InstrukcjaNEC e616v.rar

Instrukcja do NEC'a e616!!!

jak chcesz to mam tu jakas polska...taka sobie...

  • InstrukcjaNEC e616v.rar
    • INSTRUKCJA PL NEC e616v.doc
    • INSTRUKCJA PL NEC e616v.txt


Pobierz plik - link do postu

InstrukcjaNEC e616v.rar > INSTRUKCJA PL NEC e616v.doc

INSTRUKCJA PL NEC e616v

Wstęp

1. Przygotuj Twój telefon z naładowan± bateri± 1800 mAh i angielsk±
wersję instrukcji, w której s± zdjęcia.

Jak korzystać z instrukcji:

Zwróć uwagę na wcięcia tekstu (pokazuj± one poziom MENU), w którym
znajdujemy Każde kolejne wcięcie jest poprzedzone wej¶ciem
,,głębiej"

w MENU.

2. Problem z simlockiem. Zakładam, że Twój NEC nie posiada simlocka,
ale jak wiesz ta blokada może być ominięta lub trwale usunięta
(najlepiej dwoma kodami). Jeżeli masz simlocka tylko ominiętego nie
wkładaj żadnej karty sim 3G, bo spowoduje to przywrócenie blokady
SIMLOCK, a nawet zablokowanie telefonu.

Roz 1. URUCHOMIENIE TELEFONU

Wkładamy nasz± kartę SIM tak, jak jest narysowane obok slotu na SIM:
¶cięty róg ma być skierowany w stronę naklejki z numerem IMEI, no i
oczywi¶cie styki na dół.

Baterię wkładamy następuj±co: napisami do góry, najpierw stronę,
gdzie s± styki, potem dopychamy drug± stronę i zakładamy pokrywkę
tyln±.

Video Telefony, takie jak Twój NEC, posiadaj± wy¶wietlacze wysokiej
rozdzielczo¶ci, a także inne urz±dzenia, takie jak kamera cyfrowa,
czy GPS, które ci±gn± bardzo dużo energii.

Oto kilka wskazówek jak zwiększyć wydajno¶ć i żywotno¶ć baterii:

Ustaw jak najkrótszy czas wy¶wietlania - wł±czanie wygaszacza ekranu


po 1 minucie

Ustaw niski poziom pod¶wietlenia (Low) najmniejszy kontrast i jasno¶ć

Ustaw alarm wibracyjny na wył±czony

Roz 2.OPIS KLAWISZY ORAZ CZʦCI TELEFONU

Otwórz angielsk± instrukcję

Strona 2. 1

Menu - z każdego miejsca otwiera główne menu

Send Key - zielona słuchawka - zadzwoń/wy¶lij - spis
poł±czeń wykonanych

Clear Key - backspace - usuwanie ostatniego wprowadzonego znaku oraz
cofnięcie się do poprzedniego ekranu w menu

Internal antenna - antena wewnętrzna - na t± czę¶ć telefonu
trzeba szczególnie uważać!

Earpiece - słuchawka

Right Soft Box - prawa opcja zmienna

Right Soft Key - Prawy Klawisz ,,miękki" - do potwierdzenia
prawej opcji zmiennej wy¶wietlonej na ekranie.

Microphone - mikrofon

Triangle Key - klawisz ,,Trójk±tny" otwiera Przegl±darkę WAP w
angielskiej sieci ThreePay.

End Key - klawisz wł±cz/wył±cz (przytrzymaj 2sek.) - zakończ
rozmowę - wyjdĽ do głównego ekranu

Keypad - klawiatura

Strona 2. 2

Volume Keys - regulacja gło¶no¶ci

Headset connector - wej¶cie słuchawkowe

I/O connector - wej¶cie / wyj¶cie dla kabla USB i ładowarki

Speaker - gło¶nik

Camera (back) - aparat/kamera główna (tylny panel)

Front display Screen - przedni ekranik

Camera light - lampa do¶wietlaj±ca

LED indicator - wskaĽnik działania LED

Memory Stick Duo card slot - wej¶cie na kartę pamięci

Strona 2.5. - klawiatura

1 - The Triangle Key - czarny klawisz ,,z białym trójk±tem"
otwiera Przegl±darkę WAP w angielskiej sieci ThreePay.

2,5 - The Navigation Key - po prostu joystick - klawisz kierunkowy
do poruszania się po menu i WAPie, no i oczywi¶cie w grach;

z poziomu głównego ekranu działa następuj±co: góra/dół -
przegl±daj kontakty, prawo - poł±czenia nieodebrane, lewo -
poł±czenia odebrane

3 - The Menu Key - z każdego miejsca otwiera główne menu

4 - The option Key - klawisz opcji dodatkowych, inny dla każdej
pozycji menu!!

Według mnie jest to najważniejszy klawisz telefonu, sprawdĽ co się
pod nim kryje, zawsze, gdy widzisz co¶ nowego

6 - ENTER - klawisz potwierdzenia

9 - Clear Key - backspace - usuwanie ostatniego wprowadzonego znaku
oraz cofnięcie się do poprzedniego ekranu w menu

10 - Soft Keys - klawisze opcji zmiennych

Roz 3. KARTA PAMIĘCI

Jeżeli nie posiadasz jeszcze karty pamięci Sony Memory Stick Duo,
warto j± zakupić !!! Najlepiej o największej pojemno¶ci jaka jest
Memory Stick Duo 128 MB

Będziesz mógł zachować więcej zdjęć, filmów, WIĘCEJ MP3 !!!

Instalacja karty pamięci Sony Memory Stick Duo:

Zawsze wył±cz telefon przed włożeniem i wyjęciem karty pamięci !!!

Trzymaj±c telefon ekranem do Ciebie, wkładasz kartę stykami w dół.

Wepchnij j± do końca, tak aby się w ¶rodku zatrzymała.

Aby wyj±ć kartę - pchnij j± lekko do ¶rodka, aż ,,sama
wyskoczy".

Jak już mamy kartę w ¶rodku, trzeba j± sformatować.

Wł±czamy telefon, wchodzimy do Menu, następnie do File Manager (3),
potem do Memory Card Tool (3), potem Format mem. Card (1), potwierdzamy
Yes.

Formatowanie karty pamięci oczywi¶cie skasuje wszystkie zapisane na
niej dane.

Roz 4. EKRAN TELEFONU I SKRÓTY EKRANOWE

1. Ikonki/wskaĽniki informacyjne (górny pasek - naładowanie
baterii, wiadomo¶ci,

poł±czenie WAP 3G, transmisja danych USB, obecno¶ć karty pamięci,
poł±czenie

Bluetooth , ilo¶ć zadań realizowanych jednocze¶nie, status GPS ,
zasięg UMTS, zasięg 2G i 2,5G)

2. Ekran główny (wła¶ciwy) - na nim pokazuje się obraz kamery,
przegl±darka WAP itp.

3. Drugi (dolny) Pasek wskaĽników informacyjnych - zmiana profilu,
wł±czony budzik,

alarm wibracyjny, przekazywanie i współdzielenie poł±czeń, data,
godzina. Klawisze opcji zmiennych (prawy i lewy) - odpowiadaj±
prawemu i lewemu przyciskowi z

jedn± kropk±.

4. Ikonki skrótów ekranowych: działaj± dokładnie tak samo jak w
Windowsie.

możesz ustawić dowolne, najczę¶ciej używane przez Ciebie funkcje na
ekranie. Dostęp do nich uzyskujesz poprzez wci¶nięcie klawisza
potwierdzenia (Enter - klawisz ¶rodkowy) proponuję na pocz±tku
skasować wszystkie, a w miarę jak będziesz poznawał telefon -
dodawać.

Większo¶ć opcji telefonu możesz dodać jako skrót - zawsze gdy
lewy klawisz opcji

zmiennych będzie zmieniał się w ,,Link This" - potwierdzamy
Enter - następnie wybieramy :

Home (1) Enter.

Roz 5.KONFIGURACJA TELEFONU MENU - STETINGS (8)

(7) Date and Time - Data i Czas

Od razu po pierwszym wł±czeniu, telefon zapyta nas, czy ustawić datę
i czas.

Nie zapomnijmy ustawić strefy czasowej na GMT +1 (Europe)

Opcja Summer time - to czas letni - nie ustawiamy, w lecie telefon
sam się przestawi.

Jeżeli nie zrobili¶my wszystkiego jak trzeba (Np. zegarek w naszym
telefonie spóĽnia się w stosunku do zegarka naszej Dziewczyny) ,
zawsze można wej¶ć tam jeszcze raz:

Menu - Settings (8) - Date and Time (7) - Set date and time (1)
- Home time (1) czas podstawowy

Dual time (2) drugi czas

Menu - Settings (8) - Date and Time (7) - Format (2)

Tu ustawiamy, czy chcemy wy¶wietlanie godziny w trybie 12-, czy
24-godzinnym;

Który zegar ma być wy¶wietlony na ekranie, jaki chcemy format daty:

dd/mm/yyyy - dzień/miesi±c/rok

(2) mm/dd/yyyy - miesi±c/dzień/rok

(3) yyyy/mm/dd - rok/miesi±c/dzień

(1) Handset settings - Ustawienia telefonu

(1) Handset profile - profil telefonu

(1) Select profile - wybierz profil

(1) Standard profile - profil standardowy

(2) Meeting profile - profil ,,Na spotkaniu"

(3) Outdoor profile - profil ,,na polu"

(4) Car profile - profil ,,w samochodzie"

(2) Standard profile - Ustawienia profilu standardowego

ło¶no¶ć dzwonka

(2) Ring tunes - Dzwonek

Voice calls - dzwonek poł±czenia głosowego

Video calls - dzwonek poł±czenia video

Messages - dzwonek wiadomo¶ci SMS i MMS

(3) Illumination - Schemat ¶wietlny podczas poł±czeń
przychodz±cych

(4) Vibration pattern - schemat wibracji podczas poł±czeń
przychodz±cych

(5) Backlight - pod¶wietlenie

High/medium/low/off - jasne/¶rednie/przyciemnione/wył±czone

(6) Other Settings - inne Ustawienia

Key tones - dĽwięki klawiszy

Coverage tone - dĽwięk zasięgu

Auto answer - automatyczne odbieranie poł±czeń

(3) Meeting profile - Ustawienia profilu ,,Na spotkaniu"

(4) Outdoor profile - Ustawienia profilu ,,na polu"

(5) Car profile - Ustawienia profilu ,,w samochodzie"

(2) Call time info - informacja o czasie poł±czeń

(1) Current call time - pokaż aktualny czas poł±czenia

Current call - pokaż czas obecnego poł±czenia

Outgoing Calls - dla poł±czeń wychodz±cych

All calls - dla wszystkich poł±czeń

Off - wył±czone

(2) Summary list - Podsumowanie czasu poł±czenia

All calls - dla wszystkich poł±czeń

Incoming Calls - dla poł±czeń przychodz±cych

Outgoing Calls - dla poł±czeń wychodz±cych

(3) Voice calls - czas poł±czeń głosowych

All calls - dla wszystkich poł±czeń

Incoming Calls - dla poł±czeń przychodz±cych

Outgoing Calls - dla poł±czeń wychodz±cych

(4) Video Calls - czas poł±czeń video

All calls - dla wszystkich poł±czeń

Incoming Calls - dla poł±czeń przychodz±cych

Outgoing Calls - dla poł±czeń wychodz±cych

(5) Reset call timer - zeruj liczniki czasu

All calls - dla wszystkich poł±czeń

Incoming Calls - dla poł±czeń przychodz±cych

Outgoing Calls - dla poł±czeń wychodz±cych

(3) Call options - opcje poł±czeń

(1) receiver Volume - gło¶no¶ć odbiornika

(2) Quality alarm - jako¶ć dzwonka

No alarm - bez dzwonka

Loud alarm - gło¶ny dzwonek

Soft alarm - delikatny (trochę obniżona

tonacja) dzwonek

(3) Any key answer - odbieranie dowolnym klawiszem

(4) Dial pause setting - ustawienie zawieszenia wybierania

numeru

(5) headset - zestaw słuchawkowy

speaker rings too - gło¶nik zewnętrzny też

dzwoni

hands free only - tylko zestaw słuchawkowy

(6) portrait display - wy¶wietlanie zdjęcia osoby dzwoni±cej

(7) ignore if no ID - odrzuć jeżeli numer jest nieznany

(8) Voicemail - poczta głosowa

network notify - powiadomienie sieci

call voicemail - zadzwoń na pocztę głosow±

(4) Making calls - wykonywanie poł±czeń

(1) send tones - wybieranie tonowe

(2) fixed dialing - wybieranie ustalone(2) Video calls - video-rozmowy - na razie w Polsce działaj± w
bardzo ograniczonym

Zakresie.

(1) camera settings - Ustawienia kamery

Screen mode - tryb przekazywania obrazu / tryb ekranu

My side is smaller - obraz kamery wewnętrznej jest mniejszy

My side is larger - obraz kamery wewnętrznej jest większy

Other Side only - tylko kamera zewnętrzna

My side only - tylko kamera wewnętrzna

Picture quality - jako¶ć obrazu

Standard

Better picture - lepszy obraz

Faster movement - szybszy czas reakcji

(2) video call options - opcje video-rozmowy

video settings - ustawienia video

use live video - użyj przekazu video na żywo

use photo instead - użyj zdjęcia w zamian

show timer - pokaż licznik czasu poł±czenia

Voice if no video - głos, je¶li video jest wstrzymane

(3) Screen settings - Ustawienia Ekranu

(1) Greeting - powitanie

power on animation - animacja lub obraz przy wł±czaniu telefonu

Power on tone - dĽwięk przy wł±czaniu telefonu

Power off image - obraz przy wył±czaniu telefonu

(2) Wallpaper - tapeta ekranu głównego

(3) Power save time - wył±cz pod¶wietlenie ekranu po ..... minutach

Tu proponuje ustawić 1. wtedy nasz NEC wytrzyma dłużej bez ładowania

(4) Network setup - Ustawienia Sieci

(1) Network select - Wybór sieci

(2) pref. Networks - lista sieci preferowanych (tych, z których
możesz korzystać obecnie oraz dostępnych w roamingu)

(3) network mode - tryb sieci (wybór UMTS lub 2G/2,5G - jeżeli nie
masz karty 3G w telefonie, nie masz co wybierać)

(4) APN -

(5) Auto reconnect - Automatycznie ł±cz z sieci± ponownie (w
przypadku utraty zasięgu, telefon jest cały czas w trybie szukania
sieci)

(5) Security - Bezpieczeństwo

(1) Locks - Blokady

Dial lock - blokada wybierania numeru

Auto lock - automatyczna blokada

(2) Set codes - ustaw kody

(1) aktywuj PIN1

Enable - wł±cz

Disable - wył±cz

(2) Nowy PIN1

(3) Odblokuj PIN1

(4) Nowy PIN2

(5) Odblokuj PIN2

(6) nowy kod telefonu

(7) nowy PIN prywatny

(6) Supplementary - Dodatkowe Ustawienia Poł±czeń

(1) Wy¶lij mój numer - zdecyduj, czy chcesz, aby osoba, do której
dzwonisz widziała Twój numer. W polskich sieciach często

s± to Ustawienia sieci (zależy od Taryfy) i czasem ta opcja może nie
być dostępna. Skontaktuj się wtedy z operatorem sieci

(1) network default - domy¶lne Ustawienia sieci

(2) send - wysyłaj mój numer

(3) withhold - wstrzymanie wysyłania mojego numeru tylko na następne
poł±czenie.

(2) Poł±czenie oczekuj±ce

(3) przekazywanie poł±czeń

(4) ograniczenia poł±czeń

(1) restrict calls - zabroń poł±czeń

(1) wychodz±cych

(2) przychodz±cych

(2) odblokuj ograniczenia poł±czeń

(3) Status - SprawdĽ Stan blokowania poł±czeń

(4) zmień hasło

(5) identyfikacja numeru poł±czenia przychodz±cego

(8) Language - Wybór Języka

(9) Clear settings - Przywróć Ustawienia Fabryczne

(1) Phone - funkcja ,,telefon", zmienna w zależno¶ci od karty
SIM.

(2)Messages - wiadomo¶ci

(1) Skrzynka odbiorcza

(2) Outbox - do wysłania

(3) Drafts - Kopie robocze

(4) Sent - wysłane

(5) My folders - Moje katalogi

(6) 3Mail - poł±czenie z kontem email na serwerze

3mail.co.uk - działa w Anglii, jak się ma

Kartę sieci ThreePay.

(7) Memory card - Karta pamięci

Lewy klawisz opcji zmiennych - New - nowa wiadomo¶ć:

wiadomo¶ć tekstowa

wiadomo¶ć video

wiadomo¶ć multimedialna MMS

wiadomo¶ć email

Każda nowa wiadomo¶ć jest edytowana w takim samym okienku:

Linia pierwsza: rodzaj wiadomo¶ci (SMS/MMS/VMS/email)

Linia druga: temat

Linia trzecia: odbiorca

Enterem wchodzimy do okienka edycji numeru lub adresu email

prawy klawisz opcji zmiennych pozwala wybrać

numer spo¶ród kontaktów

linia czwarta / okno: tekst wiadomo¶ci

linia pi±ta zał±czniki

klawisz opcji (3 kropki) otwiera menu:

wy¶lij

zachowaj

wyczy¶ć pola

podgl±d wiadomo¶ci

wstaw tekst ustalony:

nagłówek

podpis

opcje wysyłania

anuluj edytowanie

klawisz opcji (3 kropki) otwiera menu:

Nowa wiadomo¶ć

SprawdĽ wiadomo¶ci

Link This - utwórz skrót

na ekranie głównym

w Szybkim Menu Podręcznym

4) Skasuj wszystkie katalogi

5) Ustawienia

1) general - ogólne

1) scrolling - przesuwanie

2) Display / nagłówek

2) Ustawienia wiadomo¶ci tekstowych

3) Ustawienia wiadomo¶ci

4) Ustawienia wiadomo¶ci

5) domy¶lne Ustawienia sieci

6) resetuj (zeruj) wszystkie Ustawienia wiadomo¶ci

(3) File manager - menadżer plików

(1) Pamięć telefonu

Pliki Video

Pliki Obrazków

Pliki Muzyczne

Pliki DĽwiękowe

Inne Pliki

klawisz opcji (3 kropki) otwiera menu:

(1) Zamień pamięć

(1) Pamięć telefonu

(2) karta pamięci

(2) Stan pamięci

(3) Kasuj

(4) Link This - Dodaj skrót

(2) Karta Pamięci

?

arty Pamięci

(1) Formatuj kartę pamięci

(2) SprawdĽ kartę pamięci

(3) Stan pamięci

(4) Java- aplikacje Java

(5) Contacts- kontakty - ksi±żka telefoniczna

klawisz opcji (3 kropki) otwiera menu:

(1) Dodaj

(2) Edytuj zaznaczony

(3) Zadzwoń do zaznaczonego

(1) Wykonaj poł±czenie głosowe

(2) Wykonaj poł±czenie video

(4) Kasuj

(1) zaznaczone

(2) wszystkie kontakty

(5) Katalog

(1) Kontakty w pamięci telefonu

(2) Kontakty w pamięci karty SIM

Aby skopiować Twoje kontakty z karty SIM do telefonu jeste¶ w dobrym
miejscu

Wybierz USIM Contacts, a następnie wci¶nij klawisz opcji (3kropki)

otworzy się menu - wci¶nij klawisz kierunkowy GÓRA 5 razy. kursor
powinien zaznaczyć

Copy - potwierdzamy ENTER - wybieramy (3) All Contacts i
potwierdzamy ENTER.

Teraz pozostaje już tylko z powrotem ustawić pamięć telefonu:

klawiszem Zakończ wychodzimy do ekranu startowego.

Powtórz za mn± sekwencję klawiszy: MENU - ENTER - 3KROPKI - 5
- ENTER

(3) Stałe

(4) Ignorowane - nie będ± mogli do Ciebie dzwonić

(5) Usługi

(6) Skrzynka pocztowa

(7) Własny numer

(6) Wy¶lij wiadomo¶ć

(7) Szukaj

(1) po nazwie

(2) po numerze

(3) po adresie email

(8) profil kontaktu

(1) Użyj profilu

(1) Użyj profilu

(2) Bez profilu

(2) Profile settings - Ustawienia profilu

nazwa

obrazek

dzwonek poł±czenia głosowego

dzwonek poł±czenia video

dzwonek wiadomo¶ci SMS/MMS

alarm wibracyjny przy poł±czeniu głosowym

alarm wibracyjny przy poł±czeniu video

alarm wibracyjny przy przychodz±cej wiadomo¶ci SMS/MMS

,,strona" druga tego menu:

Voice call illumination - schemat ¶wietlny przy poł±czeniu
głosowym

schemat ¶wietlny przy poł±czeniu video

schemat ¶wietlny przy przychodz±cej wiadomo¶ci SMS/MMS

Privacy - Ustawienia prywatno¶ci tego kontaktu

Reset to default - Zeruj Ustawienia do domy¶lnego

(-) Szybkie wybieranie - Move - przenie¶; Add - dodaj

(-) Stan pamięci

(-) Przenie¶

(-) Kopiuj

(-) Grupy kontaktów

(-) Save as vCard - zachowaj jako Karta Wirtualna - tworzy kopię
katalogu kontaktów

w pliku .vcf możesz zachować w pamięci telefonu lub na karcie
pamięci.

(-) Link This - utwórz skrót

(-) Settings - Ustawienia

Lewy klawisz opcji zmiennych - Msg - nowa wiadomo¶ć do
zaznaczonego

Prawy klawisz opcji zmiennych - Vid. call - wykonaj poł±czenie
video

Na wybranym kontakcie wci¶nij dwa razy Enter - otworzy się okno
edycji kontaktu.

Możesz wpisać dla każdego kontaktu: nazwę, nr telefonu (możesz
wpisać aż 4 dla każdego kontaktu: Komórkowy, Domowy, Do Biura i
Inny), adres email, adres strony WWW, przyporz±dkować do wybranej
grupy, dodać zdjęcie, które będzie wy¶wietlane przy poł±czeniu
przychodz±cym od danej osoby oraz możesz również wpisać Ksywkę
(nickname)

(6) MULTIMEDIA CENTRE - CENTRUM MULTIMEDIÓW

(1) Zrób zdjęcie

klawisz opcji (3 kropki) otwiera menu:

(1) zmień kamerę (pokaż widok z drugiej kamery -
zewnętrzna/wewnętrzna)

(2) rozmiar zdjęcia - wybór rozdzielczo¶ci

(3) Jako¶ć zdjęcia

High - wysoka

Standard,

Economy - oszczędzanie miejsca w pamięci

(4) Typ zdjęcia

(1) Krajobraz

(2) Portret

(3) W nocy - do¶wietlanie programowe (gamma +2)

(5) Ustawienia pamięci

(6) Samo-wyzwalacz

(7) Ustawienia do¶wietlenia

(1) automatyczne

(2) dzień słoneczny

(3) dzień zachmurzony

(4) wewn±trz

klawisze kierunkowe góra dół - korekcja gamma
(rozja¶nij/przyciemnij)

ENTER - zrób zdjęcie

(2) Nagraj sekwencję video

klawisz opcji (3 kropki) otwiera menu:

(1) zmień kamerę (pokaż widok z drugiej kamery -
zewnętrzna/wewnętrzna)

(2) rozmiar sekwencji

(1) Krótka sekwencja (7 sekund)

(2) Długa sekwencja (23 sekund)

(3) Jako¶ć zdjęcia

High - wysoka

Standard,

Economy - oszczędzanie miejsca w pamięci

(4) Typ zdjęcia

(1) Krajobraz

(2) Portret

(3) W nocy - do¶wietlanie programowe (gamma +2)

(5) Ustawienia pamięci

(6) Ustawienia dĽwięku

(1) Tylko video

(2) Video z dĽwiękiem

(7) Ustawienia do¶wietlenia

(1) automatyczne

(2) dzień słoneczny

(3) dzień zachmurzony

(4) wewn±trz

klawisze kierunkowe góra/dół - korekcja gamma
(rozja¶nij/przyciemnij)

klawisze kierunkowe prawo/lewo - zoom - powiększ/pomniejsz

ENTER - pocz±tek/koniec nagrywania

(3) Nagraj dĽwięk - ENTER - pocz±tek/koniec nagrywania

(4) Przegl±daj obrazki/zdjęcia

(5) odtwarzaj video

(6) odtwarzaj muzykę

(7) odtwarzaj dĽwięki

(7) EXTERNAL CONNECTION - POŁˇCZENIE ZEWNĘTRZNE

(1) Bluetooth

All devices - wszystkie urz±dzenia

wci¶nij ENTER, aby wybrać urz±dzenie, które chcesz podł±czyć

wci¶nij 3kropki, aby skonfigurować wybrane urz±dzenie.

(2) USB

(3) Synchronizacja

Ustawienia Server one - ten - Ustawienia poł±czeń zewnętrznych

Lewy klawisz opcji zmiennych - Start - rozpocznij synchronizację

Prawy klawisz opcji zmiennych - Settings - Ustawienia

Np.: zaznaczamy Server one, I wciskamy prawy klawisz opcji zmiennych

Profile name - nazwa ustawień (dowolna Np. Poł±czenie USB)

Server name:

Dla USB powinno być SYNCML-SYNC

każda sieć ma inne Ustawienia Internetu Np. Era:

Authentication - Uwierzytelnianie (odznaczone)

User name - nazwa użytkownika

Password - hasło; dla sieci Era: erainternet

User database - Baza danych użytkownika - to, co chcemy
synchronizować

Server database - Baza danych serwera

Synchronisation method - metoda synchronizacji danych:

(1)Packet - pakietowe przesyłanie danych - GPRS

(2) USB

Ustawienia dla Internetu przez GPRS w telefonie:

MENU - SETTINGS (8) - NETWORK SETUP (4) - APN (4)

Ustaw APN - dla sieci Plus: plusinternet

dla Era : erainternet

Internet user name: - nazwa użytkownika

- dla sieci Plus: plusinternet

dla Era : erainternet lub erainternet

dla CSD (wydzwaniane) w Era: numer dostępowy: +48604010101

Internet Password: - hasło

- dla sieci Plus: plusinternet

dla Era: erainternet lub erainternet

Authentication - Uwierzytelnianie - normalne (odznaczone)

Jeżeli używasz telefonu jak modemu:

Ustawienia programu DIAL UP NETWORKING w komputerze:

GPRS:

Numer telefonu: *99***1#

Nazwa użytkownika: plusinternet

KONFIGURACJA INTERNETU

¦CIˇGANIE GIER Z INTERNETU PRZEZ TELEFON

Internet będzie funkcjonował tylko w sieciach:

IDEA i PLUS GSM

Proszę o postępowanie zgodnie z punktami:

1. W stanie gotowo¶ci telefonu (kiedy widzimy tapetę) naciskamy

klawisz MENU.

2. Następnie wchodzimy w opcje SETTINGS (Ustawienia),

naciskamy klawisz OK (ten okr±gły).

3. Wchodzimy teraz w podmenu NETWORK SETUP (Ustawienia

Internetu), następnie wchodzimy w APN i w następnym MENU

wchodzimy w APN 3.

Odblokowanie APN 1 i 2 " Należy wpisać kod (*#2634#) jak skonfigurować
MMS w PLUSIE. Wiec tak wchodzimy do zakładki APN najlepiej sobie
ustawić w 1 mms i w 2 GPRS ale to juz Wasz wybór.

Access point name : mms.plusgsm.pl

APN adres: mms.plusgsm.pl

Gdy to ustawimy przechodzimy jeszcze do APN select no i wybieramy APN
który ustawili¶my,

Ale na tym nie koniec musimy jeszcze pogrzebać w ustawieniach
wiadomo¶ci. Wchodzimy do Menu & gt; Messages (2) & gt; *** & gt; Settings (5) & gt;
Multimedia Msg (3) & gt;

Wybieramy MMS centre(4) wpisujemy:

http://mms.plusgsm.pl:8002

Potem wchodzimy do MMS Proxy(5) wpisujemy:

212.002.096.016:8080

No i powinno nam ładnie wszystko ¶migać tylko nie zapomnijcie
aktywować w PLUSIE korzystanie z mms. Access point name : mms

APN adres : mms

Gdy to ustawimy przechodzimy jeszcze do APN select no i wybieramy APN
który ustawili¶my,

Ale na tym nie koniec musimy jeszcze pogrzebać w ustawieniach
wiadomo¶ci. Wchodzimy do Menu & gt; Messages (2) & gt; *** & gt; Settings (5) & gt;
Multimedia Msg (3) & gt;

Wybieramy MMS centre(4) wpisujemy:

http://mms.idea.pl

Potem wchodzimy do MMS Proxy(5) wpisujemy:

192.168.006.104:8080

No i powinno nam ładnie wszystko ¶migać tylko nie zapomnijcie
aktywować w Idei korzystanie z mms.

Zapomniałem dodać do artykuły ze w IDEI działa tylko wysyłanie mms,
odebrać trzeba przez neta tylko, wiec można przez gprs i zapisać na
telefonie (chyba; nie sprawdzałem w IDEI)

4. Naciskamy czarny klawisz z białym trójk±tem na naszym

telefonie, który znajduję się po prawej stronie aparatu.

5. Teraz musimy wpisać kod naszego aparatu, standartowo jest

to 0000 (cztery zera). Je¶li jest bł±d przy wpisywaniu to

znaczy, że sam musiałe¶(a¶) zmieniać kody.

6. Teraz pokazuj± nam się dwa białe okienka wchodzimy do

pierwszego za pomoc± okr±głego przycisku i wpisujemy

WWW.IDEA.PL dla sieci IDEA lub WWW.PLUSGSM.PL dla sieci

PLUS GSM.

7. Po wpisaniu naciskamy okr±gły przycisk i wchodzimy do

drugiego białego okienka i wpisujemy to samo co w

poprzednim. Naciskamy OK i powinni¶my widzieć dwie bramki

białe w których widniej± takie same adresy.

8. Dajemy OK (okr±gły ¶rodkowy klawisz). Wychodzimy przyciskiem
,,C"

i jeste¶my w MENU APN.

9. Teraz wchodzimy w pierwsz± pozycję SELECT APN i w niej

najeżdżamy na APN 3 i naciskamy OK.

INTERNET JEST JUŻ USTAWIONY.

10. Teraz musimy wył±czyć i wł±czyć nasz telefon.

11. Po wł±czeniu na górze na wy¶wietlaczu powinni¶my zauważyć

dwie szare kreseczki, które mówi± nam, że INETRNET jest

gotowy do użycia.

12. Teraz je¶li chcemy pochodzić po Internecie to naciskamy

przycisk z białym trójk±tem, który znajduję się po prawej stronie
telefonu.

13. Wła¶nie weszli¶my w przegl±darkę internetow±.

14. Aby wpisać adres strony WWW na któr± chcemy wej¶ć

musimy zatrzymać wczytywanie się tej strony przyciskiem

nad białym trójk±tem znajduj±cym się po prawej stronie.

15. Teraz naciskamy przycisk TRZY KROPECZKI. Schodzimy na dół

opcji i wchodzimy w ENTER URL. Naciskamy okr±gły przycisk

w celu wpisania adresu.

16. Wpisujemy adres np.www.wp.pl o dajemy 2 razy OK .

17. Strona jest wczytywana.

18. Po stronie chodzimy joystickiem w dwóch kierunkach. Kiedy

chcemy wej¶ć w hiperł±cze (w jak±¶ pod stronę) naciskamy

przycisk OK (ten okr±gły).

Życzę miłego Surfowania...

¦ci±ganie gier JAVA ze strony WWW.

1. Wchodzimy w przegl±darkę WWW (patrz punkt 12 poprzedniego

poradnika)

2. Wpisujemy teraz adres strony WWW (punk 14)

3. Adres strony to http://mobilefreakz.cjb.net

4. Po wczytaniu się niebieskiej strony klikamy na GAMES (gry)

i następnie ALL GAMES (wszystkie gry)

5. Teraz z listy 250 gier wybieramy tytuł i wchodzimy w niego.

6. Po wczytaniu się obrazka i opisu gry naciskamy na DOWNLOAD
(¶ci±gnij)

7. Naciskamy OK i następnie YES.

8. Gra jest ¶ci±gana na nasz± komórkę.

9. Czas ¶ci±gania będzie uzależniony od rozmiaru gry.

10. Po ¶ci±gnięciu gry wychodzimy z Internetu odpowiednim

klawiszem.

11. Naciskamy klawisz MENU i wchodzimy w podmenu JAVA.

12. Z listy gier wybieramy nowo ¶ci±gnięt± i wchodzimy w ni±.

13. Zalecam przed ¶ci±ganiem gier przez telefon ogl±dnięcie

poszczególnych gier na komputerze na stronie:

http://www.mobilefreakz.cjb.net/

Życzę miłej gry...

(9) TOOLBOX - NARZĘDZIA

(1) Kalendarz

klawisz opcji (3 kropki) otwiera menu:

(1) Nowy

(1) Spotkanie

(2) Specjalna Okazja

(3) Wydarzenie wielodniowe (lub powtarzane sekwencyjnie)

(4) Dni Wolne

(2) Edytuj

(3) Kopiuj

(4) Widok przefiltrowany

(1) All - Pokaż wszystkie

(2) Pokaż prywatne

(3) Pokaż publiczne

(5) Skocz do daty

(6) Stan Pamięci

(7) Synchronizacja

(8) Kasuj

(1) kasuj wydarzenie

(1) bież±ce wydarzenie

(2) wszystkie aż do dzi¶ (z przeszło¶ci)

(3) kasuj wszystkie

(2) kasuj dzień wolny

(1) bież±ce dzień wolny

(2) wszystkie aż do dzi¶ (z przeszło¶ci)

(3) zeruj/kasuj wszystkie

(2) To Do - Do Zrobienia - zaplanowane zadania

pierwsza linia: nadaj status: prywatny, biuro, nauka, podróż, zakupy,
przygotowania,

sport, praca domowa, inne

2. Tytuł

3. zawarto¶ć

4. Deadline - do kiedy ma to być zrobione - data krytyczna

5. Priorytet - normalny, high-wysoki, low - niski

6. to do/done - do zrobienia/zrobione

7. done date - data zrobienia/wykonania

8. dzwonek przypomnienia wł±czony / wył±czony

Dzwięk, data i godzina dzwonka przypomnienia

(3) Budzik - masz możliwo¶ć Ustawienia pięciu budzików - już
nigdy nie za¶pisz na ważne

spotkanie !!!

lewy klawisz opcji zmiennych - edytuj

Godzina

Powtarzanie:

Nie powtarzaj

Powtarzaj w cyklu tygodniowym

W które dni tygodnia: Mo, Tu, We... = Pon, Wt, ¦r, ...

Notatka do wy¶wietlenia

Dzwonek lub utwór mp3

Poziom gło¶no¶ci

Wibracja

Snooze - Drzemka

prawy klawisz opcji zmiennych - wł±cz / wył±cz

(4) Notatnik

(5) Kalkulator / przelicznik walut

lewy klawisz opcji zmiennych - C - kasowanie ostatniego
wprowadzonego znaku

prawy klawisz opcji zmiennych - Convert - przeł±cznik: Kalkulator
/ Przelicznik Walut

Przelicznik Walut

Amount - warto¶ć

From - z jakiej waluty

Rate - kurs

To - na jak± walutę

lewy klawisz opcji zmiennych - Result - Wynik

prawy klawisz opcji zmiennych - Calc. - przeł±cza z powrotem na
kalkulator

Klawisz opcji (3kropki) otwiera menu:

(1) set rate - ustaw kurs

(2) Edit name - edytuj nazwe waluty

(3) calculator - przeł±cza z powrotem na kalkulator

(6) GPS and Compass - GPS i Kompas

(1) GPS power - wł±czenie GPS

on - wł±czony

on (power save ) - wł±czony (oszczędzanie energii)

off - GPS wył±czony.

(2) compass settings - ustawienia

(1) calibration - kalibracja - wskazanie północy

Zobaczysz komunikat:

"with the the screen facing up draw an arc with tip of your handset
from your left to your right. then draw an arc

from your feet to your head. repeat 4 times"

czyli:

"z ekranem skierowanym w górę narysuj łuk końcem telefonu od lewej
do prawej,

a póĽniej narysuj łuk od stóp do głowy. Powtórz 4 razy"

trzeba to robić do¶ć szybko.

(2) gradient settings - Ustawienia najczęstszego położenia telefonu
- ustaw, położenie,

w jakim najczę¶ciej będziesz używał telefonu.

Zrób to zanim zaczniesz kalibrować Kompas.

vertical - pionowo

angled - pod k±tem

horizontal - poziomo

(7) Notatki głosowe

INSTRUKCJA JEST PRAWIE 100%

ODZWIERCIEDLENIEM ORYGINAŁU!!!


InstrukcjaNEC e616v.rar > INSTRUKCJA PL NEC e616v.txt

INSTRUKCJA PL NEC e616v

Wst?p

1. Przygotuj Twój telefon z na?adowan? bateri? 1800 mAh i angielsk? wersj? instrukcji, w której s? zdj?cia.
Jak korzystaae z instrukcji:
Zwróae uwag? na wci?cia tekstu (pokazuj? one poziom MENU), w którym znajdujemy Ka?de kolejne wci?cie jest poprzedzone wejściem „g??biej”
w MENU.
2. Problem z simlockiem. Zak?adam, ?e Twój NEC nie posiada simlocka, ale jak wiesz ta blokada mo?e byae omini?ta lub trwale usuni?ta (najlepiej dwoma kodami). Je?eli masz simlocka tylko omini?tego nie wk?adaj ?adnej karty sim 3G, bo spowoduje to przywrócenie blokady SIMLOCK, a nawet zablokowanie telefonu.

Roz 1. URUCHOMIENIE TELEFONU


Wk?adamy nasz? kart? SIM tak, jak jest narysowane obok slotu na SIM: ści?ty róg ma byae skierowany w stron? naklejki z numerem IMEI, no i oczywiście styki na dó?.
Bateri? wk?adamy nast?puj?co: napisami do góry, najpierw stron?, gdzie s? styki, potem dopychamy drug? stron? i zak?adamy pokrywk? tyln?.
Video Telefony, takie jak Twój NEC, posiadaj? wyświetlacze wysokiej rozdzielczości, a tak?e inne urz?dzenia, takie jak kamera cyfrowa, czy GPS, które ci?gn? bardzo du?o energii.

Oto kilka wskazówek jak zwi?kszyae wydajnośae i ?ywotnośae baterii:
Ustaw jak najkrótszy czas wyświetlania - w??czanie wygaszacza ekranu
po 1 minucie
Ustaw niski poziom podświetlenia (Low) najmniejszy kontrast i jasnośae
Ustaw alarm wibracyjny na wy??czony

Roz 2.OPI KLAWISZY ORAZ CZ?ŚCI TELEFONU

Otwórz angielsk? instrukcj?


Strona 2. 1

Menu – z ka?dego miejsca otwiera g?ówne menu
Send Key – zielona s?uchawka – zadzwo?/wyślij – spis po??cze? wykonanych
Clear Key – backspace – usuwanie ostatniego wprowadzonego znaku oraz cofni?cie si? do poprzedniego ekranu w menu
Internal antenna – antena wewn?trzna – na t? cz?śae telefonu trzeba szczególnie uwa?aae!
Earpiece – s?uchawka
Right Soft Box – prawa opcja zmienna
Right Soft Key – Prawy Klawisz „mi?kki” – do potwierdzenia prawej opcji zmiennej wyświetlonej na ekranie.
Microphone – mikrofon
Triangle Key – klawisz „Trójk?tny” otwiera Przegl?dark? WAP w angielskiej sieci ThreePay.
End Key – klawisz w??cz/wy??cz (przytrzymaj 2sek.) – zako?cz rozmow? – wyjdź do g?ównego ekranu
Keypad – klawiatura

Strona 2. 2

Volume Keys – regulacja g?ośności
Headset connector – wejście s?uchawkowe
I/O connector – wejście / wyjście dla kabla USB i ?adowarki
Speaker – g?ośnik
Camera (back) – aparat/kamera g?ówna (tylny panel)
Front display Screen – przedni ekranik
Camera light – lampa doświetlaj?ca
LED indicator – wskaźnik dzia?ania LED
Memory Stick Duo card slot – wejście na kart? pami?ci


Strona 2.5. – klawiatura

1 – The Triangle Key – czarny klawisz „z bia?ym trójk?tem” otwiera Przegl?dark? WAP w angielskiej sieci ThreePay.
2,5 – The Navigation Key – po prostu joystick – klawisz kierunkowy do poruszania si? po menu i WAPie, no i oczywiście w grach;
z poziomu g?ównego ekranu dzia?a nast?puj?co: góra/dó? – przegl?daj kontakty, prawo – po??czenia nieodebrane, lewo – po??czenia odebrane
3 – The Menu Key – z ka?dego miejsca otwiera g?ówne menu
4 – The option Key – klawisz opcji dodatkowych, inny dla ka?dej pozycji menu!!
Wed?ug mnie jest to najwa?niejszy klawisz telefonu, sprawdź co si? pod nim kryje, zawsze, gdy widzisz coś nowego

6 – ENTER – klawisz potwierdzenia
9 - Clear Key – backspace – usuwanie ostatniego wprowadzonego znaku oraz cofni?cie si? do poprzedniego ekranu w menu
10 – Soft Keys – klawisze opcji zmiennychRoz 3. KARTA PAMI?CI

Je?eli nie posiadasz jeszcze karty pami?ci Sony Memory Stick Duo, warto j? zakupiae !!! Najlepiej o najwi?kszej pojemności jaka jest Memory Stick Duo 128 MB
B?dziesz móg? zachowaae wi?cej zdj?ae, filmów, WI?CEJ MP3 !!!
Instalacja karty pami?ci Sony Memory Stick Duo:
Zawsze wy??cz telefon przed w?o?eniem i wyj?ciem karty pami?ci !!!
Trzymaj?c telefon ekranem do Ciebie, wk?adasz kart? stykami w dó?.
Wepchnij j? do ko?ca, tak aby si? w środku zatrzyma?a.
Aby wyj?ae kart? – pchnij j? lekko do środka, a? „sama wyskoczy”.

Jak ju? mamy kart? w środku, trzeba j? sformatowaae.
W??czamy telefon, wchodzimy do Menu, nast?pnie do File Manager (3), potem do Memory Card Tool (3), potem Format mem. Card (1), potwierdzamy Yes.
Formatowanie karty pami?ci oczywiście skasuje wszystkie zapisane na niej dane.

Roz 4. EKRAN TELEFONU I SKRÓTY EKRANOWE

1. Ikonki/wskaźniki informacyjne (górny pasek – na?adowanie baterii, wiadomości,
po??czenie WAP 3G, transmisja danych USB, obecnośae karty pami?ci, po??czenie
Bluetooth , ilośae zada? realizowanych jednocześnie, status GPS , zasi?g UMTS, zasi?g 2G i 2,5G)
2. Ekran g?ówny (w?aściwy) – na nim pokazuje si? obraz kamery, przegl?darka WAP itp.
3. Drugi (dolny) Pasek wskaźników informacyjnych – zmiana profilu, w??czony budzik,
alarm wibracyjny, przekazywanie i wspó?dzielenie po??cze?, data, godzina. Klawisze opcji zmiennych (prawy i lewy) – odpowiadaj? prawemu i lewemu przyciskowi z
jedn? kropk?.
4. Ikonki skrótów ekranowych: dzia?aj? dok?adnie tak samo jak w Windowsie.
mo?esz ustawiae dowolne, najcz?ściej u?ywane przez Ciebie funkcje na ekranie. Dost?p do nich uzyskujesz poprzez wciśni?cie klawisza potwierdzenia (Enter – klawisz środkowy) proponuj? na pocz?tku skasowaae wszystkie, a w miar? jak b?dziesz poznawa? telefon – dodawaae.

Wi?kszośae opcji telefonu mo?esz dodaae jako skrót – zawsze gdy lewy klawisz opcji
zmiennych b?dzie zmienia? si? w „Link This” – potwierdzamy Enter – nast?pnie wybieramy :
Home (1) Enter.

Roz 5.KONFIGURACJA TELEFONU MENU - STETINGS (8)(7) Date and Time – Data i Czas

Od razu po pierwszym w??czeniu, telefon zapyta nas, czy ustawiae dat? i czas.
Nie zapomnijmy ustawiae strefy czasowej na GMT +1 (Europe)

Opcja Summer time – to czas letni – nie ustawiamy, w lecie telefon sam si? przestawi.

Je?eli nie zrobiliśmy wszystkiego jak trzeba (Np. zegarek w naszym telefonie spóźnia si? w stosunku do zegarka naszej Dziewczyny) , zawsze mo?na wejśae tam jeszcze raz:

Menu – Settings (8) – Date and Time (7) – Set date and time (1) – Home time (1) czas podstawowy
Dual time (2) drugi czas

Menu – Settings (8) – Date and Time (7) – Format (2)
Tu ustawiamy, czy chcemy wyświetlanie godziny w trybie 12-, czy 24-godzinnym;

Który zegar ma byae wyświetlony na ekranie, jaki chcemy format daty:
dd/mm/yyyy – dzie?/miesi?c/rok
(2) mm/dd/yyyy – miesi?c/dzie?/rok
(3) yyyy/mm/dd – rok/miesi?c/dzie?


(1) Handset settings – Ustawienia telefonu
(1) Handset profile – profil telefonu
(1) Select profile – wybierz profil
(1) Standard profile – profil standardowy
(2) Meeting profile – profil „Na spotkaniu”
(3) Outdoor profile – profil „na polu”
(4) Car profile – profil „w samochodzie”
(2) Standard profile – Ustawienia profilu standardowego
(1) Ring Volume – G?ośnośae dzwonka
(2) Ring tunes – Dzwonek
Voice calls – dzwonek po??czenia g?osowego
Video calls - dzwonek po??czenia video
Messages - dzwonek wiadomości SMS i MMS
(3) Illumination – Schemat świetlny podczas po??cze? przychodz?cych
(4) Vibration pattern – schemat wibracji podczas po??cze? przychodz?cych
(5) Backlight – podświetlenie
High/medium/low/off – jasne/średnie/przyciemnione/wy??czone
(6) Other Settings – inne Ustawienia
Key tones – dźwi?ki klawiszy
Coverage tone – dźwi?k zasi?gu
Auto answer – automatyczne odbieranie po??cze?
(3) Meeting profile – Ustawienia profilu „Na spotkaniu”
(4) Outdoor profile – Ustawienia profilu „na polu”
(5) Car profile – Ustawienia profilu „w samochodzie”
(2) Call time info – informacja o czasie po??cze?
(1) Current call time – poka? aktualny czas po??czenia
Current call - poka? czas obecnego po??czenia
Outgoing Calls - dla po??cze? wychodz?cych
All calls - dla wszystkich po??cze?
Off - wy??czone
(2) Summary list – Podsumowanie czasu po??czenia
All calls – dla wszystkich po??cze?
Incoming Calls – dla po??cze? przychodz?cych
Outgoing Calls - dla po??cze? wychodz?cych
(3) Voice calls - czas po??cze? g?osowych
All calls – dla wszystkich po??cze?
Incoming Calls – dla po??cze? przychodz?cych
Outgoing Calls - dla po??cze? wychodz?cych
(4) Video Calls - czas po??cze? video
All calls – dla wszystkich po??cze?
Incoming Calls – dla po??cze? przychodz?cych
Outgoing Calls - dla po??cze? wychodz?cych
(5) Reset call timer – zeruj liczniki czasu
All calls – dla wszystkich po??cze?
Incoming Calls – dla po??cze? przychodz?cych
Outgoing Calls - dla po??cze? wychodz?cych
(3) Call options – opcje po??cze?
(1) receiver Volume – g?ośnośae odbiornika
(2) Quality alarm – jakośae dzwonka
No alarm – bez dzwonka
Loud alarm – g?ośny dzwonek
Soft alarm – delikatny (troch? obni?ona
tonacja) dzwonek
(3) Any key answer – odbieranie dowolnym klawiszem
(4) Dial pause setting – ustawienie zawieszenia wybierania
numeru(5) headset – zestaw s?uchawkowy
speaker rings too – g?ośnik zewn?trzny te?
dzwoni
hands free only – tylko zestaw s?uchawkowy
(6) portrait display – wyświetlanie zdj?cia osoby dzwoni?cej
(7) ignore if no ID – odrzuae je?eli nie numer nieznany
(8) Voicemail – poczta g?osowa
network notify – powiadomienie sieci
call voicemail – zadzwo? na poczt? g?osow?
(4) Making calls – wykonywanie po??cze?
(1) send tones – wybieranie tonowe
(2) fixed dialing – wybieranie ustalone(2) Video calls – video-rozmowy – na razie w Polsce dzia?aj? w bardzo ograniczonym
zakresie, ale z ka?dym dniem b?dzie coraz lepiej
(1) camera settings – Ustawienia kamery
Screen mode – tryb przekazywania obrazu / tryb ekranu
My side is smaller – obraz kamery wewn?trznej jest mniejszy
My side is larger - obraz kamery wewn?trznej jest wi?kszy
Other Side only – tylko kamera zewn?trzna
My side only – tylko kamera wewn?trzna
Picture quality – jakośae obrazu
Standard
Better picture – lepszy obraz
Faster movement – szybszy czas reakcji
(2) video call options – opcje video-rozmowy
video settings – ustawienia video
use live video – u?yj przekazu video na ?ywo
use photo instead – u?yj zdj?cia w zamian
show timer – poka? licznik czasu po??czenia
Voice if no video – g?os, jeśli video jest wstrzymane(3) Screen settings – Ustawienia Ekranu
(1) Greeting – powitanie
power on animation – animacja lub obraz przy w??czaniu telefonu
Power on tone - dźwi?k przy w??czaniu telefonu
Power off image - obraz przy wy??czaniu telefonu
(2) Wallpaper – tapeta ekranu g?ównego
(3) Power save time – wy??cz podświetlenie ekranu po ….. minutach
Tu proponuje ustawiae 1. wtedy nasz NEC wytrzyma d?u?ej bez ?adowania

(4) Network setup – Ustawienia Sieci
(1) Network select – Wybór sieci
(2) pref. Networks – lista sieci preferowanych (tych, z których mo?esz korzystaae obecnie oraz dost?pnych w roamingu)
(3) network mode – tryb sieci (wybór UMTS lub 2G/2,5G – je?eli nie masz karty 3G w telefonie, nie masz co wybieraae)
(4) APN –
(5) Auto reconnect – Automatycznie ??cz z sieci? ponownie (w przypadku utraty zasi?gu, telefon jest ca?y czas w trybie szukania sieci)

(5) Security - Bezpiecze?stwo
(1) Locks – Blokady
Dial lock – blokada wybierania numeru
Auto lock – automatyczna blokada
(2) Set codes – ustaw kody
(1) aktywuj PIN1
Enable – w??cz
Disable - wy??cz
(2) Nowy PIN1
(3) Odblokuj PIN1
(4) Nowy PIN2
(5) Odblokuj PIN2
(6) nowy kod telefonu
(7) nowy PIN prywatny

(6) Supplementary – Dodatkowe Ustawienia Po??cze?
(1) Wyślij mój numer – zdecyduj, czy chcesz, aby osoba, do której dzwonisz widzia?a Twój numer. W polskich sieciach cz?sto
s? to Ustawienia sieci (zale?y od Taryfy) i czasem ta opcja mo?e nie byae dost?pna. Skontaktuj si? wtedy z operatorem sieci

(1) network default – domyślne Ustawienia sieci
(2) send – wysy?aj mój numer
(3) withhold – wstrzymanie wysy?ania mojego numeru tylko na nast?pne po??czenie.
(2) Po??czenie oczekuj?ce
(3) przekazywanie po??cze?
(4) ograniczenia po??cze?
(1) restrict calls – zabro? po??cze?
(1) wychodz?cych
(2) przychodz?cych
(2) odblokuj ograniczenia po??cze?
(3) Status – Sprawdź Stan blokowania po??cze?
(4) zmie? has?o
(5) identyfikacja numeru po??czenia przychodz?cego
(8) Language – Wybór J?zyka
(9) Clear settings – Przywróae Ustawienia Fabryczne
(1) Phone – funkcja „telefon”, zmienna w zale?ności od karty SIM.
(2)Messages - wiadomości
(1) Skrzynka odbiorcza
(2) Outbox – do wys?ania
(3) Drafts - Kopie robocze
(4) Sent - wys?ane
(5) My folders - Moje katalogi
(6) 3Mail – po??czenie z kontem email na serwerze
3mail.co.uk – dzia?a w Anglii, jak si? ma
simlocka i u?ywa si? sieci ThreePay.
(7) Memory card - Karta pami?ci
Lewy klawisz opcji zmiennych – New – nowa wiadomośae:
wiadomośae tekstowa
wiadomośae video
wiadomośae multimedialna MMS
wiadomośae email
Ka?da nowa wiadomośae jest edytowana w takim samym okienku:
Linia pierwsza: rodzaj wiadomości (SMS/MMS/VMS/email)
Linia druga: temat
Linia trzecia: odbiorca
Enterem wchodzimy do okienka edycji numeru lub adresu email
prawy klawisz opcji zmiennych pozwala wybraae
numer spośród kontaktów
linia czwarta / okno: tekst wiadomości
linia pi?ta za??czniki
klawisz opcji (3 kropki) otwiera menu:
wyślij
zachowaj
wyczyśae pola
podgl?d wiadomości
wstaw tekst ustalony:
nag?ówek
podpis
opcje wysy?ania
anuluj edytowanie
klawisz opcji (3 kropki) otwiera menu:
Nowa wiadomośae
Sprawdź wiadomości
Link This – utwórz skrót
na ekranie g?ównym
w Szybkim Menu Podr?cznym
4) Skasuj wszystkie katalogi
5) Ustawienia
1) general – ogólne
1) scrolling - przesuwanie
2) Display / nag?ówek
2) Ustawienia wiadomości tekstowych
3) Ustawienia wiadomości
4) Ustawienia wiadomości
5) domyślne Ustawienia sieci
6) resetuj (zeruj) wszystkie Ustawienia wiadomości
(3) File manager – menad?er plików
(1) Pami?ae telefonu
Pliki Video
Pliki Obrazków
Pliki Muzyczne
Pliki Dźwi?kowe
Inne Pliki
klawisz opcji (3 kropki) otwiera menu:
(1) Zamie? pami?ae
(1) Pami?ae telefonu
(2) karta pami?ci
(2) Stan pami?ci
(3) Kasuj
(4) Link This – Dodaj skrót
(2) Karta Pami?ci
(3) Narz?dzia Karty Pami?ci
(1) Formatuj kart? pami?ci
(2) Sprawdź kart? pami?ci
(3) Stan pami?ci
(4) Java– aplikacje Java
(5) Contacts– kontakty – ksi??ka telefoniczna
klawisz opcji (3 kropki) otwiera menu:
(1) Dodaj
(2) Edytuj zaznaczony
(3) Zadzwo? do zaznaczonego
(1) Wykonaj po??czenie g?osowe
(2) Wykonaj po??czenie video
(4) Kasuj
(1) zaznaczone
(2) wszystkie kontakty
(5) Katalog
(1) Kontakty w pami?ci telefonu
(2) Kontakty w pami?ci karty SIM
Aby skopiowaae Twoje kontakty z karty SIM do telefonu jesteś w dobrym miejscu
Wybierz USIM Contacts, a nast?pnie wciśnij klawisz opcji (3kropki)
otworzy si? menu – wciśnij klawisz kierunkowy GÓRA 5 razy. kursor powinien zaznaczyae
Copy – potwierdzamy ENTER – wybieramy (3) All Contacts i potwierdzamy ENTER.
Teraz pozostaje ju? tylko z powrotem ustawiae pami?ae telefonu:
klawiszem Zako?cz wychodzimy do ekranu startowego.
Powtórz za mn? sekwencj? klawiszy: MENU – ENTER – 3KROPKI – 5 – ENTER
(3) Sta?e
(4) Ignorowane – nie b?d? mogli do Ciebie dzwoniae
(5) Us?ugi
(6) Skrzynka pocztowa
(7) W?asny numer
(6) Wyślij wiadomośae
(7) Szukaj
(1) po nazwie
(2) po numerze
(3) po adresie email
(8) profil kontaktu
(1) U?yj profilu
(1) U?yj profilu
(2) Bez profilu
(2) Profile settings – Ustawienia profilu
nazwa
obrazek
dzwonek po??czenia g?osowego
dzwonek po??czenia video
dzwonek wiadomości SMS/MMS
alarm wibracyjny przy po??czeniu g?osowym
alarm wibracyjny przy po??czeniu video
alarm wibracyjny przy przychodz?cej wiadomości SMS/MMS
„strona” druga tego menu:
Voice call illumination – schemat świetlny przy po??czeniu g?osowym
schemat świetlny przy po??czeniu video
schemat świetlny przy przychodz?cej wiadomości SMS/MMS
Privacy - Ustawienia prywatności tego kontaktu
Reset to default - Zeruj Ustawienia do domyślnego
(-) Szybkie wybieranie – Move – przenieś; Add – dodaj
(-) Stan pami?ci
(-) Przenieś
(-) Kopiuj
(-) Grupy kontaktów
(-) Save as vCard – zachowaj jako Karta Wirtualna – tworzy kopi? katalogu kontaktów
w pliku .vcf mo?esz zachowaae w pami?ci telefonu lub na karcie pami?ci.
(-) Link This – utwórz skrót
(-) Settings - Ustawienia
Lewy klawisz opcji zmiennych – Msg – nowa wiadomośae do zaznaczonego
Prawy klawisz opcji zmiennych – Vid. call – wykonaj po??czenie video
Na wybranym kontakcie wciśnij dwa razy Enter – otworzy si? okno edycji kontaktu.
Mo?esz wpisaae dla ka?dego kontaktu: nazw?, nr telefonu (mo?esz wpisaae a? 4 dla ka?dego kontaktu: Komórkowy, Domowy, Do Biura i Inny), adres email, adres strony WWW, przyporz?dkowaae do wybranej grupy, dodaae zdj?cie, które b?dzie wyświetlane przy po??czeniu przychodz?cym od danej osoby oraz mo?esz równie? wpisaae Ksywk? (nickname)
(6) MULTIMEDIA CENTRE – CENTRUM MULTIMEDIÓW
(1) Zrób zdj?cie
klawisz opcji (3 kropki) otwiera menu:
(1) zmie? kamer? (poka? widok z drugiej kamery – zewn?trzna/wewn?trzna)
(2) rozmiar zdj?cia – wybór rozdzielczości
(3) Jakośae zdj?cia
High – wysoka
Standard,
Economy – oszcz?dzanie miejsca w pami?ci
(4) Typ zdj?cia
(1) Krajobraz
(2) Portret
(3) W nocy – doświetlanie programowe (gamma +2)
(5) Ustawienia pami?ci
(6) Samo-wyzwalacz
(7) Ustawienia doświetlenia
(1) automatyczne
(2) dzie? s?oneczny
(3) dzie? zachmurzony
(4) wewn?trz
klawisze kierunkowe góra dó? – korekcja gamma (rozjaśnij/przyciemnij)
ENTER – zrób zdj?cie
(2) Nagraj sekwencj? video
klawisz opcji (3 kropki) otwiera menu:
(1) zmie? kamer? (poka? widok z drugiej kamery – zewn?trzna/wewn?trzna)
(2) rozmiar sekwencji
(1) Krótka sekwencja (7 sekund)
(2) D?uga sekwencja (23 sekund)
(3) Jakośae zdj?cia
High – wysoka
Standard,
Economy – oszcz?dzanie miejsca w pami?ci
(4) Typ zdj?cia
(1) Krajobraz
(2) Portret
(3) W nocy – doświetlanie programowe (gamma +2)
(5) Ustawienia pami?ci
(6) Ustawienia dźwi?ku
(1) Tylko video
(2) Video z dźwi?kiem
(7) Ustawienia doświetlenia
(1) automatyczne
(2) dzie? s?oneczny
(3) dzie? zachmurzony
(4) wewn?trz
klawisze kierunkowe góra/dó? – korekcja gamma (rozjaśnij/przyciemnij)
klawisze kierunkowe prawo/lewo – zoom – powi?ksz/pomniejsz
ENTER – pocz?tek/koniec nagrywania
(3) Nagraj dźwi?k – ENTER – pocz?tek/koniec nagrywania
(4) Przegl?daj obrazki/zdj?cia
(5) odtwarzaj video
(6) odtwarzaj muzyk?
(7) odtwarzaj dźwi?ki

(7) EXTERNAL CONNECTION – PO??CZENIE ZEWN?TRZNE
(1) Bluetooth
All devices – wszystkie urz?dzenia
wciśnij ENTER, aby wybraae urz?dzenie, które chcesz pod??czyae
wciśnij 3kropki, aby skonfigurowaae wybrane urz?dzenie.
(2) USB
(3) Synchronizacja
Ustawienia Server one – ten – Ustawienia po??cze? zewn?trznych
Lewy klawisz opcji zmiennych – Start – rozpocznij synchronizacj?
Prawy klawisz opcji zmiennych – Settings – Ustawienia
Np.: zaznaczamy Server one, I wciskamy prawy klawisz opcji zmiennych
Profile name – nazwa ustawie? (dowolna Np. Po??czenie USB)
Server name:
Dla USB powinno byae SYNCML-SYNC
ka?da sieae ma inne Ustawienia Internetu Np. Era:
Authentication – Uwierzytelnianie (odznaczone)
User name – nazwa u?ytkownika
Password – has?o; dla sieci Era: erainternet
User database – Baza danych u?ytkownika – to, co chcemy synchronizowaae
Server database – Baza danych serwera
Synchronisation method – metoda synchronizacji danych:
(1)Packet – pakietowe przesy?anie danych – GPRS
(2) USB
Ustawienia dla Internetu przez GPRS w telefonie:

MENU – SETTINGS (8) – NETWORK SETUP (4) – APN (4)
Ustaw APN – dla sieci Plus: plusinternet
dla Era : erainternet
Internet user name: - nazwa u?ytkownika
– dla sieci Plus: plusinternet
dla Era : erainternet lub erainternet
dla CSD (wydzwaniane) w Era: numer dost?powy: +48604010101
Internet Password: - has?o
– dla sieci Plus: plusinternet
dla Era: erainternet lub erainternet
Authentication – Uwierzytelnianie – normalne (odznaczone)
Je?eli u?ywasz telefonu jak modemu:
Ustawienia programu DIAL UP NETWORKING w komputerze:
GPRS:
Numer telefonu: *99***1#
Nazwa u?ytkownika: plusinternet
KONFIGURACJA INTERNETU
ŚCI?GANIE GIER Z INTERNETU PRZEZ TELEFON

Internet b?dzie funkcjonowa? tylko w sieciach:
IDEA i PLUS GSM
Prosz? o post?powanie zgodnie z punktami:
1. W stanie gotowości telefonu (kiedy widzimy tapet?) naciskamy
klawisz MENU.
2. Nast?pnie wchodzimy w opcje SETTINGS (Ustawienia),
naciskamy klawisz OK (ten okr?g?y).
3. Wchodzimy teraz w podmenu NETWORK SETUP (Ustawienia
Internetu), nast?pnie wchodzimy w APN i w nast?pnym MENU
wchodzimy w APN 3.
4. Naciskamy czarny klawisz z bia?ym trójk?tem na naszym
telefonie, który znajduj? si? po prawej stronie aparatu.
5. Teraz musimy wpisaae kod naszego aparatu, standartowo jest
to 0000 (cztery zera). Jeśli jest b??d przy wpisywaniu to
znaczy, ?e sam musia?eś(aś) zmieniaae kody.
6. Teraz pokazuj? nam si? dwa bia?e okienka wchodzimy do
pierwszego za pomoc? okr?g?ego przycisku i wpisujemy
WWW.IDEA.PL dla sieci IDEA lub WWW.PLUSGSM.PL dla sieci
PLUS GSM.
7. Po wpisaniu naciskamy okr?g?y przycisk i wchodzimy do
drugiego bia?ego okienka i wpisujemy to samo co w
poprzednim. Naciskamy OK i powinniśmy widzieae dwie bramki
bia?e w których widniej? takie same adresy.
8. Dajemy OK (okr?g?y środkowy klawisz). Wychodzimy przyciskiem „C”
i jesteśmy w MENU APN.
9. Teraz wchodzimy w pierwsz? pozycj? SELECT APN i w niej
naje?d?amy na APN 3 i naciskamy OK.
INTERNET JEST JU? USTAWIONY.
10. Teraz musimy wy??czyae i w??czyae nasz telefon.
11. Po w??czeniu na górze na wyświetlaczu powinniśmy zauwa?yae
dwie szare kreseczki, które mówi? nam, ?e INETRNET jest
gotowy do u?ycia.
12. Teraz jeśli chcemy pochodziae po Internecie to naciskamy
przycisk z bia?ym trójk?tem, który znajduj? si? po prawej stronie telefonu.

13. W?aśnie weszliśmy w przegl?dark? internetow?.
14. Aby wpisaae adres strony WWW na któr? chcemy wejśae
musimy zatrzymaae wczytywanie si? tej strony przyciskiem
nad bia?ym trójk?tem znajduj?cym si? po prawej stronie.
15. Teraz naciskamy przycisk TRZY KROPECZKI. Schodzimy na dó?
opcji i wchodzimy w ENTER URL. Naciskamy okr?g?y przycisk
w celu wpisania adresu.
16. Wpisujemy adres np.www.wp.pl o dajemy 2 razy OK .
17. Strona jest wczytywana.
18. Po stronie chodzimy joystickiem w dwóch kierunkach. Kiedy
chcemy wejśae w hiper??cze (w jak?ś pod stron?) naciskamy
przycisk OK (ten okr?g?y).
?ycz? mi?ego Surfowania...

Ści?ganie gier JAVA ze strony WWW.
1. Wchodzimy w przegl?dark? WWW (patrz punkt 12 poprzedniego
poradnika)
2. Wpisujemy teraz adres strony WWW (punk 14)
3. Adres strony to http://mobilefreakz.cjb.net
4. Po wczytaniu si? niebieskiej strony klikamy na GAMES (gry)
i nast?pnie ALL GAMES (wszystkie gry)
5. Teraz z listy 250 gier wybieramy tytu? i wchodzimy w niego.
6. Po wczytaniu si? obrazka i opisu gry naciskamy na DOWNLOAD (ści?gnij)
7. Naciskamy OK i nast?pnie YES.
8. Gra jest ści?gana na nasz? komórk?.
9. Czas ści?gania b?dzie uzale?niony od rozmiaru gry.
10. Po ści?gni?ciu gry wychodzimy z Internetu odpowiednim
klawiszem.
11. Naciskamy klawisz MENU i wchodzimy w podmenu JAVA.
12. Z listy gier wybieramy nowo ści?gni?t? i wchodzimy w ni?.
13. Zalecam przed ści?ganiem gier przez telefon ogl?dni?cie
poszczególnych gier na komputerze na stronie:
http://www.mobilefreakz.cjb.net/
?ycz? mi?ej gry...

(9) TOOLBOX – NARZ?DZIA
(1) Kalendarz
klawisz opcji (3 kropki) otwiera menu:
(1) Nowy
(1) Spotkanie
(2) Specjalna Okazja
(3) Wydarzenie wielodniowe (lub powtarzane sekwencyjnie)
(4) Dni Wolne
(2) Edytuj
(3) Kopiuj
(4) Widok przefiltrowany
(1) All – Poka? wszystkie
(2) Poka? prywatne
(3) Poka? publiczne
(5) Skocz do daty
(6) Stan Pami?ci
(7) Synchronizacja
(8) Kasuj
(1) kasuj wydarzenie
(1) bie??ce wydarzenie
(2) wszystkie a? do dziś (z przesz?ości)
(3) kasuj wszystkie
(2) kasuj dzie? wolny
(1) bie??ce dzie? wolny
(2) wszystkie a? do dziś (z przesz?ości)
(3) zeruj/kasuj wszystkie
(2) To Do - Do Zrobienia – zaplanowane zadania
pierwsza linia: nadaj status: prywatny, biuro, nauka, podró?, zakupy, przygotowania,
sport, praca domowa, inne
2. Tytu?
3. zawartośae
4. Deadline – do kiedy ma to byae zrobione – data krytyczna
5. Priorytet – normalny, high-wysoki, low – niski
6. to do/done – do zrobienia/zrobione
7. done date – data zrobienia/wykonania
8. dzwonek przypomnienia w??czony / wy??czony
Dzwi?k, data i godzina dzwonka przypomnienia
(3) Budzik – masz mo?liwośae Ustawienia pi?ciu budzików – ju? nigdy nie zaśpisz na wa?ne
spotkanie !!!
lewy klawisz opcji zmiennych – edytuj
Godzina
Powtarzanie:
Nie powtarzaj
Powtarzaj w cyklu tygodniowym
W które dni tygodnia: Mo, Tu, We… = Pon, Wt, Śr, …
Notatka do wyświetlenia
Dzwonek lub utwór mp3
Poziom g?ośności
Wibracja
Snooze – Drzemka
prawy klawisz opcji zmiennych – w??cz / wy??cz
(4) Notatnik
(5) Kalkulator / przelicznik walut
lewy klawisz opcji zmiennych – C – kasowanie ostatniego wprowadzonego znaku
prawy klawisz opcji zmiennych – Convert – prze??cznik: Kalkulator / Przelicznik Walut

Przelicznik Walut
Amount – wartośae
From – z jakiej waluty
Rate – kurs
To – na jak? walut?
lewy klawisz opcji zmiennych – Result – Wynik
prawy klawisz opcji zmiennych – Calc. – prze??cza z powrotem na kalkulator
Klawisz opcji (3kropki) otwiera menu:
(1) set rate – ustaw kurs
(2) Edit name – edytuj nazwe waluty
(3) calculator – prze??cza z powrotem na kalkulator
(6) GPS and Compass – GPS i Kompas
(1) GPS power – w??czenie GPS
on - w??czony
on (power save ) – w??czony (oszcz?dzanie energii)
off – GPS wy??czony.
(2) compass settings – ustawienia
(1) calibration – kalibracja – wskazanie pó?nocy
Zobaczysz komunikat:
“with the the screen facing up draw an arc with tip of your handset from your left to your right. then draw an arc
from your feet to your head. repeat 4 times”
czyli:
“z ekranem skierowanym w gór? narysuj ?uk ko?cem telefonu od lewej do prawej,
a później narysuj ?uk od stóp do g?owy. Powtórz 4 razy”
trzeba to robiae dośae szybko.
(2) gradient settings – Ustawienia najcz?stszego po?o?enia telefonu – ustaw, po?o?enie,
w jakim najcz?ściej b?dziesz u?ywa? telefonu.
Zrób to zanim zaczniesz kalibrowaae Kompas.
vertical - pionowo
angled – pod k?tem
horizontal - poziomo
(7) Notatki g?osoweINSTRUKCJA JEST PRAWIE 100%
ODZWIERCIEDLENIEM ORGINA?U!!!