AUDIO_AC3.zip

Windows XP, karta dźwiękowa C-Media - szumy, charczenie

Jak ci tylko dzwiek nie działa spróbuj uzyc tego kodeka, który załączam!!! W 99% powinien pomoc.... Jesli nie nie ponosze za niego odpowiedzialnośći!!! Ale sprobowac zawsze mozna.... Pozdrawiam

 • AUDIO_AC3.zip
  • REGISTERFILTERS_98.BAT
  • REMOVEPATH.EXE
  • MMSWITCH.AX
  • MPGAUDIO.AX
  • WYREJESTRUJ.CMD
  • IVIAUDIO.AX
  • README.TXT
  • README_MMSWITCH.TXT
  • REGISTERFILTERS_2K.CMD


Pobierz plik - link do postu

AUDIO_AC3.zip > README.TXT

Installation instruction:

W9x/WinME: double click on registerfilters-98.bat
W2K/WinXP: double click on registerfilters-2k.cmd

this will install filters required for ac3 playback and the stream switcher for dual audio avis.

removepath is a command line utility to remove the absolute path in graph files created by
graphedit.

This file was downloaded off doom9.net


AUDIO_AC3.zip > README_MMSWITCH.TXT

Change log:

v0.92

-some bug fixes
-NSIS install.
-You can now customize text description of streams displayed in Windows Media Player.

v0.94

Now It supports Dvobsub, it allows to select the subtitle in the
'Language' menu of Windows Media Player .


INSTRUCTIONS:

1 - Create an empty text file in the same directory as your AVI file.
(MyAviFile.avi)
2 - Edit the text file following this sample :

[MSS]
Audio_1=English (VO)
Audio_2=Français

3 - Save the file.
4 - Rename the file as it has the same name as your AVI file with .mss
extension. (MyAviFile.mss)