Log-1234.txt

Skoda Octavia III 1.6TDI CLHA - Log VCDS - problem z przełącznikiem szyb

Witam. W załączniku wrzucam log z vcds-a. Mam problem z zaadoptowaniem jednego przełącznika od szyby kierowcy. Wszystkie inne przełączniki działaja prawidłowo czyli opuszczają i podnoszą automatycznie szybę bez konieczności trzymania przycisku. Każde drzwi mają swój sterownik? https://obrazki.elektroda.pl/6261065800_1655973561_thumb.jpg


Pobierz plik - link do postu

Sobota,11,Czerwiec,2022,21:41:27:00007
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj¹cy w œrodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x86
Wersja VCDS: AKP 18.2.1.0
Wersja danych: 20180430 DS287.0
www.vcds.pl


VIN: TMBAG9NE2E0219543 Numer rejestracyjny:
Przebieg: 359812km Numer naprawy:


Typ podwozia: NE-SK37 (5Q0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 20 42 44 52 55 5F

VIN: TMBAG9NE2E0219543 Przebieg: 359812km

01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Ko³o kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaŸników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
20-Asyst.œw.drogowych -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
55-Zasiêg œwiate³ -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 01: Silnik (J623-CLHA) Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 04L 906 021 M HW: 04L 907 309 B
Komponent: R4 1,6L EDC H22 7635
Weryfikacja: 84H22---
Kodowanie: 01110012032400090000
Kod serwisu: WSC 14772 002 1048576
Zbiór danych ASAM: EV_ECM16TDI01104L906021M 002012
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021P.rod
VCID: 2F6DA5BD761D4B3C88-807A

Znaleziono 1 b³¹d:
10064 - Pompa paliwa
P308D 00 [096] - za ma³a liczba obrotów
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00000001
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 14
Przebieg: 359703 km
Data: 2022.06.10
Czas: 11:48:25

Prêdkoœæ obrotowa silnika: 2282.50 /min
Unormowana wartoœæ obci¹¿enia: 65.1 %
Prêdkoœæ pojazdu: 62 km/h
Temperatura p³ynu ch³odz¹cego: 85 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 109 °C
Ciœnienie atmosferyczne: 1000 mbar
Napiêcie zacisku 30: 13.960 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
Status silnika: COENG_RUNNING
Status silnika-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3

Kody gotowoœci: 0 0 0 0 0

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet:. 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 379 R HW: 5Q0 907 379 F
Komponent: EMB8 EHCB H31 0356
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 610240000000DA
Kodowanie: 1A07629114210975007C060441C6245846289000608224B0004000004002
Kod serwisu: WSC 73430 031 00063
Zbiór danych ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_033.rod
VCID: 4B95D12DE2C5171C84-801E

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 5G0-907-044.clb
Oznaczenie elementu SW: 5E0 907 044 H HW: 5E0 907 044 H
Komponent: Climatronic H02 0805
Weryfikacja: 00001K06
Kodowanie: 01010104002100010005000100100000
Kod serwisu: WSC 73430 031 00063
Zbiór danych ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_SK37.rod
VCID: 2A5BB4A94DFF2E145F-807E

Sterownik dmuchawy œwie¿ego powietrza (z przodu):

Czujnik ciœnienia i temperatury œrodka ch³odniczego:

Czujnik jakoœci powietrza:

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 937 084 AE HW: 5Q0 937 084 AE
Komponent: BCM MQBAB H H16 0124
Numer seryjny: 00011410600028
Kodowanie: 0C000B66404722FB07A04082B10C07000000000000000000000000000000
Kod serwisu: WSC 73430 790 00133
Zbiór danych ASAM: EV_BCMCONTI 012001
ROD: EV_BCMBOSCH_012.rod
VCID: 7BF541EDF2E5679C74-802E

Sterownik silnika wycieraczek:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5E1 955 119 HW: 5E1 955 119 Plik etykiet: 5QX-955-119-V1.CLB
Komponent: WWS371 140414 041 0570
Numer seryjny: 140422095150
Kodowanie: 065DDD

Czujnik rozpoznawania deszczu i œwiat³a:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Plik etykiet: 5Q0-955-547.CLB
Komponent: RLFS 024 0042
Numer seryjny: Y14M04D25H04M54S27S1
Kodowanie: 02805D

Czujnik uk³adu alarmowego:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 171 HW: 5Q0 951 171
Komponent: Sensor, DWA 005 0315
Numer seryjny: 000000000ZY14051491Z

Syrena uk³adu alarmowego:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Komponent: Sirene, DWA 004 0311
Numer seryjny: 00000000000059340803

2 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
12298 - Oœwietlenie tablicy rejestracyjnej
B12CA 15 [008] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00000001
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 3
Wew.licznik b³êdów: 219
Przebieg: 359553 km
Data: 2022.06.04
Czas: 21:37:44

12307 - Oœwietlenie tablicy rejestracyjnej
B12CA 01 [008] - B³¹d elektryczny
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00000001
Priorytet b³êdu: 2
Czêstoœæ b³êdu: 3
Wew.licznik b³êdów: 219
Przebieg: 359556 km
Data: 2022.06.06
Czas: 13:46:29


-------------------------------------------------------------------------------
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J791) Plik etykiet:| 5Q0-919-294.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 919 294 F HW: 5Q0 919 294 A
Komponent: PARKHILFE 8K H03 0142
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 39331410504854
Kodowanie: 0031051001
Kod serwisu: WSC 73430 790 00063
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_AU37.rod
VCID: 3E7388F9A177B2B413-806A

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 5Q0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 3Q0 959 655 AB HW: 3Q0 959 655 AB
Komponent: Airbag VW20 012 0189
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 003P3P1CTQRM
Kodowanie: 98FCC000000000005C5400CC000800000065
Kod serwisu: WSC 73430 790 00133
Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 7EF348F9E1F772B453-802A

Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 001 104 14
Komponent: SideSensor_Df 008 0887
Numer seryjny: 3576U00000079AEC6F0
Kodowanie: 2D2D2D

Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasa¿era:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 000 604 14
Komponent: SideSensor_Pf 008 0887
Numer seryjny: 3586U0000002C814AF0I
Kodowanie: 2D2D2D

Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z ty³u po str.kierowcy:
Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 800 504 14
Komponent: SideSensor_Dr 111 0148
Numer seryjny: 3516R2C785A030000003
Kodowanie: 2D2D2D

Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z ty³u po str.przedn.pasa¿.:
Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 800 704 14
Komponent: SideSensor_Pr 111 0148
Numer seryjny: 3526RB2086103000000V
Kodowanie: 2D2D2D

Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: ----------- HW: 454 800 603 14
Komponent: FrontSensor_D 114 0149
Numer seryjny: 3556V79991E03000000G
Kodowanie: 2D2D2D

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 16: Ko³o kierownicy (J527) Plik etykiet:| 5Q0-953-549.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 953 507 AC HW: 5Q0 953 549
Komponent: Lenks. Modul 007 0070
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 25041404400341
Kodowanie: 1400
Kod serwisu: WSC 73430 031 00063
Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_013_AU37.rod
VCID: 77FD5DDDCECD43FC10-8022

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 17: Zest.wskaŸników (J285) Plik etykiet:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Oznaczenie elementu SW: 5E0 920 861 D HW: 5E0 920 861 D
Komponent: KOMBI 233 2210
Kodowanie: 07A402002880000801082A00000000
Kod serwisu: WSC 73430 031 00133
Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 285F4EA153F31C0449-807C

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 5Q0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 907 530 Q HW: 5Q0 907 530 F
Komponent: GW MQB High 125 1164
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 0001869742
Kodowanie: 0101000800087300EF00020A080F00000001050000000000000000000000
Kod serwisu: WSC 73430 790 00133
Zbiór danych ASAM: EV_GatewLear 010015
ROD: EV_GatewLear_010_VW37.rod
VCID: 3F8DF5FDA67DBBBC18-806A

Alternator:

Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5E0 919 719 A HW: 5E0 919 719 A
Komponent: E221__MFL-PR6 H04 0130
Numer seryjny: 000000000A0149180414

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 20: Asyst.œw.drogowych (J844) Plik etykiet:| 8X0-857-511.clb
Oznaczenie elementu SW: 5G0 857 511 D HW: 5G0 857 511
Komponent: FLA H04 0002
Weryfikacja: AA001001
Kodowanie: 02018F6B74745D545420363E01
Kod serwisu: WSC 73430 031 00133
Zbiór danych ASAM: EV_HighBeamAssisAU37X 001009
ROD: EV_HighBeamAssisAU37X.rod
VCID: 2B55B1AD4205371CA4-807E

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet:| 5QX-959-X93-42.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 593 B HW: 5Q4 959 593 B
Komponent: TSG FS 009 0014
Numer seryjny: 0000100368987
Kodowanie: 00150020D000040000001100
Kod serwisu: WSC 73430 790 00133
Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4487FA11CF9BD86445-8010

Sterownik tylnych drzwi po stronie kierowcy:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Numer seryjny: 00000000000002508605
Kodowanie: 010200

3 - iloœæ znalezionych b³êdów. Oto one:
65536 - Sterownik uszkodzony
B2000 42 [009] - B³¹d pamiêci ogólnej
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach b³êdów (protokó³ UDS) - jest dostêpna wy³¹cznie
przy u¿yciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00000001
Priorytet b³êdu: 1
Czêstoœæ b³êdu: 1
Przebieg: 347060 km
Data: 2019.09.04
Czas: 06:52:45

65588 - Nieznany kod b³êdu
B1487 54 [009] - Brak kalibracji
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00000001
Priorytet b³êdu: 3
Czêstoœæ b³êdu: 1
Wew.licznik b³êdów: 170
Przebieg: 359553 km
Data: 2022.06.04
Czas: 12:06:59

65604 - Nieznany kod b³êdu
B1326 01 [008] - B³¹d elektryczny
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów
Ramka zamro¿ona:
Stan b³êdu: 00000001
Priorytet b³êdu: 3
Czêstoœæ b³êdu: 1
Wew.licznik b³êdów: 220
Przebieg: 359808 km
Data: 2022.06.11
Czas: 18:19:47


-------------------------------------------------------------------------------
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500) Plik etykiet:| 5Q0-909-144.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Komponent: EPS_MQB_ZFLS 122 1043
Kodowanie: 0102
Kod serwisu: WSC 73430 790 00133
Zbiór danych ASAM: EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB_010.rod
VCID: 4189F305D089CD4C6E-8014

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet:| 5QX-959-X92-52.clb
Oznaczenie elementu SW: 5Q4 959 592 B HW: 5Q4 959 592 B
Komponent: TSG BFS 009 0014
Numer seryjny: 0000100391581
Kodowanie: 00150020D000040000001100
Kod serwisu: WSC 73430 790 00133
Zbiór danych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4385F90DCA95DF5C7C-8016

Sterownik tylnych drzwi po stronie przedniego pasa¿era:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Plik etykiet: 5QX-959-81X-V1.CLB
Komponent: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Numer seryjny: 00000000000002457019
Kodowanie: 190200

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 55: Zasiêg œwiate³ (J745) Plik etykiet:| 7P6-907-357.clb
Oznaczenie elementu SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A
Komponent: AFS-ECU H07 0090
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: --------------
Kodowanie: 034A02003F000000
Kod serwisu: WSC 73430 790 00063
Zbiór danych ASAM: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
VCID: 408FF601DB83C44461-8014

Modu³ mocy lewego reflektora:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: LeiMo links H06 0009
Kodowanie: 3E0000

Modu³ mocy prawego reflektora:
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
Komponent: LeiMo rechts H06 0009
Kodowanie: 3E0000

Nie znaleziono b³êdów.

-------------------------------------------------------------------------------
Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet:| 5E0-035-MIB-STD1.clb
Oznaczenie elementu SW: 5E0 035 840 A HW: 5E0 035 840 A
Komponent: MU-S--ER 040 0435
Numer seryjny: S3E02304140413
Kodowanie: 03730100FF00000011110001000000002F0000840100010002
Kod serwisu: WSC 73430 790 00063
Zbiór danych ASAM: EV_MUStd4CPASE 002039
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
VCID: 1F4D557D06BDDBBC38-804A

Jednost.wskazañ i obs³ugi 1 elektroniki uk³adów informacyjnych:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5E0 919 605 B HW: 5E0 919 605 B
Komponent: ABT_Std_Plus H50 0022
Numer seryjny: SKZ8Z9PK60157L

Nie znaleziono b³êdów.

Koniec --------------------(Skanowanie trwa³o: 03:24)----------------------