zestawy3.zip

EXCEL VBA eksport do csv / warunki

Eksport do csv malina, zmieniłem tylko Set wscsv = ActiveWorkbook.Sheets("DO csv") na Set wscsv = ActiveWorkbook.Sheets("Temp"), gdzie Temp jest z atrybutem verryHidden. Plik zamyka się bez zapisu przy generowaniu csv, Czy można aby był otwarty i tym samym przygotowany do generowania nowego csv ? Próbowałem wyłączyć ActiveWorkbook.Close co daje mizerne efekty, arlusz z przyciskiem zmienia nazwę a plik staję przyjmuje rozszerzenie csv P.

  • zestawy3.zip
    • zestawy3.xlsm


Pobierz plik - link do postu