Shortcut.txt

Logi FRST - FB is hacked, pilna pomoc

Witam, Proszę o sprawdzenie logów z programu FRST. Kaspersky Internet Security nic nie widzi.


Pobierz plik - link do postu

Rezultat skanowania skrótów użytkowników (x64) Wersja: 20-06-2022
Uruchomiony przez Admin (21-06-2022 15:29:34)
Uruchomiony z C:\Users\Admin\Desktop\FRST
Tryb startu: Normal

==================== Skróty =============================

(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)


Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RazerCentral\CreateService.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Services\Razer Central\CreateService.bat ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RazerCentral\StartService.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Services\Razer Central\StartService.bat ()


Shortcut: C:\Users\Admin\Links\Desktop.lnk - & gt; C:\Users\Admin\Desktop ()
Shortcut: C:\Users\Admin\Links\Downloads.lnk - & gt; C:\Users\Admin\Downloads ()
Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Esportal Client.lnk - & gt; D:\Program Files\esportal-client\esportal-client.exe (Esportal AB)
Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\FACEIT.lnk - & gt; C:\Users\Admin\AppData\Local\FACEIT\FACEIT.exe (FACEIT Ltd.)
Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\FurMark ROG Edition x64.lnk - & gt; D:\Program Files\Geeks3D\FurMark ROG Edition x64\FurMark_ROG_Edition_x64.exe (ASUS / Geeks3D)
Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\HWiNFO64.EXE — skrót .lnk - & gt; D:\Program Files\HWiNFO64\HWiNFO64.EXE (REALiX)
Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\MSI Afterburner.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe ()
Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\MSI Kombustor 4 x64.lnk - & gt; D:\Program Files\Geeks3D\MSI Kombustor 4 x64\MSI-Kombustor-x64.exe (MSI)
Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Razer Cortex.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Cortex\RazerCortex.exe (Razer Inc.)
Shortcut: C:\Users\Admin\Desktop\Superposition.exe — skrót .lnk - & gt; D:\Program Files\Unigine\Superposition Benchmark\Superposition.exe (UNIGINE)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\File Explorer.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kosz.lnk - & gt; [LFx@_dP/N1SPSU(Ly9K-e)::{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}]
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Console RAR manual.lnk - & gt; C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\What is new in the latest version.lnk - & gt; C:\Program Files\WinRAR\WhatsNew.txt ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR help.lnk - & gt; C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk - & gt; C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk - & gt; C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk - & gt; C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk - & gt; C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk - & gt; C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RivaTuner Statistics Server\ReadMe.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\Doc\ReadMe.pdf ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RivaTuner Statistics Server\RivaTuner Statistics Server.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\RTSS.exe ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RivaTuner Statistics Server\Uninstall.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\Uninstall.exe ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RivaTuner Statistics Server\SDK\RivaTuner Statistics Server localization reference.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\SDK\Doc\Localization reference.pdf ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RivaTuner Statistics Server\SDK\RivaTuner Statistics Server skin format reference.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\SDK\Doc\USF skin format reference.pdf ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RivaTuner Statistics Server\SDK\Samples.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\SDK\Samples ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MSI Afterburner\MSI Afterburner.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MSI Afterburner\ReadMe.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Doc\ReadMe.pdf ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MSI Afterburner\Uninstall.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Uninstall.exe ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MSI Afterburner\SDK\MSI Afterburner localization reference.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\SDK\Doc\Localization reference.pdf ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MSI Afterburner\SDK\MSI Afterburner skin format reference.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\SDK\Doc\USF skin format reference.pdf ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MSI Afterburner\SDK\Samples.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\SDK\Samples ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FACEIT Ltd\FACEIT.lnk - & gt; C:\Users\Admin\AppData\Local\FACEIT\FACEIT.exe (FACEIT Ltd.)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk - & gt; C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Transfer plików Bluetooth.LNK - & gt; C:\Windows\System32\fsquirt.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Google Chrome.lnk - & gt; C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Microsoft Edge.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Razer Cortex.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Cortex\RazerCortex.exe (Razer Inc.)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk - & gt; C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar\File Explorer.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Windows Terminal.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Windows Terminal.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk - & gt; C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk - & gt; C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk - & gt; C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk - & gt; C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk - & gt; C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FACEIT AC.lnk - & gt; D:\Program Files\FACEIT AC\faceitclient.exe ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk - & gt; C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kaspersky Internet Security.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 21.3\avpui.exe (AO Kaspersky Lab)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Edge.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Sound Blaster Command.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Creative\Sound Blaster Command\Creative.SBCommand.exe (Creative Technology Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\Console RAR manual.lnk - & gt; C:\Program Files\WinRAR\Rar.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\What is new in the latest version.lnk - & gt; C:\Program Files\WinRAR\WhatsNew.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR help.lnk - & gt; C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.chm ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR\WinRAR.lnk - & gt; C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe (Alexander Roshal)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE (x86).lnk - & gt; C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell ISE.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\PowerShell_ISE.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe (Valve Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Riot Games\Klient Riot.lnk - & gt; D:\Games\Riot Games\Riot Client\RiotClientServices.exe (Riot Games, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Razer Cortex\Razer Cortex.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Cortex\RazerCortex.exe (Razer Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Razer Cortex\Uninstall Razer Cortex.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Cortex\unins000.exe (Razer Inc. )
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\qBittorrent\Odinstaluj qBittorrent.lnk - & gt; D:\Program Files\qBittorrent\uninst.exe (The qBittorrent project)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\qBittorrent\qBittorrent.lnk - & gt; D:\Program Files\qBittorrent\qbittorrent.exe (The qBittorrent Project)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation\GeForce Experience.lnk - & gt; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA GeForce Experience.exe (NVIDIA Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Need for Speed Underground 2\Play Need for Speed Underground 2.lnk - & gt; D:\Games\Need for Speed Underground 2\Play NFSU2 Winter Mod.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Need for Speed Underground 2\Uninstall.lnk - & gt; D:\Games\Need for Speed Underground 2\Uninstall\unins001.exe (Brak pliku)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Logi\Logitech G HUB.lnk - & gt; C:\Program Files\LGHUB\lghub.exe (Logitech, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\GpuMemTest\GpuMemTest.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\GpuMemTest\GpuMemTest.exe (TODO: & lt; Company name & gt; )
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Geeks3D\MSI Kombustor 4 x64\MSI Kombustor 4 x64.lnk - & gt; D:\Program Files\Geeks3D\MSI Kombustor 4 x64\MSI-Kombustor-x64.exe (MSI)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Geeks3D\MSI Kombustor 4 x64\Technical Guide.lnk - & gt; D:\Program Files\Geeks3D\MSI Kombustor 4 x64\msi-kombustor-technical-guide.pdf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Geeks3D\MSI Kombustor 4 x64\Uninstall MSI Kombustor 4 x64.lnk - & gt; D:\Program Files\Geeks3D\MSI Kombustor 4 x64\unins000.exe (MSI / Geeks3D )
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Geeks3D\FurMark ROG Edition x64\FurMark ROG Edition x64.lnk - & gt; D:\Program Files\Geeks3D\FurMark ROG Edition x64\FurMark_ROG_Edition_x64.exe (ASUS / Geeks3D)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Geeks3D\FurMark ROG Edition x64\ReadMe.txt.lnk - & gt; D:\Program Files\Geeks3D\FurMark ROG Edition x64\readme.txt ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Geeks3D\FurMark ROG Edition x64\Uninstall FurMark ROG Edition x64.lnk - & gt; D:\Program Files\Geeks3D\FurMark ROG Edition x64\unins000.exe (ASUS / Geeks3D )
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Creative\ALchemy\Creative ALchemy.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Creative\ALchemy\ALchemy.exe (Creative Technology Ltd)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battlefield™ V\Battlefield™ V.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield V\bfv.exe (EA Digital Illusions CE AB)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battlefield™ V\Pomoc techniczna.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield V\Support\EA Help\Pomoc techniczna.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battlefield™ V\Umowa użytkownika Electronic Arts.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield V\Support\User Agreement\pl_PL.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battlefield 4\Battlefield 4.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 4\BFLauncher_x86.exe (EA Digital Illusions CE AB)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battlefield 4\Pomoc techniczna.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 4\Support\EA Help\Pomoc techniczna.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Battlefield 4\Umowa użytkownika Battlefield 4.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 4\Support\eula\pl_PL_eula.rtf ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ASUS\AURA.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\ASUS\AURA\Aura.exe (ASUSTek Computer Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Ryzen Master\Ryzen Master\Ryzen Master Help Guide.lnk - & gt; C:\Program Files\AMD\RyzenMaster\Documentation\Userguide.html ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AMD Ryzen Master\Ryzen Master\Ryzen Master.lnk - & gt; C:\Program Files\AMD\RyzenMaster\bin\AMD Ryzen Master.exe (Advanced Micro Devices, Inc.)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Component Services.lnk - & gt; C:\Windows\System32\comexp.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\dfrgui.lnk - & gt; C:\Windows\System32\dfrgui.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Disk Cleanup.lnk - & gt; C:\Windows\System32\cleanmgr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\iSCSI Initiator.lnk - & gt; C:\Windows\System32\iscsicpl.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Memory Diagnostics Tool.lnk - & gt; C:\Windows\System32\MdSched.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (32-bit).lnk - & gt; C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\ODBC Data Sources (64-bit).lnk - & gt; C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Print Management.lnk - & gt; C:\Windows\System32\printmanagement.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\RecoveryDrive.lnk - & gt; C:\Windows\System32\RecoveryDrive.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Registry Editor.lnk - & gt; C:\Windows\regedit.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\services.lnk - & gt; C:\Windows\System32\services.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Configuration.lnk - & gt; C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\System Information.lnk - & gt; C:\Windows\System32\msinfo32.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Windows Defender Firewall with Advanced Security.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WF.msc ()
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Quick Assist.lnk - & gt; C:\Windows\System32\quickassist.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Remote Desktop Connection.lnk - & gt; C:\Windows\System32\mstsc.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Steps Recorder.lnk - & gt; C:\Windows\System32\psr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Fax and Scan.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Wordpad.lnk - & gt; C:\Program Files\Windows NT\Accessories\wordpad.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\System Tools\Character Map.lnk - & gt; C:\Windows\System32\charmap.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip\7-Zip File Manager.lnk - & gt; C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe (Igor Pavlov)
Shortcut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip\7-Zip Help.lnk - & gt; C:\Program Files\7-Zip\7-zip.chm ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\File Explorer.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell (x86).lnk - & gt; C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell\Windows PowerShell.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Command Prompt.lnk - & gt; C:\Windows\System32\cmd.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Control Panel.lnk - & gt; C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Run.lnk - & gt; C:\Windows\System32\shell32.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Magnify.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Magnify.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Narrator.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Narrator.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\On-Screen Keyboard.lnk - & gt; C:\Windows\System32\osk.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Shows Desktop.lnk - & gt; C:\Windows\System32\imageres.dll (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Window Switcher.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\01 - Windows Terminal.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\02 - Windows Terminal.lnk - & gt; Tile and icon assets
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\03 - Computer Management.lnk - & gt; C:\Windows\System32\compmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04 - Disk Management.lnk - & gt; C:\Windows\System32\diskmgmt.msc ()
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\07 - Event Viewer.lnk - & gt; C:\Windows\System32\eventvwr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\09 - Mobility Center.lnk - & gt; C:\Windows\System32\mblctr.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\4 - Control Panel.lnk - & gt; C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\AMD Ryzen Master.lnk - & gt; C:\Program Files\AMD\RyzenMaster\bin\AMD Ryzen Master.exe (Advanced Micro Devices, Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\AURA.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\ASUS\AURA\Aura.exe (ASUSTek Computer Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Battlefield 4.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 4\BFLauncher_x86.exe (EA Digital Illusions CE AB)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Battlefield™ V.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield V\bfv.exe (EA Digital Illusions CE AB)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\FACEIT AC.lnk - & gt; D:\Program Files\FACEIT AC\faceitclient.exe ()
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\GeForce Experience.lnk - & gt; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA GeForce Experience\NVIDIA GeForce Experience.exe (NVIDIA Corporation)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk - & gt; C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe (Google LLC)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Kaspersky Internet Security.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 21.3\avpui.exe (AO Kaspersky Lab)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Klient Riot.lnk - & gt; D:\Games\Riot Games\Riot Client\RiotClientServices.exe (Riot Games, Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Logitech G HUB.lnk - & gt; C:\Program Files\LGHUB\lghub.exe (Logitech, Inc.)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Origin.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\Origin\Origin.exe (Electronic Arts)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Sound Blaster Command.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Creative\Sound Blaster Command\Creative.SBCommand.exe (Creative Technology Ltd)
Shortcut: C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk - & gt; D:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe (Valve Corporation)


ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\Desktop\Discord.lnk - & gt; C:\Users\Admin\AppData\Local\Discord\Update.exe (GitHub) - & gt; --processStart Discord.exe
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.AdministrativeTools
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Discord Inc\Discord.lnk - & gt; C:\Users\Admin\AppData\Local\Discord\Update.exe (GitHub) - & gt; --processStart Discord.exe
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk - & gt; C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) - & gt; page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk - & gt; C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) - & gt; page=SettingsPageAbout
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk - & gt; C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) - & gt; page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk - & gt; C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) - & gt; page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\Task Manager.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /7
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Riot Games\League of Legends.lnk - & gt; D:\Games\Riot Games\Riot Client\RiotClientServices.exe (Riot Games, Inc.) - & gt; --launch-product=league_of_legends --launch-patchline=live
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Riot Games\VALORANT.lnk - & gt; D:\Games\Riot Games\Riot Client\RiotClientServices.exe (Riot Games, Inc.) - & gt; --launch-product=valorant --launch-patchline=live
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Computer Management.lnk - & gt; C:\Windows\System32\compmgmt.msc () - & gt; /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Event Viewer.lnk - & gt; C:\Windows\System32\eventvwr.msc () - & gt; /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Performance Monitor.lnk - & gt; C:\Windows\System32\perfmon.msc () - & gt; /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Resource Monitor.lnk - & gt; C:\Windows\System32\perfmon.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /res
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Security Configuration Management.lnk - & gt; C:\Windows\System32\secpol.msc () - & gt; /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\Task Scheduler.lnk - & gt; C:\Windows\System32\taskschd.msc () - & gt; /s
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories\Windows Media Player.lnk - & gt; C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /prefetch:1
ShortcutWithArgument: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility\Speech Recognition.lnk - & gt; C:\Windows\Speech\Common\sapisvr.exe (Microsoft Corporation) - & gt; -SpeechUX
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.AdministrativeTools
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\Fax Recipient.lnk - & gt; C:\Windows\System32\WFS.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /SendTo
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\04-1 - NetworkStatus.lnk - & gt; C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) - & gt; page=SettingsPageNetworkStatus
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\05 - Device Manager.lnk - & gt; C:\Windows\System32\control.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /name Microsoft.DeviceManager
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\06 - SystemAbout.lnk - & gt; C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) - & gt; page=SettingsPageAbout
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\08 - PowerAndSleep.lnk - & gt; C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) - & gt; page=SettingsPageScreenPowerAndSleep
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group3\10 - AppsAndFeatures.lnk - & gt; C:\Windows\ImmersiveControlPanel\systemsettings.exe (Microsoft Corporation) - & gt; page=SettingsPageAppsSizes
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\1 - Run.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; shell:::{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\2 - Search.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; shell:::{2559a1f8-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\3 - Windows Explorer.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; shell:::{52205fd8-5dfb-447d-801a-d0b52f2e83e1}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group2\5 - Task Manager.lnk - & gt; C:\Windows\System32\Taskmgr.exe (Microsoft Corporation) - & gt; /0
ShortcutWithArgument: C:\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX\Group1\1 - Desktop.lnk - & gt; C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation) - & gt; shell:::{3080F90D-D7AD-11D9-BD98-0000947B0257}
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\League of Legends.lnk - & gt; D:\Games\Riot Games\Riot Client\RiotClientServices.exe (Riot Games, Inc.) - & gt; --launch-product=league_of_legends --launch-patchline=live
ShortcutWithArgument: C:\Users\Public\Desktop\VALORANT.lnk - & gt; D:\Games\Riot Games\Riot Client\RiotClientServices.exe (Riot Games, Inc.) - & gt; --launch-product=valorant --launch-patchline=live


InternetURL: C:\Users\Admin\Favorites\Bing.url - & gt; URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255142
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam\Steam Support Center.url - & gt; URL: hxxp://support.steampowered.com/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Razer Cortex\Razer Cortex on the Web.url - & gt; URL: hxxps://www.razer.com/cortex
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Geeks3D\MSI Kombustor 4 x64\Forum.url - & gt; URL: hxxps://geeks3d.com/forums/index.php/board,4.0.html
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Geeks3D\MSI Kombustor 4 x64\Homepage.url - & gt; URL: hxxps://geeks3d.com/furmark/kombustor/
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Geeks3D\FurMark ROG Edition x64\Forum.url - & gt; URL: hxxps://geeks3d.com/forums/index.php/board,4.0.html
InternetURL: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Geeks3D\FurMark ROG Edition x64\Homepage.url - & gt; URL: hxxps://geeks3d.com/furmark/rog/

==================== Koniec Shortcut.txt =============================