Nokia_C7-00_pl.pdf

Nokia C7-00 - Instrukcja obsługi pl

Nokia C7-00 - Instrukcja obsługi w języku polskim .


Instrukcja obsługi Nokia C7-00

Wydanie 2.0

2

Spis treści

Spis treści
Bezpieczeństwo
Szybki start
Klawisze i części
Wkładanie karty SIM i baterii
Wkładanie i wyjmowanie karty
pamięci
Ładowanie
Włączanie lub wyłączanie urządzenia
Używanie urządzenia po raz pierwszy
Konfigurowanie urządzenia
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze
starego urządzenia
Blokowanie i odblokowywanie
klawiszy i ekranu
Lokalizacja anten
Regulacja głośności połączenia
telefonicznego, utworu lub wideo
Mocowanie paska na rękę
Zestaw słuchawkowy
Odwiedź Sklep Ovi firmy Nokia
Korzystanie z instrukcji obsługi w
urządzeniu
Instalowanie pakietu Nokia Ovi
Suite na komputerze

6
8
8
10
12
13
15
15
16
16
17
18
18
19
19
19
20
20

Użytkowanie podstawowe
22
Czynności na ekranie dotykowym
22
Interaktywne elementy ekranu
głównego
24
Przełączanie otwartych aplikacji
25
Wpisywanie tekstu
26
Wskaźniki na wyświetlaczu
29
Ustawianie wskaźnika
powiadamiania, tak aby migał,
sygnalizując nieodebrane wiadomości
lub połączenia
31
Latarka
31

Wyszukiwanie w urządzeniu i w
internecie
Korzystanie z urządzenia offline
Wydłużanie żywotności baterii
Przywracanie oryginalnych ustawień
Personalizacja
Profile
Zmiana tematu
Ekran startowy
Porządkowanie aplikacji
Pobieranie gier, aplikacji lub innych
dodatków

31
31
32
34
34
34
35
36
39
39

Telefon
40
Łączenie z numerem telefonu
40
Odbieranie połączeń
40
Wyszukiwanie kontaktów
40
Odrzucanie połączenia
41
Nawiązywanie połączenia z
kontaktem
42
Wyciszanie połączenia
42
Odbieranie połączenia oczekującego 42
Nawiązywanie połączenia wideo
43
Odbieranie połączenia wideo
44
Odrzucanie połączenia wideo
44
Nawiązywanie połączenia
konferencyjnego
44
Połącz się z numerami, których
używasz najczęściej
45
Używanie głosu do nawiązywania
połączenia z kontaktem
46
Połączenia przez internet
47
Nawiązywanie połączenia z ostatnio
wybieranym numerem
48
Nagrywanie rozmowy telefonicznej 48
Obracanie w celu wyciszenia
48
Wyświetlanie nieodebranych
połączeń
49
Nawiązywanie połączeń z pocztą
głosową
49

Spis treści
Przekazywanie połączeń
przychodzących do poczty głosowej
lub na inny numer telefonu
Zapobieganie nawiązywaniu lub
odbieraniu połączeń
Zezwalanie na połączenia tylko z
określonymi numerami
Udostępnianie wideo

50
50
51
51

Kontakty
53
Informacje o Kontaktach
53
Zapisywanie numerów telefonów i
adresów e-mail
54
Zapisywanie numeru z odebranej
wiadomości lub odebranego
połączenia
54
Szybkie kontaktowanie się z
najważniejszymi osobami
54
Dodawanie zdjęcia kontaktu
55
Ustawianie dźwięku dzwonka
określonego kontaktu
55
Wysyłanie swoich danych
kontaktowych przy użyciu funkcji Moja
wizytówka
56
Tworzenie grupy kontaktów
56
Wysyłanie wiadomości do grupy osób 56
Kopiowanie kontaktów z karty SIM do
urządzenia
56
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów
w usłudze Ovi by Nokia
57

Informacje na temat poczty
Zakładanie bezpłatnego konta e-mail
w usłudze Ovi firmy Nokia
Dodawanie skrzynki pocztowej
Czytanie wiadomości e-mail
Wysyłanie wiadomości e-mail
Odpowiadanie na zaproszenia na
spotkania
Otwieranie poczty na ekranie
głównym
Internet
Przeglądarka internetowa --
informacje
Przeglądanie stron internetowych
Dodawanie zakładki
Subskrybowanie kanału
internetowego
Informacje o imprezach w okolicy
Dostęp do intranetu firmy

3
61
62
62
62
63
63
64
64
64
64
65
65
66
66

Wiadomości
Informacje o aplikacji Wiadomości
Wysyłanie wiadomości
Wysyłanie wiadomości do kontaktu
Wysyłanie wiadomości audio
Odbieranie wiadomości
Wyświetlanie rozmowy
Słuchanie wiadomości SMS
Zmiana języka

57
57
58
58
58
59
59
60
60

Sieci społecznościowe
67
Aplikacja społecznościowa --
informacje
67
Wyświetlanie aktualizacji statusów
znajomych w jednym widoku
67
Publikowanie statusu w sieciach
społecznościowych
68
Łączenie profili znajomych online z ich
danymi kontaktowymi
68
Wyświetlanie aktualizacji statusów
znajomych na ekranie głównym
68
Przesyłanie zdjęcia lub wideo do
usługi
68
Udostępnianie lokalizacji w
aktualizacji statusu
69
Kontaktowanie się ze znajomym z
serwisu społecznościowego
69
Dodawanie wydarzeń do kalendarza
urządzenia
70

Poczta

61

Foto-Wideo

70

4

Spis treści

Informacje o kamerze
Robienie zdjęcia
Zapisywanie informacji o lokalizacji
wraz ze zdjęciami i plikami wideo
Robienie zdjęcia w ciemności
Wskazówki dotyczące zdjęć i wideo
Nagrywanie wideo
Wysyłanie zdjęć lub plików wideo

70
70
71
72
72
73
73

Twoje zdjęcia i wideo
Informacje o aplikacji Zdjęcia
Wyświetlanie zdjęć i wideo
Edytowanie zrobionych zdjęć
Edytor wideo
Drukowanie zrobionego zdjęcia
Łączenie urządzenia z telewizorem za
pomocą kabla wideo firmy Nokia

74
74
74
75
75
76

Wideo i telewizja
Wideo
Oglądanie telewizji internetowej

77
77
78

Muzyka i dźwięk
Odtwarzacz muzyki
Ovi Muzyka -- informacje
Materiały chronione
Nagrywanie dźwięków
Odtwarzanie muzyki przy użyciu
odbiornika radiowego
Radio FM

79
79
81
82
82

77

83
84

Mapy
86
Przegląd Map
86
Moja pozycja
86
Znajdowanie miejsc
91
Ulubione
92
Funkcja Zamelduj się
94
Samochodem i Pieszo
95
Przekazywanie opinii na temat Map 100
Zgłaszanie nieprawidłowych
informacji dotyczących map
100

Biuro
101
Quickoffice
101
Czytanie dokumentów w formacie
PDF
101
Dokonywanie obliczeń
102
Pisanie notatek
102
Tłumaczenie słów z jednego języka na
inny
103
Otwieranie i tworzenie plików .zip 103
Zarządzanie czasem
Zegar
Kalendarz

103
103
105

Zarządzanie urządzeniem
109
Aktualizowanie oprogramowania
urządzenia i aplikacji
109
Zarządzanie plikami
110
Zwiększanie ilości dostępnej pamięci
w celu zapisania dodatkowej
zawartości
112
Zarządzanie aplikacjami
112
Synchronizowanie zawartości
113
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć
pomiędzy urządzeniami
115
Ochrona urządzenia
116
Przygotowanie urządzenia do
recyklingu
117
Łączność
Połączenia internetowe
Bezprzewodowa sieć LAN
NFC
Bluetooth
Kabel USB do transmisji danych
Przechowywanie plików na dysku
zdalnym
Kończenie połączenia sieciowego

117
117
118
120
122
125
127
128

Znajdowanie dodatkowej pomocy 128
Pomoc techniczna
128

Spis treści
Kody dostępu

129

Rozwiązywanie problemów
130
Przywracanie oryginalnych ustawień 130
Co zrobić, gdy pamięć jest pełna?
130
Miganie wskaźnika wiadomości
130
Zdublowane kontakty na liście
kontaktów
131
Nieczytelne znaki podczas
przeglądania stron internetowych
131
Przygotowanie urządzenia do
recyklingu
131
Ochrona środowiska
Oszczędzanie energii
Recykling

131
131
132

Informacje o bezpiecznym
użytkowaniu produktu

132

Indeks

140

5

6

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo
Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych
wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji
znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.
OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE
Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych
jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo,
na przykład w samolocie, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów
lub miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe.
NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc
samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede
wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.
ZAKŁÓCENIA
Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia,
które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.
PROFESJONALNY SERWIS
Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany
personel.
BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA
Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych
przez firmę Nokia do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych
produktów.
DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHE
To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

Bezpieczeństwo

7

CZĘŚCI SZKLANE
Przednia pokrywa urządzenia zrobiona jest ze szkła. To szkło może się stłuc,
jeśli urządzenie spadnie na twardą powierzchnię lub gdy zostanie mocno
uderzone. Jeśli to szkło się stłucze, nie dotykaj szklanych części urządzenia i
nie próbuj wyjmować odłamków szkła z urządzenia. Nie używaj urządzenia,
zanim wykwalifikowany pracownik serwisu nie wstawi nowego szkła.
CHROŃ SŁUCH
Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia blisko
ucha, kiedy używasz głośnika.

8

Szybki start

Szybki start
Klawisze i części
Góra

1
2
3
4

Złącze microUSB
Wskaźnik ładowania
Złącze Nokia AV (3,5 mm)
Klawisz wyłącznika

Przód

1
2
3
4
5
6

Głośnik
Klawisz połączenia
Mikrofon
Klawisz menu
Klawisz zakończenia
Kamera przednia

Szybki start
Boki

1
2
3
4
5
6

Złącze ładowarki
Klawisz zwiększania głośności/powiększania
Klawisz głosowy
Klawisz zmniejszania głośności/pomniejszania
Przełącznik blokady klawiatury
Klawisz kamery

Tył

1
2
3
4
5
6

Obszar NFC
Głośnik
Kamera tylna
Lampa błyskowa
Mikrofon pomocniczy
Otwór na pasek

9

10

Szybki start

Ekran dotykowy
Aby sterować urządzeniem, delikatnie dotykaj ekranu opuszkami palców. Ekran nie
reaguje na dotknięcie paznokciem.
Ekran może nie reagować na dotyk, jeżeli koniuszki palców będą zimne.
Ważne: Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisania na ekranie dotykowym
nigdy nie używaj pióra, długopisu ani żadnych innych ostrych przedmiotów.
Niwelacja szumów
Jeśli telefonujesz w hałaśliwym otoczeniu, urządzenie odfiltrowuje hałas w tle, aby
rozmówca lepiej słyszał Twój głos.
Niwelacja szumów nie działa, gdy używa się głośnika lub zestawu słuchawkowego.

Aby optymalnie wyeliminować szum, trzymaj urządzenie, umieszczając słuchawkę przy
uchu, a mikrofon główny przy ustach. Nie zakrywaj mikrofonu pomocniczego z tyłu
urządzenia.
Wkładanie karty SIM i baterii
Ważne: W tym urządzeniu nie wolno używać karty SIM typu mini-UICC, nazywanej
także kartą micro SIM, ani karty SIM z wycięciem na kartę mini-UICC (patrz rysunek).
Karta micro SIM jest mniejsza niż normalna karta SIM. To urządzenie nie obsługuje karty
micro SIM, a używanie niezgodnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub
urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nie uszkodzić obudowy.
1

Odblokuj zatrzask zwalniający tylną obudowę i zdejmij ją.

Szybki start

11

2

Jeśli bateria jest włożona, wyjmij ją.

3

Włóż kartę SIM. Styki karty powinny być skierowane do góry.
Dociśnij kartę, aby ją zablokować.

4

Włóż baterię, kierując jej styki w odpowiednią stronę.

5

Aby ponownie założyć obudowę tylną, najpierw włóż górne zapadki do szczelin, a
następnie przyciśnij obudowę, aby ją zatrzasnąć.

12

Szybki start

Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci
Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci Karty microSD zatwierdzonych przez
firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może
spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

Wszystkie karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci.
Wkładanie karty pamięci
1 Wyłącz urządzenie.
2 Zdejmij tylną pokrywę urządzenia.

3

Jeśli bateria jest włożona, wyjmij ją.

4

Włóż zgodną kartę pamięci do gniazda. Styki karty powinny być skierowane do dołu.

Szybki start

5
6

13

Pchnij kartę tak, aby została zablokowana.
Włóż ponownie baterię i załóż tylną obudowę. Upewnij się, że pokrywa jest
prawidłowo zamknięta.

Za pomocą urządzenia można nagrywać filmy w wysokiej rozdzielczości. Aby uzyskać
najlepsze wyniki, do nagrywania materiałów wideo na karcie pamięci należy używać
kart microSD wysokiej jakości, pochodzących od znanych producentów. Zaleca się
stosowanie kart microSD klasy 4 (32 Mb/s, czyli 4 MB/s) lub wyższej.
Wyjmowanie karty pamięci
1 Wyłącz urządzenie.
2 Zdejmij tylną pokrywę urządzenia.
3 Jeśli bateria jest włożona, wyjmij ją.
4 Dociskaj kartę, aż usłyszysz kliknięcie.
5 Wyjmij kartę.
Ładowanie
Ładowanie baterii
Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym włączeniem
urządzenia konieczne może być jej ponowne naładowanie.
Jeżeli urządzenie wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

1

14

Szybki start

2
Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać
urządzenia.
Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się
wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.
Wskazówka: Do ładowania baterii można również używać kompatybilnej ładowarki
USB.

Ładowanie baterii przez złącze USB
Bateria się wyczerpuje, a nie masz ze sobą ładowarki? Możesz połączyć urządzenie z
innym kompatybilnym urządzeniem, takim jak komputer, przy użyciu kompatybilnego
kabla USB.
Aby uniknąć uszkodzenia złącza ładowarki, ostrożnie podłączaj i odłączaj kabel
ładowarki.

Szybki start

15

Jeżeli urządzenie jest podłączone do komputera, możesz je synchronizować podczas
ładowania.
Rozpoczęcie ładowania przez USB może potrwać dłużej. Ładowanie może nie działać,
jeżeli użyje się do połączenia niezasilanego koncentratora USB. Urządzenie ładuje się
szybciej po podłączeniu go do gniazdka ściennego.
Kiedy bateria jest ładowana, wskaźnik ładowania znajdujący się obok złącza USB świeci.
Gdy bateria jest bliska rozładowania, wskaźnik ładowania miga. Zanim zacznie się
ładowanie, może upłynąć trochę czasu.
Włączanie lub wyłączanie urządzenia
Włączanie
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania

do momentu, aż urządzenie zawibruje.

Wyłączanie
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania

.

Używanie urządzenia po raz pierwszy
Po włożeniu karty SIM i włączeniu urządzenia po raz pierwszy przeprowadzi Cię ono
przez początkową konfigurację. Aby mieć dostęp do wszystkich usług Ovi firmy Nokia,
załóż konto Nokia. Możesz także skopiować swoje kontakty i inną zawartość z
poprzedniego urządzenia oraz rozpocząć subskrypcję, aby otrzymywać pomocne
porady i wskazówki.
Do utworzenia konta Nokia potrzebne jest połączenie internetowe. Informacje na temat
opłat za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy. Jeśli nie możesz nawiązać
połączenia z internetem, utwórz konto później.
Wskazówka: Aby utworzyć konto Nokia i zarządzać nim w internecie, przejdź do
witryny www.ovi.com.
Jeśli masz już konto Nokia, zaloguj się.

16

Szybki start

Wskazówka: Nie pamiętasz hasła? Możesz zwrócić się o wysłanie hasła w wiadomości
e-mail lub SMS.
Za pomocą aplikacji Transfer możesz kopiować zawartość, taką jak:
o
o
o
o

Kontakty
Wiadomości
Zdjęcia i wideo
Ustawienia osobiste

Po skonfigurowaniu konta poczty e-mail możesz ustawić wyświetlanie skrzynki
odbiorczej na ekranie głównym, aby łatwo sprawdzać swoją pocztę.
Jeśli musisz wykonać połączenie alarmowe podczas konfigurowania konta, naciśnij
klawisz połączeń.
Konfigurowanie urządzenia
Aby wybrać podstawowe ustawienia w urządzeniu, wybierz skrót Konfig. tel.
dostępny na jednym z ekranów głównych. Aby przełączyć ekrany główne, przeciągnij
palcem w lewo lub w prawo.
Konfig. tel. umożliwia:
o
o
o
o

Kopiowanie kontaktów, zdjęć i innej zawartości z poprzedniego urządzenia Nokia
Personalizowanie urządzenia poprzez zmianę dzwonka i motywu wizualnego

Konfigurowanie poczty e-mail

Aktualizowanie oprogramowania w urządzeniu

Aby określić te ustawienia później, można także wybrać Menu & gt; Aplikacje & gt;
Narzędzia & gt; Konfig. tel..
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze starego urządzenia
Chcesz skopiować ważne informacje z poprzedniego, kompatybilnego urządzenia Nokia
i szybko zacząć korzystać z nowego? Do bezpłatnego kopiowania zawartości, np.
kontaktów, pozycji kalendarza czy zdjęć, do nowego urządzenia używaj aplikacji
Transfer.
Stare urządzenie Nokia musi obsługiwać łączność Bluetooth.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Narzędzia & gt; Konfig. tel. i Przesył. danych.

Szybki start

17

Jeśli w poprzednim urządzeniu Nokia nie ma aplikacji Transfer, nowe urządzenie wyśle
ją w wiadomości za pomocą Bluetooth. Aby zainstalować aplikację, otwórz wiadomość
w poprzednim urządzeniu i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
1
2

3

Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, i powiąż
urządzenia. Łączność Bluetooth musi być włączona.
Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można
określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych
urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
Zaznacz zawartość i wybierz OK.

Blokowanie i odblokowywanie klawiszy i ekranu
Aby uniknąć przypadkowego nawiązania połączenia, gdy urządzenie jest w kieszeni lub
w torbie, zablokuj klawisze i ekran urządzenia.
Przesuń przełącznik blokady klawiatury.

18

Szybki start

Wskazówka: Jeśli nie możesz dosięgnąć klawisza blokady, aby odblokować
urządzenie, naciśnij klawisz menu i wybierz Odblokuj.
Ustawianie automatycznego blokowania ekranu i klawiszy
1 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Wyświetlacz & gt; Blokada ekranu/
klawiszy.
2 Określ czas, po upływie którego ekran i klawisze mają być automatycznie
blokowane.
Lokalizacja anten
Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość
komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej
przez urządzenie energii.

Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo
Użyj klawiszy głośności.
Możesz zmieniać głośność w trakcie połączenia, lub gdy aplikacja jest włączona.
Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki
czemu urządzenia nie trzeba trzymać przy uchu.
Włączanie lub wyłączanie głośnika w trakcie połączenia
lub .
Wybierz

Szybki start

19

Mocowanie paska na rękę
Przewlecz pasek, jak pokazano na rysunku, i zaciśnij go.

Zestaw słuchawkowy
Do urządzenia można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub kompatybilne
słuchawki.

Odwiedź Sklep Ovi firmy Nokia
Wybierz Menu & gt; Sklep.
W Sklepie Ovi firmy Nokia możesz pobrać:
o
o
o
o

Aplikacje.
Motywy, tapety, obrazy i pliki wideo
Dźwięki dzwonka
Gry na telefon komórkowy

Niektóre elementy są bezpłatne, a za inne można płacić kartą kredytową lub w ramach
rachunku telefonicznego. Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania i
usługodawcy sieciowego. W Ovi Sklepie znajdziesz pliki zgodne z Twoim modelem
urządzenia, lokalizacją i zainteresowaniami.
Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.ovi.com.

20

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze

Korzystanie z instrukcji obsługi w urządzeniu
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Podr. użyt..
Otwieranie instrukcji obsługi dostępnej w aplikacji
Wybierz Opcje & gt; Podręcznik użytkownika. Instrukcja nie jest dostępna w każdej
aplikacji.
Wyszukiwanie informacji w instrukcji obsługi
W otwartej instrukcji obsługi wybierz Opcje & gt; Szukaj, a następnie w polu
wyszukiwania wprowadź literę lub słowo.
Przełączanie widoków instrukcji obsługi i aplikacji
Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, a
następnie wybierz żądaną aplikację.
to łącze do strony internetowej. Łącza do tematów pokrewnych mogą znajdować
się na końcu instrukcji.

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze
Za pomocą aplikacji komputerowej Nokia Ovi Suite można zarządzać zawartością
urządzenia i synchronizować ją z kompatybilnym komputerem. Można także
aktualizować oprogramowanie urządzenia do najnowszej wersji i pobierać mapy.
Pobierz na komputer najnowszą wersję pakietu Nokia Ovi Suite ze strony www.ovi.com/
suite.
Jeśli komputer nie może połączyć się z internetem, w celu zainstalowania pakietu Nokia
Ovi Suite z pamięci urządzenia należy wykonać następujące czynności:
1

Aby podłączyć urządzenie do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB do
transmisji danych.
Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Windows XP lub Windows Vista, ustaw tryb
USB w urządzeniu na Pamięć masowa. Aby ustawić tryb USB w urządzeniu, przesuń
& gt; Pamięć masowa.
palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz
Pamięć masowa urządzenia i karta pamięci są na komputerze wyświetlane jako
dyski wymienne.

Instalowanie pakietu Nokia Ovi Suite na komputerze

2

21

Na komputerze wybierz Zainstaluj Nokia Ovi Suite.

Jeżeli okno instalacji nie otworzy się automatycznie, otwórz plik instalacyjny
ręcznie. Wybierz Otwórz folder, aby wyświetlić pliki, a następnie kliknij
dwukrotnie plik instalacyjny pakietu Ovi Suite.

3
4

Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Windows XP lub Windows Vista, po
zakończeniu instalacji upewnij się, że tryb USB w urządzeniu jest ustawiony na
Nokia Ovi Suite.

Więcej informacji na temat pakietu Nokia Ovi Suite znajduje się na stronie
www.ovi.com/suite.
Aby sprawdzić, które systemy operacyjne są obsługiwane przez pakiet Nokia Ovi Suite,
przejdź do strony www.nokia.com/support.

22

Użytkowanie podstawowe

Użytkowanie podstawowe
Czynności na ekranie dotykowym
Aby używać interfejsu użytkownika, dotknij ekranu dotykowego lub go dotknij i
przytrzymaj.
Otwieranie aplikacji lub innego elementu na ekranie
Dotknij aplikacji lub elementu.
Szybki dostęp do funkcji
Dotknij elementu i przytrzymaj go. Otworzy się menu podręczne z opcjami. Aby na
przykład wysłać zdjęcie lub usunąć alarm, dotknij i przytrzymaj zdjęcie lub alarm, a
następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią opcję.

Jeżeli dotkniesz i przytrzymasz ekran główny, włączy się tryb edycji.

Użytkowanie podstawowe

23

Przeciąganie elementu

Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesuń palcem po ekranie. Element
przesunie się za palcem.
Po włączeniu trybu edycji można przeciągać elementy na ekranie głównym lub w menu
głównym.
Przesuwanie palcem

Umieść palec na ekranie i powoli przesuń go w żądanym kierunku.
Na przykład podczas oglądania zdjęć przesuń w lewo, aby wyświetlić następne.
Przewijanie listy lub menu
Umieść palec na ekranie, przesuń go w górę lub w dół ekranu i podnieś. Zawartość
ekranu będzie przewijana w takim samym tempie i kierunku jak w momencie

24

Użytkowanie podstawowe

podniesienia palca. Aby zatrzymać przeglądanie plików i wybrać element z listy
przewijania, dotknij wybranego elementu.

Powiększanie
Umieść dwa palce na elemencie, takim jak zdjęcie lub strona internetowa, a następnie
je rozsuń.

Pomniejszanie
Umieść dwa palce na elemencie i zsuń je.
Wskazówka: Możesz także dwa razy stuknąć element, aby powiększyć lub
pomniejszyć.
Interaktywne elementy ekranu głównego
Elementy ekranu głównego są interaktywne. Bezpośrednio na ekranie głównym można
na przykład zmieniać datę i godzinę, ustawiać alarmy, zapisywać pozycje kalendarza
lub edytować profile.

Użytkowanie podstawowe

25

Ustawianie alarmu
Wybierz zegar (1).
Włączanie i edycja profilów
Wybierz odpowiedni profil (2).
Wyświetlanie i edycja harmonogramu
Wybierz datę (3).
Wyświetlanie nieodebranych połączeń i nieprzeczytanych wiadomości
Wybierz obszar powiadomień (4).
Wyświetlanie dostępnych sieci WLAN i zarządzanie połączeniami Bluetooth
Wybierz obszar powiadomień (4).
Modyfikacja ustawień łączności
Wybierz obszar powiadomień (4) i

.

W większości pozostałych widoków można wybrać obszar powiadomień (4) i wykonać
następujące czynności:
o
o
o
o
o
o

Modyfikacja ustawień łączności
Otwieranie zegara i ustawianie alarmu
Wyświetlanie stanu baterii i włączanie trybu oszczędzania energii
Wyświetlanie powiadomień o nieodebranych połączeniach lub nieprzeczytanych
wiadomościach
Otwieranie kreatora WLAN i łączenie się z siecią WLAN
Zarządzanie połączeniami Bluetooth

Przełączanie otwartych aplikacji
Aplikacje i zadania otwarte w tle można przeglądać i przełączać.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, a
następnie wybierz żądaną aplikację.

26

Użytkowanie podstawowe

Pozostawienie uruchomionych aplikacji w tle zwiększa zapotrzebowanie na energię
baterii i miejsce w pamięci. Aby zamknąć nieużywaną aplikację, wybierz .
Wskazówka: Aby zamknąć wszystkie otwarte aplikacje, wybierz i przytrzymaj
narzędzie przełączania zadań, a następnie wybierz z menu podręcznego Zamknij
wszystko.
Wpisywanie tekstu
Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej
Używanie klawiatury wirtualnej
Aby włączyć wirtualną klawiaturę, wybierz pole wprowadzania tekstu. Wirtualnej
klawiatury możesz używać zarówno w trybie poziomym, jak i pionowym.

1
2
3

4
5
6

Wirtualna klawiatura
Zamknij -- zamyka wirtualną klawiaturę.
Klawisze Shift i Caps Lock -- służą do zmiany wielkości wprowadzanych liter, z
małych na wielkie i na odwrót. Wybierz klawisz przed wprowadzeniem znaku. Aby
uaktywnić tryb Caps Lock, wybierz klawisz dwa razy. Linia pod klawiszem wskazuje,
że tryb Caps Lock jest włączony.
Zakres znaków -- wybierz żądany zakres znaków, na przykład cyfry lub znaki
specjalne.
Klawisze strzałek -- przesuwają kursor w lewo lub w prawo.
Spacja -- wstawianie spacji.

Użytkowanie podstawowe
7
8
9

27

Menu wprowadzania -- włącz słownikową metodę wprowadzania tekstu albo
zmień język pisania.
Enter -- przesuwa kursor do następnego wiersza lub pola wprowadzania tekstu.
Jego dodatkowe funkcje zależą od aktualnego kontekstu. Przykładowo w polu
adresu przeglądarki internetowej działa jak ikona Idź.
Backspace -- usuwa znak.

Przełączanie wirtualnej klawiatury i klawiatury telefonu w trybie pionowym
& gt; Klaw. alfanumeryczna lub Klawiatura QWERTY.
Wybierz
Dodawanie akcentu do znaku
Wybierz i przytrzymaj znak.
Włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu na klawiaturze
wirtualnej
Metoda słownikowa może nie być dostępna we wszystkich językach.
1
2
3

Wybierz
& gt; Opcje wpisywania & gt; Włącz przewidyw.. Wyświetli się
.
Zacznij pisać słowo. Urządzenie podczas pisania będzie proponować
prawdopodobne słowa. Kiedy zostanie wyświetlone prawidłowe słowo, wybierz je.
Jeżeli słowa nie ma w słowniku, urządzenie proponuje inne słowo ze słownika. Aby
dodać nowe słowo do słownika, wybierz je.

Wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu
& gt; Opcje wpisywania & gt; Wyłącz przewidyw..
Wybierz
Modyfikowanie ustawień wprowadzania tekstu
& gt; Opcje wpisywania & gt; Ustawienia.
Wybierz
Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej
Używanie wirtualnej klawiatury alfanumerycznej
Aby korzystać z klawiatury alfanumerycznej w trybie podczas pisania w trybie
pionowym, możesz przełączyć się z klawiatury wirtualnej na wirtualną klawiaturę
alfanumeryczną.
1
2

Wybierz pole wprowadzania tekstu.
& gt; Klaw. alfanumeryczna.
Wybierz

28

1
2
3
4
5
6
7
8

Użytkowanie podstawowe

Klawisze numeryczne
* -- wprowadza znaki specjalne lub umożliwia wybranie właściwego z
zaproponowanych słów, gdy jest włączona słownikowa metoda wprowadzania
tekstu, a słowo zostało podkreślone.
Klawisz Shift -- zmiana wielkości liter. Aby włączyć lub wyłączyć słownikową
metodę wprowadzania tekstu, szybko wybierz ten klawisz dwa razy. Aby przełączyć
między trybami literowym i numerycznym, wybierz i przytrzymaj klawisz.
Klawisz Zamknij -- zamyka wirtualną klawiaturę alfanumeryczną.
Klawisze strzałek -- przesuwają kursor w lewo lub w prawo.
Menu wprowadzania -- włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu,
zmiana języka lub przełączanie na wirtualną klawiaturę.
Klawisz Backspace -- usuwa znak.
Wskaźnik wprowadzania tekstu (jeśli jest dostępny) -- wskazuje wielkość liter, tryb
literowy lub numeryczny oraz czy włączona jest metoda słownikowa.

Uaktywnianie tradycyjnej metody wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury
wirtualnej
Naciśnij szybko klawisz # dwukrotnie.
Wprowadzanie znaku
1 Wybierz odpowiedni klawisz numeryczny (1-9) tyle razy, aż pojawi się żądany znak.
Pod każdym klawiszem kryje się więcej znaków niż wydrukowano.
2 Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie
wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora lub przesuń kursor do przodu,
a następnie naciśnij ponownie ten klawisz.
Wstawianie spacji
Wybierz 0.
Przenoszenie kursora do nowego wiersza
Szybko wybierz 0 trzy razy.

Użytkowanie podstawowe

29

Włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu na klawiaturze
wirtualnej
Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku, do którego można dodawać nowe
wyrazy. Metoda słownikowa nie jest dostępna we wszystkich językach.
1
2

3

4
5

& gt; Włącz przewidyw. tekstu.
Wybierz
Aby wpisać żądane słowo, użyj klawiszy 2-9. Aby napisać każdą z liter, wybierz
odpowiedni klawisz tylko raz. Aby na przykład wpisać słowo ,,Nokia", gdy jest
wybrany słownik angielski, wybierz 6 (N), 6 (o), 5 (k), 4 (i), 2 (a).
Sugerowane słowo zmienia się z każdym kolejnym naciśnięciem klawisza.
Jeżeli chodzi o inne słowo, wybieraj *, aż zostanie wyświetlone prawidłowe
dopasowanie. Jeśli słowa nie ma w słowniku, wybierz Spr. pisow., a następnie
wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz OK.
Znak ? na końcu wpisanego słowa oznacza, że tego słowa nie ma w słowniku. Aby
dodać słowo do słownika, wybierz *, wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz
OK.
Aby wstawić spację, wybierz 0. Aby dodać znak interpunkcyjny, wybierz 1, a
następnie wybieraj *, aż zostanie wyświetlony prawidłowy znak interpunkcyjny.
Zacznij pisać następne słowo.

Wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu
Wybierz szybko # dwa razy.
Określanie języka pisanego tekstu
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Polecenie dotykowe & gt; Język pisanego
tekstu.
Zmienianie języka podczas pisania
& gt; Opcje wpisywania & gt; Język pisanego tekstu lub
Wybierz
tekstu.

& gt; Język pisanego

Dostępne opcje mogą się różnić.
Wskaźniki na wyświetlaczu
Wskaźniki ogólne
Ekran dotykowy i klawisze są zablokowane.
Urządzenie bezgłośnie powiadamia o przychodzących połączeniach lub
wiadomościach.
Alarm jest włączony.
Profil czasowy jest aktywny.

30

Użytkowanie podstawowe
Masz przeoczone wydarzenie z kalendarza.

Wskaźniki połączeń
Ktoś do Ciebie dzwonił.
Używasz drugiej linii telefonicznej (usługa sieciowa).
Połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer (usługa sieciowa).
Jeżeli masz dwie linie telefoniczne, numer wskazuje aktywną linię.
Urządzenie jest gotowe do połączenia internetowego.
Jest aktywne połączenie transmisji danych (usługa sieciowa).
Wskaźniki wiadomości
Masz nieprzeczytane wiadomości. Jeżeli wskaźnik miga, folder Skrzynka
odbiorcza może być zapełniony.
W folderze Skrzynka nadawcza znajdują się wiadomości oczekujące na
wysłanie.
Wskaźniki sieciowe
Urządzenie jest połączone z siecią GSM (usługa sieciowa).
Urządzenie jest połączone z siecią 3G (usługa sieciowa).
Połączenie transmisji danych GPRS (usługa sieciowa) jest otwarte. Wskaźnik
informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o otwieraniu lub zamykaniu
połączenia.
Połączenie transmisji danych EGPRS (usługa sieciowa) jest otwarte. Wskaźnik
informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o nawiązywaniu połączenia.
Połączenie transmisji danych 3G (usługa sieciowa) jest otwarte. Wskaźnik
informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o nawiązywaniu połączenia.
Połączenie transmisji danych HSPA (usługa sieciowa) jest otwarte. Wskaźnik
informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o nawiązywaniu połączenia.
Połączenie sieci WLAN jest dostępne. Wskaźnik
informuje o tym, że
o tym, że nie jest szyfrowane.
połączenie jest szyfrowane, a wskaźnik
Wskaźniki łączności
Połączenie Bluetooth jest aktywne.
wskazuje, że urządzenie wysyła dane.
Migający wskaźnik oznacza próbę nawiązania połączenia z innym urządzeniem.
Do urządzenia podłączono kabel USB.
GPS jest aktywny.
Urządzenie jest w trakcie synchronizacji.
Nadajnik FM jest aktywny, ale nie nadaje sygnału.
wskazuje, że nadajnik
FM nadaje sygnał.

Użytkowanie podstawowe

31

Do urządzenia jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.
Do urządzenia jest podłączony kompatybilny kabel telewizyjny.
Do urządzenia jest podłączony kompatybilny telefon tekstowy.
Ustawianie wskaźnika powiadamiania, tak aby migał, sygnalizując nieodebrane
wiadomości lub połączenia
Miganie wskaźnika oznacza, że masz nieodebrane połączenie lub wiadomość.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Wskaźn. powiadom. & gt; Wskaź.
powiadam..
Latarka
Lampa błyskowa kamery może służyć jako latarka. Aby włączyć lub wyłączyć latarkę,
przesuń i przytrzymaj przycisk blokady przez dwie sekundy.
Latarkę można włączyć tylko przy aktywnym ekranie głównym. Można ją także włączyć
przy zablokowanej klawiaturze i ekranie.
Nie świeć latarką w oczy.
Wyszukiwanie w urządzeniu i w internecie
Możesz wyszukiwać elementy (wiadomości, zdjęcia, pliki, wideo, muzykę)
przechowywane w pamięci Twojego urządzenia lub w internecie.
1
2
3

Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Szukaj.
Rozpocznij wprowadzanie wyszukiwanego słowa i wybierz spośród
proponowanych dopasowań.
Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, wybierz pasek adresu
internetowego na końcu wyników wyszukiwania. Potrzebne jest aktywne
połączenie z internetem.

Wskazówka: Możesz dodać widżet wyszukiwania do Ekranu głównego. Dotknij Ekranu
i widżet wyszukiwania z listy.
głównego i przytrzymaj, a następnie wybierz
Korzystanie z urządzenia offline
W miejscach, w których nie chcesz odbierać ani nawiązywać połączeń, nadal możesz
korzystać z kalendarza, listy kontaktów i gier offline, jeśli włączysz profil offline. Wyłącz
urządzenie w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych,
lub gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.
Na ekranie głównym wybierz profil i opcję Offline.

32

Użytkowanie podstawowe

Po włączeniu profilu Offline połączenie z siecią komórkową zostanie zamknięte.
Wszystkie sygnały o częstotliwości radiowej pomiędzy urządzeniem a siecią
komórkową zostaną zablokowane. Jeśli spróbujesz wysłać wiadomość, zostanie ona
umieszczona w Skrzynce nadawczej i wysłana dopiero po włączeniu innego profilu.
Z urządzenia można korzystać także bez karty SIM. Wyłącz urządzenie i wyjmij kartę
SIM. Po ponownym włączeniu urządzenia aktywowany jest profil offline.
Ważne: W profilu Offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń,
ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową. Dostępne mogą
być połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.
Aby móc nawiązywać połączenia, musisz najpierw przełączyć profil na inny.
Kiedy profil offline jest włączony, nadal można łączyć się z siecią WLAN, na przykład,
aby czytać pocztę e-mail lub przeglądać strony internetowe. Możesz także korzystać z
technologii Bluetooth.
Aby upewnić się, że przekaźnik radiowy NFC o małej mocy jest wyłączony, wybierz
Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; NFC & gt; NFC & gt; Wył..
Pamiętaj, aby postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami
bezpieczeństwa.
Wydłużanie żywotności baterii
Jeśli masz wrażenie, że stale potrzebujesz ładowarki, możesz podjąć pewne kroki, aby
zmniejszyć ilość energii pobieranej przez urządzenie.
o
o

Zawsze ładuj baterię do pełnego naładowania.
Kiedy tryb oszczędzania energii jest włączony, ustawienia urządzenia, takie jak
Tryb sieci i wygaszacz ekranu, są optymalizowane.

Włączanie trybu oszczędzania energii
i wybierz Włącz oszczędz. energii. Aby wyłączyć tryb
Naciśnij klawisz wyłącznika
i wybierz Wyłącz oszcz. energii.
oszczędzania energii, naciśnij klawisz wyłącznika
Zamykanie nieużywanych aplikacji
Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przesuń palcem po ekranie, aż wyświetli się żądana
aplikacja, a następnie wybierz .
Dźwięki, motywy i efekty
o Wycisz niepotrzebne dźwięki, np. dźwięki klawiszy.
o Zamiast używać głośnika, korzystaj ze słuchawek przewodowych.

Użytkowanie podstawowe
o

33

Zmień czas, po którym ma być wyłączany wyświetlacz urządzenia.

Ustawianie limitu czasu
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Wyświetlacz & gt; Czas podświetlenia.
Włączanie ciemnego motywu i tapety
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Motywy & gt; Ogólne. Aby zmienić tapetę, na ekranie
głównym wybierz Opcje & gt; Zmień tapetę.
Wyłączanie efektów animacji tła
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Motywy & gt; Ogólne & gt; Opcje & gt; Efekty motywu & gt; Nie.
Zmniejszanie jasności wyświetlacza
W ustawieniach wyświetlacza wybierz Jasność.
Wyłączanie Duży zegar wygaszacza ekranu
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Motywy & gt; Wygasz. ekranu & gt; Brak.
Korzystanie z sieci
o Kiedy słuchasz muzyki lub w inny sposób korzystasz z urządzenia, ale nie chcesz
wykonywać ani odbierać połączeń, włącz profil offline.
o Ustaw urządzenie tak, aby poczta była sprawdzana rzadziej.
o Łącząc się z internetem, używaj połączenia WLAN zamiast połączenia danych
pakietowych (GPRS lub 3G).
o Jeżeli Twoje urządzenie jest ustawione tak, aby korzystało zarówno z sieci GSM, jak
i 3G (tryb podwójny), będzie zużywało więcej energii podczas wyszukiwania sieci
3G.
Ustawianie korzystania tylko z sieci GSM w urządzeniu
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Sieć & gt; Tryb sieci & gt; GSM.
Wyłączanie niepotrzebnej łączności Bluetooth
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth & gt; Bluetooth & gt; Wyłącz..
Zatrzymywanie skanowania dostępnych sieci WLAN w urządzeniu
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; WLAN & gt; Opcje & gt; Ustawienia & gt; Pokaż
dostępność WLAN & gt; Nigdy.

34

Personalizacja

Nawiązywanie połączenia danych pakietowych (3G lub GPRS) tylko wtedy, kiedy
jest to konieczne
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Ustaw. administr. & gt; Dane pakietowe & gt;
Połącz. pakietowe & gt; Kiedy potrzeba.
Przywracanie oryginalnych ustawień
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich
oryginalnych wartości.
1
2
3

Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
fabryczne & gt; Przywróć.
Wprowadź kod blokady.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w urządzeniu.
Po przywróceniu oryginalnych ustawień urządzenie wyłączy się i włączy ponownie.
Może to potrwać dłużej niż zwykle.

Personalizacja
Profile
Informacje o profilach
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Profile.
Czekasz na telefon, ale nie chcesz, żeby telefon dzwonił? W telefonie są różne grupy
ustawień nazywane profilami, które można odpowiednio spersonalizować do
określonych wydarzeń i środowisk. Można również utworzyć własne profile.
Aby spersonalizować profile, możesz:
o
o
o
o
o

Zmienić dźwięk dzwonka i sygnału wiadomości.
Dostosować głośność dzwonka i dźwięków klawiszy.
Wyciszyć dźwięki klawiszy i powiadomień.
Włączyć alerty wibracyjne.
Zmienić ustawienia urządzenia tak, aby odtwarzało nazwę dzwoniącego kontaktu.

Personalizowanie dźwięków
Dźwięki urządzenia można spersonalizować w poszczególnych profilach.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Profile.
1

Wybierz odpowiedni profil.

Personalizacja
2

35

Wybierz Przystosuj i żądaną opcję.

Wskazówka: Pobierz dźwięki dzwonka z Ovi Sklepu. Aby dowiedzieć się więcej o
usłudze Ovi Sklep, przejdź do witryny www.ovi.com.
Wyciszanie urządzenia
Kiedy włączony jest profil Bez dźwięku, wszystkie dźwięki dzwonków i alertów są
wyciszone. Włącz ten profil, gdy jesteś w kinie lub na spotkaniu.
Na ekranie głównym wybierz profil i Bez dźwięku.
Zmiana profilu na czas spotkania lub pobytu na zewnątrz budynków
Po włączeniu profilu Spotkanie urządzenie zamiast dzwonić, emituje jeden krótki,
dyskretny dźwięk. Po włączeniu profilu Na zewnątrz dźwięk dzwonka jest głośniejszy,
więc sygnał połączenia jest słyszalny nawet w hałaśliwym otoczeniu.
Na ekranie głównym wybierz profil i Spotkanie lub Na zewnątrz.
Tworzenie nowego profilu
Urządzenie można przystosować do potrzeb związanych z pracą, nauką lub życiem
osobistym. Do różnych sytuacji można tworzyć nowe profile i nadawać im odpowiednie
nazwy.
1
2
3

Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Profile i Opcje & gt; Utwórz nowy.
Określ ustawienia profilu i wybierz Nazwa profilu.
Nadaj profilowi nazwę.

Konfigurowanie profilu czasowego
Możesz aktywować profil do ustalonego czasu, po którym zostanie aktywowany profil
używany poprzednio.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Profile.
1
2

Wybierz żądany profil, a następnie wybierz Czasowy.
Ustaw czas, który ma być profilem czasowym wygaśnięcia.

Zmiana tematu
Tematy umożliwiają zmianę kolorów i wyglądu wyświetlacza.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Motywy.
Wybierz Ogólne oraz temat.

36

Personalizacja

Niektóre tematy zawierają efekty animacji tła. Aby zaoszczędzić energię baterii, wybierz
Ogólne & gt; Opcje & gt; Efekty motywu & gt; Nie.
Wskazówka: Pobieraj motywy z Ovi Sklepu firmy Nokia. Aby dowiedzieć się więcej o
usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.
Ekran startowy
Informacje o ekranie głównym
Na ekranie głównym możesz:
o
o
o
o
o

Zobaczyć powiadomienia o nieodebranych połączeniach i otrzymanych
wiadomościach;
Otwierać ulubione aplikacje;
Sterować aplikacjami, np. odtwarzaczem muzyki;
Dodawać skróty do różnych funkcji, np. pisania wiadomości;
Przeglądać ulubione kontakty, aby szybko nawiązywać połączenia, rozpoczynać
czat lub wysyłać wiadomości.

Ekranów głównych można mieć więcej -- na przykład domowy, służbowy i prywatny.
Elementy Ekranu głównego są interaktywne. Jeśli na przykład wybierzesz zegar,
zostanie otwarta aplikacja zegara.
Przełączanie między ekranami głównymi
Istnieje możliwość korzystania z wielu ekranów głównych. Utwórz osobne ekrany
główne, np. dla domu, pracy i życia prywatnego, a następnie spersonalizuj je,
umieszczając na nich różne treści.
Aby przełączyć do innego ekranu głównego, przesuń po ekranie w lewo lub w prawo.

wskazuje, który ekran główny jest widoczny.

Personalizacja

37

Personalizacja ekranu głównego
Chcesz, aby tłem ekranu głównego były ulubione zdjęcia rodziny lub krajobraz? Można
zmienić tapetę, a także kolejność elementów na ekranie głównym zgodnie ze swoimi
potrzebami.
Wskazówka: Jeżeli masz kilka ekranów głównych, możesz przełączać między nimi
także podczas edycji, a także spersonalizować je w tym samym czasie.
Zmiana tapety
1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
2 Wybierz Opcje & gt; Zmień tapetę & gt; Zdjęcie.
3 Wybierz żądane zdjęcie.
4 Wybierz Gotowe.
Wskazówka: Pobierz więcej obrazów tła z Ovi Sklepu firmy Nokia. Aby dowiedzieć się
więcej o usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.
Zmiana układu elementów na ekranie głównym
1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
2 Przeciągnij elementy i upuść je w nowym miejscu.

3

Wybierz Gotowe.

Dodawanie widżetu do ekranu głównego
Zastanawiasz się, jaka będzie dzisiaj pogoda lub co nowego wydarzyło się na świecie?
Możesz dodawać miniaplikacje (widżety) do ekranu głównego i mieć dostęp do
najważniejszych informacji w mgnieniu oka.
1
2
3

Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
i żądany widżet z listy.
Wybierz
Wybierz Gotowe.

Widżet może udoskonalić powiązaną z nim aplikację oraz zmienić sposób jej działania.
Na przykład, jeśli dodasz widżet powiadomienia, będziesz otrzymywać powiadomienia
o odebranych wiadomościach.

38

Personalizacja

Wskazówka: Aby pobrać więcej widżetów, wybierz usługę OVI.
Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości
danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.
Niektóre widżety ekranu głównego mogą łączyć się z internetem automatycznie. Aby
temu zapobiec, wybierz Opcje & gt; Widżety w trybie offline.
Usuwanie widżetu z ekranu głównego
1 Dotknij i przytrzymaj ekran główny.
2 Wybierz kolejno widżet i Usuń z menu podręcznego.
3 Wybierz Gotowe.
Dodawanie skrótów do ekranu głównego
Czy wiesz, że można tworzyć skróty do najczęściej używanych aplikacji i funkcji? Można
dodawać skróty do aplikacji, zakładek internetowych lub działań, np. pisanie
wiadomości.
1
2
3
4

Dotknij ekranu głównego i przytrzymaj.
Wybierz widżet skrótu, a następnie wybierz Ustawienia.
Wybierz skrót, który chcesz zdefiniować, następnie Zakładka lub Aplikacja, a
następnie wybierz żądany element.
Wybierz Wróć & gt; Gotowe.

Wskazówka: Aby usunąć skrót, zastąp do innym.
Wskazówka: Jeśli podczas edycji ekranu głównego dodasz pusty widżet skrótu,
możesz później definiować skróty bezpośrednio z poziomu ekranu głównego.
Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego
Dodaj najważniejsze kontakty do ekranu głównego, aby szybko do nich telefonować
lub wysyłać wiadomości.
Kontakty muszą być przechowywane w pamięci urządzenia.
1
2

W widżecie Ulubione kontakty wybierz .
Aby zaznaczyć kontakty, które mają zostać dodane do ekranu głównego, wybierz
żądane kontakty. Do widżetu można dodać maksymalnie 20 kontaktów.

Telefonowanie lub wysyłanie wiadomości do kontaktu
W widżecie wybierz kontakt.

Personalizacja

39

Usuwanie kontaktu z ekranu głównego.
W widżecie wybierz
i kontakt do usunięcia. Kontakt zostanie usunięty z widżetu, ale
pozostanie na liście kontaktów.
Porządkowanie aplikacji
Chcesz szybciej otwierać najczęściej używane aplikacje? W menu głównym można
uporządkować aplikacje i ukryć rzadziej używane w folderach.
Naciśnij klawisz menu, a następnie wybierz Opcje & gt; Edytuj.
Tworzenie nowego folderu
Wybierz Opcje & gt; Nowy folder.
Przenoszenie aplikacji do folderu
Wybierz i przytrzymaj aplikację, a następnie w menu podręcznym wybierz Przenieś do
folderu i nowy folder.
Wskazówka: Można też przeciągać i upuszczać aplikacje i foldery.
Pobieranie gier, aplikacji lub innych dodatków
Pobierz darmowe gry, aplikacje, pliki wideo lub kup więcej materiałów do swojego
urządzenia! W Ovi Sklepie znajdziesz zawartość dostosowaną specjalnie do Twojego
urządzenia.
Wybierz Menu & gt; Sklep i zaloguj się na konto Nokia.
1
2
3

4
5
6

Wybierz pozycję.
Jeśli wybrana pozycja jest płatna, wybierz Kup. Jeśli wybrana pozycja jest bezpłatna,
wybierz Pobierz.
Możesz płacić zarówno kartą kredytową, jak i debetową lub w ramach rachunku
telefonicznego.
Aby zapisać dane swojej karty płatniczej na koncie Nokia, wybierz Zapisz tę kartę
na moim koncie Nokia.
Jeśli dane karty są już zapisane, a chcesz skorzystać z innej formy płatności, wybierz
Zmień dane rozrachunkowe.
Aby otrzymać potwierdzenie dokonania zakupu, wybierz lub wprowadź adres email.
Wybierz Potwierdź.
Kiedy pobieranie jest zakończone, możesz otworzyć lub wyświetlić wybrany
element albo kontynuować wyszukiwanie innych materiałów. O tym, gdzie dany
element jest przechowywany w urządzeniu mobilnym, decyduje typ jego

40

Telefon
zawartości. Aby zmienić domyślną lokalizację, wybierz Konto & gt; Preferencje
instalacji, a następnie żądaną pamięć.

Wskazówka: Użyj połączenia WLAN, aby pobrać większe pliki, takie jak gry, aplikacje
czy pliki wideo.
Wskazówka: Aby uniknąć ciągłego wprowadzania danych swojej karty płatniczej
podczas zakupów w Ovi Sklepie, zapisz swoje dane na koncie Nokia. Możesz dodać
więcej niż jedną kartę płatniczą i wybrać tę, z której chcesz korzystać podczas
dokonywania zakupów.
Aby uzyskać więcej informacji na temat danego elementu, skontaktuj się z jego
dostawcą.

Telefon
Łączenie z numerem telefonu
1 Na ekranie głównym wybierz Połącz, aby otworzyć aplikację Zadzwoń, i wprowadź
numer telefonu.
Aby wprowadzić znak + stosowany w połączeniach międzynarodowych,
dwukrotnie wybierz *.
2 Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz połączeń.
3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.
Wskazówka: Aby nawiązać połączenie z kontaktem, na ekranie głównym wybierz
Połącz, a następnie zacznij wprowadzać nazwę kontaktu.
Odbieranie połączeń
Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia.
Wyszukiwanie kontaktów
Możesz wyszukać kontakt zapisany na liście kontaktów.
Na Ekranie głównym wybierz Połącz, a następnie zacznij wprowadzać imię lub
nazwisko kontaktu. Można także wyszukiwać według nazw firm. Wprowadzając kolejne
znaki, naciskaj każdy klawisz numeryczny tylko raz. Na przykład, aby wyszukać firmę
Nokia, wpisz 6, 6, 5, 4 i 2.

Telefon

41

Nawiązywanie połączenia ze znalezionym kontaktem
Wybierz i przytrzymaj kontakt, a na karcie kontaktowej wybierz Połączenie głosowe.
Wysyłanie wiadomości do kontaktu
Wybierz i przytrzymaj kontakt, a na karcie kontaktowej wybierz Wiadomość.
Nawiązywanie połączenia wideo z kontaktem
Wybierz i przytrzymaj kontakt, a na karcie kontaktowej wybierz Połączenie wideo.
Wyłączanie wyszukiwania kontaktów
Wybierz Opcje & gt; Wyszukiw. kontaktów & gt; Wyłączone.
Odrzucanie połączenia
Aby odebrać połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.
Wysyłanie wiadomości tekstowej o odrzuceniu
1 Podczas próby połączenia przychodzącego wybierz Wycisz & gt; Wyśl. wiad. i edytuj
wiadomość z informacją, że nie możesz odebrać połączenia.
.
2 Aby wysłać wiadomość, wybierz
3 Odrzuć połączenie.
Tworzenie standardowej wiadomości tekstowej o odrzuceniu
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Połączenie & gt; Tekst wiadomości, a
następnie utwórz wiadomość.

42

Telefon

Wskazówka: Możesz automatycznie przekazywać odrzucone połączenia do poczty
głosowej lub na inny numer telefonu (usługa sieciowa). Wybierz Menu & gt; Ustawienia
i Połączenia & gt; Przek. połączeń & gt; Połączenia głosowe & gt; Gdy zajęty & gt; Uaktywnij & gt;
Do poczty głosowej lub Na inny numer.
Nawiązywanie połączenia z kontaktem
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
1
2
3
4

Aby wyszukać kontakt, wpisz w polu wyszukiwania kilka pierwszych liter lub
znaków imienia lub nazwiska.
Wybierz kontakt.
Na karcie kontaktowej wybierz Połączenie głosowe.
Jeśli do kontaktu przypisany jest więcej niż jeden numer telefonu, wybierz żądany
numer.

Wyciszanie połączenia
Podczas połączenia możesz wyciszyć mikrofon w urządzeniu.
Naciśnij klawisz głosowy.
Po wyciszeniu mikrofonu kolor oświetlenia klawisza menu zmieni się z białego na
czerwony.
Odbieranie połączenia oczekującego
Połączenia można odbierać w trakcie trwania innego połączenia. Połącz. oczekujące
jest usługą sieciową.
Naciśnij klawisz połączeń. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
Włączanie, wyłączanie i sprawdzanie stanu usługi
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Połączenie & gt; Połącz. oczekujące & gt;
Uaktywnij, Wyłącz lub Sprawdź stan.
Przełączanie z połączenia aktywnego na zawieszone
Wybierz Opcje & gt; Zamień.
Łączenie połączenia zawieszonego z aktywnym
Wybierz Opcje & gt; Przen. połączenie. Spowoduje to rozłączenie Twojego urządzenia z
tymi połączeniami.
Kończenie aktywnego połączenia
Naciśnij klawisz zakończenia.

Telefon

43

Kończenie obu połączeń
Wybierz Opcje & gt; Zakończ wszystkie poł..
Nawiązywanie połączenia wideo
Masz rodzinę lub znajomych, których nie widujesz zbyt często? Jeśli chcesz porozmawiać
z nimi twarzą w twarz, możesz nawiązać połączenie wideo.

Połączenie wideo to usługa sieciowa i aby móc nawiązać takie połączenie, musisz być
w zasięgu sieci 3G.
Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności i kosztów, skontaktuj się z
usługodawcą.
W połączeniach wideo mogą uczestniczyć tylko dwie osoby. Nie można nawiązywać
połączeń wideo w trakcie innego połączenia: głosowego, wideo lub transmisji danych.
1
2

Wybierz Menu & gt; Kontakty i wyszukaj kontakt.
Wybierz kontakt, a następnie na karcie kontaktu wybierz Połączenie wideo.
Domyślnie do połączeń wideo jest używana kamera znajdująca się z przodu
urządzenia. Nawiązanie połączenia wideo może trochę potrwać. Jeżeli nie uda się
nawiązać połączenia wideo (na przykład w sytuacji, gdy połączenia wideo nie są
możliwe w danej sieci lub gdy urządzenie odbierające jest niekompatybilne),
wyświetli się pytanie, czy chcesz nawiązać zwykłe połączenie lub wysłać
wiadomość.
Połączenie wideo jest aktywne, gdy widać dwa obrazy wideo i słychać dźwięki
płynące z głośnika. Odbiorca połączenia może jednak zablokować wysyłanie obrazu
wideo. Słychać wtedy tylko głos rozmówcy oraz widać zdjęcie lub szary ekran.

44
3

Telefon
Aby zakończyć połączenie wideo, naciśnij klawisz zakończenia.

Wysyłanie zdjęcia zamiast obrazu wideo na żywo
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Połączenie & gt; Zdjęcie w połącz.
wideo.
Nawet jeśli obraz wideo nie jest wysyłany, opłata za połączenie jest naliczana jak za
połączenie wideo.
Odbieranie połączenia wideo
Przychodzące połączenie wideo jest sygnalizowane ikoną
1
2

.

Naciśnij klawisz połączenia.
Aby rozpocząć wysyłanie wideo na żywo, wybierz Tak.

Jeżeli nie rozpoczniesz wysyłania wideo, będzie słychać tylko głos rozmówcy. Zamiast
Twojego obrazu wideo będzie widoczny szary ekran.
Rozpoczynanie wysyłania wideo na żywo podczas połączenia na żywo
Wybierz Opcje & gt; Włącz & gt; Wysyłanie wideo.
Zastępowanie szarego ekranu zdjęciem
1 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Połączenie & gt; Zdjęcie w połącz.
wideo.
2 Wybierz Ust. przez użytkow. i zdjęcie.
Odrzucanie połączenia wideo
Przychodzące połączenie wideo jest sygnalizowane ikoną

.

Naciśnij klawisz zakończenia.
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego
To urządzenie umożliwia wykonywanie połączeń konferencyjnych (usługa sieciowa) z
udziałem maksymalnie sześciu osób. Połączenia konferencyjne wideo nie są
obsługiwane.

Telefon

1
2
3

45

Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
Aby połączyć się z innym uczestnikiem, wybierz Opcje & gt; Nowe połączenie.
Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
Aby po odebraniu nowego połączenia dodać pierwszego uczestnika do połączenia
konferencyjnego, wybierz
.

Dodawanie nowego uczestnika do połączenia konferencyjnego
Nawiąż połączenie z nowym uczestnikiem i dodaj to nowe połączenie do połączenia
konferencyjnego.
Rozmowa prywatna z uczestnikiem połączenia konferencyjnego
Wybierz .

Przejdź do uczestnika, a następnie wybierz . Połączenie konferencyjne w Twoim
urządzeniu zostanie zawieszone. Pozostali uczestnicy mogą kontynuować połączenie
konferencyjne.
.
Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz
Odłączanie uczestnika połączenia konferencyjnego
Wybierz , przejdź do uczestnika i wybierz .
Kończenie aktywnego połączenia konferencyjnego
Naciśnij klawisz zakończenia.
Połącz się z numerami, których używasz najczęściej
Można szybko telefonować do przyjaciół i rodziny, jeśli najczęściej używane numery
telefonów zostaną przypisane do klawiszy numerycznych urządzenia.

46

Telefon

Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Proste wybieran..
Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego
1 Wybierz klawisz numeryczny, do którego ma zostać przypisany numer telefonu.
Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.
2 Wybierz numer telefonu z listy kontaktów.
Usuwanie lub zmiana numeru telefonu przypisanego do klawisza numerycznego
Wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz, a następnie w menu podręcznym wybierz
Usuń lub Zmień.
Nawiązywanie połączenia
Na Ekranie głównym wybierz Połącz, aby otworzyć aplikację Zadzwoń, a następnie
wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz numeryczny.
Używanie głosu do nawiązywania połączenia z kontaktem
Aplikacja Polecenia głosowe umożliwia głosowe sterowanie urządzeniem i
nawiązywanie połączeń.
Polecenia głosowe nie są zależne do głosu mówiącego. Polecenia są automatycznie
tworzone przez urządzenie.
Dodając kontakty lub edytując polecenia głosowe, nie należy używać bardzo krótkich
lub podobnych nazw różnych kontaktów lub poleceń.
Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu
lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu
numerów we wszystkich okolicznościach.
Przy wybieraniu głosowym jest używany głośnik. Wypowiadając polecenie głosowe,
trzymaj urządzenie w niewielkiej odległości.
1
2
3

Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz połączenia. Jeśli do
urządzenia podłączono kompatybilne słuchawki z klawiszem, naciśnij i przytrzymaj
klawisz słuchawek.
Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Teraz mów. Wypowiedz wyraźnie nazwę zapisaną z kontaktem.
Urządzenie odtworzy w wybranym języku syntetyczne polecenie głosowe dla
rozpoznanego kontaktu oraz wyświetli jego nazwę i numer. Aby anulować
wybieranie głosowe, wybierz Przerwij.

Odsłuchiwanie polecenia głosowego przypisanego do kontaktu
1 Wybierz kontakt, a następnie Opcje & gt; Szczegóły znaku głosow..

Telefon
2

47

Wybierz dane kontaktu.

Jeżeli z jedną nazwą jest zapisanych kilka numerów, możesz także wypowiedzieć nazwę
i typ numeru, na przykład telefon komórkowy lub telefon.
Wskazówka: Możesz także użyć klawisza głosowego, aby rozpocząć wybieranie
głosowe na ekranie głównym. Naciśnij i przytrzymaj klawisz głosowy.
Połączenia przez internet
Informacje o połączeniach internetowych
Usługa sieciowa połączeń internetowych umożliwia nawiązywanie i odbieranie
połączeń za pośrednictwem internetu. Połączenia internetowe można nawiązywać
między komputerami, telefonami komórkowymi, a także urządzeniami VoIP i
tradycyjnymi telefonami stacjonarnymi.
Niektórzy operatorzy połączeń internetowych umożliwiają bezpłatne korzystanie z
takich usług. W sprawie dostępności i kosztów zwróć się do operatora usługi połączeń
internetowych.
Aby nawiązać lub odebrać połączenie internetowe, urządzenie musi znajdować się w
zasięgu sieci WLAN lub korzystać z połączenia danych pakietowych (GPRS) w sieci 3G, a
użytkownik musi być zalogowany w usłudze połączeń internetowych.
Instalowanie usługi połączeń internetowych
Usługi połączeń internetowych można wyszukać w Sklepie Ovi. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, przejdź do witryny www.ovi.com.
1
2
3

Pobierz widżet instalacji usługi połączeń internetowych.
Aby rozpocząć instalację, wybierz widżet instalacji.
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Po zainstalowaniu usługi połączeń internetowych na liście kontaktów wyświetlana jest
karta usługi.
Nawiązywanie połączenia internetowego
Po zalogowaniu do usługi połączeń internetowych połączenia można nawiązywać z
listy znajomych lub listy kontaktów.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Nawiązywanie połączenia z kontaktem z listy znajomych
1 Otwórz kartę usługi połączeń internetowych i zaloguj się w usłudze.
2 Wybierz kontakt z listy znajomych, a następnie Połącz. internetowe.

48

Telefon

Nawiązywanie połączenia z numerem telefonu lub adresem SIP
1 Wybierz Połącz.
2 Wybierz Opcje & gt; Połącz & gt; Połącz. internetowe.
Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem
Próbujesz się z kimś połączyć, ale bezskutecznie? Możesz łatwo wybrać numer
ponownie. W rejestrze połączeń wyświetlane są informacje o połączeniach odebranych
i nawiązanych.
Na ekranie głównym wybierz Połącz, aby otworzyć ekran wybierania numerów, a
następnie wybierz . Aby zatelefonować pod ostatnio wybierany numer, wybierz go
z listy.
Nagrywanie rozmowy telefonicznej
Aplikacja Dyktafon umożliwia nagrywanie rozmów telefonicznych.
1
2

3

Podczas aktywnego połączenia głosowego wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt;
Dyktafon.
Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .

Aby zakończyć nagrywanie, wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany
automatycznie w folderze Pliki audio w aplikacji Menedżer plików.

Podczas nagrywania rozmowy jej uczestnicy słyszą krótki dźwięk emitowany w
regularnych odstępach czasowych.
Obracanie w celu wyciszenia
Jeśli znajdujesz się w sytuacji, kiedy nie chcesz, aby urządzenia Ci przeszkadzało, możesz
włączyć wyciszenie dzwonka.
Uaktywnianie funkcji obracania urządzenia w celu wyciszenia dźwięku
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Ustawienia czujnika & gt; Wycisz
połączenia & gt; Tak.
Kiedy urządzenie zadzwoni, odwróć je wyświetlaczem do dołu.

Telefon

49

Wyświetlanie nieodebranych połączeń
Na ekranie głównym wyświetlane są informacje o nieodebranych połączeniach. Aby
wyświetlić numer telefonu, wybierz Pokaż. Nazwa dzwoniącego jest wyświetlana, jeśli
jest zapisana na liście kontaktów.
Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest
obsługiwana przez sieć, a urządzenie jest włączone i znajduje się w zasięgu sieci.
Oddzwanianie do kontaktu lub na określony numer
Wybierz kontakt lub numer.
Aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń później, na ekranie głównym wybierz
i otwórz kartę
Połącz, aby otworzyć ekran wybierania numerów, następnie wybierz
nieodebranych połączeń .
Nawiązywanie połączeń z pocztą głosową
Można przekazywać połączenia przychodzące do poczty głosowej (usługa sieciowa).
Dzwoniący mogą zostawić wiadomość, jeśli np. połączenie nie zostało odebrane.
Na ekranie głównym wybierz Połącz, aby otworzyć ekran wybierania numerów, a
następnie wybierz i przytrzymaj 1.
Zmienianie numeru poczty głosowej
1 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Skrzynka połączeń.
2 Wybierz i przytrzymaj pocztę głosową, a następnie w menu podręcznym wybierz
Zmień numer.
3 Wprowadź numer (otrzymany od usługodawcy) i wybierz OK.

50

Telefon

Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer
telefonu
Jeśli nie możesz rozmawiać, możesz przekazywać połączenia przychodzące do poczty
głosowej lub na inny numer telefonu.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Przek. połączeń & gt; Połączenia
głosowe.
Przekazywanie połączeń jest usługą sieciową. Aby uzyskać szczegółowe informacje,
skontaktuj się z usługodawcą.
Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących do poczty głosowej
Wybierz Wszystkie połączenia głosowe & gt; Uaktywnij & gt; Do poczty głosowej.
Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na inny numer telefonu
1 Wybierz Wszystkie połączenia głosowe & gt; Uaktywnij & gt; Na inny numer.
2 Wprowadź numer lub wybierz Znajdź, aby użyć numeru zapisanego na liście
kontaktów.
Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania połączeń, np. Gdy zajęty
i Gdy nie odbieram.
na Ekranie głównym wskazuje, że wszystkie połączenia są przekierowywane.
Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.
Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń
Czasem użytkownik może chcieć zablokować możliwość nawiązywania lub odbierania
połączeń przy użyciu urządzenia. Dzięki usłudze sieciowej zakazu połączeń możesz na
przykład ograniczyć wszystkie wychodzące połączenia międzynarodowe albo
połączenia przychodzące, kiedy jesteś za granicą.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Połączenia & gt; Zakaz połączeń.
Aby zmodyfikować ustawienia tej funkcji, musisz podać hasło zakazu otrzymane od
usługodawcy.
Zapobieganie nawiązywaniu połączeń
1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz Zakaz połączeń
głosowych/wideo.
2 Aby zapobiec nawiązywaniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych,
wybierz Połączenia wychodzące lub Połączenia międzynarodowe. Aby
zapobiec nawiązywaniu połączeń międzynarodowych, ale zezwolić na połączenia
krajowe, wybierz Poł. międzynarod., oprócz poł. z własnym krajem.

Telefon
3

51

Wybierz Uaktywnij. Opcja zakazu połączeń dotyczy wszystkich połączeń, także
transmisji danych.

Zapobieganie odbieraniu połączeń
1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz Zakaz połączeń
głosowych/wideo.
2 Aby zapobiec odbieraniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych,
wybierz Połączenia przychodzące lub Połączenia przychodzące w czasie
roamingu.
3 Wybierz Uaktywnij.
Zapobieganie anonimowym połączeniom internetowym
Wybierz Zakaz połączeń internetowych & gt; Zakaz poł. anonimowych & gt; Tak.
Zezwalanie na połączenia tylko z określonymi numerami
Wybieranie ustalone polega na ograniczeniu możliwości nawiązywania połączeń do
tylko określonych numerów. Można na przykład zezwolić dzieciom na połączenia tylko
z członkami rodziny lub innymi ważnymi numerami.
Wybierz Menu & gt; Kontakty i Opcje & gt; Numery SIM & gt; Kontakty wyb. ustal..
Nie wszystkie karty SIM umożliwiają korzystanie z usługi wybierania ustalonego.
Potrzebny jest kod PIN2 dostarczony przez usługodawcę.
Uaktywnianie wybierania ustalonego
Wybierz Opcje & gt; Włącz wybier. ustalone. Wprowadź kod PIN2.
Wybieranie osób, z którymi można nawiązywać połączenia
1 Wybierz Opcje & gt; Nowy kontakt SIM.
2 Wprowadź kod PIN2.
3 Wprowadź nazwę kontaktu i numer telefonu, z którym połączenia mają być
dozwolone, a następnie wybierz Gotowe. Aby dodać kontakt z listy kontaktów do
listy wybierania ustalonego, wybierz Dodaj z Kontaktów i kontakt.
Aby wysłać wiadomość SMS do kontaktu z karty SIM, gdy usługa wybierania ustalonego
jest aktywna, dodaj numer centrum wiadomości SMS do listy wybierania ustalonego.
Udostępnianie wideo
Informacje o udostępnianiu wideo
Dzięki udostępnianiu wideo (usługa sieciowa) można podczas połączenia głosowego
udostępniać w innym urządzeniu materiały wideo na żywo lub nagrane i zapisane w
swoim urządzeniu.

52

Telefon

Uaktywnienie aplikacji Udostępnianie wideo powoduje automatyczne włączenie
głośnika. Jeżeli nie chcesz używać głośnika, możesz korzystać z kompatybilnych
słuchawek.
Wymagania funkcji udostępniania wideo
Aby można było udostępnić wideo, zarówno nadawca, jak i odbiorca muszą:
o
o
o

Znajdować się w zasięgu sieci 3G. Jeśli którakolwiek ze stron znajdzie się poza
zasięgiem sieci 3G, połączenie głosowe będzie kontynuowane.
Uaktywnić funkcję udostępniania wideo.
Skonfigurować połączenia między osobami.

Więcej informacji na temat usługi, dostępności sieci 3G i opłat związanych z usługą
można uzyskać od usługodawcy
Konfigurowanie udostępniania wideo
Do skonfigurowania udostępniania wideo potrzebne są ustawienia połączeń między
poszczególnymi osobami i połączeń w sieci 3G.
Połączenia ,,osoba do osoby" są także znane pod nazwą połączeń SIP (Session Initiation
Protocol). Aby było możliwe udostępnianie wideo, w urządzeniu należy skonfigurować
ustawienia profilu SIP. Po ustawienia profilu SIP zwróć się do usługodawcy, a otrzymane
ustawienia zapisz w urządzeniu. Usługodawca może przesłać ustawienia w wiadomości
konfiguracyjnej lub dostarczyć listę wymaganych parametrów.
Konfigurowanie połączenia między osobami
1 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Ustaw. administr. & gt; Ustawienia SIP
oraz profil SIP.
2 Wprowadź wymagane ustawienia profilu SIP.
Zmodyfikuj ustawienia udostępniania wideo
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Udostępn. wideo.
Używanie połączenia 3G
Aby uzyskać więcej informacji o sieciach, skontaktuj się z usługodawcą.
Dodawanie adresu SIP do kontaktu
1 Wybierz Menu & gt; Kontakty.
2 Wybierz kontakt lub utwórz nowy.
3 Wybierz Opcje & gt; Edytuj.
4 Wybierz Opcje & gt; Dodaj element & gt; Udostępnij wideo.

Kontakty
5

53

Wprowadź adres SIP w formacie nazwa_użytkownika@nazwa_domeny (zamiast
nazwy domeny możesz użyć adresu IP).
Jeśli nie jest znany adres SIP kontaktu, można użyć numeru telefonu odbiorcy razem
z numerem kierunkowym kraju (jeśli umożliwia to sieć komórkowa), aby
udostępniać wideo.

Udostępnianie wideo nagranego lub na żywo
Podczas aktywnego połączenia głosowego wybierz Opcje & gt; Udostępnij wideo.
1
2

Aby udostępniać wideo na żywo, wybierz Wideo na żywo.
Aby udostępnić plik wideo, wybierz Plik wideo.
Wybierz żądany adres SIP lub numer telefonu zapisany na wizytówce odbiorcy. Jeśli
adres SIP lub numer telefonu nie są dostępne, wprowadź dane ręcznie i wybierz
OK. Jeśli wprowadzasz numer telefonu, musisz wpisać również kod kraju.
Zaproszenie jest wysyłane na adres SIP.

Jeżeli podczas udostępniania wideo otworzysz inną aplikację, udostępnianie zostanie
wstrzymane.
Kontynuowanie udostępniania
Na ekranie głównym wybierz Opcje & gt; Wznów udostęp. wideo.
Zatrzymywanie udostępniania plików wideo
Wybierz Stop. Aby zakończyć połączenie głosowe, naciśnij klawisz zakończenia. W
momencie zakończenia połączenia jest również kończone udostępnianie wideo.
Zapisywanie udostępnianego sygnału wideo na żywo
Po wyświetleniu monitu wybierz Tak.
Akceptacja zaproszenia do udostępniania wideo
Wybierz Tak. Udostępnianie wideo rozpocznie się automatycznie.

Kontakty
Informacje o Kontaktach
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Numery telefonów, adresy i inne dane kontaktowe znajomych można zapisywać i
porządkować. Jeśli chcesz łatwo kontaktować się z ważniejszymi kontaktami, możesz
dodać je do ekranu głównego.

54

Kontakty

Zapisywanie numerów telefonów i adresów e-mail
Na liście kontaktów można zapisywać numery telefonów, adresy e-mail i inne
informacje.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Dodawanie kontaktu do listy kontaktów
1 Wybierz Opcje & gt; Nowy kontakt.
2 Wybierz pole i wpisz szczegóły.
Edytuj informacje kontaktowe.
1 Wybierz kontakt.
2 Otwórz kart kontaktu .
3 Wybierz szczegóły kontakt.
Dodawanie szczegółów kontaktu
Wybierz kontakt, a następnie wybierz Opcje & gt; Edytuj & gt; Opcje & gt; Dodaj element.
Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości lub odebranego połączenia
Odbierasz połączenie lub wiadomość od osoby, której numer telefonu nie jest jeszcze
zapisany na liście kontaktów? Taki numer można łatwo zapisać jako nową pozycję lub
dodać do już istniejącej pozycji na liście kontaktów.
Zapisywanie numeru z odebranego połączenia
1 Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Rejestr.
2 Wybierz Ostatnie połączenia & gt; Odebr. połączenia.
3 Wybierz i przytrzymaj numer telefonu, a następnie w menu podręcznym wybierz
Zapisz w Kontaktach.
4 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować
istniejącą.
Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości
1 Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
2 Wybierz Skrz. odbiorcza i wiadomość.
3 Wybierz numer telefonu i Zapisz w Kontaktach.
4 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów, czy zaktualizować
istniejącą.
Szybkie kontaktowanie się z najważniejszymi osobami
Można ustawić najważniejsze kontakty jako ulubione. Ulubione mogą znajdować się u
góry listy kontaktów, aby można było szybko się z nimi kontaktować.

Kontakty

55

Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Ustawianie kontaktu jako ulubionego
Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz Dodaj do
ulubionych.
Usuwanie kontaktu z ulubionych
Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz Usuń z
ulubionych. Kontakt nie zostanie usunięty ze standardowej listy kontaktów.
Dodawanie zdjęcia kontaktu
Chcesz szybko sprawdzić kto do Ciebie dzwoni? Dodaj zdjęcie kontaktu.
Wybierz Menu & gt; Kontakty i kontakt.
1
2

Wybierz ikonę znajdującą się obok nazwy kontaktu, a w menu podręcznym wybierz
opcję Dodaj zdjęcie.
Wybierz zdjęcie z folderu Zdjęcia.

Zmień lub usuń zdjęcie
Wybierz zdjęcie, a następnie w menu podręcznym wybierz opcję Zmień zdjęcie lub
Usuń zdjęcie.
Kontakty muszą być przechowywane w pamięci urządzenia. Aby sprawdzić, która
pamięć jest aktualnie używana, wybierz Opcje & gt; Ustawienia & gt; Kontakty
wyświetlane.
Ustawianie dźwięku dzwonka określonego kontaktu
Chcesz słyszeć, kto do Ciebie dzwoni? Możesz ustawić dźwięk dzwonka dla konkretnej
osoby.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Ustawianie dźwięku dzwonka kontaktu
1 Wybierz kontakt, a następnie Opcje & gt; Edytuj.
2 Wybierz pole Dźwięk dzwonka i dźwięk dzwonka.
Ustawianie dźwięku dzwonka grupy kontaktów
1 Otwórz kartę Grupy.
2 Wybierz i przytrzymaj tytuł grupy, a następnie w menu podręcznym wybierz
Dźwięk dzwonka.
3 Wybierz z listy dźwięk dzwonka.

56

Kontakty

Dźwięk dzwonka ma zastosowanie tylko do osób znajdujących się w grupie w
momencie ustawiania dzwonka.
Wysyłanie swoich danych kontaktowych przy użyciu funkcji Moja wizytówka
Moja karta to elektroniczna wizytówka. Przy użyciu funkcji Moja karta można wysłać
innym swoje dane kontaktowe.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Wysyłanie swoich danych jako wizytówki
Wybierz i przytrzymaj Moja karta, a następnie z menu podręcznego wybierz Wyślij
jako wizytówkę.
Edycja własnych danych kontaktowych na karcie Moja wizytówka
Wybierz Moja karta oraz szczegół do edycji.
Tworzenie grupy kontaktów
Po utworzeniu grup kontaktów można wysłać wiadomość do wielu osób jednocześnie.
Można na przykład przypisać członków swojej rodziny do jednej grupy.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
1
2
3
4
5

Otwórz kartę Grupy.
Wybierz Opcje & gt; Nowa grupa.
Wprowadź nazwę grupy i wybierz OK.
Wybierz grupę, a następnie Opcje & gt; Dodaj członków.
Aby zaznaczyć kontakty, które mają być dodane do grupy, wybierz je.

Wysyłanie wiadomości do grupy osób
Chcesz szybko wysłać wiadomość do wszystkich członków swojej rodziny? Jeśli zostali
przypisani do grupy, możesz wysłać wiadomość jednocześnie do wszystkich.
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
1
2

Otwórz kartę Grupy.
Wybierz i przytrzymaj tytuł grupy, a następnie w menu podręcznym wybierz
Utwórz wiadomość.

Kopiowanie kontaktów z karty SIM do urządzenia
Jeśli kontakty są zapisane na karcie SIM, można je skopiować do urządzenia. Do
kontaktów zapisanych w urządzeniu można dodać więcej szczegółów, takich jak
kolejne numery telefonów, adresy czy zdjęcie.

Wiadomości

57

Wybierz Menu & gt; Kontakty.
Wybierz Opcje & gt; Numery SIM & gt; Skopiuj wsz. do telef..
Wskazówka: Jeśli teraz dany kontakt pojawia się dwukrotnie na liście kontaktów,
wybierz Opcje & gt; Ustawienia & gt; Kontakty wyświetlane, a następnie usuń zaznaczenie
pola wyboru Pamięć SIM.
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów w usłudze Ovi by Nokia
Kontakty z kopii zapasowej kontaktów utworzonej w usłudze Ovi by Nokia można łatwo
skopiować do nowego urządzenia. Jeśli urządzenie zostanie skradzione lub zniszczone,
nadal będziesz mieć dostęp do listy kontaktów online.
Wybierz Menu & gt; Kontakty i Opcje & gt; Synchron. w Ovi.
Jeżeli zezwolisz na automatyczną synchronizację, wszystkie zmiany na liście kontaktów
zostaną automatycznie uwzględnione w usłudze Ovi by Nokia.
Aby korzystać z usługi Ovi, wymagane jest konto Nokia. Jeżeli jeszcze nie masz konta,
utwórz je pod adresem www.ovi.com. Zostanie także wyświetlony monit o utworzenie
konta, jeśli za pomocą urządzenia korzystasz z usług Ovi.
Jeżeli używasz usługi Ovi Synchronizacja do automatycznej synchronizacji kontaktów z
Ovi, nie zezwalaj na synchronizację kontaktów z żadną inną usługą, ponieważ mogą
wystąpić konflikty. Usługa Ovi Synchronizacja dla kontaktów nie jest dostępna, jeśli
synchronizacja kontaktów jest włączona w usłudze Poczta Exchange.

Wiadomości
Informacje o aplikacji Wiadomości
Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
Można wysyłać i odbierać różne rodzaje wiadomości:
o
o
o
o

Wiadomości SMS
Wiadomości audio
wiadomości MMS zawierające zdjęcia i wideo;
wiadomości do grup.

Wiadomości wymaga obsługi sieci.

58

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości
Wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne (MMS) umożliwiają szybki kontakt z
rodziną i znajomymi. Do wiadomości MMS można załączyć zdjęcia, wideo i pliki
dźwiękowe.
Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
1
2
3

4

Wybierz Nowa wiadom..
Aby wybrać odbiorców z listy kontaktów, wybierz pole Do. Aby wprowadzić numer
telefonu odbiorcy ręcznie, wpisz go w polu Do.
Aby dodać załącznik, wybierz .
Wybierz

.

Wysłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysłanie zwykłej
wiadomości SMS. Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca.
Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków
pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub
więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.
Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę,
ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których
może się składać pojedyncza wiadomość.
Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać
go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.
Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W
poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.
Wysyłanie wiadomości do kontaktu
Wybierz Menu & gt; Kontakty.
1
2
3
4

Aby wyszukać kontakt, wpisz w polu wyszukiwania kilka pierwszych liter lub
znaków imienia lub nazwiska.
Wybierz kontakt.
Na karcie kontaktowej wybierz Wiadomość.
Jeśli do kontaktu przypisany jest więcej niż jeden numer, wybierz i przytrzymaj
Wiadomość, a następnie wybierz numer.

Wysyłanie wiadomości audio
Można nagrać plik dźwiękowy, np. urodzinową piosenkę, i wysłać go do znajomego w
wiadomości audio.

Wiadomości

59

Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
1
2
3
4

Wybierz Opcje & gt; Utwórz wiadomość & gt; Wiadomość audio.
Aby nagrać wiadomość, wybierz .
Aby wybrać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz pole Do. Aby wprowadzić numer
telefonu odbiorcy ręcznie, wprowadź go w polu Do.
.
Wybierz

Odbieranie wiadomości
Po odebraniu wiadomości można ją otworzyć bezpośrednio na ekranie głównym.
Później wiadomość można znaleźć w folderze Rozmowy lub w folderze Skrz. odbiorcza
w aplikacji Wiadomości.
Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
i komunikat 1
Gdy nadejdzie wiadomość, na ekranie głównym pojawi się symbol
nowa wiadomość. Aby otworzyć wiadomość, wybierz Pokaż. Domyślnie wiadomość
jest otwierana w widoku Rozmowy.
Odpowiadanie na odebraną wiadomość w widoku Rozmowy
Wybierz pole wprowadzania tekstu znajdujące się u dołu wyświetlacza, napisz
wiadomość i wybierz
.
Otwieranie wiadomości w folderze Skrz. odbiorcza
Wybierz Skrz. odbiorcza i wiadomość.
Odpowiadanie na odebraną wiadomość w widoku Skrz. odbiorcza
Otwórz wiadomość, a następnie wybierz
.
Przekazywanie wiadomości w widoku Skrz. odbiorcza
Otwórz wiadomość, a następnie wybierz
.
Zapisywanie odebranego elementu multimedialnego
Wybierz element i przytrzymaj go, a następnie w menu podręcznym wybierz Zapisz.
Element można wyświetlić w odpowiedniej aplikacji. Aby na przykład wyświetlić
zapisane zdjęcia, otwórz aplikację Zdjęcia.
Wyświetlanie rozmowy
Wiadomości wysłane do danego kontaktu oraz od niego otrzymane można zobaczyć w
jednym widoku i w nim kontynuować rozmowę.
Wybierz Menu & gt; Wiadomości.

60

Wiadomości

Wybierz Rozmowy i kontakt. Wyświetlane są wszystkie wiadomości wysłane do tego
kontaktu oraz od niego otrzymane.
Odpowiadanie na wiadomość w oknie rozmowy
1 Otwórz rozmowę.
2 Wybierz pole wprowadzania tekstu u dołu wyświetlacza i napisz wiadomość.
3 Aby dodać załączniki lub kolejnych odbiorców, wybierz Opcje & gt; Dodaj.
.
4 Aby wysłać wiadomość, wybierz
Gdy wysyłasz nową wiadomość, jest ona dodawana do bieżącej rozmowy. Jeśli nie ma
żadnej rozmowy, rozpoczynana jest nowa.
Na ekranie głównym odebrana wiadomość jest domyślnie otwierana w widoku
Rozmowy. Aby wiadomości były otwierane w widoku Skrz. odbiorcza, wybierz Opcje & gt;
Widok wiadomości & gt; Skrzynka odbiorcza.
Słuchanie wiadomości SMS
Można ustawić urządzenie tak, aby odczytywało na głos wiadomości SMS.
1
2
3

Wybierz Menu & gt; Wiadomości.
Wybierz Skrz. odbiorcza.
Wybierz i przytrzymaj wiadomość, a następnie w menu podręcznym wybierz
Słuchaj.

Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Czyt. wiad..
Zmiana języka
Wybierz Język i język.
Pobieranie dodatkowego języka
Wybierz Opcje & gt; Pobierz języki.
Zmiana głosu
. Aby przejrzeć głos, wybierz go i przytrzymaj, a następnie wybierz
Wybierz
Odtwórz głos.
Zmiana języka
Można zmienić język urządzenia i język pisania wiadomości SMS i e-mail. Można też
uaktywnić słownikową metodę wprowadzania tekstu.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Język.

Poczta

61

Zmiana języka urządzenia
Wybierz Język telefonu.
Zmiana języka wpisywania tekstu
Wybierz Język pisanego tekstu.
Włączanie przewidywania tekstu
Wybierz Przewidywanie tekstu.

Poczta
Informacje na temat poczty
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Poczta.
Możesz dodać kilka skrzynek pocztowych i przechodzić do nich bezpośrednio z Ekranu
głównego. W widoku głównym poczty można przełączać skrzynki pocztowe.

1
2
3
4

Napisz wiadomość e-mail.
Przełącz skrzynki pocztowe.
Posortuj pocztę według np. dat.
Poczta w bieżącej skrzynce pocztowej.

Poczta zawiera elementy interaktywne. Wybierz i przytrzymaj na przykład wiadomość,
aby wyświetlić menu podręczne.

62

Poczta

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości
danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.
Zakładanie bezpłatnego konta e-mail w usłudze Ovi firmy Nokia

Usługa Ovi Mail firm Nokia pozwala uzyskać dostęp do poczty e-mail za pomocą
urządzenia lub komputera. Funkcja ochrony przed spamem zapewnia porządek w
skrzynce pocztowej, a ochrona antywirusowa zwiększa bezpieczeństwo wiadomości.

1
2

Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Poczta.
Wybierz Nowa skrz. pocztowa & gt; Rozpocznij & gt; Ovi Mail i Zarejestruj teraz.

Uzyskiwanie dostępu do konta e-mail za pomocą komputera
Zaloguj się w witrynie www.ovi.com.
Dodawanie skrzynki pocztowej
Do urządzenia można dodać kilka skrzynek pocztowych.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Poczta.
Dodawanie skrzynki pocztowej
Wybierz Nowa skrz. pocztowa, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.
Aby otrzymać bezpłatne konto Ovi Mail od firmy Nokia, wybierz Ovi Mail, a następnie
Zarejestruj teraz.
Dodawanie widżetu poczty do ekranu głównego
1 Na ekranie głównym dotknij pustego obszaru i przytrzymaj go.
i żądany widżet z listy.
2 Wybierz
Usuwanie skrzynki pocztowej
1 Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Poczta.
2 Wybierz Opcje & gt; Usuń skrzynkę pocztową, a następnie skrzynkę pocztową.
Czytanie wiadomości e-mail
Przy użyciu urządzenia można czytać pocztę i na nią odpowiadać.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Poczta.
Czytanie wiadomości e-mail
Wybierz wiadomość e-mail.

Poczta

63

Wskazówka: Aby powiększyć lub pomniejszyć, umieść dwa palce na ekranie i rozsuń
je lub zsuń.

Otwieranie i zapisywanie załącznika
Wybierz załącznik i odpowiednią opcję. Jeśli wiadomość ma więcej załączników,
możesz zapisać wszystkie jednocześnie.
Odpowiadanie na wiadomość
Wybierz Opcje & gt; Odpowiedź.
Przekazywanie wiadomości
Wybierz Opcje & gt; Prześlij dalej.
Wskazówka: Jeśli wiadomość zawiera adres internetowy, który chcesz otworzyć w
przeglądarce urządzenia, zaznacz go.
Wskazówka: Aby otworzyć poprzednią lub następną wiadomość, użyj ikon strzałek.
Wysyłanie wiadomości e-mail
Za pomocą urządzenia można tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail oraz dołączać do
nich pliki.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Poczta.
1
2
3

4

Wybierz
.
Odbiorcę z listy kontaktów, wybierz ikonę Do, DW lub UDW. Aby ręcznie wprowadzić
adres e-mail, wybierz pole Do, DW lub UDW.
.
Aby dodać załącznik do wiadomości e-mail, wybierz
Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz

.

Odpowiadanie na zaproszenia na spotkania
Zaproszenia na spotkania można otworzyć i zaakceptować za pośrednictwem usługi
Poczta Exchange. Po zaakceptowaniu zaproszenia będzie ono widoczne w kalendarzu.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Poczta, a następnie otwórz zaproszenie na spotkanie.
Wybierz

(Zaakceptuj),

(Odrzuć) lub

(Wstępnie zaakceptuj).

64

Internet

Sprawdzanie swojej dostępności
Wybierz Opcje & gt; Wyświetl kalendarz.
Aby edytować, wysłać lub przekazać dalej zaakceptowane zaproszenie na spotkanie,
otwórz je w kalendarzu.
Dostępne opcje mogą się różnić.
Otwieranie poczty na ekranie głównym
Na ekranie głównym można umieścić kilka widżetów poczty (w zależności od
urządzenia). Każdy widżet poczty zawiera jedną skrzynkę pocztową. W widżecie można
sprawdzić liczbę wiadomości nowych i nieprzeczytanych.
Dodawanie widżetu poczty do ekranu głównego
Na ekranie głównym wybierz Nowa skrzynka pocztowa i postępuj zgodnie z
instrukcjami.
Dodawanie kolejnego widżetu poczty do ekranu głównego
Dotknij ekranu głównego i go przytrzymaj, a następnie wybierz opcję
z listy.

i żądany widżet

Otwieranie wiadomości
Wybierz widżet poczty.

Internet
Przeglądarka internetowa -- informacje
- wybierz opcję Menu & gt; Internet.
Dostęp do najnowszych wiadomości i ulubionych witryn internetowych. Zainstalowana
w urządzeniu przeglądarka internetowa umożliwia przeglądanie stron internetowych.
Aby można było przeglądać strony internetowe, w urządzeniu musi zostać
skonfigurowany punkt dostępu do internetu, a urządzenie musi być połączone z siecią.
Przeglądanie stron internetowych
Wybierz Menu & gt; Internet.
Wskazówka: Jeśli nie masz abonamentu obejmującego przesyłanie danych, aby
zmniejszyć koszty dodawane do rachunku telefonicznego, możesz do łączenia z
internetem używać sieci WLAN.

Internet
Przechodzenie do witryny internetowej
Wybierz pasek adresu internetowego, wprowadź adres, a następnie wybierz

65

.

Wskazówka: Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, wybierz pasek adresu
internetowego, wprowadź wyszukiwane słowo i wybierz łącze poniżej paska adresu.
Powiększanie lub pomniejszanie
Umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je lub zsuń.
Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania
danych. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług z
zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy opróżnić pamięć cache.
Opróżnianie pamięci podręcznej
& gt;
& gt; Prywatność & gt; Wyczyść prywatne dane & gt; Cache.
Wybierz
Dodawanie zakładki
Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do widoku Zakładki, aby
łatwo uzyskiwać do nich dostęp.
Wybierz Menu & gt; Internet.
W trakcie przeglądania wybierz

& gt;

.

Przechodzenie do strony internetowej zapisanej jako zakładka podczas
przeglądania internetu
& gt;
i zakładkę.
Wybierz
Subskrybowanie kanału internetowego
Nie musisz regularnie odwiedzać swoich ulubionych witryn internetowych, żeby na
bieżąco śledzić publikowane w nich nowe informacje. Możesz zasubskrybować kanały
internetowe i automatycznie pozyskiwać łącza do najnowszej zawartości.
Wybierz Menu & gt; Internet.
. Służą
Kanały internetowe na stronach internetowych są zwykle oznaczone ikoną
na przykład do udostępniania najnowszych wiadomości lub wpisów na blogach.
Przejdź do blogu lub strony internetowej zawierających kanał internetowy i wybierz
& gt;
oraz oczekiwany kanał.

66

Internet

Aktualizacja kanału internetowego
W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie z menu
podręcznego wybierz Odśwież.
Ustawianie automatycznej aktualizacji kanału
W widoku kanałów internetowych wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie w menu
podręcznym wybierz Edytuj & gt; Autoaktualizacje.
Informacje o imprezach w okolicy
Szukasz możliwości ciekawego spędzenia czasu w okolicy? Za pośrednictwem usługi Tu
i teraz uzyskasz m.in. informacje o pogodzie, imprezach i restauracjach oraz bilety do
kina.
Wybierz Menu & gt; Internet.
1
2

& gt;
& gt; Tu i teraz.
Wybierz
Przejrzyj dostępne usługi. Aby uzyskać więcej informacji o jakiejś usłudze, wybierz
ją .

Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta
być nie zawsze dokładna i dostępna.
Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być
świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać od operatora sieci.
Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości
danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.
Dostęp do intranetu firmy
Za pomocą urządzenia można łączyć się z intranetem firmy.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Intranet.
1
2

Wybierz Opcje & gt; Ustawienia. Odpowiednie ustawienia można uzyskać od
administratora systemu. Musisz także zdefiniować punkt dostępu VPN.
Wybierz Opcje & gt; Połącz.

Wskazówka: Jeżeli w ustawieniach połączeń masz określonych kilka intranetowych
miejsc docelowych, np. sieci zewnętrzne partnerów, wybierz Połączenie ręczne, aby
określić, którą sieć chcesz przeglądać.

Sieci społecznościowe

67

Sieci społecznościowe
Aplikacja społecznościowa -- informacje
Wybierz Menu & gt; Społeczności i zaloguj się do używanych usług
społecznościowych.
Aby łatwiej korzystać z sieci społecznościowych, pobierz aplikację Społeczności z
serwisu Ovi. Po zalogowaniu do usług społecznościowych za pomocą aplikacji Społeczn.
możesz:
o
o
o
o
o
o
o

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych z różnych serwisów w jednym
widoku
Publikowanie własnych aktualizacji statusu w wielu serwisach jednocześnie
Natychmiastowe udostępnianie zdjęć zrobione kamerą
Udostępnianie wideo nagranych za pomocą urządzenia
Połącz profile znajomych online z ich danymi kontaktowymi zapisanymi w
urządzeniu
Dodawanie informacji o lokalizacji do aktualizacji statusu
Dodawanie wydarzeń z kalendarza usługi do kalendarza urządzenia

Dostępne są tylko te funkcje, które udostępnia dany serwis społecznościowy.
Aby korzystanie z usług sieci społecznościowych było możliwe, usługi te muszą być
obsługiwane przez sieć. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz
naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych
można uzyskać u usługodawcy.
Usługi społecznościowe są oferowane przez podmioty zewnętrzne, a nie firmę Nokia.
Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowych, z której korzystasz,
ponieważ możesz udostępniać informacje dużej grupie ludzi. Udostępnianie informacji
w usłudze podlega warunkom korzystania z usługi. Przeczytaj warunki korzystania z
usługi oraz informacje o zasadach ochrony prywatności.
Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych w jednym widoku
Po zalogowaniu za pomocą aplikacji Społeczn. do sieci społecznościowych możesz
wyświetlać w jednym widoku aktualizacje statusów znajomych ze wszystkich usług. Nie
musisz już przełączać się między różnymi aplikacjami, aby sprawdzać, co u kogo słychać.
Wybierz Menu & gt; Społeczności.
1
2

Wybierz usługę i zaloguj się.
Wybierz Dodaj sieć społecznościową.

68
3
4

Sieci społecznościowe
Wybierz inną usługę i zaloguj się.
Wybierz Wszys. działania.
W widoku są automatycznie uwzględniane wszystkie kanały z dodanych usług.

Publikowanie statusu w sieciach społecznościowych
Aplikacja Społeczności umożliwia publikowanie aktualizacji statusu w sieciach
społecznościowych.
Wybierz Menu & gt; Społeczności.
Napisz aktualizację statusu w polu tekstowym.
Łączenie profili znajomych online z ich danymi kontaktowymi
Możesz łączyć profile znajomych w sieciach społecznościowych online z ich danymi
kontaktowymi w urządzeniu. Aplikacja Społeczności pozwala bezpośrednio wyświetlać
dane kontaktowe po utworzeniu połączenia oraz sprawdzać aktualizacje statusów na
liście kontaktów.
Wybierz Menu & gt; Społeczności.
1
2
3

Wybierz zdjęcie profilu znajomego online.
W menu podręcznym wybierz Połącz profil z kontaktem.
Z listy kontaktów wybierz kontakt, z którym chcesz połączyć profil.

Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych na ekranie głównym
Po zalogowaniu się w serwisach społecznościowych za pośrednictwem usług Ovi by
Nokia można wyświetlać bezpośrednio na ekranie głównym aktualizacje statusów
znajomych.
Przeglądanie aktualizacji na ekranie głównym
Po zalogowaniu się w usłudze można wyświetlać aktualizacje w widżecie
społecznościowym.
Otwieranie aplikacji Społeczności z ekranu głównego
Wybierz widżet społecznościowy. Po zalogowaniu otwiera się widok aktualizacji
statusów. Przed zalogowaniem się otwiera się widok logowania.
Przesyłanie zdjęcia lub wideo do usługi
Aplikacja Społeczności pozwala przesyłać zdjęcia i wideo do usług sieci
społecznościowych.
Wybierz Menu & gt; Społeczności.

Sieci społecznościowe
1
2
3
4

69

Wybierz
.
Wybierz, czy chcesz przesłać zdjęcie, czy wideo.
Aby zaznaczyć elementy do przesłania, wybierz je.
Maksymalny dozwolony rozmiar zdjęcia to 4 MB, a wideo 10 MB.
Jeżeli przesyłasz jedno zdjęcie, możesz dodać podpis i znacznik z komentarzem do
określonego fragmentu zdjęcia.
Aby możliwe było załadowanie wideo, usługa musi być obsługiwana przez serwis
społecznościowy. Wymagany jest też dostęp do połączenia WLAN.

Robienie i przesyłanie zdjęcia
1 Wybierz
.
2 Wybierz opcję przesyłania zdjęcia z kamery.
3 Robienie zdjęcia.
4 Dodaj podpis i znacznik z komentarzem do określonego fragmentu zdjęcia.
Udostępnianie lokalizacji w aktualizacji statusu
Przy użyciu aplikacji społecznościowej możesz informować znajomych, gdzie jesteś, aby
mogli Cię znaleźć.
Wybierz Menu & gt; Społeczności.
1
2
3

Wybierz pole wprowadzania tekstu u góry wyświetlacza.
Dodaj swoją lokalizację. Urządzenie używa systemu GPS do określania bieżącej
lokalizacji i szuka punktów orientacyjnych w pobliżu.
Jeśli znalezionych zostanie wiele punktów orientacyjnych, wybierz jeden z listy.

Aby można było korzystać z udostępniania lokalizacji, musi je udostępniać usługa.
Ważne: Przed udostępnieniem lokalizacji zawsze uważnie zastanów się, kto
może mieć dostęp do tych informacji. Sprawdź ustawienia prywatności w usłudze sieci
społecznościowej, ponieważ informacje o Twoim położeniu mogą być dostępne dla
bardzo wielu osób.
Do udostępniania informacji o lokalizacji w usłudze mogą mieć zastosowanie
odpowiednie warunki korzystania z usługi. Zapoznaj się z zasadami ochrony
prywatności oraz warunkami korzystania z danej usługi i zastanów się dobrze, zanim
ujawnisz informacje o swojej lokalizacji innym lub wyświetlisz ich lokalizację.
Kontaktowanie się ze znajomym z serwisu społecznościowego
Kiedy komentowanie statusu znajomego nie wystarcza, można do niego zadzwonić lub
wysłać wiadomość.

70

Foto-Wideo

Wybierz Menu & gt; Społeczności.
1
2
3

Wybierz zdjęcie profilu znajomego.
W menu podręcznym wybierz Wyświetl dane kontaktowe.
Wybierz metodę komunikacji.

Ta funkcja jest dostępna tylko, jeśli połączono profile znajomych online z ich danymi
kontaktowymi zapisanymi w urządzeniu.
Dostępne metody komunikacji mogą się różnić. Aby zadzwonić do znajomego lub
wysłać do niego SMS, odpowiednia funkcja musi być obsługiwana przez usługę.
Dodawanie wydarzeń do kalendarza urządzenia
Podczas odpowiadania na zaproszenia na spotkania z sieci społecznościowych można
dodawać wydarzenia do kalendarza urządzenia, aby wyświetlać zbliżające się
wydarzenia nawet w trybie offline.
Wybierz Menu & gt; Społeczności i usługę, a następnie zaloguj się.
1
2

Wybierz zaproszenie na wydarzenie.
Dodaj wydarzenie do kalendarza urządzenia.

Aby można było korzystać z tej funkcji, musi ją udostępniać usługa.

Foto-Wideo
Informacje o kamerze
Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.
Po co nosić ze sobą osobną kamerę, skoro urządzenie jest wyposażone we wszystko,
co potrzebne, aby zachować wspomnienia? Aparatem urządzenia można łatwo robić
zdjęcia i nagrywać pliki wideo.
Urządzenia można użyć do wyświetlania i edytowania zdjęć oraz wideo, udostępniania
ich w internecie lub wysyłania do kompatybilnych urządzeń.
Robienie zdjęcia
Naciśnij i przytrzymaj klawisz kamery.

Foto-Wideo

71

Kamera w urządzeniu ma funkcję stałej ostrości. Funkcja ta umożliwia robienie zdjęć,
na których obiekty zarówno na pierwszym planie, jak i w tle są zogniskowane.
Naciśnij klawisz kamery. Nie poruszaj urządzeniem, zanim zdjęcie nie zostanie zapisane
i wyświetlone na ekranie.
Powiększanie lub pomniejszanie
Użyj klawiszy głośności.
Włączanie funkcji śledzenia twarzy
& gt; Wykr. tw.. Funkcja śledzenia twarzy wykrywa twarze, nawet
1 Wybierz
kiedy są w ruchu, i rysuje wokół nich białe kwadraty.
2 Naciśnij klawisz kamery. Nie poruszaj urządzeniem, zanim zdjęcie nie zostanie
zapisane i wyświetlone na ekranie.
Zdjęcia i pliki wideo są domyślnie zapisywane w pamięci masowej.
Zapisywanie informacji o lokalizacji wraz ze zdjęciami i plikami wideo
Jeśli nie zawsze pamiętasz, gdzie zostało zrobione konkretne zdjęcie czy wideo, można
tak ustawić urządzenie, aby rejestrowało lokalizację.
Informacje o lokalizacji można dodać do zdjęcia lub pliku wideo, jeżeli da się je określić
za pośrednictwem sieci i GPS.Po udostępnieniu zdjęcia lub pliku wideo z dołączonymi
informacjami o lokalizacji mogą one być widoczne dla osób oglądających zdjęcie lub
plik wideo. Oznaczanie geograficzne można wyłączyć w ustawieniach aparatu.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu.
Włączanie funkcji rejestrowania lokalizacji
Wybierz Opcje & gt; Ustawienia & gt; Zapisz info. o lokalizacji & gt; Tak.
Pozyskanie współrzędnych Twojej lokalizacji może zająć kilka minut. Na odbiór i jakość
sygnału GPS mogą mieć wpływ okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki
atmosferyczne. Jeśli udostępnisz plik obejmujący informacje o lokalizacji, udostępniane
są także one, a Twoje położenie może być widoczne dla innych osób przeglądających
ten plik. Ta usługa musi być obsługiwana przez sieć.
Wskaźniki informacji o lokalizacji:
-- Informacja o lokalizacji jest niedostępna. Informacje o lokalizacji mogą nie być
zapisywane ze zdjęciami i plikami wideo.
-- Informacje o lokalizacji są dostępne. Informacje o lokalizacji są zapisywane ze
zdjęciami i plikami wideo.

72

Foto-Wideo

Robienie zdjęcia w ciemności
Aby robić zdjęcia nawet przy słabym oświetleniu, włącz tryb nocny.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz kamery.
Włączanie trybu nocnego
& gt; Progr. tem..
1 Wybierz
2 Aby użyć lampy błyskowej, wybierz Nocny portret. Jeśli nie chcesz korzystać z
lampy błyskowej, wybierz Nocny.
Wskazówki dotyczące zdjęć i wideo
Naciśnij i przytrzymaj klawisz kamery.
Robiąc zdjęcie:
o
o
o
o

o

Urządzenie trzymaj obiema rękami.
Podczas przybliżania jakość zdjęcia może się zmniejszyć.
Jeżeli kamera jest bezczynna dłużej niż minutę, włącza się tryb oszczędzania baterii.
Aby ponownie uaktywnić kamerę, krótko naciśnij klawisz kamery.
Można określić własny program tematyczny jako domyślny. Będzie on używany po
& gt; Progr. temat. & gt; Ustaw. przez
każdym włączeniu aparatu. Wybierz
użytkow. & gt; Edytuj. Zmodyfikuj ustawienia i wybierz Ustaw jako domyślny & gt;
Tak.
Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy
błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie,
nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Aby nagrywać wideo w wysokiej rozdzielczości:
o
o
o

Przed rozpoczęciem nagrywania zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
Jeśli to możliwe, zapisuj nagrywane wideo w pamięci masowej urządzenia.
Jeśli zapisujesz nagrywane wideo na karcie pamięci microSD, używaj karty klasy 4
(32 Mbit/s (4 MB/s)) lub wyższej od znanego producenta.
Przed pierwszym użyciem karty utwórz kopię zapasową wszystkich zapisanych na
niej ważnych danych. Następnie sformatuj kartę za pomocą urządzenia, nawet, jeśli
wcześniej była ona używana z urządzeniem Nokia lub sformatowana za jego
pomocą. Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na
karcie.
Jeśli wydajność karty spada z upływem czasu, utwórz kopię zapasową wszystkich
zapisanych na niej ważnych danych, a następnie sformatuj kartę za pomocą
urządzenia.

Foto-Wideo

73

Nagrywanie wideo
Przy pomocy urządzenia można nie tylko robić zdjęcia, ale i nagrywać wideo.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz kamery.
1
2
3
4

Aby w razie potrzeby przełączyć z trybu zdjęć na tryb wideo, wybierz .
Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz kamery. Pojawi się czerwona ikona
nagrywania.
Aby wstrzymać nagrywanie, wybierz Pauza. Jeżeli wstrzymasz nagrywanie i nie
naciśniesz żadnego klawisza przez pięć minut, nagrywanie zostanie wstrzymane.
Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj klawiszy głośności.
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz kamery. Plik wideo jest automatycznie
zapisywany w folderze Zdjęcia.

Możesz nagrywać wideo w wysokiej rozdzielczości. Jeśli zapisujesz nagrywane wideo
na karcie pamięci, używaj wysokiej jakości, szybkiej karty microSD od znanego
producenta. Dzięki temu uzyskasz najlepszą wydajność. Zalecana klasa kart microSD to
4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) lub wyższa.
Wskazówka: Wideo można wysyłać w wiadomościach MMS. Aby zmniejszyć rozmiar
wideo do przesłania, przed rozpoczęciem nagrywania wybierz Opcje & gt; Ustawienia & gt;
Jakość wideo i przesuń suwak do pozycji Podstawowa.
Wysyłanie zdjęć lub plików wideo
Zdjęcia i pliki wideo można wysyłać w wiadomości MMS, e-mail lub przez Bluetooth.
Wysyłanie w wiadomości MMS.
1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
2 Wybierz Opcje & gt; Wyślij & gt; Wysyłając wiadom..
3 Aby wskazać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz . Aby ręcznie wprowadzić nazwę
lub numer telefonu odbiorcy, wybierz Do i wprowadź nazwę lub numer telefonu.
4 Wybierz
.
Wysyłanie w wiadomości e-mail.
1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
2 Wybierz Opcje & gt; Wyślij & gt; Jako wiadomość.
3 Aby wskazać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz Do. Aby ręcznie wprowadzić adres
e-mail odbiorcy, wybierz Do i wprowadź adres.
4 Wybierz
.
Wysyłanie danych przez Bluetooth
1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.

74
2
3

Twoje zdjęcia i wideo
Wybierz Opcje & gt; Wyślij & gt; Przez Bluetooth.
Wybierz urządzenie, do którego chcesz przesłać dane, lub przeszukaj, aby znaleźć
więcej urządzeń.
Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je.

Twoje zdjęcia i wideo
Informacje o aplikacji Zdjęcia
Wybierz Menu & gt; Zdjęcia.
Można oglądać nagrane wideo i przeglądać zrobione zdjęcia oraz drukować najlepsze
ujęcia.
Można też wyświetlać zdjęcia i wideo na ekranie kompatybilnego telewizora.
Aby efektywniej grupować pliki multimedialne, dodawaj do nich znaczniki lub
porządkuj je w albumach.
Wyświetlanie zdjęć i wideo
Wybierz Menu & gt; Zdjęcia.
Przeglądanie zdjęć
Przesuń palcem po ekranie w górę lub w dół.
Wyświetlanie zdjęć
Wybierz zdjęcie.
Wyświetlanie zdjęć w trybie pełnoekranowym
Wybierz zdjęcie i obróć urządzenie, aby włączył się tryb poziomy.
Powiększanie zdjęć
Aby powiększyć, dotknij dwoma palcami ekranu i rozsuń je. Aby pomniejszyć, zsuń
palce.

Wskazówka: Aby szybko powiększyć lub pomniejszyć, dwukrotnie dotknij ekranu.

Twoje zdjęcia i wideo

75

Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów
Wybierz zdjęcie i Opcje & gt; Pokaz slajdów & gt; Odtwórz. Pokaz slajdów rozpocznie się od
wybranego zdjęcia.
Możesz wyświetlać wszystkie zdjęcia i wideo lub zdjęcia i wideo pogrupowane według
albumów bądź znaczników.
Przełączanie widoku
Wybierz
i widok.
Odtwarzanie wideo
Wybierz wideo. Wideo są oznaczone symbolem

.

Zdjęcia i wideo mogą być również wysyłane do urządzenia z innego kompatybilnego
urządzenia. Odebrane zdjęcia i wideo można wyświetlać bezpośrednio w aplikacji
Zdjęcia.
Edytowanie zrobionych zdjęć
Przy użyciu Edytora zdjęć można dodawać do zdjęć efekty, tekst, obrazy clipart lub
ramki.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Edytor zdjęć i zdjęcie.
1
2

Aby dodać efekty, wybierz żądaną opcję na rozwiniętym pasku narzędzi.
Aby zapisać edytowane zdjęcie, wybierz Opcje & gt; Zapisz. Edytowane zdjęcie nie
zastępuje oryginalnego.

Aby później wyświetlić edytowane zdjęcia, wybierz Menu & gt; Zdjęcia.
Edytor wideo
Edytor wideo - informacje
Korzystając z Edytora wideo, można łączyć zdjęcia i wideo z dźwiękami, efektami oraz
tekstem, a następnie robić z nich krótkie filmy lub pokazy slajdów.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Edytor wideo.
Obsługiwane są następujące kodery-dekodery i formaty plików: MPEG4, H263, H263 BL,
WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV oraz AMR-NB/AMR-WB.
Zapisz pliki dźwiękowe, których chcesz użyć w filmie, w folderze Pliki audio w swoim
urządzeniu.
Do filmu nie można dodać pliku dźwiękowego chronionego technologią DRM.

76

Twoje zdjęcia i wideo

Tworzenie filmu
Możesz łatwo utworzyć krótkie filmy z materiałów wideo i zdjęć.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Edytor wideo.
1
2
3
4
5
6
7

Wybierz W prosty sposób utwórz wideo ze swoich zdjęć i plików wideo..
Aby dodać do filmu pliki wideo lub zdjęcia, wybierz Wybierz multimedia. Aby
wyświetlić wybrane pliki, przesuń palcem w prawo lub w lewo.
Aby dodać przejścia między plikami wideo lub zdjęciami, wybierz +.
Aby uaktywnić tryb edycji, wybierz plik wideo lub zdjęcie. W trybie edycji można
skrócić długość pliku wideo lub określić czas wyświetlania zdjęcia.
Wybierz dźwięki, które mają być odtwarzane w tle.
Aby dodać tekst lub napisy do filmu, wybierz Dodaj tekst.
Zapisz film.

Tworzenie pokazu slajdów
Aplikacja Edytor wideo zawiera szablony na różne okazje. Można ich używać do
tworzenia pokazów slajdów dotyczących takich wydarzeń, jak rocznice czy przyjęcia.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Edytor wideo.
1
2
3
4
5
6

Wybierz Utwórz ze swoich zdjęć stylowy pokaz slajdów..
Wybierz szablon pokazu slajdów. Po wybraniu szablonu zostanie wyświetlony
podgląd.
Wybierz zdjęcia, których chcesz użyć.
Wybierz dźwięki, które mają być odtwarzane w tle.
Dodaj tytuł.
Wyświetl podgląd pokazu slajdów i zapisz swój pokaz.

Drukowanie zrobionego zdjęcia
Zdjęcia można drukować bezpośrednio przy użyciu kompatybilnej drukarki.
1
2
3
4
5

Użyj kompatybilnego kabla USB do transmisji danych, aby podłączyć drukarkę do
urządzenia w trybie Przesył. multim..
Wybierz zdjęcie, które chcesz wydrukować.
Wybierz Opcje & gt; Drukuj.
Aby użyć połączenia USB do drukowania, wybierz Drukuj & gt; Przez USB.
Aby wydrukować zdjęcie, wybierz Opcje & gt; Drukuj.

Wideo i telewizja

77

Wskazówka: Można także używać drukarki Bluetooth. Wybierz Drukuj & gt; Przez
Bluetooth. Zmień wybraną drukarkę na drukarkę Bluetooth i postępuj zgodnie z
wyświetlanym instrukcjami.
Wskazówka: Po podłączeniu kabla USB można zmienić tryb USB. W prawym górnym
& gt; USB.
rogu widoku przeglądania wybierz
Łączenie urządzenia z telewizorem za pomocą kabla wideo firmy Nokia
Zdjęcia i filmy można wyświetlać na ekranie zgodnego telewizora, co ułatwia
pokazywanie ich rodzinie i znajomym.
Należy użyć kabla wideo firmy Nokia (sprzedawanego osobno). Być może konieczna
będzie także zmiana ustawień wyjścia telewizyjnego i współczynnika obrazu. Aby
zmienić ustawienia wyjścia telewizyjnego, wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt;
Akcesoria & gt; Wyjście TV.
1
2
3

Podłącz kabel wideo firmy Nokia do wejścia wideo kompatybilnego telewizora.
Kolory wtyczek muszą być zgodne z kolorami gniazd.
Podłącz drugi koniec kabla wideo firmy Nokia do złącza audio-wideo w urządzeniu.
Może być konieczne wybranie trybu USB Kabel wyjściowy TV.
Znajdź plik, który chcesz wyświetlić.

Wideo i telewizja
Wideo
Informacje o wideo
Przy użyciu aplikacji Wideo można oglądać wideo w urządzeniu.
Wskazówka: Więcej wideo możesz pobrać ze Sklepu Ovi. Aby dowiedzieć się więcej o
usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.
Pobieranie wideo przy użyciu punktu dostępu danych pakietowych może wiązać się z
przesyłaniem dużych ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje na temat opłat
za transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.

78

Wideo i telewizja

Odtwarzanie wideo
Wybierz Menu & gt; Wideo i TV & gt; Wideo.
Wybierz wideo.
Używanie elementów sterowania odtwarzaczem wideo
Dotknij ekranu.
Kopiowanie zawartości wideo między urządzeniem i komputerem
Czy masz na komputerze wideo, które chcesz obejrzeć w urządzeniu? A może chcesz
skopiować do komputera filmy nagrane za pomocą urządzenia? Do skopiowania wideo
z komputera do urządzenia użyj kabla USB do transmisji danych.
1
2

Aby podłączyć urządzenie do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB do
transmisji danych.
Uruchom program Nokia Ovi Suite na komputerze i postępuj zgodnie z
wyświetlanymi instrukcjami.

Oglądanie telewizji internetowej
Dzięki telewizji internetowej na żądanie możesz śledzić aktualności oraz oglądać
ostatnie odcinki ulubionych seriali telewizyjnych.
Wybierz Menu & gt; Wideo i TV i usługę.
Materiały można przesyłać bezprzewodowo za pomocą telewizji internetowej,
używając połączenia 3G, 3.5G lub WLAN. Korzystanie z usług telewizji internetowej
może wiązać się z transmisją dużej ilości danych. Informacje na temat opłat za
transmisję danych można uzyskać od operatora.
Wybór wstępnie zainstalowanych usług telewizji internetowej zależy od kraju i
operatora. Usługi telewizji internetowej różnią się od siebie zawartością.
1
2
3
4

Aby przeglądać zawartość w aplikacji telewizji internetowej, przesuń palcem po
ekranie.
Aby rozpocząć odtwarzanie, wybierz miniaturę.
Aby pokazać lub ukryć elementy sterujące podczas odtwarzania, dotknij ekranu.
Do regulacji głośności służą klawisze głośności.

Dodawanie widżetu telewizji internetowej do ekranu głównego
Dotknij i przytrzymaj ekran główny, a następnie wybierz
i żądaną usługę telewizji
internetowej.

Muzyka i dźwięk

79

Znajdowanie dodatkowych usług telewizji internetowej
Aby pobrać usługi telewizji internetowej ze Sklepu Ovi firmy Nokia, wybierz Więcej.
Pobierane usługi są zapisywane w folderze Aplikacje, ale można je przenieść do innego,
np. specjalnego folderu telewizji internetowej.
Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Sklep Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.

Muzyka i dźwięk
Odtwarzacz muzyki
Informacje o odtwarzaczu muzyki
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Odtw. muz..
Przy użyciu aplikacji Odtw. muz. można słuchać muzyki i podcastów również poza
domem.
Wskazówka: Więcej muzyki można pobrać z serwisu Muzyka Ovi. Wybierz Menu & gt;
Muzyka & gt; Ovi Muzyka. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Ovi, przejdź do witryny
www.ovi.com.
Odtwarzanie muzyki
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Odtw. muz..
1

Wybierz Opcje i żądany widok. Muzykę można przeglądać według utworów lub
albumów.
Aby przeglądać okładki albumów w widoku albumów, obróć urządzenie poziomo,
a następnie przeciągnij palcem w lewo lub w prawo.

2

Wybierz utwór lub album.

Wskazówka: Aby posłuchać utworów w kolejności losowej, wybierz
Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania
Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz . Aby wznowić, wybierz

.

.

80

Muzyka i dźwięk

Przewijanie utworu do przodu lub do tyłu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
lub
.

Wskazówka: Podczas słuchania muzyki można powrócić do ekranu głównego i
pozostawić aplikację Odtw. muz. grającą w tle.
Tworzenie listy odtwarzania
Chcesz słuchać różnej muzyki, kiedy masz różne nastroje? Przy użyciu list odtwarzania
można wybierać utwory do odtwarzania w określonej kolejności.
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Odtw. muz..
1
2
3
4

Wybierz Opcje & gt; Listy odtwarzania.
Wybierz Opcje & gt; Nowa lista odtwarzan..
Wprowadź nazwę listy odtwarzania i wybierz OK.
Wybierz utwory, które chcesz dodać do listy odtwarzania, w takiej kolejności, w
jakiej mają być odtwarzane.

Dodawanie utworu do listy odtwarzania
Wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie w menu podręcznym wybierz Dodaj do listy
odtwarz..
Usuwanie utworu z listy odtwarzania
W widoku listy odtwarzania wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie w menu
podręcznym wybierz Usuń.
Nie spowoduje to usunięcia utworu z urządzenia. Zostanie on usunięty tylko z listy
odtwarzania.

Muzyka i dźwięk

81

Odtwarzanie listy odtwarzania
Wybierz Opcje & gt; Listy odtwarzania oraz listę odtwarzania.
Wskazówka: Odtw. muz. automatycznie tworzy listę odtwarzania zawierającą utwory:
najczęściej odtwarzane, ostatnio odtwarzane i ostatnio dodane.
Kopiowanie muzyki z komputera
Czy masz na komputerze muzykę, której chcesz słuchać na urządzeniu? Odtwarzacz
Nokia Ovi Player umożliwia najszybsze przesyłanie muzyki za pomocą urządzenia oraz
porządkowanie i synchronizowanie kolekcji muzycznej.

1
2
3

Aby podłączyć urządzenie do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB do
transmisji danych.
W urządzeniu wybierz kolejno obszar powiadomień dostępny w górnym prawym
& gt; USB & gt; Przesył. multim..
rogu i
Otwórz odtwarzacz Nokia Ovi Player na komputerze. Więcej informacji można
znaleźć w pomocy aplikacji Ovi Player.

Pobierz najnowszą wersję odtwarzacza Ovi dostępną w witrynie www.ovi.com.
Niektóre pliki muzyczne mogą być chronione mechanizmem cyfrowego zarządzania
prawami autorskimi (DRM) i nie można ich odtwarzać na więcej niż jednym urządzeniu.
Ovi Muzyka -- informacje
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Ovi Muzyka lub przejdź pod adres www.ovi.com.
Możesz słuchać utworów dostępnych w Ovi Muzyce oraz pobierać je. Przeglądaj Ovi
Muzykę, aby odkrywać nowe utwory oraz stare przeboje!
Zależnie od kraju zamieszkania użytkownika dostępne są różne usługi i opcje.
Aby pobierać muzykę, musisz utworzyć konto Nokia.

82

Muzyka i dźwięk

Możesz utworzyć konto Nokia, dołączyć do Ovi Muzyki i logować się do swojego konta
za pomocą:
o
o
o
o

Urządzenia mobilnego
Kompatybilnej przeglądarki internetowej
Nokia Ovi Player
Nokia Ovi Suite

Jeśli masz już konto Nokia, możesz używać go w połączeniu z Ovi Muzyką.
Nie zamykaj konta Nokia, jeśli został na nim kredyt lub pobrane materiały albo
zasubskrybowano wcześniej za jego pomocą nieograniczone pobieranie. W
przeciwnym wypadku utracisz wszystkie zapisane na nim dane.
Materiały chronione
Materiały chronione oprogramowaniem DRM, takie jak zdjęcia, wideo lub muzyka, są
dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z tych
materiałów.
Można przeglądać szczegóły i status licencji, a także aktywować je ponownie i usuwać.
Zarządzanie licencjami praw cyfrowych
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
zabezpiecz. & gt; Zawartość chroniona.
Nagrywanie dźwięków
Dyktafonu można używać zarówno do nagrywania dźwięków natury, np. śpiewających
ptaków, jak i do tworzenia notatek głosowych. Nagrane pliki dźwiękowe można wysłać
znajomym.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Dyktafon.
Nagrywanie pliku dźwiękowego
Wybierz .
Zatrzymywanie nagrywania
Wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany automatycznie w folderze Pliki audio w
aplikacji Menedżer plików.
Wysyłanie nagranego pliku dźwiękowego w wiadomości audio
Wybierz Opcje & gt; Wyślij.

Muzyka i dźwięk

83

Odtwarzanie muzyki przy użyciu odbiornika radiowego
Informacje o nadajniku FM
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Odtw. FM.
Nadajnik FM umożliwia odtwarzanie utworów przechowywanych w urządzeniu za
pośrednictwem dowolnego kompatybilnego odbiornika FM, takiego jak radio
samochodowe lub domowy sprzęt stereo.
Zasięg nadajnika FM wynosi około 2 metrów. Takie przeszkody jak ściany, inne
urządzenia elektroniczne albo publiczne stacje radiowe mogą powodować zakłócenia
transmisji. Zakres częstotliwości nadajnika FM różni się w zależności od regionu.
Nadajnik FM może powodować zakłócenia znajdujących się w pobliżu stacji radia FM
działających na tej samej częstotliwości. Aby uniknąć zakłóceń, przed włączeniem
nadajnika FM należy zawsze wyszukać wolną częstotliwość w odbierającym radiu.
Nadajnika FM nie można używać jednocześnie z radiem FM w urządzeniu.
Uwaga: Nadajnika FM nie można używać w Grecji. Aby uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z lokalnym operatorem i przejdź do strony www.nokia.com/
fmtransmitter.
Odtwarzanie muzyki przy użyciu radia
Czy chcesz słuchać muzyki głośniej albo przez głośniki stereo hi-fi o lepszej jakości?
Muzykę można odtwarzać za pośrednictwem odbiornika radiowego FM.
1
2
3
4
5
6

Dostrój odbiornik radiowy do wolnej częstotliwości.
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Odtw. muz..
Wybierz listę odtwarzania lub utwór do odtworzenia.
Przejdź do widoku Teraz odtwarzane i wybierz Opcje & gt; Odtwarzacz FM.
Aby uaktywnić nadajnik FM, wybierz Odtwarzacz FM & gt; Przekaźnik włączony.
Wprowadź częstotliwość, do której dostrojony został odbiornik radiowy.

Przykład: Jeżeli na danym obszarze jest wolna częstotliwość 107,8 MHz i radio FM
zostanie do niej dostrojone, do częstotliwości 107,8 MHz należy dostroić także nadajnik
FM.
Aby dostosować głośność, użyj regulacji głośności w odbiorniku radiowym. Upewnij się,
że dźwięk urządzenia nie jest wyciszony.
Wskazówka: Więcej muzyki można kupić w witrynie www.ovi.com.

84

Muzyka i dźwięk

Radio FM
Informacje o Radiu FM
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Radio.
Radia FM można słuchać za pomocą urządzenia -- wystarczy podłączyć słuchawki i
wybrać stację!

Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych
Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Radio.
Na pasku narzędzi wybierz

& gt;

.

Do znalezienia stacji radiowych można użyć funkcji automatycznego wyszukiwania,
odpowiednią częstotliwość można też ustawić ręcznie. Przy pierwszym uruchomieniu
radia FM aplikacja automatycznie wyszukuje stacje radiowe odbierane w danej
lokalizacji.
Wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji
1 Na pasku narzędzi wybierz .

2

Aby zapisać wszystkie znalezione stacje, na pasku narzędzi wybierz . Aby zapisać
jedną stację, wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie w menu podręcznym
wybierz Zapisz.

Ręczne ustawianie częstotliwości
1 Na pasku narzędzi wybierz Dostrój ręcznie.
2 Aby wprowadzić częstotliwość, użyj ikon strzałek w górę i w dół.

Muzyka i dźwięk

85

Słuchanie radia
Ulubionych stacji radia FM można słuchać także poza domem.
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Radio.
Słuchanie zapisanych stacji
Na pasku narzędzi wybierz
& gt;

, a następnie stację z listy.

Przechodzenie do następnej lub poprzedniej zapisanej stacji
Przesuń palcem po ekranie w prawo lub w lewo. Możesz też wybrać

lub

.

Wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji
Przesuń palcem po ekranie w górę lub w dół. Możesz też wybrać i przytrzymać
.

lub

Słuchanie radia przez głośnik
Wybierz Opcje & gt; Włącz głośnik. Także w tym przypadku słuchawki muszą być
podłączone do urządzenia.
Słuchając radia, można nawiązywać lub odbierać połączenia. Podczas aktywnego
połączenia radio jest automatycznie wyciszane.
Wskazówka: Aby wyszukać i kupić muzykę w serwisie Ovi Muzyka, na pasku narzędzi
& gt; .
wybierz
Jakość odbioru audycji radiowych zależy od zasięgu poszczególnych stacji na danym
obszarze.
Zmiana kolejności na liście zapisanych stacji
Kolejność na liście zapisanych stacji można zmienić, tak aby ulubione były na górze.
Wybierz Menu & gt; Muzyka & gt; Radio.
Zapisane stacje są wyświetlane w widoku Lista stacji.
Przenoszenie stacji na liście
& gt; .
1 Na pasku narzędzi wybierz
2 Wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie w menu podręcznym wybierz
Przenieś.
3 Wybierz nowe miejsce na liście.

86

Mapy

Mapy
Przegląd Map
Wybierz Menu & gt; Mapy.
Witamy w aplikacji Mapy.
Dzięki Mapom możesz sprawdzić, co znajduje się w pobliżu, zaplanować trasę i dotrzeć
do wybranego miejsca.
o
o
o
o

Znajdź miasta, ulice i usługi.
Znajdź drogę dzięki szczegółowym instrukcjom.
Synchronizuj swoje ulubione lokalizacje i trasy między urządzeniem mobilnym a
usługą internetową Ovi Mapy.
Sprawdzaj prognozę pogody i przeglądaj inne dostępne wiadomości lokalne.

Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być
świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci.
Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca sieciowy.
Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości
danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.
Zawartość cyfrowych map może niekiedy być niedokładna i niepełna. W sytuacjach
krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy, nigdy nie powinno się polegać
wyłącznie na zawartości lub usłudze.
Część zawartości jest wytwarzana przez osoby trzecie, a nie firmę Nokia. Zawartość ta
być nie zawsze dokładna i dostępna.
Moja pozycja
Wyświetlanie lokalizacji na mapie
Wyświetl swoje aktualne położenie na mapie i przeglądaj mapy różnych miast i krajów.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa.
wskazuje Twoje aktualne położenie (jeśli takie dane są dostępne).
sygnalizuje
miganiem, że urządzenie szuka danych położenia. Jeśli dane położenia są niedostępne,
wskazuje ostatnie znane położenie.
Jeśli precyzyjne dane położenia są niedostępne, obszar lokalizacji jest wskazywany
czerwoną obwódką. W obszarach gęsto zaludnionych dokładność wskazania zwiększa
się, a obwódka jest mniejsza niż w obszarach słabo zaludnionych.

Mapy

87

Przeglądanie mapy
Przeciągaj mapę palcem. Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.
Wyświetlanie aktualnej lub ostatniej znanej lokalizacji
Wybierz
.
Jeśli wyszukujesz lub przeglądasz lokalizację, a także wyświetlasz szczegóły dotyczące
lokalizacji przy użyciu usługi takiej jak Pogoda, wyświetlane są informacje o lokalizacji,
którą obecnie wyświetlasz. Aby powrócić do wyświetlania obecnej lokalizacji lub
wyświetlić informacje o obecnej lokalizacji, wybierz
.
Powiększanie lub pomniejszanie
Wybierz + lub -.
Wskazówka: Możesz również umieścić dwa palce na ekranie i rozsunąć je, aby
powiększyć, lub zsunąć, aby pomniejszyć. Nie wszystkie urządzenia obsługują tę
funkcję.
Jeśli przejdziesz do części planu miasta, która nie została zapisana w urządzeniu, i
korzystasz z aktywnego połączenia transmisji danych, nowe plany miast zostaną
pobrane automatycznie.
Zapobieganie automatycznemu pobieraniu nowych map
& gt; Internet & gt; Połączenie & gt; Offline.
W menu głównym wybierz
Nowe mapy ulic są również pobierane po aktualizacji do najnowszej wersji aplikacji
Mapy. Jeśli korzystasz z usługi Mapy po raz pierwszy od czasu aktualizacji, wybierz Uż.
Ovi Mapy online. Potrzebujesz aktywnego połączenia danych.
Obszar, jaki pokrywa mapa, zależy od kraju i regionu.

88

Mapy

Widok Mapa

1
2
3
4
5

Wybrana lokalizacja
Obszar wskaźnika
Ciekawe miejsce (np. dworzec kolejowy lub muzeum)
Obszar informacyjny
Kompas

Zmiana wyglądu mapy
Aby łatwo określać swoje położenie, możesz wyświetlać mapę w różnych trybach.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa.
oraz jedną z następujących opcji:
Wybierz
Widok mapy -- Widok standardowy ułatwia odczytywanie takich danych, jak nazwy
lokalizacji czy numery dróg.
Widok satelitarny -- Aby uzyskać szczegółowy widok, użyj zdjęć satelitarnych.
Widok terenowy -- Na pierwszy rzut oka można sprawdzić rodzaj podłoża, na
przykład podczas wycieczki w teren.
Widok 3D -- Aby uzyskać widok bardziej realistyczny, zmień perspektywę mapy.
Punkty orientacyjne -- Wyświetl charakterystyczne budynki i atrakcje na mapie.
Tryb nocny -- Przygaś kolory mapy. Kiedy podróżujesz w nocy, mapa w tym trybie jest
bardziej czytelna.
Linie tranzytowe -- Wyświetlaj informacje o wybranych środkach transportu
publicznego, na przykład trasy metra bądź tramwajów.
Dostępność niektórych opcji i funkcji może się różnić w zależności od regionu.
Niedostępne opcje są wyszarzone.

Mapy

89

Pobieranie i aktualizowanie map
Aby przeglądać podczas podróży plany miast offline, zapisuj je w urządzeniu, zanim
wyruszysz w drogę.
Aby pobierać mapy na swoje urządzenie, a także je aktualizować, wymagane jest
aktywne połączenie WLAN.
Pobieranie map
1 Wybierz Aktualizacja & gt; Dodaj nowe mapy.
2 Wybierz kontynent i kraj i wybierz Pobierz.
Aby dokończyć pobieranie później, wybierz Pauza lub Wyjdź z pobier..
Wskazówka: Do pobierania najnowszych map i plików nawigacji głosowej, a także
zapisywania ich w urządzeniu możesz także użyć aplikacji komputerowej Nokia Ovi
Suite. Aby pobrać i zainstalować pakiet Nokia Ovi Suite, odwiedź witrynę
www.ovi.com.
Jeśli w urządzeniu zainstalujesz nowszą wersję aplikacji Mapy, mapy kraju lub regionu
zostaną usunięte. Zanim użyjesz pakietu Nokia Ovi Suite do pobierania nowych map
kraju lub regionu, otwórz i zamknij aplikację Mapy. Upewnij się też, że na Twoim
komputerze zainstalowana jest najnowsza wersja pakietu Nokia Ovi Suite.
Aktualizowanie map
Wybierz Aktualizacja & gt; Spr. dostępn. aktualizacji.
Korzystanie z kompasu
Gdy kompas jest włączony, zarówno jego strzałka, jak i mapa obracają się
automatycznie w kierunku wskazywanym przez górną część urządzenia.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa.
Włączanie kompasu
Wybierz .
Wyłączanie kompasu
Wybierz ponownie . Mapa jest zorientowana na północ.
Aktywny kompas jest oznaczony kolorem zielonym. Kolor czerwony oznacza, że kompas
wymaga kalibracji.
Kalibracja kompasu
Obracaj urządzenie, aż wyda dźwięk lub zawibruje.

90

Mapy

Dokładność kompasu jest ograniczona. Na dokładność wskazań kompasu mogą mieć
wpływ pola elektromagnetyczne, obiekty metalowe i warunki zewnętrzne. Kompas
powinien być zawsze właściwie skalibrowany.
Metody pozycjonowania -- informacje
Aplikacja Mapy wyświetla na mapie aktualną lokalizację dzięki zastosowaniu
technologii GPS, A-GPS, WLAN lub ustalania położenia w sieci za pomocą identyfikatora
telefonu.
GPS (Global Positioning System) to system nawigacji, który oblicza położenie na
podstawie sygnałów odbieranych z satelitów. A-GPS (Assisted GPS) to usługa sieciowa,
która wysyła dane GPS użytkownika, zwiększając szybkość i poprawność ustalania
położenia.
Metoda ustalania położenia za pomocą sieci WLAN zwiększa dokładność określania
lokalizacji, gdy sygnały GPS są niedostępne -- na przykład, kiedy użytkownik znajduje
się w pomieszczeniu lub między wysokimi budynkami.
W wypadku ustalania położenia w sieci za pomocą identyfikatora telefonu
komórkowego lokalizacja jest określana za pomocą systemu sieci komórkowej, z
którym łączy się urządzenie użytkownika.
Aby ograniczyć koszty łączenia z siecią, można wyłączyć w ustawieniach ustalania
położenia telefonu opcje ustalania położenia za pomocą technologii A-GPS i WLAN oraz
za pomocą identyfikatora telefonu. W takim wypadku jednak ustalanie położenia może
trwać o wiele dłużej. Więcej informacji na temat ustawień ustalania położenia można
znaleźć w instrukcji obsługi telefonu.
Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS może mieć wpływ lokalizacja, położenie
satelitów, okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne oraz
korekty satelitów GPS dokonywane przez władze USA. Sygnały GPS mogą być
niedostępne wewnątrz budynków lub pod ziemią.
GPS nie należy używać do precyzyjnych pomiarów lokalizacji. Nie należy też polegać
wyłącznie na informacjach o lokalizacji udostępnianych przez GPS i sieci komórkowe.
Dokładność licznika przebytej odległości zależy od dostępności i jakości połączenia GPS.

Mapy

91

Uwaga: Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach
ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci WLAN tylko w
pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do
lokalnych władz.
W zależności od dostępnych metod ustalania położenia dokładność może wahać się od
kilku metrów do kilku kilometrów.
Znajdowanie miejsc
Znajdowanie lokalizacji
Mapy pomagają znajdować określone lokalizacje i firmy.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa & gt; Szukanie.
1
2

Wpisz szukane słowa, na przykład nazwę ulicy lub nazwę miejsca.
Wybierz element z listy proponowanych dopasowań.
Lokalizacja zostanie wyświetlona na mapie.

Powrót do listy proponowanych dopasowań
Wybierz Szukanie.
Wskazówka: W widoku wyszukiwania możesz również wybierać z listy wcześniej
wyszukiwane słowa.
Wyszukiwanie miejsc w sąsiedztwie
Wybierz Kategorie, a następnie kategorię -- na przykład zakupy, zakwaterowanie lub
transport.
Jeśli nie pojawią się żadne wyniki, sprawdź, czy słowo zostało wprowadzone
poprawnie. W wypadku wyszukiwania online wpływ na wyniki mają również problemy
z połączeniem internetowym.
Jeśli w urządzeniu są zapisane mapy przeszukiwanego obszaru, możesz też wyszukiwać
dane bez dostępu do internetu, aby nie ponosić kosztów przesyłu danych. W takim
wypadku wyniki wyszukiwania mogą być ograniczone.
Wyświetlanie szczegółów lokalizacji
Znajduj dodatkowe informacje o wybranej lokalizacji lub miejscu, na przykład hotelu
bądź restauracji (jeśli są dostępne).
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa & gt; Szukanie.

92

Mapy

Dostępne opcje mogą się różnić zależnie od regionu. Aby wyświetlić wszystkie dostępne
informacje o miejscu, musisz korzystać z połączenia internetowego.
Wyświetlanie szczegółów miejsca
Szukanie miejsca. Wybierz kolejno miejsce oraz jego obszar informacji.
Ocenianie miejsc
Szukanie miejsca. Wybierz miejsce, jego obszar informacji, Ocena oraz liczbę gwiazdek.
Przykładowo, jeśli uważasz, że miejsce zasługuje na 3 gwiazdki z 5, wybierz trzecią
gwiazdkę.
Jeśli znajdziesz w bazie danych miejsce, które nie istnieje, bądź nieprawidłowe
informacje (złe dane kontaktowe albo lokalizację), zgłoś to firmie Nokia.
Zgłaszanie błędnych informacji o miejscu
Wybierz miejsce, jego obszar informacji, Zgłoś problem i odpowiednią opcję.
Ulubione
Zapisywanie lub wyświetlanie informacji o miejscu bądź trasie
Zapisuj adresy, informacje o ciekawych miejscach oraz trasy, aby szybko uzyskiwać do
nich dostęp w przyszłości.
Wybierz Menu & gt; Mapy.
Zapisywanie miejsca
1 Wybierz Mapa.
2 Dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz Szukanie.
3 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
4 Wybierz Zapisz.
Zapisywanie trasy
1 Wybierz Mapa.
2 Dotknij lokalizacji. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz Szukanie.
3 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
4 Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz Nawiguj & gt; Dodaj do Trasy.
5 Wybierz Dodaj nowy punkt trasy i odpowiednią opcję.
6 Wybierz Pokaż trasę & gt; Opcje & gt; Zapisz trasę.
Wyświetlanie zapisanego miejsca
W widoku głównym wybierz Ulubione & gt; Miejsca, miejsce i Pokaż na mapie.

Mapy

93

Wyświetlanie zapisanej trasy
W widoku głównym wybierz Ulubione & gt; Trasy, a następnie trasę.
Wyświetlanie i organizowanie miejsc lub tras
Skorzystaj z Ulubionych, aby szybko uzyskać dostęp do zapisanych miejsc i tras.
Grupuj miejsca i trasy w kolekcje, na przykład podczas planowania podróży.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Ulubione.
Wyświetlanie zapisanego miejsca na mapie
1 Wybierz Miejsca.
2 Przejdź do miejsca.
3 Wybierz Pokaż na mapie.
Aby wrócić do listy zapisanych miejsc, wybierz Lista.
Tworzenie kolekcji
Wybierz Utwórz nową kolekcję i wprowadź nazwę kolekcji.
Dodawanie zapisanego miejsca do kolekcji
1 Wybierz Miejsca i miejsce.
2 Wybierz Zorganizuj kolekcje.
3 Wybierz Nowa kolekcja lub istniejącą kolekcję.
Zmiana nazwy lub usuwanie miejsca zapisanego w kolekcji
1 Wybierz Miejsca.
2 Wybierz miejsce, a następnie w menu podręcznym odpowiednią opcję.
Zmiana nazwy lub usuwanie trasy zapisanej w kolekcji
1 Wybierz Trasy.
2 Wybierz i przytrzymaj trasę, a następnie w menu podręcznym odpowiednią opcję.
Wysyłanie znajomym danych miejsc
Jeśli chcesz pokazać znajomym, gdzie znajduje się wybrane miejsce z mapy, możesz
przesłać im informacje o tym miejscu.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa.
Znajomi nie muszą mieć urządzenia mobilnego Nokia, aby wyświetlić miejsce na mapie.
Wymagane jest jedynie połączenie z internetem.

94
1
2

Mapy
Wybierz miejsce i obszar informacji.
Wybierz Udostępnij & gt; Wyślij przez SMS lub Udostępnij przez Email.

Do znajomego zostanie wysłana wiadomość e-mail lub SMS zawierające łącze do
lokalizacji na mapie. Otwarcie łącza wymaga połączenia sieciowego.
Synchronizowanie Ulubionych
Zaplanuj wycieczkę na komputerze w witrynie Ovi Mapy, zsynchronizuj zapisane miejsca
i trasy z urządzeniem mobilnym, a będziesz mieć dostęp do planu podczas podróży.
Aby synchronizować miejsca lub trasy między urządzeniem mobilnym a usługą
internetową Ovi Mapy, musisz zalogować się na konto Nokia.
Synchronizacja zapisanych miejsc i tras
Wybierz Ulubione & gt; Synchronizuj z Ovi. Jeśli nie masz konta Nokia, zostanie
wyświetlony monit o jego utworzenie.
Możliwe jest ustawienie w urządzeniu automatycznej synchronizacji Ulubionych po
otwarciu lub zamknięciu aplikacji Mapy.
Automatyczna synchronizacja Ulubionych
& gt; Synchronizacja & gt; Synchronizacja & gt; Start i wyłączanie .
Wybierz
Do synchronizacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe. Synchronizacja
może się wiązać z przesyłaniem dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Informacje
na temat opłat za transmisję danych można otrzymać u usługodawcy.
Aby korzystać z usługi internetowej Mapy Ovi, przejdź do witryny www.ovi.com.
Funkcja Zamelduj się
Za pomocą funkcji Zamelduj się możesz utworzyć prywatny rejestr odwiedzonych
miejsc. Informuj znajomych i kontakty z sieci społecznościowych o tym, co robisz w
danej chwili, i udostępniaj swoją lokalizację w ulubionych sieciach społecznościowych.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Podziel się.
Aby skorzystać z funkcji Zamelduj się i zapisać lokalizację, potrzebne jest konto Nokia.
Aby udostępnić lokalizację, potrzebujesz także konta w usłudze sieci społecznościowej.
Obsługiwane sieci społecznościowe mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.
1
2

Zaloguj się na swoje konto Nokia, a jeśli jeszcze go nie masz, utwórz je.
Możesz udostępniać swoją lokalizację w tych usługach sieci społecznościowych, z
których korzystasz. Podczas pierwszego użycia funkcji Zamelduj się możesz

Mapy

3
4

5

95

skonfigurować poświadczenia konta dla używanych usług. Aby wprowadzić
ustawienia konta później, wybierz .
Wybierz bieżącą lokalizację.
Wpisz aktualizację swojego statusu
Możesz publikować posty tylko w wybranych usługach, które zostały
skonfigurowane. Aby wykluczyć usługę, wybierz logo usługi. Aby wykluczyć
wszystkie usługi i oznaczyć swoją lokalizację i status jako prywatne, usuń
zaznaczenie i do wysłania pola wyboru.
Wybierz Podziel się.

Zależnie od usługi społecznościowej do publikowanych postów można załączać zdjęcia.
Wyświetlanie historii funkcji Zamelduj się
.
Wybierz
Zapisanie lokalizacji i jej udostępnienie wymaga połączenia z internetem. Może się to
wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem odpowiednich opłat.
Usługi sieci społecznościowych są oferowane przez inne podmioty i nie są świadczone
przez firmę Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowej,
ponieważ korzystanie z niej może się wiązać z udostępnianiem informacji dużym
grupom użytkowników. Warunki korzystania z usługi sieci społecznościowej obejmują
udostępnianie informacji w tej usłudze. Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi
i jej zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.
Ważne: Przed udostępnieniem lokalizacji zawsze uważnie zastanów się, kto
może mieć dostęp do tych informacji. Sprawdź ustawienia prywatności w usłudze sieci
społecznościowej, ponieważ informacje o Twoim położeniu mogą być dostępne dla
bardzo wielu osób.
Samochodem i Pieszo
Uzyskiwanie wskazówek głosowych
Wskazówki głosowe, jeżeli są dostępne w danym języku, ułatwiają odnajdywanie drogi
do celu, pozwalając cieszyć się podróżą.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Samochód lub Pieszo.
Podczas pierwszego użycia nawigacji pieszej lub samochodowej zostanie wyświetlony
monit o wybranie języka wskazówek głosowych i pobranie odpowiednich plików.
Jeżeli wybierzesz język, w którego przypadku nazwy ulic są dostępne, będą one
wypowiadane na głos.

96

Mapy

Zmiana języka wskazówek głosowych
& gt; Nawigacja & gt; Wskazówki dla kierowcy lub Pomoc
W widoku głównym wybierz
dla pieszych oraz odpowiednią opcję.
Wyłączanie wskazówek głosowych
& gt; Nawigacja & gt; Wskazówki dla kierowcy lub Pomoc
W widoku głównym wybierz
dla pieszych, a następnie wybierzBrak.
Powtarzanie wskazówki głosowej w nawigacji samochodowej
W widoku nawigacji wybierz Opcje & gt; Powtórz.
Zmiana głośności wskazówek głosowych nawigacji samochodowej
W widoku nawigacji wybierz Opcje & gt; Głośność.
Dojazd do celu
Gdy podczas jazdy samochodem potrzebujesz szczegółowych wskazówek, aplikacja
Mapy pomaga dotrzeć do celu.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Samochód.
Dojazd do celu
Wybierz Ust. miejsce docel. i odpowiednią opcję.
Dojazd do domu
Wybierz Autem do domu.
Możesz wyjechać bez określonego celu. Mapa pokazuje Twoją lokalizację, a dostępne
informacje o ruchu drogowym są wyświetlane automatycznie. Aby wybrać cel podróży
później, wybierz Cel.
Domyślnie mapa jest zwracana w kierunku jazdy.
Zwracanie mapy na północ
Wybierz . Aby mapa ponownie była zwrócona w kierunku jazdy, wybierz

.

Gdy po raz pierwszy wybierzesz Autem do domu lub Pieszo do domu, urządzenie
pozwala określić lokalizację domu.
Zmiana lokalizacji domu
1 W widoku głównym wybierz .
2 Wybierz Nawigacja & gt; Lokalizacja domu & gt; Przedefiniuj.

Mapy
3

97

Wybierz odpowiednią opcję.

Zmiana widoków podczas nawigacji
Przesuń w lewo, aby wybrać Widok 2D, Widok 3D, Widok prowadzenia lub Przegląd
trasy.
Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie
zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze
bezpieczeństwo na drodze.
Widok nawigacji

1
2
3

Trasa
Twoje lokalizacja i kierunek
Pasek informacji (prędkość, odległość, czas)

Informacje o ruchu drogowym i bezpieczeństwie
Aby łatwiej podróżować samochodem, korzystaj z aktualizowanych na bieżąco
informacji o ruchu drogowym, asystenta pasa ruchu oraz ostrzeżeń dotyczących
ograniczeń prędkości (dostępność zależy od kraju lub regionu).
Wybierz Menu & gt; Mapy i Samochód.
Wyświetlanie na mapie informacji o ruchu drogowym
Podczas nawigowania wybierz Opcje & gt; Inf. o ruchu. Zdarzenia są wyświetlane w
postaci trójkątów i linii.

98

Mapy

Aktualizowanie informacji o ruchu drogowym
Wybierz Opcje & gt; Inf. o ruchu & gt; Aktualizuj inf. o ruchu.
Planując trasę, możesz skonfigurować ustawienia tak, aby omijać korki lub prace
drogowe.
Omijanie zatorów drogowych
& gt; Nawigacja & gt; Zm. trasy uwz. nat. ruchu.
W głównym widoku wybierz
Gdy usługa ta jest włączona, podczas nawigowania można wyświetlić fotoradary
znajdujące się na wyznaczonej trasie. W niektórych jurysdykcjach korzystanie z danych
o lokalizacji fotoradarów jest zabronione lub uregulowane prawnie. Firma Nokia nie
odpowiada za dokładność informacji o lokalizacji fotoradarów ani za konsekwencje
korzystania z takich danych.
Spacer do celu
Kiedy korzystasz z nawigacji podczas pokonywania trasy pieszo, Mapy wskazują drogę
przez place, parki, strefy zamknięte dla ruchu kołowego, a nawet centra handlowe.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Pieszo.
Spacer do celu
Wybierz Ust. miejsce docel. i odpowiednią opcję.
Spacer do domu
Wybierz Pieszo do domu.
Możesz wyjść bez określonego celu.
Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.
Obracanie mapy w kierunku spaceru
Wybierz . Aby ponownie zwrócić mapę na północ, wybierz

.

Gdy po raz pierwszy wybierzesz Autem do domu lub Pieszo do domu, urządzenie
pozwala określić lokalizację domu.
Zmiana lokalizacji domu
1 W widoku głównym wybierz .
2 Wybierz Nawigacja & gt; Lokalizacja domu & gt; Przedefiniuj.
3 Wybierz odpowiednią opcję.

Mapy

99

Planowanie trasy
Zaplanuj swoją podróż -- przed wyjazdem utwórz trasę i wyświetl ją na mapie.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Mapa.
Tworzenie trasy
1 Dotknij mapy, aby określić punkt początkowy. Aby wyszukać adres lub miejsce,
wybierz Szukanie.
2 Wybierz obszar z informacjami na temat lokalizacji.
3 Wybierz Nawiguj & gt; Dodaj do Trasy.
4 Aby dodać kolejny punkt trasy, wybierz Dodaj nowy punkt trasy i odpowiednią
opcję.
Wskazówka: Jeśli chcesz zaplanować trasę za pośrednictwem komputera, a następnie
skopiować ją do urządzenia, przejdź do usługi internetowej Ovi Mapy pod adresem
www.ovi.com.
Zmiana kolejności punktów trasy
1 Wybierz punkt trasy.
2 Wybierz Przenieś.
3 Dotknij miejsca, do którego chcesz przenieść punkt trasy.
Edytowanie lokalizacji punktu trasy
Dotknij punktu trasy, a następnie wybierz Edytuj i odpowiednią opcję.
Wyświetlanie trasy na mapie
Wybierz Pokaż trasę.
Nawigacja do punktu docelowego
Wybierz Pokaż trasę & gt; Opcje & gt; Zacznij jechać lub Zacznij iść.
Ustawienia trasy mają wpływ na wskazówki nawigacyjne oraz sposób wyświetlania
trasy na mapie.
Zmiana ustawień trasy
1 W widoku planowania trasy otwórz kartę Ustawienia. Aby zmienić widok nawigacji
na widok planowania trasy, wybierz Opcje & gt; Punkty trasy lub Lista punktów
trasy.
2 Ustaw środek transportu na Samochodem lub Pieszo. Jeżeli wybierzesz Pieszo,
jednokierunkowe ulice będą traktowane jak zwykłe ulice. Można będzie korzystać
z pasaży dla pieszych i tras prowadzących np. przez parki i centra handlowe.
3 Wybierz żądaną opcję.

100 Mapy
Wybieranie trybu pieszego
Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na Pieszo i wybierz Preferowana
trasa & gt; Ulice lub Linia prosta. Linia prosta jest przydatna w terenie, ponieważ
wskazuje kierunek poruszania się pieszo.
Korzystanie z szybszej lub krótszej trasy samochodowej
Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na Samochodem, a następnie
wybierz Wybór trasy & gt; Szybsza trasa lub Krótsza trasa.
Korzystanie ze zoptymalizowanej trasy samochodowej
Otwórz zakładkę Ustawienia, ustaw tryb transportu na Samochodem, a następnie
wybierz Wybór trasy & gt; Zoptymalizowana. Zoptymalizowana trasa dojazdu łączy
zalety trasy najkrótszej i najszybszej.
Możesz też wybrać, czy w trasach mają być uwzględniane czy pomijane autostrady,
tunele, przeprawy promowe i płatne odcinki dróg.
Przekazywanie opinii na temat Map
Przesyłaj swoje opinie i pomagaj udoskonalać aplikację Mapy.
Wybierz Menu & gt; Mapy.
1
2
3

& gt; Opinia.
Wybierz
Wybierz, jak chętnie polecisz Mapy innym.
Możesz też podać powody. Opinie są anonimowe.
Wybierz Prześlij.

Aby przekazać opinię, musisz korzystać z aktywnego połączenia internetowego.
Po tym, jak prześlesz opinię na temat aktualnej wersji Map, opcja przestaje być
dostępna.
Zgłaszanie nieprawidłowych informacji dotyczących map
Jeśli zauważysz, że przedstawione na mapie dane są niepoprawne lub niekompletne,
zgłoś ten fakt firmie Nokia.
Wybierz Menu & gt; Mapy i Więcej & gt; Map Reporter.
Usługa może nie być dostępna w Twoim kraju lub regionie. Zgłaszanie niepoprawnych
lub brakujących informacji wymaga połączenia z internetem.
Można zgłaszać następujące problemy:

Biuro 101
o
o
o

brakujące lub nieprawidłowe nazwy ulic;
ulice, które są wyłączone z ruchu drogowego lub nie nadają się do przejścia;
nieprawidłowe znaki lub ograniczenia prędkości.

W momencie zgłaszania możesz dodać uzupełniające informacje.

Biuro
Quickoffice
Informacje o Quickoffice
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Quickoffice.
Pakiet Quickoffice składa się z następujących aplikacji:
o
o
o

Quickword do wyświetlania dokumentów programu Microsoft Word
Quicksheet do wyświetlania arkuszy programu Microsoft Excel
Quickpoint do wyświetlania prezentacji programu Microsoft PowerPoint

Część formatów plików i funkcji nie jest obsługiwana.
Aby kupić wersję aplikacji Quickoffice umożliwiającą edycję dokumentów, wybierz
Aktualizacje.
Czytanie dokumentów utworzonych w programach Microsoft Word, PowerPoint
i Excel
Możesz wyświetlić dokumenty pakietu Microsoft Office, takie jak dokumenty programu
Word, arkusze programu Excel czy prezentacje PowerPoint.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Quickoffice.
Otwieranie pliku
Wybierz Przeglądaj pliki i nośnik pamięci, na którym przechowywany jest plik,
wyszukaj odpowiedni folder, a następnie wybierz plik.
Sortowanie plików
Wybierz Opcje & gt; Sortuj według.
Część formatów plików i funkcji nie jest obsługiwana.
Czytanie dokumentów w formacie PDF
Za pomocą aplikacji Adobe Reader można czytać dokumenty w formacie PDF.

102 Biuro
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Adobe Reader.
Otwieranie pliku
Wybierz pamięć, w której przechowywany jest plik, przejdź do odpowiedniego folderu
i wybierz plik.
Dokonywanie obliczeń
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Kalkulator.
1
2
3
4

Wprowadź pierwszą liczbę obliczenia.
Wybierz funkcję, taką jak dodawanie czy odejmowanie.
Wprowadź drugą liczbę obliczenia.
Wybierz =.

Zapisywanie lub pobieranie wyniku obliczenia
Wybierz Opcje & gt; Pamięć & gt; Zapisz lub Przywołaj.
Pisanie notatek
Informacje o Notatkach
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Notatki.
Można tworzyć notatki np. ze spotkań, a następnie je zapisywać w postaci plików
tekstowych (TXT) w aplikacji Notatki.
Tworzenie listy zakupów
Listy zakupów zapisane na papierze łatwo zgubić. Zamiast zapisywać je na kartce,
można tworzyć listy zakupów w aplikacji Notatki. W ten sposób listy zakupów masz
zawsze ze sobą! Listę zakupów można również wysłać, na przykład do członka rodziny.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Notatki.
1
2

Wybierz Opcje & gt; Nowa notatka.
Wprowadź tekst w polu notatki.

Wysyłanie listy
Otwórz notatkę i wybierz Opcje & gt; Wyślij oraz metodę wysyłania.

Zarządzanie czasem 103
Tłumaczenie słów z jednego języka na inny
W urządzeniu można tłumaczyć słowa z jednego języka na drugi. Nie wszystkie
języki są obsługiwane.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Słownik.
1
2

Wprowadź tekst w polu wyszukiwania. Wyświetlone zostaną sugestie słów do
przetłumaczenia.
Wybierz słowo z listy.

Zmiana języka źródłowego lub docelowego
Wybierz Opcje & gt; Języki & gt; Źródło lub Cel.
Pobieranie dodatkowych języków z internetu
Wybierz Opcje & gt; Języki & gt; Pobierz języki.
Język angielski jest wstępnie zainstalowany. Można dodać jeszcze dwa inne języki.
Otwieranie i tworzenie plików .zip
Możesz otwierać i rozpakowywać pliki z archiwów .zip. W celu przechowywania i
kompresowania plików możesz też tworzyć nowe archiwa .zip.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Zip.

Zarządzanie czasem
Zegar
Informacje o zegarze
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Zegar.
Ustawiaj alarmy i zarządzaj nimi, a także sprawdzaj godziny w różnych krajach bądź
miastach.
Ustawianie godziny i daty
Na ekranie głównym wybierz zegar i Opcje & gt; Ustawienia & gt; Godzina lub Data.
Wskazówka: Aby wyświetlić godzinę i datę, kiedy ekran i klawisze są zablokowane,
naciśnij i przytrzymaj klawisz menu.
Ustawianie alarmu
Urządzenia można używać jako budzika.

104 Zarządzanie czasem
Na Ekranie głównym wybierz zegar.
1
2
3

Wybierz Nowy alarm.
Ustaw godzinę alarmu i wprowadź opis.
Aby ustawić dźwięk alarmu, który będzie rozbrzmiewał o tej samej godzinie,
każdego dnia, wybierz Powtórz.

Usuwanie alarmu
Wybierz i przytrzymaj alarm, a następnie w menu podręcznym wybierz Usuń alarm.
Włączanie drzemki alarmu
Kiedy zabrzmi alarm, można włączyć jego drzemkę. Powoduje to wstrzymanie alarmu
na określony czas.
Gdy zabrzmi alarm, wybierz Drzemka.
Ustawianie długości drzemki
1 Na ekranie głównym wybierz zegar.
2 Wybierz Opcje & gt; Ustawienia & gt; Czas drzemki alarmu i ustaw długość drzemki.
Wskazówka: Drzemkę alarmu można także włączyć, odwracając urządzenie
wyświetlaczem do dołu.

Włącz opcje sterowania przez obracanie dla drzemki
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Ustawienia czujnika & gt; Wycisz alarmy & gt;
Tak.
Automatyczna aktualizacja godziny i daty
Można ustawić w urządzeniu automatyczną aktualizację godziny, daty i strefy czasowej.
Na Ekranie głównym wybierz zegar i Opcje & gt; Ustawienia & gt; Autouaktualnianie
czasu & gt; Tak.

Zarządzanie czasem 105
Aktualizacja automatyczna to usługa sieciowa.
Zmiana strefy czasowej podczas podróży
Podczas podróży zagranicznej można przestawić zegar urządzenia na czas lokalny.
Wybierz zegar na Ekranie głównym, a następnie otwórz zakładkę zegara światowego.
Dodawanie lokalizacji
Wybierz Opcje & gt; Dodaj lokalizację i lokalizację.
Ustawianie bieżącej lokalizacji
Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie w menu podręcznym wybierz Ust. jako
obecną lokaliz..
Godzina w urządzeniu zmienia się w zależności od wybranej lokalizacji. Upewnij się,
czy godzina jest prawidłowa.
Sprawdzanie godziny w różnych miastach
Aby wyświetlić godzinę w różnych lokalizacjach, dodaj je do karty zegara światowego.
Możesz też dodawać do lokalizacji obrazy, na przykład zdjęcie znajomego
mieszkającego w danym mieście lub widok z ulubionego miejsca turystycznego.
Na Ekranie głównym wybierz zegar i otwórz zakładkę zegara światowego.
Dodawanie lokalizacji
Wybierz Opcje & gt; Dodaj lokalizację i dodaj lokalizację. Możesz dodać do 15 lokalizacji.
Dodawanie do lokalizacji obrazu
Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie z menu podręcznego wybierz Zmień
zdjęcie i obraz.
Kalendarz
Informacje o kalendarzu
Wybierz Menu & gt; Kalendarz.
Kalendarz urządzenia pomaga planować czas.
Dodawanie pozycji kalendarza
Zapisuj w kalendarzu informacje o ważnych spotkaniach jako pozycje kalendarza.
Wybierz datę na Ekranie głównym.

106 Zarządzanie czasem
1
2
3
4

Wybierz (Dotknij, aby utworzyć pozycję) lub -- jeśli dodano wcześniej inne
pozycje -- dotknij obszaru pod pozycją. Domyślny rodzaj pozycji kalendarza to
spotkanie.
Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
oraz odstęp czasu.
Aby pozycja kalendarza była powtarzana regularnie, wybierz
Wybierz Powtarzaj aż do i wprowadź datę zakończenia.
Wybierz Gotowe.

Wskazówka: Pozycję kalendarza można również dodać w widoku dnia. Wybierz i
przytrzymaj godzinę rozpoczęcia, a następnie przeciągnij strzałki, aby wybrać czas
trwania.

Wyświetlanie harmonogramu na tydzień
Pozycje kalendarza można przeglądać w różnych widokach. Aby łatwo sprawdzić
wszystkie pozycje na konkretny tydzień, użyj widoku tygodnia.
Wybierz datę na Ekranie głównym.
Wybierz numer żądanego tygodnia.
Wskazówka: Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar przeglądanego obszaru, dotknij
ekranu dwoma palcami i rozsuń lub zsuń je.
Przeglądanie kalendarza w różnych widokach
Chcesz zobaczyć pozycje kalendarza na wybrany dzień? Pozycje kalendarza można
przeglądać w różnych widokach.

Zarządzanie czasem 107
Wybierz datę na Ekranie głównym.
Wybierz Opcje & gt; Zmień widok i żądany widok.
Wskazówka: Aby przejść do następnego lub poprzedniego dnia, tygodnia lub miesiąca,
przewiń w odpowiednim widoku w lewo lub w prawo.
Dodawanie zadania do listy zadań
Czy masz ważne zadania w pracy, książki do oddania do biblioteki lub może chcesz wziąć
udział w jakimś wydarzeniu? Zadania można dodać do kalendarza. Jeśli obowiązuje Cię
konkretny termin, ustaw przypomnienie.
Wybierz datę na Ekranie głównym.
1
2
3
4
5

Wybierz (Dotknij, aby utworzyć pozycję) lub -- jeśli dodano wcześniej inne
pozycje -- dotknij obszaru pod pozycją.
oraz Zadanie jako typ pozycji.
Wybierz kolejno pole typu pozycji
Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
Aby dodać przypomnienie o zadaniu, wybierz .
Wybierz Gotowe.

Wysyłanie prośby o spotkanie
Możesz tworzyć zaproszenia na spotkanie i wysyłać je do uczestników.
Wybierz datę na Ekranie głównym.
Przed utworzeniem i wysłaniem nowej prośby o spotkanie należy skonfigurować
skrzynkę pocztową.
1
2
3

W widoku kalendarza wybierz i przytrzymaj pozycję kalendarza, a następnie
wybierz z menu podręcznego Wyślij & gt; Jako wiadomość.
Dodaj uczestników spotkania jako odbiorców wiadomości e-mail z prośbą.
.
Aby wysłać zaproszenie, wybierz

Przypomnienie o urodzinach
Można dodać przypomnienie o urodzinach i innych szczególnych datach. Przypomnienia
są powtarzane raz do roku.
Wybierz datę na Ekranie głównym.
1
2

Przejdź do wybranej daty i wybierz (Dotknij, aby utworzyć pozycję) lub -- jeśli
dodano wcześniej inne pozycje -- dotknij obszaru pod pozycją.
oraz Rocznica jako typ pozycji.
Wybierz kolejno pole typu pozycji

108 Zarządzanie czasem
3

Wypełnij potrzebne pola i wybierz Gotowe.

Używanie osobnych kalendarzy -- prywatnych i służbowych
Korzystać można z więcej niż jednego kalendarza. Można utworzyć jeden do celów
służbowych, a inny do celów prywatnych.
Wybierz datę na Ekranie głównym.
Tworzenie nowego kalendarza
1 Wybierz Opcje & gt; Zarządzaj kalendarzami.
2 Wybierz Opcje & gt; Utwórz nowy kalendarz.
3 Wprowadź nazwę i ustaw kod kolorystyczny kalendarza.
4 Określ widoczność kalendarza. Kiedy jest on ukryty, pozycje i przypomnienia
kalendarza nie są wyświetlane w różnych widokach kalendarza ani na Ekranie
głównym.
5 Wybierz Gotowe.
Modyfikowanie ustawień kalendarza
1 W widoku Zarządzaj kalendarzami wybierz żądany kalendarz.
2 Zmieniaj nazwę, kolor oraz widoczność
3 Wybierz Gotowe.
Dodawanie pozycji do określonego kalendarza
1 Dodając pozycję kalendarza, wybierz kolejno
i kalendarz.
2 Wybierz Gotowe.
Kody kolorystyczne wskazują, w którym kalendarzu została zapisana dana pozycja.
Dodawanie lokalizacji do pozycji kalendarza
Masz spotkanie w nieznanym Ci miejscu? Możesz dodać do pozycji kalendarza
informacje o lokalizacji.
Wybierz datę na Ekranie głównym.
1
2
3

Wybierz (Dotknij, aby utworzyć pozycję) lub -- jeśli dodano wcześniej inne
pozycje -- dotknij obszaru pod pozycją.
Wybierz kolejno Dodaj lokalizację i lokalizację w aplikacji Mapy. Możesz również
wprowadzić dane lokalizacji ręcznie w polu tekstowym.
Wybierz Gotowe.

Zarządzanie urządzeniem 109

Zarządzanie urządzeniem
Aktualizowanie oprogramowania urządzenia i aplikacji
Informacje o aktualizacjach oprogramowania i aplikacji urządzenia
Aktualizacje oprogramowania i aplikacji urządzenia zapewniają dostęp do nowych oraz
ulepszonych funkcji. Zaktualizowanie oprogramowania może również poprawić
wydajność urządzenia.

Zaleca się utworzenie kopii zapasowej danych osobistych przed rozpoczęciem
aktualizowania oprogramowania.
Ostrzeżenie:
W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia
nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia
instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.
Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości
danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.
Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź,
czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.
Po aktualizacji oprogramowania informacje zawarte w instrukcji obsługi mogą okazać
się nieaktualne.

110 Zarządzanie urządzeniem
Aktualizacja oprogramowania i aplikacji przy użyciu urządzenia
Można sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania urządzenia lub
poszczególnych aplikacji, a następnie pobierać te aktualizacje i je instalować w
urządzeniu (usługa sieciowa). Można też ustawić w urządzeniu automatyczne
sprawdzanie aktualizacji i powiadamianie o dostępnych ważnych lub zalecanych
aktualizacjach.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Akt. oprogr..
Jeśli aktualizacje są dostępne, wybierz, które pobrać i zainstalować, a następnie wybierz
.
Ustawianie w urządzeniu automatycznego sprawdzania dostępności
aktualizacji
Wybierz Opcje & gt; Ustawienia & gt; Aut. spraw. dost. aktualiz..
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu komputera
Oprogramowanie urządzenia można również aktualizować za pomocą przeznaczonej
do komputera aplikacji Nokia Ovi Suite. Aby połączyć urządzenie z komputerem, należy
mieć zgodny komputer, szybkie połączenie internetowe oraz zgodny kabel danych USB.
Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Ovi Suite, odwiedź stronę
www.ovi.com/suite.
Zarządzanie plikami
Menedżer plików -- informacje
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Mndż. plik..
Za pomocą Menedżera plików w urządzeniu można przeglądać, porządkować i otwierać
pliki.
Wyświetlanie plików zapisanych w urządzeniu
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Mndż. plik. i żądaną pamięć.
Zostaną wyświetlone foldery z katalogu głównego pamięci.
Porządkowanie plików
Możesz utworzyć nowe foldery, dzięki którym uporządkujesz pliki. To ułatwi tworzenie
kopii zapasowych i ładowanie treści. W folderach możesz kopiować, przenosić i usuwać
pliki oraz podfoldery.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Mndż. plik..

Zarządzanie urządzeniem 111
Tworzenie nowego folderu
W folderze, w którym chcesz utworzyć podfolder, wybierz Opcje & gt; Nowy folder.
Kopiowanie lub przenoszenie pliku do innego folderu
Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią
opcję.
Usuwanie pliku z folderu
Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią
opcję.
Wskazówka: Aby kopiować, przenosić lub usuwać kilka plików jednocześnie, wybierz
Opcje & gt; Zazn. wiele elementów.
Kopie zapasowe plików
Chcesz mieć pewność, że nie stracisz ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową
zawartości pamięci urządzenia na kompatybilnym komputerze lub kompatybilnej
karcie pamięci.

Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Mndż. plik. i Kop. zapas. i przywr..
Zaleca się regularne wykonywanie kopii zapasowych pamięci urządzenia na
kompatybilnym komputerze lub kompatybilnej karcie pamięci.
Wskazówka: Jeżeli masz materiały chronione przy użyciu mechanizmu DRM, utwórz
na komputerze kopię zapasową zarówno licencji, jak i materiałów przy użyciu pakietu
Nokia Ovi Suite.
Formatowanie pamięci masowej
Chcesz usunąć całą zawartość pamięci masowej urządzenia? W czasie formatowania
pamięci masowej usuwane są wszystkie dane.

112 Zarządzanie urządzeniem
Przed sformatowaniem pamięci masowej utwórz kopię zapasową wszystkich danych,
które chcesz zachować. Wszystkie dane zostaną trwale usunięte.
1
2

Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Biuro & gt; Mndż. plik..
Wybierz i przytrzymaj pamięć masową, a następnie w menu podręcznym wybierz
Format.

Pamięci masowej nie należy formatować przy użyciu oprogramowania
komputerowego, ponieważ może to zmniejszyć wydajność jej działania.
Do utworzenia kopii zapasowej na kompatybilnym komputerze można użyć pakietu
Nokia Ovi Suite. Technologie cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) mogą
uniemożliwić przywrócenie niektórych danych z ich kopii zapasowej. Więcej informacji
o technologii DRM stosowanej w odniesieniu do zawartości w urządzeniu można
uzyskać od usługodawcy.
Zwiększanie ilości dostępnej pamięci w celu zapisania dodatkowej zawartości
Czy potrzebujesz większej ilości dostępnej pamięci, aby zainstalować więcej aplikacji i
zapisać dodatkową zawartość?
Przenieś dane do pamięci masowej, na kompatybilną kartę pamięci (jeśli jest dostępna)
lub kompatybilny komputer.
Można również usunąć następującą zawartość, jeśli nie jest już potrzebna:
o
o
o
o
o

Wiadomości SMS, MMS oraz e-mail.
Pozycje i szczegóły kontaktów.
Aplikacje
Pliki instalacyjne (.sis lub .sisx) zainstalowanych aplikacji. Utwórz kopie zapasowe
plików na kompatybilnym komputerze.
Zdjęcia i wideo w folderze Zdjęcia. Utwórz kopie zapasowe plików na
kompatybilnym komputerze.

Wskazówka: Jeśli zainstalowane są wersje demo lub próbne aplikacji, których ważność
wygasła, usuń je.
Zarządzanie aplikacjami
Informacje o Menedżerze aplikacji
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Menedżer aplikacji.
Przy użyciu Menedżera aplikacji można wyświetlić szczegółowe informacje na temat
zainstalowanych aplikacji, a także usuwać aplikacje i wprowadzać ustawienia
instalacyjne.

Zarządzanie urządzeniem 113
Można zainstalować następujące typy aplikacji:
o
o
o

Aplikacje Java(TM) ME z rozszerzeniami plików .jad lub .jar.
Aplikacje zgodne z systemem operacyjnym Symbian z rozszerzeniami plików .sis
lub .sisx.
Widżety z rozszerzeniem pliku .wgz.

Instaluj wyłącznie aplikacje kompatybilne z urządzeniem.
Usuwanie aplikacji z urządzenia
Można usuwać zainstalowane aplikacje, które nie są już potrzebne, aby zwiększać ilość
dostępnej pamięci.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Menedżer aplikacji.
1
2

Wybierz Zainstal. aplikacje.
Wybierz i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie w menu
podręcznym wybierz Odinstaluj.

Usuniętą aplikację można ponownie zainstalować tylko przy użyciu oryginalnego pliku
instalacyjnego lub korzystając z jej pełnej kopii zapasowej. Otwieranie plików, które
utworzono za pomocą usuniętej aplikacji, może okazać się niemożliwe.
Jeśli zainstalowana aplikacja jest powiązana z aplikacją usuniętą, może przestać działać.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji użytkownika do
zainstalowanej aplikacji.
Pliki instalacyjne mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym
zapisywanie innych plików. Twórz na kompatybilnym komputerze kopie zapasowe
plików instalacyjnych za pomocą pakietu Nokia Ovi Suite, a następnie używaj
menedżera plików, aby usuwać pliki instalacyjne z pamięci urządzenia.
Synchronizowanie zawartości
Informacje o synchronizacji
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Przesył. danych & gt; Synchronizacja.
Korzystając z aplikacji Synchronizacja, można synchronizować kontakty i notatki między
urządzeniem a serwerem zdalnym. W wyniku synchronizacji na serwerze tworzona jest
kopia zapasowa ważnych danych.

114 Zarządzanie urządzeniem

Synchronizowanie danych między urządzeniem a zdalnym serwerem
Chcesz mieć kopię zapasową swojego kalendarza, notatek i innej zawartości zawsze
pod ręką, niezależnie od tego, czy siedzisz przed komputerem, czy przemieszczasz się
z urządzeniem mobilnym w kieszeni? Korzystając z aplikacji Synchronizacja, można
synchronizować ważną zawartość między urządzeniem a serwerem zdalnym.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia oraz Łączność & gt; Przesył. danych & gt; Synchronizacja.
Ustawienia synchronizacji można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości
konfiguracyjnej. Ustawienia synchronizacji są zapisywane jako profil synchronizacji. Po
otwarciu aplikacji wyświetlany jest domyślny lub poprzednio używany profil
synchronizacji.
Włączanie lub wyłączanie typów zawartości
Wybierz typ zawartości.
Synchronizowanie danych
Wybierz Opcje & gt; Synchronizuj.
Wskazówka: Do synchronizowania zawartości pomiędzy urządzeniem a usługą Ovi
można używać aplikacji Synchronizacja Ovi.
Informacje o Synchronizacji Ovi
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Narzędzia & gt; Synch. w Ovi.
Usługa Synchronizacja Ovi umożliwia synchronizowanie kontaktów, pozycji kalendarza
i notatek pomiędzy urządzeniem a usługą Ovi by Nokia. W ten sposób zawsze będziesz
mieć kopię zapasową ważnej zawartości. Do korzystania z usługi Synchronizacja Ovi
potrzebne jest konto Nokia. Jeśli nie masz konta Nokia, utwórz je w serwisie
www.ovi.com.

Zarządzanie urządzeniem 115
Jeżeli używasz usługi Synchronizacja w Ovi do automatycznej synchronizacji kontaktów
z Ovi, nie zezwalaj na synchronizację z żadną inną usługą, taką jak Poczta Exchange,
ponieważ mogą wystąpić konflikty.
Tworzenie kopii zapasowej w serwisie Ovi
Czy utworzyć w serwisie Ovi kopię zapasową pozycji kalendarza, notatek i innej
zawartości z urządzenia? Dzięki aplikacji Synchronizacja Ovi można synchronizować
zawartość między urządzeniem a serwisem Ovi, ręcznie lub automatycznie.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Narzędzia & gt; Synch. w Ovi.
Po pierwszym otwarciu aplikacji kreator synchronizacji pomoże skonfigurować
ustawienia i wybrać zawartość do zsynchronizowania.
Określanie zawartości do zsynchronizowania
Wybierz Opcje & gt; Ustawien. synchronizacji & gt; Elementy do synchroniz..
Ręczna synchronizacja
Wybierz Synchronizuj.
Automatyczna synchronizacja
1 Aby włączyć automatyczną synchronizację, wybierz Opcje & gt; Ustawien.
synchronizacji & gt; Synchronizacja automat..
2 Aby określić, jak często synchronizacja ma być przeprowadzana, wybierz Opcje & gt;
Ustawien. synchronizacji & gt; Odstęp zaplanow. synchr..
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć pomiędzy urządzeniami
Korzystając z aplikacji Transfer, można używać łączności Bluetooth do bezpłatnego
synchronizowania i kopiowania zawartości między dwoma urządzeniami Nokia.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia & gt; Łączność & gt; Przesył. danych & gt; Przełączanie telef..
1

Wybierz jedną z następujących opcji:
-- Synchronizuj zawartość między dwoma urządzeniami.

-- Kopiuj zawartość z innego urządzenia.

2
3

-- Kopiuj zawartość do innego urządzenia.
Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie, i powiąż
urządzenia. Łączność Bluetooth musi być włączona.
Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można
określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych
urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

116 Zarządzanie urządzeniem

4

Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
Zaznacz zawartość i wybierz OK.

Wskazówka: Jeśli zapiszesz dane, później będzie łatwiej wymienić tę samą zawartość
z tym samym urządzeniem.
Ochrona urządzenia
Ustawianie automatycznej blokady urządzenia
Chcesz chronić swoje urządzenie przed nieupoważnionym użyciem? Określ kod blokady
i ustaw urządzenie tak, aby blokowało się automatycznie, kiedy go nie używasz.
1
2

3

Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
zabezpiecz. & gt; Telefon i karta SIM.
Wybierz Kod blokady, a następnie wprowadź kod blokady. Wymagane jest podanie
co najmniej 4 znaków. Można użyć cyfr, symboli, a także wielkich i małych liter.
Nie ujawniaj nikomu kodu blokady i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż
urządzenie). Jeżeli zapomnisz, jaki jest kod blokady, a urządzenie będzie
zablokowane, konieczne będzie oddanie go do serwisu. Za odblokowanie może
zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie
wszystkich danych zapisanych w urządzeniu. Więcej informacji na ten temat można
uzyskać, kontaktując się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą urządzenia.
Wybierz Czas do autoblok. telefonu, a następnie określ czas, po upływie którego
urządzenie ma być automatycznie blokowane.

Ręczne blokowanie urządzenia
Na ekranie głównym naciśnij klawisz wyłącznika
następnie wprowadź kod blokady.

, wybierz Zablokuj telefon, a

Odblokowywanie urządzenia
Przesuń przełącznik blokady klawiatury, wpisz kod blokady i wybierz OK.
Jeśli przełącznik blokady klawiatury jest niedostępny, naciśnij klawisz menu i wybierz
Odblokuj.
Zdalne blokowanie urządzenia
Urządzenie przez przypadek zostało w pracy i chcesz je zablokować, aby zapobiec
nieupoważnionemu użyciu? Możesz je zablokować zdalnie za pomocą zdefiniowanej
uprzednio wiadomości SMS. Zablokować zdalnie można również kartę pamięci.
Włączanie blokady zdalnej
1 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
zabezpiecz. & gt; Telefon i karta SIM & gt; Zdalne blokow. telefonu & gt; Włączone.

Łączność 117
2
3
4

Wprowadź treść wiadomości SMS. Wiadomość może składać się z 5-20 znaków.
Można użyć zarówno wielkich, jak i małych liter.
Wprowadź ten sam tekst ponownie, aby go zweryfikować.
Wprowadź kod blokady.

Wysyłanie wiadomości blokującej
Aby zdalnie zablokować urządzenie, napisz uprzednio zdefiniowany tekst i wyślij do
urządzenia w wiadomości SMS.
Do odblokowania urządzenia potrzebny jest kod blokady.
Przygotowanie urządzenia do recyklingu
Jeśli chcesz pozbyć się starego urządzenia, np. po zakupie nowego, firma Nokia zaleca
jego recykling. Wcześniej usuń z urządzenia zawartość o charakterze osobistym.
Usuwanie całej zawartości i przywracanie ustawień domyślnych
1 Utwórz kopię zapasową zawartości, którą chcesz zatrzymać, na kompatybilnej
karcie pamięci (jeśli została włożona do urządzenia) lub na kompatybilnym
komputerze.
2 Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
3 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
fabryczne & gt; Usuń dane i przywróć.
4 Urządzenie wyłączy się, a następnie ponownie włączy. Sprawdź dokładnie, czy
osobista zawartość, taka jak kontakty, zdjęcia, muzyka, wideo, notatki,
wiadomości, wiadomości e-mail, prezentacje, gry czy zainstalowane aplikacje,
została usunięta.
Treści i informacje zapisane na karcie pamięci lub karcie SIM nie zostaną usunięte.

Łączność
Połączenia internetowe
Określanie sposobu, w jaki urządzenie łączy się z internetem
Urządzenie automatycznie sprawdza znane dostępne sieci i łączy się, gdy wymagane
jest połączenie internetowe. Wybór dokonywany jest na podstawie ustawień połączeń,
o ile nie mają zastosowania ustawienia aplikacji.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Ustawienia.
Automatyczne przełączanie na znaną dostępną sieć WLAN
Wybierz Przełącz na WLAN & gt; Tylko znane WLAN.
Z sieciami WLAN można łączyć się także ręcznie, przy użyciu kreatora sieci WLAN.

118 Łączność
Używanie tylko połączenia WLAN
Dla połączeń WLAN w sieci macierzystej wybierz Wyk. dan. we własn. kraju & gt; Tylko
sieć WLAN. Dla połączeń WLAN poza siecią macierzystą wybierz Wykorz. danych za
granicą & gt; Tylko sieć WLAN.
Automatyczne użycie połączenia danych pakietowych, gdy urządzenie jest w
zasięgu sieci macierzystej
Wybierz Wyk. dan. we własn. kraju & gt; Automatyczne.
Aby urządzenie wyświetlało żądanie potwierdzenia przed połączeniem, wybierz Wyk.
dan. we własn. kraju & gt; Zawsze pytaj.
Żądanie potwierdzenia przed użyciem połączenia danych pakietowych, gdy
urządzenie jest poza zasięgiem sieci macierzystej
Wybierz Wykorz. danych za granicą & gt; Zawsze pytaj.
Aby urządzenie nawiązywało połączenie automatycznie, wybierz Wykorz. danych za
granicą & gt; Automatyczne. Otwarcie połączeń podczas pobytu za granicą może w
znacznym stopniu podnieść koszty przesyłania danych.
Zmienianie priorytetu punktu dostępu używanego do połączeń internetowych
1 Wybierz Sieci docelowe & gt; Internet.
2 Wybierz i przytrzymaj punkt dostępu, a następnie z menu podręcznego wybierz
Zmień priorytet.
3 Dotknij miejsca na liście, w które chcesz przenieść punkt dostępu.
Przykład: Jeśli punkt WLAN znajduje się na liście wyżej niż punkt dostępu transmisji
danych pakietowych, urządzenie zawsze będzie próbowało najpierw połączyć się z
punktem dostępu WLAN. Próba połączenia z punktem dostępu transmisji danych
pakietowych nastąpi tylko, jeśli punkt dostępu sieci WLAN będzie niedostępny.
Tworzenie nowego punktu dostępu
Wybierz Opcje & gt; Nowy punkt dostępu.
Bezprzewodowa sieć LAN
Informacje o połączeniach z siecią WLAN
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; WLAN.
Kreator sieci WLAN pomaga nawiązać połączenie z bezprzewodową siecią lokalną
(WLAN) i zarządzać połączeniami WLAN.
Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia WLAN, należy używać
szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.

Łączność 119
Uwaga: Możliwość korzystania z sieci WLAN może być w niektórych krajach
ograniczona. We Francji, na przykład, można korzystać z sieci WLAN tylko w
pomieszczeniach. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do
lokalnych władz.
Łączenie z siecią WLAN w domu
Aby ograniczać koszty transmisji danych, kiedy jesteś w domu i chcesz przeglądać
Internet za pomocą urządzenia mobilnego, łącz się z domową siecią WLAN.

1
2

Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; WLAN.
Wybierz i przytrzymaj domową sieć WLAN, a następnie w menu podręcznym
wybierz Rozp. przeglądanie inter..
Jeśli domowa sieć WLAN jest zabezpieczona, wprowadź hasło. Jeśli domowa sieć
WLAN jest ukryta, wybierz Inna (sieć ukryta), a następnie wprowadź nazwę sieci
(SSID).

Zamykanie połączenia z siecią WLAN
Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz Rozłącz
WLAN.
Łączenie z siecią WLAN poza domem
Połączenie z siecią WLAN jest wygodnym sposobem uzyskiwania dostępu do internetu
poza domem. Nawiązuj połączenia z publicznymi sieciami WLAN w takich miejscach jak
biblioteka czy kawiarenka internetowa.
1
2

Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; WLAN.
Wybierz i przytrzymaj żądane połączenie z siecią WLAN, a następnie w menu
podręcznym wybierz Rozp. przeglądanie inter..

120 Łączność
NFC
NFC -- informacje
Technologia NFC (ang. Near Field Communication) sprawia, że połączenia i
udostępnianie są łatwe i przyjemne. Telefony i akcesoria Nokia obsługujące technologię
NFC można łączyć bezprzewodowo, stykając je ze sobą.
Technologia NFC oferuje następujące możliwości:
o
o
o

Wymiana zawartości między dwoma telefonami Nokia obsługującymi technologię
NFC.
Łączenie z kompatybilnymi akcesoriami Bluetooth obsługującymi technologię NFC,
takimi jak zestaw słuchawkowy lub bezprzewodowy głośnik.
Granie w gry z innymi użytkownikami telefonów Nokia obsługujących technologię
NFC.

Obszar NFC znajduje się z tyłu telefonu, nad aparatem. Dotknij obszarem NFC innych
telefonów lub akcesoriów.

Kiedy ekran telefonu jest włączony, technologia NFC jest nieaktywna.
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instruktażowymi filmami na temat
technologii NFC w Twoim telefonie.
Wskazówka: W aplikacji Ovi Sklep firmy Nokia można pobrać jeszcze więcej zawartości
obsługiwanych przez technologię NFC. Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Ovi Sklep,
przejdź do witryny www.ovi.com.
Włączanie technologii NFC
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; NFC & gt; NFC & gt; Wł..
Podłączanie akcesorium Bluetooth za pomocą technologii NFC
Dotknij obszaru NFC dostępnego w akcesorium z obszarem NFC w Twoim urządzeniu, a
następnie wybierz Tak.

Łączność 121

Odłączanie akcesorium
Ponownie dotknij obszaru NFC dostępnego w akcesorium.
Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika akcesorium.
Wysyłanie zdjęć lub innej zawartości do urządzenia Nokia obsługującego
technologię NFC
Po dotknięciu urządzeniem innego urządzenia Nokia obsługującego technologię NFC
możesz udostępniać zdjęcia, pliki wideo, kontakty i swoją wizytówkę.
Wybierz Menu & gt; Aplikacje i Udostępn..
1
2

Wybierz Zdjęcia i zdjęcie.
Zdjęcie zostanie dodane do kolejki.
Dotknij drugiego urządzenia obszarem NFC.

Uzyskiwanie dostępu do usługi online przy użyciu technologii NFC
Po dotknięciu znacznika zawierającego adres internetowy, witryna zostanie otwarta w
przeglądarce urządzenia.

122 Łączność

Wskazówka: Znaczniki NFC mogą także zawierać informacje, takie jak numer telefonu
czy wizytówkę. Jeżeli w reklamie obsługującej technologię NFC podany jest numer
telefonu, można pod niego zadzwonić, dotykając znacznika.
Granie ze znajomymi przy użyciu technologii NFC
Brakuje Ci dobrej zabawy i chcesz pograć ze znajomym? Jeśli Ty i Twoi znajomi macie
urządzenia obsługujące technologię NFC, możecie grać wspólnie.
1
2

Otwórz grę, która obsługuje technologię NFC.
Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi gry.

Bluetooth
Informacje o połączeniach Bluetooth
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth.
Technologia Bluetooth umożliwia ustanawianie połączeń bezprzewodowych z innymi
kompatybilnymi urządzeniami, na przykład urządzeniami mobilnymi i komputerami
lub akcesoriami, takimi jak słuchawki czy zestawy samochodowe.
Za pomocą tego połączenia można wysyłać elementy z urządzenia, przesyłać pliki z
kompatybilnego komputera i drukować pliki na kompatybilnej drukarce.
Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują
się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie ,,widzieć". Odległość między dwoma
urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia
elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

Łączność 123

Po zablokowaniu urządzenia można łączyć się jedynie z zatwierdzonymi urządzeniami.
Podłączanie słuchawek bezprzewodowych
Przy użyciu słuchawek bezprzewodowych można odebrać połączenie, nawet nie mając
urządzenia pod ręką, i na przykład kontynuować pracę na komputerze podczas
rozmowy -- ręce pozostają wolne. Bezprzewodowe zestawy słuchawkowe są
sprzedawane osobno.
1
2
3
4
5

Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth & gt; Włączony.
Włącz słuchawki.
Aby powiązać urządzenie i słuchawki, otwórz kartę Urządzenia powiązane.
Wybierz słuchawki.
Jeśli słuchawek nie ma na liście, aby je wyszukać, wybierz Opcje & gt; Nowe powiąz.
urządz..
Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić hasło. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.

Wysyłanie zdjęcia lub innego pliku do innego urządzenia przez Bluetooth
Do wysyłania takich elementów jak zdjęcia, wideo, wizytówki, pozycje kalendarza, do
kompatybilnych urządzeń znajomych i do komputera można używać łączności
Bluetooth.
Jednocześnie może być aktywnych kilka połączeń Bluetooth. Na przykład, kiedy
urządzenie jest połączone z kompatybilnymi słuchawkami, można też przesyłać pliki
do innego kompatybilnego urządzenia.

124 Łączność
1
2

3

4

Wybierz i przytrzymaj element, na przykład zdjęcie. W menu podręcznym wybierz
Wyślij & gt; Przez Bluetooth.
Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli żądane
urządzenie nie jest wyświetlane, aby je wyszukać, wybierz Więcej urządzeń.
Podczas wyszukiwania wyświetlane są urządzenia Bluetooth znajdujące się w
zasięgu.
Jeśli drugie urządzenie wymaga podania hasła, wprowadź je. Hasło, które można
określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu urządzeniach. W niektórych
urządzeniach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
Aby ustawić urządzenie, z którym często jest nawiązywane połączenie, jako
uwierzytelnione, zaakceptuj zapytanie o uwierzytelnienie podczas wiązania
Uwierzytelnić urządzenie, aby automatycznie nawiązywać połączenia?. Jeśli
urządzenie jest uwierzytelnione, nie trzeba wprowadzać hasła za każdym razem.

Podłączanie urządzenia do zestawu samochodowego przy użyciu zdalnego trybu
SIM
Dzięki zdalnemu trybowi SIM kompatybilny zestaw samochodowy może używać karty
SIM Twojego urządzenia.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth.
Przed włączeniem zdalnego trybu SIM należy powiązać urządzenie z akcesorium.
Zainicjuj proces tworzenia powiązania w zestawie samochodowym.
1
2
3

Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz Bluetooth & gt; Włączony.
Aby włączyć zdalny tryb SIM w urządzeniu, wybierz Zdalny tryb SIM & gt; Włączony.
Włącz łączność Bluetooth w zestawie samochodowym.

Po włączeniu zdalnego trybu SIM na ekranie głównym wyświetla się Zdalny tryb SIM.
Połączenie z siecią bezprzewodową zostanie zakończone i nie będzie można korzystać
z usług karty SIM ani funkcji, które wymagają kontaktu z siecią komórkową.
Do nawiązywania i odbierania połączeń w trybie zdalnej karty SIM potrzebne jest
kompatybilne akcesorium, takie jak zestaw samochodowy, podłączone do urządzenia.
W trybie tym urządzenie będzie umożliwiać nawiązywanie tylko połączeń alarmowych.
Wyłączanie zdalnego trybu SIM
Naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz Wyjdź z tr. zdal. SIM.

Łączność 125
Blokowanie urządzenia
Istnieje możliwość blokowania połączeń Bluetooth między Twoim urządzeniem a
innymi urządzeniami.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth.
Otwórz kartę Urządzenia powiązane, wybierz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz
zablokować, a następnie z menu podręcznego wybierz opcję Zablokuj.
Usuwanie urządzenia z listy zablokowanych urządzeń
Otwórz kartę Zablokow. urządzenia, zaznacz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz
usunąć z listy, a następnie z menu podręcznego wybierz opcję Usuń.
Jeśli żądanie powiązania z innego urządzenia zostanie odrzucone, pojawi się pytanie,
czy chcesz dodać urządzenie do listy zablokowanych urządzeń.
Ochrona urządzenia
Kiedy w urządzeniu włączony jest moduł Bluetooth, możesz kontrolować, kto może
znaleźć urządzenie i połączyć się z nim.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Bluetooth.
Zapobieganie nawiązywaniu połączeń z urządzeniem
Wybierz Dostępność mojego tel. & gt; Ukryty.
Kiedy urządzenie jest ukryte, inne urządzenia nie mogą nawiązać z nim połączenia. Z
urządzeniem wciąż mogą jednak łączyć się urządzenia z nim powiązane.
Wyłączanie łączności Bluetooth
Wybierz Bluetooth & gt; Wyłączony.
Nie należy wiązać urządzenia z nieznanymi urządzeniami ani akceptować wysyłanych
z nich żądań połączenia. Dzięki temu urządzenie jest chronione przed szkodliwą
zawartością.
Kabel USB do transmisji danych
Kopiowanie zdjęcia lub innej zawartości pomiędzy urządzeniem a komputerem
Do kopiowania zdjęć i innych materiałów pomiędzy urządzeniem a komputerem można
używać kabla USB do transmisji danych.
1
2

Aby upewnić się, że Przesył. multim. ma ustawiony tryb USB, wybierz Menu & gt;
Ustawienia, a następnie Łączność & gt; USB & gt; Przesył. multim..
Użyj kompatybilnego kabla USB do transmisji danych
, aby podłączyć urządzenie
do komputera.

126 Łączność

3

Na komputerze urządzenie jest wyświetlane jako urządzenie przenośne. Jeśli tryb
Przesył. multim. nie działa na komputerze, użyj trybu Pamięć masowa.
Do skopiowania zawartości użyj menedżera plików na komputerze.

Zmiana trybu USB
Aby uzyskać najlepsze wyniki kopiowania lub synchronizacji urządzenia z komputerem,
włącz odpowiedni tryb USB, kiedy do podłączania różnych urządzeń używasz kabla USB
do transmisji danych.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; USB i skorzystaj z następujących opcji:
Nokia Ovi Suite -- Podłącz urządzenie do kompatybilnego komputera z
zainstalowanym pakietem Nokia Ovi Suite. W tym trybie urządzenie można
synchronizować przy użyciu oprogramowania Ovi Suite. Można też używać innych
funkcji tego pakietu.
Tryb ten włącza się automatycznie po otwarciu aplikacji Ovi Suite.
Pamięć masowa -- Podłącz urządzenie do kompatybilnego komputera bez
zainstalowanego pakietu Ovi Suite. Urządzenie jest rozpoznawane jako pamięć USB
flash. Urządzenie można także podłączyć do innych urządzeń, takich jak komputer czy
samochodowy sprzęt stereo, do których można podłączyć dysk USB.
Kiedy urządzenie jest połączone w tym trybie z komputerem, niektóre aplikacje
urządzenia mogą być niedostępne.
Drugie urządzenie nie ma dostępu do karty pamięci i pamięci masowej w tym
urządzeniu.
Przesył. multim. -- Podłącz urządzenie do kompatybilnego komputera bez
zainstalowanego pakietu Ovi Suite. Muzyka chroniona mechanizmem cyfrowego
zarządzania prawami autorskimi (DRM) musi być przesyłana w tym trybie. W tym trybie
można także korzystać z niektórych domowych multimediów oraz drukarek.
Podłącz do inter. -- Podłącz urządzenie do kompatybilnego komputera, aby
używać go jako modemu bezprzewodowego. Komputer połączy się z internetem
automatycznie.
Wskazówka: Po podłączeniu kabla USB można zmienić tryb USB w większości
& gt; USB.
widoków. W prawym górnym rogu wybierz
Podłączanie urządzenia pamięci masowej USB
Urządzenie można podłączać do dysków twardych lub zgodnych pamięci flash USB za
pomocą adaptera USB On-The-Go (OTG).

Łączność 127
Podłącz pamięć flash
1 Podłącz wtyczkę microUSB adaptera USB OTG (sprzedawanego osobno) do portu
USB urządzenia.
2 Podłącz pamięć flash do adaptera USB OTG.

Zostanie otwarty Menedżer plików, a pamięć flash będzie wyświetlana jako pamięć
masowa.
Kopiowanie lub przenoszenie pliku
W aplikacji Mndż. plik. wybierz i przytrzymaj plik, który chcesz przenieść lub skopiować,
a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią opcję i folder docelowy.
Jeśli zostanie podłączone urządzenie wymagające więcej niż 200 mA, użyj
zewnętrznego źródła zasilania dysku twardego.
Przechowywanie plików na dysku zdalnym
Jeśli chcesz utworzyć kopie zapasowe danych lub zaoszczędzić miejsce w urządzeniu,
do przechowywania plików i zarządzania nimi używaj dysku zdalnego.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Zdalne dyski.
Ustawienia dysku zdalnego można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości
konfiguracyjnej. Otwórz tę wiadomość i zapisz ustawienia.
Usługa może być odpłatna. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności i
możliwych kosztów, skontaktuj się z usługodawcą.
Nawiązywanie połączenia z dyskiem zdalnym
Wybierz i przytrzymaj dysk zdalny, a następnie w menu podręcznym wybierz Podłącz.
Dodawanie nowego dysku zdalnego
1 Wybierz Opcje & gt; Nowy dysk.
2 Wprowadź nazwę dysku zdalnego.

128 Znajdowanie dodatkowej pomocy
3
4

5

Wprowadź adres internetowy dysku zdalnego oraz numer portu.
Aby wybrać punkt dostępu, który ma być używany do łączenia się z dyskiem
zdalnym, wybierz Punkt dostępu & gt; Ust. przez użytkow.. Jeśli wybierzesz Pytaj
w razie potrzeby, za każdym razem, gdy aplikacja będzie się łączyć z siecią, pojawi
się monit o podanie miejsca docelowego lub punktu dostępu.
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, jeśli wymaga tego usługa dysku zdalnego.

Modyfikowanie ustawień istniejącego dysku zdalnego
Wybierz Zdalne dyski i żądany dysk.
Użyj aplikacji Menedżer plików, aby uzyskać dostęp do dysków zdalnych i zarządzać
przechowywanymi tam plikami.
Kończenie połączenia sieciowego
Jeśli z połączenia internetowego korzysta wiele aplikacji, to aby zamknąć wszystkie lub
niektóre połączenia internetowe, możesz użyć aplikacji Menedżer połączeń.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Łączność & gt; Menedżer połączeń.
Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz Rozłącz.
W widoku aktywnych połączeń transmisji danych wyświetlane są bieżące połączenia
oznacza połączenie pakietowej transmisji danych, a
oznacza
sieciowe.
bezprzewodowe połączenie WLAN.
Wyświetlanie szczegółów połączenia
Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz
Szczegóły.
Wyświetlane są szczegóły, takie jak ilość przesłanych danych i czas trwania połączenia.
Wskazówka: W większości widoków, aby otworzyć aplikację Menedżer połączeń,
& gt; Menedżer
wybierz obszar powiadomień w prawym górnym rogu, a następnie
połączeń.

Znajdowanie dodatkowej pomocy
Pomoc techniczna
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach używania produktu lub nie masz
pewności, jak powinno działać urządzenie, przejdź do witryny www.nokia.com/support
lub w urządzeniu mobilnym do witryny nokia.mobi/support. Możesz także przeczytać
instrukcję obsługi w urządzeniu. Wybierz Menu & gt; Aplikacje & gt; Podr. użyt..

Kody dostępu 129
Jeżeli problemu nie uda się w ten sposób rozwiązać, wykonaj jedną z następujących
czynności:
o
o
o

Uruchom ponownie urządzenie. Wyłącz urządzenie i wyjmij baterię. Po upływie
około minuty włóż baterię z powrotem i włącz urządzenie.
Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne
Aktualizowanie oprogramowania w urządzeniu

Jeżeli problemu nadal nie uda się rozwiązać, skontaktuj się z firmą Nokia, aby
dowiedzieć się o możliwościach naprawy. Przejdź do witryny www.nokia.com/repair.
Przed wysłaniem urządzenia do naprawy zawsze należy utworzyć kopię zapasową
znajdujących się w nim danych.

Kody dostępu
kod PIN lub PIN2
(4-8 cyfr)

Kody te chronią kartę SIM przed dostępem osób
nieupoważnionych lub są wymagane do korzystania z
niektórych funkcji.
Urządzenie można tak ustawić, aby żądało podania kodu PIN po
jego włączeniu.
Jeśli kod nie został dostarczony wraz z kartą SIM lub jeśli go
zapomnisz, skontaktuj się z usługodawcą.
Jeśli wprowadzisz błędny kod trzy razy z rzędu, będzie trzeba
go odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.

kod PUK lub PUK2

Kody te są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2.

(8 cyfr)

Jeżeli nie zostały dostarczone razem z kartą SIM, skontaktuj się
z usługodawcą.

numer IMEI

Ten numer jest używany do identyfikowania urządzeń, które
mogą korzystać z sieci. Może on także służyć do blokowania
urządzeń np. takich, które zostały skradzione.

(15 cyfr)
kod blokady (kod
zabezpieczający)
(min. 4 cyfry lub
znaki)

Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz *#06#.

Ten kod chroni urządzenie przed nieupoważnionym użyciem.
Urządzenie można tak ustawić, aby żądało podania
zdefiniowanego kodu blokady.
Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym
miejscu (innym niż urządzenie).

130 Rozwiązywanie problemów
Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego urządzenia, konieczne
będzie oddanie go do serwisu. Za odblokowanie może zostać
naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować
usunięcie wszystkich danych zapisanych w urządzeniu.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia
Care lub sprzedawcą urządzenia.

Rozwiązywanie problemów
Przywracanie oryginalnych ustawień
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich
oryginalnych wartości.
1
2
3

Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
fabryczne & gt; Przywróć.
Wprowadź kod blokady.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w urządzeniu.
Po przywróceniu oryginalnych ustawień urządzenie wyłączy się i włączy ponownie.
Może to potrwać dłużej niż zwykle.
Co zrobić, gdy pamięć jest pełna?
Jeżeli przy próbie usunięcia kilku elementów jednocześnie pojawi się jeden z
następujących komunikatów, usuń elementy pojedynczo, zaczynając od najmniejszego
z nich:
o
o

Za mało pamięci do wykonania tej operacji. Najpierw usuń zbędne dane.
Mało pamięci. Usuń zbędne dane z pamięci telefonu.

Przenieś zawartość, którą chcesz zatrzymać, do pamięci masowej, na kompatybilną
kartę pamięci (jeśli została włożona do urządzenia) lub na kompatybilny komputer. Jeśli
to możliwe, aplikacje należy instalować w pamięci masowej lub na karcie pamięci, a
nie w pamięci urządzenia.
Miganie wskaźnika wiadomości
P: Dlaczego na ekranie głównym miga wskaźnik wiadomości ?
O: W urządzeniu zapisano maksymalną liczbę wiadomości. Należy usunąć część z nich.
Liczba wiadomości, które mogą być przechowywane na karcie SIM, jest znacznie niższa

Ochrona środowiska 131
niż liczba wiadomości, które można zapisać w pamięci urządzenia. Aby zapisać
wiadomości na kompatybilnym komputerze, można użyć aplikacji Nokia Ovi Suite.
Zdublowane kontakty na liście kontaktów
P: Kontakt jest wyświetlany na liście kontaktów dwa razy. Jak usunąć dodatkowy
kontakt?
O: Można scalić dwa kontakty w jeden. Wybierz Opcje & gt; Scal kontakty, wybierz
kontakty do scalenia, a następnie Scal.
Nieczytelne znaki podczas przeglądania stron internetowych
Jeśli wyświetlane są nieczytelne znaki, wybierz Menu & gt; Internet i
& gt;
& gt; Strona & gt;
Kodowanie domyślne, a następnie wybierz kodowanie stosowne do zestawu znaków
danego języka.
Przygotowanie urządzenia do recyklingu
Jeśli chcesz pozbyć się starego urządzenia, np. po zakupie nowego, firma Nokia zaleca
jego recykling. Wcześniej usuń z urządzenia zawartość o charakterze osobistym.
Usuwanie całej zawartości i przywracanie ustawień domyślnych
1 Utwórz kopię zapasową zawartości, którą chcesz zatrzymać, na kompatybilnej
karcie pamięci (jeśli została włożona do urządzenia) lub na kompatybilnym
komputerze.
2 Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
3 Wybierz Menu & gt; Ustawienia i Telefon & gt; Zarządzanie telefon. & gt; Ustaw.
fabryczne & gt; Usuń dane i przywróć.
4 Urządzenie wyłączy się, a następnie ponownie włączy. Sprawdź dokładnie, czy
osobista zawartość, taka jak kontakty, zdjęcia, muzyka, wideo, notatki,
wiadomości, wiadomości e-mail, prezentacje, gry czy zainstalowane aplikacje,
została usunięta.
Treści i informacje zapisane na karcie pamięci lub karcie SIM nie zostaną usunięte.

Ochrona środowiska
Oszczędzanie energii
Jeśli będziesz stosować się do poniższych wskazówek nie będziesz musieć ładować
baterii tak często:
o
o

Wyłączaj aplikacje, połączenia, np. połączenie WLAN lub Bluetooth, kiedy z nich nie
korzystasz.
Zmniejsz jasność ekranu.

132 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu
o

Wyłącz niepotrzebne dźwięki, takie jak dźwięki ekranu dotykowego czy klawiszy.

Recykling

Po całkowitym zużyciu urządzenia wszystkie materiały, z których zostało ono
wykonane, mogą zostać odzyskane w postaci nowych materiałów lub energii. Aby
możliwa była odpowiednia utylizacja i recykling, firma Nokia współpracuje ze swoimi
partnerami w ramach programu We:recycle. Więcej informacji na temat recyklingu
starych produktów firmy Nokia oraz punktów zbiorczych można znaleźć pod adresem
www.nokia.com/werecycle lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego pod adresem
nokia.mobi/werecycle, lub dzwoniąc do centrum kontaktowego firmy Nokia.
Poddaj opakowanie i instrukcje obsługi ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym
schematem recyklingu.

Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol
pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne,
elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie
przeznaczonym do tego punkcie. Ten wymóg dotyczy obszaru Unii Europejskiej. Takie
oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być
umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod
adresem www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu
Usługi sieciowe i koszty
To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci GSM 850, 900, 1800 i 1900 MHz oraz WCDMA 850, 900, 1700, 1900 i 2100
MHz . Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.
Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z
naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w
abonamencie pewnych usług.
Dbaj o swoje urządzenie
Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże
w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu 133
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać
związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię
i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.

Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego
ruchomych części i podzespołów elektronicznych.

Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności
urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.

Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego
wnętrzu może zgromadzić się wilgoć powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.

Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń
radiowych.

Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować
uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.

Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta
pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli jednak
podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.
Recykling
Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów.
Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców.
Informacje o wpływie produktów Nokia na środowisko oraz ich recyklingu można przeczytać na stronie www.nokia.com/
werecycle, a także na stronie dostępnej za pośrednictwem przeglądarki w urządzeniu mobilnym, która znajduje się pod
adresem www.nokia.mobi/werecycle.
Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)
Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność
i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać
kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.
Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia
swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy
oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia
można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WM DRM 10 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś
oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do
nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też
uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania
DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione
żadną technologią DRM.
Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z
takich materiałów.
Jeżeli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to aby utworzyć kopie zapasowe zarówno
licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Ovi Suite.

134 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu
Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie
przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać
się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.
Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, wtedy sformatowanie pamięci spowoduje
utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można też stracić w przypadku uszkodzenia plików w
urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po
więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.
Niektóre licencje są powiązane z określoną kartą SIM, co powoduje, że dostęp do chronionych materiałów jest możliwy tylko
wtedy, gdy karta SIM znajduje się w urządzeniu.
Baterie i ładowarki
Informacje o bateriach i ładowarkach
To urządzenie powinno być zasilane z baterii BL-5K do wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia
udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.
Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-15 . Właściwy do użytku model ładowarki
zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, X, AR, U, A, C, K lub B.
Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie
się zauważalnie krótszy niż normalnie, baterię trzeba wymienić na nową.
Bezpieczne korzystanie z baterii
Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne
akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna
baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie
będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.
Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają
pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie
działać.
Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii -- jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w
kieszeni -- może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.
Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie
obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników
na śmieci.
Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie
do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast
obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.
Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt
z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.
Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie
niezatwierdzonych do użytku ładowarek lub baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego
zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia baterii lub
ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać
uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu 135
Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia
Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Aby uzyskać pewność, że kupowana bateria
Nokia jest oryginalna, należy nabyć ją w centrum usługowym Nokia lub u autoryzowanego sprzedawcy oraz sprawdzić jej
etykietę z hologramem.
Hologram identyfikacyjny
1
Spójrz na hologram. Pod jednym kątem powinien być widoczny symbol splecionych dłoni firmy Nokia, a pod innym kątem
-- logo Nokia Original Accessories.

2

Hologram należy obejrzeć pod różnymi kątami, patrząc z lewej i z prawej strony oraz od góry i od dołu. Z każdej strony
powinny być widoczne odpowiednio 1, 2, 3 i 4 kropki.

Nie daje to jednak całkowitej pewności, że bateria jest oryginalna. Jeśli nie będzie można stwierdzić, że dana bateria jest
oryginalna, lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do oryginalności baterii z hologramem na etykiecie, należy
zaprzestać jej używania i przekazać ją do najbliższego autoryzowanego sprzedawcy lub centrum usługowego Nokia.
Więcej na temat oryginalnych baterii Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/battery.
Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie
Telefony alarmowe
Nawiązywanie połączenia alarmowego
1
Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
2

Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:

o
o
o
o
3

4

Włożyć kartę SIM.

Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń, wybieranie
ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
Sprawdzić, czy urządzenie nie jest w profilu offline lub samolotowym.
Odblokować ekran i klawisze urządzenia, jeżeli są zablokowane.

Aby wyczyścić zawartość wyświetlacza, naciśnij klawisz kończenia połączeń tyle razy, ile będzie to potrzebne.

Wybierz Połącz.

136 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu
5
6
7

Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne
w różnych krajach.
Naciśnij klawisz połączenia.

Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wyświetlany jest monit o utworzenie konta Nokia. Aby podczas konfigurowania
konta nawiązać połączenie awaryjne, naciśnij klawisz połączeń.

Ważne: Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć
komórkową, jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci
komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych
warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać
wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.
Małe dzieci
Twoje urządzenie, bateria i akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w
miejscach niedostępnych dla małych dzieci.
Urządzenia medyczne
Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu
nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby
dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie
wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy, na przykład w szpitalach.
Wszczepione urządzenia medyczne
Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerterdefibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń
pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:
o
o
o
o
o

Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa
niż 15,3 centymetra (6 cali).

Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.

Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z
lekarzem.
Słuch

Ostrzeżenie:
W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu
słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.
Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu 137
Nikiel
Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.
Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami
Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:
o
o
o
o

o

Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny
sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania
zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.

Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i
zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.

Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne
oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich
liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.

Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować
ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy
To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej
pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 centymetra od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się
urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.
Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub
wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać
wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.
Pojazdy mechaniczne
Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów
elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy
zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek
powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.
Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa
zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy
urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia,
jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych.
Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie
wybuchu poduszki powietrznej.
Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń w samolocie może być
prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.
Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją
Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich
wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi
obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu
dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i
dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone
wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca
składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż,
kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie

138 Prawa autorskie i inne uwagi
silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu
pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.
Informacje o certyfikatach (SAR)
To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.
Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie
przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane
przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony
wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.
W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR
(ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość
uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia,
przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może
być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy
wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.
Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,73 W/kg .
Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych
wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się
dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-675 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię ,,Deklaracji zgodności" można znaleźć pod adresem http://
www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
(C) 2010 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nokia, Nokia Connecting People, logo Nokia Original Accessories i Ovi by Nokia są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia
Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie
bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju.
Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym
dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Prawa autorskie i inne uwagi 139
Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
Sun Microsystems, Inc.
Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i
niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku
jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie
MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja
nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach
promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz http://www.mpegla.com.
W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym
wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe,
wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.
Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest ,,tak jak jest - as is". Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych
jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie
ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu,
chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.
Dekompilacja oprogramowania w urządzeniu Nokia jest zabroniona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.
Wymienione w niniejszej instrukcji ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności firmy Nokia,
stosują się również do oświadczeń, gwarancji, szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Nokia.
Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej
informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie
i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.
Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi
użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez
użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień,
nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi
użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.
ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest
blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania
korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki
ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia
nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować
niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić
prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.
Niektóre działania i funkcje są zależne od karty SIM i (lub) sieci, mogą też zależeć od MMS, a także od kompatybilności urządzeń
i obsługiwanych przez nie formatów materiałów. Korzystanie z niektórych usług podlega osobnym opłatom.
/Wydanie 2.0 PL

140 Indeks

Indeks

dźwięki dzwonka

A
aktualizacje
-- aplikacje
109, 110
-- oprogramowanie urządzenia109, 110
aktualizacje oprogramowania 109, 110
aktualizacje statusu
68, 69
anteny
18
aparat
70
aplikacje
25, 39, 110, 112, 113
aplikacje biurowe
101
Aplikacje Java
112
B
bateria
-- ładowanie
13, 14
-- oszczędzanie energii
32
-- wkładanie
10
blogi
65
blokada klawiatury
17
blokowanie
-- ekran
17
-- klawisze
17
-- urządzenie
116, 125
-- zdalnie
116
blokowanie zdalne
116
Bluetooth
122, 123, 124, 125
budzik
103, 104
C
czytnik wiadom.

60

D
dioda powiadomienia
31
DRM (zarządzanie prawami cyfrowymi)82
drukowanie
76
dyski zdalne
127
dźwięki
-- personalizowanie
34

E
Edytor zdjęć
ekran dotykowy
ekran główny
e-mail
Patrz poczta

34, 48, 55
75
10, 22, 26, 27
24, 36, 37, 38, 64

F
filmy
fotografie
Patrz zdjęcia
foto-wideo
-- informacje o lokalizacji
-- nagrywanie plików wideo
-- robienie zdjęć
-- wysyłanie zdjęć
G
głośnik
godzina i data

76

71
73
72
73
18
104

I
ikony
29
informacje o lokalizacji
69, 71, 108
informacje o położeniu
69
Informacje o pomocy technicznej formy
Nokia
128
instalowanie aplikacji
112
instrukcja obsługi
20
internet
Patrz przeglądarka internetowa
intranet
66
K
kalendarz
Kalendarz
Kalkulator
kamera
-- robienie zdjęć

105, 106, 107, 108
70
102
70

Indeks 141
kanały informacyjne
65
kanały informacyjne, wiadomości
65
kanały internetowe
65
karta pamięci
12
karta SIM
56
-- wkładanie
10
klawiatura
26
klawiatura alfanumeryczna
27
klawisz blokowania
17
klawisze i części
8, 9
kod blokady
116, 129
kody dostępu
129
kody PIN
129
kody PUK
129
kod zabezpieczający
116, 129
kontakty
53
-- dodawanie
54
-- dźwięki dzwonka
55
-- edycja
54
-- grupy
56
-- kopiowanie
16, 56, 115
-- rozwiązywanie problemów
131
-- synchronizowanie
57, 114
-- ulubione
54
-- widżety
38
-- w sieciach społecznościowych 68, 69
-- wysyłanie
56, 123
-- wyszukiwanie
40
-- zapisywanie
54
-- zdjęcia
55
kopie zapasowe danych
111
kopiowanie zawartości 15, 16, 78, 81,
115,
125
L
latarka
licencje
listy odtwarzania
lokalne imprezy i usługi

31
82
80
66

Ł
ładowanie baterii
Ładowanie przez złącze USB
łączność

13, 14
13
128

M
mail
-- tworzenie
63
-- wysyłanie
63
-- załączniki
63
Mapy
86
-- elementy wyświetlacza
97
-- elementy wyświetlane
88
-- Funkcja Zamelduj się
94
-- informacje drogowe
97
-- kompas
89
-- nawigowanie
96, 98
-- organizowanie miejsc
93
-- organizowanie tras
93
-- planowanie tras
99
-- pobieranie map
89
-- pozycjonowanie
90
-- przeglądanie
86
-- przekazywanie opinii
100
-- synchronizowanie
94
-- szczegóły lokalizacji
91
-- trasy piesze
98
-- trasy samochodowe
96
-- udostępnianie lokalizacji
93, 94
-- Ulubione
93
-- wskazówki głosowe
95
-- wyświetlanie zapisanych miejsc 92
-- wyświetlanie zapisanych tras
92
-- zapisywanie miejsc
92
-- zapisywanie tras
92
-- zgłaszanie
100
-- zmiana widoków
88
-- znajdowanie lokalizacji
91
materiały do pobrania
39
-- tematy
35
menu
39

142 Indeks
metoda wprowadzania tekstu 27, 28, 29
MMS
58
Moja wizytówka
56
muzyka
79, 81, 83
-- listy odtwarzania
80
N
nadajnik FM
Nadajnik FM
nagrywanie
-- dźwięki
-- połączenia
-- wideo
NFC (Near Field Communication)
121,
niwelacja szumów
Nokia Ovi Player
Nokia Ovi Suite
Notatki
numer IMEI
O
ochrona praw autorskich
oprogramowanie
Ovi by Nokia
Ovi Mail
Ovi Muzyka
Ovi Muzyka bez ograniczeń
Ovi Sklep
-- kupowanie
-- materiały do pobrania
Ovi Suite
Patrz Nokia Ovi Suite

83
83
82
48
73
120,
122
10
81
20, 81
102
129
82
112
57
62
81
81
19
39
39

P
pamięć
110, 117, 131
-- oczyszczanie
112, 130
pamięć cache
64
pamięć masowa
111
pasek na rękę
19
personalizacja urządzenia 34, 35, 37, 38

pliki .zip
poczta
-- czytanie i odpowiadanie
-- konfiguracja
-- skrzynka pocztowa
-- widżety
pokaz slajdów
polecenia głosowe
połączenia
-- konferencyjne
-- nawiązywanie
-- odbieranie
-- odrzucanie
-- ograniczanie
-- ostatnio wybierane
-- połączenia internetowe
-- połączenia wideo
-- przekazywanie
-- wyciszanie
połączenia, zakaz.
połączenia głosowe
Patrz połączenia
połączenia internetowe
połączenia transmisji danych
-- Bluetooth
połączenia wideo
-- odbieranie
-- odrzucanie
połączenie internetowe
połączenie kablowe
połączenie oczekujące
połączenie USB
pomoc
pozycje rocznic
pozycje spotkań
pozycje urodzin
profil bez dźwięku
profile
-- offline
-- personalizowanie
-- tworzenie

103
61, 62, 63
62
62
62
64
76
46
49
44
40, 42
40
41
50, 51
48
47
43
50
42
50
47
128
122
43
44
44
117
125, 126
42
125, 126
20, 128
107
105, 107
107
35
34, 35
31
34, 35
35

Indeks 143
profil offline
31
proste wybieranie
45
przeglądarka
Patrz przeglądarka internetowa
przeglądarka internetowa
64, 131
-- intranet
66
-- pamięć cache
64
-- przeglądanie stron
64
-- zakładki
65, 66
przekazywanie połączeń
50
przesyłanie materiałów
16, 78, 125
przesyłanie zawartości
81, 115
przywracanie ustawień
34, 130
Q
Quickoffice
R
radio
radio FM
Radio FM
RDS (Radio Data System)
recykling
regulacja głośności
Rejestr

101
84, 85
84, 85
84, 85
84, 85
131
18
49

S
sieci społecznościowe
67, 68, 69, 70
skróty
24, 38
skrzynka odbiorcza, wiadomości
59
skrzynka pocztowa
-- głosowa
49
słownik
103
SMS
58
spis telefonów
Patrz kontakty
synchronizacja
57, 113, 114, 115
Synchronizacja Ovi
114, 115
T
tapeta

37

telewizja
-- oglądanie programów
-- wyświetlanie zdjęć i wideo na
tematy
tryb głośnomówiący

78
77
35
18

U
udostępnianie, online
68, 69
ulubione
54
urządzenie
-- konfiguracja
15, 16
ustawienia
-- język
60
-- przywracanie
34, 130
-- punkty dostępu
117
ustawienia czujnika
48
ustawienia fabryczne, przywracanie 34,
130
ustawienia języka
60
V
Voucher Ovi Muzyki

81

W
wiadomości
57, 59, 130
-- audio
58
-- rozmowy
59
-- wysyłanie
58
wiadomości audio
57, 58
wiadomości multimedialne
57, 58
wiadomości SMS
57, 58
wideo
77
-- edycja
75, 76
-- informacje o lokalizacji
71
-- kopiowanie
16, 78, 115, 125
-- nagrywanie
72, 73
-- odtwarzanie
78
-- oglądanie
74
-- oglądanie na ekranie telewizora 77
-- udostępnianie
51, 52, 53, 68
-- wysyłanie
73, 123

144 Indeks
widżety
37, 38, 64, 78
wielozadaniowość
25
wirtualna klawiatura
26
wirtualna klawiatura alfanumeryczna 27
wizytówki
56, 123
WLAN (bezprzewodowa sieć lokalna) 118,
119
włączanie/wyłączanie
15
włączanie i wyłączanie
15
wprowadzanie tekstu
26, 27, 29
wskaźniki
29, 130
wyszukiwanie
31
-- kontakty
40
-- stacje radiowe
84
Z
zadania
107
zakładki
65
Zamiana telefonów
16, 115
zaproszenia na spotkania
63
zarządzanie plikami
110, 111
zdalne blokowanie
116
zdjęcia
-- drukowanie
76
-- edycja
75
-- informacje o lokalizacji
71
-- kopiowanie
16, 115, 125
-- przeglądanie
74
-- robienie
70, 72
-- udostępnianie
68
-- wysyłanie
73, 123
-- wyświetlanie na ekranie telewizora77
Patrz zdjęcia
zegar
103, 104, 105
zegar światowy
105
zestaw słuchawkowy
19


Pobierz plik - link do postu
  Szukaj w 5mln produktów