L1246EL.pdf

Instrukcje obs│ugi i instalacji.

Instrukcja L1246


cop. 132988790.qxd

27-08-2004

15:40

Pagina 1

(Nero/Process Black pellicola)

LAVAMAT 1046EL
LAVAMAT 1246EL
Pralka automatyczna
Automatickß pracka
Instrukcja obslugi
Nßvod k obsluze

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 2

Szanowni Panstwo,
Prosimy o uwaqne przeczytanie niniejszej instrukcji obslugi i zwrˇcenie
szczegˇlnej uwagi na podane na pierwszych stronach zasady bezpieczenstwa. Radzimy zachowa(C) instrukcje, aby mˇc korzysta(C) z niej w
przyszlosci oraz przekaza(C) kolejnemu uqytkownikowi pralki, w razie jej
odstapienia.
Trˇjkat ostrzegawczy i okre▀lenia sygnalizacyjne (Uwaga! Ostrzeqenie!
Upomnienie!) maja na celu zwrˇcenie szczegˇlnej uwagi na instrukcje
niezwykle waqne dla zapewnienia Panstwa bezpieczenstwa i niezawodnej pracy urzadzenia. Prosimy o ich przestrzeganie.
Symbol ten oznacza etapy stopniowego zapoznawania z obsluga urzadzenia.
Informacje poprzedzone tym symbolem stanowia uzupelnienie
instrukcji funkcjonowania i praktycznego uqywania urzadzenia.
Symbol koniczyny oznacza zalecenia i instrukcje dotyczace oszczednego korzystania z urzadzenia w sposˇb przyjazny dla ▀rodowiska.
W razie wystapienia usterek, naleqy pamieta(C), qe instrukcja zawiera
wskazˇwki umoqliwiajace usuniecie ich we wlasnym zakresie: V rozdz.
,,Co zrobi(C), jeqeli ...".
Jeqeli wskazˇwki te okazalyby sie niewystarczajace, naleqy zwrˇci(C) sie
do naszego najbliqszego punktu serwisowego (adres i telefon moqna
znaleOhm(C) w zalaczonym wydruku).

Drukowane na papierze z odzysku.
My▀l?my ekologiczn?e, postepujemy rˇwnieq...

2

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 3

Spis tre▀ci
Wskazˇwki dotyczace bezpieczenstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Utylizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zalecenia w zakresie ochrony ▀rodowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Podstawowa charakterystyka Panstwa pralki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Opis urzadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Panel sterujacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pokretlo programatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Przycisk START / PRZERWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Przycisk START OPË╦NIONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-12
Przyciski programˇw dodatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PRANIE WSTEPNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
USUWANIE PLAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PRANIE DELIKATNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NAMACZANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SZYBKIE PRANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
WIROWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
STOP Z WODA W BEBNIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-14
Wy▀wietlacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wy▀wietlacz przebiegu programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kasowanie programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zmiana bieqacego programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Otwieranie drzwi po uruchomieniu programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pojemnik na detergenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Przed pierwszym praniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Przygotowanie prania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Sortowanie i przygotowanie bielizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Waga bielizny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Rodzaj tkaniny i metki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19
Detergenty i ▀rodki zmiekczajace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Jakie detergenty i ▀rodki zmiekczajace naleqy stosowa(C)? . . . . . . . . . . . . 20
Ilo▀(C) detergentu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Detergent w plynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dodawanie ▀rodkˇw zmiekczajacych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Dane dotyczace twardo▀ci wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Jak pra(C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Wkladanie bielizny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Dozowanie detergentu i preparatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Wybieranie qadanego programu prania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 4

Spis tre▀ci

Wybieranie opcji dodatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Wybieranie predko▀ci wirowania lub opcji stop z woda w bebnie . . . . . . . . 23
Dodatkowe plukanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Wybieranie plukania dodatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Wybieranie opcji OPË╦NIONY START. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Uruchomienie programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Koniec programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tabele programˇw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27
Czyszczenie i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Do kaqdym praniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Czyszczenie okresowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Obudowa pralki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pojemnik na detergent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Pompa odplywowa wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Maly filtr weqa doplywowego wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Awaryjne odprawadzenie wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Zabezpieczenie przed zamarzaniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-31
Co naleqy zrobi(C), jeqeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Usterki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-35
Pranie nie daje zadawalajacych wynikˇw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Instrukcje dotyczace instalacji i podlaczenia elektrycznego. . . . . . . . . . 39
Bezpieczenstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Wymiary urzadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Widok z przodu i z boku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Widok z tylu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Rozpakowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ustawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Poziomowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Doplyw wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-43
Odplyw wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43-44
Podlaczenie do zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Autoryzowane Serwisy Electrolux Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-47

4

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 5

Wskazˇwki dotyczace bezpieczenstwa
Bezpieczenstwo elektrycznego sprzetu domowego AEG jest zgodne z
normami technicznymi i rozporzadzeniami dotyczacymi bezpieczenstwa
urzadzen. Jako producent jeste▀my zobowiazani do zwrˇcenia uwagi na
nastepujace zasady bezpieczenstwa.

Bezpieczenstwo ogˇlne
o Naprawy urzadzenia moga by(C) wykonywane tylko przez fachowy personel. Nieprawidlowe naprawy moga spowodowa(C) powaqne zagroqenie.
Naprawy naleqy zleca(C) o▀rodkom serwisowym AEG.
o Nigdy nie naleqy wlacza(C) urzadzenia, gdy przewˇd zasilajacy jest
uszkodzony lub jeqeli panel sterowania czy blat sa tak uszkodzone, qe
umoqliwiaja dostep do cze▀ci wewnetrznej urzadzenia.
o Naleqy wyja(C) wtyczke z gniazdka zasilajacego przed przystapieniem
do jakiegokolwiek czyszczenia, mycia czy konserwacji.
o Nigdy nie naleqy wyciaga(C) wtyczki z gniazdka ciagnac za przewˇd,
lecz wyja(C) wtyczke.
o Nigdy nie naleqy spryskiwa(C) urzadzenia strumieniem wody. Niebezpieczenstwo poraqenia!
o Szyba drzwi rozgrzewa sie podczas prania w wysokiej temperaturze.
Nie naleqy jej dotyka(C)!
o Poczeka(C) na ochlodzenie wody przed jej awaryjnym usunieciem z
urzadzenia lub awaryjnym otwarciem drzwi.
o Male zwierzeta domowe moga uszkodzi(C) przewˇd elektryczny lub waq
doplywowy i odplywowy. Moqe to doprowadzi(C) do zwarcia elektrycznego lub szkˇd zwiazanych z zßlaniem.

Ustawienie, podlaczenie, wlaczenie
o Ustawienie i podlaczenie naleqy wykona(C) zgodnie z instrukcja.
o Pierwszy cykl prania naleqy wykona(C) bez bielizny (BAWELNA 60 z
polowa ilo▀ci detergentu), aby usuna(C) z bebna i z pojemnika pozostalo▀ci fabryczne.
o W razie zakupu urzadzenia zima w temperaturze poniqej 0░C, przed
wlaczeniem naleqy pozostawi(C) je przez 24 godziny w temperaturze
pokojowej.

5

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 6

Wskazˇwki dotyczace bezpieczenstwa

Bezpieczenstwo dzieci
o Dzieci czesto nie zdaja sobie sprawy z niebezpieczenstwa zwiazanego
z urzadzeniami elektrycznymi. Podczas ich funkcjonowania naleqy pilnowa(C) dzieci i nie pozwala(C) im na bawienie sie tymi urzadzeniami -
istnieje niebezpieczenstwo zamkniecia sie w nich dzieci.
o Skladniki opakowania (np. folia, tworzywo) moga by(C) stanowi(C) zagroqenie dla dzieci. Niebezpieczenstwo uduszenia sie! Nalezy trzyma(C) je z
daleka od zasiegu dzieci.
o Detergenty naleqy trzyma(C) w miejscu niedostepnym dla dzieci.
o Przed uruchomieniem urzadzenia naleqy upewni(C) sie, czy dzieci i
zwierzeta domowe nie weszly do bebna pralki.
o W razie zlomowania urzadzenia naleqy wyja(C) wtyczke z gniazdka,
odcia(C) przewˇd i wyrzuci(C) wtyczke z pozostalym odcinkiem przewodu. Naleqy teq uszkodzi(C) mechanizm blokujacy drzwi, aby bawiace sie
dzieci nie mogly zamkna(C) sie w pralce.

Przeznaczenie urzadzenia
o Urzadzenie zostalo zaprojektowane do uqytku w warunkach gospodarstwa domowego. W razie korzystania z urzadzenia w inny sposˇb lub
nieprawidlowej obslugi go w sposˇb nieprawidlowy, producent nie
ponosi qadnej odpowiedzialno▀ci ze ewentualne uszkodzenia i ich konsekwencje.
o Ze wzgledu na bezpieczenstwo nie sa dozwolone qadne modyfikacje
urzadzenia.
o Naleqy stosowa(C) wylacznie detergenty do pralek i postepowa(C)
wedlug instrukcji podanych przez producenta.
o Nie naleqy pra(C) w pralce tkanin, ktˇre stykaly sie z materialami latwopalnymi.
o Nie naleqy uqywa(C) urzadzenia do prania na sucho.
o Moqna uqywa(C) barwnikˇw /wybielaczy pod warunkiem, qe jest to wyraqnie stwierdzone przez producenta odzieqy. Nie ponosimy odpowiedzialno▀ci za ewentualne szkody.
o Po kaqdym praniu naleqy wyja(C) wtyczke z gniazdka sieciowego i
zamkna(C) doplyw wody, zakrecajac zawˇr.

6

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 7

Utylizacja
Opakowanie
Materialy oznaczone symbolem
nadaja sie do ponownego wykorzystania.
& gt; PE & lt; =polietylen
& gt; PS & lt; =styropian
& gt; PP & lt; =polipropylen
Aby materialy te mogly zosta(C) ponownie wykorzystane, musza zosta(C)
umieszczone w wyznaczonych miejscach (lub pojemnikach).
Pralka
W celu prawidlowego zlomowania starego urzadzenia naleqy korzysta(C)
z wyznaczonych skladowisk odpadˇw. Prosimy Panstwa o pomoc w
utrzymaniu czysto▀ci Waszego miasta!

Zalecenia w zakresie ochrony ▀rodowiska
W celu zaoszczedzenia wody i energii elektrycznej oraz ochrony ▀rodowiska, prosimy o przestrzeganie nastepujacych zalecen:
o Normalnie zabrudzona bielizna moqe by(C) prana bez cyklu prania
wstepnego. W ten sposˇb oszczedzamy detergent, wode i czas (dbajac
tym samym o ochrone ▀rodowiska!).
o Normalnie zabrudzona bielizna moqe teq by(C) prana programem oszczedno▀ciowym: program EKONOMICZNY.
o Urzadzenie pracuje w sposˇb oszczedny, gdy cieqar zaladowanej bielizny jest zgodny z podanym maksymalnym cieqarem wsadu.
o W przypadku wsadˇw mniejszych naleqy stosowa(C) tylko polowe lub
dwie trzecie zalecanej ilo▀ci detergentu.
o Stosujac odpowiednie zabiegi, moqna usuna(C) plamy i brud z
niewielkich powierzchni, a nastepnie wykona(C) cykl prania z zastosowaniem niqszej temperatury.
o Jeqeli twardo▀(C) wody jest ▀rednia lub duqa (zaczynajac od II stopnia
twardo▀ci - por. ,,Detergenty i ▀rodki zmiekczajace"), naleqy zastosowa(C)
▀rodek zmiekczajacy.
Potem detergent moqe zawsze by(C) dozowany w oparciu o I stopien
twardo▀ci (= woda miekka).

7

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 8

Podstawowa charakterystyka Panstwa pralki
o Ustawianie programu i temperatury przy pomocy pokretla programatora.
o Program usuwania plam umoqliwia wla▀ciwe postepowanie z zaplamiona bielizna.
o Program oszczedno▀ciowy, zmniejszajacy zuqycie energii elektrycznej, jest przeznaczony dla ▀rednio zabrudzonej bielizny
bawelnianej.
o Moqliwo▀(C) zmniejszenia predko▀ci wirowania do 800, 700 i 500
obr./min. (1046EL) i do 900, 700 i 500 obr./min. (1246EL).
o Moqliwo▀(C) ustawienia programu dodatkowego tj. opcji STOP Z WODA W
BEBNIE: bielizna pozostanie zanurzona w wodzie z ostatniego plukania,
co zapobiega jej gnieceniu.
o Moqliwo▀(C) ustawienia innych opcji (tzn. programˇw dodatkowych)
oferowanych przez to urzadzenie pozwala na pranie ,,dostosowane
do osobistych potrzeb".
o Moqliwo▀(C) opˇOhmnienia startu programu do 23 godzin.
o Wy▀wietlacz przebiegu programu wskazuje bieqacy etap prania.
o Specjalny cykl przeznaczony dla welny wykonuje pranie w sposˇb
niezwykle delikatny, zapobiegajac filcowaniu sie odzieqy.
o Pojemnik na detergenty ma 3 przegrody: dwie przegrody na
detergenty i jedna na preparaty do plukania tkanin.
o System kontrolny rˇwnowagi: zapewnia prawidlowe ustawienie i
cicha prace urzadzenia.
o Specjalny mechanizm "kulkowy" pozwala na calkowite wykorzystanie
▀rodka pioracego oraz ograniczenie zuqycia wody, a w efekcie rˇwnieq
energii elektrycznej.

8

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 9

Opis urzadzenia
Widok z przodu

Pojemnik na detergenty
Panel sterujacy

Drzwi pralki

Pompa odplywowa
Nˇqki regulacyjne

9

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 10

Opis urzadzenia

Panel sterujašy

A
B
C
D
E
F
G
H
J

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Przyciski programˇw opcyjnych (dodatkowych)
Przycisk START/PRZERWA
Przycisk do wybierania predko▀ci wirowania
Przycisk namaczania
Przycisk szybkiego prania
Przycisk start opˇOhmniony
Wy▀wietlacz
Wy▀wietlacz przebiegu programu
Pokretlo programatora do ustawiania programu

Pokretlo programatora
Pokretlo programatora sluqi do wyboru programu prania (np. poziomu
wody, predko▀ci wirowania, liczby
plukan) i temperatury prania.
Programator jest podzielony na 5
zakresˇw:
o Bawelna
o Syntetyki
o Tkaniny delikatne
o WELNA
o Programy specjalne
Programator moqna obraca(C) w dowolnym kierunku (tj. w prawo i w lewo).
10

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 11

Opis urzadzenia

Pozycja 95E oznacza program oszczedno▀ciowy o temperaturze ok. 67░C
(przeznaczony dla normalnie zabrudzonej bielizny bawelnianej) i dluqszym
czasie trwania cyklu (opcja nie wspˇlpracuje z programem "PRANIE
SZYBKIE"
).
Pozycja

40░C: latwe prasowanie

Pozycja ta oznacza, qe bielizna zostala uprana i bardzo delikatnie odwirowana, aby zapobiec jej pognieceniu. Dzieki temu prasowanie jest
latwiejsze.
= pranie w zimnej wodzie
O = Kasowanie wykonywanego programu; wylaczenie urzadzenia.

Przycisk START / PRZERWA

/

Przycisk ten ma 2 funkcje:
a) Start (Wlaczenie)
Po ustawieniu qadanego programu naleqy wcisna(C) ten przycisk w celu
uruchomienia urzadzenia. Jeqeli zostala wybrana takqe opcja
,,OpˇOhmniony start" (tj. uruchomienie po uplywie zaprogramowanego
czasu), rozpoczyna sie wsteczne odliczanie czasu brakujacego do uruchomienia urzadzenia.
b) Przerwa
Przycisk START / PRZERWA naleqy wcisna(C) w celu przerwania
wykonywanego programu: lampka obok przycisku zaczyna pulsowa(C).
W celu przywrˇcenia funkcjonowania pralki naleqy ponownie wcisna(C)
przycisk START / PRZERWA.

Przycisk START OPË╦NIONY
Program pioracy moqe zosta(C) wlaczony z opˇOhmnieniem 30, 60, 90 min.,
itd., maksymalnie do 23 godzin.
Przycisk ten naleqy wcisna(C) po ustawieniu qadanego programu, ale
przed wci▀nieciem przycisku START / PRZERWA.
Na wy▀wietlaczu pojawia sie na 3 sekundy cyfry ozna-czajace qadane
opˇOhmnienie, po czym pojawia sie czas trwania programu.
Po wci▀nieciu przycisku START / PRZERWA
/
rozpoczyna sie
wsteczne odliczanie czasu brakujacego do uruchomienia urzadzenia (w
godzinach).
TAby skasowa(C) ustawienia opˇOhmnionego startu, wcisna(C) przycisk START/
PRZERWA, nastepnie wcisna(C) kilkakrotnie przycisk START OPË╦NIONY,
dopˇki nie pojawi sie symbol 0 '.
11

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 12

Opis urzadzenia

Ponownie wcisna(C) przycisk START/ PRZERWA
Funkcja ta nie moqe by(C) uruchomiona wraz z programami: OSUSZANIE
, WIROWANIE
oraz WIROWANIE DELIKATNE .

Przyciski programˇw dodatkowych
W zaleqno▀ci od wybranego programu moqna wybra(C) dodatkowe funkcje.
Opcje te naleqy wybra(C) po ustawieniu qadanego programu, ale przed wci▀nieciem przycisku START / PRZERWA.
Jeqeli wybrano niewla▀ciwa opcje, przycisk zapali sie na dwie sekundy,
a wy▀wietlacz pokaqe symbol Err.

PRANIE WSTEPNE
Urzadzenie wykonuje cykl prania wstepnego w wodzie o temperaturze
maks. 30░C. Pranie wstepne zostaje zakonczone krˇtkim odwirowaniem
- w przypadku programˇw dla bawelny i tkanin syntetycznych, a w
przypadku programu dla tkanin delikatnych - usunieciem wody.
Opcja ta nie wspˇlpracuje z programem dla welny, ani z opcjami:
,,NAMACZANIE"
i ,,USUWANIE PLAM" .
Program ten naleqy stosowa(C), gdy bielizna jest bardzo brudna.
Waqne! Jednoczesne wci▀niecie przyciskˇw WIROWANIE i SZYBKIE
PRANIE
powoduje wykonanie dodatkowego cyklu plukania (dokladniejsze informacje zob. na str. 23).

USUWANIE PLAM
Sluqy do prania mocno zabrudzonych lub poplamionych tkanin przy
uqyciu odplamiacza (rozszerzony program prania zasadniczego z przebiegiem optymalnie wydluqonym o faze usuwania plam, nie zalecany
do prania delikatnego, welny lub programˇw w temperaturze poniqej
40░C). Opcja nie moqe by(C) stosowana przy programach: NAMACZANIE
i PRANIE WSTEPNE .

PRANIE DELIKATNE
Wybranie tej opcji spowoduje, qe pranie bedzie mniej intesywne. Pralka
wykona dodatkowa faze plukania przy programach: BAWELNA i SYNTETYKI. Opcji nie moqna wybra(C) przy programie LATWE PRASOWANIE
.
Opcja zalecana dla osˇb uczulonych na detergenty a takqe w razie gdy
woda bieqaca jest miekka.

NAMACZANIE
Namaczanie trwa ok. 30 min. w wodzie o temperaturze 30░C. Wci▀niecie
przycisku START OPË╦NIONY
powoduje przedluqenie czasu namaczania do maks. 10 godz., po czym rozpoczyna sie normalny cykl prania.
12

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 13

Opis urzadzenia

Opcji tej nie moqna wybiera(C) w programie dla WELNY, ani razem z
opcjami PRANIE WSTEPNE
i USUWANIE PLAM .
Cykl zostaje zakonczony krˇtkim odwirowaniem - w przypadku programˇw dla bawelny i tkanin syntetycznych, a w przypadku programu
dla tkanin delikatnych - usunieciem wody.

SZYBKIE PRANIE
Wci▀niecie tego przycisku powoduje skrˇcenie czasu prania.
Z opcji tej moqna korzysta(C), gdy bielizna jest tylko lekko zabrudzona.
Opcja nie moqe by(C) stosowana przy programach dla welny oraz ekonomicznym (95E, 60░, 40░-60░MIX).

WIROWANIE

1046EL

1246EL

Naleqy wcisna(C) ten przycisk w celu redukcji
maksymalnej predko▀ci koncowego cyklu
wirowania, przewidzianej dla danego programu, lub w celu wybrania opcji "STOP Z
WODA W BEBNIE"
.
Maksymalna szybko▀(C) wirowania:
Model 1046 EL: 1000 obr./min. (bawelna,
syntetyki, tkaniny delikatne, welna i pranie reczne).
Model 1246 EL: 1200 obr./min. (bawelna), 900 obr./min. (syntetyki,
tkaniny delikatne, welna i pranie reczne).

STOP Z WODA W BEBNIE
Wybranie tej opcji spowoduje, qe pralka nie osuszy wody z ostatniego
plukania, zapobiegajac zmieciu sie tkanin. Po zakonczeniu programu
za▀wieci sie symbol
KONIEC na wy▀wietlaczu przebiegu programu.
Symbol
DRZWICZKI zga▀nie wskazujac, qe naleqy odprowadzi(C) wode
z bebna. Drzwiczki pozostana zamkniete.
Wode moqna odprowadzi(C) w dwojaki sposˇb:
o wybra(C) opcje
OSUSZANIE, odprowadzajac wode bez wirowania;
o wybra(C) opcje / WIROWANIE / WIROWANIE DELIKATNE;
o wybra(C) PREDKOfi┬ WIROWANIA i wcisna(C) przycisk START/PRZERWA.
Uwaga! Pokretlo programatora naleqy ustawi(C) wpierw w pozycji
,
KASOWANIE O a nastepnie w pozycji programu
lub .

13

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 14

Opis urzadzenia

Wy▀wietlacz
Wy▀wietlacz podaje nastepujace informacje:
o czas trwania wybranego programu (w minutach), wyliczony automatycznie na podstawie maksymalnego cieqaru wsadu, przewidzianego dla okre▀lonego gatunku tkaniny.
o Koniec programu jest uwidoczniony w postaci pojedynczego zera,
wy▀wietlonego w sposˇb staly.
o Start opˇOhmniony (maks. 23 godz.) jest programowany przy pomocy
odno▀nego przycisku.
Odliczany czas jest uaktualniany co godzine.
o Kody awaryjne wskazujace nieprawidlowe funkcjonowanie (dokladnjejsze informacje zob. na str. 32).

Wy▀wietlacz przebiegu programu
PRANIE WSTEPNE/
Podczas ustawiania programu prania zostaja
PRANIE ZASADNICZE
pod▀wietlone lampki poszczegˇlnych
PLUKANIE
PLUKANIE DODATKOWE
etapˇw, wchodzacych w sklad danego proWIROWANIE
gramu.
KONIEC
Po uruchomieniu programu pozostaje
ZA DUQO DETERGENTU
zapalona tylko lampka kontrolna aktualnie
odbywajacego sie etapu programu. Koniec
DRZWICZKI
programu jest sygnalizowany przez
lampke kontrolna KONIEC
.
Jeqeli po zakonczeniu programu pozostaje zapalona lampka kontrolna
ZA DUQO DETERGENTU
oznacza to, qe bylo za duqo detergentu i qe
filtr jest zatkany.

14

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 15

Opis urzadzenia

Kasowanie programu
Aby skasowa(C) wykonywany program, naleqy ustawi(C) pokretlo programatora w pozycji KASOWANIE O.
Uwaga! Po zakonczeniu programu z pozostawieniem wody w bebnie
(opcja "STOP Z WODA W BEBNIE"
), pokretlo naleqy najpierw ustawi(C)
w pozycji KASOWANIE O a nastepnie w pozycji ODPROWADZENIE WODY
lub w pozycji / (WIROWANIE / WIROWANIE DELIKATNE).

Zmiana bieqacego programu
Aby zmieni(C) wykonywany program, naleqy przede wszystkim ustawi(C)
urzadzenie w trybie PRZERWA, wciskajac przycisk START / PRZERWA
/.
Kaqda z funkcji moqna zmieni(C) przed jej rozpoczeciem. Po wybraniu
nowej opcji naleqy ponownie wcisna(C) przycisk START / PRZERWA w celu
uruchomienia programu.
Aby zmieni(C) program, naleqy ustawi(C) programator w pozycji O, po czym
wybra(C) nowy program.
Woda dla danego programu nie zostaje usunieta i - po ponownym
wci▀nieciu START / PRZERWA - program jest kontynuowany.

Otwieranie drzwi po uruchomieniu programu
Jeqeli zaistnieje konieczno▀(C) otwarcia drzwi, najpierw naleqy ustawi(C)
urzadzenie w pozycji PRZERWA poprzez wci▀niecie przycisku START /
PRZERWA.
Drzwi moqna otworzy(C) pod warunkiem, qe:
o urzadzenie nie znajduje sie w fazie nagrzewania wody;
o poziom wody nie jest zbyt wysoki;
o beben nie jest w ruchu.
Lampka kontrolna drzwi
wskazuje na panelu sterujacym, czy moqna je otworzy(C):
o pod▀wietlona na zielono: moqna otworzy(C);
o ▀wiatlo zgaszone: nie moqna otworzy(C);

15

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 16

Pojemnik na detergenty

Przegrˇdka przeznaczona na detergent do prania wstepnego, namaczania i ▀rodki odplamiajace. Detergent do prania wstepnego i moczenie
zostaje pobrany automatycznie na poczatku programu prania, natomiast odplamiacz dostaje sie do pralki podczas fazy usuwania plam.
Przegrˇdka na detergent w proszku lub w plynie do prania zasadniczego.
Zostaje ona oprˇqniona na poczatku cyklu prania.
Przegrˇdka na plynne preparaty dodatkowe (zmiekczacze tkanin, krochmal).
Zostaje oprˇqniona podczas ostatniego plukania.
Ilo▀(C) preparatˇw dodatkowych nigdy nie powinna przekracza(C)
oznaczonego poziomu MAX.

Przed pierwszym praniem
Przed pierwszym praniem zalecamy wlanie 2 litry wody do przegrˇdki
prania zasadniczego
aby uruchomi(C) mechanizm kulkowy. Pˇqniej
nastawi(C) pralke na program dla bawelny, na temperature 60░C, bez
wkladania bielizny. W ten sposˇb moqna sie upewni(C), qe w bebnie
pralki nie znajduje sie ewentualny kurz lub inne zabrudzenia, pochodzace z procesu produkcji. Odmierzy(C) polowe dozownika proszku, wsypa(C) do komory prania zasadniczego i rozpocza(C) pranie.

16

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 17

Przygotowanie prania
Sortowanie i przygotowanie bielizny
o Posortowa(C) bielizne wedlug wskazˇwek na metkach i gatunku tkanin
(zob. "Rodzaj odzieqy i metki z danymi o tkaninach").
o Oprˇqni(C) kieszenie.
o Usuna(C) elementy metalowe (agrafki, znaczki itp.)
o Aby zapobiec zniszczeniu i splataniu bielizny, zaleca sie zasuniecie
zamkˇw blyskawicznych, poszewek oraz zawiazanie dlugich paskˇw
(np. od fartuchˇw).
o Odwrˇci(C) na lewa strone odzieq dwustronna (▀piwory, wiatrˇwki itp.).
o Odwrˇci(C) na lewa strone odzieq z kolorowej welny oraz tkaniny i
ubrania z aplikacjami.
o Bardzo male i delikatne sztuki (skarpetki dzieciece, rajstopy itp.) pra(C)
w siatce, torebce zamknietej na zamek blyskawiczny lub w wiekszych
skarpetach.
o Szczegˇlna uwage naleqy po▀wieci(C) firankom. Wyja(C) metalowe lub
plastikowe zapinki albo pra(C) je w siatce lub woreczku. Nie ponosimy
odpowiedzialno▀ci za ewentualne szkody.
o Nie naleqy pra(C) bielizny bialej z kolorowa: biala bielizna straci swoja
biel.
o Czesto nowa bielizna farbuje; po raz pierwszy powinna by(C) prana
oddzielnie.
o Naleqy pra(C) razem sztuki wieksze i mniejsze, gdyq poprawia to jako▀(C)
prania, a bielizna lepiej sie rozklada podczas wirowania.
o Wklada(C) do pralki bielizne dobrze rozloqona.
o Wklada(C) pojedynczo kaqda sztuke odzieqy.

17

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 18

Przygotowanie prania

Waga bielizny
Rodzaj bielizny

Dane orientacyjne
(cieqar bielizny
suchej)

Szlafrok kapielowy

1200 g

Fartuch roboczy

300-600 g

Poszewka na koldre

700 g

Prze▀cieradlo

500 g

Bluzka

100 g

Recznik frotte

200 g

ficiereczka do naczyn

100 g

Koszula meska

200 g

Poszewka na poduszke

200 g

Koszula nocna / piqama

200-250 g

Obrus

200-300 g

Bielizna osobista

250 g

Rodzaj tkaniny i metki
Metki ulatwiaja wybˇr odpowiedniego programu prania. Bielizna musi
by(C) posortowana wedlug gatunku tkanin i zalecen podanych na metkach.
Podane na metkach warto▀ci temperatury dotycza temperatury maksymalnej.
Bawelna 95
Oznaczone tym symbolem tkaniny lniane i bawelniane moqna pra(C) w
wodzie o wysokiej temperaturze.
Bawelna 60 50
Oznaczone tym symbolem tkaniny lniane i bawelniane o trwalych kolorach moqna pra(C) w wodzie o temperaturze 60░ lub 50░C.
Bawelna 40 30
Oznaczone tym symbolem tkaniny maja nietrwale kolory i dlatego temperatura prania nie moqe przekracza(C) powyqszych warto▀ci.
Tkaniny syntetyczne 40 50 60
Oznaczone tym symbolem tkaniny z wlˇknami syntetycznymi i tkaniny syntetyczne musza by(C) prane delikatnie i dlatego wymagaja lagodnego programu prania.
18

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 19

Przygotowanie prania

Tkaniny delikatne 40 30
Oznaczona tym symbolem odzieq z mikro-wlˇkien i tkanin syntetycznych oraz firanki musza by(C) traktowane w sposˇb wyjatkowo
delikatny.
Dla tego rodzaju bielizny odpowiedni jest program dla tkanin delikatnych.
30
40
Welna i odzieq bardzo delikatna
Oznaczona tymi symbolami odzieq welniana i z welny mieszanej oraz
jedwabna jest szczegˇlnie wraqliwa na pranie w pralce.
Dla tego rodzaju bielizny odpowiedni jest program prania WELNY
.
Odzieq ze znakiem
(nie pra(C)!) nie moqe by(C) prana w pralce!

19

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 20

Detergenty i ▀rodki zmiekczajace
Jakie detergenty i ▀rodki zmiekczajace naleqy stosowa(C)?
Naleqy uqywa(C) wylacznie detergentˇw i preparatˇw dodatkowych do
pralek automatycznych. Postepowa(C) zgodnie z zaleceniami producenta.

Ilo▀(C) detergentu
Ilo▀(C) ▀rodka pioracego jest uzaleqniona
o od wsadu bielizny:
jeqeli producent detergentu nie podaje ilo▀ci detergentu dla wsadˇw
malych, dla polowy wsadu naleqy uqywa(C) 1/3 ilo▀ci zalecanej dla pelnego wsadu, a jej polowe dla bardzo malej ilo▀ci odzieqy;
o od stopnia zabrudzenia bielizny:
uqywa(C) niewielkiej ilo▀ci detergentu dla bielizny lekko zabrudzonej. Stosowa(C) zalecenia producenta w zaleqno▀ci od ilo▀ci bielizny przeznaczonej do prania;
o od twardo▀ci wody:
im twardsza jest woda, tym wiecej potrzeba detergentu! Na opakowaniu detergentu podane sa instrukcje dotyczace ilo▀ci zalecanych dla
poszczegˇlnych stopni twardo▀ci wody.

Detergent w plynie
Detergent w plynie moqe zosta(C) wlany do przegrˇdki dla programu prania bezpo▀rednio przed jego uruchomieniem. Moqna teq uqywa(C)
dozownika wkladanego do bebna. Przestrzega(C) wskazˇwek producenta
detergentu, dotyczacych jego dozowania.

Dodawanie ▀rodkˇw zmiekczajacych (preparatˇw do
usuwania kamienia)
firodek zmiekczajacy wode powinien zosta(C) dodany wraz z detergentem w
przypadku wody o ▀rednim i wysokim stopniu twardo▀ci (zaczynajac od II
stopnia twardo▀ci). Naleqy stosowa(C) zalecenia producenta. Nastepnie
wystarczy juq tylko ilo▀(C) detergentu przewidziana dla I stopnia twardo▀ci
(= woda miekka). Informacje na temat twardo▀ci wody moqna uzyska(C) w
Zakladzie Wodocjagowym.

20

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 21

Dane dotyczace twardo▀ci wody
Stopien twardo▀ci

Twardo▀(C) w stopniach Twardo▀(C) w stopniemieckich ░dH
niach francuskich ░T.H.
0-7

0-15

II =▀rednia

7-14

16-25

III = twarda

14-21

26-37

powyqej 21

powyqej 37

I =miekka

IV = bardzo twarda

21

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 22

Jak pra(C)
Wkladanie bielizny
Otworzy(C) drzwi.
Wloqy(C) bielizne do bebna, wkladajac ja pojedynczo. Zamkna(C) drzwi.

Dozowanie detergentu i ▀rodka zmiekczajacego tkaniny
Wyciagna(C)
pojemnik na
detergenty do
maksimum.
Wsypa(C) detergent do prania
.
Jeqeli pragniemy
zastosowa(C) program z praniem wstepnym lub usuwaniem plam albo namaczaniem,
naleqy wsypa(C) detergent lub preparat do usuwania plam do przegrˇdki .
Uwaga! Dla cyklu USUWANIE PLAM do przegrˇdki prania wstepnego
nie naleqy wsypywa(C) normalnego detergentu, lecz dostepny na rynku
preparat (np. sˇl usuwajaca plamy).
Wla(C) preparat zmiekczajacy do przegrˇdki
nie przekraczajac oznaczonego poziomu MAX.
Zamkna(C) szufladke, wciskajac ja do konca.

Wybieranie programu prania
Ustawi(C) pokretlo programatora w
odpowiednim poloqeniu. Zostaja
pod▀wietlone lampki kontrolne
oznaczajace poszczegˇlne etapy
wybranego programu prania.
Na wy▀wietlaczu pojawia sie czas
trwania programu (w minutach).

22

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 23

Jak pra(C)

Wybieranie opcji dodatkowych
w zaleqno▀ci od stopnia zabrudzenia bielizny. Zapala sie
odno▀na lampka kontrolna.

Wybieranie predko▀ci wirowania lub opcji "Stop z woda
w bebnie"
1046EL 1246EL
W razie potrzeby moqna zredukowa(C)
predko▀(C) wirowania przy pomocy
odpowiedniego przycisku; zapala sie
odpowiadajaca mu lampka kontrolna.
Jeqeli zostanie wybrana opcja
(stop z
woda w bebnie), bielizna pozostanie zanurzona w wodzie z ostatniego plukania.
Jeqeli nie zostanie zredukowana predko▀(C) wirowania, pralka wykona
ostatnie wirowanie z nastepujaca predko▀cia:
1046EL
1246EL
- bawelna
1000 obr/min
1200 obr/min
- syntetyki
1000 obr/min
900 obr/min
- tkaniny delikatne
1000 obr/min
900 obr/min
- welna
(pranie reczne) 1000 obr/min
900 obr/min

Dodatkowe plukanie
Pralka zostala zaprojektowana tak, aby zuqywala malo wody. Jednak
dla osˇb szczegˇlnie wraqliwych, uczulonych na detergenty moqe by(C)
konieczne plukanie z wieksza ilo▀cia wody (plukanie dodatkowe).
Dodatkowe plukanie moqe by(C) wykonane tylko w ramach programu dla
bawelny, syntetykˇw i tkanin delikatnych.

Wybieranie plukania dodatkowego
Wciska(C) jednocze▀nie przez ok. 3 sek. przyciski WIROWANIE i
: na
wy▀wietlaczu przebiegu programu zapali sie lampka kontrolna
. Funkcja ta pozostanie wlaczona na stale. Jeqeli chcemy ja skasowa(C), naleqy ponownie wcisna(C) przyciski WIROWANIE i
tak, aq zga▀nie lampka kontrolna
.
23

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 24

Jak pra(C)

Wybieranie opcji OPË╦NIONY START
Jeqeli chcemy opˇOhmni(C) uruchomienie danego
programu, wystarczy przed jego uruchomieniem
wciska(C) przycisk OPË╦NIONY START , tak
dlugo, aq na wy▀wietlaczu pojawi
sie liczba godzin do momentu uruchomienia
programu. Liczba godzin opˇOhmnienia pojawi sie na wy▀wietlaczu przez
ok. 3 sek., po czym powrˇci czas trwania wcze▀niej wybranego programu.
Jeqeli zostal wci▀niety przycisk
(NAMACZANIE), czas opˇOhmnienia
bedzie odnosil sie do trwania namaczania. Jeqeli nie zostanie wybrane
qadne opˇOhmnienie, namaczanie bedzie trwalo ok. 30 min.
Wci▀niecie przycisku START / PRZERWA spowoduje ponowne pojawienie
sie wybranego opˇOhmnienia, po czym urzadzenie rozpocznie wsteczne
odliczanie czasu opˇOhmnienia.

Uruchomienie programu
1. Sprawdzi(C), czy zawˇr doplywu wody jest
otwarty.
2. Wcisna(C) przycisk START / PRZERWA, aby uruchomi(C) program.
Jeqeli zostalo wybrane uruchomienie opˇOhmnione, program rozpocznie
sie po uplywie wybranego czasu.
Je▀li symbol DRZWICZKI
▀wieci sie na czerwono i pulsuje przez kilka
sekund, a nastepnie ga▀nie, za▀ symbol KONIEC
zaczyna pulsowa(C),
na wy▀wietlaczu pojawia sie informacja alarmowa E40. Oznacza to, qe
drzwiczki sa niedomkniete. Domkna(C) drzwiczki i wcisna(C) ponownie
przycisk START/ PRZERWA.
Je▀li wybrano opcje opˇOhmnionego startu, pralka rozpocznie odliczanie
godzin, ktˇre wy▀wietla(C) bedzie na panelu. W tym czasie moqliwe jest
zaladowanie pralki i skasowanie opˇOhmnionego startu.
o Zaladowanie pralki: wcisna(C) przycisk START/ PRZERWA. Otworzy(C)
drzwiczki i zaladowa(C) pranie. Zamkna(C) drzwiczki i ponownie wcisna(C) przycisk START/ PRZERWA.
o Kasowanie opˇOhmnionego startu: wcisna(C) przycisk START/ PRZERWA.
Wciska(C) przycisk START OPË╦NIONY
aq wy▀wietlacz pokaqe symbol 0'. Wcisna(C) ponownie przycisk START/PRZERWA

24

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:05

Pagina 25

Jak pra(C)

Wy▀wietlacz przebiegu programu
Podczas ustawiania programu prania zapalaja sie lampki
poszczegˇlnych etapˇw programu. Podczas wykonywania programu pozostaje zapalona tylko lampka kontrolna fazy programu, ktˇra urzadzenie wykonuje w danej
chwili.

Wy▀wietlacz
Czas uplywajacy do zakonczenia programu jest wy▀wietlany na wy▀wietlaczu minuta po minucie.

Koniec programu
Pralka zatrzymuje sie samoczynnie. Symbol O ukazuje sie wˇwczas na
wy▀wietlaczu, a wy▀wietlacz przebiegu programu wy▀wietli symbol
KONIEC . Przycisk START/PRZERWA jest wylaczony i ▀wieci sie zielony
symbol DRZWICZKI
.
Je▀li pali sie symbol
(ZA DUQO DETERGENTU), oznacza to, qe uqyto
nadmiernej ilo▀ci ▀rodka pioracego. Przy nastepnym praniu zaleca sie
stosowa(C) do zalecen producenta detergentu, ktˇry odmierza(C) naleqy w
zaleqno▀ci od ilo▀ci, rodzaju tkanin, stopnia zabrudzenia oraz twardo▀ci wody.
Symbol ten moqe zapali(C) sie rˇwnieq w wypadku gdy zatkany jest filtr odplywowy.
Je▀li wybrano opcje STOP Z WODA W BEBNIE
naleqy przed otwarciem drzwiczek odprowadzi(C) wode.
W celu odprowadzenia wody moqna postapi(C) dwojako
o wybra(C) program
ODPROWADZENIE WODY w celu odprowadzenia
wody bez wirowania;
/
o wybra(C) program
(WIROWANIE / WIROWANIE DELIKATNE) w
celu odwirowania wody;
o wybra(C) PREDKOfi┬ WIROWANIA i wcisna(C) przycisk START/ PRZERWA.
Uwaga: pokretlo ustawienia programu musi zosta(C) ustawione w pozycji KASOWANIE O lub na programie ,
lub .
Ustawi(C) pokretlo programatora w pozycji O.
Wyja(C) bielizne.
Sprawdzi(C), czy beben zostal oprˇqniony, obracajac go recznie i zapobiegajac
w ten sposˇb zniszczeniu kolejnego wsadu bielizny (jeqeli bylaby to sztuka
kolorowa, to np. moglaby zabarwi(C) biala bielizne).
Zakreci(C) zawˇr doplywu wody.
Pozostawi(C) otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu sie ple▀ni i nieprzyjemnych zapachˇw.
25

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Pagina 26

Tabela programˇw
Programy prania
Program

Bawelna
Bielizna
biala

Bielizna biala
EKONOMICZNY

Temp.

Rodzaj tkaniny

95░60░
95E

Bawelna i len, np.
normalnie zabrudzone ubrania
robocze, po▀ciel,
bielizna domowa,
bielizna osobista,
reczniki

60░

Bawelna i len, po▀ciel
i bielizna domowa
lekko lub normalnie
zabrudzone

60░ Bielizna kolorowa
40░-30░ bawelniana lub
lniana, koszule,
Bielizna 40░-60░ bielizna osobista,
Kolorowa MIX bielizna frotte
Bawelna

60░-50░ Wlˇkna syntetycz40░ ne, bielizna osobista, kolory, koszule
Syntetyki
nie wymagajace
prasowania, bluzki

Opcje
dodatkowe
USUWANIE PLAM,
OSUSZANIE
PRANIE DELIKATNE
PRANIE SZYBKIE
PRANIE WSTEPNE
PLUKANIE DODATKOWE
STOP Z WODA W BEBNIE
WIROWANIE
USUWANIE PLAM,
OSUSZANIE
PRANIE DELIKATNE
PRANIE WSTEPNE
PLUKANIE DODATKOWE
STOP Z WODA W BEBNIE
WIROWANIE
USUWANIE PLAM,
OSUSZANIE
PRANIE DELIKATNE
PRANIE SZYBKIE
PRANIE WSTEPNE
PLUKANIE DODATKOWE
STOP Z WODA W BEBNIE
WIROWANIE
USUWANIE PLAM,
OSUSZANIE
PRANIE DELIKATNE
PRANIE SZYBKIE
PRANIE WSTEPNE
PLUKANIE DODATKOWE
STOP Z WODA W BEBNIE
WIROWANIE

Wsad
Zuqycie
maks. Energia Woda
Czas
kg (w kWh) (w litrach) (w min.)

4,5

1.9

50

145

4,5

0.85

47

130

4,5

1.1

47

117

1.5

0.7

42

89

1.5

0.5

50

60

1

0.35

48

56

zi40░30░

NAMACZANIE
SZYBKIE PRANIE
Tkaniny delikatne, PRANIE WSTEPNE
PLUKANIE DODATKOWE
Delikatne pranje w np. firanki
STOP Z WODA W BEBNIE
zimnej
wodzie
WIROWANIE
Welna

40░-30 Wyroby welniane
oraz wyroby z
pranje w oznaczeniem ,,pra(C)
zimnej recznie"
.
wodzie

STOP Z WODA W BEBNIE
WIROWANIE

Zgodnie z norma EWG 92/75 podane warto▀ci poboru energii elektrycznej odnosza sie do
programu dla 4,5 kg wsadu bawelny pranej w wodzie o temperaturze 60░C.
* Podane tu warto▀ci sa orientacyjne i moga ulega(C) zmianie w zaleqno▀ci od ilo▀ci i gatunku
bielizny, temperatury doplywajacej wody i temperatury otoczenia. Odnosza sie one do
najwyqszej temperatury przewidzianej dla poszczegˇlnych programˇw i 4,5 kg bielizny
bawelnianej.

26

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Pagina 27

Tabela programˇw
Programy specjalne
Program

Plukanie
delikatne

Preparaty
zmiekczajace

Usuwanie
wody

Rodzaj
tkaniny
Program ten
moqna stosowa(C) do plukania wyrobˇw upranych
wcze▀niej
recznie
Bielizna uprana
recznie, ktˇra
musi by(C) wykrochmalona lub
wyplukana z plynem zmiekczajacym
Usuwanie
wody z ostatniego plukania
w programach
z opcja Stop z
woda w bebnie
.

Opcje
dodatkowe

3 cykle plukania z
plynnym ▀rodkiem
zmiekczajacym.
Wirowanie krˇtkie
(1000 obr./min. dla mod.
1046 EL, 900 obr./min. dla
mod. 1246 EL)

PRANIE
DELIKATNE
PLUKANIE
DODATKOWE
STOP Z
WODA W
BEBNIE
WIROWANIE

4,5

0.05

42

27

1 plukanie z plynnym
preparatem
dodatkowym.
Wirowanie dlugie.

STOP Z
WODA W
BEBNIE
WIROWANIE

4,5

-

16

21

/

-

-

2

4.5

-

-

10

1.5

-

-

6

Odprowadzenie wody

Wirowanie dla
Wirowanie dlugie.
Wirowanie bawelny i lnu.
Wirowanie dla
tkanin synWirowanie tetycznych i
delikatne delikatnych
O
Kasowanie

Wsad
Zuqycie *
kg Energia Woda
Czas
maks. (w kWh) (w litrach) (w min.)

Opis programu

WIROWANIE

Wirowanie krˇtkie (1000
obr./min. dla mod. 1046 EL,
WIROWANIE
900 obr./min. dla mod.
1246 EL)
Kasowanie wykonywanego
programu; wylaczenie
urzadzenia

*Podane tu dane sa jedynie orientacyjne i moga ulega(C) zmianie w zaleqno▀ci od
ilo▀ci i gatunku bielizny, temperatury otoczenia i temperatury doplywajacej
wody. Odnosza sie one do wsadu 4,5 kg bielizny bawelnianej.

27

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Pagina 28

Czyszczenie i konserwacja
Do kaqdym praniu
Po zakonczeniu prania wyja(C) delikatnie pojemnik na detergent w celu
osuszenia.
Pozostawi(C) uchylone drzwi pralki.
Jeqeli pralka nie bedzie uqywana przez dluqszy okres czasu:
Naleqy zakreci(C) zawˇr doplywu wody i wylaczy(C) urzadzenie z sieci
elektrycznej.

Czyszczenie okresowe
Obudowa pralki
Obudowe pralki naleqy my(C) letnia woda z obojetnym detergentem
uqywanym do recznego mycia naczyn. Wypluka(C) czysta woda i wytrze(C)
do sucha miekka ▀ciereczka.
Waqne: do mycia obudowy pralki nie naleqy uqywa(C) alkoholu, rozpuszczalnikˇw i substancji podobnych.

Pojemnik na detergent

.

28

W miare uplywu
czasu detergenty i
preparaty
dodatkowe tworza
osad.
Naleqy co jaki▀
czas my(C) pojemnik
pod strumieniem
wody. Aby go
wyja(C) calkowicie,
naleqy wcisna(C) przycisk, znajdujacy sie w tylnej cze▀ci pojemnika, z lewej
strony.
Aby ulatwi(C) mycie pojemnika, przewidziano
moqliwo▀(C) wyjmowania jego gˇrnej cze▀ci,
przeznaczonej na preparaty dodatkowe.
W miare uplywu czasu detergenty moga
wytworzy(C) osad we wnece na pojemnik: naleqy usuna(C) go stara szczoteczka do zebˇw.
Ponownie umie▀ci(C) pojemnik na swoim miejscu.

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Pagina 29

Czyszczenie i konserwacja

Drzwi
Sprawdza(C) okresowo, czy nie ma cial
obcych w postaci spinek, guzikˇw czy
wykalaczek w fartuchu drzwi.

Pompa odplywowa wody
Pompe naleqy regularnie sprawdza(C), a zwlaszcza w przypadku, gdy:
pralka nie odpompowuje wody i/lub nie wiruje;
podczas odprowadzania wody z pralki wydobywa sie nienaturalny
dOhmwiek spowodowany obecno▀cia cial obcych, takich jak guziki, zapinki,
klamerki powodujacych zatkanie pompy odplywowej.
Naleqy postapi(C) zgodnie z poniqszymi wskazˇwkami:
wyja(C) wtyczke z gniazdka;
je▀li to konieczne, naleqy odczeka(C), aq woda ostygnie;
otworzy(C) klapke pompy;
podstawi(C) pod
pompe odpowiednie naczynie,
do ktˇrego splynie woda;
odczepi(C) weqyk
spustowy wody,
umie▀ci(C) jego
koncˇwke w
naczyniu i wyja(C) zatyczke spustowa. W momencie, gdy woda przestanie wycieka(C), odkreci(C) i wyciagna(C) pompe. Lepiej mie(C) pod reka
▀cierke w celu osuszenia podlogi (woda moqe wyplyna(C) podczas
odkrecania pompy);
usuna(C) z pompy ewentualne ciala obce obracajac ja rekoma;
naloqy(C) zatyczke
na weqyk, ktˇry
naleqy z powrotem umie▀ci(C) w
pozycji poczatkowej;
dokreci(C) pompe;
zamkna(C) klapke.
29

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Pagina 30

Czyszczenie i konserwacja

Maly filtr weqa doplywowego wody
Gdy zauwaqymy, qe napelnianie pralki
woda trwa dluqej niq zwykle, naleqy
sprawdzi(C), czy maly filtr weqa doplywowego wody nie jest zatkany.
Zakreci(C) zawˇr doplywowy wody.
Wykreci(C) waq z zaworu.
Oczy▀ci(C) szczoteczka maly filtr.
Przykreci(C) waq do kranu.

Awaryjne odprowadzenie wody
Jeqeli podczas prania woda nie zostala automatycznie odpompowana
(pompa jest zablokowana, waq odplywowy jest zatkany) naleqy postapi(C)
wedlug poni?szych wskazˇwek:
o wyja(C) wtyczk(C) przewodu zasilajacego z gniazdka;
o zakreci(C) zawˇr wodny;
o je▀li zachodzi taka konieczno▀(C), odczeka(C) aq woda sie ochlodzi;
o otworzy(C) klapke pompy;
o ustawi(C) na podlodze pod pompa naczynie na wode, wloqy(C) do niego
koncˇwke weqyka spustowego (zdja(C) zatyczke), ktˇry znajduje sie we
wnece pompy i parokrotnie spuszcza(C) wode z urzadzenia;
o wyczy▀ci(C) pompe zgodnie z uprzednio przytoczonymi wskazˇwkami;
o naloqy(C) zatyczke na weqyk, umie▀ci(C) go we wnece, dokreci(C) pompe i
zamkna(C) klapke.

Zabezpieczenie przed zamarznieciem
Jeqeli pralka zostala zainstalowana w pomieszczeniu, w ktˇrym temperatura moglaby spa▀(C) powyqej 0░C, naleqy postapi(C) nastepujaco:
o Zamkna(C) zawˇr doplywu wody i wykreci(C) z niego waq doplywowy.
o Umie▀ci(C) koncˇwke weqa odplywowego w jakim▀ naczyniu umieszczonym na posadzce.
30

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Pagina 31

Czyszczenie i konserwacja

o Ustawi(C) program odprowadzenia wody
i poczeka(C) do jego zakˇnczenia.
o Ustawi(C) pokretlo programatora w pozycji KASOWANIE O.
o Wyja(C) wtyczke z gniazdka sieciowego.
o Ponownie dokreci(C) waq doplywowy i umie▀ci(C) na miejscu waq
odplywowy.
Wykonanie tych operacji zapewnia odprowadzenia wody, zapobiegajac
jej zamarznieciu i tym samym uszkodzeniu niektˇrych cze▀ci urzadzenia.
Przed ponownym uruchomieniu pralki naleqy upewni sie, qe temperatura otoczenia przekracza 0░C.
Waqne!
Za kaqdym razem kiedy dopompowywana jest woda w razie niebezpieczenstwa, musisz wla(C) 2 litry wody do glˇwnej przegrˇdki i uruchomi(C)
program odwirowania.
Uaktywniony zostanie w ten sposˇb mechanizm "kulkowy", umoqliwiajacy calo▀ciowe zuqytkowanie ▀rodka pioracego, zapobiegajac zaleganiu nie wykorzystanej detergentu do nastepnego cyklu prania.

31

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Pagina 32

Co naleqy zrobi(C), jeqeli ...
Podczas wirowania pralka moqe wydawa(C) odglosy
podobne do gwizdu, co jest cecha nowoczesnych silnikˇw
do pralek i nie stanowi o wadzie urzadzenia.
Pralka jest rezultatem nowoczesnej technologii. Pracuje w sposˇb bardzo ekonomiczny
zuqywajac malo wody (niewidocznej w bebnie
pralki). Efekt prania jest doskonaly, jak nigdy
dotad.

Usterki
W razie usterki moqna prˇbowa(C) rozwiaza(C) problem we wlasnym zakresie, opierajac sie na poniqszych instrukcjach. Jeqeli zwrˇca sie Panstwo
do o▀rodka serwisowego w przypadku wystapienia jednej z niqej wymienionych usterek, usluga bedzie platna, mimo trwania gwarancji.
Moqe sie zdarzy(C), qe podczas funkcjonowania pralki, pojawia sie na
wy▀wietlaczu nastepujace kody alarmowe:
E10: problem z doplywem wody
E20: problem z odplywem wody
E40: otwarte drzwi
Daje sie slysze(C) wyraOhmnie sygnal dOhmwiekowy.
Po usunieciu usterek, wcisna(C) przycisk START/PRZERWA w celu uruchomienia pralki.
Jeqeli usterki nie udalo sie usuna(C), naleqy skontaktowa(C) sie z najbliqszym autoryzowanym punktem serwisowym.

Usterka

Prawdopodobna przyczyna

Uszkodzony jest bezpiecznik
w instalacji elektrycznej.
Drzwi nie sa dobrze
zamkniete (E40).
Wtyczka nie znajduje sie w
Urzadzenie nie funkcjonuje gniazdku.
Przycisk START/PRZERWA
nie zostal wci▀niety.
Zostala wybrana opcja
START OPË╦NIONY

32

Rozwiazanie
Wymieni(C) bezpiecznik.
Zamkna(C) drzwi (do
zatrza▀niecia).
Wloqy(C) wtyczke do
gniazdka.
Wcisna(C) przycisk.
Sprawdzi(C) czy zostata
wybrana funkcja START
OPË╦NIONY

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Pagina 33

Co naleqy zrobi(C), jeqeli ...

Usterka

Prawdopodobna przyczyna

Zawˇd doplywu wody
jest zamkniety (E10).
Waq doplywowy jest
zgiety lub zakleszczony (E10).
Pralka nie pobiera wody
Maly filtr weqa doplywowego
jest zatkany (E10).
Drzwi nie sa dobrze
zamkniete (E40).
Koncˇwka weqa
Pralka pobiera wode i naty- odplywowego znajduje sie
zbyt nisko wzgledem pralki.
chmiast ja wylewa.

Rozwiazanie
Otworzy(C) zawˇr.
Sprawdzi(C) waq na calej dlugo▀ci i usuna(C) zakleszczenie.
Wyczy▀ci(C) maly filtr.
Wyczy▀ci(C) drzwi.
Umie▀ci(C) waq odplywowy
na przewidzianej wysoko▀ci
(por. rozdzial dotyczacy
instalacji).

Filtr lub waq odplywowy sa
zatkane (E20).

Sprawdzic waq na calej dlugˇsci i usuna(C) przeweqenie

Zostala wybrana opcja
STOP Z WODA W
BEBNIE
.

Usuna(C) wode poprzez
wci▀niecie przycisku START
i wybranie programu
odprowadzenia wody.
Rozloqy(C) recznie bielizne
w bebnie.

Za duqo detergentu .

Woda na posadzce

Waq wylewowy jest
▀ci▀niety lub zgiety (E20).

Wsad bielizny jest Ohmle
rozloqony w bebnie.

Pralka nie usuwa wody
i/lub nie wiruje

Wyczy▀ci(C) filtr i sprawdzi(C)
waq.

Stosowa(C) podane przez
producenta ilo▀ci detergentu.

Zostal zastosowany
detergent niewla▀ciwy,
wytwarzajacy zbyt duqa
ilo▀(C) piany.

Stosowa(C) detergent
przeznaczony do pralek.

Woda wycieka z jednej z
nakretek weqa
doplywowego

Sprawdzi(C) waq
doplywowy i dokreci(C) go
dobrze na obu koncach.

Filtr odplywowy nie zostal
dobrze dokrecony po
oczyszczeniu.

Dokreci(C) filtr do konca.

33

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Pagina 34

Co naleqy zrobi(C), jeqeli ...

Usterka

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiazanie

Nie zostaly usuniete
wszystkie zabezpieczenia
transportowe.

Sprawdzi(C), czy pralka
zostala rozpakowana
zgodnie z zaleceniami
podanymi w rozdziale
dotyczacym instalacji.

Nie zostaly wyregulowane
nˇqki.

Dokladnie wypoziomowa(C)
urzadzenie.

W bebnie znajduje sie mala
ilo▀(C) bielizny.

Nie wplywa to na
funkcjonowanie urzadzenia.

Program trwa i beben jest
w ruchu.

Poczeka(C) do zakonczenia
programu i wtedy otworzy(C)
drzwi.

Pralka wibruje i halasuje

Nie moqna otworzy(C) drzwi.

Poziom wody w pralce jest W razie potrzeby otworzy(C)
powyqej dolnej krawedzi
drzwi, po uprzednim
drzwi.
usunieciu wody.
Pralka jest w trakcie
ogrzewania wody.

34

Poczeka(C) do zakonczenia
fazy grzania.

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Pagina 35

Co naleqy zrobi(C), jeqeli ...

Usterka

Prawdopodobna przyczyna
Zadzialal "system
kontroli rˇwnowagi",
zapobiegajacy zbyt
gwaltownym drganiom i
zapewniajacy stabilno▀(C).

Wirowanie nastepuje z
opˇOhmnieniem lub nie zostaje
wykonane

Rozwiazanie
Jeqeli na poczatku fazy
wirowania bielizna nie jest
rˇwnomiernie rozloqona w
bebnie, urzadzenie to
rozpoznaje i stara sie
rozloqy(C) bielizne w sposˇb
rˇwnomierny przy pomocy
kilku obrotˇw bebna.
Dopiero po rˇwnomiernym
rozloqeniu upranej bielizny
rozpoczyna sie faza
wirowania, ewentualnie ze
zredukowana predko▀cia,
jeqeli bielizna w dalszym
ciagu pozostaje
niewla▀ciwie rozloqona.
Jeqeli po ok. 10 min.
bielizna dalej pozostaje
skrecona, pralka
zaprzestaje wirowania. Tak
wiec jeqeli po zakonczeniu
cyklu bielizna pozostaje
mokra, zaleca sie jej reczne
rozloqenie w bebnie i
wybranie programu
wirowania.

35

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Pagina 36

Co naleqy zrobi(C), jeqeli ...

Pranie nie daje zadawalajacych wynikˇw
Jeqeli bielizna traci biel i w bebnie wystepuja ▀lady kamienia
o Ilo▀(C) detergentu byla za mala.
o Nie zostal zastosowany wla▀ciwy detergent.
o Plamy nie zostaly usuniete przed praniem.
o Program / temperatura nie zostaly wybrane wla▀ciwie.
Jeqeli na bieliOhmnie pozostaja szare plamy
o Bielizna zabrudzona ma▀ciami, smarem czy olejem zostala uprana
przy zastosowaniu zbyt malej ilo▀ci detergentu.
o Pranie zostalo wykonane w wodzie o zbyt niskiej temperaturze.
o Czesto zdarza sie, qe preparat zmiekczajacy - przede wszystkim skoncentrowany - pozostaje na bieliOhmnie. Naleqy natychmiast spra(C) te
plamy i uwaqnie wlewa(C) preparat zmiekczajacy.
Jeqeli widoczna jest jeszcze piana po ostatnim plukaniu
o Nowoczesne detergenty czesto wytwarzaja piane rˇwnieq podczas
ostatniego plukania. Mimo tego bielizna zostala kompletnie
wyplukana.
Jeqeli na bieliOhmnie pozostaja biale ▀lady
o Sa to nierozpuszczalne substancje, wchodzace w sklad nowoczesnych
detergentˇw. Nie jest to wiec konsekwencja niewystarczajacego
plukania. Naleqy strzepa(C) lub oczy▀ci(C) bielizne szczotka. Nastepnym
razem przed praniem moqna wywrˇci(C) odzieq na druga strone.
Sprawdzi(C) rodzaj detergentu i ewentualnie stosowa(C) detergenty w
plynie.

36

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Pagina 37

Dane techniczne
Wysoko▀(C) x Szeroko▀(C) x Gleboko▀(C)
84x60x42 cm
Gleboko▀(C) z otwartym drzwiami
88 cm
Regulacja wysoko▀ci
? 10 mm
Wsad ( w zaleqno▀ci od programu)
maks. 4,5 kg
Przeznaczenie
gospodarstwo domowe
Predko▀(C) obrotˇw bebna podczas prania
maks. 55 obr./min.
Predko▀(C) obrotˇw bebna podczas
wirowania
1000/800/700/500 obr./min. (1046EL)
1200/900/700/500 obr./min. (1246EL)
Ci▀nienie wody
50-800 kPa
Urzadzenie to jest zgodne z nastepujacymi normami EWG:
-73/23/EWG z 19.2.1973 "Norma dotyczaca niskiego napiecia",
wlacznie z norma 93/68/EWG
-89/336/EWG z 5.5.1989 "Dyrektywa dotyczaca kompatybilno▀ci elektromagnetycznej".

37

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Pagina 38

Serwis
W rozdziale pt. "Co zrobi(C), jeqeli ..." zostaly przedstawione usterki, ktˇre moga zosta(C) usuniete przez uqytkownika we wlasnym zakresie. Jeqeli nie uda sie usuna(C) usterki, naleqy zwrˇci(C) sie do serwisu technicznego. (Adresy i numery telefonˇw sa podane w zalaczonym wydruku).
Naleqy przygotowa(C) opis usterki, celem ulatwienia diagnozy: pracownik serwisu bedzie w stanie zadecydowa(C), czy konieczna jest
interwencja serwisu.
Zapisa(C) model, numer fabryczny (Nr Ser.) i numer wyrobu (Nr Prod.),
ktˇre widnieja na model tabliczce znamionowej.
Mod. ...........................
Nr Ser. ...........................
Nr Prod. .........................

gepr fte
Sicherheit

Poza tym opisa(C) szczegˇlowo:
- Jakie sa objawy usterki?
- W jakich okoliczno▀ciach wystepuja?
- Czy na wy▀wietlaczu pojawia sie jaki▀ kod alarmowy?
Kiedy uslugi serwisowe sa platne (w okresie gwarancyjnym)?
- gdy moqna bylo usuna(C) usterke we wlasnym zakresie przy pomocy
tabeli (por. rozdz. "Co zrobi(C), jeqeli.......").,
- gdy koniecznych jest kilka przyjazdˇw pracownika serwisu, ze
wzgledu na to qe przed przyjazdem nie otrzymal on wszystkich
koniecznych informacji, np. musi wrˇci(C) po cze▀ci zamienne. Moqna zapobiec tym niepotrzebnym przyjazdom, jeqeli rozmowa telefoniczna z o▀rodkiem serwisowym zostanie przygotowana w powyqszy sposˇb.
38

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Pagina 39

Instrukcje dotyczace instalacji i podlaczenia
elektrycznego
Bezpieczenstwo
o Urzadzenie jest cieqkie i dlatego naleqy bardzo uwaqa(C) przy jego przestawianiu.
o Sprawdzi(C) przy rozpakowywaniu, czy urzadzenie nie jest uszkodzone.
W razie watpliwo▀ci nie naleqy go uruchamia(C), ale zwrˇci(C) sie do
sprzedawcy.
o Przed uruchomieniem urzadzenia naleqy usuna(C) z niego opakowanie
wewnetrzne. Niekompletne usuniecie zabezpieczajacych elementˇw
transportowych moqe spowodowa(C) uszkodzenie pralki lub mebli.
Naleqy przeczyta(C) odpowiedni rozdzial.
o W razie potrzeby ewentualnej modyfikacji domowej instalacji elektrycznej w celu zainstalowania urzadzenia, musi ona zosta(C) wykonana wylacznie przez fachowy personel.
o Wszelkie operacje hydrauliczne zwiazane z instalacja pralki musza ley(C)
wykonane wylacznie przez fachowy personel.
o Po zainstalowaniu pralki naleqy sprawdzi(C), czy nie stoi ona na
przewodzie zasilajacym.
o Jeqeli pralka stoi na posadzce pokrytej wykladzina dywanowa, naleqy
upewni(C) sie, qe miedzy nˇqkami, a posadzka istnieje przeplyw powietrza.
o Instalacja pralki musi zosta(C) wykonana zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.
o Wymiany przewodu zasilajacego mozna dokona(C) jedynie w autoryzowanym punkc?e serw?sowym.

39

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Pagina 40

Wymiary urzadzenia
Widok z przodu i z boku

Widok z tylu

Waq doplywowy

Przewˇd zasilajacy

Waq odplywowy

40

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Pagina 41

Instalacja
Rozpakowanie
Przed uruchomieniem urzadzenia naleqy usuna(C) elementy
zabezpieczajace je podczas transportu.
Za pomoca klucza
odkreci(C) dwie dolne ▀ruby z tylu
urzadzenia. Wyciagna(C) dwa plastikowe kolki.
Poloqy(C) pralke na
tylnej ▀ciance,
upewniajac sie, qe
urzadzenie nie
przygniata gumowych weqy. Umie▀ci(C) jeden z
katownikˇw opakowania miedzy urzadzeniem
a podloga.
Wyja(C) styropianowy blok z dna urzadzenia,
nastepnie wyciana(C) dwie celofanowe torebki
ochronne.
Najpierw wyja(C)
bardzo ostroqnie
prawa torebke, ciagnac ja w lewo i do
gˇry.
Wyja(C) nastepnie torebke lewa, ciagnac
ja w prawo i w dˇl.
Postawi(C) urzadzenie, wykreci(C) ostatnia ▀rube z tylu
pralki. Wyja(C) plastikowy kolek.
Zakry(C) wszystkie
puste otwory za▀lepkami znajdujacymi sie w plastikowej torebce z instrukcja obslugi.
Zaleca sie zachowa(C) wszystkie elementy transportowe, aby mˇc z nich
skorzysta(C) w razie przeprowadzki.
41

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Pagina 42

Instalacja

Ustawienie
Urzadzenie musi zosta(C) zainstalowane na stabilnej i idealnie poziomej
powierzchni.
Upewni(C) sie, czy cyrkulacja powietrza dookola urzadzenia nie jest
utrudniona przez dywany, wykladzine dywanowa itp.
o Przed ustawieniem urzadzenia na malych kafelkach, umie▀ci(C) miedzy
nim a posadzka wykladzine gumowa.
o Nie korygowa(C) ewentualnych nierˇwno▀ci posadzki podkladajac pod
urzadzenie kawalki drewna, karton lub podobne materialy.
o Jeqeli z braku miejsca trzeba ustawi(C) urzadzenie obok kuchenki
gazowej lub piecyka na wegiel, miedzy dwoma urzadzeniami naleqy
umie▀ci(C) plyte izolacyjna (85x57cm), pokryta powloka aluminiowa od
strony kuchenki lub piecyka.
o Nie naleqy instalowa(C) urzadzenia w pomieszczeniu, w ktˇrym temperatura moglaby spa▀(C) poniqej 0░C.
o Sprawdzi(C), czy waq doplywowy i waq odplywowy nie sa zgiete.
o Sprawdzi(C), czy urzadzenie zostalo zainstalowane tak, aby w razie
usterki technicznej technik mial do niego latwy dostep.

Poziomowanie
Wypoziomowa(C) dokladnie urzadzenie dokrecajac lub odkrecajac nˇqki regulacyjne.
Nigdy nie podklada(C) pod urzadzenie kartonu, drewna lub podobnych materialˇw w
celu skasowania ewentualnych nierˇwno▀ci
posadzki.

Doplyw wody
Podlaczy(C) waq doplywowy do zaworu zimnej wody z gwintem 3/4".
Drugi koniec weqa doplywowego (od strony urzadzenia) moqe zosta(C)
ukierunkowany dowolnie. Naleqy lekko odkreci(C) nakretke mocujaca,
obrˇci(C) koncˇwke weqa i ponownie dokreci(C) nakretke sprawdzajac, czy
nie ma wyciekˇw wody.
Nie moqna
przedluqy(C) weqa
doplywowego. Je▀li
jest on za krˇtki i nie
moqna przenie▀(C)
zaworu doplywowego, naleqy kupi(C)
nowy, dluqszy waq.
42

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Pagina 43

Instalacja

Waqne!
Jeqeli rury kanalyzacyine, do ktˇrych podlaczana jest pralka sa nowe lub
nie korzysta sie z nich od dluqszego czasu, zaleca sie otworzy(C) zawˇr
wodny, odczeka(C) pewien czas, aq spora ilo▀(C) wody splynie z instalacji i
dopiero wˇczas przymocowa(C) waq doplywowy. W ten sposˇb usuniete
zostana ewentualne osady piaskowe oraz tlenkowe powstale w rurach
wodociagowych.

Odplyw wody
Waq odplywowy moqna umie▀ci(C) w trzech rˇqnych pozycjach:
Na krawedzi zlewozmywaka przez zastosowanie kolanka z tworzywa,
dostarczonego wraz z urzadzeniem.
Waqne jest, aby predko▀(C), ktˇra woda uzyskuje podczas odplywu, nie spowodowala
ze▀lizgniecia sie kolanka z krawedzi
zlewozmywaka. Naleqy wiec przymocowa(C) je
sznurkiem do baterii lub haczyka na ▀cianie,
zaczepiajac go o specjalny otwˇr, biegnacy
wzdluq zagietej cze▀ci weqa.
Podlaczy(C) do odgalezienia syfonu
zlewozmywaka. Odgalezienie to musi znajdowa(C) sie nad syfonem tak,
aby zakrzywiona cze▀(C) weqa znalazla sie na poziomie nie niqszym niq 60
cm od posadzki.
Podlaczy(C) do wezla sanitarnego na wysoko▀ci nie niqszej niq 60 cm i
nie wyqszej niq 90 cm.

Koncˇwka weqa odplywowego zawsze musi mie(C) wentylacje, co oznacza, qe ▀rednica wewnetrzna przewodu odplywowego musi by(C) wieksza
niq ▀rednica zewnetrzna weqa odplywowego.
Waq odplywowy nie moqe mie(C) przeweqen.
Ma on biec po posadzce i by(C) uniesiony dopiero w pobliqu odplywu.
Waq odplywowy moqe zosta(C) przedluqony, ale jego dlugo▀(C) nie moqe
przekracza(C) 400 cm.
43

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Pagina 44

Instalacja

W razie przedluqenia ▀rednica wewnetrzna weqa stanowiacego przedluqenie musi by(C) rˇwna ▀rednicy wewnetrznej weqa oryginalnego. Do
polaczenia obu weqy naleqy zastosowa(C) odpowiednia zlaczke.
Waqne!
W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania urzadzenia waq odprowadzajacy powinien zosta(C) zawieszony na specjalnie do tego celu
przystosowanym uchwycie umieszczonym w gˇrnej cze▀ci tylnej ▀cianki.

Podlaczenie do zasilania
Pralka jest przystosowana do funkcjonowania pod napieciem 220-230
V pradu jednofazowego i 50 Hz.
Naleqy sprawdzi(C), czy instalacja domowa jest w stanie znie▀(C) maksymalne obciaqenie urzadzeniem (2,2 kW), biorac pod uwage rˇwnieq
korzystanie z innych gospodarstwa domowego.
Podlaczy(C) urzadzenie do gniazdka z uziemieniem.
Producent nie ponosi qadnej odpowiedzialno▀ci za zniszczenia i uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem powyqszej normy bezpieczenstwa.
W przypadku stalego podlaczenia elektrycznego obowiazkowe jest
zainstalowanie wylacznika z przynajmniej 3 mm rozwarto▀cia stykˇw,
co umoqliwia kompletne wylaczenie urzadzenia z sieci.
Podlaczenie elektryczne musi zosta(C) wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Przewˇd zasilajacy nie powinien by(C) przedluqany. Jeqeli jego dlugo▀(C)
nie jest wystarczajaca, naleqy go zastapi(C) przewodem dluqszym, lub
przybliqy(C) gniazdko sieciowe.
W celu wymiany przewodu zasilajacego naleqy zwrˇci(C) sie do naszego
punktu serwisowego.
Waqne: po zainstalowaniu urzadzenia przewˇd zasilajacy musi by(C)
latwo dostepny.

44

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Pagina 45

Autoryzowane Serwisy Electrolux Poland

Miasto

Adres

Telefon

Bialystok

Piastowska 11

(0-85) 732-19-55; 664-22-05

Bielsko-Biala

Cyniarska 24

(0-33) 828-33-44

Brzeziny

Pilsudskiego 2/8

(0-46) 874-28-30; 874-37-07

Bydgoszcz

Wojska Polskiego 8

(0-52) 371-39-28; 371-12-08

Bytom

Kwietniewskiego 5

(0-32) 282-85-22

Chelm

Wieniawskiego 11a

(0-82) 565-70-42

Chojnice

Sukiennikˇw 3

(0-52) 397-50-98

Czestochowa

fiw. Rocha 108

(0-34) 368-16-65; 324-89-60

Elblag

Lokietka 44

(0-55) 237-94-05; 232-15-10

Gdansk

Al. Jana Pawla II 5Bbox33A

(0-58) 346-92-00

Gdynia

Helska 8

(0-58) 663-15-85; 663-15-15

Gdynia

J. Unruga 76

(0-58) 625-05-05; 665-00-44

Gliwice

J. filiwki 34

(0-32) 279-20-07

Gorzˇw Wielkopolski

Mo▀cickiego 14

(0-95) 729-20-93; 729-35-71

Grudziadz

Sienkiewicza 17

(0-56) 462-07-41; 462-01-32

Jaroslaw

Kasztelanska 2

(0-16) 621-09-59

Jaworzno

Matejki 24

(0-32) 616-34-56; 751-63-63

Jelenia Gˇra

Karola Miarki 50

(0-75) 767-82-35

Kalisz

Sukiennicza 4

(0-62) 764-50-60

Katowice

1000-lecia 3

(0-32) 254 11 81; 254-02-78

Kielce

Spˇldzielcza

(0-41) 368-03-34

Konin

1 Maja 15

(0-63) 242-17-99

Koszalin

Szyprˇw 4

(0-94) 341-66-68

Krakˇw

Os. Willowe 30

(0-12) 644-87-64; 0800-267-675

Krakˇw

Ko▀ciuszki 34

(0-12) 421-50-32, 294-10-15,-16

Krosno

Legionˇw 2A

(0-13) 432-28-93

Legnica

Kasjopei 15

(0-76) 854-48-33

Leszno

Sulkowskiego 46

(0-65) 520-55-70

Lubin

Wyszynskiego 10

(0-76) 849-30-40

Lublin

Leczynska 1

(0-81) 745-05-15

45

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Pagina 46

Miasto

Adres

Telefon

Lomqa

( 0-86) 219-09-00

LˇdOhm

Pomorska 100

(0-42) 678-92-92

LˇdOhm

Marynarska 42

(0-42) 657-70-02; 657-99-27

Miedz. Podlaski

Partyzantˇw 4A

(0-83) 371-40-06; 371-72-06

Mlawa

Dudzinskiego 14

(0-23) 654-34-75

Nowy Sacz

Batalionˇw Chlopskich 19a

(0-18) 441-11-44

Nowy Targ

Ku Studziankom 6

(0-18) 266-41-18

Olsztyn

Barcza 8A

(0-89) 542-67-90; 0801 380-509

Opole

Szarych Szeregˇw 23

(0-77) 455-90-93

Ostroleka

Qniwna 9

(0-29) 760-27-87

Ostrˇw Wielkopolski

Kaliska 42

( 0-62) 736-82-45

Pila

Przemyslowa 5

(0-67) 351-90-25; 35-92-25

Piotrkˇw Tryb.

Slowackiego 70

(0-44) 647-11-27

Plock

Hubalczkˇw 7

(0-24) 268-66-20

Poznan

Cze▀nikowska 1a

(0-61) 867-41-12; 0800 136-400

Poznan

Zlotowska 11A

(0-61) 868-11-08; 868-11-31

Przemy▀l

Mickiewicza 9

(0-16) 678-77-05

Racibˇrz

Opawska 3

(0-32) 415-26-04; 419-09-32

Radom

Sobieskiego 1

(0-48) 345-10-10; 345-97-57

Rybnik

M.C. Sklodowskiej 7

(0-32) 422-52-97

Rzeszˇw

8-go Marca 5

(0-17) 853-38-63

Siedlce

Vogla 41

(0-25) 632-72-08

Sieradz

Polna 3/5

(0-43) 827-40-92

Slupsk

Pilsudskiego 7/b

(0-59) 843-54-88

Suwalki

Litynskiego 1a

(0-87) 567-29-58

Szczecin

Chmielewskiego 18

(0-91) 482-11-44

Szczecin

Ks. P. ficiegiennego 27

(0-91) 485-31-70; 0800 390-960

fiwidnica

Slotwina 80

(0-74) 851-10-99; 853-20-74

fiwierzawa

Pl. Wolno▀ci 36

(0-75) 713-52-86

Tarnobrzeg

Ko▀ciuszki 24

(0-15) 822-35-74; 823-53-67

Tarnˇw

Graniczna 8a

(0-14) 626-00-99

Torun

46
46

M. Pilsudskiego 82

Wojska Polskiego 43/45

(0-56) 623-15-03; 623-19-02

132988790oPL.qxd

27-08-2004

15:06

Miasto

Pagina 47

Adres

Telefon

Warszawa

Powstancˇw filaskich 106 C/lok.101

(0-22) 436-36-45; 436-36-55

Warszawa

Giewont 21

(0-22) 644-04-32;644-68-48

Warszawa

Blokowa 13

(0-22) 678-61-66

Warszawa

Bazylianska 6

(0-22) 614-11-00; 811-11-14

Wejherowo

Obroncˇw Helu 3

(0-58) 672-79-97

Wielun

Baranowskiego 5

(0-43) 843-34-15

Wloclawek

Okrzei 46

(0-54) 231-22-75

Wroclaw

Okulickiego 19A

(0-71) 781-31-33

Wroclaw

Jagiellonczyka 38a

(0-71) 321-02-93

Zamo▀(C)

M. Reja 2

(0-84) 641-27-18

Zielona Gˇra

Okulickiego 35

(0-68) 326-22-37

47

132988790oCZ.qxd

27-08-2004

15:04

Pagina 92

AEG Hausgerńte GmbH
Postfach 1036
D-90327 NŘrnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
(C) Copyright by AEG
132 988 790 - 01- 0904 Moqe ulec zmianie bez powiadomenia
Zm(TM)ny vyhrazeny

From the Electrolux Group. The world's No. 1 choice.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen,
cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are
sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the
world.


Pobierz plik - link do postu