Instrukcja obsługi LDG 897 do YAESU FT.docx

LDG AT-897 Skrzynka Antenowa do Yaesu FT-897 Instrukcja .PL

Instrukcja obsługi LDG 897 do YAESU FT.docx


Instrukcja obsługi LDG 897 do YAESU FT-897 lub D .SP4SP.
Po prostu naciśnij przycisk strojenia na tunerze LDG AT-897, aż zaświeci się czerwona dioda LED, a następnie natychmiast zwolnij. Radiotelefon
Radio automatycznie przełączy się w tryb CW, nada nośną i rozpocznie strojenie z pamięcią. Po zakończeniu cyklu strojenia,
radio automatycznie odłączy się od klucza i powróci do poprzedniego trybu. Jeśli nie zostanie znaleziona żadna zgodność
tuner automatycznie rozpocznie pełny cykl strojenia. Jeżeli zostanie znalezione dobre dopasowanie (SWR 1,7 lub poniżej), ustawienie
zostanie zapisane w pamięci.
Full Tune
Jeśli chcesz wymusić pełny cykl strojenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk strojenia na tunerze AT-897 do momentu, aż czerwona dioda zaświeci się, potem zgaśnie, a następnie zwolnij. Radio będzie nadawać nośną i tuner rozpocznie pełne strojenie
(nie przegląda pamięci). Po zakończeniu cyklu strojenia, radio automatycznie odłączy się od klucza i powróci do poprzedniego trybu pracy.
Jeśli zostanie znalezione dobre dopasowanie, ustawienie zostanie zapisane w pamięci.
Tryb Bypass
Aby ustawić AT-897 w trybie bypass, należy nacisnąć przycisk Tune na przedniej ściance tunera AT-897 i szybko
zwolnij go zanim zapali się czerwona dioda LED (mniej niż pół sekundy). Tuner przełączy się na bypass; RF z
twojego transiwera FT-897 pójdzie bezpośrednio do anteny bez dopasowania. Nie ma żadnych wskaźników LED dla
trybu bypass.
Kilka słów o etykiecie strojenia
Upewnij się, że wybrałeś wolną częstotliwość do strojenia. Przy dzisiejszym zatłoczeniu pasm dla krótkofalowców jest to często trudne.
Należy jednak dołożyć wszelkich starań, aby nie zakłócać pracy innych krótkofalowców podczas strojenia. Bardzo krótki cykl strojenia AT-897 , zwykle tylko kilka sekund lub więcej, minimalizuje wpływ Twoich transmisji strojenia . Standardowe połączenia LDG 897 DO FT-897
Podłącz port CAT w transiwerze FT-897 do portu CAT In z tyłu tunera AT-897
za pomocą dostarczonego kabla. Port CAT Out na tylnej ściance AT-897 zapewnia przelot wszystkich funkcji CAT
dla połączeń z systemami zewnętrznymi. Podłącz wszystkie zewnętrzne systemy CAT do gniazda CAT Out na
z tyłu tunera. Jeśli nie używasz zewnętrznych systemów CAT, pozostaw to gniazdo puste.
Podłącz kabel Y-ACC. Podłącz czerwoną końcówkę oznaczoną " Radio " do portu ACC radia. Podłącz czarną końcówkę
czarną końcówkę oznaczoną " Tuner " do gniazda interfejsu tunera oznaczonego " OTT " .
Podłącz gniazdo anteny HF/50 MHz na Twoim transiwerze FT-897 do gniazda Radio z tyłu naszego tunera AT897 stosując zworę koncentryczną ze standardowymi wtykami PL-259 Tzj 30 centymetrowy łącznik . Podłącz przewód koncentryczny anteny do
Antenna jack na tylnej ściance tunera AT-897.
Twój tuner AT-897 jest teraz gotowy do użycia! Pozdrawiam SP4SP


Pobierz plik - link do postu