hijackthis.txt

Komputer wysyła spam.

komputer kolegi wysyła spam. Po paru skanach avastem, anti trojanem i spywaredoctorem... zostało usuniętych kilka trojanów, ale problem się powtarzał.... avast cały czas blokuje poczte o tym samym temacie. Teraz ustało, po skanowaniu ponownym anti trojanem... ale profilaktycznie zamieszczam jeszcze log z Hijack'a. Proszę o pomoc i z góry dziękuje. W sekcji O4 występuje plik zaba.exe, identyczny jak nazwa profilu... nie wiem co o tym sądzić.... Logi umieszczamy w załączniku. Proszę zapamiętać i stosować. mat_ed Proszę o wybaczenie.


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 16:33:30, on 2009-03-09
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\ATK Hotkey\Hcontrol.exe
C:\Program Files\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE
C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe
C:\Program Files\P4P\P4P.exe
C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe
C:\WINDOWS\ASScrPro.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\WINDOWS\system32\ACEngSvr.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\ASUS\Asus MultiFrame\MultiFrame.exe
C:\Documents and Settings\zaba\Pulpit\HEXelonMAX6\hexelon.exe
C:\Program Files\ATK Hotkey\ATKOSD.exe
C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe
c:\usr\Apache\apache.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibguard.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\ATK Hotkey\KBFiltr.exe
C:\Program Files\ATK Hotkey\WDC.exe
C:\WINDOWS\system32\acovcnt.exe
c:\usr\Apache\apache.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibserver.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\Program Files\Anti Trojan Elite\TJEnder.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\Documents and Settings\zaba\zaba.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = ??cza
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ATKHOTKEY] " C:\Program Files\ATK Hotkey\Hcontrol.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] " C:\Program Files\ATKOSD2\ATKOSD2.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 2] " C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] " C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] " C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe " /tf Intel PROSet/Wireless
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Live Update] C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Power_Gear] C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1
O4 - HKLM\..\Run: [PowerForPhone] " C:\Program Files\P4P\P4P.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [ACMON] " C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Camera ScreenSaver] C:\WINDOWS\ASScrProlog.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Screen Saver Protector] C:\WINDOWS\ASScrPro.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] " C:\Program Files\Winamp\winampa.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] " C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] " C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] " C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe "
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] " C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe " -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u
O4 - HKLM\..\Run: [Anti Trojan Elite] C:\Program Files\Anti Trojan Elite\TJEnder.exe :NO
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MultiFrame] C:\Program Files\ASUS\Asus MultiFrame\MultiFrame.exe
O4 - HKCU\..\Run: [HEXelon MAX] " C:\Documents and Settings\zaba\Pulpit\HEXelonMAX6\hexelon.exe " /auto
O4 - HKCU\..\Run: [Konnekt] " C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe " /autostart
O4 - HKCU\..\Run: [zaba] C:\Documents and Settings\zaba\zaba.exe /i
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'US?UGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'US?UGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O8 - Extra context menu item: E & ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Wyœlij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyœlij & do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: ADSM Service (ADSMService) - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe
O23 - Service: Apache - Unknown owner - c:\usr\Apache\apache.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: InterBase Guardian (InterBaseGuardian) - Borland Software Corporation - C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibguard.exe
O23 - Service: InterBase Server (InterBaseServer) - Borland Software Corporation - C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\ibserver.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

--
End of file - 9779 bytes


Pobierz plik - link do postu