Extras.Txt

Logi OTL - Problem z wirusami

Przeskanowałem komputer trzema programami Avast, MBAM, AdwCleaner. Avast: Skanowanie podczas uruchamiania systemu wykazuje obecność wirusów (win32 somoto, win32 bpprotector-j?). Kilka plików których nie można ani usunąć, ani przenieść do kwarantanny. MBAM: Obecnie nie wykrywa żadnych zagrożeń. AC: Jak w załączonym pliku. Za każdym razem podaje te same wyniki (prefs.js i preferences - w końcu wykasowałem ręcznie). Objawy: - problemy z niektórymi urządzeniami podpiętymi do USB (drukarka, aparat) - problemy z przeglądarkami - "wonga.com" (częściowo rozwiązany) Pozdrawiam, BH


OTL Extras logfile created on: 2014-05-07 17:35:29 - Run 1
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:\OTL
64bit- Home Premium Edition Service Pack 1 (Version = 6.1.7601) - Type = NTWorkstation
Internet Explorer (Version = 9.10.9200.16844)
Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

5,91 Gb Total Physical Memory | 3,91 Gb Available Physical Memory | 66,08% Memory free
11,83 Gb Paging File | 9,74 Gb Available in Paging File | 82,33% Paging File free
Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)
Drive C: | 279,45 Gb Total Space | 206,21 Gb Free Space | 73,79% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive D: | 394,18 Gb Total Space | 237,29 Gb Free Space | 60,20% Space Free | Partition Type: NTFS
Drive R: | 24,98 Gb Total Space | 9,25 Gb Free Space | 37,04% Space Free | Partition Type: FAT32

Computer Name: EXPERT-KOMPUTER | User Name: expert | Logged in as Administrator.
Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users | Include 64bit Scans
Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

[color=#E56717]========== Extra Registry (SafeList) ==========[/color]


[color=#E56717]========== File Associations ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.html[@ = OperaStable] -- C:\Program Files (x86)\Opera\Launcher.exe (Opera Software)
.url[@ = InternetShortcut] -- C:\Windows\SysNative\rundll32.exe (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.cpl [@ = cplfile] -- C:\Windows\SysWow64\control.exe (Microsoft Corporation)
.html [@ = OperaStable] -- C:\Program Files (x86)\Opera\Launcher.exe (Opera Software)

[HKEY_USERS\S-1-5-21-215579507-2278234000-72783408-1001\SOFTWARE\Classes\ & lt; extension & gt; ]
.html [@ = FirefoxHTML] -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)

[color=#E56717]========== Shell Spawning ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; key & gt; \shell\[command]\command]
batfile [open] -- " %1 " %*
cmdfile [open] -- " %1 " %*
comfile [open] -- " %1 " %*
exefile [open] -- " %1 " %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
htmlfile [edit] -- Reg Error: Key error.
htmlfile [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [opennew] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [print] -- " %systemroot%\system32\rundll32.exe " " %systemroot%\system32\mshtml.dll " ,PrintHTML " %1 "
http [open] -- " C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe " -noautoupdate " %1 " (Opera Software)
https [open] -- " C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe " -noautoupdate " %1 " (Opera Software)
inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe " %1 " (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [open] -- " C:\Windows\System32\rundll32.exe " " C:\Windows\System32\ieframe.dll " ,OpenURL %l (Microsoft Corporation)
InternetShortcut [print] -- " C:\Windows\System32\rundll32.exe " " C:\Windows\System32\mshtml.dll " ,PrintHTML " %1 " (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- " %1 " %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- " %1 "
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- " %1 " /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd " %V " (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Directory [Winamp.Bookmark] -- " C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe " /BOOKMARK " %1 " (Nullsoft, Inc.)
Directory [Winamp.Enqueue] -- " C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe " /ADD " %1 " (Nullsoft, Inc.)
Directory [Winamp.Play] -- " C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe " " %1 " (Nullsoft, Inc.)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Applications\iexplore.exe [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} [OpenHomePage] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " (Microsoft Corporation)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\ & lt; key & gt; \shell\[command]\command]
batfile [open] -- " %1 " %*
cmdfile [open] -- " %1 " %*
comfile [open] -- " %1 " %*
cplfile [cplopen] -- %SystemRoot%\System32\control.exe " %1 " ,%* (Microsoft Corporation)
exefile [open] -- " %1 " %*
helpfile [open] -- Reg Error: Key error.
htmlfile [edit] -- Reg Error: Key error.
htmlfile [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [opennew] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
htmlfile [print] -- " %systemroot%\system32\rundll32.exe " " %systemroot%\system32\mshtml.dll " ,PrintHTML " %1 "
http [open] -- " C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe " -noautoupdate " %1 " (Opera Software)
https [open] -- " C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe " -noautoupdate " %1 " (Opera Software)
inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe " %1 " (Microsoft Corporation)
piffile [open] -- " %1 " %*
regfile [merge] -- Reg Error: Key error.
scrfile [config] -- " %1 "
scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l
scrfile [open] -- " %1 " /S
txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.
Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1
Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd " %V " (Microsoft Corporation)
Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Directory [Winamp.Bookmark] -- " C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe " /BOOKMARK " %1 " (Nullsoft, Inc.)
Directory [Winamp.Enqueue] -- " C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe " /ADD " %1 " (Nullsoft, Inc.)
Directory [Winamp.Play] -- " C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe " " %1 " (Nullsoft, Inc.)
Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Folder [explore] -- Reg Error: Value error.
Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)
Applications\iexplore.exe [open] -- " C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe " %1 (Microsoft Corporation)
CLSID\{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D} [OpenHomePage] -- Reg Error: Value error.

[color=#E56717]========== Security Center Settings ==========[/color]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]
" cval " = 1

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]
" VistaSp1 " = 28 4D B2 76 41 04 CA 01 [binary data]
" AntiVirusOverride " = 0
" AntiSpywareOverride " = 0
" FirewallOverride " = 0

[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\Vol]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]

[color=#E56717]========== Firewall Settings ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]
" DisableNotifications " = 0
" EnableFirewall " = 1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]
" DisableNotifications " = 0
" EnableFirewall " = 1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\PublicProfile]
" DisableNotifications " = 0
" EnableFirewall " = 1

[color=#E56717]========== Authorized Applications List ==========[/color]


[color=#E56717]========== Vista Active Open Ports Exception List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
" {006B1BF4-2E26-430C-B814-A3A6D4EEC5B0} " = rport=1900 | protocol=17 | dir=out | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {1C9BF2C4-A07C-4204-92E6-A5C751FDEE58} " = rport=10243 | protocol=6 | dir=out | app=system |
" {1E04F887-4E01-4757-933A-1DD35831AC8C} " = rport=445 | protocol=6 | dir=out | app=system |
" {2B0551A3-CB70-461D-B50A-62CF993EAA71} " = rport=2177 | protocol=6 | dir=out | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {2EEA2B5E-9B8F-4880-BA8F-954035DEDC40} " = lport=5355 | protocol=17 | dir=in | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {309F6CE9-E59F-46CE-8C88-1D82DCBBAD8B} " = lport=2177 | protocol=6 | dir=in | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {3DA9BBA5-86A6-457F-9CD2-9FB991A7D913} " = rport=5355 | protocol=17 | dir=out | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {42D3B0B4-C133-4623-9B2B-D953E4966DA2} " = lport=137 | protocol=17 | dir=in | app=system |
" {4664F37F-1F3E-4729-9525-81A1AED2C27C} " = lport=8182 | protocol=6 | dir=in | name=java(tm) platform se binary |
" {479862CC-A8EC-436F-918D-248AE838E2AA} " = rport=139 | protocol=6 | dir=out | app=system |
" {4B687122-E7B4-4B37-8C69-4944A22A813F} " = lport=139 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {671A48B2-5C54-4B35-89CA-14FDFCB47F32} " = rport=5355 | protocol=17 | dir=out | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {6D924582-0C33-4693-AF48-7A824C07E214} " = lport=445 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {7B0C0201-AFE8-4157-9478-0B4004398AFF} " = lport=10243 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {8B6F2C2C-8018-43A7-B7AC-26177AFB6846} " = lport=1900 | protocol=17 | dir=in | name=windows live communications platform (ssdp) |
" {8D88F372-F90A-46C1-8D7B-818D6D7FA0A8} " = lport=138 | protocol=17 | dir=in | app=system |
" {A178C801-3C62-4377-A504-137E1F2C6585} " = rport=138 | protocol=17 | dir=out | app=system |
" {A5EA5D85-F63D-4B17-BBED-DC116260C68D} " = lport=1900 | protocol=17 | dir=in | svc=ssdpsrv | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {AB96F78A-D1E3-4F3A-AF3D-8DBECB280055} " = rport=2177 | protocol=17 | dir=out | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {ACFB5A35-33A1-464B-B130-F823495748F1} " = lport=rpc | protocol=6 | dir=in | svc=spooler | app=%systemroot%\system32\spoolsv.exe |
" {B36B7768-F50C-44E2-99F3-8D7CF8C97D7E} " = lport=2869 | protocol=6 | dir=in | name=windows live communications platform (upnp) |
" {BD7D1ACA-E8E7-455E-8325-1833DCDBC430} " = lport=rpc-epmap | protocol=6 | dir=in | svc=rpcss | name=@firewallapi.dll,-28539 |
" {D5BE5C97-AD1A-4AFE-A876-432F379D0A77} " = lport=5355 | protocol=17 | dir=in | svc=dnscache | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {D86AC173-3B88-4F8D-9ECC-2AEB6C82BF8C} " = lport=2177 | protocol=17 | dir=in | svc=qwave | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {DD04E198-88AE-47CC-9059-BBC99098325A} " = lport=2869 | protocol=6 | dir=in | app=system |
" {EA95C400-AE9E-4EDD-BB70-5484EF1D39AA} " = rport=137 | protocol=17 | dir=out | app=system |
" {FF0E14E4-C858-4882-BB0F-5B5456352724} " = lport=5353 | protocol=17 | dir=in | name=java(tm) platform se binary |

[color=#E56717]========== Vista Active Application Exception List ==========[/color]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules]
" {00127973-34F8-4861-8470-0D2577D48E10} " = protocol=58 | dir=in | name=@firewallapi.dll,-28545 |
" {0767B6A8-0699-43DE-8FE8-2F2B782C52CA} " = dir=in | app=c:\program files (x86)\bearshare applications\bearshare\bearshare.exe |
" {16896D39-F294-4B16-86FC-7EEC19D3E6E7} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
" {179CC8A7-B9E0-48FF-AC5C-BE89267FD67F} " = dir=in | app=c:\program files (x86)\skype\phone\skype.exe |
" {3391D1BB-A205-4673-BC9E-757DBDBFB38B} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstrb.exe |
" {401C5F35-644F-4853-8130-0E7C92322530} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstrb.exe |
" {4C5C55D3-6471-46B0-8C69-F90DE933EB3F} " = dir=in | app=c:\program files (x86)\windows live\contacts\wlcomm.exe |
" {4F0FC47D-EE4E-46B2-9945-A784FAE24887} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {5A49B1A4-7BA7-4CF1-8116-5A13888B3E18} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {5B3CF587-354A-4C45-9A75-28C42D5E9E63} " = dir=in | app=c:\program files (x86)\windows live\messenger\msnmsgr.exe |
" {5C84079D-85B6-426E-930C-D4E6CA76D4AC} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
" {62E9D681-FEF1-4798-BFAC-5C6D02531A4C} " = protocol=6 | dir=in | app=d:\game test\launcher.patch.exe |
" {69E1900C-6EDB-4A61-A4C2-7DA5B337B6E2} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
" {6DA92D54-8B15-4923-AF1C-FE5CA6DE420D} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\music toolbar\datamngr\srtool~1\ie\dtuser.exe |
" {72B28475-A520-4296-95E1-8EEDBDCB8E14} " = protocol=6 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmpnetwk.exe |
" {7B2D60B3-3929-4579-B24E-35347B3DD96E} " = protocol=6 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstra.exe |
" {7F1CD611-85F0-4353-BE0D-F9F9409ADE3C} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
" {89646AAF-9713-4561-878F-A19DA92EB74C} " = protocol=1 | dir=out | name=@firewallapi.dll,-28544 |
" {91E76949-866F-4FFA-A05B-B0085FDC8DA9} " = dir=in | app=c:\program files (x86)\windows live\mesh\moe.exe |
" {964EDEF9-D27B-4C8E-B147-A74CD143B7A2} " = protocol=6 | dir=out | app=system |
" {9E8159C3-7985-4BCD-A006-F5BFAAFEC9FF} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\windows\syswow64\pnkbstra.exe |
" {A6A6C26C-29F6-4F8D-9975-7E3DEC5994B1} " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\music toolbar\datamngr\srtool~1\ie\dtuser.exe |
" {AAD1FB6E-F2B4-4561-9B2C-8C7958131932} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {AF8DD5E6-2498-4530-92B6-E9166374B8A9} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {BEECD646-17EC-457F-A076-56FF82E49452} " = protocol=6 | dir=out | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
" {C14DA3C4-EE2A-4E84-8734-DF43B07BDC41} " = protocol=58 | dir=out | name=@firewallapi.dll,-28546 |
" {C48E780D-9EB8-48EC-ABA1-A5527B8CF1A4} " = protocol=17 | dir=in | app=d:\game test\launcher.patch.exe |
" {C58D6801-938E-4B20-8234-B0EDFC0CD197} " = protocol=17 | dir=in | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" {D0202D11-AE31-435D-925F-E697AEDCCC24} " = protocol=1 | dir=in | name=@firewallapi.dll,-28543 |
" {D6B277E8-7770-4587-A972-2CB5588CAEDF} " = dir=in | app=c:\users\expert\appdata\local\facebook\video\skype\facebookvideocalling.exe |
" {DA2B8DD7-3A79-492F-A7E6-A036B42CC1BA} " = protocol=6 | dir=out | svc=upnphost | app=%systemroot%\system32\svchost.exe |
" {F804C9E3-71AE-4DDF-A3DA-FFAD823EC53B} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles(x86)%\windows media player\wmplayer.exe |
" {FB7BFA88-1B01-48E4-8191-0238CCF2E932} " = protocol=17 | dir=out | app=%programfiles%\windows media player\wmplayer.exe |
" TCP Query User{094043E1-69DA-4BED-8A36-187595285282}C:\program files (x86)\winamp\winamp.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\winamp\winamp.exe |
" TCP Query User{5C393A73-7168-4EDA-B82D-EEAF774220A0}C:\program files (x86)\epson software\event manager\eeventmanager.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\epson software\event manager\eeventmanager.exe |
" TCP Query User{6B975BA8-32CB-4807-8D3C-CA2A87D7F3A5}C:\program files (x86)\gadu-gadu 10\gg.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\gadu-gadu 10\gg.exe |
" TCP Query User{7D25BD73-A653-4589-BD39-FF1E94672EFB}C:\program files (x86)\gadu-gadu 10\gg.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\gadu-gadu 10\gg.exe |
" TCP Query User{9C65A926-5264-4FE0-8C5F-F42E9522126A}D:\game test\launcher.exe " = protocol=6 | dir=in | app=d:\game test\launcher.exe |
" TCP Query User{B017568E-E45E-495C-B35E-2CC250F56189}C:\program files (x86)\epson software\event manager\eeventmanager.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\epson software\event manager\eeventmanager.exe |
" TCP Query User{D40F337D-93BD-40BB-8959-780A99ACF7D6}C:\users\public\games\cryptic studios\neverwinter\live\gameclient.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\users\public\games\cryptic studios\neverwinter\live\gameclient.exe |
" TCP Query User{E8130B49-8AEB-4BCB-BCDB-150EAC0A1F51}C:\program files (x86)\ea games\battlefield play4free\bfp4f.exe " = protocol=6 | dir=in | app=c:\program files (x86)\ea games\battlefield play4free\bfp4f.exe |
" UDP Query User{252C3B6E-CB3B-4F3C-A9DC-EB40A5C4B978}C:\users\public\games\cryptic studios\neverwinter\live\gameclient.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\users\public\games\cryptic studios\neverwinter\live\gameclient.exe |
" UDP Query User{5E14BF91-8920-4C7C-8594-54FD49ACDC89}C:\program files (x86)\epson software\event manager\eeventmanager.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\epson software\event manager\eeventmanager.exe |
" UDP Query User{7BA2F50E-7E8C-4648-BE4A-D65EBBD8534D}C:\program files (x86)\winamp\winamp.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\winamp\winamp.exe |
" UDP Query User{B39AA76E-2E38-40A7-B57B-8103E8205471}D:\game test\launcher.exe " = protocol=17 | dir=in | app=d:\game test\launcher.exe |
" UDP Query User{C9783AE0-CD91-4C9D-88CA-2E9CED0AE9A5}C:\program files (x86)\gadu-gadu 10\gg.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\gadu-gadu 10\gg.exe |
" UDP Query User{CF35E501-9973-43A1-A651-BB531E66D29B}C:\program files (x86)\epson software\event manager\eeventmanager.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\epson software\event manager\eeventmanager.exe |
" UDP Query User{E0CC961F-652F-49FA-AE32-B4B8B185ECF2}C:\program files (x86)\gadu-gadu 10\gg.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\gadu-gadu 10\gg.exe |
" UDP Query User{F95A452B-3D7D-48F9-88BB-4BECF6DACC19}C:\program files (x86)\ea games\battlefield play4free\bfp4f.exe " = protocol=17 | dir=in | app=c:\program files (x86)\ea games\battlefield play4free\bfp4f.exe |

[color=#E56717]========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========[/color]

64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" {0437C01E-70D6-489B-B504-952F59912A72} " = Windows Live Family Safety
" {13F4A7F3-EABC-4261-AF6B-1317777F0755} " = Fast Boot
" {1AAF3A3B-7B32-4DDF-8ABB-438DAEB46EEC} " = Windows Live Family Safety
" {1B8ABA62-74F0-47ED-B18C-A43128E591B8} " = Windows Live ID Sign-in Assistant
" {22AB5CFD-B3DB-414E-9F99-4D024CCF1DA6} " = Windows Live Remote Client Resources
" {230D1595-57DA-4933-8C4E-375797EBB7E1} " = Bluetooth Win7 Suite (64)
" {2426E29F-9E8C-4C0B-97FC-0DB690C1ED98} " = Windows Live Remote Client Resources
" {27F3F8DE-AC95-4E10-90A6-EBA999DDBCAF} " = Windows Live Remote Service Resources
" {29CFD07F-4971-41B0-B14D-621ACCC264AC} " = Windows Live Remote Service Resources
" {2F304EF4-0C31-47F4-8557-0641AAE4197C} " = Windows Live Remote Client Resources
" {34384A2A-2CA2-4446-AB0E-1F360BA2AAC5} " = Windows Live Remote Service Resources
" {3921492E-82D2-4180-8124-E347AD2F2DB4} " = Windows Live Remote Client Resources
" {456FB9B5-AFBC-4761-BBDC-BA6BAFBB818F} " = Windows Live Remote Client Resources
" {46A5FBE9-ADB3-4493-A1CC-B4CFFD24D26A} " = Windows Live Family Safety
" {480F28F0-8BCE-404A-A52E-0DBB7D1CE2EF} " = Windows Live Remote Service Resources
" {4827A9B4-FC4C-4BA9-9EFB-10CF703E7C3A} " = Windows Live Family Safety
" {4970B06C-7708-4AAB-9341-3FD1D9B1AA34} " = Windows Live Family Safety
" {5141AA6E-5FAC-4473-BFFB-BEE69DDC7F2B} " = Windows Live Remote Service Resources
" {5151E2DB-0748-4FD1-86A2-72E2F94F8BE7} " = Windows Live Remote Service Resources
" {5F44A3A1-5D24-4708-8776-66B42B174C64} " = Windows Live Remote Client Resources
" {61407251-7F7D-4303-810D-226A04D5CFF3} " = Windows Live Remote Service Resources
" {641B32DB-8226-4250-86C9-34671162F5D5} " = Windows Live Remote Client Resources
" {656DEEDE-F6AC-47CA-A568-A1B4E34B5760} " = Windows Live Remote Service Resources
" {65EDA937-3C7B-4009-99A1-795FD3FBECF5} " = Windows Live Family Safety
" {6A2482BC-733A-404A-939A-2D5BC636E6F9} " = Windows Live Remote Service Resources
" {701D8EE6-6A5A-4509-9740-35F551193CE0} " = Windows Live Family Safety
" {76BB831E-D059-449A-AFDE-2A677E45DF18} " = Windows Live Family Safety
" {78654366-5889-4A70-90D9-04B00709EEE0} " = Windows Live Remote Client Resources
" {8068ACF9-B398-4C14-BEF6-817F12024707} " = Windows Live Family Safety
" {847B0532-55E3-4AAF-8D7B-E3A1A7CD17E5} " = Windows Live Remote Client Resources
" {89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00} " = Microsoft Silverlight
" {8E34682C-8118-31F1-BC4C-98CD9675E1C2} " = Microsoft .NET Framework 4 Extended
" {90140000-006D-0415-1000-0000000FF1CE} " = Moduł Szybka instalacja pakietu Microsoft Office 2010
" {95120000-00B9-0409-1000-0000000FF1CE} " = Microsoft Application Error Reporting
" {97A295A7-8840-4B35-BB61-27A8F4512CA3} " = Windows Live Remote Service Resources
" {9B6239BF-4E85-4590-8D72-51E30DB1A9AA} " = ASUS Power4Gear Hybrid
" {9E9C960F-7F47-46D5-A95D-950B354DE2B8} " = Windows Live Remote Service Resources
" {A49402DD-2781-3782-B0CF-52BDA349E3F3} " = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile PLK Language Pack
" {A6752BB4-C571-4F3B-9A47-97405068DE0B} " = Windows Live Family Safety
" {B2FE1952-0186-46c3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.ControlPanel " = Panel sterowania NVIDIA 311.44
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver " = NVIDIA Sterownik graficzny 311.44
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Optimus " = NVIDIA Optimus 1.11.3
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Update " = Aktualizacje NVIDIA 1.11.3
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_installer " = NVIDIA Install Application
" {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_NVIDIA.Update " = NVIDIA Update Components
" {B680A663-1A15-47A5-A07C-7DF9A97558B7} " = Windows Live Remote Client Resources
" {B77EFA0B-9BD3-4122-9F9A-15A963B5EA24} " = Intel(R) Turbo Boost Technology Monitor 2.0
" {BD864ECC-620D-4240-AB9A-B5F7340E337C} " = Windows Live Family Safety
" {C02C2C22-2EB1-47C8-B74F-8AB1A62FAE31} " = Windows Live Family Safety
" {C933FB4A-CFC0-4DDD-8FB1-A437B6C58B34} " = Windows Live Family Safety
" {CB5FBF73-7CE7-481C-8598-8D4C34705C23} " = Windows Live Family Safety
" {D07A61E5-A59C-433C-BCBD-22025FA2287B} " = Windows Live Language Selector
" {D157C6E7-5847-4FD1-BEDC-7389493874F6} " = Windows Live Remote Service Resources
" {D3E4F422-7E0F-49C7-8B00-F42490D7A385} " = Windows Live Remote Service Resources
" {D4AD39AD-091E-4D33-BB2B-59F6FCB8ADC3} " = Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 x64 ENU
" {DA54F80E-261C-41A2-A855-549A144F2F59} " = Windows Live MIME IFilter
" {DF6D988A-EEA0-4277-AAB8-158E086E439B} " = Windows Live Remote Client
" {E02A6548-6FDE-40E2-8ED9-119D7D7E641F} " = Windows Live Remote Service
" {E10CB758-D5FD-4A2D-A1C9-459D6BB0C035} " = Windows Live Remote Client Resources
" {ED421F97-E1C3-4E78-9F54-A53888215D58} " = Windows Live Remote Client Resources
" {F0793412-6407-4870-9A8C-6FE198A4EB12} " = Windows Live Remote Client Resources
" {F5B09CFD-F0B2-36AF-8DF4-1DF6B63FC7B4} " = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
" Adobe Flash Player ActiveX " = Adobe Flash Player 11 ActiveX 64-bit
" Elantech " = ETDWare PS/2-X64 8.0.5.0_WHQL
" EPSON SX125 Series " = Odinstaluj drukarkę EPSON SX125 Series
" Microsoft .NET Framework 4 Client Profile " = Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
" Microsoft .NET Framework 4 Client Profile PLK Language Pack " = Polski pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
" Microsoft .NET Framework 4 Extended " = Microsoft .NET Framework 4 Extended

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" {03B8AA32-F23C-4178-B8E6-09ECD07EAA47} " = Epson Event Manager
" {047377C9-C74B-4345-82E8-03BAE5DF2C32} " = Windows Live Writer
" {0654EA5D-308A-4196-882B-5C09744A5D81} " = Windows Live Photo Common
" {073F306D-9851-4969-B828-7B6444D07D55} " = Windows Live Photo Common
" {0785A0B6-07DF-43CF-B147-E1EB4CEA0345} " = Windows Live Messenger
" {09922FFE-D153-44AE-8B60-EA3CB8088F93} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {0A093C39-CBB3-4142-B93F-562F176B6305} " = Windows Live Mesh
" {0B0F231F-CE6A-483D-AA23-77B364F75917} " = Windows Live Installer
" {0B80A0FD-755A-4796-BFB0-A7B07366F33A} " = Windows Live Mail
" {0C1931EB-8339-4837-8BEC-75029BF42734} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {1168ECF1-2932-4E86-BC83-560C256C8022} " = Windows Live Photo Common
" {11778DA1-0495-4ED9-972F-F9E0B0367CD5} " = Windows Live Writer
" {17835B63-8308-427F-8CF5-D76E0D5FE457} " = Windows Live Essentials
" {19ADD3BF-C42B-47DC-81C6-5E9731B668C4} " = ,,Windows Live Essentials"
" {19BA08F7-C728-469C-8A35-BFBD3633BE08} " = Windows Live Movie Maker
" {1BCF995D-78B8-4883-BC8E-D7A32BB463DA} " = Windows Live Messenger
" {1D6C2068-807F-4B76-A0C2-62ED05656593} " = Windows Live Writer
" {1DA6D447-C54D-4833-84D4-3EA31CAECE9B} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {1DBD1F12-ED93-49C0-A7CC-56CBDE488158} " = ASUS LifeFrame3
" {1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
" {1F6AB0E7-8CDD-4B93-8A23-AA9EB2FEFCE4} " = Junk Mail filter update
" {1FC83EAE-74C8-4C72-8400-2D8E40A017DE} " = Windows Live Writer
" {200FEC62-3C34-4D60-9CE8-EC372E01C08F} " = Windows Live SOXE Definitions
" {20FDF948-C8ED-4543-A539-F7F4AEF5AFA2} " = Wireless Console 3
" {26513CE5-7A51-478D-93BD-AC1D38103463} " = Windows Live Messenger
" {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216029FF} " = Java(TM) 6 Update 29
" {26E3C07C-7FF7-4362-9E99-9E49E383CF16} " = Windows Live Writer Resources
" {2720009D-9566-45A7-A370-0E6DAC313F3F} " = ,,Windows Live Mail"
" {2902F983-B4C1-44BA-B85D-5C6D52E2C441} " = Windows Live Mesh ActiveX Control for Remote Connections
" {2a0c92d6-13da-40a9-9f3c-99bf177bb280} " = Nero 9 Essentials
" {2BA5FD10-653F-4CAF-9CCD-F685082A1DC1} " = Windows Live Writer
" {2C7E8AA1-9C03-4606-BF34-5D99D07964DA} " = Windows Live Messenger
" {2CC0789D-D31B-445F-8970-6E058BE39754} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {2D3E034E-F76B-410A-A169-55755D2637BB} " = Windows Live Mesh
" {303143DD-1F6D-4BC5-9342-FFC2E19B2DBD} " = Windows Live Messenger
" {310C1558-F6B5-4889-98B0-7471966BA7F2} " = Epson Easy Photo Print 2
" {3336F667-9049-4D46-98B6-4C743EEBC5B1} " = Windows Live Photo Gallery
" {34C4F5AF-D757-4E6A-ABCA-65AB5A50A1A8} " = Windows Live Messenger
" {34F4D9A4-42C2-4348-BEF4-E553C84549E7} " = Windows Live Photo Gallery
" {3A9FC03D-C685-4831-94CF-4EDFD3749497} " = Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU
" {3B8F240C-B75E-4A1E-BDCC-6C7F033078A3} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {40BF1E83-20EB-11D8-97C5-0009C5020658} " = CyberLink Power2Go
" {410DF0AA-882D-450D-9E1B-F5397ACFFA80} " = Windows Live Essentials
" {418BAAD1-754D-48B4-B078-46EF4F25AF42} " = Google Drive
" {4264C020-850B-4F08-ACBE-98205D9C336C} " = Windows Live Writer
" {442032CB-900C-49C7-B4B4-2B76525DD403} " = Windows Live Photo Common
" {4444F27C-B1A8-464E-9486-4C37BAB39A09} " = ??????????? ?? Windows Live
" {458F399F-62AC-4747-99F5-499BBF073D29} " = Windows Live Writer Resources
" {4948F757-3F62-47C9-AFC3-2742DCA3D6EF} " = Sevroll Compositor 4.1
" {4A03706F-666A-4037-7777-5F2748764D10} " = Java Auto Updater
" {4C378B16-46B7-4DA1-A2CE-2EE676F74680} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {4D141929-141B-4605-95D6-2B8650C1C6DA} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {4D43D635-6FDA-4fa5-AA9B-23CF73D058EA} " = Nero StartSmart OEM
" {50300123-F8FC-4B50-B449-E847D04F1BA2} " = Windows Live Messenger
" {517EAAB9-C35E-4949-B8C2-20C241162BBB} " = Windows Live Pošta
" {5275D81E-83AD-4DE4-BC2B-6E6BA3A33244} " = Windows Live Writer Resources
" {539A0CEA-17E4-4FE4-A5E8-EC5D40610A79} " = ,,Windows Live Messenger"
" {545192D4-E817-4EAA-834D-623EA50CF268} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {55E61709-D7D4-43C0-B45D-BFAF5C09A02D} " = OpenOffice 4.0.0
" {56C049BE-79E9-4502-BEA7-9754A3E60F9B} " = neroxml
" {579684A4-DDD5-4CA3-9EA8-7BE7D9593DB4} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {5CF5B1A5-CBC3-42F0-8533-5A5090665862} " = Windows Live Mesh
" {5D163056-96B7-440F-A836-89BA5D3CFF2F} " = Windows Live Photo Common
" {5D2E7BD7-4B6F-4086-BA8A-E88484750624} " = Windows Live Writer Resources
" {5E627606-53B9-42D1-97E1-D03F6229E248} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {60C3C026-DB53-4DAB-8B97-7C1241F9A847} " = Windows Live Movie Maker
" {612C34C7-5E90-47D8-9B5C-0F717DD82726} " = swMSM
" {64376910-1860-4CEF-8B34-AA5D205FC5F1} " = Poczta usługi Windows Live
" {6491AB99-A11E-41FD-A5E7-32DE8A097B8E} " = Windows Live Essentials
" {64B2D6B3-71AC-45A7-A6A1-2E07ABF58341} " = Windows Live Movie Maker
" {65153EA5-8B6E-43B6-857B-C6E4FC25798A} " = Intel(R) Management Engine Components
" {682B3E4F-696A-42DE-A41C-4C07EA1678B4} " = Windows Live SOXE
" {68E30A3E-5D3F-476B-A858-B3CA453FF180} " = Compositor
" {69C9C672-400A-43A0-B2DE-9DB38C371282} " = Windows Live Writer
" {6ABE832B-A5C7-44C1-B697-3E123B7B4D5B} " = Windows Live Mesh
" {6B3BAE39-4ED1-4EEB-9769-A3AA0AA58CB4} " = Windows Live Movie Maker
" {6B556C37-8919-4991-AC34-93D018B9EA49} " = Windows Live Photo Common
" {6D30E864-46AE-435B-8230-8B5D42B4AE37} " = Windows Live Messenger
" {6DCE9C3E-3DB7-4C3C-8B80-BC55781BB7B6} " = Windows Live Writer Resources
" {6EE9F44A-B8C7-4CDB-B2A9-441AF2AE315A} " = Windows Live Messenger
" {6F37D92B-41AA-44B7-80D2-457ABDE11896} " = Windows Live Photo Common
" {710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2} " = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
" {71684DFF-CDED-450C-AF0C-4A1A6438A1A5} " = Windows Live Essentials
" {7272F232-A7E0-4B2B-A5D2-71B7C5E2379C} " = Windows Live Fotótár
" {7373E17D-18E0-44A7-AC3A-6A3BFB85D3B3} " = Windows Live Movie Maker
" {7748ac8c-18e3-43bb-959b-088faea16fb2} " = Nero StartSmart
" {77BC9EAF-14C7-4338-9B1C-D5A3E142C0B8} " = Windows Live Photo Common
" {77DAF553-291A-4471-988C-5677D90DB57E} " = Windows Live Writer Resources
" {78906B56-0E81-42A7-AC25-F54C946E1538} " = Windows Live Photo Common
" {7A3C7E05-EE37-47D6-99E1-2EB05A3DA3F7} " = Skype(TM) 6.14
" {7A9D47BA-6D50-4087-866F-0800D8B89383} " = Podstawowe programy Windows Live
" {7AF8E500-B349-4A77-8265-9854E9A47925} " = Windows Live Movie Maker
" {7BA19818-F717-4DFB-BC11-FAF17B2B8AEE} " = Pošta Windows Live
" {7CB529B2-6C74-4878-9C3F-C29C3C3BBDC6} " = Windows Live Writer Resources
" {7D0DE76C-874E-4BDE-A204-F4240160693E} " = Windows Live Photo Common
" {7E90B133-FF47-48BB-91B8-36FC5A548FE9} " = Windows Live Writer Resources
" {80956555-A512-4190-9CAD-B000C36D6B6B} " = Windows Live Messenger
" {80E8C65A-8F70-4585-88A2-ABC54BABD576} " = Windows Live Mesh
" {826A9D28-CAB2-4950-8AAA-B639DCA444CE} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {82803FF3-563F-414F-A403-8D4C167D4120} " = Windows Live Mail
" {829CDAAD-5AF1-482F-978B-591C16A34ACC} " = Windows Live Messenger
" {83C292B7-38A5-440B-A731-07070E81A64F} " = Windows Live PIMT Platform
" {84267681-BF16-40B6-9564-27BC57D7D71C} " = Windows Live Photo Common
" {86E6D3A7-3ADC-44C0-B94E-85D2A9DD36B0} " = Windows Live Writer
" {878CADF7-5BD6-4A29-A6F4-AC51C0CE8068} " = Alcor Micro USB Card Reader
" {8C6D6116-B724-4810-8F2D-D047E6B7D68E} " = Mesh Runtime
" {8D33ECF4-1A77-4674-ABAE-DFF978C5BC0A} " = Windows Live Movie Maker
" {8DD46C6A-0056-4FEC-B70A-28BB16A1F11F} " = MSVCRT
" {8DF41A9F-FE13-43E8-A003-5F9B55A011EE} " = Facebook Video Calling 2.0.0.447
" {8EFCE1F8-8ADB-40F2-BED7-7728BED00EC0} " = Windows Live Essentials
" {8F21291E-0444-4B1D-B9F9-4370A73E346D} " = WinFlash
" {90140011-0066-0415-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office Starter 2010 - Polski
" {92EA4134-10D1-418A-91E1-5A0453131A38} " = Windows Live Movie Maker
" {95140000-0070-0000-0000-0000000FF1CE} " = Microsoft Office 2010
" {97F77D62-5110-4FA3-A2D3-410B92D31199} " = Windows Live Fotogaléria
" {99BE7F5D-AB52-4404-9E03-4240FFAA7DE9} " = Windows Live Mesh
" {9BE518E6-ECC6-35A9-88E4-87755C07200F} " = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
" {9D56775A-93F3-44A3-8092-840E3826DE30} " = Windows Live Mail
" {9E771D5B-C429-4CBC-8730-3EBD9EC99E4C} " = Windows Live Movie Maker
" {A0C91188-C88F-4E86-93E6-CD7C9A266649} " = Windows Live Mesh
" {A101F637-2E56-42C0-8E08-F1E9086BFAF3} " = Windows Live Movie Maker
" {A1668729-C4D2-49AE-877B-FB608362FFF1} " = Windows Live Essentials
" {A726AE06-AAA3-43D1-87E3-70F510314F04} " = Windows Live Writer
" {A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2} " = Google Update Helper
" {A9BDCA6B-3653-467B-AC83-94367DA3BFE3} " = Windows Live Photo Common
" {AAAFC670-569B-4A2F-82B4-42945E0DE3EF} " = Windows Live Writer
" {AAF454FC-82CA-4F29-AB31-6A109485E76E} " = Windows Live Writer
" {AB5C933E-5C7D-4D30-B314-9C83A49B94BE} " = ATK Package
" {AB78C965-5C67-409B-8433-D7B5BDB12073} " = Windows Live Writer Resources
" {ABE2F2AA-7ADC-4717-9573-BF3F83C696AC} " = Windows Live Mail
" {AC76BA86-7AD7-1045-7B44-AA1000000001} " = Adobe Reader X (10.1.9) - Polish
" {AD001A69-88CC-4766-B2DB-3C1DFAB9AC72} " = Windows Live Mesh
" {B04A0E2F-1E4C-4E61-B18E-3B2BD6779CA7} " = Formant ActiveX programu Windows Live Mesh odpowiedzialny za obsługę połączeń zdalnych
" {B0AD205F-60D0-4084-AFB8-34D9A706D9A8} " = Windows Live Essentials
" {B2D55EB8-32C5-4B43-9006-9E97DECBA178} " = Epson Easy Photo Print Plug-in for PMB(Picture Motion Browser)
" {b2ec4a38-b545-4a00-8214-13fe0e915e6d} " = Advertising Center
" {B7B67AA5-12DA-4F01-918D-B1BF66779D8A} " = Windows Live Writer Resources
" {B81722D3-0A95-4BDE-AA1A-A2A5D12FCDB2} " = Windows Live Foto-galerija
" {B9B66F77-9D00-4CA4-BDF1-BBA8236B4DB6} " = Windows Live Writer
" {BD4EBDB5-EB14-4120-BB04-BE0A26C7FB3E} " = Windows Live Photo Common
" {bd5ca0da-71ad-43da-b19e-6eee0c9adc9a} " = Nero ControlCenter
" {BF35168D-F6F9-4202-BA87-86B5E3C9BF7A} " = Windows Live Mesh
" {C01FCACE-CC3D-49A2-ADC2-583A49857C58} " = Windows Live Essentials
" {C08D5964-C42F-48EE-A893-2396F9562A7C} " = Windows Live Mesh
" {C1C9D199-B4DD-4895-92DD-9A726A2FE341} " = Windows Live Writer
" {C454280F-3C3E-4929-B60E-9E6CED5717E7} " = Windows Live Mail
" {C59C179C-668D-49A9-B6EA-0121CCFC1243} " = CyberLink LabelPrint
" {C66824E4-CBB3-4851-BB3F-E8CFD6350923} " = Windows Live Mail
" {C7DEE8F5-29D4-4A5E-823B-4A7850C5E53D} " = Windows Live'i fotogalerii
" {C8421D85-CA0E-4E93-A9A9-B826C4FB88EA} " = Windows Live Mail
" {C877E454-FA36-409A-A00E-1240CEC61BBD} " = ,,Windows Live" fotogalerija
" {CB3F59BB-7858-41A1-A7EA-4B8A6FC7D431} " = Galeria fotografii usługi Windows Live
" {CB66242D-12B1-4494-82D2-6F53A7E024A3} " = Galerie foto Windows Live
" {CE95A79E-E4FC-4FFF-8A75-29F04B942FF2} " = Windows Live UX Platform
" {CF936193-C584-458C-B793-15FA945621AF} " = Windows Live fotoatt?lu galerija
" {CF9DEFAA-12CD-4D04-AA45-F9F667D21E2E} " = Windows Live Movie Maker
" {D06F10C5-3EDD-4B29-A3B5-16BBB9A047F8} " = Windows Live Mesh
" {D07B1FDA-876B-4914-9E9A-309732B6D44F} " = Windows Live Mail
" {D0B44725-3666-492D-BEF6-587A14BD9BD9} " = MSVCRT_amd64
" {D27DF849-C8C7-4892-A7F1-E0B381A1BD01} " = Windows Live Writer
" {D436F577-1695-4D2F-8B44-AC76C99E0002} " = Windows Live Photo Common
" {D45240D3-B6B3-4FF9-B243-54ECE3E10066} " = Windows Live Communications Platform
" {D5A4E5F3-9ACD-412E-B380-F838DF9787B9} " = Windows Live Writer Resources
" {D987098B-3AD4-4E88-B80E-CF27A32D1955} " = Windows Live Writer Resources
" {dba84796-8503-4ff0-af57-1747dd9a166d} " = Nero Online Upgrade
" {DDC8BDEE-DCAC-404D-8257-3E8D4B782467} " = Windows Live Writer Resources
" {DECDCB7C-58CC-4865-91AF-627F9798FE48} " = Windows Live Mesh
" {E09C4DB7-630C-4F06-A631-8EA7239923AF} " = D3DX10
" {E5377D46-83C5-445A-A1F1-830336B42A10} " = Windows Live Galerija fotografija
" {E55E0C35-AC3C-4683-BA2F-834348577B80} " = Windows Live Writer
" {E59969EA-3B5B-4B24-8B94-43842A7FBFE9} " = Fotogalerija Windows Live
" {E657B243-9AD4-4ECC-BE81-4CCF8D667FD0} " = ASUS Live Update
" {E71E60C1-533E-45A5-8D80-E475E88D2B17}_is1 " = Game Park Console
" {e8a80433-302b-4ff1-815d-fcc8eac482ff} " = Nero Installer
" {EA777812-4905-4C08-8F6E-13BDCC734609} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {EAB1BDF2-734A-4D44-9169-7615D185C974} " = Windows Live Mesh
" {EB4DF488-AAEF-406F-A341-CB2AAA315B90} " = Windows Live Messenger
" {EC20FB81-9B5E-4B97-92A2-8DC52548EFCE} " = Windows Live Mesh
" {EC8BD21F-0CA0-4BBF-97D9-4A52B30041A1} " = ASUS Virtual Camera
" {EE492B20-FB15-4A98-883C-3054354A11F8} " = Windows Live Messenger
" {F0B430D1-B6AA-473D-9B06-AA3DD01FD0B8} " = Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]
" {F0E3AD40-2BBD-4360-9C76-B9AC9A5886EA} " = Intel(R) Processor Graphics
" {F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC} " = Realtek High Definition Audio Driver
" {F4BEA6C1-AAC3-4810-AAEA-588E26E0F237} " = Windows Live UX Platform Language Pack
" {F66430D8-08E6-4C96-B9B7-90E66E27D58C} " = Windows Live Mail
" {F80E5450-3EF3-4270-B26C-6AC53BEC5E76} " = Windows Live Movie Maker
" {F8A9085D-4C7A-41a9-8A77-C8998A96C421} " = Intel(R) Control Center
" {FA6CF94F-DACF-4FE7-959D-55C421B91B17} " = Windows Live Mail
" {FB3D07AE-73D0-47A9-AC12-6F50BF8B6202} " = Windows Live Movie Maker
" {FB79FDB7-4DE1-453D-99FE-9A880F57380E} " = Windows Live Fotogalerie
" {FE044230-9CA5-43F7-9B58-5AC5A28A1F33} " = Windows Live Essentials
" {FE62C88B-425B-4BDE-8B70-CD5AE3B83176} " = Windows Live Essentials
" {FEEF7F78-5876-438B-B554-C4CC426A4302} " = Windows Live Essentials
" {FF737490-5A2D-4269-9D82-97DB2F7C0B09} " = Windows Live Movie Maker
" Adobe Flash Player Plugin " = Adobe Flash Player 13 Plugin
" Adobe Shockwave Player " = Adobe Shockwave Player 12.0
" avast " = avast! Free Antivirus
" BearShare " = BearShare
" EPSON Scanner " = EPSON Scan
" EPSON SX125 Series Manual " = EPSON SX125 Series Podręcznik
" Google Chrome " = Google Chrome
" InstallShield_{40BF1E83-20EB-11D8-97C5-0009C5020658} " = CyberLink Power2Go
" InstallShield_{878CADF7-5BD6-4A29-A6F4-AC51C0CE8068} " = Alcor Micro USB Card Reader
" InstallShield_{C59C179C-668D-49A9-B6EA-0121CCFC1243} " = CyberLink LabelPrint
" KLiteCodecPack_is1 " = K-Lite Codec Pack 6.2.0 (Basic)
" Malwarebytes Anti-Malware_is1 " = Malwarebytes Anti-Malware wersja 2.0.1.1004
" Mozilla Firefox 29.0 (x86 pl) " = Mozilla Firefox 29.0 (x86 pl)
" Mozilla Thunderbird 24.4.0 (x86 pl) " = Mozilla Thunderbird 24.4.0 (x86 pl)
" MozillaMaintenanceService " = Mozilla Maintenance Service
" Office14.Click2Run " = Moduł Szybka instalacja pakietu Microsoft Office 2010
" Opera 21.0.1432.57 " = Opera Stable 21.0.1432.57
" PhotoScape " = PhotoScape
" PRO100_is1 " = PRO100 wersja 4.61
" Winamp " = Winamp
" WinLiveSuite " = Windows Live Essentials

[color=#E56717]========== HKEY_USERS Uninstall List ==========[/color]

[HKEY_USERS\S-1-5-21-215579507-2278234000-72783408-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]
" UnityWebPlayer " = Unity Web Player
" Winamp Detect " = Detektor Winampa

[color=#E56717]========== Last 20 Event Log Errors ==========[/color]

[ Application Events ]
Error - 2014-05-06 14:33:18 | Computer Name = expert-Komputer | Source = CVHSVC | ID = 100
Description = Tylko informacje. Too many failures while downloading ranges: 2

Error - 2014-05-06 14:34:09 | Computer Name = expert-Komputer | Source = CVHSVC | ID = 100
Description = Tylko informacje. (Stream product id=0x0066): Streaming Failed

Error - 2014-05-06 17:51:34 | Computer Name = expert-Komputer | Source = CVHSVC | ID = 100
Description = Tylko informacje. Too many failures while downloading ranges: 2

Error - 2014-05-06 17:52:05 | Computer Name = expert-Komputer | Source = CVHSVC | ID = 100
Description = Tylko informacje. (Stream product id=0x0066): Streaming Failed

Error - 2014-05-06 18:00:05 | Computer Name = expert-Komputer | Source = CVHSVC | ID = 100
Description = Tylko informacje. Too many failures while downloading ranges: 2

Error - 2014-05-06 18:01:23 | Computer Name = expert-Komputer | Source = CVHSVC | ID = 100
Description = Tylko informacje. (Stream product id=0x0066): Streaming Failed

Error - 2014-05-06 18:09:30 | Computer Name = expert-Komputer | Source = CVHSVC | ID = 100
Description = Tylko informacje. Too many failures while downloading ranges: 2

Error - 2014-05-06 18:11:21 | Computer Name = expert-Komputer | Source = CVHSVC | ID = 100
Description = Tylko informacje. (Stream product id=0x0066): Streaming Failed

Error - 2014-05-07 11:25:51 | Computer Name = expert-Komputer | Source = CVHSVC | ID = 100
Description = Tylko informacje. Too many failures while downloading ranges: 2

Error - 2014-05-07 11:26:58 | Computer Name = expert-Komputer | Source = CVHSVC | ID = 100
Description = Tylko informacje. (Stream product id=0x0066): Streaming Failed

[ Media Center Events ]
Error - 2012-10-27 21:01:48 | Computer Name = expert-Komputer | Source = MCUpdate | ID = 0
Description = 02:01:48 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 02:01:48
- Nie można skontaktować się z serwerem..

Error - 2012-10-27 21:01:59 | Computer Name = expert-Komputer | Source = MCUpdate | ID = 0
Description = 02:01:54 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 02:01:54
- Nie można skontaktować się z serwerem..

Error - 2012-10-28 05:11:32 | Computer Name = expert-Komputer | Source = MCUpdate | ID = 0
Description = 10:11:32 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 10:11:32
- Nie można skontaktować się z serwerem..

Error - 2012-10-28 05:11:41 | Computer Name = expert-Komputer | Source = MCUpdate | ID = 0
Description = 10:11:37 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 10:11:37
- Nie można skontaktować się z serwerem..

Error - 2012-10-29 03:22:05 | Computer Name = expert-Komputer | Source = MCUpdate | ID = 0
Description = 08:22:05 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 08:22:05
- Nie można skontaktować się z serwerem..

Error - 2012-10-29 03:22:14 | Computer Name = expert-Komputer | Source = MCUpdate | ID = 0
Description = 08:22:10 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 08:22:10
- Nie można skontaktować się z serwerem..

Error - 2013-09-25 21:23:48 | Computer Name = expert-Komputer | Source = MCUpdate | ID = 0
Description = 03:23:48 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 03:23:48
- Nie można skontaktować się z serwerem..

[ System Events ]
Error - 2014-05-06 17:59:07 | Computer Name = expert-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7038
Description = Usługa nvUpdatusService nie może zalogować się jako .\UpdatusUser
za pomocą obecnie skonfigurowanego hasła z powodu następującego błędu: %%1330 Aby
upewnić się, że usługa jest skonfigurowana prawidłowo, użyj przystawki Usługi w
programie Microsoft Management Console (MMC).

Error - 2014-05-06 17:59:07 | Computer Name = expert-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi NVIDIA Update Service Daemon z powodu następującego
błędu: %%1069

Error - 2014-05-06 18:07:44 | Computer Name = expert-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7038
Description = Usługa nvUpdatusService nie może zalogować się jako .\UpdatusUser
za pomocą obecnie skonfigurowanego hasła z powodu następującego błędu: %%1330 Aby
upewnić się, że usługa jest skonfigurowana prawidłowo, użyj przystawki Usługi w
programie Microsoft Management Console (MMC).

Error - 2014-05-06 18:07:44 | Computer Name = expert-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi NVIDIA Update Service Daemon z powodu następującego
błędu: %%1069

Error - 2014-05-07 10:06:09 | Computer Name = expert-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7009
Description = Upłynął limit czasu (30000 ms) podczas oczekiwania na połączenie się
z usługą Client Virtualization Handler.

Error - 2014-05-07 10:06:09 | Computer Name = expert-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi Client Virtualization Handler z powodu
następującego błędu: %%1053

Error - 2014-05-07 10:08:12 | Computer Name = expert-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7038
Description = Usługa nvUpdatusService nie może zalogować się jako .\UpdatusUser
za pomocą obecnie skonfigurowanego hasła z powodu następującego błędu: %%1330 Aby
upewnić się, że usługa jest skonfigurowana prawidłowo, użyj przystawki Usługi w
programie Microsoft Management Console (MMC).

Error - 2014-05-07 10:08:12 | Computer Name = expert-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi NVIDIA Update Service Daemon z powodu następującego
błędu: %%1069

Error - 2014-05-07 11:26:18 | Computer Name = expert-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7038
Description = Usługa nvUpdatusService nie może zalogować się jako .\UpdatusUser
za pomocą obecnie skonfigurowanego hasła z powodu następującego błędu: %%1330 Aby
upewnić się, że usługa jest skonfigurowana prawidłowo, użyj przystawki Usługi w
programie Microsoft Management Console (MMC).

Error - 2014-05-07 11:26:18 | Computer Name = expert-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7000
Description = Nie można uruchomić usługi NVIDIA Update Service Daemon z powodu następującego
błędu: %%1069


& lt; End of report & gt;


Pobierz plik - link do postu