FRST_14-11-2019 12.00.35.txt

Konsola zamyka się od razu po włączeniu WIN10

Prosilbym o fixa :)


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 13-11-2019
Uruchomiony przez HP OMEN (administrator) DESKTOP-M8N82J2 (HP OMEN by HP Laptop 15-ce0xx) (14-11-2019 11:58:57)
Uruchomiony z C:\Users\HP OMEN\Downloads
Załadowane profile: HP OMEN (Dostępne profile: HP OMEN)
Platform: Windows 10 Home Wersja 1903 18362.418 (X64) Język: Polski (Polska)
Domyślna przeglądarka: FF
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(Adobe Inc. - & gt; Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe
(Adobe Inc. - & gt; Adobe Systems, Incorporated) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
(AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe
(AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
(AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
(AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\wsc_proxy.exe
(AVB Disc Soft, SIA - & gt; Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
(AVB Disc Soft, SIA - & gt; Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTShellHlp.exe
(HP Inc. - & gt; HP Inc.) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\hpanalyticscomp.inf_amd64_714bb34a8e64bfef\x64\TouchpointAnalyticsClientService.exe
(HP Inc. - & gt; HP Inc.) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\hpcustomcapcomp.inf_amd64_7898ab4dfb5a2c7b\x64\AppHelperCap.exe
(HP Inc. - & gt; HP Inc.) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\hpcustomcapcomp.inf_amd64_7898ab4dfb5a2c7b\x64\NetworkCap.exe
(HP Inc. - & gt; HP Inc.) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\hpcustomcapcomp.inf_amd64_7898ab4dfb5a2c7b\x64\SysInfoCap.exe
(HP Inc. - & gt; HP Inc.) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\hpomencustomcapcomp.inf_amd64_a2ee347f50507237\x64\OmenCap.exe
(Intel Corporation - & gt; Intel Corporation) C:\Windows\System32\Intel\DPTF\esif_uf.exe
(Intel(R) Wireless Connectivity Solutions - & gt; Intel Corporation) C:\Windows\System32\ibtsiva.exe
(Microsoft Corporation - & gt; Microsoft Corporation) C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_2019.19071.17920.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe
(Microsoft Windows - & gt; Microsoft Corporation) C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe
(Microsoft Windows - & gt; Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\browser_broker.exe
(Microsoft Windows - & gt; Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Windows - & gt; Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Windows - & gt; Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\MicrosoftEdgeCP.exe
(Microsoft Windows - & gt; Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\MicrosoftEdgeSH.exe
(Microsoft Windows - & gt; Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
(Microsoft Windows - & gt; Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(Mozilla Corporation - & gt; Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation - & gt; Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation - & gt; Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation - & gt; Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation - & gt; Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation - & gt; Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation - & gt; Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation - & gt; Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation - & gt; Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation - & gt; Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation - & gt; Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Mozilla Corporation - & gt; Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(NVIDIA Corporation - & gt; NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
(NVIDIA Corporation - & gt; NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
(Oracle America, Inc. - & gt; Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(Realtek Semiconductor Corp. - & gt; Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe
(Realtek Semiconductor Corp. - & gt; Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
(ResolveDevOps Limited - & gt; ResolveDevOps Limited) C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\ProductAuthenticationService\pas.exe
(Synaptics Incorporated - & gt; Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(Synaptics Incorporated - & gt; Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe
(Synaptics Incorporated - & gt; Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

==================== Rejestr (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] = & gt; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [9270560 2019-05-16] (Realtek Semiconductor Corp. - & gt; Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] = & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [268680 2019-10-03] (AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software)
HKLM\...\Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe [509936 2018-04-11] (Adobe Systems Incorporated - & gt; Adobe Systems Incorporated)
HKLM\...\Run: [AdobeGCInvoker-1.0] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGCInvokerUtility.exe [2872400 2019-10-08] (Adobe Inc. - & gt; Adobe Systems, Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [645648 2019-10-05] (Oracle America, Inc. - & gt; Oracle Corporation)
HKU\S-1-5-21-1507174640-1973037488-1180566732-1001\...\Run: [utweb] = & gt; C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\uTorrent Web\utweb.exe [5372632 2019-09-05] (Jenkins Win Client Build SPC - & gt; BitTorrent Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
HKU\S-1-5-21-1507174640-1973037488-1180566732-1001\...\Run: [CCleaner Smart Cleaning] = & gt; C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [24552064 2019-10-16] (Piriform Software Ltd - & gt; Piriform Ltd)
HKU\S-1-5-21-1507174640-1973037488-1180566732-1001\...\Run: [DAEMON Tools Lite Automount] = & gt; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTAgent.exe [371304 2019-09-13] (AVB Disc Soft, SIA - & gt; Disc Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-1507174640-1973037488-1180566732-1001\...\Run: [SteamServerBrowser] = & gt; C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\SteamServerBrowser\SteamServerBrowser.exe [172488 2019-01-13] (Crossgate Consulting Limited - & gt; )
HKU\S-1-5-21-1507174640-1973037488-1180566732-1001\...\Run: [ProductAuthenticationService] = & gt; C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\ProductAuthenticationService\pas.exe [1004072 2019-05-07] (ResolveDevOps Limited - & gt; ResolveDevOps Limited)
HKU\S-1-5-21-1507174640-1973037488-1180566732-1001\...\MountPoints2: {2d7f9c94-d065-11e9-a32a-80ce62521a30} - " D:\setup.exe "
HKU\S-1-5-21-1507174640-1973037488-1180566732-1001\...\Winlogon: [Shell] %comspec% & lt; ==== UWAGA
HKU\S-1-5-21-1507174640-1973037488-1180566732-1001\...\Command Processor: @mode 20,5 & tasklist /FI " IMAGENAME eq SoundMixer.exe " 2 & gt; NUL | find /I /N " SoundMixer.exe " & gt; NUL & & exit & if exist " C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\Microsoft\SoundMixer\SoundMixer.exe " ( start /MIN " " " C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\Microsoft\SoundMixer\SoundMixer.exe " & tasklist /FI " IMAGENAME eq explorer.exe " 2 & gt; NUL | find /I /N " explorer.exe " & gt; NUL & & exit & explorer.exe & exit ) else ( tasklist /FI " IMAGENAME eq explorer.exe " 2 & gt; NUL | find /I /N " explorer.exe " & gt; NUL & & exit & explorer.exe & exit ) & lt; ==== UWAGA
FF HKLM\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox: Ograniczenia & lt; ==== UWAGA

==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) ============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

Task: {097FD444-5C4B-456A-BF37-379A7B18FA13} - System32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (HP OMEN) = & gt; C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\6.6.0\DriverBooster.exe [7607568 2019-08-14] (IObit Information Technology - & gt; IObit)
Task: {1DAA9F3C-6DE6-48BE-8056-02BCCBAC9A53} - System32\Tasks\MATLAB R2019b Startup Accelerator = & gt; C:\Program Files\MATLAB\R2019b\bin\win64\MATLABStartupAccelerator.exe [53248 2019-07-19] () [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {306404BD-E5BC-429B-B1EA-E8DE47A37231} - System32\Tasks\CCleanerSkipUAC = & gt; C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [18458752 2019-10-16] (Piriform Software Ltd - & gt; Piriform Ltd)
Task: {4CE43F91-9B1B-4B27-87C5-E3A2D4C5DB7F} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Application Experience\StartupCheckLibrary = & gt; C:\WINDOWS\system32\StartupCheck.vbs [394 2019-11-06] () [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {87B3896A-0CF5-472A-AE0F-0000803E1637} - System32\Tasks\AdobeGCInvoker-1.0 = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGCInvokerUtility.exe [2872400 2019-10-08] (Adobe Inc. - & gt; Adobe Systems, Incorporated)
Task: {A8BF1606-A272-48DC-BD1F-AFD2FC6A0BE5} - System32\Tasks\Avast Emergency Update = & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvEmUpdate.exe [3933576 2019-10-03] (AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software)
Task: {A981A490-7F26-4EB8-BF58-A42981662524} - System32\Tasks\Driver Booster Scheduler = & gt; C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\6.6.0\Scheduler.exe [149776 2019-08-14] (IObit Information Technology - & gt; IObit)
Task: {C63C5B59-B961-401D-9446-0ADA697E04C3} - System32\Tasks\CCleaner Update = & gt; C:\Program Files\CCleaner\CCUpdate.exe [608384 2019-10-16] (Piriform Software Ltd - & gt; Piriform Software Ltd)
Task: {CD0E3609-A92D-45F0-82D3-D678D19FA8EA} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Maintenance\InstallWinSAT = & gt; C:\WINDOWS\system32\Maintenance.vbs [1133 2019-11-06] () [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {FD66F54F-2FEE-456F-ACEE-C7F57BF67490} - System32\Tasks\Avast Software\Overseer = & gt; C:\Program Files\Common Files\AVAST Software\Overseer\overseer.exe [1873288 2019-09-18] (AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software)

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)

Task: C:\WINDOWS\Tasks\MATLAB R2019b Startup Accelerator.job = & gt; C:\Program Files\MATLAB\R2019b\bin\win64\MATLABStartupAccelerator.exe

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{1cc35599-bf17-4af1-9d15-90aca2bcbc38}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

Internet Explorer:
==================
BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - & gt; {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_231\bin\ssv.dll [2019-11-05] (Oracle America, Inc. - & gt; Oracle Corporation)
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - & gt; {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_231\bin\jp2ssv.dll [2019-11-05] (Oracle America, Inc. - & gt; Oracle Corporation)

FireFox:
========
FF DefaultProfile: 3imv7i71.default
FF ProfilePath: C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3imv7i71.default [2019-08-22]
FF Extension: (Avast SafePrice | Porównania, promocje, kupony) - C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3imv7i71.default\Extensions\sp@avast.com.xpi [2019-08-22]
FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\3imv7i71.default\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2019-08-22]
FF ProfilePath: C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8tryzpu9.default-release [2019-11-14]
FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\8tryzpu9.default-release - & gt; hxxps://www.google.com/
FF Extension: (Avast SafePrice | Porównania, promocje, kupony) - C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8tryzpu9.default-release\Extensions\sp@avast.com.xpi [2019-08-22]
FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8tryzpu9.default-release\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2019-10-04]
FF Extension: (Adblock Plus - darmowy adblocker) - C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\8tryzpu9.default-release\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2019-10-22]
FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.231.2 - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_231\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2019-11-05] (Oracle America, Inc. - & gt; Oracle Corporation)
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.231.2 - & gt; C:\Program Files\Java\jre1.8.0_231\bin\plugin2\npjp2.dll [2019-11-05] (Oracle America, Inc. - & gt; Oracle Corporation)

==================== Usługi (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 AGMService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGMService.exe [3147344 2019-10-08] (Adobe Inc. - & gt; Adobe Systems, Incorporated)
R2 AGSService; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2914896 2019-10-08] (Adobe Inc. - & gt; Adobe Systems, Incorporated)
R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe [6085360 2019-10-03] (AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software)
R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [996880 2019-10-03] (AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software)
R2 AvastWscReporter; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\wsc_proxy.exe [57504 2019-10-03] (AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software)
S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [8473200 2019-10-17] (BattlEye Innovations e.K. - & gt; )
R3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe [4452456 2019-09-13] (AVB Disc Soft, SIA - & gt; Disc Soft Ltd)
S3 EasyAntiCheat; C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe [803440 2019-10-17] (EasyAntiCheat Oy - & gt; EasyAntiCheat Ltd)
R2 esifsvc; C:\WINDOWS\System32\Intel\DPTF\esif_uf.exe [1855976 2018-11-27] (Intel Corporation - & gt; Intel Corporation)
R2 HPAppHelperCap; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpcustomcapcomp.inf_amd64_7898ab4dfb5a2c7b\x64\AppHelperCap.exe [447248 2019-08-15] (HP Inc. - & gt; HP Inc.)
R2 HPNetworkCap; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpcustomcapcomp.inf_amd64_7898ab4dfb5a2c7b\x64\NetworkCap.exe [445712 2019-08-15] (HP Inc. - & gt; HP Inc.)
R2 HPOmenCap; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpomencustomcapcomp.inf_amd64_a2ee347f50507237\x64\OmenCap.exe [445200 2019-08-14] (HP Inc. - & gt; HP Inc.)
R2 HPSysInfoCap; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpcustomcapcomp.inf_amd64_7898ab4dfb5a2c7b\x64\SysInfoCap.exe [449808 2019-08-15] (HP Inc. - & gt; HP Inc.)
R2 HpTouchpointAnalyticsService; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpanalyticscomp.inf_amd64_714bb34a8e64bfef\x64\TouchpointAnalyticsClientService.exe [429008 2019-10-08] (HP Inc. - & gt; HP Inc.)
R2 ibtsiva; C:\WINDOWS\System32\ibtsiva.exe [529912 2018-12-21] (Intel(R) Wireless Connectivity Solutions - & gt; Intel Corporation)
R2 RtkAudioService; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe [267552 2019-05-16] (Realtek Semiconductor Corp. - & gt; Realtek Semiconductor)
R2 SynTPEnhService; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnhService.exe [278616 2017-08-18] (Synaptics Incorporated - & gt; Synaptics Incorporated)
S3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1907.4-0\NisSrv.exe [2552416 2019-08-19] (Microsoft Windows Publisher - & gt; Microsoft Corporation)
S3 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1907.4-0\MsMpEng.exe [108832 2019-08-19] (Microsoft Windows Publisher - & gt; Microsoft Corporation)
R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; " C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe " -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f " C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log " -l 3 -d " C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem " -r -p 30000

===================== Sterowniki (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 Accelerometer; C:\WINDOWS\System32\drivers\Accelerometer.sys [55696 2018-08-31] (HP Inc. - & gt; HP)
R0 aswArDisk; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswArDisk.sys [37616 2019-10-03] (AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software)
R1 aswArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswArPot.sys [204824 2019-10-03] (AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software)
R1 aswbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsdriver.sys [274456 2019-10-03] (AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software)
R0 aswbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsh.sys [209552 2019-10-03] (AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software)
R0 aswbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbuniv.sys [65120 2019-10-03] (AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software)
R0 aswElam; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswElam.sys [16304 2019-10-03] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher - & gt; AVAST Software)
R1 aswHdsKe; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswHdsKe.sys [276952 2019-10-03] (AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software)
R1 aswKbd; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswKbd.sys [42736 2019-10-03] (AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswMonFlt.sys [161544 2019-11-02] (AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr2.sys [110320 2019-10-03] (AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRvrt.sys [83792 2019-10-03] (AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSnx.sys [848432 2019-10-03] (AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software)
R1 aswSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSP.sys [460448 2019-10-03] (AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software)
R2 aswStm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswStm.sys [236024 2019-10-03] (AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswVmm.sys [316528 2019-10-03] (AVAST Software s.r.o. - & gt; AVAST Software)
R3 dptf_acpi; C:\WINDOWS\System32\drivers\dptf_acpi.sys [78680 2018-11-27] (Intel Corporation - & gt; Intel Corporation)
R3 dptf_cpu; C:\WINDOWS\System32\drivers\dptf_cpu.sys [71000 2018-11-27] (Intel Corporation - & gt; Intel Corporation)
R3 dtlitescsibus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [42256 2019-08-13] (AVB Disc Soft, SIA - & gt; Disc Soft Ltd)
R3 dtliteusbbus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [59360 2019-08-13] (AVB Disc Soft, SIA - & gt; Disc Soft Ltd)
R3 esif_lf; C:\WINDOWS\System32\drivers\esif_lf.sys [402264 2018-11-27] (Intel Corporation - & gt; Intel Corporation)
S3 ETDSMBus; C:\WINDOWS\System32\drivers\ETDSMBus.sys [31816 2018-08-13] (ELAN MICROELECTRONICS CORPORATION - & gt; ELAN Microelectronic Corp.)
R3 HPCustomCapDriver; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpcustomcapdriver.inf_amd64_1f5602eb8a12ac4c\x64\hpcustomcapdriver.sys [23960 2018-07-06] (HP Inc. - & gt; HP Inc.)
R0 hpdskflt; C:\WINDOWS\System32\drivers\hpdskflt.sys [42384 2018-08-31] (HP Inc. - & gt; HP)
R3 HPOmenCustomCapDriver; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\hpomencustomcapdriver.inf_amd64_326f2e1d16385daf\x64\hpomencustomcapdriver.sys [24056 2018-10-21] (HP Inc. - & gt; HP Inc.)
R1 HWiNFO32; C:\WINDOWS\SysWOW64\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2019-08-19] (Martin Malik - REALiX - & gt; REALiX(tm))
R3 iaLPSS2_GPIO2; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSS2_GPIO2.sys [98760 2019-07-03] (Intel(R) Embedded Subsystems and IP Blocks Group - & gt; Intel Corporation)
R0 iaStorAC; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaStorAC.sys [909152 2019-09-22] (Intel Corporation - & gt; Intel Corporation)
R3 ibtusb; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ibtusb.sys [257016 2019-08-13] (Intel(R) Wireless Connectivity Solutions - & gt; Intel Corporation)
R3 MEIx64; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\heci.inf_amd64_85021432489d6a1c\x64\TeeDriverW8x64.sys [266128 2019-08-13] (Intel(R) Embedded Subsystems and IP Blocks Group - & gt; Intel Corporation)
R3 Netwtw04; C:\WINDOWS\System32\drivers\Netwtw04.sys [8719864 2019-08-13] (Intel(R) Wireless Connectivity Solutions - & gt; Intel Corporation)
R3 nvlddmkm; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvhmi.inf_amd64_4f7026d85900f28d\nvlddmkm.sys [22370696 2019-11-05] (NVIDIA Corporation - & gt; NVIDIA Corporation)
R0 nvpciflt; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nvhmi.inf_amd64_4f7026d85900f28d\nvpciflt.sys [57736 2019-11-05] (NVIDIA Corporation - & gt; NVIDIA Corporation)
S3 NVSWCFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\nvswcfilter.sys [45152 2018-11-01] (NVIDIA Corporation - & gt; NVIDIA Corporation)
S3 nvvhci; C:\WINDOWS\System32\drivers\nvvhci.sys [66792 2018-10-03] (NVIDIA Corporation - & gt; NVIDIA Corporation)
R3 rt640x64; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys [1158944 2019-09-22] (Realtek Semiconductor Corp. - & gt; Realtek )
R3 RTSPER; C:\WINDOWS\System32\drivers\RtsPer.sys [904656 2019-07-03] (Realtek Semiconductor Corp. - & gt; Realsil Semiconductor Corporation)
S0 secnvme; C:\WINDOWS\System32\drivers\secnvme.sys [82136 2018-08-13] (Samsung Electronics Co., Ltd. - & gt; Samsung Electronics Co., Ltd)
R0 secnvmeF; C:\WINDOWS\System32\drivers\secnvmeF.sys [30672 2018-08-13] (Samsung Electronics Co., Ltd. - & gt; Samsung Electronics Co., Ltd)
S3 SmbDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\Smb_driver_AMDASF.sys [53848 2017-08-18] (Synaptics Incorporated - & gt; Synaptics Incorporated)
R3 SmbDrvI; C:\WINDOWS\System32\drivers\Smb_driver_Intel.sys [56840 2019-07-03] (Synaptics Incorporated - & gt; Synaptics Incorporated)
S3 sshid; C:\WINDOWS\System32\drivers\sshid.sys [47944 2018-01-10] (SteelSeries ApS - & gt; SteelSeries ApS)
R3 ViGEmBus; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\vigembus.inf_amd64_e84845c70c38fbe7\x64\ViGEmBus.sys [74648 2018-08-01] (HP Inc. - & gt; Benjamin Höglinger-Stelzer)
S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdBoot.sys [47496 2019-08-19] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher - & gt; Microsoft Corporation)
S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdFilter.sys [344288 2019-08-19] (Microsoft Windows - & gt; Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [54496 2019-08-19] (Microsoft Windows - & gt; Microsoft Corporation)
R3 WirelessButtonDriver64; C:\WINDOWS\System32\drivers\WirelessButtonDriver64.sys [35392 2019-08-06] (HP Inc. - & gt; HP)
S3 XtuAcpiDriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\XtuAcpiDriver.sys [62856 2017-10-24] (Intel Corporation - & gt; Intel Corporation)

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc (utworzone) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2019-11-14 11:58 - 2019-11-14 11:59 - 000023653 _____ C:\Users\HP OMEN\Downloads\FRST.txt
2019-11-14 11:58 - 2019-11-14 11:59 - 000000000 ____D C:\FRST
2019-11-14 11:57 - 2019-11-14 11:58 - 002260480 _____ (Farbar) C:\Users\HP OMEN\Downloads\FRST64.exe
2019-11-12 17:04 - 2019-11-12 17:04 - 000003515 _____ C:\Users\HP OMEN\Downloads\EMatrix.cpp
2019-11-12 14:01 - 2019-11-12 14:01 - 000000001 _____ C:\WINDOWS\system32\updatesettings.dbf
2019-11-11 17:07 - 2019-11-11 17:07 - 000001771 _____ C:\Users\HP OMEN\Desktop\Counter-Strike 1.6 v43.lnk
2019-11-11 17:07 - 2019-11-11 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\ProductAuthenticationService
2019-11-11 17:07 - 2019-11-11 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Counter-Strike 1.6 v43
2019-11-11 17:06 - 2019-11-11 17:07 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\SteamServerBrowser
2019-11-11 17:06 - 2019-11-11 17:06 - 000000000 ____D C:\Gry
2019-11-11 17:03 - 2019-11-11 17:06 - 275130488 _____ (CSSetti.pl ) C:\Users\HP OMEN\Downloads\cs16_v43.exe
2019-11-10 17:18 - 2019-11-10 18:59 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\PycharmProjects
2019-11-10 17:17 - 2019-11-10 17:18 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\JetBrains
2019-11-10 17:17 - 2019-11-10 17:17 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\.PyCharmCE2019.2
2019-11-10 17:17 - 2019-11-10 17:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\JetBrains
2019-11-10 17:16 - 2019-11-10 17:16 - 000000843 _____ C:\Users\Public\Desktop\JetBrains PyCharm Community Edition 2019.2.4 x64.lnk
2019-11-10 17:16 - 2019-11-10 17:16 - 000000000 ____D C:\Program Files\JetBrains
2019-11-10 17:14 - 2019-11-10 17:15 - 271082272 _____ C:\Users\HP OMEN\Downloads\pycharm-community-2019.2.4.exe
2019-11-10 15:15 - 2019-11-10 15:16 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Python 3.8
2019-11-10 15:15 - 2019-11-10 15:15 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Local\Package Cache
2019-11-10 15:14 - 2019-11-10 15:14 - 027505064 _____ (Python Software Foundation) C:\Users\HP OMEN\Downloads\python-3.8.0-amd64.exe
2019-11-10 12:52 - 2019-11-10 12:52 - 005214568 _____ C:\Users\HP OMEN\Downloads\OptiFine_1.14.4_HD_U_F4.jar
2019-11-10 12:50 - 2019-11-10 12:50 - 002618677 _____ C:\Users\HP OMEN\Downloads\preview_OptiFine_1.14.2_HD_U_F1_pre15.jar
2019-11-10 10:46 - 2019-11-10 10:46 - 007636842 _____ C:\Users\HP OMEN\Downloads\forge-1.14.4-28.1.0-installer.jar
2019-11-09 18:37 - 2019-11-11 12:49 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\.minecraft
2019-11-09 18:37 - 2019-11-09 18:37 - 010042950 _____ C:\Users\HP OMEN\Downloads\shiginima-launcher-4-300-keinett.zip
2019-11-09 18:37 - 2019-11-09 18:37 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\java
2019-11-09 18:37 - 2019-09-11 20:40 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\Desktop\windows
2019-11-09 18:36 - 2019-11-09 18:36 - 002490336 _____ ( ) C:\Users\HP OMEN\Downloads\shiginima-launcher-4-300-keinett-ks_0092665394.exe
2019-11-09 18:36 - 2019-11-09 18:36 - 002490336 _____ ( ) C:\Users\HP OMEN\Downloads\minecraft-by-zyczu-3-3-3-ks_1999535857.exe
2019-11-09 16:54 - 2019-11-06 16:10 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\Desktop\lab_04_11_19
2019-11-09 11:40 - 2019-11-09 11:40 - 001384736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\HP OMEN\Downloads\vs_community__746170869.1570125029.exe
2019-11-09 11:29 - 2019-11-09 11:29 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\mingw-w64
2019-11-09 11:28 - 2019-11-09 11:28 - 000960504 _____ C:\Users\HP OMEN\Downloads\mingw-w64-install.exe
2019-11-09 11:25 - 2019-11-09 11:36 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\Code
2019-11-09 11:25 - 2019-11-09 11:25 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\.vscode
2019-11-09 11:24 - 2019-11-09 11:24 - 055888648 _____ (Microsoft Corporation ) C:\Users\HP OMEN\Downloads\VSCodeUserSetup-x64-1.40.0.exe
2019-11-08 17:08 - 2019-11-08 17:08 - 002340823 _____ C:\Users\HP OMEN\Downloads\cue.docx.pdf
2019-11-07 22:03 - 2019-11-07 22:03 - 000000877 _____ C:\Users\HP OMEN\Downloads\statistics.h
2019-11-07 22:03 - 2019-11-07 22:03 - 000000308 _____ C:\Users\HP OMEN\Downloads\statistics.cpp
2019-11-07 22:03 - 2019-11-07 22:03 - 000000230 _____ C:\Users\HP OMEN\Downloads\RPG_GAME_V2.cpp
2019-11-07 22:02 - 2019-11-07 22:02 - 000002326 _____ C:\Users\HP OMEN\Downloads\game.cpp
2019-11-07 22:02 - 2019-11-07 22:02 - 000002218 _____ C:\Users\HP OMEN\Downloads\map.cpp
2019-11-07 22:02 - 2019-11-07 22:02 - 000000872 _____ C:\Users\HP OMEN\Downloads\item.cpp
2019-11-07 22:02 - 2019-11-07 22:02 - 000000683 _____ C:\Users\HP OMEN\Downloads\character.cpp
2019-11-07 22:02 - 2019-11-07 22:02 - 000000420 _____ C:\Users\HP OMEN\Downloads\character.h
2019-11-07 22:02 - 2019-11-07 22:02 - 000000372 _____ C:\Users\HP OMEN\Downloads\map.h
2019-11-07 22:02 - 2019-11-07 22:02 - 000000259 _____ C:\Users\HP OMEN\Downloads\item.h
2019-11-07 22:02 - 2019-11-07 22:02 - 000000161 _____ C:\Users\HP OMEN\Downloads\game.h
2019-11-06 21:40 - 2019-11-06 21:40 - 001375739 _____ C:\Users\HP OMEN\Downloads\EE_1.pdf
2019-11-06 15:58 - 2019-11-06 15:58 - 003059712 _____ C:\WINDOWS\system32\ServiceInstaller.exe
2019-11-06 15:58 - 2019-11-06 15:58 - 000054784 _____ C:\WINDOWS\system32\ServiceInstaller.msi
2019-11-06 15:58 - 2019-11-06 15:58 - 000024512 _____ C:\WINDOWS\system32\7B296FC0-376B-497d-B013-58F4D9633A22-5P-1.B5841A4C-A289-439d-8115-50AB69CD450B
2019-11-06 15:58 - 2019-11-06 15:58 - 000001133 _____ C:\WINDOWS\system32\Maintenance.vbs
2019-11-06 15:58 - 2019-11-06 15:58 - 000000394 _____ C:\WINDOWS\system32\StartupCheck.vbs
2019-11-06 15:58 - 2019-11-06 15:58 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\system32\setup4.2.6.tmp
2019-11-05 14:50 - 2019-11-05 14:50 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\LocalLow\Adobe
2019-11-05 14:41 - 2019-11-05 14:41 - 000129080 _____ (Oracle Corporation) C:\WINDOWS\system32\WindowsAccessBridge-64.dll
2019-11-05 14:41 - 2019-11-05 14:41 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\Sun
2019-11-05 14:41 - 2019-11-05 14:41 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
2019-11-05 14:40 - 2019-11-05 14:40 - 000000000 ____D C:\Program Files\Java
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 040444856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcompiler.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 035334536 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvcompiler.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 017300360 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcuda.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 014921096 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvcuda.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 011562376 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvptxJitCompiler.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 009937104 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvptxJitCompiler.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 005358472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcuvid.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 004696968 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvcuvid.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 004263840 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvapi.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 002051008 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NvFBC64.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 001726400 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispco6443630.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 001550080 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NvFBC.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 001491336 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispgenco6443630.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 001477512 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NvIFR64.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 001247432 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvfatbinaryLoader.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 001140616 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NvIFR.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 001012432 _____ C:\WINDOWS\system32\vulkan-1-999-0-0-0.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 001012432 _____ C:\WINDOWS\system32\vulkan-1.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 000959424 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvfatbinaryLoader.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 000876240 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\vulkan-1-999-0-0-0.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 000876240 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\vulkan-1.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 000823552 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvmcumd.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 000812800 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvEncodeAPI64.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 000676096 _____ C:\WINDOWS\system32\nvofapi64.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 000658880 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvEncodeAPI.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 000632768 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NvIFROpenGL.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 000544648 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\nvofapi.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 000524168 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NvIFROpenGL.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 000447368 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\system32\OpenCL.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 000351944 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\SysWOW64\OpenCL.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 000301264 _____ C:\WINDOWS\system32\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 000301264 _____ C:\WINDOWS\system32\vulkaninfo.exe
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 000273104 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe
2019-11-05 14:36 - 2019-11-05 14:36 - 000273104 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\vulkaninfo.exe
2019-11-05 14:23 - 2019-11-05 14:23 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\LocalLow\Sun
2019-11-05 14:21 - 2019-11-05 14:21 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Minecraft
2019-11-05 14:16 - 2019-11-13 23:20 - 000002608 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\AdobeGCInvoker-1.0
2019-11-05 14:16 - 2019-11-13 15:13 - 000000000 ___HD C:\Users\Public\Documents\AdobeGCData
2019-11-02 12:05 - 2019-11-02 12:05 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\NVIDIA
2019-11-02 11:18 - 2019-11-10 10:40 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\Adobe
2019-11-02 11:18 - 2019-11-02 11:18 - 000001085 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Photoshop CC 2019.lnk
2019-11-02 11:18 - 2019-11-02 11:18 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\Documents\Adobe
2019-11-02 11:17 - 2019-11-02 11:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Adobe
2019-11-02 11:17 - 2019-11-02 11:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Adobe
2019-11-02 11:17 - 2019-11-02 11:17 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Adobe
2019-11-02 11:14 - 2019-11-12 14:01 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Local\Adobe
2019-11-02 11:14 - 2019-11-02 11:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
2019-11-02 11:14 - 2019-11-02 11:14 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\Desktop\Adobe Photoshop CC 2019
2019-10-31 11:21 - 2019-10-31 11:21 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
2019-10-28 21:10 - 2019-10-28 21:10 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Local\Indiana
2019-10-27 15:39 - 2019-10-27 15:39 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\Documents\Paradox Interactive
2019-10-27 15:39 - 2019-10-27 15:39 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\LocalLow\Iceflake Studios
2019-10-26 20:36 - 2019-11-02 11:04 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Local\BitTorrentHelper
2019-10-20 21:39 - 2019-10-20 21:39 - 001268083 _____ C:\Users\HP OMEN\Desktop\Instr_2-AO_II_Lab_Fourier.pdf
2019-10-20 21:39 - 2019-10-20 21:39 - 000890381 _____ C:\Users\HP OMEN\Desktop\Instr_5-AO_II_Lab_Czwórniki.pdf
2019-10-20 21:39 - 2019-10-20 21:39 - 000756215 _____ C:\Users\HP OMEN\Desktop\Instr_3-AO_II_Lab_Stany-nieustalone.pdf
2019-10-20 21:39 - 2019-10-20 21:39 - 000715881 _____ C:\Users\HP OMEN\Desktop\Instr_4-AO_II_Lab_Charakterystyki-czestotliwościowe.pdf
2019-10-20 21:39 - 2019-10-20 21:39 - 000387477 _____ C:\Users\HP OMEN\Desktop\Instr_1-AO_II_Lab_Metoda_węzłowa.pdf
2019-10-18 10:25 - 2019-10-18 10:25 - 000000000 ___SH C:\Users\Public\Shared Files
2019-10-18 10:18 - 2019-10-18 10:18 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\EasyAntiCheat
2019-10-18 10:18 - 2019-10-18 10:18 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Local\NVIDIA Corporation
2019-10-18 10:18 - 2019-10-18 10:18 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Local\FortniteGame
2019-10-18 10:18 - 2019-10-18 10:18 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat
2019-10-17 18:27 - 2019-10-26 20:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Epic Games
2019-10-17 18:22 - 2019-10-18 10:18 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Local\UnrealEngine

==================== Jeden miesiąc (zmodyfikowane) ==================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2019-11-14 11:45 - 2019-08-19 08:06 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2019-11-14 11:35 - 2019-08-19 08:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2019-11-14 11:35 - 2019-08-19 07:15 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
2019-11-13 23:20 - 2019-10-10 17:01 - 000003252 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\MATLAB R2019b Startup Accelerator
2019-11-13 23:20 - 2019-10-10 17:01 - 000000582 _____ C:\WINDOWS\Tasks\MATLAB R2019b Startup Accelerator.job
2019-11-13 23:20 - 2019-09-04 20:40 - 000003194 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\CCleaner Update
2019-11-13 23:20 - 2019-09-04 20:40 - 000002238 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\CCleanerSkipUAC
2019-11-13 23:20 - 2019-08-19 07:26 - 000002572 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Driver Booster Scheduler
2019-11-13 23:20 - 2019-08-19 07:26 - 000002402 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (HP OMEN)
2019-11-13 22:57 - 2019-08-22 07:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Tasks\Avast Software
2019-11-13 22:07 - 2019-08-19 08:10 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2019-11-13 22:07 - 2019-08-19 08:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
2019-11-12 14:05 - 2019-08-19 08:11 - 000787024 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
2019-11-12 14:05 - 2019-08-19 08:11 - 000152770 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
2019-11-12 14:05 - 2019-08-19 08:09 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
2019-11-12 14:05 - 2019-08-19 07:22 - 001768480 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2019-11-12 14:01 - 2019-09-19 20:32 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
2019-11-12 14:01 - 2019-08-22 07:24 - 000001005 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Firefox.lnk
2019-11-12 14:01 - 2019-08-22 06:56 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\LocalLow\Mozilla
2019-11-12 14:01 - 2019-08-19 07:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2019-11-12 14:01 - 2019-08-19 07:15 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2019-11-12 14:00 - 2019-08-22 07:00 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\uTorrent Web
2019-11-12 14:00 - 2019-08-19 08:06 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2019-11-12 11:28 - 2019-08-22 07:26 - 000004264 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Avast Emergency Update
2019-11-10 17:18 - 2019-08-19 07:22 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN
2019-11-10 15:15 - 2019-08-22 07:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2019-11-09 14:15 - 2019-10-03 18:53 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Kits
2019-11-09 14:15 - 2019-10-03 18:51 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\Visual Studio Setup
2019-11-09 14:15 - 2019-10-03 18:51 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio
2019-11-09 14:15 - 2019-08-19 08:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
2019-11-09 14:12 - 2019-10-03 19:00 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Local\.IdentityService
2019-11-09 11:39 - 2019-10-04 07:24 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Roaming\CodeBlocks
2019-11-05 14:54 - 2019-08-22 06:54 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Local\D3DSCache
2019-11-05 14:36 - 2019-08-13 12:49 - 022370696 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nvlddmkm.sys
2019-11-05 14:36 - 2019-08-13 12:49 - 005002192 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvapi64.dll
2019-11-05 14:36 - 2019-08-13 12:49 - 000054700 _____ C:\WINDOWS\system32\nvinfo.pb
2019-11-05 14:33 - 2019-08-19 07:26 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ProductData
2019-11-05 14:15 - 2019-10-05 11:13 - 000001164 _____ C:\Users\HP OMEN\Desktop\CodeBlocks.lnk
2019-11-02 11:16 - 2019-08-19 08:10 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
2019-11-02 10:21 - 2019-10-03 10:03 - 000161544 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
2019-10-29 20:48 - 2019-09-04 20:45 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Local\CrashDumps
2019-10-29 20:48 - 2019-08-19 08:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
2019-10-27 18:03 - 2019-09-04 20:44 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\Desktop\Aplikacje
2019-10-21 12:42 - 2019-09-03 07:51 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2019-10-18 13:53 - 2019-09-04 20:40 - 000000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
2019-10-18 13:19 - 2019-10-10 17:47 - 000000000 ____D C:\Users\HP OMEN\Documents\MATLAB
2019-10-18 10:24 - 2019-08-19 08:10 - 000000000 __SHD C:\Users\Public\Libraries
2019-10-17 18:24 - 2019-08-19 07:25 - 000000000 ____D C:\ProgramData\IObit

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów ========

2019-11-05 14:55 - 2019-11-05 14:55 - 000000000 _____ () C:\Users\HP OMEN\AppData\Local\oobelibMkey.log

==================== SigCheck ============================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)UWAGA: == & gt; Nie można uzyskać dostępu do BCD. - & gt; 0
==================== Koniec FRST.txt ========================


Pobierz plik - link do postu