FRST.txt

Jak usunąć so-v.com z przeglądarek? Logi z FRST.

Dzień dobry, tak jak wiele osób ostatnio, zmagam się z search.so-v.com i sobie nie radzę. Wyczytałam tyle, ile mogłam, ale nie potrafię sama stworzyć fixlist, dlatego proszę o pomoc. Przesyłam potrzebne pliki, proszę o gotową fixlist, lub informację, jak ją zrobić, i co potem, bo widzę, że różne osoby dostają różne wskazówki kolejnych kroków... Korzystam z mozilli i chroma i na obydwóch przeglądarkach problem jest :( pozdrawiam marcelina


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Wersja:05-03-2016 01
Uruchomiony przez M (administrator) M-VAIO (17-03-2016 22:35:34)
Uruchomiony z C:\Users\M\Desktop
Załadowane profile: M (Dostępne profile: M)
Platform: Microsoft Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X86) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 8 (Domyślna przeglądarka: FF)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
(Advanced Micro Devices) C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Reservation Manager\AMD Reservation Manager.exe
(Broadcom Corporation.) C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe
() C:\ProgramData\MobileBrServ\mbbService.exe
() C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService.exe
() C:\ProgramData\Mobile Partner\OnlineUpdate\ouc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
(Advanced Micro Devices, Inc.) C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgrSub.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgrSub.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE
(Avast Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\AvastVBoxSVC.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe
(ArcSoft, Inc.) C:\Program Files\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNClient.exe
(Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\ProgramData\DatacardService\DCSHelper.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe
(CANON INC.) C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE
(Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(Samsung Electronics Co., Ltd.) C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe
(ATI Technologies Inc.) C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
(Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
(AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastui.exe
(Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\Users\M\AppData\Roaming\blueconnect\ouc.exe
(Broadcom Corporation.) C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
(Piriform Ltd) C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe
(Sony of America Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\listener.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wbem\unsecapp.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Update 5\VAIOUpdt.exe
(Mozilla Corporation) C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCsystray.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCService.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCAgent.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\vds.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Update 5\VUAgent.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\prevhost.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] = & gt; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe [9398888 2010-11-01] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [StartCCC] = & gt; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [336384 2011-01-06] (Advanced Micro Devices, Inc.)
HKLM\...\Run: [SynTPEnh] = & gt; C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [1873192 2010-11-01] (Synaptics Incorporated)
HKLM\...\Run: [ISBMgr.exe] = & gt; C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe [2757312 2011-02-15] (Sony Corporation)
HKLM\...\Run: [CanonMyPrinter] = & gt; C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe [2569616 2010-07-26] (CANON INC.)
HKLM\...\Run: [DataCardMonitor] = & gt; C:\Program Files\blueconnect\DataCardMonitor.exe [259424 2012-02-04] (Huawei Technologies Co., Ltd.)
HKLM\...\Run: [Adobe ARM] = & gt; C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [946352 2012-12-18] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = & gt; C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [254336 2013-07-02] (Oracle Corporation)
HKLM\...\Run: [KiesTrayAgent] = & gt; C:\Program Files\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe [310064 2014-05-28] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] = & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe [6133520 2015-11-07] (AVAST Software)
HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001\...\Run: [HW_OPENEYE_OUC_blueconnect] = & gt; C:\Program Files\blueconnect\UpdateDog\ouc.exe [116064 2011-03-26] (Huawei Technologies Co., Ltd.)
HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001\...\Run: [UpdateMyDrivers.exe] = & gt; C:\Program Files\SmartTweak\UpdateMyDrivers\UpdateMyDrivers.exe /ot /as /ss
HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001\...\Run: [CCleaner Monitoring] = & gt; C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe [6638296 2016-02-12] (Piriform Ltd)
HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001\...\MountPoints2: D - D:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001\...\MountPoints2: {21bfa46d-edf8-11e2-9750-001e101f8924} - D:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001\...\MountPoints2: {2e65b277-7c2f-11e2-84ed-001e101f82a0} - D:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001\...\MountPoints2: {2fc0e767-7db5-11e2-88d6-f0bf974617d9} - D:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001\...\MountPoints2: {5eb2b3eb-4f3b-11e1-a0f3-90004ebb106e} - D:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001\...\MountPoints2: {5eb2b414-4f3b-11e1-a0f3-90004ebb106e} - D:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001\...\MountPoints2: {5f2dde9c-680b-11e4-96ed-9a004ebb106e} - D:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001\...\MountPoints2: {7026d78c-9995-11e4-8e61-001e101f8ed0} - D:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001\...\MountPoints2: {7ad874c5-2e0d-11e4-95af-9a004ebb106e} - D:\.\StartModem.exe
HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001\...\MountPoints2: {87467bb4-4fe2-11e1-a006-90004ebb106e} - D:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001\...\MountPoints2: {9836db89-38ec-11e3-9094-001e101faa49} - D:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001\...\MountPoints2: {a790b3a6-66c8-11e4-9dfb-9a004ebb106e} - D:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001\...\MountPoints2: {a790b3b4-66c8-11e4-9dfb-9a004ebb106e} - D:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001\...\MountPoints2: {b6e25406-7c2b-11e2-88fe-f0bf974617d9} - D:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001\...\MountPoints2: {b6e25416-7c2b-11e2-88fe-f0bf974617d9} - D:\AutoRun.exe
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] - & gt; {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} = & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll [2015-09-27] (AVAST Software)
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Bluetooth.lnk [2011-05-25]
ShortcutTarget: Bluetooth.lnk - & gt; C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe (Broadcom Corporation.)
GroupPolicy: Ograniczenia - Chrome & lt; ======= UWAGA

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{77D63CB4-106C-42C2-96B3-914FFB6CBA5A}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
Tcpip\..\Interfaces\{87C8AD56-D91F-49A8-9273-F1A474C95012}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1 192.168.1.1
Tcpip\..\Interfaces\{D876CDA0-1A78-4D49-A822-FA3A5B631924}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

Internet Explorer:
==================
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.google.com
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.google.com
SearchScopes: HKLM - & gt; DefaultScope - brak wartości
SearchScopes: HKLM - & gt; {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms} & form=SNYEDF & pc=MASE & src=IE-SearchBox
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001 - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001 - & gt; {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001 - & gt; {74CBA38D-D272-4F79-AF22-B9EBB493598A} URL = hxxp://services.zinio.com/search?s={searchTerms} & rf=sonyslices
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-273706975-1873383841-2640402780-1001 - & gt; {FB7EA2CF-78A9-4BBF-929C-7B5D4B18583D} URL = hxxp://rover.ebay.com/rover/1//4?satitle={searchTerms}
BHO: Adobe PDF Link Helper - & gt; {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - & gt; C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2012-09-23] (Adobe Systems Incorporated)
BHO: avast! Online Security - & gt; {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - & gt; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll [2015-09-27] (AVAST Software)
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - & gt; {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - & gt; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2010-09-21] (Microsoft Corp.)
BHO: Bing Bar Helper - & gt; {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - & gt; C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll [2011-03-01] (Microsoft Corporation.)
Toolbar: HKLM - Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files\Microsoft\BingBar\BingExt.dll [2011-03-01] (Microsoft Corporation.)
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe hxxp://www.so-v.com/?type=ll & uid=11626e5d-1c32-4842-96a0-485d6de1c2f1

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\M\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lbds6awn.default
FF Homepage: hxxps://news.google.pl
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer - & gt; C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_21_0_0_182.dll [2016-03-15] ()
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.20125.0\npctrl.dll [2013-01-24] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 - & gt; C:\PROGRA~1\MIF5BA~1\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922 - & gt; C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2010-11-10] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: @microsoft.com/WLPG,version=15.4.3508.1109 - & gt; C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2010-11-10] (Microsoft Corporation)
FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 - & gt; C:\Program Files\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-04] (Google Inc.)
FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 - & gt; C:\Program Files\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-04] (Google Inc.)
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.0.0 - & gt; C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2014-07-23] (VideoLAN)
FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.1.5 - & gt; C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2014-07-23] (VideoLAN)
FF Plugin: Adobe Reader - & gt; C:\Program Files\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2012-12-18] (Adobe Systems Inc.)
FF user.js: detected! = & gt; C:\Users\M\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lbds6awn.default\user.js [2016-03-17]
FF SearchPlugin: C:\Users\M\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lbds6awn.default\searchplugins\so-v.xml [2016-03-12]
FF Extension: 1-Click YouTube Video Downloader - C:\Users\M\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lbds6awn.default\extensions\YoutubeDownloader@PeterOlayev.com.xpi [2015-06-02]
FF Extension: Youtube Converter MP3 - C:\Users\M\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lbds6awn.default\extensions\{a3a5c777-f583-4fef-9380-ab4add1bc2a5}.xpi [2015-12-07]
FF Extension: Eliminator Slajdów - C:\Users\M\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lbds6awn.default\Extensions\jid0-GaZOxvWNYcafEsmayJDIG3XXVi8@jetpack.xpi [2015-09-17]
FF Extension: YouTube(TM) Flash(R) Player - C:\Users\M\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lbds6awn.default\Extensions\jid1-HAV2inXAnQPIeA@jetpack.xpi [2015-12-08]
FF Extension: Best Video Downloader 2 - C:\Users\M\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lbds6awn.default\Extensions\{170503FA-3349-4F17-BC86-001888A5C8E2}.xpi [2015-10-05]
FF Extension: Video DownloadHelper - C:\Users\M\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lbds6awn.default\Extensions\{b9db16a4-6edc-47ec-a1f4-b86292ed211d}.xpi [2015-10-30]
FF Extension: Adblock Plus - C:\Users\M\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\lbds6awn.default\Extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}.xpi [2015-11-28]
FF Extension: Java Console - C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0037-ABCDEFFEDCBA} [2016-02-25] [Brak podpisu cyfrowego]
FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [wrc@avast.com] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
FF Extension: Avast Online Security - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF [2015-12-10]
StartMenuInternet: FIREFOX.EXE - C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe hxxp://www.so-v.com/?type=ll & uid=11626e5d-1c32-4842-96a0-485d6de1c2f1

Chrome:
=======
CHR Profile: C:\Users\M\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Prezentacje Google) - C:\Users\M\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2015-10-10]
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\M\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2015-10-10]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\M\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-01-19]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\M\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-01-19]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\M\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2016-01-19]
CHR Extension: (Arkusze Google) - C:\Users\M\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2015-10-10]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\M\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-01-19]
CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\M\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2016-01-19]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\M\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2015-10-10]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\M\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-10-10]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\Chrome\aswWebRepChrome.crx [2015-09-27]

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 ACDaemon; C:\Program Files\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe [113152 2010-03-18] (ArcSoft Inc.)
R2 AMD FUEL Service; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [284160 2011-01-06] (Advanced Micro Devices, Inc.) [Brak podpisu cyfrowego]
R2 AMD Reservation Manager; C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Reservation Manager\AMD Reservation Manager.exe [140224 2010-06-17] (Advanced Micro Devices)
R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [146600 2015-09-27] (AVAST Software)
R3 AvastVBoxSvc; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\AvastVBoxSVC.exe [3219136 2015-09-27] (Avast Software)
R2 Huawei E3272; C:\ProgramData\MobileBrServ\mbbservice.exe [240720 2014-03-07] ()
R2 HWDeviceService.exe; C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService.exe [271712 2011-03-14] ()
S2 Mobile Partner. RunOuc; C:\Program Files\Mobile Partner\UpdateDog\ouc.exe [655744 2012-06-28] ()
R2 SampleCollector; C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe [189048 2011-01-29] (Sony Corporation)
R2 uCamMonitor; C:\Program Files\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe [105024 2011-02-23] (ArcSoft, Inc.)
R2 VAIO Event Service; C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe [64704 2011-03-05] (Sony Corporation)
S3 VcmIAlzMgr; C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe [546608 2011-02-18] (Sony Corporation)
S3 VcmINSMgr; C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Network Service Manager\VcmINSMgr.exe [385336 2011-02-18] (Sony Corporation)
R3 VCService; C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCService.exe [44736 2011-02-14] (Sony Corporation)
R2 VSNService; C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe [772800 2011-02-28] (Sony Corporation)
R3 VUAgent; C:\Program Files\Sony\VAIO Update 5\VUAgent.exe [792248 2011-03-30] (Sony Corporation)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [680960 2009-07-14] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R0 amd_sata; C:\Windows\System32\drivers\amd_sata.sys [64128 2011-02-17] (Advanced Micro Devices)
R0 amd_xata; C:\Windows\System32\drivers\amd_xata.sys [32384 2011-02-17] (Advanced Micro Devices)
R3 ArcSoftKsUFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\ArcSoftKsUFilter.sys [17408 2009-05-26] (ArcSoft, Inc.)
R2 aswHwid; C:\Windows\system32\drivers\aswHwid.sys [24016 2015-09-27] (AVAST Software)
R2 aswMonFlt; C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [76000 2015-09-27] (AVAST Software)
R1 aswRdr; C:\Windows\system32\drivers\aswRdr2.sys [81728 2015-09-27] (AVAST Software)
R0 aswRvrt; C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys [49776 2015-09-27] (AVAST Software)
R1 aswSnx; C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys [794952 2015-11-07] (AVAST Software)
R1 aswSP; C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys [435464 2015-11-07] (AVAST Software)
R2 aswStm; C:\Windows\system32\drivers\aswStm.sys [115640 2015-09-27] (AVAST Software)
R0 aswVmm; C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys [208664 2015-09-27] (AVAST Software)
R3 AtiHDAudioService; C:\Windows\System32\drivers\AtihdW73.sys [102416 2011-02-15] (ATI Technologies, Inc.)
S3 btwampfl; C:\Windows\System32\drivers\btwampfl.sys [297000 2010-11-01] (Broadcom Corporation.)
S3 huawei_cdcacm; C:\Windows\System32\DRIVERS\ew_jucdcacm.sys [95616 2012-06-06] (Huawei Technologies Co., Ltd.)
S3 mtkmbim; C:\Windows\System32\DRIVERS\mtkmbim7.sys [172544 2012-12-13] (MediaTek Inc.)
R0 ngvss; C:\Windows\system32\Drivers\ngvss.sys [107984 2015-09-27] (AVAST Software)
R2 npf; C:\Windows\System32\drivers\npf.sys [50704 2010-01-27] (CACE Technologies, Inc.)
R2 VBoxAswDrv; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ng\vbox\VBoxAswDrv.sys [220752 2015-09-27] (Avast Software)
S3 wdf_usb; C:\Windows\System32\DRIVERS\usb2ser.sys [68480 2014-03-04] (MediaTek Inc.)

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-17 22:35 - 2016-03-17 22:35 - 00021031 _____ C:\Users\M\Desktop\FRST.txt
2016-03-17 22:24 - 2016-03-17 22:35 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-03-17 21:09 - 2016-03-17 21:09 - 01527296 _____ C:\Users\M\Desktop\adwcleaner_5.102.exe
2016-03-17 20:58 - 2016-03-17 22:35 - 00000000 ____D C:\Users\M\Desktop\fix
2016-03-17 20:41 - 2016-03-17 20:41 - 00000925 _____ C:\Users\Public\Desktop\CCleaner.lnk
2016-03-17 20:39 - 2016-03-17 21:30 - 00000000 ____D C:\Program Files\AdwCleaner
2016-03-17 11:36 - 2016-03-17 11:40 - 06837784 _____ (Piriform Ltd) C:\Users\M\Downloads\ccsetup515.exe
2016-03-16 07:43 - 2016-03-16 07:43 - 00897221 _____ C:\Users\M\Desktop\Monika_Murawska.pdf
2016-03-15 00:14 - 2016-03-17 11:21 - 00000000 ____D C:\Users\M\Desktop\EC1
2016-03-15 00:13 - 2016-03-17 20:32 - 00000000 ____D C:\Users\M\Desktop\CD
2016-03-12 13:08 - 2016-03-12 13:08 - 00000266 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
2016-03-07 10:23 - 2016-03-07 10:23 - 00011012 _____ C:\Users\M\Desktop\MM_romans.odt
2016-03-07 10:16 - 2016-03-15 13:12 - 00017275 _____ C:\Users\M\Desktop\listameet.odt
2016-02-25 22:20 - 2016-02-26 12:07 - 00000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-17 21:48 - 2012-08-24 07:45 - 00000930 _____ C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2016-03-17 21:47 - 2015-01-24 22:58 - 00001036 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-03-17 21:41 - 2015-01-24 22:58 - 00001032 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-03-17 21:40 - 2009-07-14 05:34 - 00020400 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-03-17 21:40 - 2009-07-14 05:34 - 00020400 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-03-17 21:33 - 2009-07-14 05:53 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-03-17 21:33 - 2009-07-14 03:37 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2016-03-17 20:44 - 2014-09-19 10:37 - 00000000 ____D C:\Program Files\PDFCreator
2016-03-17 20:41 - 2014-10-03 08:18 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner
2016-03-17 20:34 - 2012-09-25 22:47 - 00000000 ____D C:\Windows\Minidump
2016-03-17 20:34 - 2009-07-14 03:37 - 00000000 ____D C:\Windows\ModemLogs
2016-03-17 00:51 - 2011-02-16 01:15 - 00738644 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2016-03-17 00:51 - 2011-02-16 01:15 - 00155042 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2016-03-17 00:51 - 2010-11-20 22:01 - 01664964 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-03-17 00:48 - 2015-11-13 10:13 - 00000000 ____D C:\Users\M\Desktop\praca
2016-03-16 21:23 - 2016-01-18 00:09 - 00000000 ____D C:\Users\M\Desktop\CV HoMM
2016-03-16 14:31 - 2014-11-16 23:04 - 00000000 ____D C:\Users\M\AppData\Roaming\vlc
2016-03-15 23:50 - 2014-12-12 00:01 - 00000000 ____D C:\Users\M\Desktop\UAM
2016-03-15 22:52 - 2012-08-24 07:45 - 00797376 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe
2016-03-15 22:52 - 2012-08-24 07:45 - 00142528 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2016-03-15 12:54 - 2015-01-24 23:19 - 00002247 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-03-13 20:57 - 2009-07-14 05:53 - 00032608 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
2016-03-12 13:08 - 2012-03-26 16:48 - 00001200 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
2016-03-12 13:08 - 2009-07-14 03:37 - 00000000 ___HD C:\Windows\system32\GroupPolicy
2016-03-07 09:45 - 2011-10-24 21:29 - 00000000 ____D C:\Users\M\AppData\Local\Adobe
2016-02-29 15:17 - 2011-10-18 16:36 - 00000000 ____D C:\Users\M\AppData\Roaming\SoftGrid Client
2016-02-27 12:12 - 2012-03-26 18:35 - 00000000 ____D C:\Users\M\AppData\Local\Google
2016-02-26 12:07 - 2012-05-29 16:16 - 00000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service
2016-02-26 11:58 - 2016-01-20 18:04 - 00000000 ____D C:\Users\M\Desktop\scenariusz
2016-02-25 13:05 - 2011-10-18 19:32 - 00000000 ____D C:\Monika
2016-02-25 12:55 - 2016-02-01 19:50 - 00000000 ____D C:\Users\M\Desktop\camera
2016-02-17 16:51 - 2012-04-21 08:22 - 01018234 _____ C:\test.xml

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2015-09-16 21:23 - 2015-09-16 21:23 - 0000000 _____ () C:\Users\M\AppData\Local\{D9E46735-9E2B-4DC8-9D93-71A872E7CB48}

Pliki do przeniesienia lub usunięcia:
====================
C:\Users\M\install_flash_player.exe


Niektóre pliki w TEMP:
====================
C:\Users\M\AppData\Local\Temp\sqlite3.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2015-01-05 14:21

==================== Koniec FRST.txt ============================


Pobierz plik - link do postu