Language_en_US.txt

Jest nowa wersja SIEMENS LOGO soft V8.x

Uruchomił ktoś na nowej wersji język polski? Próbowałem tak jak w 8.0 przez 'update center' wskazać plik, ale mam tę opcję nieaktywną. Pisałem do Siemensa , dostałem taką odpowiedz i działa Panie Bogusławie, W załączniku znajduje się plik z interfejsem w języku polskim. Plik należy wkleić w lokalizacji gdzie jest zainstalowany LOGO! Soft Comfort. Będzie tam plik o takiej samej nazwie. Należy go zastąpić plikiem z załącznika. Z poważaniem, Adam Czarzasty SIEMENS Sp. z o.o. Digital Factory Factory Automation / Process Industries and Drives DF FA/PD Tel: +48 (0) 22 870 82 00 Fax: +48 (0) 22 870 91 49 Trzeba zmienić rozszerzenie pliku na properties , gdyż elektroda nie pozwala na -załączenie z tym rozszerzeniem, zmienłem na Notatnik. Bogusław Raźny brazny@poczta.onet.pl


language.en_US=Polski
language.version=8.1
AnalogInputPanel.configAI=Ustawienia AI3 oraz AI4
AnalogInputPanel.enable0AIBtn=Włącz 0 AI
AnalogInputPanel.enable2AIBtn=Włącz 2 AI
AnalogInputPanel.enable4AIBtn=Włącz 4 AI
AnalogInputPanel.explain0AI=Żadne AI nie jest dostępne w programie
AnalogInputPanel.explain2AI= & lt; html & gt; Tylko AI1 oraz AI2 znajdujące się na wejściach I7 oraz I8 & lt; br & gt; mogą być użyte w programie. & lt; /html & gt;
AnalogInputPanel.explain4AI= & lt; html & gt; AI1 oraz AI2 znajdujące się na wejściach I7 oraz I8 & lt; br & gt; mogą być użyte w programie. & lt; br & gt; Również AI3 oraz AI4 znajdujące się na wejściach I7 oraz I8 & lt; br & gt; mogą być użyte. & lt; /html & gt;
AnalogInputPanel.functionExplain= & lt; html & gt; Jeśli 4 AI są dostępne w & lt; $hardware.family.name$ & gt; , czy mają być aktywne 2 AI czy 4 AI? & lt; br & gt; Aby zachować zgodność ze starszymi wersjami należy aktywować 2 AI. & lt; /html & gt;
AnalogOutputPropertyPanel.title=AQ w trybie STOP
AnalogOutputTypePanel.rangeLabel=Rodzaj wyjścia analogowego AQ1%
AnalogOutputTypePanel.rangeLabel1=Rodzaj wyjścia analogowego AQ1
AnalogOutputTypePanel.rangeLabel2=Rodzaj wyjścia analogowego AQ2
AnalogOutputTypePanel.rangeLabelTitle=Rodzaj zakresu wartości
AnalogOutputTypePanel.rangeType1=0-20mA / 0-10V
AnalogOutputTypePanel.rangeType2=4-20mA
AnalogOutputTypePanel.title=Zakres wyjść AQ
EditDevicePropertiesAction.destinationProperties=???
EditDevicePropertiesAction.deviceProperties=Właciwości urządzenia
EditDevicePropertiesAction.noappAssociate=????
Logo2LogoConnectionConfigurePanel.connection.s7type=Połączenie S7
Logo2NonLogoConnectionConfigurePanel.addTransInfo=Dodaj inf. transferu danych
Logo2NonLogoConnectionConfigurePanel.connection=Połączenie
Logo2NonLogoConnectionConfigurePanel.connection.modbustype=Połączenie Modbus
Logo2NonLogoConnectionConfigurePanel.connection.s7type=Połączenie S7
OpenNonLogoProjectAction.dlgTitle=Otwórz narzędzie inżynierskie
OpenNonLogoProjectAction.noToolMsg=Narzędzie inżynierskie nie zostało skonfigurowane. Czy chcesz je skonfigurować?
action.drawingDimension=Obszar roboczy
analogOutputPanel.OutputType=Ustaw rodzaj zakresu wyjść analogowych
analogOutputPanel.buttonStopMode=Stany wyjść analogowych w trybie STOP
analogOutputPanel.fixedValueLabel=Stała wartość wyjści AQ%
analogOutputPanel.fixedValueLabel1=Stała wartość wyjści AQ1
analogOutputPanel.fixedValueLabel2=Stała wartość wyjści AQ2
analogOutputPanel.fixedValueLabelTitle=Wartość w trybie STOP
analogOutputPanel.fixedValueTooltip=0-10V
analogOutputPanel.lastValue=Wszystkie wyjścia zachowują ostatnią wartość
block.Amplifier=Wzmacniacz analogowy
block.AnalogCoil=Wyjście analogowe
block.AnalogComparator=Komparator analogowy
block.AnalogContact=Styk analogowy
block.AnalogDeltaTrigger=Progowy przełącznik analogowy ze strefą
block.AnalogFilter=Filtr analogowy
block.AnalogInput=Wejście analogowe
block.AnalogMarker=Flaga analogowa
block.AnalogMaths=Instrukcje arytmetyczne
block.AnalogMux=Multiplekser analogowy
block.AnalogNetworkNode=Sieciowe wejście analogowe
block.AnalogNetworkNode.dontSupportVM=Pamięć wewnętrzna VM nie dostępna
block.AnalogNetworkNode.unSupportedDevice= & lt; $hardware.family.name$ & gt; & lt; $hardware.group.Logo7$ & gt; nie obsługuje wybranego urządzenia.
block.AnalogOutput=Wyjście analogowe
block.AnalogTrigger=Progowy przełącznik analogowy
block.AnalogWatchdog=Watchdog analogowy
block.And=AND
block.AstronomicalClock=Zegar astronomiczny
block.AsymPulseGenerator=Asynchroniczny generator impulsów
block.AverageValue=Wartość średnia
block.Base=Funkcje podstawowe
block.Base.accel=F7
block.Blocks=Bloki
block.Clock=Timer tygodniowy
block.Coil=Wyjście
block.ComfortSwitch=Przełącznik dwufunkcyjny
block.Constant=Styki
block.Constant.accel=F6
block.Contact=Styk zwierny
block.Counter=Licznik góra/dół
block.DataLog=Logowanie danych
block.DataLogProfile=Logowanie danych
block.High=Stan wysoki (1)
block.HoursCounter=Licznik godzin
block.Input=Wejście
block.InternMarker=Flaga wewnętrzna
block.KeyInput=Przycisk kursora
block.LatchingRelay=Przekaźnik zatrzaskowy
block.LeftPowerRail=Lewostronna szyna zasilania
block.Low=Stan niski (0)
block.Marker=Flaga
block.Marker.List=Znaczniki specjalne:
block.Marker.MsgLanguage=Zmiana kodowania wyświetlanych znaków
block.Marker.OnBoardLCD= & lt; $hardware.family.name$ & gt; Włącz podświetlenie
block.Marker.OnBoardLCDRed= & lt; $hardware.family.name$ & gt; podświetlenie czerwone
block.Marker.OnBoardLCDWhite= & lt; $hardware.family.name$ & gt; podświetlenie białe
block.Marker.OnBoardLCDYellow= & lt; $hardware.family.name$ & gt; podświetlenie pomarańczowe
block.Marker.TDLCD= & lt; $hardware.family.name$ & gt; Włącz podświetlenie
TD
block.Marker.TDLCDRed= & lt; $hardware.family.name$ & gt; podświetlenie czerwone
TD
block.Marker.TDLCDWhite= & lt; $hardware.family.name$ & gt; podświetlenie białe TD
block.Marker.TDLCDYellow= & lt; $hardware.family.name$ & gt; podświetlenie pomarańczowe TD
block.Marker.flag=Flagi specjalne
block.Marker.startupFlag=Znacznik początkowy
block.MathDetection=Detekcja błędów instrukcji arytmetycznych
block.MaxMin=Maks/Min
block.Message=Komunikaty
block.Nand=NAND
block.NegativCoil=Negacja wyjścia
block.NegativContact=Styk rozwierny
block.NetworkNode=Wejście sieciowe
block.NetworkNode.iw=IW
block.NetworkNode.mw=MW
block.NetworkNode.qw=QW
block.NetworkNode.remoteIP=Zdalny adres IP
block.NetworkNode.selectBlockNumber=Wybór numeru bloku
block.NetworkNode.selectBlockType=Wybór typu bloku
block.NetworkNode.selectDiagnosticType=Wybór typu diagnostyki
block.NetworkNode.slaveIP=Adres IP Slave:
block.NetworkNode.vb=VB:
block.NetworkNode.vd=Adres VD:
block.NetworkNode.vm=Pamięć wewnętrzna (VM)
block.NetworkNode.vw=Adres VW:
block.Nor=NOR
block.Not=NOT
block.OffDelay=Opóźnienie - wył.
block.OffDelay.timebase= & lt; $block.OffDelay$ & gt; & lt; $dialog.parameter.stopwatch.timebase$ & gt;
block.OffDelayRest=Opóźnienie wył. pozostały czas
block.OnDelay=Opóźnienie wł\.
block.OnDelay.timebase= & lt; $block.OnDelay$ & gt; & lt; $dialog.parameter.stopwatch.timebase$ & gt;
block.OnOffDelay=Opóźnienie wł./wył.
block.Or=OR
block.Output=Wyjście
block.PIController.title=Podgląd wykresu regulatora PI
block.PID=Regulator PI
block.PWM=PWM
block.PWM.timebase= & lt; $dialog.parameter.PWM.Period$ & gt; & lt; $dialog.parameter.stopwatch.timebase$ & gt;
block.PecAnd=AND (Zbocze)
block.PecNand=NAND (Zbocze)
block.PulseRelay=Przekaźnik impulsowy
block.RampControl=Generator rampy
block.Random=Generator losowy
block.RetentiveOnDelay=Opóźnienie wł. z pamięcią
block.RetentiveOnDelay.timebase= & lt; $block.OnDelay$ & gt; & lt; $dialog.parameter.stopwatch.timebase$ & gt;
block.SAnalogOutput=Sieciowe wyjście analogowe
block.SOutput=Wyjście sieciowe
block.ShiftRegister=Rejestr przesuwny
block.ShiftRegisterInput=Bit rejestru przesuwnego
block.Softkey=Przełącznik programowalny
block.Special=Funkcje specjalne
block.Special.accel=F8
block.StairsSwitch=Schodowy wyłącznik światła
block.StairsSwitch.timebase= & lt; $block.OffDelay$ & gt; & lt; $dialog.parameter.stopwatch.timebase$ & gt;
block.StopWatch=Stoper
block.SymPulseGenerator=Generator impulsów symetrycznych
block.TDFunctionKeyInput=Przyciski funkcyjne LOGO! TD

block.Trigger=Progowy detektor częstotliwości
block.UDF=Blok funkcyjny definiowany przez użytkownika
block.VirtualOutput=Wyjście wirtualne
block.WipingRelay=Przekaźnik czasowy z wyjściem impulsowym
block.WipingRelay.timebase= & lt; $dialog.parameter.offTime$ & gt; & lt; $dialog.parameter.stopwatch.timebase$ & gt;
block.WipingRelayPEC=Przekaźnik czasowy wyzwalany zboczem
block.Xor=XOR
block.YearClock=Timer roczny
block.network.output.parameter=Parametr
block.this.output=Wyjście funkcji
blockGroup.Analog=Analogowe
blockGroup.AnalogCoil=Wyjścia analogowe
blockGroup.AnalogContact=Styki analogowe
blockGroup.Base=Funkcje podstawowe
blockGroup.Binary=Konektory
blockGroup.BinaryContact=Styki
blockGroup.Coil=Wyjścia
blockGroup.Constant=Stałe
blockGroup.Counter=Licznik
blockGroup.DataLogProfile=Logowanie danych
blockGroup.Misc=Pozostałe
blockGroup.Network=Sieć
blockGroup.Special=Funkcje specjalne
blockGroup.Timer=Timery
blockGroup.UDF=UDF
blockNumberChangePanel.blockChangeHelpText=Dokonane zostaną zmiany we wszystkich odwołaniach do wybranego bloku. \nUM % , kliknij OK w celu potwierdzenia
blockTree.udf=Konfiguruj UDF...
btn.text.disable=Niedostępny
btn.text.enable=Dostępny
button.connect=Połącz
button.net=Zasilanie
changeDeviceState.areadyInStartMode= & lt; $hardware.family.name$ & gt; jest w trybie RUN.
changeDeviceState.areadyInStopMode= & lt; $hardware.family.name$ & gt; jest w trybie STOP.
changeDeviceState.changeFailed=Nie można zmienić trybu pracy.
changeDeviceState.changeToRun=Urządzenie znajduje się w trybie STOP. Czy przełączyć w tryb RUN ?
changeDeviceState.changeToStop= & lt; $error.com.deviceInRun$ & gt;
changeDeviceState.downloadineditingstate=Unable to download the program when & lt; $hardware.family.name$ & gt; is in editing mode.
changeDeviceState.functionNotAvailable=Funkcja % jest niedostępna
changeDeviceState.ineditingstate=Nie można przełączyć w tryb RUN ponieważ & lt; $hardware.family.name$ & gt; jest w trybie edycji.
changeDeviceState.noProgram=Brak programu w & lt; $hardware.family.name$ & gt; .
changeDeviceState.startSuccessfully= & lt; $hardware.family.name$ & gt; przełączono w tryb RUN.
changeDeviceState.stopSuccessfully= & lt; $hardware.family.name$ & gt; przełączono w tryb STOP.
changeSync.alreadyOff= & lt; $hardware.family.name$ & gt; ma wyłączoną synchronizację czasu.
changeSync.alreadyOn= & lt; $hardware.family.name$ & gt; ma włączoną synchtonizację czasu.
changeSync.failedToSwitchSyncOff= & lt; $hardware.family.name$ & gt; wyłączenie synchronizacji czasu nie powiodło się.
changeSync.failedToSwitchSyncOn= & lt; $hardware.family.name$ & gt; wyłączenie synchronizacji czasu nie powiodło się.
changeSync.offSuccessfully= & lt; $hardware.family.name$ & gt; ma wyłączoną synchronizację czasu.
changeSync.onSuccessfully= & lt; $hardware.family.name$ & gt; ma włączoną synchtonizację czasu.
color.additionalColors=Inne kolory
color.aquamarina=Aquamaryn
color.black=Czarny
color.blue=Niebieski
color.darkgray=Ciemno-szary
color.green=Zielony
color.lightgray=Jasno-szary
color.magenta=Magenta
color.none=Bezbarwny
color.orange=Pomarańczowy
color.pink=Różowy
color.red=Czerwony
color.seagreen=Morski zielony
color.userDefined=Kolor użytkownika
color.white=Biały
color.yellow=Żółty
com.info.transmissionUploadOK=Komunikacja zakończona sukcesem
comm.TransmissionF.communicationOutOfOrder=Błąd komunikacji z & lt; $hardware.family.name$ & gt;
comp.measurement.0-10V=0 ... 10 V
comp.measurement.0-20mA=0 ... 20 mA
comp.measurement.4-20mA=4 ... 20 mA
comp.measurement.celsiusButton=Celsius
comp.measurement.decimalPoint=Dziesiętnie
comp.measurement.farenheitButton=Fahrenheit
comp.measurement.gain=Wzmocnienie
comp.measurement.gainPercent=Wzmocnienie/%
comp.measurement.maxMeasuredValue=Maksimum
comp.measurement.measurementBorder=Zakres pomiarowy
comp.measurement.minMeasuredValue=Minimum
comp.measurement.noSensor=Brak czujnika
comp.measurement.offset=Przesunięcie
comp.measurement.parameterBorder=Parametr
comp.measurement.pt100=PT100/PT1000
comp.measurement.resolution01=x 0.1
comp.measurement.resolution1=x 1
comp.measurement.resolutionBorder=Rozdzielczość
comp.measurement.sensorBorder=Czujnik
comp.measurement.unitBorder=Jednostka
comp.spinner.tooltip=Liczba pomiędzy % i %
compare.acceptconncetion=Akceptuj połączenie
compare.additionalBlocks=Dołączone
compare.blockCount=Ilość bloków
compare.connectionTo=Połączenie do
compare.connections=Połączenia
compare.connectorType=Typ połączenia
compare.differentBlockNumber=Numer bloku
compare.differentBlockType=Typ bloku
compare.differentHardware=Wybór urządzenia
compare.differentReferenceBlockType=Odwołanie bloku
compare.differentReferenceType=Typ referencji
compare.input=Wejście
compare.notFound=Nie znaleziono
compare.notFoundOrNoAnchor=Nie znaleziono, lub brak zakotwiczenia bloku
compare.off=Wyłączono
compare.on=Załączono
compare.output=Wyjście
compare.protection=Ochrona
compare.toRemote=Z porównaniem & lt; $hardware.family.name$ & gt;
comparePanel.Message.firstDifferenceCell=Komórka (% , %)
comparePanel.compareButton=Start
comparePanel.compareLabel=Porównanie:
comparePanel.differences=Różnice
comparePanel.table.description=Opis
comparePanel.title=Porównanie
comparePanel.with=z
component.enablepassword.txt=Wpisz hasło
component.enableuser.txt=Dostęp użytkownika
dialog.AsciiPassword.tooltip=znaki ASCII
dialog.CommentsDlg.commentIO=Komentarze wejść/wyjść w schemacie połączeń
dialog.CommentsDlg.inputComments=Komentarz dla wejść
dialog.CommentsDlg.outputComments=Komentarz dla wyjść
dialog.IOStatus.ChangeLogFile=Zmień...
dialog.IOStatus.ColumnName.Number=Indeks
dialog.IOStatus.ColumnName.Time=Czas
dialog.IOStatus.CycleTime=Odświesz czas:
dialog.IOStatus.EmptyLogFile=Brak przypisanego pliku log
dialog.IOStatus.MaxCount=Ilość rekordów:
dialog.IOStatus.Show.AnalogFlags=Flagi analogowe
dialog.IOStatus.Show.AnalogInputs=Wejścia analogowe
dialog.IOStatus.Show.AnalogOutputs=Wyjścia analogowe
dialog.IOStatus.Show.CursorKeys=Flagi analogowe
dialog.IOStatus.Show.Flags=Flagi
dialog.IOStatus.Show.Inputs=Wejścia
dialog.IOStatus.Show.LOGOTDFunctionKeys= & lt; $hardware.family.name$ & gt; Przyciski funkcyjne TDE
dialog.IOStatus.Show.Outputs=Wyjścia
dialog.IOStatus.Show.ShiftRegisterBits=Bity rejestru przesównego
dialog.IOStatus.ShowProperties=Pokaż
dialog.IOStatus.ShowTimeLine=Czas
dialog.PITrendView.legend=Linie trendu
dialog.PITrendView.samplePeriod=Okres próbny (sekundy)
dialog.PITrendView.setPeriod=Okres ustalony
dialog.about.system=Systemowe okno dialogowe
dialog.about.title=Informacja o programie %
dialog.aboutpanel.Librarypath=Ścieżka biblioteki:
dialog.aboutpanel.classpath=Ścieżka klasy:
dialog.aboutpanel.freejavamemory=Wolna pamięć JAVA:
dialog.aboutpanel.inifile=W pliku:
dialog.aboutpanel.javahome=Java Home:
dialog.aboutpanel.languageused=Użyty jęzk:
dialog.aboutpanel.languageversion=Wersja języka:
dialog.aboutpanel.nodirectdraw=No DirectDraw:
dialog.aboutpanel.osname=Nazwa OS:
dialog.aboutpanel.osversion=Wersja OS:
dialog.aboutpanel.processor=Procesor:
dialog.aboutpanel.programtimestamp=Stempel czasowy programu:
dialog.aboutpanel.programversion=Wersja programu:
dialog.aboutpanel.runtimename=Nazwa Runtime:
dialog.aboutpanel.systemlocale=Lokalne ustawienia systemu:
dialog.aboutpanel.totaljavamemory=Całkowita pamięć JAVA:
dialog.aboutpanel.updates=Aktualizacja:
dialog.aboutpanel.vmname=Nazwa VM:
dialog.aboutpanel.vmversion=Wersja VM:
dialog.aboutpanel.workingdir=Kierownik:
dialog.addClientConn.title=Dodaj połączenie z klientem
dialog.addServConn.title=Dodaj połączenie z serwerem
dialog.autoCutLines.cutLinesIntersectingBlocks=Wytnij połączenie przechodzące przez blok
dialog.autoCutLines.cutLongLines=Wytnij połączenia dłuższe niż
dialog.autoCutLines.limitUnit=Punkty
dialog.autoCutLines.preview= & lt; $global.preview$ & gt;
dialog.autoCutLines.radius=Promień:
dialog.autoCutLines.title=Wytnij połączenie
dialog.block.network.dupLocal=Duplikuj ustawienia pamięci VM
dialog.block.network.dupRemote=Duplikuj ustawienia zdalnego urządzenia w: %
dialog.block.network.error.configRemoteNetworkBlock=Nie można skonfigurować zdalnego %.
dialog.blockSelectionPanel.info.selectABlock=Zaznaczony blok.
dialog.blockSelectionPanel.title=Zaznacz blok
u
dialog.calendar.title=Wybór daty
dialog.changePassword.confirmPassword=Potwierdź nowe hasło:
dialog.changePassword.newPassword=Nowe hasło
dialog.changePassword.newPassword1=Powtórz nowe hasło:
dialog.changePassword.oldPassword=Stare hasło:
dialog.changePassword.tabLabel=Hasło
dialog.changePassword.title=Wprowadź nowe hasło
dialog.changePassword.tooltip=Litery od Ado Z.
dialog.comments.exportButton=Eksport
dialog.comments.importButton=Import
dialog.comments.inputCommentsPanel.label=Zaciski wejściowe:
dialog.comments.ioCommentsPanelName.label=Nazwa
dialog.comments.outputCommentsPanel.label=Wyjścia:
dialog.comments.title=Zaciski wejściowe:
dialog.comp.parameter=Parametry daty
dialog.comp.parameter.calendar=Kalendarz
dialog.comp.progressFrame.saveProg=Program został zaspisany
dialog.confirmIPPanel.copyToSDCard=Kopiowanie na kartę SD
dialog.confirmIPPanel.securityWarning=Aby chronić instalacje, systemy, maszyny oraz sieć przed atakami cybernetycznymi neleży zaimplementować i ciągle utrzymywać system zgodny z koncepcją ochrony sieci przemysłowej. Produkty i rozwiązania firmy Siemens są tylko jednym z elementów tej koncepcji. Więcej informacji na temat ochrony sieci przemysłowej można znaleźć na stronie http://www.siemens.com/industrialsecurity.
dialog.dataTable.ascii=ASCII
dialog.dataTable.binary=Binarnie
dialog.dataTable.bit=Bit:
dialog.dataTable.error.outofRange=Wartość danych jest poza zakresem
dialog.dataTable.error.wrongDataFormater=Niewłaściwy format danych
dialog.dataTable.hex=Hex
dialog.dataTable.float=Float
dialog.dataTable.newValue=Nowa wartość
dialog.dataTable.signed=Ze znakiem
dialog.dataTable.unSigned=Bez znaku
dialog.diagrams.title=Edytor Schematów
dialog.drawingDimension.horizontal=W poziomie:
dialog.drawingDimension.vertical=W pionie:
dialog.dynIpFilter.writeBtn=Wpisz
dialog.dynSrvConfig.acceptAll=Akceptuj wszystkie żądania połączeń
dialog.dynSrvConfig.acceptSpec=Akceptuj żadanie połączenia tylko z następujących IP
dialog.dynSrvConfig.ipFilterTitle=Zezwól na adresy IP:
dialog.dynSrvConfig.title=Serwer domyślny
dialog.error.AsciiPasswordField.wrongChar=Wprowadź znaki ASCII dla hasła
dialog.error.analogOutputProperty.aq=Nieprawidłowa wartość dla AQ%. Dopuszczalne wartości od 0 do 10.
dialog.error.analogOutputProperty.aq1=Nieprawidłowa wartość dla ' & lt; $analogOutputPanel.fixedValueLabel1$ & gt; '. Dozwolone wartości od 0 do 10.
dialog.error.analogOutputProperty.aq2=Nieprawidłowa wartość dla ' & lt; $analogOutputPanel.fixedValueLabel2$ & gt; '. Dozwolone wartości od 0 do 10.
dialog.error.broken=Operacja nie mogła być wykonana.\nZawartość została zmieniona %.
dialog.error.cancel=Anuluj
dialog.error.no=Nie
dialog.error.noMessageOnBM=Brak komunikatów do wyświetlenia na module podstawowym
dialog.error.ok=OK
dialog.error.passwordField.wrongChar=Proszę wpisać hasło używając znaków od " A " do " Z " .
dialog.error.selectPortButton=Wybierz nowy interfejs
dialog.error.udf.openfile.destroy=Brak pliku UDF lub jest uszkodzony. & lt; $app.name.long$ & gt; nie można otworzyć pliku.(%)
dialog.error.udf.openfile.password=Nieprawidłowe hasło. & lt; $app.name.long$ & gt; plik UDF nie zostanie otworzony.(%)
dialog.error.udfBadVersion.msg=Nowa wersja musi posiadać numer większy niż w starej wersji.
dialog.error.udfBadVersion.title=Nieprawidłowy numer wersji
dialog.error.udfPasswordField.wrongChar=Nieprawidłowe hasło. Wprowadź tylko litery lub cyfry
dialog.error.yes=Tak
dialog.fileChooser.allFiles=Wszystkie pliki
dialog.fileChooser.binFiles=Pliki binarne
dialog.fileChooser.bmpFiles=Pliki typu *.bmp
dialog.fileChooser.csvFile=Pliki typu *.csv
dialog.fileChooser.curFiles=Pliki typu *.cur
dialog.fileChooser.gifFiles=Pliki typu *.gif
dialog.fileChooser.graphicFiles=Pliki graficzne
dialog.fileChooser.hexFiles=Pliki typu *.hex
dialog.fileChooser.icoFiles=Pliki typu *.ico
dialog.fileChooser.import=Import
dialog.fileChooser.jpgFiles=Pliki typu *.jpg
dialog.fileChooser.logoLadderDiagramFiles= & lt; $app.name.long$ & gt; LAD-Files
dialog.fileChooser.logoSoftComfortFiles=Nazwa aplikacji & lt; $app.name.long$ & gt;
dialog.fileChooser.logoSoftFiles=Nazwa pliku & lt; $hardware.family.name$ & gt;
dialog.fileChooser.logoSoftStandardFiles=Nazwa pliku standardowego & lt; $hardware.family.name$ & gt;
dialog.fileChooser.makroFiles= & lt; $hardware.family.name$ & gt; Plik UDF
dialog.fileChooser.pcxFiles=Pliki typu *.pcx
dialog.fileChooser.pdfFiles=Pliki typu *.pdf
dialog.fileChooser.projectv8=Projekt Sieciowy w wersji 8
dialog.fileChooser.tiffFiles=Pliki typu *.tiff
dialog.format.default=Ustawienia standrardowe
dialog.format.font=Czcionka
dialog.format.fontColor=Kolor czcionki
dialog.format.fontName=Typ czcionki
dialog.format.fontSize=Rozmiar czcionki
dialog.format.fontStylePanel.bold=Wytłuszczenie
dialog.format.fontStylePanel.italic=Kursywa
dialog.format.fontStylePanel.title=Podkreślenie
dialog.format.preview=Podgląd
dialog.format.previewText=Podgląd tekstu
dialog.format.restoreDefault=Przywróć
dialog.format.scriptColor=Kolor pisma
dialog.format.scriptSize=Wielkość pisma
dialog.format.standardButton=Standard
dialog.format.title=Atrybuty czcionki
dialog.getFileName.infoText=Aby zobaczyć pomoc kontekstową w wersji PDF wymagane jest posiadanie Acrobat Reader. Wpisz nazwę programu\nrazem ze ścieżką.\nOtwórz pomoc przez AcrobatReader.
dialog.getFileName.panelText=Ścieżka dostępu i nazwa pliku *.pdf
dialog.getFileName.title=Wybór pliku
dialog.getPassword.label=Hasło:
dialog.getPassword.title=Podaj hasło i wciśnij Enter
dialog.gotoBlock.availableBlocks=Dostępne bloki
dialog.gotoBlock.blockName=Nazwa bloku:
dialog.gotoBlock.blocks=Bloki
dialog.gotoBlock.sortBlocksByName=Sortowanie bloku po nazwie
dialog.gotoBlock.sortBlocksByNumber=Sortowanie bloku po numerze
dialog.gotoBlock.title=Idź do bloku
dialog.grid.attraction=Przyciągnij blok do siatki
dialog.grid.connectionAttraction=Przyciągnij połączenie do siatki
dialog.grid.gridsetting=Ustawienia siatki
dialog.grid.gridspacing=Przestrzeń siatki
dialog.grid.horizontal=Odstęp (Punkty):
dialog.grid.horizontal2=(Odstęp co 5 punktów)
dialog.grid.title=Siatka punktów
dialog.grid.useAsDefault= & lt; $dialog.useAsDefault$ & gt;
dialog.grid.visibility=Widoczność
dialog.hardware.knownBlocks=Znane bloki:
dialog.hardware.maxResources=Maks. zasoby źródłowe:
dialog.hardware.selctedHardware=Wybór urządzenia & lt; $hardware.family.name$ & gt; :
dialog.hardwareHoursCounter.title=Licznik godzin pracy
dialog.hoursCounter.hours=Godziny
dialog.info.udf.password.confirm.content=Wpisz hasło aby otworzyć plik UDF
dialog.info.udf.password.confirm.title=Hasło UDF
dialog.info.udf.version.new=Nowa wersja:
dialog.info.udf.version.old=Stara wersja:
dialog.info.udf.version.title=Specify new version
dialog.logdisplay.conflictOccure=Konflikt położenia elementów tekstowych. \nEdytować elementy?
dialog.logdisplay.elementOutOfBound=Konflikt położenia elementów tekstowych.
dialog.logoSetting.offline.addInfo=Dodatkowe informacje
dialog.logoSetting.offline.general=Ogólne
dialog.logoSetting.offline.general.deviceName=Nazwa urządzenia\:
dialog.logoSetting.offline.general.ipSettings=Ustawienia IP
dialog.logoSetting.offline.general.nameSetting=Nazwy
dialog.logoSetting.offline.general.obtainIpAuto=Uzyskaj adres IP automatycznie
dialog.logoSetting.offline.general.programName=Nazwa programu:
dialog.logoSetting.offline.general.setIpInProj=Ustaw adres IP w projekcie
dialog.logoSetting.offline.hardwareType=Typ sprzętu (hardware)
dialog.logoSetting.offline.hardwareType.type=Typ:
dialog.logoSetting.offline.hardwaretype.instructionandcharacter=Instrukcje/Znaki\:
dialog.logoSetting.offline.hardwaretype.maxres=Maksymalne zasoby\:
dialog.logoSetting.offline.hardwaretype.maxres.amount=Ilość
dialog.logoSetting.offline.hardwaretype.maxres.name=Nazwa
dialog.logoSetting.offline.ioNames=Nazwy I/O
dialog.logoSetting.offline.ioSetting=Ustawienia I/O
dialog.logoSetting.offline.msgTxt=Tekst wiadomości
dialog.logoSetting.offline.power=Włączenie zasilania
dialog.logoSetting.offline.protection=Hasło programu
dialog.logoSetting.offline.statistics=Statystyki
dialog.logoSetting.offline.tabName=Ustawienia offline
dialog.logoSetting.online.assignIpAddr=Ustaw adres IP
dialog.logoSetting.online.clrProAndPwd=Wyczyść program i hasło
dialog.logoSetting.online.connToLogo=Połącz z & lt; $hardware.family.name$ & gt;
dialog.logoSetting.online.diagnostics=Diagnostyka
dialog.logoSetting.online.dynServFilter=Dynamiczne filtrowanie IP serwera
dialog.logoSetting.online.general=Ogólne
dialog.logoSetting.online.general.firmwareVer=Wersja firmware\:
dialog.logoSetting.online.hoursCnt=Licznik godzin
dialog.logoSetting.online.ioStatus=Status I/O
dialog.logoSetting.online.newIpAddr=Nowe ustawienia IP
dialog.logoSetting.online.ntpSetting=Ustawienia NTP
dialog.logoSetting.online.operMode=Tryb pracy
dialog.logoSetting.online.setClock=Ustaw zegar
dialog.logoSetting.online.swTime=Czas letni/zimowy
dialog.logoSetting.online.syncemclock=Synchronizacja zegara switchem EM
dialog.logoSetting.online.tabName=Ustawienia online
dialog.logoSetting.online.tdPowerOnScreen=Ekran startowy TD
dialog.logoSetting.online.uploadDataLog=Ściągnij log danych
dialog.logoSetting.online.uploadDataLog.instr=Ściągnij log danych z & lt; $hardware.family.name$ & gt; do PC
dialog.logoSetting.title=Ustawienia & lt; $hardware.family.name$ & gt;
dialog.lookAndFeel.hint= & lt; html & gt; & lt; b & gt; Uwaga: & lt; /b & gt; & lt; br & gt; Uruchom ponownie & lt; $app.name.long$ & gt; aby skonwertować wszystkie komponenty do nowego wyglądu. & lt; /html & gt;
dialog.mdiManagerSelectionPanel.preview=Podgląd
dialog.mdiManagerSelectionPanel.title=Widok dokumentu
dialog.message.parameter.notSupportCopyPaste=Opcje kopiuj/wklej parametrów nie są obsługiwane.
dialog.messageDisplay.receipt=Potwierdzenie
dialog.messageDisplay.tooltip.doubleClickToEdit=W celu zmiany kliknij dwukrotnie.
dialog.messageDisplay.tooltip.useRightMouse=Dodatkowe funkcje przy wyborze prawego przycisku myszy
dialog.messageWindow.gotoMessageBlock.tooltip=Idź do komunikatu %
dialog.messageWindow.noMsgNofity=Brak komunikatów tekstowych
dialog.messageWindow.title=Okno informacyjne
dialog.netview.title=Widok sieci
dialog.newProject.author=Autor:
dialog.newProject.comment=Comment:
dialog.newProject.customer=Customer:
dialog.newProject.projName=Project name:
dialog.newProject.title=Create a new project
dialog.okCancelPanel.apply2=Zatwierdź
dialog.onlinetest.bmToLscSynFailed=Nie udało się zsynchronizować zmian parametrów bloku z Modułu podstawowoego do & lt; $app.name.long$ & gt; .
dialog.onlinetest.bmToLscSynSucceddfully=Synchronizacja zmian parametrów bloku z Modułu podstawowego do & lt; $app.name.long$ & gt; zakończyło się sukcesem.
dialog.onlinetest.lscToBMSynFailed=Nie udało się zsynchronizować zmian schematu połączeń z & lt; $app.name.long$ & gt; do Modułu podstawowego. Zmiany w & lt; $app.name.long$ & gt; zostaną usunięte.
dialog.onlinetest.lscToBMSynSucceddfully=Zmiany w schemacie połączeń pomiędzy & lt; $app.name.long$ & gt; a Modułem podstawowym zostały pomyślnie zsynchronizowane.
dialog.options.CSVseparator.note= & lt; html & gt; Uwaga\: Przecinek lub średnik jest separatorem używanym w pliku CSV. & lt; br & gt; Aby prawidłowo wyświetlić plik w innym programie, ustawienia separatora w komputerze muszą & lt; br & gt; być takie same jak ustawienia separatora CSV w & lt; $app.name.long$ & gt; . & lt; /html & gt;
dialog.options.UDFLibrary.addFolder=Dodaj folder
dialog.options.UDFLibrary.addUDF=Dodaj UDF
dialog.options.UDFLibrary.folderSelection=Wybór folderu dla UDF
dialog.options.UDFLibrary.remove=Usuń
dialog.options.UDFLibrary.selection=Wybór UDF
dialog.options.UDFLibrary.treeRoot=Biblioteka UDF
dialog.options.color=Kolory
dialog.options.color.Margin=Margines
dialog.options.color.background=Tło
dialog.options.color.backgroundFB=Tło bloków funkcyjnych
dialog.options.color.backgroundSF=Tło flagi specjalnej
dialog.options.color.colorChooser=Wybór koloru
dialog.options.color.connection=Połączenie
dialog.options.color.connection.parameterbox=Linia odniesienia
dialog.options.color.fonts=Czcionka
dialog.options.color.marker.line=Znacznik %. Linia
dialog.options.color.preview=Podgląd
dialog.options.color.simulation=Symulacja
dialog.options.color.simulation.high=Symulacja stanu wysokiego
dialog.options.color.simulation.low=Symulacja stanu niskiego
dialog.options.color.simulation.udf=Symulacja bloku UDF
dialog.options.connectionTab.ModemText=Modem
dialog.options.connectionTab.PCCableText=Kabel LOGO!
dialog.options.connectionTab.addButton=Dodaj
dialog.options.connectionTab.addNewButtonText=Dodaj nowy
dialog.options.connectionTab.addressBook.Phone=Nr telefonu
dialog.options.connectionTab.addressBook.description=Opis
dialog.options.connectionTab.addressBook.initCommand=Polecenia startowe
dialog.options.connectionTab.addressBook.location=Lokalizacja
dialog.options.connectionTab.addressBook.name=Nazwa
dialog.options.connectionTab.addressBook.pinCode=Kod PIN
dialog.options.connectionTab.addressBook.type=Typ urządzenia
dialog.options.connectionTab.autoDial=Autowybieranie
dialog.options.connectionTab.autodetect=Automatyczna detekcja
dialog.options.connectionTab.borderTitle1=Ustawienia
dialog.options.connectionTab.borderTitle2=Ustawienia urządzenia zdalnego
dialog.options.connectionTab.borderTitle3=Ustawienia ewaluacyjne
dialog.options.connectionTab.cabel= & lt; $hardware.family.name$ & gt; Kabel
dialog.options.connectionTab.com1=COM1
dialog.options.connectionTab.com2=COM2
dialog.options.connectionTab.com3=COM3
dialog.options.connectionTab.com4=COM4
dialog.options.connectionTab.deleteButton=Usuń
dialog.options.connectionTab.detectAllButton=Wyszukaj wszystko
dialog.options.connectionTab.detectButton=Wyszukaj
dialog.options.connectionTab.editButton=Edycja
dialog.options.connectionTab.label=Interfejs komunikacyjny
dialog.options.connectionTab.network=Ethernet
dialog.options.connectionTab.removeButtonText=Usuń
dialog.options.connectionTab.testButtonText=Konfiguracja modemu zdalnego
dialog.options.connectionTab.testDevice=Urządzenie zdalne
dialog.options.connectionTab.testModem=Tylko modem lokalny
dialog.options.displayTab.antialiasing=Wygładzenie krawędzi w schemacie połączeń
dialog.options.displayTab.antialiasing.tooltip=Wygładzenie krawędzi i linii
dialog.options.displayTab.dialogBounds=Zapis wymiarów oraz pozycji okien dialogowych do pamięci
dialog.options.displayTab.dialogBounds.tooltip=Wymiary i pozycja okien dialogowych zostały zapisane przed zakończeniem sesji
dialog.options.displayTab.displayPanel.commentlines=Parametry
dialog.options.displayTab.displayPanel.comments=Komentarz
dialog.options.displayTab.displayPanel.connectornames=Nazwy przyłączy
dialog.options.displayTab.displayPanel.defaultTabDisplay=Ustaw zakładkę projektu jako domyślną
dialog.options.displayTab.displayPanel.defaultTabDisplay.tooltip=Jeśli zaznaczysz tę opcję, zakładka projekt pojawi się domyślnie przy kolejnym uruchomieniu; w przeciwnym razie pojawi sie zakładka schematu.
dialog.options.displayTab.displayPanel.label=Wyświetlacz
dialog.options.displayTab.displayPanel.startupDiagram=Tryb schematów
dialog.options.displayTab.displayPanel.startupProject=Projekt sieci
dialog.options.displayTab.label=Preferencje
dialog.options.displayTab.markerLabels=Opis zaznaczonych linii
dialog.options.displayTab.markerLabels.tooltip=W przypadku zastosowania znacznika, należy opisać linie wraz z punktami końcowymi
dialog.options.displayTab.saveWorkspace=Zapisz ustawienia użytkownika
dialog.options.displayTab.saveWorkspace.tooltip=Przy starcie, & lt; $app.name.long$ & gt; otwaorzą się pliki otwarte w ostatniej sesji.
dialog.options.generalTab.condition=Stan
dialog.options.generalTab.label=Parametery
dialog.options.generalTab.language=Język:
dialog.options.generalTab.pagePanel.general=Ogólne
dialog.options.generalTab.pagePanel.label=Strony
dialog.options.generalTab.splitConnectionsOnImport=Usuń połączenie przy Imporcie/Upload
dialog.options.generalTab.standardeditor=Edytor Standardowy:
dialog.options.importUploadTab.label=Import/transmisja & lt; $hardware.family.name$ & gt; - & gt; PC
dialog.options.interface.confirmBeforeCommunication=Potwierdzić przed połączeniem?
dialog.options.page= & lt; $action.drawingDimension$ & gt;
dialog.options.printingTab.borderPanel.commentlines=Parametr
dialog.options.printingTab.borderPanel.comments=Komentarz
dialog.options.printingTab.borderPanel.connectornames=Nazwy przyłączy
dialog.options.printingTab.borderPanel.parameterlist=Lista parametrów
dialog.options.printingTab.borderPanel.properties=Właściwości
dialog.options.printingTab.label=Drukuj
dialog.options.simulationTab.SimulateInNetworkAuto=Automatycznie symuluj komunikację w sieci
dialog.options.simulationTab.automaticallyStartSimulation=Automatyczny start symulacji
dialog.options.simulationTab.label=Symulacja
dialog.options.simulationTab.resetInputs=Przy starcie symulacji nastąpi reset stanu wejść i wyść
dialog.options.simulationTab.showParameterValuesDuringSimulation=Pokaż aktualną wartość
dialog.options.simulationTab.showStatesDuringSimulation=Pokaż stan sygnału
dialog.options.simulationTab.showTDMsg=Pokaż komunikaty dla & lt; $hardware.family.name$ & gt; TDw oddzielnym oknie

dialog.options.simulationTab.timeFormat=Wyświetl czas symulacji w formacie 12-sto godzinnym
dialog.options.title=Opcje
dialog.options.updateUDF.message=Nie można cofnąć aktualizacji UDF. Chcesz kontynuować?
dialog.optionsPanel.interface=Detekcja interfejsu
dialog.pageFormat.bottom=Dół
dialog.pageFormat.landscape=Poziomo
dialog.pageFormat.left=Lewy
dialog.pageFormat.marginPanel=Margines (mm)
dialog.pageFormat.notPrintableMarginPanel=Obszar bez wydruku (mm)
dialog.pageFormat.orientation=Położenie
dialog.pageFormat.portrait=Duży format
dialog.pageFormat.right=Prawy
dialog.pageFormat.size=Format papieru
dialog.pageFormat.sizePanel=Papier
dialog.pageFormat.title=Ustawienia strony
dialog.pageFormat.top=Góra
dialog.panel.invalidValue=Nieprawidłowa Wartość!
dialog.parameter.PWM.Ax_T=Ax, wzmmocnienie (aktualny okres)
dialog.parameter.PWM.Period=Czas okresu
dialog.parameter.PWM.RangeMax=Maks. zakres:
dialog.parameter.PWM.RangeMin=Min. zakres:
dialog.parameter.actualTime=Aktualny poziom
dialog.parameter.actualTime.timebase= & lt; $dialog.parameter.actualTime$ & gt; & lt; $dialog.parameter.stopwatch.timebase$ & gt;
dialog.parameter.analog.Aen=Aen (wartość porównywana)
dialog.parameter.analog.Aq=Aq wzmocnienie
dialog.parameter.analog.Ax=Aq
dialog.parameter.analog.Ax.amplified=Ax
dialog.parameter.analog.Ay=Ax, wzmocnienie
dialog.parameter.analog.Ay.amplified=Ay
dialog.parameter.analog.amplifiedAy=Ay, wzmocnienie
dialog.parameter.analog.decimalPlace=Miejsca dziesiętne
dialog.parameter.analog.delta=Różnica
dialog.parameter.analog.delta1=Próg 1(+)
dialog.parameter.analog.delta2=Próg 2(-)
dialog.parameter.analog.off=Wyłączony
dialog.parameter.analog.on=Załączony
dialog.parameter.analogComparator.AxAy=Ax (wzmocnienie) - Ay (wzmocnienie)
dialog.parameter.analogMaths.lastValue=Ostatnia wartość
dialog.parameter.analogMaths.lastValuePre=Kiedy En= " 0 " , wyjście wynosi
dialog.parameter.analogMaths.op1=Operator 1
dialog.parameter.analogMaths.op2=Operator 2
dialog.parameter.analogMaths.op3=Operator 3
dialog.parameter.analogMaths.op4=Operator 4
dialog.parameter.analogMaths.outputByEn=Kiedy En=0 to wyjście przyjmuję ostatnią zapamiętaną wartość lub 0
dialog.parameter.analogMaths.p1=V1
dialog.parameter.analogMaths.p2=V2
dialog.parameter.analogMaths.p3=V3
dialog.parameter.analogMaths.p4=V4
dialog.parameter.analogMaths.pr1=Priorytet 1
dialog.parameter.analogMaths.pr2=Priorytet 2
dialog.parameter.analogMaths.pr3=Priorytet 3
dialog.parameter.analogMaths.pri=Priorytet
dialog.parameter.analogMux.p1=V1 (S1=0; S2=0)
dialog.parameter.analogMux.p2=V2 (S1=0; S2=1)
dialog.parameter.analogMux.p3=V3 (S1=1; S2=0)
dialog.parameter.analogMux.p4=V4 (S1=1; S2=1)
dialog.parameter.analogTrigger.decimalPlaces=Ilość pozycji dziesiętnych w komunikacie tekstowym
dialog.parameter.analogTrigger.highTrigger=Załączony
dialog.parameter.analogTrigger.lowTrigger=Wyłączony
dialog.parameter.analogTrigger.off=Wyłączony
dialog.parameter.analogTrigger.on=Załączony
dialog.parameter.analogTrigger.triggerBorder=Próg
dialog.parameter.analogWatchdog.trigger=Próg (różnica)
dialog.parameter.analogWatchdog.trigger01=Próg 1 (górny: +)
dialog.parameter.analogWatchdog.trigger02=Próg 2 (dolny: -)
dialog.parameter.astronomical.city=Lokalizacja:
dialog.parameter.astronomical.city.amsterdam=Holandia - Amsterdam
dialog.parameter.astronomical.city.ankara=Turcja - Ankara
dialog.parameter.astronomical.city.beijing=Chiny - Pekin
dialog.parameter.astronomical.city.berlin=Niemcy - Berlin
dialog.parameter.astronomical.city.london=Wielka Brytania - Londyn
dialog.parameter.astronomical.city.madrid=Hiszpania - Madryt
dialog.parameter.astronomical.city.moscow=Rosja - Moskwa
dialog.parameter.astronomical.city.nameExist=Nazwa tego miasta już istnieje.
dialog.parameter.astronomical.city.paris=Francja - Paryż
dialog.parameter.astronomical.city.rome=Włochy - Rzym
dialog.parameter.astronomical.city.tokyo=Japonia - Tokio
dialog.parameter.astronomical.city.userDefined=Zdefiniowane przez użytkownika
dialog.parameter.astronomical.city.washington=USA - Waszyngton
dialog.parameter.astronomical.cityInfo=Informacje o lokalizacji
dialog.parameter.astronomical.cityName=Nazwa:
dialog.parameter.astronomical.cityNameNull=Wprowadź lokalizację.
dialog.parameter.astronomical.latitude=Szerokość geograficzna
dialog.parameter.astronomical.longitude=Długość geograficzna
dialog.parameter.astronomical.save=Zapisz
dialog.parameter.astronomical.selectTimeZone=Strefa czasowa (E+; W-)
dialog.parameter.astronomical.sunRiseTime=Czas wschodu słońca
dialog.parameter.astronomical.sunSetTime=Czas zachodu słońca
dialog.parameter.astronomical.sunriseOffset=Przesunięcie wschodu słońca
dialog.parameter.astronomical.sunsetOffset=Przesunięcie zachodu słońca
dialog.parameter.astronomical.timeOffset=Przesunięcie czasu
dialog.parameter.astronomical.update=Aktualizacja
dialog.parameter.asymPulseGenerator.impulseLength=Szerokość impulsu (TH)
dialog.parameter.asymPulseGenerator.impulseLength.timebase= & lt; $dialog.parameter.asymPulseGenerator.impulseLength$ & gt; & lt; $dialog.parameter.stopwatch.timebase$ & gt;
dialog.parameter.asymPulseGenerator.impulseLengthRest=Pozostała szerokość impulsu
dialog.parameter.asymPulseGenerator.impulsePause=Szerokość przerwy impulsu (TL)
dialog.parameter.asymPulseGenerator.impulsePause.timebase= & lt; $dialog.parameter.asymPulseGenerator.impulsePause$ & gt; & lt; $dialog.parameter.stopwatch.timebase$ & gt;
dialog.parameter.asymPulseGenerator.impulsePauseRest=Pozostała szerokość przerwy impulsu
dialog.parameter.averageValue.currentValue=Bieżąca wartość
dialog.parameter.averageValue.note1= & lt; html & gt; Kiedy Enable = 0, obliczenia zatrzymują się a wyjście zachowuje aktualną wartość. & lt; br & gt; & lt; /html & gt;
dialog.parameter.averageValue.note2= & lt; html & gt; Kiedy Reset = 1, wszystkie aktualne wartości są resetowane do 0. & lt; /html & gt;
dialog.parameter.averageValue.sampleNumber=Liczba próbek
dialog.parameter.averageValue.sampleTime=Czas próbkowania
dialog.parameter.averageValue.sampleTime.timebase= & lt; $dialog.parameter.averageValue.sampleTime$ & gt; & lt; $dialog.parameter.stopwatch.timebase$ & gt;
dialog.parameter.cam=Krzywka
dialog.parameter.cam.everyMonth=Miesięczny
dialog.parameter.cam.friday=Piątek
dialog.parameter.cam.inactive=Nieaktywny
dialog.parameter.cam.mode=Dzień tygodnia
dialog.parameter.cam.mode1= & lt; $dialog.parameter.cam.mode$ & gt; 1
dialog.parameter.cam.mode2= & lt; $dialog.parameter.cam.mode$ & gt; 2
dialog.parameter.cam.mode3= & lt; $dialog.parameter.cam.mode$ & gt; 3
dialog.parameter.cam.monday=Poniedziałek
dialog.parameter.cam.mondayToFriday=Od poniedziałku do piątku
dialog.parameter.cam.mondayToSaturday=Od poniedziałku do soboty
dialog.parameter.cam.mondayToSunday=Od poniedziałku do niedzieli
dialog.parameter.cam.offTime=Czas wyłączenia
dialog.parameter.cam.offTime1= & lt; $dialog.parameter.cam.offTime$ & gt; 1
dialog.parameter.cam.offTime2= & lt; $dialog.parameter.cam.offTime$ & gt; 2
dialog.parameter.cam.offTime3= & lt; $dialog.parameter.cam.offTime$ & gt; 3
dialog.parameter.cam.offYear=Rok wyłączenia
dialog.parameter.cam.onTime=Czas włączenia
dialog.parameter.cam.onTime1= & lt; $dialog.parameter.cam.onTime$ & gt; 1
dialog.parameter.cam.onTime2= & lt; $dialog.parameter.cam.onTime$ & gt; 2
dialog.parameter.cam.onTime3= & lt; $dialog.parameter.cam.onTime$ & gt; 3
dialog.parameter.cam.onYear=Rok włączenia
dialog.parameter.cam.saturday=Sobota
dialog.parameter.cam.saturdayAndSunday=Sobota i niedziela
dialog.parameter.cam.sunday=Niedziela
dialog.parameter.cam.thursday=Czwartek
dialog.parameter.cam.tuesday=Wtorek
dialog.parameter.cam.wednesday=Środa
dialog.parameter.cam.yearly=Roczny
dialog.parameter.comfortSwitch.lightOn=Stale załączony (TL)
dialog.parameter.comfortSwitch.lightOn.timebase= & lt; $dialog.parameter.comfortSwitch.lightOn$ & gt; & lt; $dialog.parameter.stopwatch.timebase$ & gt;
dialog.parameter.comfortSwitch.lightOnRest=Stale załączony (TL) pozostały
dialog.parameter.comfortSwitch.offTime=Czas wyłączenia (T)
dialog.parameter.comfortSwitch.offTime.timebase= & lt; $dialog.parameter.comfortSwitch.offTime$ & gt; & lt; $dialog.parameter.stopwatch.timebase$ & gt;
dialog.parameter.comfortSwitch.offTimeRest=Czas wyłączenia (T) pozostały
dialog.parameter.comment=Komentarz
dialog.parameter.counter.cnt=Licznik
dialog.parameter.counter.limes=Wartość graniczna licznika
dialog.parameter.counter.offLimes=Wartość graniczna licznika do wyłączenia
dialog.parameter.counter.onLimes=Wartość graniczna licznika do załączenia
dialog.parameter.counter.startValue=Wartość początkowa
dialog.parameter.currentParameter=Aktualna wartość parametru
dialog.parameter.decimalPlace=Punkt dziesiętny
dialog.parameter.editudf.addBtn=Dodaj
dialog.parameter.editudf.blockBorder=Block
dialog.parameter.editudf.blockParameterBorder=Blok
dialog.parameter.editudf.dialogtitle=Edycja właściwości UDF
dialog.parameter.editudf.emptyIdentifier=Pole " Identyfikatora " dla linii % nie może być puste.
dialog.parameter.editudf.emptyUDFIdentifier=Pole " Identyfikatora " nie może być puste.
dialog.parameter.editudf.inTableTitle=Wejście przyłączy
dialog.parameter.editudf.ioColIdentifier=Identyfikator
dialog.parameter.editudf.ioColIndex=Indeks
dialog.parameter.editudf.ioColName=Nazwa
dialog.parameter.editudf.ioPanelTitle=I/O
dialog.parameter.editudf.labelIdentifier=Identyfikator:
dialog.parameter.editudf.outTableTitle=Wyjście przyłączy
dialog.parameter.editudf.paramColBlock=Blok
dialog.parameter.editudf.paramColIdentifier=Identyfikator
dialog.parameter.editudf.paramColParameter=Parametr
dialog.parameter.editudf.removeBtn=Usuń
dialog.parameter.editudf.sameName=Pole " Identyfikatora " dla linii % oraz % nie może być takie samo.
dialog.parameter.editudf.udfCommentPanelTitle=Komentarz
dialog.parameter.editudf.udfParamPanelTitle=Parametery
dialog.parameter.editudf.udfParamTableTitle=Referencje parametrów
dialog.parameter.editudf.udfPassword=Hasło UDF
dialog.parameter.error.valueChanged=Wykonano zmiany.\nZapisać je?
dialog.parameter.frequency=Częstotliwość
dialog.parameter.frequency.gateTime=Czas blokady
dialog.parameter.frequency.off=Wyłączono
dialog.parameter.frequency.offThreshold=Wyłączono próg
dialog.parameter.frequency.on=Załączono
dialog.parameter.frequency.onThreshold=Załączono próg
dialog.parameter.frequency.threshold=Próg
dialog.parameter.hoursCounter.MIProperties=MI - godziny:minuty
dialog.parameter.hoursCounter.MNProperties=MN - godziny:minuty
dialog.parameter.hoursCounter.OTProperties=OT - godziny:minuty
dialog.parameter.hoursCounter.maintenanceInterval=Zadany czas pracy (MI)
dialog.parameter.hoursCounter.outputBehavior=Wyjście jest na 1, gdy En jest 0
dialog.parameter.hoursCounter.remainingTime=Czas pozostały (MN)
dialog.parameter.hoursCounter.totalTime=Całkowity czas pracy (OT)
dialog.parameter.hoursCounter.totalTimeStart=Czas rozpoczęcia pracy (OT)
dialog.parameter.input.inputNumber=Numer wejścia:
dialog.parameter.marker.markerNumber=Numer znacznika:
dialog.parameter.mathDetection.Both=Dzielenie przez 0 lub przepełnienie
dialog.parameter.mathDetection.ErrToDetect=Detekcja błędów
dialog.parameter.mathDetection.Overflow=Przepełnienie
dialog.parameter.mathDetection.ReferencedMathBN=Referencje bloku artmetyki analogowej
dialog.parameter.mathDetection.ZeroDiv=Dzielenie przez 0
dialog.parameter.mathDetection.autoReset=Automatyczny reset
dialog.parameter.mathDetection.nullBlock=----------
dialog.parameter.maxMin.max=Wartość maksymalna
dialog.parameter.maxMin.min=Wartość minimalna
dialog.parameter.maxMin.mode=Tryb
dialog.parameter.maxMin.output=Wartość wyjściowa
dialog.parameter.message.AIButtonTip=Wstaw wyświetlanie wartości wejścia analogowego
dialog.parameter.message.EditManually=Edytuj ręcznie
dialog.parameter.message.EditManually.Desription1=Edytor pozwala przesuwać, dodawać lub kasować elementy komunikatu, bez konieczności zmiany pozycji innych elementów.
dialog.parameter.message.EditManually.Desription2=Przeciągnij i upuść elementy z, lub do kosza, aby ułatwić pozycjonowanie elementów.
dialog.parameter.message.EditManually.InfoWindow=Okno informacyjne
dialog.parameter.message.EditManually.MessageTextArea=Obszar treści komunikatu
dialog.parameter.message.EditManually.RecycleBin=Kosz
dialog.parameter.message.EditManually.RecycleBinNotEmpty=Zawartość kosza zostanie usunięta. Czy na pewno wykonać operację?
dialog.parameter.message.EditManually.errorCanNotMoveTo=Nie można przesunąć wybranego elementu(ów) w to miejsce.
dialog.parameter.message.EditManually.errorOutOfRange=Poza zakresem
dialog.parameter.message.EditManually.title=Edytor statyczny
dialog.parameter.message.EditManually.toRecycleBinTip=Przenieś zaznaczone elementy do kosza, aby stworzyć wolną przestrzeń
dialog.parameter.message.EditManually.toTextAreaTip=Przenieś zaznaczone elementy z kosza do wolnej przestrzeni treści komunikatu
dialog.parameter.message.EditManuallyTip=Rozmieść komunikat ręcznie
dialog.parameter.message.IONameButtonTip=Wstaw nazwę dla określonego stanu wejść, wyjść.
dialog.parameter.message.ShowOnWebServerText_1=Web Server 1\:
dialog.parameter.message.ShowOnWebServerText_2=Web Server 2\:
dialog.parameter.message.barButtonTip=Wataw bar-graf
dialog.parameter.message.barDirection.horizontal=Poziomy
dialog.parameter.message.barDirection.vertical=Pionowy
dialog.parameter.message.barNotAvailable=W programie można użyć maksymalnie 32 bar-grafy.
dialog.parameter.message.blockBorder=Blok
dialog.parameter.message.blockListTip=Sortowanie jak na pasku narzędziowym
dialog.parameter.message.blockParameterBorder=Parametr
dialog.parameter.message.blockSetting=Ustawienia komunikatów tekstowych
dialog.parameter.message.charSetSetEnabled=Aktywny
dialog.parameter.message.charSetSettingTitle=Aktualne kodowanie znaków
dialog.parameter.message.charSetText=Kodowanie znaków
dialog.parameter.message.characterCode=Kod znaku (hex):
dialog.parameter.message.countInTextErrAI=Można użyć maksymalnie 2 AI dla każdego komunikatu tekstowego.
dialog.parameter.message.countInTextErrBar=Można użyć maksymalnie 4 bar-grafy dla każdego komunikatu tekstowego.
dialog.parameter.message.countInTextErrDateTime=Można użyć maksymalnie 4 parametry daty i czasu dla każdego komunikatu tekstowego.
dialog.parameter.message.countInTextErrIO=Można użyć maksymalnie % statusów I/O dla każdego komunikatu tekstowego.
dialog.parameter.message.countInTextErrParam=Można użyć maksymalnie 8 parametrów bloków dla każdego komunikatu tekstowego
dialog.parameter.message.currentDate=Aktualna data
dialog.parameter.message.currentTime=Aktualny czas
dialog.parameter.message.deleteTextNotify=Zawartość dla tego kodowania znaków zostanie usunięte.\nCzy na pewno wykonać operację?
dialog.parameter.message.details=Szczegóły
dialog.parameter.message.enableDate=Data aktywacji komunikatu
dialog.parameter.message.enableTime=Czas aktywacji komunikatu
dialog.parameter.message.functionBlockNotSelect=Wybierz blok funkcyjny
dialog.parameter.message.gotoMessageMenu=Aktywuj nowe nowe style komunikatów i ustawień
dialog.parameter.message.gotoMessageMenuSaveCancel=Czy chcesz zapisać treść komunikatu?
dialog.parameter.message.gotoMessageMenuTip=Użyj nowych funkcji LOGO!, które wspiera bar-grafy, Nazwy wejść, wyjść, Wyświetlanie AI oraz funkcję Tickera.
dialog.parameter.message.icon=Ikona
dialog.parameter.message.insert=Wstaw parametr
dialog.parameter.message.insertSpecialCharacter=Wstaw znak specjalny
dialog.parameter.message.insertionNotAllowed=Nie można wstawić wybranego elementu na wskazanej pozycji.
dialog.parameter.message.ioNameNotAvailable=Maksymalna liczba elemenntów nazwy wejść/wyjść wynosi %.
dialog.parameter.message.itemName.AIFilter=Filtr wejścia analogowego
dialog.parameter.message.itemName.barGraph=Bar-graf
dialog.parameter.message.itemName.barGraphShort=Bar
dialog.parameter.message.itemName.ioName=Nazwa wejść/wyjść
dialog.parameter.message.itemName.scaleTime=Czas skalowania
dialog.parameter.message.maxValueLargeThanMinValue=Maksymalna wartość musi być większa od minimalnej.
dialog.parameter.message.menu.clearDestTickInfo=Ustawienia Tickera zostaną utracone. \nChcesz kontynuować?
dialog.parameter.message.menu.clearMsgContents=Niektóre treści wiadomośći zostaną usunięte.\nChcesz kontynuować ?
dialog.parameter.message.menu.gbk=GBK: Chiński.
dialog.parameter.message.menu.invalidTickerSetting=Czas Tickera musi mieścić się w przedziale od 100ms do 10000ms.
dialog.parameter.message.menu.iso88591=ISO8859_1: Niemiecki, Angielski, Włoski, Hiszpański (częściowo), Holenderski (częściowo).
dialog.parameter.message.menu.iso885916=ISO8859_16: Francuski.
dialog.parameter.message.menu.iso88595=ISO8859_5: Rosyjski.
dialog.parameter.message.menu.iso88599=ISO8859_9: Turecki.
dialog.parameter.message.menu.setMessageAnalogTimer=Filtr wejść analogowych
dialog.parameter.message.menu.setMessageDefaultLabel=Domyślnie
dialog.parameter.message.menu.setMessageFeature=Użyj nowych funkcji
dialog.parameter.message.menu.setMessageGeneralTitle=Ustawienia ogólne
dialog.parameter.message.menu.setMessageLanguageLabel1=Kodowanie znaków, zestaw 1
dialog.parameter.message.menu.setMessageLanguageLabel2=Kodowanie znaków, zestaw 2
dialog.parameter.message.menu.setMessageLanguageString=Ustawienia językowe
dialog.parameter.message.menu.setMessageTickerTimer=Ustawienia czasu Tickera
dialog.parameter.message.menu.sjis=SJIS: Japoński (częściowo).
dialog.parameter.message.menu.supportingLanguage=Obsługiwane języki
dialog.parameter.message.menu.tickerTimeUnit=ms
dialog.parameter.message.menu.title=Ustawienia komunikatów
dialog.parameter.message.messageBorder=Komunikat
dialog.parameter.message.messageTextNotAvailable=Nie można utworzyć nowego tekstu: Osiągnieto maksimum.
dialog.parameter.message.messageTextSetting=Zawartość
dialog.parameter.message.moreThanFourLinesNotAllowed=Można wkleić maksymalnie % linii.
dialog.parameter.message.overwrite=Nadpisany
dialog.parameter.message.parameterList.tootip=Wstaw element przez przeciągnięcie lub podwójne kliknięcie.
dialog.parameter.message.parameterTextMode=Pokaż szczegółowe informacje o komunikatach
dialog.parameter.message.priority=Priorytet:
dialog.parameter.message.priorityTip=Większa wartość oznacza wyższy priorytet
dialog.parameter.message.receipt=Potwierdź komunikat
dialog.parameter.message.receiptTip=Jeżeli aktywne, użytkownik musi potwierdzić każdy komunikat
dialog.parameter.message.scaleTimeTip=Wstaw skalowanie czasu do komunikatu
dialog.parameter.message.setAIContents=Wybierz wejście analogowe:
dialog.parameter.message.setAIError=Brak wejść analogowych w programie użytkownika
dialog.parameter.message.setAITitle=Filtr wejścia analogowego
dialog.parameter.message.setBarBlock=Wartość aktualna bloku:
dialog.parameter.message.setBarBlock1= & lt; $dialog.parameter.message.blockBorder$ & gt; :
dialog.parameter.message.setBarDirection=Kierunek:
dialog.parameter.message.setBarError=Brak aktualnych wartości dla bloków w programie użytkownika
dialog.parameter.message.setBarHeightLabel=Wysokość:
dialog.parameter.message.setBarMaxLabel=Wartość maks.:
dialog.parameter.message.setBarMinLabel=Wartość min.:
dialog.parameter.message.setBarProperty=Ustawienia bar-grafu
dialog.parameter.message.setBarTitle=Ustawienia bar-grafu
dialog.parameter.message.setBarWidthLabel=Szerokość:
dialog.parameter.message.setIO=Ustawienia nazw wejść/wyjść
dialog.parameter.message.setIOError=Niewłaściwe ustawienia. Sprawdź typ wejść/wyjść i numer bloku.
dialog.parameter.message.setIOString=Wpisz nazwę dla określonych stanów
dialog.parameter.message.setIOStringFalse=Nazwa dla stanu niskiego (0)
dialog.parameter.message.setIOStringTrue=Nazwa dla stanu wysokiego (1)
dialog.parameter.message.setIOTitle=Wyświetlanie nazw stanów wejść/wyjść
dialog.parameter.message.setIOType=Wybierz wejście lub wyjście:
dialog.parameter.message.setIO_ID=Wybierze wejście/wyjście:
dialog.parameter.message.setScaleTimeTitle=Ustawienia skalowania czasu
dialog.parameter.message.showDest0= & lt; $hardware.family.name$ & gt; Display
dialog.parameter.message.showDest1= & lt; $hardware.family.name$ & gt; TD
dialog.parameter.message.showDest2=Oba
dialog.parameter.message.showDestSetting=Miejsce wyświetlenia komunikatu
dialog.parameter.message.symbol=Symbol
dialog.parameter.message.symbolButtonTip=Wstaw symbol do wiadomości
dialog.parameter.message.text=Tekst:
dialog.parameter.message.text1= Tekst 1
dialog.parameter.message.text2= Tekst 2
dialog.parameter.message.textTip=Przyciski kursora pozwalają wybrać pole oraz linię.
dialog.parameter.message.tickerLine=Linia
dialog.parameter.message.tickerSetting=Ustawienia Tickera
dialog.parameter.message.tickerType0=Znak po znaku
dialog.parameter.message.tickerType1=Linia po linii
dialog.parameter.message.tooCharacterInOneLines=Za dużo znaków na jednej linii.
dialog.parameter.message.transferToNonRTF=Bloki komunikatów dostosowane do stylu ( & lt; $hardware.group.Logo5$ & gt; ).
dialog.parameter.message.transferToRTF=Bloki komunikatów dostosowane do stylu RTF ( & lt; $hardware.group.Logo6$ & gt; ).
dialog.parameter.message.webServer=Web serwer
dialog.parameter.offTime=Czas wyłączenia (TL)
dialog.parameter.offTime.timebase= & lt; $dialog.parameter.offTime$ & gt; & lt; $dialog.parameter.stopwatch.timebase$ & gt;
dialog.parameter.offTimeRest=Czas wyłączenia (TL) pozostały
dialog.parameter.onOffTime=Czas załączenia/wyłączenia
dialog.parameter.onTime=Czas załączenia (TH)
dialog.parameter.onTime.timebase= & lt; $dialog.parameter.onTime$ & gt; & lt; $dialog.parameter.stopwatch.timebase$ & gt;
dialog.parameter.onTimeRest=Czas załączenia (TH) pozostały
dialog.parameter.output.outputNumber=Numer wyjścia:
dialog.parameter.output.pulse=Wyjście impulsowe
dialog.parameter.parameter=Parametr
dialog.parameter.pid.controllerType.D=D człon różniczkujący
dialog.parameter.pid.controllerType.I=I człon całkujący
dialog.parameter.pid.controllerType.P=P człon proporcjonalny
dialog.parameter.pid.controllerType.title=Typ regulatora
dialog.parameter.pid.derivative=Czas różniczkowania (TD)
dialog.parameter.pid.dir=Kierunek (Dir)
dialog.parameter.pid.down=Rewers (-)
dialog.parameter.pid.gain=Wzmocnienie (KC)
dialog.parameter.pid.integral=Czas całkowania (TI)
dialog.parameter.pid.max=Największa wartość procesowa
dialog.parameter.pid.min=Najmniejsza wartość procesowa
dialog.parameter.pid.mq=Wyjście ręka (Mq)
dialog.parameter.pid.paramSet=Zestaw parametrów
dialog.parameter.pid.pidParameterTitle=Parametry regulatora
dialog.parameter.pid.pv=PV, wzmocnienie
dialog.parameter.pid.sample=Czas próbkowania (TS)
dialog.parameter.pid.sp=Wartość zadana (SP)
dialog.parameter.pid.up=Normal (+)
dialog.parameter.protection=Blokada przed zmianą
dialog.parameter.ramp.currentLevel=Aktualny poziom
dialog.parameter.ramp.maxAQ=Czas okresu
dialog.parameter.ramp.ramp1=Maks. zakres:
dialog.parameter.ramp.ramp2=Min. zakres:
dialog.parameter.ramp.rate=Szybkość zmian
dialog.parameter.ramp.rateUnit=Kroki/sekundy
dialog.parameter.ramp.startStop=Przesunięcie Start/Stop
dialog.parameter.ramp.title=Generator rampy
dialog.parameter.random.th=Maks. opóźnienie załączenia (TH)
dialog.parameter.random.th.timebase= & lt; $dialog.parameter.random.th$ & gt; & lt; $dialog.parameter.stopwatch.timebase$ & gt;
dialog.parameter.random.thRest=Maks. opóźnienie załączenia (TH) pozostałe
dialog.parameter.random.tl=Maks. opóźnienie wyłączenia (TL)
dialog.parameter.random.tl.timebase= & lt; $dialog.parameter.random.tl$ & gt; & lt; $dialog.parameter.stopwatch.timebase$ & gt;
dialog.parameter.random.tlRest=Maks. opóźnienie wyłączenia (TL) pozostałe
dialog.parameter.remanence=Podtrzymanie po wyłączeniu
dialog.parameter.restTime=Pozostały czas
dialog.parameter.shiftRegister.index=Przesunięcie rejestru indeksowego
dialog.parameter.shiftRegister.outputBit=Bit rejestru przesuwnego na wyjściu styku
dialog.parameter.simulation.title=Symulacja
dialog.parameter.softkey.SwitchState= & lt; $dialog.parameter.softkey.statusParameter$ & gt;
dialog.parameter.softkey.momentary=Przycisk chwilowy
dialog.parameter.softkey.off=Wyłączony
dialog.parameter.softkey.on=Załączony
dialog.parameter.softkey.state=Status
dialog.parameter.softkey.statusParameter=Stan początkowy
dialog.parameter.softkey.switch=Przełącznik
dialog.parameter.softkey.title=Przełącznik programowalny
dialog.parameter.softkey.type=Typ
dialog.parameter.stopwatch.currenttime=Czas bieżący
dialog.parameter.stopwatch.laptime=Czas okrążenia
dialog.parameter.stopwatch.outputtime=Czas wyjściowy
dialog.parameter.stopwatch.timebase=Podstawa czasu
dialog.parameter.timeUnit=Jednostka czasu
dialog.parameter.timebase.day=Dni
dialog.parameter.timebase.decamilliseconds=10 milisekund
dialog.parameter.timebase.hours=Godziny
dialog.parameter.timebase.minutes=Minuty
dialog.parameter.timebase.seconds=Sekundy
dialog.parameter.timebase.miniseconds=Milisekundy
dialog.parameter.wipingRelayPEC.breakTime=Szerokość przerwy impulsu (TL)
dialog.parameter.wipingRelayPEC.breakTime.timebase= & lt; $dialog.parameter.wipingRelayPEC.breakTime$ & gt; & lt; $dialog.parameter.stopwatch.timebase$ & gt;
dialog.parameter.wipingRelayPEC.breakTimeRest=Szerokość przerwy impulsu (TL) pozostała
dialog.parameter.wipingRelayPEC.cycles=Liczba cykli impulsów
dialog.parameter.wipingRelayPEC.impulsTime=Szerokość impulsu (TH)
dialog.parameter.wipingRelayPEC.impulsTime.timebase= & lt; $dialog.parameter.wipingRelayPEC.impulsTime$ & gt; & lt; $dialog.parameter.stopwatch.timebase$ & gt;
dialog.parameter.wipingRelayPEC.impulsTimeRest=Szerokość impulsu (TH) pozostała
dialog.parameter.yearClock.begin=Początek
dialog.parameter.yearClock.day=Dzień
dialog.parameter.yearClock.end=Koniec
dialog.parameter.yearClock.monatTag=Dzień miesiąca
dialog.parameter.yearClock.month=Miesiąc
dialog.parameter.yearClock.yearTag=Rok
dialog.parameter.FloatIngeter.DataInput=Dane wejściowe
dialog.parameter.FloatIngeter.DataOutput=Dane wyjściwe
dialog.parameter.FloatIngeter.Resolution=Rozdzielczość
dialog.parameter.FloatIngeter.Eax = eAx
dialog.parameter.FloatIngeter.VD=Adres pamięci VM
dialog.parameter.FloatIngeter.Type=Typ
dialog.parameter.FloatIngeter.Float=Float
dialog.parameter.FloatIngeter.Double=Double
dialog.parameteringAllBlocks.title=Konfiguruj wszystkie bloki
dialog.password.wrongNewPassword=Wprowadzone hasła nie są identyczne
dialog.password.wrongOldPassword=Stare hasło jest nieprawidłowe.
dialog.pc.ip.setting=Ustawienia IP
dialog.pc.setting=Ustawienia PC
dialog.pc.setting.defaultGateway=Brama domyślna:
dialog.pc.setting.interface=Interfejs:
dialog.pc.setting.ipAddress=Adres IP:
dialog.pc.setting.ipAddress.obtainIPAddressAutomatically=Uzyskaj adres IP automatycznie
dialog.pc.setting.ipAddress.useTheFollowingIPAddress=Użyj następującego adresu IP:
dialog.pc.setting.subnetMask=Maska podsieci:
dialog.pc.static.ip=Użyj następującego adresu IP
dialog.pcLogoPropertyPanel.AISetting=Ustawienia wbudowanych wejść analogowych
dialog.pcLogoPropertyPanel.aqStopModeLabel=Stan wyjść analogowych w trybie STOP
dialog.pcLogoPropertyPanel.aqType=Ustaw zakres wyjść analogowych
dialog.pcLogoPropertyPanel.hint=Dane te przesyłąne są do modułu razem z programem użytkownika.
dialog.pcLogoPropertyPanel.prgPassword=Hasło programu (Również dla LOGO! TD)
dialog.pcLogoPropertyPanel.startScreen.clock=Data/Czas
dialog.pcLogoPropertyPanel.startScreen.io=Wejścia/Wyjścia
dialog.pcLogoPropertyPanel.startScreen.label=Wyświetl zawartość na & lt; $hardware.family.name$ & gt; po załączeniu zasilania
dialog.pcLogoPropertyPanel.startScreen.menu=Menu
dialog.pcLogoPropertyPanel.title=Parametr
dialog.powerOnScreen.characterError=The & lt; $hardware.family.name$ & gt; TD Power-on screen is not configured yet.
dialog.powerOnScreen.characterSet=Zestaw znaków:
dialog.powerOnScreen.content=Zawartość
dialog.powerOnScreen.donotSupportSJIS=Podłączone urządzenie nie obsługuje japońskiego kodowania SJIS.
dialog.powerOnScreen.lscDonotSupportSJIS=Nie jest obsługiwane japońskie kodowanie SJIS.
dialog.powerOnScreen.title=Ustaw ekran powitalny & lt; $hardware.family.name$ & gt; TD
dialog.printOptions.commentPage=w
dialog.printOptions.connectorNamesList=Lista przyłączy
dialog.printOptions.drawing=Schemat połączeń
dialog.printOptions.drawing.connectorNames=Nazwy połączeń
dialog.printOptions.drawing.parameter=Parametery
dialog.printOptions.parameterList=Lista parametrów
dialog.printOptions.parameterList.allParameters=Wszystkie parametry
dialog.printOptions.parameterList.clockParameters=Parametry bloków Timera
dialog.printOptions.parameterList.selectedParameters=Parametry wybranych bloków
dialog.printOptions.printZoom=Powiększenie
dialog.printOptions.suppressEmptyPages=Ukryj puste strony
dialog.printPreview.back=Powrót
dialog.printPreview.close=Zamknij
dialog.printPreview.forward=Dalej
dialog.printPreview.nothingToPrint=Brak stron do druku.
dialog.printPreview.page=Strona:
dialog.printPreview.percent=Procent:
dialog.printPreview.print=Drukuj...
dialog.printPreview.properties=Właściwości...
dialog.printPreview.title=Podgląd wydruku
dialog.printPreview.zoom=Powiększenie
dialog.projectProperty.author=Autor:
dialog.projectProperty.comment=Komentarz:
dialog.projectProperty.creationTime=Czas utworzenia:
dialog.projectProperty.customer=Klient:
dialog.projectProperty.lastChange=Ostatnie zmiany:
dialog.projectProperty.path=Ścieżka zapisu:
dialog.projectProperty.projName=Nazwa projektu:
dialog.projectProperty.title=Właściwości projektu
dialog.properties.commentTab.label=Komentarz
dialog.properties.generalTab.checked=Sprawdzono przez:
dialog.properties.generalTab.comment=Komentarz
dialog.properties.generalTab.company=Firma:
dialog.properties.generalTab.company.iconChooser.imageFilter=Wybór plików GIF oraz JPEG
dialog.properties.generalTab.company.iconChooser.title=Wybór logo firmy
dialog.properties.generalTab.company.tooltip=Nazwa firmy lub nazwa pliku zawierająca logo firmy (Rozmiar ok. 200x50 pikseli)
dialog.properties.generalTab.creator=Autor:
dialog.properties.generalTab.customer=Klient:
dialog.properties.generalTab.diagramnr=Nr schematu:
dialog.properties.generalTab.installationName=Nazwa instalacji:
dialog.properties.generalTab.label=Ogólne
dialog.properties.generalTab.programName=Nazwa programu:
dialog.properties.generalTab.projectName=Nazwa projektu:
dialog.properties.generalTab.showAtNewFile=Pokaż w nowym pliku
dialog.properties.generalTab.version=Wersja:
dialog.properties.statisticTab.changeDate=Data
dialog.properties.statisticTab.changed=Zmiany:
dialog.properties.statisticTab.comment=Komentarz
dialog.properties.statisticTab.created=Wykonano:
dialog.properties.statisticTab.label=Statystyka
dialog.properties.statisticTab.saved=Zapisano
dialog.properties.statisticTab.softwareVersion=Oprogramowanie
dialog.properties.statisticTab.user=Autor
dialog.properties.title=Właściwości z %
dialog.selectBlockToInsert.remindInfo=Wybierz blok funkcyjny do wstawienia
dialog.selectDocumentsToSave.documentsToSave=Wciśnij & lt; $saveAndOK$ & gt; aby zapisać wybrane schematy
dialog.selectDocumentsToSave.importDocumentsToSave=Wciśnij & lt; $saveAndImport$ & gt; aby zapisać wybrane dokumenty.
dialog.selectDocumentsToSave.selectAll=Wybierz wszystkie dokumety do zapisu
dialog.selectDocumentsToSave.title=Zapisz dokumenty
dialog.selectEditor.editor=Standardowy edytor
dialog.selectExportScope.scope=Wybór zakresu
dialog.selectExportScope.selection=Wybór
dialog.selectExportScope.title=Eksport schematu połączeń
dialog.selectExportScope.wholeDrawing=Cały schemat połączeń
dialog.selectInConnector.remindInfo=Wybierz przyłącza wejściowe do podłączenia
dialog.selectLogo.hardwareBorder=Wybierz urządzenie:
dialog.selectOutConnector.remindInfo=Wybierz przyłącza wyjściowe do podłączenia
dialog.selectTimeUnit.remindInfo=Wybierz jednostkę czasu
dialog.setClock.LAN=LAN
dialog.setClock.actTimeBtn=Czas bieżący PC
dialog.setClock.calendarButton.tooltip=Pokaż kalendarz
dialog.setClock.closeBtn=Zamknij
dialog.setClock.currentTime=Ustaw aktualny czas
dialog.setClock.date=Data
dialog.setClock.day=Dzień
dialog.setClock.hour=Godziny
dialog.setClock.immediatelyApplyValues=Zastosuj wartości
dialog.setClock.minute=Minuty
dialog.setClock.month=Miesiąc
dialog.setClock.readBtn=Czytaj z & lt; $hardware.family.name$ & gt;
dialog.setClock.singleBM=Pojedyńczy moduł LOGO!
dialog.setClock.singleBMOrLANTitle=Pojedyńczy moduł LOGO! lub LAN
dialog.setClock.time=Czas
dialog.setClock.title=Ustaw zegar
dialog.setClock.title.datetime=Data i czas
dialog.setClock.writeAllBtn=Ustaw w wszystkich & lt; $hardware.family.name$ & gt;
dialog.setClock.writeBtn=Ustaw w & lt; $hardware.family.name$ & gt;
dialog.setClock.year=Rok
dialog.setPowerOnScreen.clearBtn=Wyczyść
dialog.setPowerOnScreen.readBtn=Czytaj z & lt; $hardware.family.name$ & gt;
dialog.setPowerOnScreen.writeBtn=Zapisz do & lt; $hardware.family.name$ & gt;
dialog.space.horizontal=Odległość:
dialog.space.title=Odstęp
dialog.space.useAsDefault= & lt; $dialog.useAsDefault$ & gt;
dialog.summerWinter.title=Czas letni/Czas zimowy
dialog.switch.analog=Analog
dialog.switch.autoRange=Automatyczny wybór zakresu wartości
dialog.switch.currentValue=Wartość bieżąca
dialog.switch.frequency=Częstotliwość
dialog.switch.headline=Tryb pracy przełączników wejściowych w czasie symulacji
dialog.switch.key.closed=Przełącznik chwilowy (normalnie zamknięty)
dialog.switch.key.opened=Przełącznik chwilowy (normalnie otwarty)
dialog.switch.maxValue=maks.
dialog.switch.maxValue.long=Wartość maksymalna
dialog.switch.minValue=min.
dialog.switch.minValue.long=Wartość minimalna
dialog.switch.mode=Tryb
dialog.switch.name=Nazwa
dialog.switch.switch=Przełącznik
dialog.switch.switchBorder=Funkcja przełącznika
dialog.switch.switchFunction=Funkcja przełącznika:
dialog.switch.title=Tryb pracy przełączników wejściowych
dialog.switch.type=Typ
dialog.switch.valuerange=Zakres wartości
dialog.table.reachMaxLine=Liczba linii nie może przekraczać %.
dialog.timInputPanel.minValue= & lt; $dialog.switch.minValue.long$ & gt; : 1
dialog.timeParameter.cycles=Cykle
dialog.timeParameter.error.offDelay=Czas opóźniania wyłączania musi być dłuższy niż czas ostrzeżenia.
dialog.timeParameter.highResolutionSeconds=Sekundy (s:1/100s)
dialog.timeParameter.hours=Godziny (h:m)
dialog.timeParameter.lowtenmilliseconds=10 Milisekund
dialog.timeParameter.milliseconds=Milisekundy
dialog.timeParameter.minutes=Minuty (m:s)
dialog.timeParameter.months=Dzień.Miesiąca
dialog.timeParameter.seconds=Sekundy (s:1/100s)
dialog.timeParameter.tenmilliseconds=Sekundy (s:1/100s)
dialog.timeParameter.title=Parametr czasu
dialog.useAsDefault=Standardowe zastosowania
dialog.zoom.dialog=Dialog
dialog.zoom.title=Powiększenie
dialog.zoom.zoomPanel.label=Tryb powiększenia
dialog.zoom.zoomPanel.manual=Manual
dialog.zoom.zoomPanel.percent=Procent
dontSaveAndImport=Importuj bez zapisu
dontSaveAndOK=Zamknij bez zapisu
edit.RemoteParam=Właściwości zdalne...
edit.autoCutLines=Przerwij połączenie...
edit.base=~Edycja
edit.blockproperty=Właściwości B~loku...
edit.connectContactsWithPowerRail=P~dłącz styk zwierny do szyny zasilającej
edit.connectInConnectorWith=Po~łącz z blokiem...
edit.connectLine=~Połącz
edit.connectOutConnectorWith=~Połącz z przyłączem wejściowym
edit.copy=~Kopiuj
edit.copy.accel=c+ctrl
edit.cut=~Wytnij
edit.cut.accel=x+ctrl
edit.cutLine=~Rozdziel
edit.delete=Kasuj
edit.delete.accel=del
edit.gotoBlock=~Idź do bloku...
edit.gotoBlock.accel=g+ctrl
edit.gotoPartnerLabel=Idź do ~Parametru
edit.gotoRemoteBlock=Idź do bloku...
edit.inputnames=~Nazwy wejść/wyjść...
edit.markall=Zaznacz wszystko
edit.markall.accel=a+ctrl
edit.marktoback=Przesuń na warstwę górną
edit.marktofront=Przesuń na warstwę dolną
edit.negateConnector=~Negacja styku
edit.parameteringAllBlocks=Właściwości bloków (Wszystkie bloki)...
edit.paste=Wk~lej
edit.paste.accel=v+ctrl
edit.redo=~Dalej
edit.redo.accel=y+ctrl
edit.udfproperties=Edytuj właściwości UDF...
edit.undo=~Cofnij
edit.undo.accel=z+ctrl
editor.documentName.fupEditor=Schemat blokowy (FBD)
editor.documentName.kopEditor=Schemat drabinkowy (LAD)
editor.documentName.projectEditor=Projekt sieci (NWP)
editor.documentName.udfEditor=Blok UDF (UDF)
editor.name.fupEditor=Edytor FBD
editor.name.kopEditor=Edytor LAD
editor.name.projectEditor=Edytor LNP
editor.name.udfEditor=Edytor UDF
engineerToolPanel.noExistingProject=Plik projektu nie istnieje...
engineerToolPanel.noExistingTool=Nie można odnaleźć ścieżki do narzędzia inżynierskiego.
engineerToolPanel.noProject=Plik projektu nie jest skonfigurowany...
engineerToolPanel.project=Plik projektu:
engineerToolPanel.projectFileExtension=Plik projektu
engineerToolPanel.tool=Narzędzie inżynierskie
engineerToolPanel.toolExtension=Program (*.exe, *.app, *.sh)
engineerToolPanel.toolName=Nazwa narzędzia:
engineerToolPanel.toolNameIsTooLong=Nazwa narzędzia inżynierskiego jest za długa...
engineerToolPanel.toolPath=Ścieżka:
err.hardwareNoSummerWintertime=% brak obsługi przełącznika lato/zima
err.summerWinterSettingUnknown=Błąd wewnętrzny. Nieznana funkcja przełącznika lato/zima
error.PWM.periodTime=Błąd ustawienia czasu.
error.addClientConn=Niewystarczająca ilość zasobów aby dodać połączenie
error.addServConn=Niewystarczająca ilość zasobów aby dodać połączenie
error.analogMaths.p1= & lt; $error.analogMux.p1$ & gt;
error.analogMaths.p2= & lt; $error.analogMux.p2$ & gt;
error.analogMaths.p3= & lt; $error.analogMux.p3$ & gt;
error.analogMaths.p4= & lt; $error.analogMux.p4$ & gt;
error.analogMux.p1=V1 musi być pomiędzy % a %
error.analogMux.p2=V2 musi być pomiędzy % a %
error.analogMux.p3=V3 musi być pomiędzy % a %
error.analogMux.p4=V4 musi być pomiędzy % a %
error.com.BinFileReadProtected=Nie udało się odczytać. Plik jest chroniony przed odczytem.
error.com.SaveAsBinFileFailed=Nie udało się zapisać jako plik *.bin
error.com.addipprompt=Adresy IP komputera oraz & lt; $hardware.family.name$ & gt; nie są w tej samej podsieci.\n & lt; $app.name.long$ & gt; spróbuje dodać nowy lokalny adres IP. Czy chcesz kontynuować?
error.com.addipsucc=Adres IP % dodany pomyślnie
error.com.addroutewhenconnectfail=Nie można wykryć ustawień sieciowych urządzenia. Aplikacja może spróbować dodać automatycznie wpis do routera. Ta operacja wymaga praw administratora i może unimożliwić dostęp do sieci. Czy chcesz kontynuować?
error.com.busy= & lt; $hardware.family.name$ & gt; brak odbioru danych
error.com.checkMode=Brak interfejsu % . Sprawdź:\n- & lt; $hardware.family.name$ & gt; tryb pracy\n- PC z & lt; $hardware.family.name$ & gt; . Został wybrany niewłaściwy interfejs.
error.com.checkModeYesNo=Sprawdź:\n- & lt; $hardware.family.name$ & gt; we właściwym trybie pracy\n- PC z & lt; $hardware.family.name$ & gt; . Podłączcz kabel pomiędzy & lt; $hardware.family.name$ & gt; oraz PC\n- wybierz właściwy interfejs \n czy połączyć ponownie ?
error.com.checksum=Błąd sumy kontrolnej
error.com.connectdevicefail=Nie można połączyć się ze wskazanym urządzeniem
error.com.deviceInRun=Urządzenie znajduje się w trybie RUN. Czy przejść w tryb STOP?
error.com.downloadFailed=Transmisja PC -- & gt; & lt; $hardware.family.name$ & gt; Błąd transmisji
error.com.downloadOk=Transmisja PC -- & gt; & lt; $hardware.family.name$ & gt; wykonana
error.com.downloadToUnknown=Nieznane urządzenie & lt; $hardware.family.name$ & gt; .\ Przesłać dane?
error.com.illegalAcces=Dostęp zabroniony
error.com.illegalMode=Moduł podstawowy znajduje się w trybie parametryzacji. Spróbuj ponownie po wyjściu z tego trybu.
error.com.internal= & lt; $hardware.family.name$ & gt; zgłasza błąd wewnętrzny
error.com.noBlocktitleRead=Błędny nagłówek bloku w telegramie
error.com.noModem=Modem niedostępny .\n Ponownie?
error.com.noPort=Nie można uzyskać dostępu do adresu IP %.
error.com.noStream=Przerwane połączenie
error.com.parity=Błąd parzystości, nadmiaru lub sumy kontrolnej
error.com.portNotAvailable=COM Port nie jest dostępny.
error.com.rcvBufferEmpty=Buffor odbiorczy pusty
error.com.remoteHardwareToSmall=Transfer danych niemożliwy ponieważ urządzenie & lt; $hardware.family.name$ & gt; jest niekompatybilne.\n Wybierz właściwy typ urządzenia, odpowiadający przygotowanej aplikacji.
error.com.remoteHardwareUnknown=Nieznane urządzenie & lt; $hardware.family.name$ & gt;
error.com.restartBM.getAck=Restart urządzenia w celu zmiany ustawienia wejść analogowych
error.com.restartBM.getNoAck=Nieudana próba wprowadzenia nowych ustawień wejść analogowych. \n Proszę ręcznie zrestartować urządzenie i sprawdzić ustawienia .
error.com.selectPort=Błąd wyboru interfejsu.\n Sprawdź:\n- Tryb & lt; $hardware.family.name$ & gt; : PC & lt; -- & gt; & lt; $hardware.family.name$ & gt; \n- & lt; $hardware.family.name$ & gt; Kabel połączony do & lt; $hardware.family.name$ & gt; i PC
error.com.sim=Błąd symulatora
error.com.stopOnlineTest=Przerwany test Online, aby zwolnić port komunikacyjny.
error.com.timeoutNoRespond=Czas przekroczony. & lt; $hardware.family.name$ & gt; nie odpowiada
error.com.timeoutSend= & lt; $hardware.family.name$ & gt; Błąd odpowiedzi, przekroczony czas
error.com.transferFailedCopyToSDCard=Nieudało się skopiować programu na kartę SD. \n Sprawdź:\n- czy karta jest włożona \n- czy nie jest chroniona przed zapisem\n- czy nie jest pełna
error.com.transferFailedErrNo=Nieudany transfer. -- & gt; Błąd ID:
error.com.transmissionError=Błąd transmisji (%)
error.com.transmissionFailed=Nieudana transmisja.
error.com.transmissionFailedYesNo=Niudana transmisja.\n Powtórzyć?
error.com.transmissionOK=Załadowanie programu do & lt; $hardware.family.name$ & gt; zakończone pomyślnie.
error.com.unknown=Nieznany błąd
error.com.unknownCommand=Nieznane połączenie
error.com.uploadFailed=Błąd odczytu programu z urządzenia & lt; $hardware.family.name$ & gt; -- & gt; PC
error.com.uploadOk=Odczyt programu & lt; $hardware.family.name$ & gt; -- & gt; PC zakońćzony pomyślnie
error.com.userAbort=Transfer przerwany przez użytkownika
error.com.wrongAdrInHeader=Błędny adres w nagłówku telegramu
error.com.xorNotOk=Błąd sumy XOR
error.compiler=Błąd kompilacji
error.convert.4inputs=Mogą być użyte tylko trzy wejścia
error.convert.analog.decimalPlacesNotSupported=Brak obsługi kropki dziesiętnej dla wartości analogowych.
error.convert.analogComparator=Wartość graniczna na załączenie oraz wyłączenie musi być taka sama
error.convert.analogWatchdog.delta=Wartości delty muszą być takie same
error.convert.anyDayClock=Brak możliwości wprowadzenia różnych dni tygodnia
error.convert.astronomicalClock.offsetNotSupported=Przesunięcie czasu nie jest dostępne.
error.convert.binaryInBlockConnector.negationNotSupported=Brak obsługi negacji wyjścia
error.convert.block.numberTooBig=Za duży nr bloku
error.convert.block.onlySlave=Dostępny jest tylko tryb Slave.
error.convert.block.targetTooBig=Ustawiony numer bloku jest za wysoki.
error.convert.block.unknownBlock=Nie dostępne
error.convert.block.userDefinedName=Niedozwolona nazwa bloku
error.convert.blockNameLengthMoreThan8=Nazwa bloku przekracza 8 znaków. Nie można zmienić wersji sprzętu na wcześniejszą.
error.convert.blockParameter.referenceToParameterNotSupported=Brak obsługi referencji jako parametru do innych bloków.
error.convert.blockParameter.referenceToTimeValueNotSupported=Referencja do wartości Timera nie jest obsługiwana.
error.convert.blockParameter.referenceToVMNotSupported=Referencja do wartości tablicy VM nie jest obsługiwana.
error.convert.bmAddressRange.notsupport=Niektóre z wprowadzonych adresów są poza zakresem.
error.convert.comfortSwitch.resetUsed=Brak możliwości użycia wejścia Reset
error.convert.comfortSwitch.warning=Czas oczekiwania musi być ustawiony na wartość 0
error.convert.counter.longCounter=Wartość graniczna musi być mniejsza niż 10000
error.convert.counter.startValue=Wartość początkowa nie może być użyta
error.convert.counterTwoLimes=Próg zał/wył muszą mieć tą samą wartość
error.convert.diagnosticNotSupport=Wybrany typ diagnostyki nie jest dostępny w module sprzętowym.
error.convert.differentTimeUnits=Należy zdefiniować jednostkę czasu
error.convert.dynamicServerPort=Dynamiczny port serwera nie jest obsługiwany.
error.convert.hoursCounter.operatingTimeStart=Wartość czasu startu musi przyjąć 0
error.convert.hoursCounter.outputEnIndependent=Wyjście nie powinno być niezależne od wejścia EN
error.convert.hoursCounter.timebase=Brak możliwości konwersji czasu na godziny
error.convert.measurement.noNegativeGain=Wzmocnienie musi być większe niż wartość 0
error.convert.messageBlock.RTFNotSupported=Nieobsługiwany format tekstu.
error.convert.messageBlock.ScaleTimeNotSupported=Brak obsługi skalowania czasu.
error.convert.messageBlock.displayToSmall= & lt; $hardware.family.name$ & gt; Wyświetlacz jest zbyt mały aby wyświetlić komunikat (maks. % kolumn).
error.convert.messageBlock.linesToSmall=Linie komunikatów tekstowych % sa zbyt długie (maks. % kolumn).
error.convert.messageBlock.oneLineTooSmall= %. Linia komunikatów tekstowych jest za długa (maks. % kolumn).
error.convert.messageBlock.parameterItemNotAvailable=Wskazany w komunikacie parametr jest nieosiągalny.
error.convert.messageBlock.parameterTextMixingNotSupported=Nie można umieszczać jednocześnie parametru i tekstu w komunikacie.
error.convert.messageBlock.receiptNotSupported=Brak obsługi potwierdzeń meldunków.
error.convert.messageBlock.specialCharactersNotSupported=Tekst komunikatu nie powinien zawierać znaków specjalnych
error.convert.messageBlock.specialDrawableParameterIsnotSupported=Nowe znaki specjalne nie są dostępne.
error.convert.messageBlock.tooManyIOName=Za dużo znaków w nazwie wejść/wyjść
error.convert.messageBlock.tooManyIONameInText=Za dużo znaków w nazwie wejść/wyjść w jednym komunikacie tekstowym
error.convert.messageBlock.tooMuchPrio=Klasa priorytetu musi być niższa niż 10.
error.convert.messageBlock.tranfer.notEnoughSpace=Za mało miejsca
error.convert.messageBlock.tranfer.notEnoughSpaceForSpecialChararacter=Musi być zachowany odstęp po znaku specjalnym.
error.convert.messageBlock.tranfer.tooManyParameter=Za dużo parametrów w komunikacie tekstowym
error.convert.messageBlock.tranfer.twoCharsetEnabled=Załączone są dwa zestawy znaków.
error.convert.messageBlock.tranfer.unSupportedCharacter=Znaleziono nieprawidłowe znaki
error.convert.messageBlock.tranfer.unSupportedTypeExist=W tekscie znajdują się nieobsługiwane elementy.
error.convert.messageBlock.udfParameterIsnotSupported=UDF nie jest obsługiwany.
error.convert.messageBlock.unsupportedIOName=Satus wejść/wyjść odwołuję się do nieznanego źródła.
error.convert.modbusNotSupport=Połączenie ModBus jest niedostępne.
error.convert.network.notsupport=Nieobsługiwana konfiguracja Ethernet.
error.convert.oneProtectionClock=Wszystkie krzywki muszą mieć ten sam stan zabezpieczenia.
error.convert.parametervmmapping.notsupport=Brak obsługi tablicy wymiany danych VM.
error.convert.properties.parameter.aiNumNotSupported=Pozycja AI niedostępna
error.convert.properties.parameter.menuItemNotSupported= & lt; $hardware.family.name$ & gt; nie obsługuje opcji " Menu " na ekranie powitalnym LOGO! TD.
error.convert.protection=Zabezpieczenie nie może być załączone
error.convert.pulseClock=Ustawienia impulsatora nie mogą być użyte
error.convert.pulseRelaySet=Wejście set nie może być użyte
error.convert.rem=Brak możliwości wybrania podtrzymania danych
error.convert.shiftRegister.indexOutOfRange=Tylko początkowy rejestr przesuwny może być użyty.
error.convert.stairsSwitch.warning=Czas ostrzeżenia musi odpowiadać wartościom standardowym
error.convert.timerNotConvertible=Nieznana jednostka lub rozdzielczość czasu
error.convert.timerWithREM=Brak możliwości podtrzymania danych timerów
error.convert.timeunit.notsupport=Wybrany typ LOGO\! nie obsługuje podstawy czasu 10 milisekund..
error.convert.wipingPEC.breakTime=Czas pauzy musi być równy 0
error.convert.wipingPEC.cycles=Liczba cykli musi być równa 1
error.convert.yearClock.everyMonth=Brak obsługi opcji " każdego miesiąca "
error.convert.yearClock.pulse=Funkcja impulsatora niedostępna
error.convert.yearClock.yearRange=Błędny zakres funkcji roku. Załączenie 2000, wyłączenie 2099.
error.convert.yearClock.yearly=Należy wybrać tryb roczny.
error.counter.offValue=Próg wyłączenie powinien być ustalony pomiędzy % a %
error.counter.onValue=Próg załączenia powinien być ustalony pomiędzy % a %
error.counter.output=Brak obsługi trybu Slave
error.deviceNeedOtherSWVersion=Ta wersja oprogramowania nieobsługuje urządzenia & lt; $hardware.family.name$ & gt; .\n Należy wykonać Upgrade oprogramowania do aktualnej wersji & lt; $app.name.long$ & gt; .
error.dialog.adjustMeasurementRange=Brak możliwości przedstawienia zakresu pomiarowego ze względu na wzmocnienie/offset /n Należy użyć zakresu: pomiędzy % oraz %
error.dialog.adjustMeasurementRangeOnExit=Wartości jednostek zakresu pomiarowego min oraz maks muszą być takie same
error.dialog.comp.floatTextField.decimalPoint=Więcej niż jeden punkt dziesiętny.
error.dialog.hardware=Błąd w trakcie wyboru urządzenia & lt; $hardware.family.name$ & gt; .
error.dialog.invalidDate=Ustaw Off-date nie wcześniej niż On-date
error.dialog.invalidFloatValue=Wprowadź liczbę pomiędzy % a %.
error.dialog.invalidValue=Wprowadź liczbę pomiędzy % a %.
error.dialog.invalidValueIncrement=Wprowadź liczbę całkowitą pomiędzy % a % z odstępem %.
error.dialog.invalidYear=Ustaw Off Year nie wcześniej niż On Year.
error.dialog.measurementRangeAdjusted=Zakres pomiarowy został ustalony
error.dialog.tooLargeImage=Obraz jest zbyt duży (za dużo stron).\n Spróbuj wybrać część obrazu i ponów.
error.dialog.tooLessPages=Brak wystarczającej ilości stron do przedstawienia schematu połączeń. n\ Wymaganie w poziomie % oraz w pionie %
error.dialog.tooMuchPages=Dla całkowitej ilości stron ( w poziomie x w pionie )\n Dopuszcza się wartości od 0 do 100
error.dialog.valueChanged=Dane wejściowe tekstowe zostały zmienione. Czy zapamiętać zmiany?.
error.download.wddevicenotmatch=Wersje schematu i urządzenia nie są zgodne. Proszę skonwertować schemat przed wgraniem programu do LOGO\!.
error.export=Błąd w trakcie eksportu danych
error.export.failed=Błąd transmisji
error.export.noSuitableHardware=Brak odpowiedniego urządzenia w & lt; $hardware.family.name$ & gt;
error.export.succesful=Eksport danych zakończony sukcesem
error.hardware.functionNotSupported=Funkcja nie jest obsługiwana przez urządzenie %.
error.hardware.hoursAndMinutesNotSupported= % nie jest obsługiwane przez urządzenie %.
error.hardware.noDataLogBlock=Nie znaleziono bloku logowania danych w podłączonym urządzeniu
error.hardware.noHoursCounter=Wybrane urządzenie nie posiada licznika godzin pracy
error.hardware.referenceNotSupported=Referencja nie jest obsługiwana przez urządzenie %.
error.hardware.referenceSRCNotSupported=Nie można odwołać się do bloku detektora w tym urządzeniu.
error.helpFileCorrupt=Brak możliwości odczytu pliku pomocy %
error.imExport.1=Brak możliwości konwersji programu
error.imExport.10=Nieznany kierunek konwersji
error.imExport.2=Błąd wewnętrzny
error.imExport.5=Błąd w pliku INI
error.imExport.8=Błąd przy otwieraniu pliku
error.import.importingnotmatch.1= & lt; html & gt; Próbujesz zaimportować schemat & lt; b & gt; %(%) & lt; /b & gt; do urządzenia & lt; b & gt; %(%) & lt; /b & gt; . & lt; br & gt; Hardware urządzenia % zostanie zmieniony na %. & lt; /html & gt;
error.import.importingnotmatch.2= & lt; html & gt; Próbujesz zaimportować schemat & lt; b & gt; %(%) & lt; /b & gt; do urządzenia & lt; b & gt; %(%) & lt; /b & gt; . & lt; br & gt; Hardware urządzenia % zostanie zmieniony na %. & lt; /html & gt;
error.import.importingnotmatch.3= & lt; html & gt; Próbujesz zaimportować schemat & lt; b & gt; %(%) & lt; /b & gt; do urządzenia & lt; b & gt; %(%) & lt; /b & gt; . & lt; br & gt; Schemat % nie jest kompatybilny z urządzeniem %: & lt; br & gt; & lt; font face= " Arial Unicode " size= " 2 " color= " red " & gt; % & lt; /font & gt; & lt; br & gt; Hardware urządzenia % zostanie zmieniony na %. & lt; /html & gt;
error.import.importingnotmatch.4= & lt; html & gt; Próbujesz zaimportować schemat & lt; b & gt; %(%) & lt; /b & gt; do urządzenia & lt; b & gt; %(%) & lt; /b & gt; . & lt; br & gt; Schemat % nie jest kompatybilny z urządzeniem %, oraz nie obsługuje funkcji sieciowych. & lt; br & gt; Nie można zaimportować schematy, operacja nie wykonana. & lt; /html & gt;
error.import.notsupport=Import z urządzenia o wersji niższej niż & lt; $hardware.group.Logo6$ & gt; niedostępny.
error.internalError=Błąd wewnętrzny %
error.loadNetwork.busLine=Błąd ładowania połączenia Ethernet pomiędzy urządzeniem a komputerem PC
error.loadNetwork.connection=Błąd połączenia urządzeń przez Ethernet
error.loadNetwork.connectionLine=Błąd połączenia między urządzeniami Ethernet
error.loadNetwork.device=Błąd ładowania urządzenia
error.loadNetwork.deviceFigure=Błąd ładowania urządzenia
error.loadNetwork.loadDocument=Błąd ładowania projektu sieci w formacie .xml
error.minGreaterMax=% & lt; $dialog.switch.minValue$ & gt; większy niż % & lt; $dialog.switch.maxValue$ & gt;
error.model.WiringDia=Błąd: nie znaleziono numeru bloku/instrukcji
error.model.hardware.create=System nie rozpoznaje wersji urządzenia & lt; $hardware.family.name$ & gt;
error.needNewerVersion=Musisz użyć nowszej wersji tego programu.
error.noHelpFile=Błąd przy otwarciu pliku pomocy %
error.notAvailable=% nieosiągalne.
error.openFile=Błąd otwarcia pliku: %
error.pid.gain=Wzmocnienie musi znajdować się w zakresie od % do %
error.pid.mq= & lt; $dialog.parameter.pid.mq$ & gt; musi znajdować się w zakresie od % do %
error.pid.setpoint=Wartość zadana musi znajdować się w zakresie od % do %
error.program.copy-protected=Program jest chroniony przed kopiowaniem.
error.project.save.deviceNotSupport=LNP nie wspiera & lt; $ethernetDevice.Logo8Update1$ & gt; i & lt; $ethernetDevice.Modbus$ & gt; . Zapisz projekt jako MNP.
error.prom.deviceNotSupported=% nie obsługuje programatorów pamięci
error.prom.noUpload=Transmisja danych & lt; $hardware.family.name$ & gt; - & gt; PC nie obsługuje modułów pamięci
error.ramp.maxAQ= & lt; $dialog.parameter.ramp.maxAQ$ & gt; musi znajdować się pomiędzy % a %
error.ramp.ramp1= & lt; $dialog.parameter.ramp.ramp1$ & gt; musi znajdować się pomiędzy % a %
error.ramp.ramp2= & lt; $dialog.parameter.ramp.ramp2$ & gt; musi znajdować się pomiędzy % a %
error.ramp.rate= & lt; $dialog.parameter.ramp.rate$ & gt; musi znajdować się pomiędzy % a %
error.ramp.startStop= & lt; $dialog.parameter.ramp.startStop$ & gt; musi znajdować się pomiędzy % a %
error.recursion=Ponowne odwołanie do bloku %
error.renameFile=Nieudana zmiana nazwy pliku: %
error.saveFile=Błąd zapisu pliku: %
error.saveNetwork.connectionLine=Błąd zapisu linii połączenia
error.saveNetwork.position=Błąd odczytu pozycji urządzenia(Id\=%)
error.saveNetwork.storeDocument=Błąd zapisu projektu sieci w formacie .xml
error.sdprotection.cannotread=Diagram jest chroniony przed odczytem przez kartę SD
error.unknown=Nieznany błąd
error.unknownHardwareWrongResult= & lt; $hardware.family.name$ & gt; nieznane.\n Błędny lub niekompletny wynik.
error.upgrade.dialog.title=Błąd przy uruchamianiu pliku Setup.
error.upgrade.noSetupfile=Nie znaleziono pliku Setup.
error.upgrade.wrongOS=Upgrade zawiera złą wersję systemu operacyjnego (%).
error.upload.wddevicenotmatch=Skonfigurowane w projekcie urządzenie zostanie zastąpione, ponieważ podłączone urządzenie jest innego typu. Czy chcesz kontynuować?
error.uploadinslave=Błąd ładowania diagramu z urządzenia slave LOGO\!
error.util.anchorMemory.greater=Jest większe niż
error.util.anchorMemory.noBlock=Brak generacji bloku
error.util.blockNumber=Numer bloku
error.wrongPassword=Nieprawidłowe hasło
ethernet.BasicConnectionInfoPanel.deviceName=Nazwa urządzenia\:
ethernet.BasicConnectionInfoPanel.ipAddress=Adres IP
ethernet.BasicConnectionInfoPanel.port=PORT:
ethernet.BasicConnectionInfoPanel.port.assigned=Przypisany
ethernet.BasicConnectionInfoPanel.tsap=TSAP:
ethernet.basicConnectionInfo.acceptAllRequests=Akceptuj wszystkie połączenia z serwerem
ethernet.connection.datatransfer=Transfer danych
ethernet.connection.datatransfer.different=Różny
ethernet.connectionConfigurePanel.Direction=Kierunek
ethernet.connectionConfigurePanel.acceptAllRequests=Akceptuj wszystkie połączenia
ethernet.connectionConfigurePanel.acceptOneIP=Tylko ten adres IP:
ethernet.connectionConfigurePanel.addOutofRange= % adres w wierszu % przekracza wartość maks.
ethernet.connectionConfigurePanel.aliveInterval=Sprawdź połączenie co:
ethernet.connectionConfigurePanel.client=Klient
ethernet.connectionConfigurePanel.clientConnettion=Połączenie klient: Żądanie wymiany danych pomiędzy lokalnym PLC a zdalnym PLC
ethernet.connectionConfigurePanel.connectionType=Typ połączenia
ethernet.connectionConfigurePanel.correctWrongAddress=Automatycznie popraw nieprawidłowy adres % w linii % od % do %.
ethernet.connectionConfigurePanel.dataTransfer=Transfer danych (Odczyt: Lokalny & lt; -Zdalny; Zapis: Lokalny- & gt; Zdalny)
ethernet.connectionConfigurePanel.dataTransfer_simple=Transfer danych
ethernet.connectionConfigurePanel.deleteRow=Kasuj
ethernet.connectionConfigurePanel.enableAlive=Aktywuj fukncję Keep Alive dla tego połączenia
ethernet.connectionConfigurePanel.illegalTsap=Musisz wprowadzić poprawny, zdalny TSAP.
ethernet.connectionConfigurePanel.insertRow=Wstaw wiersz
ethernet.connectionConfigurePanel.keepAlive=Podtrzymaj połączenie (Keep Alive)
ethernet.connectionConfigurePanel.local=Lokalny
ethernet.connectionConfigurePanel.localProperties=Ustawienia lokalne
ethernet.connectionConfigurePanel.modbus.client=Modbus Klient
ethernet.connectionConfigurePanel.modbus.clientOf=Modbus Klient
ethernet.connectionConfigurePanel.modbus.server=Modbus Serwer
ethernet.connectionConfigurePanel.op=Połączenie z panelem operatorskim (OP)
ethernet.connectionConfigurePanel.remote=Zdalne
ethernet.connectionConfigurePanel.remoteProperties=Ustawienia zdalne
ethernet.connectionConfigurePanel.s7.clientOf=S7 Klient
ethernet.connectionConfigurePanel.s7.server=S7 Serwer
ethernet.connectionConfigurePanel.server=Serwer
ethernet.connectionConfigurePanel.serverConnettion=Połączenie serwer: Odpowiada na żądania od zdalnych klientów
ethernet.connectionConfigurePanel.timeUnit=Sekund
ethernet.connectionConfigurePanel.title=Konfiguracja połączenia i transferu danych
ethernet.connectionConfigurePanel.tsap=TSAP:
ethernet.connectionConfigurePanel.wrongAddress= % adres w wierszu % jest nieprawidłowy.
ethernet.connectionConfigurePanel.wrongLengthValue=Długość adresu % w linii % jest niepoprawna
ethernet.connectionConfigurePanel.wrongTransferredArea=Przetransferowany % obszar adresów w wierszu % jest poza zasięgiem.
ethernet.connectionConfigurePanel.wrongUnitMacth=Jednostka adresu % w linii % jest niezgodna z adresem zdalnym
ethernet.dbNotSupported=Brak obsługi symulacji transmisji danych z danymi typu DBx.DBBx.
ethernet.device.connection.client=Klient
ethernet.device.connection.debug.msg.localConnectionAdded=Lokalne połączenia dodane\:
ethernet.device.connection.debug.msg.localConnectionLeft=Lokalne połączenia wolne\:
ethernet.device.connection.debug.msg.localConnectionRemoved=Lokalne połączenia usunięte\:
ethernet.device.connection.debug.msg.localConnections=Lokalne połączenia\:
ethernet.device.connection.debug.msg.remoteConnectionAdded=Zdalne połączenia dodane\:
ethernet.device.connection.debug.msg.remoteConnectionLeft=Zdalne połączenia wolne\:
ethernet.device.connection.debug.msg.remoteConnectionRemoved=Zdalne połączenia usunięte\:
ethernet.device.connection.debug.msg.remoteConnections=Zdalne połączenia\:
ethernet.device.connection.debug.separator=*******************************
ethernet.device.connection.devcieName=Urządzenie\:
ethernet.device.connection.id=ID połączenia
ethernet.device.connection.localTsap=Lokalne TSAP
ethernet.device.connection.remoteConnectionID=ID połączenia zdalnego
ethernet.device.connection.remoteDevice=Urządzenie zdalne
ethernet.device.connection.remoteIP=Zdalne IP
ethernet.device.connection.remoteTsap=Zdalne TSAP
ethernet.device.connection.tranfer.info=Inf. transferu danych\:
ethernet.device.connection.tranfer.op.read=Czytaj
ethernet.device.connection.tranfer.op.write=Zapisz
ethernet.device.connection.transfer.from=Od
ethernet.device.connection.transfer.length=Długość
ethernet.device.connection.transfer.op=Operacja
ethernet.device.connection.transfer.to=Do
ethernet.ethernetConfigurePanel.addClientConnection=Dodaj połączenie klienta
ethernet.ethernetConfigurePanel.addConnection=Dodaj połączenie
ethernet.ethernetConfigurePanel.addConnection.Modbus=Połączenie Modbus
ethernet.ethernetConfigurePanel.addConnection.S7=Połączenie S7
ethernet.ethernetConfigurePanel.addServerConnection=Dodaj połączenie serwera
ethernet.ethernetConfigurePanel.addressPanel=Adres modułu
ethernet.ethernetConfigurePanel.clientServerConflict=Nie możesz podać tego samego adresu dla slave'a i serwera. Proszę użyć różnych adresów IP.
ethernet.ethernetConfigurePanel.connectionTitle=Połączenie Ethernet
ethernet.ethernetConfigurePanel.dataTransfer.HMIAddress=zmienne HMI
ethernet.ethernetConfigurePanel.dataTransfer.HMIlength=Typ danych
ethernet.ethernetConfigurePanel.dataTransfer.browserToolTip=Zobacz listę mapowania VM
ethernet.ethernetConfigurePanel.dataTransfer.direction=Kierunek
ethernet.ethernetConfigurePanel.dataTransfer.length=Długość (Bajty)
ethernet.ethernetConfigurePanel.dataTransfer.localAddress=Adres
ethernet.ethernetConfigurePanel.dataTransfer.localAddressSuffix=Adres (Lokalny)
ethernet.ethernetConfigurePanel.dataTransfer.operate=Funkcja
ethernet.ethernetConfigurePanel.dataTransfer.popupAddress=Adres
ethernet.ethernetConfigurePanel.dataTransfer.popupMapping=Mapowanie
ethernet.ethernetConfigurePanel.dataTransfer.remoteAddress=Adres
ethernet.ethernetConfigurePanel.dataTransfer.remoteAddressSuffix=Adres (Zdalny)
ethernet.ethernetConfigurePanel.dataTransfer.title=Transfer danych
ethernet.ethernetConfigurePanel.dataTransfer.vmLink=Tablica mapowania VM
ethernet.ethernetConfigurePanel.exceedConnection=Konfiguracja wymaga dodatkowego połączenia z siecią, \n ale maksymalna liczba połączeń (%) została osiągnięta.
ethernet.ethernetConfigurePanel.exceedDatatransfer=Konfiguracja wymaga dodatkowego transferu danych do %, \n ale maksymalna liczba transferu danych (%) została osiągnięta.
ethernet.ethernetConfigurePanel.gatewayMask=Brama:
ethernet.ethernetConfigurePanel.ipAddressPanel=Adres IP
ethernet.ethernetConfigurePanel.macAddressPanel=Adres MAC:
ethernet.ethernetConfigurePanel.moduleIpConflictWithAcceptIp=Adres IP modułu nie może być taki sam jak wybrany adres IP %.
ethernet.ethernetConfigurePanel.moduleIpConflictWithServerIp=Adres IP modułu nie może być taki sam jak adres IP serwera %.
ethernet.ethernetConfigurePanel.noInformation=Uzupełnij informacje o połączeniu %
ethernet.ethernetConfigurePanel.removeConnection=Usuń połączenie
ethernet.ethernetConfigurePanel.subnetMask=Maska podsieci:
ethernet.ethernetConfigurePanel.title=Konfiguruj połączenie Ethernetowe
ethernet.ethernetConfigurePanel.vmMappingInfo=Informacje mapowania VM
ethernet.ethernetConfigurePanel.wrongAddress=Wprowadź prawidłowy adres IP.
ethernet.ethernetConfigurePanel.wrongGateway=Wprowadź poprawną bramę.
ethernet.ipAndConnectionPanel.emptyVM=Wartość w wierszu % nie może być pusta.
ethernet.iqmCannotBeWritten=IB, QB i MB nie mogą być zapisane.
ethernet.modbusConnectionConfigurePanel.illegalPort=Musisz wpisać poprawny numer portu.
ethernet.modbusConnectionConfigurePanel.port=Port:
ethernet.networkConfigPanel.clientServerConflict=Nie można określić adresu IP zarówno serwera jak i slava, \n Proszę wybrać inny adres IP.
ethernet.networkConfigPanel.deviceTypeConflict=% jest już skonfigurowane jako %. Wybierz inny adres IP lub zmień typ urządzenia do %.
ethernet.networkConfigPanel.ip=Adres IP Slave
ethernet.networkConfigPanel.localRemoteIPConflict=Adres IP urządzenia zdalnego nie może być taki sam jak adres IP urządzenia lokalnego.
ethernet.networkConfigPanel.remoteDevice=Zdalne urządzenie slave
ethernet.networkConfigPanel.remoteTypeConflict=% jest już skonfigurowane jako %.Wybierz inne % lub zmień skonfigurowane %.
ethernet.slave.device.name.prefix=Slave dla
ethernet.tcpDetectingPanel.title=Przegląd sieci Ethernet
ethernet.tcpSettingPanel.columnGateway=Brama
ethernet.tcpSettingPanel.columnIPAddress=Adres IP
ethernet.tcpSettingPanel.columnMac=Adres MAC
ethernet.tcpSettingPanel.columnName=Nazwa
ethernet.tcpSettingPanel.columnStatus=Status
ethernet.tcpSettingPanel.columnSubnetmask=Maska podsieci
ethernet.tcpSettingPanel.connection.defaultName=Nowy adres
ethernet.tcpSettingPanel.title=Wybierz adres IP
ethernetDevice.Logo7= & lt; $hardware.family.name$ & gt; & lt; $hardware.group.Logo7$ & gt;
ethernetDevice.Logo7Slave= & lt; $hardware.family.name$ & gt; & lt; $hardware.group.Logo7$ & gt; Slave
ethernetDevice.Logo8= & lt; $hardware.family.name$ & gt; & lt; $hardware.group.Logo8$ & gt;
ethernetDevice.Logo8Slave= & lt; $hardware.family.name$ & gt; & lt; $hardware.group.Logo8$ & gt; Slave
ethernetDevice.Logo8Update1= & lt; $hardware.group.Logo8Update1$ & gt; . & lt; $hardware.Logo8Update1$ & gt;
ethernetDevice.Logo8Update1Slave= & lt; $ethernetDevice.Logo8Update1$ & gt; Slave
ethernetDevice.LogoTDE= & lt; $hardware.family.name$ & gt; TDE
ethernetDevice.Modbus=Urządzenie ModBus
ethernetDevice.S7=Urządzenie S7
ethernetDevice.SimaticPanel=HMI
ethernetDevice.connection.S7=Połączenie S7
ethernetDevice.connection.modbus=Połączenie ModBus
ethernetDeviceGroup.Logo= & lt; $hardware.family.name$ & gt;
ethernetDeviceGroup.LogoSlave= & lt; $hardware.family.name$ & gt; Slave
ethernetDeviceGroup.LogoTDE= & lt; $hardware.family.name$ & gt; TDE
ethernetDeviceGroup.Modbus=Urządzenie ModBus
ethernetDeviceGroup.S7=Urządzenie S7
ethernetDeviceGroup.SimaticPanel=HMI
exception.io.readBM.dataMiss=Nieprawidłowa odpowiedź BM
extra.base=~Narzędzia
extra.clearProg=Wyczyść program użytkownika i hasło
extra.clearProg.clear=Wyczyść
extra.clearProg.comfirm=Program i hasło zostaną skasowane bez możliwości przywrócenia.
extra.clearProg.failed=Nie udało się wyczyścić programu
extra.clearProg.notAvailable=Urządzenie nie obsługuje tej funkcji
extra.clearProg.succeed=Program użytkownika został usunięty pomyślnie.
extra.connection= & lt; $extra.ethernet.connections$ & gt; ...
extra.datalog.notAvailable=konfiguracja Data Log nie jest obsługiwana
extra.determineLogo=~Określ & lt; $hardware.family.name$ & gt;
extra.determineLogo.accel=F2
extra.diagnostic.notAvailable=Funkcja diagnostyczna niedostępna
extra.dynSrvConfig.IpFilter=Dynamiczne filtry adresów IP...
extra.ethernet.connections=Połączenia Ethernet
extra.ipConfigure=Konfiguracja adresu sieciowego...
extra.ipConfigure.destinationIP=Adres IP LOGO!
extra.ipConfigure.doNotSupportNetworkFunction=Podłączony moduł podstawowy nie obsługuje komunikacji w sieci.
extra.ipConfigure.fail=Błąd konfiguracji adresu IP
extra.ipConfigure.invalidDestination=Wpisz poprawne miejsce przeznaczenia adresu IP.
extra.ipConfigure.successful=Konfiguracja IP przebiegła pomyślnie.
extra.ntpConfigure.doNotSupportNTPFunction=Połączony BM nie wpiera funkcji NTP.
extra.ntpConfigure.lastSyncInError=Klient NTP nie odczytał otatniej synchronizacji czasu.
extra.ntpConfigure.lastSyncInfo=Ostatni czas synchronizacji klienta NTP to %
extra.ntpConfigure.notSyncYet=Nie synchronizowano klienta NTP.
extra.ntpConfigure.ntpSyncInProgress=Trwa synchronizacja klienta NTP...
extra.ntpConfigure.serverIP=Adres IP serwera NTP:
extra.ntpConfigure.syncNTPFail=Nieudana synchronizacja czasu NTP.
extra.ntpConfigure.syncNTPSucc=Synchronizacja czasu NTP zakończona pomyślnie.
extra.ntpConfigure.syncNow=Synchronizuj
extra.ntpTimeSetting=Ustawienia NTP ...
extra.options=~Opcje...
extra.selectLogo=Wybór ~urządzenia...
extra.selectLogo.accel=h+ctrl
extra.setClock=Ustaw ~Zegar...
extra.setClock.notAvailable=Konfiguracja zegara niedostępna
extra.setPowerOnScreen=Ustaw & lt; $hardware.family.name$ & gt; TD ekran uruchomienia...
extra.showVersion=Pokaż wersje FW
extra.simulation=~Symulacja
extra.simulation.accel=F3
extra.simulation.parameter=Parametry symulacji...
extra.slaveSetting=Konfiguracja trybu Master/Slave...
extra.supportPowerOnScr.notAvailable=Konfiguracja ekranu uruchamiania niedostępna
extra.supportShowFWVersion.failed=Nie można odczytać wersji firmware.
extra.syncOff=Wyłącz synchr. zegara z EM
extra.syncOn=Synchronizuj zegar z EM
extra.transfer=T~ransfer
extra.transfer.IOStatus=Status wejść/wyjść...
extra.transfer.IOStatus.logFile=Plik Data Log
extra.transfer.IOStatus.overview=Przegląd stanu wejść/wyjść
extra.transfer.accessRemoteDevice=Urządzenie zdalne niedostępne
extra.transfer.changeDeviceState=Przełącz tryb pracy urządzenia & lt; $hardware.family.name$ & gt;
extra.transfer.configureNormalModeSuccessfully=Tryb Master został pomyślnie skonfigurowany.
extra.transfer.configureSlaveModeSuccessfully=Tryby Master i Slave zostały pomyślnie skonfigurowane.
extra.transfer.configureSlaveNormalModeFail=Błąd konfiguracji trybu master/slave
extra.transfer.datalogBMErr=Wystąpił błąd z modułem podstawowym.
extra.transfer.datalogChecksumErr=Błąd sumy kontrolnej.
extra.transfer.datalogFileName=Logowanie danych
extra.transfer.datalogNoDataLogFound=Nie znaleziono logów danych.
extra.transfer.datalogSaveSuccessfully=Logi danych zapisane pomyślnie.
extra.transfer.datalogSuccessfullyUploadedFromBM=Logi danych pomyślnie odczytane z modułu LOGO!.
extra.transfer.datalogSuccessfullyUploadedFromSDCard=Logi danych pomyślnie odczytane z karty SD.
extra.transfer.datalogTelegramErr=Błąd telegramu Logowania danych.
extra.transfer.datalogUploadFailed=Nie udało się pobrać logów danych.
extra.transfer.diagnostic=Diagnostyka...
extra.transfer.diagnostic.clear=Wyczyść
extra.transfer.diagnostic.deselectAll=Usuń wszystko
extra.transfer.diagnostic.refresh=Odśwież
extra.transfer.diagnostic.selectAll=Zaznacz wszystko
extra.transfer.diagnostic.title=Diagnostyka
extra.transfer.diagnostic.transmissionFail=Transmisja nie powiodła się, proszę sprawdzić połączenie sieciowe.
extra.transfer.hardwareHoursCounter=Licznik godzin...
extra.transfer.http.authenticateFailed=Błąd uwierzytelniania HTTP. Hasło może być nieprawidłowe.
extra.transfer.ntpsetting=Ustawienia NTP...
extra.transfer.resetDeviceState=Reset do ustawień fabrycznych & lt; $hardware.family.name$ & gt;
extra.transfer.startDeviceState=Start & lt; $hardware.family.name$ & gt;
extra.transfer.stopDeviceState=Stop & lt; $hardware.family.name$ & gt;
extra.transfer.summerWintertime=Czas letni/~Czas zimowy...
extra.transfer.toLogo=~PC - & gt; & lt; $hardware.family.name$ & gt;
extra.transfer.toLogo.accel=d+ctrl
extra.transfer.toPC=~ & lt; $hardware.family.name$ & gt; - & gt; PC
extra.transfer.toPC.accel=u+ctrl
extra.transfer.toSDCard=PC - & gt; Karta SD
extra.transfer.toSDCard.failed=Nie udało się zgrać programu na kartę SD.
extra.transfer.uploadDatalog=Pobierz Data Log
extra.transfer.uploadDatalogFailed=Nie udało się przesłać logów danych
extra.transfer.uploadDatalogNoItems=Brak elementów logowania.
extra.userProfile=Kontrola dostępu
extra.userprofile.notAvailable=Konfiguracja profilu niedostępna
extra.vm=Tablica wymiany danych V~M
extra.webServerConfigure=Konfiguracja Web Server...
figure.cuttedConnection.tooltip.block=Blok
figure.cuttedConnection.tooltip.connector=Zacisk
figure.cuttedConnection.tooltip.page=Strona
file.base=~Plik
file.close=~Zamknij
file.close.accel=F4+ctrl
file.closeAll=Z~amknij wszystko
file.compare=Po~równaj...
file.compare.accel=-+ctrl
file.convertToFup=Konwertuj ~do FBD
file.convertToKop=Konwertuj ~do LAD
file.diagram.close=Zamknij
file.exit=W~yjście
file.exit.accel=F4+alt
file.export=~Eksport
file.import=Import...
file.message=Ustawienia komunikatów tekstowych...
file.new=~Nowy
file.new.accel=n+ctrl
file.open=~Otwórz...
file.open.accel=o+ctrl
file.print=~Drukuj...
file.print.accel=p+ctrl
file.printpreview=Podgląd wydruku
file.printpreview.accel=F1+ctrl+shift
file.property=W~łaściwości...
file.property.accel=return+alt
file.save=Zapi~sz
file.save.accel=s+ctrl
file.saveAndImport=Dokumenty do zapisu
file.saveas=Zapisz ~jako...
file.setuppage=Ustaw strony...
force.base=Ustaw wyjście
force.binaryOutputDisableAction=Wyłączenie
force.binaryOutputToFalseAction=Niski
force.binaryOutputToTrueAction=Wysoki
format.align=~Wyrównanie
format.align.automatically=~Automatyczne wyrównanie
format.align.horizontal=Wyrównanie w poziomie
format.align.spaceacross=Rozłóż w przestrzeni- poziomo
format.align.spacedown=Rozłóż w przestrzeni - pionowo
format.align.vertical=Wyrównanie w pionie
format.base=~Format
format.comments.wrapText=Zwijanie tekstu
format.font=~Czcionka...
format.grid=Ustawianie odstępów
format.snapToGrid=Wyrównanie odstępów
global.Resourcen=Źródła
global.apply=Dołącz
global.blockname=Nazwa bloku
global.bold=Pogrubienie
global.cancel=Anuluj
global.close=Zamknij
global.days=Dni
global.general=Ogólnie
global.help=Pomoc
global.italic=Kursywa
global.months=Miesiące
global.negated=Negacja
global.notNegated=Brak negacji
global.ok=OK
global.okLeer=OK
global.preview=Podgląd
global.selectBlockInDrawing=Wybierz blok ze schematu
global.untitledDrawing.fup= & lt; $dialog.printOptions.drawing$ & gt;
global.untitledProjectDrawing.fup=Schemat
hardware.AnalogFilter=Filtr analogowy
hardware.AnalogInput=Wejścia analogowe
hardware.AnalogMarker=Flagi analogowe
hardware.AnalogNetworkNode=Sieciowe wejścia analogowe
hardware.AnalogOutput=Wyjścia analogowe
hardware.Blocknames=Nazwy bloków
hardware.CharacterContents=Pole tekstowe
hardware.DataLog=Data Log
hardware.DigitalInput=Wejścia binarne
hardware.DigitalInputASi=Wejścia ASi
hardware.DigitalOutput=Wyjścia binarne
hardware.DigitalOutputASi=Wyjścia ASi
hardware.DisplayWidth=Szerokość wyświetlacza
hardware.KeyInput=Przycisk kursora
hardware.LayoutMemory=Pamięć Layout
hardware.Marker=Flaga
hardware.MessageBox=Komunikaty
hardware.MessageText=Komunikaty tekstowe wersji językowej
hardware.NetworkNode=Wejścia sieciowe
hardware.Parameter=Parametry
hardware.ProgramLines=Bloki funkcyjne
hardware.ProgramMemory=Pamięć programu
hardware.RAM=RAM
hardware.REM=REM
hardware.SAnalogOutput=Sieciowe wyjścia analogowe
hardware.SOutput=Wyjścia sieciowe
hardware.ShiftRegister=Rejestr przesuwny
hardware.ShiftRegisterInput=Bity rejestru przesuwnego
hardware.Stack=Stos
hardware.TDFunctionKeyInput=Przyciski funkcyjne & lt; $hardware.family.name$ & gt; TD
hardware.Timer=Timer
hardware.UDF.Input=Wejścia
hardware.UDF.Output=Wyjścia
hardware.UDFInstance=Instancje UDF
hardware.UDFType=Typy UDF
hardware.Unknown=Nieznane urządzenie
hardware.VirtualOutput=Otwarte złącza
help.about=~Informacja o oprogramowaniu
help.base=Pomo~c
help.content=~Kontekst
help.manual=~Dokumentacja
help.tracking=Pomoc kontekstowa
help.update=~Aktualizacja oprogramowania
infoWindow.clear=Wyczyść okno
infoWindow.copy=Kopiuj zaznaczony fragment
integerOrReferencePanel.referenceButtonText=Referencja
link.faq=http://www4.ad.siemens.de/view/cs/en/11050996
log.buildConnection=Utwórz połączenia...
log.convertData=Konwertuj dane...
log.createDrawing=Tworzenie zakończone
log.downloadNotOk=:-( Błąd transmisji
log.downloadOk=:-) Transmisja zakończona sukcesem
log.err.converting=Błąd konwersji
log.err.getRemoteHardwareID=Błąd: Problem z odczytem & lt; $hardware.family.name$ & gt; ID
log.err.interpretingTmpFile=Błąd: Brak możliwości kompilacji importowanego pliku
log.err.languagePropertyNotFound=Nie znaleziono pliku z wymaganą wersją językową
log.err.notEnoughResources=Niewystarczające zasoby
log.err.readClockNotOK=Błąd odczytu zegara
log.err.readDynamicFilterNotOK=Błąd odczytu dynamicznego filtra serwera
log.err.readSummerWintertimeNotOK=Błąd transferu danych dla czasu letniego/zimowego
log.err.readpowerOnScreen=Błąd odczytu ekranu powitalnego & lt; $hardware.family.name$ & gt;
TD
log.err.writeClockNotOK=Błąd nastaw zegara czasu rzeczywistego
log.err.writeDynamicFilterNotOK=Błąd zapisu dynamicznego filtra serwera
log.err.writePowerOnScreenFailed=Błąd zapisu ekranu powitalnego & lt; $hardware.family.name$ & gt;
TD
log.err.writeProtected=Aby zapamiętać ustawienia, upewnij się, że plik 'Application.ini' nie jest w trybie tylko do odczytu.
log.err.writeProtected.addressBookFile=Plik 'AddressBook.txt' jest chroniony przed zapisem.
log.msg.checkResources=Wybierz typ & lt; $hardware.family.name$ & gt;
log.msg.done=Wykonane
log.msg.fileLogOn=Załączony zapis danych do pliku %
log.msg.fileRead=Odczyt pliku
log.msg.importLGO=Import z *.lgo
log.msg.log.maxStackBlock=Maksymalna głębokość zagnieżdżenia:
log.msg.noSuitableHardware=Brak możliwości odnalezienia & lt; $hardware.family.name$ & gt; .
log.msg.readClockOK=Odczyt zegara zakończony sukcesem
log.msg.readDynamicFilter=Poprawny odczyt dynamicznego filtra serwera
log.msg.readHardwareHoursCounter=Odczyt licznika godzin pracy
log.msg.readSWT=Odczyt czasu letniego/zimowego
log.msg.readpowerOnScreen=Zakończono odczyt ekranu powitalnego & lt; $hardware.family.name$ & gt; TD
log.msg.suitableHardware=Może być zastosowany następujący sprzęt & lt; $hardware.family.name$ & gt; :
log.msg.usedResources=Wykorzystane zasoby:
log.msg.writeClockOK=Ustawienia zegara zakończone sukcesem
log.msg.writeDynamicFilter=Porawny zapis dynamicznego filtra serwera
log.msg.writePowerOnScreenOK=Zakończono zapis ekranu powitalnego & lt; $hardware.family.name$ & gt; TD
log.msg.writeSWT=Zapis czasu letniego/zimowego
log.msg.writeSWTOK=Zapis czasu letniego/zimowego zakończony sukcesem
mdiManager.internalFrame.name=Internal window
mdiManager.tabbedPane.name=Tabulator
mdiManager.window=Okno
minimizableToolbar.hide=Ukryj
minimizableToolbar.show=Pokaż
modbus.ethernet.ethernetConfigurePanel.dataTransfer.length=Długość
modbus.ethernet.ethernetConfigurePanel.dataTransfer.localAddress=Adres początkowy
modbus.ethernet.ethernetConfigurePanel.dataTransfer.localAddressSuffix=Adres początkowy (Lokalny)
modbus.ethernet.ethernetConfigurePanel.dataTransfer.remoteAddress=Adres początkowy
modbus.ethernet.ethernetConfigurePanel.dataTransfer.remoteAddressSuffix=Adres początkowy (Zdalny)
model.baseBlock.base=Podstawa
model.block.block=Blok
model.block.undefBlock=Niezdefiniowany blok
model.panel.frequenzPanel.down=Do dołu:
model.panel.frequenzPanel.up=Do góry:
model.panel.pulsePause=Impuls - pauza
model.panel.timeUnit=Jednostka czasu:
modem.dlg.noAddress=Nie wybrano adresu.
modem.dlg.queryPassword=Podaj hasło zdalnego modemu
modem.dlg.queryPasswordTitle=Hasło
modem.err.dialing=Brak możliwości połączenia z urządzeniem odległym.
modem.err.localConfigFailed=Błąd konfiguracji lokalnego modemu.
modem.err.remoteConfigFailed=Błąd konfiguracji zdalnego modemu.
modem.err.wrongPassword=Niepoprawne hasło urządzenia zdalnego
modem.log.disconnected=Modem odłączony
modem.log.getPasswordFromAddressBook=Pobierz hasło z książki adresowej.
modem.remoteConfigComfirm=Podłącz zdalny modem do przypisanego portu.
modem.remoteConfigOK=Konfiguracja zdalnego modemu zakończona sukcesem.
modem.statusLine.connected=Modem podłączony
modem.statusLine.connecting=Łącze modem...
modem.statusLine.disconnectNotify=Czy na pewno chcesz odłączyć modem (hang up) ?
modem.statusLine.disconnected=Modem odłączony
modem.statusLine.disconnecting=Rozłączanie modemu...
modem.statusLine.tooltip=Status połączenia modemu
modem.waitCancel.CheckPassword=Sprawdzanie hasła...
modem.waitCancel.ConfigModem=Konfiguracja modemu...
modem.waitCancel.ConfigRemote=Konfiguracja zdalnego modemu...
modem.waitCancel.Dialing=Wybieranie i nawiązywanie połączenia z urządzeniem zdalnym...
msg.accessDenied=Odmowa dostępu
msg.blockPropertyChanged=Bloki ze zmienionymi właściwościami:
msg.blockSubstitute=Bloki zmienione przez inne bloki:
msg.blocknumberToBig=Numer bloku % jest większy niż (%).
msg.chooseOtherFilename=Wybierz inna nazwę pliku.
msg.closeUnsavedProject=Projekt został zmodyfikowany. Czy chcesz zapisać zmiany?
msg.com.BinFileLocationSizeExceed=Schemat przekracza limit pamięci BM. Tylko położenie bloków zostało zapisane.
msg.com.DiagramChangedInLogo=Schemat w & lt; $hardware.family.name$ & gt; został zmieniony. Proszę użyć domyślnego ułożenia bloków.
msg.com.GenerateImageFile=Transfer danych do obrazu generowanego pliku
msg.com.RecoveryError=Błąd odtworzenia położenia bloków. Użyj domyślnego.
msg.com.SaveAsBinFile=Zapisz jako plik *.bin
msg.com.TransferVia=Transfer poprzez
msg.com.WrongBinFileName=Należy podać plik bin o nazwie ' & lt; $bin.fileName$ & gt; .bin'; w innym przypadku plik & lt; $hardware.family.name$ & gt; nie będzie rozpoznawalny
msg.com.downloadTo=PC -- & gt; %
msg.com.startUpload= & lt; $hardware.family.name$ & gt; -- & gt; PC
msg.com.uploadFrom=% -- & gt; PC
msg.connect.success=jest podłączony
msg.connect.tip=Podłącz urządzenie & lt; $hardware.family.name$ & gt; .
msg.connectingBM=Łączenie z BM...
msg.convertContactToLow=Nie połączone wejście zostało zanegowane.
msg.datatransfer=Transfer danych w toku...
msg.datatransfer.Clear=Przygotowywanie transferu...
msg.datatransfer.IPSettingOverwritten=Czy chcesz nadpisać adres IP urządzenia?
msg.datatransfer.differentAI=Ustawienia wejść analogowych w projekcie różnią się od aktualnych ustawień LOGO!. \n Czy chcesz dokonać zmian ustawień w urządzeniu? \nJeżceli tak, zmiany zostaną wprowadzone po załadowaniu programu i ponownym uruchomieniu urządzenia.
msg.datatransfer.hoursCounterOverwritten=Licznik godzin zostanie nadpisany. Czy chcesz kontynuować?
msg.deadOutputs=Wyjścia bez funkcji:
msg.deleteDevice=Czy na pewno chcesz skasować zaznaczone urządzenia?
msg.deleteSelection=Czy na pewno chcesz skasować zaznaczone?
msg.devicesNotSuitable=Następujące urządzenia nie mogą być wykorzystane:
msg.diagram.cOption=Kontynuować...
msg.diagram.canOption=Anuluj...
msg.dragUnsavedDiagram=Nie można przenieść schematu\: [%] do projektu sieci. Najpierw zapisz schemat.
msg.err.downloadInSlave=Urządzenie jest w trybie slave.\nMusi być w trybie master aby wgrać zmiany.\nCzy chcesz przełączyć w tryb master?
msg.exportLGO=Eksport do & lt; $hardware.family.name$ & gt; Soft
msg.exportLOGO=Eksport do PSTL
msg.file.IPIncorrect=Podaj prawidłowy adres IP.
msg.import.devTypeErr=Tylko schematy utworzone dla & lt; $hardware.family.name$ & gt; & lt; $hardware.group.Logo7$ & gt; i wersji wyższych mogą być importowane.
msg.import.fileTypeErr=Tylko pliki & lt; $app.name.long$ & gt; mogą być importowane.
msg.importDev.devExisted= & lt; $msg.uploadDev.devExisted$ & gt; \n Przed importem musisz uaktualnić adres IP oraz konfigurację sieci aktualnego urządzenia. \nCzy chcesz kontynuować importowanie urządzenia?
msg.incompatibleConnectors=Incompatible connectors
msg.incompatibleDiagram=Urządzenia & lt; $hardware.family.name$ & gt; & lt; $hardware.group.Logo7$ & gt; nie obsługują połączeń do innych schematów.
msg.insert.title=Wstaw
msg.insertUDFSelf=Błąd wstawienia bloku: % lub blok pokrewny znajduje się w programie.
msg.insertUDFTypeOver=Błąd wstawienia bloku: liczba bloków UDF przekracza % w programie po wstawieniu [%].
msg.linksToBlocksDeleted=Usuń referencje do bloków
msg.loadMessage=Schemat połączeń w trakcie ładowania...
msg.loadTitle=Ładowanie
msg.logoProm.cardProtectionOff=Wyłączenie funkcji zabezpieczenia przed kopiowaniem na module pamięci zewnętrznej(karta).
msg.logoProm.cardProtectionOn=Zabezpieczenie progamu na module pamięci zewnętrznej (karta).
msg.logoProm.wantCardProtection=Czy zabezpieczyć program na module pamięci zewnętrznej (karta)?
msg.maxDevice=Przekroczono max. ilość urządzeń w projekcie. Tylko % plików jest dopuszczalnych. Sprawdź pliki przed kontynuowaniem.
msg.maxDeviceTitle=Maksymalna liczba znaków przekroczona
msg.maxDevicemsg=Liczba urządzeń nie może przekraczać %.
msg.maxDiagrams=Nie można otworzyć więcej niż 128 schematów.
msg.maxDiagramsTitle=Maks. ilość schematów
msg.maxUDFInConnectors=Maksymalna liczba (%) połączeń wejściowych została osiągnięta
msg.maxUDFOutConnectors=Maksymalna liczba (%) połączeń wyjściowych została osiągnięta
msg.minLogo=Minimalne wymagania & lt; $hardware.family.name$ & gt; :
msg.moduleForHardware=Moduł dla %
msg.network.inconsistant.toolTip= & lt; html & gt; Blok sieci jest niezgodny z obecną konfiguracją, co może powodować\: & lt; ul & gt; & lt; li & gt; Nieistniejące połączenia przesyłu danych & lt; li & gt; Nieistniejące połączenia logiczne & lt; li & gt; Program w zdalnym urządzeniu LOGO\! nie jest zapisany. & lt; li & gt; Nieistniejące urządzenie zdalne & lt; /ul & gt; & lt; /html & gt;
msg.network.insufficient.connection=Brak dostępnych połączeń
msg.network.insufficient.device.connection=Max liczba połączeń dla % została osiągnięta.
msg.network.insufficient.local.connection=Brak dostęnych połączeń dla urządzenia lokalnego
msg.network.insufficient.networkBlock=Max liczba % dla % została osiągnięta.
msg.network.insufficient.remote.connection=Brak dostęnych połączeń dla urządzeń zdalnych
msg.network.resource.insufficient=Niewystarczające zasoby dla utworzenia połączenia
msg.network.resource.insufficient.transfer=Niewystarczające zasoby dla transferu danych
msg.noBlocks=Brak bloków w programie.
msg.noExport=Dla wersji & lt; $version.type.demo$ & gt; nie jest możliwy eksport do .lgo
msg.noImport=Dla wersji & lt; $version.type.demo$ & gt; nie jest możliwy import z .logo
msg.noSWT=Brak konwersji czas letni/zimowy
msg.noUDFDevice=Nie można stworzyć urządzenia dla schematów UDF
msg.noresources=Niewystarczające zasoby pamięci do wklejenia bloku.
msg.noresourcesudf=Niewystarczające zasoby urządzenia dla bloków UDF: %.
msg.notComplete=Nie umieszczaj otwartych połączeń
msg.notReachableBlocks=Znaleziono blok bez podłączenia do wyjścia:
msg.open.fileBroken=% jest uszkodzony. Nie można odczytać projektu.
msg.open.fileBroken.title=% jest uszkodzony
msg.open.fileMissing=Błąd otwierania %. Nie można odnaleźć pliku.
msg.open.fileMissing.title=Błąd otwierania %
msg.open.filesBroken= & lt; html & gt; Następujące pliki projektu są uszkodzone. Nie można odczytać z nich informacji o projekcie: % & lt; /html & gt; .
msg.open.filesBroken.title=Błąd otwierania plików
msg.openFile=Otwieranie pliku...
msg.overwriteDocument=Plik już istnieje. Czy nadpisać plik?
msg.paste.blockNotAvailable=Wklejenie nie jest możliea.\n Bloki nie są osiągalne w wybranej wersji sprzętu lub oprogramowania:
msg.paste.diagram= & lt; html & gt; Zawartość & lt; b & gt; % & lt; /b & gt; zostanie zastąpiona & lt; b & gt; % & lt; /b & gt; . & lt; br & gt; Niektóre ustawienia zostaną pominięte bez możliwości przywrócenia. & lt; br & gt; Czy chcesz skopiować schemat? & lt; /html & gt;
msg.paste.diagram.title=Kopiuj schemat...
msg.paste.loadDevice=Ładowanie urządzeń ze schowka
msg.paste.loadDevice.warning=Tylko % urządzeń może zostać wklejonych.
msg.paste.pasteConnections=Brak możliwości konwersji połączenia z FBD do LAD. Czy skopiować schemat bez połączeń?
msg.paste.pasteDiagramFile=Odczyt nie jest możliwy
msg.pasteAction=Wklej ze schowka windows (Tylko tekst)
msg.readFailed=Odczyt nie jest możliwy
msg.readSuccessful=Odczyt zakończony sukcesem
msg.readingFile=Odczyt plików...
msg.readusers.failure=Błąd odczytu profili użytkownika z %
msg.recursion=Odwołanie zapętlone możliwe tylko przez flagę
msg.reference.recursion=Odwołanie zapętlone nie jest możliwe
msg.referenceDeleted=Lista referencji skasowana (%)
msg.remoteDeviceNotExist=Skonfigurowane NI/NQ nie jest połączone z urządzeniem Ethernet.
msg.rename.fileNameExist=Nazwa pliku istnieje. Wybierz inną nazwę.
msg.rename.invalidFileName=Nieprawidłowa nazwa pliku. Długość nazwy musi być od 1 do 255. Nazwa pliku nie może zawierać znaków\: / \: * ? " " & lt; & gt; | ; ' $ %.
msg.renameDeviceFailed=Błąd zmiany nazwy\: [%]. Katalog urządzenia jest używany przez inne urządzenie.
msg.replace.diagram= & lt; html & gt; Zawartość & lt; b & gt; % & lt; /b & gt; zostanie zastąpiona przez zawartość & lt; b & gt; % & lt; /b & gt; . & lt; br & gt; Pewne dane konfiguracyjne zostaną utracone. Czy na pewno chcesz wkleić schemat? & lt; /html & gt;
msg.replace.diagram.title=Wklej schemat
msg.restartProgram=Zmiany zostaną uaktualnione po \n ponownym uruchomieniu programu.
msg.restore.diagram= & lt; html & gt; Przy próbie odzyskania zawartości schematu nie można odzyskać pewnych danych konfiguracyjnych, takich jak np. & lt; b & gt; Połączenie Ethernet & lt; /b & gt; . & lt; br & gt; Czy chcesz kontynuować? & lt; /html & gt;
msg.restore.diagram.title=Odzyskaj schemat...
msg.saveDocument=Bieżący program % został zmieniony.\n Czy zapisać zmiany?
msg.saveFile=Zapis plików...
msg.saveMessage=Zapis schematu połączeń...
msg.saveTitle=Zapis
msg.saveYesNo=Bieżący program uległ zmiane.\n Zapisać?
msg.seeFile=Dodatkowe informacje są dostępne w pliku %
msg.seeMsgWindow=\n Szczegóły dostępne w oknie informacyjnym
msg.selectLogo=Wybór urządzenia
msg.singleTerminals=Wgrywanie pojedyńczego terminala nie jest możliwe
msg.stackdepth=Pamięć została zapełniona.
msg.textDeleted=Tekst został skasowany
msg.title.preparePastingDevices=Wklejanie urządzeń
msg.tooManyBlocks=Osiągnięto maksymalną ilość bloków.
msg.tooManySimulation=Tylko trzy programy mogą być symulowane w tym samym momencie.
msg.transferData=Transfer danych
msg.udf.blocks.notConnected=UDF[%] zawiera bloki bez połączeń.
msg.udf.deadConncetors=UDF[%] zawiera elementy niepołączone do bloków.
msg.udf.noBlocks=Brak bloków w UDF[%].
msg.udf.notcompatible=Niekompatybilny
msg.udf.notexist=Nie istnieje
msg.udf.notvalidate=Nieprawidlowy
msg.unconnectedContacts=Schemat połączeń zawiera styki, które nie są podłączone do szyny zasilającej. Czy podłączyć te styki?
msg.unknownFileType=Nieznany typ pliku
msg.unknownFiletype= & lt; $app.name.long$ & gt; Nie może załadować plików typu %.
msg.unsupportedFileContent=Nieobsługiwany format pliku
msg.upload.viewnotempty=Proces ściągania nadpisze schematy na komputerze PC. Czy chcesz kontynuować?
msg.uploadDev.devExisted=Urządzenie o adresie IP % istnieje w projekcie sieci.
msg.uploadDev.devExistedConfirm= & lt; $msg.uploadDev.devExisted$ & gt; Proces ściągania utworzy nowe urządzenie. Czy chcesz kontynuować?
msg.uploadDev.devOnlinetestOrSimulation=Nie można ściągnąć schematu z & lt; $hardware.family.name$ & gt; (adres IP\: %) gdy & lt; $app.name.long$ & gt; jest w trybie testu lub symulacji.
msg.writeAsProtection=Istnieje identyczny plik, który jest zabezpieczony przed zapisem.\n & lt; $msg.chooseOtherFilename$ & gt;
msg.writeFailed=Zapis nie jest możliwy
msg.writeProtection=Plik jest zabezpieczony przed zapisem.\n & lt; $msg.chooseOtherFilename$ & gt;
msg.writeSuccessful=Zapis zakończony sukcesem
msg.writingFile=Zapis plików...
msg.wrongBlocknumber=Niewłaściwy numer bloku
native.error.addipfailInWin=Błąd przypisania adresu IP do komputera PC
native.error.dupipadd=Adres IP już istnieje
native.error.envchanged=Wykryto zmiany środowiska sieciowego. Wyłącz i włącz & lt; $app.name.long$ & gt; aby zastosować zmiany.
native.error.invalidadapter=Wybrana karta sieciowa jest nieprawidłowa.
native.error.noavailableip=Nie można odnaleźć dostępnego adresu IP do komunikacji z urządzeniem
native.error.nomem=Niewystarczajaca pamięć dla kodu natywnego C
native.error.notadmin=Nie można dodać adresu IP z powodu braku uprawnień
native.error.notconnect=Kabel odłączony lub błąd karty sieciowej
netView.action.configRemoteDevice=Konfiguruj zdalne bloki sieci
netView.action.delete=Kasuj
netView.action.import=Import
netView.action.makeConn=Stwórz połączenie
netView.action.move=Przesuń
networkProject.deviceFigure.notReachable=Urządzenie niedostępne
networkProject.deviceFigure.reachable=Urządzenie dostępne
networkProject.project.view.newDeviceHintText= & lt; html & gt; Kliknij & lt; u & gt; & lt; a href\= " addDevice() " & gt; tutaj & lt; /a & gt; & lt; /u & gt; aby dodać urządzenie do projektu sieci. & lt; html & gt;
networkProject.tree.node.newDevice=Dodaj urządzenie
nonLogoDeviceConfigPanel.devicename=Nazwa urządzenia\:
nonLogoDeviceConfigPanel.networkConfig=Sieć
offlineTestControl.showMessage=Pokaż okno wiadomości
onlineTestControl.changeToRunQuestion=Urządzenie jest w trybie STOP. Czy przejść w tryb RUN?
onlineTestControl.connected=Podłącz do urządzenia
onlineTestControl.deviceStopped=Urządzenie nie znajduje się w trybie RUN.
onlineTestControl.maxWatchedBlocks=Blok nie może być monitorowany.\n Maksymalna ilość % bloków może być monitorowana w trybie online.
onlineTestControl.maxWatchedBytes=Blok nie może być monitorowany.\n Maksymalna ilość % bajtów dla aktualnych wartości może być monitorowana w trybie online.
onlineTestControl.messageText=Synchronizuj komunikaty
onlineTestControl.noConnection=Brak połączenia z urządzeniem lub urządzenie nie obsługuje pracy w trybie Online.
onlineTestControl.startDevice=Przełącz urządzenie w tryb RUN
onlineTestControl.startStopWatching=Start/Stop podgląd zmiennych
onlineTestControl.stopDevice=Przełącz urządzenie w tryb STOP.
onlineTestControl.timeout=Test online został przerwany. Błąd - timeout.
onlineTestControl.watchButtonStart=Monitoruj status bloków
onlineTestControl.watchButtonStop=Zatrzymaj monitorowanie statusu bloków
onlineTestControl.wrongHardware=Test online niemożliwy. Urządzenie & lt; $hardware.family.name$ & gt; w & lt; $app.name.long$ & gt; nie zgadza się z połączonym urządzeniem & lt; $hardware.family.name$ & gt; .
onlineTestControl.wrongProgram=Test online niemożliwy.\nProgram w LOGO! różni się od programu w PC.\nAby wykonać test online, musisz przeładować program: PC - & gt; & lt; $hardware.family.name$ & gt; / & lt; $hardware.family.name$ & gt; - & gt; PC
page.shortcut=S.
palette.diagrams.addNewDiagram=Dodaj schemat
palette.diagrams.copy=Kopiuj
palette.diagrams.copy.accel=c+ctrl
palette.diagrams.delete=Kasuj
palette.diagrams.delete.accel=del
palette.diagrams.open=Otwórz
palette.diagrams.paste=Wklej
palette.diagrams.paste.accel=v+ctrl
palette.diagrams.rename=Zmień nazwę
palette.diagrams.rename.accel=F2
palette.project.device.addClientCon=Dodaj połączenie klient...
palette.project.device.addModClientCon=Dodaj połączenie Modbus Klient.
palette.project.device.addModServCon=Dodaj połączenie Modbus Serwer.
palette.project.device.addS7ClientCon=Dodaj połączenie S7 Klient.
palette.project.device.addS7ServCon=Dodaj połączenie S7 Serwer.
palette.project.device.addServCon=Dodaj połączenie serwer...
palette.project.device.copy=Kopiuj
palette.project.device.copy.accel=c+ctrl
palette.project.device.delete=Kasuj
palette.project.device.delete.accel=del
palette.project.device.diagram.close=Zamknij
palette.project.device.diagram.copy=Kopiuj
palette.project.device.diagram.copy.accel=C+Ctrl
palette.project.device.diagram.open=Otwórz
palette.project.device.diagram.paste=Wklej
palette.project.device.diagram.paste.accel=v+ctrl
palette.project.device.diagram.rename=Zmień nazwę
palette.project.device.diagram.rename.accel=F2
palette.project.device.download=Wgraj...
palette.project.device.export=Eksport...
palette.project.device.import=Import...
palette.project.device.paste=Wklej
palette.project.device.paste.accel=v+ctrl
palette.project.device.properties=Właściwości...
palette.project.device.rename=Zmień nazwę
palette.project.device.rename.accel=F2
palette.project.device.upload=Ściągnij...
palette.project.root.add=Dodaj urządzenie...
palette.project.root.close=Zamknij
palette.project.root.detect=Przejdź Online...
palette.project.root.import=Import...
palette.project.root.new=Nowy
palette.project.root.paste=Wklej
palette.project.root.properties=Właściwości...
palette.project.root.rename=Zmień nazwę
palette.project.root.rename.accel=F2
palette.project.tree.node.project=Projekt
palette.project.tree.node.settings=Ustawienia
palette.tree.panel.diagrams=Schematy
palette.tree.panel.instructions=Instrukcje
palette.tree.panel.project=Projekt sieci
panel.InputPassword.title=Wpisz hasło
panel.ModbusConfigurationGuide.direction=Kierunek
panel.ModbusConfigurationGuide.length=Długość
panel.ModbusConfigurationGuide.modaddr=Mapowanie adresów Modbus
panel.ModbusConfigurationGuide.standardType.coil=Wyjście binarne (Coil)
panel.ModbusConfigurationGuide.standardType.di=Wejścia dyskretne (DI)
panel.ModbusConfigurationGuide.standardType.hr=Rejestry pamięci (HR)
panel.ModbusConfigurationGuide.standardType.ir=Rejestry wejściowe (IR)
panel.ModbusConfigurationGuide.title=Obaszar adresów Modbus
panel.ModbusConfigurationGuide.typename=Typ adresów
panel.ModbusConfigurationGuide.unit=Jednostka
panel.ModbusConfigurationGuide.range=Zakres
panel.comfirmoptions.cancel=Anuluj
panel.comfirmoptions.download=Wgraj
panel.comfirmoptions.upload=Pobierz
panel.dataLog.MaxRecordsWarning=Maksymalna liczba elementów logowania została osiągnięta. Aby dodać nowe elementy, usuń niektóre elementy z listy.
panel.dataLog.datalogItems=Elementy Data Log
panel.ddns.url=URL:
panel.diagnostic.ID=ID
panel.diagnostic.emBusErr=Błąd modułu rozszerzeń
panel.diagnostic.emBusErrV8=Moduł rozszerzeń został zmieniony
panel.diagnostic.emConfigChange=Konfiguracja modułu rozszerzeń została zmieniona
panel.diagnostic.emConfigNoChange=Brak zmian w konfiguracji modułu rozszerzeń
panel.diagnostic.errorDescription=Opis błędu
panel.diagnostic.networkAccessErr=Błąd dostępu do sieci
panel.diagnostic.networkAccessErrV8=Błąd podłączenia Ethernet
panel.diagnostic.networkS7Tcp=Poprawne połączenie z urządzeniem S7
panel.diagnostic.networkS7TcpErr=Błąd połączenia z urządzeniem S7
panel.diagnostic.sdCardRW=Poprawny odczyt/zapis karty SD
panel.diagnostic.sdCardRWErr=Błąd odczytu/zapisu karty SD
panel.diagnostic.sdCardWriteProtectionErr=Karta SD chroniona przed zapisem
panel.diagnostic.sdexist=Wykryto kartę SD
panel.diagnostic.sdfull=Karta SD jest przepełniona
panel.diagnostic.sdnotexist=Brak kart SD
panel.diagnostic.sdnotfull=Karta SD nie jest przepełniona
panel.diagnostic.status=Status
panel.diagnostic.time=Czas
panel.download.title=Wgraj
panel.eth.noselect=Niepoprawne IP
panel.eth.refresh=Odśwież
panel.eth.transfer.addressbook=Lista adresów
panel.eth.transfer.selecttarget=Dostępne & lt; $hardware.family.name$ & gt; :
panel.eth.transfer.target=Docelowy adres IP:
panel.import.title=Potwierdzenie Importu
panel.ip.msg.invalidIpMaskComb=Niepoprawna kombinacja adresu IP i maski podsieci
panel.ip.msg.invalidSubnetMask=Niepoprawna maska podsieci. Sprawdź czy wpisana wartość jest poprawna.
panel.ip.msg.ipLoopBack=Adres IP zaczynający się na 127 jest niepoprawny ponieważ jest zarezerwowany dla wewnętrznego adresu zwrotnego
panel.ip.msg.ipOutOfRange=% nie jest poprawny. Zdefiniuj wartość między % a %.
panel.maxMinPanel.mode=Tryb
panel.maxMinPanel.resetMaxMin=Jeżeli Enable=0,reset Maks/Min
panel.maxMinPanel.rule= & lt; html & gt; Tryb=0,Output=Min; & lt; br & gt; Tryb=1,Output=Maks; & lt; br & gt; Tryb=2,jeżeli S1=0,Output=Min;jeżeli S1=1,Output=Maks; & lt; br & gt; W przeciwnym wypadku,Output=Ax; & lt; /html & gt;
panel.networkNodePanel.address=Adres
panel.networkNodePanel.addressType=Typ bloku:
panel.networkNodePanel.bit=Bit
panel.networkNodePanel.blockNumber=Numer bloku:
panel.networkNodePanel.db=DB
panel.networkNodePanel.dbb=.DBB
panel.networkNodePanel.dbw=.DBW
panel.networkNodePanel.deviceIP=Urządzenie/adres IP:
panel.networkNodePanel.deviceType=Typ urządzenia:
panel.networkNodePanel.diagnosticSelection=Diagnostyka
panel.networkNodePanel.diagnosticType=Typ diagnostyki:
panel.networkNodePanel.emptySlaveAddress=Podaj adres IP urządzenia slave; w przeciwnym razie blok nie będzie pracował poprawnie.
panel.networkNodePanel.ib=IB
panel.networkNodePanel.ipAddressList.title=Konfiguruj adres IP
panel.networkNodePanel.localTsap=Lokalny TSAP:
panel.networkNodePanel.localVMSelection=Pamięć wewnętrzna (VM)
panel.networkNodePanel.mb=MB
panel.networkNodePanel.modAddr=Adres ModBus:
panel.networkNodePanel.modAddrType=Typ ModBus:
panel.networkNodePanel.qb=QB
panel.networkNodePanel.readValueForm=Odczyt wartości z
panel.networkNodePanel.remoteDeviceSelection=Urządzenie zdalne
panel.networkNodePanel.remoteIP=IP:
panel.networkNodePanel.remotePort=PORT:
panel.networkNodePanel.remoteTsap=TSAP:
panel.networkNodePanel.selectSlave=Kliknij aby wybrać skonfigurowany IP slave
panel.networkNodePanel.slaveSelection=Slave
panel.networkNodePanel.vb=VB
panel.networkNodePanel.vw=VW
panel.networkNodePanel.writeValueTo=Wpisz wartość do
panel.swt.activate=Aktywacja przełączenia czas letni/zimowy
panel.swt.aus=Australia
panel.swt.aus.tooltip=Osatnia Niedziela w Kwietniu, ostatnia Niedziela w Październiku
panel.swt.delay=Przesunięcie czasu
panel.swt.end=Koniec
panel.swt.eu=EU
panel.swt.eu.tooltip=Osatnia Niedziela w Marcu, ostatnia Niedziela w Październiku
panel.swt.nz=Nowa Zelandia
panel.swt.nz.tooltip=Pierwsza Niedziela w Październiku, trzecia Niedziela w Kwietniu
panel.swt.start=Start
panel.swt.summertimeBorder=Czas letni
panel.swt.tas=Tasmania
panel.swt.tas.tooltip=Pierwsza Niedziela w Październiku, ostatnia Niedziela w Kwietniu
panel.swt.ud=Własne nastawy
panel.swt.ud.tooltip=Definicja własnych czasów
panel.swt.uk=UK
panel.swt.uk.tooltip=Ostatnia Niedziela w Marcu do ostatniej Niedzieli w Październiku
panel.swt.us1=US1
panel.swt.us1.tooltip=Pierwsza Niedziela w Kwietniu do ostatniej Niedzieli w Paźadzierniku
panel.swt.us2=US2
panel.swt.us2.tooltip=Druga Niedziela w Marcu do pierwszej Niedzieli w Listopadzie
panel.tablePanel.ID=ID
panel.targetdevice.title=Urządzenie docelowe
panel.testconnection=Test
panel.throughoptions.cable= & lt; $hardware.family.name$ & gt; Kabel
panel.throughoptions.ddns=Dynamiczny DNS
panel.throughoptions.eth=Ethernet
panel.transfer.target=Cel
panel.transfer.through=Połącz przez:
panel.upload.title=Pobierz
panel.userpassword.allowappaccess=Zezwól na dostęp przez & lt; $hardware.family.name$ & gt; App
panel.userpassword.allowbroaccess=Zezwól na dostęp przez Web serwer
panel.userpassword.allowremoteaccess=Zezwól na zdalny dostęp
panel.userpassword.allowtdaccess=Zezwól na dostęp operatora z & lt; $hardware.family.name$ & gt; TD
panel.userpassword.appaccess=Zezwól na dostęp przez & lt; $hardware.family.name$ & gt; App
panel.userpassword.broaccess=Dostęp przez Web serwer
panel.userpassword.enableappaccess=Aktywuj ochronę hasłem dostepu przez & lt; $hardware.family.name$ & gt; App
panel.userpassword.enablebroaccess=Aktywuj ochronę hasłem dostępu przez Web server
panel.userpassword.enableremoteaccess=Aktywuj ochronę hasłem dostępu zdalnego
panel.userpassword.enabletdaccess=Aktywuj ochronę hasłem dostępu dla operatora
panel.userpassword.remoteaccess=Zdalny dostęp
panel.userpassword.tdaccess=Dostęp operatora przez & lt; $hardware.family.name$ & gt; TD
panel.userpassword.title=Wpisz hasło użytkownika
panel.userpassword.warnWebAccess=Aktywacja Web serwera redukuje ochornę przed nieautoryzowanym dostępem do funkcji i danych na & lt; $hardware.family.name$ & gt; . \nCzy kontynuować?
panel.userprofile.emptyPasswordWarning=Nie można wpisać pustego hasła
panel.userprofile.title=Ustawienia kontroli dostępu
panel.userprofile_logodevice.title=Połącz z urządzeniem & lt; $hardware.family.name$ & gt;
parameterBox.collapseParameterBox=Zwiń wszystkie okna parametrów
parameterBox.expandParameterBox=Rozwiń wszystkie okna parametrów
parameterBox.hiddenParameterLine=Pokaż linie referencji
pdraw.app.createTools.addToNetwork=Kliknij aby symulować sieć
pdraw.app.createTools.blockConnec=Połącz
pdraw.app.createTools.blockConnec.accel=F5
pdraw.app.createTools.connectModem=Połącz Modem...
pdraw.app.createTools.connectTT=Wstaw Komentarz
pdraw.app.createTools.connectTT.accel=F9
pdraw.app.createTools.cutConnect=Rozłącz/połącz linie
pdraw.app.createTools.cutConnect.accel=F11
pdraw.app.createTools.disconnectModem=Odłącz modem
pdraw.app.createTools.duplicateIP=Konflikt adresów IP skonfigurowanych w innym programie: %.
pdraw.app.createTools.ipNotSet=Adres IP nie został wprowadzony.
pdraw.app.createTools.onlineTest=~Test Online
pdraw.app.createTools.removeFromNetwork=Kliknij aby zasymulować poza siecią
pdraw.app.createTools.selection=Wybór
pdraw.app.createTools.selection.accel=Wyjście
pdraw.app.createTools.simulation=Symulacja
pdraw.app.createTools.simulation.accel=F12
pdraw.standard.changeAttribute=Zmiana atrybutów
pdraw.standard.changeConnection=Zmiana połączeń
pdraw.standard.changeFont=Zmiana czcionki
pdraw.standard.createUDF=Utwórz UDF
pdraw.standard.creation=Wklej
pdraw.standard.loadToFigure=Rozpakuj UDF
pdraw.standard.logoDeletion=Kasuj
pdraw.standard.mergeConnection=Dołącz połączenie
pdraw.standard.move=Przesuń
pdraw.standard.multimove=Wyrównaj siatkę
pdraw.standard.splittConnection=Przerwij połączenie
pdraw.standard.updateUDFs=Aktualizuj UDF
pid.paramset.level1=Poziom napełnienia 1
pid.paramset.level2=Poziom napełnienia 2
pid.paramset.pressure1=Ciśnienie 1
pid.paramset.pressure2=Ciśnienie 2
pid.paramset.tempFast=Temperatura szybko
pid.paramset.tempSlow=Temperatura wolno
pid.paramset.udf=Definiowane przez użytkownika
popup.simulationButton.simulationParammeter=Symulacja parametrów
print.blocknumber=Numer bloku (Typ)
print.checked=Sprawdził:
print.connector=Połączenie
print.connectorLabel=Etykieta
print.creator=Wykonał:
print.customer=Klient:
print.date=Data:
print.diagramnr=Numer schematu:
print.ethernet.slave.remoteAddress=Adres zdalny:
print.file=Plik:
print.installation=Instalacja:
print.page=Strona:
print.parameter=Parametr
print.projectComment=Komentarz
print.projekt=Projekt:
pulseRelayPanel.resetPreferred=Wejście R posiada priorytet nad wejściem S
pulseRelayPanel.setPreferred=Wejście S posiada priorytet nad wejściem R
raster.titlepanel.addtionalinfo=Dodatkowe informacje
raster.titlepanel.analogsetting=Ustawienia analogów
raster.titlepanel.averagevalue=Wartość średnia
raster.titlepanel.block=Blok:
raster.titlepanel.blockandparameter=Block i parametr
raster.titlepanel.blockselection=Wybór bloku
raster.titlepanel.closealldiagrams=Zamknij wszystkie schematy
raster.titlepanel.colors=Kolory
raster.titlepanel.compare=Porównaj
raster.titlepanel.configuration=Konfiguruj
raster.titlepanel.csv.comma=Przecinek
raster.titlepanel.csv.semicolon=Średnik
raster.titlepanel.csvseparator=Separator CSV
raster.titlepanel.cutconnections=Niwłaściwe ustawienia do wgrania schematu, który ma ustawienia informacji layout z urządzenia & lt; $hardware.group.Logo8$ & gt; .
raster.titlepanel.decimalplaces=Miejsce dziesiętne
raster.titlepanel.defaulteditor=Edytor domyślny
raster.titlepanel.defaultmodeforstartup=Tryb domyślny start-up
raster.titlepanel.delta=Delta
raster.titlepanel.diagnostic=Diagnostyka
raster.titlepanel.differences=Różnica
raster.titlepanel.display=Wyświetl
raster.titlepanel.displaycontent=Wyświetl zawartość
raster.titlepanel.drawing=Rysowanie
raster.titlepanel.errorLoading=Nieudane załadowanie panelu
raster.titlepanel.general=Ogólne
raster.titlepanel.hightrigger=Wyzwalanie stanem wysokim
raster.titlepanel.info=Info
raster.titlepanel.input=Wejście
raster.titlepanel.insertparam=Wstaw Parametr
raster.titlepanel.instruction=Instrukcja
raster.titlepanel.ipaddress=Adres IP...
raster.titlepanel.language=Język
raster.titlepanel.localvmemoryvm=Pamięć wewnętrzna (VM)
raster.titlepanel.lowtrigger=Wyzwalanie stanem niskim
raster.titlepanel.mathematick=Arytmetyka
raster.titlepanel.maxmin=Max/Min
raster.titlepanel.off=Wyłącz
raster.titlepanel.on=Włącz
raster.titlepanel.others=Inne
raster.titlepanel.output=Wyjście
raster.titlepanel.pablo=Pablo
raster.titlepanel.parameter=Parametr:
raster.titlepanel.preview=Poprzedni
raster.titlepanel.prewarning=Ostrzeżenie
raster.titlepanel.printcontents=Drukuj zawartość
raster.titlepanel.printoptions=Drukuj opcje
raster.titlepanel.projectoverviewproperties=Ustawienia projektu
raster.titlepanel.ramp=Rampa
raster.titlepanel.range=Zakres
raster.titlepanel.recurrencepattern=Powtarzanly wzór
raster.titlepanel.recurrencerangeyear=Powtarzalny zakres (Rok)
raster.titlepanel.remotedevice=Urządzenie zdalne
raster.titlepanel.searchBlock=Szukaj:
raster.titlepanel.sensor=Czujnik
raster.titlepanel.shfitregister=Rejestr przesówny
raster.titlepanel.startsimulation=Start symulacji
raster.titlepanel.threshold=Próg
raster.titlepanel.threshold2lower=Próg 2 (niższy: -)
raster.titlepanel.time=Czas
raster.titlepanel.trigger=Wyzwól
raster.titlepanel.udf=UDF
raster.titlepanel.workspace=Obszar roboczy
resetDeviceState.Sure2ResetDevice=Schemat i konfiguracja modułu podstawowego zostaną skasowane bez możliwości odzyskania \nCzy na pewno zresetować urządzenie?
resetDeviceState.hwNotSupport= & lt; $hardware.family.name$ & gt; jest nie wspierane.
resetDeviceState.resetFailed=Nie udało się zresetować urządzenia.
resetDeviceState.resetTitle=Ostrzeżenie
saveAndImport=Zapisz i importuj
saveAndOK=Zamknij i zapisz
selectDevice.device.failCreate=Błąd stworzenia urządzenia przez %.
selectDevice.device.invalidGateway=Adres IP już istnieje
selectDevice.device.invalidIp=Wpisany adres IP musi być inny niż w reszcie urządzeń oraz w bramie podsieci
selectDevice.device.name.duplicated=Nazwa urządzenia już istnieje. Proszę wpisać inną.
selectDevice.device.name.empty=Prosz wpisać nazwę urządzenia
selectDevice.device.name.invalidChar=Nazwa urządzenia zawiera niedozwolone znaki
selectDevice.device.name.invalidLength=Nazwa urządzenia nie może przekraczać 32 znaków
simulation.analogButton.externValue=Wartość fizyczna
simulation.analogButton.internValue=Wartość wewnętrzna (0 do 1000)
simulationControl.setClock=Wpisz datę i czas dnia dla symulacji
simulationControl.simulationSpeed.tooltip=Szybkość symulacji funkcji czasowych
simulationControl.startSimulation=Start/wznów symulację
simulationControl.stepSimulation=Wykonaj symulację krokowo
simulationControl.stepSimulation.cyles.tooltip=Liczba cykli na krok
simulationControl.stepSimulation.duration.tooltip=Czas trwania kroku
simulationControl.stepSimulation.unit.tooltip=Jednostka kroku
simulationControl.stopSimulation=Stop symulacji
simulationControl.suspendResumeSimulation=Pauza symulacji
split.pane.toolbar.maximize=Maksymalizuj
split.pane.toolbar.minimize=Minimalizuj
split.pane.toolbar.restore=Przywróć
stairsSwitch.timeToWarning.borderTitle=Czas ostrzeżenia (T!)
stairsSwitch.timeToWarning.borderTitleRest=Czas ostrzeżenia (T!) Pozostały
stairsSwitch.useDefaultWarningproperties=Użyj standardowych wartości dla ostrzeżenia
stairsSwitch.warningTime.borderTitle=Czas trwania ostrzeżenia (T!L)
stairsSwitch.warningTime.borderTitleRest=Czas trwania ostrzeżenia (T!L) Pozostały
tab.diagrams.title=Tryb Schematów
tab.project.title=Projekt sieci
timeFormat=EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss
tool.catalog=Katalog
tool.dataTable=Tablica danych
tool.ipConfigurePanel.Select=Wybierz
tool.ipConfigurePanel.configLable=Nowa konfiguracja adresów IP
tool.ipConfigurePanel.incorrectMasterIP=Wprowadź prawidłowy adres IP Mastera.
tool.ipConfigurePanel.masterIP=Master IP:
tool.ipConfigurePanel.masterIPCantSelf=Wpisany adres IP już istnieje
tool.ipConfigurePanel.masterMode=Tryb Master
tool.ipConfigurePanel.slaveMode=Tryb Slave
tool.ipConfigurePanel.title=Ustaw adres IP
tool.ntpConfigurePanel.clientMode=NTP Klient
tool.ntpConfigurePanel.mode=Tryb NTP
tool.ntpConfigurePanel.serverMode=NTP Serwer
tool.ntpConfigurePanel.timeZone=Strefa czasowa
tool.ntpConfigurePanel.timeZone.hint=Strefa czasowa:
tool.vmConfigure.address=Adres
tool.vmConfigure.emptyValue=Wartość w linii % nie może być pusta.
tool.vmConfigure.mapping=Parametry tablicy wymiany danych
tool.vmConfigure.outofRange=Adres początkowy dla % w linii % musi być mniejszy niż %.
tool.vmConfigure.title=Tablica wymiany danych
tool.vmConfigure.vmType= & lt; $dialog.switch.type$ & gt;
tool.vmConfigure.wrongAddress=Adres musi się mieścić w zakresie od % do %.
tool.vmConfigure.wrongBit=Liczba bitów musi się mieścić w zakresie od % do %.
toolbar.title.block=Bloki
toolbar.title.configure=Konfiguracja
toolbar.title.input=Wejścia
toolbar.title.output=Wyjścia
toolbar.title.standard=Standard
toolbar.title.tools=Narzędzia
transferTable.localAddress.modbus.toolTip=Wartość rejestrów wejściowych (Input Register) powinny być w zakresie: 1-49999, 400000-46553.
transferTable.remoteAddress.modbus.toolTip.coil=Adresy cewek (Modbus Coil) powinny być w zakresie: 1-65535.
transferTable.remoteAddress.modbus.toolTip.di=Adresy wejść dyskretnych (Modbus Discrete Input) powinny być w zakresie: 1-65535.
transferTable.remoteAddress.modbus.toolTip.hr=Adresy rejestrów pamięci (Modbus Holding Register) powinny być w zakresie: 1-65535.
transferTable.remoteAddress.modbus.toolTip.ir=Adresy rejestrów wejściowych (Modbus Input Register) powinny być w zakresie: 1-65535.
transferTable.wrong.modbus.direction.write=Adres % w lini % jest tylko do odczytu.
transferTable.wrong.modbus.range.aInput=Adres % w lini % jest poza zakresem wejścia analogowego: 1-8.
transferTable.wrong.modbus.range.am=Adres % w lini % jest zakresem flagi analogowej: 1-64.
transferTable.wrong.modbus.range.aq=Adres % w lini % jest poza zakresem wyjścia analogowego: 1-8.
transferTable.wrong.modbus.range.coil=Adres % w lini % jest poza zakresem cewki (Coil): 1-65535.
transferTable.wrong.modbus.range.di=Adres % w lini % jest poza zakresem wejść dyskretnych (Discrete Input): 1-65535.
transferTable.wrong.modbus.range.hr=Adres % w lini % jest poza zakresem rejestrów pamięci (Holding Register): 1-65535.
transferTable.wrong.modbus.range.input=Adres % w lini % jest poza zakresem wejść cyforwych: 1-24.
transferTable.wrong.modbus.range.invalid=Adres % w lini % jest nieprawidłowy.
transferTable.wrong.modbus.range.ir=Adres % w lini % jest poza zakresem rejestrów wejściowych (Input Register): 1-65535.
transferTable.wrong.modbus.range.m=dres % w lini % jest poza zakresem flag: 1-64.
transferTable.wrong.modbus.range.q=dres % w lini % jest poza zakresem wyjść cyfrowych: 1-20.
transferTable.wrong.modbus.range.vbit=dres % w lini % jest poza zakresem pamięci V: 0.0-850.7.
transferTable.wrong.modbus.range.vw=dres % w lini % jest poza zakresem pamięci VW: 0-848.
tree.instructions=Instrukcje
uiChooserPanel.title=Personalizacja wyglądu
ujomi.util.addProperties=Nie znaleziono
unknownDeviceConfigPanel.networkConfig=Adres docelowy
upload.layout=Utworzyć schemat połączeń?
upload.noBlockInUDF=Program z modułu LOGO! jest uszkodzony: nie znaleziono żadnych bloków w UDF.
upload.splitConnection=Cofnij połączenie?
util.log.LogBook=Książka logowania z portem wyjściowym
version.type.demo=Wersja demo
version.type.test=Wersja testowa
view.base=~Widok
view.blowup=Powiększ (Ctrl+scroll)
view.colorDialog.default=~Standardowe
view.local.pc=Lokalny PC
view.marker=Zaznacz linie
view.marker.accel=m+ctrl
view.messageWindow=Okno informacyjne
view.messageWindow.accel=F4
view.reduce=Zmniejsz (Ctrl+scroll)
view.statusline=Listwa statusowa
view.tabs=~Zakładki
view.tabs.diagrams=Tryb schematów
view.tabs.project=Projek sieci
view.toolbars=~Listwa narzędziowowa
view.toolbars.diagrams=Paleta Schematów
view.toolbars.project=Paleta Projektu
view.toolbars.simulation=~Symulacja
view.toolbars.standard=Narzędzia
view.toolbars.tools=Drzewo
view.tooltips=P~odpowiedzi
view.zoom=~Powiększanie...
view.zoomIn=Powiększ
view.zoomOut=Pomniejsz
warning.userprofile.app_pswd=Wpisane hasła nie pasują. Wpisz nowe hasło
warning.userprofile.bro_pswd=Wpisane hasło nie pasuje. Wpisz nowe.
warning.userprofile.lsc_pswd=Wpisane hasła dla & lt; $app.name.long$ & gt; nie pasują. Proszę wpisać nowe hasło.
warning.userprofile.td_pswd=Wpisane hasła dla wyświeltacza TD nie pasują. Proszę wpisaćnowe hasło.
window.base=~Okno
window.cascade=~Kaskadowo
window.clone=~Powielenie
window.go.hideConnection=Schowaj linie połączeń urządzeń
window.go.offline=Przejdź Offline
window.go.online=Przejdź Online
window.go.showConnection=Pokaż linie połączeń urządzeń
window.horizontal=~Rozmieść pionowo
window.splitHorizontal=Podziel na dwa okna
window.splitVertical=Podziel na trzy okna
window.unsplit=~Cofnij rozdzielenie
window.vertical=Rozmieść poziomo
wizard.cancel=Anuluj
wizard.finish=Koniec
wizard.modem.configRemoteModemPanel.connectModem=Podłącz modem zdalny do komputera
wizard.modem.configRemoteModemPanel.doneNotSelected=Należy podłączyć zdalny modem do komputera i wybrać " Wykonaj " .
wizard.modem.configRemoteModemPanel.selectInterface=Wybierz port komunikacyjny
wizard.modem.configTelNumberPanel.connectModem=Podłącz modem zdalny do & lt; $hardware.family.name$ & gt; oraz modem lokalny do komputera.
wizard.modem.configTelNumberPanel.telephoneList=Lista nr telefonów
wizard.modem.configTelNumberPanel.title=Konfiguracja nr telefonów
wizard.modem.dial=Wybierz
wizard.modem.modemInfoPanel.info=Kreator pozwala skonfigurować lokalny i zdalny modem, nr tel. oraz port komunikacyjny dla połączeń dial-up.
wizard.modem.modemInfoPanel.wizard=Informacja o modemie
wizard.modem.modemWizardModel.contactModem=Podłącz modem
wizard.modem.saveConfiguration.failed=Błąd zapisu.
wizard.modem.saveConfiguration.success=Poprawny zapis.
wizard.modem.selectLocalConfigurationPanel.title=Wybierz lokalną konfigurację
wizard.modem.selectModemPanel.detail=Szczegóły...
wizard.modem.selectModemPanel.infoText=Wybierz modem, który chcesz skonfigurować. Jeżeli dwa modemy zostały skonfigurowane, wybierz " Następny " .
wizard.modem.selectModemPanel.localModem=Modem lokalny
wizard.modem.selectModemPanel.remoteModem=Modem zdalny
wizard.modem.selectModemPanel.telephoneNumber=Nr telefonu
wizard.modem.selectModemPanel.title=Wybierz modem
wizard.modem.selectRemoteConfigurationPanel.deleteModem=Usuń
wizard.modem.selectRemoteConfigurationPanel.existModem=Istniejąca konfiguracja
wizard.modem.selectRemoteConfigurationPanel.newModem=Utwórz nową konfigurację
wizard.modem.selectRemoteConfigurationPanel.remindInfo=Wybierz istniejącą konfigurację lub utwórz nową.
wizard.modem.selectRemoteConfigurationPanel.title=Wybierz konfigurację dla urządzenia zdalnego
wizard.modem.setLocalModemCommandPanel.configCommand=Skonfiguruj polecenia dla modemu lokalnego
wizard.modem.setLocalModemCommandPanel.saveConfig=Zapisz konfigurację
wizard.modem.setRemoteModemCommandPanel.additional=Dodatkowo (przerwa)
wizard.modem.setRemoteModemCommandPanel.configCommand=Skonfiguruj polecenia dla modemu zdalnego
wizard.modem.setRemoteModemCommandPanel.dataFlow=Wyłącz kontrolę przepływu danych
wizard.modem.setRemoteModemCommandPanel.dialTone=Wybieranie bez detekcji sygnału
wizard.modem.setRemoteModemCommandPanel.disableEcho=Wyłącz echo
wizard.modem.setRemoteModemCommandPanel.enableSYncMode=Włącz tryb synchroniczny
wizard.modem.setRemoteModemCommandPanel.ignoreDTR=Ignoruj DTR
wizard.modem.setRemoteModemCommandPanel.modemName=Nazwa modemu
wizard.modem.setRemoteModemCommandPanel.modemNameExist=Nazwa modemu już istnieje.
wizard.modem.setRemoteModemCommandPanel.noModemNameError=Należy podać nazwę modemu
wizard.modem.setRemoteModemCommandPanel.reset=Reset do ustawień fabrycznych
wizard.modem.setRemoteModemCommandPanel.takeCall=Odbierz połączenie po pierwszym sygnale
wizard.next=Następny
wizard.previous=Poprzedni
wizard.step=Krok
wizard.update.categories.addOn=Dodaj
wizard.update.categories.allCategories=Wszystkie kategorie
wizard.update.categories.language=Język
wizard.update.categories.servicepack=Service Pack
wizard.update.extractingFilesPanel.description=\nTransfer danych zakończony sukcesem\n Brak błędów \n Trwa rozpakowywanie danych.
wizard.update.extractingFilesPanel.error.ioError=Brak możliwości rozpakowania danych \n Prawdopodobnie katalog lub plik jest w trybie tylko do odczytu.
wizard.update.extractingFilesPanel.error.noAccessRights=Brak uprawnień do przeprowadzenia aktualizacji.
wizard.update.extractingFilesPanel.error.noDiskSpace=Brak wolnego miejsca na dysku.
wizard.update.extractingFilesPanel.extracting=Rozpakowywanie
wizard.update.extractingFilesPanel.extractingFiles=Rozpakowanie plików
wizard.update.extractingFilesPanel.title=Rozpakowane pliki
wizard.update.internetUpdatePropertiesPanel.connecting=Tworzenie połączenia...
wizard.update.internetUpdatePropertiesPanel.error.connectException=Połączenie z wyspecyfikowanym adresem nie może być zrealizowane.
wizard.update.internetUpdatePropertiesPanel.error.fileNotFound=Wprowadzony adres nie został odnaleziony na serwerze.
wizard.update.internetUpdatePropertiesPanel.error.malformedURL=Podano niewłaściwy adres.
wizard.update.internetUpdatePropertiesPanel.error.noUpdatesFound=Nie znaleziono aktualnego pliku aktualizacji dla & lt; $app.name.long$ & gt; wersji.
wizard.update.internetUpdatePropertiesPanel.error.parseCatalog=Pod podanym adresem nie zanleziono informacji o pliku aktualizacji \nlub powstał błąd przy odczycie tych danych.
wizard.update.internetUpdatePropertiesPanel.proxyHost=Proxy Serwer
wizard.update.internetUpdatePropertiesPanel.proxyPort=Proxy Port
wizard.update.internetUpdatePropertiesPanel.retrieving=Odbiór informacji...
wizard.update.internetUpdatePropertiesPanel.serverURL=Serwer URL
wizard.update.internetUpdatePropertiesPanel.title=Ustawienia Internetowe aktualizacji oprogramowania
wizard.update.internetUpdatePropertiesPanel.useProxy=Wykorzystaj Proxy Serwer
wizard.update.selectModulesPanel.availableModules=Dostępne pliki aktualizacji
wizard.update.selectModulesPanel.categorie=Kategorie
wizard.update.selectModulesPanel.copying=Kopiuj
wizard.update.selectModulesPanel.disconnectInternet=Transfer plików zakończony.\nMożna zamknąć połączenie z internetem.
wizard.update.selectModulesPanel.error.cantWrite=Dane nie mogą być zapisane na dysku.\n Plik lub katalog chroniony przed zapisem lub plik jest w trakcie użycia.
wizard.update.selectModulesPanel.error.fileNotFound=Wymagane pliki aktualizacji nie zostały znalezione na PC.
wizard.update.selectModulesPanel.error.scriptPostUpdateVeto=Powstał błąd w trakcie przeprowadzania aktualizacji.
wizard.update.selectModulesPanel.error.scriptPreUpdateVeto=Brak możliwości instalacji wybranego aktualizacji.
wizard.update.selectModulesPanel.moduleDescription=Opis
wizard.update.selectModulesPanel.noModulesSelected=Nie wybrano aktualizacji.
wizard.update.selectModulesPanel.title=Wybór Aktualizacji
wizard.update.selectModulesPanel.transferringFiles=Transfer plików.
wizard.update.selectUpdateDirectory.error.noUpdates=Nie znaleziono informacji o aktualizacji w podanym katalogu.
wizard.update.selectUpdateDirectoryPanel.selectDirectory=Katalog z informacjami o aktualizacji
wizard.update.selectUpdateDirectoryPanel.title=Wybierz katalog źródłowy
wizard.update.selectUpdateFilesPanel.add=Dodaj...
wizard.update.selectUpdateFilesPanel.description=Opis
wizard.update.selectUpdateFilesPanel.error.invalidVersion=Wybrany plik nie pasuje do posiadanej wersji & lt; $app.name.long$ & gt; .
wizard.update.selectUpdateFilesPanel.error.noModuleInfo=Wybrany plik nie jest plikiem dla & lt; $app.name.long$ & gt; .
wizard.update.selectUpdateFilesPanel.error.noModuleSelected=Brak wyboru aktualizacji
wizard.update.selectUpdateFilesPanel.fileChooser.approveText=Wybór
wizard.update.selectUpdateFilesPanel.fileChooser.logoUpdate= & lt; $app.name.long$ & gt; aktualizacja
wizard.update.selectUpdateFilesPanel.fileChooser.title=Wybór pliku
wizard.update.selectUpdateFilesPanel.modules=Wybrana aktualizacja
wizard.update.selectUpdateFilesPanel.remove=Usuń
wizard.update.selectUpdateFilesPanel.title=Wybierz pliki aktualizacji
wizard.update.selectUpdateModePanel.description=Wybierz źródło dla przeprowadzenia aktualizacji
wizard.update.selectUpdateModePanel.error.noModeSelected=Źródło musi zostać wybrane w celu przeprowadzenia aktualizacji.
wizard.update.selectUpdateModePanel.file=System plików
wizard.update.selectUpdateModePanel.internet=Internet
wizard.update.selectUpdateModePanel.title=Wybór źródła
wizard.update.updateFinishedPanel.description=\nAktualizacja zakończona sukcesem.\nAby uaktualnić zmiany\n & lt; $app.name.long$ & gt; musi być uruchomiony ponownie.\n\nZamknij aplikację.
wizard.update.updateFinishedPanel.title=Aktualizacja zakończona
wizard.update.updateInfoPanel.description=\n Za pomocą narzędzia aktualizacji oprogramowania można dokonywać\n instalacji nowej wersji językowej, rozszerzeń programowych\n oraz instalacji Service Pack.
wizard.update.updateInfoPanel.title=Aktualizacja oprogramowania
error.paste.lad=Nie można skopiować programu LAD do Projektu sieci
modbus.ethernet.ethernetConfigurePanel.dataTransfer.unitId=ID Jednostki
panel.networkNodePanel.remoteUnitId=ID Jednostki:
block.Float2Integer=Konwerter Float/Integer
block.Integer2Float=Konwerter Integer/Float
dialog.parameter.analog.extendedInput=Rozszerzone wejście analogowe (eAx)
dialog.parameter.analog.eAx=eAx
dialog.parameter.analog.eAq=eAq
dialog.parameter.analog.Res=Rozdzielczość
dialog.parameter.analog.Dt=Typ
dialog.parameter.analog.Da=Adres VM
error.floatInteger.resolution=Nieprawidłowa wartość Rozdzielczości
error.floatInteger.address=Nieprawidłowy adres VD
error.Float2IntegerPanel.illegalResValue=Rozdzieczość nie powinna być równa 0
tooltip.floatComboBoxEditor.range=Rozdzielczość powinna być między % a %
tool.ntpConfigurePanel.serverIPCantSelf=Adresy IP serwerów nie powinny być takie same jak adresy modułów podstawowych
ethernet.connectionConfigurePanel.syncInterval=Okres synchronizacji
ethernet.connectionConfigurePanel.cb_customize=Zezwól na dostosowanie okresu


Pobierz plik - link do postu