FRST.txt

Logi FRST - FB is hacked, pilna pomoc

Witam, Proszę o sprawdzenie logów z programu FRST. Kaspersky Internet Security nic nie widzi.


Pobierz plik - link do postu

Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 20-06-2022
Uruchomiony przez Admin (administrator) ADI2071 (21-06-2022 15:27:24)
Uruchomiony z C:\Users\Admin\Desktop\FRST
Załadowane profile: Admin
Platform: Microsoft Windows 11 Pro Wersja 21H2 22000.739 (X64) Język: Polski (Polska)
Domyślna przeglądarka: Chrome
Tryb startu: Normal

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(ASUSTeK COMPUTER INC. - & gt; ) C:\Program Files (x86)\ASUS\ArmouryDevice\dll\SwAgent\ArmourySwAgent.exe
(ASUSTeK COMPUTER INC. - & gt; ASUS) C:\Program Files (x86)\ASUS\ArmouryDevice\dll\AcPowerNotification\AcPowerNotification.exe
(C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 21.3\avp.exe - & gt; ) (Kaspersky Lab JSC - & gt; AO Kaspersky Lab) C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 21.3\avpui.exe
(C:\Program Files\ASUS\ARMOURY CRATE Lite Service\ArmouryCrate.Service.exe - & gt; ) (ASUSTeK COMPUTER INC. - & gt; ASUSTeK COMPUTER INC.) C:\Program Files\ASUS\ARMOURY CRATE Lite Service\ArmouryCrate.UserSessionHelper.exe
(C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe - & gt; ) (Microsoft Windows - & gt; Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\cmd.exe
(C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe - & gt; ) (Microsoft Windows - & gt; Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
(cmd.exe - & gt; ) (Kaspersky Lab JSC - & gt; AO Kaspersky Lab) C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 21.3\plugins_nms.exe
(Discord Inc. - & gt; Discord Inc.) C:\Users\Admin\AppData\Local\Discord\app-1.0.9005\Discord.exe & lt; 6 & gt;
(explorer.exe - & gt; ) (Google LLC - & gt; Google LLC) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe & lt; 23 & gt;
(Logitech Inc - & gt; Logitech, Inc.) C:\Program Files\LGHUB\lghub_agent.exe
(services.exe - & gt; ) (ASUSTeK COMPUTER INC. - & gt; ASUSTek COMPUTER INC.) C:\Program Files (x86)\ASUS\ROG Live Service\ROGLiveService.exe
(services.exe - & gt; ) (ASUSTeK COMPUTER INC. - & gt; ASUSTeK COMPUTER INC.) C:\Program Files\ASUS\ARMOURY CRATE Lite Service\ArmouryCrate.Service.exe
(services.exe - & gt; ) (Electronic Arts, Inc. - & gt; Electronic Arts) D:\Program Files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe
(services.exe - & gt; ) (HP Inc. - & gt; HP Inc.) C:\Program Files\HPPrintScanDoctor\HPPrintScanDoctorService.exe
(services.exe - & gt; ) (Kaspersky Lab JSC - & gt; AO Kaspersky Lab) C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 21.3\avp.exe
(services.exe - & gt; ) (Logitech Inc - & gt; Logitech, Inc.) C:\Program Files\LGHUB\lghub_updater.exe
(services.exe - & gt; ) (Nvidia Corporation - & gt; NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe & lt; 2 & gt;
(services.exe - & gt; ) (Nvidia Corporation - & gt; NVIDIA Corporation) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_c43eff7079c4c90c\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe & lt; 2 & gt;
(services.exe - & gt; ) (Realtek Semiconductor Corp. - & gt; Realtek Semiconductor) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\realtekservice.inf_amd64_e8d71250669d562e\RtkAudUService64.exe
(svchost.exe - & gt; ) (ASUSTeK COMPUTER INC. - & gt; ASUSTeK Computer Inc.) C:\Program Files\ASUS\AacExtCard\extensionCardHal_x86.exe
(svchost.exe - & gt; ) (Microsoft Windows - & gt; Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe & lt; 2 & gt;
(svchost.exe - & gt; ) (Microsoft Windows - & gt; Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wbem\WmiPrvSE.exe

==================== Rejestr (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [Riot Vanguard] = & gt; C:\Program Files\Riot Vanguard\vgtray.exe [3069768 2022-04-08] (Riot Games, Inc. - & gt; Riot Games, Inc.)
HKLM\...\Run: [RtkAudUService] = & gt; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\realtekservice.inf_amd64_e8d71250669d562e\RtkAudUService64.exe [1350240 2021-09-15] (Realtek Semiconductor Corp. - & gt; Realtek Semiconductor)
HKLM-x32\...\Run: [Creative.SBCommand] = & gt; C:\Program Files (x86)\Creative\Sound Blaster Command\Creative.SBCommand.exe [207984 2022-04-08] (Creative Technology Ltd - & gt; Creative Technology Ltd)
HKLM-x32\...\Run: [RazerCortex] = & gt; C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Cortex\RazerCortex.exe [242688 2022-06-15] (Razer USA Ltd. - & gt; Razer Inc.)
HKLM\...\Policies\Explorer: [HideSCAMeetNow] 1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender: [DisableAntiSpyware] Ograniczenia & lt; ==== UWAGA
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender: [DisableAntiVirus] Ograniczenia & lt; ==== UWAGA
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Ograniczenia & lt; ==== UWAGA
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate: Ograniczenia & lt; ==== UWAGA
HKU\S-1-5-21-1015910982-1523203939-2448478429-1001\...\Run: [LGHUB] = & gt; C:\Program Files\LGHUB\lghub.exe [146943096 2022-06-08] (Logitech Inc - & gt; Logitech, Inc.)
HKU\S-1-5-21-1015910982-1523203939-2448478429-1001\...\Run: [Color Sustainer] = & gt; D:\Color Sustainer v1.05\Color_Sustainer.exe [196608 2014-09-04] () [Brak podpisu cyfrowego]
HKU\S-1-5-21-1015910982-1523203939-2448478429-1001\...\Run: [Steam] = & gt; d:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [4279208 2022-03-14] (Valve Corp. - & gt; Valve Corporation)
HKU\S-1-5-21-1015910982-1523203939-2448478429-1001\...\Run: [Discord] = & gt; C:\Users\Admin\AppData\Local\Discord\Update.exe [1512616 2022-02-17] (Discord Inc. - & gt; GitHub)
HKU\S-1-5-21-1015910982-1523203939-2448478429-1001\...\Run: [MicrosoftEdgeAutoLaunch_5EFC0ECB77A7585FE9DCDD0B2E946A2B] = & gt; " C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe " --no-startup-window --win-session-start /prefetch:5 [3595168 2022-06-16] (Microsoft Corporation - & gt; Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-21-1015910982-1523203939-2448478429-1001\...\Policies\Explorer: [NoLowDiskSpaceChecks] 1
HKU\S-1-5-21-1015910982-1523203939-2448478429-1001\...\Policies\Explorer: [HideSCAMeetNow] 1
HKU\S-1-5-21-1015910982-1523203939-2448478429-1001\...\MountPoints2: {065b9b56-c139-11ec-8b83-00319217eb03} - " E:\OnePlus_setup.exe " /s
HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] - & gt; C:\Program Files\Google\Chrome\Application\102.0.5005.115\Installer\chrmstp.exe [2022-06-09] (Google LLC - & gt; Google LLC)
IFEO\CompatTelRunner.exe: [Debugger] %windir%\System32\taskkill.exe
IFEO\mpcmdrun.exe: [Debugger] C:\Windows\System32\systray.exe
Startup: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Intelligent standby list cleaner ISLC.exe [2021-10-01] (Wagnardsoft - & gt; Wagnardsoft)
GroupPolicy: Ograniczenia ? & lt; ==== UWAGA
Policies: C:\ProgramData\NTUSER.pol: Ograniczenia & lt; ==== UWAGA
HKU\S-1-5-21-1015910982-1523203939-2448478429-1001\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Edge: Ograniczenia & lt; ==== UWAGA

==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) ============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

Task: {0A2FF775-85D2-4C2F-8B71-49ECCBEAB17E} - System32\Tasks\NvTmRep_CrashReport3_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} = & gt; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvBackend\NvTmRep.exe [1654272 2022-04-21] (Nvidia Corporation - & gt; NVIDIA Corporation)
Task: {11C287EA-FD0D-49AC-8A17-1E3909D04B5C} - System32\Tasks\ASUS\Framework Service = & gt; C:\Program Files (x86)\ASUS\ArmouryDevice\asus_framework.exe [43022856 2022-01-11] (ASUSTeK COMPUTER INC. - & gt; ASUSTek Computer Inc.)
Task: {1CEF1AEC-0404-4900-BD56-E23491C255C1} - System32\Tasks\CreateExplorerShellUnelevatedTask = & gt; C:\Windows\explorer.exe /NoUACCheck
Task: {2035C516-E304-451E-BBC6-3843A1CC8352} - System32\Tasks\NVIDIA GeForce Experience SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} = & gt; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA GeForce Experience.exe [3342080 2022-04-21] (Nvidia Corporation - & gt; NVIDIA Corporation)
Task: {32D1D71F-829D-446B-A1D4-F403A6129789} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA{DCFCF205-056D-4260-AE1E-BD395E4D9F2E} = & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [156232 2022-03-30] (Google LLC - & gt; Google LLC)
Task: {45B968C0-58F2-422D-8AA8-82474D47549F} - System32\Tasks\NvDriverUpdateCheckDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} = & gt; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [1003128 2022-04-21] (Nvidia Corporation - & gt; NVIDIA Corporation) - & gt; -d " C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvDriverUpdateCheck " -l 3 -f C:\ProgramData\NVIDIA\NvContainerDriverUpdateCheck.log
Task: {461BDAFD-535C-4941-9784-B913E6EE20F0} - System32\Tasks\ASUS\ArmourySocketServer = & gt; C:\Program Files (x86)\ASUS\ArmouryDevice\dll\ArmourySocketServer\ArmourySocketServer.exe [1845272 2022-05-17] (ASUSTeK COMPUTER INC. - & gt; ASUS)
Task: {6A43CB36-329E-4F6D-A6F6-74A41F2D9E0E} - System32\Tasks\ASUS\P508PowerAgent_sdk = & gt; C:\Program Files (x86)\ASUS\ArmouryDevice\dll\ShareFromArmouryIII\Mouse\ROG STRIX CARRY\P508PowerAgent.exe (Brak pliku)
Task: {740B9AF6-6443-4048-B76C-69FF79167807} - System32\Tasks\ASUS\ASUSUpdateTaskMachineUA = & gt; C:\Program Files (x86)\ASUS\Update\AsusUpdate.exe [153112 2022-06-21] (ASUSTeK COMPUTER INC. - & gt; ASUSTeK Computer Inc.)
Task: {7845533A-F00C-4C87-A084-7FEBC4223D7A} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore{08E83BE9-CD18-42B1-B425-7A333F5A3C08} = & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [156232 2022-03-30] (Google LLC - & gt; Google LLC)
Task: {7A944BCE-9628-4F10-92EE-A965F90F2D15} - System32\Tasks\NvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} = & gt; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\nvnodejslauncher.exe [646344 2022-04-21] (Nvidia Corporation - & gt; NVIDIA Corporation)
Task: {7B63CC1C-A6D5-4B3F-A2DB-C438C9DBF762} - System32\Tasks\AMDAutoUpdate = & gt; C:\Program Files\AMD\AutoUpdate\AMDAutoUpdate.exe [667832 2021-07-16] (Advanced Micro Devices INC. - & gt; )
Task: {86CE8016-207D-4639-82A4-4415486BD183} - System32\Tasks\ASUS\ASUSUpdateTaskMachineCore1d88538e299be79 = & gt; C:\Program Files (x86)\ASUS\Update\AsusUpdate.exe [153112 2022-06-21] (ASUSTeK COMPUTER INC. - & gt; ASUSTeK Computer Inc.)
Task: {92E2A535-F898-4025-91B5-78F548339B1A} - System32\Tasks\NvTmRep_CrashReport1_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} = & gt; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvBackend\NvTmRep.exe [1654272 2022-04-21] (Nvidia Corporation - & gt; NVIDIA Corporation)
Task: {96FA18FB-531F-4596-B06C-B4AABB69CD9D} - System32\Tasks\MSIAfterburner = & gt; D:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe [804408 2021-12-03] (MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. - & gt; )
Task: {987BDEE6-7DD1-4415-9252-F91AB7B7EE22} - System32\Tasks\ASUS\AcPowerNotification = & gt; C:\Program Files (x86)\ASUS\ArmouryDevice\dll\AcPowerNotification\AcPowerNotification.exe [305176 2022-05-17] (ASUSTeK COMPUTER INC. - & gt; ASUS)
Task: {A3F74FBB-6117-408B-98D5-BD62550FE624} - System32\Tasks\NvProfileUpdaterDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} = & gt; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Core\NvProfileUpdater64.exe [906752 2022-04-21] (Nvidia Corporation - & gt; NVIDIA Corporation)
Task: {B0A8DD7D-35EB-46AE-AAB2-CA413696A832} - System32\Tasks\NvProfileUpdaterOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} = & gt; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Core\NvProfileUpdater64.exe [906752 2022-04-21] (Nvidia Corporation - & gt; NVIDIA Corporation)
Task: {C8136A2B-2E12-4B53-81B5-811D6EC93248} - System32\Tasks\NvTmRep_CrashReport4_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} = & gt; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvBackend\NvTmRep.exe [1654272 2022-04-21] (Nvidia Corporation - & gt; NVIDIA Corporation)
Task: {CAF65CCC-0B1F-466C-9E28-4DC859D7CF1D} - System32\Tasks\NvTmRep_CrashReport2_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} = & gt; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvBackend\NvTmRep.exe [1654272 2022-04-21] (Nvidia Corporation - & gt; NVIDIA Corporation)
Task: {D6D32B91-F028-42B0-841F-9EB9E6EB6767} - System32\Tasks\RazerCortexScheduleClean = & gt; C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Cortex\RazerCortex.exe [242688 2022-06-15] (Razer USA Ltd. - & gt; Razer Inc.)

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)

Task: C:\Windows\Tasks\CreateExplorerShellUnelevatedTask.job = & gt; C:\Windows\explorer.exe

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 8.8.8.8 8.8.4.4
Tcpip\..\Interfaces\{17a8c94f-ad48-4df2-aaa3-d5fb10df56a1}: [DhcpNameServer] 8.8.8.8 8.8.4.4
ManualProxies: 0hxxp://35.236.159.79/win.pac & lt; ==== UWAGA

Edge:
=======
Edge Profile: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default [2019-04-05]
Edge HKU\S-1-5-21-1015910982-1523203939-2448478429-1001\SOFTWARE\Microsoft\Edge\Extensions\...\Edge\Extension: [ahkjpbeeocnddjkakilopmfdlnjdpcdm]

FireFox:
========
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [light_plugin_7571494CE0B94E11BB762B659A4AD71F@kaspersky.com] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 21.3\FFExt\light_plugin_firefox\addon.xpi = & gt; nie znaleziono
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [light_plugin_7571494CE0B94E11BB762B659A4AD71F@kaspersky.com] - C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 21.3\FFExt\light_plugin_firefox\addon.xpi = & gt; nie znaleziono
FF Plugin-x32: @esn.me/esnsonar,version=0.70.4 - & gt; C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\Sonar\0.70.4\npesnsonar.dll [2011-11-03] (Electronic Sports Network i Sverige AB - & gt; ESN Social Software AB)
FF Plugin-x32: @esn/esnlaunch,version=2.3.0 - & gt; C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\2.3.0\npesnlaunch.dll [2013-09-16] (ESN Social Software AB) [Brak podpisu cyfrowego]

Chrome:
=======
CHR Profile: C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2022-06-21]
CHR HomePage: Default - & gt; hxxp://www.google.pl/
CHR StartupUrls: Default - & gt; " hxxp://google.pl/ "
CHR Extension: (Kaspersky Protection) - C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ahkjpbeeocnddjkakilopmfdlnjdpcdm [2022-06-20]
CHR Extension: (PotPlayer YouTube Shortcut, Open Links) - C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfdpeaefecdlkdlgdpjjllmhlnckcodp [2022-03-30]
CHR Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm [2022-06-19]
CHR Extension: (Excel Online) - C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\iljnkagajgfdmfnnidjijobijlfjfgnb [2022-03-30]
CHR Extension: (Ghostery – Bloker reklam chroniący prywatność) - C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mlomiejdfkolichcflejclcbmpeaniij [2022-06-10]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2022-03-30]
CHR Extension: (Google Translate) - C:\Program Files\aieoplapobidheellikiicjfpamacpfd [2022-06-20]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [ahkjpbeeocnddjkakilopmfdlnjdpcdm] - hxxps://chrome.google.com/webstore/detail/kaspersky-protection/ahkjpbeeocnddjkakilopmfdlnjdpcdm
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ahkjpbeeocnddjkakilopmfdlnjdpcdm] - hxxps://chrome.google.com/webstore/detail/kaspersky-protection/ahkjpbeeocnddjkakilopmfdlnjdpcdm

==================== Usługi (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S2 AppServicem; C:\Windows\System32\svchost.exe [79944 2022-03-30] (Microsoft Windows Publisher - & gt; Microsoft Corporation) & lt; ==== UWAGA & lt; ==== UWAGA (Brak ServiceDLL)
S2 AppServicem; C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe [48568 2022-03-30] (Microsoft Windows Publisher - & gt; Microsoft Corporation) & lt; ==== UWAGA & lt; ==== UWAGA (Brak ServiceDLL)
R2 ArmouryCrateService; C:\Program Files\ASUS\ARMOURY CRATE Lite Service\ArmouryCrate.Service.exe [372456 2022-06-21] (ASUSTeK COMPUTER INC. - & gt; ASUSTeK COMPUTER INC.)
S2 asComSvc; C:\Program Files (x86)\ASUS\AXSP\4.02.06\atkexComSvc.exe [456008 2022-06-21] (ASUSTeK Computer Inc. - & gt; ASUSTeK Computer Inc.)
S2 asus; C:\Program Files (x86)\ASUS\Update\AsusUpdate.exe [153112 2022-06-21] (ASUSTeK COMPUTER INC. - & gt; ASUSTeK Computer Inc.)
S2 AsusCertService; C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusCertService\AsusCertService.exe [181576 2021-09-30] (ASUSTeK Computer Inc. - & gt; ASUSTek COMPUTER INC.)
S3 asusm; C:\Program Files (x86)\ASUS\Update\AsusUpdate.exe [153112 2022-06-21] (ASUSTeK COMPUTER INC. - & gt; ASUSTeK Computer Inc.)
S2 AsusROGLSLService; C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusROGLSLService\AsusROGLSLService.exe [651800 2022-06-21] (ASUSTeK COMPUTER INC. - & gt; ASUS)
S2 AsusUpdateCheck; C:\Windows\System32\AsusUpdateCheck.exe [845256 2022-06-21] (ASUSTeK Computer Inc. - & gt; )
R2 AVP21.3; C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 21.3\avp.exe [184768 2022-02-16] (Kaspersky Lab JSC - & gt; AO Kaspersky Lab)
S2 CortexLauncherService; C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Cortex\CortexLauncherService.exe [286608 2022-06-15] (Razer USA Ltd. - & gt; Razer Inc.)
S2 CTAudSvcService; C:\Program Files (x86)\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe [458240 2020-03-12] (Creative Technology Ltd) [Brak podpisu cyfrowego]
S2 CtHdaSvc; C:\Windows\sysWow64\CtHdaSvc.exe [135128 2022-01-30] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; Creative Technology Ltd)
S2 DTSAPO3Service; C:\Windows\System32\DTS\PC\APO3x\DTSAPO3Service.exe [222104 2020-07-16] (DTS, Inc. - & gt; )
S3 FACEITService; d:\Program Files\FACEIT AC\faceitservice.exe [21823944 2022-03-30] (FACE IT LIMITED - & gt; )
S2 GameSDK Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\GameSDK Service\GameSDK.exe [397544 2022-05-31] (ASUSTeK COMPUTER INC. - & gt; ASUS Inc.)
R2 HPPrintScanDoctorService; C:\Program Files\HPPrintScanDoctor\HPPrintScanDoctorService.exe [223904 2022-04-28] (HP Inc. - & gt; HP Inc.)
S3 klvssbridge64_21.3; C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 21.3\x64\vssbridge64.exe [479280 2021-02-19] (Kaspersky Lab JSC - & gt; AO Kaspersky Lab)
R2 LGHUBUpdaterService; C:\Program Files\LGHUB\lghub_updater.exe [11523704 2022-06-08] (Logitech Inc - & gt; Logitech, Inc.)
S2 LightingService; C:\Program Files (x86)\LightingService\LightingService.exe [3835360 2022-03-10] (ASUSTeK COMPUTER INC. - & gt; ASUSTek Computer Inc.)
S3 Origin Client Service; D:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe [2575624 2022-05-27] (Electronic Arts, Inc. - & gt; Electronic Arts)
R2 Origin Web Helper Service; D:\Program Files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe [3494672 2022-05-27] (Electronic Arts, Inc. - & gt; Electronic Arts)
S2 PnkBstrA; C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe [76152 2022-04-05] (Even Balance, Inc. - & gt; )
S2 Razer Game Manager Service 3; C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Services\GMS3\GameManagerService3.exe [361336 2022-05-31] (Razer USA Ltd. - & gt; Razer Inc)
R2 ROG Live Service; C:\Program Files (x86)\ASUS\ROG Live Service\ROGLiveService.exe [6304488 2022-04-25] (ASUSTeK COMPUTER INC. - & gt; ASUSTek COMPUTER INC.)
S2 RzActionSvc; C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Services\Razer Central\RazerCentralService.exe [534440 2022-04-28] (Razer USA Ltd. - & gt; Razer Inc.)
S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [6207704 2022-06-12] (Microsoft Windows Publisher - & gt; Microsoft Corporation)
S3 vgc; C:\Program Files\Riot Vanguard\vgc.exe [10569840 2022-04-08] (Riot Games, Inc. - & gt; Riot Games, Inc.)
S4 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [2599312 2021-06-05] (Microsoft Windows Publisher - & gt; Microsoft Corporation)
S4 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [128376 2021-06-05] (Microsoft Windows Publisher - & gt; Microsoft Corporation)
R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_c43eff7079c4c90c\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f %ProgramData%\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log -l 3 -d C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_c43eff7079c4c90c\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem -r -p 30000 -cfg NVDisplay.ContainerLocalSystem\LocalSystem

===================== Sterowniki (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 ampa; C:\Windows\system32\ampa.sys [38320 2017-02-28] (CHENGDU AOMEI Tech Co., Ltd. - & gt; )
R1 Asusgio2; C:\Windows\system32\drivers\AsIO2.sys [34384 2022-02-10] (ASUSTeK Computer Inc. - & gt; )
R1 Asusgio3; C:\Windows\system32\drivers\AsIO3.sys [43168 2021-09-30] (ASUSTeK Computer Inc. - & gt; )
S3 BthA2dp; C:\Windows\System32\drivers\BthA2dp.sys [507904 2021-11-04] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 BthHFEnum; C:\Windows\System32\drivers\bthhfenum.sys [180224 2021-11-04] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 BTHMODEM; C:\Windows\System32\drivers\bthmodem.sys [98304 2021-06-05] (Microsoft Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
R0 cm_km; C:\Windows\System32\DRIVERS\cm_km.sys [237288 2022-02-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
R3 cpuz153; C:\Windows\temp\cpuz153\cpuz153_x64.sys [36864 2022-06-21] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; CPUID)
R3 cthda; C:\Windows\system32\drivers\cthda.sys [1086936 2022-01-30] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; Creative Technology Ltd)
R3 cthdb; C:\Windows\system32\DRIVERS\cthdb.sys [47576 2022-01-30] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; Creative Technology Ltd)
R1 CTIAIO; C:\Windows\system32\drivers\CtiAIo64.sys [32304 2022-06-21] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; Creative Technology Innovation Co., LTd.)
S1 EneTechIo; C:\Windows\system32\drivers\ene.sys [19968 2019-10-17] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; )
R0 FACEIT; C:\Windows\System32\Drivers\FACEIT.sys [15900192 2022-03-30] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; )
R1 GLCKIO2; C:\Windows\system32\drivers\GLCKIO2.sys [29368 2019-04-24] (ASUSTeK Computer Inc. - & gt; )
S3 Hsp; C:\Windows\System32\drivers\Hsp.sys [111960 2022-05-11] (Microsoft Windows - & gt; Microsoft Corporation)
R1 HWiNFO_170; C:\Windows\system32\drivers\HWiNFO64A_170.SYS [56352 2022-04-12] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; REALiX(tm))
S2 inpoutx64; C:\Windows\System32\Drivers\inpoutx64.sys [15008 2022-06-02] (Red Fox UK Limited - & gt; Highresolution Enterprises [www.highrez.co.uk])
R1 klbackupdisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\klbackupdisk.sys [105280 2022-02-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
R1 klbackupflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\klbackupflt.sys [206600 2022-02-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
R1 kldisk; C:\Windows\system32\DRIVERS\kldisk.sys [119568 2022-02-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
S0 klelam; C:\Windows\System32\DRIVERS\klelam.sys [41656 2021-02-19] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
R1 klflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\klflt.sys [522504 2022-02-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
R1 klgse; C:\Windows\System32\DRIVERS\klgse.sys [694056 2022-04-05] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
R1 klhk; C:\Windows\system32\DRIVERS\klhk.sys [1571680 2022-04-05] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
R3 klids; C:\ProgramData\Kaspersky Lab\AVP21.3\Bases\klids.sys [188848 2022-06-20] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
R1 KLIF; C:\Windows\System32\DRIVERS\klif.sys [1049864 2022-02-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
R1 klim6; C:\Windows\system32\DRIVERS\klim6.sys [90896 2022-02-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
R3 klkbdflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\klkbdflt.sys [104728 2022-02-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
R3 klmouflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\klmouflt.sys [107328 2022-02-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
R1 klpd; C:\Windows\System32\DRIVERS\klpd.sys [78088 2022-02-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
R1 klpnpflt; C:\Windows\system32\DRIVERS\klpnpflt.sys [88328 2022-02-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
R0 klupd_klif_arkmon; C:\Windows\System32\Drivers\klupd_klif_arkmon.sys [376920 2022-06-20] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
R3 klupd_klif_klark; C:\Windows\System32\Drivers\klupd_klif_klark.sys [357136 2022-06-20] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
R0 klupd_klif_klbg; C:\Windows\System32\Drivers\klupd_klif_klbg.sys [187200 2022-06-20] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
R3 klupd_klif_mark; C:\Windows\System32\Drivers\klupd_klif_mark.sys [267824 2022-06-20] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
R1 klwfp; C:\Windows\system32\DRIVERS\klwfp.sys [150280 2022-02-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
R1 klwtp; C:\Windows\system32\DRIVERS\klwtp.sys [325400 2022-02-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
R1 kneps; C:\Windows\system32\DRIVERS\kneps.sys [294680 2022-02-16] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; AO Kaspersky Lab)
R3 logi_joy_bus_enum; C:\Windows\system32\drivers\logi_joy_bus_enum.sys [33528 2022-03-30] (WDKTestCert builder,132743893872553407 - & gt; Logitech)
R3 logi_joy_vir_hid; C:\Windows\system32\drivers\logi_joy_vir_hid.sys [21704 2022-03-30] (WDKTestCert builder,132743893872553407 - & gt; Logitech)
R3 logi_joy_xlcore; C:\Windows\system32\drivers\logi_joy_xlcore.sys [62904 2022-03-30] (WDKTestCert builder,132743893872553407 - & gt; Logitech)
R1 MSIO; C:\Windows\system32\drivers\MsIo64.sys [17424 2020-01-19] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; MICSYS Technology Co., LTd)
R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [48552 2022-04-21] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher - & gt; NVIDIA Corporation)
R3 RTCore64; D:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\RTCore64.sys [36824 2020-07-13] (MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD. - & gt; )
S3 rtcx21; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\rtcx21x64.inf_amd64_d2a498d51a4f7bec\rtcx21x64.sys [409000 2021-06-01] (Realtek Semiconductor Corp. - & gt; Realtek)
S2 SSGDIO; C:\Windows\SysWOW64\DRIVERS\ssgdio64.sys [14608 2022-06-02] (ATI Technologies, Inc - & gt; ATI Technologies Inc.)
R1 vgk; C:\Program Files\Riot Vanguard\vgk.sys [8571048 2022-04-08] (Riot Games, Inc. - & gt; Riot Games, Inc.)
S0 WdBoot; C:\Windows\System32\drivers\WdBoot.sys [49560 2021-06-05] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher - & gt; Microsoft Corporation)
S4 WdFilter; C:\Windows\System32\drivers\WdFilter.sys [421112 2021-06-05] (Microsoft Windows - & gt; Microsoft Corporation)
S4 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [73960 2021-06-05] (Microsoft Windows - & gt; Microsoft Corporation)
S3 WinRing0_1_2_2; C:\Windows\system32\drivers\WinRing0_1_2_2.sys [31152 2022-04-02] (PAIPTAC Driver - & gt; )
U4 napagent; Brak ImagePath

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Trzy miesiące (utworzone) (filtrowane) =========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2022-06-21 15:26 - 2022-06-21 15:27 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\Desktop\FRST
2022-06-21 15:26 - 2022-06-21 15:27 - 000000000 ____D C:\FRST
2022-06-21 14:41 - 2022-06-21 14:41 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
2022-06-21 12:19 - 2022-06-21 12:19 - 000003962 _____ C:\Windows\system32\Tasks\RazerCortexScheduleClean
2022-06-21 12:19 - 2022-06-21 12:19 - 000001239 _____ C:\Users\Admin\Desktop\Razer Cortex.lnk
2022-06-21 12:19 - 2022-06-21 12:19 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\ToastNotificationManagerCompat
2022-06-21 08:37 - 2022-06-21 08:37 - 000032304 _____ (Creative Technology Innovation Co., LTd.) C:\Windows\system32\Drivers\CtiAIo64.sys
2022-06-21 08:37 - 2022-06-21 08:37 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\ASUS
2022-06-21 08:37 - 2022-06-21 08:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\PHISON
2022-06-21 08:37 - 2022-06-21 08:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\PD
2022-06-21 08:37 - 2022-02-10 11:20 - 000120880 _____ C:\Windows\system32\AsIO2.dll
2022-06-21 08:37 - 2022-02-10 11:20 - 000095280 _____ C:\Windows\SysWOW64\AsIO2.dll
2022-06-21 08:37 - 2022-02-10 11:20 - 000034384 _____ C:\Windows\system32\Drivers\AsIO2.sys
2022-06-21 08:37 - 2020-01-19 19:49 - 000017424 _____ (MICSYS Technology Co., LTd) C:\Windows\system32\Drivers\MsIo64.sys
2022-06-21 08:36 - 2022-06-21 08:36 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\AcSdkInsLog
2022-06-21 08:33 - 2022-06-21 08:36 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Tasks\ASUS
2022-06-21 08:32 - 2022-05-09 06:29 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\Desktop\ArmouryCrateInstaller_3.1.4.0
2022-06-21 08:32 - 2021-09-30 10:14 - 000043168 _____ C:\Windows\system32\Drivers\AsIO3.sys
2022-06-21 08:32 - 2021-09-16 16:25 - 000151608 _____ (©ASUSTeK Computer Inc.) C:\Windows\system32\AsIO3.dll
2022-06-21 08:32 - 2021-09-16 16:25 - 000123744 _____ (©ASUSTeK Computer Inc.) C:\Windows\SysWOW64\AsIO3.dll
2022-06-21 08:28 - 2022-06-21 08:28 - 000003126 _____ C:\Windows\system32\Tasks\MSIAfterburner
2022-06-21 08:25 - 2022-06-21 08:30 - 000000790 _____ C:\Users\Public\Desktop\AURA.lnk
2022-06-21 08:25 - 2022-06-21 08:25 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS
2022-06-20 20:37 - 2022-06-20 20:45 - 002476409 _____ C:\Users\Admin\Documents\test_lastest.cfg
2022-06-20 19:59 - 2022-06-20 19:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\qBittorrent
2022-06-20 19:12 - 2022-06-20 19:12 - 000357136 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\Windows\system32\Drivers\klupd_klif_klark.sys
2022-06-20 19:11 - 2022-06-20 19:12 - 000267824 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\Windows\system32\Drivers\klupd_klif_mark.sys
2022-06-20 19:11 - 2022-06-20 19:11 - 000376920 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\Windows\system32\Drivers\klupd_klif_arkmon.sys
2022-06-20 19:11 - 2022-06-20 19:11 - 000187200 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\Windows\system32\Drivers\klupd_klif_klbg.sys
2022-06-20 19:06 - 2022-06-20 19:06 - 000002347 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kaspersky Internet Security.lnk
2022-06-20 19:06 - 2022-06-20 19:06 - 000002215 _____ C:\Users\Public\Desktop\Kaspersky Internet Security.lnk
2022-06-20 19:06 - 2021-02-19 21:09 - 000110176 _____ (Kaspersky Lab ZAO) C:\Windows\system32\klfphc.dll
2022-06-20 18:55 - 2022-06-20 18:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\KRT
2022-06-20 18:36 - 2022-06-20 18:36 - 000000000 ____D C:\Program Files\aieoplapobidheellikiicjfpamacpfd
2022-06-20 18:07 - 2022-06-20 20:06 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab
2022-06-20 18:03 - 2022-06-20 18:03 - 000102549 _____ C:\Users\Admin\Documents\configuration.xml
2022-06-20 13:04 - 2021-09-15 19:44 - 000276848 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\RTHDASIO64.dll
2022-06-20 13:04 - 2021-09-15 19:44 - 000231280 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\SysWOW64\RTHDASIO.dll
2022-06-20 13:04 - 2021-09-15 19:42 - 006519336 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\system32\Drivers\RTKVHD64.sys
2022-06-20 13:04 - 2021-09-15 19:31 - 048712576 _____ C:\Windows\system32\Drivers\RTAIODAT.DAT
2022-06-20 13:03 - 2021-05-17 03:50 - 002875968 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\RtlExUpd.dll
2022-06-20 13:02 - 2022-06-20 13:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\UWP
2022-06-20 13:01 - 2022-06-20 13:05 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\Temp
2022-06-20 13:01 - 2022-06-20 13:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\DTSAudio
2022-06-20 13:01 - 2022-06-20 13:01 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\DTS
2022-06-17 18:27 - 2022-06-17 18:27 - 000000000 ____D C:\Windows\LastGood.Tmp
2022-06-17 18:26 - 2022-06-07 19:13 - 000129032 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvhda64v.sys
2022-06-17 18:26 - 2022-06-07 19:13 - 000041992 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvhdap64.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 23:01 - 001905920 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 23:01 - 001905920 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo.exe
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 23:01 - 001478400 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 23:01 - 001478400 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo.exe
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 23:01 - 001432320 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1-999-0-0-0.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 23:01 - 001432320 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 23:01 - 001145600 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1-999-0-0-0.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 23:01 - 001145600 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 23:00 - 001471104 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 23:00 - 001212544 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 22:57 - 000865784 _____ C:\Windows\system32\nvofapi64.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 22:57 - 000770688 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvml.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 22:57 - 000687608 _____ C:\Windows\SysWOW64\nvofapi.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 22:56 - 002126456 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 22:56 - 001607144 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 22:56 - 001535480 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 22:56 - 001182200 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 22:56 - 001058416 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncodeAPI64.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 22:56 - 000844400 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncodeAPI.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 22:56 - 000714728 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvidia-smi.exe
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 22:55 - 010268792 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 22:55 - 008803304 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 22:55 - 005732344 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 22:55 - 005362680 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 22:55 - 003065984 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 22:55 - 000455288 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdebugdump.exe
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 22:54 - 000852072 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\MCU.exe
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 22:53 - 007478288 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-08 22:53 - 006362304 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
2022-06-17 18:19 - 2022-06-07 06:08 - 000093121 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb
2022-06-15 21:46 - 2022-06-15 21:46 - 000015042 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuthTxt.wim
2022-06-15 21:45 - 2022-06-15 21:45 - 000000000 ___HD C:\$WinREAgent
2022-06-12 11:07 - 2022-06-12 11:07 - 000557056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PhotoScreensaver.scr
2022-06-12 11:07 - 2022-06-12 11:07 - 000524288 _____ C:\Windows\system32\AssignedAccessCsp.dll
2022-06-12 11:07 - 2022-06-12 11:07 - 000485376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PhotoScreensaver.scr
2022-06-12 11:07 - 2022-06-12 11:07 - 000299008 _____ C:\Windows\system32\EsclScan.dll
2022-06-12 11:07 - 2022-06-12 11:07 - 000180224 _____ C:\Windows\system32\EsclProtocol.dll
2022-06-12 11:07 - 2022-06-12 11:07 - 000167936 _____ C:\Windows\system32\DeviceUpdateCenterCsp.dll
2022-06-12 11:07 - 2022-06-12 11:07 - 000057344 _____ C:\Windows\system32\uwfservicingapi.dll
2022-06-12 11:06 - 2022-06-12 11:06 - 000614400 _____ C:\Windows\system32\TextInputMethodFormatter.dll
2022-06-12 11:06 - 2022-06-12 11:06 - 000335872 _____ C:\Windows\system32\Windows.Management.InprocObjects.dll
2022-06-09 16:03 - 2022-06-09 16:03 - 000000650 _____ C:\Users\Public\Desktop\Logitech G HUB.lnk
2022-06-09 16:03 - 2022-06-09 16:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Logi
2022-06-09 16:03 - 2022-06-09 16:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\LGHUB
2022-06-02 13:01 - 2022-06-02 13:02 - 000015008 _____ (Highresolution Enterprises [www.highrez.co.uk]) C:\Windows\system32\Drivers\inpoutx64.sys
2022-06-02 13:01 - 2022-06-02 13:01 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\Desktop\OC
2022-06-02 12:58 - 2022-06-02 12:58 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\1usmus
2022-06-02 12:53 - 2022-06-02 12:53 - 000014608 _____ (ATI Technologies Inc.) C:\Windows\SysWOW64\Drivers\ssgdio64.sys
2022-06-02 10:02 - 2022-06-02 10:02 - 000000941 _____ C:\Users\Admin\Desktop\MSI Kombustor 4 x64.lnk
2022-05-11 16:33 - 2022-05-11 16:33 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Adobe
2022-05-11 15:59 - 2022-05-11 15:59 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2022-05-11 15:59 - 2022-05-11 15:59 - 000323584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\unimdm.tsp
2022-05-11 15:59 - 2022-05-11 15:59 - 000254976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\unimdm.tsp
2022-05-11 15:59 - 2022-05-11 15:59 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\remotesp.tsp
2022-05-11 15:59 - 2022-05-11 15:59 - 000046592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\format.com
2022-05-11 15:59 - 2022-05-11 15:59 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\hidphone.tsp
2022-05-11 15:59 - 2022-05-11 15:59 - 000027136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mode.com
2022-05-11 15:59 - 2022-05-11 15:59 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\more.com
2022-05-11 15:59 - 2022-05-11 15:59 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tree.com
2022-05-11 15:58 - 2022-05-11 15:58 - 000831488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Bubbles.scr
2022-05-11 15:58 - 2022-05-11 15:58 - 000442368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2022-05-11 15:58 - 2022-05-11 15:58 - 000253952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ssText3d.scr
2022-05-11 15:58 - 2022-05-11 15:58 - 000176128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Ribbons.scr
2022-05-11 15:58 - 2022-05-11 15:58 - 000176128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Mystify.scr
2022-05-11 15:58 - 2022-05-11 15:58 - 000122880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\remotesp.tsp
2022-05-11 15:58 - 2022-05-11 15:58 - 000079192 _____ C:\Windows\system32\Drivers\NDKPerf.sys
2022-05-11 15:58 - 2022-05-11 15:58 - 000069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kmddsp.tsp
2022-05-11 15:58 - 2022-05-11 15:58 - 000061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hidphone.tsp
2022-05-11 15:58 - 2022-05-11 15:58 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\more.com
2022-05-11 15:58 - 2022-05-11 15:58 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mode.com
2022-05-11 15:58 - 2022-05-11 15:58 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tree.com
2022-05-11 15:58 - 2022-05-11 15:58 - 000039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kmddsp.tsp
2022-05-11 15:58 - 2022-05-11 15:58 - 000038760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msgsm32.acm
2022-05-11 15:58 - 2022-05-11 15:58 - 000034112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\imaadp32.acm
2022-05-11 15:58 - 2022-05-11 15:58 - 000033568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msadp32.acm
2022-05-11 15:58 - 2022-05-11 15:58 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scrnsave.scr
2022-05-11 15:57 - 2022-05-11 15:57 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\format.com
2022-05-11 15:57 - 2022-05-11 15:57 - 000042752 _____ C:\Windows\system32\wow64base.dll
2022-05-11 15:56 - 2022-05-11 15:56 - 000067528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msgsm32.acm
2022-05-11 15:56 - 2022-05-11 15:56 - 000063392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imaadp32.acm
2022-05-11 15:56 - 2022-05-11 15:56 - 000061440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scrnsave.scr
2022-05-11 15:56 - 2022-05-11 15:56 - 000059264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msadp32.acm
2022-05-11 15:46 - 2022-06-21 08:35 - 000759982 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2022-05-11 15:46 - 2022-06-21 08:35 - 000149870 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2022-05-07 16:05 - 2022-06-21 08:31 - 000000001 _____ C:\Windows\vgkbootstatus.dat
2022-05-07 16:05 - 2022-05-07 16:05 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\VALORANT
2022-05-07 16:05 - 2022-05-07 16:05 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\UnrealEngine
2022-05-07 13:37 - 2022-05-07 13:51 - 000001621 _____ C:\Users\Public\Desktop\VALORANT.lnk
2022-05-07 13:35 - 2022-05-07 13:35 - 000000000 ____D C:\Program Files\Riot Vanguard
2022-05-06 10:07 - 2022-05-06 10:07 - 000000709 _____ C:\Users\Public\Desktop\Klient Riot.lnk
2022-05-05 13:37 - 2022-05-07 13:37 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Riot Games
2022-05-05 13:37 - 2022-05-05 13:41 - 000001675 _____ C:\Users\Public\Desktop\League of Legends.lnk
2022-05-05 13:37 - 2022-05-05 13:37 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Riot Games
2022-05-05 13:32 - 2022-05-07 16:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Riot Games
2022-05-05 13:32 - 2022-05-07 16:04 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\Riot Games
2022-05-05 13:32 - 2022-05-05 13:32 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\Documents\League of Legends
2022-05-03 15:24 - 2022-05-03 15:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GpuMemTest
2022-05-03 15:24 - 2022-05-03 15:24 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\GpuMemTest
2022-05-03 13:45 - 2021-07-16 16:42 - 001151992 _____ (Realtek ) C:\Windows\system32\Drivers\rt640x64.sys
2022-05-02 19:38 - 2022-06-15 22:02 - 000293640 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2022-05-01 16:45 - 2022-05-01 16:45 - 013183181 _____ C:\Users\Admin\Downloads\DRV_LAN_Realtek_SZ-TSD_W11_64_V10505112021_20211019R.zip
2022-05-01 16:21 - 2022-05-12 16:22 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\NVIDIA Corporation
2022-05-01 16:15 - 2022-05-01 16:15 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\NVIDIA
2022-05-01 16:12 - 2022-06-21 12:21 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\D3DSCache
2022-05-01 16:12 - 2022-05-01 16:12 - 001128382 _____ C:\Users\Admin\Downloads\TG-3468_V4_200919_win10.zip
2022-05-01 16:12 - 2022-05-01 16:12 - 000003976 _____ C:\Windows\system32\Tasks\NVIDIA GeForce Experience SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2022-05-01 16:12 - 2022-05-01 16:12 - 000003940 _____ C:\Windows\system32\Tasks\NvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2022-05-01 16:12 - 2022-05-01 16:12 - 000001479 _____ C:\Users\Public\Desktop\GeForce Experience.lnk
2022-05-01 16:12 - 2022-05-01 16:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
2022-05-01 16:12 - 2022-04-21 04:16 - 002200272 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvspcap.dll
2022-05-01 16:12 - 2022-04-21 04:16 - 001295104 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRtmpStreamer64.dll
2022-05-01 16:11 - 2022-06-21 14:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
2022-05-01 16:11 - 2022-06-17 18:27 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
2022-05-01 16:11 - 2022-05-01 16:11 - 000004308 _____ C:\Windows\system32\Tasks\NvDriverUpdateCheckDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2022-05-01 16:11 - 2022-05-01 16:11 - 000003894 _____ C:\Windows\system32\Tasks\NvProfileUpdaterDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2022-05-01 16:11 - 2022-05-01 16:11 - 000003858 _____ C:\Windows\system32\Tasks\NvTmRep_CrashReport4_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2022-05-01 16:11 - 2022-05-01 16:11 - 000003858 _____ C:\Windows\system32\Tasks\NvTmRep_CrashReport3_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2022-05-01 16:11 - 2022-05-01 16:11 - 000003858 _____ C:\Windows\system32\Tasks\NvTmRep_CrashReport2_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2022-05-01 16:11 - 2022-05-01 16:11 - 000003858 _____ C:\Windows\system32\Tasks\NvTmRep_CrashReport1_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2022-05-01 16:11 - 2022-05-01 16:11 - 000003654 _____ C:\Windows\system32\Tasks\NvProfileUpdaterOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
2022-05-01 16:11 - 2022-05-01 16:11 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\NVIDIA Corporation
2022-05-01 16:11 - 2022-04-21 04:16 - 000168656 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvaudcap64v.dll
2022-05-01 16:11 - 2022-04-21 04:16 - 000144592 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvaudcap32v.dll
2022-05-01 16:11 - 2022-04-21 04:16 - 000001951 _____ C:\Windows\NvContainerRecovery.bat
2022-05-01 16:10 - 2022-04-21 04:16 - 000067464 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvvhci.sys
2022-05-01 16:10 - 2022-04-21 04:16 - 000050272 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\NvModuleTracker.sys
2022-05-01 16:10 - 2022-04-21 04:16 - 000048552 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvvad64v.sys
2022-05-01 14:28 - 2022-04-21 04:16 - 002859264 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvspcap64.dll
2022-05-01 14:20 - 2022-05-01 14:22 - 823435360 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\Admin\Downloads\512.59-desktop-win10-win11-64bit-international-dch-whql.exe
2022-05-01 13:54 - 2022-05-01 13:54 - 001261730 _____ C:\Users\Admin\Downloads\[Guru3D.com]-DDU.zip
2022-05-01 13:53 - 2022-05-01 13:53 - 000263168 _____ C:\Users\Admin\Downloads\192795.rom
2022-04-28 19:51 - 2022-04-28 19:51 - 008500248 _____ (ESET) C:\Users\Admin\Downloads\eset_internet_security_live_installer.exe
2022-04-28 19:47 - 2022-04-28 19:47 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\DriverData
2022-04-28 19:40 - 2022-04-28 19:40 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_GDKBFlt64_01007.Wdf
2022-04-28 19:40 - 2022-04-28 19:40 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_GDKBB64_01009.Wdf
2022-04-28 19:40 - 2022-04-28 19:40 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\G DATA
2022-04-28 19:38 - 2022-04-28 19:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\G Data
2022-04-28 19:37 - 2022-04-28 19:37 - 014043720 _____ (G DATA Software AG) C:\Users\Admin\Downloads\setup_is.exe
2022-04-28 19:29 - 2022-05-07 16:09 - 000083500 _____ C:\ProgramData\agent.uninstall.1651166937.bdinstall.v2.bin
2022-04-28 19:28 - 2022-05-07 16:15 - 000428620 _____ C:\ProgramData\cl.uninstall.1651166835.bdinstall.v2.bin
2022-04-28 19:28 - 2022-04-28 19:37 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Norton
2022-04-28 19:28 - 2022-04-28 19:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NortonInstaller
2022-04-28 19:24 - 2022-04-28 19:24 - 220592144 _____ (NortonLifeLock Inc) C:\Users\Admin\Downloads\DSP-N360-ESD-22.22.2.10-PL.exe
2022-04-28 15:51 - 2022-04-28 15:51 - 000774144 _____ C:\Windows\system32\FsNVSDeviceSource.dll
2022-04-28 15:51 - 2022-04-28 15:51 - 000208896 _____ (Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS) C:\Windows\system32\l3codecp.acm
2022-04-28 15:51 - 2022-04-28 15:51 - 000196096 _____ (Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS) C:\Windows\SysWOW64\l3codecp.acm
2022-04-28 15:51 - 2022-04-28 15:51 - 000019456 _____ C:\Windows\SysWOW64\WsdProviderUtil.dll
2022-04-28 15:50 - 2022-04-28 15:50 - 002125824 _____ C:\Windows\system32\dwmscene.dll
2022-04-28 15:50 - 2022-04-28 15:50 - 000643072 _____ C:\Windows\system32\SettingSyncDownloadHelper.dll
2022-04-28 15:50 - 2022-04-28 15:50 - 000460800 _____ C:\Windows\SysWOW64\SettingSyncDownloadHelper.dll
2022-04-28 15:50 - 2022-04-28 15:50 - 000356352 _____ C:\Windows\system32\Windows.Internal.UI.Shell.WindowTabManager.dll
2022-04-28 15:50 - 2022-04-28 15:50 - 000335872 _____ C:\Windows\system32\Windows.Internal.UI.Dialogs.dll
2022-04-28 15:50 - 2022-04-28 15:50 - 000294912 _____ C:\Windows\system32\pnpdiag.dll
2022-04-28 15:50 - 2022-04-28 15:50 - 000286720 _____ C:\Windows\system32\Microsoft.Bluetooth.Audio.dll
2022-04-28 15:50 - 2022-04-28 15:50 - 000208896 _____ C:\Windows\system32\BthpanContextHandler.dll
2022-04-28 15:50 - 2022-04-28 15:50 - 000180224 _____ C:\Windows\system32\CloudExperienceHostRedirection.dll
2022-04-28 15:50 - 2022-04-28 15:50 - 000098304 _____ C:\Windows\system32\sstpcfg.dll
2022-04-28 15:50 - 2022-04-28 15:50 - 000086016 _____ C:\Windows\system32\printticketvalidation.dll
2022-04-28 15:50 - 2022-04-28 15:50 - 000086016 _____ C:\Windows\system32\CredProvCommonCore.dll
2022-04-28 15:50 - 2022-04-28 15:50 - 000077824 _____ C:\Windows\system32\APMonUI.dll
2022-04-28 15:50 - 2022-04-28 15:50 - 000051712 _____ C:\Windows\SysWOW64\CredProvCommonCore.dll
2022-04-28 15:50 - 2022-04-28 15:50 - 000040960 _____ C:\Windows\system32\WsdProviderUtil.dll
2022-04-28 15:35 - 2022-05-07 16:09 - 000097772 _____ C:\ProgramData\agent.update.1651152909.bdinstall.v2.bin
2022-04-28 15:34 - 2022-05-07 16:15 - 000624784 _____ C:\ProgramData\cl.1651152739.bdinstall.v2.bin
2022-04-28 15:34 - 2022-05-07 16:08 - 000111188 _____ C:\ProgramData\cl.kit.1651152738.bdinstall.v2.bin
2022-04-28 15:30 - 2022-05-07 16:09 - 000116820 _____ C:\ProgramData\agent.1651152615.bdinstall.v2.bin
2022-04-28 15:30 - 2022-04-28 15:30 - 013543536 _____ C:\Users\Admin\Downloads\bitdefender_isecurity.exe
2022-04-26 20:34 - 2022-04-26 20:34 - 002766160 _____ (Kaspersky) C:\Users\Admin\Downloads\startup.exe
2022-04-26 20:31 - 2022-04-26 20:42 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\McAfee
2022-04-26 20:29 - 2022-04-26 20:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
2022-04-26 20:29 - 2022-04-26 20:42 - 000000000 _____ C:\Users\Admin\AppData\Roaming\MCVi2UserDetail.ini
2022-04-26 20:29 - 2022-04-26 20:29 - 005891472 _____ (McAfee, LLC) C:\Users\Admin\Downloads\mcafee_trial_setup_433.0207.3919_key.exe
2022-04-26 19:31 - 2022-06-02 10:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Geeks3D
2022-04-26 19:31 - 2022-04-26 19:31 - 015397903 _____ (ASUS / Geeks3D ) C:\Users\Admin\Downloads\ASUS_FurMark_ROG_Edition_x64_Setup_v0.8.11.0.exe
2022-04-26 19:31 - 2022-04-26 19:31 - 000000989 _____ C:\Users\Admin\Desktop\FurMark ROG Edition x64.lnk
2022-04-26 19:03 - 2022-04-26 19:03 - 000000318 _____ C:\Windows\system32\httpproxy.json
2022-04-26 18:54 - 2022-04-26 18:54 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\elambkup
2022-04-26 18:54 - 2022-04-26 18:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Gemma
2022-04-26 18:54 - 2022-04-26 18:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\BDLogging
2022-04-26 18:54 - 2022-04-26 18:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Atc
2022-04-26 18:54 - 2022-04-26 18:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\48C4687D-9760-4F5B-BAB3-60351B0841E4
2022-04-26 18:52 - 2022-04-26 18:52 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\Bitdefender
2022-04-26 18:52 - 2022-04-26 18:52 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Bitdefender Agent
2022-04-24 13:04 - 2022-04-24 13:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\boost_interprocess
2022-04-24 13:02 - 2022-04-26 15:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EVGA
2022-04-24 13:02 - 2022-04-26 15:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\EVGA
2022-04-24 13:02 - 2022-04-24 13:02 - 090778621 _____ C:\Users\Admin\Downloads\EVGA_Precision_X1_1.3.2.0.zip
2022-04-24 13:02 - 2022-04-24 13:02 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\EVGA_Co.,_Ltd
2022-04-24 13:02 - 2022-04-24 13:02 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\EVGA
2022-04-24 10:44 - 2022-06-04 22:09 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Origin Games
2022-04-24 10:42 - 2022-06-21 12:19 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\NVIDIA
2022-04-24 10:33 - 2022-04-24 10:33 - 000262656 _____ C:\Users\Admin\Downloads\EVGA.GTX1080Ti.11264.170406.rom
2022-04-24 10:30 - 2022-04-24 10:30 - 000262656 _____ C:\Users\Admin\Downloads\EVGA.GTX1080Ti.11264.170406_1.rom
2022-04-24 08:52 - 2022-04-24 08:52 - 000000279 _____ C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kosz.lnk
2022-04-24 08:49 - 2022-04-24 08:49 - 004265032 _____ C:\Users\Admin\Downloads\BestBiosCollectionAndPowerLimitBatFiles.zip
2022-04-24 08:36 - 2022-04-24 08:36 - 000030728 _____ C:\Users\Admin\Downloads\FreshTomato_2022_2_m1C1880_Asus_RT-N18U_20220424.cfg
2022-04-22 13:10 - 2022-04-22 13:11 - 021514316 _____ C:\Users\Admin\Downloads\TUF-GAMING-X570-PLUS-ASUS-4204.ZIP
2022-04-22 13:02 - 2022-04-22 13:02 - 001376104 _____ C:\Users\Admin\Downloads\S1080TIXOC.rar
2022-04-21 19:58 - 2022-04-21 19:58 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_11_00.Wdf
2022-04-21 18:15 - 2022-04-21 18:37 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\Battlefield V
2022-04-21 18:14 - 2022-04-22 08:45 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\Documents\Battlefield V
2022-04-21 18:14 - 2022-04-21 18:14 - 000313078 _____ C:\Users\Admin\Documents\eset_pro.xml
2022-04-21 15:04 - 2022-04-21 15:04 - 000000916 _____ C:\Users\Public\Desktop\Battlefield™ V.lnk
2022-04-21 15:04 - 2022-04-21 15:04 - 000000000 ___HD C:\Program Files\Common Files\EAInstaller
2022-04-21 15:04 - 2022-04-21 15:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battlefield™ V
2022-04-21 11:25 - 2022-05-07 16:15 - 000001390 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sound Blaster Command.lnk
2022-04-21 11:25 - 2022-04-21 11:25 - 000001378 _____ C:\Users\Public\Desktop\Sound Blaster Command.lnk
2022-04-21 11:25 - 2020-09-07 18:07 - 000009741 _____ C:\Windows\system32\CTOPT352.cat
2022-04-21 11:25 - 2020-09-07 18:07 - 000009645 _____ C:\Windows\SysWOW64\CTOPT352.cat
2022-04-21 11:25 - 2020-09-07 18:07 - 000009213 _____ C:\Windows\system32\CTOPT399.cat
2022-04-21 11:25 - 2020-09-07 18:07 - 000009117 _____ C:\Windows\SysWOW64\CTOPT399.cat
2022-04-21 09:15 - 2022-04-21 09:15 - 000137302 _____ C:\Users\Admin\Downloads\000016737P-003751288.pdf
2022-04-20 20:56 - 2022-04-20 20:57 - 000005736 _____ C:\Users\Admin\Downloads\Resolver.cpp
2022-04-18 13:40 - 2022-04-18 13:40 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\ESET
2022-04-14 13:52 - 2022-04-14 13:52 - 000000168 _____ C:\Windows\system32\SecurityProductInformation.ini
2022-04-14 13:51 - 2022-04-14 13:51 - 000000000 _____ C:\Windows\system32\Tasks\CIS_{81EFDD93-DBBE-415B-BE6E-49B9664E3E82}
2022-04-14 13:45 - 2022-04-14 13:45 - 005711824 _____ (COMODO) C:\Users\Admin\Downloads\cfw_installer.exe
2022-04-14 13:44 - 2022-04-14 13:44 - 137255968 _____ (COMODO) C:\Users\Admin\Downloads\cispro_installer.exe
2022-04-14 13:20 - 2022-04-14 13:28 - 000000958 _____ C:\Windows\system32\InstallUtil.InstallLog
2022-04-14 13:20 - 2022-04-14 13:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\TinyWall
2022-04-14 13:20 - 2022-04-14 13:28 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TinyWall
2022-04-14 13:20 - 2022-04-14 13:20 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\TinyWall
2022-04-14 13:19 - 2022-04-14 13:19 - 001536000 _____ C:\Users\Admin\Downloads\TinyWall-v3-Installer.msi
2022-04-13 18:11 - 2022-04-13 18:11 - 000003496 _____ C:\Windows\system32\Tasks\AMDAutoUpdate
2022-04-13 18:11 - 2022-04-13 18:11 - 000002229 _____ C:\Users\Public\Desktop\AMD Ryzen Master.lnk
2022-04-13 18:11 - 2022-04-13 18:11 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\Downloaded Installations
2022-04-13 18:11 - 2022-04-13 18:11 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\AMD
2022-04-13 18:11 - 2022-04-13 18:11 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Ryzen Master
2022-04-13 18:11 - 2022-04-13 18:11 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AMD AutoUpdate
2022-04-13 18:11 - 2022-04-13 18:11 - 000000000 ____D C:\Program Files\AMD
2022-04-13 18:06 - 2022-04-13 18:07 - 141351112 _____ (Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Users\Admin\Downloads\AMD-Ryzen-Master.exe
2022-04-12 20:02 - 2022-04-12 20:07 - 000032768 _____ C:\Users\Public\Documents\crash_dump.bin
2022-04-12 20:01 - 2022-04-12 20:03 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\Documents\Need for Speed Heat
2022-04-12 19:56 - 2022-04-12 19:56 - 009790148 _____ C:\Users\Admin\Downloads\hwi_722.zip
2022-04-12 19:56 - 2022-04-12 19:56 - 000056352 _____ (REALiX(tm)) C:\Windows\system32\Drivers\HWiNFO64A_170.SYS
2022-04-12 19:56 - 2022-04-12 19:56 - 000001130 _____ C:\Users\Admin\Desktop\HWiNFO64.EXE — skrót .lnk
2022-04-12 18:11 - 2022-04-12 18:12 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\Coderbag
2022-04-11 22:50 - 2022-04-11 22:50 - 001690776 _____ (F-Secure Corporation) C:\Users\Admin\Downloads\F-Secure-Safe-Network-Installer_17f97ub151ffsz_.exe
2022-04-10 16:40 - 2022-04-10 16:40 - 001682072 _____ (F-Secure Corporation) C:\Users\Admin\Downloads\FSecureIDPWin_pid-6661000+aid-ygkgs695vyhw_.exe
2022-04-10 13:04 - 2022-04-18 19:52 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\F-Secure
2022-04-10 13:04 - 2022-04-18 13:44 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Tasks\F-Secure
2022-04-10 13:03 - 2022-04-18 13:44 - 000000000 ____D C:\ProgramData\F-Secure
2022-04-10 13:03 - 2022-04-10 13:04 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\F-Secure
2022-04-10 13:03 - 2022-04-10 13:03 - 001690776 _____ (F-Secure Corporation) C:\Users\Admin\Downloads\F-Secure-Safe-Network-Installer_eo517fvuazj7_.exe
2022-04-09 20:04 - 2022-04-21 18:11 - 000313071 _____ C:\Users\Admin\Documents\eset.xml
2022-04-09 19:54 - 2022-04-09 19:54 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\DESlock+
2022-04-09 19:31 - 2022-04-09 19:32 - 008500248 _____ (ESET) C:\Users\Admin\Downloads\eset_smart_security_premium_live_installer.exe
2022-04-09 18:19 - 2022-04-09 18:19 - 000027279 _____ C:\Users\Admin\Downloads\Aimbot AutoIT v3.rar
2022-04-09 14:49 - 2022-04-09 14:49 - 000300240 _____ C:\Windows\ntbtlog.txt
2022-04-09 14:49 - 2022-04-09 14:49 - 000000214 _____ C:\Windows\Tasks\CreateExplorerShellUnelevatedTask.job
2022-04-09 14:45 - 2022-06-20 13:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Realtek
2022-04-09 14:45 - 2022-04-09 14:45 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\Downloads\DRV_LAN_Realtek_SZ-TSD_W11_64_V10505112021_20211019R
2022-04-08 17:25 - 2022-04-08 17:25 - 000241422 _____ C:\Users\Admin\Downloads\automate-ookla-speedtest-main.zip
2022-04-08 13:37 - 2022-04-08 13:37 - 000032776 _____ C:\Users\Admin\Downloads\FreshTomato_2022_2_m1C1880_Asus_RT-N18U_2022048.cfg
2022-04-08 12:58 - 2022-04-08 12:59 - 030338594 _____ C:\Users\Admin\Downloads\freshtomato-RT-N18U-ARM_NG-2022.2-AIO-64K-NOSMP.zip
2022-04-08 12:34 - 2022-04-24 08:38 - 000000128 _____ C:\Users\Admin\AppData\Local\PUTTY.RND
2022-04-08 11:51 - 2022-04-08 11:52 - 032039192 _____ C:\Users\Admin\Downloads\FW_RT_N18U_300438252288.zip
2022-04-08 11:51 - 2022-04-08 11:51 - 037998592 _____ C:\Users\Admin\Downloads\RT-N18U_386.3_1.trx
2022-04-08 09:43 - 2022-04-08 09:43 - 001217170 _____ C:\Users\Admin\Downloads\NFSU2.ExOpts.v5.1.0.1340.zip
2022-04-08 09:43 - 2022-04-08 09:43 - 000000577 _____ C:\Users\Admin\Downloads\51e7f3-NFSU2ExOpts.zip
2022-04-08 09:31 - 2022-04-08 09:31 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\NFS Underground 2
2022-04-08 09:29 - 2022-04-08 09:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Need for Speed Underground 2
2022-04-08 09:25 - 2022-04-08 09:33 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\qBittorrent
2022-04-08 09:25 - 2022-04-08 09:25 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\qBittorrent
2022-04-08 09:24 - 2022-04-08 09:24 - 030232694 _____ (The qBittorrent project) C:\Users\Admin\Downloads\qbittorrent_4.4.2_x64_setup.exe
2022-04-08 08:15 - 2022-04-08 08:15 - 000030728 _____ C:\Users\Admin\Downloads\FreshTomato_2022_1_m1C1880_Asus_RT-N18U_2022048.cfg
2022-04-07 19:33 - 2022-04-07 19:33 - 013841577 _____ C:\Users\Admin\Downloads\freshtomato-RT-N18U-ARM_NG-2022.2-VPN-64K-NOSMP.zip
2022-04-07 16:02 - 2022-04-07 16:02 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\EMPRESS
2022-04-06 15:46 - 2022-04-06 15:46 - 000229555 _____ C:\Users\Admin\Downloads\pit.pdf
2022-04-06 15:46 - 2022-04-06 15:46 - 000075987 _____ C:\Users\Admin\Downloads\upo.pdf
2022-04-05 11:57 - 2022-04-05 11:57 - 001571680 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\Windows\system32\Drivers\klhk.sys
2022-04-05 11:57 - 2022-04-05 11:57 - 000694056 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\Windows\system32\Drivers\klgse.sys
2022-04-05 10:16 - 2022-04-05 10:16 - 000214392 _____ C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrB.exe
2022-04-05 10:01 - 2022-04-05 10:01 - 000214392 _____ C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrB.ex0
2022-04-05 09:49 - 2022-04-05 09:49 - 000912744 _____ C:\Windows\SysWOW64\pbsvc.exe
2022-04-05 09:49 - 2022-04-05 09:49 - 000912744 _____ C:\Users\Admin\Downloads\pbsvc.exe
2022-04-05 09:49 - 2022-04-05 09:49 - 000076152 _____ C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe
2022-04-05 09:47 - 2022-04-05 09:47 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\PunkBuster
2022-04-05 09:36 - 2022-04-05 09:36 - 000040287 _____ C:\Users\Admin\Downloads\Nickel's Battlefield 4 Settings.rar
2022-04-05 09:32 - 2022-04-05 09:32 - 000000961 _____ C:\Users\Public\Desktop\Battlefield 4.lnk
2022-04-05 09:32 - 2022-04-05 09:32 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\Documents\Battlefield 4
2022-04-05 09:32 - 2022-04-05 09:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battlefield 4
2022-04-05 09:32 - 2022-04-05 09:32 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins
2022-04-05 09:23 - 2022-04-05 09:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Electronic Arts
2022-04-05 09:23 - 2022-04-05 09:23 - 000000761 _____ C:\Users\Public\Desktop\Origin.lnk
2022-04-05 09:23 - 2022-04-05 09:23 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Origin
2022-04-05 09:21 - 2022-06-05 13:25 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Origin
2022-04-05 09:21 - 2022-06-05 13:25 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Origin
2022-04-05 09:21 - 2022-06-05 00:39 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\Origin
2022-04-05 09:21 - 2022-04-05 09:21 - 063664472 _____ (Electronic Arts) C:\Users\Admin\Downloads\OriginThinSetup.exe
2022-04-05 09:21 - 2022-04-05 09:21 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\.QtWebEngineProcess
2022-04-05 09:21 - 2022-04-05 09:21 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\.Origin
2022-04-04 09:10 - 2022-04-04 09:10 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\Medtronic
2022-04-04 09:07 - 2022-06-21 12:20 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\CrashDumps
2022-04-03 21:01 - 2022-04-03 21:01 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CareLink Uploader
2022-04-03 21:01 - 2022-04-03 21:01 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Medtronic
2022-04-03 21:01 - 2022-04-03 21:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\Medtronic
2022-04-03 21:01 - 2022-04-03 21:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\DIFX
2022-04-03 21:00 - 2022-04-03 21:00 - 177335600 _____ (Medtronic Diabetes) C:\Users\Admin\Downloads\CareLinkUploader-ACC-7350-3.5.0-windows-installer.exe
2022-04-03 13:31 - 2022-04-03 13:31 - 000000120 _____ C:\Users\Admin\Downloads\battalion.txt
2022-04-03 13:02 - 2022-04-03 13:02 - 000007601 _____ C:\Users\Admin\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
2022-04-03 09:30 - 2022-04-03 09:30 - 011062395 _____ C:\Users\Admin\Downloads\dnsmasq-ipv6.conf
2022-04-03 09:30 - 2022-04-03 09:30 - 007632758 _____ C:\Users\Admin\Downloads\filter
2022-04-02 14:23 - 2022-04-02 14:23 - 000003708 _____ C:\Windows\system32\Tasks\CTR 2.1 RC5
2022-04-02 14:06 - 2022-05-03 09:32 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\Documents\MAXON
2022-04-02 14:06 - 2022-05-03 09:32 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\MAXON
2022-04-02 14:05 - 2022-04-02 14:05 - 000031152 _____ C:\Windows\system32\Drivers\WinRing0_1_2_2.sys
2022-04-02 14:05 - 2022-04-02 14:05 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\Downloads\[Guru3D.com]-CTRv21RC5
2022-04-02 14:05 - 2022-04-02 14:05 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\A
2022-04-02 14:04 - 2022-04-02 14:05 - 234380706 _____ C:\Users\Admin\Downloads\[Guru3D.com]-CTRv21RC5.zip
2022-04-02 13:43 - 2022-05-05 09:31 - 001065984 _____ C:\Users\Admin\AppData\Local\file__0.localstorage
2022-04-02 13:43 - 2022-04-02 13:45 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\Valley
2022-04-02 12:20 - 2022-04-02 12:20 - 000000708 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
2022-04-02 12:04 - 2022-04-02 12:05 - 000001278 _____ C:\Windows\GA_OF.dat
2022-04-02 12:04 - 2022-04-02 12:05 - 000001024 ____H C:\AMTAG.BIN
2022-04-02 12:04 - 2019-12-02 12:01 - 002179160 _____ C:\Windows\ampa.exe
2022-04-02 12:04 - 2017-02-28 15:20 - 000038320 _____ C:\Windows\SysWOW64\ampa.sys
2022-04-02 12:04 - 2017-02-28 15:20 - 000038320 _____ C:\Windows\system32\ampa.sys
2022-04-01 17:55 - 2022-04-01 17:59 - 002492014 _____ C:\Users\Admin\Documents\test.cfg
2022-04-01 17:41 - 2022-04-01 17:41 - 000109042 _____ C:\Users\Admin\Downloads\MarkC_Windows_10+8.x+7_MouseFix.zip
2022-04-01 11:43 - 2022-04-01 11:43 - 000063323 _____ C:\Users\Admin\Downloads\CV_2022.pdf
2022-03-31 15:10 - 2022-03-31 15:10 - 000500055 _____ C:\Users\Admin\Downloads\eso.zip
2022-03-31 15:10 - 2022-03-31 15:10 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\Downloads\eso
2022-03-31 15:09 - 2022-03-31 15:10 - 000044655 _____ C:\Users\Admin\Downloads\BlackViperScript-master.zip
2022-03-31 13:19 - 2022-06-21 15:18 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\discord
2022-03-31 13:19 - 2022-06-21 14:41 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\Discord
2022-03-31 13:19 - 2022-06-09 21:12 - 000002231 _____ C:\Users\Admin\Desktop\Discord.lnk
2022-03-31 13:19 - 2022-03-31 13:19 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Discord Inc
2022-03-31 12:36 - 2022-03-31 12:36 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\LocalLow\Temp
2022-03-31 12:34 - 2022-03-31 12:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\HP
2022-03-31 12:30 - 2022-04-28 20:26 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Tasks\HP
2022-03-31 12:30 - 2022-04-28 20:26 - 000000000 ____D C:\Program Files\HPPrintScanDoctor
2022-03-31 10:37 - 2022-03-31 10:37 - 000001643 _____ C:\Users\Admin\Downloads\FirstBackup.spg
2022-03-31 10:35 - 2022-03-31 10:35 - 000684032 _____ (Speed Guide Inc.) C:\Users\Admin\Downloads\TCPOptimizer.exe
2022-03-31 10:33 - 2022-03-31 10:33 - 004957771 _____ C:\Users\Admin\Downloads\Leatrix_Latency_Fix_3.03.zip
2022-03-31 10:26 - 2022-03-31 10:27 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\vibranceGUI
2022-03-31 10:26 - 2022-03-31 10:26 - 000236983 _____ C:\Users\Admin\Downloads\vibranceGUI.zip
2022-03-31 10:26 - 2018-12-10 20:29 - 000794624 _____ (juvlarN) C:\Users\Admin\Desktop\vibranceGUI.exe
2022-03-31 10:23 - 2022-03-31 10:23 - 082992808 _____ (Discord Inc.) C:\Users\Admin\Downloads\DiscordSetup.exe
2022-03-31 09:57 - 2022-03-31 09:57 - 000001460 _____ C:\Users\Admin\Desktop\Superposition.exe — skrót .lnk
2022-03-31 09:54 - 2022-03-31 09:54 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\Superposition
2022-03-31 09:36 - 2022-05-31 13:09 - 000000000 ____D C:\nvflash
2022-03-31 09:36 - 2022-03-31 09:36 - 005653056 _____ C:\Users\Admin\Downloads\nvflash.zip
2022-03-31 09:35 - 2022-03-31 09:35 - 000262656 _____ C:\Users\Admin\Downloads\Inno3D.GTX1080Ti.11264.170616.rom
2022-03-31 09:28 - 2022-03-31 09:28 - 000139600 _____ C:\Windows\system32\nmscrub.exe
2022-03-31 09:27 - 2022-03-31 09:27 - 000003640 _____ C:\Windows\system32\Tasks\CreateExplorerShellUnelevatedTask
2022-03-30 22:58 - 2022-03-30 22:58 - 000000799 _____ C:\Users\Admin\Desktop\Esportal Client.lnk
2022-03-30 22:47 - 2022-06-21 08:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\Patriot
2022-03-30 22:47 - 2022-06-21 08:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\ENE
2022-03-30 22:47 - 2022-06-21 08:37 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\LightingService
2022-03-30 22:47 - 2022-06-20 19:03 - 000011074 _____ C:\CosairDram.txt
2022-03-30 22:47 - 2022-03-30 22:47 - 000000000 ____D C:\Program Files\Galaxy
2022-03-30 22:47 - 2022-03-30 22:47 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\ENE
2022-03-30 22:47 - 2019-10-17 11:36 - 000019968 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ene.sys
2022-03-30 22:47 - 2019-04-24 11:25 - 000029368 _____ C:\Windows\system32\Drivers\GLCKIO2.sys
2022-03-30 22:47 - 2018-02-12 04:22 - 000025616 ____N C:\Windows\system32\Drivers\MsIo64.old
2022-03-30 22:46 - 2022-06-21 08:38 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\ASUS
2022-03-30 22:46 - 2022-06-21 08:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\ASUS
2022-03-30 22:45 - 2022-03-30 22:45 - 000022714 _____ C:\Users\Admin\Downloads\Ghostery-Backup-6-13-2019.ghost
2022-03-30 22:45 - 2022-03-30 22:45 - 000013489 _____ C:\Users\Admin\Downloads\ublock-kopia-zapasowa_2019-05-17_09.50.08.txt
2022-03-30 22:44 - 2022-03-30 22:45 - 153225453 _____ C:\Users\Admin\Downloads\Lighting_Control_1.07.79_V2.2.zip
2022-03-30 22:38 - 2022-05-07 16:15 - 000000752 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FACEIT AC.lnk
2022-03-30 22:38 - 2022-04-28 19:46 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\FACEIT
2022-03-30 22:38 - 2022-04-14 13:51 - 000002322 _____ C:\Users\Admin\Desktop\FACEIT.lnk
2022-03-30 22:38 - 2022-03-30 22:38 - 015900192 _____ C:\Windows\system32\Drivers\FACEIT.sys
2022-03-30 22:38 - 2022-03-30 22:38 - 000000752 _____ C:\Users\Public\Desktop\FACEIT AC.lnk
2022-03-30 22:38 - 2022-03-30 22:38 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FACEIT Ltd
2022-03-30 22:37 - 2022-03-31 13:19 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\SquirrelTemp
2022-03-30 22:37 - 2022-03-30 22:47 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\FACEIT
2022-03-30 22:35 - 2022-03-30 22:36 - 002158834 _____ C:\Users\Admin\Documents\kaspersky_optimalized.cfg
2022-03-30 22:35 - 2022-03-30 22:35 - 002135307 _____ C:\Users\Admin\Downloads\kaspersky.cfg
2022-03-30 22:31 - 2022-06-20 20:06 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Kaspersky Lab
2022-03-30 22:31 - 2022-06-20 19:06 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AV
2022-03-30 22:28 - 2022-06-20 19:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Kaspersky Lab Setup Files
2022-03-30 22:20 - 2022-03-30 22:20 - 000000105 ___RH C:\Windows\ctfile.rfc
2022-03-30 22:20 - 2022-01-30 15:27 - 001086936 _____ (Creative Technology Ltd) C:\Windows\system32\Drivers\cthda.sys
2022-03-30 22:20 - 2022-01-30 15:27 - 000651224 _____ (Creative Technology Ltd) C:\Windows\system32\CtHdaC64.dll
2022-03-30 22:20 - 2022-01-30 15:27 - 000540624 _____ (Creative Technology Ltd) C:\Windows\SysWOW64\CtHdaCtl.dll
2022-03-30 22:20 - 2022-01-30 15:27 - 000190416 _____ (Creative Technology Ltd) C:\Windows\system32\CtHdAs64.dll
2022-03-30 22:20 - 2022-01-30 15:27 - 000180176 _____ (Creative Technology Ltd) C:\Windows\SysWOW64\CtHdAsio.dll
2022-03-30 22:20 - 2022-01-30 15:27 - 000142296 _____ (Creative Technology Ltd) C:\Windows\system32\CtHSvc64.exe
2022-03-30 22:20 - 2022-01-30 15:27 - 000135128 _____ (Creative Technology Ltd) C:\Windows\SysWOW64\CtHdaSvc.exe
2022-03-30 22:20 - 2022-01-30 15:27 - 000047576 _____ (Creative Technology Ltd) C:\Windows\system32\Drivers\cthdb.sys
2022-03-30 22:20 - 2022-01-30 15:27 - 000022875 _____ C:\Windows\system32\CtHda.ini
2022-03-30 22:19 - 2022-03-30 22:19 - 000000000 ____D C:\Users\Public\Documents\Creative
2022-03-30 22:19 - 2022-03-30 22:19 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\Creative_Technology_Ltd
2022-03-30 22:19 - 2022-03-30 22:19 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\Creative
2022-03-30 22:18 - 2022-04-01 21:33 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
2022-03-30 22:14 - 2022-03-30 22:14 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\OO Software
2022-03-30 22:09 - 2022-03-30 22:09 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\PeerDistRepub
2022-03-30 22:07 - 2022-03-30 22:07 - 000000832 _____ C:\Users\Admin\Desktop\MSI Afterburner.lnk
2022-03-30 22:07 - 2022-03-30 22:07 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\WinRAR
2022-03-30 22:07 - 2022-03-30 22:07 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RivaTuner Statistics Server
2022-03-30 22:07 - 2022-03-30 22:07 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MSI Afterburner
2022-03-30 22:06 - 2022-03-30 22:07 - 023649029 _____ C:\Users\Admin\Downloads\[Guru3D.com]-RTSS.zip
2022-03-30 22:06 - 2022-03-30 22:06 - 055395596 _____ C:\Users\Admin\Downloads\[Guru3D.com]-MSIAfterburner.zip
2022-03-30 22:05 - 2022-04-13 18:11 - 000000000 ____D C:\AMD
2022-03-30 22:05 - 2022-03-30 22:38 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\cache
2022-03-30 22:05 - 2022-03-30 22:05 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\AMD
2022-03-30 22:05 - 2022-03-30 22:05 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\setup
2022-03-30 22:05 - 2022-03-30 22:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AMD
2022-03-30 22:02 - 2022-03-30 22:02 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\Steam
2022-03-30 22:02 - 2022-03-30 22:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip
2022-03-30 22:01 - 2022-06-21 12:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\7-Zip
2022-03-30 22:01 - 2022-06-21 08:36 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
2022-03-30 22:01 - 2022-03-31 09:25 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2022-03-30 22:01 - 2022-03-31 09:25 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
2022-03-30 22:01 - 2022-03-31 09:25 - 000000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
2022-03-30 22:01 - 2022-03-30 22:01 - 003671376 _____ (Alexander Roshal) C:\Users\Admin\Downloads\winrar-x64-610pl.exe
2022-03-30 22:01 - 2022-03-30 22:01 - 001533613 _____ (Igor Pavlov) C:\Users\Admin\Downloads\7z2107-x64.exe
2022-03-30 22:01 - 2022-03-30 22:01 - 000466520 _____ (Creative Labs) C:\Windows\system32\wrap_oal.dll
2022-03-30 22:01 - 2022-03-30 22:01 - 000445016 _____ (Creative Labs) C:\Windows\SysWOW64\wrap_oal.dll
2022-03-30 22:01 - 2022-03-30 22:01 - 000123480 _____ (Portions (C) Creative Labs Inc. and NVIDIA Corp.) C:\Windows\system32\OpenAL32.dll
2022-03-30 22:01 - 2022-03-30 22:01 - 000109144 _____ (Portions (C) Creative Labs Inc. and NVIDIA Corp.) C:\Windows\SysWOW64\OpenAL32.dll
2022-03-30 22:01 - 2022-03-30 22:01 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Creative
2022-03-30 22:01 - 2022-03-30 22:01 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Creative
2022-03-30 22:01 - 2022-03-30 22:01 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Creative
2022-03-30 22:01 - 2022-01-30 15:27 - 000004948 _____ C:\Windows\cthdaPOL.reg
2022-03-30 22:01 - 2022-01-30 15:27 - 000004850 _____ C:\Windows\cthdaENG.reg
2022-03-30 22:01 - 2020-12-07 18:20 - 000060376 _____ (Creative Technology Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\AddMCat.exe
2022-03-30 22:01 - 2020-12-07 18:20 - 000040408 _____ (Creative Technology Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\CtEpDef32.exe
2022-03-30 22:01 - 2020-12-07 18:19 - 002203240 _____ (Creative Technology Ltd.) C:\Windows\system32\CTHRFX64.dll
2022-03-30 22:01 - 2020-12-07 18:19 - 000456704 _____ (Creative Technology Ltd.) C:\Windows\system32\CTHMLX64.dll
2022-03-30 22:01 - 2020-12-07 18:19 - 000254424 _____ (Creative Technology Limited) C:\Windows\system32\CtDco64.dll
2022-03-30 22:01 - 2020-09-07 11:42 - 000184320 _____ (Creative Technology Ltd) C:\Windows\system32\CTOPT352.dll
2022-03-30 22:01 - 2020-09-07 11:42 - 000167424 _____ (Creative Technology Ltd) C:\Windows\SysWOW64\CTOPT352.dll
2022-03-30 22:01 - 2020-09-07 11:41 - 000079872 _____ (Creative Technology Ltd) C:\Windows\SysWOW64\CTOPT399.dll
2022-03-30 22:01 - 2020-09-07 11:40 - 000088576 _____ (Creative Technology Ltd) C:\Windows\system32\CTOPT399.dll
2022-03-30 22:01 - 2019-05-14 10:00 - 001942528 ____N (Creative) C:\Windows\SysWOW64\Sens_oal.dll
2022-03-30 22:01 - 2008-12-22 20:13 - 000061440 _____ (Creative Technology Ltd) C:\Windows\SysWOW64\CTChkAud.dll
2022-03-30 22:01 - 2008-12-22 20:13 - 000049664 _____ (Creative Technology Ltd) C:\Windows\system32\CTChkAud.dll
2022-03-30 22:01 - 2006-12-05 13:53 - 000042496 _____ (Creative Technology Ltd.) C:\Windows\SysWOW64\AddCat.exe
2022-03-30 22:01 - 2006-12-05 13:53 - 000042496 _____ (Creative Technology Ltd.) C:\Windows\system32\AddCat.exe
2022-03-30 21:59 - 2022-06-21 12:19 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\Razer
2022-03-30 21:59 - 2022-03-30 22:00 - 147000856 _____ (Creative Technology Ltd. ) C:\Users\Admin\Downloads\SBZMasterInstaller_3.4.98.00.exe
2022-03-30 21:59 - 2022-03-30 21:59 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\AWSToolkit
2022-03-30 21:58 - 2022-06-21 12:19 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Razer Cortex
2022-03-30 21:58 - 2022-06-21 12:19 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Razer
2022-03-30 21:58 - 2022-06-09 16:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RazerCentral
2022-03-30 21:58 - 2022-03-30 21:58 - 000000735 _____ C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk
2022-03-30 21:58 - 2022-03-30 21:58 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
2022-03-30 21:57 - 2022-06-21 12:19 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Razer
2022-03-30 21:57 - 2022-03-30 21:57 - 006684432 _____ (Razer Inc.) C:\Users\Admin\Downloads\RazerCortexInstaller.exe
2022-03-30 21:57 - 2022-03-30 21:57 - 002296488 _____ C:\Users\Admin\Downloads\SteamSetup.exe
2022-03-30 21:55 - 2022-06-09 21:06 - 000002253 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2022-03-30 21:55 - 2022-06-09 21:06 - 000002212 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2022-03-30 21:55 - 2022-04-09 14:50 - 000000000 ____D C:\Program Files\Google
2022-03-30 21:54 - 2022-06-21 15:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2022-03-30 21:54 - 2022-04-21 09:00 - 000003646 _____ C:\Windows\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA{DCFCF205-056D-4260-AE1E-BD395E4D9F2E}
2022-03-30 21:54 - 2022-04-21 09:00 - 000003522 _____ C:\Windows\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore{08E83BE9-CD18-42B1-B425-7A333F5A3C08}
2022-03-30 21:54 - 2022-03-30 22:08 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\Google
2022-03-30 21:54 - 2022-03-30 21:54 - 001343320 _____ (Google LLC) C:\Users\Admin\Downloads\ChromeSetup.exe
2022-03-30 21:51 - 2022-03-30 21:51 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\Downloads\Visual-C-Runtimes-All-in-One-Feb-2022
2022-03-30 21:50 - 2022-03-30 21:50 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\HealthAttestationClient
2022-03-30 21:48 - 2022-05-01 16:12 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
2022-03-30 21:48 - 2022-04-21 04:16 - 000082552 _____ C:\Windows\system32\FvSDK_x64.dll
2022-03-30 21:48 - 2022-04-21 04:16 - 000071288 _____ C:\Windows\SysWOW64\FvSDK_x86.dll
2022-03-30 21:48 - 2022-03-30 21:49 - 099824780 _____ C:\Users\Admin\Downloads\Visual-C-Runtimes-All-in-One-Feb-2022.zip
2022-03-30 21:48 - 2022-03-30 21:48 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\CEF
2022-03-30 21:48 - 2022-03-30 21:48 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\ansel
2022-03-30 21:44 - 2022-03-30 21:44 - 000464384 _____ (curl, hxxps://curl.se/) C:\Windows\SysWOW64\curl.exe
2022-03-30 21:43 - 2022-06-21 14:41 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Roaming\LGHUB
2022-03-30 21:43 - 2022-06-21 14:23 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\LGHUB
2022-03-30 21:43 - 2022-03-30 21:43 - 002550832 _____ (The ICU Project) C:\Windows\system32\icu.dll
2022-03-30 21:43 - 2022-03-30 21:43 - 002080992 _____ (The ICU Project) C:\Windows\SysWOW64\icu.dll
2022-03-30 21:43 - 2022-03-30 21:43 - 000523776 _____ (curl, hxxps://curl.se/) C:\Windows\system32\curl.exe
2022-03-30 21:43 - 2022-03-30 21:43 - 000372736 _____ C:\Windows\system32\hwreqchk.dll
2022-03-30 21:43 - 2022-03-30 21:43 - 000339968 _____ C:\Windows\system32\pku2u.dll
2022-03-30 21:43 - 2022-03-30 21:43 - 000247808 _____ C:\Windows\SysWOW64\pku2u.dll
2022-03-30 21:43 - 2022-03-30 21:43 - 000210432 _____ C:\Windows\system32\CloudIdWxhExtension.dll
2022-03-30 21:43 - 2022-03-30 21:43 - 000069632 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
2022-03-30 21:43 - 2022-03-30 21:43 - 000062904 _____ (Logitech) C:\Windows\system32\Drivers\logi_joy_xlcore.sys
2022-03-30 21:43 - 2022-03-30 21:43 - 000040960 _____ C:\Windows\system32\prxyqry.dll
2022-03-30 21:43 - 2022-03-30 21:43 - 000033528 _____ (Logitech) C:\Windows\system32\Drivers\logi_joy_bus_enum.sys
2022-03-30 21:43 - 2022-03-30 21:43 - 000032768 _____ C:\Windows\system32\agentactivationruntimestarter.exe
2022-03-30 21:43 - 2022-03-30 21:43 - 000021704 _____ (Logitech) C:\Windows\system32\Drivers\logi_joy_vir_hid.sys
2022-03-30 21:43 - 2022-03-30 21:43 - 000013824 _____ C:\Windows\SysWOW64\prxyqry.dll
2022-03-30 21:43 - 2022-03-30 21:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Logishrd
2022-03-30 21:42 - 2022-06-21 08:37 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
2022-03-30 21:42 - 2022-03-30 21:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\LGHUB
2022-03-30 21:39 - 2022-03-30 21:39 - 041439808 _____ (Logitech, Inc.) C:\Users\Admin\Downloads\lghub_installer.exe
2022-03-30 21:38 - 2022-03-30 21:43 - 825175568 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\Admin\Downloads\512.15-desktop-win10-win11-64bit-international-dch-whql.exe
2022-03-30 21:37 - 2022-05-31 13:10 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
2022-03-30 21:36 - 2022-03-30 21:36 - 000458590 _____ C:\Users\Admin\Downloads\dControl.zip
2022-03-30 21:33 - 2022-03-30 21:33 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\Comms
2022-03-30 21:32 - 2022-06-15 21:48 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2022-03-30 21:30 - 2022-04-08 09:30 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\VirtualStore
2022-03-30 21:30 - 2022-04-06 08:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Update Health Tools
2022-03-30 21:30 - 2022-03-30 21:30 - 000000000 ___RD C:\Users\Admin\OneDrive
2022-03-30 21:29 - 2022-03-31 22:21 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
2022-03-30 21:29 - 2022-03-30 21:29 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
2022-03-30 21:28 - 2022-06-21 08:38 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\Packages
2022-03-30 21:28 - 2022-06-21 08:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Packages
2022-03-30 21:28 - 2022-05-24 21:46 - 000000000 ____D C:\Users\Admin
2022-03-30 21:28 - 2022-03-31 22:21 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
2022-03-30 21:28 - 2022-03-30 21:28 - 000000020 ___SH C:\Users\Admin\ntuser.ini
2022-03-30 21:28 - 2022-03-30 21:28 - 000000000 _SHDL C:\Users\Admin\Ustawienia lokalne
2022-03-30 21:28 - 2022-03-30 21:28 - 000000000 _SHDL C:\Users\Admin\Szablony
2022-03-30 21:28 - 2022-03-30 21:28 - 000000000 _SHDL C:\Users\Admin\Moje dokumenty
2022-03-30 21:28 - 2022-03-30 21:28 - 000000000 _SHDL C:\Users\Admin\Menu Start
2022-03-30 21:28 - 2022-03-30 21:28 - 000000000 _SHDL C:\Users\Admin\Documents\Moje wideo
2022-03-30 21:28 - 2022-03-30 21:28 - 000000000 _SHDL C:\Users\Admin\Documents\Moje obrazy
2022-03-30 21:28 - 2022-03-30 21:28 - 000000000 _SHDL C:\Users\Admin\Documents\Moja muzyka
2022-03-30 21:28 - 2022-03-30 21:28 - 000000000 _SHDL C:\Users\Admin\Dane aplikacji
2022-03-30 21:28 - 2022-03-30 21:28 - 000000000 _SHDL C:\Users\Admin\AppData\Local\Tymczasowe pliki internetowe
2022-03-30 21:28 - 2022-03-30 21:28 - 000000000 _SHDL C:\Users\Admin\AppData\Local\Historia
2022-03-30 21:28 - 2022-03-30 21:28 - 000000000 _SHDL C:\Users\Admin\AppData\Local\Dane aplikacji
2022-03-30 21:28 - 2022-03-30 21:28 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
2022-03-30 21:28 - 2022-03-30 21:28 - 000000000 ____D C:\Users\Admin\AppData\Local\Publishers
2022-03-30 21:28 - 2021-06-05 14:04 - 000001281 _____ C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools.lnk
2022-03-30 21:28 - 2021-06-05 14:04 - 000000407 _____ C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\File Explorer.lnk
2022-03-30 21:27 - 2022-06-12 11:56 - 000000000 ____D C:\Users\Public\Creative
2022-03-30 21:25 - 2022-03-30 21:28 - 000338272 _____ () C:\Windows\system32\AsusDownLoadLicense.exe
2022-03-30 21:24 - 2022-06-21 08:35 - 001703714 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2022-03-30 21:21 - 2022-03-30 21:21 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje wideo
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje obrazy
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moja muzyka
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Ustawienia lokalne
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Szablony
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Moje dokumenty
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Menu Start
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje wideo
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje obrazy
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moja muzyka
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Dane aplikacji
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Tymczasowe pliki internetowe
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Historia
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Dane aplikacji
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Szablony
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Pulpit
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Menu Start
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dokumenty
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dane aplikacji
2022-03-30 21:20 - 2022-03-30 21:20 - 000000000 _SHDL C:\Documents and Settings
2022-03-30 21:19 - 2022-06-21 14:23 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\SleepStudy
2022-03-30 21:19 - 2022-06-21 08:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ASUS
2022-03-30 21:19 - 2022-06-21 08:29 - 000845256 _____ C:\Windows\system32\AsusUpdateCheck.exe
2022-03-30 21:19 - 2022-06-21 08:29 - 000012288 ___SH C:\DumpStack.log.tmp
2022-03-30 21:19 - 2022-06-21 08:29 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2022-03-30 21:19 - 2022-06-21 08:28 - 000901328 _____ () C:\Windows\system32\wpbbin.exe
2022-03-30 21:19 - 2022-06-18 08:00 - 000002450 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Edge.lnk
2022-03-30 21:19 - 2022-06-16 11:52 - 000003566 _____ C:\Windows\system32\Tasks\MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineUA
2022-03-30 21:19 - 2022-06-16 11:52 - 000003442 _____ C:\Windows\system32\Tasks\MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineCore
2022-03-30 21:19 - 2022-03-30 21:19 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
2022-03-30 21:19 - 2022-03-30 21:19 - 000000000 ____D C:\Windows\ServiceProfiles

==================== Trzy miesiące (zmodyfikowane) ==================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2022-06-21 15:03 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
2022-06-21 12:20 - 2021-06-05 14:09 - 000000000 ____D C:\Windows\INF
2022-06-21 10:38 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
2022-06-21 10:38 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
2022-06-21 08:38 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\SystemTemp
2022-06-20 19:16 - 2021-06-05 14:01 - 000262144 _____ C:\Windows\system32\config\BBI
2022-06-20 19:06 - 2021-06-05 14:01 - 000065536 _____ C:\Windows\system32\config\ELAM
2022-06-20 19:05 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ___HD C:\Windows\ELAMBKUP
2022-06-15 22:01 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\lxss
2022-06-15 22:01 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\SystemResources
2022-06-15 22:01 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\DDFs
2022-06-15 22:01 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\bcastdvr
2022-06-15 21:48 - 2021-06-05 14:01 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
2022-06-15 12:40 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\SecurityHealth
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 19:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 19:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 19:44 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ___SD C:\Windows\SysWOW64\F12
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\F12
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ___RD C:\Windows\ImmersiveControlPanel
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\vi-VN
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\oobe
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\lv-LV
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\lt-LT
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\id-ID
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\gl-ES
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\eu-ES
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\et-EE
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\es-MX
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Dism
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\ca-ES
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\vi-VN
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\lv-LV
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\lt-LT
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\id-ID
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\gl-ES
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\eu-ES
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\et-EE
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\es-MX
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Dism
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\ca-ES
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\ShellExperiences
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\ShellComponents
2022-06-12 11:55 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
2022-05-30 13:27 - 2021-06-05 14:10 - 000000000 ____D C:\Windows\LiveKernelReports

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów ========

2022-04-26 20:29 - 2022-04-26 20:42 - 000000000 _____ () C:\Users\Admin\AppData\Roaming\MCVi2UserDetail.ini
2022-04-02 13:43 - 2022-05-05 09:31 - 001065984 _____ () C:\Users\Admin\AppData\Local\file__0.localstorage
2022-04-08 12:34 - 2022-04-24 08:38 - 000000128 _____ () C:\Users\Admin\AppData\Local\PUTTY.RND
2022-04-03 13:02 - 2022-04-03 13:02 - 000007601 _____ () C:\Users\Admin\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg

==================== SigCheckExt =========================

2022-03-30 22:01 - 2008-12-22 20:13 - 000049664 _____ (Creative Technology Ltd) C:\Windows\system32\CTChkAud.dll
2012-09-28 21:45 - 2012-09-28 21:45 - 000246272 _____ C:\Windows\system32\rtvcvfw64.dll
2022-03-30 22:01 - 2008-12-22 20:13 - 000061440 _____ (Creative Technology Ltd) C:\Windows\SysWOW64\CTChkAud.dll
2022-03-30 22:01 - 2020-09-07 11:42 - 000167424 _____ (Creative Technology Ltd) C:\Windows\SysWOW64\CTOPT352.dll
2022-03-30 22:01 - 2020-09-07 11:41 - 000079872 _____ (Creative Technology Ltd) C:\Windows\SysWOW64\CTOPT399.dll
2012-09-28 21:45 - 2012-09-28 21:45 - 000247296 _____ C:\Windows\SysWOW64\rtvcvfw32.dll
2022-03-30 22:01 - 2019-05-14 10:00 - 001942528 ____N (Creative) C:\Windows\SysWOW64\Sens_oal.dll
2022-03-31 10:26 - 2018-12-10 20:29 - 000794624 _____ (juvlarN) C:\Users\Admin\Desktop\vibranceGUI.exe
2022-03-30 22:01 - 2022-03-30 22:01 - 001533613 _____ (Igor Pavlov) C:\Users\Admin\Downloads\7z2107-x64.exe
2022-04-26 19:31 - 2022-04-26 19:31 - 015397903 _____ (ASUS / Geeks3D ) C:\Users\Admin\Downloads\ASUS_FurMark_ROG_Edition_x64_Setup_v0.8.11.0.exe
2022-04-08 09:24 - 2022-04-08 09:24 - 030232694 _____ (The qBittorrent project) C:\Users\Admin\Downloads\qbittorrent_4.4.2_x64_setup.exe
2022-03-31 10:35 - 2022-03-31 10:35 - 000684032 _____ (Speed Guide Inc.) C:\Users\Admin\Downloads\TCPOptimizer.exe

==================== SigCheck ============================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)


==================== BCD ================================

Firmware Boot Manager
---------------------
identifier {fwbootmgr}
displayorder {bootmgr}
{db8eb17d-dd85-11ec-8bf4-806e6f6e6963}
{db8eb17e-dd85-11ec-8bf4-806e6f6e6963}
{db8eb17f-dd85-11ec-8bf4-806e6f6e6963}
timeout 2

Windows Boot Manager
--------------------
identifier {bootmgr}
device partition=\Device\HarddiskVolume1
path \EFI\MICROSOFT\BOOT\BOOTMGFW.EFI
description Windows Boot Manager
locale pl-PL
inherit {globalsettings}
default {current}
resumeobject {69b3da53-b066-11ec-85df-969c77977e2c}
displayorder {current}
toolsdisplayorder {memdiag}
timeout 30

Firmware Application (101fffff)
-------------------------------
identifier {db8eb17d-dd85-11ec-8bf4-806e6f6e6963}
description UEFI:CD/DVD Drive

Firmware Application (101fffff)
-------------------------------
identifier {db8eb17e-dd85-11ec-8bf4-806e6f6e6963}
description UEFI:Removable Device

Firmware Application (101fffff)
-------------------------------
identifier {db8eb17f-dd85-11ec-8bf4-806e6f6e6963}
description UEFI:Network Device

Windows Boot Loader
-------------------
identifier {current}
device partition=C:
path \Windows\system32\winload.efi
description Windows 11
locale pl-PL
inherit {bootloadersettings}
recoverysequence {69b3da55-b066-11ec-85df-969c77977e2c}
displaymessageoverride Recovery
recoveryenabled Yes
isolatedcontext Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
osdevice partition=C:
systemroot \Windows
resumeobject {69b3da53-b066-11ec-85df-969c77977e2c}
nx OptIn
bootmenupolicy Standard

Windows Boot Loader
-------------------
identifier {69b3da55-b066-11ec-85df-969c77977e2c}
device ramdisk=[\Device\HarddiskVolume4]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{69b3da56-b066-11ec-85df-969c77977e2c}
path \windows\system32\winload.efi
description Windows Recovery Environment
locale pl-pl
inherit {bootloadersettings}
displaymessage Recovery
osdevice ramdisk=[\Device\HarddiskVolume4]\Recovery\WindowsRE\Winre.wim,{69b3da56-b066-11ec-85df-969c77977e2c}
systemroot \windows
nx OptIn
bootmenupolicy Standard
winpe Yes

Resume from Hibernate
---------------------
identifier {69b3da53-b066-11ec-85df-969c77977e2c}
device partition=C:
path \Windows\system32\winresume.efi
description Windows Resume Application
locale pl-PL
inherit {resumeloadersettings}
recoverysequence {69b3da55-b066-11ec-85df-969c77977e2c}
recoveryenabled Yes
isolatedcontext Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
filedevice partition=C:
custom:21000026 partition=C:
filepath \hiberfil.sys
bootmenupolicy Standard
debugoptionenabled No

Windows Memory Tester
---------------------
identifier {memdiag}
device partition=\Device\HarddiskVolume1
path \EFI\Microsoft\Boot\memtest.efi
description Diagnostyka pami©ci systemu Windows
locale pl-PL
inherit {globalsettings}
badmemoryaccess Yes

EMS Settings
------------
identifier {emssettings}
bootems No

Debugger Settings
-----------------
identifier {dbgsettings}
debugtype Local

RAM Defects
-----------
identifier {badmemory}

Global Settings
---------------
identifier {globalsettings}
inherit {dbgsettings}
{emssettings}
{badmemory}
integrityservices Enable

Boot Loader Settings
--------------------
identifier {bootloadersettings}
inherit {globalsettings}
{hypervisorsettings}

Hypervisor Settings
-------------------
identifier {hypervisorsettings}
hypervisordebugtype Serial
hypervisordebugport 1
hypervisorbaudrate 115200

Resume Loader Settings
----------------------
identifier {resumeloadersettings}
inherit {globalsettings}

Device options
--------------
identifier {69b3da56-b066-11ec-85df-969c77977e2c}
description Windows Recovery
ramdisksdidevice partition=\Device\HarddiskVolume4
ramdisksdipath \Recovery\WindowsRE\boot.sdi

==================== Koniec FRST.txt ========================