syslog.txt

MSI E350IA-E45 - Debian nie startuje z RAID'a

Witajcie, skonfigurowałem sobie w biosie RAID 1(Mirror) wykorzystując 2x 250GB WDC. Windows Server po dodaniu do płyty instalacyjnej sterowników instaluje się bez najmniejszego problemu i działa potem bez żadnego problemu. Problem pojawia się gdy zainstaluje Debiana. Instaluje według tej instrukcji: DebianInstaller SataRaid Instalacja kończy się bez żadnego problemu, nawet GRUB instaluje się poprawnie. Niestety po restarcie system już nie potrafi zamontować partycji z RAID'a. Udaje mu się zamontować 1 partycje (/) i uruchomić system lecz ten "wisi" minutę i próbuje zamontować resztę partycji po czym wchodzi w Emergency Mode i kończy imprezę. Co ciekawe jak jest w Emergency Mode to system z zamontowanej partycji pracuje poprawnie i wydając polecenie mount /dev/mapper/pdc_edfacjcfg2 /DataShareSystem montuje go bez zająknięcia i działa tak pod montowana partycja w pełni poprawnie. Płyta gł to MSI E350IA-E45, instaluje najnowszego Debiana przy pomocy obrazu netinstall. http://obrazki.elektroda.pl/2474200200_1497207921_thumb.jpg FSTAB: # /etc/fstab: static file system information. # # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices # that works even if disks are added and removed. See fstab(5). # # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> /dev/mapper/pdc/edfacjcfg1 / ext4 errors=remount-ro 0 1 /dev/mapper/pdc_edfacjcfg2 /DataShare ext4 defaults 0 2 UUID=51d502d6-f862-4c48-a48f-0e2a56656538 none swap sw 0 0 BLKID: /dev/sda: TYPE="promise_fasttrack_raid_member" /dev/sdb1: LABEL="ZastrzeM-EM-<one przez system" UUID="2C76738F76735912" TYPE="ntfs" PARTUUID="049388d3-01" /dev/sdb2: LABEL="System" UUID="D87E75DE7E75B5BA" TYPE="ntfs" PARTUUID="049388d3-02" /dev/sdc1: LABEL="DebianOS" UUID="d07c2933-7677-4c00-8a6e-028aab04c9cd" TYPE="ext4" PARTUUID="77ca9fb0-01" /dev/sdc2: LABEL="DataShare" UUID="78b261e6-3114-4dcc-92ae-86b53bf9da33" TYPE="ext4" PARTUUID="77ca9fb0-02" /dev/sdc3: UUID="51d502d6-f862-4c48-a48f-0e2a56656538" TYPE="swap" PARTUUID="77ca9fb0-03" /dev/mapper/pdc_edfacjcfg1: LABEL="DebianOS" UUID="d07c2933-7677-4c00-8a6e-028aab04c9cd" TYPE="ext4" /dev/mapper/pdc_edfacjcfg2: LABEL="DataShare" UUID="78b261e6-3114-4dcc-92ae-86b53bf9da33" TYPE="ext4" /dev/mapper/pdc_edfacjcfg3: UUID="51d502d6-f862-4c48-a48f-0e2a56656538" TYPE="swap" /dev/mapper/pdc_edfacjcfg: PTUUID="77ca9fb0" PTTYPE="dos" /dev/sdd1: LABEL="UBUNTU-SERV" UUID="A2BE-90E5" TYPE="vfat" PARTUUID="014e9aee-01"


Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate rsyslogd: [origin software= &quot; rsyslogd &quot; swVersion= &quot; 8.4.2 &quot; x-pid= &quot; 523 &quot; x-info= &quot; http://www.rsyslog.com &quot; ] start
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Mounted Debug File System.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Copy rules generated while the root was ro...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: Set preliminary keymap...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Copy rules generated while the root was ro.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting system-ifup.slice.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Created slice system-ifup.slice.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Found device /dev/disk/by-uuid/51d502d6-f862-4c48-a48f-0e2a56656538.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Activating swap /dev/disk/by-uuid/51d502d6-f862-4c48-a48f-0e2a56656538...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate dmraid-activate: ERROR: Cannot retrieve RAID set information for pdc_edfacjcfg
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate dmraid-activate: ERROR: Cannot retrieve RAID set information for pdc_edfacjcfg
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-uuid/51d502d6-f862-4c48-a48f-0e2a56656538.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Swap.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Swap.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Sound Card.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Sound Card.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Found device /dev/disk/by-uuid/78b261e6-3114-4dcc-92ae-86b53bf9da33.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-uuid/78b261e6-3114-4dcc-92ae-86b53bf9da33...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate keyboard-setup[249]: Setting preliminary keymap...done.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: Set preliminary keymap.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Various fixups to make systemd work better on Debian.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Local File Systems (Pre).
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd-fsck[330]: DataShare: czysty, 12/12214272 plików, 814523/48828160 bloków
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/78b261e6-3114-4dcc-92ae-86b53bf9da33.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Mounting /DataShare...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Mounted /DataShare.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Local File Systems.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Local File Systems.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: Raise network interfaces....
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Remote File Systems.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: Prepare console...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kbd[348]: Setting console screen modes.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kbd[348]: setterm: Nie zdefiniowano $TERM.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: Prepare console.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: Set console font and keymap...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate networking[346]: Configuring network interfaces...done.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: Raise network interfaces..
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting ifup for eth0...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started ifup for eth0.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Network.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Network.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Network is Online.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Network is Online.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: RPC portmapper replacement...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate console-setup[402]: Setting up console font and keymap...done.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: Set console font and keymap.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate dhclient: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate ifup[467]: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate dhclient: Copyright 2004-2014 Internet Systems Consortium.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate ifup[467]: Copyright 2004-2014 Internet Systems Consortium.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate dhclient: All rights reserved.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate dhclient: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate dhclient:
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate ifup[467]: All rights reserved.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate ifup[467]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate rpcbind[468]: Starting rpcbind daemon....
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: RPC portmapper replacement.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting RPC Port Mapper.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: NFS support files common to client and server...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate dhclient: Listening on LPF/eth0/6c:62:6d:40:62:c9
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate dhclient: Sending on LPF/eth0/6c:62:6d:40:62:c9
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate dhclient: Sending on Socket/fallback
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate ifup[467]: Listening on LPF/eth0/6c:62:6d:40:62:c9
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate ifup[467]: Sending on LPF/eth0/6c:62:6d:40:62:c9
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate ifup[467]: Sending on Socket/fallback
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate ifup[467]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 6
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate rpc.statd[496]: Version 1.2.8 starting
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate sm-notify[497]: Version 1.2.8 starting
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate nfs-common[487]: Starting NFS common utilities: statd idmapd.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: NFS support files common to client and server.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting System Initialization.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target System Initialization.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting D-Bus System Message Bus Socket.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Daily Cleanup of Temporary Directories.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Timers.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Timers.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting ACPID Listen Socket.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Listening on ACPID Listen Socket.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Sockets.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Sockets.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting ACPI Events Check.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started ACPI Events Check.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Paths.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Paths.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Basic System.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Basic System.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Regular background program processing daemon...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Linux version 3.16.0-4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.8.4 (Debian 4.8.4-1) ) #1 SMP Debian 3.16.43-2 (2017-04-30)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=/dev/mapper/pdc_edfacjcfg1 ro quiet
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000093bff] usable
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate cron[511]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000093c00-0x000000000009ffff] reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000a7325fff] usable
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7a86000-0x00000000a7ad6fff] ACPI NVS
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7ad7000-0x00000000a7c15fff] reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7c16000-0x00000000a7c16fff] usable
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7c17000-0x00000000a7c1efff] ACPI NVS
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Deferred execution scheduler...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7c1f000-0x00000000a7c40fff] reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7c41000-0x00000000a7c83fff] ACPI NVS
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7c84000-0x00000000a7efffff] usable
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Deferred execution scheduler.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Login Service...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: exim Mail Transport Agent...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting D-Bus System Message Bus...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate cron[511]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate dbus[517]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1'
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting System Logging Service...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting ACPI event daemon...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started ACPI event daemon.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Login Service.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started System Logging Service.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed00fff] reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed61000-0x00000000fed70fff] reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fed8ffff] reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fef00000-0x00000000ffffffff] reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100093c00-0x000000013fffffff] usable
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] SMBIOS 2.6 present.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMI: MSI MS-7698/E350IA-E45 (MS-7698), BIOS V1.5 04/22/2011
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable == &amp; gt; reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] AGP: No AGP bridge found
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: last_pfn = 0x140000 max_arch_pfn = 0x400000000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] MTRR default type: uncachable
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] A0000-BFFFF write-through
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] C0000-D8FFF write-protect
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] D9000-E7FFF uncachable
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] E8000-FFFFF write-protect
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 0 base 000000000 mask F00000000 write-back
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 1 base 0A7F00000 mask FFFF00000 uncachable
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 2 base 0A8000000 mask FF8000000 uncachable
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 3 base 0B0000000 mask FF0000000 uncachable
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 4 base 0C0000000 mask FC0000000 uncachable
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 5 disabled
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 6 disabled
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 7 disabled
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] TOM2: 0000000140000000 aka 5120M
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: update [mem 0xa7f00000-0xffffffff] usable == &amp; gt; reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: last_pfn = 0xa7f00 max_arch_pfn = 0x400000000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000fcce0-0x000fccef] mapped at [ffff8800000fcce0]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Base memory trampoline at [ffff88000008d000] 8d000 size 24576
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Using GB pages for direct mapping
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00000000-0x000fffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x00000000-0x000fffff] page 4k
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01af6000, 0x01af6fff] PGTABLE
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01af7000, 0x01af7fff] PGTABLE
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01af8000, 0x01af8fff] PGTABLE
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x13fe00000-0x13fffffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x13fe00000-0x13fffffff] page 2M
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01af9000, 0x01af9fff] PGTABLE
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x13c000000-0x13fdfffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x13c000000-0x13fdfffff] page 2M
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x100094000-0x13bffffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x100094000-0x1001fffff] page 4k
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x100200000-0x13bffffff] page 2M
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01afa000, 0x01afafff] PGTABLE
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00100000-0xa7325fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x00100000-0x001fffff] page 4k
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x00200000-0x3fffffff] page 2M
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x40000000-0x7fffffff] page 1G
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x80000000-0xa71fffff] page 2M
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0xa7200000-0xa7325fff] page 4k
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0xa7c16000-0xa7c16fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0xa7c16000-0xa7c16fff] page 4k
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01afb000, 0x01afbfff] PGTABLE
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0xa7c84000-0xa7efffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0xa7c84000-0xa7efffff] page 4k
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x36316000-0x37182fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F0430 000024 (v02 ALASKA)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000A7ACD068 000054 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: FACP 0x00000000A7AD1B40 0000F4 (v04 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI BIOS Warning (bug): Optional FADT field Pm2ControlBlock has zero address or length: 0x0000000000000000/0x1 (20140424/tbfadt-654)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000A7ACD150 0049EE (v02 ALASKA A M I 00000000 INTL 20051117)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: FACS 0x00000000A7C1EF80 000040
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: APIC 0x00000000A7AD1C38 000062 (v03 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000A7AD1CA0 00003C (v01 ALASKA A M I 01072009 MSFT 00010013)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET 0x00000000A7AD1CE0 000038 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00000004)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000A7AD1D18 0003DE (v01 AMD POWERNOW 00000001 AMD 00000001)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000A7AD20F8 0012FA (v02 AMD ALIB 00000001 MSFT 04000000)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] No NUMA configuration found
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000013fffffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x00000000-0x13fffffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] NODE_DATA [mem 0x13fff8000-0x13fffcfff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [ffffea0000000000-ffffea00045fffff] PMD - &amp; gt; [ffff88013bc00000-ffff88013effffff] on node 0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Zone ranges:
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA [mem 0x00001000-0x00ffffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA32 [mem 0x01000000-0xffffffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Normal [mem 0x100000000-0x13fffffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Movable zone start for each node
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Early memory node ranges
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x00001000-0x00092fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x00100000-0xa7325fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0xa7c16000-0xa7c16fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0xa7c84000-0xa7efffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x100094000-0x13fffffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 947361
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA zone: 56 pages used for memmap
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA zone: 21 pages reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA zone: 3986 pages, LIFO batch:0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA32 zone: 9316 pages used for memmap
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA32 zone: 681379 pages, LIFO batch:31
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Normal zone: 3584 pages used for memmap
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Normal zone: 261996 pages, LIFO batch:31
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x00] address[0xfec00000] gsi_base[0])
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 0, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET id: 0xffffffff base: 0xfed00000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] smpboot: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00093000-0x00093fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00094000-0x0009ffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7326000-0xa7a85fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7a86000-0xa7ad6fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7ad7000-0xa7c15fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7c17000-0xa7c1efff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7c1f000-0xa7c40fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7c41000-0xa7c83fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7f00000-0xdfffffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xfebfffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfec0ffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec10000-0xfec10fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec11000-0xfecfffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed00fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed01000-0xfed60fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed61000-0xfed70fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed71000-0xfed7ffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed80000-0xfed8ffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed90000-0xfeefffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfef00000-0xffffffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x100000000-0x100093fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: [mem 0xa7f00000-0xdfffffff] available for PCI devices
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PERCPU: Embedded 27 pages/cpu @ffff88013fc00000 s80960 r8192 d21440 u1048576
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s80960 r8192 d21440 u1048576 alloc=1*2097152
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 934384
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Policy zone: Normal
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=/dev/mapper/pdc_edfacjcfg1 ro quiet
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] AGP: Checking aperture...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] AGP: No AGP bridge found
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Memory: 3643540K/3789444K available (5244K kernel code, 948K rwdata, 1832K rodata, 1208K init, 840K bss, 145904K reserved)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=512 to nr_cpu_ids=2.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:33024 nr_irqs:512 16
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] console [tty0] enabled
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] hpet clockevent registered
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] tsc: Detected 1599.935 MHz processor
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000056] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3199.87 BogoMIPS (lpj=6399740)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000062] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000085] ACPI: Core revision 20140424
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.009156] ACPI: All ACPI Tables successfully acquired
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.009230] Security Framework initialized
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.009248] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.009252] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.009770] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.012690] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014072] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014089] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014620] Initializing cgroup subsys memory
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014638] Initializing cgroup subsys devices
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014656] Initializing cgroup subsys freezer
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014664] Initializing cgroup subsys net_cls
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014675] Initializing cgroup subsys blkio
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014685] Initializing cgroup subsys perf_event
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014691] Initializing cgroup subsys net_prio
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014744] tseg: 00a7f00000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014750] CPU: Physical Processor ID: 0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014753] CPU: Processor Core ID: 0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014758] mce: CPU supports 6 MCE banks
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014777] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 4
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014777] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 4, 1GB 0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014777] tlb_flushall_shift: 6
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014967] Freeing SMP alternatives memory: 20K (ffffffff81a1d000 - ffffffff81a22000)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.758802] ftrace: allocating 21702 entries in 85 pages
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.777227] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.816923] smpboot: CPU0: AMD E-350 Processor (fam: 14, model: 01, stepping: 00)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924465] Performance Events: AMD PMU driver.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924474] ... version: 0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924478] ... bit width: 48
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924481] ... generic registers: 4
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924484] ... value mask: 0000ffffffffffff
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924488] ... max period: 00007fffffffffff
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924491] ... fixed-purpose events: 0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924494] ... event mask: 000000000000000f
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.927645] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.927912] x86: Booting SMP configuration:
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.927918] .... node #0, CPUs: #1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.940995] x86: Booted up 1 node, 2 CPUs
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.941000] smpboot: Total of 2 processors activated (6399.74 BogoMIPS)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.941778] devtmpfs: initialized
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.949645] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xa7a86000-0xa7ad6fff] (331776 bytes)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.949666] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xa7c17000-0xa7c1efff] (32768 bytes)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.949672] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xa7c41000-0xa7c83fff] (274432 bytes)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.949833] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.951789] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.951997] NET: Registered protocol family 16
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952272] cpuidle: using governor ladder
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952279] cpuidle: using governor menu
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952470] ACPI: bus type PCI registered
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952476] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952642] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952649] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.953533] PCI: Using configuration type 1 for base access
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.953926] mtrr: your CPUs had inconsistent fixed MTRR settings
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.953931] mtrr: probably your BIOS does not setup all CPUs.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.953934] mtrr: corrected configuration.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.966130] ACPI: Added _OSI(Module Device)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.966139] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.966143] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.966147] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.968889] ACPI: Executed 3 blocks of module-level executable AML code
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.981005] ACPI: Interpreter enabled
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.981020] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S1_] (20140424/hwxface-580)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.981030] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20140424/hwxface-580)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.981060] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.981064] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.981362] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use &quot; pci=nocrs &quot; and report a bug
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990021] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990037] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990050] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990478] acpi PNP0A08:00: ignoring host bridge window [mem 0x000c8000-0x000dffff] (conflicts with Video ROM [mem 0x000c0000-0x000cdfff])
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990858] PCI host bridge to bus 0000:00
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990866] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990871] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990876] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990882] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990887] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xc0000000-0xffffffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990904] pci 0000:00:00.0: [1022:1510] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991098] pci 0000:00:01.0: [1002:9802] type 00 class 0x030000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991118] pci 0000:00:01.0: reg 0x10: [mem 0xc0000000-0xcfffffff pref]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991130] pci 0000:00:01.0: reg 0x14: [io 0xf000-0xf0ff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991142] pci 0000:00:01.0: reg 0x18: [mem 0xfeb00000-0xfeb3ffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991208] pci 0000:00:01.0: supports D1 D2
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991356] pci 0000:00:01.1: [1002:1314] type 00 class 0x040300
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991373] pci 0000:00:01.1: reg 0x10: [mem 0xfeb44000-0xfeb47fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991451] pci 0000:00:01.1: supports D1 D2
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991606] pci 0000:00:04.0: [1022:1512] type 01 class 0x060400
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991691] pci 0000:00:04.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991783] pci 0000:00:04.0: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991894] pci 0000:00:11.0: [1002:4392] type 00 class 0x010400
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991922] pci 0000:00:11.0: reg 0x10: [io 0xf190-0xf197]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991938] pci 0000:00:11.0: reg 0x14: [io 0xf180-0xf183]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991954] pci 0000:00:11.0: reg 0x18: [io 0xf170-0xf177]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991969] pci 0000:00:11.0: reg 0x1c: [io 0xf160-0xf163]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991984] pci 0000:00:11.0: reg 0x20: [io 0xf150-0xf15f]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992000] pci 0000:00:11.0: reg 0x24: [mem 0xfeb4f000-0xfeb4f3ff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992205] pci 0000:00:12.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992227] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xfeb4e000-0xfeb4efff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992378] pci 0000:00:12.0: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992473] pci 0000:00:12.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992502] pci 0000:00:12.2: reg 0x10: [mem 0xfeb4d000-0xfeb4d0ff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992614] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992619] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992706] pci 0000:00:12.2: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992800] pci 0000:00:13.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992821] pci 0000:00:13.0: reg 0x10: [mem 0xfeb4c000-0xfeb4cfff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992972] pci 0000:00:13.0: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993079] pci 0000:00:13.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993107] pci 0000:00:13.2: reg 0x10: [mem 0xfeb4b000-0xfeb4b0ff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993220] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993224] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993311] pci 0000:00:13.2: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993406] pci 0000:00:14.0: [1002:4385] type 00 class 0x0c0500
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993633] pci 0000:00:14.1: [1002:439c] type 00 class 0x01018a
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993654] pci 0000:00:14.1: reg 0x10: [io 0xf140-0xf147]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993669] pci 0000:00:14.1: reg 0x14: [io 0xf130-0xf133]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993685] pci 0000:00:14.1: reg 0x18: [io 0xf120-0xf127]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993700] pci 0000:00:14.1: reg 0x1c: [io 0xf110-0xf113]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993714] pci 0000:00:14.1: reg 0x20: [io 0xf100-0xf10f]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993744] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993749] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993754] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993758] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993911] pci 0000:00:14.2: [1002:4383] type 00 class 0x040300
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993944] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xfeb40000-0xfeb43fff 64bit]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994034] pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994118] pci 0000:00:14.2: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994202] pci 0000:00:14.3: [1002:439d] type 00 class 0x060100
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994430] pci 0000:00:14.4: [1002:4384] type 01 class 0x060401
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994553] pci 0000:00:14.4: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994639] pci 0000:00:14.5: [1002:4399] type 00 class 0x0c0310
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994660] pci 0000:00:14.5: reg 0x10: [mem 0xfeb4a000-0xfeb4afff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994810] pci 0000:00:14.5: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994908] pci 0000:00:15.0: [1002:43a0] type 01 class 0x060400
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995022] pci 0000:00:15.0: supports D1 D2
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995116] pci 0000:00:15.0: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995206] pci 0000:00:15.1: [1002:43a1] type 01 class 0x060400
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995317] pci 0000:00:15.1: supports D1 D2
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995407] pci 0000:00:15.1: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995504] pci 0000:00:16.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995525] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xfeb49000-0xfeb49fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995675] pci 0000:00:16.0: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995768] pci 0000:00:16.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995796] pci 0000:00:16.2: reg 0x10: [mem 0xfeb48000-0xfeb480ff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995908] pci 0000:00:16.2: supports D1 D2
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995912] pci 0000:00:16.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995999] pci 0000:00:16.2: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996093] pci 0000:00:18.0: [1022:1700] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996264] pci 0000:00:18.1: [1022:1701] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996430] pci 0000:00:18.2: [1022:1702] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996596] pci 0000:00:18.3: [1022:1703] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996775] pci 0000:00:18.4: [1022:1704] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996944] pci 0000:00:18.5: [1022:1718] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997119] pci 0000:00:18.6: [1022:1716] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997284] pci 0000:00:18.7: [1022:1719] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997548] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 01]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997678] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 02] (subtractive decode)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997693] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997699] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997704] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997709] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xc0000000-0xffffffff] (subtractive decode)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997833] pci 0000:03:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997862] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io 0xe000-0xe0ff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997904] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0xd0004000-0xd0004fff 64bit pref]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997931] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [mem 0xd0000000-0xd0003fff 64bit pref]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.998052] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.998057] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005030] pci 0000:00:15.0: PCI bridge to [bus 03-05]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005048] pci 0000:00:15.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005060] pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xfe000000-0xfe9fffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005077] pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005224] pci 0000:06:00.0: [1033:0194] type 00 class 0x0c0330
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005260] pci 0000:06:00.0: reg 0x10: [mem 0xfea00000-0xfea01fff 64bit]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005421] pci 0000:06:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.013015] pci 0000:00:15.1: PCI bridge to [bus 06]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.013035] pci 0000:00:15.1: bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.013929] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014068] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014211] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014349] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014465] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014564] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014659] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014753] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015041] ACPI: Enabled 1 GPEs in block 00 to 1F
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015312] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:01.0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015318] vgaarb: device added: PCI:0000:00:01.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015331] vgaarb: loaded
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015335] vgaarb: bridge control possible 0000:00:01.0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015462] PCI: Using ACPI for IRQ routing
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026321] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026428] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00093c00-0x0009ffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026433] e820: reserve RAM buffer [mem 0xa7326000-0xa7ffffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026438] e820: reserve RAM buffer [mem 0xa7c17000-0xa7ffffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026442] e820: reserve RAM buffer [mem 0xa7f00000-0xa7ffffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026733] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026740] hpet0: 3 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.028765] amd_nb: Cannot enumerate AMD northbridges
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.028800] Switched to clocksource hpet
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.040426] pnp: PnP ACPI init
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.040459] ACPI: bus type PNP registered
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.040731] system 00:00: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.040741] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041588] system 00:01: [io 0x040b] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041594] system 00:01: [io 0x04d6] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041600] system 00:01: [io 0x0c00-0x0c01] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041606] system 00:01: [io 0x0c14] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041611] system 00:01: [io 0x0c50-0x0c51] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041617] system 00:01: [io 0x0c52] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041622] system 00:01: [io 0x0c6c] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041629] system 00:01: [io 0x0c6f] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041635] system 00:01: [io 0x0cd0-0x0cd1] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041640] system 00:01: [io 0x0cd2-0x0cd3] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041645] system 00:01: [io 0x0cd4-0x0cd5] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041651] system 00:01: [io 0x0cd6-0x0cd7] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041656] system 00:01: [io 0x0cd8-0x0cdf] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041661] system 00:01: [io 0x0800-0x089f] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041666] system 00:01: [io 0x0b20-0x0b3f] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041671] system 00:01: [io 0x0900-0x090f] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041676] system 00:01: [io 0x0910-0x091f] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041682] system 00:01: [io 0xfe00-0xfefe] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041687] system 00:01: [io 0x0485-0x0486] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041694] system 00:01: [mem 0xffb00000-0xffefffff] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041700] system 00:01: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041706] system 00:01: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041712] system 00:01: [mem 0xfed80000-0xfed8ffff] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041718] system 00:01: [mem 0xfed61000-0xfed70fff] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041724] system 00:01: [mem 0xfec10000-0xfec10fff] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041730] system 00:01: [mem 0xfed00000-0xfed00fff] could not be reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041736] system 00:01: [mem 0xffe00000-0xffffffff] could not be reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041743] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041981] system 00:02: [io 0x0605-0x0606] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041987] system 00:02: [io 0x0a00-0x0a01] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041993] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042413] pnp 00:03: [dma 0 disabled]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042521] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042597] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042728] system 00:05: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042735] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042827] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.043115] system 00:07: [mem 0xa8000000-0xbfffffff] has been reserved
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.043122] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.043359] pnp: PnP ACPI: found 8 devices
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.043363] ACPI: bus type PNP unregistered
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053306] pci 0000:00:04.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 01] add_size 1000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053317] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 01] add_size 200000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053324] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 01] add_size 200000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053363] pci 0000:00:04.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 200000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053369] pci 0000:00:04.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053374] pci 0000:00:04.0: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053387] pci 0000:00:04.0: BAR 14: assigned [mem 0xf0000000-0xf01fffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053398] pci 0000:00:04.0: BAR 15: assigned [mem 0xf0200000-0xf03fffff 64bit pref]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053407] pci 0000:00:04.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053414] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 01]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053420] pci 0000:00:04.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053428] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xf0000000-0xf01fffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053435] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xf0200000-0xf03fffff 64bit pref]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053444] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 02]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053463] pci 0000:00:15.0: PCI bridge to [bus 03-05]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053469] pci 0000:00:15.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053478] pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xfe000000-0xfe9fffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053486] pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053496] pci 0000:00:15.1: PCI bridge to [bus 06]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053505] pci 0000:00:15.1: bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053520] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053525] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053530] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053534] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xc0000000-0xffffffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053540] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053544] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf0000000-0xf01fffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053549] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xf0200000-0xf03fffff 64bit pref]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053555] pci_bus 0000:02: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053559] pci_bus 0000:02: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053564] pci_bus 0000:02: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053569] pci_bus 0000:02: resource 7 [mem 0xc0000000-0xffffffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053574] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053579] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfe000000-0xfe9fffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053584] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053589] pci_bus 0000:06: resource 1 [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053695] NET: Registered protocol family 2
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054192] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054409] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054712] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054815] TCP: reno registered
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054838] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054897] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.055095] NET: Registered protocol family 1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.055135] pci 0000:00:01.0: Video device with shadowed ROM
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.377391] PCI: CLS 64 bytes, default 64
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.377517] Unpacking initramfs...
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.927389] Freeing initrd memory: 14772K (ffff880036316000 - ffff880037183000)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.927441] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.927448] software IO TLB [mem 0xa3326000-0xa7326000] (64MB) mapped at [ffff8800a3326000-ffff8800a7325fff]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.927774] microcode: CPU0: patch_level=0x05000028
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.927793] microcode: CPU1: patch_level=0x05000028
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.927920] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 &amp; lt; tigran@aivazian.fsnet.co.uk &amp; gt; , Peter Oruba
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.927931] LVT offset 0 assigned for vector 0x400
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.927958] perf: AMD IBS detected (0x000000ff)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.928535] audit: initializing netlink subsys (disabled)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.928579] audit: type=2000 audit(1497086270.080:1): initialized
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.929479] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.929536] zbud: loaded
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.929899] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.929937] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.930047] msgmni has been set to 7145
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.930680] alg: No test for stdrng (krng)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.930741] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.930840] io scheduler noop registered
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.930847] io scheduler deadline registered
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.930918] io scheduler cfq registered (default)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.931584] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.931626] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.931720] GHES: HEST is not enabled!
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.931890] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.952421] 00:03: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.953286] Linux agpgart interface v0.103
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.953528] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.953967] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.953980] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.954308] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.954417] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.954613] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.954649] rtc_cmos 00:04: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.954681] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.955218] AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel &amp; lt; joerg.roedel@amd.com &amp; gt;
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.955222] AMD IOMMUv2 functionality not available on this system
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.955407] TCP: cubic registered
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.955476] NET: Registered protocol family 10
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.955970] mip6: Mobile IPv6
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.955981] NET: Registered protocol family 17
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.955996] mpls_gso: MPLS GSO support
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.956570] registered taskstats version 1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.957484] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2017-06-10 09:17:51 UTC (1497086271)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.957653] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.959947] Freeing unused kernel memory: 1208K (ffffffff818ef000 - ffffffff81a1d000)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.959956] Write protecting the kernel read-only data: 8192k
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.960914] Freeing unused kernel memory: 888K (ffff880001522000 - ffff880001600000)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.962097] Freeing unused kernel memory: 216K (ffff8800017ca000 - ffff880001800000)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.986084] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 3 bits of entropy available)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.008619] ACPI: bus type USB registered
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.008691] usbcore: registered new interface driver usbfs
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.008717] usbcore: registered new interface driver hub
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.012480] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.012576] piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0xb20
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.018954] SCSI subsystem initialized
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.022353] usbcore: registered new device driver usb
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.023444] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.024137] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.024543] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.024749] QUIRK: Enable AMD PLL fix
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.024792] ehci-pci 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.025304] ehci-pci 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.025321] ehci-pci 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.025339] ehci-pci 0000:00:12.2: debug port 1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.025418] ehci-pci 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xfeb4d000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.025728] libata version 3.00 loaded.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.036300] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.036322] r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.036755] r8169 0000:03:00.0: irq 40 for MSI/MSI-X
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.037153] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168e/8111e at 0xffffc9000066c000, 6c:62:6d:40:62:c9, XID 0c200000 IRQ 40
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.037159] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.037189] ehci-pci 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.037306] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.037312] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.037317] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.037322] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ehci_hcd
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.037326] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.037588] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.037607] hub 1-0:1.0: 5 ports detected
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.038108] ehci-pci 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.038122] ehci-pci 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.038135] ehci-pci 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.038151] ehci-pci 0000:00:13.2: debug port 1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.038208] ehci-pci 0000:00:13.2: irq 17, io mem 0xfeb4b000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.048843] ehci-pci 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.048964] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.048970] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.048976] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.048981] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ehci_hcd
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.048985] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.2
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049256] hub 2-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049275] hub 2-0:1.0: 5 ports detected
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.050144] xhci_hcd 0000:06:00.0: xHCI Host Controller
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.050167] xhci_hcd 0000:06:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.050400] xhci_hcd 0000:06:00.0: irq 41 for MSI/MSI-X
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.050410] xhci_hcd 0000:06:00.0: irq 42 for MSI/MSI-X
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.050419] xhci_hcd 0000:06:00.0: irq 43 for MSI/MSI-X
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.050970] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.050977] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.050982] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.050987] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 xhci_hcd
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.050992] usb usb3: SerialNumber: 0000:06:00.0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.052539] hub 3-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.052570] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.054005] ehci-pci 0000:00:16.2: EHCI Host Controller
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.054022] ehci-pci 0000:00:16.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.054036] ehci-pci 0000:00:16.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.054055] ehci-pci 0000:00:16.2: debug port 1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.054113] ehci-pci 0000:00:16.2: irq 17, io mem 0xfeb48000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.054137] xhci_hcd 0000:06:00.0: xHCI Host Controller
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.054145] xhci_hcd 0000:06:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.054197] usb usb5: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.054459] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.054466] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.054470] usb usb5: Product: xHCI Host Controller
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.054475] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 xhci_hcd
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.054479] usb usb5: SerialNumber: 0000:06:00.0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.055079] hub 5-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.055276] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.064851] ehci-pci 0000:00:16.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.065002] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.065008] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.065013] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.065017] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ehci_hcd
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.065022] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:16.2
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.065290] hub 4-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.065310] hub 4-0:1.0: 4 ports detected
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.066101] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.066321] ohci-pci 0000:00:12.0: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.066336] ohci-pci 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.066414] ohci-pci 0000:00:12.0: irq 18, io mem 0xfeb4e000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.124942] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.124952] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.124957] usb usb6: Product: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.124962] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ohci_hcd
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.124967] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:12.0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.125306] hub 6-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.125326] hub 6-0:1.0: 5 ports detected
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.125645] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.125961] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0200 32 slots 4 ports 6 Gbps 0xf impl RAID mode
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.125969] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.127303] scsi0 : ahci
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.127607] scsi1 : ahci
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.127825] scsi2 : ahci
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.128036] scsi3 : ahci
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.128156] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb4f000 port 0xfeb4f100 irq 19
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.128163] ata2: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb4f000 port 0xfeb4f180 irq 19
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.128169] ata3: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb4f000 port 0xfeb4f200 irq 19
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.128174] ata4: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb4f000 port 0xfeb4f280 irq 19
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.129662] scsi4 : pata_atiixp
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.129870] scsi5 : pata_atiixp
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.129973] ata5: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf100 irq 14
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.129979] ata6: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf108 irq 15
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.130260] ohci-pci 0000:00:13.0: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.130276] ohci-pci 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 7
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.130327] ohci-pci 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xfeb4c000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.188903] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.188911] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.188916] usb usb7: Product: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.188921] usb usb7: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ohci_hcd
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.188926] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:13.0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.189239] hub 7-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.189258] hub 7-0:1.0: 5 ports detected
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.189711] ohci-pci 0000:00:14.5: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.189725] ohci-pci 0000:00:14.5: new USB bus registered, assigned bus number 8
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.189781] ohci-pci 0000:00:14.5: irq 18, io mem 0xfeb4a000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.248874] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.248880] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.248884] usb usb8: Product: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.248889] usb usb8: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ohci_hcd
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.248893] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:14.5
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.249158] hub 8-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.249176] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.249495] ohci-pci 0000:00:16.0: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.249507] ohci-pci 0000:00:16.0: new USB bus registered, assigned bus number 9
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.249544] ohci-pci 0000:00:16.0: irq 18, io mem 0xfeb49000
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.308897] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.308903] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.308908] usb usb9: Product: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.308912] usb usb9: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ohci_hcd
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.308916] usb usb9: SerialNumber: 0000:00:16.0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.309169] hub 9-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.309189] hub 9-0:1.0: 4 ports detected
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.444850] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.448856] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.616846] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.617702] ata2.00: HPA detected: current 488395055, native 488397168
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.617795] ata2.00: ATA-8: WDC WD2500AVJS-63B6A0, 01.03A01, max UDMA/133
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.617806] ata2.00: 488395055 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.618816] ata2.00: configured for UDMA/133
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.619167] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD2500AVJS-6 3A01 PQ: 0 ANSI: 5
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.620857] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.621679] ata4.00: HPA detected: current 488395055, native 488397168
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.621770] ata4.00: ATA-8: WDC WD2500AVJS-63B6A0, 01.03A01, max UDMA/133
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.621781] ata4.00: 488395055 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.622744] ata4.00: configured for UDMA/133
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.622998] scsi 3:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD2500AVJS-6 3A01 PQ: 0 ANSI: 5
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.639180] sd 3:0:0:0: [sdb] 488395055 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.639235] sd 1:0:0:0: [sda] 488395055 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.639425] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.639431] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.639446] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.639457] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.639480] sd 3:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.639558] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.644888] usb 9-2: new low-speed USB device number 2 using ohci-pci
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.650235] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.650318] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.682023] sdb: sdb1 sdb2 sdb3
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.682919] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.688727] sda: sda1 sda2 sda3
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.689519] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.727517] device-mapper: uevent: version 1.0.3
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.727973] device-mapper: ioctl: 4.27.0-ioctl (2013-10-30) initialised: dm-devel@redhat.com
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.810028] usb 9-2: New USB device found, idVendor=04f3, idProduct=0103
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.810038] usb 9-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.814230] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.826333] usbcore: registered new interface driver usbhid
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.826341] usbhid: USB HID core driver
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.827946] input: HID 04f3:0103 as /devices/pci0000:00/0000:00:16.0/usb9/9-2/9-2:1.0/0003:04F3:0103.0001/input/input3
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.828070] hid-generic 0003:04F3:0103.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [HID 04f3:0103] on usb-0000:00:16.0-2/input0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.830152] input: HID 04f3:0103 as /devices/pci0000:00/0000:00:16.0/usb9/9-2/9-2:1.1/0003:04F3:0103.0002/input/input4
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.830276] hid-generic 0003:04F3:0103.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Device [HID 04f3:0103] on usb-0000:00:16.0-2/input1
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.924842] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1600.000 MHz
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.356537] PM: Starting manual resume from disk
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.356551] PM: Hibernation image partition 254:4 present
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.356556] PM: Looking for hibernation image.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.380151] PM: Image not found (code -22)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.380159] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.575343] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.827669] random: nonblocking pool is initialized
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.925008] Switched to clocksource tsc
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.065348] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.077237] acpi-cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.164248] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input5
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.164264] ACPI: Power Button [PWRB]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.164413] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input6
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.164469] ACPI: Lid Switch [LID]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.164585] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input7
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.164592] ACPI: Power Button [PWRF]
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.323983] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.465685] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input8
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.483482] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.520217] sp5100_tco: SP5100/SB800 TCO WatchDog Timer Driver v0.05
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.520339] sp5100_tco: PCI Revision ID: 0x42
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.520392] sp5100_tco: Using 0xfed80b00 for watchdog MMIO address
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.520407] sp5100_tco: Last reboot was not triggered by watchdog.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.520501] sp5100_tco: initialized (0xffffc9001074cb00). heartbeat=60 sec (nowayout=0)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.805575] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.935952] [drm:radeon_pci_probe] *ERROR* radeon kernel modesetting for R600 or later requires firmware-linux-nonfree.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.250419] kvm: Nested Virtualization enabled
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.250437] kvm: Nested Paging enabled
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.496424] snd_hda_intel 0000:00:01.1: irq 44 for MSI/MSI-X
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.650716] input: HD-Audio Generic HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/sound/card0/input9
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.694983] Adding 1951740k swap on /dev/mapper/pdc_edfacjcfg3. Priority:-1 extents:1 across:1951740k FS
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.703727] sound hdaudioC1D0: autoconfig: line_outs=4 (0x14/0x15/0x16/0x17/0x0) type:line
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.703751] sound hdaudioC1D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.703763] sound hdaudioC1D0: hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.703773] sound hdaudioC1D0: mono: mono_out=0x0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.703782] sound hdaudioC1D0: dig-out=0x1e/0x0
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.703790] sound hdaudioC1D0: inputs:
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.703801] sound hdaudioC1D0: Front Mic=0x19
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.703811] sound hdaudioC1D0: Rear Mic=0x18
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.703820] sound hdaudioC1D0: Line=0x1a
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.720715] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/hdaudioC1D0/input10
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.725196] input: HDA ATI SB Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input11
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.727255] input: HDA ATI SB Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input12
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.728264] input: HDA ATI SB Line as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input13
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.730711] input: HDA ATI SB Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input14
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.732073] input: HDA ATI SB Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input15
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.735243] input: HDA ATI SB Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input16
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.735499] input: HDA ATI SB Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input17
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.735669] input: HDA ATI SB Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input18
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 8.010248] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 8.340584] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 8.763587] r8169 0000:03:00.0: firmware: direct-loading firmware rtl_nic/rtl8168e-2.fw
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 8.904607] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 8.904670] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 8.905071] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.530663] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.530672] RPC: Registered udp transport module.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.530676] RPC: Registered tcp transport module.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.530680] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.567436] FS-Cache: Loaded
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.616127] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.673060] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
Jun 10 11:17:59 WRZOOZ-Zencate rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Sat Jun 10 11:18:29 2017 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jun 10 11:18:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Permit User Sessions.
Jun 10 11:18:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Getty on tty1...
Jun 10 11:18:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Getty on tty1.
Jun 10 11:18:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Login Prompts.
Jun 10 11:18:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Login Prompts.
Jun 10 11:18:00 WRZOOZ-Zencate acpid: starting up with netlink and the input layer
Jun 10 11:18:00 WRZOOZ-Zencate acpid: 1 rule loaded
Jun 10 11:18:00 WRZOOZ-Zencate acpid: waiting for events: event logging is off
Jun 10 11:18:00 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 11.046320] r8169 0000:03:00.0 eth0: link up
Jun 10 11:18:00 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 11.046352] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Jun 10 11:18:00 WRZOOZ-Zencate exim4[516]: Starting MTA: exim4.
Jun 10 11:18:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: exim Mail Transport Agent.
Jun 10 11:18:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Multi-User System.
Jun 10 11:18:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Multi-User System.
Jun 10 11:18:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Graphical Interface.
Jun 10 11:18:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
Jun 10 11:18:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
Jun 10 11:18:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Jun 10 11:18:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Startup finished in 3.272s (kernel) + 7.120s (userspace) = 10.392s.
Jun 10 11:18:04 WRZOOZ-Zencate dhclient: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
Jun 10 11:18:04 WRZOOZ-Zencate ifup[467]: DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
Jun 10 11:18:05 WRZOOZ-Zencate dhclient: DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Jun 10 11:18:05 WRZOOZ-Zencate dhclient: DHCPOFFER from 192.168.2.200
Jun 10 11:18:05 WRZOOZ-Zencate ifup[467]: DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
Jun 10 11:18:05 WRZOOZ-Zencate ifup[467]: DHCPOFFER from 192.168.2.200
Jun 10 11:18:05 WRZOOZ-Zencate dhclient: DHCPACK from 192.168.2.200
Jun 10 11:18:05 WRZOOZ-Zencate ifup[467]: DHCPACK from 192.168.2.200
Jun 10 11:18:05 WRZOOZ-Zencate dhclient: bound to 192.168.2.46 -- renewal in 245 seconds.
Jun 10 11:18:05 WRZOOZ-Zencate ifup[467]: bound to 192.168.2.46 -- renewal in 245 seconds.
Jun 10 11:18:06 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reloading OpenBSD Secure Shell server.
Jun 10 11:18:06 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reloaded OpenBSD Secure Shell server.
Jun 10 11:20:06 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping LSB: Raise network interfaces....
Jun 10 11:20:06 WRZOOZ-Zencate dhclient: receive_packet failed on eth0: Network is down
Jun 10 11:20:06 WRZOOZ-Zencate networking[855]: Deconfiguring network interfaces...done.
Jun 10 11:20:06 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: Raise network interfaces....
Jun 10 11:20:06 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 136.948722] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
Jun 10 11:20:06 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 136.948851] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
Jun 10 11:20:06 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 136.948899] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Jun 10 11:20:06 WRZOOZ-Zencate networking[879]: Configuring network interfaces...done.
Jun 10 11:20:06 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: Raise network interfaces..
Jun 10 11:20:09 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 139.651100] r8169 0000:03:00.0 eth0: link up
Jun 10 11:20:09 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 139.651130] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Jun 10 11:20:45 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Synchronise Hardware Clock to System Clock...
Jun 10 11:20:45 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Sound Card.
Jun 10 11:20:45 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopped target Sound Card.
Jun 10 11:20:45 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping system-ifup.slice.
Jun 10 11:20:45 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Removed slice system-ifup.slice.
Jun 10 11:20:45 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping system-systemd\x2dfsck.slice.
Jun 10 11:20:45 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Removed slice system-systemd\x2dfsck.slice.
Jun 10 11:20:45 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Graphical Interface.
Jun 10 11:20:45 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopped target Graphical Interface.
Jun 10 11:20:45 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Multi-User System.
Jun 10 11:20:45 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopped target Multi-User System.
Jun 10 11:20:45 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Regular background program processing daemon...
Jun 10 11:20:45 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping OpenBSD Secure Shell server...
Jun 10 11:20:45 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Deferred execution scheduler...
Jun 10 11:20:45 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Login Service...
Jun 10 11:20:45 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Login Prompts.
Jun 10 11:20:45 WRZOOZ-Zencate rsyslogd: [origin software= &quot; rsyslogd &quot; swVersion= &quot; 8.4.2 &quot; x-pid= &quot; 523 &quot; x-info= &quot; http://www.rsyslog.com &quot; ] exiting on signal 15.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate rsyslogd: [origin software= &quot; rsyslogd &quot; swVersion= &quot; 8.4.2 &quot; x-pid= &quot; 548 &quot; x-info= &quot; http://www.rsyslog.com &quot; ] start
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Mounted Debug File System.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Copy rules generated while the root was ro...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: Set preliminary keymap...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Copy rules generated while the root was ro.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Sound Card.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Sound Card.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting system-ifup.slice.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Created slice system-ifup.slice.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate dmraid-activate: ERROR: Cannot retrieve RAID set information for pdc_edfacjcfg
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate dmraid-activate: ERROR: Cannot retrieve RAID set information for pdc_edfacjcfg
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Found device /dev/disk/by-uuid/51d502d6-f862-4c48-a48f-0e2a56656538.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Activating swap /dev/disk/by-uuid/51d502d6-f862-4c48-a48f-0e2a56656538...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-uuid/51d502d6-f862-4c48-a48f-0e2a56656538.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Swap.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Swap.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Found device WDC_WD2500AVJS-63B6A0 DataShare.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-uuid/78b261e6-3114-4dcc-92ae-86b53bf9da33...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate keyboard-setup[258]: Setting preliminary keymap...done.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: Set preliminary keymap.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Various fixups to make systemd work better on Debian.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Local File Systems (Pre).
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd-fsck[337]: DataShare: czysty, 12/12214272 plików, 814523/48828160 bloków
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/78b261e6-3114-4dcc-92ae-86b53bf9da33.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Mounting /DataShare...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Mounted /DataShare.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Local File Systems.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Local File Systems.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: Raise network interfaces....
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Remote File Systems.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: Prepare console...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kbd[355]: Setting console screen modes.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kbd[355]: setterm: Nie zdefiniowano $TERM.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: Prepare console.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: Set console font and keymap...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate networking[353]: Configuring network interfaces...done.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: Raise network interfaces..
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting ifup for eth0...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started ifup for eth0.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Network.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Network.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Network is Online.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Network is Online.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: RPC portmapper replacement...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate console-setup[410]: Setting up console font and keymap...done.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: Set console font and keymap.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate rpcbind[478]: Starting rpcbind daemon....
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: RPC portmapper replacement.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting RPC Port Mapper.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: NFS support files common to client and server...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate rpc.statd[522]: Version 1.2.8 starting
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate sm-notify[523]: Version 1.2.8 starting
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate nfs-common[517]: Starting NFS common utilities: statd idmapd.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: NFS support files common to client and server.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting System Initialization.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target System Initialization.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting D-Bus System Message Bus Socket.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Daily Cleanup of Temporary Directories.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Timers.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Timers.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting ACPID Listen Socket.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Listening on ACPID Listen Socket.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Sockets.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Sockets.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting ACPI Events Check.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started ACPI Events Check.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Paths.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Paths.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Basic System.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Basic System.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Regular background program processing daemon...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate cron[537]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Deferred execution scheduler...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Deferred execution scheduler.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Login Service...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: exim Mail Transport Agent...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting D-Bus System Message Bus...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate cron[537]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting System Logging Service...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting ACPI event daemon...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started ACPI event daemon.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Login Service.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started System Logging Service.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Linux version 3.16.0-4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.8.4 (Debian 4.8.4-1) ) #1 SMP Debian 3.16.43-2 (2017-04-30)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=/dev/mapper/pdc_edfacjcfg1 ro quiet
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000093bff] usable
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000093c00-0x000000000009ffff] reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000a7325fff] usable
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7a86000-0x00000000a7ad6fff] ACPI NVS
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7ad7000-0x00000000a7c15fff] reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7c16000-0x00000000a7c16fff] usable
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7c17000-0x00000000a7c1efff] ACPI NVS
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7c1f000-0x00000000a7c40fff] reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7c41000-0x00000000a7c83fff] ACPI NVS
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7c84000-0x00000000a7efffff] usable
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed00fff] reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed61000-0x00000000fed70fff] reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fed8ffff] reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fef00000-0x00000000ffffffff] reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100093c00-0x000000013fffffff] usable
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] SMBIOS 2.6 present.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMI: MSI MS-7698/E350IA-E45 (MS-7698), BIOS V1.5 04/22/2011
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable == &amp; gt; reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] AGP: No AGP bridge found
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: last_pfn = 0x140000 max_arch_pfn = 0x400000000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] MTRR default type: uncachable
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] A0000-BFFFF write-through
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] C0000-D8FFF write-protect
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] D9000-E7FFF uncachable
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] E8000-FFFFF write-protect
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 0 base 000000000 mask F00000000 write-back
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 1 base 0A7F00000 mask FFFF00000 uncachable
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 2 base 0A8000000 mask FF8000000 uncachable
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 3 base 0B0000000 mask FF0000000 uncachable
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 4 base 0C0000000 mask FC0000000 uncachable
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 5 disabled
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 6 disabled
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 7 disabled
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] TOM2: 0000000140000000 aka 5120M
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: update [mem 0xa7f00000-0xffffffff] usable == &amp; gt; reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: last_pfn = 0xa7f00 max_arch_pfn = 0x400000000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000fcce0-0x000fccef] mapped at [ffff8800000fcce0]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Base memory trampoline at [ffff88000008d000] 8d000 size 24576
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Using GB pages for direct mapping
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00000000-0x000fffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x00000000-0x000fffff] page 4k
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01af6000, 0x01af6fff] PGTABLE
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01af7000, 0x01af7fff] PGTABLE
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01af8000, 0x01af8fff] PGTABLE
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x13fe00000-0x13fffffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x13fe00000-0x13fffffff] page 2M
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01af9000, 0x01af9fff] PGTABLE
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x13c000000-0x13fdfffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x13c000000-0x13fdfffff] page 2M
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x100094000-0x13bffffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x100094000-0x1001fffff] page 4k
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x100200000-0x13bffffff] page 2M
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01afa000, 0x01afafff] PGTABLE
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00100000-0xa7325fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x00100000-0x001fffff] page 4k
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x00200000-0x3fffffff] page 2M
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x40000000-0x7fffffff] page 1G
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x80000000-0xa71fffff] page 2M
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0xa7200000-0xa7325fff] page 4k
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0xa7c16000-0xa7c16fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0xa7c16000-0xa7c16fff] page 4k
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01afb000, 0x01afbfff] PGTABLE
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0xa7c84000-0xa7efffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0xa7c84000-0xa7efffff] page 4k
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x36316000-0x37182fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F0430 000024 (v02 ALASKA)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000A7ACD068 000054 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: FACP 0x00000000A7AD1B40 0000F4 (v04 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI BIOS Warning (bug): Optional FADT field Pm2ControlBlock has zero address or length: 0x0000000000000000/0x1 (20140424/tbfadt-654)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000A7ACD150 0049EE (v02 ALASKA A M I 00000000 INTL 20051117)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: FACS 0x00000000A7C1EF80 000040
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: APIC 0x00000000A7AD1C38 000062 (v03 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000A7AD1CA0 00003C (v01 ALASKA A M I 01072009 MSFT 00010013)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET 0x00000000A7AD1CE0 000038 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00000004)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000A7AD1D18 0003DE (v01 AMD POWERNOW 00000001 AMD 00000001)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000A7AD20F8 0012FA (v02 AMD ALIB 00000001 MSFT 04000000)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] No NUMA configuration found
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000013fffffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x00000000-0x13fffffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] NODE_DATA [mem 0x13fff8000-0x13fffcfff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [ffffea0000000000-ffffea00045fffff] PMD - &amp; gt; [ffff88013bc00000-ffff88013effffff] on node 0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Zone ranges:
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA [mem 0x00001000-0x00ffffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA32 [mem 0x01000000-0xffffffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Normal [mem 0x100000000-0x13fffffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Movable zone start for each node
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Early memory node ranges
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x00001000-0x00092fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x00100000-0xa7325fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0xa7c16000-0xa7c16fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0xa7c84000-0xa7efffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x100094000-0x13fffffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 947361
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA zone: 56 pages used for memmap
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA zone: 21 pages reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA zone: 3986 pages, LIFO batch:0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA32 zone: 9316 pages used for memmap
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA32 zone: 681379 pages, LIFO batch:31
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Normal zone: 3584 pages used for memmap
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Normal zone: 261996 pages, LIFO batch:31
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x00] address[0xfec00000] gsi_base[0])
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 0, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET id: 0xffffffff base: 0xfed00000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] smpboot: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00093000-0x00093fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00094000-0x0009ffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7326000-0xa7a85fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7a86000-0xa7ad6fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7ad7000-0xa7c15fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7c17000-0xa7c1efff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7c1f000-0xa7c40fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7c41000-0xa7c83fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7f00000-0xdfffffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xfebfffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfec0ffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec10000-0xfec10fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec11000-0xfecfffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed00fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed01000-0xfed60fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed61000-0xfed70fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed71000-0xfed7ffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed80000-0xfed8ffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed90000-0xfeefffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfef00000-0xffffffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x100000000-0x100093fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: [mem 0xa7f00000-0xdfffffff] available for PCI devices
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PERCPU: Embedded 27 pages/cpu @ffff88013fc00000 s80960 r8192 d21440 u1048576
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s80960 r8192 d21440 u1048576 alloc=1*2097152
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 934384
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Policy zone: Normal
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=/dev/mapper/pdc_edfacjcfg1 ro quiet
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] AGP: Checking aperture...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] AGP: No AGP bridge found
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Memory: 3643540K/3789444K available (5244K kernel code, 948K rwdata, 1832K rodata, 1208K init, 840K bss, 145904K reserved)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=512 to nr_cpu_ids=2.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:33024 nr_irqs:512 16
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] console [tty0] enabled
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] hpet clockevent registered
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] tsc: Detected 1600.049 MHz processor
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000055] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3200.09 BogoMIPS (lpj=6400196)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000061] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000083] ACPI: Core revision 20140424
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.009377] ACPI: All ACPI Tables successfully acquired
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.009450] Security Framework initialized
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.009468] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.009472] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.009989] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.012892] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014265] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014282] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014818] Initializing cgroup subsys memory
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014836] Initializing cgroup subsys devices
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014854] Initializing cgroup subsys freezer
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014861] Initializing cgroup subsys net_cls
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014872] Initializing cgroup subsys blkio
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014882] Initializing cgroup subsys perf_event
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014887] Initializing cgroup subsys net_prio
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014940] tseg: 00a7f00000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014946] CPU: Physical Processor ID: 0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014949] CPU: Processor Core ID: 0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014954] mce: CPU supports 6 MCE banks
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014973] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 4
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014973] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 4, 1GB 0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014973] tlb_flushall_shift: 6
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.015162] Freeing SMP alternatives memory: 20K (ffffffff81a1d000 - ffffffff81a22000)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.759802] ftrace: allocating 21702 entries in 85 pages
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.778243] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.817943] smpboot: CPU0: AMD E-350 Processor (fam: 14, model: 01, stepping: 00)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924252] Performance Events: AMD PMU driver.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924261] ... version: 0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924265] ... bit width: 48
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924268] ... generic registers: 4
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924271] ... value mask: 0000ffffffffffff
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924274] ... max period: 00007fffffffffff
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924277] ... fixed-purpose events: 0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924280] ... event mask: 000000000000000f
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.927435] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.927703] x86: Booting SMP configuration:
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.927709] .... node #0, CPUs: #1
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.940786] x86: Booted up 1 node, 2 CPUs
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.940792] smpboot: Total of 2 processors activated (6400.19 BogoMIPS)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.941568] devtmpfs: initialized
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.949442] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xa7a86000-0xa7ad6fff] (331776 bytes)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.949462] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xa7c17000-0xa7c1efff] (32768 bytes)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.949468] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xa7c41000-0xa7c83fff] (274432 bytes)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.949628] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.951576] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.951784] NET: Registered protocol family 16
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952061] cpuidle: using governor ladder
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952068] cpuidle: using governor menu
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952260] ACPI: bus type PCI registered
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952266] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952433] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952439] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.953326] PCI: Using configuration type 1 for base access
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.953717] mtrr: your CPUs had inconsistent fixed MTRR settings
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.953722] mtrr: probably your BIOS does not setup all CPUs.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.953725] mtrr: corrected configuration.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.965922] ACPI: Added _OSI(Module Device)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.965930] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.965934] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.965938] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.968682] ACPI: Executed 3 blocks of module-level executable AML code
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.980793] ACPI: Interpreter enabled
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.980809] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S1_] (20140424/hwxface-580)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.980818] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20140424/hwxface-580)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.980848] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.980853] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.981151] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use &quot; pci=nocrs &quot; and report a bug
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.989804] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.989822] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.989834] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990264] acpi PNP0A08:00: ignoring host bridge window [mem 0x000c8000-0x000dffff] (conflicts with Video ROM [mem 0x000c0000-0x000cdfff])
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990646] PCI host bridge to bus 0000:00
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990654] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990659] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990665] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990670] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990675] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xc0000000-0xffffffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990692] pci 0000:00:00.0: [1022:1510] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990886] pci 0000:00:01.0: [1002:9802] type 00 class 0x030000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990905] pci 0000:00:01.0: reg 0x10: [mem 0xc0000000-0xcfffffff pref]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990917] pci 0000:00:01.0: reg 0x14: [io 0xf000-0xf0ff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990929] pci 0000:00:01.0: reg 0x18: [mem 0xfeb00000-0xfeb3ffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990994] pci 0000:00:01.0: supports D1 D2
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991142] pci 0000:00:01.1: [1002:1314] type 00 class 0x040300
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991159] pci 0000:00:01.1: reg 0x10: [mem 0xfeb44000-0xfeb47fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991236] pci 0000:00:01.1: supports D1 D2
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991389] pci 0000:00:04.0: [1022:1512] type 01 class 0x060400
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991474] pci 0000:00:04.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991566] pci 0000:00:04.0: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991677] pci 0000:00:11.0: [1002:4392] type 00 class 0x010400
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991706] pci 0000:00:11.0: reg 0x10: [io 0xf190-0xf197]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991721] pci 0000:00:11.0: reg 0x14: [io 0xf180-0xf183]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991737] pci 0000:00:11.0: reg 0x18: [io 0xf170-0xf177]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991752] pci 0000:00:11.0: reg 0x1c: [io 0xf160-0xf163]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991767] pci 0000:00:11.0: reg 0x20: [io 0xf150-0xf15f]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991783] pci 0000:00:11.0: reg 0x24: [mem 0xfeb4f000-0xfeb4f3ff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991990] pci 0000:00:12.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992011] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xfeb4e000-0xfeb4efff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992162] pci 0000:00:12.0: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992257] pci 0000:00:12.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992287] pci 0000:00:12.2: reg 0x10: [mem 0xfeb4d000-0xfeb4d0ff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992398] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992403] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992490] pci 0000:00:12.2: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992583] pci 0000:00:13.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992604] pci 0000:00:13.0: reg 0x10: [mem 0xfeb4c000-0xfeb4cfff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992755] pci 0000:00:13.0: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992864] pci 0000:00:13.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992893] pci 0000:00:13.2: reg 0x10: [mem 0xfeb4b000-0xfeb4b0ff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993004] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993009] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993097] pci 0000:00:13.2: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993191] pci 0000:00:14.0: [1002:4385] type 00 class 0x0c0500
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993417] pci 0000:00:14.1: [1002:439c] type 00 class 0x01018a
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993438] pci 0000:00:14.1: reg 0x10: [io 0xf140-0xf147]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993454] pci 0000:00:14.1: reg 0x14: [io 0xf130-0xf133]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993469] pci 0000:00:14.1: reg 0x18: [io 0xf120-0xf127]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993484] pci 0000:00:14.1: reg 0x1c: [io 0xf110-0xf113]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993499] pci 0000:00:14.1: reg 0x20: [io 0xf100-0xf10f]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993529] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993534] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993538] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993543] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993696] pci 0000:00:14.2: [1002:4383] type 00 class 0x040300
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993730] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xfeb40000-0xfeb43fff 64bit]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993821] pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993904] pci 0000:00:14.2: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993989] pci 0000:00:14.3: [1002:439d] type 00 class 0x060100
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994218] pci 0000:00:14.4: [1002:4384] type 01 class 0x060401
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994341] pci 0000:00:14.4: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994428] pci 0000:00:14.5: [1002:4399] type 00 class 0x0c0310
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994450] pci 0000:00:14.5: reg 0x10: [mem 0xfeb4a000-0xfeb4afff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994601] pci 0000:00:14.5: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994698] pci 0000:00:15.0: [1002:43a0] type 01 class 0x060400
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994812] pci 0000:00:15.0: supports D1 D2
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994906] pci 0000:00:15.0: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994996] pci 0000:00:15.1: [1002:43a1] type 01 class 0x060400
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995108] pci 0000:00:15.1: supports D1 D2
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995199] pci 0000:00:15.1: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995296] pci 0000:00:16.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995318] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xfeb49000-0xfeb49fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995468] pci 0000:00:16.0: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995560] pci 0000:00:16.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995589] pci 0000:00:16.2: reg 0x10: [mem 0xfeb48000-0xfeb480ff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995700] pci 0000:00:16.2: supports D1 D2
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995705] pci 0000:00:16.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995793] pci 0000:00:16.2: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995887] pci 0000:00:18.0: [1022:1700] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996056] pci 0000:00:18.1: [1022:1701] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996223] pci 0000:00:18.2: [1022:1702] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996390] pci 0000:00:18.3: [1022:1703] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996569] pci 0000:00:18.4: [1022:1704] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996736] pci 0000:00:18.5: [1022:1718] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996912] pci 0000:00:18.6: [1022:1716] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997076] pci 0000:00:18.7: [1022:1719] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997338] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 01]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997467] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 02] (subtractive decode)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997483] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997489] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997493] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997498] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xc0000000-0xffffffff] (subtractive decode)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997624] pci 0000:03:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997653] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io 0xe000-0xe0ff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997694] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0xd0004000-0xd0004fff 64bit pref]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997721] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [mem 0xd0000000-0xd0003fff 64bit pref]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997844] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997848] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.004822] pci 0000:00:15.0: PCI bridge to [bus 03-05]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.004840] pci 0000:00:15.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.004852] pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xfe000000-0xfe9fffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.004869] pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005015] pci 0000:06:00.0: [1033:0194] type 00 class 0x0c0330
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005052] pci 0000:06:00.0: reg 0x10: [mem 0xfea00000-0xfea01fff 64bit]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005213] pci 0000:06:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.012807] pci 0000:00:15.1: PCI bridge to [bus 06]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.012827] pci 0000:00:15.1: bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.013720] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.013859] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014000] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014138] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014254] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014352] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014447] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014541] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014830] ACPI: Enabled 1 GPEs in block 00 to 1F
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015103] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:01.0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015109] vgaarb: device added: PCI:0000:00:01.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015123] vgaarb: loaded
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015127] vgaarb: bridge control possible 0000:00:01.0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015254] PCI: Using ACPI for IRQ routing
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026166] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026276] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00093c00-0x0009ffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026282] e820: reserve RAM buffer [mem 0xa7326000-0xa7ffffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026287] e820: reserve RAM buffer [mem 0xa7c17000-0xa7ffffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026291] e820: reserve RAM buffer [mem 0xa7f00000-0xa7ffffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026583] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026591] hpet0: 3 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.028614] amd_nb: Cannot enumerate AMD northbridges
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.028650] Switched to clocksource hpet
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.040280] pnp: PnP ACPI init
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.040313] ACPI: bus type PNP registered
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.040587] system 00:00: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.040597] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041442] system 00:01: [io 0x040b] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041448] system 00:01: [io 0x04d6] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041454] system 00:01: [io 0x0c00-0x0c01] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041460] system 00:01: [io 0x0c14] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041466] system 00:01: [io 0x0c50-0x0c51] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041471] system 00:01: [io 0x0c52] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041477] system 00:01: [io 0x0c6c] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041484] system 00:01: [io 0x0c6f] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041489] system 00:01: [io 0x0cd0-0x0cd1] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041494] system 00:01: [io 0x0cd2-0x0cd3] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041500] system 00:01: [io 0x0cd4-0x0cd5] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041505] system 00:01: [io 0x0cd6-0x0cd7] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041510] system 00:01: [io 0x0cd8-0x0cdf] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041515] system 00:01: [io 0x0800-0x089f] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041520] system 00:01: [io 0x0b20-0x0b3f] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041525] system 00:01: [io 0x0900-0x090f] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041530] system 00:01: [io 0x0910-0x091f] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041535] system 00:01: [io 0xfe00-0xfefe] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041541] system 00:01: [io 0x0485-0x0486] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041547] system 00:01: [mem 0xffb00000-0xffefffff] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041554] system 00:01: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041559] system 00:01: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041565] system 00:01: [mem 0xfed80000-0xfed8ffff] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041571] system 00:01: [mem 0xfed61000-0xfed70fff] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041577] system 00:01: [mem 0xfec10000-0xfec10fff] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041583] system 00:01: [mem 0xfed00000-0xfed00fff] could not be reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041589] system 00:01: [mem 0xffe00000-0xffffffff] could not be reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041596] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041834] system 00:02: [io 0x0605-0x0606] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041840] system 00:02: [io 0x0a00-0x0a01] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041846] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042265] pnp 00:03: [dma 0 disabled]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042374] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042449] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042579] system 00:05: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042586] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042679] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042968] system 00:07: [mem 0xa8000000-0xbfffffff] has been reserved
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042974] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.043213] pnp: PnP ACPI: found 8 devices
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.043217] ACPI: bus type PNP unregistered
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053150] pci 0000:00:04.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 01] add_size 1000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053161] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 01] add_size 200000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053168] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 01] add_size 200000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053207] pci 0000:00:04.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 200000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053213] pci 0000:00:04.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053218] pci 0000:00:04.0: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053231] pci 0000:00:04.0: BAR 14: assigned [mem 0xf0000000-0xf01fffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053242] pci 0000:00:04.0: BAR 15: assigned [mem 0xf0200000-0xf03fffff 64bit pref]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053251] pci 0000:00:04.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053257] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 01]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053263] pci 0000:00:04.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053272] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xf0000000-0xf01fffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053279] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xf0200000-0xf03fffff 64bit pref]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053288] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 02]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053306] pci 0000:00:15.0: PCI bridge to [bus 03-05]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053312] pci 0000:00:15.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053321] pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xfe000000-0xfe9fffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053328] pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053339] pci 0000:00:15.1: PCI bridge to [bus 06]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053348] pci 0000:00:15.1: bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053361] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053366] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053371] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053376] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xc0000000-0xffffffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053381] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053385] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf0000000-0xf01fffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053390] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xf0200000-0xf03fffff 64bit pref]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053396] pci_bus 0000:02: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053400] pci_bus 0000:02: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053405] pci_bus 0000:02: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053409] pci_bus 0000:02: resource 7 [mem 0xc0000000-0xffffffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053415] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053419] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfe000000-0xfe9fffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053424] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053429] pci_bus 0000:06: resource 1 [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053536] NET: Registered protocol family 2
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054033] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054253] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054559] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054663] TCP: reno registered
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054687] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054746] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054945] NET: Registered protocol family 1
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054986] pci 0000:00:01.0: Video device with shadowed ROM
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.377241] PCI: CLS 64 bytes, default 64
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.377367] Unpacking initramfs...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.927237] Freeing initrd memory: 14772K (ffff880036316000 - ffff880037183000)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.927290] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.927298] software IO TLB [mem 0xa3326000-0xa7326000] (64MB) mapped at [ffff8800a3326000-ffff8800a7325fff]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.927623] microcode: CPU0: patch_level=0x05000028
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.927641] microcode: CPU1: patch_level=0x05000028
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.927769] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 &amp; lt; tigran@aivazian.fsnet.co.uk &amp; gt; , Peter Oruba
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.927780] LVT offset 0 assigned for vector 0x400
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.927807] perf: AMD IBS detected (0x000000ff)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.928384] audit: initializing netlink subsys (disabled)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.928428] audit: type=2000 audit(1497086469.080:1): initialized
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.929324] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.929380] zbud: loaded
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.929746] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.929785] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.929898] msgmni has been set to 7145
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.930527] alg: No test for stdrng (krng)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.930587] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.930686] io scheduler noop registered
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.930693] io scheduler deadline registered
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.930764] io scheduler cfq registered (default)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.931429] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.931470] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.931563] GHES: HEST is not enabled!
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.931733] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.952266] 00:03: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.953138] Linux agpgart interface v0.103
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.953380] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.953822] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.953835] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.954162] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.954272] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.954469] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.954505] rtc_cmos 00:04: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.954537] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.955075] AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel &amp; lt; joerg.roedel@amd.com &amp; gt;
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.955078] AMD IOMMUv2 functionality not available on this system
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.955263] TCP: cubic registered
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.955333] NET: Registered protocol family 10
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.955828] mip6: Mobile IPv6
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.955839] NET: Registered protocol family 17
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.955854] mpls_gso: MPLS GSO support
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.956431] registered taskstats version 1
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.957343] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2017-06-10 09:21:10 UTC (1497086470)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.957512] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.959804] Freeing unused kernel memory: 1208K (ffffffff818ef000 - ffffffff81a1d000)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.959813] Write protecting the kernel read-only data: 8192k
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.960776] Freeing unused kernel memory: 888K (ffff880001522000 - ffff880001600000)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.961959] Freeing unused kernel memory: 216K (ffff8800017ca000 - ffff880001800000)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.985933] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 3 bits of entropy available)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.008306] ACPI: bus type USB registered
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.008377] usbcore: registered new interface driver usbfs
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.008402] usbcore: registered new interface driver hub
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.012102] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.012197] piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0xb20
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.018868] SCSI subsystem initialized
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.021384] usbcore: registered new device driver usb
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.022801] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.023285] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.023514] QUIRK: Enable AMD PLL fix
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.023559] ehci-pci 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.023575] ehci-pci 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.023587] ehci-pci 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.023605] ehci-pci 0000:00:12.2: debug port 1
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.023614] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.023694] ehci-pci 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xfeb4d000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.024268] libata version 3.00 loaded.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.032961] ehci-pci 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.033119] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.033129] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.033135] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.033140] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ehci_hcd
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.033145] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.033453] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.033473] hub 1-0:1.0: 5 ports detected
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.034005] ehci-pci 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.034020] ehci-pci 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.034031] ehci-pci 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.034048] ehci-pci 0000:00:13.2: debug port 1
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.034109] ehci-pci 0000:00:13.2: irq 17, io mem 0xfeb4b000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.035933] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.035958] r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.036261] r8169 0000:03:00.0: irq 40 for MSI/MSI-X
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.036603] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168e/8111e at 0xffffc90010750000, 6c:62:6d:40:62:c9, XID 0c200000 IRQ 40
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.036609] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.044703] ehci-pci 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.044827] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.044834] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.044839] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.044844] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ehci_hcd
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.044848] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.2
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.045114] hub 2-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.045137] hub 2-0:1.0: 5 ports detected
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.045538] xhci_hcd 0000:06:00.0: xHCI Host Controller
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.045567] xhci_hcd 0000:06:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.045820] xhci_hcd 0000:06:00.0: irq 41 for MSI/MSI-X
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.045830] xhci_hcd 0000:06:00.0: irq 42 for MSI/MSI-X
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.045838] xhci_hcd 0000:06:00.0: irq 43 for MSI/MSI-X
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.046025] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.046031] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.046036] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.046041] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 xhci_hcd
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.046045] usb usb3: SerialNumber: 0000:06:00.0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.046508] hub 3-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.046531] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.047120] ehci-pci 0000:00:16.2: EHCI Host Controller
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.047136] ehci-pci 0000:00:16.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.047148] ehci-pci 0000:00:16.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.047167] ehci-pci 0000:00:16.2: debug port 1
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.047226] ehci-pci 0000:00:16.2: irq 17, io mem 0xfeb48000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.047413] xhci_hcd 0000:06:00.0: xHCI Host Controller
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.047422] xhci_hcd 0000:06:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049429] usb usb5: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049486] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049491] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049496] usb usb5: Product: xHCI Host Controller
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049500] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 xhci_hcd
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049505] usb usb5: SerialNumber: 0000:06:00.0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.050149] hub 5-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.050360] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.056699] ehci-pci 0000:00:16.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.056854] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.056860] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.056865] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.056870] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ehci_hcd
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.056874] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:16.2
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.057146] hub 4-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.057165] hub 4-0:1.0: 4 ports detected
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.057784] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.057978] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.058117] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0200 32 slots 4 ports 6 Gbps 0xf impl RAID mode
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.058125] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.060506] scsi0 : ahci
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.060798] scsi1 : ahci
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.060971] scsi2 : ahci
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.061137] scsi3 : ahci
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.061250] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb4f000 port 0xfeb4f100 irq 19
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.061256] ata2: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb4f000 port 0xfeb4f180 irq 19
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.061261] ata3: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb4f000 port 0xfeb4f200 irq 19
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.061267] ata4: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb4f000 port 0xfeb4f280 irq 19
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.062512] scsi4 : pata_atiixp
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.062677] scsi5 : pata_atiixp
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.062775] ata5: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf100 irq 14
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.062780] ata6: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf108 irq 15
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.063045] ohci-pci 0000:00:12.0: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.063061] ohci-pci 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.063132] ohci-pci 0000:00:12.0: irq 18, io mem 0xfeb4e000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.120794] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.120805] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.120810] usb usb6: Product: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.120815] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ohci_hcd
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.120820] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:12.0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.121159] hub 6-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.121179] hub 6-0:1.0: 5 ports detected
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.121732] ohci-pci 0000:00:13.0: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.121747] ohci-pci 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 7
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.121801] ohci-pci 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xfeb4c000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.180761] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.180767] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.180772] usb usb7: Product: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.180776] usb usb7: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ohci_hcd
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.180781] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:13.0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.181055] hub 7-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.181073] hub 7-0:1.0: 5 ports detected
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.181501] ohci-pci 0000:00:14.5: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.181515] ohci-pci 0000:00:14.5: new USB bus registered, assigned bus number 8
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.181555] ohci-pci 0000:00:14.5: irq 18, io mem 0xfeb4a000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.244073] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.244078] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.244083] usb usb8: Product: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.244087] usb usb8: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ohci_hcd
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.244092] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:14.5
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.251398] hub 8-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.251416] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.251755] ohci-pci 0000:00:16.0: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.251768] ohci-pci 0000:00:16.0: new USB bus registered, assigned bus number 9
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.251810] ohci-pci 0000:00:16.0: irq 18, io mem 0xfeb49000
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.308759] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.308764] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.308769] usb usb9: Product: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.308774] usb usb9: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ohci_hcd
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.308778] usb usb9: SerialNumber: 0000:00:16.0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.309053] hub 9-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.309071] hub 9-0:1.0: 4 ports detected
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.380695] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.384694] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.552691] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.553532] ata2.00: HPA detected: current 488395055, native 488397168
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.553625] ata2.00: ATA-8: WDC WD2500AVJS-63B6A0, 01.03A01, max UDMA/133
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.553636] ata2.00: 488395055 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.554646] ata2.00: configured for UDMA/133
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.555009] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD2500AVJS-6 3A01 PQ: 0 ANSI: 5
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.560715] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.561561] ata4.00: HPA detected: current 488395055, native 488397168
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.561657] ata4.00: ATA-8: WDC WD2500AVJS-63B6A0, 01.03A01, max UDMA/133
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.561667] ata4.00: 488395055 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.562651] ata4.00: configured for UDMA/133
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.562906] scsi 3:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD2500AVJS-6 3A01 PQ: 0 ANSI: 5
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.571254] sd 1:0:0:0: [sda] 488395055 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.571356] sd 3:0:0:0: [sdb] 488395055 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.571391] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.571398] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.571452] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.571482] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.571488] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.571536] sd 3:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.574322] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.574474] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.609798] sdb: sdb1 sdb2 sdb3
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.610698] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.622742] sda: sda1 sda2 sda3
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.624417] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.644716] usb 9-2: new low-speed USB device number 2 using ohci-pci
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.661938] device-mapper: uevent: version 1.0.3
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.662889] device-mapper: ioctl: 4.27.0-ioctl (2013-10-30) initialised: dm-devel@redhat.com
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.803201] sdb: sdb1 sdb2 sdb3
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.809755] usb 9-2: New USB device found, idVendor=04f3, idProduct=0103
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.809773] usb 9-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.814088] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.826158] usbcore: registered new interface driver usbhid
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.826166] usbhid: USB HID core driver
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.827782] input: HID 04f3:0103 as /devices/pci0000:00/0000:00:16.0/usb9/9-2/9-2:1.0/0003:04F3:0103.0001/input/input3
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.828681] hid-generic 0003:04F3:0103.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [HID 04f3:0103] on usb-0000:00:16.0-2/input0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.831971] input: HID 04f3:0103 as /devices/pci0000:00/0000:00:16.0/usb9/9-2/9-2:1.1/0003:04F3:0103.0002/input/input4
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.832220] hid-generic 0003:04F3:0103.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Device [HID 04f3:0103] on usb-0000:00:16.0-2/input1
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.924686] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1599.999 MHz
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.285719] PM: Starting manual resume from disk
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.285733] PM: Hibernation image partition 254:3 present
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.285737] PM: Looking for hibernation image.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.314150] PM: Image not found (code -22)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.314159] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.453954] random: nonblocking pool is initialized
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.474033] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.924837] Switched to clocksource tsc
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 5.957679] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 5.969570] acpi-cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 5.981839] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input5
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 5.981860] ACPI: Power Button [PWRB]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 5.982101] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input6
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 5.982176] ACPI: Lid Switch [LID]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 5.982377] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input7
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 5.982389] ACPI: Power Button [PWRF]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.150842] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.287803] sp5100_tco: SP5100/SB800 TCO WatchDog Timer Driver v0.05
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.287998] sp5100_tco: PCI Revision ID: 0x42
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.288068] sp5100_tco: Using 0xfed80b00 for watchdog MMIO address
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.288087] sp5100_tco: Last reboot was not triggered by watchdog.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.288265] sp5100_tco: initialized (0xffffc90000670b00). heartbeat=60 sec (nowayout=0)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.328598] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.433204] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input8
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.567262] kvm: Nested Virtualization enabled
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.567273] kvm: Nested Paging enabled
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.596194] snd_hda_intel 0000:00:01.1: irq 44 for MSI/MSI-X
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.849645] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.855118] input: HD-Audio Generic HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/sound/card0/input9
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.861667] [drm:radeon_pci_probe] *ERROR* radeon kernel modesetting for R600 or later requires firmware-linux-nonfree.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.903561] sound hdaudioC1D0: autoconfig: line_outs=4 (0x14/0x15/0x16/0x17/0x0) type:line
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.903585] sound hdaudioC1D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.903597] sound hdaudioC1D0: hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.903606] sound hdaudioC1D0: mono: mono_out=0x0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.903615] sound hdaudioC1D0: dig-out=0x1e/0x0
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.903623] sound hdaudioC1D0: inputs:
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.903634] sound hdaudioC1D0: Front Mic=0x19
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.903644] sound hdaudioC1D0: Rear Mic=0x18
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.903653] sound hdaudioC1D0: Line=0x1a
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.920113] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/hdaudioC1D0/input10
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.922749] input: HDA ATI SB Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input11
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.924106] input: HDA ATI SB Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input12
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.927281] input: HDA ATI SB Line as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input13
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.928483] input: HDA ATI SB Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input14
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.929989] input: HDA ATI SB Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input15
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.930391] input: HDA ATI SB Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input16
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.932748] input: HDA ATI SB Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input17
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.934518] input: HDA ATI SB Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input18
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.663044] Adding 1951740k swap on /dev/mapper/pdc_edfacjcfg3. Priority:-1 extents:1 across:1951740k FS
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 8.020919] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 8.449012] EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 8.855921] r8169 0000:03:00.0: firmware: direct-loading firmware rtl_nic/rtl8168e-2.fw
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 8.996477] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 8.996501] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 8.996543] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.520101] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.520113] RPC: Registered udp transport module.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.520118] RPC: Registered tcp transport module.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.520122] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.551411] FS-Cache: Loaded
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.599878] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.657017] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate acpid: starting up with netlink and the input layer
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Permit User Sessions.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Getty on tty1...
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Getty on tty1.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Login Prompts.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Sat Jun 10 11:21:49 2017 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Login Prompts.
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate acpid: 1 rule loaded
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate acpid: waiting for events: event logging is off
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 11.130682] r8169 0000:03:00.0 eth0: link up
Jun 10 11:21:19 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 11.130714] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Jun 10 11:21:21 WRZOOZ-Zencate exim4[542]: Starting MTA: exim4.
Jun 10 11:21:21 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: exim Mail Transport Agent.
Jun 10 11:21:21 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Multi-User System.
Jun 10 11:21:21 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Multi-User System.
Jun 10 11:21:21 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Graphical Interface.
Jun 10 11:21:21 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
Jun 10 11:21:21 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
Jun 10 11:21:21 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Jun 10 11:21:21 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Startup finished in 3.164s (kernel) + 8.761s (userspace) = 11.926s.
Jun 10 11:21:39 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Synchronise Hardware Clock to System Clock...
Jun 10 11:21:39 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping system-ifup.slice.
Jun 10 11:21:39 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Removed slice system-ifup.slice.
Jun 10 11:21:39 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Sound Card.
Jun 10 11:21:39 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopped target Sound Card.
Jun 10 11:21:39 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping system-systemd\x2dfsck.slice.
Jun 10 11:21:39 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Removed slice system-systemd\x2dfsck.slice.
Jun 10 11:21:39 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Graphical Interface.
Jun 10 11:21:39 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopped target Graphical Interface.
Jun 10 11:21:39 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Multi-User System.
Jun 10 11:21:39 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopped target Multi-User System.
Jun 10 11:21:39 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Regular background program processing daemon...
Jun 10 11:21:39 WRZOOZ-Zencate rsyslogd: [origin software= &quot; rsyslogd &quot; swVersion= &quot; 8.4.2 &quot; x-pid= &quot; 548 &quot; x-info= &quot; http://www.rsyslog.com &quot; ] exiting on signal 15.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate rsyslogd: [origin software= &quot; rsyslogd &quot; swVersion= &quot; 8.4.2 &quot; x-pid= &quot; 539 &quot; x-info= &quot; http://www.rsyslog.com &quot; ] start
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Mounted Debug File System.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started udev Kernel Device Manager.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Copy rules generated while the root was ro...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: Set preliminary keymap...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Copy rules generated while the root was ro.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Sound Card.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Sound Card.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Found device /dev/disk/by-uuid/51d502d6-f862-4c48-a48f-0e2a56656538.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Activating swap /dev/disk/by-uuid/51d502d6-f862-4c48-a48f-0e2a56656538...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting system-ifup.slice.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Created slice system-ifup.slice.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate dmraid-activate: ERROR: Cannot retrieve RAID set information for pdc_edfacjcfg
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate dmraid-activate: ERROR: Cannot retrieve RAID set information for pdc_edfacjcfg
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-uuid/51d502d6-f862-4c48-a48f-0e2a56656538.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Swap.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Swap.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Found device /dev/disk/by-uuid/78b261e6-3114-4dcc-92ae-86b53bf9da33.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting File System Check on /dev/disk/by-uuid/78b261e6-3114-4dcc-92ae-86b53bf9da33...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate keyboard-setup[248]: Setting preliminary keymap...done.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: Set preliminary keymap.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd-fsck[327]: DataShare: czysty, 12/12214272 plików, 814523/48828160 bloków
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Remount Root and Kernel File Systems.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Various fixups to make systemd work better on Debian.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Local File Systems (Pre).
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Load/Save Random Seed.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started File System Check on /dev/disk/by-uuid/78b261e6-3114-4dcc-92ae-86b53bf9da33.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Mounting /DataShare...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Mounted /DataShare.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Local File Systems.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Local File Systems.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: Raise network interfaces....
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Remote File Systems.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: Prepare console...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kbd[346]: Setting console screen modes.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Create Volatile Files and Directories.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kbd[346]: setterm: Nie zdefiniowano $TERM.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: Prepare console.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: Set console font and keymap...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate networking[344]: Configuring network interfaces...done.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: Raise network interfaces..
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting ifup for eth0...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started ifup for eth0.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Network.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Network.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Network is Online.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Network is Online.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: RPC portmapper replacement...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate console-setup[401]: Setting up console font and keymap...done.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Linux version 3.16.0-4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.8.4 (Debian 4.8.4-1) ) #1 SMP Debian 3.16.43-2 (2017-04-30)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=/dev/mapper/pdc_edfacjcfg1 ro quiet
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000093bff] usable
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000093c00-0x000000000009ffff] reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000a7325fff] usable
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7a86000-0x00000000a7ad6fff] ACPI NVS
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7ad7000-0x00000000a7c15fff] reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7c16000-0x00000000a7c16fff] usable
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7c17000-0x00000000a7c1efff] ACPI NVS
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7c1f000-0x00000000a7c40fff] reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7c41000-0x00000000a7c83fff] ACPI NVS
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7c84000-0x00000000a7efffff] usable
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed00fff] reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed61000-0x00000000fed70fff] reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fed8ffff] reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fef00000-0x00000000ffffffff] reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100093c00-0x000000013fffffff] usable
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] SMBIOS 2.6 present.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMI: MSI MS-7698/E350IA-E45 (MS-7698), BIOS V1.5 04/22/2011
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable == &amp; gt; reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] AGP: No AGP bridge found
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: last_pfn = 0x140000 max_arch_pfn = 0x400000000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] MTRR default type: uncachable
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] A0000-BFFFF write-through
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] C0000-D8FFF write-protect
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] D9000-E7FFF uncachable
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] E8000-FFFFF write-protect
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 0 base 000000000 mask F00000000 write-back
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 1 base 0A7F00000 mask FFFF00000 uncachable
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 2 base 0A8000000 mask FF8000000 uncachable
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 3 base 0B0000000 mask FF0000000 uncachable
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 4 base 0C0000000 mask FC0000000 uncachable
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 5 disabled
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 6 disabled
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 7 disabled
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] TOM2: 0000000140000000 aka 5120M
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: update [mem 0xa7f00000-0xffffffff] usable == &amp; gt; reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: last_pfn = 0xa7f00 max_arch_pfn = 0x400000000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000fcce0-0x000fccef] mapped at [ffff8800000fcce0]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Base memory trampoline at [ffff88000008d000] 8d000 size 24576
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Using GB pages for direct mapping
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00000000-0x000fffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x00000000-0x000fffff] page 4k
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01af6000, 0x01af6fff] PGTABLE
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01af7000, 0x01af7fff] PGTABLE
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01af8000, 0x01af8fff] PGTABLE
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x13fe00000-0x13fffffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x13fe00000-0x13fffffff] page 2M
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01af9000, 0x01af9fff] PGTABLE
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x13c000000-0x13fdfffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x13c000000-0x13fdfffff] page 2M
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x100094000-0x13bffffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x100094000-0x1001fffff] page 4k
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x100200000-0x13bffffff] page 2M
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01afa000, 0x01afafff] PGTABLE
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00100000-0xa7325fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x00100000-0x001fffff] page 4k
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x00200000-0x3fffffff] page 2M
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x40000000-0x7fffffff] page 1G
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x80000000-0xa71fffff] page 2M
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0xa7200000-0xa7325fff] page 4k
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0xa7c16000-0xa7c16fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0xa7c16000-0xa7c16fff] page 4k
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01afb000, 0x01afbfff] PGTABLE
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0xa7c84000-0xa7efffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0xa7c84000-0xa7efffff] page 4k
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x36316000-0x37182fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F0430 000024 (v02 ALASKA)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000A7ACD068 000054 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: FACP 0x00000000A7AD1B40 0000F4 (v04 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI BIOS Warning (bug): Optional FADT field Pm2ControlBlock has zero address or length: 0x0000000000000000/0x1 (20140424/tbfadt-654)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000A7ACD150 0049EE (v02 ALASKA A M I 00000000 INTL 20051117)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: FACS 0x00000000A7C1EF80 000040
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: APIC 0x00000000A7AD1C38 000062 (v03 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000A7AD1CA0 00003C (v01 ALASKA A M I 01072009 MSFT 00010013)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET 0x00000000A7AD1CE0 000038 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00000004)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000A7AD1D18 0003DE (v01 AMD POWERNOW 00000001 AMD 00000001)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000A7AD20F8 0012FA (v02 AMD ALIB 00000001 MSFT 04000000)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] No NUMA configuration found
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000013fffffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x00000000-0x13fffffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] NODE_DATA [mem 0x13fff8000-0x13fffcfff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [ffffea0000000000-ffffea00045fffff] PMD - &amp; gt; [ffff88013bc00000-ffff88013effffff] on node 0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Zone ranges:
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA [mem 0x00001000-0x00ffffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA32 [mem 0x01000000-0xffffffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Normal [mem 0x100000000-0x13fffffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Movable zone start for each node
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Early memory node ranges
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x00001000-0x00092fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x00100000-0xa7325fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0xa7c16000-0xa7c16fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0xa7c84000-0xa7efffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x100094000-0x13fffffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 947361
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA zone: 56 pages used for memmap
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA zone: 21 pages reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA zone: 3986 pages, LIFO batch:0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA32 zone: 9316 pages used for memmap
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA32 zone: 681379 pages, LIFO batch:31
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Normal zone: 3584 pages used for memmap
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Normal zone: 261996 pages, LIFO batch:31
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x00] address[0xfec00000] gsi_base[0])
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 0, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET id: 0xffffffff base: 0xfed00000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] smpboot: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00093000-0x00093fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00094000-0x0009ffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7326000-0xa7a85fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7a86000-0xa7ad6fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7ad7000-0xa7c15fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7c17000-0xa7c1efff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7c1f000-0xa7c40fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7c41000-0xa7c83fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7f00000-0xdfffffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xfebfffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfec0ffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec10000-0xfec10fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec11000-0xfecfffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed00fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed01000-0xfed60fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed61000-0xfed70fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed71000-0xfed7ffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed80000-0xfed8ffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed90000-0xfeefffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfef00000-0xffffffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x100000000-0x100093fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: [mem 0xa7f00000-0xdfffffff] available for PCI devices
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PERCPU: Embedded 27 pages/cpu @ffff88013fc00000 s80960 r8192 d21440 u1048576
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s80960 r8192 d21440 u1048576 alloc=1*2097152
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 934384
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Policy zone: Normal
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=/dev/mapper/pdc_edfacjcfg1 ro quiet
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] AGP: Checking aperture...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] AGP: No AGP bridge found
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Memory: 3643540K/3789444K available (5244K kernel code, 948K rwdata, 1832K rodata, 1208K init, 840K bss, 145904K reserved)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=512 to nr_cpu_ids=2.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:33024 nr_irqs:512 16
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] console [tty0] enabled
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] hpet clockevent registered
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] tsc: Detected 1599.848 MHz processor
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000055] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3199.69 BogoMIPS (lpj=6399392)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000061] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000083] ACPI: Core revision 20140424
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.009187] ACPI: All ACPI Tables successfully acquired
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.009260] Security Framework initialized
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.009278] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.009282] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.009801] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: Set console font and keymap.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate rpcbind[469]: Starting rpcbind daemon....
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: RPC portmapper replacement.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.012726] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014201] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014219] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014770] Initializing cgroup subsys memory
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014788] Initializing cgroup subsys devices
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014806] Initializing cgroup subsys freezer
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014813] Initializing cgroup subsys net_cls
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014826] Initializing cgroup subsys blkio
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014836] Initializing cgroup subsys perf_event
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014842] Initializing cgroup subsys net_prio
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014895] tseg: 00a7f00000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014901] CPU: Physical Processor ID: 0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014904] CPU: Processor Core ID: 0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting RPC Port Mapper.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target RPC Port Mapper.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: NFS support files common to client and server...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate rpc.statd[513]: Version 1.2.8 starting
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate sm-notify[514]: Version 1.2.8 starting
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate nfs-common[508]: Starting NFS common utilities: statd idmapd.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: NFS support files common to client and server.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting System Initialization.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target System Initialization.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting D-Bus System Message Bus Socket.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Daily Cleanup of Temporary Directories.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Timers.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Timers.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting ACPID Listen Socket.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Listening on ACPID Listen Socket.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Sockets.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Sockets.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting ACPI Events Check.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started ACPI Events Check.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Paths.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Paths.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Basic System.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Basic System.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Regular background program processing daemon...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate cron[528]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Deferred execution scheduler...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Deferred execution scheduler.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Login Service...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: exim Mail Transport Agent...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting D-Bus System Message Bus...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate cron[528]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate dbus[534]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1'
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting System Logging Service...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting ACPI event daemon...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started ACPI event daemon.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Login Service.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate acpid: starting up with netlink and the input layer
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate acpid: 1 rule loaded
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate acpid: waiting for events: event logging is off
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Permit User Sessions.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Getty on tty1...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Getty on tty1.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Login Prompts.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Login Prompts.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started System Logging Service.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014909] mce: CPU supports 6 MCE banks
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014928] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 4
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014928] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 4, 1GB 0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014928] tlb_flushall_shift: 6
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.015118] Freeing SMP alternatives memory: 20K (ffffffff81a1d000 - ffffffff81a22000)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.761747] ftrace: allocating 21702 entries in 85 pages
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.780192] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.819887] smpboot: CPU0: AMD E-350 Processor (fam: 14, model: 01, stepping: 00)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924467] Performance Events: AMD PMU driver.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924476] ... version: 0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924480] ... bit width: 48
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924483] ... generic registers: 4
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924486] ... value mask: 0000ffffffffffff
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924489] ... max period: 00007fffffffffff
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924492] ... fixed-purpose events: 0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924495] ... event mask: 000000000000000f
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.927663] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.927934] x86: Booting SMP configuration:
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.927940] .... node #0, CPUs: #1
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.941015] x86: Booted up 1 node, 2 CPUs
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.941021] smpboot: Total of 2 processors activated (6399.39 BogoMIPS)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.941799] devtmpfs: initialized
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.949673] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xa7a86000-0xa7ad6fff] (331776 bytes)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.949694] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xa7c17000-0xa7c1efff] (32768 bytes)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.949700] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xa7c41000-0xa7c83fff] (274432 bytes)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.949859] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.951821] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952026] NET: Registered protocol family 16
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952301] cpuidle: using governor ladder
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952308] cpuidle: using governor menu
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952498] ACPI: bus type PCI registered
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952504] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952671] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952678] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.953560] PCI: Using configuration type 1 for base access
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.953952] mtrr: your CPUs had inconsistent fixed MTRR settings
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.953957] mtrr: probably your BIOS does not setup all CPUs.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.953960] mtrr: corrected configuration.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.966152] ACPI: Added _OSI(Module Device)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.966160] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.966164] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.966168] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.968916] ACPI: Executed 3 blocks of module-level executable AML code
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.981012] ACPI: Interpreter enabled
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.981027] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S1_] (20140424/hwxface-580)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.981037] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20140424/hwxface-580)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.981067] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.981071] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.981369] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use &quot; pci=nocrs &quot; and report a bug
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990027] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990043] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990055] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990487] acpi PNP0A08:00: ignoring host bridge window [mem 0x000c8000-0x000dffff] (conflicts with Video ROM [mem 0x000c0000-0x000cdfff])
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990870] PCI host bridge to bus 0000:00
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990877] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990883] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990888] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990893] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990898] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xc0000000-0xffffffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990915] pci 0000:00:00.0: [1022:1510] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991111] pci 0000:00:01.0: [1002:9802] type 00 class 0x030000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991131] pci 0000:00:01.0: reg 0x10: [mem 0xc0000000-0xcfffffff pref]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991143] pci 0000:00:01.0: reg 0x14: [io 0xf000-0xf0ff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991155] pci 0000:00:01.0: reg 0x18: [mem 0xfeb00000-0xfeb3ffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991221] pci 0000:00:01.0: supports D1 D2
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991369] pci 0000:00:01.1: [1002:1314] type 00 class 0x040300
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991385] pci 0000:00:01.1: reg 0x10: [mem 0xfeb44000-0xfeb47fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991462] pci 0000:00:01.1: supports D1 D2
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991617] pci 0000:00:04.0: [1022:1512] type 01 class 0x060400
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991701] pci 0000:00:04.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991793] pci 0000:00:04.0: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991905] pci 0000:00:11.0: [1002:4392] type 00 class 0x010400
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991935] pci 0000:00:11.0: reg 0x10: [io 0xf190-0xf197]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991950] pci 0000:00:11.0: reg 0x14: [io 0xf180-0xf183]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991966] pci 0000:00:11.0: reg 0x18: [io 0xf170-0xf177]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991981] pci 0000:00:11.0: reg 0x1c: [io 0xf160-0xf163]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991996] pci 0000:00:11.0: reg 0x20: [io 0xf150-0xf15f]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992011] pci 0000:00:11.0: reg 0x24: [mem 0xfeb4f000-0xfeb4f3ff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992219] pci 0000:00:12.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992241] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xfeb4e000-0xfeb4efff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992392] pci 0000:00:12.0: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992487] pci 0000:00:12.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992516] pci 0000:00:12.2: reg 0x10: [mem 0xfeb4d000-0xfeb4d0ff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992628] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992633] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992719] pci 0000:00:12.2: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992812] pci 0000:00:13.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992833] pci 0000:00:13.0: reg 0x10: [mem 0xfeb4c000-0xfeb4cfff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992984] pci 0000:00:13.0: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993091] pci 0000:00:13.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993120] pci 0000:00:13.2: reg 0x10: [mem 0xfeb4b000-0xfeb4b0ff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993231] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993236] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993324] pci 0000:00:13.2: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993417] pci 0000:00:14.0: [1002:4385] type 00 class 0x0c0500
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993645] pci 0000:00:14.1: [1002:439c] type 00 class 0x01018a
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993666] pci 0000:00:14.1: reg 0x10: [io 0xf140-0xf147]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993682] pci 0000:00:14.1: reg 0x14: [io 0xf130-0xf133]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993698] pci 0000:00:14.1: reg 0x18: [io 0xf120-0xf127]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993713] pci 0000:00:14.1: reg 0x1c: [io 0xf110-0xf113]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993728] pci 0000:00:14.1: reg 0x20: [io 0xf100-0xf10f]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993757] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993762] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993767] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993771] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993925] pci 0000:00:14.2: [1002:4383] type 00 class 0x040300
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993958] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xfeb40000-0xfeb43fff 64bit]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994048] pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994133] pci 0000:00:14.2: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994218] pci 0000:00:14.3: [1002:439d] type 00 class 0x060100
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994447] pci 0000:00:14.4: [1002:4384] type 01 class 0x060401
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994570] pci 0000:00:14.4: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994656] pci 0000:00:14.5: [1002:4399] type 00 class 0x0c0310
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994678] pci 0000:00:14.5: reg 0x10: [mem 0xfeb4a000-0xfeb4afff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994828] pci 0000:00:14.5: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994926] pci 0000:00:15.0: [1002:43a0] type 01 class 0x060400
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995040] pci 0000:00:15.0: supports D1 D2
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995134] pci 0000:00:15.0: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995224] pci 0000:00:15.1: [1002:43a1] type 01 class 0x060400
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995336] pci 0000:00:15.1: supports D1 D2
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995428] pci 0000:00:15.1: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995525] pci 0000:00:16.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995546] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xfeb49000-0xfeb49fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995696] pci 0000:00:16.0: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995789] pci 0000:00:16.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995817] pci 0000:00:16.2: reg 0x10: [mem 0xfeb48000-0xfeb480ff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995928] pci 0000:00:16.2: supports D1 D2
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995933] pci 0000:00:16.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996020] pci 0000:00:16.2: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996113] pci 0000:00:18.0: [1022:1700] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996282] pci 0000:00:18.1: [1022:1701] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996448] pci 0000:00:18.2: [1022:1702] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996614] pci 0000:00:18.3: [1022:1703] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996792] pci 0000:00:18.4: [1022:1704] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996959] pci 0000:00:18.5: [1022:1718] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997134] pci 0000:00:18.6: [1022:1716] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997299] pci 0000:00:18.7: [1022:1719] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997562] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 01]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997693] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 02] (subtractive decode)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997708] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997713] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997718] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997723] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xc0000000-0xffffffff] (subtractive decode)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997849] pci 0000:03:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997878] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io 0xe000-0xe0ff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997920] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0xd0004000-0xd0004fff 64bit pref]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997947] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [mem 0xd0000000-0xd0003fff 64bit pref]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.998070] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.998075] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005052] pci 0000:00:15.0: PCI bridge to [bus 03-05]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005070] pci 0000:00:15.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005082] pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xfe000000-0xfe9fffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005099] pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005246] pci 0000:06:00.0: [1033:0194] type 00 class 0x0c0330
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005283] pci 0000:06:00.0: reg 0x10: [mem 0xfea00000-0xfea01fff 64bit]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005443] pci 0000:06:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.013037] pci 0000:00:15.1: PCI bridge to [bus 06]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.013058] pci 0000:00:15.1: bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.013945] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014084] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014225] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014362] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014478] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014576] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014671] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014765] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015052] ACPI: Enabled 1 GPEs in block 00 to 1F
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015324] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:01.0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015331] vgaarb: device added: PCI:0000:00:01.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015345] vgaarb: loaded
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015349] vgaarb: bridge control possible 0000:00:01.0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015476] PCI: Using ACPI for IRQ routing
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026392] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026501] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00093c00-0x0009ffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026507] e820: reserve RAM buffer [mem 0xa7326000-0xa7ffffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026511] e820: reserve RAM buffer [mem 0xa7c17000-0xa7ffffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026516] e820: reserve RAM buffer [mem 0xa7f00000-0xa7ffffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026806] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026814] hpet0: 3 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.028841] amd_nb: Cannot enumerate AMD northbridges
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.028876] Switched to clocksource hpet
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.040450] pnp: PnP ACPI init
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.040483] ACPI: bus type PNP registered
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.040753] system 00:00: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.040764] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041609] system 00:01: [io 0x040b] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041615] system 00:01: [io 0x04d6] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041621] system 00:01: [io 0x0c00-0x0c01] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041627] system 00:01: [io 0x0c14] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041633] system 00:01: [io 0x0c50-0x0c51] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041638] system 00:01: [io 0x0c52] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041643] system 00:01: [io 0x0c6c] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041651] system 00:01: [io 0x0c6f] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041656] system 00:01: [io 0x0cd0-0x0cd1] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041661] system 00:01: [io 0x0cd2-0x0cd3] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041667] system 00:01: [io 0x0cd4-0x0cd5] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041672] system 00:01: [io 0x0cd6-0x0cd7] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041677] system 00:01: [io 0x0cd8-0x0cdf] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041682] system 00:01: [io 0x0800-0x089f] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041688] system 00:01: [io 0x0b20-0x0b3f] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041693] system 00:01: [io 0x0900-0x090f] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041698] system 00:01: [io 0x0910-0x091f] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041703] system 00:01: [io 0xfe00-0xfefe] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041709] system 00:01: [io 0x0485-0x0486] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041716] system 00:01: [mem 0xffb00000-0xffefffff] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041722] system 00:01: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041728] system 00:01: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041734] system 00:01: [mem 0xfed80000-0xfed8ffff] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041740] system 00:01: [mem 0xfed61000-0xfed70fff] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041746] system 00:01: [mem 0xfec10000-0xfec10fff] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041752] system 00:01: [mem 0xfed00000-0xfed00fff] could not be reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041758] system 00:01: [mem 0xffe00000-0xffffffff] could not be reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041765] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042001] system 00:02: [io 0x0605-0x0606] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042007] system 00:02: [io 0x0a00-0x0a01] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042013] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042432] pnp 00:03: [dma 0 disabled]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042541] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042616] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042747] system 00:05: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042754] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042847] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.043136] system 00:07: [mem 0xa8000000-0xbfffffff] has been reserved
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.043142] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.043380] pnp: PnP ACPI: found 8 devices
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.043385] ACPI: bus type PNP unregistered
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053324] pci 0000:00:04.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 01] add_size 1000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053335] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 01] add_size 200000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053342] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 01] add_size 200000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053381] pci 0000:00:04.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 200000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053387] pci 0000:00:04.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053392] pci 0000:00:04.0: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053405] pci 0000:00:04.0: BAR 14: assigned [mem 0xf0000000-0xf01fffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053417] pci 0000:00:04.0: BAR 15: assigned [mem 0xf0200000-0xf03fffff 64bit pref]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053425] pci 0000:00:04.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053431] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 01]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053438] pci 0000:00:04.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053446] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xf0000000-0xf01fffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053453] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xf0200000-0xf03fffff 64bit pref]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053462] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 02]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053480] pci 0000:00:15.0: PCI bridge to [bus 03-05]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053486] pci 0000:00:15.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053494] pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xfe000000-0xfe9fffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053502] pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053513] pci 0000:00:15.1: PCI bridge to [bus 06]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053521] pci 0000:00:15.1: bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053535] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053540] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053545] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053549] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xc0000000-0xffffffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053554] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053559] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf0000000-0xf01fffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053563] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xf0200000-0xf03fffff 64bit pref]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053569] pci_bus 0000:02: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053573] pci_bus 0000:02: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053578] pci_bus 0000:02: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053582] pci_bus 0000:02: resource 7 [mem 0xc0000000-0xffffffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053587] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053592] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfe000000-0xfe9fffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053596] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053601] pci_bus 0000:06: resource 1 [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053706] NET: Registered protocol family 2
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054204] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054422] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054729] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054833] TCP: reno registered
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054855] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054914] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.055113] NET: Registered protocol family 1
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.055153] pci 0000:00:01.0: Video device with shadowed ROM
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.377469] PCI: CLS 64 bytes, default 64
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.377595] Unpacking initramfs...
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.927536] Freeing initrd memory: 14772K (ffff880036316000 - ffff880037183000)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.927588] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.927596] software IO TLB [mem 0xa3326000-0xa7326000] (64MB) mapped at [ffff8800a3326000-ffff8800a7325fff]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.927920] microcode: CPU0: patch_level=0x05000028
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.927938] microcode: CPU1: patch_level=0x05000028
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.928067] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 &amp; lt; tigran@aivazian.fsnet.co.uk &amp; gt; , Peter Oruba
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.928077] LVT offset 0 assigned for vector 0x400
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.928104] perf: AMD IBS detected (0x000000ff)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.928679] audit: initializing netlink subsys (disabled)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.928722] audit: type=2000 audit(1497086521.080:1): initialized
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.929603] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.929658] zbud: loaded
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.930022] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.930060] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.930171] msgmni has been set to 7145
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.930827] alg: No test for stdrng (krng)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.930884] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.930971] io scheduler noop registered
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.930978] io scheduler deadline registered
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.931046] io scheduler cfq registered (default)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.931704] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.931748] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.931837] GHES: HEST is not enabled!
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.932005] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.952532] 00:03: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.953413] Linux agpgart interface v0.103
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.953653] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.954102] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.954117] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.954452] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.954563] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.954753] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.954790] rtc_cmos 00:04: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.954822] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.955361] AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel &amp; lt; joerg.roedel@amd.com &amp; gt;
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.955365] AMD IOMMUv2 functionality not available on this system
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.955550] TCP: cubic registered
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.955622] NET: Registered protocol family 10
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.956115] mip6: Mobile IPv6
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.956127] NET: Registered protocol family 17
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.956142] mpls_gso: MPLS GSO support
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.956718] registered taskstats version 1
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.957646] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2017-06-10 09:22:02 UTC (1497086522)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.957815] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.960109] Freeing unused kernel memory: 1208K (ffffffff818ef000 - ffffffff81a1d000)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.960118] Write protecting the kernel read-only data: 8192k
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.961085] Freeing unused kernel memory: 888K (ffff880001522000 - ffff880001600000)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.962261] Freeing unused kernel memory: 216K (ffff8800017ca000 - ffff880001800000)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.986364] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 3 bits of entropy available)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.007788] ACPI: bus type USB registered
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.007860] usbcore: registered new interface driver usbfs
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.007885] usbcore: registered new interface driver hub
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.018633] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.018730] piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0xb20
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.019783] SCSI subsystem initialized
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.021654] usbcore: registered new device driver usb
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.022705] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.023160] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.023384] QUIRK: Enable AMD PLL fix
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.023429] ehci-pci 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.023445] ehci-pci 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.023458] ehci-pci 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.023465] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.023475] ehci-pci 0000:00:12.2: debug port 1
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.023562] ehci-pci 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xfeb4d000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.026005] libata version 3.00 loaded.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.033034] ehci-pci 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.033167] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.033173] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.033178] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.033183] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ehci_hcd
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.033188] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.033736] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.033756] hub 1-0:1.0: 5 ports detected
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.034285] ehci-pci 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.034301] ehci-pci 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.034313] ehci-pci 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.034330] ehci-pci 0000:00:13.2: debug port 1
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.034387] ehci-pci 0000:00:13.2: irq 17, io mem 0xfeb4b000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.039343] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.039371] r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.039670] r8169 0000:03:00.0: irq 40 for MSI/MSI-X
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.040010] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168e/8111e at 0xffffc90010758000, 6c:62:6d:40:62:c9, XID 0c200000 IRQ 40
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.040016] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.044921] ehci-pci 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.045057] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.045063] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.045069] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.045073] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ehci_hcd
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.045078] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.2
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.045764] hub 2-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.045786] hub 2-0:1.0: 5 ports detected
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.046310] xhci_hcd 0000:06:00.0: xHCI Host Controller
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.046326] xhci_hcd 0000:06:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.046556] xhci_hcd 0000:06:00.0: irq 41 for MSI/MSI-X
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.046566] xhci_hcd 0000:06:00.0: irq 42 for MSI/MSI-X
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.046574] xhci_hcd 0000:06:00.0: irq 43 for MSI/MSI-X
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.046762] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.046767] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.046772] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.046776] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 xhci_hcd
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.046781] usb usb3: SerialNumber: 0000:06:00.0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.047348] hub 3-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.047372] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.047603] xhci_hcd 0000:06:00.0: xHCI Host Controller
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.047612] xhci_hcd 0000:06:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049958] ehci-pci 0000:00:16.2: EHCI Host Controller
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049970] ehci-pci 0000:00:16.2: new USB bus registered, assigned bus number 5
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049979] ehci-pci 0000:00:16.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049997] ehci-pci 0000:00:16.2: debug port 1
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.050055] ehci-pci 0000:00:16.2: irq 17, io mem 0xfeb48000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.050502] usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.050556] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.050561] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.050565] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.050570] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 xhci_hcd
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.050574] usb usb4: SerialNumber: 0000:06:00.0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.051023] hub 4-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.051044] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.060935] ehci-pci 0000:00:16.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.061066] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.061072] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.061078] usb usb5: Product: EHCI Host Controller
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.061082] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ehci_hcd
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.061087] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:16.2
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.061388] hub 5-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.061407] hub 5-0:1.0: 4 ports detected
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.062018] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.062362] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0200 32 slots 4 ports 6 Gbps 0xf impl RAID mode
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.062370] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.062400] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.067379] scsi0 : ahci
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.072948] scsi1 : ahci
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.082534] scsi2 : ahci
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.082830] scsi3 : ahci
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.082950] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb4f000 port 0xfeb4f100 irq 19
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.082957] ata2: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb4f000 port 0xfeb4f180 irq 19
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.082963] ata3: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb4f000 port 0xfeb4f200 irq 19
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.082969] ata4: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb4f000 port 0xfeb4f280 irq 19
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.084358] scsi4 : pata_atiixp
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.084598] scsi5 : pata_atiixp
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.084709] ata5: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf100 irq 14
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.084715] ata6: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf108 irq 15
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.085029] ohci-pci 0000:00:12.0: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.085045] ohci-pci 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.085125] ohci-pci 0000:00:12.0: irq 18, io mem 0xfeb4e000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.145006] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.145014] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.145019] usb usb6: Product: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.145024] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ohci_hcd
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.145029] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:12.0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.145681] hub 6-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.145701] hub 6-0:1.0: 5 ports detected
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.146166] ohci-pci 0000:00:13.0: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.146180] ohci-pci 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 7
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.146228] ohci-pci 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xfeb4c000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.204991] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.204996] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.205001] usb usb7: Product: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.205006] usb usb7: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ohci_hcd
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.205010] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:13.0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.205277] hub 7-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.205295] hub 7-0:1.0: 5 ports detected
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.205695] ohci-pci 0000:00:14.5: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.205708] ohci-pci 0000:00:14.5: new USB bus registered, assigned bus number 8
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.205752] ohci-pci 0000:00:14.5: irq 18, io mem 0xfeb4a000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.267480] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.267490] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.267495] usb usb8: Product: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.267500] usb usb8: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ohci_hcd
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.267504] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:14.5
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.267822] hub 8-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.267845] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.268250] ohci-pci 0000:00:16.0: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.268265] ohci-pci 0000:00:16.0: new USB bus registered, assigned bus number 9
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.268315] ohci-pci 0000:00:16.0: irq 18, io mem 0xfeb49000
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.324953] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.324958] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.324963] usb usb9: Product: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.324968] usb usb9: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ohci_hcd
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.324972] usb usb9: SerialNumber: 0000:00:16.0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.325234] hub 9-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.325253] hub 9-0:1.0: 4 ports detected
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.400930] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.401048] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.572923] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.572976] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.573753] ata4.00: HPA detected: current 488395055, native 488397168
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.573808] ata2.00: HPA detected: current 488395055, native 488397168
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.573851] ata4.00: ATA-8: WDC WD2500AVJS-63B6A0, 01.03A01, max UDMA/133
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.573863] ata4.00: 488395055 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.573904] ata2.00: ATA-8: WDC WD2500AVJS-63B6A0, 01.03A01, max UDMA/133
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.573916] ata2.00: 488395055 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.574848] ata4.00: configured for UDMA/133
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.574895] ata2.00: configured for UDMA/133
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.575197] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD2500AVJS-6 3A01 PQ: 0 ANSI: 5
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.589129] scsi 3:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD2500AVJS-6 3A01 PQ: 0 ANSI: 5
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.597897] sd 1:0:0:0: [sda] 488395055 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.597957] sd 3:0:0:0: [sdb] 488395055 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.598028] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.598036] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.598090] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.598125] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.598132] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.598179] sd 3:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.606374] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.606459] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.646590] sdb: sdb1 sdb2 sdb3
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.647592] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.650661] sda: sda1 sda2 sda3
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.651441] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.660941] usb 9-2: new low-speed USB device number 2 using ohci-pci
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.692039] device-mapper: uevent: version 1.0.3
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.692481] device-mapper: ioctl: 4.27.0-ioctl (2013-10-30) initialised: dm-devel@redhat.com
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.825967] usb 9-2: New USB device found, idVendor=04f3, idProduct=0103
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.825984] usb 9-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.830493] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.844363] usbcore: registered new interface driver usbhid
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.844370] usbhid: USB HID core driver
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.846181] input: HID 04f3:0103 as /devices/pci0000:00/0000:00:16.0/usb9/9-2/9-2:1.0/0003:04F3:0103.0001/input/input3
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.846329] hid-generic 0003:04F3:0103.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [HID 04f3:0103] on usb-0000:00:16.0-2/input0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.849231] input: HID 04f3:0103 as /devices/pci0000:00/0000:00:16.0/usb9/9-2/9-2:1.1/0003:04F3:0103.0002/input/input4
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.849333] hid-generic 0003:04F3:0103.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Device [HID 04f3:0103] on usb-0000:00:16.0-2/input1
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.924915] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1599.999 MHz
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.254545] PM: Starting manual resume from disk
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.254559] PM: Hibernation image partition 254:2 present
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.254563] PM: Looking for hibernation image.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.254887] PM: Image not found (code -22)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.254901] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.442131] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.845068] random: nonblocking pool is initialized
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.925074] Switched to clocksource tsc
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 5.960588] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.022551] acpi-cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.034761] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input5
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.034782] ACPI: Power Button [PWRB]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.035020] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input6
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.035095] ACPI: Lid Switch [LID]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.035291] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input7
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.035303] ACPI: Power Button [PWRF]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.131111] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.182361] sp5100_tco: SP5100/SB800 TCO WatchDog Timer Driver v0.05
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.182551] sp5100_tco: PCI Revision ID: 0x42
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.182620] sp5100_tco: Using 0xfed80b00 for watchdog MMIO address
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.182639] sp5100_tco: Last reboot was not triggered by watchdog.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.182804] sp5100_tco: initialized (0xffffc90000670b00). heartbeat=60 sec (nowayout=0)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.303816] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.474183] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.506274] [drm:radeon_pci_probe] *ERROR* radeon kernel modesetting for R600 or later requires firmware-linux-nonfree.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.711104] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input8
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.008604] snd_hda_intel 0000:00:01.1: irq 44 for MSI/MSI-X
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.290592] input: HD-Audio Generic HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/sound/card0/input9
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.295222] kvm: Nested Virtualization enabled
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.295233] kvm: Nested Paging enabled
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.531493] sound hdaudioC1D0: autoconfig: line_outs=4 (0x14/0x15/0x16/0x17/0x0) type:line
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.531513] sound hdaudioC1D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.531525] sound hdaudioC1D0: hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.531534] sound hdaudioC1D0: mono: mono_out=0x0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.531543] sound hdaudioC1D0: dig-out=0x1e/0x0
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.531551] sound hdaudioC1D0: inputs:
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.531563] sound hdaudioC1D0: Front Mic=0x19
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.531573] sound hdaudioC1D0: Rear Mic=0x18
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.531582] sound hdaudioC1D0: Line=0x1a
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.550821] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/hdaudioC1D0/input10
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.552315] input: HDA ATI SB Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input11
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.552466] input: HDA ATI SB Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input12
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.552614] input: HDA ATI SB Line as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input13
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.552757] input: HDA ATI SB Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input14
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.553547] input: HDA ATI SB Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input15
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.553706] input: HDA ATI SB Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input16
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.553858] input: HDA ATI SB Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input17
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.554016] input: HDA ATI SB Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input18
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.795231] Adding 1951740k swap on /dev/mapper/pdc_edfacjcfg3. Priority:-1 extents:1 across:1951740k FS
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 8.285255] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 8.495491] EXT4-fs (dm-3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 8.933817] r8169 0000:03:00.0: firmware: direct-loading firmware rtl_nic/rtl8168e-2.fw
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.072722] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.072746] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.072807] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.600825] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.600834] RPC: Registered udp transport module.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.600837] RPC: Registered tcp transport module.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.600841] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.637715] FS-Cache: Loaded
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.686488] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 9.743177] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Sat Jun 10 11:22:41 2017 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 11.163921] r8169 0000:03:00.0 eth0: link up
Jun 10 11:22:11 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 11.163953] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Jun 10 11:22:13 WRZOOZ-Zencate exim4[533]: Starting MTA: exim4.
Jun 10 11:22:13 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: exim Mail Transport Agent.
Jun 10 11:22:13 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Multi-User System.
Jun 10 11:22:13 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Multi-User System.
Jun 10 11:22:13 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Graphical Interface.
Jun 10 11:22:13 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
Jun 10 11:22:13 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
Jun 10 11:22:13 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Jun 10 11:22:13 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Startup finished in 3.134s (kernel) + 8.792s (userspace) = 11.926s.
Jun 10 11:23:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: getty@tty1.service has no holdoff time, scheduling restart.
Jun 10 11:23:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Getty on tty1...
Jun 10 11:23:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Getty on tty1...
Jun 10 11:23:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Getty on tty1.
Jun 10 11:35:52 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reloading.
Jun 10 11:35:52 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started ACPI event daemon.
Jun 10 11:35:52 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Listening on ACPID Listen Socket.
Jun 10 11:35:52 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-uuid/51d502d6-f862-4c48-a48f-0e2a56656538.
Jun 10 11:35:52 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Activated swap /dev/mapper/pdc_edfacjcfg3.
Jun 10 11:35:52 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Activated swap /dev/dm-2.
Jun 10 11:35:52 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-id/dm-name-pdc_edfacjcfg3.
Jun 10 11:35:52 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-id/dm-uuid-DMRAID-pdc_edfacjcfg3.
Jun 10 11:36:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reloading.
Jun 10 11:36:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started ACPI event daemon.
Jun 10 11:36:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Listening on ACPID Listen Socket.
Jun 10 11:36:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-uuid/51d502d6-f862-4c48-a48f-0e2a56656538.
Jun 10 11:36:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Activated swap /dev/mapper/pdc_edfacjcfg3.
Jun 10 11:36:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Activated swap /dev/dm-2.
Jun 10 11:36:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-id/dm-name-pdc_edfacjcfg3.
Jun 10 11:36:00 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Activated swap /dev/disk/by-id/dm-uuid-DMRAID-pdc_edfacjcfg3.
Jun 10 11:36:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Synchronise Hardware Clock to System Clock...
Jun 10 11:36:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping system-ifup.slice.
Jun 10 11:36:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Removed slice system-ifup.slice.
Jun 10 11:36:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping system-systemd\x2dfsck.slice.
Jun 10 11:36:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Removed slice system-systemd\x2dfsck.slice.
Jun 10 11:36:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Graphical Interface.
Jun 10 11:36:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopped target Graphical Interface.
Jun 10 11:36:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Multi-User System.
Jun 10 11:36:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopped target Multi-User System.
Jun 10 11:36:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Regular background program processing daemon...
Jun 10 11:36:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping OpenBSD Secure Shell server...
Jun 10 11:36:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Deferred execution scheduler...
Jun 10 11:36:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Login Service...
Jun 10 11:36:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Login Prompts.
Jun 10 11:36:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopped target Login Prompts.
Jun 10 11:36:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Getty on tty1...
Jun 10 11:36:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping LSB: exim Mail Transport Agent...
Jun 10 11:36:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping D-Bus System Message Bus...
Jun 10 11:36:11 WRZOOZ-Zencate rsyslogd: [origin software= &quot; rsyslogd &quot; swVersion= &quot; 8.4.2 &quot; x-pid= &quot; 539 &quot; x-info= &quot; http://www.rsyslog.com &quot; ] exiting on signal 15.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate rsyslogd: [origin software= &quot; rsyslogd &quot; swVersion= &quot; 8.4.2 &quot; x-pid= &quot; 573 &quot; x-info= &quot; http://www.rsyslog.com &quot; ] start
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopped target Sound Card.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Syslog Socket.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Emergency Mode.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Linux version 3.16.0-4-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 4.8.4 (Debian 4.8.4-1) ) #1 SMP Debian 3.16.43-2 (2017-04-30)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=/dev/mapper/pdc_edfacjcfg1 ro quiet
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000093bff] usable
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000093c00-0x000000000009ffff] reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000a7325fff] usable
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7a86000-0x00000000a7ad6fff] ACPI NVS
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7ad7000-0x00000000a7c15fff] reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7c16000-0x00000000a7c16fff] usable
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7c17000-0x00000000a7c1efff] ACPI NVS
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7c1f000-0x00000000a7c40fff] reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7c41000-0x00000000a7c83fff] ACPI NVS
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7c84000-0x00000000a7efffff] usable
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec10000-0x00000000fec10fff] reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed00fff] reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed61000-0x00000000fed70fff] reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fed8ffff] reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fef00000-0x00000000ffffffff] reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100093c00-0x000000013fffffff] usable
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] SMBIOS 2.6 present.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMI: MSI MS-7698/E350IA-E45 (MS-7698), BIOS V1.5 04/22/2011
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable == &amp; gt; reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] AGP: No AGP bridge found
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: last_pfn = 0x140000 max_arch_pfn = 0x400000000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] MTRR default type: uncachable
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] A0000-BFFFF write-through
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] C0000-D8FFF write-protect
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] D9000-E7FFF uncachable
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] E8000-FFFFF write-protect
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 0 base 000000000 mask F00000000 write-back
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 1 base 0A7F00000 mask FFFF00000 uncachable
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 2 base 0A8000000 mask FF8000000 uncachable
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 3 base 0B0000000 mask FF0000000 uncachable
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 4 base 0C0000000 mask FC0000000 uncachable
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 5 disabled
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 6 disabled
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] 7 disabled
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] TOM2: 0000000140000000 aka 5120M
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: update [mem 0xa7f00000-0xffffffff] usable == &amp; gt; reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: last_pfn = 0xa7f00 max_arch_pfn = 0x400000000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000fcce0-0x000fccef] mapped at [ffff8800000fcce0]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Base memory trampoline at [ffff88000008d000] 8d000 size 24576
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Using GB pages for direct mapping
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00000000-0x000fffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x00000000-0x000fffff] page 4k
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01af6000, 0x01af6fff] PGTABLE
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01af7000, 0x01af7fff] PGTABLE
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01af8000, 0x01af8fff] PGTABLE
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x13fe00000-0x13fffffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x13fe00000-0x13fffffff] page 2M
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01af9000, 0x01af9fff] PGTABLE
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x13c000000-0x13fdfffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x13c000000-0x13fdfffff] page 2M
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x100094000-0x13bffffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x100094000-0x1001fffff] page 4k
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x100200000-0x13bffffff] page 2M
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01afa000, 0x01afafff] PGTABLE
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0x00100000-0xa7325fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x00100000-0x001fffff] page 4k
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x00200000-0x3fffffff] page 2M
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x40000000-0x7fffffff] page 1G
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0x80000000-0xa71fffff] page 2M
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0xa7200000-0xa7325fff] page 4k
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0xa7c16000-0xa7c16fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0xa7c16000-0xa7c16fff] page 4k
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] BRK [0x01afb000, 0x01afbfff] PGTABLE
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] init_memory_mapping: [mem 0xa7c84000-0xa7efffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [mem 0xa7c84000-0xa7efffff] page 4k
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x361b2000-0x370d0fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F0430 000024 (v02 ALASKA)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000A7ACD068 000054 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: FACP 0x00000000A7AD1B40 0000F4 (v04 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI BIOS Warning (bug): Optional FADT field Pm2ControlBlock has zero address or length: 0x0000000000000000/0x1 (20140424/tbfadt-654)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000A7ACD150 0049EE (v02 ALASKA A M I 00000000 INTL 20051117)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: FACS 0x00000000A7C1EF80 000040
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: APIC 0x00000000A7AD1C38 000062 (v03 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000A7AD1CA0 00003C (v01 ALASKA A M I 01072009 MSFT 00010013)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET 0x00000000A7AD1CE0 000038 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00000004)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000A7AD1D18 0003DE (v01 AMD POWERNOW 00000001 AMD 00000001)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000A7AD20F8 0012FA (v02 AMD ALIB 00000001 MSFT 04000000)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] No NUMA configuration found
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000013fffffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x00000000-0x13fffffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] NODE_DATA [mem 0x13fff8000-0x13fffcfff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] [ffffea0000000000-ffffea00045fffff] PMD - &amp; gt; [ffff88013bc00000-ffff88013effffff] on node 0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Zone ranges:
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA [mem 0x00001000-0x00ffffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA32 [mem 0x01000000-0xffffffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Normal [mem 0x100000000-0x13fffffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Movable zone start for each node
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Early memory node ranges
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x00001000-0x00092fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x00100000-0xa7325fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0xa7c16000-0xa7c16fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0xa7c84000-0xa7efffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x100094000-0x13fffffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 947361
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA zone: 56 pages used for memmap
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA zone: 21 pages reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA zone: 3986 pages, LIFO batch:0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA32 zone: 9316 pages used for memmap
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] DMA32 zone: 681379 pages, LIFO batch:31
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Normal zone: 3584 pages used for memmap
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Normal zone: 261996 pages, LIFO batch:31
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x00] address[0xfec00000] gsi_base[0])
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 0, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] ACPI: HPET id: 0xffffffff base: 0xfed00000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] smpboot: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] nr_irqs_gsi: 40
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00093000-0x00093fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00094000-0x0009ffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7326000-0xa7a85fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7a86000-0xa7ad6fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7ad7000-0xa7c15fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7c17000-0xa7c1efff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7c1f000-0xa7c40fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7c41000-0xa7c83fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7f00000-0xdfffffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xfebfffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfec0ffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec10000-0xfec10fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec11000-0xfecfffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed00fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed01000-0xfed60fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed61000-0xfed70fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed71000-0xfed7ffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed80000-0xfed8ffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed90000-0xfeefffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfef00000-0xffffffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x100000000-0x100093fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] e820: [mem 0xa7f00000-0xdfffffff] available for PCI devices
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PERCPU: Embedded 27 pages/cpu @ffff88013fc00000 s80960 r8192 d21440 u1048576
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s80960 r8192 d21440 u1048576 alloc=1*2097152
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 934384
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Policy zone: Normal
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=/dev/mapper/pdc_edfacjcfg1 ro quiet
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] AGP: Checking aperture...
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] AGP: No AGP bridge found
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Memory: 3642828K/3789444K available (5244K kernel code, 948K rwdata, 1832K rodata, 1208K init, 840K bss, 146616K reserved)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=512 to nr_cpu_ids=2.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:33024 nr_irqs:512 16
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] console [tty0] enabled
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] hpet clockevent registered
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000000] tsc: Detected 1599.948 MHz processor
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000055] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3199.89 BogoMIPS (lpj=6399792)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000061] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.000083] ACPI: Core revision 20140424
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.009160] ACPI: All ACPI Tables successfully acquired
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.009233] Security Framework initialized
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.009251] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.009255] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.009772] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.012675] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014053] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014071] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014604] Initializing cgroup subsys memory
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014622] Initializing cgroup subsys devices
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014641] Initializing cgroup subsys freezer
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014648] Initializing cgroup subsys net_cls
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014660] Initializing cgroup subsys blkio
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014670] Initializing cgroup subsys perf_event
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014675] Initializing cgroup subsys net_prio
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014728] tseg: 00a7f00000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014734] CPU: Physical Processor ID: 0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014737] CPU: Processor Core ID: 0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014742] mce: CPU supports 6 MCE banks
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014760] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 4
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014760] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 4, 1GB 0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014760] tlb_flushall_shift: 6
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.014951] Freeing SMP alternatives memory: 20K (ffffffff81a1d000 - ffffffff81a22000)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.759608] ftrace: allocating 21702 entries in 85 pages
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.778032] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.817730] smpboot: CPU0: AMD E-350 Processor (fam: 14, model: 01, stepping: 00)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924466] Performance Events: AMD PMU driver.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924476] ... version: 0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924479] ... bit width: 48
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924482] ... generic registers: 4
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924486] ... value mask: 0000ffffffffffff
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924489] ... max period: 00007fffffffffff
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924492] ... fixed-purpose events: 0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.924495] ... event mask: 000000000000000f
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.927646] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.927916] x86: Booting SMP configuration:
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.927922] .... node #0, CPUs: #1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.940999] x86: Booted up 1 node, 2 CPUs
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.941005] smpboot: Total of 2 processors activated (6399.79 BogoMIPS)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.941779] devtmpfs: initialized
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.949651] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xa7a86000-0xa7ad6fff] (331776 bytes)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.949672] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xa7c17000-0xa7c1efff] (32768 bytes)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.949678] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xa7c41000-0xa7c83fff] (274432 bytes)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.949839] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.951800] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952008] NET: Registered protocol family 16
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952284] cpuidle: using governor ladder
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952292] cpuidle: using governor menu
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952483] ACPI: bus type PCI registered
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952489] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952655] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.952661] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.953545] PCI: Using configuration type 1 for base access
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.953938] mtrr: your CPUs had inconsistent fixed MTRR settings
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.953943] mtrr: probably your BIOS does not setup all CPUs.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.953946] mtrr: corrected configuration.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.966135] ACPI: Added _OSI(Module Device)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.966144] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.966148] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.966151] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.968902] ACPI: Executed 3 blocks of module-level executable AML code
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.981008] ACPI: Interpreter enabled
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.981023] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S1_] (20140424/hwxface-580)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.981033] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20140424/hwxface-580)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.981063] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.981068] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.981367] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use &quot; pci=nocrs &quot; and report a bug
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990049] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990066] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990078] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990509] acpi PNP0A08:00: ignoring host bridge window [mem 0x000c8000-0x000dffff] (conflicts with Video ROM [mem 0x000c0000-0x000cdfff])
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990889] PCI host bridge to bus 0000:00
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990897] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990902] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990908] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990913] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990918] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xc0000000-0xffffffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.990935] pci 0000:00:00.0: [1022:1510] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991130] pci 0000:00:01.0: [1002:9802] type 00 class 0x030000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991149] pci 0000:00:01.0: reg 0x10: [mem 0xc0000000-0xcfffffff pref]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991161] pci 0000:00:01.0: reg 0x14: [io 0xf000-0xf0ff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991173] pci 0000:00:01.0: reg 0x18: [mem 0xfeb00000-0xfeb3ffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991238] pci 0000:00:01.0: supports D1 D2
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991386] pci 0000:00:01.1: [1002:1314] type 00 class 0x040300
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991402] pci 0000:00:01.1: reg 0x10: [mem 0xfeb44000-0xfeb47fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991480] pci 0000:00:01.1: supports D1 D2
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991634] pci 0000:00:04.0: [1022:1512] type 01 class 0x060400
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991719] pci 0000:00:04.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991812] pci 0000:00:04.0: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991923] pci 0000:00:11.0: [1002:4392] type 00 class 0x010400
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991952] pci 0000:00:11.0: reg 0x10: [io 0xf190-0xf197]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991968] pci 0000:00:11.0: reg 0x14: [io 0xf180-0xf183]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991983] pci 0000:00:11.0: reg 0x18: [io 0xf170-0xf177]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.991999] pci 0000:00:11.0: reg 0x1c: [io 0xf160-0xf163]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992015] pci 0000:00:11.0: reg 0x20: [io 0xf150-0xf15f]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992030] pci 0000:00:11.0: reg 0x24: [mem 0xfeb4f000-0xfeb4f3ff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992237] pci 0000:00:12.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992259] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xfeb4e000-0xfeb4efff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992409] pci 0000:00:12.0: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992504] pci 0000:00:12.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992533] pci 0000:00:12.2: reg 0x10: [mem 0xfeb4d000-0xfeb4d0ff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992645] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992650] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992737] pci 0000:00:12.2: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992830] pci 0000:00:13.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.992852] pci 0000:00:13.0: reg 0x10: [mem 0xfeb4c000-0xfeb4cfff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993017] pci 0000:00:13.0: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993111] pci 0000:00:13.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993141] pci 0000:00:13.2: reg 0x10: [mem 0xfeb4b000-0xfeb4b0ff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993253] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993257] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993344] pci 0000:00:13.2: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993438] pci 0000:00:14.0: [1002:4385] type 00 class 0x0c0500
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993665] pci 0000:00:14.1: [1002:439c] type 00 class 0x01018a
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993687] pci 0000:00:14.1: reg 0x10: [io 0xf140-0xf147]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993702] pci 0000:00:14.1: reg 0x14: [io 0xf130-0xf133]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993718] pci 0000:00:14.1: reg 0x18: [io 0xf120-0xf127]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993734] pci 0000:00:14.1: reg 0x1c: [io 0xf110-0xf113]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993749] pci 0000:00:14.1: reg 0x20: [io 0xf100-0xf10f]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993779] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993783] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993788] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993793] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993947] pci 0000:00:14.2: [1002:4383] type 00 class 0x040300
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.993979] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xfeb40000-0xfeb43fff 64bit]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994069] pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994154] pci 0000:00:14.2: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994238] pci 0000:00:14.3: [1002:439d] type 00 class 0x060100
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994466] pci 0000:00:14.4: [1002:4384] type 01 class 0x060401
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994591] pci 0000:00:14.4: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994677] pci 0000:00:14.5: [1002:4399] type 00 class 0x0c0310
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994699] pci 0000:00:14.5: reg 0x10: [mem 0xfeb4a000-0xfeb4afff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994850] pci 0000:00:14.5: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.994947] pci 0000:00:15.0: [1002:43a0] type 01 class 0x060400
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995062] pci 0000:00:15.0: supports D1 D2
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995155] pci 0000:00:15.0: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995245] pci 0000:00:15.1: [1002:43a1] type 01 class 0x060400
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995356] pci 0000:00:15.1: supports D1 D2
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995447] pci 0000:00:15.1: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995544] pci 0000:00:16.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995565] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xfeb49000-0xfeb49fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995715] pci 0000:00:16.0: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995808] pci 0000:00:16.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995836] pci 0000:00:16.2: reg 0x10: [mem 0xfeb48000-0xfeb480ff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995947] pci 0000:00:16.2: supports D1 D2
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.995952] pci 0000:00:16.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996039] pci 0000:00:16.2: System wakeup disabled by ACPI
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996132] pci 0000:00:18.0: [1022:1700] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996302] pci 0000:00:18.1: [1022:1701] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996468] pci 0000:00:18.2: [1022:1702] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996635] pci 0000:00:18.3: [1022:1703] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996814] pci 0000:00:18.4: [1022:1704] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.996991] pci 0000:00:18.5: [1022:1718] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997158] pci 0000:00:18.6: [1022:1716] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997322] pci 0000:00:18.7: [1022:1719] type 00 class 0x060000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997585] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 01]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997714] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 02] (subtractive decode)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997730] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997735] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997740] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997745] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xc0000000-0xffffffff] (subtractive decode)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997871] pci 0000:03:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997901] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io 0xe000-0xe0ff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997941] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0xd0004000-0xd0004fff 64bit pref]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.997968] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [mem 0xd0000000-0xd0003fff 64bit pref]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.998091] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopped target Emergency Mode.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Emergency Shell...
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 0.998095] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005035] pci 0000:00:15.0: PCI bridge to [bus 03-05]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005052] pci 0000:00:15.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005065] pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xfe000000-0xfe9fffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005081] pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Set Up Additional Binary Formats.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005228] pci 0000:06:00.0: [1033:0194] type 00 class 0x0c0330
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005264] pci 0000:06:00.0: reg 0x10: [mem 0xfea00000-0xfea01fff 64bit]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.005425] pci 0000:06:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.013020] pci 0000:00:15.1: PCI bridge to [bus 06]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Mounted Configuration File System.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Various fixups to make systemd work better on Debian.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Expecting device dev-mapper-pdc_edfacjcfg2.device...
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopped Emergency Shell.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopped ifup for eth0.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping system-ifup.slice.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Removed slice system-ifup.slice.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Local File Systems.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Local File Systems.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage...
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting System Initialization.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target System Initialization.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting D-Bus System Message Bus Socket.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Daily Cleanup of Temporary Directories.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting ACPID Listen Socket.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Listening on ACPID Listen Socket.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting ACPI Events Check.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started ACPI Events Check.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Basic System.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Basic System.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Regular background program processing daemon...
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Regular background program processing daemon.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Deferred execution scheduler...
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Deferred execution scheduler.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Login Service...
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate cron[561]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting LSB: exim Mail Transport Agent...
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting D-Bus System Message Bus...
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate cron[561]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate dbus[567]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.systemd1'
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting System Logging Service...
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting ACPI event daemon...
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started ACPI event daemon.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started /etc/rc.local Compatibility.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Trigger Flushing of Journal to Persistent Storage.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Login Service.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Permit User Sessions...
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Permit User Sessions.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Getty on tty1...
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Getty on tty1.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate acpid: starting up with netlink and the input layer
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started System Logging Service.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.013040] pci 0000:00:15.1: bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.013934] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014073] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014214] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014351] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014468] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014567] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014663] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.014756] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015044] ACPI: Enabled 1 GPEs in block 00 to 1F
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015317] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:01.0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015323] vgaarb: device added: PCI:0000:00:01.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015337] vgaarb: loaded
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015342] vgaarb: bridge control possible 0000:00:01.0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.015468] PCI: Using ACPI for IRQ routing
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026320] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026427] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00093c00-0x0009ffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026433] e820: reserve RAM buffer [mem 0xa7326000-0xa7ffffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026438] e820: reserve RAM buffer [mem 0xa7c17000-0xa7ffffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026442] e820: reserve RAM buffer [mem 0xa7f00000-0xa7ffffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026731] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.026739] hpet0: 3 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.028765] amd_nb: Cannot enumerate AMD northbridges
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.028800] Switched to clocksource hpet
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.040415] pnp: PnP ACPI init
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.040448] ACPI: bus type PNP registered
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.040718] system 00:00: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.040728] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041573] system 00:01: [io 0x040b] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041580] system 00:01: [io 0x04d6] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041585] system 00:01: [io 0x0c00-0x0c01] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041591] system 00:01: [io 0x0c14] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041597] system 00:01: [io 0x0c50-0x0c51] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041602] system 00:01: [io 0x0c52] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041607] system 00:01: [io 0x0c6c] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041614] system 00:01: [io 0x0c6f] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041619] system 00:01: [io 0x0cd0-0x0cd1] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041625] system 00:01: [io 0x0cd2-0x0cd3] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041629] system 00:01: [io 0x0cd4-0x0cd5] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041634] system 00:01: [io 0x0cd6-0x0cd7] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041639] system 00:01: [io 0x0cd8-0x0cdf] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041644] system 00:01: [io 0x0800-0x089f] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041649] system 00:01: [io 0x0b20-0x0b3f] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041654] system 00:01: [io 0x0900-0x090f] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041659] system 00:01: [io 0x0910-0x091f] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041664] system 00:01: [io 0xfe00-0xfefe] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041670] system 00:01: [io 0x0485-0x0486] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041677] system 00:01: [mem 0xffb00000-0xffefffff] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041683] system 00:01: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041688] system 00:01: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041694] system 00:01: [mem 0xfed80000-0xfed8ffff] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041700] system 00:01: [mem 0xfed61000-0xfed70fff] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041706] system 00:01: [mem 0xfec10000-0xfec10fff] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041712] system 00:01: [mem 0xfed00000-0xfed00fff] could not be reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041718] system 00:01: [mem 0xffe00000-0xffffffff] could not be reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041724] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041962] system 00:02: [io 0x0605-0x0606] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041968] system 00:02: [io 0x0a00-0x0a01] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.041974] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042393] pnp 00:03: [dma 0 disabled]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042502] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042577] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042706] system 00:05: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042714] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.042805] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.043092] system 00:07: [mem 0xa8000000-0xbfffffff] has been reserved
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.043099] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.043335] pnp: PnP ACPI: found 8 devices
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.043339] ACPI: bus type PNP unregistered
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053269] pci 0000:00:04.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 01] add_size 1000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053280] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 01] add_size 200000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053287] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 01] add_size 200000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053326] pci 0000:00:04.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 200000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053332] pci 0000:00:04.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053337] pci 0000:00:04.0: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053350] pci 0000:00:04.0: BAR 14: assigned [mem 0xf0000000-0xf01fffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053361] pci 0000:00:04.0: BAR 15: assigned [mem 0xf0200000-0xf03fffff 64bit pref]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053370] pci 0000:00:04.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053376] pci 0000:00:04.0: PCI bridge to [bus 01]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053382] pci 0000:00:04.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053390] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xf0000000-0xf01fffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053397] pci 0000:00:04.0: bridge window [mem 0xf0200000-0xf03fffff 64bit pref]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053406] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 02]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053425] pci 0000:00:15.0: PCI bridge to [bus 03-05]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053431] pci 0000:00:15.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053440] pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xfe000000-0xfe9fffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053447] pci 0000:00:15.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053457] pci 0000:00:15.1: PCI bridge to [bus 06]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053466] pci 0000:00:15.1: bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053480] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053485] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053490] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053495] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xc0000000-0xffffffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053500] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053504] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf0000000-0xf01fffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053509] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xf0200000-0xf03fffff 64bit pref]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053514] pci_bus 0000:02: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053519] pci_bus 0000:02: resource 5 [io 0x0d00-0xffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053523] pci_bus 0000:02: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053528] pci_bus 0000:02: resource 7 [mem 0xc0000000-0xffffffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053533] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053537] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfe000000-0xfe9fffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053542] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053547] pci_bus 0000:06: resource 1 [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.053654] NET: Registered protocol family 2
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054149] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054369] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054673] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054776] TCP: reno registered
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054798] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.054857] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.055054] NET: Registered protocol family 1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.055095] pci 0000:00:01.0: Video device with shadowed ROM
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.377393] PCI: CLS 64 bytes, default 64
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.377520] Unpacking initramfs...
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.945234] Freeing initrd memory: 15484K (ffff8800361b2000 - ffff8800370d1000)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.945286] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.945293] software IO TLB [mem 0xa3326000-0xa7326000] (64MB) mapped at [ffff8800a3326000-ffff8800a7325fff]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.945620] microcode: CPU0: patch_level=0x05000028
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.945639] microcode: CPU1: patch_level=0x05000028
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.945766] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 &amp; lt; tigran@aivazian.fsnet.co.uk &amp; gt; , Peter Oruba
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.945777] LVT offset 0 assigned for vector 0x400
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.945804] perf: AMD IBS detected (0x000000ff)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.946381] audit: initializing netlink subsys (disabled)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.946424] audit: type=2000 audit(1497088185.100:1): initialized
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.947254] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.947310] zbud: loaded
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.947676] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.947712] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.947823] msgmni has been set to 7145
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.948476] alg: No test for stdrng (krng)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.948534] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.948619] io scheduler noop registered
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.948626] io scheduler deadline registered
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.948695] io scheduler cfq registered (default)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.949382] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.949428] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.949520] GHES: HEST is not enabled!
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.949692] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.970201] 00:03: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.971039] Linux agpgart interface v0.103
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.971281] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.971721] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.971734] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.972071] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.972182] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.972375] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.972411] rtc_cmos 00:04: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.972443] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.973009] AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel &amp; lt; joerg.roedel@amd.com &amp; gt;
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.973013] AMD IOMMUv2 functionality not available on this system
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.973196] TCP: cubic registered
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.973267] NET: Registered protocol family 10
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.973816] mip6: Mobile IPv6
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.973827] NET: Registered protocol family 17
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.973842] mpls_gso: MPLS GSO support
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.974426] registered taskstats version 1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.975286] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2017-06-10 09:49:46 UTC (1497088186)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.975453] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.977781] Freeing unused kernel memory: 1208K (ffffffff818ef000 - ffffffff81a1d000)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.977790] Write protecting the kernel read-only data: 8192k
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.978712] Freeing unused kernel memory: 888K (ffff880001522000 - ffff880001600000)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 1.979884] Freeing unused kernel memory: 216K (ffff8800017ca000 - ffff880001800000)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.003776] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 3 bits of entropy available)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.023996] ACPI: bus type USB registered
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.024066] usbcore: registered new interface driver usbfs
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.024092] usbcore: registered new interface driver hub
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.027935] SCSI subsystem initialized
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.035813] usbcore: registered new device driver usb
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.037694] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.038120] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.038331] QUIRK: Enable AMD PLL fix
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.038375] ehci-pci 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.038390] ehci-pci 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.038403] ehci-pci 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.038420] ehci-pci 0000:00:12.2: debug port 1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.038497] ehci-pci 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xfeb4d000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.038825] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.039868] libata version 3.00 loaded.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.048850] ehci-pci 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049038] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049048] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049053] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049059] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ehci_hcd
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049064] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.2
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049362] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049382] hub 1-0:1.0: 5 ports detected
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049930] ehci-pci 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049946] ehci-pci 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049956] ehci-pci 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.049974] ehci-pci 0000:00:13.2: debug port 1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.050034] ehci-pci 0000:00:13.2: irq 17, io mem 0xfeb4b000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.053858] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.053883] r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.054184] r8169 0000:03:00.0: irq 40 for MSI/MSI-X
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.054519] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168e/8111e at 0xffffc9001074c000, 6c:62:6d:40:62:c9, XID 0c200000 IRQ 40
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.054526] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.060859] ehci-pci 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.060985] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.060991] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.060996] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.061001] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ehci_hcd
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.061006] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:13.2
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.061280] hub 2-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.061299] hub 2-0:1.0: 5 ports detected
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.062114] xhci_hcd 0000:06:00.0: xHCI Host Controller
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.062134] xhci_hcd 0000:06:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.062359] xhci_hcd 0000:06:00.0: irq 41 for MSI/MSI-X
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.062369] xhci_hcd 0000:06:00.0: irq 42 for MSI/MSI-X
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.062378] xhci_hcd 0000:06:00.0: irq 43 for MSI/MSI-X
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.062750] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.062756] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.062761] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.062766] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 xhci_hcd
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.062770] usb usb3: SerialNumber: 0000:06:00.0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.063279] hub 3-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.063306] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.063771] ehci-pci 0000:00:16.2: EHCI Host Controller
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.063789] ehci-pci 0000:00:16.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.063801] ehci-pci 0000:00:16.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.063819] ehci-pci 0000:00:16.2: debug port 1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.063875] ehci-pci 0000:00:16.2: irq 17, io mem 0xfeb48000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.064129] xhci_hcd 0000:06:00.0: xHCI Host Controller
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.064139] xhci_hcd 0000:06:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.066020] usb usb5: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.066071] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.066076] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.066080] usb usb5: Product: xHCI Host Controller
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.066085] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 xhci_hcd
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.066089] usb usb5: SerialNumber: 0000:06:00.0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.066577] hub 5-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.066599] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.072847] ehci-pci 0000:00:16.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.073006] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.073012] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.073017] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.073022] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ehci_hcd
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.073027] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:16.2
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.073291] hub 4-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.073310] hub 4-0:1.0: 4 ports detected
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.073931] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.074269] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0200 32 slots 4 ports 6 Gbps 0xf impl RAID mode
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.074277] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.074286] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.082034] scsi0 : ahci
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.087831] scsi1 : ahci
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.088351] scsi2 : ahci
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.096374] scsi3 : ahci
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.096537] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb4f000 port 0xfeb4f100 irq 19
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.096544] ata2: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb4f000 port 0xfeb4f180 irq 19
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.096550] ata3: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb4f000 port 0xfeb4f200 irq 19
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.096557] ata4: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeb4f000 port 0xfeb4f280 irq 19
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.097752] scsi4 : pata_atiixp
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.097949] scsi5 : pata_atiixp
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.098049] ata5: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf100 irq 14
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.098055] ata6: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf108 irq 15
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.098544] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.098634] piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0xb20
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.098954] ohci-pci 0000:00:12.0: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.098975] ohci-pci 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.099044] ohci-pci 0000:00:12.0: irq 18, io mem 0xfeb4e000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.156907] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.156917] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.156922] usb usb6: Product: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.156927] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ohci_hcd
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.156932] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:12.0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.157276] hub 6-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.157297] hub 6-0:1.0: 5 ports detected
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.157781] ohci-pci 0000:00:13.0: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.157795] ohci-pci 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 7
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.157848] ohci-pci 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xfeb4c000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.216882] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.216888] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.216892] usb usb7: Product: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.216897] usb usb7: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ohci_hcd
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.216902] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:13.0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.217165] hub 7-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.217182] hub 7-0:1.0: 5 ports detected
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.217591] ohci-pci 0000:00:14.5: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.217604] ohci-pci 0000:00:14.5: new USB bus registered, assigned bus number 8
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.217643] ohci-pci 0000:00:14.5: irq 18, io mem 0xfeb4a000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.279409] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.279419] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.279424] usb usb8: Product: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.279429] usb usb8: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ohci_hcd
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.279433] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:14.5
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.279745] hub 8-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.279764] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.280167] ohci-pci 0000:00:16.0: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.280181] ohci-pci 0000:00:16.0: new USB bus registered, assigned bus number 9
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.280234] ohci-pci 0000:00:16.0: irq 18, io mem 0xfeb49000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.336930] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.336936] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.336941] usb usb9: Product: OHCI PCI host controller
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.336946] usb usb9: Manufacturer: Linux 3.16.0-4-amd64 ohci_hcd
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.336950] usb usb9: SerialNumber: 0000:00:16.0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.337227] hub 9-0:1.0: USB hub found
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.337244] hub 9-0:1.0: 4 ports detected
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.416904] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.416961] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.588842] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.588884] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.589718] ata2.00: HPA detected: current 488395055, native 488397168
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.589740] ata4.00: HPA detected: current 488395055, native 488397168
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.589835] ata2.00: ATA-8: WDC WD2500AVJS-63B6A0, 01.03A01, max UDMA/133
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.589846] ata2.00: 488395055 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.589875] ata4.00: ATA-8: WDC WD2500AVJS-63B6A0, 01.03A01, max UDMA/133
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.589885] ata4.00: 488395055 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.590878] ata2.00: configured for UDMA/133
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.590911] ata4.00: configured for UDMA/133
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.591222] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD2500AVJS-6 3A01 PQ: 0 ANSI: 5
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.591826] scsi 3:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD2500AVJS-6 3A01 PQ: 0 ANSI: 5
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.607524] sd 3:0:0:0: [sdb] 488395055 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.607541] sd 1:0:0:0: [sda] 488395055 512-byte logical blocks: (250 GB/232 GiB)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.607654] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.607662] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.607714] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.607719] sd 3:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.607726] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.607776] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.630477] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.630553] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.656830] sdb: sdb1 sdb2 sdb3
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.657635] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.660104] sda: sda1 sda2 sda3
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.660904] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.672849] usb 9-2: new low-speed USB device number 2 using ohci-pci
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.700062] device-mapper: uevent: version 1.0.3
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.700718] device-mapper: ioctl: 4.27.0-ioctl (2013-10-30) initialised: dm-devel@redhat.com
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.772906] sdb: sdb1 sdb2 sdb3
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.837922] usb 9-2: New USB device found, idVendor=04f3, idProduct=0103
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.837939] usb 9-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.842513] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.855340] usbcore: registered new interface driver usbhid
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.855348] usbhid: USB HID core driver
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.857488] input: HID 04f3:0103 as /devices/pci0000:00/0000:00:16.0/usb9/9-2/9-2:1.0/0003:04F3:0103.0001/input/input3
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.857616] hid-generic 0003:04F3:0103.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [HID 04f3:0103] on usb-0000:00:16.0-2/input0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.861117] input: HID 04f3:0103 as /devices/pci0000:00/0000:00:16.0/usb9/9-2/9-2:1.1/0003:04F3:0103.0002/input/input4
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.861200] hid-generic 0003:04F3:0103.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Device [HID 04f3:0103] on usb-0000:00:16.0-2/input1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 2.944844] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1599.999 MHz
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.247560] PM: Starting manual resume from disk
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.247574] PM: Hibernation image partition 254:3 present
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.247578] PM: Looking for hibernation image.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.276514] PM: Image not found (code -22)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.276522] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.454829] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.653138] random: nonblocking pool is initialized
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 3.945012] Switched to clocksource tsc
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 5.936733] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.085493] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input5
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.085507] ACPI: Power Button [PWRB]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.085629] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input6
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.085678] ACPI: Lid Switch [LID]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.085777] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input7
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.085784] ACPI: Power Button [PWRF]
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.090330] acpi-cpufreq: overriding BIOS provided _PSD data
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.145064] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.252028] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.274948] [drm] initializing kernel modesetting (PALM 0x1002:0x9802 0x1462:0x7698).
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.274996] [drm] register mmio base: 0xFEB00000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.275003] [drm] register mmio size: 262144
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.275161] ATOM BIOS: MSI
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.275271] radeon 0000:00:01.0: VRAM: 384M 0x0000000000000000 - 0x0000000017FFFFFF (384M used)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.275282] radeon 0000:00:01.0: GTT: 1024M 0x0000000018000000 - 0x0000000057FFFFFF
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.275290] [drm] Detected VRAM RAM=384M, BAR=256M
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.275298] [drm] RAM width 32bits DDR
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.275569] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 1830322 kiB
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.275577] [TTM] Initializing pool allocator
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.275600] [TTM] Initializing DMA pool allocator
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.275669] [drm] radeon: 384M of VRAM memory ready
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.275677] [drm] radeon: 1024M of GTT memory ready.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.275736] [drm] Loading PALM Microcode
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.291665] sp5100_tco: SP5100/SB800 TCO WatchDog Timer Driver v0.05
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.291807] sp5100_tco: PCI Revision ID: 0x42
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.291864] sp5100_tco: Using 0xfed80b00 for watchdog MMIO address
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.291880] sp5100_tco: Last reboot was not triggered by watchdog.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.291990] sp5100_tco: initialized (0xffffc90000674b00). heartbeat=60 sec (nowayout=0)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.309267] radeon 0000:00:01.0: firmware: direct-loading firmware radeon/PALM_pfp.bin
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.318325] radeon 0000:00:01.0: firmware: direct-loading firmware radeon/PALM_me.bin
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.330345] radeon 0000:00:01.0: firmware: direct-loading firmware radeon/SUMO_rlc.bin
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.330367] [drm] Internal thermal controller without fan control
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.330561] [drm] Found smc ucode version: 0x00010200
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.330674] [drm] radeon: dpm initialized
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.339888] radeon 0000:00:01.0: firmware: direct-loading firmware radeon/SUMO_uvd.bin
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.340017] [drm] GART: num cpu pages 262144, num gpu pages 262144
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.361350] [drm] PCIE GART of 1024M enabled (table at 0x0000000000273000).
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.361587] radeon 0000:00:01.0: WB enabled
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.361596] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000018000c00 and cpu addr 0xffff8800a2b3ec00
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.361602] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000018000c0c and cpu addr 0xffff8800a2b3ec0c
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.362380] radeon 0000:00:01.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000072118 and cpu addr 0xffffc900108b2118
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.362386] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.362389] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.362394] radeon 0000:00:01.0: radeon: MSI limited to 32-bit
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.362430] radeon 0000:00:01.0: irq 44 for MSI/MSI-X
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.362457] radeon 0000:00:01.0: radeon: using MSI.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.362500] [drm] radeon: irq initialized.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.379771] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.379789] [drm] ring test on 3 succeeded in 3 usecs
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.435778] [drm] ring test on 5 succeeded in 1 usecs
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.455646] [drm] UVD initialized successfully.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.456497] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.456543] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.477242] [drm] ib test on ring 5 succeeded
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.498507] [drm] Radeon Display Connectors
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.498514] [drm] Connector 0:
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.498518] [drm] HDMI-A-1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.498521] [drm] HPD1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.498527] [drm] DDC: 0x6430 0x6430 0x6434 0x6434 0x6438 0x6438 0x643c 0x643c
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.498530] [drm] Encoders:
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.498534] [drm] DFP1: INTERNAL_UNIPHY
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.498537] [drm] Connector 1:
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.498541] [drm] VGA-1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.498545] [drm] DDC: 0x64d8 0x64d8 0x64dc 0x64dc 0x64e0 0x64e0 0x64e4 0x64e4
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.498548] [drm] Encoders:
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.498551] [drm] CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.511938] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input8
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.539245] [drm] fb mappable at 0xC0477000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.539253] [drm] vram apper at 0xC0000000
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.539257] [drm] size 7299072
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.539261] [drm] fb depth is 24
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.539264] [drm] pitch is 6912
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.539436] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.580884] Console: switching to colour frame buffer device 210x65
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.591803] radeon 0000:00:01.0: fb0: radeondrmfb frame buffer device
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.591815] radeon 0000:00:01.0: registered panic notifier
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.604915] [drm] Initialized radeon 2.39.0 20080528 for 0000:00:01.0 on minor 0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.605099] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.650578] snd_hda_intel 0000:00:01.1: irq 45 for MSI/MSI-X
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.742063] input: HD-Audio Generic HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/sound/card0/input9
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.901139] sound hdaudioC1D0: autoconfig: line_outs=4 (0x14/0x15/0x16/0x17/0x0) type:line
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.901157] sound hdaudioC1D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.901170] sound hdaudioC1D0: hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.901179] sound hdaudioC1D0: mono: mono_out=0x0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.901189] sound hdaudioC1D0: dig-out=0x1e/0x0
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.901197] sound hdaudioC1D0: inputs:
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.901209] sound hdaudioC1D0: Front Mic=0x19
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.901219] sound hdaudioC1D0: Rear Mic=0x18
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.901228] sound hdaudioC1D0: Line=0x1a
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.941792] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/hdaudioC1D0/input10
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.942689] input: HDA ATI SB Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input11
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.947056] input: HDA ATI SB Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input12
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.947543] input: HDA ATI SB Line as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input13
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.947791] input: HDA ATI SB Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input14
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.948009] input: HDA ATI SB Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input15
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.948229] input: HDA ATI SB Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input16
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.948442] input: HDA ATI SB Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input17
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 6.949054] input: HDA ATI SB Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card1/input18
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.138574] kvm: Nested Virtualization enabled
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.138591] kvm: Nested Paging enabled
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 7.701268] Adding 1951740k swap on /dev/mapper/pdc_edfacjcfg3. Priority:-1 extents:1 across:1951740k FS
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 8.034152] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 95.423145] r8169 0000:03:00.0: firmware: direct-loading firmware rtl_nic/rtl8168e-2.fw
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 95.560633] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 95.560651] r8169 0000:03:00.0 eth0: link down
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 95.560728] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 96.123713] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 96.123724] RPC: Registered udp transport module.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 96.123729] RPC: Registered tcp transport module.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 96.123734] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 96.160371] FS-Cache: Loaded
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 96.209300] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 96.265963] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 97.686432] r8169 0000:03:00.0 eth0: link up
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 97.686463] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate kernel: [ 105.983870] EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate acpid: 1 rule loaded
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate acpid: waiting for events: event logging is off
Jun 10 11:51:47 WRZOOZ-Zencate rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Sat Jun 10 11:52:17 2017 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jun 10 11:51:48 WRZOOZ-Zencate exim4[566]: Starting MTA: exim4.
Jun 10 11:51:48 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started LSB: exim Mail Transport Agent.
Jun 10 11:51:48 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Multi-User System.
Jun 10 11:51:48 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Reached target Multi-User System.
Jun 10 11:51:48 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
Jun 10 11:51:48 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Jun 10 11:53:01 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Starting Synchronise Hardware Clock to System Clock...
Jun 10 11:53:02 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping system-systemd\x2dfsck.slice.
Jun 10 11:53:02 WRZOOZ-Zencate hwclock[855]: hwclock z pakietu util-linux 2.25.2
Jun 10 11:53:02 WRZOOZ-Zencate hwclock[855]: Użycie interfejsu /dev do zegara.
Jun 10 11:53:02 WRZOOZ-Zencate hwclock[855]: Ostatnia korekta niedokładności wykonana 1497088161 sekund po 1969
Jun 10 11:53:02 WRZOOZ-Zencate hwclock[855]: Ostatnia kalibracja wykonana 1497088161 sekund po 1969
Jun 10 11:53:02 WRZOOZ-Zencate hwclock[855]: Zegar sprzętowy przechowuje czas UTC
Jun 10 11:53:02 WRZOOZ-Zencate hwclock[855]: Przyjęto, że zegar sprzętowy przechowuje czas UTC.
Jun 10 11:53:02 WRZOOZ-Zencate hwclock[855]: Oczekiwanie na przeskok zegara...
Jun 10 11:53:02 WRZOOZ-Zencate hwclock[855]: ...wyłapano przeskok zegara
Jun 10 11:53:02 WRZOOZ-Zencate hwclock[855]: Czas odczytany z zegara sprzętowego: 2017-06-10 09:53:02
Jun 10 11:53:02 WRZOOZ-Zencate hwclock[855]: Czas zegara sprzętowego: 2017-06-10 09:53:02 = 1497088382 sekund po 1969
Jun 10 11:53:02 WRZOOZ-Zencate hwclock[855]: 1497088382.500000 jest wystarczająco blisko 1497088382.500000 (0.000000 &amp; lt; 0.001000)
Jun 10 11:53:02 WRZOOZ-Zencate hwclock[855]: Ustawienie RTC na 1497088382 (1497088382 + 0; refsystime = 1497088382.000000)
Jun 10 11:53:02 WRZOOZ-Zencate hwclock[855]: Ustawianie zegara sprzętowego na 09:53:02 = 1497088382 sekund od 1969
Jun 10 11:53:02 WRZOOZ-Zencate hwclock[855]: ioctl(RTC_SET_TIME) powiódł się.
Jun 10 11:53:02 WRZOOZ-Zencate hwclock[855]: Bez zmiany współczynnika korekty, ponieważ nie minął dzień od poprzedniej kalibracji.
Jun 10 11:53:03 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Removed slice system-systemd\x2dfsck.slice.
Jun 10 11:53:03 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Multi-User System.
Jun 10 11:53:04 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopped target Multi-User System.
Jun 10 11:53:04 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Regular background program processing daemon...
Jun 10 11:53:05 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping OpenBSD Secure Shell server...
Jun 10 11:53:06 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Deferred execution scheduler...
Jun 10 11:53:07 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Login Service...
Jun 10 11:53:08 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Login Prompts.
Jun 10 11:53:09 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopped target Login Prompts.
Jun 10 11:53:09 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping Getty on tty1...
Jun 10 11:53:10 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping LSB: exim Mail Transport Agent...
Jun 10 11:53:11 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping D-Bus System Message Bus...
Jun 10 11:53:12 WRZOOZ-Zencate systemd[1]: Stopping System Logging Service...
Jun 10 11:53:13 WRZOOZ-Zencate rsyslogd: [origin software= &quot; rsyslogd &quot; swVersion= &quot; 8.4.2 &quot; x-pid= &quot; 573 &quot; x-info= &quot; http://www.rsyslog.com &quot; ] exiting on signal 15.


Pobierz plik - link do postu