Opis wzmacniacz 150W.rar

Wzmacniacz małej częstotliwości

Faktycznie w tej książce są 2 wzmacniacze 150W, (masz dobrą pamięć :P ) zamieszczam ten o który prosiłeś NPN/PNP, drugi schemat (jpg) jest na 2N3055 (150W). Dołączam też opis (pdf), by nie pisać kolejnego postu. Do moderatora - schemat warto umieścić w bazie schematów

  • Opis wzmacniacz 150W.rar
    • Opis wzmacniacz 150W.pdf


Pobierz plik - link do postu

Opis wzmacniacz 150W.rar > Opis wzmacniacz 150W.pdf

Wzmacniacz o mocy 150 W
Na rysunku 13 2 przedstawiono schemat wysokiej klasy wzmacniacza o mocy 150 W, według opracowania
firmy Linear Audio Systems (RFN). We wzmacniaczu zastosowano kilka interesujących rozwiązań układowych,
które mogą znaleźć zastosowanie także w podobnych wzmacniaczach konstruowanych przez elektroników
amatorów. Zastosowano tu trudno dostępne w kraju tranzystory mocy. Wydaje się jednak, że stosując zamiast
nich produkowane w kraju komplementarne tranzystory BDP 495 i BDP 496 oraz ograniczając wartość napięcia
zasilającego do ? 40 V, można skonstruować wzmacniacz o zbliżonych parametrach.
Sygnał wejściowy steruje wzmacniacz różnicowy zestawiony z tranzystorów Tl i T2. Tranzystor T3 pracuje w
układzie źródła prądowego, zapewniającego stałość sumy prądów tranzystorów Tl i T2. Tranzystory T4 i T5
tworzą obciążenie (dynamiczne) tranzystora Tl.
Następny stopień z tranzystorami T6 i T7 pracuje w układzie kaskadowym. Obciążeniem tego stopnia jest
tranzystor T8 wraz te współdziałającymi elementami (układ stałoprądowy).
Komplementarny układ utworzony z czterech tranzystorów (T 11, T 12, T 13, T 14) steruje stopień końcowy
zawierający osiem tranzystorów mocy (po cztery tranzystory równolegle). Jako tranzystory mocy zastosowano
tranzystory o bardzo wysokiej częstotliwości granicznej oraz dużym zapasie mocy admisyjnej. W obwodach
emiterowych włączono rezystory o wartości 1,5 Ohm (R30 do R37), co zapewnia równomierny podział
obciążenia między poszczególne tranzystory stopnia końcowego oraz zabezpiecza tranzystory przed
uszkodzeniem, pr ąd bowiem płynący przez jeden tranzystor nie może przekroczyć 30 A (wartość dopuszczalna
dla zastosowanych tranzystorów).
Tranzystory stopnia końcowego pracują przy bardzo małej wartości prądu spoczynkowego (10 mA). Dla
polepszenia warunków pracy wzmacniacza przy słabych sygnałach zastosowano tranzystory T 13 i T14 o
stosunkowo dużej mocy oraz rezystory R^, R^y i R^g o małej wartości rezystancji i dopuszczono większą
wartość prądu tych tranzystorów (bez sygnału wejściowego). Dzięki temu, tranzystory T13 i T14 oddają moc
wprost do obciążenia (głośnika). W miarę zwiększania się amplitudy sygnału sterującego, tranzystory końcowe
przejmują na siebie funkcję zapewniania mocy wyjściowej wzmacniacza. Diody D3 i D4 przejmują część prądu
bazy odpowiednich tranzystorów przy pojawiających się stanach przejściowych (np. gwałtowny skok wartości
sygnału sterującego), uniemożliwiając nasycenie się tych tranzystorów. Powinny to być szybkie diody
germanowe o napięciu przewodzenia mniejszym niż napięcie UBE tranzystorów T7 i T8.
Interesujące jest działanie układu zabezpieczającego przed skutkami zwarcia w obwodzie wyjściowym
wzmacniacza. Główną rolę w tym układzie pełnią tranzystory T9 i T 10. Działanie jednej gałęzi układu z
tranzystorem T9 jest następujące. Na rezystorze R30 występuje spadek napięcia wywołany przepływem prądu
przez tranzystor T 15. Napięcie to jest doprowadzone do bazy tranzystora T9, przy czym dzielnik utworzony z
rezystorów R22, R20 i diody D11 jest tak dobrany, że przy normalnym działaniu wzmacniacza tranzystor T9
pozostaje zamknięty i układ zabezpieczający nie działa. W momencie, gdy nastąpi zwarcie w obwodzie
wyjściowym, rezystor R^Q przestaje przewodzić i całe napięcie z emitera tranzystora T 15 zostaje
doprowadzone do bazy tranzystora T9, otwierając go przy występowaniu dodatnich połówek przebiegu na bazie
tranzystora T11. Po czasie ok. 0,5 s zaznaczy się działanie układu zmniejszającego wartość natężenia prądu
zwarcia. Polega ono na tym, że obwód utworzony z diody D5 i rezystorów R16, R18, R22 i R30 powoduje
naładowanie kondensatora C, o do napięcia 0,4 V, co powoduje podwyższenie potencjału na bazie tranzystora
T9 i zmniejszenie wartości prądu emiterowego tranzystora T 15 potrzebnej do otwarcia tranzystora T9. Dzięki
temu, prąd kolektorowy wzmacniacza, przy trwałym zwarciu wyjścia, ma wartość mniejszą od wartości tego
prądu przy oddawaniu pełnej mocy wyjściowej, w normalnych warunkach pracy wzmacniacza. Obwód
rezystora R18 i kondensatora C10 spełnia jeszcze jedną funkcję, a mianowicie eliminuje działanie układu
zabezpieczającego (otwarcie tranzystora T9) w przypadku obciążenia wzmacniacza impedancją powodującą
znaczne przesunięcie fazy między prądem i napięciem wyjściowym. Takie przesunięcie fazy może powodować
zanik prądu płynącego w rezystorze R 20 o przy dość znacznej wartości prądu płynącego przez rezystor R30, co
spowodowałoby krótkotrwałe otwarcie tranzystora T9. W efekcie mogłyby powstać zniekształcenia sygnału.
Dzięki dużej pojemności kondensatora C10, ten niepożądany efekt nie wystąpi, krótkie impulsy napięcia nie
zdążą bowiem naładować ten kondensator i tranzystor T9 nie będzie przez nie otwierany.
Zastosowano dwa zasilacze, wspólne dla obu kanałów stereofonicznych.

Zasilacz stopni mocy daje napięcie ?60 V {UB2), które spada przy oddawaniu pełnej mocy do ok. ? 50 V. Jest
to prosty zasilacz z prostownikiem mostkowym i dwoma kondensatorami o pojemności 15000 uF każdy.
Napięcie doprowadzane z transformatora do prostownika jest odłączane samoczynnie w przypadkach:
-- nadmiernego wzrostu temperatury radiatorów tranzystorów mocy (powyżej 80° C);
-- pojawienia się na wyjściu któregokolwiek z dwu wzmacniaczy napięcia stałego, grożącego naruszeniem
prawidłowej pracy zespołów głośnikowych.
Drugi zasilacz, dostarczający prąd o napięciu CB1 do stopni wstępnych wzmacniacza, jest zasilaczem
stabilizowanym i regulowanym. Wartość jego napięcia ,,podąża " automatycznie za wartością napięcia UB2
zasilacza głównego. Jego wartość nastawia się (za pomocą rezystorów nastawnych w stabilizatorze) tak, aby
przy przesterowaniu wzmacniacza przebiegiem o zbyt dużej amplitudzie, ograniczenie amplitudy sygnału na
wyjściu wzmacniacza (obcinanie wierzchołków przebiegu) następowało w stopniach wstępnych wzmacniacza, a
nie w stopniu końcowym. Zmniejsza to znacznie występowanie silnego przydźwięku w momentach
przesterowania wzmacniacza.
W zasilaczach zastosowano jeden wspólny transformator dużej mocy o kilku uzwojeniach wtórnych.
Rozwiązanie takie dało kilka korzyści:
-- przy zwiększeniu rezystancji obciążenia do 8 Ohm, moc oddawana zmniejsza się tylko o 30%;
-- moc muzyczna wzmacniacza jest bardzo duża;
-- zasilacze są tańsze od stabilizowanych, a jednocześnie odstęp poziomu sygnału od zakłóceń jest duży.
Dane techniczne opisanego wzmacniacza:
-- znamionowa moc wyjściowa przy obciążeniu

4 Ohm

150 W

-- znamionowa moc wyjściowa przy obciążeniu

8 Ohm

100 W

-- pasmo przenoszenia

3 Hz do 1 MHz

-- współczynnik zawartości harmonicznych

poniżej 0,006°/o

-- odstęp sygnału od zakłóceń

& gt; 100 dB

-- największa szybkość zmian napięcia wyjściowego
-- znamionowe napięcie wejściowe

100 V/us
1,5 V

Wzmacniacz posiada następujące zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, termiczne, bezpieczniki topikowe,
zabezpieczenie głośników przed składową stałą.

_ PREDATOR _