example2.xls

[EXCEL 2007]Automatyczne liczenie % udziału w zbiorze

Pozwoliłem sobie skorzystać z pliku kolegi szafarza jako wzoru danych. Nagrałem makro i trochę je podreperowałem aby było uniwersalne dla każdych danych (by uwzględnioało wszystkie dane i możliwości). Aby zobaczyć efekt w załączniku trzeba pozwolić na wykonywanie makr. Też nie wiem jak kolega szafarz doszedł do wyboru modeli dla kategorii A - ja zrobiłem to za pomocą kryteriów filtra (zaznaczone na żółto - ) Dlatego też ważne są nazwy kolumn z danymi a w szczególności nazwa kolumny z kategoriami musi być taka sama jak nazwa w polu kryteriów (żółte tło), no i zamiast "A" (na żółtym tle) wpisać to co odpowiada w tej kolumnie za kategorię "A". W makrze dodałem pętlę "Do While ... Loop" która wprowadza poszczególne wyliczenia licz.jeżeli itp. dla każdego modelu do póki nie skończą sie modele. Przed chwilką (21.40) zmieniłem plik źródłowy bo go jeszcze troszkę poprawiłem. Dodałem blokadę odświeżania i usunąłem niepotrzebne wpisy. Na marginesie: zauważyłem też że to makro działa o wiele szybciej w excelu 2003 niż w excelu 2007.


" model " , " kategoria " , " = " , " kategoria " ,,,,,
" model62 " , " D " ,, " A " ,,,,,
" model55 " , " D " ,,,,,,,
" model11 " , " A " ,,,,,,,
" model81 " , " B " ,,,,,,,
" model59 " , " A " ,,,,,,,
" model7 " , " B " ,,,,,,,
" model76 " , " D " ,,,,,,,
" model82 " , " D " ,,,,,,,
" model32 " , " D " ,,,,,,,
" model58 " , " A " ,,,,,,,
" model67 " , " A " ,,,,,,,
" model56 " , " D " ,,,,,,,
" model57 " , " A " ,,,,,,,
" model72 " , " B " ,,,,,,,
" model7 " , " A " ,,,,,,,
" model30 " , " D " ,,,,,,,
" model56 " , " A " ,,,,,,,
" model76 " , " D " ,,,,,,,
" model45 " , " B " ,,,,,,,
" model74 " , " A " ,,,,,,,
" model19 " , " A " ,,,,,,,
" model19 " , " D " ,,,,,,,
" model100 " , " D " ,,,,,,,
" model77 " , " A " ,,,,,,,
" model76 " , " A " ,,,,,,,
" model58 " , " A " ,,,,,,,
" model87 " , " A " ,,,,,,,
" model98 " , " A " ,,,,,,,
" model54 " , " A " ,,,,,,,
" model98 " , " A " ,,,,,,,
" model49 " , " B " ,,,,,,,
" model15 " , " A " ,,,,,,,
" model52 " , " A " ,,,,,,,
" model60 " , " D " ,,,,,,,
" model97 " , " D " ,,,,,,,
" model12 " , " A " ,,,,,,,
" model67 " , " A " ,,,,,,,
" model73 " , " B " ,,,,,,,
" model93 " , " A " ,,,,,,,
" model99 " , " A " ,,,,,,,
" model30 " , " D " ,,,,,,,
" model60 " , " D " ,,,,,,,
" model56 " , " A " ,,,,,,,
" model87 " , " A " ,,,,,,,
" model32 " , " A " ,,,,,,,
" model63 " , " B " ,,,,,,,
" model17 " , " A " ,,,,,,,
" model88 " , " B " ,,,,,,,
" model39 " , " B " ,,,,,,,
" model62 " , " B " ,,,,,,,
" model62 " , " D " ,,,,,,,
" model58 " , " B " ,,,,,,,
" model81 " , " B " ,,,,,,,
" model62 " , " D " ,,,,,,,
" model35 " , " B " ,,,,,,,
" model57 " , " B " ,,,,,,,
" model20 " , " A " ,,,,,,,
" model22 " , " A " ,,,,,,,
" model55 " , " D " ,,,,,,,
" model74 " , " A " ,,,,,,,
" model20 " , " A " ,,,,,,,
" model4 " , " A " ,,,,,,,
" model89 " , " B " ,,,,,,,
" model72 " , " A " ,,,,,,,
" model64 " , " A " ,,,,,,,
" model86 " , " A " ,,,,,,,
" model84 " , " D " ,,,,,,,
" model31 " , " B " ,,,,,,,
" model59 " , " A " ,,,,,,,
" model77 " , " A " ,,,,,,,
" model31 " , " B " ,,,,,,,
" model89 " , " D " ,,,,,,,
" model37 " , " D " ,,,,,,,
" model86 " , " D " ,,,,,,,
" model76 " , " D " ,,,,,,,
" model69 " , " A " ,,,,,,,
" model49 " , " B " ,,,,,,,
" model93 " , " D " ,,,,,,,
" model58 " , " A " ,,,,,,,
" model88 " , " A " ,,,,,,,
" model56 " , " B " ,,,,,,,
" model20 " , " D " ,,,,,,,
" model45 " , " D " ,,,,,,,
" model37 " , " A " ,,,,,,,
" model82 " , " D " ,,,,,,,
" model80 " , " B " ,,,,,,,
" model94 " , " D " ,,,,,,,
" model2 " , " A " ,,,,,,,
" model2 " , " B " ,,,,,,,
" model48 " , " B " ,,,,,,,
" model76 " , " B " ,,,,,,,
" model21 " , " D " ,,,,,,,
" model52 " , " D " ,,,,,,,
" model65 " , " A " ,,,,,,,
" model93 " , " A " ,,,,,,,
" model16 " , " D " ,,,,,,,
" model52 " , " B " ,,,,,,,
" model77 " , " A " ,,,,,,,
" model48 " , " A " ,,,,,,,
" model10 " , " D " ,,,,,,,
" model54 " , " A " ,,,,,,,
" model78 " , " A " ,,,,,
" model99 " , " B " ,,,,,
" model91 " , " A " ,,,,,
" model64 " , " A " ,,,,,
" model75 " , " B " ,,,,,
" model60 " , " A " ,,,,,
" model13 " , " B " ,,,,,
" model68 " , " B " ,,,,,
" model18 " , " A " ,,,,,
" model1 " , " D " ,,,,,
" model24 " , " A " ,,,,,
" model38 " , " A " ,,,,,
" model46 " , " B " ,,,,,
" model61 " , " B " ,,,,,
" model20 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " A " ,,,,,
" model54 " , " A " ,,,,,
" model22 " , " A " ,,,,,
" model28 " , " B " ,,,,,
" model3 " , " A " ,,,,,
" model98 " , " D " ,,,,,
" model49 " , " B " ,,,,,
" model55 " , " D " ,,,,,
" model64 " , " A " ,,,,,
" model43 " , " D " ,,,,,
" model71 " , " D " ,,,,,
" model15 " , " B " ,,,,,
" model19 " , " D " ,,,,,
" model19 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " B " ,,,,,
" model73 " , " A " ,,,,,
" model97 " , " B " ,,,,,
" model25 " , " A " ,,,,,
" model64 " , " A " ,,,,,
" model61 " , " D " ,,,,,
" model100 " , " D " ,,,,,
" model25 " , " A " ,,,,,
" model75 " , " A " ,,,,,
" model68 " , " B " ,,,,,
" model43 " , " D " ,,,,,
" model75 " , " A " ,,,,,
" model92 " , " D " ,,,,,
" model80 " , " A " ,,,,,
" model21 " , " D " ,,,,,
" model53 " , " A " ,,,,,
" model0 " , " A " ,,,,,
" model47 " , " A " ,,,,,
" model8 " , " D " ,,,,,
" model23 " , " A " ,,,,,
" model75 " , " D " ,,,,,
" model10 " , " D " ,,,,,
" model21 " , " A " ,,,,,
" model24 " , " B " ,,,,,
" model65 " , " D " ,,,,,
" model85 " , " A " ,,,,,
" model67 " , " A " ,,,,,
" model36 " , " B " ,,,,,
" model1 " , " D " ,,,,,
" model86 " , " A " ,,,,,
" model55 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " B " ,,,,,
" model59 " , " A " ,,,,,
" model51 " , " B " ,,,,,
" model51 " , " D " ,,,,,
" model24 " , " A " ,,,,,
" model13 " , " A " ,,,,,
" model51 " , " B " ,,,,,
" model48 " , " B " ,,,,,
" model87 " , " D " ,,,,,
" model19 " , " A " ,,,,,
" model91 " , " A " ,,,,,
" model63 " , " A " ,,,,,
" model11 " , " A " ,,,,,
" model71 " , " B " ,,,,,
" model84 " , " A " ,,,,,
" model65 " , " A " ,,,,,
" model72 " , " D " ,,,,,
" model31 " , " A " ,,,,,
" model72 " , " A " ,,,,,
" model95 " , " A " ,,,,,
" model6 " , " A " ,,,,,
" model83 " , " A " ,,,,,
" model16 " , " A " ,,,,,
" model30 " , " B " ,,,,,
" model48 " , " D " ,,,,,
" model1 " , " B " ,,,,,
" model97 " , " A " ,,,,,
" model84 " , " B " ,,,,,
" model2 " , " B " ,,,,,
" model83 " , " A " ,,,,,
" model39 " , " B " ,,,,,
" model28 " , " A " ,,,,,
" model43 " , " A " ,,,,,
" model91 " , " A " ,,,,,
" model79 " , " A " ,,,,,
" model66 " , " B " ,,,,,
" model3 " , " B " ,,,,,
" model30 " , " D " ,,,,,
" model15 " , " A " ,,,,,
" model90 " , " B " ,,,,,
" model49 " , " A " ,,,,,
" model6 " , " D " ,,,,,
" model53 " , " D " ,,,,,
" model60 " , " A " ,,,,,
" model77 " , " A " ,,,,,
" model37 " , " D " ,,,,,
" model25 " , " B " ,,,,,
" model49 " , " A " ,,,,,
" model68 " , " A " ,,,,,
" model98 " , " D " ,,,,,
" model44 " , " A " ,,,,,
" model74 " , " B " ,,,,,
" model80 " , " D " ,,,,,
" model60 " , " D " ,,,,,
" model5 " , " A " ,,,,,
" model29 " , " D " ,,,,,
" model61 " , " B " ,,,,,
" model2 " , " A " ,,,,,
" model13 " , " A " ,,,,,
" model63 " , " A " ,,,,,
" model85 " , " B " ,,,,,
" model52 " , " A " ,,,,,
" model91 " , " B " ,,,,,
" model28 " , " A " ,,,,,
" model42 " , " A " ,,,,,
" model71 " , " B " ,,,,,
" model95 " , " D " ,,,,,
" model46 " , " D " ,,,,,
" model1 " , " B " ,,,,,
" model9 " , " A " ,,,,,
" model36 " , " B " ,,,,,
" model50 " , " B " ,,,,,
" model15 " , " A " ,,,,,
" model89 " , " A " ,,,,,
" model10 " , " B " ,,,,,
" model92 " , " A " ,,,,,
" model25 " , " A " ,,,,,
" model35 " , " A " ,,,,,
" model41 " , " B " ,,,,,
" model93 " , " B " ,,,,,
" model33 " , " A " ,,,,,
" model85 " , " D " ,,,,,
" model68 " , " A " ,,,,,
" model13 " , " D " ,,,,,
" model44 " , " D " ,,,,,
" model73 " , " A " ,,,,,
" model42 " , " D " ,,,,,
" model5 " , " A " ,,,,,
" model75 " , " B " ,,,,,
" model55 " , " A " ,,,,,
" model69 " , " D " ,,,,,
" model60 " , " A " ,,,,,
" model7 " , " A " ,,,,,
" model60 " , " A " ,,,,,
" model88 " , " A " ,,,,,
" model49 " , " A " ,,,,,
" model31 " , " A " ,,,,,
" model83 " , " A " ,,,,,
" model95 " , " A " ,,,,,
" model32 " , " B " ,,,,,
" model92 " , " A " ,,,,,
" model30 " , " A " ,,,,,
" model81 " , " A " ,,,,,
" model7 " , " A " ,,,,,
" model19 " , " A " ,,,,,
" model92 " , " D " ,,,,,
" model99 " , " B " ,,,,,
" model44 " , " B " ,,,,,
" model27 " , " A " ,,,,,
" model40 " , " A " ,,,,,
" model38 " , " A " ,,,,,
" model60 " , " A " ,,,,,
" model25 " , " A " ,,,,,
" model6 " , " A " ,,,,,
" model73 " , " A " ,,,,,
" model69 " , " D " ,,,,,
" model78 " , " A " ,,,,,
" model15 " , " A " ,,,,,
" model74 " , " A " ,,,,,
" model53 " , " A " ,,,,,
" model69 " , " A " ,,,,,
" model43 " , " A " ,,,,,
" model13 " , " A " ,,,,,
" model76 " , " A " ,,,,,
" model3 " , " B " ,,,,,
" model2 " , " B " ,,,,,
" model25 " , " D " ,,,,,
" model34 " , " B " ,,,,,
" model84 " , " B " ,,,,,
" model20 " , " A " ,,,,,
" model65 " , " A " ,,,,,
" model77 " , " D " ,,,,,
" model50 " , " A " ,,,,,
" model47 " , " A " ,,,,,
" model84 " , " A " ,,,,,
" model69 " , " D " ,,,,,
" model38 " , " A " ,,,,,
" model83 " , " D " ,,,,,
" model14 " , " A " ,,,,,
" model65 " , " A " ,,,,,
" model23 " , " A " ,,,,,
" model51 " , " B " ,,,,,
" model25 " , " B " ,,,,,
" model47 " , " A " ,,,,,
" model57 " , " B " ,,,,,
" model98 " , " D " ,,,,,
" model16 " , " A " ,,,,,
" model35 " , " A " ,,,,,
" model13 " , " D " ,,,,,
" model91 " , " B " ,,,,,
" model88 " , " A " ,,,,,
" model82 " , " A " ,,,,,
" model34 " , " D " ,,,,,
" model2 " , " A " ,,,,,
" model58 " , " B " ,,,,,
" model37 " , " A " ,,,,,
" model3 " , " A " ,,,,,
" model83 " , " B " ,,,,,
" model70 " , " D " ,,,,,
" model88 " , " B " ,,,,,
" model3 " , " A " ,,,,,
" model36 " , " A " ,,,,,
" model64 " , " B " ,,,,,
" model53 " , " B " ,,,,,
" model83 " , " A " ,,,,,
" model48 " , " D " ,,,,,
" model22 " , " A " ,,,,,
" model21 " , " B " ,,,,,
" model31 " , " D " ,,,,,
" model36 " , " D " ,,,,,
" model86 " , " A " ,,,,,
" model53 " , " A " ,,,,,
" model87 " , " A " ,,,,,
" model11 " , " B " ,,,,,
" model0 " , " A " ,,,,,
" model44 " , " A " ,,,,,
" model9 " , " B " ,,,,,
" model16 " , " B " ,,,,,
" model79 " , " A " ,,,,,
" model21 " , " B " ,,,,,
" model7 " , " A " ,,,,,
" model68 " , " B " ,,,,,
" model3 " , " B " ,,,,,
" model41 " , " A " ,,,,,
" model69 " , " A " ,,,,,
" model61 " , " A " ,,,,,
" model77 " , " B " ,,,,,
" model73 " , " A " ,,,,,
" model44 " , " A " ,,,,,
" model48 " , " A " ,,,,,
" model61 " , " D " ,,,,,
" model47 " , " A " ,,,,,
" model83 " , " B " ,,,,,
" model25 " , " A " ,,,,,
" model100 " , " D " ,,,,,
" model66 " , " D " ,,,,,
" model73 " , " A " ,,,,,
" model22 " , " A " ,,,,,
" model87 " , " B " ,,,,,
" model4 " , " A " ,,,,,
" model57 " , " A " ,,,,,
" model73 " , " B " ,,,,,
" model57 " , " A " ,,,,,
" model44 " , " B " ,,,,,
" model84 " , " A " ,,,,,
" model57 " , " B " ,,,,,
" model88 " , " D " ,,,,,
" model93 " , " D " ,,,,,
" model73 " , " A " ,,,,,
" model67 " , " A " ,,,,,
" model14 " , " B " ,,,,,
" model80 " , " B " ,,,,,
" model35 " , " B " ,,,,,
" model18 " , " A " ,,,,,
" model21 " , " D " ,,,,,
" model4 " , " B " ,,,,,
" model79 " , " B " ,,,,,
" model98 " , " A " ,,,,,
" model77 " , " D " ,,,,,
" model23 " , " D " ,,,,,
" model45 " , " D " ,,,,,
" model38 " , " B " ,,,,,
" model70 " , " A " ,,,,,
" model29 " , " A " ,,,,,
" model63 " , " D " ,,,,,
" model69 " , " A " ,,,,,
" model95 " , " A " ,,,,,
" model36 " , " A " ,,,,,
" model91 " , " B " ,,,,,
" model82 " , " A " ,,,,,
" model40 " , " B " ,,,,,
" model48 " , " D " ,,,,,
" model55 " , " B " ,,,,,
" model96 " , " D " ,,,,,
" model92 " , " B " ,,,,,
" model39 " , " A " ,,,,,
" model53 " , " B " ,,,,,
" model80 " , " A " ,,,,,
" model32 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " D " ,,,,,
" model47 " , " B " ,,,,,
" model46 " , " B " ,,,,,
" model7 " , " B " ,,,,,
" model82 " , " A " ,,,,,
" model64 " , " D " ,,,,,
" model27 " , " B " ,,,,,
" model86 " , " D " ,,,,,
" model43 " , " B " ,,,,,
" model25 " , " A " ,,,,,
" model63 " , " B " ,,,,,
" model66 " , " A " ,,,,,
" model70 " , " A " ,,,,,
" model0 " , " A " ,,,,,
" model36 " , " B " ,,,,,
" model99 " , " A " ,,,,,
" model63 " , " A " ,,,,,
" model5 " , " D " ,,,,,
" model94 " , " D " ,,,,,
" model99 " , " B " ,,,,,
" model96 " , " A " ,,,,,
" model76 " , " D " ,,,,,
" model38 " , " A " ,,,,,
" model44 " , " A " ,,,,,
" model30 " , " B " ,,,,,
" model35 " , " A " ,,,,,
" model37 " , " D " ,,,,,
" model69 " , " B " ,,,,,
" model88 " , " B " ,,,,,
" model17 " , " A " ,,,,,
" model1 " , " B " ,,,,,
" model14 " , " B " ,,,,,
" model64 " , " D " ,,,,,
" model47 " , " A " ,,,,,
" model21 " , " A " ,,,,,
" model46 " , " A " ,,,,,
" model11 " , " A " ,,,,,
" model48 " , " D " ,,,,,
" model32 " , " A " ,,,,,
" model54 " , " D " ,,,,,
" model73 " , " A " ,,,,,
" model95 " , " D " ,,,,,
" model19 " , " A " ,,,,,
" model44 " , " A " ,,,,,
" model95 " , " A " ,,,,,
" model55 " , " D " ,,,,,
" model43 " , " B " ,,,,,
" model58 " , " A " ,,,,,
" model60 " , " D " ,,,,,
" model37 " , " A " ,,,,,
" model57 " , " D " ,,,,,
" model56 " , " A " ,,,,,
" model12 " , " A " ,,,,,
" model95 " , " A " ,,,,,
" model1 " , " B " ,,,,,
" model42 " , " D " ,,,,,
" model30 " , " A " ,,,,,
" model38 " , " B " ,,,,,
" model11 " , " B " ,,,,,
" model18 " , " A " ,,,,,
" model55 " , " D " ,,,,,
" model12 " , " A " ,,,,,
" model32 " , " B " ,,,,,
" model19 " , " D " ,,,,,
" model59 " , " B " ,,,,,
" model53 " , " A " ,,,,,
" model65 " , " D " ,,,,,
" model70 " , " D " ,,,,,
" model1 " , " A " ,,,,,
" model97 " , " D " ,,,,,
" model24 " , " B " ,,,,,
" model74 " , " A " ,,,,,
" model92 " , " B " ,,,,,
" model43 " , " D " ,,,,,
" model17 " , " A " ,,,,,
" model87 " , " D " ,,,,,
" model98 " , " D " ,,,,,
" model60 " , " B " ,,,,,
" model45 " , " A " ,,,,,
" model58 " , " D " ,,,,,
" model97 " , " A " ,,,,,
" model2 " , " A " ,,,,,
" model14 " , " A " ,,,,,
" model9 " , " A " ,,,,,
" model97 " , " A " ,,,,,
" model15 " , " D " ,,,,,
" model51 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " B " ,,,,,
" model52 " , " B " ,,,,,
" model62 " , " D " ,,,,,
" model44 " , " B " ,,,,,
" model7 " , " A " ,,,,,
" model75 " , " A " ,,,,,
" model76 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " A " ,,,,,
" model34 " , " D " ,,,,,
" model29 " , " A " ,,,,,
" model91 " , " A " ,,,,,
" model4 " , " B " ,,,,,
" model29 " , " A " ,,,,,
" model89 " , " A " ,,,,,
" model28 " , " A " ,,,,,
" model3 " , " A " ,,,,,
" model81 " , " D " ,,,,,
" model71 " , " A " ,,,,,
" model21 " , " B " ,,,,,
" model68 " , " B " ,,,,,
" model69 " , " A " ,,,,,
" model81 " , " A " ,,,,,
" model12 " , " D " ,,,,,
" model27 " , " D " ,,,,,
" model77 " , " B " ,,,,,
" model14 " , " D " ,,,,,
" model41 " , " A " ,,,,,
" model86 " , " D " ,,,,,
" model11 " , " A " ,,,,,
" model56 " , " D " ,,,,,
" model37 " , " A " ,,,,,
" model37 " , " D " ,,,,,
" model8 " , " A " ,,,,,
" model100 " , " A " ,,,,,
" model81 " , " B " ,,,,,
" model15 " , " D " ,,,,,
" model74 " , " A " ,,,,,
" model57 " , " D " ,,,,,
" model41 " , " A " ,,,,,
" model8 " , " D " ,,,,,
" model86 " , " A " ,,,,,
" model33 " , " A " ,,,,,
" model12 " , " B " ,,,,,
" model15 " , " B " ,,,,,
" model21 " , " B " ,,,,,
" model40 " , " D " ,,,,,
" model19 " , " A " ,,,,,
" model2 " , " A " ,,,,,
" model11 " , " D " ,,,,,
" model39 " , " D " ,,,,,
" model70 " , " A " ,,,,,
" model80 " , " A " ,,,,,
" model20 " , " A " ,,,,,
" model82 " , " D " ,,,,,
" model7 " , " D " ,,,,,
" model98 " , " B " ,,,,,
" model96 " , " D " ,,,,,
" model49 " , " D " ,,,,,
" model84 " , " B " ,,,,,
" model7 " , " A " ,,,,,
" model5 " , " D " ,,,,,
" model21 " , " D " ,,,,,
" model44 " , " A " ,,,,,
" model13 " , " A " ,,,,,
" model21 " , " D " ,,,,,
" model25 " , " B " ,,,,,
" model29 " , " A " ,,,,,
" model95 " , " A " ,,,,,
" model82 " , " A " ,,,,,
" model70 " , " A " ,,,,,
" model4 " , " D " ,,,,,
" model68 " , " B " ,,,,,
" model3 " , " B " ,,,,,
" model16 " , " B " ,,,,,
" model83 " , " A " ,,,,,
" model24 " , " A " ,,,,,
" model57 " , " A " ,,,,,
" model2 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " B " ,,,,,
" model68 " , " A " ,,,,,
" model42 " , " A " ,,,,,
" model96 " , " D " ,,,,,
" model48 " , " A " ,,,,,
" model62 " , " A " ,,,,,
" model78 " , " D " ,,,,,
" model55 " , " A " ,,,,,
" model60 " , " D " ,,,,,
" model74 " , " D " ,,,,,
" model4 " , " A " ,,,,,
" model44 " , " B " ,,,,,
" model81 " , " D " ,,,,,
" model9 " , " A " ,,,,,
" model65 " , " A " ,,,,,
" model24 " , " A " ,,,,,
" model22 " , " A " ,,,,,
" model86 " , " A " ,,,,,
" model49 " , " B " ,,,,,
" model51 " , " A " ,,,,,
" model81 " , " A " ,,,,,
" model32 " , " A " ,,,,,
" model21 " , " B " ,,,,,
" model85 " , " A " ,,,,,
" model100 " , " B " ,,,,,
" model24 " , " A " ,,,,,
" model1 " , " B " ,,,,,
" model83 " , " D " ,,,,,
" model48 " , " B " ,,,,,
" model58 " , " A " ,,,,,
" model85 " , " A " ,,,,,
" model75 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " A " ,,,,,
" model27 " , " A " ,,,,,
" model70 " , " A " ,,,,,
" model74 " , " D " ,,,,,
" model89 " , " D " ,,,,,
" model48 " , " A " ,,,,,
" model29 " , " A " ,,,,,
" model48 " , " D " ,,,,,
" model22 " , " D " ,,,,,
" model34 " , " A " ,,,,,
" model92 " , " A " ,,,,,
" model3 " , " D " ,,,,,
" model43 " , " A " ,,,,,
" model56 " , " D " ,,,,,
" model27 " , " D " ,,,,,
" model65 " , " B " ,,,,,
" model42 " , " A " ,,,,,
" model77 " , " B " ,,,,,
" model16 " , " A " ,,,,,
" model23 " , " A " ,,,,,
" model8 " , " B " ,,,,,
" model37 " , " B " ,,,,,
" model9 " , " A " ,,,,,
" model8 " , " A " ,,,,,
" model61 " , " D " ,,,,,
" model10 " , " A " ,,,,,
" model91 " , " A " ,,,,,
" model9 " , " B " ,,,,,
" model68 " , " A " ,,,,,
" model77 " , " B " ,,,,,
" model84 " , " D " ,,,,,
" model94 " , " B " ,,,,,
" model4 " , " A " ,,,,,
" model54 " , " A " ,,,,,
" model68 " , " A " ,,,,,
" model92 " , " D " ,,,,,
" model2 " , " A " ,,,,,
" model97 " , " A " ,,,,,
" model40 " , " B " ,,,,,
" model25 " , " D " ,,,,,
" model31 " , " D " ,,,,,
" model32 " , " A " ,,,,,
" model27 " , " D " ,,,,,
" model74 " , " A " ,,,,,
" model89 " , " D " ,,,,,
" model55 " , " B " ,,,,,
" model38 " , " D " ,,,,,
" model31 " , " D " ,,,,,
" model31 " , " A " ,,,,,
" model54 " , " D " ,,,,,
" model54 " , " A " ,,,,,
" model40 " , " D " ,,,,,
" model91 " , " A " ,,,,,
" model63 " , " B " ,,,,,
" model48 " , " A " ,,,,,
" model52 " , " A " ,,,,,
" model73 " , " D " ,,,,,
" model39 " , " A " ,,,,,
" model61 " , " A " ,,,,,
" model41 " , " A " ,,,,,
" model16 " , " D " ,,,,,
" model45 " , " D " ,,,,,
" model35 " , " B " ,,,,,
" model20 " , " D " ,,,,,
" model99 " , " A " ,,,,,
" model3 " , " A " ,,,,,
" model12 " , " B " ,,,,,
" model2 " , " A " ,,,,,
" model100 " , " B " ,,,,,
" model52 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " A " ,,,,,
" model31 " , " A " ,,,,,
" model84 " , " A " ,,,,,
" model54 " , " D " ,,,,,
" model4 " , " A " ,,,,,
" model73 " , " A " ,,,,,
" model8 " , " B " ,,,,,
" model43 " , " A " ,,,,,
" model4 " , " A " ,,,,,
" model40 " , " D " ,,,,,
" model97 " , " A " ,,,,,
" model58 " , " A " ,,,,,
" model79 " , " B " ,,,,,
" model88 " , " A " ,,,,,
" model21 " , " D " ,,,,,
" model27 " , " B " ,,,,,
" model40 " , " D " ,,,,,
" model93 " , " B " ,,,,,
" model67 " , " D " ,,,,,
" model1 " , " D " ,,,,,
" model34 " , " B " ,,,,,
" model83 " , " D " ,,,,,
" model46 " , " D " ,,,,,
" model69 " , " A " ,,,,,
" model3 " , " B " ,,,,,
" model46 " , " D " ,,,,,
" model72 " , " B " ,,,,,
" model15 " , " A " ,,,,,
" model47 " , " A " ,,,,,
" model72 " , " A " ,,,,,
" model67 " , " B " ,,,,,
" model73 " , " A " ,,,,,
" model2 " , " B " ,,,,,
" model52 " , " D " ,,,,,
" model27 " , " A " ,,,,,
" model7 " , " A " ,,,,,
" model24 " , " A " ,,,,,
" model35 " , " B " ,,,,,
" model49 " , " A " ,,,,,
" model28 " , " A " ,,,,,
" model75 " , " B " ,,,,,
" model46 " , " A " ,,,,,
" model86 " , " A " ,,,,,
" model55 " , " A " ,,,,,
" model34 " , " D " ,,,,,
" model7 " , " A " ,,,,,
" model82 " , " D " ,,,,,
" model75 " , " D " ,,,,,
" model0 " , " D " ,,,,,
" model49 " , " D " ,,,,,
" model76 " , " B " ,,,,,
" model34 " , " B " ,,,,,
" model32 " , " B " ,,,,,
" model22 " , " B " ,,,,,
" model4 " , " A " ,,,,,
" model35 " , " A " ,,,,,
" model68 " , " A " ,,,,,
" model75 " , " B " ,,,,,
" model50 " , " B " ,,,,,
" model15 " , " A " ,,,,,
" model47 " , " D " ,,,,,
" model17 " , " A " ,,,,,
" model88 " , " B " ,,,,,
" model49 " , " A " ,,,,,
" model69 " , " A " ,,,,,
" model16 " , " B " ,,,,,
" model56 " , " A " ,,,,,
" model93 " , " A " ,,,,,
" model51 " , " A " ,,,,,
" model5 " , " B " ,,,,,
" model21 " , " B " ,,,,,
" model26 " , " D " ,,,,,
" model52 " , " A " ,,,,,
" model7 " , " A " ,,,,,
" model81 " , " A " ,,,,,
" model86 " , " D " ,,,,,
" model14 " , " A " ,,,,,
" model63 " , " A " ,,,,,
" model61 " , " B " ,,,,,
" model14 " , " A " ,,,,,
" model12 " , " A " ,,,,,
" model37 " , " A " ,,,,,
" model48 " , " D " ,,,,,
" model44 " , " D " ,,,,,
" model59 " , " D " ,,,,,
" model52 " , " D " ,,,,,
" model79 " , " A " ,,,,,
" model27 " , " A " ,,,,,
" model27 " , " B " ,,,,,
" model29 " , " D " ,,,,,
" model42 " , " D " ,,,,,
" model74 " , " B " ,,,,,
" model46 " , " A " ,,,,,
" model30 " , " A " ,,,,,
" model23 " , " D " ,,,,,
" model15 " , " A " ,,,,,
" model46 " , " A " ,,,,,
" model79 " , " A " ,,,,,
" model8 " , " D " ,,,,,
" model96 " , " B " ,,,,,
" model85 " , " A " ,,,,,
" model29 " , " A " ,,,,,
" model23 " , " A " ,,,,,
" model37 " , " A " ,,,,,
" model36 " , " B " ,,,,,
" model3 " , " B " ,,,,,
" model23 " , " A " ,,,,,
" model50 " , " A " ,,,,,
" model66 " , " D " ,,,,,
" model83 " , " B " ,,,,,
" model64 " , " A " ,,,,,
" model78 " , " D " ,,,,,
" model20 " , " A " ,,,,,
" model12 " , " A " ,,,,,
" model22 " , " B " ,,,,,
" model79 " , " A " ,,,,,
" model64 " , " A " ,,,,,
" model1 " , " D " ,,,,,
" model5 " , " A " ,,,,,
" model91 " , " D " ,,,,,
" model29 " , " B " ,,,,,
" model47 " , " A " ,,,,,
" model64 " , " A " ,,,,,
" model76 " , " B " ,,,,,
" model77 " , " D " ,,,,,
" model88 " , " A " ,,,,,
" model90 " , " D " ,,,,,
" model23 " , " D " ,,,,,
" model67 " , " B " ,,,,,
" model99 " , " B " ,,,,,
" model19 " , " A " ,,,,,
" model52 " , " D " ,,,,,
" model28 " , " A " ,,,,,
" model42 " , " D " ,,,,,
" model88 " , " D " ,,,,,
" model64 " , " D " ,,,,,
" model45 " , " B " ,,,,,
" model11 " , " D " ,,,,,
" model14 " , " D " ,,,,,
" model11 " , " A " ,,,,,
" model94 " , " B " ,,,,,
" model78 " , " A " ,,,,,
" model89 " , " A " ,,,,,
" model14 " , " D " ,,,,,
" model90 " , " B " ,,,,,
" model10 " , " D " ,,,,,
" model93 " , " D " ,,,,,
" model54 " , " D " ,,,,,
" model11 " , " D " ,,,,,
" model99 " , " A " ,,,,,
" model44 " , " D " ,,,,,
" model40 " , " A " ,,,,,
" model46 " , " B " ,,,,,
" model9 " , " A " ,,,,,
" model16 " , " A " ,,,,,
" model23 " , " A " ,,,,,
" model97 " , " B " ,,,,,
" model6 " , " A " ,,,,,
" model45 " , " A " ,,,,,
" model64 " , " A " ,,,,,
" model5 " , " B " ,,,,,
" model65 " , " D " ,,,,,
" model16 " , " D " ,,,,,
" model32 " , " D " ,,,,,
" model6 " , " D " ,,,,,
" model4 " , " D " ,,,,,
" model97 " , " D " ,,,,,
" model51 " , " A " ,,,,,
" model15 " , " D " ,,,,,
" model11 " , " D " ,,,,,
" model62 " , " D " ,,,,,
" model9 " , " B " ,,,,,
" model90 " , " A " ,,,,,
" model51 " , " A " ,,,,,
" model23 " , " A " ,,,,,
" model80 " , " D " ,,,,,
" model61 " , " A " ,,,,,
" model17 " , " A " ,,,,,
" model34 " , " B " ,,,,,
" model71 " , " D " ,,,,,
" model15 " , " A " ,,,,,
" model78 " , " A " ,,,,,
" model11 " , " A " ,,,,,
" model61 " , " A " ,,,,,
" model87 " , " B " ,,,,,
" model27 " , " A " ,,,,,
" model83 " , " B " ,,,,,
" model84 " , " A " ,,,,,
" model33 " , " A " ,,,,,
" model29 " , " A " ,,,,,
" model47 " , " A " ,,,,,
" model38 " , " D " ,,,,,
" model94 " , " D " ,,,,,
" model63 " , " A " ,,,,,
" model70 " , " D " ,,,,,
" model100 " , " B " ,,,,,
" model67 " , " A " ,,,,,
" model67 " , " B " ,,,,,
" model51 " , " A " ,,,,,
" model81 " , " A " ,,,,,
" model78 " , " A " ,,,,,
" model13 " , " D " ,,,,,
" model91 " , " B " ,,,,,
" model68 " , " B " ,,,,,
" model64 " , " D " ,,,,,
" model14 " , " D " ,,,,,
" model48 " , " A " ,,,,,
" model25 " , " D " ,,,,,
" model31 " , " A " ,,,,,
" model81 " , " A " ,,,,,
" model96 " , " B " ,,,,,
" model46 " , " B " ,,,,,
" model59 " , " B " ,,,,,
" model7 " , " D " ,,,,,
" model6 " , " D " ,,,,,
" model46 " , " A " ,,,,,
" model35 " , " A " ,,,,,
" model90 " , " A " ,,,,,
" model30 " , " A " ,,,,,
" model68 " , " A " ,,,,,
" model19 " , " A " ,,,,,
" model77 " , " D " ,,,,,
" model6 " , " A " ,,,,,
" model12 " , " A " ,,,,,
" model40 " , " A " ,,,,,
" model76 " , " A " ,,,,,
" model12 " , " D " ,,,,,
" model6 " , " B " ,,,,,
" model43 " , " D " ,,,,,
" model63 " , " D " ,,,,,
" model88 " , " B " ,,,,,
" model22 " , " A " ,,,,,
" model77 " , " D " ,,,,,
" model79 " , " A " ,,,,,
" model90 " , " D " ,,,,,
" model40 " , " B " ,,,,,
" model93 " , " A " ,,,,,
" model37 " , " A " ,,,,,
" model65 " , " A " ,,,,,
" model23 " , " A " ,,,,,
" model19 " , " A " ,,,,,
" model61 " , " A " ,,,,,
" model69 " , " D " ,,,,,
" model78 " , " D " ,,,,,
" model69 " , " D " ,,,,,
" model75 " , " D " ,,,,,
" model24 " , " A " ,,,,,
" model3 " , " D " ,,,,,
" model65 " , " A " ,,,,,
" model54 " , " B " ,,,,,
" model71 " , " A " ,,,,,
" model84 " , " B " ,,,,,
" model31 " , " A " ,,,,,
" model77 " , " A " ,,,,,
" model96 " , " D " ,,,,,
" model71 " , " D " ,,,,,
" model53 " , " B " ,,,,,
" model8 " , " D " ,,,,,
" model78 " , " A " ,,,,,
" model96 " , " A " ,,,,,
" model71 " , " D " ,,,,,
" model66 " , " D " ,,,,,
" model17 " , " D " ,,,,,
" model48 " , " B " ,,,,,
" model44 " , " A " ,,,,,
" model7 " , " B " ,,,,,
" model88 " , " A " ,,,,,
" model37 " , " A " ,,,,,
" model44 " , " D " ,,,,,
" model53 " , " B " ,,,,,
" model60 " , " D " ,,,,,
" model63 " , " A " ,,,,,
" model15 " , " B " ,,,,,
" model29 " , " D " ,,,,,
" model41 " , " A " ,,,,,
" model83 " , " B " ,,,,,
" model5 " , " B " ,,,,,
" model66 " , " A " ,,,,,
" model86 " , " B " ,,,,,
" model70 " , " B " ,,,,,
" model20 " , " D " ,,,,,
" model57 " , " D " ,,,,,
" model53 " , " A " ,,,,,
" model51 " , " A " ,,,,,
" model34 " , " A " ,,,,,
" model49 " , " A " ,,,,,
" model23 " , " A " ,,,,,
" model86 " , " A " ,,,,,
" model57 " , " D " ,,,,,
" model0 " , " A " ,,,,,
" model82 " , " B " ,,,,,
" model29 " , " B " ,,,,,
" model66 " , " A " ,,,,,
" model99 " , " A " ,,,,,
" model77 " , " A " ,,,,,
" model10 " , " A " ,,,,,
" model6 " , " D " ,,,,,
" model65 " , " A " ,,,,,
" model47 " , " D " ,,,,,
" model51 " , " D " ,,,,,
" model18 " , " A " ,,,,,
" model7 " , " B " ,,,,,
" model14 " , " A " ,,,,,
" model33 " , " D " ,,,,,
" model37 " , " A " ,,,,,
" model55 " , " A " ,,,,,
" model16 " , " A " ,,,,,
" model41 " , " D " ,,,,,
" model21 " , " A " ,,,,,
" model2 " , " A " ,,,,,
" model11 " , " B " ,,,,,
" model41 " , " A " ,,,,,
" model59 " , " A " ,,,,,
" model64 " , " D " ,,,,,
" model92 " , " A " ,,,,,
" model93 " , " B " ,,,,,
" model14 " , " A " ,,,,,
" model15 " , " A " ,,,,,
" model79 " , " B " ,,,,,
" model71 " , " A " ,,,,,
" model15 " , " B " ,,,,,
" model61 " , " A " ,,,,,
" model100 " , " D " ,,,,,
" model81 " , " D " ,,,,,
" model60 " , " B " ,,,,,
" model76 " , " A " ,,,,,
" model91 " , " A " ,,,,,
" model67 " , " A " ,,,,,
" model41 " , " A " ,,,,,
" model38 " , " A " ,,,,,
" model17 " , " A " ,,,,,
" model59 " , " A " ,,,,,
" model46 " , " B " ,,,,,
" model31 " , " A " ,,,,,
" model92 " , " A " ,,,,,
" model82 " , " A " ,,,,,
" model87 " , " B " ,,,,,
" model8 " , " B " ,,,,,
" model24 " , " D " ,,,,,
" model8 " , " A " ,,,,,
" model10 " , " D " ,,,,,
" model35 " , " B " ,,,,,
" model49 " , " A " ,,,,,
" model69 " , " D " ,,,,,
" model99 " , " B " ,,,,,
" model41 " , " A " ,,,,,
" model62 " , " B " ,,,,,
" model12 " , " B " ,,,,,
" model56 " , " D " ,,,,,
" model40 " , " A " ,,,,,
" model83 " , " B " ,,,,,
" model72 " , " A " ,,,,,
" model1 " , " A " ,,,,,
" model83 " , " A " ,,,,,
" model53 " , " A " ,,,,,
" model62 " , " A " ,,,,,
" model59 " , " A " ,,,,,
" model44 " , " B " ,,,,,
" model28 " , " B " ,,,,,
" model100 " , " D " ,,,,,
" model82 " , " D " ,,,,,
" model46 " , " D " ,,,,,
" model59 " , " A " ,,,,,
" model28 " , " B " ,,,,,
" model77 " , " A " ,,,,,
" model51 " , " A " ,,,,,
" model10 " , " B " ,,,,,
" model64 " , " A " ,,,,,
" model58 " , " A " ,,,,,
" model34 " , " B " ,,,,,
" model71 " , " A " ,,,,,
" model68 " , " D " ,,,,,
" model69 " , " A " ,,,,,
" model20 " , " A " ,,,,,
" model37 " , " D " ,,,,,
" model67 " , " B " ,,,,,
" model61 " , " B " ,,,,,
" model98 " , " A " ,,,,,
" model80 " , " A " ,,,,,
" model18 " , " A " ,,,,,
" model39 " , " B " ,,,,,
" model63 " , " D " ,,,,,
" model89 " , " D " ,,,,,
" model40 " , " A " ,,,,,
" model46 " , " A " ,,,,,
" model42 " , " A " ,,,,,
" model2 " , " A " ,,,,,
" model5 " , " B " ,,,,,
" model86 " , " D " ,,,,,
" model30 " , " B " ,,,,,
" model5 " , " A " ,,,,,
" model69 " , " D " ,,,,,
" model76 " , " B " ,,,,,
" model63 " , " B " ,,,,,
" model97 " , " A " ,,,,,
" model53 " , " D " ,,,,,
" model14 " , " A " ,,,,,
" model7 " , " D " ,,,,,
" model16 " , " D " ,,,,,
" model72 " , " A " ,,,,,
" model41 " , " A " ,,,,,
" model88 " , " D " ,,,,,
" model41 " , " A " ,,,,,
" model10 " , " B " ,,,,,
" model8 " , " A " ,,,,,
" model77 " , " D " ,,,,,
" model77 " , " A " ,,,,,
" model69 " , " B " ,,,,,
" model76 " , " A " ,,,,,
" model57 " , " A " ,,,,,
" model87 " , " A " ,,,,,
" model15 " , " A " ,,,,,
" model20 " , " A " ,,,,,
" model76 " , " D " ,,,,,
" model55 " , " A " ,,,,,
" model66 " , " A " ,,,,,
" model19 " , " A " ,,,,,
" model56 " , " A " ,,,,,
" model70 " , " A " ,,,,,
" model5 " , " A " ,,,,,
" model86 " , " A " ,,,,,
" model75 " , " A " ,,,,,
" model74 " , " A " ,,,,,
" model62 " , " B " ,,,,,
" model38 " , " A " ,,,,,
" model70 " , " A " ,,,,,
" model15 " , " B " ,,,,,
" model52 " , " A " ,,,,,
" model78 " , " A " ,,,,,
" model31 " , " B " ,,,,,
" model25 " , " A " ,,,,,
" model19 " , " B " ,,,,,
" model19 " , " A " ,,,,,
" model65 " , " A " ,,,,,
" model29 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " B " ,,,,,
" model43 " , " A " ,,,,,
" model6 " , " A " ,,,,,
" model95 " , " A " ,,,,,
" model18 " , " D " ,,,,,
" model62 " , " D " ,,,,,
" model82 " , " A " ,,,,,
" model33 " , " A " ,,,,,
" model82 " , " A " ,,,,,
" model59 " , " A " ,,,,,
" model87 " , " A " ,,,,,
" model48 " , " B " ,,,,,
" model78 " , " B " ,,,,,
" model44 " , " B " ,,,,,
" model18 " , " B " ,,,,,
" model83 " , " D " ,,,,,
" model30 " , " D " ,,,,,
" model93 " , " A " ,,,,,
" model56 " , " D " ,,,,,
" model92 " , " A " ,,,,,
" model31 " , " A " ,,,,,
" model27 " , " A " ,,,,,
" model7 " , " A " ,,,,,
" model83 " , " A " ,,,,,
" model4 " , " B " ,,,,,
" model38 " , " B " ,,,,,
" model8 " , " D " ,,,,,
" model23 " , " A " ,,,,,
" model56 " , " A " ,,,,,
" model73 " , " A " ,,,,,
" model52 " , " A " ,,,,,
" model83 " , " B " ,,,,,
" model16 " , " B " ,,,,,
" model57 " , " B " ,,,,,
" model78 " , " D " ,,,,,
" model34 " , " B " ,,,,,
" model20 " , " B " ,,,,,
" model61 " , " A " ,,,,,
" model67 " , " B " ,,,,,
" model2 " , " B " ,,,,,
" model19 " , " B " ,,,,,
" model55 " , " D " ,,,,,
" model50 " , " A " ,,,,,
" model97 " , " A " ,,,,,
" model98 " , " B " ,,,,,
" model67 " , " B " ,,,,,
" model79 " , " A " ,,,,,
" model29 " , " A " ,,,,,
" model60 " , " D " ,,,,,
" model36 " , " D " ,,,,,
" model21 " , " D " ,,,,,
" model91 " , " D " ,,,,,
" model63 " , " A " ,,,,,
" model28 " , " D " ,,,,,
" model74 " , " A " ,,,,,
" model67 " , " D " ,,,,,
" model66 " , " B " ,,,,,
" model82 " , " A " ,,,,,
" model90 " , " D " ,,,,,
" model23 " , " B " ,,,,,
" model55 " , " A " ,,,,,
" model42 " , " A " ,,,,,
" model5 " , " A " ,,,,,
" model71 " , " A " ,,,,,
" model99 " , " D " ,,,,,
" model84 " , " A " ,,,,,
" model5 " , " D " ,,,,,
" model19 " , " B " ,,,,,
" model44 " , " B " ,,,,,
" model73 " , " A " ,,,,,
" model21 " , " A " ,,,,,
" model63 " , " A " ,,,,,
" model27 " , " A " ,,,,,
" model70 " , " A " ,,,,,
" model60 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " A " ,,,,,
" model38 " , " D " ,,,,,
" model40 " , " A " ,,,,,
" model54 " , " A " ,,,,,
" model98 " , " B " ,,,,,
" model76 " , " A " ,,,,,
" model76 " , " A " ,,,,,
" model89 " , " B " ,,,,,
" model38 " , " B " ,,,,,
" model4 " , " A " ,,,,,
" model63 " , " D " ,,,,,
" model5 " , " A " ,,,,,
" model70 " , " D " ,,,,,
" model45 " , " A " ,,,,,
" model95 " , " A " ,,,,,
" model93 " , " B " ,,,,,
" model100 " , " B " ,,,,,
" model37 " , " A " ,,,,,
" model98 " , " A " ,,,,,
" model71 " , " B " ,,,,,
" model36 " , " A " ,,,,,
" model81 " , " B " ,,,,,
" model77 " , " A " ,,,,,
" model55 " , " D " ,,,,,
" model26 " , " A " ,,,,,
" model49 " , " D " ,,,,,
" model76 " , " A " ,,,,,
" model89 " , " A " ,,,,,
" model76 " , " A " ,,,,,
" model46 " , " A " ,,,,,
" model49 " , " B " ,,,,,
" model2 " , " A " ,,,,,
" model84 " , " A " ,,,,,
" model89 " , " D " ,,,,,
" model56 " , " D " ,,,,,
" model81 " , " B " ,,,,,
" model65 " , " A " ,,,,,
" model32 " , " A " ,,,,,
" model70 " , " A " ,,,,,
" model3 " , " B " ,,,,,
" model35 " , " A " ,,,,,
" model33 " , " A " ,,,,,
" model8 " , " D " ,,,,,
" model5 " , " A " ,,,,,
" model77 " , " A " ,,,,,
" model4 " , " A " ,,,,,
" model98 " , " A " ,,,,,
" model77 " , " D " ,,,,,
" model41 " , " B " ,,,,,
" model96 " , " A " ,,,,,
" model49 " , " B " ,,,,,
" model77 " , " A " ,,,,,
" model77 " , " D " ,,,,,
" model25 " , " A " ,,,,,
" model32 " , " D " ,,,,,
" model3 " , " D " ,,,,,
" model75 " , " D " ,,,,,
" model8 " , " A " ,,,,,
" model92 " , " A " ,,,,,
" model51 " , " A " ,,,,,
" model54 " , " A " ,,,,,
" model41 " , " B " ,,,,,
" model53 " , " B " ,,,,,
" model38 " , " A " ,,,,,
" model31 " , " B " ,,,,,
" model9 " , " A " ,,,,,
" model19 " , " A " ,,,,,
" model96 " , " B " ,,,,,
" model41 " , " B " ,,,,,
" model89 " , " B " ,,,,,
" model99 " , " A " ,,,,,
" model76 " , " A " ,,,,,
" model22 " , " D " ,,,,,
" model7 " , " A " ,,,,,
" model81 " , " A " ,,,,,
" model99 " , " A " ,,,,,
" model11 " , " A " ,,,,,
" model79 " , " B " ,,,,,
" model77 " , " D " ,,,,,
" model52 " , " B " ,,,,,
" model75 " , " D " ,,,,,
" model25 " , " B " ,,,,,
" model28 " , " B " ,,,,,
" model53 " , " D " ,,,,,
" model50 " , " B " ,,,,,
" model60 " , " B " ,,,,,
" model56 " , " B " ,,,,,
" model25 " , " A " ,,,,,
" model68 " , " B " ,,,,,
" model48 " , " D " ,,,,,
" model76 " , " B " ,,,,,
" model22 " , " A " ,,,,,
" model89 " , " B " ,,,,,
" model29 " , " A " ,,,,,
" model60 " , " A " ,,,,,
" model20 " , " A " ,,,,,
" model37 " , " B " ,,,,,
" model79 " , " B " ,,,,,
" model16 " , " B " ,,,,,
" model78 " , " A " ,,,,,
" model69 " , " A " ,,,,,
" model15 " , " D " ,,,,,
" model54 " , " A " ,,,,,
" model91 " , " D " ,,,,,
" model22 " , " D " ,,,,,
" model35 " , " D " ,,,,,
" model90 " , " A " ,,,,,
" model33 " , " D " ,,,,,
" model15 " , " A " ,,,,,
" model67 " , " D " ,,,,,
" model84 " , " B " ,,,,,
" model90 " , " A " ,,,,,
" model92 " , " B " ,,,,,
" model13 " , " A " ,,,,,
" model43 " , " A " ,,,,,
" model42 " , " A " ,,,,,
" model73 " , " D " ,,,,,
" model99 " , " D " ,,,,,
" model67 " , " A " ,,,,,
" model41 " , " B " ,,,,,
" model47 " , " D " ,,,,,
" model43 " , " A " ,,,,,
" model64 " , " B " ,,,,,
" model36 " , " A " ,,,,,
" model72 " , " B " ,,,,,
" model24 " , " A " ,,,,,
" model57 " , " A " ,,,,,
" model9 " , " A " ,,,,,
" model3 " , " B " ,,,,,
" model72 " , " A " ,,,,,
" model87 " , " B " ,,,,,
" model71 " , " B " ,,,,,
" model87 " , " D " ,,,,,
" model41 " , " D " ,,,,,
" model62 " , " B " ,,,,,
" model9 " , " B " ,,,,,
" model76 " , " B " ,,,,,
" model52 " , " B " ,,,,,
" model42 " , " B " ,,,,,
" model91 " , " A " ,,,,,
" model19 " , " B " ,,,,,
" model27 " , " A " ,,,,,
" model81 " , " B " ,,,,,
" model10 " , " A " ,,,,,
" model39 " , " A " ,,,,,
" model24 " , " B " ,,,,,
" model53 " , " A " ,,,,,
" model13 " , " A " ,,,,,
" model23 " , " B " ,,,,,
" model20 " , " B " ,,,,,
" model54 " , " D " ,,,,,
" model70 " , " A " ,,,,,
" model63 " , " D " ,,,,,
" model18 " , " A " ,,,,,
" model6 " , " D " ,,,,,
" model34 " , " B " ,,,,,
" model41 " , " A " ,,,,,
" model62 " , " A " ,,,,,
" model43 " , " D " ,,,,,
" model44 " , " A " ,,,,,
" model35 " , " A " ,,,,,
" model30 " , " A " ,,,,,
" model16 " , " D " ,,,,,
" model22 " , " A " ,,,,,
" model71 " , " A " ,,,,,
" model78 " , " A " ,,,,,
" model31 " , " A " ,,,,,
" model47 " , " A " ,,,,,
" model30 " , " D " ,,,,,
" model74 " , " B " ,,,,,
" model38 " , " A " ,,,,,
" model48 " , " B " ,,,,,
" model0 " , " D " ,,,,,
" model19 " , " B " ,,,,,
" model59 " , " D " ,,,,,
" model40 " , " A " ,,,,,
" model43 " , " A " ,,,,,
" model11 " , " D " ,,,,,
" model52 " , " B " ,,,,,
" model66 " , " D " ,,,,,
" model31 " , " B " ,,,,,
" model7 " , " A " ,,,,,
" model35 " , " A " ,,,,,
" model94 " , " A " ,,,,,
" model24 " , " D " ,,,,,
" model41 " , " A " ,,,,,
" model28 " , " D " ,,,,,
" model66 " , " A " ,,,,,
" model4 " , " B " ,,,,,
" model71 " , " D " ,,,,,
" model10 " , " A " ,,,,,
" model39 " , " D " ,,,,,
" model2 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " A " ,,,,,
" model61 " , " A " ,,,,,
" model73 " , " B " ,,,,,
" model4 " , " A " ,,,,,
" model92 " , " A " ,,,,,
" model20 " , " D " ,,,,,
" model33 " , " A " ,,,,,
" model66 " , " D " ,,,,,
" model58 " , " D " ,,,,,
" model82 " , " A " ,,,,,
" model66 " , " D " ,,,,,
" model78 " , " B " ,,,,,
" model40 " , " D " ,,,,,
" model6 " , " A " ,,,,,
" model21 " , " D " ,,,,,
" model51 " , " B " ,,,,,
" model58 " , " D " ,,,,,
" model86 " , " D " ,,,,,
" model82 " , " A " ,,,,,
" model65 " , " A " ,,,,,
" model22 " , " A " ,,,,,
" model76 " , " D " ,,,,,
" model89 " , " A " ,,,,,
" model63 " , " B " ,,,,,
" model3 " , " D " ,,,,,
" model55 " , " A " ,,,,,
" model67 " , " A " ,,,,,
" model75 " , " B " ,,,,,
" model65 " , " B " ,,,,,
" model5 " , " A " ,,,,,
" model76 " , " D " ,,,,,
" model91 " , " D " ,,,,,
" model66 " , " A " ,,,,,
" model49 " , " B " ,,,,,
" model95 " , " A " ,,,,,
" model58 " , " A " ,,,,,
" model69 " , " A " ,,,,,
" model29 " , " B " ,,,,,
" model24 " , " A " ,,,,,
" model28 " , " A " ,,,,,
" model10 " , " B " ,,,,,
" model90 " , " A " ,,,,,
" model5 " , " D " ,,,,,
" model50 " , " A " ,,,,,
" model96 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " D " ,,,,,
" model2 " , " A " ,,,,,
" model54 " , " A " ,,,,,
" model12 " , " D " ,,,,,
" model84 " , " A " ,,,,,
" model19 " , " B " ,,,,,
" model34 " , " A " ,,,,,
" model59 " , " A " ,,,,,
" model8 " , " B " ,,,,,
" model96 " , " D " ,,,,,
" model63 " , " A " ,,,,,
" model64 " , " A " ,,,,,
" model63 " , " D " ,,,,,
" model37 " , " B " ,,,,,
" model29 " , " D " ,,,,,
" model68 " , " A " ,,,,,
" model14 " , " B " ,,,,,
" model21 " , " B " ,,,,,
" model34 " , " A " ,,,,,
" model63 " , " A " ,,,,,
" model16 " , " D " ,,,,,
" model92 " , " D " ,,,,,
" model32 " , " B " ,,,,,
" model44 " , " A " ,,,,,
" model16 " , " A " ,,,,,
" model59 " , " D " ,,,,,
" model55 " , " A " ,,,,,
" model6 " , " B " ,,,,,
" model64 " , " D " ,,,,,
" model5 " , " B " ,,,,,
" model2 " , " D " ,,,,,
" model90 " , " B " ,,,,,
" model7 " , " B " ,,,,,
" model56 " , " A " ,,,,,
" model2 " , " A " ,,,,,
" model90 " , " A " ,,,,,
" model75 " , " D " ,,,,,
" model36 " , " B " ,,,,,
" model49 " , " A " ,,,,,
" model84 " , " B " ,,,,,
" model32 " , " A " ,,,,,
" model12 " , " A " ,,,,,
" model48 " , " B " ,,,,,
" model95 " , " A " ,,,,,
" model50 " , " A " ,,,,,
" model77 " , " B " ,,,,,
" model63 " , " B " ,,,,,
" model63 " , " B " ,,,,,
" model98 " , " A " ,,,,,
" model97 " , " D " ,,,,,
" model26 " , " D " ,,,,,
" model13 " , " D " ,,,,,
" model89 " , " B " ,,,,,
" model58 " , " A " ,,,,,
" model58 " , " A " ,,,,,
" model5 " , " D " ,,,,,
" model17 " , " A " ,,,,,
" model12 " , " A " ,,,,,
" model12 " , " A " ,,,,,
" model82 " , " A " ,,,,,
" model17 " , " A " ,,,,,
" model14 " , " A " ,,,,,
" model72 " , " D " ,,,,,
" model24 " , " B " ,,,,,
" model70 " , " B " ,,,,,
" model74 " , " A " ,,,,,
" model14 " , " D " ,,,,,
" model45 " , " A " ,,,,,
" model9 " , " A " ,,,,,
" model64 " , " A " ,,,,,
" model29 " , " A " ,,,,,
" model41 " , " B " ,,,,,
" model76 " , " B " ,,,,,
" model77 " , " B " ,,,,,
" model36 " , " A " ,,,,,
" model25 " , " B " ,,,,,
" model54 " , " A " ,,,,,
" model100 " , " B " ,,,,,
" model89 " , " A " ,,,,,
" model51 " , " A " ,,,,,
" model97 " , " A " ,,,,,
" model15 " , " A " ,,,,,
" model65 " , " A " ,,,,,
" model86 " , " A " ,,,,,
" model73 " , " B " ,,,,,
" model22 " , " B " ,,,,,
" model92 " , " D " ,,,,,
" model90 " , " A " ,,,,,
" model35 " , " A " ,,,,,
" model3 " , " A " ,,,,,
" model72 " , " A " ,,,,,
" model52 " , " A " ,,,,,
" model17 " , " B " ,,,,,
" model44 " , " A " ,,,,,
" model76 " , " D " ,,,,,
" model87 " , " A " ,,,,,
" model18 " , " D " ,,,,,
" model90 " , " D " ,,,,,
" model32 " , " D " ,,,,,
" model28 " , " D " ,,,,,
" model53 " , " A " ,,,,,
" model61 " , " D " ,,,,,
" model69 " , " A " ,,,,,
" model29 " , " D " ,,,,,
" model38 " , " A " ,,,,,
" model6 " , " B " ,,,,,
" model54 " , " B " ,,,,,
" model91 " , " B " ,,,,,
" model5 " , " A " ,,,,,
" model43 " , " D " ,,,,,
" model43 " , " A " ,,,,,
" model2 " , " B " ,,,,,
" model58 " , " A " ,,,,,
" model7 " , " A " ,,,,,
" model88 " , " B " ,,,,,
" model31 " , " D " ,,,,,
" model29 " , " A " ,,,,,
" model80 " , " B " ,,,,,
" model22 " , " A " ,,,,,
" model64 " , " A " ,,,,,
" model83 " , " A " ,,,,,
" model94 " , " A " ,,,,,
" model16 " , " B " ,,,,,
" model100 " , " B " ,,,,,
" model38 " , " D " ,,,,,
" model91 " , " B " ,,,,,
" model86 " , " A " ,,,,,
" model57 " , " B " ,,,,,
" model81 " , " B " ,,,,,
" model18 " , " D " ,,,,,
" model84 " , " A " ,,,,,
" model34 " , " B " ,,,,,
" model79 " , " B " ,,,,,
" model53 " , " D " ,,,,,
" model63 " , " A " ,,,,,
" model17 " , " A " ,,,,,
" model59 " , " A " ,,,,,
" model18 " , " D " ,,,,,
" model8 " , " D " ,,,,,
" model64 " , " B " ,,,,,
" model61 " , " D " ,,,,,
" model51 " , " D " ,,,,,
" model66 " , " A " ,,,,,
" model19 " , " A " ,,,,,
" model58 " , " A " ,,,,,
" model54 " , " D " ,,,,,
" model50 " , " D " ,,,,,
" model87 " , " A " ,,,,,
" model34 " , " B " ,,,,,
" model72 " , " A " ,,,,,
" model51 " , " D " ,,,,,
" model17 " , " B " ,,,,,
" model66 " , " B " ,,,,,
" model67 " , " B " ,,,,,
" model17 " , " A " ,,,,,
" model4 " , " A " ,,,,,
" model58 " , " A " ,,,,,
" model3 " , " A " ,,,,,
" model60 " , " D " ,,,,,
" model39 " , " B " ,,,,,
" model21 " , " A " ,,,,,
" model45 " , " A " ,,,,,
" model73 " , " A " ,,,,,
" model1 " , " D " ,,,,,
" model98 " , " A " ,,,,,
" model37 " , " D " ,,,,,
" model18 " , " D " ,,,,,
" model57 " , " D " ,,,,,
" model55 " , " D " ,,,,,
" model26 " , " D " ,,,,,
" model21 " , " B " ,,,,,
" model16 " , " B " ,,,,,
" model77 " , " B " ,,,,,
" model87 " , " D " ,,,,,
" model35 " , " D " ,,,,,
" model35 " , " A " ,,,,,
" model41 " , " B " ,,,,,
" model85 " , " D " ,,,,,
" model23 " , " B " ,,,,,
" model75 " , " A " ,,,,,
" model57 " , " D " ,,,,,
" model74 " , " A " ,,,,,
" model91 " , " D " ,,,,,
" model23 " , " A " ,,,,,
" model40 " , " D " ,,,,,
" model8 " , " A " ,,,,,
" model27 " , " B " ,,,,,
" model98 " , " A " ,,,,,
" model11 " , " B " ,,,,,
" model87 " , " B " ,,,,,
" model37 " , " D " ,,,,,
" model33 " , " B " ,,,,,
" model32 " , " A " ,,,,,
" model11 " , " A " ,,,,,
" model33 " , " B " ,,,,,
" model30 " , " A " ,,,,,
" model47 " , " D " ,,,,,
" model51 " , " B " ,,,,,
" model87 " , " A " ,,,,,
" model2 " , " D " ,,,,,
" model78 " , " A " ,,,,,
" model8 " , " D " ,,,,,
" model18 " , " B " ,,,,,
" model55 " , " A " ,,,,,
" model95 " , " B " ,,,,,
" model53 " , " A " ,,,,,
" model90 " , " A " ,,,,,
" model36 " , " A " ,,,,,
" model38 " , " A " ,,,,,
" model13 " , " D " ,,,,,
" model11 " , " B " ,,,,,
" model95 " , " D " ,,,,,
" model87 " , " A " ,,,,,
" model2 " , " B " ,,,,,
" model18 " , " A " ,,,,,
" model27 " , " A " ,,,,,
" model10 " , " D " ,,,,,
" model45 " , " D " ,,,,,
" model26 " , " A " ,,,,,
" model21 " , " A " ,,,,,
" model32 " , " A " ,,,,,
" model63 " , " A " ,,,,,
" model54 " , " A " ,,,,,
" model64 " , " B " ,,,,,
" model74 " , " A " ,,,,,
" model87 " , " B " ,,,,,
" model95 " , " D " ,,,,,
" model21 " , " A " ,,,,,
" model38 " , " A " ,,,,,
" model82 " , " A " ,,,,,
" model23 " , " A " ,,,,,
" model16 " , " B " ,,,,,
" model90 " , " A " ,,,,,
" model41 " , " B " ,,,,,
" model71 " , " B " ,,,,,
" model85 " , " B " ,,,,,
" model93 " , " A " ,,,,,
" model61 " , " D " ,,,,,
" model21 " , " D " ,,,,,
" model31 " , " A " ,,,,,
" model74 " , " B " ,,,,,
" model32 " , " B " ,,,,,
" model26 " , " D " ,,,,,
" model61 " , " D " ,,,,,
" model34 " , " A " ,,,,,
" model44 " , " A " ,,,,,
" model88 " , " D " ,,,,,
" model44 " , " D " ,,,,,
" model89 " , " D " ,,,,,
" model13 " , " A " ,,,,,
" model66 " , " A " ,,,,,
" model21 " , " A " ,,,,,
" model76 " , " B " ,,,,,
" model20 " , " A " ,,,,,
" model86 " , " D " ,,,,,
" model50 " , " A " ,,,,,
" model7 " , " D " ,,,,,
" model80 " , " D " ,,,,,
" model71 " , " A " ,,,,,
" model45 " , " A " ,,,,,
" model62 " , " A " ,,,,,
" model94 " , " B " ,,,,,
" model61 " , " B " ,,,,,
" model52 " , " A " ,,,,,
" model34 " , " A " ,,,,,
" model32 " , " A " ,,,,,
" model37 " , " D " ,,,,,
" model28 " , " A " ,,,,,
" model93 " , " D " ,,,,,
" model57 " , " D " ,,,,,
" model59 " , " B " ,,,,,
" model68 " , " A " ,,,,,
" model89 " , " A " ,,,,,
" model85 " , " A " ,,,,,
" model28 " , " A " ,,,,,
" model23 " , " B " ,,,,,
" model29 " , " B " ,,,,,
" model16 " , " A " ,,,,,
" model67 " , " B " ,,,,,
" model18 " , " A " ,,,,,
" model30 " , " B " ,,,,,
" model33 " , " D " ,,,,,
" model39 " , " D " ,,,,,
" model6 " , " A " ,,,,,
" model52 " , " A " ,,,,,
" model25 " , " B " ,,,,,
" model56 " , " A " ,,,,,
" model59 " , " D " ,,,,,
" model5 " , " B " ,,,,,
" model27 " , " D " ,,,,,
" model4 " , " A " ,,,,,
" model67 " , " B " ,,,,,
" model21 " , " A " ,,,,,
" model66 " , " B " ,,,,,
" model18 " , " D " ,,,,,
" model55 " , " D " ,,,,,
" model98 " , " B " ,,,,,
" model55 " , " B " ,,,,,
" model83 " , " A " ,,,,,
" model91 " , " B " ,,,,,
" model13 " , " B " ,,,,,
" model41 " , " D " ,,,,,
" model59 " , " A " ,,,,,
" model2 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " A " ,,,,,
" model87 " , " A " ,,,,,
" model25 " , " B " ,,,,,
" model55 " , " D " ,,,,,
" model3 " , " B " ,,,,,
" model92 " , " A " ,,,,,
" model73 " , " A " ,,,,,
" model33 " , " A " ,,,,,
" model25 " , " D " ,,,,,
" model12 " , " A " ,,,,,
" model39 " , " B " ,,,,,
" model77 " , " D " ,,,,,
" model37 " , " D " ,,,,,
" model95 " , " D " ,,,,,
" model36 " , " D " ,,,,,
" model42 " , " A " ,,,,,
" model22 " , " B " ,,,,,
" model41 " , " D " ,,,,,
" model9 " , " D " ,,,,,
" model43 " , " A " ,,,,,
" model6 " , " B " ,,,,,
" model27 " , " B " ,,,,,
" model98 " , " D " ,,,,,
" model4 " , " A " ,,,,,
" model82 " , " A " ,,,,,
" model80 " , " A " ,,,,,
" model95 " , " D " ,,,,,
" model95 " , " D " ,,,,,
" model21 " , " A " ,,,,,
" model54 " , " A " ,,,,,
" model96 " , " A " ,,,,,
" model47 " , " B " ,,,,,
" model41 " , " B " ,,,,,
" model21 " , " B " ,,,,,
" model2 " , " B " ,,,,,
" model44 " , " A " ,,,,,
" model13 " , " D " ,,,,,
" model75 " , " A " ,,,,,
" model77 " , " B " ,,,,,
" model38 " , " D " ,,,,,
" model87 " , " A " ,,,,,
" model16 " , " A " ,,,,,
" model15 " , " D " ,,,,,
" model23 " , " A " ,,,,,
" model11 " , " D " ,,,,,
" model51 " , " D " ,,,,,
" model65 " , " A " ,,,,,
" model33 " , " A " ,,,,,
" model92 " , " D " ,,,,,
" model74 " , " A " ,,,,,
" model76 " , " B " ,,,,,
" model98 " , " A " ,,,,,
" model1 " , " A " ,,,,,
" model73 " , " B " ,,,,,
" model2 " , " B " ,,,,,
" model84 " , " B " ,,,,,
" model53 " , " D " ,,,,,
" model98 " , " B " ,,,,,
" model78 " , " B " ,,,,,
" model75 " , " A " ,,,,,
" model51 " , " B " ,,,,,
" model75 " , " B " ,,,,,
" model22 " , " D " ,,,,,
" model92 " , " A " ,,,,,
" model96 " , " A " ,,,,,
" model24 " , " B " ,,,,,
" model36 " , " A " ,,,,,
" model9 " , " A " ,,,,,
" model98 " , " B " ,,,,,
" model13 " , " D " ,,,,,
" model47 " , " D " ,,,,,
" model85 " , " D " ,,,,,
" model29 " , " D " ,,,,,
" model62 " , " D " ,,,,,
" model9 " , " D " ,,,,,
" model40 " , " D " ,,,,,
" model14 " , " B " ,,,,,
" model74 " , " A " ,,,,,
" model74 " , " A " ,,,,,
" model6 " , " A " ,,,,,
" model48 " , " D " ,,,,,
" model49 " , " D " ,,,,,
" model4 " , " B " ,,,,,
" model50 " , " D " ,,,,,
" model23 " , " A " ,,,,,
" model7 " , " A " ,,,,,
" model33 " , " B " ,,,,,
" model76 " , " A " ,,,,,
" model4 " , " B " ,,,,,
" model12 " , " A " ,,,,,
" model51 " , " B " ,,,,,
" model56 " , " A " ,,,,,
" model87 " , " B " ,,,,,
" model73 " , " B " ,,,,,
" model48 " , " B " ,,,,,
" model83 " , " D " ,,,,,
" model96 " , " A " ,,,,,
" model84 " , " D " ,,,,,
" model92 " , " D " ,,,,,
" model95 " , " D " ,,,,,
" model97 " , " D " ,,,,,
" model39 " , " D " ,,,,,
" model80 " , " B " ,,,,,
" model27 " , " B " ,,,,,
" model1 " , " B " ,,,,,
" model89 " , " B " ,,,,,
" model67 " , " B " ,,,,,
" model15 " , " A " ,,,,,
" model63 " , " D " ,,,,,
" model41 " , " D " ,,,,,
" model20 " , " D " ,,,,,
" model11 " , " D " ,,,,,
" model90 " , " B " ,,,,,
" model25 " , " A " ,,,,,
" model60 " , " B " ,,,,,
" model12 " , " A " ,,,,,
" model31 " , " B " ,,,,,
" model93 " , " A " ,,,,,
" model88 " , " B " ,,,,,
" model35 " , " A " ,,,,,
" model5 " , " A " ,,,,,
" model39 " , " A " ,,,,,
" model91 " , " B " ,,,,,
" model92 " , " D " ,,,,,
" model12 " , " D " ,,,,,
" model39 " , " A " ,,,,,
" model74 " , " B " ,,,,,
" model8 " , " A " ,,,,,
" model23 " , " A " ,,,,,
" model66 " , " B " ,,,,,
" model3 " , " A " ,,,,,
" model20 " , " D " ,,,,,
" model5 " , " B " ,,,,,
" model83 " , " B " ,,,,,
" model46 " , " B " ,,,,,
" model6 " , " A " ,,,,,
" model71 " , " A " ,,,,,
" model13 " , " A " ,,,,,
" model21 " , " B " ,,,,,
" model34 " , " A " ,,,,,
" model54 " , " A " ,,,,,
" model41 " , " A " ,,,,,
" model44 " , " A " ,,,,,
" model44 " , " D " ,,,,,
" model66 " , " D " ,,,,,
" model5 " , " D " ,,,,,
" model56 " , " A " ,,,,,
" model97 " , " B " ,,,,,
" model98 " , " A " ,,,,,
" model45 " , " B " ,,,,,
" model32 " , " D " ,,,,,
" model3 " , " A " ,,,,,
" model84 " , " D " ,,,,,
" model23 " , " B " ,,,,,
" model95 " , " A " ,,,,,
" model95 " , " D " ,,,,,
" model62 " , " D " ,,,,,
" model69 " , " A " ,,,,,
" model3 " , " A " ,,,,,
" model85 " , " A " ,,,,,
" model35 " , " B " ,,,,,
" model6 " , " A " ,,,,,
" model5 " , " A " ,,,,,
" model40 " , " A " ,,,,,
" model88 " , " D " ,,,,,
" model51 " , " D " ,,,,,
" model46 " , " B " ,,,,,
" model60 " , " A " ,,,,,
" model65 " , " A " ,,,,,
" model67 " , " A " ,,,,,
" model93 " , " A " ,,,,,
" model19 " , " A " ,,,,,
" model8 " , " D " ,,,,,
" model37 " , " B " ,,,,,
" model63 " , " A " ,,,,,
" model74 " , " D " ,,,,,
" model42 " , " A " ,,,,,
" model19 " , " A " ,,,,,
" model71 " , " A " ,,,,,
" model40 " , " A " ,,,,,
" model63 " , " D " ,,,,,
" model3 " , " A " ,,,,,
" model43 " , " D " ,,,,,
" model47 " , " D " ,,,,,
" model27 " , " A " ,,,,,
" model38 " , " A " ,,,,,
" model42 " , " D " ,,,,,
" model89 " , " A " ,,,,,
" model7 " , " A " ,,,,,
" model45 " , " D " ,,,,,
" model74 " , " A " ,,,,,
" model42 " , " D " ,,,,,
" model51 " , " D " ,,,,,
" model79 " , " A " ,,,,,
" model82 " , " A " ,,,,,
" model39 " , " B " ,,,,,
" model30 " , " A " ,,,,,
" model28 " , " D " ,,,,,
" model98 " , " B " ,,,,,
" model95 " , " B " ,,,,,
" model95 " , " A " ,,,,,
" model92 " , " A " ,,,,,
" model14 " , " D " ,,,,,
" model3 " , " A " ,,,,,
" model29 " , " D " ,,,,,
" model76 " , " A " ,,,,,
" model77 " , " A " ,,,,,
" model71 " , " A " ,,,,,
" model95 " , " A " ,,,,,
" model47 " , " B " ,,,,,
" model11 " , " B " ,,,,,
" model59 " , " A " ,,,,,
" model51 " , " D " ,,,,,
" model54 " , " A " ,,,,,
" model6 " , " A " ,,,,,
" model77 " , " A " ,,,,,
" model91 " , " B " ,,,,,
" model47 " , " D " ,,,,,
" model66 " , " A " ,,,,,
" model98 " , " D " ,,,,,
" model92 " , " B " ,,,,,
" model40 " , " A " ,,,,,
" model40 " , " D " ,,,,,
" model43 " , " A " ,,,,,
" model19 " , " D " ,,,,,
" model21 " , " A " ,,,,,
" model82 " , " A " ,,,,,
" model50 " , " A " ,,,,,
" model49 " , " A " ,,,,,
" model80 " , " D " ,,,,,
" model45 " , " B " ,,,,,
" model44 " , " A " ,,,,,
" model72 " , " A " ,,,,,
" model59 " , " A " ,,,,,
" model47 " , " D " ,,,,,
" model1 " , " D " ,,,,,
" model35 " , " B " ,,,,,
" model24 " , " A " ,,,,,
" model72 " , " D " ,,,,,
" model30 " , " D " ,,,,,
" model71 " , " B " ,,,,,
" model83 " , " B " ,,,,,
" model89 " , " D " ,,,,,
" model22 " , " B " ,,,,,
" model37 " , " A " ,,,,,
" model94 " , " A " ,,,,,
" model99 " , " B " ,,,,,
" model29 " , " B " ,,,,,
" model42 " , " D " ,,,,,
" model66 " , " D " ,,,,,
" model27 " , " A " ,,,,,
" model34 " , " A " ,,,,,
" model6 " , " A " ,,,,,
" model66 " , " A " ,,,,,
" model77 " , " D " ,,,,,
" model26 " , " D " ,,,,,
" model88 " , " A " ,,,,,
" model59 " , " A " ,,,,,
" model75 " , " A " ,,,,,
" model37 " , " A " ,,,,,
" model39 " , " D " ,,,,,
" model20 " , " B " ,,,,,
" model81 " , " D " ,,,,,
" model11 " , " D " ,,,,,
" model78 " , " A " ,,,,,
" model28 " , " B " ,,,,,
" model12 " , " B " ,,,,,
" model13 " , " B " ,,,,,
" model52 " , " B " ,,,,,
" model85 " , " B " ,,,,,
" model44 " , " A " ,,,,,
" model23 " , " A " ,,,,,
" model68 " , " A " ,,,,,
" model32 " , " A " ,,,,,
" model45 " , " D " ,,,,,
" model5 " , " A " ,,,,,
" model27 " , " A " ,,,,,
" model44 " , " B " ,,,,,
" model34 " , " D " ,,,,,
" model69 " , " A " ,,,,,
" model10 " , " A " ,,,,,
" model60 " , " A " ,,,,,
" model3 " , " B " ,,,,,
" model16 " , " A " ,,,,,
" model27 " , " B " ,,,,,
" model80 " , " B " ,,,,,
" model42 " , " A " ,,,,,
" model15 " , " D " ,,,,,
" model39 " , " B " ,,,,,
" model17 " , " A " ,,,,,
" model52 " , " A " ,,,,,
" model78 " , " A " ,,,,,
" model37 " , " A " ,,,,,
" model33 " , " A " ,,,,,
" model89 " , " A " ,,,,,
" model16 " , " A " ,,,,,
" model62 " , " D " ,,,,,
" model2 " , " D " ,,,,,
" model29 " , " D " ,,,,,
" model14 " , " A " ,,,,,
" model86 " , " B " ,,,,,
" model73 " , " A " ,,,,,
" model37 " , " D " ,,,,,
" model54 " , " B " ,,,,,
" model5 " , " B " ,,,,,
" model82 " , " B " ,,,,,
" model59 " , " D " ,,,,,
" model32 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " A " ,,,,,
" model93 " , " D " ,,,,,
" model1 " , " A " ,,,,,
" model37 " , " B " ,,,,,
" model53 " , " A " ,,,,,
" model3 " , " A " ,,,,,
" model53 " , " A " ,,,,,
" model80 " , " D " ,,,,,
" model83 " , " D " ,,,,,
" model95 " , " A " ,,,,,
" model95 " , " B " ,,,,,
" model22 " , " A " ,,,,,
" model13 " , " D " ,,,,,
" model47 " , " A " ,,,,,
" model0 " , " D " ,,,,,
" model50 " , " A " ,,,,,
" model80 " , " A " ,,,,,
" model90 " , " A " ,,,,,
" model65 " , " A " ,,,,,
" model41 " , " D " ,,,,,
" model91 " , " A " ,,,,,
" model94 " , " A " ,,,,,
" model55 " , " A " ,,,,,
" model78 " , " D " ,,,,,
" model67 " , " B " ,,,,,
" model92 " , " A " ,,,,,
" model32 " , " B " ,,,,,
" model72 " , " A " ,,,,,
" model73 " , " D " ,,,,,
" model91 " , " B " ,,,,,
" model4 " , " A " ,,,,,
" model100 " , " A " ,,,,,
" model84 " , " A " ,,,,,
" model4 " , " D " ,,,,,
" model37 " , " B " ,,,,,
" model38 " , " A " ,,,,,
" model8 " , " D " ,,,,,
" model90 " , " B " ,,,,,
" model18 " , " A " ,,,,,
" model91 " , " B " ,,,,,
" model85 " , " A " ,,,,,
" model12 " , " D " ,,,,,
" model13 " , " A " ,,,,,
" model98 " , " A " ,,,,,
" model59 " , " D " ,,,,,
" model13 " , " A " ,,,,,
" model47 " , " A " ,,,,,
" model39 " , " A " ,,,,,
" model3 " , " A " ,,,,,
" model13 " , " A " ,,,,,
" model80 " , " A " ,,,,,
" model94 " , " B " ,,,,,
" model7 " , " B " ,,,,,
" model35 " , " A " ,,,,,
" model72 " , " A " ,,,,,
" model74 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " B " ,,,,,
" model4 " , " D " ,,,,,
" model46 " , " A " ,,,,,
" model100 " , " A " ,,,,,
" model95 " , " A " ,,,,,
" model50 " , " D " ,,,,,
" model100 " , " A " ,,,,,
" model80 " , " D " ,,,,,
" model55 " , " B " ,,,,,
" model36 " , " A " ,,,,,
" model17 " , " A " ,,,,,
" model63 " , " B " ,,,,,
" model26 " , " D " ,,,,,
" model35 " , " B " ,,,,,
" model53 " , " A " ,,,,,
" model11 " , " D " ,,,,,
" model47 " , " B " ,,,,,
" model66 " , " B " ,,,,,
" model9 " , " A " ,,,,,
" model6 " , " A " ,,,,,
" model79 " , " B " ,,,,,
" model56 " , " A " ,,,,,
" model45 " , " B " ,,,,,
" model82 " , " D " ,,,,,
" model69 " , " B " ,,,,,
" model25 " , " B " ,,,,,
" model76 " , " B " ,,,,,
" model76 " , " A " ,,,,,
" model59 " , " A " ,,,,,
" model48 " , " D " ,,,,,
" model50 " , " A " ,,,,,
" model85 " , " B " ,,,,,
" model52 " , " D " ,,,,,
" model97 " , " B " ,,,,,
" model85 " , " D " ,,,,,
" model47 " , " A " ,,,,,
" model47 " , " B " ,,,,,
" model85 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " D " ,,,,,
" model2 " , " A " ,,,,,
" model21 " , " A " ,,,,,
" model44 " , " A " ,,,,,
" model64 " , " D " ,,,,,
" model47 " , " A " ,,,,,
" model78 " , " D " ,,,,,
" model18 " , " A " ,,,,,
" model58 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " A " ,,,,,
" model84 " , " A " ,,,,,
" model66 " , " A " ,,,,,
" model32 " , " B " ,,,,,
" model64 " , " B " ,,,,,
" model22 " , " A " ,,,,,
" model76 " , " A " ,,,,,
" model46 " , " B " ,,,,,
" model91 " , " D " ,,,,,
" model1 " , " D " ,,,,,
" model22 " , " A " ,,,,,
" model67 " , " A " ,,,,,
" model60 " , " D " ,,,,,
" model70 " , " D " ,,,,,
" model18 " , " A " ,,,,,
" model46 " , " B " ,,,,,
" model21 " , " D " ,,,,,
" model14 " , " A " ,,,,,
" model31 " , " A " ,,,,,
" model68 " , " D " ,,,,,
" model62 " , " D " ,,,,,
" model15 " , " B " ,,,,,
" model95 " , " D " ,,,,,
" model63 " , " A " ,,,,,
" model36 " , " D " ,,,,,
" model38 " , " A " ,,,,,
" model28 " , " A " ,,,,,
" model82 " , " A " ,,,,,
" model17 " , " D " ,,,,,
" model45 " , " B " ,,,,,
" model40 " , " A " ,,,,,
" model42 " , " A " ,,,,,
" model30 " , " B " ,,,,,
" model6 " , " A " ,,,,,
" model74 " , " D " ,,,,,
" model93 " , " A " ,,,,,
" model28 " , " B " ,,,,,
" model50 " , " A " ,,,,,
" model39 " , " D " ,,,,,
" model19 " , " A " ,,,,,
" model51 " , " A " ,,,,,
" model61 " , " D " ,,,,,
" model86 " , " B " ,,,,,
" model12 " , " A " ,,,,,
" model31 " , " D " ,,,,,
" model4 " , " A " ,,,,,
" model57 " , " B " ,,,,,
" model52 " , " D " ,,,,,
" model19 " , " A " ,,,,,
" model88 " , " A " ,,,,,
" model20 " , " D " ,,,,,
" model80 " , " A " ,,,,,
" model3 " , " D " ,,,,,
" model15 " , " B " ,,,,,
" model43 " , " A " ,,,,,
" model39 " , " B " ,,,,,
" model53 " , " D " ,,,,,
" model71 " , " A " ,,,,,
" model21 " , " B " ,,,,,
" model70 " , " D " ,,,,,
" model17 " , " B " ,,,,,
" model61 " , " D " ,,,,,
" model12 " , " A " ,,,,,
" model46 " , " A " ,,,,,
" model67 " , " D " ,,,,,
" model86 " , " A " ,,,,,
" model39 " , " A " ,,,,,
" model95 " , " B " ,,,,,
" model37 " , " A " ,,,,,
" model79 " , " A " ,,,,,
" model15 " , " D " ,,,,,
" model88 " , " D " ,,,,,
" model39 " , " A " ,,,,,
" model1 " , " B " ,,,,,
" model100 " , " D " ,,,,,
" model70 " , " A " ,,,,,
" model5 " , " B " ,,,,,
" model57 " , " B " ,,,,,
" model22 " , " A " ,,,,,
" model24 " , " D " ,,,,,
" model45 " , " D " ,,,,,
" model42 " , " D " ,,,,,
" model4 " , " D " ,,,,,
" model48 " , " B " ,,,,,
" model57 " , " B " ,,,,,
" model47 " , " A " ,,,,,
" model86 " , " A " ,,,,,
" model10 " , " B " ,,,,,
" model18 " , " A " ,,,,,
" model7 " , " A " ,,,,,
" model80 " , " A " ,,,,,
" model35 " , " D " ,,,,,
" model68 " , " D " ,,,,,
" model93 " , " B " ,,,,,
" model81 " , " A " ,,,,,
" model35 " , " D " ,,,,,
" model79 " , " D " ,,,,,
" model20 " , " B " ,,,,,
" model31 " , " A " ,,,,,
" model16 " , " A " ,,,,,
" model99 " , " A " ,,,,,
" model45 " , " A " ,,,,,
" model4 " , " A " ,,,,,
" model38 " , " A " ,,,,,
" model46 " , " D " ,,,,,
" model4 " , " A " ,,,,,
" model8 " , " B " ,,,,,
" model51 " , " B " ,,,,,
" model61 " , " D " ,,,,,
" model30 " , " B " ,,,,,
" model75 " , " B " ,,,,,
" model6 " , " B " ,,,,,
" model72 " , " A " ,,,,,
" model79 " , " A " ,,,,,
" model54 " , " A " ,,,,,
" model29 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " A " ,,,,,
" model40 " , " B " ,,,,,
" model39 " , " B " ,,,,,
" model44 " , " B " ,,,,,
" model47 " , " B " ,,,,,
" model19 " , " A " ,,,,,
" model79 " , " B " ,,,,,
" model15 " , " B " ,,,,,
" model12 " , " B " ,,,,,
" model59 " , " D " ,,,,,
" model50 " , " A " ,,,,,
" model91 " , " A " ,,,,,
" model80 " , " B " ,,,,,
" model81 " , " D " ,,,,,
" model7 " , " B " ,,,,,
" model79 " , " B " ,,,,,
" model26 " , " A " ,,,,,
" model11 " , " D " ,,,,,
" model17 " , " D " ,,,,,
" model72 " , " A " ,,,,,
" model15 " , " D " ,,,,,
" model25 " , " B " ,,,,,
" model23 " , " D " ,,,,,
" model76 " , " B " ,,,,,
" model55 " , " A " ,,,,,
" model98 " , " A " ,,,,,
" model82 " , " A " ,,,,,
" model27 " , " B " ,,,,,
" model77 " , " B " ,,,,,
" model35 " , " A " ,,,,,
" model55 " , " D " ,,,,,
" model3 " , " A " ,,,,,
" model75 " , " A " ,,,,,
" model94 " , " A " ,,,,,
" model47 " , " D " ,,,,,
" model22 " , " D " ,,,,,
" model13 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " B " ,,,,,
" model37 " , " A " ,,,,,
" model25 " , " D " ,,,,,
" model85 " , " A " ,,,,,
" model87 " , " D " ,,,,,
" model16 " , " A " ,,,,,
" model65 " , " D " ,,,,,
" model68 " , " B " ,,,,,
" model23 " , " A " ,,,,,
" model44 " , " B " ,,,,,
" model94 " , " D " ,,,,,
" model33 " , " D " ,,,,,
" model60 " , " B " ,,,,,
" model66 " , " A " ,,,,,
" model48 " , " B " ,,,,,
" model85 " , " A " ,,,,,
" model89 " , " D " ,,,,,
" model24 " , " A " ,,,,,
" model40 " , " A " ,,,,,
" model87 " , " A " ,,,,,
" model6 " , " A " ,,,,,
" model67 " , " A " ,,,,,
" model65 " , " D " ,,,,,
" model41 " , " D " ,,,,,
" model22 " , " D " ,,,,,
" model68 " , " A " ,,,,,
" model16 " , " D " ,,,,,
" model16 " , " A " ,,,,,
" model15 " , " A " ,,,,,
" model38 " , " B " ,,,,,
" model30 " , " A " ,,,,,
" model40 " , " B " ,,,,,
" model75 " , " A " ,,,,,
" model55 " , " A " ,,,,,
" model25 " , " D " ,,,,,
" model63 " , " D " ,,,,,
" model71 " , " D " ,,,,,
" model90 " , " D " ,,,,,
" model30 " , " B " ,,,,,
" model94 " , " D " ,,,,,
" model34 " , " B " ,,,,,
" model24 " , " B " ,,,,,
" model27 " , " D " ,,,,,
" model94 " , " A " ,,,,,
" model90 " , " D " ,,,,,
" model75 " , " B " ,,,,,
" model80 " , " A " ,,,,,
" model79 " , " B " ,,,,,
" model99 " , " D " ,,,,,
" model20 " , " B " ,,,,,
" model66 " , " D " ,,,,,
" model5 " , " A " ,,,,,
" model87 " , " B " ,,,,,
" model31 " , " D " ,,,,,
" model46 " , " D " ,,,,,
" model9 " , " A " ,,,,,
" model98 " , " A " ,,,,,
" model63 " , " D " ,,,,,
" model25 " , " B " ,,,,,
" model13 " , " A " ,,,,,
" model1 " , " A " ,,,,,
" model55 " , " A " ,,,,,
" model53 " , " D " ,,,,,
" model77 " , " B " ,,,,,
" model10 " , " A " ,,,,,
" model79 " , " D " ,,,,,
" model39 " , " B " ,,,,,
" model81 " , " A " ,,,,,
" model69 " , " D " ,,,,,
" model70 " , " A " ,,,,,
" model75 " , " A " ,,,,,
" model3 " , " A " ,,,,,
" model94 " , " D " ,,,,,
" model2 " , " A " ,,,,,
" model97 " , " A " ,,,,,
" model83 " , " B " ,,,,,
" model78 " , " B " ,,,,,
" model77 " , " B " ,,,,,
" model62 " , " A " ,,,,,
" model77 " , " A " ,,,,,
" model97 " , " A " ,,,,,
" model28 " , " A " ,,,,,
" model82 " , " B " ,,,,,
" model83 " , " D " ,,,,,
" model58 " , " A " ,,,,,
" model29 " , " B " ,,,,,
" model92 " , " A " ,,,,,
" model57 " , " A " ,,,,,
" model91 " , " A " ,,,,,
" model17 " , " D " ,,,,,
" model70 " , " B " ,,,,,
" model93 " , " D " ,,,,,
" model71 " , " D " ,,,,,
" model23 " , " A " ,,,,,
" model69 " , " B " ,,,,,
" model81 " , " A " ,,,,,
" model2 " , " A " ,,,,,
" model9 " , " A " ,,,,,
" model62 " , " B " ,,,,,
" model70 " , " D " ,,,,,
" model78 " , " A " ,,,,,
" model37 " , " D " ,,,,,
" model73 " , " A " ,,,,,
" model72 " , " A " ,,,,,
" model39 " , " D " ,,,,,
" model70 " , " D " ,,,,,
" model55 " , " B " ,,,,,
" model16 " , " B " ,,,,,
" model47 " , " A " ,,,,,
" model17 " , " A " ,,,,,
" model93 " , " A " ,,,,,
" model43 " , " B " ,,,,,
" model45 " , " A " ,,,,,
" model75 " , " D " ,,,,,
" model27 " , " B " ,,,,,
" model3 " , " B " ,,,,,
" model4 " , " A " ,,,,,
" model18 " , " D " ,,,,,
" model60 " , " D " ,,,,,
" model95 " , " D " ,,,,,
" model35 " , " B " ,,,,,
" model30 " , " B " ,,,,,
" model88 " , " D " ,,,,,
" model6 " , " A " ,,,,,
" model53 " , " A " ,,,,,
" model58 " , " A " ,,,,,
" model87 " , " B " ,,,,,
" model55 " , " A " ,,,,,
" model67 " , " A " ,,,,,
" model49 " , " A " ,,,,,
" model25 " , " A " ,,,,,
" model45 " , " B " ,,,,,
" model86 " , " A " ,,,,,
" model98 " , " B " ,,,,,
" model17 " , " B " ,,,,,
" model24 " , " A " ,,,,,
" model68 " , " A " ,,,,,
" model73 " , " A " ,,,,,
" model40 " , " D " ,,,,,
" model15 " , " D " ,,,,,
" model90 " , " A " ,,,,,
" model34 " , " D " ,,,,,
" model59 " , " B " ,,,,,
" model34 " , " D " ,,,,,
" model9 " , " D " ,,,,,
" model85 " , " A " ,,,,,
" model38 " , " A " ,,,,,
" model13 " , " A " ,,,,,
" model4 " , " D " ,,,,,
" model98 " , " A " ,,,,,
" model8 " , " A " ,,,,,
" model39 " , " A " ,,,,,
" model28 " , " D " ,,,,,
" model97 " , " D " ,,,,,
" model45 " , " D " ,,,,,
" model81 " , " A " ,,,,,
" model54 " , " A " ,,,,,
" model32 " , " B " ,,,,,
" model36 " , " A " ,,,,,
" model21 " , " B " ,,,,,
" model81 " , " D " ,,,,,
" model61 " , " A " ,,,,,
" model66 " , " A " ,,,,,
" model67 " , " A " ,,,,,
" model59 " , " A " ,,,,,
" model83 " , " D " ,,,,,
" model91 " , " A " ,,,,,
" model28 " , " A " ,,,,,
" model56 " , " A " ,,,,,
" model31 " , " A " ,,,,,
" model43 " , " A " ,,,,,
" model45 " , " B " ,,,,,
" model65 " , " A " ,,,,,
" model1 " , " D " ,,,,,
" model80 " , " A " ,,,,,
" model74 " , " D " ,,,,,
" model87 " , " D " ,,,,,
" model18 " , " D " ,,,,,
" model87 " , " A " ,,,,,
" model90 " , " B " ,,,,,
" model16 " , " A " ,,,,,
" model95 " , " A " ,,,,,
" model29 " , " A " ,,,,,
" model44 " , " A " ,,,,,
" model92 " , " D " ,,,,,
" model74 " , " D " ,,,,,
" model25 " , " A " ,,,,,
" model46 " , " D " ,,,,,
" model6 " , " A " ,,,,,
" model60 " , " A " ,,,,,
" model67 " , " A " ,,,,,
" model88 " , " A " ,,,,,
" model21 " , " D " ,,,,,
" model33 " , " B " ,,,,,
" model55 " , " A " ,,,,,
" model80 " , " A " ,,,,,
" model16 " , " A " ,,,,,
" model46 " , " B " ,,,,,
" model8 " , " A " ,,,,,
" model72 " , " B " ,,,,,
" model77 " , " B " ,,,,,
" model51 " , " B " ,,,,,
" model17 " , " A " ,,,,,
" model42 " , " D " ,,,,,
" model52 " , " B " ,,,,,
" model96 " , " B " ,,,,,
" model16 " , " B " ,,,,,
" model39 " , " A " ,,,,,
" model14 " , " A " ,,,,,
" model3 " , " B " ,,,,,
" model29 " , " A " ,,,,,
" model30 " , " A " ,,,,,
" model98 " , " B " ,,,,,
" model58 " , " A " ,,,,,
" model73 " , " B " ,,,,,
" model89 " , " B " ,,,,,
" model32 " , " A " ,,,,,
" model98 " , " D " ,,,,,
" model35 " , " B " ,,,,,
" model38 " , " A " ,,,,,
" model58 " , " A " ,,,,,
" model2 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " B " ,,,,,
" model80 " , " A " ,,,,,
" model35 " , " B " ,,,,,
" model81 " , " A " ,,,,,
" model60 " , " A " ,,,,,
" model51 " , " D " ,,,,,
" model27 " , " B " ,,,,,
" model68 " , " B " ,,,,,
" model22 " , " A " ,,,,,
" model4 " , " A " ,,,,,
" model19 " , " A " ,,,,,
" model39 " , " B " ,,,,,
" model46 " , " A " ,,,,,
" model71 " , " D " ,,,,,
" model36 " , " A " ,,,,,
" model62 " , " D " ,,,,,
" model10 " , " A " ,,,,,
" model50 " , " A " ,,,,,
" model64 " , " B " ,,,,,
" model39 " , " A " ,,,,,
" model79 " , " D " ,,,,,
" model62 " , " A " ,,,,,
" model97 " , " A " ,,,,,
" model52 " , " B " ,,,,,
" model51 " , " D " ,,,,,
" model29 " , " B " ,,,,,
" model50 " , " A " ,,,,,
" model86 " , " A " ,,,,,
" model67 " , " D " ,,,,,
" model9 " , " D " ,,,,,
" model88 " , " A " ,,,,,
" model93 " , " B " ,,,,,
" model88 " , " A " ,,,,,
" model23 " , " A " ,,,,,
" model74 " , " D " ,,,,,
" model48 " , " A " ,,,,,
" model74 " , " A " ,,,,,
" model1 " , " B " ,,,,,
" model17 " , " A " ,,,,,
" model96 " , " B " ,,,,,
" model4 " , " A " ,,,,,
" model35 " , " A " ,,,,,
" model35 " , " A " ,,,,,
" model50 " , " A " ,,,,,
" model6 " , " A " ,,,,,
" model71 " , " A " ,,,,,
" model12 " , " A " ,,,,,
" model16 " , " B " ,,,,,
" model20 " , " B " ,,,,,
" model76 " , " D " ,,,,,
" model55 " , " D " ,,,,,
" model100 " , " A " ,,,,,
" model38 " , " A " ,,,,,
" model52 " , " A " ,,,,,
" model52 " , " A " ,,,,,
" model89 " , " A " ,,,,,
" model80 " , " D " ,,,,,
" model2 " , " A " ,,,,,
" model75 " , " B " ,,,,,
" model48 " , " D " ,,,,,
" model11 " , " A " ,,,,,
" model64 " , " D " ,,,,,
" model41 " , " B " ,,,,,
" model99 " , " A " ,,,,,
" model87 " , " A " ,,,,,
" model15 " , " A " ,,,,,
" model48 " , " B " ,,,,,
" model61 " , " A " ,,,,,
" model16 " , " D " ,,,,,
" model64 " , " B " ,,,,,
" model57 " , " B " ,,,,,
" model20 " , " A " ,,,,,
" model100 " , " D " ,,,,,
" model92 " , " B " ,,,,,
" model70 " , " A " ,,,,,
" model6 " , " A " ,,,,,
" model63 " , " D " ,,,,,
" model82 " , " B " ,,,,,
" model22 " , " D " ,,,,,
" model84 " , " A " ,,,,,
" model59 " , " A " ,,,,,
" model77 " , " D " ,,,,,
" model83 " , " D " ,,,,,
" model97 " , " B " ,,,,,
" model29 " , " A " ,,,,,
" model35 " , " D " ,,,,,
" model86 " , " D " ,,,,,
" model10 " , " A " ,,,,,
" model37 " , " A " ,,,,,
" model61 " , " A " ,,,,,
" model57 " , " A " ,,,,,
" model48 " , " B " ,,,,,
" model25 " , " A " ,,,,,
" model98 " , " D " ,,,,,
" model47 " , " D " ,,,,,
" model11 " , " A " ,,,,,
" model13 " , " A " ,,,,,
" model95 " , " A " ,,,,,
" model72 " , " A " ,,,,,
" model28 " , " A " ,,,,,
" model59 " , " D " ,,,,,
" model29 " , " A " ,,,,,
" model48 " , " A " ,,,,,
" model58 " , " D " ,,,,,
" model22 " , " B " ,,,,,
" model19 " , " B " ,,,,,
" model65 " , " A " ,,,,,
" model85 " , " B " ,,,,,
" model1 " , " A " ,,,,,
" model87 " , " A " ,,,,,
" model68 " , " A " ,,,,,
" model60 " , " B " ,,,,,
" model64 " , " A " ,,,,,
" model52 " , " A " ,,,,,
" model56 " , " A " ,,,,,
" model94 " , " A " ,,,,,
" model87 " , " D " ,,,,,
" model42 " , " A " ,,,,,
" model3 " , " D " ,,,,,
" model24 " , " A " ,,,,,
" model3 " , " B " ,,,,,
" model61 " , " A " ,,,,,
" model72 " , " A " ,,,,,
" model28 " , " D " ,,,,,
" model58 " , " D " ,,,,,
" model19 " , " D " ,,,,,
" model39 " , " A " ,,,,,
" model71 " , " A " ,,,,,
" model13 " , " A " ,,,,,
" model12 " , " B " ,,,,,
" model100 " , " D " ,,,,,
" model72 " , " A " ,,,,,
" model41 " , " B " ,,,,,
" model48 " , " A " ,,,,,
" model30 " , " A " ,,,,,
" model62 " , " A " ,,,,,
" model67 " , " D " ,,,,,
" model95 " , " A " ,,,,,
" model47 " , " A " ,,,,,
" model68 " , " A " ,,,,,
" model82 " , " B " ,,,,,
" model16 " , " A " ,,,,,
" model28 " , " D " ,,,,,
" model46 " , " D " ,,,,,
" model67 " , " A " ,,,,,
" model84 " , " A " ,,,,,
" model40 " , " A " ,,,,,
" model54 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " A " ,,,,,
" model43 " , " A " ,,,,,
" model78 " , " A " ,,,,,
" model29 " , " A " ,,,,,
" model4 " , " A " ,,,,,
" model49 " , " A " ,,,,,
" model57 " , " D " ,,,,,
" model62 " , " A " ,,,,,
" model68 " , " A " ,,,,,
" model97 " , " A " ,,,,,
" model34 " , " B " ,,,,,
" model81 " , " B " ,,,,,
" model8 " , " D " ,,,,,
" model33 " , " A " ,,,,,
" model53 " , " D " ,,,,,
" model49 " , " B " ,,,,,
" model81 " , " A " ,,,,,
" model84 " , " A " ,,,,,
" model11 " , " A " ,,,,,
" model48 " , " A " ,,,,,
" model79 " , " A " ,,,,,
" model58 " , " A " ,,,,,
" model16 " , " A " ,,,,,
" model61 " , " A " ,,,,,
" model74 " , " A " ,,,,,
" model43 " , " A " ,,,,,
" model7 " , " D " ,,,,,
" model41 " , " A " ,,,,,
" model27 " , " A " ,,,,,
" model47 " , " A " ,,,,,
" model95 " , " A " ,,,,,
" model53 " , " B " ,,,,,
" model91 " , " A " ,,,,,
" model73 " , " D " ,,,,,
" model83 " , " D " ,,,,,
" model94 " , " A " ,,,,,
" model22 " , " A " ,,,,,
" model40 " , " B " ,,,,,
" model57 " , " A " ,,,,,
" model90 " , " B " ,,,,,
" model36 " , " D " ,,,,,
" model90 " , " D " ,,,,,
" model71 " , " A " ,,,,,
" model45 " , " D " ,,,,,
" model24 " , " A " ,,,,,
" model25 " , " D " ,,,,,
" model94 " , " A " ,,,,,
" model5 " , " B " ,,,,,
" model9 " , " D " ,,,,,
" model5 " , " B " ,,,,,
" model52 " , " D " ,,,,,
" model87 " , " A " ,,,,,
" model63 " , " B " ,,,,,
" model68 " , " A " ,,,,,
" model48 " , " B " ,,,,,
" model37 " , " D " ,,,,,
" model11 " , " A " ,,,,,
" model55 " , " B " ,,,,,
" model79 " , " A " ,,,,,
" model38 " , " B " ,,,,,
" model3 " , " D " ,,,,,
" model74 " , " A " ,,,,,
" model91 " , " A " ,,,,,
" model93 " , " A " ,,,,,
" model47 " , " A " ,,,,,
" model74 " , " A " ,,,,,
" model87 " , " A " ,,,,,
" model69 " , " A " ,,,,,
" model14 " , " D " ,,,,,
" model44 " , " D " ,,,,,
" model59 " , " A " ,,,,,
" model50 " , " B " ,,,,,
" model35 " , " D " ,,,,,
" model30 " , " A " ,,,,,
" model95 " , " B " ,,,,,
" model58 " , " A " ,,,,,
" model55 " , " A " ,,,,,
" model88 " , " A " ,,,,,
" model63 " , " B " ,,,,,
" model63 " , " A " ,,,,,
" model93 " , " B " ,,,,,
" model15 " , " B " ,,,,,
" model51 " , " B " ,,,,,
" model57 " , " A " ,,,,,
" model83 " , " B " ,,,,,
" model99 " , " A " ,,,,,
" model94 " , " A " ,,,,,
" model94 " , " D " ,,,,,
" model55 " , " D " ,,,,,
" model73 " , " A " ,,,,,
" model32 " , " A " ,,,,,
" model57 " , " B " ,,,,,
" model47 " , " B " ,,,,,
" model23 " , " B " ,,,,,
" model50 " , " B " ,,,,,
" model93 " , " D " ,,,,,
" model97 " , " B " ,,,,,
" model38 " , " D " ,,,,,
" model62 " , " A " ,,,,,
" model11 " , " A " ,,,,,
" model82 " , " D " ,,,,,
" model20 " , " A " ,,,,,
" model61 " , " A " ,,,,,
" model16 " , " B " ,,,,,
" model50 " , " A " ,,,,,
" model55 " , " B " ,,,,,
" model75 " , " D " ,,,,,
" model5 " , " B " ,,,,,
" model44 " , " D " ,,,,,
" model37 " , " A " ,,,,,
" model69 " , " B " ,,,,,
" model37 " , " A " ,,,,,
" model52 " , " A " ,,,,,
" model20 " , " A " ,,,,,
" model94 " , " B " ,,,,,
" model35 " , " D " ,,,,,
" model19 " , " B " ,,,,,
" model88 " , " B " ,,,,,
" model30 " , " B " ,,,,,
" model73 " , " A " ,,,,,
" model61 " , " D " ,,,,,
" model62 " , " A " ,,,,,
" model30 " , " A " ,,,,,
" model7 " , " B " ,,,,,
" model85 " , " D " ,,,,,
" model80 " , " B " ,,,,,
" model0 " , " A " ,,,,,
" model82 " , " B " ,,,,,
" model18 " , " B " ,,,,,
" model62 " , " A " ,,,,,
" model93 " , " A " ,,,,,
" model100 " , " A " ,,,,,
" model82 " , " B " ,,,,,
" model53 " , " A " ,,,,,
" model16 " , " A " ,,,,,
" model33 " , " D " ,,,,,
" model9 " , " D " ,,,,,
" model91 " , " D " ,,,,,
" model38 " , " B " ,,,,,
" model53 " , " B " ,,,,,
" model28 " , " A " ,,,,,
" model6 " , " A " ,,,,,
" model90 " , " A " ,,,,,
" model81 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " B " ,,,,,
" model83 " , " B " ,,,,,
" model16 " , " A " ,,,,,
" model45 " , " A " ,,,,,
" model71 " , " A " ,,,,,
" model46 " , " D " ,,,,,
" model18 " , " B " ,,,,,
" model32 " , " A " ,,,,,
" model7 " , " A " ,,,,,
" model48 " , " B " ,,,,,
" model39 " , " D " ,,,,,
" model92 " , " D " ,,,,,
" model29 " , " A " ,,,,,
" model39 " , " A " ,,,,,
" model74 " , " A " ,,,,,
" model46 " , " D " ,,,,,
" model1 " , " B " ,,,,,
" model67 " , " A " ,,,,,
" model46 " , " A " ,,,,,
" model83 " , " A " ,,,,,
" model21 " , " B " ,,,,,
" model63 " , " B " ,,,,,
" model16 " , " A " ,,,,,
" model29 " , " B " ,,,,,
" model53 " , " A " ,,,,,
" model54 " , " B " ,,,,,
" model82 " , " A " ,,,,,
" model82 " , " D " ,,,,,
" model60 " , " D " ,,,,,
" model72 " , " A " ,,,,,
" model62 " , " A " ,,,,,
" model86 " , " A " ,,,,,
" model55 " , " A " ,,,,,
" model78 " , " A " ,,,,,
" model31 " , " B " ,,,,,
" model27 " , " B " ,,,,,
" model24 " , " A " ,,,,,
" model49 " , " A " ,,,,,
" model58 " , " D " ,,,,,
" model31 " , " A " ,,,,,
" model97 " , " A " ,,,,,
" model98 " , " B " ,,,,,
" model24 " , " A " ,,,,,
" model26 " , " A " ,,,,,
" model37 " , " D " ,,,,,
" model98 " , " B " ,,,,,
" model72 " , " A " ,,,,,
" model38 " , " A " ,,,,,
" model65 " , " D " ,,,,,
" model18 " , " D " ,,,,,
" model21 " , " B " ,,,,,
" model86 " , " B " ,,,,,
" model81 " , " A " ,,,,,
" model37 " , " B " ,,,,,
" model15 " , " A " ,,,,,
" model34 " , " D " ,,,,,
" model91 " , " A " ,,,,,
" model97 " , " A " ,,,,,
" model16 " , " B " ,,,,,
" model51 " , " A " ,,,,,
" model69 " , " D " ,,,,,
" model78 " , " D " ,,,,,
" model37 " , " B " ,,,,,
" model24 " , " D " ,,,,,
" model57 " , " A " ,,,,,
" model68 " , " A " ,,,,,
" model51 " , " A " ,,,,,
" model81 " , " A " ,,,,,
" model17 " , " B " ,,,,,
" model9 " , " A " ,,,,,
" model12 " , " B " ,,,,,
" model14 " , " D " ,,,,,
" model7 " , " A " ,,,,,
" model36 " , " D " ,,,,,
" model39 " , " A " ,,,,,
" model44 " , " D " ,,,,,
" model34 " , " A " ,,,,,
" model11 " , " B " ,,,,,
" model81 " , " A " ,,,,,
" model99 " , " A " ,,,,,
" model30 " , " A " ,,,,,
" model3 " , " B " ,,,,,
" model85 " , " D " ,,,,,
" model11 " , " D " ,,,,,
" model40 " , " A " ,,,,,
" model100 " , " D " ,,,,,
" model45 " , " B "
" model30 " , " B "
" model97 " , " A "
" model61 " , " A "
" model81 " , " D "
" model66 " , " A "
" model39 " , " A "
" model18 " , " B "
" model90 " , " A "
" model96 " , " A "
" model86 " , " A "
" model41 " , " D "
" model77 " , " D "
" model3 " , " D "
" model50 " , " A "
" model89 " , " A "
" model17 " , " B "
" model57 " , " A "
" model25 " , " A "
" model56 " , " B "
" model1 " , " D "
" model59 " , " B "
" model67 " , " A "
" model82 " , " A "
" model58 " , " D "
" model97 " , " B "
" model85 " , " B "
" model42 " , " B "
" model8 " , " B "
" model25 " , " A "
" model42 " , " B "
" model53 " , " A "
" model55 " , " D "
" model39 " , " A "
" model14 " , " B "
" model36 " , " B "
" model5 " , " A "
" model53 " , " B "
" model54 " , " A "
" model95 " , " D "
" model49 " , " A "
" model40 " , " B "
" model36 " , " B "
" model26 " , " D "
" model42 " , " A "
" model87 " , " B "
" model15 " , " A "
" model59 " , " D "
" model44 " , " D "
" model40 " , " B "
" model15 " , " B "
" model45 " , " B "
" model98 " , " A "
" model82 " , " A "
" model28 " , " D "
" model56 " , " A "
" model79 " , " B "
" model13 " , " B "
" model98 " , " B "
" model87 " , " A "
" model37 " , " B "
" model40 " , " A "
" model40 " , " A "
" model92 " , " A "
" model79 " , " A "
" model53 " , " D "
" model27 " , " A "
" model84 " , " D "
" model6 " , " B "
" model81 " , " B "
" model79 " , " B "
" model55 " , " B "
" model21 " , " A "
" model15 " , " A "
" model81 " , " B "
" model63 " , " B "
" model2 " , " D "
" model96 " , " D "
" model22 " , " A "
" model46 " , " B "
" model35 " , " B "
" model37 " , " A "
" model91 " , " A "
" model33 " , " B "
" model19 " , " A "
" model19 " , " A "
" model89 " , " D "
" model99 " , " D "
" model31 " , " B "
" model87 " , " A "
" model86 " , " A "
" model69 " , " A "
" model27 " , " B "
" model25 " , " B "
" model60 " , " B "
" model6 " , " A "
" model79 " , " B "
" model88 " , " D "
" model89 " , " D "
" model85 " , " A "
" model69 " , " A "
" model68 " , " B "
" model40 " , " A "
" model90 " , " A "
" model84 " , " D "
" model21 " , " B "
" model53 " , " A "
" model86 " , " B "
" model17 " , " B "
" model75 " , " A "
" model32 " , " A "
" model52 " , " A "
" model12 " , " B "
" model24 " , " D "
" model85 " , " D "
" model31 " , " D "
" model43 " , " D "
" model74 " , " B "
" model30 " , " D "
" model74 " , " B "
" model61 " , " A "
" model16 " , " A "
" model42 " , " D "
" model88 " , " B "
" model41 " , " B "
" model3 " , " B "
" model93 " , " D "
" model20 " , " A "
" model90 " , " A "
" model83 " , " D "
" model5 " , " B "
" model59 " , " D "
" model51 " , " A "
" model45 " , " B "
" model49 " , " A "
" model35 " , " A "
" model67 " , " A "
" model2 " , " A "
" model21 " , " D "
" model83 " , " B "
" model77 " , " D "
" model53 " , " A "
" model35 " , " D "
" model89 " , " A "
" model76 " , " A "
" model20 " , " B "
" model20 " , " A "
" model19 " , " A "
" model94 " , " A "
" model50 " , " A "
" model93 " , " B "
" model55 " , " A "
" model65 " , " A "
" model35 " , " B "
" model43 " , " D "
" model7 " , " D "
" model38 " , " A "
" model37 " , " D "
" model27 " , " A "
" model29 " , " D "
" model19 " , " B "
" model32 " , " B "
" model88 " , " B "
" model71 " , " A "
" model77 " , " A "
" model37 " , " D "
" model5 " , " A "
" model44 " , " A "
" model39 " , " A "
" model26 " , " A "
" model27 " , " A "
" model15 " , " A "
" model79 " , " B "
" model62 " , " D "
" model4 " , " B "
" model56 " , " B "
" model82 " , " B "
" model24 " , " A "
" model75 " , " B "
" model76 " , " B "
" model73 " , " A "
" model67 " , " A "
" model32 " , " D "
" model39 " , " A "
" model3 " , " D "
" model75 " , " D "
" model45 " , " A "
" model41 " , " A "
" model11 " , " B "
" model72 " , " A "
" model70 " , " A "
" model31 " , " A "
" model4 " , " A "
" model57 " , " B "
" model1 " , " A "
" model81 " , " A "
" model94 " , " B "
" model7 " , " B "
" model25 " , " B "
" model33 " , " D "
" model33 " , " D "
" model52 " , " B "
" model48 " , " A "
" model12 " , " A "
" model14 " , " B "
" model52 " , " B "
" model68 " , " D "
" model96 " , " A "
" model76 " , " B "
" model42 " , " B "
" model73 " , " D "
" model49 " , " D "
" model10 " , " D "
" model4 " , " D "
" model88 " , " A "
" model13 " , " D "
" model79 " , " B "
" model33 " , " D "
" model54 " , " A "
" model90 " , " A "
" model5 " , " A "
" model23 " , " A "
" model21 " , " B "
" model9 " , " A "
" model81 " , " D "
" model22 " , " D "
" model90 " , " B "
" model75 " , " B "
" model29 " , " B "
" model15 " , " A "
" model8 " , " B "
" model62 " , " A "
" model67 " , " D "
" model56 " , " B "
" model74 " , " B "
" model81 " , " A "
" model8 " , " A "
" model42 " , " B "
" model77 " , " B "
" model84 " , " A "
" model84 " , " A "
" model50 " , " A "
" model33 " , " D "
" model94 " , " A "
" model54 " , " A "
" model20 " , " A "
" model7 " , " A "
" model33 " , " D "
" model53 " , " A "
" model60 " , " A "
" model23 " , " A "
" model58 " , " A "
" model83 " , " A "
" model44 " , " D "
" model67 " , " D "
" model64 " , " A "
" model67 " , " D "
" model57 " , " A "
" model39 " , " D "
" model96 " , " A "
" model72 " , " B "
" model47 " , " A "
" model59 " , " B "
" model38 " , " B "
" model3 " , " A "
" model33 " , " A "
" model19 " , " D "
" model11 " , " A "
" model75 " , " A "
" model96 " , " A "
" model95 " , " A "
" model60 " , " A "
" model46 " , " D "
" model27 " , " A "
" model54 " , " A "
" model99 " , " D "
" model48 " , " D "
" model60 " , " A "
" model32 " , " B "
" model1 " , " D "
" model21 " , " B "
" model56 " , " D "
" model59 " , " A "
" model4 " , " D "
" model100 " , " B "
" model26 " , " A "
" model68 " , " A "
" model67 " , " A "
" model83 " , " B "
" model7 " , " A "
" model63 " , " D "
" model54 " , " A "
" model54 " , " D "
" model22 " , " B "
" model93 " , " D "
" model56 " , " D "
" model55 " , " D "
" model12 " , " B "
" model67 " , " A "
" model30 " , " A "
" model8 " , " A "
" model62 " , " B "
" model89 " , " A "
" model54 " , " A "
" model90 " , " D "
" model43 " , " B "
" model53 " , " D "
" model37 " , " B "
" model4 " , " D "
" model85 " , " B "
" model38 " , " B "
" model24 " , " A "
" model41 " , " A "
" model97 " , " A "
" model29 " , " A "
" model41 " , " D "
" model22 " , " A "
" model97 " , " D "
" model8 " , " A "
" model5 " , " D "
" model3 " , " A "
" model71 " , " A "
" model59 " , " A "
" model57 " , " D "
" model93 " , " B "
" model52 " , " D "
" model13 " , " B "
" model47 " , " B "
" model64 " , " B "
" model81 " , " D "
" model77 " , " B "
" model72 " , " D "
" model43 " , " A "
" model67 " , " D "
" model25 " , " D "
" model32 " , " A "
" model10 " , " B "
" model78 " , " D "
" model69 " , " A "
" model13 " , " A "
" model64 " , " A "
" model7 " , " B "
" model38 " , " D "
" model5 " , " B "
" model4 " , " B "
" model66 " , " A "
" model46 " , " B "
" model26 " , " A "
" model63 " , " A "
" model53 " , " D "
" model31 " , " D "
" model66 " , " A "
" model24 " , " A "
" model91 " , " A "
" model23 " , " A "
" model17 " , " B "
" model43 " , " D "
" model37 " , " A "
" model64 " , " A "
" model6 " , " B "
" model17 " , " D "
" model41 " , " A "
" model78 " , " A "
" model60 " , " A "
" model8 " , " A "
" model4 " , " A "
" model92 " , " D "
" model18 " , " B "
" model82 " , " A "
" model62 " , " D "
" model31 " , " A "
" model46 " , " A "
" model69 " , " B "
" model69 " , " A "
" model51 " , " D "
" model73 " , " A "
" model35 " , " A "
" model96 " , " A "
" model100 " , " A "
" model98 " , " B "
" model50 " , " A "
" model31 " , " A "
" model64 " , " A "
" model74 " , " A "
" model22 " , " A "
" model88 " , " A "
" model91 " , " A "
" model64 " , " A "
" model24 " , " A "
" model55 " , " A "
" model71 " , " B "
" model41 " , " A "
" model96 " , " B "
" model49 " , " D "
" model1 " , " B "
" model4 " , " B "
" model52 " , " A "
" model94 " , " A "
" model22 " , " A "
" model34 " , " A "
" model56 " , " A "
" model53 " , " B "
" model80 " , " B "
" model25 " , " D "
" model22 " , " B "
" model31 " , " A "
" model98 " , " A "
" model57 " , " A "
" model27 " , " D "
" model98 " , " A "
" model55 " , " B "
" model77 " , " A "
" model29 " , " B "
" model20 " , " B "
" model51 " , " B "
" model51 " , " D "
" model7 " , " D "
" model42 " , " B "
" model15 " , " D "
" model31 " , " A "
" model97 " , " A "
" model85 " , " B "
" model73 " , " B "
" model93 " , " B "
" model34 " , " B "
" model74 " , " A "
" model98 " , " A "
" model87 " , " B "
" model68 " , " B "
" model20 " , " D "
" model21 " , " D "
" model24 " , " A "
" model73 " , " A "
" model1 " , " A "
" model49 " , " D "
" model95 " , " D "
" model32 " , " D "
" model47 " , " A "
" model52 " , " A "
" model60 " , " D "
" model45 " , " A "
" model7 " , " B "
" model37 " , " A "
" model74 " , " A "
" model27 " , " A "
" model88 " , " B "
" model25 " , " D "
" model34 " , " A "
" model30 " , " A "
" model40 " , " D "
" model66 " , " B "
" model27 " , " A "
" model26 " , " A "
" model38 " , " A "
" model20 " , " A "
" model60 " , " D "
" model13 " , " A "
" model18 " , " B "
" model46 " , " B "
" model81 " , " A "
" model38 " , " A "
" model67 " , " B "
" model5 " , " A "
" model10 " , " D "
" model69 " , " A "
" model54 " , " D "
" model5 " , " D "
" model1 " , " A "
" model2 " , " D "
" model57 " , " D "
" model61 " , " D "
" model47 " , " A "
" model64 " , " B "
" model97 " , " D "
" model22 " , " A "
" model91 " , " D "
" model85 " , " B "
" model47 " , " A "
" model25 " , " A "
" model14 " , " D "
" model87 " , " A "
" model90 " , " A "
" model41 " , " A "
" model13 " , " B "
" model29 " , " A "
" model61 " , " A "
" model72 " , " B "
" model42 " , " B "
" model79 " , " D "
" model19 " , " A "
" model23 " , " D "
" model17 " , " A "
" model86 " , " D "
" model28 " , " D "
" model27 " , " A "
" model55 " , " D "
" model82 " , " D "
" model32 " , " A "
" model56 " , " A "
" model84 " , " D "
" model88 " , " D "
" model16 " , " D "
" model31 " , " A "
" model52 " , " A "
" model14 " , " D "
" model53 " , " B "
" model43 " , " A "
" model98 " , " B "
" model100 " , " A "
" model67 " , " D "
" model13 " , " A "
" model87 " , " A "
" model57 " , " D "
" model54 " , " B "
" model99 " , " D "
" model86 " , " A "
" model15 " , " D "
" model72 " , " A "
" model28 " , " D "
" model94 " , " D "
" model90 " , " A "
" model51 " , " D "
" model11 " , " A "
" model76 " , " A "
" model78 " , " B "
" model38 " , " A "
" model31 " , " A "
" model60 " , " B "
" model70 " , " A "
" model87 " , " A "
" model44 " , " A "
" model58 " , " A "
" model3 " , " A "
" model75 " , " B "
" model10 " , " D "
" model17 " , " A "
" model28 " , " A "
" model53 " , " A "
" model15 " , " B "
" model28 " , " A "
" model20 " , " A "
" model28 " , " A "
" model14 " , " B "
" model77 " , " A "
" model82 " , " B "
" model14 " , " A "
" model64 " , " A "
" model97 " , " B "
" model85 " , " B "
" model91 " , " A "
" model92 " , " A "
" model75 " , " A "
" model42 " , " A "
" model3 " , " B "
" model52 " , " A "
" model20 " , " D "
" model41 " , " D "
" model83 " , " B "
" model81 " , " A "
" model11 " , " A "
" model69 " , " A "
" model25 " , " D "
" model69 " , " D "
" model73 " , " A "
" model0 " , " A "
" model79 " , " D "
" model89 " , " A "
" model29 " , " D "
" model32 " , " A "
" model4 " , " A "
" model56 " , " A "
" model51 " , " A "
" model32 " , " A "
" model71 " , " B "
" model29 " , " B "
" model14 " , " B "
" model84 " , " D "
" model92 " , " D "
" model11 " , " A "
" model69 " , " B "
" model84 " , " A "
" model3 " , " B "
" model44 " , " B "
" model25 " , " B "
" model6 " , " A "
" model96 " , " D "
" model46 " , " A "
" model46 " , " A "
" model79 " , " B "
" model26 " , " D "
" model57 " , " B "
" model48 " , " B "
" model51 " , " B "
" model26 " , " B "
" model21 " , " D "
" model52 " , " A "
" model4 " , " A "
" model10 " , " A "
" model80 " , " D "
" model36 " , " A "
" model14 " , " A "
" model36 " , " D "
" model87 " , " D "
" model46 " , " A "
" model7 " , " B "
" model16 " , " A "
" model61 " , " A "
" model91 " , " B "
" model8 " , " A "
" model72 " , " A "
" model60 " , " A "
" model92 " , " B "
" model75 " , " D "
" model5 " , " D "
" model17 " , " A "
" model80 " , " A "
" model1 " , " D "
" model63 " , " B "
" model27 " , " A "
" model80 " , " B "
" model89 " , " B "
" model83 " , " A "
" model28 " , " A "
" model41 " , " A "
" model9 " , " B "
" model49 " , " A "
" model92 " , " A "
" model13 " , " D "
" model59 " , " A "
" model72 " , " A "
" model49 " , " A "
" model73 " , " D "
" model9 " , " A "
" model37 " , " A "
" model19 " , " A "
" model16 " , " B "
" model53 " , " A "
" model80 " , " A "
" model7 " , " A "
" model62 " , " D "
" model52 " , " A "
" model67 " , " B "
" model54 " , " A "
" model27 " , " A "
" model72 " , " A "
" model71 " , " D "
" model7 " , " B "
" model73 " , " A "
" model34 " , " A "
" model33 " , " D "
" model53 " , " B "
" model24 " , " A "
" model17 " , " D "
" model81 " , " D "
" model64 " , " A "
" model26 " , " B "
" model30 " , " A "
" model57 " , " A "
" model39 " , " A "
" model88 " , " A "
" model29 " , " A "
" model89 " , " D "
" model61 " , " A "
" model38 " , " B "
" model26 " , " D "
" model80 " , " A "
" model54 " , " A "
" model79 " , " A "
" model60 " , " B "
" model61 " , " B "
" model40 " , " A "
" model12 " , " A "
" model28 " , " A "
" model94 " , " B "
" model39 " , " B "
" model0 " , " A "
" model65 " , " A "
" model46 " , " A "
" model73 " , " B "
" model99 " , " D "
" model79 " , " D "
" model26 " , " A "
" model23 " , " D "
" model96 " , " D "
" model7 " , " A "
" model87 " , " A "
" model22 " , " A "
" model37 " , " A "
" model44 " , " B "
" model61 " , " D "
" model25 " , " D "
" model73 " , " A "
" model49 " , " B "
" model86 " , " A "
" model10 " , " B "
" model75 " , " B "
" model66 " , " B "
" model64 " , " B "
" model54 " , " A "
" model27 " , " A "
" model25 " , " A "
" model94 " , " A "
" model39 " , " A "
" model53 " , " A "
" model88 " , " D "
" model78 " , " D "
" model53 " , " D "
" model52 " , " A "
" model24 " , " D "
" model27 " , " B "
" model52 " , " A "
" model4 " , " D "
" model53 " , " D "
" model74 " , " A "
" model100 " , " D "
" model60 " , " A "
" model61 " , " A "
" model21 " , " A "
" model97 " , " A "
" model5 " , " B "
" model82 " , " A "
" model22 " , " A "
" model77 " , " B "
" model32 " , " D "
" model8 " , " A "
" model88 " , " A "
" model7 " , " B "
" model74 " , " D "
" model52 " , " D "
" model60 " , " B "
" model1 " , " A "
" model77 " , " A "
" model54 " , " D "
" model41 " , " A "
" model30 " , " B "
" model42 " , " B "
" model19 " , " A "
" model83 " , " A "
" model94 " , " B "
" model43 " , " A "
" model10 " , " D "
" model46 " , " D "
" model47 " , " A "
" model63 " , " D "
" model20 " , " D "
" model46 " , " D "
" model24 " , " A "
" model81 " , " D "
" model68 " , " A "
" model21 " , " B "
" model86 " , " B "
" model50 " , " A "
" model43 " , " D "
" model64 " , " A "
" model82 " , " A "
" model51 " , " A "
" model51 " , " B "
" model89 " , " A "
" model25 " , " A "
" model4 " , " A "
" model49 " , " B "
" model26 " , " A "
" model80 " , " B "
" model3 " , " A "
" model67 " , " D "
" model10 " , " A "
" model45 " , " D "
" model86 " , " A "
" model94 " , " B "
" model40 " , " B "
" model29 " , " A "
" model4 " , " B "
" model85 " , " A "
" model76 " , " A "
" model67 " , " B "
" model6 " , " A "
" model22 " , " A "
" model91 " , " B "
" model87 " , " A "
" model90 " , " A "
" model12 " , " A "
" model73 " , " B "
" model39 " , " D "
" model54 " , " A "
" model36 " , " D "
" model21 " , " A "
" model5 " , " B "
" model88 " , " A "
" model10 " , " A "
" model30 " , " B "
" model91 " , " D "
" model59 " , " D "
" model56 " , " A "
" model72 " , " A "
" model62 " , " A "
" model23 " , " D "
" model82 " , " B "
" model7 " , " A "
" model9 " , " D "
" model76 " , " A "
" model47 " , " B "
" model38 " , " A "
" model80 " , " D "
" model32 " , " A "
" model14 " , " A "
" model47 " , " A "
" model38 " , " A "
" model35 " , " B "
" model38 " , " A "
" model25 " , " A "
" model25 " , " A "
" model50 " , " A "
" model98 " , " D "
" model64 " , " D "
" model4 " , " B "
" model34 " , " D "
" model86 " , " A "
" model9 " , " A "
" model22 " , " A "
" model95 " , " A "
" model38 " , " D "
" model13 " , " A "
" model54 " , " A "
" model95 " , " D "
" model85 " , " B "
" model16 " , " A "
" model18 " , " B "
" model68 " , " A "
" model24 " , " B "
" model27 " , " B "
" model44 " , " B "
" model71 " , " A "
" model65 " , " B "
" model24 " , " A "
" model3 " , " A "
" model78 " , " A "
" model71 " , " D "
" model41 " , " B "
" model13 " , " D "
" model9 " , " D "
" model66 " , " D "
" model38 " , " A "
" model59 " , " A "
" model63 " , " B "
" model3 " , " D "
" model62 " , " A "
" model97 " , " A "
" model88 " , " A "
" model71 " , " A "
" model19 " , " B "
" model84 " , " A "
" model10 " , " D "
" model33 " , " D "
" model38 " , " B "
" model4 " , " D "
" model18 " , " A "
" model54 " , " A "
" model22 " , " B "
" model86 " , " B "
" model78 " , " D "
" model48 " , " A "
" model30 " , " A "
" model49 " , " A "
" model13 " , " D "
" model54 " , " B "
" model52 " , " B "
" model91 " , " A "
" model25 " , " B "
" model93 " , " A "
" model5 " , " A "
" model34 " , " B "
" model59 " , " A "
" model43 " , " A "
" model93 " , " A "
" model22 " , " D "
" model46 " , " A "
" model55 " , " A "
" model19 " , " A "
" model34 " , " A "
" model26 " , " A "
" model38 " , " A "
" model17 " , " B "
" model36 " , " A "
" model71 " , " D "
" model55 " , " A "
" model40 " , " D "
" model89 " , " A "
" model10 " , " B "
" model62 " , " B "
" model75 " , " A "
" model88 " , " A "
" model10 " , " B "
" model5 " , " A "
" model36 " , " B "
" model23 " , " B "
" model58 " , " A "
" model88 " , " A "
" model14 " , " B "
" model83 " , " B "
" model81 " , " B "
" model19 " , " B "
" model17 " , " A "
" model40 " , " D "
" model62 " , " D "
" model10 " , " A "
" model61 " , " D "
" model7 " , " D "
" model65 " , " A "
" model80 " , " A "
" model41 " , " A "
" model91 " , " A "
" model19 " , " A "
" model59 " , " D "
" model27 " , " B "
" model89 " , " A "
" model14 " , " A "
" model67 " , " B "
" model78 " , " B "
" model24 " , " B "
" model29 " , " A "
" model53 " , " B "
" model12 " , " A "
" model39 " , " D "
" model58 " , " D "
" model48 " , " B "
" model62 " , " A "
" model16 " , " D "
" model36 " , " D "
" model77 " , " A "
" model100 " , " B "
" model17 " , " B "
" model95 " , " D "
" model17 " , " D "
" model57 " , " B "
" model57 " , " B "
" model27 " , " A "
" model19 " , " A "
" model65 " , " B "
" model92 " , " A "
" model99 " , " B "
" model6 " , " B "
" model84 " , " D "
" model18 " , " D "
" model65 " , " A "
" model11 " , " A "
" model7 " , " A "
" model79 " , " B "
" model78 " , " D "
" model86 " , " D "
" model2 " , " A "
" model7 " , " A "
" model39 " , " B "
" model14 " , " A "
" model46 " , " D "
" model97 " , " B "
" model62 " , " D "
" model8 " , " A "
" model13 " , " A "
" model98 " , " D "
" model85 " , " A "
" model12 " , " A "
" model16 " , " B "
" model81 " , " D "
" model29 " , " A "
" model73 " , " A "
" model38 " , " B "
" model56 " , " A "
" model92 " , " A "
" model2 " , " A "
" model48 " , " B "
" model91 " , " A "
" model8 " , " B "
" model32 " , " A "
" model8 " , " A "
" model73 " , " A "
" model42 " , " D "
" model15 " , " A "
" model52 " , " B "
" model21 " , " B "
" model1 " , " A "
" model54 " , " D "
" model28 " , " B "
" model40 " , " B "
" model68 " , " A "
" model74 " , " B "
" model36 " , " A "
" model30 " , " A "
" model82 " , " B "
" model49 " , " B "
" model28 " , " A "
" model67 " , " D "
" model61 " , " D "
" model44 " , " B "
" model48 " , " B "
" model90 " , " D "
" model17 " , " B "
" model85 " , " A "
" model46 " , " D "
" model8 " , " A "
" model88 " , " A "
" model94 " , " B "
" model99 " , " A "
" model96 " , " A "
" model26 " , " D "
" model7 " , " A "
" model69 " , " A "
" model68 " , " B "
" model22 " , " B "
" model20 " , " D "
" model89 " , " A "
" model23 " , " B "
" model74 " , " D "
" model16 " , " A "
" model63 " , " A "
" model42 " , " A "
" model90 " , " B "
" model99 " , " B "
" model72 " , " A "
" model72 " , " A "
" model48 " , " A "
" model0 " , " A "
" model39 " , " A "
" model9 " , " A "
" model44 " , " D "
" model86 " , " D "
" model99 " , " D "
" model61 " , " A "
" model72 " , " A "
" model45 " , " D "
" model70 " , " B "
" model60 " , " B "
" model39 " , " A "
" model68 " , " B "
" model56 " , " B "
" model64 " , " A "
" model76 " , " D "
" model25 " , " D "
" model32 " , " A "
" model98 " , " A "
" model45 " , " D "
" model21 " , " B "
" model21 " , " A "
" model20 " , " D "
" model37 " , " D "
" model84 " , " B "
" model62 " , " D "
" model27 " , " A "
" model83 " , " A "
" model34 " , " A "
" model98 " , " D "
" model30 " , " A "
" model35 " , " A "
" model37 " , " D "
" model39 " , " B "
" model79 " , " A "
" model23 " , " B "
" model38 " , " B "
" model40 " , " B "
" model95 " , " D "
" model82 " , " B "
" model10 " , " A "
" model55 " , " A "
" model21 " , " A "
" model78 " , " A "
" model10 " , " A "
" model85 " , " A "
" model54 " , " D "
" model35 " , " D "
" model17 " , " B "
" model52 " , " A "
" model80 " , " D "
" model38 " , " A "
" model73 " , " B "
" model100 " , " B "
" model75 " , " A "
" model57 " , " A "
" model62 " , " B "
" model2 " , " B "
" model40 " , " A "
" model96 " , " B "
" model100 " , " A "
" model70 " , " B "
" model31 " , " A "
" model37 " , " A "
" model9 " , " A "
" model10 " , " A "
" model60 " , " D "
" model47 " , " D "
" model50 " , " D "
" model55 " , " D "
" model29 " , " A "
" model59 " , " A "
" model10 " , " A "
" model50 " , " B "
" model38 " , " A "
" model20 " , " A "
" model35 " , " A "
" model91 " , " A "
" model55 " , " A "
" model52 " , " B "
" model43 " , " B "
" model35 " , " D "
" model90 " , " D "
" model16 " , " A "
" model35 " , " B "
" model65 " , " D "
" model73 " , " A "
" model97 " , " A "
" model67 " , " A "
" model12 " , " B "
" model92 " , " B "
" model67 " , " B "
" model83 " , " A "
" model23 " , " D "
" model4 " , " D "
" model92 " , " B "
" model33 " , " A "
" model64 " , " D "
" model39 " , " B "
" model82 " , " A "
" model19 " , " B "
" model68 " , " A "
" model42 " , " A "
" model30 " , " D "
" model18 " , " B "
" model80 " , " B "
" model50 " , " D "
" model53 " , " B "
" model71 " , " D "
" model5 " , " D "
" model5 " , " A "
" model14 " , " B "
" model41 " , " D "
" model95 " , " A "
" model30 " , " D "
" model76 " , " A "
" model61 " , " A "
" model2 " , " A "
" model72 " , " A "
" model28 " , " B "
" model15 " , " A "
" model65 " , " A "
" model94 " , " A "
" model97 " , " A "
" model88 " , " D "
" model98 " , " A "
" model89 " , " A "
" model21 " , " A "
" model62 " , " A "
" model28 " , " D "
" model3 " , " A "
" model81 " , " D "
" model96 " , " D "
" model45 " , " A "
" model11 " , " B "
" model14 " , " B "
" model25 " , " D "
" model61 " , " A "
" model67 " , " A "
" model95 " , " D "
" model66 " , " A "
" model71 " , " D "
" model9 " , " B "
" model7 " , " A "
" model67 " , " A "
" model39 " , " B "
" model83 " , " B "
" model27 " , " A "
" model41 " , " D "
" model55 " , " A "
" model55 " , " D "
" model56 " , " A "
" model20 " , " A "
" model49 " , " A "
" model53 " , " B "
" model8 " , " A "
" model47 " , " B "
" model42 " , " B "
" model29 " , " A "
" model9 " , " B "
" model71 " , " B "
" model32 " , " A "
" model91 " , " A "
" model67 " , " B "
" model77 " , " B "
" model2 " , " D "
" model81 " , " A "
" model2 " , " B "
" model63 " , " A "
" model47 " , " B "
" model97 " , " A "
" model29 " , " B "
" model19 " , " B "
" model6 " , " D "
" model36 " , " D "
" model85 " , " B "
" model45 " , " B "
" model19 " , " A "
" model13 " , " A "
" model86 " , " A "
" model74 " , " A "
" model68 " , " A "
" model41 " , " A "
" model94 " , " B "
" model17 " , " A "
" model94 " , " D "
" model3 " , " D "
" model64 " , " D "
" model37 " , " B "
" model32 " , " D "
" model74 " , " B "
" model8 " , " A "
" model64 " , " A "
" model64 " , " A "
" model74 " , " D "
" model41 " , " D "
" model66 " , " D "
" model55 " , " A "
" model43 " , " A "
" model29 " , " A "
" model2 " , " D "
" model40 " , " D "
" model57 " , " D "
" model21 " , " A "
" model46 " , " D "
" model93 " , " D "
" model7 " , " A "
" model91 " , " A "
" model12 " , " A "
" model20 " , " A "
" model77 " , " B "
" model86 " , " B "
" model87 " , " A "
" model19 " , " A "
" model81 " , " A "
" model4 " , " D "
" model13 " , " A "
" model83 " , " D "
" model69 " , " D "
" model50 " , " D "
" model15 " , " D "
" model42 " , " A "
" model58 " , " A "
" model79 " , " A "
" model7 " , " A "
" model32 " , " D "
" model20 " , " D "
" model73 " , " A "
" model87 " , " A "
" model63 " , " A "
" model1 " , " B "
" model90 " , " A "
" model3 " , " D "
" model59 " , " B "
" model11 " , " B "
" model50 " , " B "
" model52 " , " A "
" model18 " , " D "
" model41 " , " D "
" model64 " , " B "
" model37 " , " A "
" model18 " , " B "
" model50 " , " A "
" model24 " , " B "
" model37 " , " B "
" model31 " , " A "
" model29 " , " A "
" model50 " , " D "
" model14 " , " A "
" model98 " , " A "
" model0 " , " B "
" model29 " , " A "
" model40 " , " B "
" model58 " , " B "
" model8 " , " A "
" model47 " , " D "
" model90 " , " B "
" model28 " , " A "
" model20 " , " A "
" model77 " , " D "
" model91 " , " A "
" model21 " , " D "
" model67 " , " D "
" model94 " , " A "
" model80 " , " B "
" model78 " , " A "
" model44 " , " D "
" model32 " , " A "
" model95 " , " A "
" model85 " , " D "
" model96 " , " B "
" model32 " , " A "
" model3 " , " B "
" model46 " , " D "
" model57 " , " D "
" model41 " , " A "
" model77 " , " A "
" model86 " , " A "
" model91 " , " A "
" model91 " , " B "
" model83 " , " A "
" model91 " , " D "
" model20 " , " D "
" model23 " , " D "
" model49 " , " B "
" model28 " , " A "
" model70 " , " D "
" model40 " , " A "
" model57 " , " B "
" model90 " , " A "
" model17 " , " A "
" model48 " , " D "
" model11 " , " A "
" model84 " , " D "
" model42 " , " A "
" model92 " , " B "
" model62 " , " A "
" model86 " , " A "
" model24 " , " D "
" model57 " , " B "
" model71 " , " A "
" model20 " , " A "
" model90 " , " D "
" model75 " , " D "
" model66 " , " A "
" model46 " , " D "
" model15 " , " A "
" model43 " , " B "
" model32 " , " A "
" model6 " , " A "
" model34 " , " A "
" model15 " , " B "
" model97 " , " D "
" model54 " , " A "
" model38 " , " B "
" model47 " , " B "
" model82 " , " A "
" model9 " , " A "
" model86 " , " B "
" model39 " , " D "
" model99 " , " B "
" model3 " , " D "
" model87 " , " D "
" model10 " , " B "
" model87 " , " D "
" model30 " , " A "
" model2 " , " A "
" model49 " , " A "
" model16 " , " B "
" model25 " , " A "
" model6 " , " D "
" model87 " , " D "
" model45 " , " B "
" model96 " , " B "
" model62 " , " B "
" model11 " , " D "
" model42 " , " B "
" model77 " , " B "
" model54 " , " A "
" model74 " , " D "
" model83 " , " D "
" model88 " , " A "
" model89 " , " A "
" model81 " , " D "
" model42 " , " B "
" model28 " , " D "
" model28 " , " A "
" model24 " , " D "
" model36 " , " A "
" model14 " , " A "
" model64 " , " D "
" model35 " , " D "
" model17 " , " D "
" model51 " , " D "
" model45 " , " B "
" model5 " , " D "
" model80 " , " A "
" model46 " , " D "
" model54 " , " D "
" model96 " , " B "
" model72 " , " A "
" model60 " , " B "
" model84 " , " B "
" model17 " , " B "
" model55 " , " A "
" model46 " , " A "
" model28 " , " B "
" model98 " , " A "
" model23 " , " D "
" model82 " , " D "
" model72 " , " D "
" model6 " , " D "
" model70 " , " A "
" model61 " , " A "
" model87 " , " B "
" model12 " , " D "
" model88 " , " A "
" model15 " , " A "
" model36 " , " D "
" model24 " , " A "
" model29 " , " A "
" model100 " , " B "
" model59 " , " A "
" model46 " , " A "
" model50 " , " A "
" model4 " , " D "
" model51 " , " A "
" model31 " , " B "
" model50 " , " D "
" model4 " , " D "
" model27 " , " A "
" model22 " , " A "
" model64 " , " B "
" model10 " , " D "
" model39 " , " B "
" model20 " , " A "
" model56 " , " D "
" model67 " , " A "
" model17 " , " A "
" model79 " , " D "
" model48 " , " A "
" model89 " , " A "
" model86 " , " B "
" model18 " , " B "
" model49 " , " A "
" model73 " , " A "
" model30 " , " A "
" model38 " , " A "
" model88 " , " A "
" model66 " , " A "
" model62 " , " D "
" model17 " , " D "
" model65 " , " D "
" model21 " , " A "
" model63 " , " A "
" model16 " , " A "
" model25 " , " A "
" model14 " , " A "
" model46 " , " D "
" model75 " , " A "
" model18 " , " A "
" model73 " , " A "
" model97 " , " A "
" model82 " , " D "
" model83 " , " D "
" model36 " , " D "
" model2 " , " D "
" model39 " , " D "
" model3 " , " A "
" model19 " , " A "
" model19 " , " B "
" model51 " , " A "
" model8 " , " A "
" model4 " , " A "
" model69 " , " D "
" model57 " , " A "
" model77 " , " B "
" model99 " , " A "
" model95 " , " D "
" model65 " , " A "
" model65 " , " A "
" model57 " , " B "
" model81 " , " D "
" model31 " , " A "
" model78 " , " D "
" model44 " , " D "
" model46 " , " B "
" model3 " , " A "
" model58 " , " A "
" model93 " , " B "
" model79 " , " A "
" model76 " , " A "
" model66 " , " D "
" model76 " , " B "
" model59 " , " D "
" model49 " , " D "
" model12 " , " B "
" model60 " , " D "
" model88 " , " B "
" model15 " , " D "
" model79 " , " D "
" model7 " , " A "
" model66 " , " A "
" model87 " , " D "
" model11 " , " D "
" model35 " , " A "
" model44 " , " A "
" model88 " , " A "
" model35 " , " A "
" model39 " , " A "
" model52 " , " B "
" model100 " , " D "
" model96 " , " D "
" model34 " , " A "
" model31 " , " A "
" model74 " , " D "
" model78 " , " A "
" model77 " , " D "
" model77 " , " A "
" model36 " , " B "
" model70 " , " B "
" model56 " , " A "
" model13 " , " B "
" model35 " , " A "
" model32 " , " A "
" model71 " , " B "
" model84 " , " A "
" model44 " , " D "
" model32 " , " A "
" model73 " , " D "
" model59 " , " B "
" model11 " , " A "
" model79 " , " A "
" model25 " , " D "
" model98 " , " A "
" model90 " , " D "
" model60 " , " A "
" model42 " , " B "
" model78 " , " A "
" model95 " , " B "
" model81 " , " B "
" model31 " , " D "
" model95 " , " B "
" model77 " , " A "
" model64 " , " A "
" model25 " , " D "
" model52 " , " A "
" model42 " , " D "
" model3 " , " D "
" model29 " , " A "
" model79 " , " A "
" model72 " , " A "
" model85 " , " B "
" model91 " , " A "
" model7 " , " D "
" model17 " , " D "
" model62 " , " B "
" model91 " , " D "
" model61 " , " B "
" model94 " , " A "
" model64 " , " B "
" model20 " , " A "
" model5 " , " A "
" model43 " , " D "
" model44 " , " A "
" model3 " , " B "
" model34 " , " D "
" model5 " , " A "
" model45 " , " A "
" model12 " , " A "
" model100 " , " A "
" model26 " , " D "
" model43 " , " A "
" model94 " , " B "
" model4 " , " A "
" model7 " , " B "
" model20 " , " B "
" model55 " , " B "
" model50 " , " B "
" model22 " , " A "
" model84 " , " B "
" model28 " , " D "
" model95 " , " D "
" model69 " , " A "
" model20 " , " A "
" model2 " , " B "
" model86 " , " A "
" model82 " , " B "
" model93 " , " B "
" model47 " , " D "
" model76 " , " D "
" model57 " , " A "
" model67 " , " A "
" model81 " , " A "
" model1 " , " A "
" model11 " , " A "
" model84 " , " D "
" model35 " , " A "
" model16 " , " B "
" model29 " , " A "
" model47 " , " A "
" model15 " , " B "
" model55 " , " D "
" model90 " , " B "
" model10 " , " A "
" model59 " , " A "
" model97 " , " A "
" model30 " , " D "
" model14 " , " B "
" model46 " , " D "
" model52 " , " A "
" model99 " , " A "
" model75 " , " D "
" model47 " , " A "
" model68 " , " D "
" model94 " , " D "
" model49 " , " D "
" model54 " , " A "
" model76 " , " B "
" model42 " , " A "
" model1 " , " D "
" model52 " , " B "
" model100 " , " B "
" model68 " , " D "
" model33 " , " B "
" model1 " , " D "
" model79 " , " A "
" model17 " , " B "
" model36 " , " D "
" model95 " , " D "
" model46 " , " B "
" model83 " , " A "
" model10 " , " A "
" model1 " , " B "
" model72 " , " D "
" model20 " , " D "
" model60 " , " D "
" model69 " , " A "
" model50 " , " B "
" model75 " , " A "
" model15 " , " A "
" model3 " , " D "
" model73 " , " D "
" model90 " , " A "
" model50 " , " A "
" model41 " , " D "
" model84 " , " A "
" model99 " , " D "
" model95 " , " D "
" model60 " , " D "
" model41 " , " A "
" model96 " , " D "
" model12 " , " A "
" model41 " , " D "
" model64 " , " B "
" model45 " , " A "
" model42 " , " B "
" model43 " , " D "
" model62 " , " B "
" model78 " , " B "
" model37 " , " B "
" model8 " , " A "
" model60 " , " D "
" model48 " , " A "
" model9 " , " D "
" model33 " , " D "
" model68 " , " D "
" model69 " , " B "
" model2 " , " A "
" model18 " , " B "
" model44 " , " A "
" model17 " , " B "
" model21 " , " B "
" model17 " , " D "
" model7 " , " D "
" model71 " , " B "
" model58 " , " D "
" model91 " , " D "
" model69 " , " B "
" model53 " , " B "
" model52 " , " B "
" model10 " , " B "
" model49 " , " B "
" model64 " , " D "
" model51 " , " B "
" model12 " , " A "
" model10 " , " A "
" model93 " , " A "
" model55 " , " A "
" model72 " , " B "
" model71 " , " D "
" model93 " , " D "
" model79 " , " D "
" model31 " , " B "
" model40 " , " A "
" model88 " , " B "
" model64 " , " B "
" model8 " , " A "
" model57 " , " A "
" model66 " , " D "
" model27 " , " B "
" model1 " , " A "
" model83 " , " B "
" model48 " , " A "
" model18 " , " A "
" model90 " , " A "
" model18 " , " D "
" model76 " , " D "
" model81 " , " A "
" model88 " , " A "
" model29 " , " B "
" model33 " , " D "
" model98 " , " A "
" model77 " , " A "
" model97 " , " D "
" model49 " , " B "
" model90 " , " A "
" model7 " , " D "
" model42 " , " D "
" model45 " , " B "
" model78 " , " A "
" model13 " , " D "
" model37 " , " A "
" model58 " , " A "
" model45 " , " B "
" model78 " , " B "
" model46 " , " D "
" model8 " , " A "
" model86 " , " B "
" model3 " , " A "
" model74 " , " A "
" model13 " , " A "
" model4 " , " A "
" model57 " , " B "
" model61 " , " B "
" model22 " , " A "
" model46 " , " D "
" model79 " , " B "
" model98 " , " A "
" model27 " , " A "
" model67 " , " A "
" model26 " , " D "
" model60 " , " D "
" model65 " , " A "
" model4 " , " A "
" model57 " , " D "
" model14 " , " A "
" model94 " , " A "
" model64 " , " B "
" model56 " , " D "
" model39 " , " A "
" model42 " , " A "
" model70 " , " D "
" model76 " , " B "
" model100 " , " A "
" model14 " , " A "
" model54 " , " A "
" model46 " , " A "
" model23 " , " A "
" model40 " , " B "
" model49 " , " A "
" model97 " , " B "
" model53 " , " A "
" model53 " , " B "
" model53 " , " A "
" model14 " , " B "
" model75 " , " D "
" model100 " , " A "
" model94 " , " A "
" model73 " , " A "
" model27 " , " A "
" model61 " , " A "
" model99 " , " D "
" model87 " , " A "
" model25 " , " B "
" model3 " , " D "
" model44 " , " D "
" model39 " , " D "
" model97 " , " A "
" model8 " , " B "
" model96 " , " B "
" model35 " , " A "
" model51 " , " D "
" model66 " , " B "
" model11 " , " D "
" model51 " , " A "
" model80 " , " D "
" model65 " , " D "
" model96 " , " B "
" model3 " , " A "
" model6 " , " B "
" model45 " , " D "
" model100 " , " B "
" model59 " , " B "
" model98 " , " B "
" model53 " , " D "
" model74 " , " A "
" model73 " , " A "
" model53 " , " D "
" model67 " , " D "
" model45 " , " A "
" model80 " , " D "
" model28 " , " A "
" model44 " , " A "
" model67 " , " D "
" model53 " , " D "
" model47 " , " A "
" model11 " , " D "
" model93 " , " B "
" model44 " , " A "
" model20 " , " A "
" model89 " , " A "
" model79 " , " D "
" model70 " , " A "
" model54 " , " D "
" model91 " , " B "
" model21 " , " A "
" model35 " , " D "
" model56 " , " B "
" model18 " , " A "
" model38 " , " D "
" model62 " , " A "
" model63 " , " A "
" model37 " , " B "
" model21 " , " D "
" model61 " , " B "
" model90 " , " A "
" model95 " , " A "
" model34 " , " A "
" model43 " , " A "
" model62 " , " A "
" model79 " , " A "
" model23 " , " A "
" model90 " , " A "
" model24 " , " B "
" model89 " , " A "
" model43 " , " A "
" model71 " , " D "
" model1 " , " A "
" model36 " , " A "
" model15 " , " A "
" model20 " , " A "
" model24 " , " B "
" model94 " , " A "
" model91 " , " D "
" model79 " , " B "
" model85 " , " B "
" model12 " , " A "
" model13 " , " A "
" model40 " , " A "
" model29 " , " A "
" model51 " , " A "
" model2 " , " B "
" model92 " , " A "
" model88 " , " D "
" model23 " , " B "
" model53 " , " A "
" model79 " , " A "
" model18 " , " D "
" model87 " , " A "
" model22 " , " B "
" model80 " , " A "
" model66 " , " B "
" model45 " , " D "
" model69 " , " A "
" model89 " , " A "
" model34 " , " A "
" model12 " , " D "
" model60 " , " D "
" model35 " , " A "
" model48 " , " D "
" model75 " , " A "
" model55 " , " B "
" model73 " , " A "
" model69 " , " A "
" model46 " , " A "
" model52 " , " A "
" model54 " , " A "
" model58 " , " B "
" model65 " , " A "
" model94 " , " A "
" model87 " , " D "
" model16 " , " B "
" model96 " , " D "
" model79 " , " A "
" model4 " , " B "
" model19 " , " A "
" model32 " , " A "
" model83 " , " A "
" model37 " , " A "
" model19 " , " A "
" model5 " , " B "
" model17 " , " A "
" model85 " , " D "
" model49 " , " B "
" model86 " , " D "
" model74 " , " A "
" model83 " , " B "
" model98 " , " B "
" model35 " , " A "
" model18 " , " B "
" model47 " , " A "
" model10 " , " A "
" model73 " , " A "
" model19 " , " D "
" model79 " , " B "
" model19 " , " A "
" model71 " , " A "
" model33 " , " B "
" model77 " , " D "
" model36 " , " A "
" model27 " , " A "
" model64 " , " D "
" model52 " , " A "
" model23 " , " D "
" model43 " , " A "
" model56 " , " D "
" model42 " , " A "
" model76 " , " A "
" model39 " , " D "
" model80 " , " B "
" model95 " , " D "
" model44 " , " B "
" model96 " , " A "
" model80 " , " D "
" model94 " , " A "
" model82 " , " D "
" model54 " , " A "
" model77 " , " B "
" model81 " , " B "
" model89 " , " A "
" model95 " , " A "
" model27 " , " A "
" model99 " , " B "
" model68 " , " A "
" model47 " , " A "
" model78 " , " A "
" model87 " , " D "
" model18 " , " A "
" model10 " , " A "
" model64 " , " B "
" model54 " , " B "
" model37 " , " A "
" model28 " , " B "
" model5 " , " B "
" model60 " , " A "
" model71 " , " B "
" model62 " , " A "
" model2 " , " A "
" model47 " , " A "
" model1 " , " A "
" model82 " , " A "
" model42 " , " A "
" model45 " , " D "
" model78 " , " A "
" model21 " , " D "
" model38 " , " D "
" model60 " , " A "
" model75 " , " D "
" model16 " , " B "
" model41 " , " B "
" model64 " , " A "
" model11 " , " A "
" model69 " , " B "
" model63 " , " D "
" model79 " , " B "
" model16 " , " D "
" model40 " , " A "
" model67 " , " A "
" model33 " , " D "
" model51 " , " A "
" model31 " , " A "
" model87 " , " A "
" model88 " , " A "
" model59 " , " B "
" model92 " , " D "
" model48 " , " A "
" model30 " , " A "
" model54 " , " A "
" model50 " , " B "
" model77 " , " A "
" model55 " , " B "
" model32 " , " D "
" model19 " , " A "
" model100 " , " B "
" model10 " , " D "
" model40 " , " A "
" model38 " , " B "
" model70 " , " A "
" model15 " , " A "
" model54 " , " A "
" model12 " , " D "
" model79 " , " A "
" model65 " , " A "
" model80 " , " B "
" model42 " , " A "
" model44 " , " D "
" model96 " , " A "
" model82 " , " B "
" model11 " , " A "
" model29 " , " A "
" model33 " , " D "
" model42 " , " A "
" model16 " , " A "
" model20 " , " A "
" model1 " , " D "
" model8 " , " A "
" model68 " , " A "
" model31 " , " A "
" model62 " , " D "
" model17 " , " A "
" model8 " , " A "
" model17 " , " A "
" model49 " , " D "
" model27 " , " B "
" model17 " , " A "
" model59 " , " D "
" model67 " , " D "
" model55 " , " B "
" model30 " , " A "
" model82 " , " A "
" model9 " , " D "
" model41 " , " D "
" model61 " , " A "
" model73 " , " A "
" model22 " , " A "
" model3 " , " D "
" model17 " , " D "
" model17 " , " B "
" model85 " , " A "
" model28 " , " A "
" model47 " , " B "
" model17 " , " A "
" model69 " , " A "
" model63 " , " A "
" model37 " , " A "
" model70 " , " A "
" model71 " , " B "
" model5 " , " B "
" model1 " , " A "
" model34 " , " A "
" model22 " , " B "
" model9 " , " A "
" model51 " , " D "
" model71 " , " B "
" model36 " , " A "
" model68 " , " D "
" model31 " , " B "
" model3 " , " D "
" model23 " , " A "
" model60 " , " B "
" model85 " , " D "
" model32 " , " A "
" model2 " , " A "
" model46 " , " A "
" model5 " , " A "
" model23 " , " D "
" model48 " , " A "
" model22 " , " A "
" model41 " , " A "
" model33 " , " A "
" model50 " , " A "
" model87 " , " A "
" model50 " , " B "
" model19 " , " A "
" model50 " , " A "
" model87 " , " B "
" model89 " , " B "
" model21 " , " D "
" model92 " , " A "
" model90 " , " B "
" model55 " , " A "
" model14 " , " D "
" model99 " , " A "
" model6 " , " A "
" model85 " , " B "
" model35 " , " A "
" model73 " , " D "
" model16 " , " A "
" model38 " , " D "
" model96 " , " A "
" model76 " , " B "
" model23 " , " D "
" model28 " , " B "
" model78 " , " A "
" model69 " , " A "
" model33 " , " D "
" model1 " , " A "
" model17 " , " A "
" model55 " , " A "
" model42 " , " B "
" model50 " , " D "
" model4 " , " A "
" model29 " , " B "
" model99 " , " A "
" model23 " , " D "
" model79 " , " A "
" model86 " , " A "
" model12 " , " A "
" model100 " , " A "
" model78 " , " A "
" model2 " , " A "
" model54 " , " A "
" model92 " , " A "
" model2 " , " A "
" model60 " , " A "
" model77 " , " D "
" model37 " , " A "
" model33 " , " A "
" model92 " , " D "
" model76 " , " A "
" model29 " , " D "
" model69 " , " B "
" model99 " , " A "
" model57 " , " A "
" model46 " , " D "
" model67 " , " B "
" model90 " , " A "
" model47 " , " D "
" model84 " , " A "
" model44 " , " B "
" model89 " , " A "
" model34 " , " D "
" model49 " , " D "
" model18 " , " A "
" model34 " , " A "
" model72 " , " D "
" model96 " , " A "
" model20 " , " B "
" model84 " , " A "
" model96 " , " A "
" model98 " , " D "
" model87 " , " B "
" model50 " , " B "
" model89 " , " A "
" model88 " , " D "
" model10 " , " D "
" model66 " , " D "
" model25 " , " A "
" model43 " , " A "
" model59 " , " D "
" model1 " , " B "
" model73 " , " A "
" model27 " , " B "
" model100 " , " A "
" model30 " , " B "
" model74 " , " A "
" model67 " , " B "
" model20 " , " A "
" model21 " , " A "
" model52 " , " B "
" model64 " , " B "
" model10 " , " D "
" model86 " , " B "
" model13 " , " B "
" model28 " , " D "
" model19 " , " A "
" model85 " , " B "
" model24 " , " A "
" model39 " , " B "
" model69 " , " D "
" model20 " , " B "
" model37 " , " B "
" model55 " , " A "
" model70 " , " A "
" model27 " , " B "
" model44 " , " A "
" model80 " , " A "
" model93 " , " B "
" model69 " , " B "
" model24 " , " B "
" model51 " , " A "
" model70 " , " A "
" model96 " , " D "
" model79 " , " D "
" model69 " , " A "
" model26 " , " A "
" model52 " , " A "
" model37 " , " D "
" model46 " , " B "
" model73 " , " B "
" model88 " , " A "
" model10 " , " A "
" model83 " , " A "
" model74 " , " A "
" model22 " , " D "
" model10 " , " A "
" model93 " , " A "
" model7 " , " B "
" model34 " , " B "
" model32 " , " D "
" model75 " , " A "
" model54 " , " A "
" model69 " , " B "
" model31 " , " D "
" model25 " , " A "
" model96 " , " A "
" model74 " , " A "
" model5 " , " B "
" model88 " , " D "
" model43 " , " B "
" model29 " , " A "
" model40 " , " A "
" model13 " , " D "
" model25 " , " D "
" model18 " , " A "
" model83 " , " A "
" model51 " , " A "
" model70 " , " B "
" model19 " , " D "
" model97 " , " D "
" model43 " , " A "
" model7 " , " A "
" model7 " , " A "
" model26 " , " B "
" model81 " , " B "
" model29 " , " D "
" model37 " , " D "
" model74 " , " D "
" model35 " , " B "
" model71 " , " B "
" model6 " , " D "
" model11 " , " D "
" model25 " , " D "
" model75 " , " A "
" model42 " , " D "
" model50 " , " A "
" model71 " , " B "
" model16 " , " A "
" model55 " , " B "
" model60 " , " A "
" model59 " , " D "
" model84 " , " B "
" model99 " , " B "
" model73 " , " B "
" model9 " , " B "
" model18 " , " D "
" model56 " , " D "
" model61 " , " D "
" model88 " , " A "
" model75 " , " B "
" model58 " , " B "
" model32 " , " B "
" model82 " , " A "
" model64 " , " B "
" model58 " , " A "
" model63 " , " B "
" model93 " , " B "
" model95 " , " A "
" model37 " , " A "
" model28 " , " A "
" model66 " , " B "
" model44 " , " A "
" model39 " , " A "
" model91 " , " B "
" model19 " , " B "
" model81 " , " D "
" model41 " , " B "
" model90 " , " A "
" model97 " , " A "
" model97 " , " A "
" model50 " , " A "
" model56 " , " D "
" model81 " , " A "
" model49 " , " D "
" model29 " , " B "
" model90 " , " B "
" model67 " , " D "
" model84 " , " A "
" model51 " , " A "
" model55 " , " A "
" model59 " , " D "
" model8 " , " D "
" model87 " , " B "
" model42 " , " D "
" model72 " , " A "
" model45 " , " B "
" model5 " , " B "
" model65 " , " D "
" model40 " , " D "
" model43 " , " A "
" model94 " , " A "
" model6 " , " A "
" model86 " , " A "
" model33 " , " A "
" model97 " , " A "
" model5 " , " D "
" model13 " , " A "
" model39 " , " B "
" model95 " , " D "
" model10 " , " A "
" model35 " , " D "
" model45 " , " A "
" model66 " , " A "
" model16 " , " A "
" model94 " , " A "
" model94 " , " B "
" model6 " , " B "
" model61 " , " A "
" model79 " , " D "
" model56 " , " D "
" model17 " , " A "
" model38 " , " D "
" model64 " , " B "
" model4 " , " D "
" model80 " , " D "
" model37 " , " A "
" model49 " , " A "
" model86 " , " A "
" model2 " , " A "
" model89 " , " A "
" model28 " , " A "
" model96 " , " A "
" model95 " , " B "
" model15 " , " B "
" model29 " , " A "
" model93 " , " B "
" model20 " , " A "
" model42 " , " A "
" model32 " , " A "
" model16 " , " A "
" model51 " , " B "
" model67 " , " A "
" model61 " , " B "
" model17 " , " D "
" model83 " , " A "
" model55 " , " D "
" model12 " , " A "
" model88 " , " D "
" model16 " , " D "
" model90 " , " A "
" model44 " , " D "
" model33 " , " A "
" model29 " , " A "
" model9 " , " A "
" model37 " , " D "
" model9 " , " D "
" model46 " , " B "
" model86 " , " A "
" model94 " , " A "
" model48 " , " B "
" model76 " , " B "
" model23 " , " B "
" model44 " , " D "
" model71 " , " A "
" model37 " , " A "
" model73 " , " A "
" model64 " , " A "
" model57 " , " B "
" model14 " , " B "
" model95 " , " A "
" model73 " , " A "
" model66 " , " A "
" model62 " , " D "
" model34 " , " B "
" model83 " , " A "
" model45 " , " A "
" model89 " , " B "
" model95 " , " A "
" model33 " , " A "
" model5 " , " B "
" model85 " , " B "
" model78 " , " A "
" model38 " , " B "
" model14 " , " B "
" model86 " , " A "
" model75 " , " B "
" model22 " , " B "
" model32 " , " A "
" model62 " , " D "
" model17 " , " B "
" model80 " , " B "
" model37 " , " B "
" model39 " , " A "
" model24 " , " A "
" model8 " , " D "
" model77 " , " B "
" model97 " , " B "
" model72 " , " D "
" model34 " , " A "
" model11 " , " A "
" model68 " , " A "
" model7 " , " A "
" model77 " , " A "
" model30 " , " A "
" model41 " , " A "
" model60 " , " B "
" model75 " , " B "
" model30 " , " B "
" model55 " , " D "
" model8 " , " D "
" model35 " , " A "
" model40 " , " B "
" model85 " , " D "
" model73 " , " A "
" model53 " , " A "
" model72 " , " A "
" model48 " , " B "
" model76 " , " D "
" model4 " , " A "
" model10 " , " B "
" model92 " , " B "
" model84 " , " A "
" model47 " , " A "
" model32 " , " D "
" model8 " , " A "
" model55 " , " D "
" model8 " , " B "
" model5 " , " A "
" model27 " , " D "
" model43 " , " D "
" model16 " , " A "
" model95 " , " A "
" model50 " , " A "
" model94 " , " B "
" model25 " , " B "
" model91 " , " A "
" model54 " , " A "
" model100 " , " A "
" model21 " , " A "
" model9 " , " A "
" model8 " , " A "
" model55 " , " A "
" model48 " , " D "
" model93 " , " A "
" model28 " , " B "
" model1 " , " A "
" model65 " , " B "
" model76 " , " A "
" model77 " , " A "
" model69 " , " D "
" model86 " , " B "
" model69 " , " B "
" model53 " , " A "
" model33 " , " D "
" model1 " , " B "
" model61 " , " B "
" model88 " , " B "
" model9 " , " A "
" model66 " , " B "
" model15 " , " B "
" model52 " , " A "
" model82 " , " B "
" model10 " , " D "
" model2 " , " A "
" model76 " , " A "
" model35 " , " B "
" model93 " , " D "
" model29 " , " B "
" model34 " , " D "
" model13 " , " A "
" model38 " , " B "
" model42 " , " A "
" model69 " , " B "
" model86 " , " A "
" model35 " , " A "
" model97 " , " A "
" model87 " , " B "
" model100 " , " D "
" model73 " , " A "
" model64 " , " B "
" model68 " , " B "
" model59 " , " D "
" model33 " , " A "
" model21 " , " D "
" model91 " , " B "
" model34 " , " D "
" model81 " , " A "
" model79 " , " A "
" model44 " , " A "
" model47 " , " D "
" model94 " , " D "
" model96 " , " A "
" model29 " , " B "
" model3 " , " D "
" model98 " , " B "
" model5 " , " D "
" model38 " , " B "
" model91 " , " A "
" model34 " , " B "
" model73 " , " A "
" model4 " , " A "
" model72 " , " A "
" model14 " , " B "
" model73 " , " A "
" model58 " , " B "
" model49 " , " D "
" model69 " , " A "
" model46 " , " A "
" model49 " , " B "
" model42 " , " A "
" model10 " , " D "
" model17 " , " A "
" model1 " , " A "
" model43 " , " A "
" model38 " , " A "
" model92 " , " B "
" model78 " , " A "
" model19 " , " A "
" model71 " , " A "
" model21 " , " A "
" model66 " , " A "
" model64 " , " A "
" model17 " , " A "
" model96 " , " D "
" model68 " , " D "
" model15 " , " D "
" model1 " , " D "
" model6 " , " B "
" model5 " , " A "
" model35 " , " A "
" model78 " , " D "
" model9 " , " B "
" model7 " , " B "
" model93 " , " B "
" model82 " , " B "
" model65 " , " A "
" model42 " , " A "
" model52 " , " B "
" model11 " , " B "
" model91 " , " D "
" model94 " , " D "
" model21 " , " B "
" model8 " , " A "
" model95 " , " A "
" model64 " , " B "
" model45 " , " A "
" model86 " , " B "
" model42 " , " B "
" model64 " , " A "
" model57 " , " D "
" model63 " , " B "
" model30 " , " B "
" model21 " , " D "
" model80 " , " D "
" model26 " , " A "
" model89 " , " D "
" model95 " , " B "
" model27 " , " A "
" model95 " , " A "
" model0 " , " D "
" model62 " , " A "
" model73 " , " A "
" model9 " , " B "
" model69 " , " D "
" model66 " , " D "
" model92 " , " A "
" model34 " , " A "
" model8 " , " A "
" model43 " , " D "
" model45 " , " B "
" model98 " , " D "
" model37 " , " D "
" model66 " , " A "
" model6 " , " D "
" model31 " , " D "
" model30 " , " D "
" model51 " , " D "
" model18 " , " B "
" model72 " , " B "
" model15 " , " A "
" model75 " , " A "
" model35 " , " A "
" model46 " , " B "
" model96 " , " A "
" model15 " , " A "
" model72 " , " D "
" model85 " , " A "
" model10 " , " D "
" model98 " , " D "
" model79 " , " A "
" model10 " , " B "
" model60 " , " A "
" model52 " , " B "
" model19 " , " A "
" model29 " , " A "
" model18 " , " A "
" model11 " , " B "
" model63 " , " A "
" model25 " , " A "
" model54 " , " B "
" model8 " , " A "
" model24 " , " A "
" model91 " , " A "
" model74 " , " A "
" model30 " , " D "
" model22 " , " A "
" model4 " , " A "
" model81 " , " D "
" model40 " , " A "
" model75 " , " B "
" model96 " , " D "
" model15 " , " B "
" model10 " , " A "
" model42 " , " B "
" model11 " , " D "
" model25 " , " A "
" model13 " , " B "
" model95 " , " D "
" model35 " , " A "
" model12 " , " B "
" model75 " , " A "
" model45 " , " D "
" model72 " , " D "
" model27 " , " A "
" model64 " , " A "
" model0 " , " A "
" model44 " , " A "
" model75 " , " B "
" model63 " , " A "
" model69 " , " D "
" model29 " , " A "
" model71 " , " A "
" model93 " , " A "
" model20 " , " B "
" model45 " , " B "
" model23 " , " D "
" model42 " , " D "
" model48 " , " B "
" model4 " , " B "
" model82 " , " A "
" model24 " , " A "
" model100 " , " B "
" model96 " , " B "
" model34 " , " A "
" model42 " , " A "
" model7 " , " B "
" model59 " , " B "
" model55 " , " B "
" model2 " , " B "
" model94 " , " B "
" model67 " , " A "
" model77 " , " D "
" model39 " , " B "
" model39 " , " A "
" model3 " , " D "
" model4 " , " B "
" model39 " , " A "
" model48 " , " A "
" model79 " , " A "
" model2 " , " B "
" model17 " , " A "
" model7 " , " A "
" model73 " , " D "
" model10 " , " A "
" model27 " , " D "
" model18 " , " B "
" model33 " , " A "
" model68 " , " D "
" model66 " , " A "
" model36 " , " D "
" model50 " , " D "
" model89 " , " B "
" model36 " , " B "
" model46 " , " B "
" model23 " , " A "
" model78 " , " B "
" model53 " , " A "
" model82 " , " D "
" model33 " , " A "
" model56 " , " B "
" model77 " , " B "
" model100 " , " B "
" model32 " , " B "
" model16 " , " A "
" model38 " , " D "
" model36 " , " B "
" model20 " , " B "
" model77 " , " A "
" model83 " , " D "
" model98 " , " D "
" model79 " , " B "
" model0 " , " A "
" model5 " , " A "
" model53 " , " A "
" model10 " , " A "
" model32 " , " A "
" model70 " , " A "
" model43 " , " A "
" model1 " , " A "
" model36 " , " A "
" model80 " , " A "
" model51 " , " D "
" model26 " , " A "
" model16 " , " B "
" model97 " , " B "
" model49 " , " A "
" model94 " , " A "
" model51 " , " B "
" model31 " , " A "
" model26 " , " D "
" model6 " , " A "
" model8 " , " B "
" model26 " , " B "
" model39 " , " A "
" model24 " , " B "
" model64 " , " B "
" model74 " , " B "
" model43 " , " A "
" model41 " , " B "
" model58 " , " A "
" model42 " , " A "
" model21 " , " A "
" model58 " , " A "
" model47 " , " B "
" model73 " , " B "
" model68 " , " B "
" model79 " , " D "
" model44 " , " B "
" model12 " , " D "
" model80 " , " D "
" model80 " , " D "
" model91 " , " A "
" model31 " , " D "
" model6 " , " D "
" model7 " , " D "
" model28 " , " A "
" model54 " , " A "
" model1 " , " A "
" model79 " , " A "
" model85 " , " A "
" model27 " , " A "
" model85 " , " A "
" model93 " , " B "
" model53 " , " D "
" model24 " , " A "
" model17 " , " A "
" model17 " , " A "
" model98 " , " A "
" model60 " , " B "
" model59 " , " D "
" model56 " , " A "
" model2 " , " A "
" model79 " , " D "
" model14 " , " D "
" model49 " , " D "
" model53 " , " A "
" model82 " , " B "
" model28 " , " D "
" model97 " , " A "
" model94 " , " B "
" model8 " , " B "
" model77 " , " D "
" model85 " , " B "
" model39 " , " A "
" model82 " , " B "
" model92 " , " A "
" model68 " , " D "
" model36 " , " B "
" model93 " , " D "
" model46 " , " D "
" model22 " , " B "
" model20 " , " D "
" model31 " , " A "
" model15 " , " A "
" model73 " , " D "
" model55 " , " D "
" model32 " , " B "
" model90 " , " A "
" model53 " , " D "
" model92 " , " A "
" model49 " , " A "
" model8 " , " A "
" model94 " , " B "
" model28 " , " A "
" model22 " , " A "
" model43 " , " A "
" model81 " , " B "
" model5 " , " D "
" model71 " , " A "
" model78 " , " B "
" model98 " , " A "
" model79 " , " D "
" model54 " , " A "
" model83 " , " D "
" model19 " , " A "
" model36 " , " A "
" model76 " , " A "
" model86 " , " A "
" model73 " , " B "
" model69 " , " A "
" model33 " , " A "
" model94 " , " A "
" model89 " , " A "
" model64 " , " A "
" model9 " , " D "
" model62 " , " A "
" model18 " , " A "
" model41 " , " A "
" model53 " , " A "
" model71 " , " D "
" model33 " , " D "
" model2 " , " A "
" model79 " , " A "
" model27 " , " A "
" model30 " , " A "
" model2 " , " A "
" model69 " , " D "
" model11 " , " A "
" model6 " , " A "
" model40 " , " D "
" model89 " , " B "
" model5 " , " A "
" model20 " , " D "
" model43 " , " D "
" model88 " , " A "
" model39 " , " A "
" model80 " , " A "
" model64 " , " D "
" model25 " , " A "
" model52 " , " D "
" model33 " , " A "
" model57 " , " A "
" model47 " , " A "
" model22 " , " A "
" model21 " , " D "
" model56 " , " A "
" model84 " , " A "
" model40 " , " D "
" model96 " , " B "
" model36 " , " B "
" model11 " , " D "
" model29 " , " A "
" model38 " , " D "
" model90 " , " A "
" model56 " , " D "
" model68 " , " A "
" model92 " , " A "
" model25 " , " B "
" model79 " , " A "
" model98 " , " B "
" model66 " , " B "
" model68 " , " D "
" model3 " , " A "
" model85 " , " A "
" model11 " , " D "
" model91 " , " B "
" model24 " , " B "
" model91 " , " A "
" model55 " , " A "
" model49 " , " D "
" model43 " , " D "
" model87 " , " A "
" model6 " , " A "
" model90 " , " D "
" model9 " , " B "
" model28 " , " A "
" model45 " , " A "
" model93 " , " A "
" model67 " , " A "
" model42 " , " B "
" model29 " , " B "
" model78 " , " D "
" model71 " , " D "
" model67 " , " A "
" model68 " , " A "
" model26 " , " B "
" model35 " , " D "
" model60 " , " B "
" model52 " , " A "
" model15 " , " A "
" model58 " , " A "
" model17 " , " D "
" model83 " , " A "
" model61 " , " A "
" model3 " , " A "
" model94 " , " A "
" model52 " , " D "
" model27 " , " D "
" model85 " , " A "
" model7 " , " A "
" model75 " , " D "
" model28 " , " D "
" model94 " , " B "
" model82 " , " A "
" model18 " , " D "
" model3 " , " A "
" model9 " , " A "
" model63 " , " A "
" model96 " , " A "
" model77 " , " A "
" model5 " , " B "
" model25 " , " A "
" model54 " , " A "
" model76 " , " A "
" model92 " , " B "
" model22 " , " A "
" model2 " , " A "
" model28 " , " A "
" model82 " , " D "
" model54 " , " A "
" model42 " , " B "
" model40 " , " A "
" model71 " , " A "
" model25 " , " D "
" model1 " , " A "
" model74 " , " B "
" model19 " , " A "
" model53 " , " A "
" model0 " , " B "
" model4 " , " A "
" model59 " , " A "
" model76 " , " A "
" model33 " , " A "
" model53 " , " A "
" model57 " , " A "
" model51 " , " A "
" model56 " , " B "
" model67 " , " B "
" model14 " , " A "
" model52 " , " D "
" model43 " , " D "
" model19 " , " D "
" model77 " , " A "
" model98 " , " A "
" model95 " , " A "
" model70 " , " B "
" model20 " , " A "
" model97 " , " A "
" model98 " , " D "
" model2 " , " A "
" model51 " , " D "
" model40 " , " A "
" model42 " , " A "
" model22 " , " A "
" model65 " , " A "
" model43 " , " B "
" model96 " , " D "
" model84 " , " A "
" model96 " , " B "
" model96 " , " B "
" model88 " , " B "
" model55 " , " A "
" model72 " , " D "
" model21 " , " D "
" model8 " , " A "
" model29 " , " A "
" model72 " , " D "
" model65 " , " B "
" model96 " , " B "
" model86 " , " A "
" model17 " , " B "
" model39 " , " B "
" model5 " , " D "
" model94 " , " B "
" model37 " , " B "
" model0 " , " A "
" model64 " , " A "
" model57 " , " D "
" model98 " , " B "
" model62 " , " A "
" model60 " , " D "
" model49 " , " B "
" model1 " , " B "
" model2 " , " A "
" model71 " , " D "
" model66 " , " D "
" model45 " , " B "
" model67 " , " D "
" model51 " , " A "
" model41 " , " A "
" model63 " , " A "
" model39 " , " D "
" model96 " , " A "
" model35 " , " A "
" model60 " , " B "
" model4 " , " B "
" model65 " , " A "
" model31 " , " B "
" model69 " , " A "
" model61 " , " D "
" model17 " , " D "
" model85 " , " A "
" model0 " , " B "
" model22 " , " D "
" model79 " , " D "
" model37 " , " A "
" model22 " , " A "
" model43 " , " A "
" model95 " , " D "
" model19 " , " B "
" model5 " , " A "
" model54 " , " D "
" model68 " , " A "
" model6 " , " D "
" model56 " , " A "
" model40 " , " A "
" model73 " , " D "
" model2 " , " D "
" model7 " , " D "
" model23 " , " A "
" model43 " , " A "
" model70 " , " A "
" model62 " , " A "
" model38 " , " B "
" model5 " , " A "
" model22 " , " D "
" model42 " , " A "
" model70 " , " B "
" model53 " , " B "
" model11 " , " B "
" model31 " , " B "
" model70 " , " B "
" model96 " , " B "
" model31 " , " A "
" model92 " , " A "
" model76 " , " A "
" model68 " , " A "
" model14 " , " A "
" model19 " , " A "
" model63 " , " A "


Pobierz plik - link do postu