Shortcut.txt

Bardzo powolne działanie laptopa

Tak to wygląda:


Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 23-11-2017
Uruchomiony przez Bernadeta (23-11-2017 20:35:45)
Uruchomiony z C:\Users\Bernadeta\Downloads
Tryb startu: Normal

==================== Skróty =============================

(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)


Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Firefox\Firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\Mozilla Firefox.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Firefox\Firefox.exe (Mozilla Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Mozilla Firefox.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Firefox\Firefox.exe (Mozilla Corporation)


Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\01 - File Explorer.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\03 - Documents.lnk - & gt; C:\Users\Bernadeta\Documents ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\04 - Downloads.lnk - & gt; C:\Users\Bernadeta\Downloads ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\05 - Music.lnk - & gt; C:\Users\Bernadeta\Music ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\06 - Pictures.lnk - & gt; C:\Users\Bernadeta\Pictures ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\07 - Videos.lnk - & gt; C:\Users\Bernadeta\Videos ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\08 - Homegroup.lnk - & gt; Microsoft.Windows.Homegroup
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\09 - Network.lnk - & gt; Microsoft.Windows.Network
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu Places\10 - UserProfile.lnk - & gt; C:\Users\Bernadeta ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\ScreenShot.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\ScreenShot\ScreenShot.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Desktop.lnk - & gt; C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Devices Flow.lnk - & gt; C:\Windows\DevicesFlow\DevicesFlow.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Immersive Control Panel.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MiracastView.lnk - & gt; C:\Windows\MiracastView\MiracastView.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PrintDialog.lnk - & gt; C:\Windows\PrintDialog\PrintDialog.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Przeglądarka Opera.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe (Opera Software)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Windows Defender.lnk - & gt; C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype\Skype.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe (Skype Technologies S.A.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maxthon Cloud Browser\Maxthon Cloud Browser.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Maxthon\Bin\Maxthon.exe (Maxthon International ltd.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes\Malwarebytes.lnk - & gt; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo Photo Master\Lenovo Photo Master.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo Photo Master\PhotoMaster.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Instrukcje użytkownika.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Lenovo\UserGuide\UserGuide.exe (Lenovo)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Lenovo Messenger.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo Messenger\NotificationsViewHost.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\SHAREit.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Lenovo\SHAREit\Shareit.exe (Lenovo)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\PowerDVD 10\Lenovo PowerDVD 10.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Lenovo\PowerDVD10\PDVDLaunchPolicy.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\OneKey Recovery\OneKey Recovery.lnk - & gt; C:\Program Files\Lenovo\OneKey App\OneKey Recovery\OneKey Recovery.exe (CyberLink)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Lenovo Updates\Lenovo Updates.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo Updates\LU.exe (Lenovo(beijing) Limited)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink PowerDirector 10\PowerDirector 10.lnk - & gt; C:\Program Files\CyberLink\PowerDirector10\PDR10.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Power2Go 8\CyberLink Power2Go.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Power2Go8.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Power2Go 8\Desktop Burning Gadget.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Power2GoExpress8.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Power2Go 8\ISO Viewer.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\IsoViewer8.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CyberLink Power2Go 8\Virtual Drive.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\VirtualDrive.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner\CCleaner.lnk - & gt; C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe (Piriform Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG\AVG AntiVirus FREE.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\AVG\Antivirus\AVGUI.exe (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk - & gt; C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\dfrgui.lnk - & gt; C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Disk Cleanup.lnk - & gt; C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk - & gt; C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk - & gt; C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (32-bit).lnk - & gt; C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (64-bit).lnk - & gt; C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk - & gt; C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk - & gt; C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Information.lnk - & gt; C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Firewall with Advanced Security.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Math Input Panel.lnk - & gt; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\mip.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Paint.lnk - & gt; C:\Windows\System32\mspaint.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk - & gt; C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Snipping Tool.lnk - & gt; C:\Windows\System32\SnippingTool.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Steps Recorder.lnk - & gt; C:\Windows\System32\psr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Sticky Notes.lnk - & gt; C:\Windows\System32\StikyNot.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Fax and Scan.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk - & gt; C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\XPS Viewer.lnk - & gt; C:\Windows\System32\xpsrchvw.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk - & gt; C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\Links\Desktop.lnk - & gt; C:\Users\Bernadeta\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\Links\Downloads.lnk - & gt; C:\Users\Bernadeta\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\Links\OneDrive.lnk - & gt; C:\Users\Bernadeta\OneDrive ()
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\Links\RecentPlaces.lnk - & gt; [::{22877A6D-37A1-461A-91B0-DBDA5AAEBC99}]
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\Desktop\Muzyka -- skrót.lnk - & gt; C:\Users\Bernadeta\Music ()
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\Desktop\Obrazy -- skrót.lnk - & gt; C:\Users\Bernadeta\Pictures ()
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\Desktop\Wideo -- skrót.lnk - & gt; C:\Users\Bernadeta\Videos ()
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo Web Start.lnk - & gt; C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Pokki\Engine\HostAppService.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk - & gt; C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Start Menu.lnk - & gt; C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Pokki\Engine\HostAppService.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wi-FiHotspotChgToast.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo Updates\PopToastProcess.exe (Lenovo(beijing) Limited)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk - & gt; C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk - & gt; C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk - & gt; C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk - & gt; C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk - & gt; C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Energy Manager\Energy Manager.Lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Lenovo\Energy Manager\Energy Manager.exe (Lenovo(beijing) Limited)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Internet Explorer.lnk - & gt; C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk - & gt; C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk - & gt; C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK - & gt; C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Launch Internet Explorer Browser.lnk - & gt; C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk - & gt; C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\UserGuide.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Lenovo\UserGuide\UserGuide.exe (Lenovo)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk - & gt; C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk - & gt; C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk - & gt; C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk - & gt; C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk - & gt; C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk - & gt; C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\ZinioLLC.Zinio_0q6dqzpp40p2e\App.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Weather.TheWeatherChannelforLenovo_t3yemqpq4kp7p\App.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\TripAdvisorLLC.TripAdvisorHotelsFlightsRestaurants_qj0v5chwq8f2g\App.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.ZuneVideo.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.ZuneMusic.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.XboxLIVEGames_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.XboxLIVEGames.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsSoundRecorder_8wekyb3d8bbwe\App.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsScan_8wekyb3d8bbwe\App.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsReadingList_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.WindowsReadingList.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.WindowsLive.Calendar.lnk - & gt; [LFW1SPSU(Ly9K-u2microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbweQmicrosoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.Calendar1SPSM?i & lt; D*TQ ModernCalendar\CalendarLogo.pngU!ModernCalendar\CalendarBadge.png]%ModernCalendar\CalendarSmallLogo.pngY$ModernCalendar\CalendarWideLogo.pngQ3]%ModernCalendar\CalendarLargeLogo.pngMms-resource:calendarAppTitleY$ModernCalendar\CalendarTinyLogo.pngi1SPS0%G`Mms-resource:calendarAppTitle-1SPSwlE[([8?Y1SPSOYMGm=Microsoft Corporation]
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.WindowsLive.Mail.lnk - & gt; [LF)O1SPSU(Ly9K-u2microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbweMmicrosoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.Mailv1SPSM?i & lt; D*TIModernMail\Res\MailLogo.pngMModernMail\Res\MailBadge.pngU!ModernMail\Res\MailSmallLogo.pngQ ModernMail\Res\MailWideLogo.pngrU!ModernMail\Res\MailLargeLogo.pngEms-resource:mailAppTitleQ ModernMail\Res\MailTinyLogo.pnga1SPS0%G`Ems-resource:mailAppTitleq1SPS}@H1U!ms-resource:mailShareDescription-1SPSwlE[([8?Y1SPSOYMGm=Microsoft Corporation]
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.WindowsLive.People.lnk - & gt; [LFS1SPSU(Ly9K-u2microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbweOmicrosoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.WindowsLive.People1SPSM?i & lt; D*TAModernPeople\People.pngMModernPeople\PeopleSmall.pngIModernPeople\PeopleWide.pngG & MModernPeople\PeopleLarge.png]%ms-resource:///strings/peopleAppNameIModernPeople\PeopleTiny.pngy1SPS0%G`]%ms-resource:///strings/peopleAppName1SPS}@H1e*ms-resource:///strings/raShareDescription-1SPSwlE[([8?Y1SPSOYMGm=Microsoft Corporation]
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsCalculator_8wekyb3d8bbwe\App.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.WindowsAlarms_8wekyb3d8bbwe\App.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c\App.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Reader_8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Reader.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.Office.OneNote_8wekyb3d8bbwe\microsoft.onenoteim.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.HelpAndTips_8wekyb3d8bbwe\HelpAndTips.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingWeather_8wekyb3d8bbwe\App.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingTravel_8wekyb3d8bbwe\AppexTravel.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingTranslator_8wekyb3d8bbwe\App.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingSports_8wekyb3d8bbwe\AppexSports.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingNews_8wekyb3d8bbwe\AppexNews.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingMaps_8wekyb3d8bbwe\AppexMaps.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingHealthAndFitness_8wekyb3d8bbwe\AppexHealthAndFitness.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingFoodAndDrink_8wekyb3d8bbwe\AppexFoodAndDrink.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Microsoft.BingFinance_8wekyb3d8bbwe\AppexFinance.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\McAfeeInc.06.McAfeeSecurityAdvisorforLenovo_bq6yxensn79aw\McAfeeCentral.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\FilmOnLiveTVFree.FilmOnLiveTVFree_zx03kxexxb716\App.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Evernote.Evernote_q4d96b2w5wcc2\App.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\E0469640.DeviceCollaboration_5grkq8ppsgwt4\App.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\E046963F.LenovoCompanion_k1h2ywk1493x8\App.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\DailymotionSA.Dailymotion_6dqnvyezrysvy\App.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\CyberLinkCorp.id.PowerDVDforLenovoIdea_hgg5mn3xps74a\App.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\Application Shortcuts\Amazon.com.Amazon_343d40qqvtj1t\App.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Documents.lnk - & gt; C:\Users\Bernadeta\Documents ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pictures.lnk - & gt; C:\Users\Bernadeta\Pictures ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk - & gt; C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk - & gt; C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk - & gt; C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\computer.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe,-30
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk - & gt; C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\File Explorer.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk - & gt; C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Notepad.lnk - & gt; C:\Windows\System32\notepad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk - & gt; C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk - & gt; C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Command Prompt.lnk - & gt; C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01a - Windows PowerShell.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Command Prompt.lnk - & gt; C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02a - Windows PowerShell.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk - & gt; C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk - & gt; C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk - & gt; C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk - & gt; C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\AVG Protection.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\AVG\Av\avgui.exe (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk - & gt; C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe (Piriform Ltd)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\CyberLink Power2Go.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Lenovo\Power2Go\Power2Go8.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Instrukcje użytkownika.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Lenovo\UserGuide\UserGuide.exe (Lenovo)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Lenovo Photo Master.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo Photo Master\PhotoMaster.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Lenovo PowerDVD 10.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Lenovo\PowerDVD10\PDVDLaunchPolicy.exe (CyberLink Corp.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Lenovo Solution Center.lnk - & gt; C:\Program Files\Lenovo\Lenovo Solution Center\LSC.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Lenovo Updates.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Lenovo\Lenovo Updates\LU.exe (Lenovo(beijing) Limited)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk - & gt; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbam.exe (Malwarebytes)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Maxthon Cloud Browser.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Maxthon\Bin\Maxthon.exe (Maxthon International ltd.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\OneKey Recovery.lnk - & gt; C:\Program Files\Lenovo\OneKey App\OneKey Recovery\OneKey Recovery.exe (CyberLink)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Przeglądarka Opera.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe (Opera Software)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\SHAREit.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Lenovo\SHAREit\Shareit.exe (Lenovo)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk - & gt; C:\Windows\Installer\{FC965A47-4839-40CA-B618-18F486F042C6}\SkypeIcon.exe ()


ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\FIRSTRUN.EXE (Microsoft Corporation) - & gt; /OEM
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Search.lnk - & gt; C:\Windows\System32\rundll32.exe (Microsoft Corporation) - & gt; -sta {C90FB8CA-3295-4462-A721-2935E83694BA}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Default Programs.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.DefaultPrograms
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Task Manager.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /7
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes\Uninstall Malwarebytes.lnk - & gt; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\unins000.exe () - & gt; /LOG
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lenovo\Phone Companion.lnk - & gt; C:\Program Files\Lenovo PhoneCompanion\Phone Companion.exe (Lenovo) - & gt; LS
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG\AVG.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avguix.exe (AVG Technologies CZ, s.r.o.) - & gt; /avg.open_ui
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk - & gt; C:\Windows\System32\compmgmt.msc () - & gt; /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk - & gt; C:\Windows\System32\eventvwr.msc () - & gt; /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk - & gt; C:\Windows\System32\perfmon.msc () - & gt; /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Resource Monitor.lnk - & gt; C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk - & gt; C:\Windows\System32\taskschd.msc () - & gt; /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Media Player.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Speech Recognition.lnk - & gt; C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) - & gt; -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ustawienia aktualizacji i prywatności.lnk - & gt; C:\Windows\System32\UNP\UNPUXLauncher.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /campaignID {91be532c-f9f1-406a-9858-43697c6f437a} /launchtype toast
ShortcutWithArgument: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Default Apps.lnk - & gt; C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) - & gt; page=SettingsPageAppsDefaults
ShortcutWithArgument: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Devices.lnk - & gt; C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) - & gt; page=SettingsPagePCSystemDevices
ShortcutWithArgument: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Bernadeta\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Skype.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe (Skype Technologies S.A.) - & gt; /sendto:
ShortcutWithArgument: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - Network Connections.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - System.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.System
ShortcutWithArgument: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - Power Options.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.PowerOptions
ShortcutWithArgument: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - Programs and Features.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
ShortcutWithArgument: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /e,::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Bernadeta\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Default Apps.lnk - & gt; C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) - & gt; page=SettingsPageAppsDefaults
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Devices.lnk - & gt; C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) - & gt; page=SettingsPagePCSystemDevices
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - Network Connections.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; ::{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - System.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.System
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - Power Options.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.PowerOptions
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - Programs and Features.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.ProgramsAndFeatures
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\AVG.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\AVG\Framework\Common\avguix.exe (AVG Technologies CZ, s.r.o.) - & gt; /avg.open_ui
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\Microsoft Office 2013 Activation.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\FIRSTRUN.EXE (Microsoft Corporation) - & gt; /OEM
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\Phone Companion.lnk - & gt; C:\Program Files\Lenovo PhoneCompanion\Phone Companion.exe (Lenovo) - & gt; LS


InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maxthon Cloud Browser\Visit Maxthon Forum.url - & gt; URL: hxxp://go.maxthon.com/redir/mx4/feature_post.htm?f=mx4forum
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner\CCleaner Homepage.url - & gt; URL: hxxp://www.piriform.com/ccleaner
InternetURL: C:\Users\Bernadeta\Favorites\AmazonBrowserBar.url - & gt; URL: hxxp://www.amazon.com/gp/BIT/AmazonBrowserBar/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-us-ie-20
InternetURL: C:\Users\Bernadeta\Favorites\Bing.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\Users\Bernadeta\Favorites\Voxox Free Calls.url - & gt; URL: hxxp://www.voxox.com/lenovo
InternetURL: C:\Users\Bernadeta\Favorites\Lenovo\Lenovo Support.url - & gt; URL: hxxp://support.lenovo.com/
InternetURL: C:\Users\Bernadeta\Favorites\Lenovo\Lenovo.url - & gt; URL: hxxp://www.lenovo.com/
InternetURL: C:\Users\Bernadeta\Desktop\Adobe Photo Offer.url - & gt; URL: " hxxp://adobe.com/go/LenovoPhotoOffer "
InternetURL: C:\Users\Bernadeta\Desktop\FREE CALLS with Voxox.url - & gt; URL: hxxp://www.voxox.com/lenovo
InternetURL: C:\Users\Bernadeta\Desktop\Google Play Music.url - & gt; URL: " hxxps://play.google.com/music/listen?signup=1 & coupontype=VANITY & coupon=LEN90SMHVW4D6OAHS4JOP2M "
InternetURL: C:\Users\Bernadeta\Desktop\Google.url - & gt;
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\AmazonBrowserBar.url - & gt; URL: hxxp://www.amazon.com/gp/BIT/AmazonBrowserBar/ref=bit_lnv_fav?tag=lenovo-abb-bm-us-ie-20
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Voxox Free Calls.url - & gt; URL: hxxp://www.voxox.com/lenovo
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Lenovo\Lenovo Support.url - & gt; URL: hxxp://support.lenovo.com/
InternetURL: C:\Users\Default\Favorites\Lenovo\Lenovo.url - & gt; URL: hxxp://www.lenovo.com/
InternetURL: C:\Users\Default\Desktop\Adobe Photo Offer.url - & gt; URL: " hxxp://adobe.com/go/LenovoPhotoOffer "
InternetURL: C:\Users\Default\Desktop\FREE CALLS with Voxox.url - & gt; URL: hxxp://www.voxox.com/lenovo
InternetURL: C:\Users\Default\Desktop\Google Play Music.url - & gt; URL: " hxxps://play.google.com/music/listen?signup=1 & coupontype=VANITY & coupon=LEN90SMHVW4D6OAHS4JOP2M "

==================== Koniec Shortcut.txt =============================


Pobierz plik - link do postu