AVT720.pdf

Gdzie znaleść schematy stroboskopu lub jakiś migaczy z ded??

a moze mi ktos podac linka bo szukalem ale nic nie znalezlem do sciagniecia pdf pliku?? ale slyszalem ze jet jaki kurs osla laczka na pdf?? Dodano po 3 : pomocy prosze was napewno znacie macie jakies pliki chodzi mi o coś takiego jak np.


Elektronika dla nieelektroników

A V T -7 2 0

Błękitno-biały mrygacz
Dwie pary ultrajasnych diod LED
w ,,modnych" kolorach niebieskim i białym
migają w zmiennym rytmie,
zapewniając fantastyczny efekt.
Widoczność w ciemności - kilkaset metrów.
Napięcie zasilania 9...15V.
Można zasilać z akumulatora samochodowego
Zaskakująco mały pobór prądu dzięki zastosowaniu nowoczesnych wysoko sprawnych diod LED.

54

Elementy należy kolejno wlutować w płytkę,
zaczynając od najmniejszych. Zalecana
kolejność montażu podana jest w wykazie
elementów. Podczas montażu należy zwracać
szczególną uwagę na sposób wlutowania elementów biegunowych: kondensatorów elektrolitycznych, tranzystorów i diod LED.
Po zmontowaniu układu trzeba bardzo
starannie sprawdzić poprawność montażu.
Należy skontrolować, czy elementy nie
zostały wlutowane w niewłaściwym kierunku lub w niewłaściwe miejsca oraz czy podczas lutowania nie powstały zwarcia punktów lutowniczych.
Po dokładnym skontrolowaniu poprawności montażu można dołączyć baterię
9-woltową lub zasilacz stabilizowany. Układ
bezbłędnie zmontowany ze sprawnych elementów od razu będzie poprawnie pracował.
Płynna modulacja częstotliwości błysków
daje dodatkowy interesujący efekt. Użycie
nowoczesnych ultrajasnych diod LED
zapewnia widzialność z dużej odległości i to
przy zaskakująco małym poborze prądu.
Przy napięciu 9,0V pobór prądu wynosi
około 8,6mA, co oznacza, że dobra alkaliczna bateria (9-woltowy bloczek) zapewni
pracę przez ponad 45 godzin. Przy zasilaniu
napięciem 12,0V pobór prądu wynosi 15mA,
natomiast przy zasilaniu z akumulatora
samochodowego przy pracującym silniku,
gdy napięcie w instalacji wynosi 14,4V,
pobór prądu wynosi 20mA, przy czym jasność diod jest zaskakująco duża.

E l e k t ro n i k a d l a Ws z y s t k i c h

Elektronika dla nieelektroników
Tylko
dla dociekliwych działanie układu

Podstawą działania opisywanego
mrygacza jest klasyczny przerzutnik astabilny - multiwibrator
zbudowany z tranzystorów T3,
T4. Tranzystory te otwierają się
i zatykają na przemian, zaświecając niebieskie i białe diody LED.
Częstotliwość pracy wyznaczona
jest głównie przez wartość elementów R8, R9, C3, C4. Rezystory R8, R9 nie zostały dołączone
do dodatniego bieguna zasilania,
tylko do punktu połączenia R5
i R6 - przekształca to omawiany
przerzutnik w generator o częstotliwości sterowanej napięciem.
Częstotliwość migotania diod świecących
zależy także od napięcia w punkcie połączenia
R5, R6, a napięcie to zmienia się w rytm pracy
drugiego multiwibratora zbudowanego z tranzystorów T1, T2. Z uwagi na znaczną pojemność C1, C2, jego częstotliwość pracy jest
znacznie mniejsza niż częstotliwość migotania diod. Zróżnicowanie wartości R2, R3 sprawiają, że przebieg sterujący jest niesymetryczny, a zbliżone wartości rezystorów R1...R4
powodują, że przebieg na kolektorach tranzystorów znacznie odbiega kształtem od
prostokątnego. W rezultacie częstotliwość
pracy multiwibratora T1, T2 jest mała, przebieg jest niesymetryczny, a napięcie na kolektorze T2 łagodnie opada - w efekcie w specyficzny sposób moduluje to częstotliwość
migotania diod, dając interesujący efekt
świetlny.

Możliwości zmian

W tym prostym układzie zamiast tranzystorów BC558/BC548 można zastosować dowolne inne tranzystory małej mocy PNP i NPN,
byle tylko ich wzmocnienie prądowe nie było
mniejsze niż 100x. Można zastosować diody
LED w dowolnych kolorach, w razie potrzeby
każda może być innej barwy. Interesujące jest
także wykorzystanie par diod o kolorach
,,policyjnych": niebieskich i czerwonych.
Nie tylko można, ale wręcz warto wypróbować działanie układu z innymi wartościami elementów, co da odmienny efekt wizualny. I tak średnią częstotliwość migotania
lampek można śmiało zmienić (zmniejszyć),
zwiększając pojemność C3, C4 do 22uF,
a nawet do 47uF. Można też zmieniać wartość R8, R9 w zakresie 4,7kOhm ... 47kOhm.
Można usunąć, zwiększyć lub zmniejszyć
wartość R6 (22kOhm...1MOhm). Przy braku R6
i dużych wartościach R6 diody LED będą
przez pewną część cyklu zupełnie wygaszone. Z kolei zmniejszenie R6 poniżej 100kOhm
zawęzi zakres zmian częstotliwości migotania diod LED. Aby zmodyfikować rytm
migotania diod LED, można wprowadzić

E l e k t ro n i k a d l a Ws z y s t k i c h

zmiany wartości elementów multiwibratora
z tranzystorami T1, T2. Przy wartościach R1,
R4 równych 22kOhm zbocza przebiegu sterującego są łagodne, a zmniejszenie rezystancji
R1, R4 do 4,7kOhm lub 2,2kOhm spowoduje, że
generowany przebieg będzie przypominał
prostokąt. Da to nie płynną, tylko skokową,

dwustanową zmianę częstotliwości migotania lampek. W takim przypadku można też
zastosować jednakowe wartości R2, R3
z zakresu 10kOhm...100kOhm, ewentualnie zmienić
wartości C1, C2 w zakresie 47uF...1000uF.
Piotr Górecki

Wykaz elementów
(w kolejności lutowania)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

R1 - 22kOhm (czerw.-czerw.-pom.-złoty)
R2 - 22kOhm (czerw.-czerw.-pom.-złoty)
R4 - 22kOhm (czerw.-czerw.-pom.-złoty)
R8 - 22kOhm (czerw.-czerw.-pom.-złoty)
R9 - 22kOhm (czerw.-czerw.-pom.-złoty)
R3 - 100kOhm (brąz-czar.-żółty-złoty)
R6 - 100kOhm (brąz-czar.-żółty-złoty)
R5 - 4,7kOhm (żółty-fiol.-czerw.-złoty)
R7 - 470Ohm (żółty-fiol.-brąz-złoty)
R10 - 470Ohm (żółty-fiol.-brąz-złoty)
T1 - BC558B (lub BC558, BC557, BC308, BC177, BC178)
T2 - BC558B (lub BC558, BC557, BC308, BC177, BC178)
T3 - BC548B (lub BC548, BC547, BC238, BC107, BC108)
T4 - BC548B (lub BC548, BC547, BC238, BC107, BC108)
C3 - 10uF/16V (lub 10uF/25V, 10uF/50V, 10uF/63V)
C4 - 10uF/16V (lub 10uF/25V, 10uF/50V, 10uF/63V)
C1 - 100uF/16V (lub 100uF/25V)
C2 - 100uF/16V (lub 100uF/25V)
C5 - 100uF/16V (lub 100uF/25V)
D1 - Dioda LED biała 5mm (lub dowolna inna)
D2 - Dioda LED biała 5mm (lub dowolna inna)
D3 - Dioda LED niebieska 5mm (lub dowolna inna)
D4 - Dioda LED niebieska 5mm (lub dowolna inna)
Złączka baterii (tzw. kijanka)

Komplet podzespołów z płytką jest dostępny w sieci handlowej AVT jako kit szkolny AVT-720
7

55


Pobierz plik - link do postu