formaty.pdf

[Napisy 3D] - Jak wmontować je w film?

Chodzi o odtworzenie filmu na TV który potrafi obsługiwać całą masę formatów. M.in. te o których piszę. W TV jest wbudowany już MediaPlayer dla wszystkich obsługiwanych formatów. Na stronie CDR-Info znalazłęm opis co z tym plikiem SUP zrobić - trzeba go wmontować do pliku filmowego. W efekcie wyjściowo otrzymałem plik MKV z napisami dla filmu 3D (napisy podwójne, każdy na osobnym obrazie dla L i P. Plik taki odtworzony w komputerze wyświetla napisy tak jak ma to być: http://obrazki.elektroda.pl/9853489200_1361921681.jpg Ten sam plik wgrany na pendrive'a i uruchomiony w TV daje taki efekt, że film rusza tak jak zawsze (obraz, pełen tryb 3D, dźwięk DTS itp) ale napisów nie ma. Po wejściu w opcje wyświetlania, pojawiła się sekcja "Napisy" (poprzednio tego nie było), ale jedyna opcja jaka tam jest do wybrania to.... "Bez napisów" - czyli inaczej mówiąc "napisy wyłączone". A opcji włączenia nie ma. Wychodzi na to, że TV rozpoznał że w filmie są napisy, ale nie daje możliwości ich włączenia (jutro wrzucę zdjęcia ekranu jak to wygląda). Gdzieś muszę robić błąd: http://obrazki.elektroda.pl/9722123600_1361945555.jpg wycinek z instrukcji Ok, idę spać na razie, jutro się odezwę. W każdym razie już z góry dziękuję za okazaną pomoc. PS: TV to Panasonic ...ET5E PSS: w załączniku spis formatów jakie obsługuje ten TV; spora lista a nie działa....


45  4
2
5
3 8 57 66


67
  7  2 9 78 
 5 5 6
72

!9845
67

*
+,-

" 45

" 4
 $

2

84#
' ( 7 8
7
8
 452
2
 


45 
  &
7% 


.1
/
0
565
& gt; ?A @7 DEFG F
@ 7 BC ,HI
7
4
+4 0J LM@ GN NNP NNP NN
7 BK4 A2 OOO O== O=9
.2
/1
0
QF43@ +B12RS * G/R4 RU G A.
B ? 4 BRG2 +,-A22? KT1M@ C
8 : & lt; 6; = & lt;
9; ::
.4
30

V
4
2

W42 2
" 45

W4

4

5
 
W4
7 4
 

X
YEZD

.R
3?

Z.[
=O

D4K DGG\
\C 1?
@

& gt; De 7 4
YG2

.7
34

f+,-;
f+,-=

D4K DGG\
\C 1?
@
f+,-XU G
74

.S
34
.?
h

DGH8 DGHO
S
S
DGHi DGH[
S
S
Z.[ j+k Z+
= O f+k
f4GA*
? +,4
f+,-;
f+,-=
f+,-O & gt; +k
X & gt; +

.S
@G
.Gv
7S

DGH8 DGHO
S
S
DGHi DGH[
S
S
Z.[ j+k Z+
= O f+k
f+,-;
f+,-=
f+,-O & gt; +k
X & gt; +
YEe
;
wG7 MRf2 G
A 4 7@
YG2 M2.
7 4 B & lt;

.S
3L

DGH8 DGHO
S
S
DGHi DGH[
S
S
Z.[ j+k Z+
= O f+k
f+,-;
f+,-=
f+,-O & gt; +k
X & gt; +

fgY

X
YI

1 45 8
8 82

23 67 9
2
fzY

XXE
D4K DGG\
\C 1?
@
D4K DGG\
\C 1?
@
+\R
U
l72 Dn & gt;
dm
Z,e
XXE
o
+Ef
f+,-XU G
74
f+8
XXE
XD+Ef
D4K DGG\
\C 1?
@
D4K DGG\
\C 1?
@
+\R
U
l72 Dn & gt;
dm
Z,e
XXE
o
+Ef
f+,-XU G
74
f+8
wfX
wfX+B
4
XXE
D4K DGG\
\C 1?
@
D4K DGG\
\C 1?
@
+\R
U
l72 Dn & gt;
dm
Z,e
XXE
f+,-XU G
74
f+8

' ( 7 8
7
8
 452
2
& gt; ?A @7X
@ 7 B YEZDM2. .
B=9
]YEZD8 X
X
DP YEZD+B12RS^
4 BRG2
QD@ 234 _A2K`7 Ra A P2\
A 1 G C 4?0 2 /bG
RBLU@c\2J B_ dA@KT
?U?B 47 BMUd72 G C@
34 CG4 A .
7c M@ @
L
& gt; ?A @7 & gt; De 7 4M2. .;
@ 7 B YG2 B;8
] ?B@A A YG2 +Bc2
,A2?G32 ? 7 4 4G^
\
QD@ 234 _A2K`7 Ra A P2\
A 1 G C 4?0 2 /bG
RBLU@c\2J B_ dA@KT
?U?B 47 BMUd72 G C@
34 CG4 A .
7c M@ @
L
Qn\MG4 ?A4 RU U20GG 43@G
22 dB2 KT1 / \ McB p2
L
f4GA* @22?4 A 0;2
? +,-dB/RBM@ 2 r d
4
B
d
@ @@ o Hc3C+@ @4 G .
0 B? qfI G A RAp
B
Qn\MG4 ?AA23424 ? B@
22 dB2 G s 7M@d`
0GJ 43@Gf4GA* @
\ MMcB p2 ? +,-d
L
4
0 34_RB B 3U? 7@A 1 .
4 p 2M2@ \32 G\2 4
G
rN 2?B 04 U?RB2 BL = 9
; uGLJ2 B7 LC 0d7 4U 9 O
34 _A2K`7 Ra A . 2/R
1 G C 4?0 2 uG 2?
1 BA4 A d4 A b ?\MG4@d
M@@ ?M@ @ 1 7 4`22 dB
0dRT3GB7 L@ .
BCdC 04 U?3G

QE2?c4 A 7 4 ? B@ G0GJ
BCG M@ C 4 7M@dA@ \ M
L
L
MG2 McB p2DGH+\RZDd
7 4 43@G S U @
0 34_cApG ? B@d32 GM
4 p U L/g7M@dp 7J
& gt; dd1 TcB ? DGH % x y
p2 JC43@U S 5 &
QuGLJ2cAp2A 0RM\KBdd@J
2?B U L/ @ GJ U 47GTM
34 _A2K`7 Ra A .
1 G C 4?0 2


2

 

42 2
45

4

4

5


$ &
%'
$
()*

+,-. +,-/
*
*
+,-0 +,-1
*
*
2345/ " 36
! " 3
789
:
;,= ( & 2? ,
& lt; & gt; =%
7,? (?$
= & gt; @A

$*
'
/
$*
)/
$/
)O

+,-. +,-/
*
*
+,-0 +,-1
*
*
H$1 U36 H3
T / 236
2345:
2345T
2345/ " 36
! " 3

$*
'
B
$E
.O
$E
.T

H$1
T/
H$1
T/
2345/ " 36
! " 3

3 "

$E
)O
$?
)O E
$ & gt;
*C
$@
* & gt;

H$1 ^
T /T
2345:
2345T
789^
:T

V "

$F
)T &
$
F
O
$O
F
@
$
F
&

H$1
T/
2345:
2345T
789^
:.

! " #

23/
#I
7
.
533

423.
!!8
;2!
& gt;
;2!3@
#I
!8

f7
7

45

 

2


$.
)O
$%
)/
$
()%
$%
'R
B

  7 8
7
8
 452
2
JK,) & gt; & lt; & gt; F @% O,Q
? L% =(%MN B (
P
MC M,R & gt; DSOM=PO & gt; & lt; ?
% ?O?M & lt; R @? & gt; ,(% ,)$

JVB(, & gt; F & lt; & gt; & G G?F?R(
?? M@? CWE X @Y,
F)'@ R?M@X & @(% ?OMM
D & gt; )%, %??F & gt; & lt; @?
O & gt; GF')D3% % & gt; ,$ R? Q & gt;
@= PD, & lt; & & lt; R " MME W(?
@
,'@ R?) & gt; & lt; M%?N(, & @PX
& lt; & gt; )%X L% & lt; BZ & lt; FGR,
& gt; & G ,@[ M\
CWEGM=? $
]
]
^`? P= @= P= @) & gt; ?CN
T V & lt; & gt; ?9? & gt; ? L D
& gt; F @% DFB & gt; M O ) & gt; [' & lt; R,
=(%M & lt; DP % & gt; R G PX
a=(%MR )? ,($
F @%M =Q

^`? P= @= P= @) & gt; ?CN
. V & lt; & gt; ?9? & gt; ? L D
& gt; F @% DFB & gt; M O ) & gt; [' & lt; R,
=(%M & lt; DP % & gt; R G PX
a=(%MR )? ,($
F @%M =Q

e52
2
7 8
7

]
JK,) & gt; & lt; & gt; F @% O,Q % ?O?M & lt; R OM=PO & gt; & lt; ?
? L% =(%MN B (MC M,R & gt; DS @? & gt; ,(% ,)$
P
JK,) & gt; & lt; & gt; F @% O,Q % ?O?M & lt; R OM=PO & gt; & lt; ?
? L% =(%MN B (MC M,R & gt; DS @? & gt; ,(% ,)$
P
J# & gt; )% ;2!I & B & & lt; ?X & & gt; & G , & lt; $
@ F & gt; & ? & , ?F CWE(% D
]

1 45 8
8 82

23 67 9
2


cd7

4
7 4
 
!!8
+ & gt; C +,,B
BD EF
%
+ & gt; C +,,B
BD EF
%
3B &
G
H49
!!8
I
382
23.
;2!
;2!3@
& gt;
!!8
+ & gt; C +,,B
BD EF
%
+ & gt; C +,,B
BD EF
%
3B &
G
H49
!!8
2345!G ,
= & gt;
23.
!!8
23.
!!8
H49
!!8
T
!!8^
+ & gt; C +,,B
BD EF
%
+ & gt; CT+,,B
B^ EF
D%
3B &
G
H49 ^
!!8 T
I
382
2345!G ,
= & gt;
^
23.T
!!8
+ & gt; C +,,B
BD EF
%
+ & gt; C +,,B
BD EF
%
3B &
G
b=? +V " ^
M\ .
H49
!!8
2345!G ,
= & gt;
^
23..

JK,PQDSO,Q ,) & gt; & lt; & gt; F @Dg % F?B & ? & lt; %[F (%G P$
?F@R B ( & lt; ? L% =( & gt; MN & lt; (? XY,O W,X ? @ & lt; ,
P
JK, & lt; BL GD NM%Q (G %F(DS% , & lt; P( & ?XBDS
? %?D L(% & lt; P(= C X R & lt; M%Q O R% & lt; R$
& gt;
J; OMO =GM % D & lt; M BQ G 'B?Q @[ M & lt; ?) & gt; ?OM & % ( & QO% & gt; NMF)FB(, & gt; ?
@D% P ), & lt; %(O, (BC & gt; = @(GM=? , L @?FN O W@R(% D ?? M@)$
P
Pobierz plik - link do postu