Zeszyt1.xls

Excel funkcja jeżeli - Obliczanie złączonych komórek

Trochę zagnieżdżeń funkcji JEŻELI wystarczy w tym przypadku.


Pobierz plik - link do postu

, " 2 " , " = " , " 3 " ,, " 0 "