DeltaG.zip

Excel - problem z kopiowaniem komórek

Nie do końca wiem o co ci chodzi. Jeżeli chcesz aby po skopiowaniu komórek funkcje/wzory odnosiły się do nowych komórek ale w tym samym "ułożeniu" jak do komórki kopiowanej trzeba pozbyć się znaków $ (dolara) w funkcjach/wzorach (np: A10 + B10) Jeżeli chcesz zrobić odwrotnie trzeba dodać $ do adresów komórek we wzorze (np: $A$10 + $B$10) Jeżeli pierwsze to zaznacz wszystkie komórki z daną formułą i wciśnij Ctrl+H i zamień znak $ na "nic" wciśnij "zamień wszystkie" i już Jeżeli chodzi o drugi przypadek niestety tu najprawdopodobniej zostanie ręczne dodawanie znaku $ poniżej twój plik - rzeczywiście (to coś nowego na forum) nie dało się załączyć pliku z rozszerzeniem xlsx - tylko po spakowaniu np zip

  • DeltaG.zip
    • DeltaG.xlsx


Pobierz plik - link do postu

DeltaG.zip > DeltaG.xlsx

,,,,,,Obliczanie ?H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,bez przemiany,,,pierwsza przemiana,,,druga przemiana,,,trzecia przemiana,,,czwarta przemiana,,,,,,,,,
- ?H [kcal/mol],?S [cal/mol*K],a,b,c,temp [K],pierwsza część całki,druga część całki,całka,pierwsza część całki,druga część całki,całka,pierwsza część całki,druga część całki,całka,pierwsza część całki,druga część całki,całka,pierwsza część całki,druga część całki,całka,?H [cal/mol],[kcal/mol],,,,,
0,6.49,4.18,5.92,,373,1970.96,1508.50,462.46,,,0.00,,,0,,,0,,,0,462.46,0.46,,,,,
,,9,,,473,2639.38,,1130.88,,,0.00,,,0,,,0,,,0,1130.88,1.13,,,,,
,,1.84,4.66,,573,3366.99,,1858.49,,,0.00,,,0,,,0,,,0,1858.49,1.86,,,,,
,,10.5,,,673,4153.81,,2645.31,,,0.00,,,0,,,0,,,0,2645.31,2.65,,,,,
,,10,,,773,4999.83,,3491.33,,,0.00,,,0,,,0,,,0,3491.33,3.49,,,,,
,,,,,873,5905.04,,4396.54,,,0.00,,,0,,,0,,,0,4396.54,4.40,,,,,
,,T przem [K],L przem [kcal/mol],,973,6869.46,,5360.96,,,0.00,,,0,,,0,,,0,5360.96,5.36,,,,,
,1 przemiana,1033,0.66,,1073,7476.52,,5968.02,9657.00,9297.00,360.00,,,0,,,0,,,0,6988.02,6.99,,,,,
,2 przemiany,1180,0.22,,1173,7476.52,,5968.02,10557.00,9297.00,1260.00,,,0,,,0,,,0,7888.02,7.89,,,,,
,3 przemiany,1674,0.21,,1273,7476.52,,5968.02,10620.00,9297.00,1323.00,6118.1525700000002,5415.4920000000002,702.66057000000001,,,0,,,0,8873.68,8.87,,,,,
,4 przemiany,1812,3.7,,1373,7476.52,,5968.02,10620.00,9297.00,1323.00,6918.6705700000002,5415.4920000000002,1503.17857,,,0,,,0,9674.20,9.67,,,,,
,,,,,1473,7476.52,,5968.02,10620.00,9297.00,1323.00,7765.7885700000006,5415.4920000000002,2350.2965700000004,,,0,,,0,10521.32,10.52,,,,,
,,,,,1573,7476.52,,5968.02,10620.00,9297.00,1323.00,8659.5065699999996,5415.4920000000002,3244.0145699999994,,,0,,,0,11415.04,11.42,,,,,
,,,,,1673,7476.52,,5968.02,10620.00,9297.00,1323.00,9599.8245700000007,5415.4920000000002,4184.3325700000005,,,0,,,0,12355.36,12.36,,,,,,,,,,
,,,,,1773,7476.52,,5968.02,10620.00,9297.00,1323.00,9609.4630799999995,5415.4920000000002,4193.9710799999993,18616.5,17577,1039.5,,,0,13614.49,13.61,,,,,,,,,,
,,,,,1873,7476.52,,5968.02,10620.00,9297.00,1323.00,9609.4630799999995,5415.4920000000002,4193.9710799999993,19026,17577,1449,18730,18120,610,18333.99,18.33,,,,,,,,,,
,,,,,1973,7476.52,,5968.02,10620.00,9297.00,1323.00,9609.4630799999995,5415.4920000000002,4193.9710799999993,19026,17577,1449,19730,18120,1610,19333.99,19.33,,,,,,,,,,
,,,,,2073,7476.52,,5968.02,10620.00,9297.00,1323.00,9609.4630799999995,5415.4920000000002,4193.9710799999993,19026,17577,1449,20730,18120,2610,20333.99,20.33,,,,,,,,,,
,,,,,2173,7476.52,,5968.02,10620.00,9297.00,1323.00,9609.4630799999995,5415.4920000000002,4193.9710799999993,19026,17577,1449,21730,18120,3610,21333.99,21.33,,,,,,,,,,
,,,,,2273,7476.52,,5968.02,10620.00,9297.00,1323.00,9609.4630799999995,5415.4920000000002,4193.9710799999993,19026,17577,1449,22730,18120,4610,22333.99,22.33,,,,,,,,,,
,,,,,2373,7476.52,,5968.02,10620.00,9297.00,1323.00,9609.4630799999995,5415.4920000000002,4193.9710799999993,19026,17577,1449,23730,18120,5610,23333.99,23.33,,,,,,,,,,
,,,,,2473,7476.52,,5968.02,10620.00,9297.00,1323.00,9609.4630799999995,5415.4920000000002,4193.9710799999993,19026,17577,1449,24730,18120,6610,24333.99,24.33,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,formuła dla 1 przemiany,#VALUE!,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,formuła dla 2 przemiany,#VALUE!,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,formuła dla 3 przemiany,#VALUE!,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,formuła dla 4 przemiany,#VALUE!,,,,,,,,,,,
,,,,,,Obliczanie ?S,,,,,,,,,,,,,,,,,Obliczanie ?G dla danej temperatury,,,,,,,,,
,,,,,,bez przemiany,,,pierwsza przemiana,,,druga przemiana,,,trzecia przemiana,,,czwarta przemiana,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,temp [K],pierwsza część całki,druga część całki,całka,pierwsza część całki,druga część całki,całka,pierwsza część całki,druga część całki,całka,pierwsza część całki,druga część całki,całka,pierwsza część całki,druga część całki,całka,?S [cal/mol],,T [K],?H [cal/mol],?S [cal/mol],?G[cal/mol],[kcal/mol],,,,,
,,,,,373,26.96,25.58,1.38,,,0.00,,,0.00,,,0.00,,,0.00,7.87,,373.00,462.46,7.87,-2473.92,-2.47,,,,,
,,,,,473,28.55,25.58,2.97,,,0.00,,,0.00,,,0.00,,,0.00,9.46,,473.00,1130.88,9.46,-3342.36,-3.34,,,,,
,,,,,573,29.94,25.58,4.36,,,0.00,,,0.00,,,0.00,,,0.00,10.85,,573.00,1858.49,10.85,-4359.04,-4.36,,,,,
,,,,,673,31.20,25.58,5.63,,,0.00,,,0.00,,,0.00,,,0.00,12.12,,673.00,2645.31,12.12,-5508.25,-5.51,,,,,
,,,,,773,32.37,25.58,6.80,,,0.00,,,0.00,,,0.00,,,0.00,13.29,,773.00,3491.33,13.29,-6779.00,-6.78,,,,,
,,,,,873,33.47,25.58,7.90,,,0.00,,,0.00,,,0.00,,,0.00,14.39,,873.00,4396.54,14.39,-8163.17,-8.16,,,,,
,,,,,973,34.52,25.58,8.94,,,0.00,,,0.00,,,0.00,,,0.00,15.43,,973.00,5360.96,15.43,-9654.53,-9.65,,,,,
,,,,,1073,35.13,25.58,9.55,62.80,62.46,0.34,,,0.00,,,0.00,,,0.00,17.02,,1073.00,6988.02,17.02,-11272.63,-11.27,,,,,
,,,,,1173,35.13,25.58,9.55,63.61,62.46,1.14,,,0.00,,,0.00,,,0.00,17.82,,1173.00,7888.02,17.82,-13015.15,-13.02,,,,,
,,,,,1273,35.13,25.58,9.55,63.66,62.46,1.20,19.09,18.51,0.57,,,0.00,,,0.00,18.63,,1273.00,8873.68,18.63,-14846.41,-14.85,,,,,
,,,,,1373,35.13,25.58,9.55,63.66,62.46,1.20,19.69,18.51,1.18,,,0.00,,,0.00,19.24,,1373.00,9674.20,19.24,-16740.08,-16.74,,,,,
,,,,,1473,35.13,25.58,9.55,63.66,62.46,1.20,20.29,18.51,1.77,,,0.00,,,0.00,19.83,,1473.00,10521.32,19.83,-18693.76,-18.69,,,,,
,,,,,1573,35.13,25.58,9.55,63.66,62.46,1.20,20.87,18.51,2.36,,,0.00,,,0.00,20.42,,1573.00,11415.04,20.42,-20706.54,-20.71,,,,,
,,,,,1673,35.13,25.58,9.55,63.66,62.46,1.20,21.45,18.51,2.94,,,0.00,,,0.00,21.00,,1673.00,12355.36,21.00,-22777.63,-22.78,,,,,
,,,,,1773,35.13,25.58,9.55,63.66,62.46,1.20,21.46,18.51,2.95,78.54,77.94,0.60,,,0.00,21.73,,1773.00,13614.49,21.73,-24920.77,-24.92,,,,,
,,,,,1873,35.13,25.58,9.55,63.66,62.46,1.20,21.46,18.51,2.95,78.77,77.94,0.83,75.35,75.02,0.33,24.34,,1873.00,18333.99,24.34,-27247.34,-27.25,,,,,
,,,,,1973,35.13,25.58,9.55,63.66,62.46,1.20,21.46,18.51,2.95,78.77,77.94,0.83,75.87,75.02,0.85,24.86,,1973.00,19333.99,24.86,-29707.17,-29.71,,,,,
,,,,,2073,35.13,25.58,9.55,63.66,62.46,1.20,21.46,18.51,2.95,78.77,77.94,0.83,76.37,75.02,1.35,25.35,,2073.00,20333.99,25.35,-32217.71,-32.22,,,,,
,,,,,2173,35.13,25.58,9.55,63.66,62.46,1.20,21.46,18.51,2.95,78.77,77.94,0.83,76.84,75.02,1.82,25.82,,2173.00,21333.99,25.82,-34776.51,-34.78,,,,,
,,,,,2273,35.13,25.58,9.55,63.66,62.46,1.20,21.46,18.51,2.95,78.77,77.94,0.83,77.29,75.02,2.27,26.27,,2273.00,22333.99,26.27,-37381.34,-37.38,,,,,
,,,,,2373,35.13,25.58,9.55,63.66,62.46,1.20,21.46,18.51,2.95,78.77,77.94,0.83,77.72,75.02,2.70,26.70,,2373.00,23333.99,26.70,-40030.18,-40.03,,,,,
,,,,,2473,35.13,25.58,9.55,63.66,62.46,1.20,21.46,18.51,2.95,78.77,77.94,0.83,78.13,75.02,3.11,27.11,,2473.00,24333.99,27.11,-42721.18,-42.72,,,,,