3G3MV_PL.pdf

Falownik Omron SYSDRIVE 3G3MV INVENTER, Jak podłączyć i skonfigurować.

Falownikiem tym nie można sterować silnikiem jednofazowym. W załączniku masz krótki datasheet po polsku. Pozdrawiam, Andrzej Łacinnik e-mail: andrzej.lacinnik(małpa)eu.omron.com


Falownik 3G3MV
Wiadomooeci ogólne
3G3MV jest miniaturowym przemiennikiem cz?stotliwooeci pracuj?cym
w trybie otwartej p?tli kontroli wektora pola elektromagnetycznego.
Ten rodzaj pracy, pozwalaj?cy na osi?gni?cie do 150% momentu znamionowego ju? przy cz?stotliwooeci wyjoeciowej 1%, dodatkowo redukuje
do minimum drgania silnika spowodowane gwa?townymi zmianami
obci??enia.
Standardowo wbudowana funkcja zabezpieczaj?ca przed zwarciem
w silniku o szybkim dzia?aniu.

Szerokie mo?liwooeci konfiguracyjne: mo?liwooeae zadawania cz?stotliwooeci wyjoeciowych sygna?em 4..20mA, 0..10V lub sygna?em typu fala prostok?tna o zmiennej cz?stotliwooeci. Wielofunkcyjne wejoecia steruj?ce mog? byae ustawione jako wejoecia typu PNP lub NPN.
Podstawowe parametry
- miniaturowe rozmiary
- zintegrowany potencjometr zadaj?cy
- wbudowany interfejs MODBUS
- mo?liwooeae do?o?enia karty sieciowej
(np. DeviceNet)
- mo?liwooeci zadawania 16 cz?stotliwooeci bazowych
- 6 wielofunkcyjnych wejoeae cyfrowych
- 3 wielofunkcyjne wyjoecia cyfrowe
- 1 wielofunkcyjne wejoecie analogowe
- 1 wielofunkcyjne wyjoecie analogowe
- zgodnooeae ze standardami CE, UL, CSA
-

Architektura systemu
Dla zapewnienia zgodnooeci z normami EMC, falownik mo?e
byae opcjonalnie wyposa?ony w filtr przeciwzak?óceniowy.

Monta? p?ytowy
Zasilanie

Ekranowanie

L1
L2
L3
PE

Powierzchnie monta?owe
(uziemione)

Filtr liniowy (typ na p?ycie BCD)

Silnik

Ekranowanie
U
V
W
PE

M

23

Falownik 3G3MV
Specyfikacja
Max. moc silnika

Pr?d wyjoeciowy

Oznaczenie falownika

0,12 kW

0,8 A

3G3MV-AB001

0,25 kW

1,6 A

3G3MV-AB002

0,55 kW

3,0 A

3G3MV-AB004

1,1 kW

5,0 A

3G3MV-AB007

1,5 kW

7,0 A

3G3MV-AB015

2,2 kW

11 A

3G3MV-AB022

4,0 kW

17,5 A

3G3MV-AB040

0,12 kW

0,8 A

3G3MV-A2001

0,25 kW

1,6 A

3G3MV-A2002

0,55 kW

3,0 A

3G3MV-A2004

1,1 kW

5,0 A

3G3MV-A2007

1,5 kW

7,0 A

3G3MV-A2015

2,2 kW

11 A

3G3MV-A2022

4,0 kW

17,5 A

3G3MV-A2040

5,5 kW

25 A

3G3MV-A2055

7,5 kW

33 A

3G3MV-A2075

0,25 kW

1,2 A

3G3MV-A4002

0,55 kW

1,8 A

3G3MV-A4004

1,1 kW

3,4 A

3G3MV-A4007

1,5 kW

4,8 A

3G3MV-A4015

2,2 kW

5,5 A

3G3MV-A4022

3,0 kW

7,2 A

3G3MV-A4030

4,0 kW

9,2 A

3G3MV-A4040

5,5 kW

14,8 A

3G3MV-A4055

7,5 kW

18 A

3G3MV-A4075

Zasilanie 1-fazowe 230 VAC

Zasilanie 3-fazowe 230 VAC (napi?cie mi?dzyfazowe)

Zasilanie 3-fazowe 400 VAC (napi?cie mi?dzyfazowe)

24

Falownik 3G3MV
Akcesoria opcjonalne
Filtry liniowe, oporniki hamuj?ce, pieroecienie ferrytowe, podstawki do monta?u na szynie DIN
Oznaczenie

Falowniki
Inverter

Filtr liniowy

Rezystor hamuj?cy

Pieroecienie
ferrytowe

Podstawki monta?owe
DIN

3G3MV-AB001

3G3MV-PFI1010-E

3G3IV-PERF150WJ401

3G3IV-PFO OC/1

3G3IV-PZZ08122A

3G3MV-AB002

3G3MV-PFI1010-E

3G3IV-PERF150WJ401

3G3IV-PFO OC/1

3G3IV-PZZ08122A

3G3MV-AB004

3G3MV-PFI1010-E

3G3IV-PERF150WJ201

3G3IV-PFO OC/1

3G3IV-PZZ08122A

3G3MV-AB007

3G3MV-PFI1020-E

3G3IV-PERF150WJ201

3G3IV-PFO OC/1

3G3IV-PZZ08122B

3G3MV-AB015

3G3MV-PFI1020-E

3G3IV-PERF150WJ101

3G3IV-PFO OC/2

3G3IV-PZZ08122B

3G3MV-AB022

3G3MV-PFI1030-E

3G3IV-PERF150WJ700

3G3IV-PFO OC/2

3G3IV-PZZ08122C

3G3MV-AB040

3G3MV-PFI1040-E

3G3IV-PERF150WJ620

3G3IV-PFO OC/2

3G3IV-PZZ08122D

3G3MV-A2001

3G3MV-PFI2010-E

3G3IV-PERF150WJ401

3G3IV-PFO OC/1

3G3IV-PZZ08122A

3G3MV-A2002

3G3MV-PFI2010-E

3G3IV-PERF150WJ401

3G3IV-PFO OC/1

3G3IV-PZZ08122A

3G3MV-A2004

3G3MV-PFI2010-E

3G3IV-PERF150WJ201

3G3IV-PFO OC/1

3G3IV-PZZ08122A

3G3MV-A2007

3G3MV-PFI2010-E

3G3IV-PERF150WJ201

3G3IV-PFO OC/1

3G3IV-PZZ08122B

3G3MV-A2015

3G3MV-PFI2020-E

3G3IV-PERF150WJ101

3G3IV-PFO OC/2

3G3IV-PZZ08122B

3G3MV-A2022

3G3MV-PFI2020-E

3G3IV-PERF150WJ700

3G3IV-PFO OC/2

3G3IV-PZZ08122C

3G3MV-A2040

3G3MV-PFI2030-E

3G3IV-PERF150WJ620

3G3IV-PFO OC/2

3G3IV-PZZ08122C

3G3MV-A2055

3G3MV-PFI2050-E

3G3IV-PERF500WJ360T

3G3IV-PFO OC/2

-

3G3MV-A2075

3G3MV-PFI2050-E

3G3IV-PERF101WJ360T

3G3IV-PFO OC/2

-

3G3MV-A4002

3G3MV-PFI3005-E

3G3IV-PERF150WJ751

3G3IV-PFO OC/1

3G3IV-PZZ08122B

3G3MV-A4004

3G3MV-PFI3005-E

3G3IV-PERF150WJ751

3G3IV-PFO OC/1

3G3IV-PZZ08122B

3G3MV-A4007

3G3MV-PFI3010-E

3G3IV-PERF150WJ751

3G3IV-PFO OC/2

3G3IV-PZZ08122B

3G3MV-A4015

3G3MV-PFI3010-E

3G3IV-PERF150WJ401

3G3IV-PFO OC/2

3G3IV-PZZ08122B

3G3MV-A4022

3G3MV-PFI3010-E

3G3IV-PERF150WJ201

3G3IV-PFO OC/2

3G3IV-PZZ08122B

3G3MV-A4030

3G3MV-PFI3020-E

3G3IV-PERF150WJ201

3G3IV-PFO OC/2

3G3IV-PZZ08122C

3G3MV-A4040

3G3MV-PFI3020-E

3G3IV-PERF150WJ101

3G3IV-PFO OC/2

3G3IV-PZZ08122C

3G3MV-A4055

3G3MV-PFI3030-E

3G3IV-PERF500WJ360T

3G3IV-PFO OC/2

-

3G3MV-A4075

3G3MV-PFI3030-E

3G3IV-PERF101WJ360T

3G3IV-PFO OC/2

-

Wyposa?enie dodatkowe
Opis

Oznaczenie

Kabel do wielofunkcyjnego wejoecia analogowego

3G3MV-PCN-CN2

Obudowa karty opcjonalnej

na zapytanie

Opcjonalna karta sterownicza
- CAN-Bus
- DeviceNet
- Interbus S
- PROFIBUS DP
-

na zapytanie

25

Falownik 3G3MV
Dane techniczne
Napi?cie zasilaj?ce 230 VAC
AB001

1-fazowe: 3G3MV-AB

AB002

AB004

AB007

AB015

AB022

AB040

A2001

A2002

A2004

A2007

A2015

A2022

A2040

A2055

A2075

Max. moc silnika

kW

0,12

0,25

0,4

0,75

1,5

2,2

4,0

5,5

7,5

Output data
Parametry wyjoeciowe Moc

kVA

0,3

0,6

1,1

1,9

3,0

4,2

6,7

9,5

13,0

Pr?d

A

0,8

1,6

3,0

5,0

8,0

11,0

17,5

25,0

33,0

3-fazowe: 3G3MV-A2

Max. napi?cie
Cz?stotliwooeae

0..400 Hz

Napi?cie

Zasilanie

Proporcjonalne do napi?cia wejoeciowego 0..240 VAC
200..240 V, 50/60 Hz

Dopusz. odchy?ki napi?cia

Waga

-15 % do +10 %

Dopuszczalne odchy?ki
cz?stotliwooeci

+5%

Modele A2/AB

kg

0,6/0,6

0,6/0,7

0,9/1,0

1,1/1,5

1,4/1,5

1,5/2,2

2,1/2,9

4,6

4,8

Napi?cie zasilaj?ce 400 VAC
3- fazowe, 3G3MV-A4

A4002

A4004

A4007

A4015

A4022

A4030

A4040

A4055

A4075

kW

0,25

0,55

1,1

1,5

2,2

3,0

4,0

5,5

7,5

Output data
Parametry wyjoeciowe Moc

kVA

0,9

1,4

2,6

3,7

4,2

5,5

7,0

11,0

14,0

Pr?d

A

1,2

1,8

3,4

4,8

5,5

7,2

9,2

14,8

18,0

2,1

2,1

4,8

4,8

Max. moc silnika

Max. napi?cie
Cz?stotliwooeae
Zasilanie

Proporcjonalnie do napi?cia wejoeciowego 4..400 VAC
0..400 Hz

Napi?cie

380..460 V, 50/60 Hz

Dopuszcz. odchy?ki napi?cia

Waga

26

-15 % do +10 %

Dopuszczalne odchy?ki
cz?stotliwooeci

+5 %

kg

1,0

1,1

1,5

1,5

1,5

Falownik 3G3MV
Dane techniczne (c.d.)
Pozosta?e dane techniczne
Control kontrolne
Funkcjefunctions

Metoda kontroli

Formowanie sinusoidy MSI (PWM) z kontrol? U/f lub kontrol? pola elektromagnetycznego

Cz?stotliwooeae wyjoeciowa

0,1..400 Hz

Dok?adnooeae cz?stotliwooeci
wyjoeciowej

Zadawanie cyfrowe: ?0,01 % (-10..+50°C)

Rozdzielczooeae zadawania
cz?stotliwooeci

Zadawanie cyfrowe: 0,01 Hz ( & lt; 100 Hz), 0.1 Hz ( & gt; 100 Hz)

Rozdzielczooeae cz?stotl. wyjoeciow.

0,01 Hz

Odpornooeae na przeci??enie

150% pr?du znamionowego przez 1 minut?

Zewn?trzne zadawanie
cz?stotliwooeci

0..10 V (20 kOhm ), 4-20 mA (250 Ohm ), 0-20 mA (250 Ohm )

Max. moment hamuj?cy
(krótkotrwa?y)

Do

Zadawanie analogowe: ?0,5% (25 ?10°C)
Zadawanie analogowe 1/1000 cz?stotliwooeci maksymalnej

Wejoecie impulsowe
200 W

150%

550W, 1,1 kW

100%

1,5 kW

50%

& gt; 1,5 kW

20%

Ci?g?y moment hamuj?cy ok. 20% lub 150% z zewn?trznym rezystorem hamuj?cym
Protective
Funkcje
zabezpieczaj?ce

Uk?ad elektryczny
Silnik jest zatrzymywany przy przekroczeniu 250% pr?du znamionowego

Zabezp. przed przeci??eniem

Silnik jest zatrzymywany przy przekroczeniu 150% pr?du znamionow. przez ponad 1 minut?

Przed zbyt wysokim napi?ciem

Silnik jest zatrzymywany jeoeli napi?cie w obwodzie DC przekroczy 410V=

Przed spadkiem napi?cia

Silnik jest zatrzymywany jeoeli napi?cie w obwodzie DC spadnie poni?ej 160V=

Zabezpieczenie przed chwilowym
zanikiem napi?cia

Silnik jest zatrzymywany, jeoeli napi?cie zasilaj?ce zaniknie na 15 ms lub d?u?ej (ustawiane
przez u?ytkownika). Próba dalszej pracy mo?e byae podj?ta po 0,5 sek.

Zabezp. przed przegrzaniem

Zabezpieczenie elektroniczne

Kontrola wentylatora

Zabezpieczenie elektroniczne przed zablokowaniem

Przed zwarciami doziemnymi

Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem pr?du wyjoeciowego

Wejoecia cyfrowe

7 wejoeae cyfrowych programowalnych

Wyjoecia cyfrowe

1 wyjoecie przeka?nikowe, 2 wyjoecia tranzystorowe (programowalne)

Wejoecie analogowe

1 wejoecie analogowe programowalne

Wyjoecie analogowe

1 wyjoecie analogowe programowalne

Czas narastania / hamowania
pr?dkooeci

0,01..6000 s

Wyoewietlacz

Functions
Funkcje

Zabezp. przed przeci??eniem silnika
Zabezpieczenie przed
zwarciem

Cz?stotliwooeae pracy, pr?d lub cz?stotliwooeae zadana
B??dy i stan pracy LED

Ambient
Warunki conditions
oerodowiskowe

Klasa ochrony

IP20, instalacja naoecienna

Ch?odzenie

Wentylator dla mocy wi?kszej ni? 0,75 kW (200 V), 1,5 kW (400 V)

Ambient
Temperatura pracy

Instalacja otwarta:

-10°C do 50°C

Instalacja naoecienna: -10°C do 40°C
Wilgotnooeae

95% (bez skroplin)

Temperatura pracy

-20°C do +60°C

OErodowisko

OErodowisko wolne od kurzu i gazów korozyjnych

Odpornooeae na wibracje

1 g & lt; 20 Hz, 0,2 g & lt; 50 Hz

27

Falownik 3G3MV
Sposób pod??czenia
Przy pod??czeniu 1-fazowym nale?y
wykorzystaae zaciski L2 i L3
Bezpiecz- Od??cznik
niki
sieciowy Filtr liniowy
R/L1

V

T/L3

Wejoecie programowalne 1

U

S/L2

W

M
Silnik 3-fazowy

S1

Wejoecie programowalne 2

S2

Wejoecie programowalne 3

AM

Programowalne wyjoecie analogowe/cz?stotliwooeciowe 0..10V

S3

Wejoecie programowalne 4

AC

S4

Wejoecie programowalne 5

Potencja? 0V programowalnego wyjoecia analogowego

S5

Wejoecie programowalne 6

S6

Wejoecie programowalne 7

MA

S7

MB

SC

Zacisk wspólny
wejoeae cyfrowych

MC

Programowalne wyjoecie
przeka?nikowe
Normalnie otwarte
Normalnie zamkni?te
Zacisk wspólny

Uziemienie
Zadaj?ce wejoecie sygna?u
cz?stotliwooeciowego
+12 V, 20 mA; zasilacz
sygna?ów analogowych

FS

Wejoecie zadaj?cego sygna?u
analogowego

P1

RP

FR

Zacisk potencja?u 0V (zadaj?ce wejoecie analogowe)

P2
PC

17

Programowalne wyjoecie
tranzystorowe 1

Programowalne wyjoecie
tranzystorowe 2

0V

33
40 (R+)
41 (R-)
Wyjoecie komunikacyjne
MODBUS RS422/RS485

42 (S+)
43 (S-)

Z??czki
Programowalne wejoecie napi?ciowe
Programowalne wejoecie pr?dowe
Zacisk wspólny programowalnego
wejoecia analogowego

28

1
3

Panel operatorski

2 CN2

E
Uziemienie

Falownik 3G3MV
Wymiary (mm)
3G3MV-AB_

B

B1

T

H

Typ
falownika

68

56

76

128

001

68

56

89

128

002

68

56

138

128

004

108

96

140

128

007

108

96

156

128

015

140

128

163

128

022

170

158

180

128

040

118

H

8,5

B1
B

3G3MV-A2_

T

3G3MV-A4_

B

B1

T

H

Typ
falownika

B

B1

T

H

Typ
falownika

68

56

76

128

001

108

96

92

128

002

68

56

76

128

002

108

96

110

128

004

68

56

108

128

004

108

96

140

128

007

68

56

128

128

007

108

96

156

128

015

108

96

131

128

015

108

96

156

128

022

108

96

140

128

022

140

128

143

128

030

140

128

143

128

040

140

128

143

128

040

180

164

170

260

055

180

164

170

260

055

180

164

170

260

075

180

164

170

260

075

F liniowy 3G3MViltr
-PFI_
B

B1

H

H1

T

Typ

71

51

169

156

45

1010E

111

91

169

156

50

1020E

144

120

174

161

50

1030E

174

150

174

161

50

1040E

82

62

194

181

50

2010E

111

91

169

156

50

2020E

144

120

174

161

50

2030E

184

150

304

288

56

2050E

B1

111

91

169

156

45

3005E

B

111

91

169

156

45

3010E

144

120

174

161

50

3020E

184

150

304

288

56

3030E

H1

H

T

29

Falownik 3G3MV
Ustawianie parametrów
Numer
parametru

Ustawienie
fabryczne

Adres
MODBUS

Parametr

n001

1

101H

Zabezpieczenie przed zmian? ustawie?. 0:
Inicjalizacja parametrów.
1:
2:
3:
5:
6:
7:
8:
9:

n002

0

102H

Wybór trybu kontroli pracy

0:
1:

tryb kontroli U/f
tryb kontroli wektora pola elektromagnetycznego

n003

0

103H

Wybór zadawania komend start, stop

0:
1:
2:

zadawanie z konsoli na falowniku
zadawanie sygna?em zewn. (poprzez zaciski na listwie)
zadawanie z wykorzystaniem komunikacji RS422/485

n004

0

104H

Wybór zadawania cz?stotliwooeci
wyjoeciowej

0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:

zadawanie poprzez wbudowany potencjometr
zadawanie w parametrze n024 (konsola na falowniku)
0..10 V
4..20 mA
0..20 mA
zadawanie sygna?em cz?stotliwooeciowym
zadawanie z wykorzystaniem komunikacji RS422/485

n005

0

105H

Wybór trybu zatrzymania silnika

0:
1:

zatrzymanie w zadanym czasie (n020)
silnik hamuje wybiegiem

n006

0

106H

Blokada mo?liwooeci zmiany kierunku 0:
obrotów
1:

n007

0

107H

Wybór funkcji klawisza STOP

n008

0

108H

Ustawianie cz?stotliwooeci odniesienia 0:
(tryb lokalny) I
1:

ze zintegrowanego potencjometru
za pomoc? klawiszy konsoli (n024)

n009

0

109H

Ustawianie cz?stotliwooeci odniesienia 0:
(tryb lokalny) II
1:

z potwierdzeniem klawiszem ENTER
bez koniecznooeci potwierdzenia

n010

0

10AH

Reakcja po utracie komunikacji
z konsol? operatorsk?

0:
1:

brak sygna?u b??du
sygna? b??du i zatrzymanie falownika

n011

60.0 Hz

10BH

Max. cz?stotliwooeae wyjoeciowa

50,0 Hz do 400 Hz

n012

200 V
(400 V)

10CH

Max. napi?cie wyjoeciowe

200V:
400V:

n013

60.0 Hz

10DH

Cz?stotliwooeae dla max. napi?cia

0,2 Hz do 400 Hz

n014

1.5 Hz

10EH

OErednia cz?stotliwooeae wyjoeciowa

0,1 Hz do 399,9 Hz

n015

12 V
(24 V)

10FH

Napi?cie wyjoeciowe dla oeredniej
cz?stotliwooeci wyjoeciowej

200V:
400V:

n016

1.5 Hz

110H

Minimalna cz?stotliwooeae wyjoeciowa

0,1 Hz do 10 Hz

n017

12 V
(24 V)

111H

Napi?cie wyjoeciowe dla minimalnej
cz?stotliwooeci wyjoeciowej

200V:
400V:

n018

0

112H

Zakres nastawy czasu hamowania rozp?dzania

0: 0,0..999.9/1000..6000 s
1: 0,00..99.99/100.0..600,0 s

n019

10.0s

113H

Czas rozp?dzania 1

jak w n018

n020

10.0s

114H

Czas hamowania 1

jak w n018

n021

10.0s

115H

Czas rozp?dzania 2

jak w n018

n022

10.0s

116H

Czas hamowania 2

jak w n018

n023

0

117H

Próg prze?amania krzywej S
przy hamowaniu/rozp?dzaniu

0:
1:
2:
3:

n024

6.00 Hz

118H

Cz?stotliwooeae referencyjna 1

0,00 Hz do 400 Hz

n025

0.00 Hz

119H

Cz?stotliwooeae referencyjna 2

0,00 Hz do 400 Hz

n026

0.00 Hz

11AH

Cz?stotliwooeae referencyjna 3

0,00 Hz do 400 Hz

n027

0.00 Hz

11BH

Cz?stotliwooeae referencyjna 4

0,00 Hz do 400 Hz

30

Ustawienia

0:
1:

mo?na zmieniae tylko parametr n001
mo?na zmieniae parametry n01-049
mo?na zmieniae parametry n01-079
mo?na zmieniae parametry n01-119
nie u?ywany
kasowanie b??du pami?ci
nie u?ywany
inicjalizacja 2-przewodowej sekwencji startu
inicjalizacja 3-przewodowej sekwencji startu

mo?liwooeae zmiany
zablokowana mo?liwooeae zmiany
klawisz STOP na konsoli odblokowany
klawisz STOP na konsoli zablokowany

1 do 255 V
2 do 510 V

0,1 V do 255 V
0,2 V do 510 V
0,1 V do 50 V
0,2 V do 100 V

bez krzywej S
0.2 s
0.5 s
1.0 s

Falownik 3G3MV
Ustawianie parametrów (c.d.)
Numer
parametru

Ustawienie
fabryczne

Adres
MODBUS

Parametr

Ustawienia

n028

0.00 Hz

11CH

Cz?stotliwooeae referencyjna 5

0,00 Hz do 400 Hz

n029

0.00 Hz

11DH

Cz?stotliwooeae referencyjna 6

0,00 Hz do 400 Hz

n030

0.00 Hz

11EH

Cz?stotliwooeae referencyjna 7

0,00 Hz do 400 Hz

n031

0.00 Hz

11FH

Cz?stotliwooeae referencyjna 8

0,00 Hz do 400 Hz

n032

6.00 Hz

120H

Cz?stotliwooeae testowa

0,00 Hz do 400 Hz

n033

100%

121H

Max.cz?stotl.wyjoeciowa mo?liwa do ustaw. 0% do 110% wartooeci parametru n011

n034

0

122H

Min.cz?stotl. wyjoeciowa mo?liwa do ustaw. 0 % do 110 % wartooeci parametru n011

n035

0

123H

Dok?adnooeae ustawiania
cz?stotliwooeci zadanej

0: 0.01 Hz
1: 0.1%

n036

Zale?nie od
modelu

124H

Ustawianie znamionowego pr?du
silnika

0..150% w odniesieniu do pr?du znamionowego falownika

n037

0

125H

Ustawienie trybu ochrony silnika

0:
1:
2:

n038

8 min

126H

Czas reakcji zabezpiecz. termicznego 1 - 60 min
-

n039

0

127H

Tryb pracy wentylatora

n050

1

132H

Ustawianie wejoecia wielofunkcyjnego S1 1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:

n051

2

133H

Ustawianie wejoecia wielofunkcyj.S2

jak dla n050

n052

3

134H

Ustawianie wejoecia wielofunkcyj. S3

0: zmiana kierunku obrotów (sekwencja 3-przewodowa),
dla innych ustawie? - jak dla n050

n053

5

135H

Ustawianie wejoecia wielofunkcyj. S4

jak dla n050

n054

6

136H

Ustawianie wejoecia wielofunkcyj. S5

jak dla n050

n055

7

137H

Ustawianie wejoecia wielofunkcyj. S6

jak dla n050

n056

10

138H

Ustawianie wejoecia wielofunkcyj. S7

34: ustawienie szybkiego startu lub zatrzymanie
35: test komunikacji RS-422/485, w innych przypadkach jak dla n50

0:
1:

zabezpieczenie standardowe
zabezpieczenie z szybkim czasem reakcji
bez zabezpieczenia termicznego
pracuje podczas pracy silnika (i 1 min. po zatrzymaniu)
pracuje ci?gle
start do przodu (sekwencja 2-przewodowa)
start do ty?u (sekwencja 2-przewodowa)
b??d zewn?trzny (NO)
b??d zewn?trzny (NC)
kasowanie b??du
cz?stotliwooeae referencyjna 1
cz?stotliwooeae referencyjna 2
cz?stotliwooeae referencyjna 3
cz?stotliwooeae referencyjna 4
cz?stotliwooeae testowa
za??czenie 2-go zestawu czasu hamowania/przyoepieszania
wejoecie cyfrowe regulatora zewn?trznego (NO)
wejoecie cyfrowe regulatora zewn?trznego (NC)
szukanie aktualnej cz?stotliwooeci od wartooeci maksymalnej
szukanie aktualnej cz?stotliwooeci od wartooeci bie??cej
wy??czenie hamowania/przyspieszania
sterowanie lokalne (konsola)/zewn?trzne (zaciski)
sterowanie lokalne (konsola) z wykorzystaniem RS422/485
hamowanie z czasem ustawianym w n022 (NO)
hamowanie z czasem ustawianym w n022 (NC)
szybkie zatrzymanie (NO)
szybkie zatrzymanie (NC)

31

Falownik 3G3MV
Ustawianie parametrów (c.d.)
Numer
parametru

Ustawienie
fabryczne

Adres
MODBUS

Parametr

Ustawienia

n057

0

139H

Ustawienie cyfrowego wyjoecia wielofunkcyjnego MA, MB (przeka?nik)

0: b??d dzia?ania
1: praca silnika
2: osi?gni?cie cz?stotliwooeci zadanej
3: zerowa cz?stotliwooeae wyjoeciowa
4: cz?stotliwooeae wyjoeciowa >= od cz?stotliwooeci ustaw. w n095
5: cz?stotliwooeae wyjoeciowa <= od cz?stotliwooeci ustaw. w n095
6: prze??czenie (NZ)
7: prze??czenie (NO)
10: alarm
11: praca bloku podstawowego
12: aktywny podczas zadawania lokalnego (konsola)
13: gotowooeae falownika do pracy
14: aktywny podczas kasowania b??du
15: wykrycie spadku napi?cia
16: obroty w kierunku przeciwnym
17: szukanie cz?stotliwooeci silnika
18: transmisja danych przez RS-422/485
19: brak sprz??enia zwrotnego regulatora PID

n058

1

13AH

Ustawienie cyfrowego wyjoecia P1

jak dla n057

n059

2

13BH

Ustawienie cyfrowego wyjoecia P2

jak dla n057

n060

100%

13CH

0..255%

n061

0%

13DH

Wspó?cz.korekcji (mno?nik) przeliczenia wartooeci wejoecia analog. na zadan? cz?stotliwooeae
Wspó?cz.korekcji (suma) przeliczenia wartooeci
wejoecia analogowego na zadan? cz?stotliwooeae

n062

0.1s

13EH

Filtr wejoecia analogowego

0,00..2.00 s

n064

0

140H

Wybór metody detekcji b??du
cz?stotliwooeci zadanej

0.1
Uwaga: tylko dla modeli 5,5 / 7,5 kW

n065

0

141H

Rodzaj wielofunkc. wejoecia analogow. 0.1

n066

0

142H

Parametr monitorowany przez wielofunkcyjne wyjoecie analogowe

0:
1:

n067

1

143H

Wspó?cz.korekcji (mno?nik) wielofunkcyjnego
wyjoecia analogowego

0,00..2,00

n068

100

0144

Wspó?czynnik korekcji (mno?nik) napi?ciowego wejoecia analogowego

-255..255%

n069

0

0145

Wspó?czynnik korekcji (suma) napi?ciowego wejoecia analogowego

-100..100%

n070

0.10

0146

Filtr napi?ciowego wejoecia analogowego

0.00..2.00 s

n071

100

0147

Wspó?czynnik korekcji (mno?nik)
pr?dowego wejoecia analogowego

-255..255

n072

0

0148

Wspó?czynnik korekcji (suma)
pr?dowego wejoecia analogowego

-100..100%

n073

0.10

0149

Filtr pr?dowego wejoecia analogowego

0.00..2.00 s

n074

100

014A

Wspó?czynnik korekcji (mno?nik)
0..255%
cz?stotliwooeciowego wejoecia analog.

n075

0

014B

Wspó?czynnik korekcji (suma)
-100..100%
cz?stotliwooeciowego wejoecia analog.

n076

0.10

014C

Filtr cz?stotliwooeciowego wejoecia
analogowego

0.00..2.00 s

n077

0

014D

Ustawienie funkcji wielofunkc. wejoeae analogow.

0..4

n078

0

014E

Wybór wielofunkcyjnego wejoecia
analogowego

0.1

n079

10

014F

Cz?stotliwooeae testowa referencyjna

0..50%

n080

4

150H

Cz?stotliwooeae nooena

1:
2:
3:
4:
7:
8:
9:

32

-100..+100%

cz?stotliwooeae wyjoeciowa falownika
pr?d silnika

2,5 kHz
5,0 kHz
7,5 kHz
10 kHz
12 x cz?stotliwooeae wyjoeciowa
24 x cz?stotliwooeae wyjoeciowa
36 x cz?stotliwooeae wyjoeciowa

Falownik 3G3MV
n081

0

151H

Reakcja falownika po krótkotrwa?ym 0:
zwarciu na wyjoeciu
1:
2:

n082

0

152H

Ustawianie czasu zw?oki próby ponownego
startu po wyst?pieniu b??du

0..10

n083

0.00 Hz

153H

Ustaw. zabronionej cz?stotl. rezonansowej 1

0,00..400 Hz

n084

0.00 Hz

154H

Ustaw. zabronionej cz?stotl. rezonansowej 2

0,00..400 Hz

n085

0.00 Hz

155H

Ustaw. zabronionej cz?stotl. rezonansowej 3

0,00..400 Hz

n086

0.00 Hz

156H

Ustawianie szerokooeci pasma zabronionych
cz?stotliwooeci rezonansowych

0,00..25,50 Hz

n087

0.00 Hz

157H

Wybór rodzaju skanu procesora
(ustawiane fabrycznie)

0.1
Uwaga: tylko modele 5,5 / 7,5 kW

n088

0

158H

Ustawianie czasu skanu procesora
(ustawiane fabrycznie)

0 to 6550, 1=10H
Uwaga: tylko modele 5,5 / 7,5 kW

n089

0

159H

Ustawianie pr?du hamowania

0..100% pr?du znamionowego falownika

n090

0.5s

15AH

Czas zako?czenia hamowania

0,0..25,50 s

n091

0.5s

15BH

Czas rozpocz?cia hamowania

0,0..25,50 s

n092

0

15CH

Zapobieganie utkni?ciu silnika
podczas hamowania

0:
1:

n093

170%

15DH

Poziom zabezpieczenia przed utkni?- 30..200% pr?du znamionowego falownika
ciem silnika podczas rozp?dzania

n094

160%

15EH

Poziom zabezpieczenia przed utkni?- 30..200% pr?du znamionowego falownika
ciem silnika podczas normalnej pracy

n095

0.00 Hz

15FH

Poziom detekcji cz?stotliwooeci

0,00..400 Hz

n096

0

160H

Detekcja przeci??enia 1

0:
1:
2:
3:
4:

pe?na detekcja bez sygna?u b??du
pe?na detekcja z sygna?em b??du i zatrzymaniem silnika
kontrola pr?du
kontrola momentu

sygna? b??du
sygna? b??du po 0,5 sek.
operacja jest kontynuowana

funkcja za??czona
funkcja wy??czona (gdy u?ywany opornik hamuj?cy)

bez detekcji
detekcja podczas sta?ej pr?dkooeci, bez sygna?u b??du

detekcja podczas sta?ej pr?dkooeci z sygna?em b??du i zatrzymaniem silnika

n097

0

161H

Detekcja przeci??enia 2

0:
1:

n098

160%

162H

Poziom detekcji przeci??enia

30..200%

n099

0.1s

163H

Czas detekcji przeci??enia

0,1.10 s

n100

0

164H

Zapami?tywanie cz?stotliwooeci zada- 0:
nej po zatrzymaniu falownika
1:

n101

2.0

165H

Szybkooeae szukania cz?stotliwooeci
odniesienia

0,0..10,0s
Uwaga: tylko dla modeli 5,5/7,5kW (ustawiane fabrycznie)

n102

150

166H

Poziom szukania cz?stotliwooeci
odniesienia

0..200%
Uwaga: tylko dla modeli 5,5/7,5kW (ustawiane fabrycznie)

n103

1.0

167H

Wzmocnienie momentu

0,0..2.5

n104

0.3s

168H

Opó?nienie osi?gni?cia momentu zadanego

0,0..25.5 s

n105

zale?nie od
modelu

169H

Nominalne straty w ?elazie silnika

0,0..6550 W

n106

zale?nie od
modelu

16AH

Nominalny pooelizg silnika

0,0..20.0 Hz

n107

zale?nie od
modelu

16BH

Rezystancja uzwojenia silnika

0,000..65,50 ohm

n108

zale?nie od
modelu

16CH

Indukcyjnooeae silnika

0,00..655,0 mH

n109

150%

16DH

Ograniczenie momentu obrotowego 0..250%

n110

zale?nie od
modelu

16EH

Pr?d ja?owy silnika

0..99%

n111

0.0

16FH

Wzmocnienie kompensacji pooelizgu

0,0..2,5

n112

2.0s

170H

Opó?nienie kompensacji pooelizgu

0,0..25,5 s

n113

0

171H

Kompensacja pooelizgu podczas
hamowania

0:
1:

n115

0

173H

Wybór poziomu automatycznej
kompensacji pooelizgu

0.1

n116

0

174H

Wybór szybkooeci kompensacji
pooelizgu

0.1

brak zapami?tywania
zapami?tywanie

nieaktywna
aktywna

33

Falownik 3G3MV
Ustawianie parametrów (c.d.)
Numer
parametru

Ustawienie
fabryczne

Adres
MODBUS

Parametr

Ustawienia

n120

0.00 Hz

178H

Cz?stotliwooeae referencyjna 9

0,00..400 Hz

n121

0.00 Hz

179H

Cz?stotliwooeae referencyjna 10

0,00..400 Hz

n122

0.00 Hz

17AH

Cz?stotliwooeae referencyjna 11

0,00..400 Hz

n123

0.00 Hz

17BH

Cz?stotliwooeae referencyjna 12

0,00..400 Hz

n124

0.00 Hz

17CH

Cz?stotliwooeae referencyjna 13

0,00..400 Hz

n125

0.00 Hz

17DH

Cz?stotliwooeae referencyjna 14

0,00..400 Hz

n126

0.00 Hz

17EH

Cz?stotliwooeae referencyjna 15

0,00..400 Hz

n127

0.00 Hz

17FH

Cz?stotliwooeae referencyjna 16

0,00..400 Hz

n128

0

180H

Wybór kontroli PID

0: Kontrola PID w??czona
1 do 8: Kontrola PID wy??czona

n129

1.00

181H

Wzmocnienie wartooeci sprz??enia zwrotnego 0,00 do 10,00

n130

1.0

182H

Parametr P regulatora PID

0,0 do 25,0

n131

1.0

183H

Parametr I regulatora PID

0,0 do 360,0 s

n132

0.00

184H

Parametr D regulatora PID

0,00 do 2,50 s

n133

0

185H

Parametr D regulatora PID

-100 do 100 %

n134

100

186H

Korekta (offset) regulatora PID

0 do 100 %

n135

0.0

187H

Maksymalna wartooeae sta?ej I

0,0 do 10,0 s

n136

0

188H

Rodzaj detekcji braku sprz??enia
zwrotnego

0: detekcja wy??czona
1: detekcja w??czona
(wyoewietlanie ostrze?enia)
2: detekcja w??czona
(zatrzymanie silnika)

n137

0

189H

Poziom detekcji braku sprz??enia zwrotnego

0 do 100 %

n138

1.0

18AH

Czas detekcji braku sprz??enia zwrotnego

0,0 do 25,5

n139

0

18BH

Funkcja oszcz?dzania energii

0: wy??czona
1: w??czona

n140

Zale?nie od
pojemnooeci

18CH

Wspó?aezynnik K2 funkcji oszcz?dzania energii

0,0 do 6550

n141

50

18DH

Min. poziom napi?cia przy funkcji
oszcz?dzania energii dla 60 Hz

0 do 120 %

n142

12

18EH

Min. poziom napi?cia przy funkcji
oszcz?dzania energii dla 6 Hz

0 do 25 %

n143

1

18FH

1 do 200 ms

n144

0

190H

Czas kalkulacji oeredniej mocy przy funkcji
oszcz?dzania energii
Zakres próbnego napi?cia funkcji oszcz?dzania energii

n145

0.5

191H

Napi?cie próbne przy kroku 100%
funkcja oszcz?dzania czasu

0,1 do 10,0 % napi?cia znamionowego silnika

n146

0.2

192H

Napi?cie próbne przy kroku 5%
funkcja oszcz?dzania energii

0,1 do 10,0 %

n149

2500

195H

Skalowanie wejoecia cz?stotliwooeciowego 100..3000 (x10Hz)

n150

0

195H

Wielofunkcyjne wyjoecie analogowe,
sygna? cz?stotliwooeciowy

0: 1440Hz dla max. cz?stotliwooeci
1: 1x cz?stotliwooeae wyjoeciowa
6: 6x cz?stotliwooeae wyjoeciowa
12: 12x cz?stotliwooeae wyjoeciowa
24: 24x cz?stotliwooeae wyjoeciowa
36: 36x cz?stotliwooeae wyjoeciowa

n151

0

197H

Reakcja falownika na zerwanie
komunikacji RS-422/485

0:
1:
2:
3:
4:

natychmiastowe zatrzymanie
zatrzymanie z opó?nieniem 1 (n020)
zatrzymanie z opó?nieniem 2 (n022)
sygna? alarmowy bez zatrzymania
brak reakcji falownika

n152

0

198H

Wybór cz?stotliwooeci komunikacji
i odoewie?ania wyoewietlacza

0:
1:
2:
3:

0,1 Hz
0,01 Hz
30000 = cz?stotliwooeci maksymalnej
0,1 %

n153

0

199H

Adres w?z?a (przy komunik. RS422/485) 0..31

34

0 do 100 %

Falownik 3G3MV
n154

0

19AH

Szybkooeae transmisji RS-422/485

0:
1:
2:
3:

2400 Kbaud
4800 Kbaud
9600 Kbaud
19200 Kbaud

n155

0

19BH

Parzystooeae komunikacji RS-422/485 0:
1:
2:

n156

10ms

19CH

Czas opó?nienia wysy?ania
komendy RS-422/485

10..65 ms

n157

0

19DH

Wybór kontroli RTS

0:
1:

n158

Zale?nie od
pojemnooeci

19EH

Kod silnika

0 do 70

n159

120

19FH

Max. napi?cie dla 60 Hz przy
funkcji oszcz?dzania energii

0 do 120 %

n160

16

1A0H

Max. napi?cie dla 6 Hz przy funkcji
oszcz?dzania energii

0 do 25 %

n161

10

1A1H

Poziom detekcji mocy dla próbnego
za??czenia

0 do 100 %

n162

5

1A2H

Filtr poziomu detekcji mocy

0 do 255 ms

n163

1,0

1A3H

Wzmocnienie wyjoecia PID

0,0 do 25,0

n164

0

1A4H

Wybór rodzaju sprz??enia zwrotnego regulatora PID

0: sygna? wejoeciowy 0...10V

Even
Odd
bez parzystooeci

kontrola RTS
RS422A, 1:1 link

1: sygna? wejoeciowy 4...20mA
2: sygna? wejoeciowy 0...2mA
3: sygna? wielofunkcyjnego wejoecia analogowego 0...10V
4: sygna? wielofunkcyjnego wejoecia analogowego 4...20mA
5: wejoeciowy sygna? cz?stotliwooeciowy

n165

0

1A5H

Zabezpieczenie przed przeci??eniem rezystora hamuj?cego

0: nieaktywne
1: aktywne
Uwaga: tylko dla modeli 5,5/7,5kW

n166

0

1A6H

Poziom detekcji od??czonej fazy
zasilaj?cej

0 do 100%
Uwaga: tylko dla modeli 5,5/7,5kW

n167

0

1A7H

Czas detekcji od??czonej fazy
zasilaj?cej

0 do 255s
Uwaga: tylko dla modeli 5,5/7,5kW

n168

0

1A8H

Poziom detekcji od??czonej fazy
wyjoeciowej

0 do 100%
Uwaga: tylko dla modeli 5,5/7,5kW

n169

0,0

1A9H

Czas detekcji od??czonej fazy
wyjoeciowej

0..2.0s
Uwaga: tylko dla modeli 5,5/7,5kW

n175

0

1AFH

Automatyczne obni?enie cz?stotliwooeci nooenej dla niskich pr?dkooeci

0: nieaktywne
1: aktywne

n176

rdy

1B0H

Wybór parametru kopiowania
i funkcji weryfikacji

rdy: gotowooeae do akceptacji nast?pnej komendy
rEd: czytanie parametrów falownika
Cpy: kopiowanie parametrów do falownika
vFy: weryfikacja parametrów falownika
vA: sprawdzanie wyoewietlacza
Sno: sprawdzanie wersji oprogramowania

n177

0

1B1H

Zablokowanie mo?liwooeci
kopiowania parametrów

0: zablokowana mo?liwooeae czytania
(nie mo?na zapisaae w EEPROM)
1: mo?liwooeae zczytywania parametrów
(mo?na zapisaae parametry w EEPROM)

n178

---

1B2H

Monitorowanie b??du

1B3H

Numer oprogramowania

n179

35

Falownik 3G3MV

36


Pobierz plik - link do postu