Wzmacniacz.pdf

Stereofoniczny wzmacniacz mocy TDA7294

http://obrazki.elektroda.net/8_1242032046_thumb.jpg Witam. Postanowiłem zaprezentować mój wzmacniacz, który został zrobiony na pracę dyplomową w 2001r. Wzmacniacz służy naprawdę wyśmienicie do dnia dzisiejszego. Projekt został oparty na konstrukcji znajdującej się w czasopiśmie „Praktyczny Elektronik” z sierpnia 1996r. Projekt zawarty w czasopiśmie ogranicza się jedynie do skonstruowania stopnia końcowego wzmacniacza opartego na układzie scalonym TDA7294. Konstrukcja została umieszczona w fabrycznej obudowie wzmacniacza firmy FONICA PW9014. Cały oryginalny tor elektroniczny, który znajdował się w tej obudowie wzmacniacza został usunięty. Po zmodernizowaniu konstrukcja zawiera w sobie nowy zasilacz, przedwzmacniacze, korektor pięcio punktowy 60Hz , 250Hz , 1KHz , 4KHz i 16KHz, wskaźnik wysterowania zbudowany na układach LM3916. Dzięki modernizacji wzmacniacz ma bardzo dobre parametry akustyczne. Układ ma możliwość odłączenia końcówki mocy w chwili włączania wzmacniacza oraz wyłączania wzmacniacza, dzięki tej funkcji nie jest konieczne stosowanie przekaźników, które w chwili załączenia i wyłączenia wzmacniacza odłączają zestawy głośnikowe w celu wyeliminowania nieprzyjemnych stuków. Również zanik napięcia sieci spowoduje wyłączenie wzmacniacza. Rozwiązanie takie powoduje że w chwili gdy zanika napięcie w sieci zasilającej lub jest uszkodzone gniazdko sieciowe, wzmacniacz szybko sam się wyłączy. W zasilaczu zastosowałem transformator o mocy 200W i napięciu 2x30V/3.3A. Zakres regulacji barwy dźwięku wynosi ±12dB dla każdego pasma. Znamionowa moc wyjściowa: 2x65W przy Rob = 2x8Ω Pasmo przesyłowe mocy: 15 – 40000Hz Współczynnik zniekształceń nieliniowych: 0,08% przy mocy Po = 0,1 – 65W, f = 20Hz – 20KHz Odstęp sygnału od zakłóceń: -90dB Pomiary były wykonane szkolnym sprzętem laboratoryjnym. Poniżej trochę zdjęć z wnętrza wzmacniacza. http://obrazki.elektroda.net/34_1242032414_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.net/6_1242032684_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.net/80_1242033042_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.net/76_1242033353_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.net/14_1242033692_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.net/18_1242033930_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.net/65_1242034187_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.net/34_1242034405_thumb.jpg Na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć. Pozdrawiam Mariusz.


BRIDGE

-

C16
10uF/16V

C15
100nF

100R/0.5W

U8
LM7818

1

DC5V+ / TTL UCY7400

VIN

+
C17
22nF

2

VOUT

C40
100nF

+

C41
100uF/50V

3

F2

C6
15nF

C14
47uF/25V

C5
15nF

AC230V
C1
47nF

+

3

OUT

2

4 - 5A

AC30V

C4
15nF

+

IN

GND

F3

TR1

C11
100uF/40V

1

GND

-DC40V

U3
MAA7805

I=23mA

R10 330/5W

+

10A

+DC40V
C7
15nF

C26
1

4 - 5A
+

POWER
SW1

C2
15000uF/50V

D4
R1
68R/5W

R2

4

U1B

5
7400

R6 10k

C20 2.2uF

R12
100k

1N4148
D2
1N4007

T2
BC237

+
R5

C8
1500uF/63V

+

AC230V

R11 10k

100-220uF/40V

R3 27R/0.5W

+DC29V

AC230V

C10

T1
BD135

R4
1k

C9

D3
BZP683C24

+

D7
4.7V

R8
2.7k

1k

220uF/63V

T3
BC177

C12

10
9

+ C24
1uF/63V 4

+

R17
1k

1

C32
100uF/63V

13
6

BOOTSTRAP

MUTE
STAND-BY

L1 5uH

14

TDA7294
DMOS-100W

F4

OUT
3.15A

-PWVs
15

WE+MUTE
-Vs
STBYGND

C30

8

100nF

R15
1k

C13
1uF/16V

1uF/16V

R22 33k

R22 20k
D11
C22
1N4148
1uF/63V
R16
1k

D8
4.7V

R9
2.7k

100nF

+Vs
WE+

+PWVs
R20 10k

D9
LED RED

R14
3.3k

3

7

WE-

R24 220

LED GREEN
D10
R18
30k

R13
47k

C28

U4
2

7400

F1
2A
D1
1N4007

R28 33k

C18 220p

R7 10k

1N4148

R26 240

100uF/63V

6

2

D5

68R/5W

U1A
3

D6
1N4007

+ C3
15000uF/50V

+

200W

+

AC30V

+DC23V
R39
220k

C37
100nF

R49
150

R43
820
T5
BC309

R57
100kA

R30
1k
100uF/40V

R85 2.4k

+

R55 2.4k 60Hz

4.7nF

C35
2.2uF/25V

R77 20k
R53
47k

R47 1.5k

C42
300nF

+

10uF/40V

250Hz

2

R95 39

C62

R59
100kA

R45
10k

3

T4
BC307

C46 33nF R79 15k

R33
62k

R34
22k

9

+
-

UA741

U1C

12

U1D

8

R35 3.3k

6

13
7400

R36
1k

R119
470/0.5W

11

10

Gniazdo sluchawkowe

7400
1k

470/0.5W

R120

R93
2.2k
+

R41
150k

U2

C34

+

R37
470k

R67 8.2k

R51
4.7k

R32
15k

5
4

+

T7
BC309

R31
33k

1
7

C40
10uF/25V

R69 10k

R87
3.9M

C44
33nF

SW2
CD L

R61
100kA

AUX L

C60

1KHz

C50

R81 15k

GND

C58

C48
10nF

R71 10k

SW2

CD R

10nF

27p

VOLUME L
R102
27k

T9
BC239C

R97
47k

4 - 8R
GND
OUT RIGHT

4 - 8R
12k
R104

C27
R110
2.7k

C66
150nF

C54
2.2nF

SW3 TAPE 2

C21 2.2uF

R19
30k

SW
LOUDNESS

R58
100kA

R36 33k

+ C25
1uF/63V 4

+

R111
2.7k

R86 2.4k

4.7nF

C36
2.2uF/25V

TAPE 1 L

+

TAPE 1 R

1

R38
470k

TAPE 2 R

R42
150k

R68 8.2k

47k
R52
4.7k

C47 33nF R80 15k
R70 10k

R88
3.9M

C45
33nF

R114
C71
56p

R62
100kA
C51

C49
10nF

10nF

C59

T10
BC239C

SW5
MUTING

4KHz

R120

R74 10k

47k

L2 5uH

14

AAP120

3.15A
15

-Vs
STBYGND

C31

8

ZEWRZEC DLA LINIJKOWEGO TRYBU PRACY
WSKAZNIKA

R84 20k

U6 LM3916
5
9

R121

C65
4.7uF/16V

470
C36 +

VOLUME R
R103
27k

R98
47k

10uF/50V

R107
47kB

R101
8.2k

R123
22k

D14

C38
100nF

R125
470
R127
47k

R129
3.3k

4
6
8
2

D17
1N4148

3

SIG IN
MODE
RLO
RHI
REF ADJ

GND
VCC

REF OUT
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
LED9
LED10

7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

470

R124
22k
C37

10uF/50V

D19 LED

D25 LED

D16 1N4148

R122

R105
12k
AAP120

F5

OUT

-PWVs
WE+MUTE

C69
2.2nF

C67
150nF

C53 2.2nF

R118
5.6k

1uF/63V
R90
200k

R64
100kA

5.6k

TDA7294
DMOS-100W

D15 1N4148
D13

R94
2.2k

T12
BC309C

27p

+

R72 10k
47k

R117

R92
6.8k

C61

1KHz
R82 15k

R119

R109
27k

R96 39

+

SW4
M/S

100

C63

10uF/40V

250Hz

GND

6

BOOTSTRAP

MUTE
STAND-BY

100nF

C43
300nF

R60
100kA

R46
10k

C33
100uF/63V

13

R54

+

TAPE 2 L

100nF

+Vs
WE+

R78 20k

R48 1.5k
T8
BC309

10
9

+

R56 2.4k 60Hz

R21 10k

R33 20k
D12
C23
1N4148
1uF/63V

C56 560p
C41
10uF/25V

3

7

WE-

+PWVs
R75 15k

T6
BC309

C29

U5
2

R25 220

BALANCE

16KHz

R50
150

R44
820

GND

R29 33k

100uF/63V

R112
10kA

R65
100kA
R40
220k

R27 240

C19 220p

R108
27k

R83 20k

R73 10k

OUT LEFT

R100
8.2k

R89
200k

C52 2.2nF

C70
56p

100

R106
47kB

+

4KHz

R113

SW3 TAPE 1

C68
2.2nF

1uF/63V

R63
100kA

AUX R

C64
4.7uF/16V

T11
BC309C

+

TUNER R

R91
6.8k

+

TUNER L

C39
100nF

R126
470
R128
47k

+

R130
3.3k

5
9
4
6
8
2

D18

SIG IN
MODE
RLO
RHI
REF ADJ

GND

1N4148

C55
2.2nF

3

VCC

REF OUT
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
LED9
LED10

7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

D333LED

U7 LM3916

R66
100kA

D26 LED

16KHz
R115 4.7k

R76 15k

TAPE 1 - REC L

Size

Document Number

C57 560p
R116 4.7k

Rev

Wzmacnicz mocy DMOS - 2*100W/4R
Rys. Mariusz Oles

TAPE 1 - REC R

Date:

A4

Styczen 2000r

Sheet

of


Pobierz plik - link do postu