FRST.txt

chromesearch.win - nie można zmienić wyszukiwarki.

Witam, Mam problem z tym czymś. Nie mogę zmienić domyślnej wyszukiwarki. Próbowałem malwarebytes i nie pomogło. Załączam FRST. Z góry dziękuję za pomoc. edit: już dołączam addition.


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 24-11-2017
Uruchomiony przez Grzesiek (administrator) KOMPGRZEŚKA (24-11-2017 19:54:08)
Uruchomiony z C:\Users\Grzesiek\Downloads
Załadowane profile: Grzesiek (Dostępne profile: Grzesiek)
Platform: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
() C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe
() C:\ProgramData\PLAY ONLINE\OnlineUpdate\ouc.exe
(Razer Inc) C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Services\GMS\GameManagerService.exe
(Razer Inc.) C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Services\Razer Central\RazerCentralService.exe
(Razer Inc.) C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Cortex\RzKLService.exe
(TuneUp Software) C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService64.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\UI0Detect.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
(TuneUp Software) C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesApp64.exe
(Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\ProgramData\DatacardService\DCSHelper.exe
(Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
(ATI Technologies Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(Malwarebytes Corporation) C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbam.exe
(Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\ProgramData\DatacardService\DCSHelper.exe
() C:\Program Files (x86)\PLAY ONLINE\PLAY ONLINE.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\taskmgr.exe

==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] = & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [253344 2017-11-22] (AVAST Software)
HKLM-x32\...\Run: [StartCCC] = & gt; C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [642216 2012-08-06] (Advanced Micro Devices, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [GrooveMonitor] = & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [31016 2006-10-27] (Microsoft Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [AutoEJCD_0ACE20FF] = & gt; C:\Program Files (x86)\AutoInstall\ZD1211B_Auto_Install_CD_Only_Gen_0ACE20FF\AutoEJCD.EXE [40960 2017-02-06] ()
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Ograniczenia & lt; ==== UWAGA
HKU\S-1-5-21-4287005799-2752114016-634294002-1000\...\MountPoints2: H - H:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-4287005799-2752114016-634294002-1000\...\MountPoints2: {5cce900c-8e37-11e7-b1f0-d050995105d1} - H:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-4287005799-2752114016-634294002-1000\...\MountPoints2: {63749d72-49aa-11e7-9273-d050995105d1} - H:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-4287005799-2752114016-634294002-1000\...\MountPoints2: {77e8aa73-5e62-11e7-9a36-001e101f8924} - H:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-4287005799-2752114016-634294002-1000\...\MountPoints2: {e9375778-ec7d-11e6-9aaf-d050995105d1} - H:\Setup.exe
HKU\S-1-5-21-4287005799-2752114016-634294002-1000\...\MountPoints2: {e93757cb-ec7d-11e6-9aaf-d050995105d1} - H:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-4287005799-2752114016-634294002-1000\...\MountPoints2: {e93757d9-ec7d-11e6-9aaf-d050995105d1} - H:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-4287005799-2752114016-634294002-1000\...\MountPoints2: {ec0be4d8-5bc6-11e7-911e-d050995105d1} - I:\AutoRun.exe
GroupPolicy: Ograniczenia - Chrome & lt; ==== UWAGA
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Ograniczenia & lt; ==== UWAGA

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Hosts: W pliku Hosts jest więcej niż jedno wejście. Sprawdź sekcję Hosts w Addition.txt
Tcpip\..\Interfaces\{6447269D-5AE3-46D5-9A7E-B8E6D12FB0AC}: [NameServer] 212.2.96.51 212.2.96.52
Tcpip\..\Interfaces\{680E959B-D4AB-49A6-A628-FB934A6E9C59}: [NameServer] 212.2.96.51 212.2.96.52
Tcpip\..\Interfaces\{D5953D37-6B73-40A5-8CD0-097992CE3C1A}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{D5FF68C2-2D65-43DF-BE43-152CD0422781}: [NameServer] 212.2.96.51 212.2.96.52
Tcpip\..\Interfaces\{E04CCB18-AA36-49E1-BE09-97F335D606E0}: [NameServer] 212.2.96.51 212.2.96.52

Internet Explorer:
==================
HKU\S-1-5-21-4287005799-2752114016-634294002-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://www.google.pl/?gws_rd=ssl
BHO: SteadyVideoBHO Class - & gt; {6C680BAE-655C-4E3D-8FC4-E6A520C3D928} - & gt; C:\Program Files\AMD\SteadyVideo\SteadyVideo.dll [2012-02-13] (Advanced Micro Devices)
BHO: avast! Online Security - & gt; {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll [2017-11-22] (AVAST Software)
BHO-x32: SteadyVideoBHO Class - & gt; {6C680BAE-655C-4E3D-8FC4-E6A520C3D928} - & gt; C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\SteadyVideo.dll [2012-02-13] (Advanced Micro Devices)
BHO-x32: Groove GFS Browser Helper - & gt; {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2006-10-27] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: avast! Online Security - & gt; {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2017-11-22] (AVAST Software)
Filter: video/mp4 - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files\AMD\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll [2011-06-07] (Advanced Micro Devices)
Filter-x32: video/mp4 - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll [2011-06-07] (Advanced Micro Devices)
Filter: video/x-flv - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files\AMD\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll [2011-06-07] (Advanced Micro Devices)
Filter-x32: video/x-flv - {20C75730-7C25-476B-95DC-C65810F9E489} - C:\Program Files (x86)\amd\SteadyVideo\VideoMIMEFilter.dll [2011-06-07] (Advanced Micro Devices)

FireFox:
========
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE - & gt; disabled [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE - & gt; disabled [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-24] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.7\npGoogleUpdate3.dll [2017-11-24] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader - & gt; C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2017-11-04] (Adobe Systems Inc.)

Chrome:
=======
CHR StartupUrls: Default - & gt; " hxxp://www.google.pl/ "
CHR DefaultSearchURL: Default - & gt; hxxps://spiralstab.com/search?q={searchTerms}
CHR DefaultSearchKeyword: Default - & gt; SpiralsTab
CHR DefaultSuggestURL: Default - & gt; hxxps://spiralstab.com/suggestions.php?q={searchTerms}
CHR Profile: C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-11-24]
CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-11-24]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-11-24]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-11-24]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-11-24]
CHR Extension: (Avast SafePrice) - C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck [2017-11-24]
CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-11-24]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-11-24]
CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2017-11-24]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-11-24]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-11-24]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-11-24]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ikaooahnheaoeceaipjcmnamnoleeblk] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx

==================== Usługi (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 AMD FUEL Service; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [361984 2012-08-06] (Advanced Micro Devices, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [7549928 2017-11-22] (AVAST Software)
R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [281416 2017-11-22] (AVAST Software)
R2 HWDeviceService64.exe; C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe [346976 2011-03-14] ()
S3 Origin Client Service; C:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe [2123104 2017-11-02] (Electronic Arts)
S2 Origin Web Helper Service; C:\Program Files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe [3002728 2017-11-02] (Electronic Arts)
S2 PLAY ONLINE. RunOuc; C:\Program Files (x86)\PLAY ONLINE\UpdateDog\ouc.exe [246112 2017-02-07] ()
R2 Razer Game Manager Service; C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Services\GMS\GameManagerService.exe [147792 2017-06-16] (Razer Inc)
R2 RzActionSvc; C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Services\Razer Central\RazerCentralService.exe [183680 2017-04-14] (Razer Inc.)
R2 RzKLService; C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Cortex\RzKLService.exe [252176 2017-07-27] (Razer Inc.)
R2 TuneUp.UtilitiesSvc; C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesService64.exe [2365792 2012-09-19] (TuneUp Software)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ======================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 AODDriver4.1; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\amd64\AODDriver2.sys [53888 2012-03-05] (Advanced Micro Devices)
R1 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [183584 2017-11-22] (AVAST Software)
R1 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [321032 2017-11-22] (AVAST Software s.r.o.)
R0 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsha.sys [198968 2017-11-22] (AVAST Software s.r.o.)
R0 aswblog; C:\Windows\System32\drivers\aswbloga.sys [343288 2017-11-22] (AVAST Software s.r.o.)
R0 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbuniva.sys [57728 2017-11-22] (AVAST Software s.r.o.)
S3 aswHwid; C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys [47008 2017-11-22] (AVAST Software)
R1 aswKbd; C:\Windows\system32\drivers\aswKbd.sys [41832 2017-09-11] (AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [148288 2017-11-22] (AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [110376 2017-11-22] (AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [84416 2017-11-22] (AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [1026232 2017-11-22] (AVAST Software)
R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [455376 2017-11-22] (AVAST Software)
R2 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [203976 2017-11-22] (AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [364464 2017-11-22] (AVAST Software)
S3 athrusb; C:\Windows\System32\DRIVERS\athrxusb.sys [1065984 2008-04-19] (Atheros Communications, Inc.)
S3 huawei_wwanecm; C:\Windows\System32\DRIVERS\ew_juwwanecm.sys [218624 2017-02-07] (Huawei Technologies Co., Ltd.)
R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [122584 2017-11-24] (Malwarebytes Corporation)
R2 rzpnk; C:\Windows\system32\drivers\rzpnk.sys [137208 2017-07-16] (Razer, Inc.)
S3 TuneUpUtilitiesDrv; C:\Program Files (x86)\TuneUp Utilities 2013\TuneUpUtilitiesDriver64.sys [11880 2012-09-18] (TuneUp Software)
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2017-11-24 19:54 - 2017-11-24 19:54 - 000014135 _____ C:\Users\Grzesiek\Downloads\FRST.txt
2017-11-24 19:53 - 2017-11-24 19:54 - 000000000 ____D C:\FRST
2017-11-24 19:50 - 2017-11-24 19:51 - 002393088 _____ (Farbar) C:\Users\Grzesiek\Downloads\FRST64.exe
2017-11-24 19:32 - 2017-11-24 19:32 - 000002273 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2017-11-24 19:32 - 2017-11-24 19:32 - 000002261 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2017-11-24 19:01 - 2017-11-24 19:01 - 000003480 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2017-11-24 19:01 - 2017-11-24 19:01 - 000003352 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2017-11-24 18:45 - 2017-11-24 18:45 - 000122584 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2017-11-24 18:45 - 2017-11-24 18:45 - 000001102 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk
2017-11-24 18:45 - 2017-11-24 18:45 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2017-11-24 18:45 - 2017-11-24 18:45 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2017-11-24 18:45 - 2014-05-12 07:26 - 000091352 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mbamchameleon.sys
2017-11-24 18:45 - 2014-05-12 07:26 - 000063704 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
2017-11-24 18:45 - 2014-05-12 07:25 - 000025816 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
2017-11-24 18:10 - 2017-11-24 18:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\SWCUTemp
2017-11-23 09:29 - 2017-11-24 18:17 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2017-11-23 09:19 - 2017-11-23 09:19 - 000000000 ____D C:\Users\Grzesiek\AppData\Roaming\SmartSteamEmu
2017-11-23 09:18 - 2017-11-24 18:04 - 000000000 ____D C:\Users\Grzesiek\AppData\Roaming\ChoiceOfRebelsUprising
2017-11-23 09:17 - 2017-11-23 09:17 - 000000000 ____D C:\Users\Grzesiek\Desktop\Choice.of.Rebels.Uprising
2017-11-23 00:49 - 2017-11-23 00:49 - 000000000 ____D C:\Users\Grzesiek\AppData\Roaming\Google
2017-11-22 23:29 - 2017-11-22 23:29 - 000001680 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
2017-11-22 18:41 - 2017-11-22 18:40 - 000365168 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
2017-11-22 18:41 - 2017-11-22 18:40 - 000183584 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArPot.sys
2017-11-21 20:10 - 2017-10-18 08:31 - 000395976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-18 07:45 - 000347336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-18 03:06 - 000344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbhub.sys
2017-11-21 20:10 - 2017-10-18 03:06 - 000327168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbport.sys
2017-11-21 20:10 - 2017-10-18 03:06 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbccgp.sys
2017-11-21 20:10 - 2017-10-18 03:06 - 000056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbehci.sys
2017-11-21 20:10 - 2017-10-18 03:06 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbuhci.sys
2017-11-21 20:10 - 2017-10-18 03:06 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbohci.sys
2017-11-21 20:10 - 2017-10-18 03:06 - 000007808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbd.sys
2017-11-21 20:10 - 2017-10-17 00:07 - 001680616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
2017-11-21 20:10 - 2017-10-16 23:34 - 003222528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2017-11-21 20:10 - 2017-10-16 22:55 - 000339968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 09:38 - 025731584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 09:23 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 09:23 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 09:13 - 002903552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 09:12 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 09:11 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 09:11 - 000417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 09:11 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 09:11 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 09:09 - 005979648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 09:05 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 09:04 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 09:02 - 000615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 09:01 - 000816640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 09:01 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 09:01 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 09:00 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 08:55 - 000968704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 08:53 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 08:47 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 08:47 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 08:46 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 08:43 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 08:43 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 08:41 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 08:40 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 08:31 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 08:30 - 015266816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 08:30 - 000726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 08:29 - 000807936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 08:28 - 001359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 08:27 - 002134528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 08:21 - 003241472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 08:14 - 020269056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 08:09 - 001544704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 08:03 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:58 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:53 - 000499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:53 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:52 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:52 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:51 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:50 - 002293760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:47 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:47 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:46 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:45 - 000662016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:45 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:45 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:38 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:35 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tdc.ocx
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:35 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:34 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:33 - 004542464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:33 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:32 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:31 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:30 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:28 - 013680128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:25 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:24 - 000694272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:23 - 002058752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:23 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:10 - 002767872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:07 - 001314304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-14 07:04 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:58 - 000382696 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:55 - 014635008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:55 - 012574720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmploc.DLL
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:55 - 002319872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:55 - 002222080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:55 - 002058240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Query.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:55 - 000778240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssvp.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:55 - 000491520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssph.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:55 - 000288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssphtb.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:55 - 000151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:55 - 000115200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssitlb.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:55 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:55 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssprxy.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:55 - 000075264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msscntrs.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:55 - 000046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:55 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:55 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msshooks.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:55 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:55 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spwmp.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:55 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdxm.ocx
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:55 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxmasf.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:40 - 000308456 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:39 - 000591872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:38 - 000249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:38 - 000113664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:37 - 012574208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmploc.DLL
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:37 - 011410944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:37 - 001549824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:37 - 001400320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssrch.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:37 - 001363968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Query.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:37 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssvp.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:37 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssph.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:37 - 000197120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssphtb.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:37 - 000111104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:37 - 000104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssitlb.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:37 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:37 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msscntrs.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:37 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssprxy.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:37 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:37 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:26 - 000427520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:26 - 000164352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:25 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchFilterHost.exe
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:25 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msshooks.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:24 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\spwmp.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:24 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdxm.ocx
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:24 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxmasf.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:20 - 000113152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\luafv.sys
2017-11-21 20:10 - 2017-10-12 01:16 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000995272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000922432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000066400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000063840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000020832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2017-11-21 20:10 - 2017-09-07 14:05 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2017-11-18 00:56 - 2017-10-18 03:34 - 000134376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
2017-11-18 00:56 - 2017-10-18 03:30 - 000605184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2017-11-18 00:56 - 2017-10-15 23:04 - 000407392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\centel.dll
2017-11-18 00:56 - 2017-10-04 14:04 - 002023936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
2017-11-18 00:56 - 2017-10-04 14:04 - 001570304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2017-11-18 00:56 - 2017-10-04 14:04 - 000670208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2017-11-18 00:56 - 2017-10-04 14:04 - 000603648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2017-11-18 00:56 - 2017-10-04 14:04 - 000370688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2017-11-18 00:56 - 2017-10-04 14:04 - 000241664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
2017-11-18 00:56 - 2017-10-04 14:04 - 000181760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2017-11-14 20:17 - 2017-11-14 20:17 - 000756087 _____ C:\Users\Grzesiek\Downloads\G1_07_BYT.pdf
2017-10-26 17:14 - 2017-10-26 17:14 - 001325298 _____ C:\Users\Grzesiek\Downloads\1654611c47b8365Piorunuja_ca_szybkos.mp4

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2017-11-24 19:32 - 2016-12-12 00:58 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2017-11-24 19:06 - 2009-07-14 05:45 - 000021024 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2017-11-24 19:06 - 2009-07-14 05:45 - 000021024 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2017-11-24 19:00 - 2009-07-14 18:55 - 000743878 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2017-11-24 19:00 - 2009-07-14 18:55 - 000157336 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2017-11-24 19:00 - 2009-07-14 06:13 - 001679650 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2017-11-24 19:00 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
2017-11-24 18:42 - 2017-04-05 17:18 - 000004172 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Avast Emergency Update
2017-11-24 18:31 - 2016-12-11 21:36 - 000001421 _____ C:\Users\Grzesiek\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
2017-11-24 18:14 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
2017-11-24 18:09 - 2009-07-14 06:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2017-11-23 09:19 - 2017-04-06 17:52 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
2017-11-23 02:04 - 2017-07-16 07:57 - 000000000 ____D C:\Users\Grzesiek\AppData\Roaming\vlc
2017-11-22 23:29 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ___HD C:\Windows\system32\GroupPolicy
2017-11-22 23:29 - 2009-07-14 04:20 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\GroupPolicy
2017-11-22 19:12 - 2016-12-12 01:02 - 000455376 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
2017-11-22 18:40 - 2017-04-05 17:18 - 000343288 _____ (AVAST Software s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\aswbloga.sys
2017-11-22 18:40 - 2017-04-05 17:18 - 000321032 _____ (AVAST Software s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdrivera.sys
2017-11-22 18:40 - 2017-04-05 17:18 - 000198968 _____ (AVAST Software s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsha.sys
2017-11-22 18:40 - 2017-04-05 17:18 - 000057728 _____ (AVAST Software s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\aswbuniva.sys
2017-11-22 18:40 - 2016-12-12 01:02 - 001026232 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
2017-11-22 18:40 - 2016-12-12 01:02 - 000364464 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
2017-11-22 18:40 - 2016-12-12 01:02 - 000203976 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
2017-11-22 18:40 - 2016-12-12 01:02 - 000148288 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
2017-11-22 18:40 - 2016-12-12 01:02 - 000110376 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
2017-11-22 18:40 - 2016-12-12 01:02 - 000084416 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
2017-11-22 18:40 - 2016-12-12 01:02 - 000047008 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
2017-11-22 18:18 - 2009-07-14 05:45 - 000441024 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2017-11-22 00:40 - 2016-12-12 00:31 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2017-11-22 00:38 - 2017-10-12 00:24 - 127017032 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT-KB890830.exe
2017-11-22 00:37 - 2016-12-12 00:31 - 127017032 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2017-11-20 12:43 - 2017-06-29 12:12 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
2017-11-18 00:58 - 2016-12-27 18:37 - 001651320 _____ C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
2017-11-17 00:55 - 2016-12-12 04:39 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Origin
2017-11-16 21:00 - 2017-01-01 18:10 - 000000000 ____D C:\Users\Grzesiek\AppData\Roaming\Origin
2017-11-15 18:53 - 2017-05-25 17:58 - 000004476 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
2017-11-15 18:52 - 2017-05-25 17:57 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2017-11-13 18:49 - 2017-02-05 06:14 - 000000000 ____D C:\Users\Grzesiek\AppData\Roaming\uTorrent
2017-11-04 19:21 - 2017-01-01 18:08 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Origin
2017-10-26 07:45 - 2009-07-14 06:08 - 000032604 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2017-08-14 23:17 - 2017-08-14 23:17 - 000006044 _____ () C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\recently-used.xbel
2016-12-12 13:53 - 2017-01-08 08:55 - 000007599 _____ () C:\Users\Grzesiek\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg

==================== Bamital & volsnap ======================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo

LastRegBack: 2017-11-20 15:02

==================== Koniec FRST.txt ============================


Pobierz plik - link do postu