zestawy.zip

EXCEL VBA eksport do csv / warunki

Moje makro generuje csv ze wskazanego arkusza: Sub create_csv() Dim FileName As String Dim PathName As String Dim ws As Worksheet Set ws = ActiveWorkbook.Sheets("cześci") FileName = "zestawy części.csv" PathName = Application.ActiveWorkbook.Path ws.Copy ActiveWorkbook.SaveAs FileName:=PathName & "\" & FileName, _ FileFormat:=xlCSVUTF8 ', Local:=True ', CreateBackup:=False ActiveWorkbook.Close End Sub Chciałbym aby dla danych ze wskazanego arkusza wygenerował csv ale po odfiltrowaniu czyli np dla kolumny "ID" tylko puste i kolumny "/category@name" = Produkt B Kombinuje bez efektu już jakiś czas. Proszę o pomoc. P.

  • zestawy.zip
    • zestawy.xlsm


Pobierz plik - link do postu