Addition.txt

MPC Cleaner - usunięcie z Windows 7 32bit

Podczepię się pod wątek. Mam taki sam problem. Czy sposób usunięcia tego dziadostwa jest taki sam? Pozdrawiam. Posty wydzieliłem jako nowy temat. Nie podpinaj się proszę pod cudze wątki. Powoduje to bałagan na forum.


Rezultaty skanu uzupełniającego Farbar Recovery Scan Tool (x64) Wersja:05-03-2016 01
Uruchomiony przez Admin_HP (2016-03-18 10:11:16)
Uruchomiony z C:\Users\Admin_HP\Downloads
Windows 7 Professional Service Pack 1 (X64) (2016-02-29 16:47:56)
Tryb startu: Normal
==========================================================


==================== Konta użytkowników: =============================

Administrator (S-1-5-21-967907729-2219885122-3550075769-500 - Administrator - Disabled)
Admin_HP (S-1-5-21-967907729-2219885122-3550075769-1000 - Administrator - Enabled) = & gt; C:\Users\Admin_HP
Gość (S-1-5-21-967907729-2219885122-3550075769-501 - Limited - Disabled)

==================== Centrum zabezpieczeń ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie.)

AS: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: Spybot - Search and Destroy (Enabled - Up to date) {9BC38DF1-3CCA-732D-A930-C1CA5F20A4B0}

==================== Zainstalowane programy ======================

(W fixlist dozwolone tylko załączanie programów adware z flagą " Hidden " w celu ich uwidocznienia. Programy adware powinny zostać w poprawny sposób odinstalowane.)

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client (HKLM-x32\...\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client) (Version: 3.1.08009 - Cisco Systems, Inc.)
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client (x32 Version: 3.1.08009 - Cisco Systems, Inc.) Hidden
DHTML Editing Component (HKLM-x32\...\{2EA870FA-585F-4187-903D-CB9FFD21E2E0}) (Version: 6.02.0001 - Microsoft Corporation)
Google Chrome (HKLM-x32\...\Google Chrome) (Version: 48.0.2564.116 - Google Inc.)
Google Update Helper (x32 Version: 1.3.29.5 - Google Inc.) Hidden
KeePass Password Safe 2.31 (HKLM-x32\...\KeePassPasswordSafe2_is1) (Version: 2.31 - Dominik Reichl)
Microsoft .NET Framework 4.5 (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1033) (Version: 4.5.50709 - Microsoft Corporation)
Microsoft Office Professional Plus 2016 - pl-pl (HKLM\...\ProPlusRetail - pl-pl) (Version: 16.0.6568.2036 - Microsoft Corporation)
Microsoft OneDrive (HKU\S-1-5-21-967907729-2219885122-3550075769-1000\...\OneDriveSetup.exe) (Version: 17.3.4604.0120 - Microsoft Corporation)
Microsoft redistributable runtime DLLs VS2005 SP1(x86) (HKLM-x32\...\{CEC7A786-A9C8-4EF7-BB59-6518E3B3C878}) (Version: 8.0.50727.4053 - SAP)
Microsoft redistributable runtime DLLs VS2010 SP1 (x86) (HKLM-x32\...\{2385C070-EC26-4AB9-8718-E605C977C0ED}) (Version: 10.0.40219.1 - SAP)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148 (HKLM\...\{4B6C7001-C7D6-3710-913E-5BC23FCE91E6}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 (HKLM-x32\...\{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}) (Version: 9.0.30729.4148 - Microsoft Corporation)
Microsoft Visual J# 2.0 Redistributable Package - SE (x64) (HKLM\...\Microsoft Visual J# 2.0 Redistributable Package - SE (x64)) (Version: - Microsoft Corporation)
Mozilla Maintenance Service (HKLM-x32\...\MozillaMaintenanceService) (Version: 38.6.0 - Mozilla)
Mozilla Thunderbird 38.6.0 (x86 pl) (HKLM-x32\...\Mozilla Thunderbird 38.6.0 (x86 pl)) (Version: 38.6.0 - Mozilla)
Office 16 Click-to-Run Extensibility Component (Version: 16.0.6528.1017 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Licensing Component (Version: 16.0.6528.1017 - Microsoft Corporation) Hidden
Office 16 Click-to-Run Localization Component (Version: 16.0.6528.1017 - Microsoft Corporation) Hidden
OpenVPN 2.3.8-I601 (HKLM\...\OpenVPN) (Version: 2.3.8-I601 - )
Polski pakiet językowy dla programu Microsoft .NET Framework 4.5 PLK (HKLM\...\{92FB6C44-E685-45AD-9B20-CADF4CABA132} - 1045) (Version: 4.5.50709 - Microsoft Corporation)
SAP GUI for Windows 7.40 (Patch 7) (HKLM-x32\...\SAPGUI) (Version: 7.40 Compilation 2 - SAP SE)
SAP Netweaver Business Client 5.0 (HKLM-x32\...\SAP_NWBC50) (Version: - SAP SE)
Skype(TM) 7.18 (HKLM-x32\...\{FC965A47-4839-40CA-B618-18F486F042C6}) (Version: 7.18.112 - Skype Technologies S.A.)
Spybot - Search & Destroy (HKLM-x32\...\{B4092C6D-E886-4CB2-BA68-FE5A99D31DE7}_is1) (Version: 2.4.40 - Safer-Networking Ltd.)
TAP-Windows 9.21.1 (HKLM\...\TAP-Windows) (Version: 9.21.1 - )
TeamViewer 11 (HKLM-x32\...\TeamViewer) (Version: 11.0.55321 - TeamViewer)
Total Commander 64-bit (Remove or Repair) (HKLM\...\Totalcmd64) (Version: 8.52a - Ghisler Software GmbH)
VMware vSphere Client 6.0 (HKLM-x32\...\{593390AC-CACE-4278-AA77-350012BF10B1}) (Version: 6.0.0.5505 - VMware, Inc.)
VMware Workstation (HKLM\...\{132E3257-14F1-411A-BC6C-0CA32D3A9BC6}) (Version: 12.0.0 - VMware, Inc.)
Windows Vista - 7 - 8 - 8.1 KMS Activator Ultimate 2014 v2.0 (HKLM\...\Windows Vista - 7 - 8 - 8.1 KMS Activator Ultima~8B81782A_is1) (Version: v2.0 - )

==================== Niestandardowe rejestracje CLSID (filtrowane): ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) =============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

Task: {0D858AEB-773B-4BDC-9808-F6BF53109354} - System32\Tasks\Safer-Networking\Spybot - Search and Destroy\Check for updates = & gt; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe [2014-06-27] (Safer-Networking Ltd.)
Task: {1456EB23-2771-445F-9671-1A7D4A2BC1D4} - System32\Tasks\WinTaske = & gt; C:\Program Files (x86)\WinTaske\WinTaske\WinTaske.exe
Task: {253C8CD1-A1DF-443E-A40B-F0C888B7B9DB} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentLogOn2016 = & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\msoia.exe [2016-03-03] (Microsoft Corporation)
Task: {33639C0B-5698-421D-898D-DCB1D4FA7B78} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA = & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2016-03-01] (Google Inc.)
Task: {4998545F-3C0D-4F86-A47C-4DE3C21116FE} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore = & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2016-03-01] (Google Inc.)
Task: {74359F71-37D1-4F52-A1C2-8D5EAE7CFD94} - System32\Tasks\MPC AdCleaner = & gt; C:\Program Files (x86)\MPC AdCleaner\AdCleaner.exe [2016-02-02] (DotC United Inc)
Task: {A1764EE4-0746-43FF-B4F1-99DC2C82322B} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office ClickToRun Service Monitor = & gt; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
Task: {B62D9420-5D40-4651-811B-8672DC1AC958} - System32\Tasks\Microsoft\Office\OfficeTelemetryAgentFallBack2016 = & gt; C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\msoia.exe [2016-03-03] (Microsoft Corporation)
Task: {B8A79F7D-B6D6-4253-AD02-1F13A4BF4CEB} - System32\Tasks\Microsoft\Office\Office Automatic Updates = & gt; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeC2RClient.exe [2016-02-28] (Microsoft Corporation)
Task: {CFE5E34C-9B86-4E13-A733-2D15A7590F06} - System32\Tasks\Safer-Networking\Spybot - Search and Destroy\Refresh immunization = & gt; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDImmunize.exe [2014-06-24] (Safer-Networking Ltd.)
Task: {D02BC030-68BD-4350-8C52-AFDFC5817225} - System32\Tasks\Safer-Networking\Spybot - Search and Destroy\Scan the system = & gt; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDScan.exe [2014-06-24] (Safer-Networking Ltd.)

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)

Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job = & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
Task: C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job = & gt; C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

==================== Skróty =============================

(Wybrane wejścia mogą zostać załączone w celu ich zresetowania lub usunięcia.)

==================== Załadowane moduły (filtrowane) ==============

2016-03-01 15:24 - 2016-02-28 02:20 - 00173248 _____ () C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\ApiClient.dll
2015-08-04 14:14 - 2015-08-04 14:14 - 00424760 _____ () C:\Program Files\OpenVPN\bin\openvpn-gui.exe
2015-08-04 14:14 - 2015-08-04 14:14 - 00224856 _____ () C:\Program Files\OpenVPN\bin\liblzo2-2.dll
2015-08-04 14:14 - 2015-08-04 14:14 - 00122960 _____ () C:\Program Files\OpenVPN\bin\libpkcs11-helper-1.dll
2015-04-20 16:46 - 2015-04-20 16:46 - 00063376 _____ () C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\zlib1.dll
2016-03-01 16:11 - 2014-05-13 12:04 - 00109400 _____ () C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\snlThirdParty150.bpl
2016-03-01 16:11 - 2014-05-13 12:04 - 00416600 _____ () C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\DEC150.bpl
2016-03-01 16:11 - 2014-05-13 12:04 - 00167768 _____ () C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\snlFileFormats150.bpl
2016-03-01 16:11 - 2012-08-23 10:38 - 00574840 _____ () C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\sqlite3.dll
2016-03-01 16:11 - 2012-04-03 17:06 - 00565640 _____ () C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\av\BDSmartDB.dll
2015-08-14 14:02 - 2015-08-14 14:02 - 01301696 _____ () C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\libxml2.dll
2015-02-09 00:39 - 2015-02-09 00:39 - 00032472 _____ () C:\Program Files (x86)\VMware\Infrastructure\Virtual Infrastructure Client\6.0\VpxClient.SSPI.dll
2015-02-09 00:38 - 2015-02-09 00:38 - 08994520 _____ () C:\Program Files (x86)\VMware\Infrastructure\Virtual Infrastructure Client\6.0\VpxClientHtmlResources.dll
2015-02-09 00:39 - 2015-02-09 00:39 - 01024216 _____ () C:\Program Files (x86)\VMware\Infrastructure\Virtual Infrastructure Client\6.0\authdCnx.dll
2015-02-09 00:38 - 2015-02-09 00:38 - 00023256 _____ () C:\Program Files (x86)\VMware\Infrastructure\Virtual Infrastructure Client\6.0\AxInterop.VMwareRemoteConsoleTypeLib.dll
2016-03-01 08:25 - 2016-02-18 05:14 - 01630360 _____ () C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\48.0.2564.116\libglesv2.dll
2016-03-01 08:25 - 2016-02-18 05:14 - 00085656 _____ () C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\48.0.2564.116\libegl.dll
2014-10-30 09:47 - 2014-10-30 09:47 - 01253376 ____R () C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\VMware Remote Console Plug-in 5.5\Internet Explorer\libxml2.dll
2014-10-30 09:47 - 2014-10-30 09:47 - 00322560 ____R () C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\VMware Remote Console Plug-in 5.5\Internet Explorer\libcurl.dll
2014-10-30 09:47 - 2014-10-30 09:47 - 00311808 ____R () C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\VMware Remote Console Plug-in 5.5\Internet Explorer\libldap_r.dll
2014-10-30 09:47 - 2014-10-30 09:47 - 00138752 ____R () C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\VMware Remote Console Plug-in 5.5\Internet Explorer\liblber.dll

==================== Alternate Data Streams (filtrowane) =========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie strumienia ADS.)


==================== Tryb awaryjny (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Wartość " AlternateShell " zostanie przywrócona.)


==================== EXE - Powiązania (filtrowane) ===============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)


==================== Internet Explorer - Witryny zaufane i z ograniczeniami ===============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru.)


==================== Hosts - zawartość: ===============================

(Użycie dyrektywy Hosts: w fixlist spowoduje reset pliku Hosts.)

2009-07-14 03:34 - 2016-03-01 15:24 - 00000824 ____A C:\Windows\system32\Drivers\etc\hosts


==================== Inne obszary ============================

(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)

HKU\S-1-5-21-967907729-2219885122-3550075769-1000\Control Panel\Desktop\\Wallpaper - & gt; C:\Users\Admin_HP\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg
DNS Servers: 62.179.1.63 - 62.179.1.62
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System = & gt; (ConsentPromptBehaviorAdmin: 5) (ConsentPromptBehaviorUser: 3) (EnableLUA: 1)
Zapora systemu Windows [funkcja włączona]

==================== MSCONFIG/TASK MANAGER - Wyłączone elementy ==

(Obecnie brak automatycznej naprawy dla tej sekcji.)


==================== Reguły Zapory systemu Windows (filtrowane) ===============

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

FirewallRules: [SPPSVC-In-TCP] = & gt; (Allow) %SystemRoot%\system32\sppsvc.exe
FirewallRules: [SPPSVC-In-TCP-NoScope] = & gt; (Allow) %SystemRoot%\system32\sppsvc.exe
FirewallRules: [{B2DFB0BF-C6A0-4F86-9271-7B95DA653B7A}] = & gt; (Allow) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
FirewallRules: [{A101F712-8B19-42C1-8153-C6B121ED40B9}] = & gt; (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\Lync.exe
FirewallRules: [{C9329490-F593-444C-9997-5869AA9B09A9}] = & gt; (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\UcMapi.exe
FirewallRules: [{D5EB5690-BBD1-409A-92C8-85782A6C21DE}] = & gt; (Allow) C:\Users\Admin_HP\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe
FirewallRules: [{86F49619-EDD6-406F-8D47-245BAB5DD351}] = & gt; (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe
FirewallRules: [{E944AF0E-D234-4336-8596-1FB4AF10060F}] = & gt; (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe
FirewallRules: [{1E644C83-A6A0-4D85-9154-C6930C97F043}] = & gt; (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
FirewallRules: [{67C0F68D-D5F6-4781-ACD5-7400F18A6884}] = & gt; (Allow) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
FirewallRules: [{E6C9EFE9-913B-4D71-BF4F-C3456682CF6B}] = & gt; (Allow) C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe
FirewallRules: [{1E5B7042-9A9C-41B7-8A16-B99B073A3B8B}] = & gt; (Allow) C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe
FirewallRules: [{A06D38F6-FF2C-4B53-A4AE-FEF10F0F667A}] = & gt; (Allow) C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware-hostd.exe
FirewallRules: [{26D3737B-D4C1-4E1C-AF77-153EFB66CDA0}] = & gt; (Allow) C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware-hostd.exe
FirewallRules: [{DAD52732-979A-4E2F-8965-21B8C42387E4}] = & gt; (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\outlook.exe
FirewallRules: [{80ADF1AD-459B-4B8B-8C81-4F4694168968}] = & gt; (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\Lync.exe
FirewallRules: [{374C9BF7-6290-4420-95B1-706FEBBC3654}] = & gt; (Allow) C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\UcMapi.exe
FirewallRules: [{7EF2D9F5-E768-4B78-B737-366EEFAD7AD1}] = & gt; (Allow) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
StandardProfile\AuthorizedApplications: [C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDTray.exe] = & gt; Enabled:Spybot - Search & Destroy tray access
StandardProfile\AuthorizedApplications: [C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDFSSvc.exe] = & gt; Enabled:Spybot-S & D 2 Scanner Service
StandardProfile\AuthorizedApplications: [C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdate.exe] = & gt; Enabled:Spybot-S & D 2 Updater
StandardProfile\AuthorizedApplications: [C:\Program Files (x86)\Spybot - Search & Destroy 2\SDUpdSvc.exe] = & gt; Enabled:Spybot-S & D 2 Background update service

==================== Punkty Przywracania systemu =========================

29-02-2016 17:44:55 Windows Update
29-02-2016 17:45:23 Windows Update
29-02-2016 17:45:54 Windows Update
29-02-2016 17:46:59 Zainstalowany program DirectX
01-03-2016 13:35:59 Zemana AntiMalware 2016-03-01 13:35:59
01-03-2016 15:24:13 Zemana AntiMalware 2016-03-01 15:24:13
01-03-2016 15:49:07 Windows Update
01-03-2016 16:09:02 Zemana AntiMalware 2016-03-01 16:09:02
02-03-2016 08:07:29 Installed VMware Workstation
02-03-2016 10:06:46 Installed Cisco AnyConnect Secure Mobility Client
08-03-2016 10:54:53 Chrome Cleanup Tool
16-03-2016 10:42:34 Instalacja pakietu sterownika urządzenia: TAP-Windows Provider V9 Karty sieciowe
17-03-2016 15:47:53 Installed VMware vSphere Client 6.0.

==================== Wadliwe urządzenia w Menedżerze urządzeń =============

Name: Podstawowe urządzenie systemowe
Description: Podstawowe urządzenie systemowe
Class Guid:
Manufacturer:
Service:
Problem: : The drivers for this device are not installed. (Code 28)
Resolution: To install the drivers for this device, click " Update Driver " , which starts the Hardware Update wizard.

Name: bsdriver
Description: bsdriver
Class Guid: {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1}
Manufacturer:
Service: bsdriver
Problem: : This device is not present, is not working properly, or does not have all its drivers installed. (Code 24)
Resolution: The device is installed incorrectly. The problem could be a hardware failure, or a new driver might be needed.
Devices stay in this state if they have been prepared for removal.
After you remove the device, this error disappears.Remove the device, and this error should be resolved.

Name: Podstawowe urządzenie systemowe
Description: Podstawowe urządzenie systemowe
Class Guid:
Manufacturer:
Service:
Problem: : The drivers for this device are not installed. (Code 28)
Resolution: To install the drivers for this device, click " Update Driver " , which starts the Hardware Update wizard.

Name: Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Virtual Miniport Adapter for Windows x64
Description: Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Virtual Miniport Adapter for Windows x64
Class Guid: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Manufacturer: Cisco Systems
Service: vpnva
Problem: : This device is disabled. (Code 22)
Resolution: In Device Manager, click " Action " , and then click " Enable Device " . This starts the Enable Device wizard. Follow the instructions.

Name: ZAM Helper Driver
Description: ZAM Helper Driver
Class Guid: {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1}
Manufacturer:
Service: ZAM
Problem: : This device is not present, is not working properly, or does not have all its drivers installed. (Code 24)
Resolution: The device is installed incorrectly. The problem could be a hardware failure, or a new driver might be needed.
Devices stay in this state if they have been prepared for removal.
After you remove the device, this error disappears.Remove the device, and this error should be resolved.

Name: ZAM Guard Driver
Description: ZAM Guard Driver
Class Guid: {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1}
Manufacturer:
Service: ZAM_Guard
Problem: : This device is not present, is not working properly, or does not have all its drivers installed. (Code 24)
Resolution: The device is installed incorrectly. The problem could be a hardware failure, or a new driver might be needed.
Devices stay in this state if they have been prepared for removal.
After you remove the device, this error disappears.Remove the device, and this error should be resolved.


==================== Błędy w Dzienniku zdarzeń: =========================

Dziennik Aplikacja:
==================
Error: (03/17/2016 03:07:52 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA " Win32_Processor " AND TargetInstance.LoadPercentage & gt; 990x80041003

Error: (03/17/2016 10:21:34 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA " Win32_Processor " AND TargetInstance.LoadPercentage & gt; 990x80041003

Error: (03/16/2016 10:43:39 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA " Win32_Processor " AND TargetInstance.LoadPercentage & gt; 990x80041003

Error: (03/16/2016 10:23:55 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA " Win32_Processor " AND TargetInstance.LoadPercentage & gt; 990x80041003

Error: (03/15/2016 10:09:41 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA " Win32_Processor " AND TargetInstance.LoadPercentage & gt; 990x80041003

Error: (03/14/2016 12:07:54 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA " Win32_Processor " AND TargetInstance.LoadPercentage & gt; 990x80041003

Error: (03/12/2016 01:38:46 PM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA " Win32_Processor " AND TargetInstance.LoadPercentage & gt; 990x80041003

Error: (03/12/2016 11:33:39 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA " Win32_Processor " AND TargetInstance.LoadPercentage & gt; 990x80041003

Error: (03/11/2016 10:35:06 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA " Win32_Processor " AND TargetInstance.LoadPercentage & gt; 990x80041003

Error: (03/10/2016 11:23:49 AM) (Source: WinMgmt) (EventID: 10) (User: )
Description: //./root/CIMV2SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA " Win32_Processor " AND TargetInstance.LoadPercentage & gt; 990x80041003


Dziennik System:
=============
Error: (03/17/2016 03:11:03 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7032) (User: )
Description: Menedżer sterowania usługami próbował podjąć akcję korekcyjną (Uruchom skonfigurowany program odzyskiwania) po nieoczekiwanym zakończeniu usługi VMware Workstation Server, ale ta akcja nie powiodła się przy następującym błędzie:
%%193.

Error: (03/17/2016 03:10:03 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
Description: Usługa VMware Workstation Server niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 3. W przeciągu 60000 milisekund zostanie podjęta następująca czynność korekcyjna: Uruchom skonfigurowany program odzyskiwania.

Error: (03/17/2016 03:08:59 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
Description: Usługa VMware Workstation Server niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 2. W przeciągu 60000 milisekund zostanie podjęta następująca czynność korekcyjna: Uruchom usługę ponownie.

Error: (03/17/2016 03:07:55 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
Description: Usługa VMware Workstation Server niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1. W przeciągu 60000 milisekund zostanie podjęta następująca czynność korekcyjna: Uruchom usługę ponownie.

Error: (03/17/2016 03:07:53 PM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7026) (User: )
Description: Nie można załadować następujących sterowników startu rozruchowego lub systemowego:
bsdriver

Error: (03/17/2016 11:53:19 AM) (Source: DCOM) (EventID: 10010) (User: )
Description: {E10F6C3A-F1AE-4ADC-AA9D-2FE65525666E}

Error: (03/17/2016 10:24:44 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7032) (User: )
Description: Menedżer sterowania usługami próbował podjąć akcję korekcyjną (Uruchom skonfigurowany program odzyskiwania) po nieoczekiwanym zakończeniu usługi VMware Workstation Server, ale ta akcja nie powiodła się przy następującym błędzie:
%%193.

Error: (03/17/2016 10:23:44 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
Description: Usługa VMware Workstation Server niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 3. W przeciągu 60000 milisekund zostanie podjęta następująca czynność korekcyjna: Uruchom skonfigurowany program odzyskiwania.

Error: (03/17/2016 10:22:41 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
Description: Usługa VMware Workstation Server niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 2. W przeciągu 60000 milisekund zostanie podjęta następująca czynność korekcyjna: Uruchom usługę ponownie.

Error: (03/17/2016 10:21:37 AM) (Source: Service Control Manager) (EventID: 7031) (User: )
Description: Usługa VMware Workstation Server niespodziewanie zakończyła pracę. Wystąpiło to razy: 1. W przeciągu 60000 milisekund zostanie podjęta następująca czynność korekcyjna: Uruchom usługę ponownie.


==================== Statystyki pamięci ===========================

Procesor: Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz
Procent pamięci w użyciu: 15%
Całkowita pamięć fizyczna: 16349.79 MB
Dostępna pamięć fizyczna: 13825.96 MB
Całkowita pamięć wirtualna: 32697.78 MB
Dostępna pamięć wirtualna: 30007.39 MB

==================== Dyski ================================

Drive c: () (Fixed) (Total:111.3 GB) (Free:55.96 GB) NTFS
Drive d: () (Fixed) (Total:465.76 GB) (Free:384.37 GB) NTFS
Drive e: () (Fixed) (Total:465.76 GB) (Free:465.57 GB) NTFS

==================== MBR & Tablica partycji ==================

========================================================
Disk: 0 (MBR Code: Windows 7 or 8) (Size: 465.8 GB) (Disk ID: 0009E511)
Partition 1: (Not Active) - (Size=465.8 GB) - (Type=07 NTFS)

========================================================
Disk: 1 (Size: 465.8 GB) (Disk ID: 0005C21D)
Partition 1: (Not Active) - (Size=465.8 GB) - (Type=07 NTFS)

========================================================
Disk: 2 (MBR Code: Windows 7 or 8) (Size: 111.8 GB) (Disk ID: 000C77F7)
Partition 1: (Active) - (Size=500 MB) - (Type=07 NTFS)
Partition 2: (Not Active) - (Size=111.3 GB) - (Type=07 NTFS)

==================== Koniec Addition.txt ============================


Pobierz plik - link do postu