Whirlpool_AWO_D_4720_P.pdf

Whirlpool D 4720 Instrukcja PL

Instrukcja PDF


PL

TABELA PROGRAMÓW

A. Kontrolka "Drzwi otwarte"

Program

E

Maks.
wkład

Bawełniane

6.0

Bawełniane

5.0

40 °C

G. Przełącznik pr?dkośći wirowania

A
B
I

H. Wskaźnik przebiegu programu

K

I. Przycisk resetowania
J. Przycisk "Opóźnienie startu"

kg
60 - 95 °C

F. Przycisk "Start/Pauza"

C
D

B. Kontrolka "Serwis"
C. Wskaźnik "Odkręć kran"
D. Kontrolka "Wyczyścić pompę"
Etykiety

E. Programator

H

Pralka ta jest wyposażona
w automatyczne funkcje
bezpieczeństwa, które pozwalają
na wczesne wykrycie i rozpoznanie
usterek oraz podjęcie odpowiednich
kroków zaradczych np.:

Typ prania / Uwagi
- postępować zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na etykiecie
ubraniowej

F

J

K. Wyświetlanie czasu

G

Detergenty i dodatki
Pranie
wst?pne

Pranie
zasadnicze

Funkcje specjalne do wyboru

Środek
zmi?k- Opóźnienie
czający
startu

Eco

Pranie
Bez
Super
Stop
wst?pne zanieceń p?ukanie p?ukanie

Maks.
prędkość
wirowania
Wirowanie
obr/min

Średnio lub berdzo zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki,
koszule itd. bawełniane i lniane.
W przypadku mocno zabrudzonego prenia można dodatkowo wybrać opcj?
"Pranie wst?pne".

i

Tak

i

i

i

i

i

i

i

i

1000

-

Yes

i

i

-

-

-

i

i

i

max.

Super Eco

6.0

Lekko i średnio zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki,
koszule, itp. bawełniane i lniane.
Gwarantuje bardzo niskie zużycie energii poprzez wydłużony czas prania.
Idealne do prania w nocy, przy ta?szych taryfach na prąd. Aby w nocy uniknąć
hałasu związanego z wirowaniem, należy ustawić prędkość wirowania na"0", a
rozpocząć je dopiero rano lub zaprogramować jego rozpoczęcie poprzez użycie
przycisku opóźnionego startu

Syntetyczne

2,5

Lekko do średnio zabrudzonych bluzek, koszul, fartuchów itd. z poliestru
(Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon) lub mieszanek
z bawełną.

i

Tak

i

i

i

i

i

i

i

i

1000

Delikatne

1.5

Zasłony i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.

i

Tak

i

i

-

i

-

-

i

i

1000

Codzienne

3.0

Lekko do średnio zabrudzonych materia?ów bawe?nianych i/lub
syntetycznych.

-

Tak

i

i

-

-

i

i

i

i

1000

Program szybki

3.0

Krótko noszone wierzchnie ubrania z bawełny, poliestru, poliamidu oraz
mieszanek z bawełną.

-

Tak

i

i

-

-

-

-

i

i

1000

Wełniane

1.0

Tylko rzeczy wełniane, oznaczone symbolem wełny, które można prać w
pralce.

-

Tak

i

i

-

-

-

-

i

i

1000

Pranie r?czne

1.0

Tkaniny lniane, jedwabne, wełniane i z wiskozy przeznaczone do prania
r?cznego.

-

Tak

i

i

-

-

-

-

i

i

400 1)

Podobnie jak ostatnie płukanie i ostatnie wirowanie w programie
"Bawełniane".
W tym programie, wirowanie jest bardzo intensywne. Podobnie jak
cykl wirowania w programie "Bawełniane".
Tylko odpompowanie wody - bez wirowania. Alternatywny sposób
przerwania programu po zatrzymaniu p?ukania.

-

-

i

i

-

-

-

i

i

i

1000

-

-

-

i

-

-

-

-

-

i

1000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60 °C

30 - 40 - 60 °C

30 - 40 °C

40 °C

30 °C

zimna woda - 40 °C
40 °C

Płukanie i wirowanie

-

6.0

Wirowanie

-

6.0

Wypompowanie

-

-

i : opcjonalnie / Tak : wymagane dozowania
1)

W programach tych szybkość wirowania jest organiczona v celu ochrony garderoby,

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 01026

DANE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA ENERGII I WODY
Program
Bawełniane
Bawełniane ***
Bawełniane
Super Eco
Syntetyczne
Syntetyczne
Delikatne
Codzienne
Program szybki
Wełniane
Pranie ręczne

Pranie ręczne

Temperatura

Wsad

Woda

Energia

(°C)
95
60
40
60
60
40
30
40
30
40
40
30

(kg)
6.0
6.0
5.0
6,0
2,5
2,5
1.5
3.0
3.0
1.0
1.0
1.0

(l)
59**
49
56
51
50**
46
60
41
41
60
45
45

(kWh)
1.90
1.02
0.70
0.72
0.80
0.50
0.50
0.50
0.40
0.50
0.50
0.40

Przybl. czas trwania
programu
(godz. : min.)*
2:00
2:20
2:00
4:00
1:35
1:20
0:45
1:00
0:30
0:45
0:40
0:36

Podane wartości zużycia wody i energii byly pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z norm? IEC/EN 60 456. Dane
odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od: ciśnienia i
temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wsadu.
* Wyświetlany pozostały czas cyklu może si? różnić od wartości podanych w tabeli, ponieważ zależy od konkretnych warunków
domowych.
** Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec głównego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się
wypompowywanie wody.
*** Program referencyjny dla celów oznaczenia energochłonności.

DODAĆ DETERGENT, ZAMKNĄĆ DRZWICZKI I
WYBRAĆ PROGRAM
Proszek należy dodać zgodnie ze wskazówkami
podanymi na pierwszej stronie oraz w Instrukcji
użytkownika.
1. Zamknąć drzwiczki i za pomocą programatora
wybrać żądany program i temperaturę.
2. Zostanie wyświetlony czas trwania wybranego
programu (w godzinach i minutach), i zacznie
migać kontrolka "Start/Pauza".
3. Zapali si? kontrolka ustawionej fabrycznie
pr?dkości wirowania.
WYBIERZ ŻĄDANĄ OPCJĘ
Wcisnąć przyciski wybranych opcji - zapalą się
odpowiedne kontrolki. Jeżeli nie jest możliwe
połączenie programów i dodatkowych opcji,
kontrolki automatycznie zgasną. Niewłaściwe
kombinacje funkcji dodatkowych są automatycznie
wyłączane.
Przycisk "Pranie wst?pne"
o Stosuje si? tylko do prania bardzo zabrudzonego
wsadu (np. piasek, brud granulowany).
Zwi?ksza si? czas cyklu prania o ok. 15 min.
o Gdy wybrano funkci? "Pranie wst?pne" nie
należy stosować detergentów w płynie do prania
zasadniczego.
Przycisk "Clean +"
o Należy wybrać tę funkcję jeśli do prania dodaje
się odplamiacza (w proszku, np. ,,Vanish"). To
pozwoli na zwiększenie jego wydajności w celu
uzyskania jak najlepszego efektu usunięcia plam
i zabrudzeń.
o Nadaje się do prania zarówno w programach
do tkanin bawełnianych, jak i syntetycznych; w
tym celu należy ustawić temperaturę 30 lub 40°C
oraz załadować bęben do pełna.

o Nale?y dodaae odpowiednią ilość odplamiacza
(w proszku) do szufladki na detergent prania
zasadniczego razem ze zwyk?ym detergentem
(w tym wypadku, musi to byae detergent w
proszku). Należy przestrzegać zaleceń
producenta dotyczących dozowania.
o Wyd?u?a o ok. 10-15 min czas prania.
o Nadaje si? do stosowania odplamiaczy i
wybielaczy zawierających tlen. Zabrania si?
korzystania z wybielaczy zawierających chlor
lub nadboran!
Przycisk "Bez zagnieceń"
o Opcja ta można wykorzystać przy programach
"Bawełniane", "Syntetyczne" i "Codzienne", aby
ułatwić późniejsze prasowanie.
o Zmi?ksza ilość wody i pranie jest wirowane
?agodniej.
Przycisk "Intensywne płukanie"
o Do bębna pralki dopływa wi?cej wody i
przedłużony zostaje cykl płukania.
o Funkcja ta jest szczególnie przydatna na
obszarach o bardzo mi?kkiej wodzie oraz do
prania bielizny osób z alergiami skóry.
Przycisk "Zatrzymanie płukania"
o Pranie pozostaje zanurzone w wodzie z
ostatniego płukania bez przechodzenia do cyklu
odwirowania; dzięki temu można uniknąć
pogniecenia tkanin.
o Opcja ta jest szczególnie zalecana dla programów
"Syntetyczne", "Codzienne" lub "Delikatne".
o Funkcja ta jest żyteczna, jeśli chcemy opóźnić
wirowanie lub tylko odpompować wodę (bez
wirowania).
o Jeśli zostanie vybrana opcja "Zatrzymanie
p?ukania", nie należy zbyt długo pozostawiać
prania w wodzie.

Uwaga: gdy pali si? kontrolka "Stop płukania",
program zatrzymuje si? na fazie "Stop płukania".
Miga kontrolka znajdująca si? obok przycisku
"Start/Pauza".
Aby zakończyć wykonywanie funkcji
"Zatrzymanie płukania":
o Nacisnąć przycisk "Start/Pauza"; program
zakończy wtedy automatycznie pranie na uprzednio
ustawionym programie z cyklem wirowania.
o Jeżeli nie chcemy odwirowywać prania, należy
przekręcić pokrętło programatora na "Wypompowanie"
i ponownie nacisnąć przycisk "Start/Pauza".
Przycisk "Zmienna prędkość wirowania"
o Każdy program ma automatycznie przewidzianą
maksymalną pr?dkość wirowania.
o Nacisnąć przycisk, aby ustawić inną pr?dkość
wirowania.
o Jeżeli pr?dkość wirowania została ustawiona na
"0", ostatnie wirowanie jest skasowane, ale
krótkie wirowania pośrednie podczas płukania
pozostają. Nast?puje tylko spust wody.
OPÓŻNIENIE URUCHOMIENIA
Opcja "Opóźnienie startu" pozwala na uruchomienie
pralki z wymaganiami klienta, na przykad w nocy,
gdy elektryczność jest tańsza. Gdy wybrano funkci?
"Opó?niony start" nie nale?y stosowaae detergentów
w p?ynie.
o Wybrać program, temperatur? i funkcje.
o Nacisnąć przycisk "Opóźnienie startu", aby
wybrać czas opóźnienia od 1 do 23 godzin.
o Nacisnąć przycisk "Start/Pauza".
Rozpocznie się odliczanie ustawionego czasu;
kontrolka "Opóźnienia startu" oraz kropeczka na
wyświetlaczu będą migały do czasu rozpoczęcia
programu
o Wskaźnik czasu opóźnienia zniknie, gdy
program si? rozpocznie, i zostanie zastąpiony
przez czas pozostały do końca programu.
o Po wciśnięciu przycisku "Start/Pauza", można
zmniejszyć ustawioną liczbę godzin. W tym celu
należy ponownie nacisnąć przycisk "Opóźnienie
startu".
Aby skasować funkcj?"Opóźnienie startu"
..przed naciśni?ciem przycisku "Start/Pauza":
o Obrócić pokr?tlo programatora w inne położenie
i nacisnąć przycisk "Reset".
..po naciśni?ciu przycisku "Start/Pauza":
o Nacisn?ć i rzez co najmniej 3 sekundy
przytrzymać przycisk "Reset" - opóźnienie
uruchomienia zniknie z wyświetlacza czasu.
URUCHAMIANIE PROGRAMU
Otworzyć zawór z wodą i nacisnąć przycisk "Start/
Pauza". Zapali się kontrolka znajdująca si? obok
przycisku "Start/Pauza". Wskaźnik przebiegu
programu wskazuje bieżący etap prania - idąc od
lewej do prawej - Pranie, Płukanie, Wirowanie/
Wypompowanie wody.
Wyświetlacz pokazuje czas pozostały do
zakończenia programu. Z powodu różnic w wadze
wsadu oraz temperaturze doprowadzanej wody,
na określonych etapach programu pozostały czas
jest obliczany na nowo. W takim przypadku, na
wyświetlaczu czasu pojawią się animacja.

KONTROLKA "DRZWI OTWARTE"
Przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu,
kontrolka zapala się, sygnalizując możliwość
otwarcia drzwiczek. W czasie trwania programu
drzwiczki są zablokowane i nie należy ich na
sił? otwierać. W przypadku nagłej konieczności
otwarcia drzwiczek w czasie trwania programu,
należy zapoznać si? z instrukcjami podanymi w
punkcie "Kasowanie (resetowanie) trwającego
programu przed jego zakończeniem".
CZERWONE WSKA?NIKI
"Serwis"
Zapalenie się kontrolki "Serwis" może być wynikiem
awarii jednego z elementów elektrycznych. Należy
zastosować się do zaleceń podanych w "Instrukcji
rozwiązywania problemów" zamieszczonej w
Instrukcji obsługi. Jeśli nie da si? usunąć usterki,
prosimy skontaktować si? z serwisem technicznym.
"Odkręć kran"
Brak lub niedostateczny dopływ wody do pralki.
Odkręcić zawór wody; jeśli wskaźnik wciąż
pozostanie podświetlony, należy zastosować się
do naleceń w "Instrukcji rozwiązywania problemów"
zamieszczonej w Instrukcji obsługi.
"Wyczyść filtr"
Pralka nie wypompowuje wody. Sprawdzić, czy wąż
spustowy wody nie jest zagięty lub czy nie trzeba
wyczyścić filtra; filtr należy wyczyścić zgodnie z
opisem w Instrukcji obsługi ("Wyjmowanie filtra").
KONIEC PROGRAMU
o Gasną wszystkie kontrolki przebiegu programu
i zapala si? kontrolka "Drzwi otwarte".
1. Ustawić pokr?tło programatora w położeniu
"Off/O".
2. Zakręcić zawór.
3. Otworzyć drzwiczki i wyjąć bielizn?.
4. Nie zamykać całkowicie drzwiczek, ale
pozostawić je lekko uchylone tak, aby umożliwić
wyschnięcie bębna.
ZMIANA PROGRAMU I/LUB OPCJI PO
ROZPOCZĘCIU PROGRAMU
1. Nacisnąć przycisk "Start/Pauza", aby zatrzymać
program. Lampka kontrolna zacznie migać.
2. Wybrać nowy program, (z temperaturą),
dowolne opcje i ewentualnie inną pr?dkość
wirowania.
3. Ponownie nacisnąć przycisk "Start/Pauza".
Nowy program kontynuuje poprzedni program
od miejsca, w którym został on przerwany. Nie
należy dodawać więcej detergentu.
KASOWANIE (RESETOWANIE) TRWAJĄCEGO
PROGRAMU PRZED JEGO ZAKOŃCZENIEM
Przycisk "Reset" pozwala anulować program przed
jego zakończeniem.
o Nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy
przytrzymać wciśnięty przycisk "Kasowanie"; na
wyświetlaczu pojawi się "rES". Następuje
odpompowanie pozostałej wody, po czym
można otworzyć drzwiczki.
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 01026


Pobierz plik - link do postu