Nokia_N8.pdf

Nokia N8-00 - Instrukcja Obsługi pl

Nokia N8-00 - Instrukcja Obsługi w języku polskim .


Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Wydanie 2.0

2

Spis treści

Spis treści

Korzystanie z urządzenia offline
Wydłużanie żywotności baterii

Bezpieczeństwo

6

Pierwsze kroki
Klawisze i części
Regulacja głośności połączenia
telefonicznego, utworu lub wideo
Blokowanie i odblokowywanie
klawiszy i ekranu
Wkładanie i wyjmowanie karty SIM
Wkładanie i wyjmowanie karty
pamięci
Ładowanie
Lokalizacja anten
Mocowanie paska na rękę
Zestaw słuchawkowy
Włączanie lub wyłączanie urządzenia
Pierwsze użycie urządzenia
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze
starego urządzenia
Konfigurowanie urządzenia
Korzystanie z instrukcji obsługi w
urządzeniu

8
8

Instalowanie pakietu Nokia Ovi
Suite na komputerze

10
10
11
13
14
17
17
17
18
18
19
20
20
20

Podstawy obsługi
22
Czynności na ekranie dotykowym
22
Interaktywne elementy ekranu
głównego
24
Przełączanie otwartych aplikacji
25
Wpisywanie tekstu
26
Wskaźniki na wyświetlaczu
29
Ustawianie wskaźnika
powiadamiania, tak aby migał,
sygnalizując nieodebrane wiadomości
lub połączenia
31
Wyszukiwanie w urządzeniu i w
internecie
31

31
32

Personalizacja
Profile
Zmiana tematu
Ekran główny
Porządkowanie aplikacji
Pobieranie gier, aplikacji lub innych
dodatków

33
33
34
35
37
38

Telefon
38
Wybieranie numeru telefonu
38
Wyszukiwanie kontaktów
39
Nawiązywanie połączenia z
kontaktem
39
Nawiązywanie połączenia wideo
40
Nawiązywanie połączenia
konferencyjnego
41
Używanie prostego wybierania
42
Używanie głosu do nawiązywania
połączenia z kontaktem
42
Połączenia przez internet
43
Nawiązywanie połączenia z ostatnio
wybieranym numerem
44
Nagrywanie rozmowy telefonicznej 44
Obracanie w celu wyciszenia
44
Wyświetlanie nieodebranych
połączeń
45
Nawiązywanie połączeń z pocztą
głosową
45
Przekazywanie połączeń
przychodzących do poczty głosowej
lub na inny numer telefonu
46
Zapobieganie nawiązywaniu lub
odbieraniu połączeń
46
Zezwalanie na połączenia tylko z
określonymi numerami
47
Udostępnianie wideo
47
Kontakty
Informacje o Kontaktach

49
49

Spis treści
Zapisywanie numerów telefonów i
adresów e-mail
Zapisywanie numeru z odebranej
wiadomości lub odebranego
połączenia
Szybkie kontaktowanie się z
najważniejszymi osobami
Ustawianie dźwięku dzwonka
określonego kontaktu
Wysyłanie swoich danych
kontaktowych przy użyciu funkcji Moja
wizytówka
Tworzenie grupy kontaktów
Wysyłanie wiadomości do grupy osób
Kopiowanie kontaktów z karty SIM do
urządzenia
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów
w usłudze Ovi by Nokia

50
50
51
51
51
52
52
52
52

Wiadomości
Informacje o aplikacji Wiadomości
Wysyłanie wiadomości
Wysyłanie wiadomości audio
Odbieranie wiadomości
Wyświetlanie rozmowy
Słuchanie wiadomości SMS
Zmiana języka

53
53
53
54
54
55
55
56

Poczta
Informacje na temat poczty
Zakładanie bezpłatnego konta e-mail
w usłudze Ovi firmy Nokia
Dodawanie skrzynki pocztowej
Czytanie wiadomości e-mail
Wysyłanie wiadomości e-mail
Odpowiadanie na zaproszenia na
spotkania
Otwieranie poczty na ekranie
głównym

56
56

Internet
Informacje o aplikacji Internet

60
60

57
57
58
59
59
59

Przeglądanie stron internetowych
Dodawanie zakładki
Subskrybowanie kanału
internetowego
Informacje o imprezach w okolicy

3
60
61
61
61

Sieci społecznościowe
62
Aplikacja społecznościowa --
informacje
62
Wyświetlanie aktualizacji statusów
znajomych w jednym widoku
63
Publikowanie statusu w sieciach
społecznościowych
63
Łączenie profili znajomych online z ich
danymi kontaktowymi
63
Wyświetlanie aktualizacji statusów
znajomych na ekranie głównym
63
Przesyłanie zdjęcia lub wideo do
usługi
64
Udostępnianie lokalizacji w
aktualizacji statusu
64
Kontaktowanie się ze znajomym z
serwisu społecznościowego
65
Dodawanie wydarzeń do kalendarza
urządzenia
65
Foto-Wideo
Informacje o Kamerze
Robienie zdjęcia
Zapisywanie informacji o lokalizacji
wraz ze zdjęciami i plikami wideo
Robienie zbliżenia
Robienie zdjęcia w ciemności
Robienie zdjęcia obiektu w ruchu
Wskazówki dotyczące zdjęć i wideo
Nagrywanie wideo
Wysyłanie zdjęć lub plików wideo

65
65
66

Twoje zdjęcia i wideo
Informacje o aplikacji Zdjęcia
Wyświetlanie zdjęć i wideo
Edytowanie zrobionych zdjęć

70
70
70
71

66
67
67
68
68
69
69

4

Spis treści

Edytor wideo
71
Drukowanie zrobionego zdjęcia
72
Wyświetlanie zdjęć i wideo na ekranie
telewizora
73
Wideo i TV
Wideo
Oglądanie telewizji internetowej

74
74
75

Muzyka i dźwięk
Odtwarzacz muzyki
Ovi Muzyka -- informacje
Materiały chronione
Nagrywanie dźwięków
Odtwarzanie muzyki przy użyciu
odbiornika radiowego
Radio FM

76
76
78
79
79

Mapy
Nawigacja do punktu docelowego
Moja pozycja
Szukanie
Ulubione
Funkcja Check in
Samochodem i Pieszo
Przekazywanie opinii na temat Map

83
83
83
88
89
91
92
97

Zarządzanie czasem
Zegar
Kalendarz

80
81

98
98
100

Biuro
103
Quickoffice
103
Czytanie dokumentów w formacie
PDF
104
Dokonywanie obliczeń
104
Pisanie notatek
105
Tłumaczenie słów z jednego języka na
inny
105
Otwieranie i tworzenie plików .zip 106
Dostęp do intranetu firmy
106

Łączność
Połączenia internetowe
Bezprzewodowa sieć LAN
Bluetooth
Kabel USB do transmisji danych
Połączenia VPN
Kończenie połączenia sieciowego
Przechowywanie plików na dysku
zdalnym

106
106
107
108
112
113
114
114

Zarządzanie urządzeniem
115
Aktualizowanie oprogramowania
urządzenia i aplikacji
115
Zarządzanie plikami
117
Zwiększanie ilości dostępnej pamięci
w celu zapisania dodatkowej
zawartości
119
Zarządzanie aplikacjami
119
Synchronizowanie zawartości
120
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć
pomiędzy urządzeniami
122
Ochrona urządzenia
122
Znajdowanie dodatkowej pomocy 123
Pomoc techniczna
123
Kody dostępu

124

Rozwiązywanie problemów
125
Brak odpowiedzi urządzenia
125
Przywracanie oryginalnych ustawień 125
Co zrobić, gdy pamięć jest pełna?
125
Miganie wskaźnika wiadomości
126
Zdublowane kontakty na liście
kontaktów
126
Nieczytelne znaki podczas
przeglądania stron internetowych
126
Przygotowanie urządzenia do
recyklingu
126
Ochrona środowiska
Oszczędzanie energii

127
127

Spis treści
Recykling

127

Informacje o bezpiecznym
użytkowaniu produktu

128

Indeks

135

5

6

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo
Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych
wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji
znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.
OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE
Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych
jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo,
na przykład w samolocie, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów
lub miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe.
NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc
samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede
wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.
ZAKŁÓCENIA
Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia,
które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.
PROFESJONALNY SERWIS
Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany
personel.
DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHE
To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

ELEMENTY ZE SZKŁA
Przednia część obudowy urządzenia jest wykonana ze szkła. Szkło może
pęknąć w wyniku upadku urządzenia na twardą powierzchnię lub silnego
uderzenia. W przypadku pęknięcia szkła nie należy dotykać elementów
szklanych urządzenia ani usuwać rozbitego szkła. Należy zaprzestać
korzystania z urządzenia do momentu wymiany elementu szklanego przez
wykwalifikowany personel serwisowy.

Bezpieczeństwo

7

CHROŃ SŁUCH
Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko
ucha, kiedy używasz głośnika.

8

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki
Klawisze i części
Góra

1
2
3

Złącze Nokia AV (3,5 mm)
Złącze HDMI(TM)
Klawisz wyłącznika

Przód

1
2
3
4

Słuchawka
Klawisz menu
Mikrofon
Obiektyw kamery pomocniczej

Pierwsze kroki
Tył urządzenia

1
2
3
4

Lampa błyskowa
Obiektyw kamery
Głośnik
Mikrofon

Boki

1
2
3
4
5
6
7

Gniazdo karty pamięci
Gniazdo karty SIM
Wskaźnik ładowania
Złącze microUSB
Klawisz głośności/przybliżania
Przełącznik blokady klawiatury
Klawisz kamery

9

10

Pierwsze kroki

Dół

1
2

Złącze ładowarki
Otwór na pasek

Ekran dotykowy
Aby sterować urządzeniem, delikatnie dotykaj ekranu opuszkami palców. Ekran nie
reaguje na dotknięcie paznokciem.
Ekran może nie reagować na dotyk, jeżeli koniuszki palców będą zimne.
Ważne: Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisania na ekranie dotykowym
nigdy nie używaj pióra, długopisu ani żadnych innych ostrych przedmiotów.
Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo
Użyj klawiszy głośności.
Możesz zmieniać głośność w trakcie połączenia, lub gdy aplikacja jest włączona.
Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki
czemu urządzenia nie trzeba trzymać przy uchu.
Włączanie lub wyłączanie głośnika w trakcie połączenia
lub .
Wybierz
Blokowanie i odblokowywanie klawiszy i ekranu
Aby uniknąć przypadkowego nawiązania połączenia, gdy urządzenie jest w kieszeni lub
w torbie, zablokuj klawisze i ekran urządzenia.
Przesuń przełącznik blokady klawiatury.

Pierwsze kroki

11

Wskazówka: Jeśli nie możesz dosięgnąć klawisza blokady, aby odblokować
urządzenie, naciśnij klawisz menu i wybierz Odblokuj.
Ustawianie automatycznego blokowania ekranu i klawiszy
1 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Wyświetlacz & gt; Blokada ekranu/
klawiszy.
2 Określ czas, po upływie którego ekran i klawisze mają być automatycznie
blokowane.
Wkładanie i wyjmowanie karty SIM
Nie naklejaj niczego na karcie SIM.
Ważne: W tym urządzeniu nie wolno używać karty SIM typu mini-UICC, nazywanej
także kartą micro SIM, ani karty SIM z wycięciem na kartę mini-UICC (patrz rysunek).
Karta micro SIM jest mniejsza niż normalna karta SIM. To urządzenie nie obsługuje karty
micro SIM, a używanie niezgodnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub
urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie.

1
2

Gniazdo karty pamięci
Pokrywa gniazda karty SIM

Wkładanie karty SIM
1 Wyłącz urządzenie.
2 Otwórz paznokciem pokrywę gniazda karty pamięci.

12

Pierwsze kroki

3

Otwórz pokrywę gniazda karty SIM.

4

Włóż kartę SIM. Dociskaj kartę, aż usłyszysz kliknięcie.
Styki karty powinny być skierowane do dołu.

Wyjmowanie karty SIM
1 Wyłącz urządzenie.
2 Otwórz paznokciem pokrywę gniazda karty pamięci.

Pierwsze kroki
3
4

13

Otwórz pokrywę gniazda karty SIM i dociskaj kartę, aż usłyszysz kliknięcie.
Wyjmij kartę.

Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci
Karty pamięci są sprzedawane oddzielnie.
Nie naklejaj niczego na karcie pamięci.
Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci zatwierdzonych przez firmę Nokia do
użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować
uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

Za pomocą urządzenia można nagrywać filmy w wysokiej rozdzielczości. Jeśli zapisujesz
nagranie na karcie pamięci, używaj wysokiej jakości, szybkiej karty microSD od znanego
producenta. Dzięki temu uzyskasz najlepszą wydajność. Zaleca się stosowanie kart
microSD klasy 4 (32 Mb/s, czyli 4 MB/s) lub wyższej.
Wkładanie karty pamięci
1 Otwórz paznokciem pokrywę gniazda karty pamięci.

14

2

Pierwsze kroki

Włóż kartę pamięci. Styki karty pamięci powinny być skierowane do dołu. Dociśnij
kartę, aby ją zablokować.

Wyjmowanie karty pamięci
1 Jeśli urządzenie jest włączone, naciśnij klawisz zasilania i wybierz Wyjmowanie
[nazwa karty pamięci].
2 Otwórz paznokciem pokrywę gniazda karty pamięci.
3 Pchnij kartę, aby ją zwolnić.
4 Wyjmij kartę.

Ładowanie
Informacje o baterii
Urządzenie ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego
ładowania. Należy używać tylko ładowarek przeznaczonych do użytku z tym
urządzeniem i zatwierdzonych przez firmę Nokia. Do ładowania urządzenia można
również używać kompatybilnego kabla USB do transmisji danych.
Nie próbuj wyjmować baterii z tego urządzenia. W celu wymiany baterii udaj się do
najbliższego autoryzowanego serwisu.
Usługę wymiany baterii mogą także oferować autoryzowane sklepy.

Pierwsze kroki

15

Ważne: Tylko wykwalifikowany personel lub autoryzowany punkt serwisowy
może wymieniać baterię. Nieupoważniona wymiana baterii może unieważnić
gwarancję.
Kiedy bateria jest bliska rozładowania, włączany jest tryb oszczędzania energii.
Modyfikowanie ustawień niektórych aplikacji może być niemożliwe. Aby wyłączyć tryb
i wybierz Wyłącz oszcz. energii.
oszczędzania energii, naciśnij klawisz wyłącznika
Ładowanie baterii
Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym włączeniem
urządzenia konieczne może być jej ponowne naładowanie.
Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

1

2
Nie ma zaleceń dotyczących długości czasu ładowania baterii. Podczas ładowania
urządzenie może być używane.
Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na
wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.
Aby rozpocząć ładowanie długo nieużywanej baterii, być może trzeba będzie podłączyć
ładowarkę, odłączyć ją, a następnie podłączyć ponownie.

16

Pierwsze kroki

Wskazówka: Do ładowania baterii można również używać kompatybilnej ładowarki
USB.

Ładowanie baterii przez złącze USB
Bateria się wyczerpuje, a nie masz ze sobą ładowarki? Możesz połączyć urządzenie z
innym kompatybilnym urządzeniem, takim jak komputer, przy użyciu kompatybilnego
kabla USB.
Aby uniknąć uszkodzenia złącza ładowarki, ostrożnie podłączaj i odłączaj kabel
ładowarki.

Jeżeli urządzenie jest podłączone do komputera, możesz je synchronizować podczas
ładowania.
Rozpoczęcie ładowania przez USB może potrwać dłużej. Ładowanie może nie działać,
jeżeli użyje się do połączenia niezasilanego koncentratora USB. Urządzenie ładuje się
szybciej po podłączeniu go do gniazdka ściennego.
Kiedy bateria jest ładowana, wskaźnik ładowania znajdujący się obok złącza USB świeci.
Gdy bateria jest bliska rozładowania, wskaźnik ładowania miga. Zanim zacznie się
ładowanie, może upłynąć trochę czasu.

Pierwsze kroki

17

Lokalizacja anten
Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt
z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej. może zwiększyć ilość pobieranej
przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.

Obszar anteny zaznaczony jest kolorem szarym.
Mocowanie paska na rękę
Przewlecz pasek, jak pokazano na rysunku, i zaciśnij go.

Zestaw słuchawkowy
Do urządzenia można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub kompatybilne
słuchawki.

18

Pierwsze kroki

Włączanie lub wyłączanie urządzenia
Włączanie
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania

do momentu, aż urządzenie zawibruje.

Wyłączanie
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania

.

Pierwsze użycie urządzenia
Po włożeniu karty SIM i włączeniu urządzenia użytkownik jest przeprowadzany przez
proces początkowej konfiguracji. Aby korzystać ze wszystkich usług Ovi firmy Nokia,
załóż konto Nokia. Możesz także kopiować kontakty i inne materiały z poprzedniego
urządzenia.
Do założenia konta Nokia wymagane jest połączenie internetowe. Informacje na temat
opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy. Jeśli nie możesz połączyć się
z internetem, możesz założyć konto później.
Wskazówka: Aby założyć konto Nokia oraz zarządzać nim przez internet, odwiedź
witrynę www.ovi.com.
Jeśli masz już konto Nokia, zaloguj się.
Wskazówka: Nie pamiętasz hasła? Możesz poprosić o przesłanie go w wiadomości email lub SMS.

Pierwsze kroki

19

Użyj aplikacji Przełączanie telef. do kopiowania takich danych, jak:
o
o
o
o

Kontakty
Wiadomości
Zdjęcia i wideo
Ustawienia osobiste

Podczas konfiguracji konta pocztowego możesz tak skonfigurować skrzynkę odbiorczą,
aby była ona wyświetlana na ekranie głównym, umożliwiając łatwy dostęp do poczty.
Aby wykonać połączenie alarmowe na etapie konfiguracji, naciśnij klawisz menu.
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze starego urządzenia
Chcesz skopiować ważne informacje z poprzedniego, kompatybilnego urządzenia Nokia
i szybko zacząć korzystać z nowego? Do bezpłatnego kopiowania zawartości, np.
kontaktów, pozycji kalendarza czy zdjęć, do nowego urządzenia używaj aplikacji
Przełączanie telef..
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Narzędzia & gt; Konfig. tel. i Przesył. danych.

Jeżeli w poprzednim urządzeniu Nokia nie ma aplikacji Przełączanie telef., nowe
urządzenie wyśle ją w wiadomości. Otwórz wiadomość w starym urządzeniu i postępuj
zgodnie z instrukcjami.
1
2

Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, i powiąż
urządzenia. Łączność Bluetooth musi być włączona.
Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można
określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych
urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

20

3

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
Zaznacz zawartość i wybierz OK.

Konfigurowanie urządzenia
Aby wybrać podstawowe ustawienia w urządzeniu, wybierz skrót Konfig. tel.
dostępny na jednym z ekranów głównych. Aby przełączyć ekrany główne, przeciągnij
palcem w lewo lub w prawo.
Konfig. tel. umożliwia:
o
o
o
o

Kopiowanie kontaktów, zdjęć i innej zawartości z poprzedniego urządzenia Nokia
Personalizowanie urządzenia poprzez zmianę dzwonka i motywu wizualnego

Konfigurowanie poczty e-mail

Aktualizowanie oprogramowania w urządzeniu

Aby określić te ustawienia później, można także wybrać Menu & gt; Aplikacje & gt;
Narzędzia & gt; Konfig. tel..
Korzystanie z instrukcji obsługi w urządzeniu
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Podr. użyt..
Otwieranie instrukcji obsługi dostępnej w aplikacji
Wybierz Opcje & gt; Podręcznik użytkownika. Instrukcja nie jest dostępna w każdej
aplikacji.
Wyszukiwanie informacji w instrukcji obsługi
W otwartej instrukcji obsługi wybierz Opcje & gt; Szukaj, a następnie w polu
wyszukiwania wprowadź literę lub słowo.
Przełączanie widoków instrukcji obsługi i aplikacji
Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, a
następnie wybierz żądaną aplikację.
to łącze do strony internetowej. Łącza do tematów pokrewnych mogą znajdować
się na końcu instrukcji.

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze
Przy użyciu aplikacji komputerowej Nokia Ovi Suite można zarządzać zawartością w
urządzeniu i synchronizować ją z komputerem. Można także aktualizować
oprogramowanie urządzenia do najnowszej wersji i pobierać mapy.

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze

21

Pobierz na komputer najnowszą wersję pakietu Nokia Ovi Suite dostępną w witrynie
www.ovi.com/suite.
Jeśli komputer nie może połączyć się z internetem, możesz zainstalować pakiet Nokia
Ovi Suite z pamięci urządzenia:
1

Aby podłączyć urządzenie do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB do
transmisji danych.
Jeżeli używasz na komputerze systemu Windows XP lub Windows Vista, ustaw tryb
USB urządzenia na Pamięć masowa. Aby ustawić tryb USB w swoim urządzeniu,
& gt;
wybierz obszar powiadomień w prawym górnym rogu, a następnie wybierz
Pamięć masowa.
Pamięć masowa urządzenia i karta pamięci są na komputerze wyświetlane jako
dyski wymienne.

2

Na komputerze wybierz Zainstaluj Nokia Ovi Suite.

Jeżeli okno instalacji nie otworzy się automatycznie, otwórz plik instalacyjny
ręcznie. Wybierz Otwórz folder, aby wyświetlić pliki, a następnie kliknij
dwukrotnie Install_Nokia_Ovi_Suite.exe.

22
3
4

Podstawy obsługi
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Jeżeli używasz na komputerze systemu Windows XP lub Windows Vista, po
zakończeniu instalacji sprawdź, czy tryb USB urządzenia jest ustawiony na Nokia
Ovi Suite.

Aby dowiedzieć się więcej o pakiecie Nokia Ovi Suite, przejdź do witryny www.ovi.com/
suite.
Aby sprawdzić, jakie systemy operacyjne są obsługiwane przez pakiet Nokia Ovi Suite,
przejdź do witryny www.nokia.com/support.

Podstawy obsługi
Czynności na ekranie dotykowym
Aby używać interfejsu użytkownika, dotknij ekranu dotykowego lub go dotknij i
przytrzymaj.
Otwieranie aplikacji lub innego elementu na ekranie
Dotknij aplikacji lub elementu.
Szybki dostęp do funkcji
Dotknij elementu i przytrzymaj go. Otworzy się menu podręczne z opcjami. Aby na
przykład wysłać zdjęcie lub usunąć alarm, dotknij i przytrzymaj zdjęcie lub alarm, a
następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią opcję.

Jeżeli dotkniesz i przytrzymasz ekran główny, włączy się tryb edycji.

Podstawy obsługi

23

Przeciąganie elementu

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesuń palcem po ekranie. Element
przesunie się za palcem.
Po włączeniu trybu edycji można przeciągać elementy na ekranie głównym lub w menu
głównym.
Przesuwanie palcem

Umieść palec na ekranie i powoli przesuń go w żądanym kierunku.
Na przykład podczas oglądania zdjęć przesuń w lewo, aby wyświetlić następne.
Przewijanie listy lub menu
Umieść palec na ekranie, przesuń go w górę lub w dół ekranu i podnieś. Zawartość
ekranu będzie przewijana w takim samym tempie i kierunku jak w momencie

24

Podstawy obsługi

podniesienia palca. Aby zatrzymać przeglądanie plików i wybrać element z listy
przewijania, dotknij wybranego elementu.

Powiększanie
Umieść dwa palce na elemencie, takim jak zdjęcie lub strona internetowa, a następnie
je rozsuń.

Pomniejszanie
Umieść dwa palce na elemencie i zsuń je.
Wskazówka: Możesz także dwa razy stuknąć element, aby powiększyć lub
pomniejszyć.
Interaktywne elementy ekranu głównego
Elementy ekranu głównego są interaktywne. Bezpośrednio na ekranie głównym można
na przykład zmieniać datę i godzinę, ustawiać alarmy, zapisywać pozycje kalendarza
lub edytować profile.

Podstawy obsługi

25

Ustawianie alarmu
Wybierz zegar (1).
Włączanie i edycja profilów
Wybierz odpowiedni profil (2).
Wyświetlanie i edycja harmonogramu
Wybierz datę (3).
Wyświetlanie nieodebranych połączeń i nieprzeczytanych wiadomości
Wybierz obszar powiadomień (4).
Wyświetlanie dostępnych sieci WLAN i zarządzanie połączeniami Bluetooth
Wybierz obszar powiadomień (4).
Modyfikacja ustawień łączności
Wybierz obszar powiadomień (4) i

.

W większości pozostałych widoków można wybrać obszar powiadomień (4) i wykonać
następujące czynności:
o
o
o
o
o
o

Modyfikacja ustawień łączności
Otwieranie zegara i ustawianie alarmu
Wyświetlanie stanu baterii i włączanie trybu oszczędzania energii
Wyświetlanie powiadomień o nieodebranych połączeniach lub nieprzeczytanych
wiadomościach
Otwieranie kreatora WLAN i łączenie się z siecią WLAN
Zarządzanie połączeniami Bluetooth

Przełączanie otwartych aplikacji
Aplikacje i zadania otwarte w tle można przeglądać i przełączać.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, a
następnie wybierz żądaną aplikację.

26

Podstawy obsługi

Pozostawienie uruchomionych aplikacji w tle zwiększa zapotrzebowanie na energię
baterii i miejsce w pamięci. Aby zamknąć nieużywaną aplikację, wybierz .
Wskazówka: Aby zamknąć wszystkie otwarte aplikacje, wybierz i przytrzymaj
narzędzie przełączania zadań, a następnie wybierz z menu podręcznego Zamknij
wszystko.
Wpisywanie tekstu
Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej
Korzystanie z klawiatury wirtualnej
Aby włączyć wirtualną klawiaturę, wybierz pole wprowadzania tekstu. Z klawiatury
wirtualnej możesz korzystać w trybie poziomym i pionowym.
Klawiatura wirtualna w trybie pionowym może nie być dostępna dla wszystkich
języków tekstu.

1
2
3
4
5

Wirtualna klawiatura
Zamknij -- zamyka wirtualną klawiaturę.
Klawisze Shift i Caps Lock służą do zmiany wielkości wprowadzanych liter, z małych
na wielkie i na odwrót. Wybierz klawisz przed wprowadzeniem znaku. Aby
uaktywnić tryb Caps Lock, wybierz klawisz dwa razy.
Zakres znaków -- wybierz żądany zakres znaków, na przykład cyfry lub znaki
specjalne.
Klawisze strzałek -- przesuwają kursor w lewo lub w prawo.

Podstawy obsługi
6
7
8
9

Spacja -- wstawianie spacji.
Menu wprowadzania -- włącz słownikową metodę wprowadzania tekstu albo
zmień język pisania.
Enter -- przesuwa kursor do następnego wiersza lub pola wprowadzania tekstu.
Jego dodatkowe funkcje zależą od aktualnego kontekstu. Przykładowo w polu
adresu przeglądarki internetowej działa jak ikona Idź.
Backspace -- usuwa znak.

Przełączanie wirtualnej klawiatury i klawiatury telefonu w trybie pionowym
& gt; Klaw. alfanumeryczna lub Klawiatura QWERTY.
Wybierz
Dodawanie akcentu do znaku
Wybierz i przytrzymaj znak.
Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej
Używanie wirtualnej klawiatury alfanumerycznej
Aby korzystać z klawiatury alfanumerycznej w trybie podczas pisania w trybie
pionowym, możesz przełączyć się z klawiatury wirtualnej na wirtualną klawiaturę
alfanumeryczną.
1
2

27

Wybierz pole wprowadzania tekstu.
& gt; Klaw. alfanumeryczna.
Wybierz

28
1
2
3
4
5
6
7
8

Podstawy obsługi
Klawisze numeryczne
* -- wprowadza znaki specjalne lub umożliwia wybranie właściwego z
zaproponowanych słów, gdy jest włączona słownikowa metoda wprowadzania
tekstu, a słowo zostało podkreślone.
Klawisz Shift -- zmiana wielkości liter. Aby włączyć lub wyłączyć słownikową
metodę wprowadzania tekstu, szybko wybierz ten klawisz dwa razy. Aby przełączyć
między trybami literowym i numerycznym, wybierz i przytrzymaj klawisz.
Klawisz Zamknij -- zamyka wirtualną klawiaturę alfanumeryczną.
Klawisze strzałek -- przesuwają kursor w lewo lub w prawo.
Menu wprowadzania -- włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu,
zmiana języka lub przełączanie na wirtualną klawiaturę.
Klawisz Backspace -- usuwa znak.
Wskaźnik wprowadzania tekstu (jeśli jest dostępny) -- wskazuje wielkość liter, tryb
literowy lub numeryczny oraz czy włączona jest metoda słownikowa.

Uaktywnianie tradycyjnej metody wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury
wirtualnej
Dwukrotnie wybierz #.
Wprowadzanie znaku
1 Wybierz odpowiedni klawisz numeryczny (1-9) tyle razy, aż pojawi się żądany znak.
Pod każdym klawiszem kryje się więcej znaków niż wydrukowano.
2 Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie
wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora lub przesuń kursor do przodu,
a następnie naciśnij ponownie ten klawisz.
Wstawianie spacji
Wybierz 0.
Przenoszenie kursora do nowego wiersza
Wybierz 0 trzy razy.
Włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu na klawiaturze
wirtualnej
Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku, do którego można dodawać nowe
wyrazy. Metoda słownikowa nie jest dostępna we wszystkich językach.
1
2

& gt; Włącz przewidyw. tekstu.
Wybierz
Aby wpisać żądane słowo, użyj klawiszy 2-9. Aby napisać każdą z liter, wybierz
odpowiedni klawisz tylko raz. Aby na przykład wpisać słowo ,,Nokia", gdy jest
wybrany słownik angielski, wybierz 6 (N), 6 (o), 5 (k), 4 (i), 2 (a).

Podstawy obsługi

3

4
5

29

Sugerowane słowo zmienia się z każdym kolejnym naciśnięciem klawisza.
Jeżeli chodzi o inne słowo, wybieraj *, aż zostanie wyświetlone prawidłowe
dopasowanie. Jeśli słowa nie ma w słowniku, wybierz Spr. pisow., a następnie
wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz OK.
Znak ? na końcu wpisanego słowa oznacza, że tego słowa nie ma w słowniku. Aby
dodać słowo do słownika, wybierz *, wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz
OK.
Aby wstawić spację, wybierz 0. Aby dodać znak interpunkcyjny, wybierz 1, a
następnie wybieraj *, aż zostanie wyświetlony prawidłowy znak interpunkcyjny.
Zacznij pisać następne słowo.

Wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu
Wybierz szybko # dwa razy.
Określanie języka pisanego tekstu
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Polecenie dotykowe & gt; Język pisanego
tekstu.
Zmienianie języka podczas pisania
& gt; Opcje wpisywania & gt; Język pisanego tekstu lub
Wybierz
tekstu.

& gt; Język pisanego

Dostępne opcje mogą się różnić.
Wskaźniki na wyświetlaczu
Wskaźniki ogólne
Ekran dotykowy i klawisze są zablokowane.
Urządzenie bezgłośnie powiadamia o przychodzących połączeniach lub
wiadomościach.
Alarm jest włączony.
Profil czasowy jest aktywny.
Masz przeoczone wydarzenie z kalendarza.
Wskaźniki połączeń
Ktoś do Ciebie dzwonił.
Używasz drugiej linii telefonicznej (usługa sieciowa).
Połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer (usługa sieciowa).
Jeżeli masz dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.
Urządzenie jest gotowe do połączenia internetowego.

30

Podstawy obsługi
Jest aktywne połączenie transmisji danych (usługa sieciowa).

Wskaźniki wiadomości
Masz nieprzeczytane wiadomości. Jeżeli wskaźnik miga, folder Skrzynka
odbiorcza może być zapełniony.
W folderze Skrzynka nadawcza znajdują się wiadomości oczekujące na
wysłanie.
Wskaźniki sieciowe
Urządzenie jest połączone z siecią GSM (usługa sieciowa).
Urządzenie jest połączone z siecią 3G (usługa sieciowa).
Połączenie transmisji danych GPRS (usługa sieciowa) jest otwarte. Wskaźnik
informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o otwieraniu lub zamykaniu
połączenia.
Połączenie transmisji danych EGPRS (usługa sieciowa) jest otwarte. Wskaźnik
informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o nawiązywaniu połączenia.
Połączenie transmisji danych 3G (usługa sieciowa) jest otwarte. Wskaźnik
informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o nawiązywaniu połączenia.
Połączenie transmisji danych HSPA (usługa sieciowa) jest otwarte. Wskaźnik
informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o nawiązywaniu połączenia.
Połączenie sieci WLAN jest dostępne. Wskaźnik
informuje o tym, że
połączenie jest szyfrowane, a wskaźnik
o tym, że nie jest szyfrowane.
Wskaźniki łączności
Połączenie Bluetooth jest aktywne.
wskazuje, że urządzenie wysyła dane.
Migający wskaźnik oznacza próbę nawiązania połączenia z innym urządzeniem.
Do urządzenia podłączono kabel USB.
Do urządzenia podłączono kabel HDMI.
GPS jest aktywny.
Urządzenie jest w trakcie synchronizacji.
Nadajnik FM jest aktywny, ale nie nadaje sygnału.
wskazuje, że nadajnik
FM nadaje sygnał.
Do urządzenia jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.
Do urządzenia jest podłączony kompatybilny kabel telewizyjny.
Do urządzenia jest podłączony kompatybilny telefon tekstowy.

Podstawy obsługi

31

Ustawianie wskaźnika powiadamiania, tak aby migał, sygnalizując nieodebrane
wiadomości lub połączenia
Wskaźnik powiadamiania znajduje się w klawiszu menu urządzenia. Miganie wskaźnika
oznacza, że masz nieodebrane połączenie lub wiadomość.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Wskaźn. powiadom. & gt; Wskaź.
powiadam..
Wyszukiwanie w urządzeniu i w internecie
Możesz wyszukiwać elementy (wiadomości, zdjęcia, pliki, wideo, muzykę)
przechowywane w pamięci Twojego urządzenia lub w internecie.
1
2
3

Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Szukaj.
Rozpocznij wprowadzanie wyszukiwanego słowa i wybierz spośród
proponowanych dopasowań.
Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, wybierz pasek adresu
internetowego na końcu wyników wyszukiwania. Potrzebne jest aktywne
połączenie z internetem.

Wskazówka: Możesz dodać widżet wyszukiwania do Ekranu głównego. Dotknij Ekranu
i widżet wyszukiwania z listy.
głównego i przytrzymaj, a następnie wybierz
Korzystanie z urządzenia offline
W miejscach, w których nie chcesz odbierać ani nawiązywać połączeń, nadal możesz
korzystać z kalendarza, listy kontaktów i gier offline, jeśli włączysz profil offline. Wyłącz
urządzenie w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych,
lub gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.
Na Ekranie głównym wybierz profil i Offline.
Po włączeniu profilu Offline połączenie z siecią komórkową zostanie zamknięte.
Wszystkie sygnały o częstotliwości radiowej pomiędzy urządzeniem a siecią
komórkową zostaną zablokowane. Jeśli spróbujesz wysłać wiadomość, zostanie ona
umieszczona w Skrzynce nadawczej i wysłana dopiero po włączeniu innego profilu.
Urządzenia można też używać bez karty SIM. Wyłącz urządzenie i wyjmij kartę SIM. Po
ponownym włączeniu urządzenia uaktywniany jest profil offline.
Kiedy włączony jest profil offline, nadal można łączyć się z siecią WLAN, na przykład,
aby czytać pocztę e-mail lub przeglądać strony internetowe. Można także używać
technologii Bluetooth. Ustanawiając połączenia z siecią WLAN lub Bluetooth i
korzystając z nich, należy postępować zgodnie z wszystkimi obowiązującymi
zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

32

Podstawy obsługi

Wydłużanie żywotności baterii
Jeśli masz wrażenie, że stale potrzebujesz ładowarki, możesz podjąć pewne kroki, aby
zmniejszyć ilość energii pobieranej przez urządzenie.
o
o

Zawsze ładuj baterię do pełnego naładowania.
Kiedy tryb oszczędzania energii jest włączony, ustawienia urządzenia, takie jak
Tryb sieci i wygaszacz ekranu, są optymalizowane.

Włączanie trybu oszczędzania energii
i wybierz Włącz oszczędz. energii. Aby wyłączyć tryb
Naciśnij klawisz wyłącznika
i wybierz Wyłącz oszcz. energii.
oszczędzania energii, naciśnij klawisz wyłącznika
Zamykanie nieużywanych aplikacji
Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przesuwaj palcem po ekranie, aż wyświetli się
żądana aplikacja, a następnie wybierz .
Dźwięki, motywy i efekty
o Wycisz niepotrzebne dźwięki, np. dźwięki klawiszy.
o Zamiast używać głośnika, korzystaj ze słuchawek przewodowych.
o Zmień czas, po którym ma być wyłączany wyświetlacz urządzenia.
Ustawianie długości okresu przed włączeniem blokady
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Wyświetlacz & gt; Czas podświetlenia.
Włączanie ciemnego motywu i tapety
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Motywy & gt; Ogólne. Aby zmienić tapetę, na ekranie
głównym wybierz Opcje & gt; Zmień tapetę.
Wyłączanie efektów animacji tła
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Motywy & gt; Ogólne & gt; Opcje & gt; Efekty motywu & gt; Nie.
Zmniejszanie jasności wyświetlacza
W ustawieniach wyświetlacza wybierz Jasność.
Wyłączanie Duży zegar wygaszacza ekranu
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Motywy & gt; Wygasz. ekranu & gt; Brak.
Korzystanie z sieci
o Kiedy słuchasz muzyki lub w inny sposób korzystasz z urządzenia, ale nie chcesz
wykonywać ani odbierać połączeń, włącz profil offline.

Personalizacja
o
o
o

33

Ustaw urządzenie tak, aby poczta była sprawdzana rzadziej.
Łącząc się z internetem, używaj połączenia WLAN zamiast połączenia danych
pakietowych (GPRS lub 3G).
Jeżeli Twoje urządzenie jest ustawione tak, aby korzystało zarówno z sieci GSM, jak
i 3G (tryb podwójny), będzie zużywało więcej energii podczas wyszukiwania sieci
3G.

Ustawianie korzystania tylko z sieci GSM w urządzeniu
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Sieć & gt; Tryb sieci & gt; GSM.
Wyłączanie niepotrzebnej łączności Bluetooth
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth & gt; Bluetooth & gt; Wyłącz..
Zatrzymywanie skanowania dostępnych sieci WLAN w urządzeniu
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; WLAN & gt; Opcje & gt; Ustawienia & gt; Pokaż
dostępność WLAN & gt; Nigdy.
Nawiązywanie połączenia danych pakietowych (3G lub GPRS) tylko wtedy, kiedy
jest to konieczne
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Ustaw. administr. & gt; Dane pakietowe & gt;
Połącz. pakietowe & gt; Kiedy potrzeba.

Personalizacja
Profile
Informacje o profilach
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Profile.
Czekasz na telefon, ale nie chcesz, żeby telefon dzwonił? W telefonie są różne grupy
ustawień nazywane profilami, które można odpowiednio spersonalizować do
określonych wydarzeń i środowisk. Można również utworzyć własne profile.
Aby spersonalizować profile, możesz:
o
o
o
o
o

Zmienić dźwięki sygnału i wiadomości.
Dostosować głośność dzwonków połączeń i dźwięków klawiszy.
Wyciszyć dźwięki klawiszy i ostrzeżeń.
Włączyć alerty wibracyjne.
Zmienić ustawienia urządzenia tak, aby odtwarzało nazwę dzwoniącego kontaktu.

34

Personalizacja

Personalizowanie dźwięków
Dźwięki urządzenia można spersonalizować w poszczególnych profilach.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Profile.
1
2

Wybierz odpowiedni profil.
Wybierz Przystosuj i żądaną opcję.

Wskazówka: Pobierz dźwięki dzwonka ze Sklepu Ovi. Aby dowiedzieć się więcej o
usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.
Wyciszanie urządzenia
Kiedy włączony jest profil Bez dźwięku, wszystkie dźwięki dzwonków i alertów są
wyciszone. Włącz ten profil, gdy jesteś w kinie lub na spotkaniu.
Na ekranie głównym wybierz profil i Bez dźwięku.
Zmiana profilu na czas spotkania lub pobytu na zewnątrz budynków
Po włączeniu profilu Spotkanie urządzenie zamiast dzwonić, emituje jeden krótki,
dyskretny dźwięk. Po włączeniu profilu Na zewnątrz dźwięk dzwonka jest głośniejszy,
więc sygnał połączenia jest słyszalny nawet w hałaśliwym otoczeniu.
Na ekranie głównym wybierz profil i Spotkanie lub Na zewnątrz.
Tworzenie nowego profilu
Urządzenie można przystosować do potrzeb związanych z pracą, nauką lub życiem
osobistym. Do różnych sytuacji można tworzyć nowe profile i nadawać im odpowiednie
nazwy.
1
2
3

Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Profile i Opcje & gt; Utwórz nowy.
Określ ustawienia profilu i wybierz Nazwa profilu.
Nadaj profilowi nazwę.

Konfigurowanie profilu czasowego
Możesz aktywować profil do ustalonego czasu, po którym zostanie aktywowany profil
używany poprzednio.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Profile.
1
2

Wybierz żądany profil, a następnie wybierz Czasowy.
Ustaw czas, który ma być profilem czasowym wygaśnięcia.

Zmiana tematu
Tematy umożliwiają zmianę kolorów i wyglądu wyświetlacza.

Personalizacja

35

Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Motywy.
Wybierz Ogólne oraz temat.
Niektóre tematy zawierają efekty animacji tła. Aby zaoszczędzić energię baterii, wybierz
Ogólne & gt; Opcje & gt; Efekty motywu & gt; Nie.
Wskazówka: Pobieranie tematów ze Sklepu Ovi. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze
Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.
Ekran główny
Informacje o ekranie głównym
Na ekranie głównym można szybko uzyskać dostęp do najczęściej używanych aplikacji
oraz utworzyć skróty do różnych funkcji. Można przeglądać ulubione kontakty, szybko
nawiązywać z nimi połączenia, rozpoczynać rozmowy lub wysyłać do nich wiadomości.
Można też sterować aplikacjami, takimi jak Muzyka.
Ekranów głównych można mieć więcej -- na przykład domowy, służbowy i prywatny.
Elementy ekranu głównego są interaktywne. Jeżeli na przykład wybierzesz zegar,
zostanie otwarta aplikacja Zegar.
Przełączanie między ekranami głównymi
Istnieje możliwość korzystania z wielu ekranów głównych. Utwórz osobne ekrany
główne, np. dla domu, pracy i życia prywatnego, a następnie spersonalizuj je,
umieszczając na nich różne treści.
Aby przełączyć do innego ekranu głównego, przesuń po ekranie w lewo lub w prawo.

wskazuje, który ekran główny jest widoczny.

36

Personalizacja

Personalizacja ekranu głównego
Chcesz, aby tłem ekranu głównego były ulubione zdjęcia rodziny lub krajobraz? Można
zmienić tapetę, a także kolejność elementów na ekranie głównym zgodnie ze swoimi
potrzebami.
Wskazówka: Jeżeli masz kilka ekranów głównych, możesz przełączać między nimi
także podczas edycji, a także spersonalizować je w tym samym czasie.
Zmiana tapety
1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
2 Wybierz Opcje & gt; Zmień tapetę & gt; Zdjęcie.
3 Wybierz żądane zdjęcie.
4 Wybierz Gotowe.
Wskazówka: Pobierz więcej obrazów tła z Ovi Sklepu firmy Nokia. Aby dowiedzieć się
więcej o usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.
Zmiana układu elementów na ekranie głównym
1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
2 Przeciągnij elementy i upuść je w nowym miejscu.

3

Wybierz Gotowe.

Dodawanie widżetu do ekranu głównego
Zastanawiasz się, jaka będzie dzisiaj pogoda lub co nowego wydarzyło się na świecie?
Możesz dodać miniaplikacje (widżety) do swojego ekranu głównego i mieć dostęp do
odpowiednich informacji w mgnieniu oka.
1
2
3

Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
i żądany widżet z listy.
Wybierz
Wybierz Gotowe.

Widżet może udoskonalić powiązaną z nim aplikację, a także zmienić sposób jej
działania. Przykładowo, jeśli dodasz widżet powiadomienia, będziesz otrzymywać
informacje o odebranych wiadomościach.

Personalizacja

37

Wskazówka: Aby pobrać więcej widżetów, wybierz OVI.
Używanie tej usługi lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych
ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych.
Niektóre widżety ekranu głównego mogą łączyć się z internetem automatycznie. Aby
temu zapobiec, wybierz Opcje & gt; Widżety w trybie offline.
Usuwanie widżetu z ekranu głównego
1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
2 Wybierz kolejno widżet i Usuń z menu podręcznego.
3 Wybierz Gotowe.
Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego
Dodaj najważniejsze kontakty do ekranu głównego, aby szybko do nich telefonować
lub wysyłać wiadomości.
Kontakty muszą być przechowywane w pamięci urządzenia.
1
2

W widżecie Ulubione kontakty wybierz .
Aby zaznaczyć kontakty, które mają zostać dodane do ekranu głównego, wybierz
żądane kontakty. Do widżetu można dodać maksymalnie 20 kontaktów.

Telefonowanie lub wysyłanie wiadomości do kontaktu
W widżecie wybierz kontakt.
Usuwanie kontaktu z ekranu głównego.
W widżecie wybierz
i kontakt do usunięcia. Kontakt zostanie usunięty z widżetu, ale
pozostanie na liście kontaktów.
Porządkowanie aplikacji
Chcesz szybciej otwierać najczęściej używane aplikacje? W menu głównym można
uporządkować aplikacje i ukryć rzadziej używane w folderach.
Naciśnij klawisz menu, a następnie wybierz Opcje & gt; Edytuj.
Tworzenie nowego folderu
Wybierz Opcje & gt; Nowy folder.
Przenoszenie aplikacji do folderu
Wybierz i przytrzymaj aplikację, a następnie w menu podręcznym wybierz Przenieś do
folderu i nowy folder.

38

Telefon

Wskazówka: Można też przeciągać i upuszczać aplikacje i foldery.
Pobieranie gier, aplikacji lub innych dodatków
Pobierz darmowe gry, aplikacje, pliki wideo lub kup więcej materiałów do swojego
urządzenia! W Ovi Sklepie znajdziesz zawartość dostosowaną specjalnie do Twojego
urządzenia.
Wybierz Menu & gt; Sklep i zaloguj się na konto Nokia.
1
2
3

4
5
6

Wybierz pozycję.
Jeśli wybrana pozycja jest płatna, wybierz Kup. Jeśli wybrana pozycja jest bezpłatna,
wybierz Pobierz.
Możesz płacić zarówno kartą kredytową, jak i debetową lub w ramach rachunku
telefonicznego.
Aby zapisać dane swojej karty płatniczej na koncie Nokia, wybierz Zapisz tę kartę
na moim koncie Nokia.
Jeśli dane karty są już zapisane, a chcesz skorzystać z innej formy płatności, wybierz
Zmień dane rozrachunkowe.
Aby otrzymać potwierdzenie dokonania zakupu, wybierz lub wprowadź adres email.
Wybierz Potwierdź.
Kiedy pobieranie jest zakończone, możesz otworzyć lub wyświetlić wybrany
element albo kontynuować wyszukiwanie innych materiałów. O tym, gdzie dany
element jest przechowywany w urządzeniu mobilnym, decyduje typ jego
zawartości. Aby zmienić domyślną lokalizację, wybierz Konto & gt; Preferencje
instalacji, a następnie żądaną pamięć.

Wskazówka: Użyj połączenia WLAN, aby pobrać większe pliki, takie jak gry, aplikacje
czy pliki wideo.
Wskazówka: Aby uniknąć ciągłego wprowadzania danych swojej karty płatniczej
podczas zakupów w Ovi Sklepie, zapisz swoje dane na koncie Nokia. Możesz dodać
więcej niż jedną kartę płatniczą i wybrać tę, z której chcesz korzystać podczas
dokonywania zakupów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat danego elementu, skontaktuj się z jego
dostawcą.

Telefon
Wybieranie numeru telefonu
1 Aby nawiązać połączenie, wybierz
2 Aby zakończyć połączenie, wybierz

.

.

Telefon

39

Wyszukiwanie kontaktów
Możesz wyszukać kontakt zapisany na liście kontaktów.
Na Ekranie głównym wybierz Połącz, a następnie zacznij wprowadzać imię lub
nazwisko kontaktu. Można także wyszukiwać według nazw firm. Wprowadzając kolejne
znaki, naciskaj każdy klawisz numeryczny tylko raz. Na przykład, aby wyszukać firmę
Nokia, wpisz 6, 6, 5, 4 i 2.

Nawiązywanie połączenia ze znalezionym kontaktem
Wybierz i przytrzymaj kontakt, a na karcie kontaktowej wybierz Połączenie głosowe.
Wysyłanie wiadomości do kontaktu
Wybierz i przytrzymaj kontakt, a na karcie kontaktowej wybierz Wiadomość.
Nawiązywanie połączenia wideo z kontaktem
Wybierz i przytrzymaj kontakt, a na karcie kontaktowej wybierz Połączenie wideo.
Wyłączanie wyszukiwania kontaktów
Wybierz Opcje & gt; Wyszukiw. kontaktów & gt; Wyłączone.
Nawiązywanie połączenia z kontaktem
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
1
2

Aby wyszukać kontakt, wpisz w polu wyszukiwania kilka pierwszych liter lub
znaków imienia lub nazwiska.
Wybierz kontakt.

40
3
4

Telefon
Na karcie kontaktowej wybierz Połączenie głosowe.
Jeśli do kontaktu przypisany jest więcej niż jeden numer telefonu, wybierz żądany
numer.

Nawiązywanie połączenia wideo
Masz rodzinę lub znajomych, których nie widujesz zbyt często? Jeśli chcesz porozmawiać
z nimi twarzą w twarz, możesz nawiązać połączenie wideo.

Połączenie wideo to usługa sieciowa i aby móc nawiązać takie połączenie, musisz być
w zasięgu sieci 3G.
Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności i kosztów, skontaktuj się z
usługodawcą.
W połączeniach wideo mogą uczestniczyć tylko dwie osoby. Nie można nawiązywać
połączeń wideo w trakcie innego połączenia: głosowego, wideo lub transmisji danych.
1
2

Wybierz Menu & gt; Kontakty i wyszukaj kontakt.
Wybierz kontakt, a następnie na karcie kontaktu wybierz Połączenie wideo.
Domyślnie do połączeń wideo jest używana kamera znajdująca się z przodu
urządzenia. Nawiązanie połączenia wideo może trochę potrwać. Jeżeli nie uda się
nawiązać połączenia wideo (na przykład w sytuacji, gdy połączenia wideo nie są
możliwe w danej sieci lub gdy urządzenie odbierające jest niekompatybilne),
wyświetli się pytanie, czy chcesz nawiązać zwykłe połączenie lub wysłać
wiadomość.

Telefon

3

41

Połączenie wideo jest aktywne, gdy widać dwa obrazy wideo i słychać dźwięki
płynące z głośnika. Odbiorca połączenia może jednak zablokować wysyłanie obrazu
wideo. Słychać wtedy tylko głos rozmówcy oraz widać zdjęcie lub szary ekran.
.
Aby zakończyć połączenie wideo, wybierz

Wysyłanie zdjęcia zamiast obrazu wideo na żywo
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Połączenie & gt; Zdjęcie w połącz.
wideo.
Nawet jeśli obraz wideo nie jest wysyłany, opłata za połączenie jest naliczana jak za
połączenie wideo.
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego
To urządzenie obsługuje połączenia konferencyjne z udziałem maksymalnie sześciu
osób. Połączenia konferencyjne wideo nie są obsługiwane.

1
2
3

Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
Aby połączyć się z innym uczestnikiem, wybierz Opcje & gt; Nowe połączenie.
Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
Aby po odebraniu nowego połączenia dodać pierwszego uczestnika do połączenia
konferencyjnego, wybierz
.

Dodawanie nowego uczestnika do połączenia konferencyjnego
Nawiąż połączenie z nowym uczestnikiem i dodaj to nowe połączenie do połączenia
konferencyjnego.
Rozmowa prywatna z uczestnikiem połączenia konferencyjnego
Wybierz .

42

Telefon

Przejdź do uczestnika, a następnie wybierz . Połączenie konferencyjne w urządzeniu
zostanie zawieszone. Pozostali uczestnicy mogą kontynuować połączenie
konferencyjne.
.
Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz
Odłączanie uczestnika połączenia konferencyjnego
Wybierz , przejdź do uczestnika i wybierz .
Kończenie aktywnego połączenia konferencyjnego
Wybierz
.
Używanie prostego wybierania
Można szybko telefonować do przyjaciół i rodziny, jeśli najczęściej używane numery
telefonów zostaną przypisane do klawiszy numerycznych urządzenia.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Proste wybieran..
Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego
1 Wybierz klawisz numeryczny, do którego ma zostać przypisany numer telefonu.
Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.
2 Wybierz numer telefonu z listy kontaktów.
Usuwanie lub zmiana numeru telefonu przypisanego do klawisza numerycznego
Wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz, a następnie w menu podręcznym wybierz
Usuń lub Zmień.
Nawiązywanie połączenia
Na ekranie głównym wybierz Połącz, aby otworzyć ekran wybierania numerów, a
następnie wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz numeryczny.
Używanie głosu do nawiązywania połączenia z kontaktem
Aplikacja Polecenia głosowe umożliwia głosowe sterowanie urządzeniem i
nawiązywanie połączeń.
Polecenia głosowe nie są zależne do głosu mówiącego. Polecenia są automatycznie
tworzone przez urządzenie.
Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu
lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu
numerów we wszystkich okolicznościach.

Telefon

43

Przy wybieraniu głosowym jest używany głośnik. Wypowiadając polecenie głosowe,
trzymaj urządzenie w niewielkiej odległości.
1
2
3

Na ekranie głównym wybierz i przytrzymaj Połącz. Jeśli do urządzenia podłączono
kompatybilne słuchawki z klawiszem, naciśnij i przytrzymaj klawisz słuchawek.
Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Teraz mów. Wypowiedz wyraźnie zapisaną nazwę kontaktu.
Urządzenie odtworzy w wybranym języku syntetyczne polecenie głosowe dla
rozpoznanego kontaktu oraz wyświetli jego nazwę i numer. Aby anulować
wybieranie głosowe, wybierz Przerwij.

Odsłuchiwanie polecenia głosowego przypisanego do kontaktu
1 Wybierz kontakt, a następnie Opcje & gt; Szczegóły znaku głosow..
2 Wybierz dane kontaktu.
Jeżeli pod jedną nazwą jest zapisanych kilka numerów, można także wypowiedzieć
nazwę i typ numeru, na przykład telefon komórkowy lub telefon.
Połączenia przez internet
Informacje o połączeniach internetowych
Usługa sieciowa połączeń internetowych umożliwia nawiązywanie i odbieranie
połączeń za pośrednictwem internetu. Połączenia internetowe można nawiązywać
między komputerami, telefonami komórkowymi, a także urządzeniami VoIP i
tradycyjnymi telefonami stacjonarnymi.
Niektórzy operatorzy połączeń internetowych umożliwiają bezpłatne korzystanie z
takich usług. W sprawie dostępności i kosztów zwróć się do operatora usługi połączeń
internetowych.
Aby nawiązać lub odebrać połączenie internetowe, urządzenie musi znajdować się w
zasięgu sieci WLAN lub korzystać z połączenia danych pakietowych (GPRS) w sieci 3G, a
użytkownik musi być zalogowany w usłudze połączeń internetowych.
Instalowanie usługi połączeń internetowych
Usługi połączeń internetowych można wyszukać w Sklepie Ovi. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, przejdź do witryny www.ovi.com.
1
2
3

Pobierz widżet instalacji usługi połączeń internetowych.
Aby rozpocząć instalację, wybierz widżet instalacji.
Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Po zainstalowaniu usługi połączeń internetowych na liście kontaktów wyświetlana jest
karta usługi.

44

Telefon

Nawiązywanie połączenia internetowego
Po zalogowaniu do usługi połączeń internetowych połączenia można nawiązywać z
listy znajomych lub listy kontaktów.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Nawiązywanie połączenia z kontaktem z listy znajomych
1 Otwórz kartę usługi połączeń internetowych i zaloguj się w usłudze.
2 Wybierz kontakt z listy znajomych, a następnie Połącz. internetowe.
Nawiązywanie połączenia z numerem telefonu lub adresem SIP
1 Na ekranie głównym wybierz Połącz, aby otworzyć ekran wybierania numerów, i
wprowadź numer telefonu.
2 Wybierz Opcje & gt; Połącz & gt; Połącz. internetowe.
Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem
Osoba, z którą próbujesz się połączyć, nie odbiera? Możesz łatwo nawiązać połączenie
ponownie. W dzienniku połączeń możesz wyświetlić informacje na temat nawiązanych
i odebranych połączeń.
Aby nawiązać połączenie z ostatnio wybranym numerem, wybierz numer z listy.
Nagrywanie rozmowy telefonicznej
Aplikacja Dyktafon umożliwia nagrywanie rozmów telefonicznych.
1
2

3

Podczas aktywnego połączenia głosowego wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt;
Dyktafon.
Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .

Aby zakończyć nagrywanie, wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany
automatycznie w folderze Pliki audio w aplikacji Menedżer plików.

Podczas nagrywania rozmowy jej uczestnicy słyszą krótki dźwięk emitowany w
regularnych odstępach czasowych.
Obracanie w celu wyciszenia
Jeśli znajdujesz się w sytuacji, kiedy nie chcesz, aby urządzenia Ci przeszkadzało, możesz
włączyć wyciszenie dzwonka.
Uaktywnianie funkcji obracania urządzenia w celu wyciszenia dźwięku
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Ustawienia czujnika & gt; Wycisz
połączenia & gt; Tak.

Telefon

45

Kiedy urządzenie zadzwoni, odwróć je wyświetlaczem do dołu.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń
Na ekranie głównym wyświetlane są informacje o nieodebranych połączeniach. Aby
wyświetlić numer telefonu, wybierz Pokaż. Nazwa dzwoniącego jest wyświetlana, jeśli
jest zapisana na liście kontaktów.
Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest
obsługiwana przez sieć, a urządzenie jest włączone i znajduje się w zasięgu sieci.
Oddzwanianie do kontaktu lub na określony numer
Wybierz kontakt lub numer.
Aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń później, na ekranie głównym wybierz
i otwórz kartę
Połącz, aby otworzyć ekran wybierania numerów, następnie wybierz
.
nieodebranych połączeń
Nawiązywanie połączeń z pocztą głosową
Można przekazywać połączenia przychodzące do poczty głosowej (usługa sieciowa).
Dzwoniący mogą zostawić wiadomość, jeśli np. połączenie nie zostało odebrane.
Na ekranie głównym wybierz Połącz, aby otworzyć ekran wybierania numerów, a
następnie wybierz i przytrzymaj 1.
Zmienianie numeru poczty głosowej
1 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Skrzynka połączeń.
2 Wybierz i przytrzymaj pocztę głosową, a następnie w menu podręcznym wybierz
Zmień numer.
3 Wprowadź numer (otrzymany od usługodawcy) i wybierz OK.

46

Telefon

Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer
telefonu
Jeśli nie możesz rozmawiać, możesz przekazywać połączenia przychodzące do poczty
głosowej lub na inny numer telefonu.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Przek. połączeń & gt; Połączenia
głosowe.
Przekazywanie połączeń jest usługą sieciową. Aby uzyskać szczegółowe informacje,
skontaktuj się z usługodawcą.
Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących do poczty głosowej
Wybierz Wszystkie połączenia głosowe & gt; Uaktywnij & gt; Do poczty głosowej.
Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na inny numer telefonu
1 Wybierz Wszystkie połączenia głosowe & gt; Uaktywnij & gt; Na inny numer.
2 Wprowadź numer lub wybierz Znajdź, aby użyć numeru zapisanego na liście
kontaktów.
Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania połączeń, np. Gdy zajęty
i Gdy nie odbieram.
na ekranie głównym wskazuje, że wszystkie połączenia są przekierowywane.
Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.
Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń
Czasem użytkownik może chcieć zablokować możliwość nawiązywania lub odbierania
połączeń przy użyciu urządzenia. Dzięki usłudze sieciowej zakazu połączeń możesz na
przykład ograniczyć wszystkie wychodzące połączenia międzynarodowe albo
połączenia przychodzące, kiedy jesteś za granicą.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Zakaz połączeń.
Aby zmodyfikować ustawienia tej funkcji, musisz podać hasło zakazu otrzymane od
usługodawcy.
Zapobieganie nawiązywaniu połączeń
1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz Zakaz połączeń
głosowych/wideo.
2 Aby zapobiec nawiązywaniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych,
wybierz Połączenia wychodzące lub Połączenia międzynarodowe. Aby
zapobiec nawiązywaniu połączeń międzynarodowych, ale zezwolić na połączenia
krajowe, wybierz Poł. międzynarod., oprócz poł. z własnym krajem.

Telefon
3

47

Wybierz Uaktywnij. Opcja zakazu połączeń dotyczy wszystkich połączeń, także
transmisji danych.

Zapobieganie odbieraniu połączeń
1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz Zakaz połączeń
głosowych/wideo.
2 Aby zapobiec odbieraniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych,
wybierz Połączenia przychodzące lub Połączenia przychodzące w czasie
roamingu.
3 Wybierz Uaktywnij.
Zapobieganie anonimowym połączeniom internetowym
Wybierz Zakaz połączeń internetowych & gt; Zakaz poł. anonimowych & gt; Tak.
Zezwalanie na połączenia tylko z określonymi numerami
Wybieranie ustalone polega na ograniczeniu możliwości nawiązywania połączeń do
tylko określonych numerów. Można na przykład zezwolić dzieciom na połączenia tylko
z członkami rodziny lub innymi ważnymi numerami.
Wybierz Menu & gt; Kontakty i Opcje & gt; Numery SIM & gt; Kontakty wyb. ustal..
Nie wszystkie karty SIM umożliwiają korzystanie z usługi wybierania ustalonego.
Potrzebny jest kod PIN2 dostarczony przez usługodawcę.
Uaktywnianie wybierania ustalonego
Wybierz Opcje & gt; Włącz wybier. ustalone. Wprowadź kod PIN2.
Wybieranie osób, z którymi można nawiązywać połączenia
1 Wybierz Opcje & gt; Nowy kontakt SIM.
2 Wprowadź nazwę kontaktu i numer telefonu, z którym połączenia mają być
dozwolone, a następnie wybierz Gotowe. Aby dodać kontakt z listy kontaktów do
listy wybierania ustalonego, wybierz Dodaj z Kontaktów i kontakt.
Aby wysłać wiadomość SMS do kontaktu z karty SIM, gdy usługa wybierania ustalonego
jest aktywna, dodaj numer centrum wiadomości SMS do listy wybierania ustalonego.
Udostępnianie wideo
Informacje o udostępnianiu wideo
Dzięki udostępnianiu wideo (usługa sieciowa) można podczas połączenia głosowego
udostępniać w innym urządzeniu materiały wideo na żywo lub nagrane i zapisane w
swoim urządzeniu.

48

Telefon

Uaktywnienie aplikacji Udostępnianie wideo powoduje automatyczne włączenie
głośnika. Jeżeli nie chcesz używać głośnika, możesz korzystać z kompatybilnych
słuchawek.
Wymagania funkcji udostępniania wideo
Aby można było udostępnić wideo, zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą:
o
o
o

Znajdować się w zasięgu sieci 3G. Jeśli którakolwiek ze stron znajdzie się poza
zasięgiem sieci 3G, połączenie głosowe będzie kontynuowane.
Uaktywnić funkcję udostępniania wideo.
Skonfigurować połączenia między osobami.

Więcej informacji na temat usługi, dostępności sieci 3G i opłat związanych z usługą
można uzyskać od usługodawcy
Konfigurowanie udostępniania wideo
Do skonfigurowania udostępniania wideo potrzebne są ustawienia połączeń między
poszczególnymi osobami i połączeń w sieci 3G.
Połączenia ,,osoba do osoby" są także znane pod nazwą połączeń SIP (Session Initiation
Protocol). Aby było możliwe udostępnianie wideo, w urządzeniu należy skonfigurować
ustawienia profilu SIP. Po ustawienia profilu SIP zwróć się do usługodawcy, a otrzymane
ustawienia zapisz w urządzeniu. Usługodawca może przesłać ustawienia w wiadomości
konfiguracyjnej lub dostarczyć listę wymaganych parametrów.
Konfigurowanie połączenia między osobami
1 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Ustaw. administr. & gt; Ustawienia SIP
oraz profil SIP.
2 Wprowadź wymagane ustawienia profilu SIP.
Zmodyfikuj ustawienia udostępniania wideo
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Udostępn. wideo.
Używanie połączenia 3G
Aby uzyskać więcej informacji o sieciach, skontaktuj się z usługodawcą.
Dodawanie adresu SIP do kontaktu
1 Wybierz Menu & gt; Kontakty.
2 Wybierz kontakt lub utwórz nowy.
3 Wybierz Opcje & gt; Edytuj.
4 Wybierz Opcje & gt; Dodaj element & gt; Udostępnij wideo.

Kontakty
5

49

Wprowadź adres SIP w formacie nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (zamiast
nazwy domeny możesz użyć adresu IP).
Jeśli nie jest znany adres SIP kontaktu, można użyć numeru telefonu odbiorcy razem
z numerem kierunkowym kraju (jeśli umożliwia to sieć komórkowa), aby
udostępniać wideo.

Udostępnianie wideo nagranego lub na żywo
Podczas aktywnego połączenia głosowego wybierz Opcje & gt; Udostępnij wideo.
1

2

Aby udostępniać wideo na żywo, wybierz Wideo na żywo.
Aby udostępniać wideo, wybierz Plik wideo i żądane wideo. Urządzenie sprawdzi,
czy wideo wymaga konwersji. Jeżeli wymaga, wideo zostanie automatycznie
przekonwertowane.
Wybierz żądany adres SIP lub numer telefonu zapisany na wizytówce odbiorcy. Jeśli
adres SIP lub numer telefonu nie są dostępne, wprowadź dane ręcznie i wybierz
OK. Jeśli wprowadzasz numer telefonu, musisz wpisać również kod kraju.
Zaproszenie jest wysyłane na adres SIP.

Jeżeli podczas udostępniania wideo otworzysz inną aplikację, udostępnianie zostanie
wstrzymane.
Kontynuowanie udostępniania
Na ekranie głównym wybierz Opcje & gt; Wznów udostęp. wideo.
Kończenie udostępniania wideo
Wybierz Stop. Aby zakończyć połączenie głosowe, wybierz . W momencie
zakończenia połączenia jest również kończone udostępnianie wideo.
Zapisywanie udostępnianego sygnału wideo na żywo
Po wyświetleniu monitu wybierz Tak.
Akceptacja zaproszenia do udostępniania wideo
Wybierz Tak. Udostępnianie widep rozpoczyna się automatycznie.

Kontakty
Informacje o Kontaktach
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
W aplikacji Kontakty można zapisywać i porządkować numery telefonów, adresy i inne
dane kontaktowe znajomych.

50

Kontakty

Zapisywanie numerów telefonów i adresów e-mail
Można zapisywać numery telefonów, adresy e-mail i inne dane znajomych na liście
kontaktów.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Dodawanie kontaktu do listy kontaktów
1 Wybierz Opcje & gt; Nowy kontakt.
2 Wybierz pole, aby wprowadzić tekst. Aby zakończyć wpisywanie tekstu, wybierz
.
Edytowanie informacji kontaktowych
1 Wybierz kontakt.
2 Otwórz zakładkę karty kontaktu .
3 Wybierz dane kontaktu.
Dodawanie danych kontaktu
Wybierz kontakt, a następnie Opcje & gt; Edytuj & gt; Opcje & gt; Dodaj element.
Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości lub odebranego połączenia
Odbierasz połączenie lub wiadomość od osoby, której numer telefonu nie jest jeszcze
zapisany na liście kontaktów? Taki numer można łatwo zapisać jako nową pozycję lub
dodać do już istniejącej pozycji na liście kontaktów.
Zapisywanie numeru z odebranego połączenia
1 Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Rejestr.
2 Wybierz Ostatnie połączenia & gt; Odebr. połączenia.
3 Wybierz i przytrzymaj numer telefonu, a następnie w menu podręcznym wybierz
Zapisz w Kontaktach.
4 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować
istniejącą.
Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości
1 Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
2 Wybierz Skrz. odbiorcza i wiadomość.
3 Wybierz numer telefonu i Zapisz w Kontaktach.
4 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować
istniejącą.

Kontakty

51

Szybkie kontaktowanie się z najważniejszymi osobami
Można ustawić najważniejsze kontakty jako ulubione. Ulubione mogą znajdować się u
góry listy kontaktów, aby można było szybko się z nimi kontaktować.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Ustawianie kontaktu jako ulubionego
Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz Dodaj do
ulubionych.
Usuwanie kontaktu z ulubionych
Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz Usuń z
ulubionych. Kontakt nie zostanie usunięty ze standardowej listy kontaktów.
Ustawianie dźwięku dzwonka określonego kontaktu
Chcesz słyszeć, kto do Ciebie dzwoni? Możesz ustawić dźwięk dzwonka dla konkretnej
osoby.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Ustawianie dźwięku dzwonka kontaktu
1 Wybierz kontakt, a następnie Opcje & gt; Edytuj.
2 Wybierz pole Dźwięk dzwonka i dźwięk dzwonka.
Ustawianie dźwięku dzwonka grupy kontaktów
1 Otwórz kartę Grupy.
2 Wybierz i przytrzymaj tytuł grupy, a następnie w menu podręcznym wybierz
Dźwięk dzwonka.
3 Wybierz z listy dźwięk dzwonka.
Dźwięk dzwonka ma zastosowanie tylko do osób znajdujących się w grupie w
momencie ustawiania dzwonka.
Wysyłanie swoich danych kontaktowych przy użyciu funkcji Moja wizytówka
Moja karta to elektroniczna wizytówka. Przy użyciu funkcji Moja karta można wysłać
innym swoje dane kontaktowe.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Wysyłanie swoich danych jako wizytówki
Wybierz i przytrzymaj Moja karta, a następnie z menu podręcznego wybierz Wyślij
jako wizytówkę.

52

Kontakty

Edycja własnych danych kontaktowych na karcie Moja wizytówka
Wybierz Moja karta oraz szczegół do edycji.
Tworzenie grupy kontaktów
Po utworzeniu grup kontaktów można wysłać wiadomość do wielu osób jednocześnie.
Można na przykład przypisać członków swojej rodziny do jednej grupy.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
1
2
3
4
5

Otwórz kartę Grupy.
Wybierz Opcje & gt; Nowa grupa.
Wprowadź nazwę grupy i wybierz OK.
Wybierz grupę, a następnie Opcje & gt; Dodaj członków.
Aby zaznaczyć kontakty, które mają być dodane do grupy, wybierz je.

Wysyłanie wiadomości do grupy osób
Chcesz szybko wysłać wiadomość do wszystkich członków swojej rodziny? Jeśli zostali
przypisani do grupy, możesz wysłać wiadomość jednocześnie do wszystkich.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
1
2

Otwórz kartę Grupy.
Wybierz i przytrzymaj tytuł grupy, a następnie w menu podręcznym wybierz
Utwórz wiadomość.

Kopiowanie kontaktów z karty SIM do urządzenia
Jeśli kontakty są zapisane na karcie SIM, można je skopiować do urządzenia. Do
kontaktów zapisanych w urządzeniu można dodać więcej szczegółów, takich jak
kolejne numery telefonów, adresy czy zdjęcie.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Wybierz Opcje & gt; Numery SIM & gt; Skopiuj wsz. do telef..
Wskazówka: Jeśli teraz dany kontakt pojawia się dwukrotnie na liście kontaktów,
wybierz Opcje & gt; Ustawienia & gt; Kontakty wyświetlane, a następnie usuń zaznaczenie
pola wyboru Pamięć SIM.
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów w usłudze Ovi by Nokia
Kontakty z kopii zapasowej kontaktów utworzonej w usłudze Ovi by Nokia można łatwo
skopiować do nowego urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie skradzione lub zniszczone,
nadal będziesz mieć dostęp do listy kontaktów online.

Wiadomości

53

Wybierz Menu & gt; Kontakty i Opcje & gt; Ovi Synchronizacja.
Jeżeli zezwolisz na automatyczną synchronizację, wszystkie zmiany na liście kontaktów
zostaną automatycznie uwzględnione w usłudze Ovi by Nokia.
Aby korzystać z usługi Ovi, wymagane jest konto Nokia. Jeżeli jeszcze nie masz konta,
utwórz je pod adresem www.ovi.com. Zostanie także wyświetlony monit o utworzenie
konta, jeśli za pomocą urządzenia korzystasz z usług Ovi.
Jeżeli używasz usługi Ovi Synchronizacja do automatycznej synchronizacji kontaktów z
Ovi, nie zezwalaj na synchronizację kontaktów z żadną inną usługą, ponieważ mogą
wystąpić konflikty. Usługa Ovi Synchronizacja dla kontaktów nie jest dostępna, jeśli
synchronizacja kontaktów jest włączona w usłudze Poczta Exchange.

Wiadomości
Informacje o aplikacji Wiadomości
Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
Można wysyłać i odbierać różne rodzaje wiadomości:
o
o
o
o

Wiadomości SMS
Wiadomości audio
wiadomości MMS zawierające zdjęcia i wideo;
wiadomości do grup.

Wiadomości wymaga obsługi sieci.
Wysyłanie wiadomości
Wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS) umożliwiają szybki kontakt z
rodziną i znajomymi. Do wiadomości MMS można załączyć zdjęcia, wideo i pliki
dźwiękowe.
Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
1
2
3

4

Wybierz Nowa wiadom..
Aby wybrać odbiorców z listy kontaktów, wybierz pole Do. Aby wprowadzić numer
telefonu odbiorcy ręcznie, wpisz go w polu Do.
Aby dodać załącznik, wybierz .
Wybierz

.

Wysłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysłanie zwykłej
wiadomości SMS. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca.

54

Wiadomości

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków
pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub
więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.
Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę,
ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których
może się składać pojedyncza wiadomość.
Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać
go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.
Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W
poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.
Wysyłanie wiadomości audio
Można nagrać plik dźwiękowy, np. urodzinową piosenkę, i wysłać go do znajomego w
wiadomości audio.
Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
1
2
3
4

Wybierz Opcje & gt; Utwórz wiadomość & gt; Wiadomość audio.
Aby nagrać wiadomość, wybierz .
Aby wybrać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz pole Do. Aby wprowadzić numer
telefonu odbiorcy ręcznie, wprowadź go w polu Do.
Wybierz
.

Odbieranie wiadomości
Po odebraniu wiadomości można ją otworzyć bezpośrednio na ekranie głównym.
Później wiadomość można znaleźć w folderze Rozmowy lub w folderze Skrz. odbiorcza
w aplikacji Wiadomości.
Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
i komunikat 1
Gdy nadejdzie wiadomość, na ekranie głównym pojawi się symbol
nowa wiadomość. Aby otworzyć wiadomość, wybierz Pokaż. Domyślnie wiadomość
jest otwierana w widoku Rozmowy.
Odpowiadanie na odebraną wiadomość w widoku Rozmowy
Wybierz pole wprowadzania tekstu znajdujące się u dołu wyświetlacza, napisz
wiadomość i wybierz
.
Otwieranie wiadomości w folderze Skrz. odbiorcza
Wybierz Skrz. odbiorcza i wiadomość.

Wiadomości

55

Odpowiadanie na odebraną wiadomość w widoku Skrz. odbiorcza
Otwórz wiadomość, a następnie wybierz
.
Przekazywanie wiadomości w widoku Skrz. odbiorcza
Otwórz wiadomość, a następnie wybierz
.
Zapisywanie odebranego elementu multimedialnego
Wybierz element i przytrzymaj go, a następnie w menu podręcznym wybierz Zapisz.
Element można wyświetlić w odpowiedniej aplikacji. Aby na przykład wyświetlić
zapisane zdjęcia, otwórz aplikację Zdjęcia.
Wyświetlanie rozmowy
Wiadomości wysłane do danego kontaktu oraz od niego otrzymane można zobaczyć w
jednym widoku i w nim kontynuować rozmowę.
Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
Wybierz Rozmowy i kontakt. Wyświetlane są wszystkie wiadomości wysłane do tego
kontaktu oraz od niego otrzymane.
Odpowiadanie na wiadomość w oknie rozmowy
1 Otwórz rozmowę.
2 Wybierz pole wprowadzania tekstu u dołu wyświetlacza i napisz wiadomość.
3 Aby dodać załączniki lub kolejnych odbiorców, wybierz Opcje & gt; Dodaj.
.
4 Aby wysłać wiadomość, wybierz
Gdy wysyłasz nową wiadomość, jest ona dodawana do bieżącej rozmowy. Jeśli nie ma
żadnej rozmowy, rozpoczynana jest nowa.
Na ekranie głównym odebrana wiadomość jest domyślnie otwierana w widoku
Rozmowy. Aby wiadomości były otwierane w widoku Skrz. odbiorcza, wybierz Opcje & gt;
Widok wiadomości & gt; Skrzynka odbiorcza.
Słuchanie wiadomości SMS
Można ustawić urządzenie tak, aby odczytywało na głos wiadomości SMS.
1
2
3

Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
Wybierz Skrz. odbiorcza.
Wybierz i przytrzymaj wiadomość, a następnie w menu podręcznym wybierz
Słuchaj.

Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Telefon & gt; Mowa.

56

Poczta

Zmiana języka
Wybierz Język i język.
Pobieranie dodatkowego języka
Wybierz Opcje & gt; Pobierz języki.
Zmiana głosu
. Aby przejrzeć głos, wybierz go i przytrzymaj, a następnie wybierz
Wybierz
Odtwórz głos.
Zmiana języka
Można zmienić język urządzenia i język pisania wiadomości SMS i e-mail. Można też
uaktywnić słownikową metodę wprowadzania tekstu.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Język.
Zmiana języka urządzenia
Wybierz Język telefonu.
Zmiana języka wpisywania tekstu
Wybierz Język pisanego tekstu.
Włączanie przewidywania tekstu
Wybierz Przewidywanie tekstu.

Poczta
Informacje na temat poczty
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Poczta.
Możesz dodać kilka skrzynek pocztowych i przechodzić do nich bezpośrednio z Ekranu
głównego. W widoku głównym poczty można przełączać skrzynki pocztowe.

Poczta

1
2
3
4

57

Napisz wiadomość e-mail.
Przełącz skrzynki pocztowe.
Posortuj pocztę według np. dat.
Poczta w bieżącej skrzynce pocztowej.

Poczta zawiera elementy interaktywne. Wybierz i przytrzymaj na przykład wiadomość,
aby wyświetlić menu podręczne.
Używanie tej usługi lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych
ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych.
Zakładanie bezpłatnego konta e-mail w usłudze Ovi firmy Nokia

Usługa Ovi Mail firm Nokia pozwala uzyskać dostęp do poczty e-mail za pomocą
urządzenia lub komputera. Funkcja ochrony przed spamem zapewnia porządek w
skrzynce pocztowej, a ochrona antywirusowa zwiększa bezpieczeństwo wiadomości.

1
2

Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Poczta.
Wybierz Nowa skrz. pocztowa & gt; Rozpocznij & gt; Ovi Mail i Zarejestruj teraz.

Uzyskiwanie dostępu do konta e-mail za pomocą komputera
Zaloguj się w witrynie www.ovi.com.
Dodawanie skrzynki pocztowej
Do urządzenia można dodać kilka skrzynek pocztowych.

58

Poczta

Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Poczta.
Dodawanie skrzynki pocztowej
Wybierz Nowa skrz. pocztowa, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.
Aby otrzymać bezpłatne konto Ovi Mail od firmy Nokia, wybierz Ovi Mail, a następnie
Zarejestruj teraz.
Dodawanie widżetu poczty do ekranu głównego
1 Na ekranie głównym dotknij pustego obszaru i przytrzymaj go.
i żądany widżet z listy.
2 Wybierz
Usuwanie skrzynki pocztowej
1 Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Poczta.
2 Wybierz Opcje & gt; Usuń skrzynkę pocztową, a następnie skrzynkę pocztową.
Czytanie wiadomości e-mail
Przy użyciu urządzenia można czytać pocztę i na nią odpowiadać.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Poczta.
Czytanie wiadomości e-mail
Wybierz wiadomość e-mail.
Wskazówka: Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i rozsuń
je lub zsuń.

Otwieranie i zapisywanie załącznika
Wybierz załącznik i odpowiednią opcję. Jeśli wiadomość ma więcej załączników,
możesz zapisać wszystkie jednocześnie.
Odpowiadanie na wiadomość
Wybierz Opcje & gt; Odpowiedź.

Poczta

59

Przekazywanie wiadomości
Wybierz Opcje & gt; Prześlij dalej.
Wskazówka: Jeśli wiadomość zawiera adres internetowy, który chcesz otworzyć w
przeglądarce urządzenia, zaznacz go.
Wskazówka: Aby otworzyć poprzednią lub następną wiadomość, użyj ikon strzałek.
Wysyłanie wiadomości e-mail
Za pomocą urządzenia można tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail oraz dołączać do
nich pliki.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Poczta.
1
2
3

4

.
Wybierz
Odbiorcę z listy kontaktów, wybierz ikonę Do, DW lub UDW. Aby ręcznie wprowadzić
adres e-mail, wybierz pole Do, DW lub UDW.
.
Aby dodać załącznik do wiadomości e-mail, wybierz
Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz

.

Odpowiadanie na zaproszenia na spotkania
Zaproszenia na spotkania można otworzyć i zaakceptować za pośrednictwem usługi
Poczta Exchange. Po zaakceptowaniu zaproszenia będzie ono widoczne w kalendarzu.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Poczta, a następnie otwórz zaproszenie na spotkanie.
Wybierz

(Zaakceptuj),

(Odrzuć) lub

(Wstępnie zaakceptuj).

Sprawdzanie swojej dostępności
Wybierz Opcje & gt; Wyświetl kalendarz.
Aby edytować, wysłać lub przekazać dalej zaakceptowane zaproszenie na spotkanie,
otwórz je w kalendarzu.
Dostępne opcje mogą się różnić.
Otwieranie poczty na ekranie głównym
Na ekranie głównym można umieścić kilka widżetów poczty (w zależności od
urządzenia). Każdy widżet poczty zawiera jedną skrzynkę pocztową. W widżecie można
sprawdzić liczbę wiadomości nowych i nieprzeczytanych.

60

Internet

Dodawanie widżetu poczty do ekranu głównego
Na ekranie głównym wybierz Nowa skrzynka pocztowa i postępuj zgodnie z
instrukcjami.
Dodawanie kolejnego widżetu poczty do ekranu głównego
Dotknij ekranu głównego i go przytrzymaj, a następnie wybierz opcję
z listy.

i żądany widżet

Otwieranie wiadomości
Wybierz widżet poczty.

Internet
Informacje o aplikacji Internet
- wybierz opcję Menu & gt; Internet.
Przy użyciu aplikacji Internet można wyświetlać strony internetowe.
Aby można było przeglądać strony internetowe, w urządzeniu musi zostać
skonfigurowany punkt dostępu do internetu, a urządzenie musi być połączone z siecią.
Przeglądanie stron internetowych
Wybierz Menu & gt; Internet.
Wskazówka: Jeśli nie masz abonamentu obejmującego przesyłanie danych, aby
zmniejszyć koszty dodawane do rachunku telefonicznego, możesz do łączenia z
internetem używać sieci WLAN.
Przechodzenie do witryny internetowej
Wybierz pasek adresu internetowego, wprowadź adres, a następnie wybierz

.

Wskazówka: Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, wybierz pasek adresu
internetowego, wprowadź wyszukiwane słowo i wybierz łącze poniżej paska adresu.
Powiększanie lub pomniejszanie
Umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je lub zsuń.
Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania
danych. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z
zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy opróżnić pamięć cache.

Internet

61

Opróżnianie pamięci podręcznej
& gt;
& gt; Prywatność & gt; Wyczyść prywatne dane & gt; Cache.
Wybierz
Dodawanie zakładki
Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do widoku Zakładki, aby
łatwo uzyskiwać do nich dostęp.
Wybierz Menu & gt; Internet.
W trakcie przeglądania wybierz

& gt;

.

Przechodzenie do strony internetowej zapisanej jako zakładka podczas
przeglądania internetu
& gt;
i zakładkę.
Wybierz
Subskrybowanie kanału internetowego
Nie musisz regularnie odwiedzać swoich ulubionych witryn internetowych, żeby na
bieżąco śledzić publikowane w nich nowe informacje. Możesz zasubskrybować kanały
internetowe i automatycznie pozyskiwać łącza do najnowszej zawartości.
Wybierz Menu & gt; Internet.
. Służą
Kanały internetowe na stronach internetowych są zwykle oznaczone ikoną
na przykład do udostępniania najnowszych wiadomości lub wpisów na blogach.
Przejdź do blogu lub strony internetowej zawierających kanał internetowy i wybierz
& gt;
oraz oczekiwany kanał.
Aktualizacja kanału internetowego
W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie z menu
podręcznego wybierz Odśwież.
Ustawianie automatycznej aktualizacji kanału
W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie w menu
podręcznym wybierz Edytuj & gt; Autoaktualizacje.
Informacje o imprezach w okolicy
Szukasz możliwości ciekawego spędzenia czasu w okolicy? Za pośrednictwem usługi Tu
i teraz uzyskasz m.in. informacje o pogodzie, imprezach i restauracjach oraz bilety do
kina.
Wybierz Menu & gt; Internet.

62
1
2

Sieci społecznościowe
Wybierz
& gt;
& gt; Tu i teraz.
Przejrzyj dostępne usługi. Aby uzyskać więcej informacji o jakiejś usłudze, wybierz
ją .

Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta
być nie zawsze dokładna i dostępna.
Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być
świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać od operatora sieci.
Używanie tej usługi lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych
ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych.

Sieci społecznościowe
Aplikacja społecznościowa -- informacje
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Społeczn. i zaloguj się do używanych usług
społecznościowych.
Aby łatwiej korzystać z sieci społecznościowych, pobierz aplikację Społeczności z
serwisu Ovi. Po zalogowaniu do usług społecznościowych takich jak Facebook czy
Twitter za pomocą aplikacji Społeczn. możesz:
o
o
o
o
o
o
o

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych z różnych serwisów w jednym
widoku
Publikowanie własnych aktualizacji statusu w wielu serwisach jednocześnie
Natychmiastowe udostępnianie zdjęć zrobione kamerą
Udostępnianie wideo nagranych za pomocą urządzenia
Połącz profile znajomych online z ich danymi kontaktowymi zapisanymi w
urządzeniu
Dodawanie informacji o lokalizacji do aktualizacji statusu
Dodawanie wydarzeń z kalendarza usługi do kalendarza urządzenia

Dostępne są tylko te funkcje, które udostępnia dany serwis społecznościowy.
Aby korzystanie z usług sieci społecznościowych było możliwe, usługi te muszą być
obsługiwane przez sieć. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz
naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych
można uzyskać u usługodawcy.
Usługi społecznościowe są oferowane przez podmioty zewnętrzne, a nie firmę Nokia.
Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowych, z której korzystasz,

Sieci społecznościowe

63

ponieważ możesz udostępniać informacje dużej grupie ludzi. Udostępnianie informacji
w usłudze podlega warunkom korzystania z usługi. Przeczytaj warunki korzystania z
usługi oraz informacje o zasadach ochrony prywatności.
Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych w jednym widoku
Po zalogowaniu za pomocą aplikacji Społeczn. do sieci społecznościowych możesz
wyświetlać w jednym widoku aktualizacje statusów znajomych ze wszystkich usług. Nie
musisz już przełączać się między różnymi aplikacjami, aby sprawdzać, co u kogo słychać.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Społeczn..
1
2
3
4

Wybierz usługę i zaloguj się.
Wybierz Dodaj sieć społecznościową.
Wybierz inną usługę i zaloguj się.
Wybierz Wszys. działania.
W widoku są automatycznie uwzględniane wszystkie kanały z dodanych usług.

Publikowanie statusu w sieciach społecznościowych
Aplikacja Społeczności umożliwia publikowanie aktualizacji statusu w sieciach
społecznościowych.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Społeczn..
Napisz aktualizację statusu w polu tekstowym.
Łączenie profili znajomych online z ich danymi kontaktowymi
Możesz łączyć profile znajomych w sieciach społecznościowych online z ich danymi
kontaktowymi w urządzeniu. Aplikacja Społeczności pozwala bezpośrednio wyświetlać
dane kontaktowe po utworzeniu połączenia oraz sprawdzać aktualizacje statusów na
liście kontaktów.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Społeczn..
1
2
3

Wybierz zdjęcie profilu znajomego online.
W menu podręcznym wybierz Połącz profil z kontaktem.
Z listy kontaktów wybierz kontakt, z którym chcesz połączyć profil.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych na ekranie głównym
Po zalogowaniu się w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter,
za pośrednictwem usług Ovi by Nokia można wyświetlać bezpośrednio na ekranie
głównym aktualizacje statusów znajomych.

64

Sieci społecznościowe

Przeglądanie aktualizacji na ekranie głównym
Po zalogowaniu się w usłudze można wyświetlać aktualizacje w widżecie
społecznościowym.
Otwieranie aplikacji Społeczności z ekranu głównego
Wybierz widżet społecznościowy. Po zalogowaniu otwiera się widok aktualizacji
statusów. Przed zalogowaniem się otwiera się widok logowania.
Przesyłanie zdjęcia lub wideo do usługi
Aplikacja Społeczności pozwala przesyłać zdjęcia i wideo do usług sieci
społecznościowych, takich jak Facebook.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Społeczn..
1
2
3
4

.
Wybierz
Wybierz, czy chcesz przesłać zdjęcie, czy wideo.
Aby zaznaczyć elementy do przesłania, wybierz je.
Maksymalny dozwolony rozmiar zdjęcia to 4 MB, a wideo 10 MB.
Jeżeli przesyłasz jedno zdjęcie, możesz dodać podpis i znacznik z komentarzem do
określonego fragmentu zdjęcia.
Aby możliwe było załadowanie wideo, usługa musi być obsługiwana przez serwis
społecznościowy. Wymagany jest też dostęp do połączenia WLAN.

Robienie i przesyłanie zdjęcia
.
1 Wybierz
2 Wybierz opcję przesyłania zdjęcia z kamery.
3 Robienie zdjęcia.
4 Dodaj podpis i znacznik z komentarzem do określonego fragmentu zdjęcia.
Udostępnianie lokalizacji w aktualizacji statusu
Przy użyciu aplikacji społecznościowej możesz informować znajomych, gdzie jesteś, aby
mogli Cię znaleźć.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Społeczn..
1
2
3

Wybierz pole wprowadzania tekstu u góry wyświetlacza.
Dodaj swoją lokalizację. Urządzenie używa systemu GPS do określania bieżącej
lokalizacji i szuka punktów orientacyjnych w pobliżu.
Jeśli znalezionych zostanie wiele punktów orientacyjnych, wybierz jeden z listy.

Aby można było korzystać z udostępniania lokalizacji, musi je udostępniać usługa.

Foto-Wideo

65

Zanim zaczniesz udostępniać informacje o swojej lokalizacji, zawsze zastanów się, z
kim się nimi dzielisz. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowych,
z której korzystasz, ponieważ możesz zacząć udostępniać informacje o lokalizacji dużej
grupie ludzi.
Do udostępniania informacji o lokalizacji w usłudze mogą mieć zastosowanie
odpowiednie warunki korzystania z usługi. Zapoznaj się z zasadami ochrony
prywatności oraz warunkami korzystania z danej usługi i zastanów się dobrze, zanim
ujawnisz informacje o swojej lokalizacji innym lub wyświetlisz ich lokalizację.
Kontaktowanie się ze znajomym z serwisu społecznościowego
Kiedy komentowanie statusu znajomego nie wystarcza, można do niego zadzwonić lub
wysłać wiadomość.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Społeczn..
1
2
3

Wybierz zdjęcie profilu znajomego.
W menu podręcznym wybierz Wyświetl dane kontaktowe.
Wybierz metodę komunikacji.

Ta funkcja jest dostępna tylko, jeśli połączono profile znajomych online z ich danymi
kontaktowymi zapisanymi w urządzeniu.
Dostępne metody komunikacji mogą się różnić. Aby zadzwonić do znajomego lub
wysłać do niego SMS, odpowiednia funkcja musi być obsługiwana przez usługę.
Dodawanie wydarzeń do kalendarza urządzenia
Odpowiadając na zaproszenia na wydarzenia z sieci społecznościowych, takich jak
Facebook, można dodawać wydarzenia do kalendarza urządzenia, aby wyświetlać
zbliżające się wydarzenia nawet w trybie offline.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Społeczn. i usługę, a następnie zaloguj się.
1
2

Wybierz zaproszenie na wydarzenie.
Dodaj wydarzenie do kalendarza urządzenia.

Aby można było korzystać z tej funkcji, musi ją udostępniać usługa.

Foto-Wideo
Informacje o Kamerze
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Foto-wideo.

66

Foto-Wideo

Po co nosić ze sobą osobną kamerę, skoro urządzenie jest wyposażone we wszystko,
co potrzebne, aby zachować wspomnienia? Przy użyciu aplikacji Kamera w urządzeniu
można łatwo robić zdjęcia lub nagrywać wideo. Urządzenia można użyć do
wyświetlania i edytowania zdjęć oraz wideo, udostępniania ich w internecie lub
wysyłania do kompatybilnych urządzeń.
Robienie zdjęcia
Naciśnij i przytrzymaj klawisz kamery.

1

2

Naciśnij klawisz kamery do połowy, aby zablokować nastawianie ostrości na
obiekcie (funkcja niedostępna w trybach poziomym i sportowym). Wyświetli się
zielony wskaźnik blokady ostrości. Jeżeli ostrość nie została zablokowana, pojawi
się czerwony wskaźnik ostrości. Zwolnij klawisz kamery i ponownie naciśnij go do
połowy. Można też zrobić zdjęcie bez blokowania ostrości.
Naciśnij klawisz kamery. Nie poruszaj urządzeniem, zanim zdjęcie nie zostanie
zapisane i wyświetlone na ekranie.

Powiększanie lub pomniejszanie
Użyj klawiszy głośności.
Włączanie śledzenia twarzy
& gt; Wykr. tw.. Funkcja śledzenia twarzy wykrywa twarze, nawet
1 Wybierz
kiedy są w ruchu, i rysuje wokół nich białe kwadraty. Wokół pierwszoplanowej
twarzy narysowany jest żółty prostokąt.
2 Aby nastawić ostrość na pierwszoplanowej twarzy, naciśnij klawisz kamery do
połowy. Wyświetli się zielony wskaźnik blokady ostrości.
3 Naciśnij klawisz kamery. Nie poruszaj urządzeniem, zanim zdjęcie nie zostanie
zapisane i wyświetlone na ekranie.
Zdjęcia i wideo są zapisywane w pamięci masowej.
Zapisywanie informacji o lokalizacji wraz ze zdjęciami i plikami wideo
Jeśli nie zawsze pamiętasz, gdzie zostało zrobione konkretne zdjęcie czy wideo, można
tak ustawić urządzenie, aby rejestrowało lokalizację.
Informacje o lokalizacji można dodać do zdjęcia lub pliku wideo, jeżeli współrzędne tej
lokalizacji można określić za pośrednictwem sieci i GPS. Po udostępnieniu zdjęcia lub
pliku wideo z dołączonymi informacjami o lokalizacji informacje te mogą być widoczne

Foto-Wideo

67

dla osób oglądających takie zdjęcie lub plik wideo. Oznaczanie geograficzne można
wyłączyć w ustawieniach aparatu.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.
Włączanie funkcji rejestrowania lokalizacji
Wybierz Opcje & gt; Ustawienia & gt; Zapisz info. o lokalizacji & gt; Tak.
Pozyskanie współrzędnych Twojej lokalizacji może zająć kilka minut. Na odbiór i jakość
sygnału GPS mogą mieć wpływ okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki
atmosferyczne. Jeśli udostępnisz plik obejmujący informacje o lokalizacji, udostępniane
są także one, a Twoje położenie może być widoczne dla innych osób przeglądających
ten plik. Ta usługa musi być obsługiwana przez sieć.
Wskaźniki informacji o lokalizacji:
-- Informacja o lokalizacji jest niedostępna. Informacje o lokalizacji mogą nie być
zapisywane ze zdjęciami i plikami wideo.
-- Informacje o lokalizacji są dostępne. Informacje o lokalizacji są zapisywane ze
zdjęciami i plikami wideo.
Robienie zbliżenia
Ustawienie ostrości na małych obiektach, takich jak owady lub kwiaty, może być trudne.
Trzeba przesunąć aparat bliżej obiektu. Aby robić ostre i wyraziste zdjęcia nawet
najdrobniejszych detali, należy używać trybu zbliżenia.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz kamery.
Włączanie trybu zbliżenia
& gt; Progr. temat. & gt; Zbliżenie.
Wybierz
Robienie zdjęcia w ciemności
Aby robić zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu, włącz tryb nocny.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz kamery.
Włączanie trybu nocnego
& gt; Progr. tem..
1 Wybierz
2 Aby użyć lampy błyskowej, wybierz Nocny portret. Jeśli nie chcesz korzystać z
lampy błyskowej, wybierz Nocny.

68

Foto-Wideo

Robienie zdjęcia obiektu w ruchu
Jesteś na imprezie sportowej i chcesz uchwycić to, co się dzieje, przy użyciu swojego
urządzenia? Aby robić wyraźne zdjęcia poruszających się ludzi, używaj trybu
sportowego.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz kamery.
Włączanie trybu sportowego
& gt; Progr. temat. & gt; Sport.
Wybierz
Wskazówki dotyczące zdjęć i wideo
Naciśnij i przytrzymaj klawisz kamery.
Robiąc zdjęcie:
o
o
o
o

o

Urządzenie trzymaj obiema rękami.
Podczas przybliżania jakość zdjęcia może się zmniejszyć.
Jeżeli kamera jest bezczynna dłużej niż minutę, włącza się tryb oszczędzania baterii.
Aby ponownie uaktywnić kamerę, krótko naciśnij klawisz kamery.
Można określić własny program tematyczny jako domyślny. Będzie on używany po
& gt; Progr. temat. & gt; Ustaw. przez
każdym włączeniu aparatu. Wybierz
użytkow. & gt; Edytuj. Zmodyfikuj ustawienia i wybierz Ustaw jako domyślny & gt;
Tak.
Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy
błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie,
nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Aby nagrywać wideo w wysokiej rozdzielczości:
o
o
o

Przed rozpoczęciem nagrywania zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
Jeśli to możliwe, zapisuj nagrywane wideo w pamięci masowej urządzenia.
Jeśli zapisujesz nagrywane wideo na karcie pamięci microSD, używaj karty klasy 4
(32 Mbit/s (4 MB/s)) lub wyższej od znanego producenta.
Przed pierwszym użyciem karty utwórz kopię zapasową wszystkich zapisanych na
niej ważnych danych. Następnie sformatuj kartę za pomocą urządzenia, nawet, jeśli
wcześniej była ona używana z urządzeniem Nokia lub sformatowana za jego
pomocą. Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na
karcie.
Jeśli wydajność karty spada z upływem czasu, utwórz kopię zapasową wszystkich
zapisanych na niej ważnych danych, a następnie sformatuj kartę za pomocą
urządzenia.

Foto-Wideo

69

Nagrywanie wideo
Przy pomocy urządzenia można nie tylko robić zdjęcia, ale i nagrywać wideo.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz kamery.
1
2
3
4

Aby w razie potrzeby przełączyć z trybu zdjęć na tryb wideo, wybierz
.
Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz kamery. Pojawi się czerwona ikona
nagrywania.
Aby wstrzymać nagrywanie, wybierz Pauza. Jeżeli wstrzymasz nagrywanie i nie
naciśniesz żadnego klawisza przez pięć minut, nagrywanie zostanie wstrzymane.
Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj klawiszy głośności.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz kamery. Plik wideo jest automatycznie
zapisywany w folderze Zdjęcia.

Możesz nagrywać wideo w wysokiej rozdzielczości. Jeśli zapisujesz nagrywane wideo
na karcie pamięci, używaj wysokiej jakości, szybkiej karty microSD od znanego
producenta. Dzięki temu uzyskasz najlepszą wydajność. Zalecana klasa kart microSD to
4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) lub wyższa.
Wskazówka: Wideo można wysyłać w wiadomościach MMS. Aby zmniejszyć rozmiar
wideo do przesłania, przed rozpoczęciem nagrywania wybierz Opcje & gt; Ustawienia & gt;
Jakość wideo i przesuń suwak do pozycji Podstawowa.
Wysyłanie zdjęć lub plików wideo
Zdjęcia i pliki wideo można wysyłać w wiadomości MMS, e-mail lub przez Bluetooth.
Wysyłanie w wiadomości MMS.
1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
2 Wybierz Opcje & gt; Wyślij & gt; Wysyłając wiadom..
3 Aby wskazać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz . Aby ręcznie wprowadzić nazwę
lub numer telefonu odbiorcy, wybierz Do i wprowadź nazwę lub numer telefonu.
4 Wybierz
.
Wysyłanie w wiadomości e-mail.
1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
2 Wybierz Opcje & gt; Wyślij & gt; Jako wiadomość.
3 Aby wskazać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz Do. Aby ręcznie wprowadzić adres
e-mail odbiorcy, wybierz Do i wprowadź adres.
4 Wybierz
.
Wysyłanie danych przez Bluetooth
1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.

70
2
3

Twoje zdjęcia i wideo
Wybierz Opcje & gt; Wyślij & gt; Przez Bluetooth.
Wybierz urządzenie, do którego chcesz przesłać dane, lub przeszukaj, aby znaleźć
więcej urządzeń.
Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je.

Twoje zdjęcia i wideo
Informacje o aplikacji Zdjęcia
Wybierz Menu & gt; Zdjęcia.
Można oglądać nagrane wideo i przeglądać zrobione zdjęcia oraz drukować najlepsze
ujęcia.
Można też wyświetlać zdjęcia i wideo na ekranie kompatybilnego telewizora.
Aby efektywniej grupować pliki multimedialne, dodawaj do nich znaczniki lub
porządkuj je w albumach.
Wyświetlanie zdjęć i wideo
Wybierz Menu & gt; Zdjęcia.
Przeglądanie zdjęć
Przesuń palcem po ekranie w górę lub w dół.
Wyświetlanie zdjęć
Wybierz zdjęcie.
Powiększanie zdjęć
Aby powiększyć, dotknij dwoma palcami ekranu i rozsuń je. Aby pomniejszyć, zsuń
palce.

Wskazówka: Aby szybko powiększyć lub pomniejszyć, dwukrotnie dotknij ekranu.

Twoje zdjęcia i wideo

71

Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów
Wybierz zdjęcie i Opcje & gt; Pokaz slajdów & gt; Odtwórz. Pokaz slajdów rozpocznie się od
wybranego zdjęcia.
Możesz wyświetlać wszystkie zdjęcia i wideo lub zdjęcia i wideo pogrupowane według
albumów bądź znaczników.
Przełączanie widoku
Wybierz
i widok.
Odtwarzanie wideo
Wybierz wideo. Wideo są oznaczone symbolem

.

Zdjęcia i wideo mogą być również wysyłane do urządzenia z innego kompatybilnego
urządzenia. Odebrane zdjęcia i wideo można wyświetlać bezpośrednio w aplikacji
Zdjęcia.
Edytowanie zrobionych zdjęć
Przy użyciu Edytora zdjęć można dodawać do zdjęć efekty, tekst, obrazy clipart lub
ramki.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Edytor zdjęć i zdjęcie.
1
2

Aby dodać efekty, wybierz żądaną opcję na rozwiniętym pasku narzędzi.
Aby zapisać edytowane zdjęcie, wybierz Opcje & gt; Zapisz. Edytowane zdjęcie nie
zastępuje oryginalnego.

Aby później wyświetlić edytowane zdjęcia, wybierz Menu & gt; Zdjęcia.
Edytor wideo
Edytor wideo - informacje
Korzystając z Edytora wideo, można łączyć zdjęcia i wideo z dźwiękami, efektami oraz
tekstem, a następnie robić z nich krótkie filmy lub pokazy slajdów.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Edytor wideo.
Obsługiwane są następujące kodery-dekodery i formaty plików: MPEG4, H263, H263 BL,
WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV oraz AMR-NB/AMR-WB.
Zapisz pliki dźwiękowe, których chcesz użyć w filmie, w folderze Pliki audio w swoim
urządzeniu.
Do filmu nie można dodać pliku dźwiękowego chronionego technologią DRM.

72

Twoje zdjęcia i wideo

Tworzenie filmu
Na podstawie zdjęć i wideo można tworzyć krótkie filmy i udostępniać je rodzinie i
znajomym.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Edytor wideo i
1
2
3

4

5
6

.

. Aby wyświetlić wybrane
Aby dodać do filmu pliki wideo lub zdjęcia, wybierz
pliki, przesuń palcem w prawo lub w lewo.
Aby dodać efekty przejść pomiędzy wideo i zdjęciami, wybierz +.
Aby dodać dźwięki, które mają być odtwarzane w tle, wybierz .
Aby dodać tekst lub napisy do filmu, wybierz

.

Aby edytować film, wybierz . W trybie edycji można skrócić długość pliku wideo
lub określić czas wyświetlania zdjęcia.
Zapisz film.

Aby później wyświetlić film, wybierz Menu & gt; Wideo.
Tworzenie pokazu slajdów
Chcesz zaprezentować swoje zdjęcia z wakacji w eleganckim pokazie slajdów? Używając
szablonów dla różnych nastrojów i zdarzeń, można tworzyć pokazy slajdów dotyczące
rocznic, przyjęć lub wakacji.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Edytor wideo.

3

Wybierz .
Wybierz szablon pokazu slajdów. Po wybraniu szablonu zostanie wyświetlony
podgląd.
.
Aby dodać zdjęcia do pokazu slajdów, wybierz

5
6

Aby dodać tytuł, wybierz .
Wyświetl podgląd pokazu slajdów i zapisz swój pokaz.

1
2
4

Aby dodać dźwięki, które mają być odtwarzane w tle, wybierz

.

Aby później wyświetlić pokaz slajdów, wybierz Menu & gt; Wideo.
Drukowanie zrobionego zdjęcia
Zdjęcia można drukować bezpośrednio przy użyciu kompatybilnej drukarki.
1
2
3

Użyj kompatybilnego kabla USB do transmisji danych, aby podłączyć drukarkę do
urządzenia w trybie Przesył. multim..
Wybierz zdjęcie, które chcesz wydrukować.
Wybierz Opcje & gt; Drukuj.

Twoje zdjęcia i wideo
4
5

73

Aby użyć połączenia USB do drukowania, wybierz Drukuj & gt; Przez USB.
Aby wydrukować zdjęcie, wybierz Opcje & gt; Drukuj.

Wskazówka: Można także używać drukarki Bluetooth. Wybierz Drukuj & gt; Przez
Bluetooth. Zmień wybraną drukarkę na drukarkę Bluetooth i postępuj zgodnie z
wyświetlanym instrukcjami.
Wskazówka: Po podłączeniu kabla USB można zmienić tryb USB. W prawym górnym
.
rogu widoku przeglądania wybierz
Wyświetlanie zdjęć i wideo na ekranie telewizora
Łączenie urządzenia z telewizorem za pomocą złącza HDMI
W celu podłączenia urządzenia do telewizora lub kompatybilnego systemu kina
domowego można użyć kompatybilnego adaptera HDMI i standardowego kabla HDMI
(sprzedawany osobno). Jakość zdjęć, wideo i dźwięku zostaje zachowana.
1

Podłącz adapter HDMI do złącza HDMI w urządzeniu.

Adapter HDMI
2

Podłącz kabel HDMI do adaptera, a następnie do złącza HDMI telewizora. Być może
trzeba będzie ręcznie wybrać wejście HDMI w telewizorze.

3

Wybierz zdjęcie lub wideo, które ma zostać wyświetlone na ekranie telewizora.

Łączenie urządzenia z systemem kina domowego
Urządzenia można używać z systemami kina domowego. Używając zgodnych systemów
kina domowego, można wyświetlać wideo o jakości HD z wielokanałowym,
realistycznie brzmiącym dźwiękiem przestrzennym Dolby(TM) Digital Plus 5.1.

74

1
2

3
4

Wideo i TV

Połącz złącze HDMI z kompatybilnym kablem HDMI (kabel jest do nabycia osobno).
Przy użyciu kabla podłącz urządzenie do systemu kina domowego.
Kino domowe musi obsługiwać standard HDMI 1.3 i umożliwiać przesyłanie wideo
do telewizora za pośrednictwem złącza HDMI. Urządzenie dekoduje sygnał Dolby
Digital Plus i przesyła do kina domowego dźwięk PCM.
Aby ustawić kino domowe na określony sygnał wejściowy HDMI, skorzystaj z
instrukcji obsługi kina domowego.
Odtwórz wideo w urządzeniu.

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość wideo to 1280x720 (720p), a maksymalna
obsługiwana wielkość pliku to 4 GB.
Przykład: Wideo MP4 lub MKV o następujących właściwościach:
o
o

Wideo: AVC 1916 Kb/s, 24 klatki/s, High Profile, poziom 3.1, 3 klatki referencyjne
Dźwięk: Dolby Digital Plus E-AC-3, 384 Kb/s, 6 kanałów

Wideo i TV
Wideo
Informacje o wideo
Przy użyciu aplikacji Wideo można oglądać wideo w urządzeniu.
Wskazówka: Więcej wideo możesz pobrać ze Sklepu Ovi. Aby dowiedzieć się więcej o
usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.

Wideo i TV

75

Pobieranie wideo przy użyciu punktu dostępu danych pakietowych może wiązać się z
przesyłaniem dużych ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat
za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.
Odtwarzanie wideo
Wybierz Menu & gt; Wideo.
Wybierz wideo.
Używanie elementów sterowania odtwarzaczem wideo
Dotknij ekranu.
Kopiowanie wideo między urządzeniem a komputerem
Masz wideo nagrane za pomocą urządzenia i chcesz obejrzeć je na komputerze? A może
chcesz je skopiować do komputera z urządzenia? Za pomocą kompatybilnego kabla USB
można kopiować wideo między urządzeniem a komputerem.
1

2

Aby podłączyć urządzenie do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB do
transmisji danych.
Jeśli chcesz kopiować pliki między kartą pamięci urządzenia a komputerem,
upewnij się, że karta pamięci jest włożona.
Otwórz na komputerze pakiet Nokia Ovi Suite i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.

Oglądanie telewizji internetowej
Dzięki telewizji internetowej na żądanie możesz śledzić aktualności oraz oglądać
ostatnie odcinki ulubionych seriali telewizyjnych.
Wybierz Menu & gt; TV internet. i usługę.
Materiały można przesyłać bezprzewodowo za pomocą telewizji internetowej,
używając połączenia 3G, 3.5G lub WLAN. Korzystanie z usług telewizji internetowej
może wiązać się z transmisją dużej ilości danych. Informacje na temat opłat za
transmisję danych można uzyskać od operatora.
Wybór wstępnie zainstalowanych usług telewizji internetowej zależy od kraju i
operatora. Usługi telewizji internetowej różnią się od siebie zawartością.
1
2
3
4

Aby przeglądać zawartość w aplikacji telewizji internetowej, przesuń palcem po
ekranie.
Aby rozpocząć odtwarzanie, wybierz miniaturę.
Aby pokazać lub ukryć elementy sterujące podczas odtwarzania, dotknij ekranu.
Do regulacji głośności służą klawisze głośności.

76

Muzyka i dźwięk

Dodawanie widżetu telewizji internetowej do ekranu głównego
Dotknij i przytrzymaj ekran główny, a następnie wybierz
i żądaną usługę telewizji
internetowej.
Znajdowanie dodatkowych usług telewizji internetowej
Aby pobrać usługi telewizji internetowej ze Sklepu Ovi firmy Nokia, wybierz Więcej.
Pobierane usługi są zapisywane w folderze Aplikacje, ale można je przenieść do innego,
np. specjalnego folderu telewizji internetowej.
Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.

Muzyka i dźwięk
Odtwarzacz muzyki
Informacje o odtwarzaczu muzyki
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Odtw. muz..
Przy użyciu aplikacji Odtw. muz. można słuchać muzyki i podcastów również poza
domem.
Wskazówka: Więcej muzyki można pobrać z serwisu Muzyka Ovi. Wybierz Menu & gt;
Muzyka & gt; Ovi Muzyka. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Ovi, przejdź do witryny
www.ovi.com.
Odtwarzanie muzyki
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Odtw. muz..
1

Wybierz Opcje i żądany widok. Muzykę można przeglądać według utworów lub
albumów.
Aby przeglądać okładki albumów w widoku albumów, obróć urządzenie poziomo,
a następnie przeciągnij palcem w lewo lub w prawo.

2

Wybierz utwór lub album.

Wskazówka: Aby posłuchać utworów w kolejności losowej, wybierz

.

Muzyka i dźwięk
Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania
Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz . Aby wznowić, wybierz

77

.

Przewijanie utworu do przodu lub do tyłu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
lub
.

Wskazówka: Podczas słuchania muzyki można powrócić do ekranu głównego i
pozostawić aplikację Odtw. muz. grającą w tle.
Tworzenie listy odtwarzania
Chcesz słuchać różnej muzyki, kiedy masz różne nastroje? Przy użyciu list odtwarzania
można wybierać utwory do odtwarzania w określonej kolejności.
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Odtw. muz..
1
2
3
4

Wybierz Opcje & gt; Listy odtwarzania.
Wybierz Opcje & gt; Nowa lista odtwarzan..
Wprowadź nazwę listy odtwarzania i wybierz OK.
Wybierz utwory, które chcesz dodać do listy odtwarzania, w takiej kolejności, w
jakiej mają być odtwarzane.

Dodawanie utworu do listy odtwarzania
Wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie w menu podręcznym wybierz Dodaj do listy
odtwarz..
Usuwanie utworu z listy odtwarzania
W widoku listy odtwarzania wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie w menu
podręcznym wybierz Usuń.
Nie spowoduje to usunięcia utworu z urządzenia. Zostanie on usunięty tylko z listy
odtwarzania.

78

Muzyka i dźwięk

Odtwarzanie listy odtwarzania
Wybierz Opcje & gt; Listy odtwarzania oraz listę odtwarzania.
Wskazówka: Odtw. muz. automatycznie tworzy listę odtwarzania zawierającą utwory:
najczęściej odtwarzane, ostatnio odtwarzane i ostatnio dodane.
Kopiowanie muzyki z komputera
Czy masz na komputerze muzykę, której chcesz słuchać na urządzeniu? Pakiet Nokia Ovi
Suite to najszybszy sposób na przesyłanie muzyki za pomocą urządzenia oraz
porządkowanie i synchronizowanie kolekcji muzyki.

1
2
3

Aby podłączyć urządzenie do kompatybilnego komputera, użyj kabla danych USB.
W urządzeniu wybierz kolejno obszar powiadomień, który dostępny jest w górnym
& gt; Przesył. multim..
prawym rogu, a następnie
Uruchom program Nokia Ovi Suite na komputerze i postępuj zgodnie z
wyświetlanymi instrukcjami. Więcej informacji o pakiecie Nokia Ovi Suite można
znaleźć w podręczniku użytkownika.

Pobierz najnowszą wersję pakietu Nokia Ovi Suite dostępną w witrynie www.ovi.com.
Niektóre pliki muzyczne mogą być chronione mechanizmem cyfrowego zarządzania
prawami autorskimi (DRM) i nie można ich odtwarzać na więcej niż jednym urządzeniu.
Ovi Muzyka -- informacje
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Ovi Muzyka lub przejdź pod adres www.ovi.com.
Możesz słuchać utworów dostępnych w Ovi Muzyce oraz pobierać je. Przeglądaj Ovi
Muzykę, aby odkrywać nowe utwory oraz stare przeboje!
Zależnie od kraju zamieszkania użytkownika dostępne są różne usługi i opcje.
Aby pobierać muzykę, musisz utworzyć konto Nokia.

Muzyka i dźwięk

79

Możesz utworzyć konto Nokia, dołączyć do Ovi Muzyki i logować się do swojego konta
za pomocą:
o
o
o
o

Urządzenia mobilnego
Kompatybilnej przeglądarki internetowej
Nokia Ovi Player
Nokia Ovi Suite

Jeśli masz już konto Nokia, możesz używać go w połączeniu z Ovi Muzyką.
Nie zamykaj konta Nokia, jeśli został na nim kredyt lub pobrane materiały albo
zasubskrybowano wcześniej za jego pomocą nieograniczone pobieranie. W
przeciwnym wypadku utracisz wszystkie zapisane na nim dane.
Materiały chronione
Materiały chronione oprogramowaniem DRM, takie jak zdjęcia, wideo lub muzyka, są
dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z tych
materiałów.
Można przeglądać szczegóły i status licencji, a także aktywować je ponownie i usuwać.
Zarządzanie licencjami praw cyfrowych
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
zabezpiecz. & gt; Zawartość chroniona.
Nagrywanie dźwięków
Dyktafonu można używać zarówno do nagrywania dźwięków natury, np. śpiewających
ptaków, jak i do tworzenia notatek głosowych. Nagrane pliki dźwiękowe można wysłać
znajomym.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Dyktafon.
Nagrywanie pliku dźwiękowego
Wybierz .
Zatrzymywanie nagrywania
Wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany automatycznie w folderze Pliki audio w
aplikacji Menedżer plików.
Wysyłanie nagranego pliku dźwiękowego w wiadomości audio
Wybierz Opcje & gt; Wyślij.

80

Muzyka i dźwięk

Odtwarzanie muzyki przy użyciu odbiornika radiowego
Informacje o nadajniku FM
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Odtw. FM.
Nadajnik FM umożliwia odtwarzanie utworów przechowywanych w urządzeniu za
pośrednictwem dowolnego kompatybilnego odbiornika FM, takiego jak radio
samochodowe lub domowy sprzęt stereo.
Zasięg nadajnika FM wynosi około 2 metrów. Takie przeszkody jak ściany, inne
urządzenia elektroniczne albo publiczne stacje radiowe mogą powodować zakłócenia
transmisji. Zakres częstotliwości nadajnika FM różni się w zależności od regionu.
Nadajnik FM może powodować zakłócenia znajdujących się w pobliżu stacji radia FM
działających na tej samej częstotliwości. Aby uniknąć zakłóceń, przed włączeniem
nadajnika FM należy zawsze wyszukać wolną częstotliwość w odbierającym radiu.
Nadajnika FM nie można używać jednocześnie z radiem FM w urządzeniu.
Uwaga: Nadajnika FM nie można używać w Grecji. Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z lokalnym operatorem i przejdź do strony www.nokia.com/
fmtransmitter.
Odtwarzanie muzyki przy użyciu radia
Czy chcesz słuchać muzyki głośniej albo przez głośniki stereo hi-fi o lepszej jakości?
Muzykę można odtwarzać za pośrednictwem odbiornika radiowego FM.
1
2
3
4
5
6

Dostrój odbiornik radiowy do wolnej częstotliwości.
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Odtw. muz..
Wybierz listę odtwarzania lub utwór do odtworzenia.
Przejdź do widoku Teraz odtwarzane i wybierz Opcje & gt; Odtwarzacz FM.
Aby uaktywnić nadajnik FM, wybierz Odtwarzacz FM & gt; Przekaźnik włączony.
Wprowadź częstotliwość, do której dostrojony został odbiornik radiowy.

Przykład: Jeżeli na danym obszarze jest wolna częstotliwość 107,8 MHz i radio FM
zostanie do niej dostrojone, do częstotliwości 107,8 MHz należy dostroić także nadajnik
FM.
Aby dostosować głośność, użyj regulacji głośności w odbiorniku radiowym. Upewnij się,
że dźwięk urządzenia nie jest wyciszony.
Wskazówka: Więcej muzyki można kupić w witrynie www.ovi.com.

Muzyka i dźwięk

81

Radio FM
Informacje o Radiu FM
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Radio.
Radia FM można słuchać za pomocą urządzenia -- wystarczy podłączyć słuchawki i
wybrać stację!

Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych
Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Radio.
Na pasku narzędzi wybierz

& gt;

.

Do znalezienia stacji radiowych można użyć funkcji automatycznego wyszukiwania,
odpowiednią częstotliwość można też ustawić ręcznie. Przy pierwszym uruchomieniu
radia FM aplikacja automatycznie wyszukuje stacje radiowe odbierane w danej
lokalizacji.
Wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji
1 Na pasku narzędzi wybierz .

2

Aby zapisać wszystkie znalezione stacje, na pasku narzędzi wybierz . Aby zapisać
jedną stację, wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie w menu podręcznym
wybierz Zapisz.

Ręczne ustawianie częstotliwości
1 Na pasku narzędzi wybierz Dostrój ręcznie.
2 Aby wprowadzić częstotliwość, użyj ikon strzałek w górę i w dół.

82

Muzyka i dźwięk

Słuchanie radia
Ulubionych stacji radia FM można słuchać także poza domem.
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Radio.
Słuchanie zapisanych stacji
Na pasku narzędzi wybierz

& gt;

, a następnie stację z listy.

Przechodzenie do następnej lub poprzedniej zapisanej stacji
Przesuń palcem po ekranie w prawo lub w lewo. Możesz też wybrać

lub

.

Wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji
Przesuń palcem po ekranie w górę lub w dół. Możesz też wybrać i przytrzymać
.

lub

Słuchanie radia przez głośnik
Wybierz Opcje & gt; Włącz głośnik. Także w tym przypadku słuchawki muszą być
podłączone do urządzenia.
Słuchając radia, można nawiązywać lub odbierać połączenia. Podczas aktywnego
połączenia radio jest automatycznie wyciszane.
Wskazówka: Aby wyszukać i kupić muzykę w serwisie Ovi Muzyka, na pasku narzędzi
& gt; .
wybierz
Jakość odbioru audycji radiowych zależy od zasięgu poszczególnych stacji na danym
obszarze.
Zmiana kolejności na liście zapisanych stacji
Kolejność na liście zapisanych stacji można zmienić, tak aby ulubione były na górze.
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Radio.
Zapisane stacje są wyświetlane w widoku Lista stacji.
Przenoszenie stacji na liście
& gt; .
1 Na pasku narzędzi wybierz
2 Wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie w menu podręcznym wybierz
Przenieś.
3 Wybierz nowe miejsce na liście.

Mapy

83

Mapy
Nawigacja do punktu docelowego
Wybierz Menu & gt; Mapy.
Bezpłatna aplikacja Mapy wyświetla informacje o pobliskich miejscach, pomaga
wytyczać trasy i wyświetla wskazówki ułatwiające dotarcie do celu. Możesz:
o
o
o
o

Znajdować miasta, ulice oraz usługi
Znajdować drogę dzięki szczegółowym wskazówkom
Synchronizować dane ulubionych lokalizacji oraz tras między urządzeniem
mobilnym a usługą internetową Ovi Mapy
Sprawdzać prognozy pogody oraz inne lokalne informacje, jeśli są dostępne

Wskazówka: Możesz też wytyczyć trasę na komputerze, używając usługi internetowej
Ovi Mapy, a następnie skopiować ją do urządzenia. Więcej informacji znajdziesz pod
adresem www.ovi.com.
Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być
świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać od operatora sieci.
Używanie tej usługi lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych
ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych.
Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie
należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.
Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta
być nie zawsze dokładna i dostępna.
Moja pozycja
Wyświetlanie lokalizacji na mapie
Wyświetl swoje aktualne położenie na mapie i przeglądaj mapy różnych miast i krajów.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa.
wskazuje Twoje aktualne położenie (jeśli takie dane są dostępne).
sygnalizuje
miganiem, że urządzenie szuka danych położenia. Jeśli dane położenia są niedostępne,
wskazuje ostatnie znane położenie.
Jeśli precyzyjne dane położenia są niedostępne, obszar lokalizacji jest wskazywany
czerwoną obwódką. W obszarach gęsto zaludnionych dokładność wskazania zwiększa
się, a obwódka jest mniejsza niż w obszarach słabo zaludnionych.

84

Mapy

Przeglądanie mapy
Przeciągaj mapę palcem. Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.
Wyświetlanie aktualnej lub ostatniej znanej lokalizacji
Wybierz
.
Jeśli wyszukujesz lub przeglądasz lokalizację, a także wyświetlasz szczegóły dotyczące
lokalizacji przy użyciu usługi takiej jak Pogoda, wyświetlane są informacje o lokalizacji,
którą obecnie wyświetlasz. Aby powrócić do wyświetlania obecnej lokalizacji lub
wyświetlić informacje o obecnej lokalizacji, wybierz
.
Powiększanie lub pomniejszanie
Wybierz + lub -.
Wskazówka: Możesz również umieścić dwa palce na ekranie i rozsunąć je, aby
powiększyć, lub zsunąć, aby pomniejszyć. Nie wszystkie urządzenia obsługują tę
funkcję.
Jeśli przejdziesz do części planu miasta, która nie została zapisana w urządzeniu, i
korzystasz z aktywnego połączenia transmisji danych, nowe plany miast zostaną
pobrane automatycznie.
Zapobieganie automatycznemu pobieraniu nowych map
& gt; Internet & gt; Połączenie & gt; Offline.
W menu głównym wybierz
Nowe mapy są też pobierane po aktualizacji aplikacji Mapy do najnowszej wersji,
wybierz Uż. Ovi Mapy online. Niezbędne jest połączenie z internetem.
Obszar, jaki pokrywa mapa, zależy od kraju i regionu.

Mapy

85

Widok Mapa

1
2
3
4
5

Wybrana lokalizacja
Obszar wskaźnika
Ciekawe miejsce (np. dworzec kolejowy lub muzeum)
Obszar informacyjny
Kompas

Zmiana wyglądu mapy
Aby łatwo określać swoje położenie, możesz wyświetlać mapę w różnych trybach.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa.
i jedno z następujących poleceń:
Wybierz
Widok mapy -- Widok standardowy ułatwia odczytywanie takich danych, jak nazwy
lokalizacji czy numery dróg.
Widok satelitarny -- Aby uzyskać szczegółowy widok, użyj zdjęć satelitarnych.
Widok terenowy -- Na pierwszy rzut oka można sprawdzić rodzaj podłoża, na
przykład podczas wycieczki w teren.
Widok 3D -- Aby uzyskać widok bardziej realistyczny, zmień perspektywę mapy.
Punkty orientacyjne -- Wyświetl charakterystyczne budynki i atrakcje na mapie.
Tryb nocny -- Przygaś kolory mapy. Kiedy podróżujesz w nocy, mapa w tym trybie jest
bardziej czytelna.
Linie tranzytowe -- Wyświetlaj informacje o wybranych środkach transportu
publicznego, na przykład trasy metra bądź tramwajów.
Dostępność niektórych opcji i funkcji może się różnić w zależności od regionu.
Niedostępne opcje są wyszarzone.

86

Mapy

Pobieranie i aktualizowanie map
Aby przeglądać podczas podróży plany miast offline, zapisuj je w urządzeniu, zanim
wyruszysz w drogę.
Aby pobierać mapy na swoje urządzenie, a także je aktualizować, wymagane jest
aktywne połączenie WLAN.
Pobieranie map
1 Wybierz Aktualizacja & gt; Dodaj nowe mapy.
2 Wybierz kontynent i kraj i wybierz Pobierz.
Aby dokończyć pobieranie później, wybierz Pauza lub Wyjdź z pobier..
Wskazówka: Do pobierania najnowszych map i plików nawigacji głosowej, a także
zapisywania ich w urządzeniu możesz także użyć aplikacji komputerowej Nokia Ovi
Suite. Aby pobrać i zainstalować pakiet Nokia Ovi Suite, odwiedź witrynę
www.ovi.com.
Jeśli w urządzeniu zainstalujesz nowszą wersję aplikacji Mapy, mapy kraju lub regionu
zostaną usunięte. Zanim użyjesz pakietu Nokia Ovi Suite do pobierania nowych map
kraju lub regionu, otwórz i zamknij aplikację Mapy. Upewnij się też, że na Twoim
komputerze zainstalowana jest najnowsza wersja pakietu Nokia Ovi Suite.
Aktualizowanie map
Wybierz Aktualizacja & gt; Spr. dostępn. aktualizacji.
Korzystanie z kompasu
Gdy kompas jest włączony, zarówno jego strzałka, jak i mapa obracają się
automatycznie w kierunku wskazywanym przez górną część urządzenia.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa.
Włączanie kompasu
Wybierz .
Wyłączanie kompasu
Wybierz
ponownie. Mapa jest zorientowana na północ.
Aktywny kompas jest oznaczony kolorem zielonym. Kolor czerwony oznacza, że kompas
wymaga kalibracji.

Mapy

87

Kalibracja kompasu
Obracaj urządzenie wokół wszystkich osi ruchem ciągłym, aż kompas zmieni kolor na
zielony.

Dokładność kompasu jest ograniczona. Na dokładność wskazań kompasu mogą mieć
wpływ pola elektromagnetyczne, obiekty metalowe i warunki zewnętrzne. Kompas
powinien być zawsze właściwie skalibrowany.
Metody pozycjonowania -- informacje
Aplikacja Mapy wyświetla na mapie aktualną lokalizację dzięki zastosowaniu
technologii GPS, A-GPS, WLAN lub ustalania położenia w sieci za pomocą identyfikatora
telefonu.
GPS (Global Positioning System) to system nawigacji, który oblicza położenie na
podstawie sygnałów odbieranych z satelitów. A-GPS (Assisted GPS) to usługa sieciowa,
która wysyła dane GPS użytkownika, zwiększając szybkość i poprawność ustalania
położenia.
Metoda ustalania położenia za pomocą sieci WLAN zwiększa dokładność określania
lokalizacji, gdy sygnały GPS są niedostępne -- na przykład, kiedy użytkownik znajduje
się w pomieszczeniu lub między wysokimi budynkami.
W wypadku ustalania położenia w sieci za pomocą identyfikatora telefonu
komórkowego lokalizacja jest określana za pomocą systemu sieci komórkowej, z
którym łączy się urządzenie użytkownika.
Aby ograniczyć koszty łączenia z siecią, można wyłączyć w ustawieniach ustalania
położenia telefonu opcje ustalania położenia za pomocą technologii A-GPS i WLAN oraz
za pomocą identyfikatora telefonu. W takim wypadku jednak ustalanie położenia może
trwać o wiele dłużej. Więcej informacji na temat ustawień ustalania położenia można
znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.
Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS może mieć wpływ lokalizacja, położenie
satelitów, okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne oraz

88

Mapy

korekty satelitów GPS dokonywane przez władze USA. Sygnały GPS mogą być
niedostępne wewnątrz budynków lub pod ziemią.
GPS nie należy używać do precyzyjnych pomiarów lokalizacji. Nie należy też polegać
wyłącznie na informacjach o lokalizacji udostępnianych przez GPS i sieci komórkowe.
Dokładność licznika przebytej odległości zależy od dostępności i jakości połączenia GPS.
Uwaga: Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach
ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci WLAN tylko w
pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do
lokalnych władz.
W zależności od dostępnych metod ustalania położenia dokładność może wahać się od
kilku metrów do kilku kilometrów.
Szukanie
Znajdowanie lokalizacji
Mapy pomagają znajdować określone lokalizacje i firmy.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa & gt; Szukanie.
1
2

Wpisz szukane słowa, na przykład nazwę ulicy lub nazwę miejsca.
Wybierz element z listy proponowanych dopasowań.
Lokalizacja zostanie wyświetlona na mapie.

Powrót do listy proponowanych dopasowań
Wybierz Szukanie.
Wskazówka: W widoku wyszukiwania możesz również wybierać z listy wcześniej
wyszukiwane słowa.
Wyszukiwanie miejsc w sąsiedztwie
Wybierz Kategorie, a następnie kategorię -- na przykład zakupy, zakwaterowanie lub
transport.
Jeśli nie pojawią się żadne wyniki, sprawdź, czy słowo zostało wprowadzone
poprawnie. W wypadku wyszukiwania online wpływ na wyniki mają również problemy
z połączeniem internetowym.
Jeśli w urządzeniu są zapisane mapy przeszukiwanego obszaru, możesz też wyszukiwać
dane bez dostępu do internetu, aby nie ponosić kosztów przesyłu danych. W takim
wypadku wyniki wyszukiwania mogą być ograniczone.

Mapy

89

Wyświetlanie szczegółów lokalizacji
Znajduj dodatkowe informacje o wybranej lokalizacji lub miejscu, na przykład hotelu
bądź restauracji (jeśli są dostępne).
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa & gt; Szukanie.
Dostępne opcje mogą się różnić zależnie od regionu. Aby wyświetlić wszystkie dostępne
informacje o miejscu, musisz korzystać z połączenia internetowego.
Wyświetlanie szczegółów miejsca
Szukanie miejsca. Wybierz kolejno miejsce oraz jego obszar informacji.
Ocenianie miejsc
Szukanie miejsca. Wybierz miejsce, jego obszar informacji, Ocena oraz liczbę gwiazdek.
Przykładowo, jeśli uważasz, że miejsce zasługuje na 3 gwiazdki z 5, wybierz trzecią
gwiazdkę.
Jeśli znajdziesz w bazie danych miejsce, które nie istnieje, bądź nieprawidłowe
informacje (złe dane kontaktowe albo lokalizację), zgłoś to firmie Nokia.
Zgłaszanie błędnych informacji o miejscu
Wybierz miejsce, jego obszar informacji, Zgłoś problem i odpowiednią opcję.
Ulubione
Zapisywanie lub wyświetlanie informacji o miejscu bądź trasie
Zapisuj adresy, informacje o ciekawych miejscach oraz trasy, aby szybko uzyskiwać do
nich dostęp w przyszłości.
Wybierz Menu & gt; Mapy.
Zapisywanie miejsca
1 Wybierz Mapa.
2 Dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz Szukanie.
3 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
4 Wybierz Zapisz.
Zapisywanie trasy
1 Wybierz Mapa.
2 Dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz Szukanie.
3 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
4 Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz Nawiguj & gt; Dodaj do Trasy.

90
5
6

Mapy
Wybierz Dodaj nowy punkt trasy i odpowiednią opcję.
Wybierz Pokaż trasę & gt; Opcje & gt; Zapisz trasę.

Wyświetlanie zapisanego miejsca
W widoku głównym wybierz Ulubione & gt; Miejsca, miejsce i Pokaż na mapie.
Wyświetlanie zapisanej trasy
W widoku głównym wybierz Ulubione & gt; Trasy, a następnie trasę.
Wyświetlanie i organizowanie miejsc lub tras
Skorzystaj z Ulubionych, aby szybko uzyskać dostęp do zapisanych miejsc i tras.
Grupuj miejsca i trasy w kolekcje, na przykład podczas planowania podróży.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Ulubione.
Wyświetlanie zapisanego miejsca na mapie
1 Wybierz Miejsca.
2 Przejdź do miejsca.
3 Wybierz Pokaż na mapie.
Aby wrócić do listy zapisanych miejsc, wybierz Lista.
Tworzenie kolekcji
Wybierz Utwórz nową kolekcję i wprowadź nazwę kolekcji.
Dodawanie zapisanego miejsca do kolekcji
1 Wybierz Miejsca i miejsce.
2 Wybierz Zorganizuj kolekcje.
3 Wybierz Nowa kolekcja lub istniejącą kolekcję.
Zmiana nazwy lub usuwanie miejsca zapisanego w kolekcji
1 Wybierz Miejsca.
2 Wybierz miejsce, a następnie w menu podręcznym odpowiednią opcję.
Zmiana nazwy lub usuwanie trasy zapisanej w kolekcji
1 Wybierz Trasy.
2 Wybierz i przytrzymaj trasę, a następnie w menu podręcznym odpowiednią opcję.

Mapy

91

Wysyłanie znajomym danych miejsc
Jeśli chcesz pokazać znajomym, gdzie znajduje się wybrane miejsce z mapy, możesz
przesłać im informacje o tym miejscu.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa.
Znajomi nie muszą mieć urządzenia mobilnego Nokia, aby wyświetlić miejsce na mapie.
Wymagane jest jedynie połączenie z internetem.
1
2

Wybierz miejsce i obszar informacji.
Wybierz Udostępnij & gt; Wyślij przez SMS lub Udostępnij przez Email.

Do znajomego jest wysyłana wiadomość e-mail lub SMS z łączem do lokalizacji na mapie.
Synchronizowanie Ulubionych
Możesz zaplanować wycieczkę za pomocą komputera lub na stronie aplikacji Ovi Mapy,
synchronizować zapisane miejsca i trasy w urządzeniu mobilnym, a następnie
przeglądać wszystko bez względu na to, gdzie się znajdujesz.
Aby synchronizować miejsca lub trasy między urządzeniem mobilnym a usługą
internetową Ovi Mapy, musisz zalogować się do konta Nokia.
Synchronizowanie zapisanych miejsc i tras
Wybierz Ulubione & gt; Synchronizuj z Ovi. Jeśli nie masz konta Nokia, zostanie
wyświetlony monit o jego utworzenie.
Możesz ustawić urządzenie tak, aby synchronizowało elementy Ulubione
automatycznie po otwarciu lub zamknięciu aplikacji Mapy.
Automatyczna synchronizacja Ulubionych
& gt; Synchronizacja & gt; Synchronizacja & gt; Start i wyłączanie.
Wybierz
Do synchronizacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe. Synchronizacja
może się wiązać z przesyłaniem dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje
na temat opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.
Aby korzystać z usługi internetowej Mapy Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.
Funkcja Check in
Funkcja Check in pomaga zapisywać informacje na temat odwiedzonych miejsc.
Informuj na bieżąco znajomych z serwisów społecznościowych oraz swoje kontakty o
tym, co robisz, i udostępniaj dane swojej lokalizacji w ulubionych usługach
społecznościowych.

92

Mapy

Wybierz Menu & gt; Mapy i Podziel się.
Aby korzystać z funkcji Check in, musisz mieć konto Nokia. Aby udostępniać informacje
o lokalizacji, potrzebujesz też konta w usłudze społecznościowej. Obsługiwane usługi
społecznościowe mogą się różnić zależnie od kraju lub regionu.
1
2

3
4

5

Zaloguj się do konta Nokia, lub -- jeśli jeszcze go nie masz -- utwórz konto.
Możesz udostępniać informacje o swojej lokalizacji w używanych usługach
społecznościowych. Przy pierwszym użyciu funkcji Check in możesz ustawić
uwierzytelnienia konta dla używanych usług. Aby skonfigurować konta później,
.
wybierz
Wybierz aktualną lokalizację.
Wpisz aktualizację swojego statusu.
Możesz publikować tylko w wybranych, skonfigurowanych usługach. Aby wykluczyć
usługę, wybierz jej logo. Aby wykluczyć wszystkie usługi w celu zachowania
poufności lokalizacji oraz aktualizacji statusu, usuń zaznaczenie pola wyboru i do
wysłania.
Wybierz Podziel się.

Niektóre usługi społecznościowe pozwalają też dołączać do wiadomości obrazy.
Wyświetlanie historii funkcji Check in
.
Wybierz
Rejestrowanie oraz udostępnianie lokalizacji wymaga połączenia z internetem. Może
się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat.
Warunki korzystania z usługi sieci społecznościowej obejmują udostępnianie w tej
usłudze lokalizacji. Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi i jej zasadami
dotyczącymi ochrony prywatności.
Zanim udostępnisz innym informację o swojej lokalizacji zastanów się dobrze, kto
będzie mieć do niej dostęp. Sprawdź ustawienia ochrony prywatności serwisu
społecznościowego, ponieważ informacje na temat Twojej lokalizacji mogą zostać
udostępnione dużej grupie ludzi.
Samochodem i Pieszo
Uzyskiwanie wskazówek głosowych
Wskazówki głosowe, jeżeli są dostępne w danym języku, ułatwiają odnajdywanie drogi
do celu, pozwalając cieszyć się podróżą.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Samochód lub Pieszo.

Mapy

93

Podczas pierwszego użycia nawigacji pieszej lub samochodowej zostanie wyświetlony
monit o wybranie języka wskazówek głosowych i pobranie odpowiednich plików.
Jeżeli wybierzesz język, dla którego dostępne są nazwy ulic, będą one wypowiadane na
głos. Wskazówki głosowe mogą być niedostępne w Twoim języku.
Zmiana języka wskazówek głosowych
& gt; Nawigacja i Wskazówki dla kierowcy lub Pomoc
W widoku głównym wybierz
dla pieszych i odpowiednią opcję.
Wyłączanie wskazówek głosowych
& gt; Nawigacja i Wskazówki dla kierowcy lub Pomoc
W widoku głównym wybierz
dla pieszych i Brak.
Powtarzanie wskazówki głosowej w nawigacji samochodowej
W widoku nawigacji wybierz Opcje & gt; Powtórz.
Regulowanie głośności wskazówek głosowych w nawigacji samochodowej
W widoku nawigacji wybierz Opcje & gt; Głośność.
Dojazd do celu
Gdy podczas jazdy samochodem potrzebujesz szczegółowych wskazówek, aplikacja
Mapy pomaga dotrzeć do celu.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Samochód.
Dojazd do celu
Wybierz Ust. miejsce docel. i odpowiednią opcję.
Dojazd do domu
Wybierz Autem do domu.
Możesz wyjechać bez określonego celu. Mapa pokazuje Twoją lokalizację, a dostępne
informacje o ruchu drogowym są wyświetlane automatycznie. Aby wybrać cel podróży
później, wybierz Cel.
Domyślnie mapa jest zwracana w kierunku jazdy.
Zwracanie mapy na północ
Wybierz . Aby mapa ponownie była zwrócona w kierunku jazdy, wybierz

.

94

Mapy

Gdy po raz pierwszy wybierzesz Autem do domu lub Pieszo do domu, urządzenie
pozwala określić lokalizację domu.
Zmiana lokalizacji domu
1 W widoku głównym wybierz .
2 Wybierz Nawigacja & gt; Lokalizacja domu & gt; Przedefiniuj.
3 Wybierz odpowiednią opcję.
Zmiana widoków podczas nawigacji
Przesuń w lewo, aby wybrać Widok 2D, Widok 3D, Widok prowadzenia lub Przegląd
trasy.
Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie
zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze
bezpieczeństwo na drodze.
Widok nawigacji

1
2
3

Trasa
Twoje lokalizacja i kierunek
Pasek informacji (prędkość, odległość, czas)

Informacje o ruchu drogowym i bezpieczeństwie
Aby łatwiej podróżować samochodem, korzystaj z aktualizowanych na bieżąco
informacji o ruchu drogowym, asystenta pasa ruchu oraz ostrzeżeń dotyczących
ograniczeń prędkości (dostępność zależy od kraju lub regionu).
Wybierz Menu & gt; Mapy i Samochód.

Mapy

95

Wyświetlanie na mapie informacji o ruchu drogowym
Podczas nawigowania wybierz Opcje & gt; Inf. o ruchu. Zdarzenia są wyświetlane w
postaci trójkątów i linii.
Aktualizowanie informacji o ruchu drogowym
Wybierz Opcje & gt; Inf. o ruchu & gt; Aktualizuj inf. o ruchu.
Planując trasę, możesz skonfigurować ustawienia tak, aby omijać korki lub prace
drogowe.
Omijanie zatorów drogowych
& gt; Nawigacja & gt; Zm. trasy uwz. nat. ruchu.
W widoku głównym wybierz
Gdy usługa ta jest włączona, podczas nawigowania można wyświetlić fotoradary
znajdujące się na wyznaczonej trasie. W niektórych jurysdykcjach korzystanie z danych
o lokalizacji fotoradarów jest zabronione lub uregulowane prawnie. Firma Nokia nie
odpowiada za dokładność informacji o lokalizacji fotoradarów ani za konsekwencje
korzystania z takich danych.
Spacer do celu
Kiedy korzystasz z nawigacji podczas pokonywania trasy pieszo, Mapy wskazują drogę
przez place, parki, strefy zamknięte dla ruchu kołowego, a nawet centra handlowe.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Pieszo.
Spacer do celu
Wybierz Ust. miejsce docel. i odpowiednią opcję.
Spacer do domu
Wybierz Pieszo do domu.
Możesz wyjść bez określonego celu.
Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.
Obracanie mapy w kierunku spaceru
Wybierz . Aby ponownie zwrócić mapę na północ, wybierz

.

Gdy po raz pierwszy wybierzesz Autem do domu lub Pieszo do domu, urządzenie
pozwala określić lokalizację domu.

96

Mapy

Zmiana lokalizacji domu
1 W widoku głównym wybierz .
2 Wybierz Nawigacja & gt; Lokalizacja domu & gt; Przedefiniuj.
3 Wybierz odpowiednią opcję.
Planowanie trasy
Zaplanuj swoją podróż -- przed wyjazdem utwórz trasę i wyświetl ją na mapie.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa.
Tworzenie trasy
1 Dotknij mapy, aby określić punkt początkowy. Aby wyszukać adres lub miejsce,
wybierz Szukanie.
2 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
3 Wybierz Nawiguj & gt; Dodaj do Trasy.
4 Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz Dodaj nowy punkt trasy i odpowiednią
opcję.
Wskazówka: Jeśli chcesz zaplanować trasę za pośrednictwem komputera, a następnie
skopiować ją do urządzenia, przejdź do usługi internetowej Ovi Mapy pod adresem
www.ovi.com.
Zmiana kolejności punktów trasy
1 Wybierz punkt trasy.
2 Wybierz Przenieś.
3 Dotknij miejsca, do którego chcesz przenieść punkt trasy.
Edytowanie lokalizacji punktu trasy
Dotknij punktu trasy, a następnie wybierz Edytuj i odpowiednią opcję.
Wyświetlanie trasy na mapie
Wybierz Pokaż trasę.
Nawigacja do punktu docelowego
Wybierz Pokaż trasę & gt; Opcje & gt; Zacznij jechać lub Zacznij iść.
Ustawienia trasy mają wpływ na wskazówki nawigacyjne oraz sposób wyświetlania
trasy na mapie.

Mapy

97

Zmiana ustawień trasy
1 W widoku planowania trasy otwórz kartę Ustawienia. Aby zmienić widok nawigacji
na widok planowania trasy, wybierz Opcje & gt; Punkty trasy lub Lista punktów
trasy.
2 Ustaw środek transportu na Samochodem lub Pieszo. Jeżeli wybierzesz Pieszo,
jednokierunkowe ulice będą traktowane jak zwykłe ulice. Można będzie korzystać
z pasaży dla pieszych i tras prowadzących np. przez parki i centra handlowe.
3 Wybierz żądaną opcję.
Wybieranie trybu pieszego
Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na Pieszo i wybierz Preferowana
trasa & gt; Ulice lub Linia prosta. Linia prosta jest przydatna w terenie, ponieważ
wskazuje kierunek poruszania się pieszo.
Korzystanie z szybszej lub krótszej trasy samochodowej
Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na Samochodem, a następnie
wybierz Wybór trasy & gt; Szybsza trasa lub Krótsza trasa.
Korzystanie ze zoptymalizowanej trasy samochodowej
Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na Samochodem, a następnie
wybierz Wybór trasy & gt; Zoptymalizowana. Zoptymalizowana trasa dojazdu łączy
zalety trasy najkrótszej i najszybszej.
Możesz też wybrać, czy w trasach mają być uwzględniane czy pomijane autostrady,
tunele, przeprawy promowe i płatne odcinki dróg.
Przekazywanie opinii na temat Map
Przesyłaj swoje opinie i pomagaj udoskonalać aplikację Mapy.
Wybierz Menu & gt; Mapy.
1
2
3

& gt; Opinia.
Wybierz
Wybierz, jak chętnie polecisz Mapy innym.
Możesz też podać powody. Opinie są anonimowe.
Wybierz Prześlij.

Aby przekazać opinię, musisz korzystać z aktywnego połączenia internetowego.
Po tym, jak prześlesz opinię na temat aktualnej wersji Map, opcja przestaje być
dostępna.

98

Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem
Zegar
Informacje o zegarze
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Zegar.
Ustawiaj alarmy i zarządzaj nimi, a także sprawdzaj godziny w różnych krajach bądź
miastach.
Ustawianie godziny i daty
Na ekranie głównym wybierz zegar i Opcje & gt; Ustawienia & gt; Godzina albo Data.
Wskazówka: Aby wyświetlić godzinę i datę, kiedy ekran i klawisze są zablokowane,
naciśnij i przytrzymaj klawisz menu.
Ustawianie alarmu
Urządzenia można używać jako budzika.
Na ekranie głównym wybierz zegar.
1
2
3

Wybierz Nowy alarm.
Ustaw godzinę alarmu i wprowadź opis.
Aby ustawić dźwięk alarmu, który będzie rozbrzmiewał o tej samej godzinie,
każdego dnia, wybierz Powtórz.

Usuwanie alarmu
Wybierz i przytrzymaj alarm, a następnie w menu podręcznym wybierz Usuń alarm.
Włączanie drzemki alarmu
Kiedy zabrzmi alarm, można włączyć jego drzemkę. Powoduje to wstrzymanie alarmu
na określony czas.
Gdy zabrzmi alarm, wybierz Drzemka.
Ustawianie długości drzemki
1 Na ekranie głównym wybierz zegar.
2 Wybierz Opcje & gt; Ustawienia & gt; Czas drzemki alarmu i ustaw długość drzemki.
Wskazówka: Drzemkę alarmu można także włączyć, odwracając urządzenie
wyświetlaczem do dołu.

Zarządzanie czasem

99

Włącz opcje sterowania przez obracanie dla drzemki
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Ustawienia czujnika & gt; Wycisz alarmy & gt;
Tak.
Automatyczna aktualizacja godziny i daty
Można ustawić w urządzeniu automatyczną aktualizację godziny, daty i strefy czasowej.
Na ekranie głównym wybierz zegar i Opcje & gt; Ustawienia & gt; Autouaktualnianie
czasu & gt; Tak.
Aktualizacja automatyczna to usługa sieciowa.
Zmiana strefy czasowej podczas podróży
Podczas podróży zagranicznej można przestawić zegar urządzenia na czas lokalny.
Wybierz zegar na ekranie głównym, a następnie otwórz kartę zegara światowego.
Dodawanie lokalizacji
Wybierz Opcje & gt; Dodaj lokalizację i lokalizację.
Ustawianie bieżącej lokalizacji
Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie w menu podręcznym wybierz Ust. jako
obecną lokaliz..
Godzina w urządzeniu zmienia się w zależności od wybranej lokalizacji. Upewnij się,
czy godzina jest prawidłowa.
Sprawdzanie godziny w różnych miastach
Aby wyświetlić godzinę w różnych lokalizacjach, dodaj je do karty zegara światowego.
Możesz też dodawać do lokalizacji obrazy, na przykład zdjęcie znajomego
mieszkającego w danym mieście lub widok z ulubionego miejsca turystycznego.

100 Zarządzanie czasem
Na ekranie głównym wybierz zegar i otwórz kartę zegara światowego.
Dodawanie lokalizacji
Wybierz Opcje & gt; Dodaj lokalizację i dodaj lokalizację. Możesz dodać do 15 lokalizacji.
Dodawanie do lokalizacji obrazu
Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie z menu podręcznego wybierz Zmień
zdjęcie i obraz.
Kalendarz
Informacje o kalendarzu
Wybierz Menu & gt; Kalendarz.
Kalendarz urządzenia pomaga planować czas.
Dodawanie pozycji kalendarza
Zapisuj w kalendarzu informacje o ważnych spotkaniach jako pozycje kalendarza.
Wybierz datę na Ekranie głównym.
1
2
3
4

Wybierz (Dotknij, aby utworzyć pozycję) lub -- jeśli dodano wcześniej inne
pozycje -- dotknij obszaru pod pozycją. Domyślny rodzaj pozycji kalendarza to
spotkanie.
Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
oraz odstęp czasu.
Aby pozycja kalendarza była powtarzana regularnie, wybierz
Wybierz Powtarzaj aż do i wprowadź datę zakończenia.
Wybierz Gotowe.

Wskazówka: Pozycję kalendarza można również dodać w widoku dnia. Wybierz i
przytrzymaj godzinę rozpoczęcia, a następnie przeciągnij strzałki, aby wybrać czas
trwania.

Zarządzanie czasem 101

Wyświetlanie harmonogramu na tydzień
Pozycje kalendarza można przeglądać w różnych widokach. Aby łatwo sprawdzić
wszystkie pozycje na konkretny tydzień, użyj widoku tygodnia.
Wybierz datę na Ekranie głównym.
Wybierz numer żądanego tygodnia.
Wskazówka: Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar przeglądanego obszaru, dotknij
ekranu dwoma palcami i rozsuń lub zsuń je.
Przeglądanie kalendarza w różnych widokach
Chcesz zobaczyć pozycje kalendarza na wybrany dzień? Pozycje kalendarza można
przeglądać w różnych widokach.
Wybierz datę na Ekranie głównym.
Wybierz Opcje & gt; Zmień widok i żądany widok.
Wskazówka: Aby przejść do następnego lub poprzedniego dnia, tygodnia lub miesiąca,
przewiń w odpowiednim widoku w lewo lub w prawo.
Dodawanie zadania do listy zadań
Czy masz ważne zadania w pracy, książki do oddania do biblioteki lub może chcesz wziąć
udział w jakimś wydarzeniu? Zadania można dodać do kalendarza. Jeśli obowiązuje Cię
konkretny termin, ustaw przypomnienie.

102 Zarządzanie czasem
Wybierz datę na Ekranie głównym.
1
2
3
4
5

Wybierz (Dotknij, aby utworzyć pozycję) lub -- jeśli dodano wcześniej inne
pozycje -- dotknij obszaru pod pozycją.
oraz Zadanie jako typ pozycji.
Wybierz kolejno pole typu pozycji
Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
Aby dodać przypomnienie o zadaniu, wybierz .
Wybierz Gotowe.

Wysyłanie prośby o spotkanie
Możesz tworzyć zaproszenia na spotkanie i wysyłać je do uczestników.
Wybierz datę na Ekranie głównym.
Przed utworzeniem i wysłaniem nowej prośby o spotkanie należy skonfigurować
skrzynkę pocztową.
1
2
3

W widoku kalendarza wybierz i przytrzymaj pozycję kalendarza, a następnie
wybierz z menu podręcznego Wyślij & gt; Jako wiadomość.
Dodaj uczestników spotkania jako odbiorców wiadomości e-mail z prośbą.
.
Aby wysłać zaproszenie, wybierz

Przypomnienie o urodzinach
Można dodać przypomnienie o urodzinach i innych szczególnych datach. Przypomnienia
są powtarzane raz do roku.
Wybierz datę na Ekranie głównym.
1
2
3

Przejdź do wybranej daty i wybierz (Dotknij, aby utworzyć pozycję) lub -- jeśli
dodano wcześniej inne pozycje -- dotknij obszaru pod pozycją.
oraz Rocznica jako typ pozycji.
Wybierz kolejno pole typu pozycji
Wypełnij potrzebne pola i wybierz Gotowe.

Używanie osobnych kalendarzy -- prywatnych i służbowych
Korzystać można z więcej niż jednego kalendarza. Można utworzyć jeden do celów
służbowych, a inny do celów prywatnych.
Wybierz datę na Ekranie głównym.
Tworzenie nowego kalendarza
1 Wybierz Opcje & gt; Zarządzaj kalendarzami.
2 Wybierz Opcje & gt; Utwórz nowy kalendarz.

Biuro 103
3
4
5

Wprowadź nazwę i ustaw kod kolorystyczny kalendarza.
Określ widoczność kalendarza. Kiedy jest on ukryty, pozycje i przypomnienia
kalendarza nie są wyświetlane w różnych widokach kalendarza ani na Ekranie
głównym.
Wybierz Gotowe.

Modyfikowanie ustawień kalendarza
1 W widoku Zarządzaj kalendarzami wybierz żądany kalendarz.
2 Zmieniaj nazwę, kolor oraz widoczność
3 Wybierz Gotowe.
Dodawanie pozycji do określonego kalendarza
1 Dodając pozycję kalendarza, wybierz kolejno
i kalendarz.
2 Wybierz Gotowe.
Kody kolorystyczne wskazują, w którym kalendarzu została zapisana dana pozycja.
Dodawanie lokalizacji do pozycji kalendarza
Masz spotkanie w nieznanym Ci miejscu? Możesz dodać do pozycji kalendarza
informacje o lokalizacji.
Wybierz datę na Ekranie głównym.
1
2
3

Wybierz (Dotknij, aby utworzyć pozycję) lub -- jeśli dodano wcześniej inne
pozycje -- dotknij obszaru pod pozycją.
Wybierz kolejno Dodaj lokalizację i lokalizację w aplikacji Mapy. Możesz również
wprowadzić dane lokalizacji ręcznie w polu tekstowym.
Wybierz Gotowe.

Biuro
Quickoffice
Informacje o Quickoffice
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Quickoffice.
Pakiet Quickoffice składa się z następujących aplikacji:
o
o
o

Quickword do wyświetlania dokumentów programu Microsoft Word
Quicksheet do wyświetlania arkuszy programu Microsoft Excel
Quickpoint do wyświetlania prezentacji programu Microsoft PowerPoint

Część formatów plików i funkcji nie jest obsługiwana.

104 Biuro
Aby kupić wersję aplikacji Quickoffice umożliwiającą edycję dokumentów, wybierz
Aktualizacje.
Czytanie dokumentów utworzonych w programach Microsoft Word, PowerPoint
i Excel
Możesz wyświetlić dokumenty pakietu Microsoft Office, takie jak dokumenty programu
Word, arkusze programu Excel czy prezentacje PowerPoint.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Quickoffice.
Otwieranie pliku
Wybierz Przeglądaj pliki i nośnik pamięci, na którym przechowywany jest plik,
wyszukaj odpowiedni folder, a następnie wybierz plik.
Sortowanie plików
Wybierz Opcje & gt; Sortuj według.
Część formatów plików i funkcji nie jest obsługiwana.
Czytanie dokumentów w formacie PDF
Za pomocą aplikacji Adobe Reader można czytać dokumenty w formacie PDF.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Adobe Reader.
Otwieranie pliku
Wybierz pamięć, w której przechowywany jest plik, przejdź do odpowiedniego folderu
i wybierz plik.
Dokonywanie obliczeń
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Kalkulator.
1
2
3
4

Wprowadź pierwszą liczbę obliczenia.
Wybierz funkcję, taką jak dodawanie czy odejmowanie.
Wprowadź drugą liczbę obliczenia.
Wybierz =.

Zapisywanie lub pobieranie wyniku obliczenia
Wybierz Opcje & gt; Pamięć & gt; Zapisz lub Przywołaj.

Biuro 105
Pisanie notatek
Informacje o Notatkach
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Notatki.
Można tworzyć notatki np. ze spotkań, a następnie je zapisywać w postaci plików
tekstowych (TXT) w aplikacji Notatki.
Tworzenie listy zakupów
Listy zakupów zapisane na papierze łatwo zgubić. Zamiast zapisywać je na kartce,
można tworzyć listy zakupów w aplikacji Notatki. W ten sposób listy zakupów masz
zawsze ze sobą! Listę zakupów można również wysłać, na przykład do członka rodziny.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Notatki.
1
2

Wybierz Opcje & gt; Nowa notatka.
Wprowadź tekst w polu notatki.

Wysyłanie listy
Otwórz notatkę i wybierz Opcje & gt; Wyślij oraz metodę wysyłania.
Tłumaczenie słów z jednego języka na inny
W urządzeniu można tłumaczyć słowa z jednego języka na drugi. Nie wszystkie
języki są obsługiwane.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Słownik.
1
2

Wprowadź tekst w polu wyszukiwania. Wyświetlone zostaną sugestie słów do
przetłumaczenia.
Wybierz słowo z listy.

Zmiana języka źródłowego lub docelowego
Wybierz Opcje & gt; Języki & gt; Źródło lub Cel.
Pobieranie dodatkowych języków z internetu
Wybierz Opcje & gt; Języki & gt; Pobierz języki.
Język angielski jest wstępnie zainstalowany. Można dodać jeszcze dwa inne języki.

106 Łączność
Otwieranie i tworzenie plików .zip
Za pomocą programu Zip manager można otwierać i rozpakowywać pliki z
archiwów .zip. W celu przechowywania i kompresowania plików można tworzyć nowe
archiwa .zip.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Zip.
Dostęp do intranetu firmy
Za pomocą urządzenia można łączyć się z intranetem firmy.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Intranet.
1
2

Wybierz Opcje & gt; Ustawienia. Odpowiednie ustawienia można uzyskać od
administratora systemu. Musisz także zdefiniować punkt dostępu VPN.
Wybierz Opcje & gt; Połącz.

Wskazówka: Jeżeli w ustawieniach połączeń masz określonych kilka intranetowych
miejsc docelowych, np. sieci zewnętrzne partnerów, wybierz Połączenie ręczne, aby
określić, którą sieć chcesz przeglądać.

Łączność
Połączenia internetowe
Określanie sposobu, w jaki urządzenie łączy się z internetem
Urządzenie automatycznie sprawdza znane dostępne sieci i łączy się, gdy wymagane
jest połączenie internetowe. Wybór dokonywany jest na podstawie ustawień połączeń,
o ile nie mają zastosowania ustawienia aplikacji.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Ustawienia.
Automatyczne przełączanie na znaną dostępną sieć WLAN
Wybierz Przełącz na WLAN & gt; Tylko znane WLAN.
Z sieciami WLAN można łączyć się także ręcznie, przy użyciu kreatora sieci WLAN.
Używanie tylko połączenia WLAN
Dla połączeń WLAN w sieci macierzystej wybierz Wyk. dan. we własn. kraju & gt; Tylko
sieć WLAN. Dla połączeń WLAN poza siecią macierzystą wybierz Wykorz. danych za
granicą & gt; Tylko sieć WLAN.
Automatyczne użycie połączenia danych pakietowych, gdy urządzenie jest w
zasięgu sieci macierzystej
Wybierz Wyk. dan. we własn. kraju & gt; Automatyczne.

Łączność 107
Aby w kraju zamieszkania urządzenie łączyło się tylko za pośrednictwem sieci
macierzystej, wybierz Wyk. dan. we własn. kraju & gt; Tylko sieć macierzys.. Aby
urządzenie wyświetlało żądanie potwierdzenia przed połączeniem, wybierz Wyk. dan.
we własn. kraju & gt; Zawsze pytaj.
Żądanie potwierdzenia przed użyciem połączenia danych pakietowych, gdy
urządzenie jest poza zasięgiem sieci macierzystej
Wybierz Wykorz. danych za granicą & gt; Zawsze pytaj.
Aby urządzenie nawiązywało połączenie automatycznie, wybierz Wykorz. danych za
granicą & gt; Automatyczne. Otwarcie połączeń podczas pobytu za granicą może w
znacznym stopniu podnieść koszty przesyłania danych.
Zmienianie priorytetu punktu dostępu używanego do połączeń internetowych
1 Wybierz Sieci docelowe & gt; Internet.
2 Wybierz i przytrzymaj punkt dostępu, a następnie z menu podręcznego wybierz
Zmień priorytet.
3 Dotknij miejsca na liście, w które chcesz przenieść punkt dostępu.
Przykład: Jeśli punkt WLAN znajduje się na liście wyżej niż punkt dostępu transmisji
danych pakietowych, urządzenie zawsze będzie próbowało najpierw połączyć się z
punktem dostępu WLAN. Próba połączenia z punktem dostępu transmisji danych
pakietowych nastąpi tylko, jeśli punkt dostępu sieci WLAN będzie niedostępny.
Tworzenie nowego punktu dostępu
Wybierz Opcje & gt; Nowy punkt dostępu.
Bezprzewodowa sieć LAN
Informacje o połączeniach z siecią WLAN
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; WLAN.
Kreator sieci WLAN pomaga nawiązać połączenie z bezprzewodową siecią lokalną
(WLAN) i zarządzać połączeniami WLAN.
Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia WLAN, należy używać
szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.
Uwaga: Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach
ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci WLAN tylko w
pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do
lokalnych władz.

108 Łączność
Łączenie z siecią WLAN w domu
Aby ograniczać koszty transmisji danych, kiedy jesteś w domu i chcesz przeglądać
Internet za pomocą urządzenia mobilnego, łącz się z domową siecią WLAN.

1
2

Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; WLAN.
Wybierz i przytrzymaj domową sieć WLAN, a następnie w menu podręcznym
wybierz Rozp. przeglądanie inter..
Jeśli domowa sieć WLAN jest zabezpieczona, wprowadź hasło. Jeśli domowa sieć
WLAN jest ukryta, wybierz Inna (sieć ukryta), a następnie wprowadź nazwę sieci
(SSID).

Zamykanie połączenia z siecią WLAN
Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz Rozłącz
WLAN.
Łączenie z siecią WLAN poza domem
Połączenie z siecią WLAN jest wygodnym sposobem uzyskiwania dostępu do internetu
poza domem. Nawiązuj połączenia z publicznymi sieciami WLAN w takich miejscach jak
biblioteka czy kawiarenka internetowa.
1
2

Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; WLAN.
Wybierz i przytrzymaj żądane połączenie z siecią WLAN, a następnie w menu
podręcznym wybierz Rozp. przeglądanie inter..

Bluetooth
Informacje o połączeniach Bluetooth
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth.

Łączność 109
Technologia Bluetooth umożliwia ustanawianie połączeń bezprzewodowych z innymi
kompatybilnymi urządzeniami, na przykład urządzeniami mobilnymi i komputerami
lub akcesoriami, takimi jak słuchawki czy zestawy samochodowe.
Za pomocą tego połączenia można wysyłać elementy z urządzenia, przesyłać pliki z
kompatybilnego komputera i drukować pliki na kompatybilnej drukarce.
Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują
się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie ,,widzieć". Odległość między dwoma
urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia
elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

Po zablokowaniu urządzenia można łączyć się jedynie z zatwierdzonymi urządzeniami.
Podłączanie słuchawek bezprzewodowych
Przy użyciu słuchawek bezprzewodowych można odebrać połączenie, nawet nie mając
urządzenia pod ręką, i na przykład kontynuować pracę na komputerze podczas
rozmowy -- ręce pozostają wolne.
1
2
3
4

Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth & gt; Włączony.
Włącz słuchawki.
Aby powiązać urządzenie i słuchawki, otwórz kartę Urządzenia powiązane.
Wybierz słuchawki.
Jeśli słuchawek nie ma na liście, aby je wyszukać, wybierz Opcje & gt; Nowe powiąz.
urządz..

110 Łączność
5

Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić hasło. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

Wysyłanie zdjęcia lub innego pliku do innego urządzenia przez Bluetooth
Do wysyłania takich elementów jak zdjęcia, wideo, wizytówki, pozycje kalendarza, do
kompatybilnych urządzeń znajomych i do komputera można używać łączności
Bluetooth.
Jednocześnie może być aktywnych kilka połączeń Bluetooth. Na przykład, kiedy
urządzenie jest połączone z kompatybilnymi słuchawkami, można też przesyłać pliki
do innego kompatybilnego urządzenia.
1
2

3

4

Wybierz i przytrzymaj element, na przykład zdjęcie. W menu podręcznym wybierz
Wyślij & gt; Przez Bluetooth.
Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli żądane
urządzenie nie jest wyświetlane, aby je wyszukać, wybierz Więcej urządzeń.
Podczas wyszukiwania wyświetlane są urządzenia Bluetooth znajdujące się w
zasięgu.
Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można
określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych
urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
Aby ustawić urządzenie, z którym często jest nawiązywane połączenie, jako
uwierzytelnione, zaakceptuj zapytanie o uwierzytelnienie podczas wiązania
Uwierzytelnić urządzenie, aby automatycznie nawiązywać połączenia?. Jeśli
urządzenie jest uwierzytelnione, nie trzeba wprowadzać hasła za każdym razem.

Podłączanie urządzenia do zestawu samochodowego przy użyciu zdalnego trybu
SIM
Dzięki zdalnemu trybowi SIM kompatybilny zestaw samochodowy może używać karty
SIM Twojego urządzenia.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth.
Przed włączeniem zdalnego trybu SIM należy powiązać urządzenie z akcesorium.
Zainicjuj proces tworzenia powiązania w zestawie samochodowym.
1
2
3

Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz Bluetooth & gt; Włączony.
Aby włączyć zdalny tryb SIM w urządzeniu, wybierz Zdalny tryb SIM & gt; Włączony.
Włącz łączność Bluetooth w zestawie samochodowym.

Łączność 111
Po włączeniu zdalnego trybu SIM na ekranie głównym wyświetla się Zdalny tryb SIM.
Połączenie z siecią bezprzewodową zostanie zakończone i nie będzie można korzystać
z usług karty SIM ani funkcji, które wymagają kontaktu z siecią komórkową.
Do nawiązywania i odbierania połączeń w trybie zdalnej karty SIM potrzebne jest
kompatybilne akcesorium, takie jak zestaw samochodowy, podłączone do urządzenia.
W trybie tym urządzenie będzie umożliwiać nawiązywanie tylko połączeń alarmowych.
Wyłączanie zdalnego trybu SIM
Naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz Wyjdź z tr. zdal. SIM.
Blokowanie urządzenia
Istnieje możliwość blokowania połączeń Bluetooth między Twoim urządzeniem a
innymi urządzeniami.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth.
Otwórz kartę Urządzenia powiązane, wybierz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz
zablokować, a następnie z menu podręcznego wybierz opcję Zablokuj.
Usuwanie urządzenia z listy zablokowanych urządzeń
Otwórz kartę Zablokow. urządzenia, zaznacz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz
usunąć z listy, a następnie z menu podręcznego wybierz opcję Usuń.
Jeśli żądanie powiązania z innego urządzenia zostanie odrzucone, pojawi się pytanie,
czy chcesz dodać urządzenie do listy zablokowanych urządzeń.
Ochrona urządzenia
Kiedy w urządzeniu włączony jest moduł Bluetooth, możesz kontrolować, kto może
znaleźć urządzenie i połączyć się z nim.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth.
Zapobieganie nawiązywaniu połączeń z urządzeniem
Wybierz Dostępność mojego tel. & gt; Ukryty.
Kiedy urządzenie jest ukryte, inne urządzenia nie mogą nawiązać z nim połączenia. Z
urządzeniem wciąż mogą jednak łączyć się urządzenia z nim powiązane.
Wyłączanie łączności Bluetooth
Wybierz Bluetooth & gt; Wyłączony.

112 Łączność
Nie należy wiązać urządzenia z nieznanymi urządzeniami ani akceptować wysyłanych
z nich żądań połączenia. Dzięki temu urządzenie jest chronione przed szkodliwą
zawartością.
Kabel USB do transmisji danych
Kopiowanie zdjęcia lub innej zawartości pomiędzy urządzeniem a komputerem
Do kopiowania zdjęć i innych materiałów pomiędzy urządzeniem a komputerem można
używać kabla USB do transmisji danych.
1
2

3

Aby upewnić się, że Przesył. multim. ma ustawiony tryb USB, wybierz Menu & gt;
Ustawienia, a następnie Łączność & gt; USB & gt; Przesył. multim..
, aby podłączyć urządzenie
Użyj kompatybilnego kabla USB do transmisji danych
do komputera.
Na komputerze urządzenie jest wyświetlane jako urządzenie przenośne. Jeśli tryb
Przesył. multim. nie działa na komputerze, użyj trybu Pamięć masowa.
Do skopiowania zawartości użyj menedżera plików na komputerze.

Zmiana trybu USB
Aby uzyskać najlepsze wyniki kopiowania lub synchronizacji urządzenia z komputerem,
włącz odpowiedni tryb USB, kiedy do podłączania różnych urządzeń używasz kabla USB
do transmisji danych.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; USB i skorzystaj z następujących opcji:
Nokia Ovi Suite -- Podłącz urządzenie do kompatybilnego komputera z
zainstalowanym pakietem Nokia Ovi Suite. W tym trybie urządzenie można
synchronizować przy użyciu oprogramowania Ovi Suite. Można też używać innych
funkcji tego pakietu.
Tryb ten włącza się automatycznie po otwarciu aplikacji Ovi Suite.
Pamięć masowa -- Podłącz urządzenie do kompatybilnego komputera bez
zainstalowanego pakietu Ovi Suite. Urządzenie jest rozpoznawane jako pamięć USB
flash. Urządzenie można także podłączyć do innych urządzeń, takich jak komputer czy
samochodowy sprzęt stereo, do których można podłączyć dysk USB.
Kiedy urządzenie jest połączone w tym trybie z komputerem, niektóre aplikacje
urządzenia mogą być niedostępne.
Drugie urządzenie nie ma dostępu do karty pamięci i pamięci masowej w tym
urządzeniu.
Przesył. multim. -- Podłącz urządzenie do kompatybilnego komputera bez
zainstalowanego pakietu Ovi Suite. Muzyka chroniona mechanizmem cyfrowego

Łączność 113
zarządzania prawami autorskimi (DRM) musi być przesyłana w tym trybie. W tym trybie
można także korzystać z niektórych domowych multimediów oraz drukarek.
Podłącz do inter. -- Podłącz urządzenie do kompatybilnego komputera, aby
używać go jako modemu bezprzewodowego. Komputer połączy się z internetem
automatycznie.
Wskazówka: Po podłączeniu kabla USB można zmienić tryb USB w większości
.
widoków. W prawym górnym rogu wybierz
Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB
Przy użyciu adaptera USB On-The-Go (OTG) można podłączyć urządzenie do
kompatybilnych dysków twardych lub pamięci flash USB. Przykładowo można zapisać
zdjęcia w pamięci flash USB bez potrzeby łączenia się z komputerem.
Podłączanie pamięci flash
1 Włóż wtyczkę micro-USB adaptera USB OTG do portu USB w urządzeniu.
2 Podłącz pamięć flash do adaptera USB OTG.

Zostanie otwarta aplikacja Menedżer plików, a pamięć flash będzie wyświetlana jako
pamięć masowa.
Kopiowanie lub przenoszenie pliku
W aplikacji Menedżer plików wybierz i przytrzymaj plik, który chcesz przenieść lub
skopiować, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią opcję i folder
docelowy.
Jeżeli podłączasz dysk twardy wymagający więcej energii niż urządzenie może
dostarczyć, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Do dysku twardego należy
podłączyć zewnętrzne źródło zasilania.
Połączenia VPN
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Ustawienia & gt; VPN.

114 Łączność
Musisz nawiązać połączenie z wirtualną siecią prywatną (VPN), aby np. przeglądać
intranet firmy lub uzyskać zdalny dostęp do służbowej skrzynki e-mail.
Zasady korzystania z VPN określają sposób szyfrowania danych i uwierzytelniania
urządzenia przez firmę. Aby skonfigurować aplikację kliencką VPN, certyfikaty i reguły,
skontaktuj się z działem informatycznym swojej firmy. Po zainstalowaniu reguły
zostanie automatycznie dodana metoda połączenia VPN z miejscem docelowym w
intranecie.
Aby uzyskaj więcej informacji, wyszukaj hasła VPN na telefony komórkowe w witrynie
www.nokia.com.
Kończenie połączenia sieciowego
Jeśli z połączenia internetowego korzysta wiele aplikacji, to aby zamknąć wszystkie lub
niektóre połączenia internetowe, możesz użyć aplikacji Menedżer połączeń.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Menedżer połączeń.
Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz Rozłącz.
W widoku aktywnych połączeń transmisji danych wyświetlane są bieżące połączenia
oznacza połączenie pakietowej transmisji danych, a
oznacza
sieciowe.
bezprzewodowe połączenie WLAN.
Wyświetlanie szczegółów połączenia
Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz
Szczegóły.
Wyświetlane są szczegóły, takie jak ilość przesłanych danych i czas trwania połączenia.
Wskazówka: W większości widoków, aby otworzyć aplikację Menedżer połączeń,
& gt; Menedżer
wybierz obszar powiadomień w prawym górnym rogu, a następnie
połączeń.
Przechowywanie plików na dysku zdalnym
Jeśli chcesz utworzyć kopie zapasowe danych lub zaoszczędzić miejsce w urządzeniu,
do przechowywania plików i zarządzania nimi używaj dysku zdalnego.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Zdalne dyski.
Ustawienia dysku zdalnego można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości
konfiguracyjnej. Otwórz tę wiadomość i zapisz ustawienia.
Usługa może być odpłatna. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności i
możliwych kosztów, skontaktuj się z usługodawcą.

Zarządzanie urządzeniem 115
Nawiązywanie połączenia z dyskiem zdalnym
Wybierz i przytrzymaj dysk zdalny, a następnie w menu podręcznym wybierz Podłącz.
Dodawanie nowego dysku zdalnego
1 Wybierz Opcje & gt; Nowy dysk.
2 Wprowadź nazwę dysku zdalnego.
3 Wprowadź adres internetowy dysku zdalnego oraz numer portu.
4 Aby wybrać punkt dostępu, który ma być używany do łączenia się z dyskiem
zdalnym, wybierz Punkt dostępu & gt; Ust. przez użytkow.. Jeśli wybierzesz Pytaj
w razie potrzeby, za każdym razem, gdy aplikacja będzie się łączyć z siecią, pojawi
się monit o podanie miejsca docelowego lub punktu dostępu.
5 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, jeśli wymaga tego usługa dysku zdalnego.
Modyfikowanie ustawień istniejącego dysku zdalnego
Wybierz Zdalne dyski i żądany dysk.
Użyj aplikacji Menedżer plików, aby uzyskać dostęp do dysków zdalnych i zarządzać
przechowywanymi tam plikami.

Zarządzanie urządzeniem
Aktualizowanie oprogramowania urządzenia i aplikacji
Informacje na temat oprogramowania urządzenia i aktualizacji aplikacji
Dzięki aktualizacjom oprogramowania i aplikacji można uzyskać nowe lub
udoskonalone funkcje. Aktualizacja oprogramowania może także poprawić wydajność
urządzenia.

116 Zarządzanie urządzeniem

Przed aktualizacją oprogramowania urządzenia zalecane jest wykonanie kopii
zapasowej danych osobistych.
Używanie tej usługi lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych
ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych.
Po aktualizacji oprogramowania urządzenia lub aplikacji informacje zawarte w
instrukcji obsługi mogą okazać się nieaktualne.
Aktualizacja oprogramowania i aplikacji przy użyciu urządzenia
Można sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania urządzenia lub
poszczególnych aplikacji, a następnie pobierać te aktualizacje i je instalować w
urządzeniu (usługa sieciowa). Można też ustawić w urządzeniu automatyczne
sprawdzanie aktualizacji i powiadamianie o dostępnych ważnych lub zalecanych
aktualizacjach.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Akt. oprogr..
Jeśli aktualizacje są dostępne, wybierz, które pobrać i zainstalować, a następnie wybierz
.
Ustawianie w urządzeniu automatycznego sprawdzania dostępności
aktualizacji
Wybierz Opcje & gt; Ustawienia & gt; Aut. spraw. dost. aktualiz..

Zarządzanie urządzeniem 117
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu komputera
Oprogramowanie urządzenia można również aktualizować za pomocą przeznaczonej
do komputera aplikacji Nokia Ovi Suite. Aby połączyć urządzenie z komputerem, należy
mieć zgodny komputer, szybkie połączenie internetowe oraz zgodny kabel danych USB.
Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Ovi Suite, odwiedź stronę
www.ovi.com/suite.
Zarządzanie plikami
Menedżer plików -- informacje
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Mndż. plik..
Za pomocą Menedżera plików w urządzeniu można przeglądać, porządkować i otwierać
pliki.
Wyświetlanie plików zapisanych w urządzeniu
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Mndż. plik. i żądaną pamięć.
Zostaną wyświetlone foldery z katalogu głównego pamięci.
Porządkowanie plików
Możesz utworzyć nowe foldery, dzięki którym uporządkujesz pliki. To ułatwi tworzenie
kopii zapasowych i ładowanie treści. W folderach możesz kopiować, przenosić i usuwać
pliki oraz podfoldery.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Mndż. plik..
Tworzenie nowego folderu
W folderze, w którym chcesz utworzyć podfolder, wybierz Opcje & gt; Nowy folder.
Kopiowanie lub przenoszenie pliku do innego folderu
Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią
opcję.
Usuwanie pliku z folderu
Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią
opcję.
Wskazówka: Aby kopiować, przenosić lub usuwać kilka plików jednocześnie, wybierz
Opcje & gt; Zazn. wiele elementów.

118 Zarządzanie urządzeniem
Kopie zapasowe plików
Chcesz mieć pewność, że nie stracisz ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową
zawartości pamięci urządzenia na kompatybilnym komputerze lub kompatybilnej
karcie pamięci.

Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Mndż. plik. i Kop. zapas. i przywr..
Zaleca się regularne wykonywanie kopii zapasowych pamięci urządzenia na
kompatybilnym komputerze lub kompatybilnej karcie pamięci.
Wskazówka: Jeżeli masz materiały chronione przy użyciu mechanizmu DRM, utwórz
na komputerze kopię zapasową zarówno licencji, jak i materiałów przy użyciu pakietu
Nokia Ovi Suite.
Formatowanie pamięci masowej
Chcesz usunąć całą zawartość pamięci masowej urządzenia? W czasie formatowania
pamięci masowej usuwane są wszystkie dane.
Przed sformatowaniem pamięci masowej utwórz kopię zapasową wszystkich danych,
które chcesz zachować. Wszystkie dane zostaną trwale usunięte.
1
2

Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Mndż. plik..
Wybierz i przytrzymaj pamięć masową, a następnie w menu podręcznym wybierz
Format.

Pamięci masowej nie należy formatować przy użyciu oprogramowania
komputerowego, ponieważ może to zmniejszyć wydajność jej działania.
Do utworzenia kopii zapasowej na kompatybilnym komputerze można użyć pakietu
Nokia Ovi Suite. Technologie cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) mogą
uniemożliwić przywrócenie niektórych danych z ich kopii zapasowej. Więcej informacji
o technologii DRM stosowanej w odniesieniu do zawartości w urządzeniu można
uzyskać od usługodawcy.

Zarządzanie urządzeniem 119
Zwiększanie ilości dostępnej pamięci w celu zapisania dodatkowej zawartości
Czy potrzebujesz większej ilości dostępnej pamięci, aby zainstalować więcej aplikacji i
zapisać dodatkową zawartość?
Przenieś dane do pamięci masowej, na kompatybilną kartę pamięci (jeśli jest dostępna)
lub kompatybilny komputer.
Można również usunąć następującą zawartość, jeśli nie jest już potrzebna:
o
o
o
o
o

Wiadomości SMS, MMS oraz e-mail.
Pozycje i szczegóły kontaktów.
Aplikacje
Pliki instalacyjne (.sis lub .sisx) zainstalowanych aplikacji. Utwórz kopie zapasowe
plików na kompatybilnym komputerze.
Zdjęcia i wideo w folderze Zdjęcia. Utwórz kopie zapasowe plików na
kompatybilnym komputerze.

Wskazówka: Jeśli zainstalowane są wersje demo lub próbne aplikacji, których ważność
wygasła, usuń je.
Zarządzanie aplikacjami
Informacje o Menedżerze aplikacji
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Menedżer aplikacji.
Przy użyciu Menedżera aplikacji można wyświetlić szczegółowe informacje na temat
zainstalowanych aplikacji, a także usuwać aplikacje i wprowadzać ustawienia
instalacyjne.
Można zainstalować następujące typy aplikacji:
o
o
o

Aplikacje Java(TM) ME z rozszerzeniami plików .jad lub .jar.
Aplikacje zgodne z systemem operacyjnym Symbian z rozszerzeniami plików .sis
lub .sisx.
Widżety z rozszerzeniem pliku .wgz.

Instaluj wyłącznie aplikacje kompatybilne z urządzeniem.
Usuwanie aplikacji z urządzenia
Można usuwać zainstalowane aplikacje, które nie są już potrzebne, aby zwiększać ilość
dostępnej pamięci.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Menedżer aplikacji.
1

Wybierz Zainstal. aplikacje.

120 Zarządzanie urządzeniem
2

Wybierz i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie w menu
podręcznym wybierz Odinstaluj.

Usuniętą aplikację można ponownie zainstalować tylko przy użyciu oryginalnego pliku
instalacyjnego lub korzystając z jej pełnej kopii zapasowej. Otwieranie plików, które
utworzono za pomocą usuniętej aplikacji, może okazać się niemożliwe.
Jeśli zainstalowana aplikacja jest powiązana z aplikacją usuniętą, może przestać działać.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji użytkownika do
zainstalowanej aplikacji.
Pliki instalacyjne mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym
zapisywanie innych plików. Twórz na kompatybilnym komputerze kopie zapasowe
plików instalacyjnych za pomocą pakietu Nokia Ovi Suite, a następnie używaj
menedżera plików, aby usuwać pliki instalacyjne z pamięci urządzenia.
Synchronizowanie zawartości
Informacje o synchronizacji
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Przesył. danych & gt; Synchronizacja.
Korzystając z aplikacji Synchronizacja, można synchronizować kontakty i notatki między
urządzeniem a serwerem zdalnym. W wyniku synchronizacji na serwerze tworzona jest
kopia zapasowa ważnych danych.

Synchronizowanie danych między urządzeniem a zdalnym serwerem
Chcesz mieć kopię zapasową swojego kalendarza, notatek i innej zawartości zawsze
pod ręką, niezależnie od tego, czy siedzisz przed komputerem, czy przemieszczasz się
z urządzeniem mobilnym w kieszeni? Korzystając z aplikacji Synchronizacja, można
synchronizować ważną zawartość między urządzeniem a serwerem zdalnym.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia oraz Łączność & gt; Przesył. danych & gt; Synchronizacja.

Zarządzanie urządzeniem 121
Ustawienia synchronizacji można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości
konfiguracyjnej. Ustawienia synchronizacji są zapisywane jako profil synchronizacji. Po
otwarciu aplikacji wyświetlany jest domyślny lub poprzednio używany profil
synchronizacji.
Włączanie lub wyłączanie typów zawartości
Wybierz typ zawartości.
Synchronizowanie danych
Wybierz Opcje & gt; Synchronizuj.
Wskazówka: Do synchronizowania zawartości pomiędzy urządzeniem a usługą Ovi
można używać aplikacji Synchronizacja Ovi.
Informacje o Synchronizacji Ovi
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Narzędzia & gt; Ovi Synchr..
Usługa Synchronizacja Ovi umożliwia synchronizowanie kontaktów, pozycji kalendarza
i notatek pomiędzy urządzeniem a usługą Ovi by Nokia. W ten sposób zawsze będziesz
mieć kopię zapasową ważnej zawartości. Do korzystania z usługi Synchronizacja Ovi
potrzebne jest konto Nokia. Jeśli nie masz konta Nokia, utwórz je w serwisie
www.ovi.com.
Jeżeli używasz usługi Synchronizacja w Ovi do automatycznej synchronizacji kontaktów
z Ovi, nie zezwalaj na synchronizację z żadną inną usługą, taką jak Poczta Exchange,
ponieważ mogą wystąpić konflikty.
Tworzenie kopii zapasowej w serwisie Ovi
Czy utworzyć w serwisie Ovi kopię zapasową pozycji kalendarza, notatek i innej
zawartości z urządzenia? Dzięki aplikacji Synchronizacja Ovi można synchronizować
zawartość między urządzeniem a serwisem Ovi, ręcznie lub automatycznie.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Narzędzia & gt; Ovi Synchr..
Po pierwszym otwarciu aplikacji kreator synchronizacji pomoże skonfigurować
ustawienia i wybrać zawartość do zsynchronizowania.
Określanie zawartości do zsynchronizowania
Wybierz Opcje & gt; Ustawien. synchronizacji & gt; Elementy do synchroniz..
Ręczna synchronizacja
Wybierz Synchronizuj.

122 Zarządzanie urządzeniem
Automatyczna synchronizacja
1 Aby włączyć automatyczną synchronizację, wybierz Opcje & gt; Ustawien.
synchronizacji & gt; Synchronizacja automat..
2 Aby określić, jak często synchronizacja ma być przeprowadzana, wybierz Opcje & gt;
Ustawien. synchronizacji & gt; Odstęp zaplanow. synchr..
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć pomiędzy urządzeniami
Korzystając z aplikacji Przełączanie telef., można używać łączności Bluetooth do
bezpłatnego synchronizowania i kopiowania zawartości między dwoma urządzeniami
Nokia.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Łączność & gt; Przesył. danych & gt; Przełączanie telef..
1

Wybierz jedną z następujących opcji:
-- Synchronizuj zawartość między dwoma urządzeniami.

-- Kopiuj zawartość z innego urządzenia.

2
3

4

-- Kopiuj zawartość do innego urządzenia.
Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, i powiąż
urządzenia. Łączność Bluetooth musi być włączona.
Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można
określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych
urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
Zaznacz zawartość i wybierz OK.

Wskazówka: Jeśli zapiszesz dane, później będzie łatwiej wymienić tę samą zawartość
z tym samym urządzeniem.
Ochrona urządzenia
Ustawianie automatycznej blokady urządzenia
Chcesz chronić swoje urządzenie przed nieupoważnionym użyciem? Określ kod blokady
i ustaw urządzenie tak, aby blokowało się automatycznie, kiedy go nie używasz.
1
2

Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
zabezpiecz. & gt; Telefon i karta SIM.
Wybierz Kod blokady, a następnie wprowadź kod blokady. Wymagane jest podanie
co najmniej 4 znaków. Można użyć cyfr, symboli, a także wielkich i małych liter.
Nie ujawniaj nikomu kodu blokady i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż
urządzenie). Jeżeli zapomnisz, jaki jest kod blokady, a urządzenie będzie
zablokowane, konieczne będzie oddanie go do serwisu. Za odblokowanie może

Znajdowanie dodatkowej pomocy 123

3

zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie
wszystkich danych zapisanych w urządzeniu. Więcej informacji na ten temat można
uzyskać, kontaktując się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.
Wybierz Czas do autoblok. telefonu, a następnie określ czas, po upływie którego
urządzenie ma być automatycznie blokowane.

Ręczne blokowanie urządzenia
Na ekranie głównym naciśnij , wybierz Zablokuj telefon, a następnie wprowadź kod
blokady.
Odblokowywanie urządzenia
Przesuń przełącznik blokady klawiatury, wpisz kod blokady i wybierz OK.
Jeśli przełącznik blokady klawiatury jest niedostępny, naciśnij klawisz menu i wybierz
Odblokuj.
Zdalne blokowanie urządzenia
Urządzenie przez przypadek zostało w pracy i chcesz je zablokować, aby zapobiec
nieupoważnionemu użyciu? Możesz je zablokować zdalnie za pomocą zdefiniowanej
uprzednio wiadomości SMS. Zablokować zdalnie można również kartę pamięci.
Włączanie blokady zdalnej
1 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
zabezpiecz. & gt; Telefon i karta SIM & gt; Zdalne blokow. telefonu & gt; Włączone.
2 Wprowadź treść wiadomości SMS. Wiadomość może składać się z 5-20 znaków.
Można użyć zarówno wielkich, jak i małych liter.
3 Wprowadź ten sam tekst ponownie, aby go zweryfikować.
4 Wprowadź kod blokady.
Wysyłanie wiadomości blokującej
Aby zdalnie zablokować urządzenie, napisz uprzednio zdefiniowany tekst i wyślij do
urządzenia w wiadomości SMS.
Do odblokowania urządzenia potrzebny jest kod blokady.

Znajdowanie dodatkowej pomocy
Pomoc techniczna
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach używania produktu lub nie masz
pewności, jak powinno działać urządzenie, przejdź do witryny www.nokia.com/support
lub w urządzeniu mobilnym do witryny www.nokia.mobi/support. Możesz też wybrać
Menu & gt; Aplikacje & gt; Podr. użyt. w urządzeniu.

124 Kody dostępu
Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących
czynności:
o
o
o

przez około 8 sekund.
Uruchom ponownie urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj
Urządzenie zawibruje trzy razy i wyłączy się. Aby ponownie włączyć urządzenie,
naciśnij .
Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.
Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia.

Jeżeli problemu nadal nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z firmą Nokia, aby
dowiedzieć się o możliwościach naprawy. Przejdź do witryny www.nokia.com/repair.
Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zawsze należy utworzyć kopię zapasową
znajdujących się w nim danych.

Kody dostępu
kod PIN lub PIN2
(4-8 cyfr)

Kody te chronią kartę SIM przed dostępem osób
nieupoważnionych lub są wymagane do korzystania z
niektórych funkcji.
Urządzenie można tak ustawić, aby żądało podania kodu PIN po
jego włączeniu.
Jeśli kod nie został dostarczony wraz z kartą SIM lub jeśli go
zapomnisz, skontaktuj się z usługodawcą.
Jeśli wprowadzisz błędny kod trzy razy z rzędu, będzie trzeba
go odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.

kod PUK lub PUK2

Kody te są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2.

(8 cyfr)

Jeżeli nie zostały dostarczone razem z kartą SIM, skontaktuj się
z usługodawcą.

numer IMEI

Ten numer jest używany do identyfikowania urządzeń, które
mogą korzystać z sieci. Może on także służyć do blokowania
urządzeń np. takich, które zostały skradzione.

(15 cyfr)
kod blokady (kod
zabezpieczający)
(min. 4 cyfry lub
znaki)

Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz *#06#.

Ten kod chroni urządzenie przed nieupoważnionym użyciem.
Urządzenie można tak ustawić, aby żądało podania
zdefiniowanego kodu blokady.

Rozwiązywanie problemów 125
Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym
miejscu (innym niż urządzenie).
Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego urządzenia, konieczne
będzie oddanie go do serwisu. Za odblokowanie może zostać
naliczona dodatkowa opłata. Może ono również spowodować
usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia
Care lub sprzedawcą urządzenia.

Rozwiązywanie problemów
Brak odpowiedzi urządzenia
Uruchom ponownie urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania
przez około
8 sekund. Urządzenie zawibruje trzy razy i wyłączy się. Aby ponownie włączyć
urządzenie, naciśnij klawisz zasilania .
Żadna zawartość, taka jak kontakty czy wiadomości, nie jest usuwana.
Przywracanie oryginalnych ustawień
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich
oryginalnych wartości.
1
2
3

Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
fabryczne & gt; Przywróć.
Wprowadź kod blokady.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w urządzeniu.
Po przywróceniu oryginalnych ustawień urządzenie wyłączy się i włączy ponownie.
Może to potrwać dłużej niż zwykle.
Co zrobić, gdy pamięć jest pełna?
Jeżeli przy próbie usunięcia kilku elementów jednocześnie pojawi się jeden z
następujących komunikatów, usuń elementy pojedynczo, zaczynając od najmniejszego
z nich:
o
o

Za mało pamięci do wykonania tej operacji. Najpierw usuń zbędne dane.
Mało pamięci. Usuń zbędne dane z pamięci telefonu.

Przenieś zawartość, którą chcesz zatrzymać, do pamięci masowej, na kompatybilną
kartę pamięci (jeśli została włożona do urządzenia) lub na kompatybilny komputer. Jeśli

126 Rozwiązywanie problemów
to możliwe, aplikacje należy instalować w pamięci masowej lub na karcie pamięci, a
nie w pamięci urządzenia.
Miganie wskaźnika wiadomości
P: Dlaczego na ekranie głównym miga wskaźnik wiadomości ?
O: W urządzeniu zapisano maksymalną liczbę wiadomości. Należy usunąć część z nich.
Liczba wiadomości, które mogą być przechowywane na karcie SIM, jest znacznie niższa
niż liczba wiadomości, które można zapisać w pamięci urządzenia. Aby zapisać
wiadomości na kompatybilnym komputerze, można użyć aplikacji Nokia Ovi Suite.
Zdublowane kontakty na liście kontaktów
P: Kontakt jest wyświetlany na liście kontaktów dwa razy. Jak usunąć dodatkowy
kontakt?
O: Można scalić dwa kontakty w jeden. Wybierz Opcje & gt; Scal kontakty, wybierz
kontakty do scalenia, a następnie Scal.
Nieczytelne znaki podczas przeglądania stron internetowych
& gt;
& gt; Strona & gt;
Jeśli wyświetlane są nieczytelne znaki, wybierz Menu & gt; Internet i
Kodowanie domyślne, a następnie wybierz kodowanie stosowne do zestawu znaków
danego języka.
Przygotowanie urządzenia do recyklingu
Jeśli chcesz pozbyć się starego urządzenia, np. po zakupie nowego, firma Nokia zaleca
jego recykling. Wcześniej usuń z urządzenia zawartość o charakterze osobistym.
Usuwanie całej zawartości i przywracanie ustawień domyślnych
1 Utwórz kopię zapasową zawartości, którą chcesz zatrzymać, na kompatybilnej
karcie pamięci (jeśli została włożona do urządzenia) lub na kompatybilnym
komputerze.
2 Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
3 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
fabryczne & gt; Usuń dane i przywróć.
4 Urządzenie wyłączy się, a następnie ponownie włączy. Sprawdź dokładnie, czy
osobista zawartość, taka jak kontakty, zdjęcia, muzyka, wideo, notatki,
wiadomości, wiadomości e-mail, prezentacje, gry czy zainstalowane aplikacje,
została usunięta.
Treści i informacje zapisane na karcie pamięci lub karcie SIM nie zostaną usunięte.

Ochrona środowiska 127

Ochrona środowiska
Oszczędzanie energii
Jeśli będziesz stosować się do poniższych wskazówek nie będziesz musieć ładować
baterii tak często:
o
o
o

Wyłączaj aplikacje, połączenia, np. połączenie WLAN lub Bluetooth, kiedy z nich nie
korzystasz.
Zmniejsz jasność ekranu.
Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki ekranu dotykowego czy klawiszy.

Recykling

Po całkowitym zużyciu urządzenia wszystkie materiały, z których zostało ono
wykonane, mogą zostać odzyskane w postaci nowych materiałów lub energii. Aby
możliwa była odpowiednia utylizacja i recykling, firma Nokia współpracuje ze swoimi
partnerami w ramach programu We:recycle. Więcej informacji na temat recyklingu
starych produktów firmy Nokia oraz punktów zbiorczych można znaleźć pod adresem
www.nokia.com/werecycle lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego pod adresem
nokia.mobi/werecycle, lub dzwoniąc do centrum kontaktowego firmy Nokia.
Poddaj opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym
schematem recyklingu.

Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol
pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne,
elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie
przeznaczonym do tego punkcie. Ten wymóg dotyczy obszaru Unii Europejskiej. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod
adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

128 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu
Usługi sieciowe i koszty
To urządzenie jest dopuszczone do użytku w WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz i GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz.
Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.
Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję
danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.
Dbaj o swoje urządzenie
Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże
w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać
związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je
do całkowitego wyschnięcia.

Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego
ruchomych części i podzespołów elektronicznych.

Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności
urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.

Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego
wnętrzu może zgromadzić się wilgoć powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.

Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń
radiowych.

Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować
uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.

Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta
pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli jednak
podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.
Recykling
Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów.
Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców.
Informacje związane z ochroną środowiska i recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach www.nokia.com/
werecycle, lub dołączone do urządzenia mobilnego, nokia.mobi/werecycle.
Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)
Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność
i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać
kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.
Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia
swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy
oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia
można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WM DRM 10 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś
oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu 129
nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też
uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania
DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione
żadną technologią DRM.
Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z
takich materiałów.
Jeżeli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to aby utworzyć kopie zapasowe zarówno
licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Ovi Suite.
Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie
przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać
się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.
Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, wtedy sformatowanie pamięci spowoduje
utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można też stracić w przypadku uszkodzenia plików w
urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po
więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.
Niektóre licencje są powiązane z określoną kartą SIM, co powoduje, że dostęp do chronionych materiałów jest możliwy tylko
wtedy, gdy karta SIM znajduje się w urządzeniu.
Baterie i ładowarki
Informacje o bateriach i ładowarkach
Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować
baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem. W celu wymiany baterii udaj się do najbliższego autoryzowanego serwisu.
Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-15 . Właściwy do użytku model ładowarki
zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, X, AR, U, A, C, K lub B.
Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie
się zauważalnie krótszy niż normalnie, to w celu wymiany baterii zanieś urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu.
Bezpieczne korzystanie z baterii
Uwaga: Baterii nie można wyjąć z urządzenia, dlatego też korzystać należy z informacji o bateriach dotyczących tego
urządzenia.
Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna
baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie
będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.
Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają
pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie
działać.
Do przypadkowego zwarcia może dojść wtedy, gdy metalowy przedmiot dotknie metalowych pasków na baterii. Zwarcie może
uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.
Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie
obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników
na śmieci.

130 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu
Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie
do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast
obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.
Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt
z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.
Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie
niezatwierdzonych do użytku ładowarek lub baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego
zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia baterii lub
ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać
uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.
Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie
Telefony alarmowe
Nawiązywanie połączenia alarmowego
1
Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
2

Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:

o
o
o
o

Włożyć kartę SIM.

Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń, wybieranie
ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
Sprawdzić, czy urządzenie nie jest w profilu offline lub samolotowym.

Odblokować ekran i klawisze urządzenia, jeżeli są zablokowane.

3

Aby wyczyścić zawartość wyświetlacza, naciśnij odpowiednią liczbę razy klawisz menu.

5

Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy.

6

Wybierz

7

Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

4

Wybierz Połącz.
.

Po włączeniu urządzenia po raz pierwszy może zostać wyświetlony monit o utworzenie konta Nokia. Aby wykonać połączenie
alarmowe podczas tworzenia konta, naciśnij klawisz menu.

Ważne: Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć
komórkową, jak i komórkowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem sieci
komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych
warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać
wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.
Małe dzieci
Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w
miejscach niedostępnych dla małych dzieci.
Urządzenia medyczne
Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu
nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby
dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie
wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy, na przykład w szpitalach.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu 131
Wszczepione urządzenia medyczne
Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerterdefibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń
pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:
o
o
o
o
o

Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa
niż 15,3 centymetra (6 cali).

Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.

Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.

Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z
lekarzem.
Słuch

Ostrzeżenie:
W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu
słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.
Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.
Nikiel
Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.
Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami
Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:
o
o
o
o

o

Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny
sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania
zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.

Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i
zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.

Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne
oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich
liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.

Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować
ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy
To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej
pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 centymetra (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym
nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana
wyżej.

132 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu
Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub
wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać
wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.
Pojazdy mechaniczne
Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów
elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy
zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek
powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.
Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa
zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy
urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia,
jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych.
Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie
wybuchu poduszki powietrznej.
Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń w samolocie może być
prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.
Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją
Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich
wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi
obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu
dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i
dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone
wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca
składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż,
kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie
silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu
pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.
Informacje o certyfikatach (SAR)
To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.
Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie
przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane
przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony
wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.
W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR
(ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość
uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia,
przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może
być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy
wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.
Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 1,05 W/kg .
Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych
wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się
dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi 133

Prawa autorskie i inne uwagi
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-596 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię ,,Deklaracji zgodności" można znaleźć pod adresem http://
www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
(C) 2011 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, logo Nokia Original Accessories i Ovi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia
Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie
bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju.
Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym
dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

HDMI oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
Dolby jest znakiem towarowym firmy Dolby Laboratories.
Wyprodukowano na podstawie licencji firmy Dolby Laboratories.

Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
Sun Microsystems, Inc.
Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i
niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku
jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie
MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja
nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach
promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz http://www.mpegla.com.
W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym
wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe,
wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.
Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest ,,tak jak jest - as is". Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych
jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie
ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu,

134 Prawa autorskie i inne uwagi
chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.
Dekompilacja oprogramowania w urządzeniu Nokia jest zabroniona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.
Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności firmy Nokia,
stosują się również do oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia.
Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej
informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie
i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.
Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi
użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez
użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień,
nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi
użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.
ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest
blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania
korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki
ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia
nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować
niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić
prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.
Niektóre działania i funkcje są zależne od karty SIM i (lub) sieci, mogą też zależeć od MMS, a także od kompatybilności urządzeń
i obsługiwanych przez nie formatów materiałów. Korzystanie z niektórych usług podlega osobnym opłatom.
/Wydanie 2.0 PL

Indeks 135

Indeks

dźwięki dzwonka

A
aktualizacje
-- aplikacje
115, 116
-- oprogramowanie urządzenia
115,
116,
117
aktualizacje oprogramowania 115, 116,
117
aktualizacje statusu
63, 64
anteny
17
aplikacje
25, 37, 116, 119
aplikacje biurowe
103, 104
Aplikacje Java
119
B
bateria
14
-- ładowanie
15, 16
-- oszczędzanie energii
32
blogi
61
blokada klawiatury
10
blokowanie
-- ekran
10
-- klawisze
10
-- urządzenie
111, 122
-- zdalnie
123
blokowanie zdalne
122
Bluetooth
108, 109, 110, 111
budzik
98
C
czytnik wiadom.

55

D
dioda powiadomienia
31
DRM (zarządzanie prawami cyfrowymi)79
drukowanie
72
dyski zdalne
114
dźwięki
-- personalizowanie
34

E
Edytor zdjęć
ekran dotykowy
ekran główny
e-mail
Patrz poczta

33, 34, 44, 51
71
10, 22, 26, 27
24, 35, 36, 37, 59

F
filmy
72
fotografie
Patrz zdjęcia
foto-wideo
-- informacje o lokalizacji
66
-- nagrywanie plików wideo
69
-- robienie zdjęć
66, 67, 68
-- wysyłanie zdjęć
69
G
głośnik
godzina i data

10
99

H
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)

73

I
ikony
29
informacje o lokalizacji
64, 66, 103
informacje o położeniu
64
Informacje o pomocy technicznej formy
Nokia
123
instalowanie aplikacji
119
instrukcja obsługi
20
internet
Patrz Internet
Internet
60
intranet
106
K
kalendarz

100, 101, 102, 103

136 Indeks
Kalendarz
65
Kalkulator
104
Kamera
65
kanały informacyjne
61
kanały informacyjne, wiadomości
61
kanały internetowe
61
karta pamięci
13
karta SIM
52
-- wkładanie
11
-- wyjmowanie
11
klawiatura
26
klawiatura alfanumeryczna
27
klawisz blokowania
10
klawisze i części
8, 9, 10
kod blokady
122, 124
kody dostępu
124
kody PIN
124
kody PUK
124
kod zabezpieczający
122, 124
kontakty
49
-- dodawanie
50
-- dźwięki dzwonka
51
-- edycja
50
-- grupy
52
-- kopiowanie
19, 52, 122
-- rozwiązywanie problemów
126
-- synchronizowanie
52, 120
-- ulubione
51
-- widżety
37
-- w sieciach społecznościowych 63, 65
-- wysyłanie
51, 110
-- wyszukiwanie
39
-- zapisywanie
50
kopie zapasowe danych
118
kopiowanie zawartości
18, 19, 75, 78,
112,
122
L
licencje
listy odtwarzania
lokalne imprezy i usługi

79
77
61

Ł
ładowanie baterii
Ładowanie przez złącze USB
łączność

15, 16
15
114

M
mail
-- tworzenie
59
-- wysyłanie
59
-- załączniki
59
Mapy
83
-- elementy wyświetlacza
94
-- elementy wyświetlane
85
-- Funkcja Check in
91
-- informacje drogowe
94
-- kompas
86
-- nawigowanie
93, 95
-- organizowanie miejsc
90
-- organizowanie tras
90
-- planowanie tras
96
-- pobieranie map
86
-- pozycjonowanie
87
-- przeglądanie
83
-- przekazywanie opinii
97
-- szczegóły lokalizacji
89
-- trasy piesze
95
-- trasy samochodowe
93
-- udostępnianie lokalizacji
91
-- Ulubione
90
-- wskazówki głosowe
92
-- wyświetlanie zapisanych miejsc 89
-- wyświetlanie zapisanych tras
89
-- zapisywanie miejsc
89
-- zapisywanie tras
89
-- zmiana widoków
85
-- znajdowanie lokalizacji
88
materiały do pobrania
38
-- tematy
34
menu
37
metoda wprowadzania tekstu
27, 28
MMS
53

Indeks 137
Moja wizytówka
muzyka
-- listy odtwarzania
N
nadajnik FM
Nadajnik FM
nagrywanie
-- dźwięki
-- połączenia
-- wideo
Nokia Ovi Player
Nokia Ovi Suite
Notatki
numer IMEI
O
ochrona praw autorskich
oprogramowanie
Ovi by Nokia
Ovi Mail
Ovi Muzyka
Ovi Muzyka bez ograniczeń
Ovi Sklep
-- kupowanie
-- materiały do pobrania
Ovi Suite
Patrz Nokia Ovi Suite
P
pamięć
-- oczyszczanie
pamięć cache
pamięć masowa
pasek na rękę
personalizacja telefonu
personalizacja urządzenia
poczta
-- czytanie i odpowiadanie
-- konfiguracja
-- skrzynka pocztowa

51
76, 78, 80
77
80
80
79
44
69
78
20, 78
105
124
79
119
52
57
78
78
38
38

117, 126
119, 125
60
118
17
36
34, 36
56, 57, 59
58
57
57

-- widżety
59
pokaz slajdów
72
polecenia głosowe
42
połączenia
45
-- alarmowe
130
-- konferencyjne
41
-- nawiązywanie
38, 39
-- ograniczanie
46, 47
-- ostatnio wybierane
44
-- połączenia internetowe
43, 44
-- połączenia wideo
40
-- przekazywanie
46
połączenia, zakaz.
46
połączenia głosowe
Patrz połączenia
połączenia internetowe
43, 44
połączenia transmisji danych
114
-- Bluetooth
108
połączenia wideo
40
połączenia z numerem alarmowym 130
połączenie internetowe
106
połączenie kablowe
112
połączenie USB
112, 113
pomoc
20, 123
ponowne uruchamianie
125
pozycje rocznic
102
pozycje spotkań
100, 102
pozycje urodzin
102
profil bez dźwięku
34
profile
33, 34
-- offline
31
-- personalizowanie
34
-- tworzenie
34
profil offline
31
proste wybieranie
42
przeglądarka
Patrz Internet
przeglądarka internetowa
60, 126
-- intranet
106
-- pamięć cache
60
-- przeglądanie stron
60

138 Indeks
-- zakładki
przekazywanie połączeń
przesyłanie materiałów
przesyłanie zawartości
przywracanie ustawień
Q
Quickoffice
R
radio
radio FM
Radio FM
RDS (Radio Data System)
recykling
regulacja głośności
Rejestr

61
46
19, 75, 112
78, 122
125
103, 104
81, 82
81, 82
81, 82
81, 82
127
10
45

S
sieci społecznościowe
62, 63, 64, 65
skróty
24, 37
skrzynka odbiorcza, wiadomości
54
skrzynka pocztowa
-- głosowa
45
słownik
105
SMS
53
spis telefonów
Patrz kontakty
synchronizacja
52, 120, 121
Synchronizacja
-- Map
91
Synchronizacja Ovi
121
T
tapeta
telewizja
-- oglądanie programów
tematy
tryb głośnomówiący

36
75
34
10

U
udostępnianie, online
ulubione
urządzenia
-- konfigurowanie
urządzenie
-- konfiguracja
-- ponowne uruchamianie
-- włączanie i wyłączanie
ustawienia
-- język
-- przywracanie
-- punkty dostępu
ustawienia czujnika
ustawienia fabryczne, przywracanie
ustawienia języka
V
Voucher Ovi Muzyki
VPN (wirtualna sieć prywatna)

64
51
18
20
125
125
56
125
106
44
125
56
78
113

W
wiadomości
53, 54, 126
-- audio
54
-- rozmowy
55
-- wysyłanie
53
wiadomości audio
53, 54
wiadomości multimedialne
53
wiadomości SMS
53
wideo
74
-- edycja
71, 72
-- HDMI
73
-- informacje o lokalizacji
66
-- kopiowanie
19, 75, 112, 122
-- nagrywanie
68, 69
-- odtwarzanie
75
-- oglądanie
70
-- oglądanie na ekranie telewizora 73
-- udostępnianie
47, 48, 49, 64
-- wysyłanie
69, 110
widżety
36, 37, 59, 75

Indeks 139
wielozadaniowość
25
wirtualna klawiatura
26
wirtualna klawiatura alfanumeryczna 27
wizytówki
51, 110
WLAN (bezprzewodowa sieć lokalna) 107,
108
włączanie/wyłączanie
18
włączanie i wyłączanie
18, 125
włączanie i wyłączanie urządzenia 125
wprowadzanie tekstu
26, 29
wskaźniki
29, 126
wyszukiwanie
31
-- kontakty
39
-- stacje radiowe
81
Z
zadania
101
zakładki
61
Zamiana telefonów
19, 122
zaproszenia na spotkania
59
zarządzanie plikami
117, 118
zdalne blokowanie
123
zdjęcia
-- drukowanie
72
-- edycja
71
-- HDMI
73
-- informacje o lokalizacji
66
-- kopiowanie
19, 112, 122
-- przeglądanie
70
-- robienie
66, 67, 68
-- udostępnianie
64
-- wysyłanie
69, 110
-- wyświetlanie na ekranie telewizora73
Patrz zdjęcia
zegar
98, 99
zegar światowy
99
zestaw słuchawkowy
17
Zip manager
106
złącza
73


Pobierz plik - link do postu
  Szukaj w 5mln produktów