Extras.Txt

Niebieskie ekrany zasilacz czy procesor?

Teraz daje kompletny wszystko zaznaczyłem na użyj filtrowania: Do adzi31 niezły pomysł tylko ja nie mam tych folderów opisanych w instrukcji programu Z menu File wybieramy Open Crash Dump lub używamy skrótu klawiaturowego CTRL+D. W otwartym oknie przechodzimy do %windir%\minidump\ i wybieramy plik *.dmp, który najbardziej odpowiada dacie wystąpienia BSOD (na przykład: Mini082205-01.dmp).Codzi mi o te %windir% chyba że ja mam w win wyłączone jakieś usługi odpowiedzialne za ten zrzut jądra?Wiem że kiedyś dawno temu wyłączałem jakieś usługi w windowsie.


OTL Extras logfile created on: 2010-12-02 18:36:08 - Run 2
OTL by OldTimer - Version 3.2.17.3 Folder = I:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit
Windows XP Professional Edition Dodatek Service Pack 3 (Version = 5.1.2600) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 8.0.6001.18702)
Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

1 022,00 Mb Total Physical Memory | 549,00 Mb Available Physical Memory | 54,00% Memory free
2,00 Gb Paging File | 2,00 Gb Available in Paging File | 79,00% Paging File free
Paging file location(s): I:\pagefile.sys 1536 3072 [binary data]

%SystemDrive% = I: | %SystemRoot% = I:\WINDOWS | %ProgramFiles% = I:\Program Files
Drive C: | 46,28 Gb Total Space | 11,05 Gb Free Space | 23,87% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 84,08 Gb Total Space | 41,43 Gb Free Space | 49,27% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive I: | 14,65 Gb Total Space | 6,19 Gb Free Space | 42,28% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive K: | 8,36 Gb Total Space | 8,36 Gb Free Space | 99,99% Space Free | Partition Type: FAT32

Computer Name: BLACKV7 | User Name: Administrator | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: Current user
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

[color=#E56717]========== Extra Registry (SafeList) ==========[/color]


[color=#E56717]========== File Associations ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.html [@ = FirefoxHTML] -- I:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)

[color=#E56717]========== Shell Spawning ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; key & gt; \shell\[command]\command]
batfile [open] -- " %1 " %*
cmdfile [open] -- " %1 " %*
comfile [open] -- " %1 " %*
exefile [open] -- " %1 " %*
htmlfile [edit] -- " D:\Programy\Microsoft Office\Office12\msohtmed.exe " %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [print] -- " D:\Programy\Microsoft Office\Office12\msohtmed.exe " /p %1 (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- " %1 " %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- " %1 "
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l (Microsoft Corporation)
scrfile [open] -- " %1 " /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Directory [OneNote.Open] -- D:\Programy\MICROS~1\Office12\ONENOTE.EXE " %L " (Microsoft Corporation)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe /idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- %SystemRoot%\Explorer.exe /e,/idlist,%I,%L (Microsoft Corporation)
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

[color=#E56717]========== Security Center Settings ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
" FirstRunDisabled " = 1
" AntiVirusOverride " = 1
" FirewallDisableNotify " = 0
" UpdatesDisableNotify " = 0
" FirewallOverride " = 0
" AntiVirusDisableNotify " = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\AhnlabAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\ComputerAssociatesAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\KasperskyAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\McAfeeAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\McAfeeFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\PandaAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\PandaFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SophosAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\SymantecFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TinyFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TrendAntiVirus]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\TrendFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\ZoneLabsFirewall]

[color=#E56717]========== System Restore Settings ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\SystemRestore]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore]
" DisableSR " = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Sr]
" Start " = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SrService]
" Start " = 2

[color=#E56717]========== Firewall Settings ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
" EnableFirewall " = 1
" DoNotAllowExceptions " = 0

[color=#E56717]========== Authorized Applications List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
" J:\Gry\counter strike\SteamApps\pumpernikiel\counter-strike\hl.exe " = J:\Gry\counter strike\SteamApps\pumpernikiel\counter-strike\hl.exe:*:Enabled:Half-Life Launcher -- File not found
" I:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe " = I:\Program Files\Java\jre6\bin\javaw.exe:*:Enabled:Java(TM) Platform SE binary -- (Sun Microsystems, Inc.)
" I:\WINDOWS\system32\dpvsetup.exe " = I:\WINDOWS\system32\dpvsetup.exe:*:Enabled:Microsoft DirectPlay Voice Test -- (Microsoft Corporation)
" I:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\CoD2MP_s.exe " = I:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\CoD2MP_s.exe:*:Enabled:CoD2MP_s -- File not found
" D:\Programy\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE " = D:\Programy\Microsoft Office\Office12\OUTLOOK.EXE:*:Enabled:Microsoft Office Outlook -- (Microsoft Corporation)
" D:\Programy\Microsoft Office\Office12\GROOVE.EXE " = D:\Programy\Microsoft Office\Office12\GROOVE.EXE:*:Enabled:Microsoft Office Groove -- (Microsoft Corporation)
" D:\Programy\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE " = D:\Programy\Microsoft Office\Office12\ONENOTE.EXE:*:Enabled:Microsoft Office OneNote -- (Microsoft Corporation)
" I:\Program Files\ASUS\OLINK\MyNeighbors.exe " = I:\Program Files\ASUS\OLINK\MyNeighbors.exe:*:Enabled:TranscodeServer -- File not found
" I:\Program Files\Java\jre6\bin\java.exe " = I:\Program Files\Java\jre6\bin\java.exe:*:Enabled:Java(TM) Platform SE binary -- (Sun Microsystems, Inc.)
" I:\WINDOWS\system32\java.exe " = I:\WINDOWS\system32\java.exe:*:Enabled:Java(TM) Platform SE binary -- (Sun Microsystems, Inc.)
" I:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\PDFReader_Setup.exe " = I:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\PDFReader_Setup.exe:*:Enabled:PDF Reader 9.1 -- File not found
" D:\Gry\Return_To_Castle_Wolfenstein\WolfMP.exe " = D:\Gry\Return_To_Castle_Wolfenstein\WolfMP.exe:*:Disabled:WolfMP -- ()
" D:\Gry\counter strike\SteamApps\pumpernikiel\counter-strike\hl.exe " = D:\Gry\counter strike\SteamApps\pumpernikiel\counter-strike\hl.exe:*:Enabled:Counter-Strike -- (Valve)


[color=#E56717]========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" {01D8CA8B-3F5F-4590-A0F3-36373BE97866}_is1 " = Testy B
" {048298C9-A4D3-490B-9FF9-AB023A9238F3} " = Steam(TM)
" {06A940CD-4924-485E-8500-476C9E08A820} " = Samsung PC Studio 3
" {17342E3B-0818-4A6F-BFF8-99476605ADD6} " = livebox tp
" {1A655D51-1423-48A3-B748-8F5A0BE294C8} " = Microsoft Visual J# .NET Redistributable Package 1.1
" {1C36647E-F5BD-43E9-BA64-5F274B7F7050}_is1 " = Prawo Jazdy 2006 1.0
" {20D4A895-748C-4D88-871C-FDB1695B0169} " = Platform
" {21FFDD40-F6B9-4609-B1C9-514E0A342BFA} " = OSCAR Editor
" {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216020FF} " = Java(TM) 6 Update 20
" {2AFFFDD7-ED85-4A90-8C52-5DA9EBDC9B8F} " = Microsoft SQL Server 2005 Express Edition (GASTRO)
" {330B724C-A158-46A0-9459-0574058D6D94}_is1 " = SpeedX
" {350C9415-3D7C-4EE8-BAA9-00BCB3D54227} " = WebFldrs XP
" {3A1B5D40-41E9-43FA-8C7B-A8667F5586EF} " = JMB36X Raid Configurer
" {3F3733A5-8322-454D-A638-3B74E1C83752} " = Gadget Installer
" {44C29075-93A3-4B7F-8208-021DBB65E3B3}_is1 " = QPrinter Bookmaker 2
" {48F95CE7-69D9-4967-81F7-D763CABFBD53} " = Debugging Tools for Windows (x86)
" {4A03706F-666A-4037-7777-5F2748764D10} " = Java Auto Updater
" {53F5C3EE-05ED-4830-994B-50B2F0D50FCE} " = Microsoft SQL Server Setup Support Files (English)
" {541DEAC0-5F3D-45E6-B7CB-94ECF3B96748} " = Skype web features
" {56B4002F-671C-49F4-984C-C760FE3806B5} " = Microsoft SQL Server VSS Writer
" {64CB2553-C109-4132-AA51-1F421B515FD1} " = Microsoft .NET Framework 1.1 Polish Language Pack
" {6869591A-7DD8-46D2-837F-57CBF7358955} " = Nokia Connectivity Cable Driver
" {68A35043-C55A-4237-88C9-37EE1C63ED71} " = Microsoft Visual J# 2.0 Redistributable Package
" {69FDFBB6-351D-4B8C-89D8-867DC9D0A2A4} " = Windows Media Player Firefox Plugin
" {6D3245B1-8DB8-4A23-9CD2-2C90F40ABAF6} " = MSVC80_x86_v2
" {6E0352EE-6F0D-4FBC-B1B8-4FF032C78BE0} " = PC Connectivity Solution
" {789289CA-F73A-4A16-A331-54D498CE069F} " = Ventrilo
" {8729E65B-8C12-4A42-B1FE-E4DA7ED52855}_is1 " = DirectX 9.0c Extra Files (x86, x64)
" {89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00} " = Microsoft Silverlight
" {90120000-0010-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Software Update for Web Folders (Polish) 12
" {90120000-0015-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Access MUI (Polish) 2007
" {90120000-0016-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Excel MUI (Polish) 2007
" {90120000-0018-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office PowerPoint MUI (Polish) 2007
" {90120000-0019-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Publisher MUI (Polish) 2007
" {90120000-001A-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Outlook MUI (Polish) 2007
" {90120000-001B-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Word MUI (Polish) 2007
" {90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proof (German) 2007
" {90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proof (English) 2007
" {90120000-001F-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proof (Polish) 2007
" {90120000-002C-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proofing (Polish) 2007
" {90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Enterprise 2007
" {90120000-0044-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office InfoPath MUI (Polish) 2007
" {90120000-006E-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Shared MUI (Polish) 2007
" {90120000-008A-0409-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office 2007 Recent Documents Gadget
" {90120000-00A1-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office OneNote MUI (Polish) 2007
" {90120000-00BA-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Groove MUI (Polish) 2007
" {9249D7E7-33E7-4CC8-BB0B-3DF3C3CB2568} " = Nokia PC Suite
" {95120000-00AF-0409-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (English)
" {95120000-00AF-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (Polish)
" {A06275F4-324B-4E85-95E6-87B2CD729401} " = Windows Defender
" {A3051CD0-2F64-3813-A88D-B8DCCDE8F8C7} " = Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2
" {A43BF6A5-D5F0-4AAA-BF41-65995063EC44} " = MSXML 6.0 Parser
" {B2FE1952-0186-46c3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.ControlPanel " = Panel sterowania NVIDIA 260.99
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver " = NVIDIA Sterownik graficzny 260.99
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.NView " = NVIDIA nView 135.36
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_installer " = NVIDIA Install Application
" {BB05D173-9681-4812-A7FA-BD4042A3DA00} " = Alky for Applications (Windows XP)
" {BD68F46D-8A82-4664-8E68-F87C55BDEFD4} " = Microsoft SQL Server Native Client
" {C09FB3CD-3D0C-3F2D-899A-6A1D67F2073F} " = Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
" {C4A4722E-79F9-417C-BD72-8D359A090C97} " = Samsung PC Studio 3
" {CB2F7EDD-9D1F-43C1-90FC-4F52EAE172A1} " = Microsoft .NET Framework 1.1
" {CE2CDD62-0124-36CA-84D3-9F4DCF5C5BD9} " = Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
" {D103C4BA-F905-437A-8049-DB24763BBE36} " = Skype(TM) 4.1
" {DF5A03CC-D5AA-43D8-B948-D9903F2AF94A} " = Counter-Strike(TM)
" {F0A37341-D692-11D4-A984-009027EC0A9C} " = SoundMAX
" {F1A029E7-0C8C-4170-8308-D25F54FAB617} " = EuroPlus+ REWARD
" 05B59228C7E1C21DFBE89260F879BD95880548D8 " = Pakiet sterowników systemu Windows - Nokia Modem (10/05/2009 4.2)
" 504244733D18C8F63FF584AEB290E3904E791693 " = Pakiet sterowników systemu Windows - Nokia pccsmcfd (08/22/2008 7.0.0.0)
" 7-Zip " = 7-Zip 9.10 beta
" 8CDCFB95BB84DD9C0F88F22266A0CA86035E55BA " = Pakiet sterowników systemu Windows - Nokia Modem (06/01/2009 7.01.0.4)
" AccurateBurn MP3 Audio CD Maker_is1 " = AccurateBurn MP3 Audio CD Maker 1.16
" AceMoney Lite_is1 " = AceMoney Lite
" Adobe Acrobat 5.0 " = Adobe Acrobat 5.0
" Adobe Flash Player ActiveX " = Adobe Flash Player 10 ActiveX
" Adobe Flash Player Plugin " = Adobe Flash Player 10 Plugin
" ALLPlayer_is1 " = ALLPlayer V4.X
" Angielski dla leniwych 2_is1 " = Angielski dla leniwych wersja 2
" Angielski dla leniwych_is1 " = Angielski dla leniwych wersja 1
" Audacity_is1 " = Audacity 1.2.6
" avast! " = avast! Antivirus
" Babylon-English Toolbar " = Babylon-English Toolbar
" Capture-A-ScreenShot_is1 " = Capture-A-ScreenShot
" CCleaner " = CCleaner (remove only)
" DAEMON Tools Toolbar " = DAEMON Tools Toolbar
" Data Access Objects (DAO) 3.5 " = Data Access Objects (DAO) 3.5
" DeleteProdRunControl_UK " = IBM ViaVoice Command and Control Runtime 7.0 - UK English
" eBay Icon " = eBay Icon
" ENTERPRISE " = Microsoft Office Enterprise 2007
" ET3 " = English Translator 3
" EuroPlus+ Angielski dla nastolatków poziom 1 " = EuroPlus+ Angielski dla nastolatków poziom 1
" EVEREST Home Edition_is1 " = EVEREST Home Edition v2.20
" FlashComponents " = YDP Komponent Nagrywania 1.5.1.2
" FormatFactory " = FormatFactory 2.20
" HijackThis " = HijackThis 2.0.2
" ie8 " = Windows Internet Explorer 8
" ImgBurn " = ImgBurn
" InstallShield_{20D4A895-748C-4D88-871C-FDB1695B0169} " = VIA Platform Device Manager
" InstallShield_{21FFDD40-F6B9-4609-B1C9-514E0A342BFA} " = OSCAR Editor
" ipla " = ipla 2.1.0
" JDownloader " = JDownloader
" KLiteCodecPack_is1 " = K-Lite Codec Pack 6.0.4 (Full)
" Malwarebytes' Anti-Malware_is1 " = Malwarebytes' Anti-Malware
" McAfee Security Scan " = McAfee Security Scan Plus
" Microsoft .NET Framework 1.1 (1033) " = Microsoft .NET Framework 1.1
" Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 " = Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
" Microsoft SQL Server 2005 " = Microsoft SQL Server 2005
" Microsoft Visual J# 2.0 Redistributable Package " = Microsoft Visual J# 2.0 Redistributable Package
" Mozilla Firefox (3.6.12) " = Mozilla Firefox (3.6.12)
" NLSDownlevelMapping " = Microsoft National Language Support Downlevel APIs
" Nokia PC Suite " = Nokia PC Suite
" NVIDIA nView Desktop Manager " = NVIDIA nView Desktop Manager
" RealAlt_is1 " = Real Alternative 2.0.2
" Redirection Port Monitor " = RedMon - Redirection Port Monitor
" Return To Castle Wolfenstein " = Return To Castle Wolfenstein
" SAMSUNG Mobile Composite Device " = SAMSUNG Mobile Composite Device Software
" SAMSUNG Mobile Modem " = SAMSUNG Mobile Modem Driver Set
" Samsung Mobile phone USB driver " = Samsung Mobile phone USB driver Software
" SAMSUNG Mobile USB Modem " = SAMSUNG Mobile USB Modem Software
" SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 " = SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 Software
" SpeedFan " = SpeedFan (remove only)
" Spyware Terminator_is1 " = Spyware Terminator
" TTCO_is1 " = Terrorist Takedown Tajne Operacje
" TurboHddUsb " = TurboHddUsb
" Vista Drive Icon " = Vista Drive Icon 1.4
" VN_VUIns_Rhine_VIA " = VIA Rhine-Family Fast Ethernet Adapter
" Wdf01005 " = Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Feature Pack 1.5
" Wdf01007 " = Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Feature Pack 1.7
" Windows Desktop Slide Show " = Windows Desktop Slide Show
" Windows Sidebar " = Windows Sidebar
" WinRAR archiver " = Archiwizator WinRAR
" Worms Armageddon " = Worms Armageddon
" Wudf01007 " = Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.7
" XLViewer97 " = Microsoft Excel Viewer 97
" YDP Speech Recognition Support " = YDP Speech Recognition Support 4.3

[color=#E56717]========== Last 10 Event Log Errors ==========[/color]

[ Antivirus Events ]
Error - 2010-05-30 03:57:09 | Computer Name = BLACKV7 | Source = avast! | ID = 33554522
Description = AAVM - scanning error: x_AavmCheckFileDirectEx: avfilesScanReal of
http://suggestqueries.google.com/complete/search?hl=pl & ds=yt & client=youtube & hjson=t & jsonp=window.yt.www.suggest.handleResponse & q=ba & cp=2
failed, 0000A413.

Error - 2010-05-30 03:57:10 | Computer Name = BLACKV7 | Source = avast! | ID = 33554522
Description = AAVM - scanning error: x_AavmCheckFileDirectEx: avfilesScanReal of
http://suggestqueries.google.com/complete/search?hl=pl & ds=yt & client=youtube & hjson=t & jsonp=window.yt.www.suggest.handleResponse & q=band & cp=4
failed, 0000A413.

Error - 2010-05-30 03:57:11 | Computer Name = BLACKV7 | Source = avast! | ID = 33554522
Description = AAVM - scanning error: x_AavmCheckFileDirectEx: avfilesScanReal of
http://suggestqueries.google.com/complete/search?hl=pl & ds=yt & client=youtube & hjson=t & jsonp=window.yt.www.suggest.handleResponse & q=bandit%20 & cp=7
failed, 0000A413.

Error - 2010-05-30 03:57:21 | Computer Name = BLACKV7 | Source = avast! | ID = 33554522
Description = AAVM - scanning error: x_AavmCheckFileDirectEx: unhandled exception!,
7C910EDE.

Error - 2010-05-30 03:57:43 | Computer Name = BLACKV7 | Source = avast! | ID = 33554522
Description = AAVM - scanning error: Aavm: FetchGlobalCounters cannot open mapping
- server DOWN???, 00000002.

Error - 2010-11-10 20:45:19 | Computer Name = BLACKV7 | Source = avast! | ID = 33554522
Description = AAVM - scanning error: x_AavmCheckFileDirectEx: avfilesScanReal of
I:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRATOR\DANE APLIKACJI\MOZILLA\FIREFOX\PROFILES\ZV41PX17.DEFAULT\PREFS.JS
failed, 00000005.

Error - 2010-11-11 19:38:03 | Computer Name = BLACKV7 | Source = avast! | ID = 33554522
Description = AAVM - scanning error: x_AavmCheckFileDirectEx: avfilesScanReal of
I:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRATOR\DANE APLIKACJI\MOZILLA\FIREFOX\PROFILES\ZV41PX17.DEFAULT\PREFS.JS
failed, 00000005.

Error - 2010-11-19 20:20:00 | Computer Name = BLACKV7 | Source = avast! | ID = 33554522
Description = AAVM - scanning error: x_AavmCheckFileDirectEx: avfilesScanReal of
I:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRATOR\DANE APLIKACJI\MOZILLA\FIREFOX\PROFILES\ZV41PX17.DEFAULT\EXTENSIONS\PERSONAS@CHRISTOPHER.BEARD\DEFAULTS\PREFERENCES\PREFS.JS
failed, 00000005.

Error - 2010-11-19 20:20:00 | Computer Name = BLACKV7 | Source = avast! | ID = 33554522
Description = AAVM - scanning error: x_AavmCheckFileDirectEx: avfilesScanReal of
I:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRATOR\DANE APLIKACJI\MOZILLA\FIREFOX\PROFILES\ZV41PX17.DEFAULT\PREFS.JS
failed, 00000005.

Error - 2010-11-30 13:43:02 | Computer Name = BLACKV7 | Source = avast! | ID = 33554522
Description = AAVM - scanning error: x_AavmCheckFileDirectEx: avfilesScanReal of
I:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRATOR\DANE APLIKACJI\MOZILLA\FIREFOX\PROFILES\ZV41PX17.DEFAULT\PREFS.JS
failed, 00000005.

[ OSession Events ]
Error - 2010-05-24 11:02:36 | Computer Name = BLACKV7 | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001
Description = ID: 0, Application Name: Microsoft Office Word, Application Version:
12.0.4518.1014, Microsoft Office Version: 12.0.4518.1014. This session lasted 11854
seconds with 6180 seconds of active time. This session ended with a crash.

Error - 2010-05-26 19:33:43 | Computer Name = BLACKV7 | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001
Description = ID: 0, Application Name: Microsoft Office Word, Application Version:
12.0.4518.1014, Microsoft Office Version: 12.0.4518.1014. This session lasted 10755
seconds with 4320 seconds of active time. This session ended with a crash.

Error - 2010-06-07 06:54:28 | Computer Name = BLACKV7 | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001
Description = ID: 0, Application Name: Microsoft Office Word, Application Version:
12.0.4518.1014, Microsoft Office Version: 12.0.4518.1014. This session lasted 155
seconds with 60 seconds of active time. This session ended with a crash.

Error - 2010-08-03 05:29:29 | Computer Name = BLACKV7 | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001
Description = ID: 0, Application Name: Microsoft Office Word, Application Version:
12.0.4518.1014, Microsoft Office Version: 12.0.4518.1014. This session lasted 9
seconds with 0 seconds of active time. This session ended with a crash.

Error - 2010-08-03 06:21:55 | Computer Name = BLACKV7 | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001
Description = ID: 0, Application Name: Microsoft Office Word, Application Version:
12.0.4518.1014, Microsoft Office Version: 12.0.4518.1014. This session lasted 691
seconds with 600 seconds of active time. This session ended with a crash.

Error - 2010-08-06 10:05:31 | Computer Name = BLACKV7 | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001
Description = ID: 0, Application Name: Microsoft Office Word, Application Version:
12.0.4518.1014, Microsoft Office Version: 12.0.4518.1014. This session lasted 619
seconds with 600 seconds of active time. This session ended with a crash.

Error - 2010-08-28 15:50:12 | Computer Name = BLACKV7 | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001
Description = ID: 0, Application Name: Microsoft Office Word, Application Version:
12.0.4518.1014, Microsoft Office Version: 12.0.4518.1014. This session lasted 4268
seconds with 3660 seconds of active time. This session ended with a crash.

Error - 2010-08-30 06:43:50 | Computer Name = BLACKV7 | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001
Description = ID: 0, Application Name: Microsoft Office Word, Application Version:
12.0.4518.1014, Microsoft Office Version: 12.0.4518.1014. This session lasted 1031
seconds with 180 seconds of active time. This session ended with a crash.

Error - 2010-08-30 07:26:14 | Computer Name = BLACKV7 | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001
Description = ID: 0, Application Name: Microsoft Office Word, Application Version:
12.0.4518.1014, Microsoft Office Version: 12.0.4518.1014. This session lasted 7
seconds with 0 seconds of active time. This session ended with a crash.

Error - 2010-09-10 16:29:02 | Computer Name = BLACKV7 | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001
Description = ID: 0, Application Name: Microsoft Office Word, Application Version:
12.0.4518.1014, Microsoft Office Version: 12.0.4518.1014. This session lasted 4
seconds with 0 seconds of active time. This session ended with a crash.

[ System Events ]
Error - 2010-12-02 10:23:41 | Computer Name = BLACKV7 | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi Usługa bramy warstwy aplikacji z powodu
następującego błędu: %%2

Error - 2010-12-02 10:26:37 | Computer Name = BLACKV7 | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi DFSerwis z powodu następującego błędu:
%%3

Error - 2010-12-02 10:26:50 | Computer Name = BLACKV7 | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi Usługa bramy warstwy aplikacji z powodu
następującego błędu: %%2

Error - 2010-12-02 10:53:59 | Computer Name = BLACKV7 | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi DFSerwis z powodu następującego błędu:
%%3

Error - 2010-12-02 10:56:03 | Computer Name = BLACKV7 | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi DFSerwis z powodu następującego błędu:
%%3

Error - 2010-12-02 10:56:10 | Computer Name = BLACKV7 | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi Usługa bramy warstwy aplikacji z powodu
następującego błędu: %%2

Error - 2010-12-02 12:25:54 | Computer Name = BLACKV7 | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi DFSerwis z powodu następującego błędu:
%%3

Error - 2010-12-02 12:25:59 | Computer Name = BLACKV7 | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi Usługa bramy warstwy aplikacji z powodu
następującego błędu: %%2

Error - 2010-12-02 13:19:26 | Computer Name = BLACKV7 | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi DFSerwis z powodu następującego błędu:
%%3

Error - 2010-12-02 13:19:31 | Computer Name = BLACKV7 | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi Usługa bramy warstwy aplikacji z powodu
następującego błędu: %%2


& lt; End of report & gt;


Pobierz plik - link do postu