extras.txt

HTML/Iframe.B.Gen - infekcja w czasie wadliwej pracy ESETa

Witam. Otóż przez ostatnie 3 dni miałem problemy z ESETem który przy byle czym bardzo zamulał. Udało mi się to naprawić i postanowiłem przeskanować dysk głównie C no i podczas tego mimo że był włączony skaner internetowy który bardzo wtedy zamulał wykrył tego wirusa: C:\Users\Paweł\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\lmovd4sz.default\Cache\8\87\879A6d01 HTML/Iframe.B.Gen wirus W załącznikach zamieszczam OTL.txt i extras.txt Proszę o pomoc, może to nic takiego ale wolę się upewnić. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.


OTL Extras logfile created on: 2012-08-21 18:12:21 - Run 2
OTL by OldTimer - Version 3.2.58.1 Folder = D:\
64bit- Ultimate Edition Service Pack 1 (Version = 6.1.7601) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 9.0.8112.16421)
Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

7,99 Gb Total Physical Memory | 5,73 Gb Available Physical Memory | 71,67% Memory free
15,98 Gb Paging File | 13,90 Gb Available in Paging File | 86,94% Paging File free
Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)
Drive C: | 244,04 Gb Total Space | 98,41 Gb Free Space | 40,33% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 687,18 Gb Total Space | 221,80 Gb Free Space | 32,28% Space Free | Partition Type: NTFS

Computer Name: PAWEŁ-PC | User Name: Paweł | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users | Include 64bit Scans
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

[color=#E56717]========== Extra Registry (SafeList) ==========[/color]


[color=#E56717]========== File Associations ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.cpl[@ = cplfile] -- C:\Windows\SysWow64\control.exe (Microsoft Corporation)
.url[@ = InternetShortcut] -- C:\Windows\SysNative\rundll32.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.cpl [@ = cplfile] -- C:\Windows\SysWow64\control.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1738431973-503239899-2666446520-1000\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.html [@ = FirefoxHTML] -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)

[color=#E56717]========== Shell Spawning ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; key & gt; \shell\[command]\command]
batfile [open] -- " %1 " %*
cmdfile [open] -- " %1 " %*
comfile [open] -- " %1 " %*
cplfile [cplopen] -- %SystemRoot%\SysWow64\control.exe " %1 " ,%* (Microsoft Corporation)
exefile [open] -- " %1 " %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %1 (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [open] -- " C:\Windows\System32\rundll32.exe " " C:\Windows\System32\ieframe.dll " ,OpenURL %l (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [print] -- " C:\Windows\System32\rundll32.exe " " C:\Windows\System32\mshtml.dll " ,PrintHTML " %1 " (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- " %1 " %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- " %1 "
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- " %1 " /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [Browse with & IrfanView] -- " C:\Program Files (x86)\IrfanView\i_view32.exe " " %1 /thumbs " (Irfan Skiljan)
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd " %V " (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; key & gt; \shell\[command]\command]
batfile [open] -- " %1 " %*
cmdfile [open] -- " %1 " %*
comfile [open] -- " %1 " %*
cplfile [cplopen] -- %SystemRoot%\SysWow64\control.exe " %1 " ,%* (Microsoft Corporation)
exefile [open] -- " %1 " %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
piffile [open] -- " %1 " %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- " %1 "
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- " %1 " /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [Browse with & IrfanView] -- " C:\Program Files (x86)\IrfanView\i_view32.exe " " %1 /thumbs " (Irfan Skiljan)
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd " %V " (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

[color=#E56717]========== Security Center Settings ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
" cval " = 1
" FirewallDisableNotify " = 0
" AntiVirusDisableNotify " = 0
" UpdatesDisableNotify " = 0

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]
" VistaSp1 " = 28 4D B2 76 41 04 CA 01 [binary data]
" AntiVirusOverride " = 0
" AntiSpywareOverride " = 0
" FirewallOverride " = 0

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\Vol]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
" UpdatesDisableNotify " = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]

[color=#E56717]========== System Restore Settings ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore]
" DisableSR " = 0

[color=#E56717]========== Firewall Settings ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\DomainProfile]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\StandardProfile]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\DomainProfile]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\StandardProfile]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
" DisableNotifications " = 0
" EnableFirewall " = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
" DisableNotifications " = 0
" EnableFirewall " = 0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\GloballyOpenPorts\List]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\PublicProfile]
" DisableNotifications " = 0
" EnableFirewall " = 0

[color=#E56717]========== Authorized Applications List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]


[color=#E56717]========== Vista Active Open Ports Exception List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
" {008455EF-641D-4DBF-8BAA-F0727566BBAA} " = lport=1900 | protocol=17 | dir=in | name=windows live communications platform (ssdp) |
" {68CB3710-D068-4F4D-9CEE-FFAF7B756FDD} " = lport=5355 | protocol=17 | dir=in | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {D52BFF85-E05B-426F-8006-599432AD9320} " = lport=2869 | protocol=6 | dir=in | name=windows live communications platform (upnp) |
" {F3F9E672-ED87-4FEC-9708-9AC1B8970269} " = rport=5355 | protocol=17 | dir=out | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |

[color=#E56717]========== Vista Active Application Exception List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
" {06EBB69F-8AF6-44D0-821B-F851FB4B4453} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\steam\steamapps\common\call of duty modern warfare 3\iw5mp.exe |
" {143F3BA8-5569-44D8-80B3-5A1ABE9759B2} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstrb.exe |
" {14DC67B0-5B9B-40F1-BEB2-E43533B3B911} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
" {174C4B13-C4B9-4DFC-B759-E21643456C5B} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\activision\call of duty - world at war\codwaw.exe |
" {2F5CC112-FF3D-459E-947B-EACB56F1938E} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\utorrent\utorrent.exe |
" {306D4D44-9FBF-4D77-A3D3-7497AFA305A5} " = dir=in | app=d:\program files (x86)\cyberlink\powerdvd10\powerdvd10\powerdvd cinema\powerdvdcinema10.exe |
" {345322D9-02CD-473E-85FD-EB60017C127D} " = dir=in | app=c:\program files (x86)\windows live\contacts\wlcomm.exe |
" {3764F2D1-5D57-4ACC-BE1E-121A490DA8B3} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
" {3CD2B416-4800-4E5C-A9F8-EC08FFBD612F} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
" {4E456261-D4F1-437F-96EA-519C3E150C52} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\activision\call of duty - world at war\codwawmp.exe |
" {54AC5D50-C96A-41A0-8D7F-7979820B0B33} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\steam\steam.exe |
" {5C9E5D38-2C10-4761-9A60-EF92B92B8B64} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\microsoft games\age of empires online\spartan.exe |
" {5D2D789B-1B96-4563-8848-CE0A55B02515} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {5DB42AE5-9817-44C6-8904-5CB314ED7C62} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstra.exe |
" {78248511-4771-4809-91DE-830CD4ED3B8E} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstra.exe |
" {788FF937-A1B2-4102-B978-28FDBE515BAC} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\utorrent\utorrent.exe |
" {7B89C2BC-AA2F-479D-B8F5-EAC7FBF0C901} " = dir=in | app=c:\program files (x86)\windows live\sync\windowslivesync.exe |
" {7D117E7E-AA8E-4F95-B0D7-C5BDE8FB468E} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\steam\steam.exe |
" {7E069A2C-278B-40EC-A8F0-119C6B5B92B2} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\steam\steamapps\common\call of duty black ops\blackopsmp.exe |
" {822925D4-4C9D-40BC-B256-0AAC7D76E372} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\activision\call of duty - world at war\codwawmp.exe |
" {8CB06448-613F-4362-A039-206604F9BE5B} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\steam\steamapps\common\call of duty black ops\blackopsmp.exe |
" {93153FC7-39F0-486F-B6C2-4918DC1EF385} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstrb.exe |
" {96171468-845F-40FB-93B7-8F637E0F4C73} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\steam\steamapps\common\call of duty black ops\blackops.exe |
" {9FA3F06B-10CF-4652-ACB3-386A94BF7D82} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\steam\steam.exe |
" {A35D016B-27DD-4F9B-A6D0-19B6EC28240F} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\microsoft games\age of empires online\spartan.exe |
" {B2F90E5A-5263-41E1-B66F-0C0049FD89A3} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\steam\steamapps\common\call of duty modern warfare 3\iw5mp_server.exe |
" {B6E86DEC-A962-4055-878D-0B0CD3D85045} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {C1762FCC-FDA7-4F9C-9936-175F85AAD1C6} " = dir=in | app=c:\program files (x86)\windows live\mesh\moe.exe |
" {CB58DA96-11C9-40B5-A92E-E6FC1C111E5E} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstrb.exe |
" {CCB7203C-EF89-4D2F-9EB4-CABED1A99529} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\steam\steamapps\common\call of duty black ops\blackops.exe |
" {D2767D03-7DD8-4A0A-A4E7-DD4621B203EC} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstra.exe |
" {D375CDF9-D992-4F12-93EC-7F810784C4F6} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\steam\steamapps\common\call of duty modern warfare 3\iw5mp_server.exe |
" {D39FE3D4-9DC9-495E-989A-38DEE7882AD8} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\activision\call of duty - world at war\codwaw.exe |
" {DA20FB5C-FDDC-4DD4-8CF8-77BBF11F70FF} " = protocol=6 | dir=in | app=d:\program files (x86)\activision\call of duty 4 - modern warfare\iw3mp.exe |
" {DE5EE101-B295-4F4A-9E0B-67A204755F43} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\steam\steamapps\common\call of duty modern warfare 3\iw5mp.exe |
" {E5E74C46-DC62-4E26-B281-CAB3DD33454B} " = protocol=17 | dir=in | app=d:\program files (x86)\activision\call of duty 4 - modern warfare\iw3mp.exe |
" {EA20989D-283C-4126-8CFA-4047682C4D67} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstrb.exe |
" {EF083115-9306-4ABB-B683-661D4F2B7055} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\steam\steam.exe |
" {F0DAAE43-CB26-44FC-80D4-F88BD1FCB0A4} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstra.exe |
" {F59BD361-A5C5-4729-92E4-CEB6DF61177F} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\steam\steamapps\common\call of duty modern warfare 3\iw5sp.exe |
" {F5E8840E-8BFB-4068-8E45-3CDB993AB75E} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\steam\steamapps\common\call of duty modern warfare 3\iw5sp.exe |
" {FF7A9256-F19B-4C1E-9660-1E210BFA79DE} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" TCP Query User{1C33A110-C3A2-4B52-AC65-3F75078112CC}C:\program files (x86)\java\jre6\bin\javaw.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\java\jre6\bin\javaw.exe |
" TCP Query User{232B21B5-FAB3-4D6B-A69D-37B53AD9C323}C:\program files (x86)\gadu-gadu\gg.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\gadu-gadu\gg.exe |
" TCP Query User{4C0EC2EF-9A50-4566-81D9-AABBCCBFDEFD}C:\program files (x86)\activision\call of duty - world at war\lanfix.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\activision\call of duty - world at war\lanfix.exe |
" TCP Query User{53722CE8-46F4-4559-8FFE-71394AA5A43A}C:\program files (x86)\garena\garena.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\garena\garena.exe |
" TCP Query User{5A26E3F6-9CEC-480F-AD45-474747E7C487}C:\program files (x86)\bitlord\bitlord.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\bitlord\bitlord.exe |
" TCP Query User{76FBA547-55D7-4576-93A5-BCD6AAB41F38}C:\program files (x86)\emule\emule.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\emule\emule.exe |
" TCP Query User{7B5CA4BC-DDAB-4C14-ADB5-35588FCD0EA9}D:\program files (x86)\mirc\mirc.exe " = protocol=6 | dir=in | app=d:\program files (x86)\mirc\mirc.exe |
" TCP Query User{96439BE9-344E-497A-8E4C-648072E4E527}C:\program files (x86)\microsoft games\age of empires online\spartan.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\microsoft games\age of empires online\spartan.exe |
" TCP Query User{9F83941C-D965-418A-A997-2667D5603E87}C:\program files (x86)\xfire\xfire.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\xfire\xfire.exe |
" TCP Query User{C7EFFB32-9C54-4301-A12E-F519FB76653C}D:\program files (x86)\return to castle wolfenstein\wolfmp.exe " = protocol=6 | dir=in | app=d:\program files (x86)\return to castle wolfenstein\wolfmp.exe |
" TCP Query User{CBF27788-C208-4D15-BB6E-85578CCC60D7}C:\users\paweł\appdata\local\microsoft\age of empires online\spartan.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\users\paweł\appdata\local\microsoft\age of empires online\spartan.exe |
" TCP Query User{DC51645D-0B58-492B-A8EC-47ABDCCF6848}C:\program files (x86)\java\jre6\bin\java.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\java\jre6\bin\java.exe |
" UDP Query User{05BED954-4B98-45A9-B748-46F7160C9F8D}D:\program files (x86)\return to castle wolfenstein\wolfmp.exe " = protocol=17 | dir=in | app=d:\program files (x86)\return to castle wolfenstein\wolfmp.exe |
" UDP Query User{20277CC8-3158-446C-B2F1-F6B913CA9E8D}C:\program files (x86)\xfire\xfire.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\xfire\xfire.exe |
" UDP Query User{2132AD7F-624D-4D59-8AA8-BCA7595C9662}C:\program files (x86)\java\jre6\bin\javaw.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\java\jre6\bin\javaw.exe |
" UDP Query User{32AD70B0-291A-42D1-97F7-34696E1D7B1A}C:\program files (x86)\java\jre6\bin\java.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\java\jre6\bin\java.exe |
" UDP Query User{4D8C5A4C-5BAF-43DF-B75A-D14B596F81FB}C:\program files (x86)\garena\garena.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\garena\garena.exe |
" UDP Query User{6744DFA4-1DBE-4A7C-86B0-AE7D1664B81C}C:\users\paweł\appdata\local\microsoft\age of empires online\spartan.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\users\paweł\appdata\local\microsoft\age of empires online\spartan.exe |
" UDP Query User{72662FD0-558E-4077-A0D7-C59CB9ED81EE}D:\program files (x86)\mirc\mirc.exe " = protocol=17 | dir=in | app=d:\program files (x86)\mirc\mirc.exe |
" UDP Query User{77A87231-6F77-4E87-AD0F-3F35C8D90A3A}C:\program files (x86)\activision\call of duty - world at war\lanfix.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\activision\call of duty - world at war\lanfix.exe |
" UDP Query User{90035A14-2E52-4C8C-8130-2AF0FDCC53EC}C:\program files (x86)\gadu-gadu\gg.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\gadu-gadu\gg.exe |
" UDP Query User{91460020-99B2-4B93-8D34-CB373553BCE5}C:\program files (x86)\bitlord\bitlord.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\bitlord\bitlord.exe |
" UDP Query User{A241C931-C1E9-4713-A1AA-35936C3C1DCD}C:\program files (x86)\microsoft games\age of empires online\spartan.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\microsoft games\age of empires online\spartan.exe |
" UDP Query User{DF55C80D-07F5-4241-A335-4DEA1AF7A049}C:\program files (x86)\emule\emule.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\emule\emule.exe |

[color=#E56717]========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========[/color]

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" {07179D37-D5FE-4373-90D9-A25B992EFB3E} " = WD SmartWare
" {071c9b48-7c32-4621-a0ac-3f809523288f} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
" {13815D81-44B6-7ADA-2A41-FFFC64DD6FAB} " = ccc-utility64
" {1AAF3A3B-7B32-4DDF-8ABB-438DAEB46EEC} " = Windows Live Family Safety
" {1B8ABA62-74F0-47ED-B18C-A43128E591B8} " = Windows Live ID Sign-in Assistant
" {23170F69-40C1-2702-0920-000001000000} " = 7-Zip 9.20 (x64 edition)
" {2426E29F-9E8C-4C0B-97FC-0DB690C1ED98} " = Windows Live Remote Client Resources
" {33B49B5C-2D04-4B8F-BA1F-D22EB8A627B0} " = ESET Smart Security
" {3987279A-3504-2916-D063-741B910F0747} " = AMD Accelerated Video Transcoding
" {46A5FBE9-ADB3-4493-A1CC-B4CFFD24D26A} " = Windows Live Family Safety
" {480F28F0-8BCE-404A-A52E-0DBB7D1CE2EF} " = Windows Live Remote Service Resources
" {4B6C7001-C7D6-3710-913E-5BC23FCE91E6} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148
" {503F672D-6C84-448A-8F8F-4BC35AC83441} " = AMD APP SDK Runtime
" {5EB6F3CB-46F4-451F-A028-7F6D8D35D7D0} " = Windows Live Language Selector
" {5FCE6D76-F5DC-37AB-B2B8-22AB8CEDB1D4} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161
" {656DEEDE-F6AC-47CA-A568-A1B4E34B5760} " = Windows Live Remote Service Resources
" {7C5CAFD6-F51C-0011-410B-001EF3E342A7} " = AMD Media Foundation Decoders
" {8220EEFE-38CD-377E-8595-13398D740ACE} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17
" {8338783A-0968-3B85-AFC7-BAAE0A63DC50} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - KB2467174 - x64 9.0.30729.5570
" {847B0532-55E3-4AAF-8D7B-E3A1A7CD17E5} " = Windows Live Remote Client Resources
" {89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00} " = Microsoft Silverlight
" {8FCBB6DA-069C-8D08-DD99-F0881B9EECC3} " = AMD Drag and Drop Transcoding
" {9005CF63-F082-65AD-7431-7EBF31642279} " = AMD Fuel
" {90120000-002A-0000-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Office 64-bit Components 2007
" {90120000-002A-0409-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Shared 64-bit MUI (English) 2007
" {90120000-0116-0409-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Shared 64-bit Setup Metadata MUI (English) 2007
" {90CB2C55-426D-0752-968D-9B0F1110202A} " = AMD Catalyst Install Manager
" {95120000-00B9-0409-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Application Error Reporting
" {9B2C4509-2B9F-4303-BA74-E2F9BB773F03} " = Oracle VM VirtualBox 4.1.8
" {aac9fcc4-dd9e-4add-901c-b5496a07ab2e} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) - KB2467175
" {AD483998-2E9A-4405-83FF-6E503AF49CBB} " = Microsoft Virtual PC 2007 SP1
" {ad8a2fa1-06e7-4b0d-927d-6e54b3d31028} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)
" {B6E3757B-5E77-3915-866A-CCFC4B8D194C} " = Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x64 8.0.50727.4053
" {C02C2C22-2EB1-47C8-B74F-8AB1A62FAE31} " = Windows Live Family Safety
" {DA54F80E-261C-41A2-A855-549A144F2F59} " = Windows Live MIME IFilter
" {DA5E371C-6333-3D8A-93A4-6FD5B20BCC6E} " = Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.30319
" {DF6D988A-EEA0-4277-AAB8-158E086E439B} " = Windows Live Remote Client
" {E02A6548-6FDE-40E2-8ED9-119D7D7E641F} " = Windows Live Remote Service
" {F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4} " = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
" Adobe Flash Player ActiveX " = Adobe Flash Player 11 ActiveX 64-bit
" Adobe Flash Player Plugin " = Adobe Flash Player 11 Plugin 64-bit
" CCleaner " = CCleaner
" CPUID CPU-Z_is1 " = CPUID CPU-Z 1.55
" Microsoft .NET Framework 4 Client Profile " = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
" WinRAR archiver " = WinRAR archiver

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" {002D9D5E-29BA-3E6D-9BC4-3D7D6DBC735C} " = Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148
" {01501EBA-EC35-4F9F-8889-3BE346E5DA13} " = MSXML4 Parser
" {048298C9-A4D3-490B-9FF9-AB023A9238F3} " = Steam
" {064DC64E-7A2F-4FDF-B598-E3C0747BBB9C} " = Call of Duty(R) - World at War(TM) 1.6 Patch
" {0654EA5D-308A-4196-882B-5C09744A5D81} " = Windows Live Photo Common
" {0A590981-75A9-B968-4A29-718E5A8E1416} " = CCC Help Dutch
" {0B0F231F-CE6A-483D-AA23-77B364F75917} " = Windows Live Installer
" {0DB34D95-83C5-46A0-947E-8724436E93A4} " = Scarface: Człowiek z blizną
" {0E6B8EA7-4FDF-F730-8F28-05720874BE71} " = CCC Help Chinese Traditional
" {1003E625-BE5B-390B-7B60-D483D0B75A26} " = CCC Help Russian
" {1690611F-D4EA-A00D-DAAD-91D216869679} " = CCC Help Polish
" {19BA08F7-C728-469C-8A35-BFBD3633BE08} " = Windows Live Movie Maker
" {1F6AB0E7-8CDD-4B93-8A23-AA9EB2FEFCE4} " = Junk Mail filter update
" {200FEC62-3C34-4D60-9CE8-EC372E01C08F} " = Windows Live SOXE Definitions
" {21AE04E8-EBF6-40DB-9AA9-B7A80C5D057D} " = mkv2vob
" {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216015FF} " = Java(TM) 6 Update 30
" {26E3C07C-7FF7-4362-9E99-9E49E383CF16} " = Windows Live Writer Resources
" {26EED5E6-EC40-35A9-602A-C3CF03A9C1E6} " = CCC Help Portuguese
" {2902F983-B4C1-44BA-B85D-5C6D52E2C441} " = Windows Live Mesh ActiveX Control for Remote Connections
" {2BF0AE92-C3BC-4112-9066-1546342B1FAE} " = Call of Duty(R) - World at War(TM) 1.2 Patch
" {2C33E65D-9187-8F2E-40D8-BD9E24E341FB} " = CCC Help Italian
" {2C7E8AA1-9C03-4606-BF34-5D99D07964DA} " = Windows Live Messenger
" {2DF7B278-D3B6-40A4-B25C-0E7149F439EA} " = 3DMark05
" {32364CEA-7855-4A3C-B674-53D8E9B97936} " = TuneUp Utilities 2012
" {3336F667-9049-4D46-98B6-4C743EEBC5B1} " = Windows Live Photo Gallery
" {34F4D9A4-42C2-4348-BEF4-E553C84549E7} " = Windows Live Photo Gallery
" {36B6FF8B-38E3-E64C-F840-75F6AAEBE3EA} " = Catalyst Control Center Graphics Previews Common
" {38F6C932-2274-4897-479D-03AA6BA5B567} " = CCC Help Turkish
" {3AB00888-CA03-0BFD-3F3C-C877767192B0} " = CCC Help Swedish
" {3ACA2563-E786-BDD4-C87B-09909BB3F61C} " = CCC Help Thai
" {3BC2C64B-0DA0-974B-6311-AED4F3711DCE} " = CCC Help Danish
" {3EF79591-BF16-4CF8-8FF0-D8AD968228B1} " = Aliens vs. Predator 2
" {3F5C371F-8EA2-4F25-9D3D-D0B4526E3AEA} " = NVIDIA PhysX
" {4A03706F-666A-4037-7777-5F2748764D10} " = Java Auto Updater
" {4B35F00C-E63D-40DC-9839-DF15A33EAC46} " = Grand Theft Auto Vice City
" {4CB0307C-565E-4441-86BE-0DF2E4FB828C} " = Microsoft Games for Windows Marketplace
" {4CBABDFD-49F8-47FD-BE7D-ECDE7270525A} " = Windows Live PIMT Platform
" {4D530FA3-9B89-4186-98B7-F51000000100} " = Age of Empires Online
" {50816F92-1652-4A7C-B9BC-48F682742C4B} " = Messenger Companion
" {543E6ACA-51B7-4283-82F2-57C0582A53C5} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {5454083B-1308-4485-BF17-111000028701} " = Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City
" {5454083B-1308-4485-BF17-111000028702} " = Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City
" {56C049BE-79E9-4502-BEA7-9754A3E60F9B} " = neroxml
" {5BAC4DE5-4062-EE34-3337-5F92FE5D5032} " = CCC Help Spanish
" {64376910-1860-4CEF-8B34-AA5D205FC5F1} " = Poczta usługi Windows Live
" {682B3E4F-696A-42DE-A41C-4C07EA1678B4} " = Windows Live SOXE
" {6A05FEDF-662E-46BF-8A25-010E3F1C9C69} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
" {750C87B8-AF19-4C3C-B791-50D9C83AE572} " = Call of Duty(R) - World at War(TM) 1.7 Patch
" {770657D0-A123-3C07-8E44-1C83EC895118} " = Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053
" {78A96B4C-A643-4D0F-98C2-A8E16A6669F9} " = Windows Live Messenger Companion Core
" {7A9D47BA-6D50-4087-866F-0800D8B89383} " = Podstawowe programy Windows Live
" {7ADCABE0-E651-6EA5-5128-26E203DAA5E1} " = CCC Help Korean
" {7B4A5C13-069F-4AFE-AE57-C497B4E33C7E} " = Call of Duty(R) 2 Patch 1.3
" {7F3AD00A-1819-4B15-BB7D-08B3586336D7} " = 3DMark06
" {80956555-A512-4190-9CAD-B000C36D6B6B} " = Windows Live Messenger
" {832D9DE0-8AFC-4689-9819-4DBBDEBD3E4F} " = Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable
" {837b34e3-7c30-493c-8f6a-2b0f04e2912c} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
" {86CE85E6-DBAC-3FFD-B977-E4B79F83C909} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - KB2467174 - x86 9.0.30729.5570
" {8A15B7D9-908A-4EF9-BA84-5AEDE61743EE} " = Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) 1.6 Patch
" {8B76B8E9-F773-4B75-A08C-120079EB765E} " = RAIDXpert
" {8C6D6116-B724-4810-8F2D-D047E6B7D68E} " = Mesh Runtime
" {8DD46C6A-0056-4FEC-B70A-28BB16A1F11F} " = MSVCRT
" {8F80DAA3-8A1D-09E9-57E6-DB0223CF2CE4} " = CCC Help French
" {90120000-0015-0409-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Access MUI (English) 2007
" {90120000-0015-0409-0000-0000000FF1CE}_PROR_{2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E} " = Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
" {90120000-0016-0409-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Excel MUI (English) 2007
" {90120000-0016-0409-0000-0000000FF1CE}_PROR_{2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E} " = Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
" {90120000-0018-0409-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2007
" {90120000-0018-0409-0000-0000000FF1CE}_PROR_{2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E} " = Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
" {90120000-0019-0409-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Publisher MUI (English) 2007
" {90120000-0019-0409-0000-0000000FF1CE}_PROR_{2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E} " = Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
" {90120000-001A-0409-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Outlook MUI (English) 2007
" {90120000-001A-0409-0000-0000000FF1CE}_PROR_{2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E} " = Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
" {90120000-001B-0409-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Word MUI (English) 2007
" {90120000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}_PROR_{2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E} " = Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
" {90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proof (English) 2007
" {90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}_PROR_{ABDDE972-355B-4AF1-89A8-DA50B7B5C045} " = Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)
" {90120000-001F-040C-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proof (French) 2007
" {90120000-001F-040C-0000-0000000FF1CE}_PROR_{F580DDD5-8D37-4998-968E-EBB76BB86787} " = Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)
" {90120000-001F-0C0A-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proof (Spanish) 2007
" {90120000-001F-0C0A-0000-0000000FF1CE}_PROR_{187308AB-5FA7-4F14-9AB9-D290383A10D9} " = Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)
" {90120000-002A-0000-1000-0000000FF1CE}_PROR_{E64BA721-2310-4B55-BE5A-2925F9706192} " = Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
" {90120000-002A-0409-1000-0000000FF1CE}_PROR_{DE5A002D-8122-4278-A7EE-3121E7EA254E} " = Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
" {90120000-002C-0409-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Proofing (English) 2007
" {90120000-006E-0409-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Shared MUI (English) 2007
" {90120000-006E-0409-0000-0000000FF1CE}_PROR_{DE5A002D-8122-4278-A7EE-3121E7EA254E} " = Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
" {90120000-0115-0409-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007
" {90120000-0115-0409-0000-0000000FF1CE}_PROR_{DE5A002D-8122-4278-A7EE-3121E7EA254E} " = Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
" {90120000-0116-0409-1000-0000000FF1CE}_PROR_{DE5A002D-8122-4278-A7EE-3121E7EA254E} " = Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
" {90120000-0117-0409-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2007
" {90120000-0117-0409-0000-0000000FF1CE}_PROR_{2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E} " = Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
" {90140000-2005-0000-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office File Validation Add-In
" {90850409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9} " = Microsoft Office Word Viewer 2003
" {90850415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9} " = Microsoft Office Word Viewer 2003
" {91120000-0014-0000-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Professional 2007
" {91120000-0014-0000-0000-0000000FF1CE}_PROR_{0B36C6D6-F5D8-4EAF-BF94-4376A230AD5B} " = Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)
" {92B94569-6683-4617-8C54-EB27A1B51B30} " = GTAIII
" {92EA4134-10D1-418A-91E1-5A0453131A38} " = Windows Live Movie Maker
" {931C37FC-594D-43A9-B10F-A2F2B1F03498} " = Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) 1.7 Patch
" {9A25302D-30C0-39D9-BD6F-21E6EC160475} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
" {9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
" {9D56775A-93F3-44A3-8092-840E3826DE30} " = Windows Live Mail
" {9F01A67B-7D67-482F-9D4F-D5980A440FD4} " = Call of Duty(R) - World at War(TM) 1.4 Patch
" {A0C91188-C88F-4E86-93E6-CD7C9A266649} " = Windows Live Mesh
" {A1BF9950-8CDB-468E-83FA-EACFB00EA7D5} " = Windows Live Sync
" {A5CCD0C8-6D5E-4515-BDD7-2A22D5D91045} " = Nero 8 Essentials
" {A662E280-64A8-4CF5-8407-13D0808602B3} " = Call of Duty - United Offensive
" {A726AE06-AAA3-43D1-87E3-70F510314F04} " = Windows Live Writer
" {A9BDCA6B-3653-467B-AC83-94367DA3BFE3} " = Windows Live Photo Common
" {AAAFC670-569B-4A2F-82B4-42945E0DE3EF} " = Windows Live Writer
" {AAF454FC-82CA-4F29-AB31-6A109485E76E} " = Windows Live Writer
" {AC76BA86-7AD7-1045-7B44-A95000000001} " = Adobe Reader 9.5.1 - Polish
" {AC76BA86-7AD7-5760-0000-900000000003} " = Japanese Fonts Support For Adobe Reader 9
" {AFC71277-DE19-6505-8CBC-71D29163F44A} " = CCC Help German
" {B04A0E2F-1E4C-4E61-B18E-3B2BD6779CA7} " = Formant ActiveX programu Windows Live Mesh odpowiedzialny za obsługę połączeń zdalnych
" {B3406262-5701-E9CC-D6B3-BA38C34125A9} " = CCC Help English
" {BBC2068D-CE9C-48F5-A6EA-4B44B9DB14A5} " = Catalyst Control Center - Branding
" {BD8DA595-F501-4ABE-85A0-5C23E82472A0} " = Pomocnik Messenger
" {BEE64C14-BEF1-4610-8A68-A16EAA47B882} " = Futuremark SystemInfo
" {BEEFC4F8-2909-48B3-AFAA-55D3533FDEDD} " = Creative MediaSource 5
" {BF35168D-F6F9-4202-BA87-86B5E3C9BF7A} " = Windows Live Mesh
" {C3DC2DF5-EFAC-4055-9010-31F7C545DD9E} " = Call of Duty(R) - World at War(TM) 1.5 Patch
" {C40C3C3D-97CF-44B5-836C-766E374464B3} " = 3DMark Vantage
" {C5B6078F-5D37-A122-2E6E-EDC623E8C787} " = CCC Help Czech
" {C66824E4-CBB3-4851-BB3F-E8CFD6350923} " = Windows Live Mail
" {C7068E1F-22C6-9408-7B24-584F32F66D70} " = CCC Help Finnish
" {C87B855D-DD8F-E419-C640-34936E813EA9} " = CCC Help Greek
" {CB3F59BB-7858-41A1-A7EA-4B8A6FC7D431} " = Galeria fotografii usługi Windows Live
" {CC2BAF9A-926F-791D-772C-F582CD8A47B0} " = Catalyst Control Center InstallProxy
" {CE1CA06F-0AD8-CA2A-3A3A-872E8191C198} " = CCC Help Norwegian
" {CE95A79E-E4FC-4FFF-8A75-29F04B942FF2} " = Windows Live UX Platform
" {CECECCED-B7F3-B1A3-3241-0C5D775F8E70} " = CCC Help Chinese Standard
" {CFF8B8E8-E086-4DE0-935F-FE22CAB54F80} " = Microsoft Search Enhancement Pack
" {D0A05794-48C2-4424-A15A-9F20FCFDD374} " = Call of Duty(R) 2
" {D0B44725-3666-492D-BEF6-587A14BD9BD9} " = MSVCRT_amd64
" {D3CEF909-78DC-9D3D-37BD-52F5324C01DA} " = CCC Help Hungarian
" {D436F577-1695-4D2F-8B44-AC76C99E0002} " = Windows Live Photo Common
" {D45240D3-B6B3-4FF9-B243-54ECE3E10066} " = Windows Live Communications Platform
" {D80A6A73-E58A-4673-AFF5-F12D7110661F} " = Call of Duty(R) - World at War(TM)
" {DD070C1A-30D4-4344-8F67-986468D0A65E} " = TuneUp Utilities Language Pack (pl-PL)
" {DDC8BDEE-DCAC-404D-8257-3E8D4B782467} " = Windows Live Writer Resources
" {DEC235ED-58A4-4517-A278-C41E8DAEAB3B} " = CyberLink PowerDVD 10
" {DECDCB7C-58CC-4865-91AF-627F9798FE48} " = Windows Live Mesh
" {E03B44A3-9237-4B55-B7A5-DB1DD46920D3} " = Wolfenstein(TM) 1.1 Patch
" {E09C4DB7-630C-4F06-A631-8EA7239923AF} " = D3DX10
" {E48469CC-635E-4FD5-A122-1497C286D217} " = Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM)
" {E55E0C35-AC3C-4683-BA2F-834348577B80} " = Windows Live Writer
" {F0B430D1-B6AA-473D-9B06-AA3DD01FD0B8} " = Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]
" {F161A0DD-AAA9-4938-A741-ED491F77D034} " = TuneUp Utilities Language Pack (pl-PL)
" {F1EA61A2-B88F-44AD-3143-419ECB6C7E9A} " = CCC Help Japanese
" {F6567C5A-C3EA-2E05-E89E-C8C52E33150D} " = AMD VISION Engine Control Center
" {F80E5450-3EF3-4270-B26C-6AC53BEC5E76} " = Windows Live Movie Maker
" {F9B37992-968C-4264-8449-489032FC28DE} " = Wolfenstein
" {FE044230-9CA5-43F7-9B58-5AC5A28A1F33} " = Windows Live Essentials
" {FE3997D3-6B56-4AC4-A99C-9DDFC45359BF} " = TuneUp Utilities Language Pack (en-US)
" {FE54AF33-9364-7053-670F-A15AD658214C} " = Catalyst Control Center Localization All
" {FF35F637-72B9-43BE-A281-06EB2854393A} " = 3DMark03
" {FF66E9F6-83E7-3A3E-AF14-8DE9A809A6A4} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022
" Adobe SVG Viewer " = Adobe SVG Viewer 3.0
" Age of Mythology 1.0 " = Age of Mythology
" Age of Mythology Expansion Pack 1.0 " = Age of Mythology - The Titans Expansion
" ALchemy " = Creative ALchemy
" AudioCS " = Creative Audio Control Panel
" BitLord " = BitLord 1.1
" Call of Duty " = Call of Duty
" Creative Software AutoUpdate " = Creative Software AutoUpdate
" Creative Sound Blaster Properties x64 Edition " = Creative Sound Blaster Properties x64 Edition
" CrystalDiskInfo_is1 " = CrystalDiskInfo 4.3.0a
" DVDFab 7_is1 " = DVDFab 7.0.7.0 (08/06/2010)
" eMule " = eMule
" EVEREST Ultimate Edition_is1 " = EVEREST Ultimate Edition v5.50
" Fraps " = Fraps
" Gadu-Gadu " = Gadu-Gadu 7.7
" Garena " = Garena
" GFWL_{4D530FA3-9B89-4186-98B7-F51000000100} " = Age of Empires Online
" GTA3 Admin Console " = GTA3 Admin Console
" GTASA_is1 " = 1.1
" HD Tune Pro_is1 " = HD Tune Pro 5.00
" Image Grabber II " = Image Grabber II
" ImgBurn " = ImgBurn
" InstallShield_{064DC64E-7A2F-4FDF-B598-E3C0747BBB9C} " = Call of Duty(R) - World at War(TM) 1.6 Patch
" InstallShield_{2BF0AE92-C3BC-4112-9066-1546342B1FAE} " = Call of Duty(R) - World at War(TM) 1.2 Patch
" InstallShield_{750C87B8-AF19-4C3C-B791-50D9C83AE572} " = Call of Duty(R) - World at War(TM) 1.7 Patch
" InstallShield_{8A15B7D9-908A-4EF9-BA84-5AEDE61743EE} " = Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) 1.6 Patch
" InstallShield_{8B76B8E9-F773-4B75-A08C-120079EB765E} " = RAIDXpert
" InstallShield_{931C37FC-594D-43A9-B10F-A2F2B1F03498} " = Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM) 1.7 Patch
" InstallShield_{9F01A67B-7D67-482F-9D4F-D5980A440FD4} " = Call of Duty(R) - World at War(TM) 1.4 Patch
" InstallShield_{A662E280-64A8-4CF5-8407-13D0808602B3} " = Call of Duty - United Offensive
" InstallShield_{C3DC2DF5-EFAC-4055-9010-31F7C545DD9E} " = Call of Duty(R) - World at War(TM) 1.5 Patch
" InstallShield_{D0A05794-48C2-4424-A15A-9F20FCFDD374} " = Call of Duty(R) 2
" InstallShield_{D80A6A73-E58A-4673-AFF5-F12D7110661F} " = Call of Duty(R) - World at War(TM)
" InstallShield_{DEC235ED-58A4-4517-A278-C41E8DAEAB3B} " = CyberLink PowerDVD 10
" InstallShield_{E03B44A3-9237-4B55-B7A5-DB1DD46920D3} " = Wolfenstein(TM) 1.1 Patch
" InstallShield_{E48469CC-635E-4FD5-A122-1497C286D217} " = Call of Duty(R) 4 - Modern Warfare(TM)
" InstallShield_{F9B37992-968C-4264-8449-489032FC28DE} " = Wolfenstein
" IrfanView " = IrfanView (remove only)
" JDownloader " = JDownloader
" KLiteCodecPack_is1 " = K-Lite Codec Pack 6.8.0 (Full)
" Magic ISO Maker v5.5 (build 0281) " = Magic ISO Maker v5.5 (build 0281)
" Malwarebytes' Anti-Malware_is1 " = Malwarebytes Anti-Malware wersja 1.62.0.1300
" Mozilla Firefox 14.0.1 (x86 pl) " = Mozilla Firefox 14.0.1 (x86 pl)
" MozillaMaintenanceService " = Mozilla Maintenance Service
" OpenAL " = OpenAL
" PROR " = Microsoft Office Professional 2007
" PunkBusterSvc " = PunkBuster Services
" Rejestracja użytkownika drukarki Canon iP1900 series " = Rejestracja użytkownika drukarki Canon iP1900 series
" Return to Castle Wolfenstein " = Return to Castle Wolfenstein
" Steam App 42680 " = Call of Duty: Modern Warfare 3
" Steam App 42690 " = Call of Duty: Modern Warfare 3 - Multiplayer
" Steam App 42700 " = Call of Duty: Black Ops
" Steam App 42710 " = Call of Duty: Black Ops - Multiplayer
" Steam App 42750 " = Call of Duty: Modern Warfare 3 - Dedicated Server
" TuneUp Utilities 2012 " = TuneUp Utilities 2012
" uTorrent " = uTorrent
" vLite_is1 " = vLite
" WaveStudio 7 " = Creative WaveStudio 7
" Winamp " = Winamp
" WinLiveSuite " = Windows Live Essentials
" WinUHA_is1 " = WinUHA 2.0 RC1 (2005.02.27)
" Xfire " = Xfire (remove only)

[color=#E56717]========== HKEY_USERS Uninstall List ==========[/color]

[HKEY_USERS\S-1-5-21-1738431973-503239899-2666446520-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" uTorrent " = uTorrent
" WinImage " = WinImage

[color=#E56717]========== Last 20 Event Log Errors ==========[/color]

[ Application Events ]
Error - 2011-03-03 01:23:00 | Computer Name = Paweł-PC | Source = Microsoft-Windows-LoadPerf | ID = 3011
Description = Nie można usunąć z pamięci ciągów licznika wydajności dla usługi WmiApRpl
(WmiApRpl). Pierwszy wpis DWORD w sekcji danych (Data) zawiera kod błędu.

Error - 2011-03-03 09:56:40 | Computer Name = Paweł-PC | Source = Microsoft-Windows-LoadPerf | ID = 3012
Description = Ciągi wydajności w wartości rejestru wydajności są uszkodzone, kiedy
proces wykonuje następującą operację na dostawcy licznika rozszerzeń: Performance.
Wartość BaseIndex z rejestru wydajności to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych
Data, wartość LastCounter to drugi wpis DWORD, a wartość LastHelp to trzeci wpis
DWORD w sekcji Data.

Error - 2011-03-03 09:56:40 | Computer Name = Paweł-PC | Source = Microsoft-Windows-LoadPerf | ID = 3012
Description = Ciągi wydajności w wartości rejestru wydajności są uszkodzone, kiedy
proces wykonuje następującą operację na dostawcy licznika rozszerzeń: Performance.
Wartość BaseIndex z rejestru wydajności to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych
Data, wartość LastCounter to drugi wpis DWORD, a wartość LastHelp to trzeci wpis
DWORD w sekcji Data.

Error - 2011-03-03 09:56:40 | Computer Name = Paweł-PC | Source = Microsoft-Windows-LoadPerf | ID = 3011
Description = Nie można usunąć z pamięci ciągów licznika wydajności dla usługi WmiApRpl
(WmiApRpl). Pierwszy wpis DWORD w sekcji danych (Data) zawiera kod błędu.

Error - 2011-03-03 12:41:28 | Computer Name = Paweł-PC | Source = Microsoft-Windows-LoadPerf | ID = 3012
Description = Ciągi wydajności w wartości rejestru wydajności są uszkodzone, kiedy
proces wykonuje następującą operację na dostawcy licznika rozszerzeń: Performance.
Wartość BaseIndex z rejestru wydajności to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych
Data, wartość LastCounter to drugi wpis DWORD, a wartość LastHelp to trzeci wpis
DWORD w sekcji Data.

Error - 2011-03-03 12:41:28 | Computer Name = Paweł-PC | Source = Microsoft-Windows-LoadPerf | ID = 3012
Description = Ciągi wydajności w wartości rejestru wydajności są uszkodzone, kiedy
proces wykonuje następującą operację na dostawcy licznika rozszerzeń: Performance.
Wartość BaseIndex z rejestru wydajności to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych
Data, wartość LastCounter to drugi wpis DWORD, a wartość LastHelp to trzeci wpis
DWORD w sekcji Data.

Error - 2011-03-03 12:41:28 | Computer Name = Paweł-PC | Source = Microsoft-Windows-LoadPerf | ID = 3011
Description = Nie można usunąć z pamięci ciągów licznika wydajności dla usługi WmiApRpl
(WmiApRpl). Pierwszy wpis DWORD w sekcji danych (Data) zawiera kod błędu.

Error - 2011-03-04 03:20:33 | Computer Name = Paweł-PC | Source = Microsoft-Windows-LoadPerf | ID = 3012
Description = Ciągi wydajności w wartości rejestru wydajności są uszkodzone, kiedy
proces wykonuje następującą operację na dostawcy licznika rozszerzeń: Performance.
Wartość BaseIndex z rejestru wydajności to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych
Data, wartość LastCounter to drugi wpis DWORD, a wartość LastHelp to trzeci wpis
DWORD w sekcji Data.

Error - 2011-03-04 03:20:33 | Computer Name = Paweł-PC | Source = Microsoft-Windows-LoadPerf | ID = 3012
Description = Ciągi wydajności w wartości rejestru wydajności są uszkodzone, kiedy
proces wykonuje następującą operację na dostawcy licznika rozszerzeń: Performance.
Wartość BaseIndex z rejestru wydajności to pierwszy wpis DWORD w sekcji danych
Data, wartość LastCounter to drugi wpis DWORD, a wartość LastHelp to trzeci wpis
DWORD w sekcji Data.

Error - 2011-03-04 03:20:33 | Computer Name = Paweł-PC | Source = Microsoft-Windows-LoadPerf | ID = 3011
Description = Nie można usunąć z pamięci ciągów licznika wydajności dla usługi WmiApRpl
(WmiApRpl). Pierwszy wpis DWORD w sekcji danych (Data) zawiera kod błędu.

[ System Events ]
Error - 2012-08-20 12:07:59 | Computer Name = Paweł-PC | Source = AMD RAID API | ID = 262
Description = S.M.A.R.T threshold exceeded on port 2 target 1

Error - 2012-08-20 14:39:54 | Computer Name = Paweł-PC | Source = Service Control Manager | ID = 7001
Description = Usługa HomeGroup Provider zależy od usługi Function Discovery Provider
Host, której nie można uruchomić z powodu następującego błędu: %%1058

Error - 2012-08-21 02:06:25 | Computer Name = Paweł-PC | Source = Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power | ID = 6
Description = Niektóre funkcje zarządzania energią procesora w czasie wydajności
zostały wyłączone z powodu znanego problemu z oprogramowaniem układowym. Skontaktuj
się z producentem komputera w celu uzyskania aktualizacji oprogramowania układowego.

Error - 2012-08-21 02:06:58 | Computer Name = Paweł-PC | Source = Service Control Manager | ID = 7023
Description = Usługa Windows Defender zakończyła działanie; wystąpił następujący
błąd: %%126

Error - 2012-08-21 02:07:02 | Computer Name = Paweł-PC | Source = Service Control Manager | ID = 7001
Description = Usługa HomeGroup Provider zależy od usługi Function Discovery Provider
Host, której nie można uruchomić z powodu następującego błędu: %%1058

Error - 2012-08-21 02:07:02 | Computer Name = Paweł-PC | Source = Service Control Manager | ID = 7001
Description = Usługa HomeGroup Provider zależy od usługi Function Discovery Provider
Host, której nie można uruchomić z powodu następującego błędu: %%1058

Error - 2012-08-21 02:07:02 | Computer Name = Paweł-PC | Source = Service Control Manager | ID = 7001
Description = Usługa HomeGroup Provider zależy od usługi Function Discovery Provider
Host, której nie można uruchomić z powodu następującego błędu: %%1058

Error - 2012-08-21 02:09:08 | Computer Name = Paweł-PC | Source = AMD RAID API | ID = 262
Description = S.M.A.R.T threshold exceeded on port 2 target 1

Error - 2012-08-21 02:09:16 | Computer Name = Paweł-PC | Source = Service Control Manager | ID = 7023
Description = Usługa Windows Defender zakończyła działanie; wystąpił następujący
błąd: %%126

Error - 2012-08-21 02:09:28 | Computer Name = Paweł-PC | Source = Microsoft-Windows-WindowsUpdateClient | ID = 20
Description = Instalacja nie powiodła się: system Windows nie mógł zainstalować
następującej aktualizacji, ponieważ wystąpił błąd 0x80070643: Definition Update
for Windows Defender - KB915597 (Definition 1.133.47.0).


& lt; End of report & gt;


Pobierz plik - link do postu