FRST.txt

FRST Logi do sprawdzenia (ESET nie daje rady)

Dziękuję za pomoc, nowy skan.


Pobierz plik - link do postu

Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Wersja:05-03-2016 01
Uruchomiony przez Jarek (administrator) JAREK-KOMPUTER (17-03-2016 21:26:52)
Uruchomiony z C:\Users\Jarek\Desktop
Załadowane profile: Jarek (Dostępne profile: Jarek)
Platform: Microsoft Windows 7 Ultimate (X86) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 8 (Domyślna przeglądarka: FF)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(Seiko Epson Corporation) C:\Windows\System32\escsvc.exe
() C:\CoreTemp 1.0 RC6 Portable\x86\Core Temp.exe
(IDT, Inc.) C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_x86_neutral_24288096a5cd99f6\stacsv.exe
(Dell Inc.) C:\Program Files\Dell\QuickSet\NicConfigSvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
(Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\Program Files\Fresco Logic\Fresco Logic USB3.0 Host Controller\i386_host\FLxHCIm.exe
() C:\Program Files\Dell\Dell Mobile Broadband\systray.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
(IDT, Inc.) C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe
() C:\Program Files\Microtek\ScanWizard EZ\ScannerFinder.exe
(SEIKO EPSON CORPORATION) C:\Program Files\EPSON Software\Event Manager\EEventManager.exe
(SEIKO EPSON CORPORATION) C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\E_TATINFE.EXE
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxsrvc.exe
(Avanquest Software ) C:\Program Files\CONEXANT\DLD\DLG.exe
(Dell Inc.) C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wuauclt.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [FLxHCIm] = & gt; C:\Program Files\Fresco Logic\Fresco Logic USB3.0 Host Controller\i386_host\FLxHCIm.exe [51832 2015-09-11] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
HKLM\...\Run: [systray] = & gt; C:\Program Files\Dell\Dell Mobile Broadband\systray.exe [331851 2009-03-19] ()
HKLM\...\Run: [SigmatelSysTrayApp] = & gt; C:\Program Files\SigmaTel\C-Major Audio\WDM\sttray.exe [405504 2008-02-15] (IDT, Inc.)
HKLM\...\Run: [EZScannerFinder] = & gt; C:\Program Files\Microtek\ScanWizard EZ\ScannerFinder.exe [364544 2014-05-20] ()
HKLM\...\Run: [EEventManager] = & gt; C:\Program Files\Epson Software\Event Manager\EEventManager.exe [1065968 2015-07-23] (SEIKO EPSON CORPORATION)
HKU\S-1-5-21-2572823465-1193686637-1031369565-1000\...\Run: [DAEMON Tools Lite] = & gt; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe [3673184 2013-07-03] (Disc Soft Ltd)
HKU\S-1-5-21-2572823465-1193686637-1031369565-1000\...\Run: [EPLTarget\P0000000000000000] = & gt; C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_TATINFE.EXE [262208 2013-12-16] (SEIKO EPSON CORPORATION)
HKU\S-1-5-21-2572823465-1193686637-1031369565-1000\...\Run: [EPLTarget\P0000000000000001] = & gt; C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_TATINFE.EXE [262208 2013-12-16] (SEIKO EPSON CORPORATION)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Digital Line Detect.lnk [2016-02-04]
ShortcutTarget: Digital Line Detect.lnk - & gt; C:\Program Files\CONEXANT\DLD\DLG.exe (Avanquest Software )
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Microtek Scanner Finder.lnk [2016-02-19]
ShortcutTarget: Microtek Scanner Finder.lnk - & gt; C:\Program Files\Microtek\ScanWizard EZ\ScannerFinder.exe ()
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\QuickSet.lnk [2016-02-04]
ShortcutTarget: QuickSet.lnk - & gt; C:\Program Files\Dell\QuickSet\quickset.exe (Dell Inc.)

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{B39C4670-45D9-4407-83FB-34913CA6D38B}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://fr.msn.com/
BHO: E-Web Print - & gt; {201CF130-E29C-4E5C-A73F-CD197DEFA6AE} - & gt; C:\Program Files\Epson Software\E-Web Print\ewps_tb.dll [2014-11-27] (SEIKO EPSON CORPORATION)
BHO: Easy Photo Print - & gt; {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - & gt; C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll [2015-07-31] (Seiko Epson Corporation)
Toolbar: HKLM - Easy Photo Print - {9421DD08-935F-4701-A9CA-22DF90AC4EA6} - C:\Program Files\Epson Software\Easy Photo Print\EPTBL.dll [2015-07-31] (Seiko Epson Corporation)
Toolbar: HKLM - E-Web Print - {201CF130-E29C-4E5C-A73F-CD197DEFA6AE} - C:\Program Files\Epson Software\E-Web Print\ewps_tb.dll [2014-11-27] (SEIKO EPSON CORPORATION)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Jarek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ku4vtzrj.default
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_21_0_0_182.dll [2016-03-12] ()
FF Plugin: Adobe Reader - & gt; C:\Program Files\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2015-12-18] (Adobe Systems Inc.)
FF Extension: Google Translator for Firefox - C:\Users\Jarek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ku4vtzrj.default\extensions\translator@zoli.bod.xpi [2016-02-04]
FF Extension: YouTube™ Flash® Player - C:\Users\Jarek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ku4vtzrj.default\Extensions\jid1-HAV2inXAnQPIeA@jetpack.xpi [2016-02-04]
FF Extension: Flash Control - C:\Users\Jarek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ku4vtzrj.default\Extensions\jid1-sNL73VCI4UB0Fw@jetpack.xpi [2016-02-14]
FF Extension: Adblock Plus - C:\Users\Jarek\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ku4vtzrj.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2016-02-24]
FF Extension: Default - C:\Program Files\Mozilla Firefox\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.xpi [2016-03-09] [Brak podpisu cyfrowego]
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [e-webprint@epson.com] - C:\Program Files\Epson Software\E-Web Print\Firefox Add-on
FF Extension: E-Web Print - C:\Program Files\Epson Software\E-Web Print\Firefox Add-on [2016-03-07] [Brak podpisu cyfrowego]

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 EpsonScanSvc; C:\Windows\system32\EscSvc.exe [126128 2012-05-17] (Seiko Epson Corporation)
R2 HFGService; C:\Windows\System32\HFGService.dll [413696 2009-12-21] (CSR, plc)
S2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [1135416 2015-10-05] (Malwarebytes)
R2 nicconfigsvc; C:\Program Files\Dell\QuickSet\NicConfigSvc.exe [390424 2008-02-22] (Dell Inc.)
S3 ServiceLayer; C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe [575488 2008-09-08] (Nokia.) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 STacSV; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_x86_neutral_24288096a5cd99f6\STacSV.exe [102400 2008-02-15] (IDT, Inc.)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [680960 2009-07-14] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R3 BthAudioHF; C:\Windows\System32\DRIVERS\BthAudioHF.sys [43008 2009-12-21] (CSR, plc)
R1 dtsoftbus01; C:\Windows\System32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys [243128 2016-02-04] (Disc Soft Ltd)
R3 FLxHCIc; C:\Windows\System32\DRIVERS\FLxHCIc.sys [209016 2015-09-11] (Fresco Logic)
R3 FLxHCIh; C:\Windows\System32\DRIVERS\FLxHCIh.sys [62072 2015-09-11] (Fresco Logic)
R3 MBAMProtector; C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [23256 2015-10-05] (Malwarebytes)
S3 MBAMWebAccessControl; C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [51928 2015-10-05] (Malwarebytes Corporation)
R3 NWDellModem; C:\Windows\System32\DRIVERS\nwdelmdm.sys [92288 2016-02-03] (Novatel Wireless Inc.)
R3 NWDellPort; C:\Windows\System32\DRIVERS\nwdelser.sys [92288 2016-02-03] (Novatel Wireless Inc.)
R3 NWDellPort2; C:\Windows\System32\DRIVERS\nwdelser2.sys [92288 2016-02-03] (Novatel Wireless Inc.)
S3 TrdCap; C:\Windows\System32\DRIVERS\TrdCap.sys [1554472 2016-02-03] (Trident Microsystems, Inc.)
R3 ALSysIO; \??\C:\Users\Jarek\AppData\Local\Temp\ALSysIO.sys [X]
S4 eapihdrv; \??\C:\Users\Jarek\AppData\Local\Temp\ehdrv.sys [X]
U5 VWiFiFlt; C:\Windows\System32\Drivers\VWiFiFlt.sys [48128 2009-07-14] (Microsoft Corporation)

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-17 21:26 - 2016-03-17 21:27 - 00009429 _____ C:\Users\Jarek\Desktop\FRST.txt
2016-03-17 21:25 - 2016-03-17 21:25 - 00000216 _____ C:\Users\Jarek\Desktop\eset.txt
2016-03-17 21:12 - 2016-03-17 21:12 - 00005011 _____ C:\Users\Jarek\Desktop\Fixlog.txt
2016-03-17 20:22 - 2016-03-17 21:26 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-03-17 20:21 - 2016-03-17 20:21 - 01725440 _____ (Farbar) C:\Users\Jarek\Desktop\FRST.exe
2016-03-17 20:16 - 2016-03-17 19:02 - 02870984 _____ (ESET) C:\Users\Jarek\Desktop\esetsmartinstaller_plk.exe
2016-03-17 19:41 - 2016-03-17 19:43 - 00170200 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2016-03-17 19:41 - 2016-03-17 19:41 - 00001024 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk
2016-03-17 19:41 - 2016-03-17 19:41 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware
2016-03-17 19:41 - 2016-03-17 19:41 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2016-03-17 19:41 - 2016-03-17 19:41 - 00000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware
2016-03-17 19:41 - 2015-10-05 09:50 - 00094936 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamchameleon.sys
2016-03-17 19:41 - 2015-10-05 09:50 - 00051928 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
2016-03-17 19:41 - 2015-10-05 09:50 - 00023256 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
2016-03-17 19:02 - 2016-03-17 19:02 - 00000000 ____D C:\Program Files\ESET
2016-03-17 18:44 - 2016-03-17 18:44 - 00031832 _____ (Phoenix Technologies) C:\Windows\system32\Drivers\DrvAgent32.sys
2016-03-17 18:44 - 2016-03-17 18:44 - 00000000 ____D C:\Users\Jarek\AppData\Local\eSupport.com
2016-03-17 18:44 - 2016-03-17 18:44 - 00000000 ____D C:\Program Files\eSupport.com
2016-03-17 18:19 - 2016-03-17 18:19 - 00000000 ____D C:\Users\Jarek\AppData\Roaming\CSR
2016-03-17 18:19 - 2016-03-17 18:19 - 00000000 ____D C:\Program Files\CSR
2016-03-17 17:17 - 2016-03-17 17:17 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
2016-03-17 16:20 - 2016-03-17 16:20 - 00000000 ____D C:\Users\Jarek\Documents\Bluetooth
2016-03-17 16:00 - 2016-03-17 17:24 - 00000000 ____D C:\Users\Jarek\AppData\Local\bluesoleil
2016-03-17 15:58 - 2016-03-17 18:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\PC Connectivity Solution
2016-03-17 15:58 - 2016-03-17 18:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Installations
2016-03-17 15:58 - 2016-03-17 18:25 - 00000000 ____D C:\Program Files\Nokia
2016-03-17 15:58 - 2016-03-17 17:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\IVT Corporation
2016-03-17 15:58 - 2008-08-26 10:26 - 00018816 _____ (Nokia) C:\Windows\system32\Drivers\pccsmcfd.sys
2016-03-17 15:58 - 2008-05-07 07:38 - 00090624 _____ (Nokia) C:\Windows\system32\nmwcdcls.dll
2016-03-17 14:53 - 2016-03-17 14:53 - 00000000 ____D C:\Users\Jarek\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
2016-03-16 15:14 - 2016-03-17 18:26 - 00000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Thunderbird
2016-03-12 11:17 - 2011-04-09 07:13 - 03957632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
2016-03-12 11:17 - 2011-04-09 07:13 - 03901824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2016-03-12 11:17 - 2011-04-09 06:56 - 00123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\poqexec.exe
2016-03-09 14:44 - 2016-03-09 14:44 - 00031482 _____ C:\Users\Jarek\Documents\cc_20160309_144403.reg
2016-03-09 14:14 - 2016-03-09 14:48 - 00000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
2016-03-08 21:14 - 2010-12-18 06:29 - 00541184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2016-03-07 21:52 - 2016-03-07 21:52 - 00002077 _____ C:\Users\Public\Desktop\Epson Easy Photo Print.lnk
2016-03-07 21:52 - 2016-03-07 21:52 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Sony Corporation
2016-03-07 21:37 - 2016-03-07 21:37 - 00000000 ____D C:\Program Files\EpsonNet
2016-03-07 13:35 - 2016-03-07 17:45 - 00000000 ____D C:\Users\Jarek\AppData\Roaming\EPSON
2016-03-07 13:25 - 2016-03-07 21:52 - 00000000 ____D C:\ProgramData\UDL
2016-03-07 13:22 - 2016-03-07 13:22 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\EPSON
2016-03-07 13:08 - 2016-03-17 18:26 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EPSON Software
2016-03-07 13:08 - 2016-03-17 18:25 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\EPSON
2016-03-07 13:08 - 2016-03-08 13:14 - 00001300 _____ C:\Users\Public\Desktop\EPSON Manuals.lnk
2016-03-07 13:08 - 2016-03-07 21:54 - 00000000 ____D C:\Program Files\EPSON Software
2016-03-07 13:08 - 2016-03-07 21:53 - 00000000 ____D C:\Program Files\epson
2016-03-07 13:08 - 2016-03-07 21:36 - 00000934 _____ C:\Users\Public\Desktop\EPSON Scan.lnk
2016-03-07 13:08 - 2014-02-25 00:00 - 00342528 _____ (Seiko Epson Corporation) C:\Windows\system32\esw2ud.dll
2016-03-07 13:08 - 2012-05-17 00:00 - 00126128 _____ (Seiko Epson Corporation) C:\Windows\system32\escsvc.exe
2016-03-07 13:07 - 2013-12-05 20:05 - 00142848 _____ (SEIKO EPSON CORPORATION) C:\Windows\system32\E_TLMBNFE.DLL
2016-03-07 13:07 - 2011-03-14 19:03 - 00081408 _____ (SEIKO EPSON CORPORATION) C:\Windows\system32\E_TD4BNFE.DLL
2016-03-07 13:07 - 2007-04-09 17:06 - 00008192 _____ (SEIKO EPSON CORP.) C:\Windows\system32\E_DCINST.DLL
2016-03-07 13:06 - 2016-03-07 21:36 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Epson
2016-02-28 10:55 - 2016-02-28 10:55 - 00001865 _____ C:\Users\Public\Desktop\CDBurnerXP.lnk
2016-02-28 10:55 - 2016-02-28 10:55 - 00001809 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CDBurnerXP.lnk
2016-02-28 10:55 - 2016-02-28 10:55 - 00000000 ____D C:\Users\Jarek\AppData\Roaming\Canneverbe Limited
2016-02-28 10:55 - 2016-02-28 10:55 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Canneverbe Limited
2016-02-28 10:55 - 2016-02-28 10:55 - 00000000 ____D C:\Program Files\CDBurnerXP
2016-02-19 16:45 - 2016-02-19 16:45 - 00002017 _____ C:\Users\Public\Desktop\ScanWizard EZ.lnk
2016-02-19 16:45 - 2016-02-19 16:45 - 00001984 _____ C:\Users\Public\Desktop\EZ Images.lnk
2016-02-19 16:45 - 2016-02-19 16:45 - 00001948 _____ C:\Users\Public\Desktop\Microtek Scanner Configuration.lnk
2016-02-19 16:45 - 2016-02-19 16:45 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microtek ScanWizard EZ for Windows
2016-02-19 16:44 - 2016-02-19 16:44 - 00000000 ____D C:\Windows\PIXTRAN
2016-02-19 16:44 - 2016-02-19 16:44 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microtek
2016-02-19 16:44 - 2016-02-19 16:44 - 00000000 ____D C:\Kpcms
2016-02-19 16:44 - 2011-04-15 16:33 - 00045056 _____ (Microtek International Inc.) C:\Windows\system32\MSMUSD13.dll
2016-02-19 16:44 - 2011-03-02 13:28 - 00073728 _____ (Microtek International Inc.) C:\Windows\system32\MSMUSD11.dll
2016-02-19 16:44 - 2005-08-03 19:51 - 00074000 _____ (Pixel Translations Incorporated) C:\Windows\system32\Pixlocn.dll
2016-02-19 16:44 - 2005-08-03 19:51 - 00053520 _____ (Pixel Translations Incorporated) C:\Windows\system32\Pixpermn.dll
2016-02-19 16:44 - 2003-07-17 16:12 - 00012499 _____ (Microtek International Inc.) C:\Windows\system32\MSMUSD7.DLL
2016-02-19 16:44 - 2003-06-11 12:03 - 00015396 _____ (Microtek International Inc.) C:\Windows\system32\MSMUSD5.DLL
2016-02-19 16:44 - 2002-06-21 13:59 - 00016384 _____ C:\Windows\system32\HuffmanW.dat
2016-02-19 16:44 - 2002-06-21 13:59 - 00016384 _____ C:\Windows\system32\HuffmanB.dat
2016-02-19 16:44 - 2002-06-21 13:59 - 00000512 _____ C:\Windows\system32\HuffmanG.dat
2016-02-19 16:44 - 2001-06-20 15:44 - 00013962 _____ ( Microtek International Inc.) C:\Windows\system32\MSMUSD6.DLL
2016-02-19 16:44 - 2000-11-20 16:21 - 00223504 _____ (Pixel Translations Incorporated) C:\Windows\system32\pixdflt.dll
2016-02-19 16:44 - 1998-09-14 08:41 - 00285216 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ONSIO.SYS
2016-02-19 16:44 - 1998-08-01 12:00 - 00060928 _____ (OnSpec Electronic, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\SMPLSCSI.SYS
2016-02-19 16:44 - 1997-02-14 13:10 - 00007680 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ONSREGED.SYS
2016-02-18 12:38 - 2016-03-09 15:08 - 02890937 _____ C:\UsbFix_Upload_Me_JAREK-KOMPUTER.zip
2016-02-18 12:34 - 2016-03-09 15:08 - 00008385 _____ C:\UsbFix.txt
2016-02-18 12:34 - 2016-03-09 15:08 - 00000000 ____D C:\UsbFix
2016-02-17 11:59 - 2016-02-17 11:59 - 00000000 ____D C:\Users\Jarek\AppData\Local\PDFCreator
2016-02-17 11:58 - 2016-02-17 11:59 - 00000000 ____D C:\Program Files\PDFCreator
2016-02-17 11:58 - 2016-02-17 11:58 - 00101256 _____ (pdfforge GmbH) C:\Windows\system32\pdfcmon.dll
2016-02-17 11:58 - 2016-02-17 11:58 - 00000993 _____ C:\Users\Public\Desktop\PDFCreator.lnk
2016-02-17 11:58 - 2016-02-17 11:58 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PDFCreator
2016-02-17 11:48 - 2009-11-25 20:47 - 01130824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dfshim.dll
2016-02-17 11:48 - 2009-11-25 20:47 - 00297808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscoree.dll
2016-02-17 11:48 - 2009-11-25 20:47 - 00295264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationHost.exe
2016-02-17 11:48 - 2009-11-25 20:47 - 00099176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationHostProxy.dll
2016-02-17 11:48 - 2009-11-25 20:47 - 00049472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netfxperf.dll
2016-02-17 11:27 - 2016-02-17 11:27 - 00000000 ____D C:\Temp
2016-02-17 11:27 - 2016-02-17 11:27 - 00000000 ____D C:\PDFcreator
2016-02-17 11:23 - 2016-03-17 21:12 - 00000000 ____D C:\Users\Jarek\AppData\LocalLow\Temp
2016-02-17 10:55 - 2016-02-17 10:55 - 00707672 _____ C:\Users\Jarek\AppData\Local\unins000.exe
2016-02-17 10:55 - 2016-02-17 10:55 - 00011761 _____ C:\Users\Jarek\AppData\Local\unins000.msg
2016-02-17 10:55 - 2016-02-17 10:55 - 00003264 _____ C:\Users\Jarek\AppData\Local\unins000.dat
2016-02-16 10:03 - 2016-02-24 11:49 - 00000000 ____D C:\PIT Format 2015
2016-02-16 10:03 - 2016-02-16 10:03 - 00000690 _____ C:\Users\Public\Desktop\PIT Format 2015.lnk
2016-02-16 10:03 - 2016-02-16 10:03 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PIT Format 2015

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-17 21:20 - 2009-07-14 05:34 - 00010016 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-03-17 21:20 - 2009-07-14 05:34 - 00010016 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-03-17 21:18 - 2016-02-04 01:42 - 01549696 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-03-17 21:18 - 2009-07-14 09:07 - 00697912 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2016-03-17 21:18 - 2009-07-14 09:07 - 00134990 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2016-03-17 21:18 - 2009-07-14 03:37 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2016-03-17 21:13 - 2009-07-14 05:53 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-03-17 21:13 - 2009-07-14 05:33 - 00292808 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-03-17 20:37 - 2016-02-04 14:08 - 00000930 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-03-17 18:26 - 2016-02-04 01:32 - 00000000 ____D C:\Users\Jarek
2016-03-17 18:26 - 2009-07-14 03:37 - 00000000 ____D C:\Windows\servicing
2016-03-17 18:26 - 2009-07-14 03:37 - 00000000 ____D C:\Windows\security
2016-03-17 18:26 - 2009-07-14 03:37 - 00000000 ____D C:\Windows\registration
2016-03-17 18:26 - 2009-07-14 03:37 - 00000000 ____D C:\Windows\AppCompat
2016-03-16 18:34 - 2016-02-04 01:54 - 00000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service
2016-03-13 15:04 - 2016-02-04 11:47 - 00219696 _____ C:\AutoMapaSetupLog.txt
2016-03-12 11:38 - 2016-02-04 14:08 - 00797376 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe
2016-03-12 11:38 - 2016-02-04 14:08 - 00142528 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2016-03-10 12:36 - 2009-07-14 05:53 - 00032590 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
2016-03-09 21:30 - 2016-02-04 15:24 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2016-03-09 21:28 - 2016-02-04 15:24 - 141270216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2016-03-09 20:50 - 2016-02-04 11:37 - 00002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
2016-03-09 14:30 - 2009-07-14 03:37 - 00000000 ___HD C:\Windows\system32\GroupPolicy
2016-03-08 09:51 - 2016-02-04 01:45 - 00000000 ___HD C:\Program Files\InstallShield Installation Information
2016-02-19 16:48 - 2016-02-04 01:32 - 00000000 ____D C:\Users\Jarek\AppData\Local\VirtualStore
2016-02-19 16:44 - 2016-02-04 01:45 - 00000000 ____D C:\Program Files\Common Files\InstallShield
2016-02-17 11:33 - 2016-02-04 12:08 - 00000000 ____D C:\Users\Jarek\AppData\Temp

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2015-12-16 20:26 - 2016-02-04 11:48 - 0051448 _____ () C:\Program Files\AutoMapa EU.md5
2016-02-17 10:55 - 2016-02-17 10:55 - 0003264 _____ () C:\Users\Jarek\AppData\Local\unins000.dat
2016-02-17 10:55 - 2016-02-17 10:55 - 0707672 _____ () C:\Users\Jarek\AppData\Local\unins000.exe
2016-02-17 10:55 - 2016-02-17 10:55 - 0011761 _____ () C:\Users\Jarek\AppData\Local\unins000.msg

==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2016-03-17 16:45

==================== Koniec FRST.txt ============================