FRST.txt

Uparty malware - wyłącza Windows Defender i instalatory antywirusów

Witam, wlazł mi jakiś uparty wirus. Antimalwarebytes wykrywa go po każdym ponownym uruchomieniu w katalogu AppData/Local. Wyłącza mi w systemie usługi Windows Update, Windows Defender. Instalatory większości antywirusów albo się nie chcą pobrać albo wyłączają się w połowie instalacji. Załączam logi frst


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 11-12-2021
Uruchomiony przez awiat (administrator) DESKTOP-FL6JG0A (Micro-Star International Co., Ltd. GE62 6QF) (24-12-2021 15:34:11)
Uruchomiony z C:\Users\awiat\Desktop
Załadowane profile: awiat
Platform: Microsoft Windows 10 Home Wersja 21H2 19044.1415 (X64) Język: Polski (Polska)
Domyślna przeglądarka: Chrome
Tryb startu: Normal

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

() [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files (x86)\RocketDock\RocketDock.exe
() [Brak podpisu cyfrowego] C:\Windows\System32\OpenSSH\ssh-agent.exe
(Intel Corporation - & gt; Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\iigd_dch.inf_amd64_21964b24f1e9dce1\IntelCpHDCPSvc.exe
(Intel Corporation - & gt; Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\iigd_dch.inf_amd64_21964b24f1e9dce1\IntelCpHeciSvc.exe
(Intel Corporation - & gt; Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\lms.inf_amd64_fddb643595e0b8d0\LMS.exe
(Intel(R) Embedded Subsystems and IP Blocks Group - & gt; Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\dal.inf_amd64_ffc75848a6342fdf\jhi_service.exe
(Intel(R) Rapid Storage Technology - & gt; Intel Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\iaahcic.inf_amd64_120314e52c04567c\RstMwService.exe
(Kilonova LLC - & gt; Skillbrains) C:\Program Files (x86)\Skillbrains\lightshot\5.5.0.7\Lightshot.exe
(Malwarebytes Inc - & gt; Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
(Malwarebytes Inc - & gt; Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
(Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
(Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Windows\System32\alg.exe
(Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Windows\System32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe
(Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Windows\System32\Locator.exe
(Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Windows\System32\msdtc.exe
(Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Windows\System32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe
(Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Windows\System32\SearchIndexer.exe
(Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Windows\System32\snmptrap.exe
(Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Windows\System32\Spectrum.exe
(Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Windows\System32\TieringEngineService.exe
(Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Windows\System32\vds.exe
(Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Windows\System32\VSSVC.exe
(Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Windows\System32\wbem\WmiApSrv.exe
(Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Windows\SysWOW64\perfhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ZuneMusic_10.21102.11411.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Music.UI.exe
(Microsoft Windows - & gt; Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\MoUsoCoreWorker.exe
(Microsoft Windows - & gt; Microsoft Corporation) C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_10.0.19041.1371_none_7e1bd7147c8285b0\TiWorker.exe
(Nvidia Corporation - & gt; NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe & lt; 2 & gt;
(Realtek Semiconductor Corp. - & gt; Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\RtkBtManServ.exe
(Realtek Semiconductor Corp. - & gt; Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
(Realtek Semiconductor Corp. - & gt; Realtek) C:\Program Files\Realtek\WifiAutoInstall\WifiAutoInstallSrv.exe
(SteelSeries ApS - & gt; SteelSeries ApS) C:\Program Files\SteelSeries\GG\SteelSeriesEngine.exe
(SteelSeries ApS - & gt; SteelSeries ApS) C:\Program Files\SteelSeries\GG\SteelSeriesGG.exe
(TODO: & lt; Company name & gt; ) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\Krux\NEO\Krux Neo PRO.exe

==================== Rejestr (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] = & gt; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [11102816 2021-12-19] (Realtek Semiconductor Corp. - & gt; Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [SteelSeriesGG] = & gt; C:\Program Files\SteelSeries\GG\SteelSeriesGG.exe [14824272 2021-12-15] (SteelSeries ApS - & gt; SteelSeries ApS)
HKLM-x32\...\Run: [Krux Neo PRO] = & gt; C:\Program Files\Krux\NEO\Krux Neo PRO.exe [2234368 2021-12-19] (TODO: & lt; Company name & gt; ) [Brak podpisu cyfrowego]
HKLM-x32\...\Run: [Lightshot] = & gt; C:\Program Files (x86)\Skillbrains\lightshot\Lightshot.exe [226728 2019-07-21] (Kilonova LLC - & gt; )
HKLM\...\Policies\Explorer: [HideSCAHealth] 1
HKU\S-1-5-19\...\RunOnce: [WAB Migrate] = & gt; C:\Program Files\Windows Mail\wab.exe [927744 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
HKU\S-1-5-20\...\RunOnce: [WAB Migrate] = & gt; C:\Program Files\Windows Mail\wab.exe [927744 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
HKU\S-1-5-21-1471461787-2715465879-4176647733-1001\...\Run: [OneDrive] = & gt; C:\Users\awiat\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe [2942976 2021-12-21] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
HKU\S-1-5-21-1471461787-2715465879-4176647733-1001\...\Run: [RocketDock] = & gt; C:\Program Files (x86)\RocketDock\RocketDock.exe [495616 2007-09-02] () [Brak podpisu cyfrowego]
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] - & gt; C:\Program Files\Google\Chrome\Application\96.0.4664.110\Installer\chrmstp.exe [2021-12-19] (Google LLC) [Brak podpisu cyfrowego]
Startup: C:\Users\awiat\AppData\Local\rqimjiam\cmd.exe [2021-12-24] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]

==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) ============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

Task: {0851A16F-C6F1-448A-B2E4-0B4BE8EB99B2} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore = & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [546816 2021-12-19] (Google LLC) [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {2C5C098E-06B6-4A4D-B09B-FC2F86CDCC78} - System32\Tasks\MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineUA = & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe [613888 2021-12-19] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {4680A8DF-7B63-403E-ABB1-3FA7B77DE631} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Scheduled Scan = & gt; C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe [863744 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {559B0F92-63C4-4001-AE5E-A650091C71B8} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cache Maintenance = & gt; C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe [863744 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {6A3796C4-98AE-4D48-96B0-B99AF8CB97F7} - System32\Tasks\OneDrive Reporting Task-S-1-5-21-1471461787-2715465879-4176647733-1001 = & gt; C:\Users\awiat\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDriveStandaloneUpdater.exe [4475392 2021-12-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {73953A3A-A003-4B14-A910-6C3073E1E008} - System32\Tasks\MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineCore = & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe [613888 2021-12-19] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {94EF6A03-19A8-4414-9BFE-4292DF314D5F} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Media Sharing\UpdateLibrary = & gt; C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe [480256 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {BACEF462-6F57-42FC-B9D3-1CC79C516BA3} - System32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (awiat) = & gt; C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\DriverBooster.exe [8718336 2021-12-19] (IObit) [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {D462087E-8066-4015-8051-84AC7FA703C5} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA = & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [546816 2021-12-19] (Google LLC) [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {D777B567-BB3B-4111-881C-0CB741022B0C} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Storage Tiers Management\Storage Tiers Management Initialization = & gt; {5C9AB547-345D-4175-9AF6-65133463A100} C:\Windows\System32\TieringEngineService.exe [734720 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {DB1218E6-F693-4F20-BC36-E62D6CB63AB4} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Cleanup = & gt; C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe [863744 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {DBA11E51-AB21-40B3-94A6-71D85C2913F6} - System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-1471461787-2715465879-4176647733-1001 = & gt; C:\Users\awiat\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDriveStandaloneUpdater.exe [4475392 2021-12-20] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
Task: {E559FBB0-7370-4985-90DD-5D6B10DFC5F1} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Windows Defender\Windows Defender Verification = & gt; C:\Program Files\Windows Defender\MpCmdRun.exe [863744 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)


==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.254
Tcpip\..\Interfaces\{417e6438-9fd9-46a0-8863-15e2815f0687}: [DhcpNameServer] 192.168.1.254

Edge:
=======
Edge Profile: C:\Users\awiat\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default [2021-12-19]

FireFox:
========
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50918.0\npctrl.dll [2018-10-23] (Microsoft Corporation - & gt; Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.50918.0\npctrl.dll [2018-10-23] (Microsoft Corporation - & gt; Microsoft Corporation)

Chrome:
=======
CHR Profile: C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2021-12-24]
CHR HomePage: Default - & gt; hxxps://www.google.pl/
CHR Extension: (Tłumacz Google) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb [2021-12-19]
CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2021-12-19]
CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2021-12-19]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2021-12-19]
CHR Extension: (Keyword Surfer) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bafijghppfhdpldihckdcadbcobikaca [2021-12-19]
CHR Extension: (SEO META in 1 CLICK) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bjogjfinolnhfhkbipphpdlldadpnmhc [2021-12-19]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2021-12-19]
CHR Extension: (Adblock Plus - darmowy adblocker) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2021-12-19]
CHR Extension: (Adblock dla Youtube(TM)) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cmedhionkhpnakcndndgjdbohmhepckk [2021-12-19]
CHR Extension: (Kami for Google Chrome(TM)) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ecnphlgnajanjnkcmbpancdjoidceilk [2021-12-23]
CHR Extension: (Video Downloader professional) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\elicpjhcidhpjomhibiffojpinpmmpil [2021-12-19]
CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2021-12-19]
CHR Extension: (HTTPS Everywhere) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gcbommkclmclpchllfjekcdonpmejbdp [2021-12-19]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2021-12-19]
CHR Extension: (OneNote Web Clipper) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gojbdfnpnhogfdgjbigejoaolejmgdhk [2021-12-19]
CHR Extension: (Keywords Everywhere - Keyword Tool) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hbapdpeemoojbophdfndmlgdhppljgmp [2021-12-19]
CHR Extension: (Chrome Remote Desktop) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\inomeogfingihgjfjlpeplalcfajhgai [2021-12-19]
CHR Extension: (Boczna lista zakładek) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jdbnofccmhefkmjbkkdkfiicjkgofkdh [2021-12-24]
CHR Extension: (Pokaż obraz) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpcmhcelnjdmblfmjabdeclccemkghjk [2021-12-19]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2021-12-19]
CHR Extension: (Mixmax: Email Tracking, Templates, Mail Merge) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ocpljaamllnldhepankaeljmeeeghnid [2021-12-19]
CHR Extension: (Outlook.com) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pfpeapihoiogbcmdmnibeplnikfnhoge [2021-12-19]
CHR Extension: (Cold Turkey Blocker) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pganeibhckoanndahmnfggfoeofncnii [2021-12-19]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\awiat\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2021-12-19]

==================== Usługi (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 AarSvc_6ea41; C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe [445440 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 ALG; C:\WINDOWS\System32\alg.exe [504832 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 BcastDVRUserService_6ea41; C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe [445440 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R3 BluetoothUserService_6ea41; C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe [445440 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 CaptureService_6ea41; C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe [445440 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R3 cbdhsvc_6ea41; C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe [445440 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 CDPUserSvc_6ea41; C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe [445440 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 COMSysApp; C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235} [421888 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 COMSysApp; C:\WINDOWS\SysWOW64\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235} [419840 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 ConsentUxUserSvc_6ea41; C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe [445440 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 DeviceAssociationBrokerSvc_6ea41; C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe [445440 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 DevicePickerUserSvc_6ea41; C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe [445440 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 DevicesFlowUserSvc_6ea41; C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe [445440 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 diagnosticshub.standardcollector.service; C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.Service.exe [503296 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S2 edgeupdate; C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe [613888 2021-12-19] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S2 edgeupdatem; C:\Program Files (x86)\Microsoft\EdgeUpdate\MicrosoftEdgeUpdate.exe [613888 2021-12-19] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S2 Fax; C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe [1068544 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S2 GoogleChromeElevationService; C:\Program Files\Google\Chrome\Application\96.0.4664.110\elevation_service.exe [1792000 2021-12-19] (Google LLC) [Brak podpisu cyfrowego]
S4 gupdate; C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [546816 2021-12-19] (Google LLC) [Brak podpisu cyfrowego]
S4 gupdatem; C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [546816 2021-12-19] (Google LLC) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe [7901368 2021-12-24] (Malwarebytes Inc - & gt; Malwarebytes)
S3 MessagingService_6ea41; C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe [445440 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S2 MicrosoftEdgeElevationService; C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\96.0.1054.62\elevation_service.exe [2057216 2021-12-19] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 MSDTC; C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe [557568 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 msiserver; C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe /V [478720 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 msiserver; C:\WINDOWS\SysWOW64\msiexec.exe /V [466432 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 OneSyncSvc_6ea41; C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe [445440 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 perceptionsimulation; C:\WINDOWS\system32\PerceptionSimulation\PerceptionSimulationService.exe [515072 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 PerfHost; C:\WINDOWS\SysWow64\perfhost.exe [430080 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R3 PimIndexMaintenanceSvc_6ea41; C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe [445440 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 PrintWorkflowUserSvc_6ea41; C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe [445440 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 RpcLocator; C:\WINDOWS\system32\locator.exe [420352 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 SecurityHealthService; C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe [1378304 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S2 SensorDataService; C:\WINDOWS\System32\SensorDataService.exe [1674752 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S2 SgrmBroker; C:\WINDOWS\system32\SgrmBroker.exe [726016 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 SNMPTRAP; C:\WINDOWS\System32\snmptrap.exe [425984 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 spectrum; C:\WINDOWS\system32\spectrum.exe [1284096 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 ssh-agent; C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\ssh-agent.exe [790528 2021-12-23] () [Brak podpisu cyfrowego]
S3 SteelSeriesUpdateService; C:\Program Files\SteelSeries\GG\SteelSeriesUpdateService.exe [31568 2021-12-15] (SteelSeries ApS - & gt; )
R2 TieringEngineService; C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe [734720 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R3 UdkUserSvc_6ea41; C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe [445440 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R3 UnistoreSvc_6ea41; C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe [445440 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R3 UserDataSvc_6ea41; C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe [445440 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 vds; C:\WINDOWS\System32\vds.exe [1147392 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 VSS; C:\WINDOWS\system32\vssvc.exe [1912832 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S2 wbengine; C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe [1992704 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [3377152 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 WifiAutoInstallSrv; C:\Program Files\Realtek\WifiAutoInstall\WifiAutoInstallSrv.exe [124864 2017-07-31] (Realtek Semiconductor Corp. - & gt; Realtek)
S2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [502784 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 wmiApSrv; C:\WINDOWS\system32\wbem\WmiApSrv.exe [618496 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 WMPNetworkSvc; C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe [1361920 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 WpnUserService_6ea41; C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe [445440 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 WSearch; C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe [1347072 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 WSearch; C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchIndexer.exe [1124864 2021-12-23] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]

===================== Sterowniki (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 BthA2dp; C:\WINDOWS\System32\drivers\BthA2dp.sys [279040 2019-12-07] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 BthHFEnum; C:\WINDOWS\System32\drivers\bthhfenum.sys [144896 2019-12-07] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R1 ESProtectionDriver; C:\WINDOWS\system32\drivers\mbae64.sys [160176 2021-12-24] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; Malwarebytes)
R2 MBAMChameleon; C:\WINDOWS\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [210352 2021-12-24] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; Malwarebytes)
S0 MbamElam; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\MbamElam.sys [19912 2021-12-24] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher - & gt; Malwarebytes)
R3 MBAMFarflt; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\farflt.sys [193448 2021-12-24] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; Malwarebytes)
R3 MBAMProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mbam.sys [69040 2021-12-24] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; Malwarebytes)
R3 MBAMSwissArmy; C:\WINDOWS\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [248992 2021-12-24] (Malwarebytes Inc - & gt; Malwarebytes)
R3 MBAMWebProtection; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mwac.sys [149424 2021-12-24] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; Malwarebytes)
R3 msihid; C:\WINDOWS\System32\drivers\msihid.sys [47760 2021-12-06] (SteelSeries ApS - & gt; SteelSeries ApS)
R3 ssdevfactory; C:\WINDOWS\System32\drivers\ssdevfactory.sys [47784 2021-12-06] (SteelSeries ApS - & gt; SteelSeries ApS)
R3 ssps2; C:\WINDOWS\System32\drivers\ssps2.sys [42120 2021-12-06] (SteelSeries ApS - & gt; SteelSeries ApS)
R3 SteelSeries_Sonar_VAD; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\steelseries.sonar.vad.inf_amd64_991d9c8eaf1c6f0e\SteelSeries.Sonar.VAD.sys [77200 2021-11-22] (SteelSeries ApS - & gt; Windows (R) Win 7 DDK provider)
S0 WdBoot; C:\WINDOWS\System32\drivers\WdBoot.sys [46688 2019-12-07] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher - & gt; Microsoft Corporation)
R0 WdFilter; C:\WINDOWS\System32\drivers\WdFilter.sys [350136 2019-12-07] (Microsoft Windows - & gt; Microsoft Corporation)
S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [54200 2019-12-07] (Microsoft Windows - & gt; Microsoft Corporation)

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc (utworzone) (filtrowane) =========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2021-12-24 15:34 - 2021-12-24 15:34 - 000024467 _____ C:\Users\awiat\Desktop\FRST.txt
2021-12-24 15:34 - 2021-12-24 15:34 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Desktop\FRST-OlderVersion
2021-12-24 15:33 - 2021-12-24 15:34 - 002311168 _____ (Farbar) C:\Users\awiat\Desktop\FRST64.exe
2021-12-24 15:33 - 2021-12-24 15:34 - 000000000 ____D C:\FRST
2021-12-24 15:27 - 2021-12-24 15:27 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Update Health Tools
2021-12-24 15:24 - 2021-12-24 15:32 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Local\CrashDumps
2021-12-24 15:24 - 2021-12-24 15:24 - 000193448 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\farflt.sys
2021-12-24 15:24 - 2021-12-24 15:24 - 000149424 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mwac.sys
2021-12-24 15:24 - 2021-12-24 15:24 - 000069040 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbam.sys
2021-12-24 15:23 - 2021-12-24 15:35 - 000000714 _____ C:\ProgramData\kdjiaebaae.nls
2021-12-24 15:20 - 2021-12-24 15:20 - 000248992 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
2021-12-24 15:20 - 2021-12-24 15:20 - 000210352 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
2021-12-24 15:20 - 2021-12-24 15:20 - 000160176 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbae64.sys
2021-12-24 15:20 - 2021-12-24 15:20 - 000019912 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MbamElam.sys
2021-12-24 15:20 - 2021-12-24 15:20 - 000002033 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes.lnk
2021-12-24 15:20 - 2021-12-24 15:20 - 000002021 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
2021-12-24 15:20 - 2021-12-24 15:20 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Local\mbam
2021-12-24 15:18 - 2021-12-24 15:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2021-12-24 15:18 - 2021-12-24 15:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
2021-12-24 15:15 - 2021-12-24 15:15 - 008540344 _____ (Malwarebytes) C:\Users\awiat\Desktop\adwcleaner_8.3.1.exe
2021-12-24 15:15 - 2021-12-24 15:15 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2021-12-24 06:27 - 2021-12-24 06:29 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Roaming\steelseries-gg-client
2021-12-24 05:01 - 2021-12-24 05:01 - 000000000 ____D C:\ProgramData\obs-studio-hook
2021-12-24 04:55 - 2021-12-24 04:55 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SteelSeries
2021-12-24 04:54 - 2021-12-24 04:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\SteelSeries
2021-12-24 04:54 - 2021-12-24 04:54 - 000000000 ____D C:\Program Files\SteelSeries
2021-12-23 01:58 - 2021-12-23 01:58 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Local\Steam
2021-12-23 01:58 - 2021-12-23 01:58 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Local\CEF
2021-12-23 01:25 - 2021-12-23 01:25 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
2021-12-23 01:23 - 2021-12-24 15:23 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
2021-12-23 01:23 - 2021-12-23 01:23 - 000003498 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2021-12-23 01:23 - 2021-12-23 01:23 - 000003438 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineUA
2021-12-23 01:23 - 2021-12-23 01:23 - 000003274 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2021-12-23 01:23 - 2021-12-23 01:23 - 000003214 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineCore
2021-12-23 01:23 - 2021-12-23 01:23 - 000003066 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\OneDrive Reporting Task-S-1-5-21-1471461787-2715465879-4176647733-1001
2021-12-23 01:23 - 2021-12-23 01:23 - 000002862 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-1471461787-2715465879-4176647733-1001
2021-12-23 01:23 - 2021-12-23 01:23 - 000002386 _____ C:\WINDOWS\system32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (awiat)
2021-12-23 01:23 - 2021-12-23 01:23 - 000000020 ___SH C:\Users\awiat\ntuser.ini
2021-12-23 01:23 - 2021-12-23 01:23 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Tasks\Agent Activation Runtime
2021-12-23 01:22 - 2021-12-23 01:23 - 000007623 _____ C:\WINDOWS\diagwrn.xml
2021-12-23 01:22 - 2021-12-23 01:23 - 000007623 _____ C:\WINDOWS\diagerr.xml
2021-12-23 01:20 - 2021-12-24 15:31 - 001767980 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
2021-12-23 01:18 - 2021-12-23 01:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lxss
2021-12-23 01:17 - 2021-12-24 13:50 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
2021-12-23 01:17 - 2021-12-23 01:23 - 000000000 ____D C:\Windows.old
2021-12-23 01:17 - 2021-12-23 01:17 - 000258584 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
2021-12-23 01:10 - 2021-12-23 01:17 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\bbimigrate
2021-12-23 01:09 - 2021-12-23 01:23 - 000000000 ____D C:\Users\awiat
2021-12-23 01:09 - 2021-12-23 01:09 - 000000000 _SHDL C:\Users\awiat\Ustawienia lokalne
2021-12-23 01:09 - 2021-12-23 01:09 - 000000000 _SHDL C:\Users\awiat\Szablony
2021-12-23 01:09 - 2021-12-23 01:09 - 000000000 _SHDL C:\Users\awiat\Moje dokumenty
2021-12-23 01:09 - 2021-12-23 01:09 - 000000000 _SHDL C:\Users\awiat\Menu Start
2021-12-23 01:09 - 2021-12-23 01:09 - 000000000 _SHDL C:\Users\awiat\Documents\Moje wideo
2021-12-23 01:09 - 2021-12-23 01:09 - 000000000 _SHDL C:\Users\awiat\Documents\Moje obrazy
2021-12-23 01:09 - 2021-12-23 01:09 - 000000000 _SHDL C:\Users\awiat\Documents\Moja muzyka
2021-12-23 01:09 - 2021-12-23 01:09 - 000000000 _SHDL C:\Users\awiat\Dane aplikacji
2021-12-23 01:09 - 2021-12-23 01:09 - 000000000 _SHDL C:\Users\awiat\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2021-12-23 01:09 - 2021-12-23 01:09 - 000000000 _SHDL C:\Users\awiat\AppData\Local\Tymczasowe pliki internetowe
2021-12-23 01:09 - 2021-12-23 01:09 - 000000000 _SHDL C:\Users\awiat\AppData\Local\Historia
2021-12-23 01:09 - 2021-12-23 01:09 - 000000000 _SHDL C:\Users\awiat\AppData\Local\Dane aplikacji
2021-12-23 01:09 - 2019-12-07 10:10 - 000001105 _____ C:\Users\awiat\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
2021-12-23 01:08 - 2021-12-23 01:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceProfiles
2021-12-23 01:06 - 2021-12-23 01:06 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemTemp
2021-12-23 01:03 - 2021-12-23 01:18 - 001124864 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SearchIndexer.exe
2021-12-23 01:03 - 2021-12-23 01:03 - 000223744 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\TpmTool.exe
2021-12-23 01:03 - 2021-12-23 01:03 - 000011979 _____ C:\WINDOWS\system32\DrtmAuthTxt.wim
2021-12-23 01:02 - 2021-12-23 01:18 - 001912832 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\VSSVC.exe
2021-12-23 01:02 - 2021-12-23 01:18 - 001347072 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
2021-12-23 01:02 - 2021-12-23 01:02 - 000272384 _____ C:\WINDOWS\system32\TpmTool.exe
2021-12-23 01:02 - 2021-12-23 01:02 - 000162816 _____ C:\WINDOWS\system32\DataStoreCacheDumpTool.exe
2021-12-23 01:02 - 2021-12-23 01:02 - 000060928 _____ C:\WINDOWS\system32\runexehelper.exe
2021-12-23 00:54 - 2021-12-23 00:54 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\XPSViewer
2021-12-23 00:54 - 2021-12-23 00:54 - 000000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
2021-12-23 00:54 - 2021-12-23 00:54 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
2021-12-23 00:54 - 2021-12-23 00:54 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
2021-12-23 00:54 - 2021-12-23 00:54 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
2021-12-23 00:52 - 2021-12-23 00:52 - 000000000 ____H C:\$WINRE_BACKUP_PARTITION.MARKER
2021-12-23 00:49 - 2021-12-23 00:49 - 000008192 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
2021-12-23 00:32 - 2021-12-23 01:23 - 000000000 ___HD C:\$WINDOWS.~BT
2021-12-23 00:32 - 2021-12-23 01:23 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Panther
2021-12-23 00:22 - 2021-12-23 00:22 - 000000000 ___HD C:\$Windows.~WS
2021-12-22 17:44 - 2021-12-23 00:32 - 000000000 ____D C:\ESD
2021-12-22 00:04 - 2021-12-22 00:04 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2021-12-19 22:45 - 2021-12-19 22:50 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Roaming\HOODLUM
2021-12-19 22:45 - 2021-12-19 22:46 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Local\ForzaHorizon4
2021-12-19 22:19 - 2021-12-19 22:19 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Local\2K Games
2021-12-19 22:19 - 2021-12-19 22:19 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Steam
2021-12-19 22:13 - 2021-12-19 22:13 - 000001512 _____ C:\Users\awiat\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ForzaHorizon4.lnk
2021-12-19 22:04 - 2021-12-19 22:04 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Local\FromSoftware
2021-12-19 21:51 - 2021-12-24 15:32 - 000000004 _____ C:\ProgramData\kcjiaebaae.nls
2021-12-19 21:51 - 2021-12-19 21:51 - 000000004 _____ C:\ProgramData\f49jiaebaae.xsl
2021-12-19 21:29 - 2021-12-24 15:32 - 000000003 _____ C:\ProgramData\jiaebaae49.nls
2021-12-19 21:28 - 2021-12-24 15:32 - 000000000 _____ C:\ProgramData\olkcgdcag.tmp
2021-12-19 21:13 - 2021-12-19 21:13 - 000154489 _____ C:\ProgramData\beibc6d4fd.dat
2021-12-19 21:13 - 2021-12-19 21:13 - 000092761 _____ C:\ProgramData\fiubc6b5s.dat
2021-12-19 21:13 - 2021-12-19 21:13 - 000000003 _____ C:\ProgramData\jiaebaae46.nls
2021-12-19 21:12 - 2021-12-19 21:12 - 000000000 ___HD C:\$WinREAgent
2021-12-19 21:05 - 2021-12-20 23:59 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Roaming\Game
2021-12-19 21:04 - 2021-12-19 21:11 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
2021-12-19 20:46 - 2021-12-19 20:51 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Roaming\Sekiro
2021-12-19 20:44 - 2021-12-19 20:44 - 000000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Steam
2021-12-19 20:41 - 2021-12-24 15:33 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Local\rqimjiam
2021-12-19 20:38 - 2021-12-23 01:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft DirectX SDK (March 2009)
2021-12-19 20:32 - 2021-12-19 20:38 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft DirectX SDK (March 2009)
2021-12-19 20:23 - 2021-12-19 20:23 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Roaming\EasyAntiCheat
2021-12-19 20:16 - 2021-12-19 20:16 - 000000000 ___RD C:\Users\awiat\Documents\Scanned Documents
2021-12-19 20:16 - 2021-12-19 20:16 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\Diablo III
2021-12-19 20:16 - 2021-12-19 20:16 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\C++
2021-12-19 20:16 - 2021-12-19 20:16 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\Bayonetta
2021-12-19 20:16 - 2021-12-19 20:16 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\Assassin's Creed Origins
2021-12-19 20:16 - 2021-12-19 20:16 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\Assassin's Creed Odyssey
2021-12-19 20:16 - 2021-12-19 20:16 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Local\INetHistory
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\Xenia
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\WPA Files
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\WB Games
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\Visual Studio 2005
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\The Witcher 3
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\SOLIDWORKS Visualize Content
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\SOLIDWORKS Visual Studio Tools for Applications
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\SOLIDWORKS Downloads
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\SMRecorder
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\Scan
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\Rockstar Games
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\Niestandardowe szablony pakietu Office
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\NBGI
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\My Cheat Tables
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\Inventor Server for AutoCAD 2019
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\Grim Dawn
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\FLiNGTrainer
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\FIFA 19
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\FH3
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\Fax
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\evox
2021-12-19 20:15 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\Adobe
2021-12-19 20:15 - 2021-11-16 01:36 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\FeedbackHub
2021-12-19 20:15 - 2019-11-29 00:27 - 000000002 _____ C:\Users\awiat\Documents\FPSMonitor.txt
2021-12-19 20:15 - 2019-06-17 17:41 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\GIS DataBase
2021-12-19 20:15 - 2019-04-21 19:23 - 001282048 _____ C:\Users\awiat\Documents\Database1.accdb
2021-12-19 20:15 - 2018-02-08 04:38 - 000455949 _____ C:\Users\awiat\Documents\Uczniowie.accdt
2021-12-19 20:15 - 2015-10-30 19:13 - 000549656 _____ C:\Users\awiat\Documents\SGTA50015.bak
2021-12-19 20:15 - 2015-10-30 19:13 - 000549656 _____ C:\Users\awiat\Documents\SGTA50015
2021-12-19 20:10 - 2021-12-19 20:16 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\CPY_SAVES
2021-12-19 20:10 - 2021-12-19 20:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Documents\My Games
2021-12-19 20:02 - 2021-12-19 20:02 - 000131072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gamingtcuihelpers.dll
2021-12-19 19:52 - 2021-12-22 22:11 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Local\Spotify
2021-12-19 19:51 - 2021-12-24 15:23 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Roaming\Spotify
2021-12-19 19:48 - 2021-12-19 19:48 - 000726552 _____ (Spotify Ltd) C:\Users\awiat\Downloads\SpotifySetup.exe
2021-12-19 19:33 - 2021-12-23 01:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RocketDock
2021-12-19 19:33 - 2021-12-19 19:33 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\RocketDock
2021-12-19 19:28 - 2021-12-23 01:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lightshot
2021-12-19 19:28 - 2021-12-19 19:28 - 000000424 _____ C:\Users\awiat\AppData\Local\UserProducts.xml
2021-12-19 19:28 - 2021-12-19 19:28 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Skillbrains
2021-12-19 19:14 - 2021-12-23 02:00 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Local\NVIDIA
2021-12-19 19:04 - 2021-12-23 01:17 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Krux Neo PRO
2021-12-19 19:04 - 2021-12-23 01:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Krux Neo PRO
2021-12-19 19:04 - 2021-12-19 19:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Krux
2021-12-19 19:03 - 2021-12-19 19:03 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Local\OneDrive
2021-12-19 18:50 - 2021-12-19 18:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Intel
2021-12-19 18:47 - 2021-12-22 18:34 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\OpenAL
2021-12-19 18:47 - 2021-12-19 20:09 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2021-12-19 18:47 - 2021-12-19 18:47 - 000466456 _____ (Creative Labs) C:\WINDOWS\system32\wrap_oal.dll
2021-12-19 18:47 - 2021-12-19 18:47 - 000444952 _____ (Creative Labs) C:\WINDOWS\SysWOW64\wrap_oal.dll
2021-12-19 18:47 - 2021-12-19 18:47 - 000122904 _____ (Portions (C) Creative Labs Inc. and NVIDIA Corp.) C:\WINDOWS\system32\OpenAL32.dll
2021-12-19 18:47 - 2021-12-19 18:47 - 000109080 _____ (Portions (C) Creative Labs Inc. and NVIDIA Corp.) C:\WINDOWS\SysWOW64\OpenAL32.dll
2021-12-19 18:47 - 2021-12-19 18:47 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA
2021-12-19 18:45 - 2021-12-23 01:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight
2021-12-19 18:44 - 2021-12-20 23:33 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight
2021-12-19 18:44 - 2021-12-19 21:54 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Silverlight
2021-12-19 18:43 - 2021-12-19 18:43 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\LocalLow\Intel
2021-12-19 18:43 - 2021-12-19 18:43 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\system32\GfxValDisplayLog.bin
2021-12-19 18:42 - 2021-12-19 18:42 - 027888648 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfxplugin64_hw.dll
2021-12-19 18:42 - 2021-12-19 18:42 - 020631064 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfxplugin32_hw.dll
2021-12-19 18:42 - 2021-12-19 18:42 - 001862416 _____ C:\WINDOWS\system32\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe
2021-12-19 18:42 - 2021-12-19 18:42 - 001862416 _____ C:\WINDOWS\system32\vulkaninfo.exe
2021-12-19 18:42 - 2021-12-19 18:42 - 001442064 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe
2021-12-19 18:42 - 2021-12-19 18:42 - 001442064 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\vulkaninfo.exe
2021-12-19 18:42 - 2021-12-19 18:42 - 001107680 _____ C:\WINDOWS\system32\vulkan-1-999-0-0-0.dll
2021-12-19 18:42 - 2021-12-19 18:42 - 001107680 _____ C:\WINDOWS\system32\vulkan-1.dll
2021-12-19 18:42 - 2021-12-19 18:42 - 000961264 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\vulkan-1-999-0-0-0.dll
2021-12-19 18:42 - 2021-12-19 18:42 - 000961264 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\vulkan-1.dll
2021-12-19 18:42 - 2021-12-19 18:42 - 000943040 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\libmfxhw64.dll
2021-12-19 18:42 - 2021-12-19 18:42 - 000703856 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\libmfxhw32.dll
2021-12-19 18:42 - 2021-12-19 18:42 - 000588760 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\intel_gfx_api-x64.dll
2021-12-19 18:42 - 2021-12-19 18:42 - 000499776 _____ (Intel) C:\WINDOWS\system32\libvpl.dll
2021-12-19 18:42 - 2021-12-19 18:42 - 000451096 _____ C:\WINDOWS\system32\ze_tracing_layer.dll
2021-12-19 18:42 - 2021-12-19 18:42 - 000449024 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\intel_gfx_api-x86.dll
2021-12-19 18:42 - 2021-12-19 18:42 - 000432568 _____ (Intel) C:\WINDOWS\SysWOW64\libvpl.dll
2021-12-19 18:42 - 2021-12-19 18:42 - 000370200 _____ C:\WINDOWS\system32\ze_loader.dll
2021-12-19 18:42 - 2021-12-19 18:42 - 000140824 _____ C:\WINDOWS\system32\ze_validation_layer.dll
2021-12-19 18:41 - 2021-12-19 18:41 - 000452728 _____ C:\WINDOWS\system32\ControlLib.dll
2021-12-19 18:39 - 2021-12-19 18:39 - 008854144 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcuvid.dll
2021-12-19 18:39 - 2021-12-19 18:39 - 007920768 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvcuvid.dll
2021-12-19 18:39 - 2021-12-19 18:39 - 004987536 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvcuda.dll
2021-12-19 18:39 - 2021-12-19 18:39 - 002925712 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcuda.dll
2021-12-19 18:39 - 2021-12-19 18:39 - 002112120 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NvFBC64.dll
2021-12-19 18:39 - 2021-12-19 18:39 - 001731704 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispco6447212.dll
2021-12-19 18:39 - 2021-12-19 18:39 - 001595520 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NvFBC.dll
2021-12-19 18:39 - 2021-12-19 18:39 - 001520760 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NvIFR64.dll
2021-12-19 18:39 - 2021-12-19 18:39 - 001491576 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispgenco6447212.dll
2021-12-19 18:39 - 2021-12-19 18:39 - 001474704 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\system32\OpenCL.dll
2021-12-19 18:39 - 2021-12-19 18:39 - 001212560 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\SysWOW64\OpenCL.dll
2021-12-19 18:39 - 2021-12-19 18:39 - 001171064 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NvIFR.dll
2021-12-19 18:39 - 2021-12-19 18:39 - 000919160 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvEncodeAPI64.dll
2021-12-19 18:39 - 2021-12-19 18:39 - 000750200 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvEncodeAPI.dll
2021-12-19 18:39 - 2021-12-19 18:39 - 000716944 _____ C:\WINDOWS\system32\nvofapi64.dll
2021-12-19 18:39 - 2021-12-19 18:39 - 000676472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NvIFROpenGL.dll
2021-12-19 18:39 - 2021-12-19 18:39 - 000577168 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\nvofapi.dll
2021-12-19 18:39 - 2021-12-19 18:39 - 000564344 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NvIFROpenGL.dll
2021-12-19 18:39 - 2021-12-19 18:39 - 000067209 _____ C:\WINDOWS\system32\nvinfo.pb
2021-12-19 18:38 - 2021-12-19 18:38 - 009907704 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\SysWOW64\RsCRIcon.dll
2021-12-19 18:38 - 2021-12-19 18:38 - 007280840 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvapi64.dll
2021-12-19 18:38 - 2021-12-19 18:38 - 006216320 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvapi.dll
2021-12-19 18:38 - 2021-12-19 18:38 - 000444920 _____ (Realsil Semiconductor Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\RtsUer.sys
2021-12-19 18:37 - 2021-12-23 01:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\RTCOM
2021-12-19 18:37 - 2021-12-23 01:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DAX2
2021-12-19 18:37 - 2021-12-23 01:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 072520616 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RCoRes64.dat
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 043252949 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\RTAIODAT.DAT
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 007178376 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\R4EEP64A.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 007101648 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPP64A.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 006270096 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPP64AF3.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 005954144 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\RTKVHD64.sys
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 005804772 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\rtvienna.dat
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 005346904 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DolbyDAX2APOv211.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 003843944 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RltkAPO64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 003676976 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RTSnMg64.cpl
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 003445648 _____ (DTS, Inc.) C:\WINDOWS\system32\slcnt64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 003375928 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtkApi64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 003334136 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\SysWOW64\RltkAPO.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 003306720 _____ (Yamaha Corporation) C:\WINDOWS\system32\YamahaAE2.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 003168296 _____ (DTS, Inc.) C:\WINDOWS\system32\sltech64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 003159680 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtPgEx64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 002930056 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RCoInstII64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 002444592 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DolbyDAX2APOv201.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 002197880 _____ (Yamaha Corporation) C:\WINDOWS\system32\YamahaAE.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 001971272 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPD64A.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 001965064 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPD64AF3.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 001787864 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSS2SpeakerDLL64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 001598304 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSS2HeadphoneDLL64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 001516176 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSBoostDLL64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 001435048 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRRPTR64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 001414992 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\system32\SEHDHF64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 001403728 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\system32\SECOMN64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 001382144 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\WINDOWS\system32\tosade.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 001353224 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RTCOM64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 001337544 _____ (Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\tossaeapo64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 001327944 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\system32\SEAPO64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 001195872 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\system32\SEHDRA64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 001159088 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DolbyDAX2APOProp.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 001110080 _____ (DTS, Inc.) C:\WINDOWS\system32\sl3apo64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 001078592 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\SysWOW64\SEHDHF32.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 001061480 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\SysWOW64\SECOMN32.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000964928 _____ (Sony Corporation) C:\WINDOWS\system32\SFSS_APO.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000873368 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\WINDOWS\system32\tadefxapo264.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000852040 _____ (Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\tosasfapo64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000751208 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSBassEnhancementDLL64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000734680 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSSymmetryDLL64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000715552 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSVoiceClarityDLL64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000692072 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtDataProc64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000641632 _____ (ICEpower A/S) C:\WINDOWS\system32\ICEsoundAPO64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000604704 _____ (Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\tossaemaxapo64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000541024 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRSTSX64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000511552 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSNeoPCDLL64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000467064 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRAPO64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000453184 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\R4EED64A.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000452640 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSLimiterDLL64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000448512 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSGainCompensatorDLL64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000447088 _____ (Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\toseaeapo64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000416416 _____ (Harman) C:\WINDOWS\system32\HMUI.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000392776 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RTEEP64A.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000381312 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRCOM64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000378288 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\HiFiDAX2API.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000367520 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPO64AF3.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000366024 _____ (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\WINDOWS\system32\HMAPO.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000360248 _____ (Harman) C:\WINDOWS\system32\HMClariFi.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000343616 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtlCPAPI64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000341056 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\SRCOM.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000341056 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRCOM.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000332920 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPO64A.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000327176 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RP3DHT64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000327176 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RP3DAA64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000315880 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPA64F3.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000278176 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPA64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000266456 _____ (TODO: & lt; Company name & gt; ) C:\WINDOWS\system32\slprp64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000261144 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSGFXAPO64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000261104 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSLFXAPO64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000260120 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSGFXAPONS64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000231824 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SFNHK64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000230608 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRSTSH64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000220296 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RTEED64A.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000218176 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRSHP64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000203744 _____ (Harman) C:\WINDOWS\system32\HMHVS.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000192888 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtkCfg64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000190840 _____ (Harman) C:\WINDOWS\system32\HMEQ_Voice.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000190840 _____ (Harman) C:\WINDOWS\system32\HMEQ.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000179504 _____ (Harman) C:\WINDOWS\system32\HMLimiter.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000174848 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRSWOW64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000167032 _____ (ASUSTeK COMPUTER INC.) C:\WINDOWS\system32\ATKWMI.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000158600 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\WINDOWS\system32\tadefxapo.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000157248 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\R4EEL64A.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000154264 _____ (Harman) C:\WINDOWS\system32\HarmanAudioInterface.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000139664 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\R4EEA64A.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000122224 _____ (Real Sound Lab SIA) C:\WINDOWS\system32\CONEQMSAPOGUILibrary.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000118496 _____ C:\WINDOWS\system32\AcpiServiceVnA64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000116448 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RTEEL64A.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000105216 _____ C:\WINDOWS\system32\audioLibVc.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000093808 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RTEEG64A.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000090824 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SFCOM64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000090080 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\R4EEG64A.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000088224 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SFAPO64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000083528 _____ (Virage Logic Corporation / Sonic Focus) C:\WINDOWS\SysWOW64\SFCOM.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000075448 _____ (TOSHIBA CORPORATION.) C:\WINDOWS\system32\tepeqapo64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000023600 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtkCoLDR64.dll
2021-12-19 18:37 - 2021-12-19 18:37 - 000000000 ____H C:\ProgramData\DP45977C.lfl
2021-12-19 18:36 - 2021-12-23 01:19 - 000018960 _____ (Logitech, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\LNonPnP.sys
2021-12-19 18:36 - 2021-12-19 18:36 - 001854072 _____ (Logitech, Inc.) C:\WINDOWS\system32\LkmdfCoInst.dll
2021-12-19 18:36 - 2021-12-19 18:36 - 001035744 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\iaStorAC.sys
2021-12-19 18:36 - 2021-12-19 18:36 - 000800824 _____ (Realtek Semiconductor Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\RtkBtfilter.sys
2021-12-19 18:36 - 2021-12-19 18:36 - 000767128 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\RtkBtManServ.exe
2021-12-19 18:36 - 2021-12-19 18:36 - 000164600 _____ (Qualcomm Atheros, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\e2xw10x64.sys
2021-12-19 18:36 - 2021-12-19 18:36 - 000086648 _____ (Logitech, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\LHidFilt.Sys
2021-12-19 18:36 - 2021-12-19 18:36 - 000069240 _____ (Logitech, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\LMouFilt.Sys
2021-12-19 18:36 - 2021-12-19 18:36 - 000063712 _____ C:\WINDOWS\rtl8723d_mp_chip_bt40_fw_asic_rom_patch_new
2021-12-19 18:36 - 2021-12-19 18:36 - 000063096 _____ (Logitech, Inc.) C:\WINDOWS\system32\LMouFiltCoInst.dll
2021-12-19 18:36 - 2021-12-19 18:36 - 000059564 _____ C:\WINDOWS\rtl8822c_mp_chip_bt40_fw_asic_rom_patch_new
2021-12-19 18:36 - 2021-12-19 18:36 - 000053200 _____ (ELAN Microelectronic Corp.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ETDSMBus.sys
2021-12-19 18:36 - 2021-12-19 18:36 - 000051856 _____ C:\WINDOWS\rtl8821c_mp_chip_bt40_fw_asic_rom_patch_new
2021-12-19 18:36 - 2021-12-19 18:36 - 000050472 _____ C:\WINDOWS\rtl8822b_mp_chip_bt40_fw_asic_rom_patch_new
2021-12-19 18:36 - 2021-12-19 18:36 - 000026080 _____ C:\WINDOWS\system32\RstMwEventLogMsg.dll
2021-12-19 18:36 - 2021-12-19 18:36 - 000005576 _____ C:\WINDOWS\PidVid_List
2021-12-19 18:31 - 2021-12-24 15:15 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Roaming\IObit
2021-12-19 18:31 - 2021-12-23 01:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Driver Booster
2021-12-19 18:31 - 2021-12-19 18:55 - 000000000 ____D C:\ProgramData\IObit
2021-12-19 18:31 - 2021-12-19 18:31 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\LocalLow\IObit
2021-12-19 18:31 - 2021-12-19 18:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ProductData
2021-12-19 18:31 - 2021-12-19 18:31 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\IObit
2021-12-19 18:30 - 2021-07-22 06:56 - 034563273 _____ ( ) C:\Users\awiat\Downloads\IObit Driver Booster Pro 8.6.0.522 pl -full -h.a.exe
2021-12-19 18:30 - 2021-07-11 12:52 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\Downloads\feniks-site
2021-12-19 18:29 - 2021-12-19 18:29 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Roaming\WinRAR
2021-12-19 18:28 - 2021-12-23 01:17 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2021-12-19 18:28 - 2021-12-23 01:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2021-12-19 18:28 - 2021-12-20 23:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
2021-12-19 18:25 - 2021-12-19 18:56 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Local\Comms
2021-12-19 18:20 - 2021-12-19 18:20 - 034149816 _____ C:\Users\awiat\Downloads\IObit Driver Booster Pro 8.6.0.522 pl -full -h.a.rar
2021-12-19 18:17 - 2021-12-24 15:24 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2021-12-19 18:17 - 2021-12-19 18:22 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Local\Google
2021-12-19 18:17 - 2021-12-19 18:17 - 000002329 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2021-12-19 18:17 - 2021-12-19 18:17 - 000000000 ____D C:\Program Files\Google
2021-12-19 18:10 - 2021-12-24 15:24 - 000000000 ___RD C:\Users\awiat\OneDrive
2021-12-19 18:10 - 2021-12-22 19:37 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
2021-12-19 18:10 - 2021-12-19 18:10 - 000000000 ___HD C:\OneDriveTemp
2021-12-19 18:08 - 2021-12-24 15:29 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Local\D3DSCache
2021-12-19 18:08 - 2021-12-23 01:40 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Local\Packages
2021-12-19 18:08 - 2021-12-23 01:23 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2021-12-19 18:08 - 2021-12-23 01:23 - 000000000 ___RD C:\Users\awiat\3D Objects
2021-12-19 18:08 - 2021-12-20 01:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Packages
2021-12-19 18:08 - 2021-12-19 18:51 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
2021-12-19 18:08 - 2021-12-19 18:08 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Roaming\Adobe
2021-12-19 18:08 - 2021-12-19 18:08 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Local\VirtualStore
2021-12-19 18:08 - 2021-12-19 18:08 - 000000000 ____D C:\Users\awiat\AppData\Local\Publishers
2021-12-19 18:07 - 2021-12-23 01:23 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Razer
2021-12-19 18:07 - 2021-12-19 18:49 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Realtek
2021-12-19 18:07 - 2021-12-19 18:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Razer
2021-12-19 18:07 - 2021-12-19 18:07 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
2021-12-19 18:07 - 2021-10-28 23:14 - 000079840 _____ (Razer Inc) C:\WINDOWS\system32\RazerS3Coinstaller.dll
2021-12-19 18:07 - 2021-09-14 00:43 - 005672648 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll
2021-12-19 18:07 - 2021-09-14 00:43 - 002640584 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvc64.dll
2021-12-19 18:07 - 2021-09-14 00:43 - 001758416 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvcr.dll
2021-12-19 18:07 - 2021-09-14 00:43 - 000991440 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshext.dll
2021-12-19 18:07 - 2021-09-14 00:43 - 000120528 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvshext.dll
2021-12-19 18:07 - 2021-09-14 00:43 - 000082632 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshextr.dll
2021-12-19 18:07 - 2021-09-13 20:11 - 009734217 _____ C:\WINDOWS\system32\nvcoproc.bin
2021-12-19 18:07 - 2018-08-13 07:03 - 000451056 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll
2021-12-19 18:06 - 2021-12-24 15:23 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2021-12-19 18:06 - 2021-12-23 01:18 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
2021-12-19 18:06 - 2021-12-23 01:10 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\NVIDIA Corporation
2021-12-19 18:06 - 2021-12-19 18:48 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
2021-12-19 18:06 - 2021-12-19 18:41 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
2021-12-19 18:06 - 2021-07-04 19:53 - 000001951 _____ C:\WINDOWS\NvContainerRecovery.bat
2021-12-19 18:06 - 2018-08-23 03:51 - 031251776 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvopencl.dll
2021-12-19 18:06 - 2018-08-23 03:51 - 025966544 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvopencl.dll
2021-12-19 18:06 - 2018-08-23 03:51 - 013733728 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvptxJitCompiler.dll
2021-12-19 18:06 - 2018-08-23 03:51 - 011278032 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvptxJitCompiler.dll
2021-12-19 18:06 - 2018-08-23 03:51 - 001159104 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvfatbinaryLoader.dll
2021-12-19 18:06 - 2018-08-23 03:51 - 000906616 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvfatbinaryLoader.dll
2021-12-19 18:06 - 2018-08-23 00:51 - 002004128 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispco6439901.dll
2021-12-19 18:06 - 2018-08-23 00:51 - 001469496 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispgenco6439901.dll
2021-12-19 18:06 - 2018-08-23 00:50 - 040346984 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcompiler.dll
2021-12-19 18:06 - 2018-08-23 00:50 - 035250512 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvcompiler.dll
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje wideo
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje obrazy
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moja muzyka
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Ustawienia lokalne
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Szablony
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Moje dokumenty
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Menu Start
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje wideo
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje obrazy
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moja muzyka
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Dane aplikacji
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Tymczasowe pliki internetowe
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Historia
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Dane aplikacji
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Szablony
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Pulpit
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Menu Start
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dokumenty
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dane aplikacji
2021-12-19 18:02 - 2021-12-19 18:02 - 000000000 _SHDL C:\Documents and Settings
2021-12-19 18:00 - 2021-12-24 15:23 - 000008192 ___SH C:\DumpStack.log.tmp
2021-12-19 18:00 - 2021-12-19 20:22 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
2021-12-19 18:00 - 2021-12-19 18:04 - 000002448 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Edge.lnk
2021-12-19 18:00 - 2021-12-19 18:00 - 000000000 ____H C:\WINDOWS\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
2021-12-06 23:47 - 2021-12-06 23:47 - 000047784 _____ (SteelSeries ApS) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ssdevfactory.sys
2021-12-06 23:47 - 2021-12-06 23:47 - 000047760 _____ (SteelSeries ApS) C:\WINDOWS\system32\Drivers\msihid.sys

==================== Jeden miesiąc (zmodyfikowane) ==================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2021-12-24 15:31 - 2019-12-07 16:08 - 000785420 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
2021-12-24 15:31 - 2019-12-07 16:08 - 000152280 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
2021-12-24 15:31 - 2019-12-07 10:13 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
2021-12-24 15:26 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2021-12-24 15:24 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
2021-12-24 15:23 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceState
2021-12-24 15:23 - 2019-12-07 10:03 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
2021-12-24 15:20 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
2021-12-24 15:06 - 2019-12-07 10:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
2021-12-24 13:17 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
2021-12-24 04:04 - 2021-10-06 14:25 - 000698368 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
2021-12-24 02:35 - 2019-12-07 16:11 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
2021-12-23 15:53 - 2019-12-07 16:11 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
2021-12-23 15:50 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
2021-12-23 15:27 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\appcompat
2021-12-23 01:39 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\PrintDialog
2021-12-23 01:24 - 2021-10-06 14:25 - 001147392 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vds.exe
2021-12-23 01:23 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
2021-12-23 01:23 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
2021-12-23 01:23 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows NT
2021-12-23 01:22 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2021-12-23 01:20 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 __RSD C:\WINDOWS\Media
2021-12-23 01:18 - 2021-10-06 14:27 - 001992704 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbengine.exe
2021-12-23 01:18 - 2021-10-06 14:27 - 001284096 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Spectrum.exe
2021-12-23 01:18 - 2021-10-06 14:27 - 001068544 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FXSSVC.exe
2021-12-23 01:18 - 2021-10-06 14:27 - 000734720 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TieringEngineService.exe
2021-12-23 01:18 - 2021-10-06 14:26 - 001674752 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SensorDataService.exe
2021-12-23 01:18 - 2021-10-06 14:26 - 001378304 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe
2021-12-23 01:18 - 2021-10-06 14:26 - 000726016 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SgrmBroker.exe
2021-12-23 01:18 - 2021-10-06 14:26 - 000445440 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe
2021-12-23 01:18 - 2021-10-06 14:26 - 000421888 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
2021-12-23 01:18 - 2021-10-06 14:26 - 000419840 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dllhost.exe
2021-12-23 01:18 - 2021-10-06 14:25 - 000504832 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\alg.exe
2021-12-23 01:18 - 2019-12-07 16:09 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\OpenSSH
2021-12-23 01:18 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\DiagSvcs
2021-12-23 01:18 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\PerceptionSimulation
2021-12-23 01:18 - 2019-12-07 10:10 - 000466432 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msiexec.exe
2021-12-23 01:18 - 2019-12-07 10:09 - 000557568 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe
2021-12-23 01:18 - 2019-12-07 10:09 - 000478720 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
2021-12-23 01:18 - 2019-12-07 10:09 - 000430080 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\perfhost.exe
2021-12-23 01:18 - 2019-12-07 10:08 - 000425984 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\snmptrap.exe
2021-12-23 01:18 - 2019-12-07 10:08 - 000420352 ____T (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Locator.exe
2021-12-23 01:17 - 2019-12-07 10:14 - 000028672 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BCD-Template
2021-12-23 01:17 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioDatabase
2021-12-23 01:17 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Tasks_Migrated
2021-12-23 01:17 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
2021-12-23 01:17 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\NDF
2021-12-23 01:17 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MsDtc
2021-12-23 01:17 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
2021-12-23 01:17 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
2021-12-23 01:16 - 2019-12-07 10:18 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Setup
2021-12-23 01:14 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
2021-12-23 01:06 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\setup
2021-12-23 01:06 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
2021-12-23 01:06 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SystemResources
2021-12-23 01:06 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\setup
2021-12-23 01:06 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lv-LV
2021-12-23 01:06 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lt-LT
2021-12-23 01:06 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\et-EE
2021-12-23 01:06 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\es-MX
2021-12-23 01:06 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
2021-12-23 01:06 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
2021-12-23 01:06 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
2021-12-23 01:06 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
2021-12-23 01:06 - 2019-12-07 10:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\servicing
2021-12-23 00:54 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\MUI
2021-12-23 00:54 - 2019-12-07 10:14 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MUI
2021-12-06 23:47 - 2019-08-27 09:54 - 000042120 _____ (SteelSeries ApS) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ssps2.sys

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów ========

2021-12-19 21:13 - 2021-12-19 21:13 - 000154489 _____ () C:\ProgramData\beibc6d4fd.dat
2021-12-19 21:13 - 2021-12-19 21:13 - 000092761 _____ () C:\ProgramData\fiubc6b5s.dat
2021-12-19 19:28 - 2021-12-19 19:28 - 000000003 _____ () C:\Users\awiat\AppData\Local\updater.log
2021-12-19 19:28 - 2021-12-19 19:28 - 000000424 _____ () C:\Users\awiat\AppData\Local\UserProducts.xml

==================== SigCheck ============================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe
[2021-10-06 14:26] - [2021-12-23 01:18] - 000445440 ____T (Microsoft Corporation) 8CE5C84B8458DCDCF0DA33310BF01CD4

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
[2021-10-06 14:26] - [2021-12-23 01:18] - 000421888 ____T (Microsoft Corporation) 360E5B8C6D58A4C581E20B5BBC2F1AD8

C:\WINDOWS\SysWOW64\dllhost.exe
[2021-10-06 14:26] - [2021-12-23 01:18] - 000419840 ____T (Microsoft Corporation) 9CF55653B12EDE2C375DE54A5D473586

==================== Koniec FRST.txt ========================


Pobierz plik - link do postu