FRST.txt

DNS Unlocker - Jak usunąć

Witam Jak w temacie, proszę o pomoc w usunięciu tego dziadostwa, wszelkie metody odinstalowywania nie przynoszą skutku. Poniżej załączniki.


Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:05-03-2016 01
Uruchomiony przez Piotr (administrator) CP-AGNIESZKA (18-03-2016 08:49:57)
Uruchomiony z C:\Users\Piotr\Desktop
Załadowane profile: Piotr (Dostępne profile: Piotr)
Platform: Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (X64) Język: Polski (Polska)
Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Acer Incorporated) C:\Program Files (x86)\eMachines\Registration\GREGsvc.exe
(SafeNet Inc.) C:\Windows\System32\hasplms.exe
() C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe
(Huawei Technologies Co., Ltd.) C:\ProgramData\DatacardService\DCSHelper.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
(Acer Group) C:\Program Files\eMachines\eMachines Updater\UpdaterService.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe
() C:\Program Files (x86)\eMachines\Hotkey Utility\HotkeyUtility.exe
(Nuance Communications, Inc.) C:\Program Files (x86)\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
(Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe
(Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\Brother\ControlCenter3\BrccMCtl.exe
(Brother Industries, Ltd.) C:\Program Files (x86)\Brother\Brmfcmon\BrMfimon.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\GWX\GWX.exe
(Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
(ATI Technologies Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] = & gt; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [10806816 2010-04-30] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [MSC] = & gt; C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [1340192 2016-01-29] (Microsoft Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] = & gt; C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [35696 2009-02-28] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [Hotkey Utility] = & gt; C:\Program Files (x86)\eMachines\Hotkey Utility\HotkeyUtility.exe [611872 2010-08-04] ()
HKLM-x32\...\Run: [StartCCC] = & gt; C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [98304 2010-02-25] (Advanced Micro Devices, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [SSBkgdUpdate] = & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe [210472 2006-10-25] (Nuance Communications, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [PaperPort PTD] = & gt; C:\Program Files (x86)\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe [29984 2008-07-09] (Nuance Communications, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [IndexSearch] = & gt; C:\Program Files (x86)\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe [46368 2008-07-09] (Nuance Communications, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [PPort11reminder] = & gt; " C:\Program Files (x86)\ScanSoft\PaperPort\Ereg\Ereg.exe " -r " C:\ProgramData\ScanSoft\PaperPort\11\Config\Ereg\Ereg.ini "
HKLM-x32\...\Run: [BrMfcWnd] = & gt; C:\Program Files (x86)\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe [1159168 2009-05-26] (Brother Industries, Ltd.)
HKLM-x32\...\Run: [ControlCenter3] = & gt; C:\Program Files (x86)\Brother\ControlCenter3\brctrcen.exe [114688 2008-12-24] (Brother Industries, Ltd.)
HKU\S-1-5-21-829099787-2443886686-3004173008-1000\...\Run: [Mobile Partner] = & gt; C:\Program Files (x86)\Huawei E5372\Huawei E5372
HKU\S-1-5-21-829099787-2443886686-3004173008-1000\...\MountPoints2: {682c7160-db5e-11df-94d0-806e6f6e6963} - D:\Start.exe
HKU\S-1-5-21-829099787-2443886686-3004173008-1000\...\MountPoints2: {c93cc814-13ee-11e5-936b-1078d2799b89} - K:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-829099787-2443886686-3004173008-1000\...\MountPoints2: {c93cc81e-13ee-11e5-936b-1078d2799b89} - K:\AutoRun.exe
HKU\S-1-5-21-829099787-2443886686-3004173008-1000\...\MountPoints2: {f22c3aa7-2050-11e3-aec9-1078d2799b89} - K:\LaunchU3.exe -a
ShellIconOverlayIdentifiers: [Uchwyt nakładania ikony podpisu cyfrowego] - & gt; {36A21736-36C2-4C11-8ACB-D4136F2B57BD} = & gt; C:\Windows\system32\AcSignIcon.dll [2009-02-09] (Autodesk, Inc.)

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.100.1 192.168.105.1
Tcpip\Parameters: [NameServer] 82.163.143.171 82.163.142.173
Tcpip\..\Interfaces\{29C3A712-E56F-4FA5-BD72-3989D78ECDED}: [DhcpNameServer] 192.168.8.1 192.168.8.1
Tcpip\..\Interfaces\{9E4902F7-7857-41B3-AF76-C7C0C71ED90E}: [NameServer] 82.163.143.171 82.163.142.173
Tcpip\..\Interfaces\{9E4902F7-7857-41B3-AF76-C7C0C71ED90E}: [DhcpNameServer] 192.168.100.1 192.168.105.1

Internet Explorer:
==================
HKU\S-1-5-21-829099787-2443886686-3004173008-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.google.pl/
SearchScopes: HKLM - & gt; DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms} & form=AEMTDF & pc=MAEM & src=IE-SearchBox
SearchScopes: HKLM - & gt; {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms} & form=AEMTDF & pc=MAEM & src=IE-SearchBox
SearchScopes: HKLM-x32 - & gt; DefaultScope - brak wartości
BHO-x32: Adobe PDF Link Helper - & gt; {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2009-02-27] (Adobe Systems Incorporated)
BHO-x32: Pomocnik rejestracji usługi Windows Live - & gt; {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - & gt; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2009-01-22] (Microsoft Corporation)
Toolbar: HKU\S-1-5-21-829099787-2443886686-3004173008-1000 - & gt; Brak nazwy - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - Brak pliku
DPF: HKLM {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
Handler-x32: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msgrapp.14.0.8117.0416.dll [2010-04-16] (Microsoft Corporation)
Handler-x32: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Messenger\msgrapp.14.0.8117.0416.dll [2010-04-16] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF Plugin: @docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf - & gt; C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\npPDFXCviewNPPlugin.dll [2014-01-08] (Tracker Software Products (Canada) Ltd.)
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE - & gt; disabled [Brak pliku]
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.41212.0\npctrl.dll [2015-12-11] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin: @tracker-software.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf - & gt; C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\npPDFXCviewNPPlugin.dll [2014-01-08] (Tracker Software Products (Canada) Ltd.)
FF Plugin-x32: @docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf - & gt; C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\Win32\npPDFXCviewNPPlugin.dll [2014-01-08] (Tracker Software Products (Canada) Ltd.)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE - & gt; disabled [Brak pliku]
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 - & gt; C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.41212.0\npctrl.dll [2015-12-11] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=14.0.8117.0416 - & gt; C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2010-04-16] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-03-16] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 - & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-03-16] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tracker-software.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf - & gt; C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\Win32\npPDFXCviewNPPlugin.dll [2014-01-08] (Tracker Software Products (Canada) Ltd.)
FF Plugin HKU\S-1-5-21-829099787-2443886686-3004173008-1000: @docu-track.com/PDF-XChange Viewer Plugin,version=1.0,application/pdf - & gt; C:\Program Files\Tracker Software\PDF Viewer\Win32\npPDFXCviewNPPlugin.dll [2014-01-08] (Tracker Software Products (Canada) Ltd.)

Chrome:
=======
CHR Profile: C:\Users\Piotr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Prezentacje Google) - C:\Users\Piotr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2016-03-16]
CHR Extension: (Dokumenty Google) - C:\Users\Piotr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2016-03-16]
CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Piotr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-03-16]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Piotr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-03-16]
CHR Extension: (Arkusze Google) - C:\Users\Piotr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2016-03-16]
CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Piotr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-03-16]
CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Piotr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-03-16]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Piotr\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-03-16]

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 FLEXnet Licensing Service 64; C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe [1030600 2013-09-10] (Macrovision Europe Ltd.) [Brak podpisu cyfrowego]
S3 GameConsoleService; C:\Program Files (x86)\eMachines Games\eMachines Game Console\GameConsoleService.exe [246520 2010-04-04] (WildTangent, Inc.)
R2 GREGService; C:\Program Files (x86)\eMachines\Registration\GREGsvc.exe [23584 2010-01-08] (Acer Incorporated)
R2 hasplms; C:\Windows\system32\hasplms.exe [4609928 2013-08-09] (SafeNet Inc.)
R2 HWDeviceService64.exe; C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe [351824 2013-04-10] ()
S2 MBAMService; C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware\mbamservice.exe [1135416 2015-10-05] (Malwarebytes)
R2 MsMpSvc; C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe [23808 2016-01-29] (Microsoft Corporation)
R3 NisSrv; C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe [374344 2016-01-29] (Microsoft Corporation)
R2 Updater Service; C:\Program Files\eMachines\eMachines Updater\UpdaterService.exe [243232 2010-01-29] (Acer Group)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 akshasp; C:\Windows\System32\DRIVERS\akshasp.sys [60488 2013-08-09] (SafeNet Inc.)
S3 akshhl; C:\Windows\System32\DRIVERS\akshhl.sys [63944 2013-08-09] (SafeNet Inc.)
S3 aksusb; C:\Windows\System32\DRIVERS\aksusb.sys [303624 2013-08-09] (SafeNet Inc.)
S3 ebdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
R2 hardlock; C:\Windows\system32\drivers\hardlock.sys [323584 2012-10-06] (SafeNet Inc.)
R3 MBAMProtector; C:\Windows\system32\drivers\mbam.sys [25816 2015-10-05] (Malwarebytes)
S3 MBAMWebAccessControl; C:\Windows\system32\drivers\mwac.sys [63704 2015-10-05] (Malwarebytes Corporation)
R0 MpFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\MpFilter.sys [289120 2015-11-13] (Microsoft Corporation)
R3 NisDrv; C:\Windows\System32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [133816 2015-11-13] (Microsoft Corporation)
R3 ROCKEYNT; C:\Windows\System32\DRIVERS\Rockey4.sys [36904 2013-10-15] (Feitian Technologies Co., Ltd.)

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-18 08:49 - 2016-03-18 08:50 - 00013824 _____ C:\Users\Piotr\Desktop\FRST.txt
2016-03-18 08:48 - 2016-03-18 08:49 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-03-18 08:47 - 2016-03-18 08:47 - 02374144 _____ (Farbar) C:\Users\Piotr\Desktop\FRST64.exe
2016-03-17 16:48 - 2016-03-17 16:48 - 00061026 _____ C:\Users\Piotr\Downloads\Wzor_umowy_kupna-sprzedazy_drewna_pozyskanego_w_Lesie_Komunalnym_-_zal._nr_3.pdf
2016-03-17 14:02 - 2016-03-17 15:54 - 00000000 ____D C:\ProgramData\781fcb60-2245-1
2016-03-17 14:02 - 2016-03-17 14:04 - 00000000 ____D C:\ProgramData\781fcb60-3fa1-0
2016-03-16 14:31 - 2016-03-16 14:31 - 00002282 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-03-16 14:31 - 2016-03-16 14:31 - 00002270 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2016-03-16 14:23 - 2016-03-18 08:29 - 00001046 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-03-16 14:23 - 2016-03-18 08:14 - 00001042 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-03-16 14:23 - 2016-03-16 14:23 - 00004042 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
2016-03-16 14:23 - 2016-03-16 14:23 - 00003790 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
2016-03-16 13:57 - 2016-03-16 13:57 - 00000000 ____D C:\ProgramData\781fcb60-5403-0
2016-03-16 13:56 - 2016-03-16 13:57 - 00000000 ____D C:\ProgramData\781fcb60-5625-1
2016-03-16 13:56 - 2016-03-16 13:57 - 00000000 ____D C:\ProgramData\781fcb60-2bf5-0
2016-03-16 13:20 - 2016-03-16 13:44 - 00192216 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
2016-03-16 13:20 - 2016-03-16 13:20 - 00001111 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk
2016-03-16 13:20 - 2016-03-16 13:20 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware
2016-03-16 13:19 - 2016-03-16 13:20 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Malwarebytes Anti-Malware
2016-03-16 13:19 - 2015-10-05 09:50 - 00109272 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamchameleon.sys
2016-03-16 13:19 - 2015-10-05 09:50 - 00063704 _____ (Malwarebytes Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
2016-03-16 13:19 - 2015-10-05 09:50 - 00025816 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
2016-03-16 13:17 - 2016-03-07 18:39 - 22908888 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\Piotr\Desktop\mbam-setup-2.2.0.1024.exe
2016-03-16 13:16 - 2016-03-07 18:39 - 22908888 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\Public\mbam-setup-2.2.0.1024.exe
2016-03-14 09:59 - 2016-03-14 09:59 - 00046118 _____ C:\Users\Piotr\Desktop\H100x60x4.dwg
2016-03-11 13:25 - 2016-03-11 13:10 - 09332219 _____ C:\Users\Piotr\Desktop\080_PW_K_STAL_2016.03.09_R-AGA_1_33_6334.dwg
2016-03-10 14:17 - 2016-03-10 14:17 - 01030603 _____ C:\Users\Piotr\Downloads\Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej grupy przyłączeniowej B.pdf
2016-03-10 14:14 - 2016-03-10 14:15 - 00879760 _____ C:\Users\Piotr\Downloads\wniosek.pdf
2016-03-10 13:43 - 2016-03-10 13:43 - 01117644 _____ C:\Users\Piotr\Downloads\Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu w grupie przyłączeniowej B podgrupy I.pdf
2016-03-09 09:27 - 2016-02-09 07:53 - 00387792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-09 07:10 - 00341200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 22:05 - 20352512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:51 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:39 - 00496640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:39 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:38 - 00341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:38 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:37 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:34 - 02280448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:32 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:31 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:30 - 00476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:28 - 00663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:28 - 00620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:28 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:20 - 00416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:16 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:15 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inseng.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:13 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:12 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:11 - 00279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:10 - 04611072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:10 - 00130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\occache.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:05 - 25816576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:03 - 00230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:02 - 13012480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:02 - 00687104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:01 - 02050560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 21:01 - 01155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 20:43 - 02121216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 20:39 - 01311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 20:38 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 19:41 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 19:41 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 19:27 - 02887680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 19:27 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 19:26 - 00571904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 19:26 - 00417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 19:26 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 19:26 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 19:19 - 00054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 19:18 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 19:16 - 06052352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 19:15 - 00615936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 19:14 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 19:14 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 19:13 - 00817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 19:13 - 00814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 19:06 - 00968704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 19:03 - 00489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 18:55 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 18:54 - 00107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 18:52 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 18:51 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 18:49 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 18:47 - 00152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 18:37 - 00262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 18:35 - 00718336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 18:34 - 00798720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 18:33 - 14613504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 18:33 - 02123264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 18:33 - 01359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 18:19 - 02597376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 18:07 - 01546752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2016-03-09 09:27 - 2016-02-08 17:55 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2016-03-09 09:13 - 2016-02-12 19:52 - 03169792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
2016-03-09 09:13 - 2016-02-12 19:52 - 00192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
2016-03-09 09:13 - 2016-02-12 19:52 - 00098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
2016-03-09 09:13 - 2016-02-12 19:44 - 00091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
2016-03-09 09:13 - 2016-02-12 19:39 - 00174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2016-03-09 09:13 - 2016-02-12 19:22 - 02610688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2016-03-09 09:13 - 2016-02-12 19:19 - 00709120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
2016-03-09 09:13 - 2016-02-12 19:18 - 00140288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2016-03-09 09:13 - 2016-02-12 19:18 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2016-03-09 09:13 - 2016-02-12 19:18 - 00037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
2016-03-09 09:13 - 2016-02-12 19:18 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
2016-03-09 09:13 - 2016-02-12 19:18 - 00012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
2016-03-09 09:13 - 2016-02-12 19:06 - 00573440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2016-03-09 09:13 - 2016-02-12 19:05 - 00093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
2016-03-09 09:13 - 2016-02-12 19:05 - 00035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2016-03-09 09:13 - 2016-02-12 19:05 - 00030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
2016-03-09 09:13 - 2016-02-04 18:52 - 03211264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00994760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00063840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00020832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:07 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00922432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00066400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
2016-03-09 09:13 - 2015-11-19 15:06 - 00011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
2016-03-09 09:11 - 2016-02-03 19:58 - 00862208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleaut32.dll
2016-03-09 09:11 - 2016-02-03 19:52 - 00084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\asycfilt.dll
2016-03-09 09:11 - 2016-02-03 19:49 - 00572416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll
2016-03-09 09:11 - 2016-02-03 19:43 - 00067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\asycfilt.dll
2016-03-09 09:11 - 2016-02-03 19:07 - 00091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\USBSTOR.SYS
2016-03-09 09:11 - 2016-01-11 20:11 - 01684416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
2016-03-09 09:08 - 2016-03-09 09:08 - 00283766 _____ C:\Users\Piotr\Downloads\20150825104958jay0qziku6y1.pdf
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:56 - 05572032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:56 - 00154560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:56 - 00095680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:52 - 01733592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:49 - 00362496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:49 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:49 - 00215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:49 - 00210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:49 - 00135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:49 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:49 - 00028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:49 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:48 - 01214464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:48 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:48 - 00344064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:48 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:48 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:47 - 00016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:45 - 00315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:45 - 00312320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:45 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:45 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:44 - 03994560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:44 - 03938240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:44 - 01461248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:44 - 01163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:44 - 00730112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:44 - 00422400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:42 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:42 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:42 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 01314328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00880128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:41 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:38 - 01114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:38 - 00665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:38 - 00275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:38 - 00171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:38 - 00096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:38 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:38 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:37 - 00251392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:37 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:37 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:35 - 00259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:35 - 00223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:35 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:34 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:33 - 00553472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:31 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00642560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\advapi32.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 19:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 18:48 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 18:43 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 18:41 - 00338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 18:40 - 00296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 18:34 - 00290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 18:34 - 00159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 18:33 - 00129024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 18:32 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 18:32 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 18:32 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 18:32 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 18:32 - 00007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 18:32 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 18:31 - 00036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cryptbase.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 18:30 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 18:30 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 18:30 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:06 - 2016-02-11 18:30 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-19 20:02 - 00038336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
2016-03-09 09:05 - 2016-02-19 19:54 - 01168896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-19 15:07 - 01373184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-11 15:07 - 00689152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-09 10:57 - 14634496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-09 10:57 - 12625920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmploc.DLL
2016-03-09 09:05 - 2016-02-09 10:56 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdxm.ocx
2016-03-09 09:05 - 2016-02-09 10:56 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxmasf.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-09 10:55 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\seclogon.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-09 10:54 - 00009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spwmp.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-09 10:51 - 12625408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmploc.DLL
2016-03-09 09:05 - 2016-02-09 10:51 - 11411456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-09 10:13 - 00008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\spwmp.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-09 10:13 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msdxm.ocx
2016-03-09 09:05 - 2016-02-09 10:13 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxmasf.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-05 19:54 - 00100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-05 19:54 - 00041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-05 19:53 - 00046080 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-05 19:53 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-05 19:50 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\lpk.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-05 19:44 - 00070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fontsub.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-05 19:42 - 00010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dciman32.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-05 18:48 - 00372736 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-05 18:43 - 00299520 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\atmfd.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-05 18:43 - 00034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\SysWOW64\atmlib.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-05 15:07 - 00696832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-05 15:07 - 00499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-05 15:07 - 00076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-05 02:19 - 00381440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfds.dll
2016-03-09 09:05 - 2016-02-04 19:41 - 00296448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfds.dll
2016-03-07 18:58 - 2016-03-07 18:58 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Malwarebytes
2016-03-07 15:59 - 2016-03-07 16:33 - 00000000 ____D C:\AdwCleaner
2016-03-07 12:15 - 2016-03-07 12:15 - 00003148 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{9E11E71F-6479-4D0C-A9BD-797EC9D537DE}
2016-03-07 10:20 - 2016-03-07 10:20 - 00337415 _____ C:\Users\Piotr\Desktop\F-AAB0031.pdf
2016-03-04 14:54 - 2016-03-04 14:55 - 00303155 _____ C:\Users\Piotr\Downloads\DS_9949_pl_Brillianto_15mm_101500.pdf
2016-03-02 14:52 - 2016-03-02 14:54 - 10791122 _____ C:\Users\Piotr\Downloads\DS_9801_pl_installation_guide_091500.pdf
2016-03-02 14:45 - 2016-03-02 14:45 - 02336328 _____ C:\Users\Piotr\Downloads\Verlegeanleitung_100_System_A_PL.pdf
2016-03-02 14:45 - 2016-03-02 14:45 - 01382818 _____ C:\Users\Piotr\Downloads\DS_9360_pl_OWAtecta_Standard-Lieferprogramm_121500.pdf
2016-03-01 16:23 - 2016-03-01 16:23 - 03604139 _____ C:\Users\Piotr\Desktop\CCF20160212_00002.pdf
2016-02-29 15:48 - 2016-03-01 09:48 - 01581285 _____ C:\Users\Piotr\Desktop\074_PZT_2016.02.29.pdf
2016-02-29 07:46 - 2016-03-16 13:57 - 00003728 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{3BE47C89-0E95-FA0D-60CB-1F78B0AF5666}
2016-02-29 07:46 - 2016-03-16 13:57 - 00000000 ____D C:\ProgramData\211fa87c
2016-02-26 11:18 - 2016-02-26 11:19 - 00301560 _____ C:\Users\Piotr\Downloads\D19970884Lj.pdf
2016-02-26 11:18 - 2016-02-26 11:18 - 00025326 _____ C:\Users\Piotr\Downloads\D20060029 (1).pdf
2016-02-26 11:17 - 2016-02-26 11:17 - 00025326 _____ C:\Users\Piotr\Downloads\D20060029.pdf
2016-02-17 14:22 - 2016-02-17 14:22 - 00058423 _____ C:\Users\Piotr\Downloads\12597081_F_10709835_02_16_F.pdf

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-03-18 08:49 - 2009-07-14 05:45 - 00018736 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-03-18 08:49 - 2009-07-14 05:45 - 00018736 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-03-18 08:19 - 2010-09-24 02:19 - 00740438 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
2016-03-18 08:19 - 2010-09-24 02:19 - 00156012 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
2016-03-18 08:19 - 2009-07-14 06:13 - 01670590 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-03-18 08:19 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2016-03-18 08:14 - 2009-07-14 06:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-03-16 15:38 - 2013-10-15 12:59 - 00000000 ____D C:\ProgramData\TEMP
2016-03-16 14:31 - 2012-04-05 10:48 - 00000000 ____D C:\Users\Piotr\AppData\Local\Google
2016-03-16 14:30 - 2013-09-24 08:48 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
2016-03-16 14:23 - 2013-09-24 08:48 - 00000000 ____D C:\Users\Piotr\AppData\Local\Deployment
2016-03-15 13:52 - 2013-01-21 17:35 - 01263104 ___SH C:\Users\Public\Thumbs.db
2016-03-15 11:05 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\rescache
2016-03-10 08:13 - 2009-07-14 05:45 - 00488408 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
2016-03-09 16:46 - 2013-09-10 08:51 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
2016-03-09 16:43 - 2012-04-06 02:00 - 143659408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2016-03-09 16:42 - 2014-12-11 08:10 - 00000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
2016-03-07 19:28 - 2009-07-14 04:20 - 00000000 ____D C:\Windows\ModemLogs
2016-03-07 19:00 - 2013-09-10 10:34 - 00002145 _____ C:\Users\Piotr\Desktop\Publiczny -- skrót.lnk
2016-02-26 16:49 - 2015-04-07 15:48 - 00000000 ___SD C:\Windows\SysWOW64\GWX
2016-02-26 16:49 - 2015-04-07 15:48 - 00000000 ___SD C:\Windows\system32\GWX
2016-02-24 16:35 - 2012-09-11 10:39 - 00002126 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Security Essentials.lnk
2016-02-24 16:35 - 2012-09-11 10:39 - 00001912 _____ C:\Windows\epplauncher.mif
2016-02-24 16:34 - 2012-09-11 10:39 - 00000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Security Client
2016-02-24 16:34 - 2012-09-11 10:39 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Security Client

Pliki do przeniesienia lub usunięcia:
====================
C:\Users\Public\mbam-setup-2.2.0.1024.exe


==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll = & gt; Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys = & gt; Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2016-03-01 13:04

==================== Koniec FRST.txt ============================


Pobierz plik - link do postu