przykład.xls

Excel - Makro kopiowania wierszy do innego arkusza

Witam Potrzebuję stworzyć makro które będzie działało tak że przy pomocy przycisku będzie kopiowało wypełnione komórki w akruszu 1 (wielokrotnie wpisywanie rożne dane do tych samych komórek) do kolejnych wierszy w arkuszu 2. Przykład w załączniku. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawia


, " data " , " 04-21-18 " ,, " nazwa firmy " , " IFT " ,, " nazwisko kierowcy " , " Buczak "
,,,,,,,,
, " nazwisko pracownika " , " Rak S. " ,, " godzina wydruku wz " , " 14:34 " ,, " godz wjazdu " , " 14:20 "
,,,,,,,,
, " godz wyjazdu " , " 14:50 " ,, " nr WZ " , " 34558 " ,, " stan zgodny " , " TAK "
" Lp " , " data " , " nazwa firmy " , " nazwisko kierowcy " , " nazwisko pracownika " , " godz wydruku WZ " , " godz wjazdu " , " godz wyjazdu " , " nr Wz " , " stan zgodny "


Pobierz plik - link do postu