SMPS-Ausgabe.pdf

Zasilacz na uc3845 -Brak wydajności prądowej

Uzwojenie pierwotne: liczba zwojów 82 , drut 0,45mm pole przekroju 0,16mm^2 Uzwojenie wtórne 7 zwojów 1,95mm pole przekroju 2mm^2 Uzwojenie pomocnicze 4 zwoje Rdzeń E25/13/7 szczelina 1mm Uzwojenie pomocnicze zamierzam nawinąć z 8 drutów 0,7mm , większa ilość nie mieści się na karkasie. Co takiego? Częstotliwość 107kHz Prąd 6A Zaiste, dziwna ta Twoja wartość ilości zwoi uzwojenia pierwotnego, ja otrzymałem takie: E25/13/7 1.0 Siemens 91 52.5 57.5 51.5 1312 275 66 7 Wire Data: d1 ≥ 0.5 mm A1 ≥ 0.2 mm2 d2 ≥ 1.95 mm A2 ≥ 2 mm2 Wyliczenie zakresu zmian napięcia DC (po prostowniku mostkowym): 85/0,88=9.65909090909091•10^1 264/0,88=3.00000000000000•10^2 Wyliczenie ilości zwoi uzwojenia pomocniczego: 7•11/19=4.05263157894737•10^0 A średnica drutu 0,25mm będzie tu aż nadto. W załącznikach PDF podaję wydruki obliczeń z programu.


SMPS-Ausgabe

1z1

http://schmidt-walter.eit.h-da.de/cgi-bin/smps_e.pl?Ue_min=96 & Ue_m...

Flyback Converter
Vin_min = 96.0V
Vout = 19.0V
L = 387.4uH

Vin_max = 300.0V
Iout = 6.0A
N 1/N 2 = 10.05

Vin = 300.0V
f = 0.11MHz

2013-04-20 22:36


Pobierz plik - link do postu