PCB_Project2.pdf

Sprawdzenie poprawności schematu i PCB

Witam narysowałem w programie altium designer sumer 09 schemat płytki ewolucyjnej z mikro kontrolerem lpc2388 Na tej płytce miały być gniazda USB Elementy zasilania i gniazdo na kartę Pamięci i elementy nie zbędne do prawidłowej pracy. Schemat i pcb w załączniku


2

3

4

5

6

A

+5V

COP2
P2

COD1
D1
DIODE

COGP1
GP1

PIGP102

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35

JACK_STEREO

PIP3011

TCK
POTCK

B

PIP3013

PIP3015
PIP3017
PIP3019
PIP3021
PIP3023

PIP3025

VCC3.3V

PIP3027
PIP3029
PIP3031

VCC3.3V
VCC3.3V

PIP3033
PIP3035
PIP501

RST
PORST

PIP503

PIP505
PIP507

PIX102
PIX101
PIC701

PIC601

PIP509
PIP5011

COX1
X1

PIP5013

32k

PIP5015
PIP5017

C6
COC6

C7
COC7

27pF

27pF

PIC602

PIP5019
PIP5021

PIC702

PIP5023

PIX201
PIC801

PIC901
COC8
C8

PIX202

PIP5025
PIP5027

X2
COX2

PIP5029
PIP5031
PIP5033

COC9
C9

27pF

PIP5035

27pF

PIC802

PIC902

TDO
P3.3/D3
TDI
TMS
TRST_N
DBGEN
TCK
AD0.3/AOUT/RXD3/P0.26
P3.4/D4
AD0.2/I2SRX_SDA/TXD3/P0.25
AD0.1/I2SRX_WS/CAP3.1/P0.24
P3.5/D5
AD0.0/I2SRX_CLK/CAP3.0/P0.23
VDDA
VSSA
P3.6/D6
VREFA
DC-DC_3.3V
P3.7/D7
RESOUTN
CORE_1.8V
CORE_VSS
RTCX1
RST
RTCX2
ALARM
VBAT
P1.31/OVR_CRNT-BN/SCK1/AD0.5
PORT_PWR-BN/MISO1/AD0.6/P0.12
P1.30/PWRD-BN/VBUS-B/AD0.7
XTAL1
LED_BN/MOSI1/AD0.7/P0.13
XTAL2
SCL0/P0.28
SDA0/P0.27
PIU3036 USBD+B/P0.31
PIU301

PIP304

PIU302

PIP306
PIP308
PIP3010
PIP3012
PIP3014

PIP3016
PIP3018
PIP3020
PIP3022
PIP3024

PIP3026
PIP3028
PIP3030
PIP3032

PIP3034
PIP3036
PIP502
PIP504

PIP506
PIP508
PIP5010
PIP5012
PIP5014

PIP5016
PIP5018
PIP5020
PIP5022
PIP5024

PIP5026
PIP5028
PIP5030
PIP5032
PIP5034

PIP5036

P5
COP5

PID20
PID201

1N...

VCC3.3V

C

COD2
D2

GND

+5V

PO05V

A13/P4.13
P2.0/PWM1.1/TXD1/TRACECLK
P2.1/PWM1.2/RXD1/PIPESTAT0
P2.2/PWM1.3/CTS1/PIPESTAT1
A12/P4.12
VSS
VDD
A11/P4.11
P2.3/PWM1.4/DCD1/PIPESTAT2
P2.4/PWM1.5/DSR1/TRACESYNC
CORE_1.8V
P2.5/PWM1.6/DTR1/TRACEPKT0
P2.6/PCAP1.0/RI1/TRACEPKT1
P2.7/CAN_RX2/RTS1/TRACEPKT2
A10/P4.10
P2.8/CAN_TX2/TXD2/TRACEPKT3
P2.9/RXD2/EXTIN0
A9/P4.9
RXD1/SSEL0/SSEL/P0.16
TXD1/SCK0/SCK/P0.15
A8/P4.8
CTS1/MISO0/MISO/P0.17
DCD1/MOSI0/MOSI/P0.18
DSR1/MCICLK/SDA1/P0.19
A7/P4.7
DTR1/MCICMD/SCL1/P0.20
RI1/MCIPWR/CAN_RX1/P0.21
CORE_1.8V
RTS1/MCIDAT0/CAN_TX1/P0.22
VSS
A6/P4.6
VDD
P2.10/EINT0N
P2.11/EINT1N/MCIDAT1/I2STX_CLK
A5/P4.5
P2.12/EINT2N/MCIDAT2/I2STX_WS

GND

PIP401

PIU30107

PIP403

PIU3073

1
3

PIP405 5
PIP407
PIP409
PIP4011
PIP4013

PIP4015
PIP4017
PIP4019
PIP4021
PIP4023

PIP4025
PIP4027
PIP4029
PIP4031

PIP4033
PIP4035
PIP601
PIP603

PIP605
PIP607
PIP609
PIP6011
PIP6013

PIP6015
PIP6017
PIP6019
PIP6021
PIP6023

PIP6025
PIP6027
PIP6029
PIP6031
PIP6033

PIP6035

7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36

1

GND

PIR201 PIR301

GND

GND

PIR402 PIR502

COR2 COR3 COR4 COR5
R2 R3 R4 R5
10k 10k 10k 10k

PIP406
PIP408

GND

GND

PIR102

PIC302

GND

COLED1
LED1
DIODA LED

PILED10K

PIP4012

VCC3.3V

PIP4014

JTAG1
COJTAG1
VCC3.3V

1
3
5
7
PIJTAG109 9
PIJTAG1011 11
PIJTAG1013 13
PIJTAG1015 15
PIJTAG1017 17
PIJTAG1019 19
PIJTAG101

POTRST0N
TRST_N
POTDI
TDI
TMS
POTMS

PIP4010

PIP4016

PIJTAG105
PIJTAG107

POTCK
TCK

PIP4018

PIJTAG103

PORTCK
RTCK
POTDO
TDO
PORST
RST

PIP4020
PIP4022
PIP4024

PIR601

PIP4026

PIR701
COR6 COR7
R6 R7
10k 10k

PIP4028
PIP4030

2 PIJTAG102
4 PIJTAG104
6 PIJTAG106
8 PIJTAG108
10 PIJTAG1010
12 PIJTAG1012
14 PIJTAG1014
16 PIJTAG1016
18 PIJTAG1018
20 PIJTAG1020

B

PIR602 PIR702

PIP4032

PIP4034
PIP4036

GND

PIP602

GND GND

PIP604

PIP606
PIP608
PIP6010
PIP6012
PIP6014

PIP6016
PIP6018
PIP6020
PIP6022
PIP6024

PIP6026

VCC3.3V

PIP6028

COSD1
SD1
1 DAT2
2
CS
3
MOSI
5
PISD105 SCK
7
PISD107 MISO
8
PISD108 DAT1
6
PISD106 GND
4
PISD104 V+
10
PISD1010 SW2
11
PISD1011 SW1
PISD101

PIP6030

PISD102

PIP6032

PISD103

PIP6034

PIP6036

P6
COP6

PIC10 1

PIR801

C10
COC10
100nF

PIC10 2

R8
COR8
10k

MICROSD

PIR802

C

PIQ10D
GND
Q1
COQ1
BSS84

PIQ10G

PIQ10S

PIC1 02
P7
COP7

PI 801 PI 803 PIP805 PI 807 PI 809 PI 801 PI 8013 PI 8015 PI 8017 PI 8019 PI 8021 PI 8023 PI 8025 PI 8027 PI 8029 PI 8031 PI 803 PI 8035 PI 701 PI 703 PIP705 PI 70 PI 709 PI 701 PI 7013 PI 7015 PI 701 PI 7019 PI 7021 PI 7023 PI 7025 PI 702 PI 7029 PI 7031 PI 703 PI 7035
PIR1301

15k

GND

GND

R14
COR14
R15
COR15
PIR1501
PIR160133R
R16
COR16
33R

PIC1401
C13
COC13
100nF

PIC1302

PIC1501
C14
COC14
100nF

PIC1402

PIC1601
C15
COC15
100nF

PIC1502

PIC1701
C16
COC16
100nF

PIC1602

C17
COC17
100nF

PIC1702

R13
COR13
15k

VCC3.3V

GND

PIC1301
C12
COC12
100nF

PIC120

GND

R12
COR12

PIR1201

PIR1401

VCC3.3V

15k

VCC3.3V

5

PIR1202

R11
COR11

PIC1201

PIR1302
RST

PIC20 1 C20
COC20

GND

PIC20 2

PIR1602

PID301

5

PIR1701

D3
COD3

+5V

RESET
CORESET

PIRES T02

R17
COR17

DIODE

GND

PIRES T01

100nF

PIR1402

15k

PIR1502

1.5k

GND

GND

D

PIR1702
PIT20C

R18
COR18

T2
COT2
BC857

PIT20B

PIR1802

PIR1801

1.5k

PIT20E
Title

VCC3.3V

POVC30

Size

Number

Revision

C
Date:
File:

1

PIC202

COR1
R1
1.5k

PIR401 PIR501

PIR202 PIR302

PIP404

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35

PIR1 02

PID302
GND

GND

PIP402

PI 802 PI 804 PIP806 PI 80 PI 801 PI 8012 PI 8014 PI 8016 PI 801 PI 802 PI 802 PI 8024 PI 8026 PI 802 PI 803 PI 8032 PI 8034 PI 8036 PI 702 PI 704 PIP706 PI 708 PI 701 PI 7012 PI 7014 PI 7016 PI 7018 PI 702 PI 702 PI 7024 PI 7026 PI 7028 PI 703 PI 7032 PI 7034 PI 7036
P8
COP8

USB2
COUSB2

COC3
C3
100nF

COP4
P4
108
107
106
PIU30106
105
PIU30105
104
PIU30104
103
PIU30103
102
PIU30102
101
PIU30101
100
PIU30100
99
PIU3099
98
PIU3098
97
PIU3097
96
PIU3096
95
PIU3095
94
PIU3094
93
PIU3093
92
PIU3092
91
PIU3091
90
PIU3090
89
PIU3089
88
PIU3088
87
PIU3087
86
PIU3086
85
PIU3085
84
PIU3084
83
PIU3083
82
PIU3082
81
PIU3081
80
PIU3080
79
PIU3079
78
PIU3078
77
PIU3077
76
PIU3076
75
PIU3075
74
PIU3074
73
PIU30108

C11
COC11
100nF
R10
COR10
33R

PIR10 1

PIUSB205

D

PIC301

VCC3.3V

PIR902

1
+V PIUSB201
2
D- PIUSB202
3
D+ PIUSB203
4
G PIUSB204

COC2
C2
100nF

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

PIR10 2

R9
COR9
33R

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36

PIL102

GND

PIC502

PIC201
COC5
C5
10uF

GND

PIC1 01
PIR901

PIR1 01

GND

PIC102

POVCC303V
VCC3.3V

PIR101

PIC501

PIU201

PIU307 PIU308 PIU30 9 PIU304 PIU3041 PIU3042 PIU304 PIU304 PIU3045 PIU3046 PIU3047 PIU3048 PIU3049 PIU305 PIU3051 PIU3052 PIU305 PIU3054 PIU305 PIU3056 PIU3057 PIU3058 PIU3059 PIU306 PIU3061 PIU3062 PIU306 PIU3064 PIU3065 PIU306 PIU3067 PIU3068 PIU3069 PIU307 PIU3071 PIU3072

CEWKA1

PIUSB10HOST5

2
Vout PIU202
GND

COC1
C1
100nF

COU3
U3

L1
COL1

1
+V PIUSB10HOST01
2
D- PIUSB10HOST02
3
D+ PIUSB10HOST03
4
G PIUSB10HOST04

3
PIU203 Vin

PIC101

LPC2388

PIL101
USB1-HOST
COUSB10HOST

2
Vout PIU102
GND

PIU10

COC4
C4
10uF

VCC3.3V

PIP309

1
2
3
PIU303
4
PIU304
5
PIU305
6
PIU306
7
PIU307
8
PIU308
9
PIU309
10
PIU3010
11
PIU3011
12
PIU3012
13
PIU3013
14
PIU3014
15
PIU3015
16
PIU3016
17
PIU3017
18
PIU3018
19
PIU3019
20
PIU3020
21
PIU3021
22
PIU3022
23
PIU3023
24
PIU3024
25
PIU3025
26
PIU3026
27
PIU3027
28
PIU3028
29
PIU3029
30
PIU3030
31
PIU3031
32
PIU3032
33
PIU3033
34
PIU3034
35
PIU3035
36

PIP302

PIC402

COU2
U2
LM1117T-X

PILED10A

144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
PIP307

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36

USBD-B
P3.26/D26
P3.25/D25
P3.24/D24
VDD
USBD+A/P0.29
USBD-A/P0.30
VSS
P3.23/D23
P1.18/LED-AN/PWM1.1/CAP1.0
P1.19/TX_E-AN/PORT_PWR-AN/CAP1.1
HOST_EN-BN/DEVICE_EN-BN/SSEL1/P0.14
P1.20/TX_DP-A/PWM1.2/SCK0
P1.21/TX_DM-A/PWM1.3/SSEL0
P1.22/RCV-A/PWRD-AN/MAT1.0
A0/P4.0
P1.23/RX_DP-A/PWM1.4/MISO0
P1.24/TX_DM-A/PWM1.5/MOSI0
A1/P4.1
P1.25/LOW_SP-A/HOST_EN-AN/MAT1.1
P1.26/SUSPEND-A/PWM1.6/CAP0.0
A2/P4.2
CORE_VSS
DC-DC_3.3V
P1.27/INT-AN/OVR_CRNT-AN/CAP0.1
VDD
P1.28/SCL-A/PCAP1.0/MAT0.0
P1.29/SDA-A/PCAP1.1/MAT0.1
VSS
CAN_RX1/TXD3/SDA1/P0.0
CAN_TX1/RXD3/SCL1/P0.1
A3/P4.3
TXD2/SDA2/MAT3.0/P0.10
RXD2/SCL2/MAT3.1/P0/11
P2.13/EINT3N/MCIDAT3/I2STX_SDA
A4/P4.4

PIP305

TDI
POTDI
POTMS
TMS
POTRST0N
TRST_N

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35

P3.2/D2
RTCK
RXD0/P0.3
TXD0/P0.2
P3.1/D1
VSS
VDD
P3.0/D0
P1.0/ENT-TXD0
P1.1/ENET-TXD1
CSN1/P4.31
P1.4/ENET-TX_EN
P1.8/ENET_CRS
P1.9/ENET-RXD0
CSN0/P4.30
P1.10/ENET-RXD1
P1.14/ENET-RX_ER
OEN/P4.24
P1.15/ENET-RX_CLK
P1.16/ENET-MDC
WEN/P4.25
P1.17/ENET-MDIO
BLS3/MAT2.1/RXD3/P4.29
CORE_3.3V
A15/P4.15
CORE_VSS
BLS2/MAT2.0/TXD3/P4.28
VSS
I2SRX_CLK/CAN_RX2/CAP2.0/P0.4
I2SRX_WS/CAN_TX2/CAP2.1/P0.5
VDD
I2SRX_SDA/SSEL1/MAT2.0/P0.6
I2STX_CLK/SCK1/MAT2.1/P0.7
I2STX_WS/MISO1/MAT2.2/P0.8
A14/P4.14
I2STX_SDA/MOSI1/MAT2.3/P0.9

COP3
P3
PIP303

PIC401

PIGP101

PIU3014 PIU3014 PIU30142 PIU3014 PIU3014 PIU3019 PIU3018 PIU3017 PIU3016 PIU3015 PIU3014 PIU3013 PIU3012 PIU301 PIU301 PIU30129 PIU30128 PIU30127 PIU30126 PIU30125 PIU30124 PIU3012 PIU3012 PIU3012 PIU3012 PIU3019 PIU3018 PIU3017 PIU3016 PIU3015 PIU3014 PIU301 PIU3012 PIU301 PIU301 PIU3019

PIP301

3
PIU103 Vin

PID102

PIGP103

PI 10 PI 103 PIP105 PI 107 PI 109 PI 10 PI 10 3 PI 10 5 PI 10 7 PI 10 9 PI 102 PI 1023 PI 1025 PI 1027 PI 1029 PI 1031 PI 103 PI 1035 PI 201 PI 203 PIP205 PI 207 PI 209 PI 201 PI 2013 PI 2015 PI 2017 PI 2019 PI 20 1 PI 20 3 PI 20 5 PI 20 7 PI 20 9 PI 2031 PI 203 PI 2035

POTDO
TDO

PID101

COU1
U1
LM1117T-X

Micro
SD/MMC

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36

COP1
P1

A

PO05V

PI 102 PI 104 PIP106 PI 108 PI 10 PI 10 2 PI 10 4 PI 10 6 PI 10 8 PI 102 PI 102 PI 1024 PI 1026 PI 1028 PI 103 PI 1032 PI 1034 PI 1036 PI 20 PI 204 PIP206 PI 208 PI 201 PI 201 PI 2014 PI 2016 PI 2018 PI 20 PI 20 PI 20 4 PI 20 6 PI 20 8 PI 203 PI 2032 PI 2034 PI 2036

1

VCC3.3V

RTCK

VCC3.3V

GND GND

PORTCK

VCC3.3V

1

2

3

4

5

2010-11-01
Sheet of
C:\Documents and Settings\..\Sheet1.SchDocDrawn By:
6

COR7
COJTAG1

PAR702
PAR701

PAJTAG1020 PAJTAG1019

PAJTAG1018 PAJTAG1017
PAJTAG1016 PAJTAG1015
PAJTAG1014 PAJTAG1013
PAJTAG1012 PAJTAG1011

COR3 COR4

PAJTAG106 PAJTAG105
PAJTAG104 PAJTAG103 PAR202
PAJTAG102 PAJTAG101

PAR302
PAR301

PAR1301
PAR1302

COD2
PAD201
PAD202

COLED1

COU2

PAP401PAP402
PAP403PAP404

PAP303PAP304
PAP305PAP306

PAP405PAP406

PAP407PAP408
PAP409PAP4010
PAP4011PAP4012
PAP4013PAP4014

PAP3013PAP3014
PAP3015PAP3016

PAP3017PAP3018
PAP3019PAP3020
PAP3021PAP3022
PAP3023PAP3024
PAP3025PAP3026

PAU301
PAU302
PAU303

PAP3027PAP3028
PAP3029PAP3030
PAP3031PAP3032

PAU304
PAU305

COX1

COC6

PAX10

PAC602

PAP501PAP502

PAC601

PAP503PAP504
PAP505PAP506
PAP507PAP508

PAU201 COC1

PAC501
PAC502

PAC401
PAC402

COC5

PAU309

PAU3010
PAU3011
PAU3012

PAC1202 PAC1201

PAC1301 PAC1302 PAC1402

COC12

COC13 PAC1401

PAU3013

PAU3014

PAU3016
PAC702 PAU3015
PAU3019
PAC701 PAU3020
PAU3021
PAU3017
PAU3018

COC11

PAC1101
PAC1102

PAU3022

PAX102 PAX101

PAU3023
PAU3024
PAU3025
PAU3027
PAU3028
PAU3029
PAU3030
PAU3031

PAC801

COC8PAC802

COC9PAC902
PAC901

PAX201
PAX202

PAU3032
PAU3033
PAU3034

PAP4027PAP4028
PAP4029PAP4030
PAP4031PAP4032

PAU30103
PAU30102
PAU30101
PAU30100

PAU3099
PAU3098
PAU3097

PAP4033PAP4034
PAP4035PAP4036

PAU3096

PAU3095
PAU3094
PAU3093
PAU3092
PAU3091

COC15

PAU3026

COX2

PAP509PAP5010
PAP5011PAP5012

COC14

PAP4025PAP4026

PAU30105
PAU30104

PAP601PAP602

PAU3090
PAU3089
PAU3088

PAP603PAP604

PAU3087

PAU3086
PAU3085
PAU3084

PAP605PAP606
PAP607PAP608
PAP609PAP6010
PAP6011PAP6012

PAU3083

COC17

COC16 PAC1502

PAU3082
PAU3081
PAU3080

PAC1701 PAC1702

PAC1601 PAC1602 PAC1501

PAU3077
PAU3076
PAU3075

PAU3035
PAU3036

PAU3079
PAU3078

PAP6013PAP6014

PAU3074
PAU3073

PAP6015PAP6016
PAP6017PAP6018
PAP6019PAP6020
PAP6021PAP6022

PAU303P7AU3038PAU30 9PAU304 PAU304P1AU304P2AU3043PAU304 PAU3045PAU304P6AU3047PAU3048PAU3049PAU305P0AU305P1AU3052PAU3053PAU3054PAU305PAU305P6AU3057PAU3058PAU3059PAU306P0AU3061PAU3062PAU3063PAU306P4AU306P5AU306 PAU3067PAU306P8AU306P9AU3070PAU3071PAU3072

PAP6023PAP6024

PAP6025PAP6026
PAP6027PAP6028
PAP6029PAP6030
PAP6031PAP6032
PAP6033PAP6034

PAP5033PAP5034
PAP5035PAP5036

PAP6035PAP6036

COP5

PAU101

PAU103

COC4
COGP1

COC7

PAU306
PAU307
PAU308

PAU30108
PAU30107
PAU30106

PAP5031PAP5032

PAU102
PAC101
PAC102
PAC102

PAP4017PAP4018
PAP4019PAP4020
PAP4021PAP4022
PAP4023PAP4024

PAU3014PAU30143PAU30142PAU3014 PAU3014P0AU3013P9AU30138PAU301 7PAU301 6PAU3013P5AU30134PAU301 3PAU301 2PAU3013PAU3013P0AU30129PAU30128PAU30127PAU3012P6AU3012P5AU30124PAU30123PAU3012 PAU3012PAU30120PAU301 9PAU301 8PAU301P7AU301P6AU301 5PAU301 4PAU301P3AU 01P2AU301 PAU301 PAU301 9

PAP5023PAP5024
PAP5025PAP5026
PAP5027PAP5028
PAP5029PAP5030

COU1

PAP4015PAP4016

COU3

PAP5021PAP5022

PAU203

PAU202

COP4

PAP5013PAP5014
PAP5015PAP5016
PAP5017PAP5018
PAP5019PAP5020

COC2 COC3

COP2

PAP301PAP302

PAP3033PAP3034
PAP3035PAP3036

COR13

PAC201 PAC301 PAR101

PAP201PAP203PAP205 PAP207 PAP209 PAP2011PAP2013PAP2015 PAP2017 PAP2019 PAP2021PAP2023PAP2025PAP2027 PAP2029 PAP2031 PAP2033PAP2035

PAP307PAP308
PAP309PAP3010
PAR401 PAP3011PAP3012

COR2 PAR601
PAR602
CORESET COR6
PARESET01

COR1

PAP202PAP204PAP206 PAP208 PAP2010 PAP2012PAP2014PAP2016 PAP2018 PAP2020 PAP2022PAP2024PAP2026PAP2028 PAP2030 PAP2032 PAP2034PAP2036

PAR402

PAR201

PALED10K PALED10A
PAC202 PAC302 PAR102

COP1 PAP102PAP104PAP106 PAP108 PAP1010 PAP1012PAP1014PAP1016 PAP1018 PAP1020 PAP1022PAP1024PAP1026PAP1028 PAP1030 PAP1032 PAP1034PAP1036
PAP101PAP103PAP105 PAP107 PAP109 PAP1011PAP1013PAP1015 PAP1017 PAP1019 PAP1021PAP1023PAP1025PAP1027 PAP1029 PAP1031 PAP1033PAP1035

PAR502 PAR501

COP3

PAJTAG1010 PAJTAG109
PAJTAG108 PAJTAG107

PARESET02
COC20PAC2002 PAC2001

COR5

COD1 PAD102

PAD101

COD3

COP6

COR14 COR15 COR16 COR17

COP8 PAP802PAP804PAP806 PAP808 PAP8010 PAP8012PAP8014PAP8016PAP8018 PAP8020 PAP8022PAP8024PAP8026PAP8028 PAP8030 PAP8032 PAP8034PAP8036
PAP801PAP803PAP805 PAP807 PAP809 PAP8011PAP8013PAP8015PAP8017 PAP8019 PAP8021PAP8023PAP8025PAP8027 PAP8029 PAP8031 PAP8033PAP8035

PAD302

PAGP101
PAGP103

PAR1402 PAR1502

PAGP102

PAD301

PAR1401 PAR1501

PAR1602
PAR1601

COR10

PAR1701
PAR1702

PAT20E
PAT20C
PAT20B

PAR1801
PAR1802

PAUSB201PAUSB20 PAUSB203 PAUSB204 PAUSB205 COT2 COR18
PAUSB20

PAR1201 PAR1202

COR12
PAL101 PAL102

COUSB2 COL1

PAP702PAP704 PAP706 PAP708 PAP7010PAP7012PAP7014PAP7016 PAP7018 PAP7020PAP7022PAP7024PAP7026 PAP7028 PAP7030 PAP7032PAP7034PAP7036
PAP701PAP703 PAP705 PAP707 PAP709PAP7011PAP7013PAP7015 PAP7017 PAP7019PAP7021PAP7023PAP7025 PAP7027 PAP7029 PAP7031PAP7033PAP7035

COR9

PAR1002 PAR901
PAR1001 PAR902

PAR1102 PAR1101

PAUSB10HOST1PAUSB10HOST2 PAUSB10HOT3 PAUSB10HOT4 PAUSB10HOST05 COR11
PAUSB10HOST0

COQ1 PAQ10S

COP7

PASD108 PASD107 PASD106 PASD105 PASD104 PASD103 PASD102 PASD10 PASD10 PASD10

PAQ10G
PAQ10D

COC10 PASD10

PAR801 PAC1001
PAR802 PAC1002

COR8
COUSB10HOST

COSD1

Bill of Materials

Bill of Materials For Project [PCB_Project2.PrjPCB] (No PCB Document Selected)

Source Data From:

PCB_Project2.PrjPCB

Project:

PCB_Project2.PrjPCB

Variant:

None

Creation Date: 2010-11-01

18:40:58

Print Date:

40483

40483,77852

Footprint

Comment

LibRef

Designator

Description

C0805

100nF

CAP

Capacitor

RB.05/.1SM
D
C0805
DIODE-SMD
MELF
MELF
My_DC_Jack
MHDR2X10
0805
0805-LED
MHDR2X18
SOT-23 FET
0805
0805
0805
0805
SW_SMALL_
TYPE4
MICRO SD1
SOT-23
SO-223
QFP144
My_USB
My_USB
XTAL-6
XTAL

10uF

Cap Pol

C1, C2, C3, C10, C11, C12, C13, C14,
C15, C16, C17, C20
C4, C5

Polarized Capacitor

2

27pF
DIODE
D Schottky
DIODE
JACK_STEREO
MHDR2X10
CEWKA1
DIODA LED
MHDR2X18
BSS84

CAP
DIODE
D Schottky
DIODE
JACK_STEREO
MHDR2X10
CEWKA1
DIODA LED
MHDR2X18
BSS84

C6, C7, C8, C9
D1
D2
D3
GP1
JTAG1
L1
LED1
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8
Q1

Capacitor

Header, 18-Pin, Dual row
BSS84

4
1
1
1
1
1
1
1
8
1

1.5k
10k
33R
15k
SW-PB

R SMALL
R SMALL
R SMALL
R SMALL
SW-PB

R1, R17, R18
R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8
R9, R10, R15, R16
R11, R12, R13, R14
RESET

Resistor
Resistor
Resistor
Resistor
Switch SMD.

3
7
4
4
1

MICROSD
BC857
LM1117T-X
LPC2388
HOST
GNIAZDO USB
32k
XTAL

MICROSD
BC857
LM1117T-X
LPC2388
GNIAZDO USB
GNIAZDO USB
XTAL
XTAL

SD1
T2
U1, U2
U3
USB1-HOST
USB2
X1
X2

MMC / SD Memory Card

Approved

Notes

Schottky Diode
Gniazdo Jack Stereo
Header, 10-Pin, Dual row

1587T33

Rezonator kwarcowy
Rezonator kwarcowy

Quantity

12

1
1
2
1
1
1
1
1
62


Pobierz plik - link do postu