tucan-0.3.10.tar.gz

Tucan Manager 0.3.10 - pobieranie plików z serwisów typu RapidShare

Tucan Manager to szybki program do ściągania plików z popularnych stron hostujących. Potrafi pobierać pliki z serwisów: rapidshare.com, megaupload.com, gigasize.com, mediafire.com, 4shared.com4, sendspace.com, zshare.net, filefactory.com, easy-share.com, badongo.com, depositfiles.com, hotfile.com, uploading.com. Wyróżnia się on na tle konkurencji współpracą z wieloma serwisami i bardzo ładnym interfejsem. Można dodać wiele plików na raz i ustawić je w kolejce. Program umożliwia dobranie właściwej maksymalnej wartości szybkości pobierania danych, sprawdza też poprawność linków. Obsługa programu jest banalnie łatwa i analogiczna do innych programów tego typu. Tucan Manager obsługuje konta Premium. Wystarczy dodać swój profil w ustawieniach. Znakomita obsługa pobierania dla osób nie posiadających płatnych kont typu Premium! Wbudowana obsługa CAPTCHA, co czyni program przydatnym szczególnie dla użytkowników bez wykupionych kont w/w serwisach. Program posiada interfejs w języku polskim (ustawienia w opcjach programu). Wymagania systemowe dla Tucan Managera: *OS (32-bit): Win2000/XP/2003/Vista/7 (Kompatybilny z Windows 7) Dostępne są też wersje pod Mac OS X i Linux (Debian, Fedora, Arch-Linux, Ubuntu, Gentoo oraz źródła do własnej kompilacji) > Link Oficjalna strona programu: http://tucaneando.com/ Licencja: GNU UWAGA! Przed pobraniem plików warto się upewnić, czy nie łamiemy zapisów licencyjnych/prawa. Na stronach typu RapidShare często umieszczane są nielegalne materiały multimedialne i programy. Piractwu mówimy zdecydowanie: NIE! :) http://obrazki.elektroda.net/18_1273188215_thumb.png Windows XP może wymagać instalacji bibliotek Visual C++, ich brak będzie skutkował błędem dotyczącym niepoprawnej konfiguracji (14001).

  • tucan-0.3.10.tar.gz
    • __init__.py
    • Array
    • Array


Pobierz plik - link do postu

tucan-0.3.10.tar.gz > tucan.c

/* Main binary for OSX bundle.
###############################################################################
## Tucan Project
##
## Copyright (C) 2008-2010 Fran Lupion crak@tucaneando.com
##
## This program is free software; you can redistribute it and/or modify
## it under the terms of the GNU General Public License as published by
## the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
## (at your option) any later version.
##
## This program is distributed in the hope that it will be useful,
## but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
## GNU General Public License for more details.
##
## You should have received a copy of the GNU General Public License
## along with this program; if not, write to the Free Software
## Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
###############################################################################
*/

#include & lt; stdlib.h & gt;
#include & lt; stdio.h & gt;
#include & lt; string.h & gt;
#include & lt; Python/Python.h & gt;
#include & lt; CoreFoundation/CoreFoundation.h & gt;

#define TUCAN_FILE " /src/tucan.py "

int main()
{
int result = 0;

CFBundleRef mainBundle = CFBundleGetMainBundle();
CFURLRef resourcesURL = CFBundleCopyResourcesDirectoryURL(mainBundle);
char path[PATH_MAX];

if (CFURLGetFileSystemRepresentation(resourcesURL, TRUE, (UInt8 *)path, PATH_MAX))
{
char *tucan_path;

tucan_path = (char *)calloc(strlen(path) + strlen(TUCAN_FILE) + 1, sizeof(char));
strcpy(tucan_path, path);
strcat(tucan_path, TUCAN_FILE);
printf( " Tucan Path: %s\n " , tucan_path);

FILE *fp = fopen(tucan_path, " r " );

Py_Initialize();

char *argv[1];
argv[0] = tucan_path;
argv[1] = NULL;

PySys_SetArgv(1, argv);
result = PyRun_SimpleFile(fp, tucan_path);

//printf( " PATH: %s\n " , Py_GetPath());
Py_Finalize();

free(tucan_path);
}
CFRelease(resourcesURL);

return result;
}


tucan-0.3.10.tar.gz > instructions.txt

Build Tucan OSX
-------------------------
#prepare source
+ sh release_tucan.sh & lt; version & gt; , rename as " src "
+ delete packages/

#create the .app
+ export PATH=$PATH:/Users/Crak/bin
+ ige-mac-bundler tucan.bundle
+ copy TucanManager to Contents/MacOS/
!!! copy /lib/libigemacintegration.0.dylib to Contents/Resources/lib/

#clean up (save size!)
+ remove Contents/Resources/lib/gtk-2.0/2.10.0/print-backends
+ remove Contents/Resources/lib/gtk-2.0/2.10.0/engines/* (leave clearlooks)

#compile binary
gcc `python-config --libs` `python-config --includes` -u _PyMac_Error -framework CoreFoundation -Wall tucan.c -o tucan

#debug
IGE_DEBUG_LAUNCHER=yes TucanManager.app/Contents/MacOS/TucanManager

#create .dmg
hdiutil create -size 80m -volname Tucan\ Manager -srcfolder build tucan-0.3.8.dmg

#ERRORS
1.
[2009-08-08 15:39:41,999] easy-share.parsers ERROR: http://www.easy-share.com/1699551079.html :decoder jpeg not available
Traceback (most recent call last):
File " /Users/Crak/.tucan/plugins/easy-share/parsers.py " , line 60, in __init__
tes = Tesseract(opener.open(self.captcha_url).read(), self.filter_image)
File " /Users/Crak/Desktop/TucanManager.app/Contents/Resources/src/tesseract.py " , line 57, in __init__
p.feed(data)
File " /Library/Python/2.5/site-packages/PIL/ImageFile.py " , line 411, in feed
im.mode, d, a, im.decoderconfig
File " /Library/Python/2.5/site-packages/PIL/Image.py " , line 375, in _getdecoder
raise IOError( " decoder %s not available " % decoder_name)
IOError: decoder jpeg not available

2.
08/08/09 13:48:26 [0x0-0x1bf1bf].org.tucan[4796] glib.GError: Unable to load image-loading module: @executable_path/Resources/lib/gtk-2.0/2.10.0/loaders/libpixbufloader-ico.so: dlopen(@executable_path/Resources/lib/gtk-2.0/2.10.0/loaders/libpixbufloader-ico.so, 1): image not found


tucan-0.3.10.tar.gz > layman.txt

& lt; ?xml version= " 1.0 " ? & gt;
& lt; layman & gt;
& lt; overlays & gt;
& lt; overlay
name = " tucan-overlay "
contact = " http://forums.tucaneando.com/ "
status = " unofficial "
type = " svn "
src = " https://forja.rediris.es/svn/cusl3-tucan/trunk/packages/gentoo/overlay " & gt;

& lt; link & gt;
http://tucaneando.com/
& lt; /link & gt;

& lt; description & gt;
Tucan unofficial overlay
& lt; /description & gt;
& lt; /overlay & gt;
& lt; /overlays & gt;
& lt; /layman & gt;


  Szukaj w 5mln produktów