Je?li urz?dzenia s? w du?ej odleg?o?ci od siebie to postaraj si?
je umie?ciae blisko siebie i spróbowaae wtedy.
& #13;Pami?taj ?e d?ugo?ae fali elektromagnetycznej przy 2.4GHz to 12.5cm
a wi?c metalowa siatka o nawet calkiem sporych oczkach ( do 30cm) spokojnie
mo?e zatrzymywaae sygna?. Upewnij si? ?e ?e mi?dzy nadajnikami nie ma szczególnych przeszkód
jak np. ?elbetonowe ?ciany.

Spróbuj zainstalowaae urz?dzenie na zupe?nie innym komputerze.
Czasami wyst?puje konflikt sprz?towy b?d 1/4 konflikt mi?dzy sterownikami.

Wyka? si? cierpliwo?ci? - czasami reset b?d 1/4 nawi?zanie ??czno?ci
zajmuje i minut?. Równie? niektóre modele (AT76C510 np. SMC 2655W) maj?
bardzo d?ugi timeout DHCP zanim zaczn? u?ywaae wbudowanego IP.
Je?li resetujesz to upewnij si? ?e trzymasz przycisk
reset dostatecznie d?ugo(patrz dokumentacja) , je?li wy??czasz
zasilanie to poczekaj z minutk?.

Sprawd 1/4 dok?adnie wszystkie opcje ustawie? stacji bazowej i karty.
W szczególno?ci nale?y pami?taae ?e klucze WEP mog? byae generowane
ró?nymi programami - je?li podejrzewasz taki problem to w obu urz?dzeniach
u?yj kluczy heksadecymalnych!
& #13;Zacznij testy ze static IP ?eby byae pewnym ?e to nei jest problem z DHCP.
& #13;Zacznij od najbardziej otwartej konfiguracji: bez WEP, Open System.
& #13;rób notatki co ustawiasz gdzie, czasami przeoczyae mo?na co? zupe?nie oczywistego,
upewnij si? ?e opcje takie jak nr kana?u czy rozmiar preambu?y (Preamble) sa identyczne
w obu przypadkach.
& #13;Ustaw SSID sieci na co? unikalnego i identyczne dla ka?dego urz?dzenia - inaczej
którego? dnia s?siad te? mo?e postawiae AP z SSID " default " i nagle nie b?dziesz wiedzia?
dlaczego wszystko nagle chodzi wolniej (lub szybciej je?li s?siad ma szybsze ??cze).
& #13;Jesli mozesz urzadzenei rozebrac bez naruszania gwarancji
(Belki, SMC itp.) to warto zajrzec do srodka - zdarza sei dosc
czesto ze karta PCMCIA ktora ma w srodku wiele urzadzen
lub przewod antenowy sa wysuniete prowadzac do braku
lub slabego sygnalu.
& #13;Upewnij sie ze nic Cie nie zak?óca - tj. ze poziom tla
nie jest za wysoki. Mozliwe przyczyny to: telefon bezprzewodowy
2.4GHz, Bluetooth, sasiad krotkofalarz. U mnie zakloca lodowka
- ok. 3 dB czyli zasieg mniejszy o 40%.
Problemy specyficzne dla danego hardware. & #13;
SMC 2652W, D-link 900AP - czasami si? wieszaj?, trzeba w??czyae i wy??czyae.
SMC twierdzi ?e nowy firmware to rozwi?zuje, ja wiem ?e OpenAP te?.

SMC 2655W czasami trudno jest znale 1/4 ae przez SNMP - np. gdy nie ma
serwera DHCP to 2655W ma bardzo d?ugi timeout i zajmuje sporo czasu
zanim zacznie u?ywaae wbudowanego IP.
& #13;Sprz?t Linksysa ma tendencje do s?abej wspó?pracy ze sprz?tem
wielu innych producentów: SMC/D-link/Trendware itp.
Np. mi karty Linksys WUSB11 bardzo kiepsko pracowa?y z D-link DI-614+.
Tymczasem podobne karty SMC/D-link/Trendware pracuja OK.
I odwrotnie - np. karty Trendware maj? czasami problem ze wspó?prac?
z LInksys BEFW11S4 lub Linksys WAP11. wyglada na to ?e Linksys zrobi?
co? troch? inaczej ni? wielu innych producentów.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Karty CF - CompactFlash Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Anteny


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x274.html

Dro?sze stacje bazowe Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Nast & #281;pny Dro?sze stacje bazowe & #13;
Do napisania ....

Niestety nie mamy za du?ych do?wiadczen z tym sprz?tem - jest wiele modeli
i nie s? tanie.
Wiemy ?e ludzie sobie bardzo chwal? Intel/Cisco/Avaya.

Avaya RG-1000... napisz.


Trendware TEW-212APBO.
Z oryginalnych rozwiaza? rozw?zamy przetestowanie
Trendware TEW-212APBO - jest to kompletny zestaw: AP + czu?a antena + PoE
w zewn?trznej obudowie daj?cy zasi?g do 3.5 km. Pozawala na bardzo szybkie
uruchomienie - po prostu stawiasz i zapominasz.
Oparte jest na radiu Prism - tym samym co Avaya.
Minus to brak z??cza antenowego (dobra antena 10dBi w srodku).
Plus to opcja routera - rozdzielaj?ca si?c bezprzewodow? i Ethernet
- moga mieae zupe?nie inne IP - wiele tanich AP w trybie klienta po prostu
powtarza pakiety z jednej strony na drug?. Oczekujemy sztuki testowej w czerwcu (2003).
Je?li chcesz szybko uruchomiae si?c o takim mniej wiecej zasi?gu (do 3.5km) to mo?e
byae dobre rozwi?zanie.

NDC NWH9210 / Tonze EWA 2100 & #13;
Problem: AP zwisa zupelnie, nie odpowiada na pingi, nie daje si? wej?ae na niego softem.

wg. info od Artura:
1. wyd\x{0142}uzanie pingow jak wystepuje to jest powod zbyt silnego sygna\x{0142}u2. zanik netu bez zwiechy na ethernecie wynikiem nieodpowednego czasuodswiezania mac adresow.poprawcie te paramerty tak a ewa zacznie dobrze dzi\x{0142}ac wsztko jest winstrukcji
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Stacje bazowe oparte na ATMEL AT76C510 Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Kombajny: sieae bezprzewodowa + switch/hub Ethernet


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c497.html

Literatura Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny Literatura Anteny & #13;W.L. Stutzman and G.A. Thiele ``Antenna Theory and Design''.
& #13;http://www.wispa.org/sections.php?op=viewarticle & #38;artid=7 ,
& #13;http://www.geocities.com/ffff654/docs/wnap-9.html ,
& #13;http://www.telexwireless.com/wlanfaq.htm
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Czarna lista kontrahentów & nbsp; Ogólne


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x226.html

Stacje bazowe oparte na TI ACX100 Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Nast & #281;pny Stacje bazowe oparte na TI ACX100 & #13;Sprz?t oparty na TI ACX100 wypar? sprz?t na AT76C510 za? ma podobne mo?liwo?ci.
Generalnie mo?e pracowaae do 802.11b++ czyli 44mbps ale ze wzgl?dów
politycznych nie wszyscy producenci oferuj? tak? opcj?.
My testowali?my Trendware TEW-310APBX - oferuje 802.11b++ i 44mbps -
tak samo jak D-link 900AP+ zas Linksys WAP11 v2.2
- oferuje tylko 802.11b i 11mbps. Powód tego ?e Linksys
nie oferuj? wi?kszych pr?dko?ci jest zapewne taki ?e agresywnie
promuje ich w?asn? wersj? 802.11g (na razie [ kwiecie? 2003]
nie ma standardu 802.11g, ?a ró?ne, nie do ko?ca zgodne ze sob?
propozycje) opartych na Boradcom i Intersil które s? ju? na rynku
za? Trendware opar? si? na Atherosie (u?ywanym równie? przez HP i Netgear)
który si? opó 1/4 nia.
& #13;Ogromn? zalet? tej platformy jest to ?e jest tania i ?e pozwala
danej stacji pracowaae w trybie stacji bazowej (AP) lub w trybie klienta
(cAP).
W tym drugim trybie TI ACX100/AT76C510 mo?e pod??czyae si? do innego
TI ACX100/AT76C510
i stworzyae efektywnie most bezprzewodowy pozwalaj?cy po??czyae
ze sob? np. dwie sieci lokalne.
UWAGA! Nie jest mo?liwa praca na raz w obu trybach
(wymaga to innego sprzetu - patrz OpenAP lub WET11).
& #13;Dodatkowo TI ACX100 maj? specjalny tryb punkt-do-punktu (PTP)
oraz gwiazdy (PTMP). S? to specjalne tryby mostu bezprzewodowego.
Karty bezprzewodowe nie mog? si? pod??czaae do stacji bazowych
chodz?cych w tym trybie! Dodatkowo po??czenie jest specjalnie
szyfrowane. Te dwie cechy znacznie podnosz? bezpiecze?stwo po??czenia.
& #13;Niektóre firmware TI ACX100 (np. D-linka) maj? dodatkowo opcj?
repeatera - taki urz?dzenie powtarza sygna? bezprzewodowy w ten sposób
zwi?kszaj?c zasi?g. Minus jest taki ?e pracuj? tylko z TI ACX100
i ?e dwukrotnie zmiejszaj? predko?ae transmisji a do tego
nie przekazuj? sygna?u na swoje gniazdko Ethernet.
& #13;Czesty problem tej platformy to powtorzone pakiety (duplikaty).
Czesto daje sie go rozwiazac smieniajac preamble na short, wylaczajac
diversity a zostawiajac tylko jedna antene i zmniejszajac predkosc do 1-2 mbps.
Trendware(Trendnet) TEW-310APBX & #13;Bardzo podobny hardware jak D-link 900AP+ (patrz poni?ej). Tyle ?e moc
wi?ksza o 66% i dwa gniazda antenowe RP-SMA zamiast jednego.
Te? du?a ameryka?ska firma no i troch? taniej ni? D-link.
Najlepszy wybór na AP pracuj?cy w trybie klienta. W trybie
AP do?wiadczenia bywaj? ró?ne - wi?kszo?ci dzia?a super ale niektórzy
uzytkownicy zg?aszaj? problemy - lepszym rozwi?zaniem mo?e byae Linksys/D-link
ale najlepszym co? ze ?redniej pó?ki na Prism lub Cisco/Intel:
jak Avaya/Intel/Cisco/drozsze Trendware itd. Aha, w sprzeda?y jest najcz??ciej wersja mi?dzynarodowa co oznacza 11 kana?ów zamiast 13.
D-link 900AP+ & #13;Nast?pca 900AP, chodzi na 22mbps - oparty na chipsecie TI ACX100
i nowy firmware pozwala pod??czyae sie do AT76C510.
Generalnie to samo co Trendware tyle ?e Trendware ma nie do?ae ?e ma wi?ksza
moc to do tego jest ta?szy. TI ACX100 ma wszystkie opcje 900AP
- tyle dzia?aj? z innym 900AP+, mo?liwe ?e równie? z innymi.
Jak ka?dy nowszy D-link ma dobry firewall. Na stronie D-link
mo?na znale 1/4 ae nowszy firmware który pozwala w??czyae opcj?
" Wireless Repeater " . Opcja ta pozwala na rozszerzenie sieci bezprzewodowej.
900AP+ w tym trybie pod??cza si? do AP (UWAGA! nie do wszystkich!
par? osób twierdzi ?e nie potrafi powtarzaae innego 900AP+)
i przekazuje dalej ruch z niego lub od niego. Ograczenia:
nie mo?na mieae repeatera repeatera, pr?dko?ae spada dwukrotnie,
nie powtarza dowolnych AP.
Generalnie do?ae dobry AP, ale na AP klienta polecamy ta?szy Trendware
który ma wi?ksz? moc. Na g?ówny AP bazowy - zale?nie od liczby klientów,
przy mniejszej najlepiej radzi? sobie Linksys WAP11 (poni?ej), przy wi?kszej
(15-20 i wi?cej) wyra 1/4 nie lepiej radzi sobie sprz?t
?redniej klasy: Avaya/Cisco/Intel.
Linksys WAP11 v2.2 & #13;To nie jest AT76C510 tylko TI ACX100 (upewnij si?)- tak jak 310APBX/900AP+.
Podobno istniej? hacki na 22mbps (900AP+ ma ten sam hardware ale 22mbps
i lepsze gniazdka antenowe) ale ja ich nie widzia?em dzia?aj?cych.
Podobno chodz? te? na nim funkcje 900AP+ - patrz powy?ej.
To nie jest AT76C510 tylko TI ACX100 (upewnij si?)- tak jak 310APBX/900AP+.
Podobno istniej? hacki na 22mbps (900AP+ ma ten sam hardware ale 22mbps
i lepsze gniazdka antenowe) ale ja ich nie widzia?em dzia?aj?cych.
Podobno chodz? te? na nim funkcje 900AP+ - patrz powy?ej.
Linksys WAP11 v2.6 & #13;Linksys w v2.6 znów powróci? do u?ywanego w wersji 1.4 AT76C510
- patrz komentarz o AT76C510 poni?ej. Moc znamionowa tym razem to 64 mW,
nie wiemy czy dalej mo?na podkr?caae moc. Pr?dko?ci na pewno nie.
Planet WAP-1965 & #13;To jest dok?adnie to samo co Trendware 310APBX. Tyle ?e Planet jest dro?sze
no i jest lokaln? mark? ma?o znan? poza Polsk?/Europ?.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Stacje bazowe oparte na ATMEL AT76C510


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x151.html

802.11b++ Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Standardy sieci bezprzewodowych: 802.11b, 802.11a itd. Nast & #281;pny 802.11b++ & #13;2.4GHz.
Jeszcze szybsza wersja 802.11b+ - 44mbps. Dost?pny firmware do
rz?dze? opartych na TI ACX100 ( Trendwaer/Trendnet, D-link itd.)
Jest to tania alternatywa dla 802.11g
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny 802.11b+ Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u 802.11g


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x505.html

Ogólne Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Literatura Nast & #281;pny Ogólne & #13; & #13;Strona Jacka Pliszka po angielsku - ma bardziej techniczne informacje,
wymaga przegl?darki innej ni? Internet Explorer (na razie, mo?e
kiedy?, jak kto? mu dostatecznie du?o zap?aci to udost?pni
j? równie? u?ytkownikom Internet Explorera - skoro p?ac? tyle
za Windows to mog? p?aciae równie? za dost?p do stron WWW)
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Literatura Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Materia?y w Internecie po polsku o sieciach bezprzewodowych


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c210.html

Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Podstawy i sugestie & #13;Sprz?t do ??czno?ci bezprzewodowej zwyczajowo dzieli si?
na stacje bazowe (Access Points) i karty sieciowe.
Normalnie karty sieciowe rozmawiaj? tylko ze stacj?
bazow? a stacja bazowa rozmawia tylko z kartami. W takiej
sytuacji mówimy ?e stacja pracuje w trybie Infrastruktury Master (Host)
za? karty w trybie Infrastruktury Klient (Slave).
Karty sieciowe mog? rozmawiaae ze sob? bez stacji bazowej,
ale tylko w specjalnym trybie Ad-Hoc.
UWAGA! Normalnie stacja bazowa nie mo?e
??czyae si? bezprzewodowo z inn? stacj? bazow?!
Od powy?szej regu?y s? wyj?tki - jednak zdecydowana wi?kszo?ae
z nich dotyczy sprz?tu z górnej pó?ki - powy?ej 2000z? za
stacj? bazow?. Z ta?szych wiemy o poni?szych: Stacje oparte na AT76C510/TI ACX100 mog? byae klientem
(Infrastr. Client) innej stacji na AT76C510/TI ACX100-szczegó?y patrz poni?ej Stacje pracuj?ce pod OpenAP (SMC2652W) powinny byae
w stanie podczepiae si? jako klient do wszystkiego - choae nie
sprawdzali?my Seria stacji opartych na Intresil 1 jak Planet WAP-1950
mo?e si? ??czyae z innymi WAP-1950 - czy z czym? jeszcze - nie wiemy,
WAP-1950 s? trudno dost?pne i dro?sze ni? AT76C510/TI ACX100
Specjalne urz?dzenia, które nie s? stacjami bazowymi
a tylko klientami - równie? nie sprawdzali?my
& #13;Je?li za? chcesz ??czyae sieci bezprzewodowe ze sob? to nasze sieci
chodz? g?ównie na AT76C510/TI ACX100 z których niektóre chodz? jako stacje
bazowe a niektóre jako klienci tych stacji bazowych - szczegó?y znajdziesz
w nast?pnym rozdziale.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Techniczne szczegó?y 802.11 & nbsp; Stacje bazowe oparte na TI ACX100


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x372.html

Karty CF - CompactFlash Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Sprz?t do budowy sieci bezprzewodowych Nast & #281;pny Karty CF - CompactFlash & #13;Testowali?my tylko jedn?: D-link DCF-660W.
Chodzi bezproblemowo z Sharp Zaurus SL-5500. Dzi?ki oprogramowaniu
w stylu Wellenreiter Zaurus jest bardzo fajnym
urz?dzeniem do wykrywania sieci bezprewodowych i pomiaru ich sygna?u.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Karty USB Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Radzenie sobie z problemami


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > x413.html

Z??cza i kabelki Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Anteny Nast & #281;pny Z??cza i kabelki & #13;
Nale?y bardzo uwa?aae bo zdarza si? ?e ta sama nazwa w ró?nych miejscach
oznacza ró?ne z??cza. Nale?y ustaliae typ z??cza (SMA,TNC itd.)
czy ma normaln? czy odwrócon? polaryzacj?, czy ma normalny
czy odwrócony gwint oraz p?eae. UWAGA! Jedni p?eae
definiuj? na podstawie gwintu, drudzy na podstawie ?rodkowego drutu.
Nie wiem które jest poprawne. .
Niez?e zdj?cia i zbiór z??czy mo?na znale 1/4 ae na stronach
firmy Hyperlink Technologies Inc. .
List? z??cz u?ywanych przez poszczególnych producentów mo?na
znale 1/4 ae tutaj


Zalecamy równie? ostro?no?ae przy ofertach dolutowania kabli do urz?dze?
na sieci. Zdarzy?o nam si? ju? parokrotnie ?e nasz sprz?t oddany
do takiej przeróbki wraca? uszkodzony.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Anteny dookólne Pocz & #261;tek rozdzia & #322;u Bezpiecze?stwo w sieciach bezprzewodowych


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c51.html

Par? s?ów o nas Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny Par? s?ów o nas & #13;Artur zajmuje si? produkcj? i sprzeda?? anten oraz innego sprz?tu do ??czno?ci
bezprzewodowej. Firma Darka jest ISP. A Jacek jest fizykiem dla
którego sieci bezprzewodowe to hobby i ?wietny argument dlaczego warto
uwa?aae na lekcjach fizyki.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Uwagi i komentarze & nbsp; Fizyczne podstawy dzia?ania sieci bezprzewodowych


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > c24.html

Wst?p Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) Poprzedni Nast & #281;pny Wst?p & #13; Sieci bezprzewodowe s? nowym tematem, trudniejszym, choae daj?cym
znacznie wi?ksze mo?liwo?ci ni? sieci przewodowe.
W zwi?zku z tym ka?dy rozpoczynaj?cy prac? z nimi ma wiele pyta?.
Poniewa? wiele z tych pyta? si? powtarza, znudzenie ci?gle tymi
samymi pytaniami stworzyli?my ten FAQ.
Zastrze?enie & #13; Nie ponosimy ?adnej odpowiedzialno?ci za zawarto?ae tego
dokumentu. Mo?esz wykorzystaae pomys?y, przyk?ady i informacj?
w nim zawart? na w?asne ryzyko. Poni?szy FAQ mo?e zawieraae
b??dy i nie?cis?o?ci które mog? prowadziae do uszkodzenie
Twoich urz?dze? b?d 1/4 utraty gwarancji.
Stosuj si? do poni?szych wskazówek z uwag?
gdy? autorzy nie bior? na siebie ?adnej odpowiedzialno?ci
za Twoje dzia?ania.
& #13; Wszystkie prawa autorskie s? zastrze?one i s? w?asno?ci?
ich prawnych w?a?cicieli o ile wprost nie jest to okre?lone
inaczej. Wykorzystanie jakiejkolwiek nazwy w tym dokumencie
nie mo?e byae traktowane jako naruszenie jakiegokolwiek
znaku handlowego lub towarowego. Nie nale?y te? traktowaae
ich jako reklamy.
Poprzedni Spis tre & #347;ci Nast & #281;pny Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30) & nbsp; Podzi?kowaniahttp___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > new.txt

date size'/'remotesize flags(request:Update,Range state:File response:Modified,Chunked,gZipped) statuscode status ('servermsg') MIME Etag|Date URL localfile (from URL)
22:24:27 7736/7736 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fa28-1e38-e2c48180%22 www.interneo.pl/FAQ/book1.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/book1.html (from )
22:24:28 1052/1052 ---MC- 404 error ('Not%20Found') text/html date:Tue,%2022%20Feb%202005%2021:22:39%20GMT www.interneo.pl/robots.txt (from )
22:24:30 3204/3204 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fb53-c84-cfb548c0%22 www.interneo.pl/FAQ/c24.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/c24.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:30 2621/2621 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fb5f-a3d-cfb548c0%22 www.interneo.pl/FAQ/x31.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x31.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:30 2233/2233 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fb60-8b9-cfb548c0%22 www.interneo.pl/FAQ/x47.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x47.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:30 2205/2205 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fb54-89d-cfb548c0%22 www.interneo.pl/FAQ/c51.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/c51.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:34 2895/2895 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fb50-b4f-cfb548c0%22 www.interneo.pl/FAQ/c140.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/c140.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:34 8612/8612 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fb55-21a4-cfb548c0%22 www.interneo.pl/FAQ/c54.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/c54.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:34 2724/2724 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fb56-aa4-cfb548c0%22 www.interneo.pl/FAQ/x148.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x148.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:34 2252/2252 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fb57-8cc-cfb548c0%22 www.interneo.pl/FAQ/x151.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x151.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:35 2247/2247 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fb59-8c7-cfb548c0%22 www.interneo.pl/FAQ/x158.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x158.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:38 2896/2896 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fb58-b50-cfb548c0%22 www.interneo.pl/FAQ/x154.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x154.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:38 2321/2321 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fb5a-911-cfb548c0%22 www.interneo.pl/FAQ/x161.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x161.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:38 2439/2439 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fb5b-987-cfb548c0%22 www.interneo.pl/FAQ/x164.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x164.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:39 2381/2381 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fb5c-94d-cfb548c0%22 www.interneo.pl/FAQ/x167.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x167.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:41 2663/2663 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fb51-a67-cfb548c0%22 www.interneo.pl/FAQ/c205.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/c205.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:41 5520/5520 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fb5d-1590-cfb548c0%22 www.interneo.pl/FAQ/x170.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x170.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:41 3717/3717 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fb52-e85-cfb548c0%22 www.interneo.pl/FAQ/c210.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/c210.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:42 7412/7412 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fb5e-1cf4-cfb548c0%22 www.interneo.pl/FAQ/x226.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x226.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:46 3622/3622 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fa2f-e26-e2c48180%22 www.interneo.pl/FAQ/x274.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x274.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:48 6424/6424 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fa2e-1918-e2c48180%22 www.interneo.pl/FAQ/x249.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x249.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:48 5157/5157 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fa30-1425-e2c48180%22 www.interneo.pl/FAQ/x280.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x280.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:48 5381/5381 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fa31-1505-e2c48180%22 www.interneo.pl/FAQ/x300.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x300.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:50 3531/3531 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fa32-dcb-e2c48180%22 www.interneo.pl/FAQ/x318.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x318.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:52 2413/2413 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fa34-96d-e2d3c3c0%22 www.interneo.pl/FAQ/x372.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x372.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:52 6186/6186 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fa35-182a-e2d3c3c0%22 www.interneo.pl/FAQ/x376.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x376.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:52 8624/8624 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fa33-21b0-e2c48180%22 www.interneo.pl/FAQ/x332.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x332.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:54 4288/4288 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fa29-10c0-e2c48180%22 www.interneo.pl/FAQ/c400.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/c400.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:57 2150/2150 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fa36-866-e2d3c3c0%22 www.interneo.pl/FAQ/x407.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x407.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:57 2929/2929 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fa38-b71-e2d3c3c0%22 www.interneo.pl/FAQ/x413.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x413.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:57 2026/2026 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fa37-7ea-e2d3c3c0%22 www.interneo.pl/FAQ/x410.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x410.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:24:58 4402/4402 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fa2a-1132-e2c48180%22 www.interneo.pl/FAQ/c419.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/c419.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:25:01 5459/5459 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fa2b-1553-e2c48180%22 www.interneo.pl/FAQ/c449.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/c449.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:25:02 4944/4944 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fb75-1350-e2d3c3c0%22 www.interneo.pl/FAQ/x467.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x467.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:25:02 4114/4114 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fa2c-1012-e2c48180%22 www.interneo.pl/FAQ/c478.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/c478.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:25:02 3239/3239 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fb76-ca7-e2d3c3c0%22 www.interneo.pl/FAQ/x487.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x487.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:25:06 2450/2450 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fa2d-992-e2c48180%22 www.interneo.pl/FAQ/c497.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/c497.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:25:06 2494/2494 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fb77-9be-e2d3c3c0%22 www.interneo.pl/FAQ/x505.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x505.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)
22:25:06 2098/2098 ---M-- 200 added ('OK') text/html etag:%225fb78-832-e2d3c3c0%22 www.interneo.pl/FAQ/x509.html d:/dyplomoowka/http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html/www.interneo.pl/FAQ/x509.html (from www.interneo.pl/FAQ/book1.html)


http___www.interneo.pl_FAQ_book1.html.zip > index.html

Local index - HTTrack Website Copier

HTTrack Website Copier - Open Source offline browser


Local index - HTTrack

Index of locally available sites:& middot;

Przewodnik po sieciach bezprzewodowych ( 802.11b Wi-Fi ) (wersja z dnia 2003.07.30)
Mirror and index made by HTTrack Website Copier [XR & amp;CO'2002]& copy; 2002 Xavier Roche & other contributors - Web Design: Leto Kauler.