zestawy1.zip

EXCEL VBA eksport do csv / warunki

W Twoim kodzie było: ActiveWorkbook.CloseJa tę linijkę po prostu przepisałem. Gdy zapisuje się plik pod nową nazwą przez SaveAs, otwarty skoroszyt przyjmuje nazwę zmienioną pod którą był zapis. Nie wiem, czy można zmienić nazwę otwartego skoroszytu inaczej niż przez zapisanie go. Zatem w tym przypadku proponuję ponowny zapis skoroszytu pod starą nazwą. Ewentualnie można pozostawić nazwę z rozszerzeniem .csv otwartego pliku roboczego jeśli ma być kilka razy wykorzystywany, a na koniec go zamknąć bez zapisywania. Tylko w tym kodzie nazwa zapisywanego pliku .csv jest stała - więc będzie się pojawiać pytanie o zgodę na nadpisanie poprzedniego pliku. Ten kod nie był pomyślany do wykorzystania w pętli. Trzeba te pliki .csv przenosić w inne miejsce lub zmieniać im nazwy. P.S. Poprawiałem pierwotny kod, jeśli naniosłeś jakieś zmiany, to wprowadź je do nowego pliku jeszcze raz.

  • zestawy1.zip
    • zestawy1.xlsm


Pobierz plik - link do postu