pomiary.pdf

Cena za pomiar elektryczny i teletechnicznej

Przesyłam w załączeniu przykładowe pozycje wg KNNR. Cenę jednostkową robocizny i narzuty można oczywiście zmieniać wg uznania.


WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA

pomiary

Lp.

Podstawa

1 KNNR 5
1301-01

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Opis

jm

Nakład jedn.

Cena jedn.

Koszt
Ilość
jedn.
WYDRUK UTWORZONY WERSJĄ EDUKACYJNĄ PROGRAMU NORMA
Norma EDU przeznaczona jest dla celów szkoleniowych. Nie mo e być wykorzystywana komercyjnie
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
po1
elektrycznego niskiego napięcia
miar

Wartość

-- Robocizna -999

2 KNNR 5
1301-02

r-g
Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 1
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu
poelektrycznego niskiego napięcia
miar

1.3000
70.00
20.00

12.00
15.600
26.520

15.600
10.920
5.304
31.820

1.000
1

31.82

1.000
1

43.09

1.000
1

8.08

1.000
1

6.61

1.000
1

30.85

1.000

13.71

-- Robocizna -999

3 KNNR 5
1305-01

r-g
Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania
prób.
zasilania (pierwsza próba)

1.7600
70.00
20.00

12.00
21.120
35.904

21.120
14.784
7.181
43.090

-- Robocizna -999

4 KNNR 5
1305-02

r-g
Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 3
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania
prób.
zasilania (następna próba)

0.3300
70.00
20.00

12.00
3.960
6.732

3.960
2.772
1.346
8.080

-- Robocizna -999

5 KNNR 5
1304-03

r-g
Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 4
Badania i pomiary instalacji piorunochronszt.
nej (pierwszy pomiar)

0.2700
70.00
20.00

12.00
3.240
5.508

3.240
2.268
1.102
6.610

-- Robocizna -999

6 KNNR 5
1304-04

r-g
Koszty pośrednie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 5
Badania i pomiary instalacji piorunochronszt.
nej (ka dy następny pomiar)

1.2600
70.00
20.00

12.00
15.120
25.704

15.120
10.584
5.141
30.850

-- Robocizna -999
Koszty pośrednie od (R, S)
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem pozycja 6

r-g
%
%

0.5600
70.00
20.00

12.00
6.720
11.424

-1-

Norma PRO Wersja 4.23 Edukacyjna Licencja: 5000 dla Właściciel podręcznika " Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie " WSiP

6.720
4.704
2.285
13.710


Pobierz plik - link do postu